Дата конвертації10.06.2018
Розмір32.58 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 32.58 Kb.

Статистичні розрахунки діяльності міста
завдання 6

Використовуючи наведені нижче дані, визначте за трьома баз міста:

1. Середній відсоток виконання договірних зобов'язань.

2. Середній відсоток реалізованої стандартної продукції.

3.

база

Обсяг товарообігу, руб.

Відсоток виконання договірних зобов'язань

Відсоток стандартної продукції

1

700

110,4

98,2

2

440

88,0

90,0

3

620

103,3

92,4

Рішення

1. Середній відсоток виконання договірних зобов'язань розрахуємо за формулою середньої арифметичної зваженої:

2. Середній відсоток реалізованої стандартної продукції розрахуємо по тій же формулі:

завдання 16

Встановлений середньорічний темп приросту товарообігу області - 6,5%. Визначте, на скільки відсотків зросте товарообіг за три роки.


Рішення


Т пр = 6,5%.

Товарообіг області за три роки зросте на 6,5 * 3 = 19,5%.

завдання 26

Є така інформація про вартість реалізованої продукції за 1998-2002 рр.

роки

1998

1999

2000

2001

2002

Вартість реалізованої продукції, млн. Руб.

548

665

700

726

880

Визначте:

1. Абсолютні, відносні і середні показники динаміки.

2. Розрахуйте можливу вартість реалізованої продукції у 2003 році на основі середніх показників динаміки.

Рішення

1. Задані показники розраховуються за такими формулами:

· Абсолютний приріст:

· Темп зростання:


· Темп приросту:

· Абсолютна утримання 1% приросту:

Отримані дані представимо в таблиці:

рік

Вартість реалізованої продукції, млн. Руб.

Абсолютний приріст, млн. Руб.

Темпи зростання, %

Темпи приросту,%

до баз.

до отч.

до баз.

до отч.

до баз.

до отч.

1998

548

0

-

100

-

0

-

1999

665

117

117

121,36

121,36

21,36

21,36

2000

700

152

35

127,74

105,26

27,74

5,26

2001

726

178

26

132,48

103,71

32,48

3,71

2002

880

332

154

160,58

121,21

60,58

21,21

Середньорічний абсолютний приріст визначимо за формулою:

млн. руб.

Середньорічні темпи зростання і приросту:

або 113%

= 113-100 = 13%, тобто щорічно рівні ряду зростали в середньому на 13%.

2. Розрахуємо можливу вартість реалізованої продукції у 2003 році на основі середніх показників динаміки.

Так як середньорічний темп приросту дорівнює 13%, то в 2003 році вартість реалізованої продукції швидше за все складе 880 * 1,13 = 994,4 млн. Руб. Виходячи з того, що середньорічний абсолютний приріст дорівнює 83 млн. Руб., То в 2003 році вартість реалізованої продукції швидше за все складе 880 + 83 = 963 млн. Руб.
завдання 36

Є така інформація про реалізацію продуктів на ринку:

Кількість, кг.

Мін. ціна за од., руб.

базис

звіт

базис

звіт

А

2000

3000

3,0

6,0

В

1500

1400

20,0

40,0

Визначте:

1. Індивідуальний і загальний індекси фізичного обсягу.

2. Індивідуальні та загальні індекси цін.

3. Загальний індекс товарообігу у фактичних цінах.

4. Суму економічного ефекту, отриману в звітному періоді від зміни цін.

Рішення

Складемо допоміжну таблицю:

товар

коли

кість, кг.

Мін. ціна за од., руб.

індивідуальні індекси

Товарообіг, тис. Руб., За період

Ба

зіс

від

чет

Ба

зіс

від

чет

цін

кількості,

А

2000

3000

3,0

6,0

2

1,5

6000

18000

9000

12000

В

1500

1400

20,0

40,0

2

0,93

30000

56000

28000

60000

1. Індивідуальні індекси фізичного обсягу занесені в таблицю.

Загальний індекс фізичного обсягу визначається за формулою:


.

Це означає, що фізичний обсяг в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 2,8%.

2. Індивідуальні індекси цін занесені в таблицю.

Загальний індекс цін розрахуємо за формулою:

. Це означає, що ціни зросли на 200%.

3. Загальний індекс товарообігу у фактичних цінах:

. Товарообіг зріс на 105,6%.

4. Суму економічного ефекту, отриману в звітному періоді від зміни цін розрахуємо за формулою: руб. Тобто товарообіг у звітному періоді зріс за рахунок збільшення цін на 37000 рублів.

завдання 46

Товарообіг в фактичних цінах зріс в звітному періоді в порівнянні з базовим на 9%, ціни за реалізованими товарами зросли при цьому на 5%. Визначте індекс фізичного обсягу.


Рішення


Товарообіг в звітному періоді склав 1,09, а ціни по реалізованих товарів 1,05. Значить, фізичний обсяг склав 1,09 / 1,05 = = 1,038.

Тобто фізичний обсяг збільшився в порівнянні з базисним на 3,8%.завдання 56

Визначте:

а) розподіл товарообігу по території, зіставивши частку товарообігу окремих районів з часткою чисельності населення;

б) обсяг товарообігу на душу населення;

в) коефіцієнт варіації товарообігу на душу населення;

г) приріст обсягу товарообігу по районам за рахунок зміни чисельності населення і за рахунок середньодушового обсягу товарообігу.

район

Чисельність населення, тис. Чол.

Товарообіг, тис. Руб.

2000 р

2001 р

2000 р

2001 р

1

6123

6149

9605

10395

2

8284

8299

14797

17313

3

30386

30467

57057

65435

4

8457

8473

11157

12887

5

7740

7751

9575

11034

6

16410

16500

21477

24911

7

16751

16869

20842

24322

8

20297

20345

2663

31015

9

15003

15094

22769

26019

10

9155

9207

13140

15073

11

7491

8008

14508

16582Рішення

а) Визначимо розподіл товарообігу по території, зіставивши частку товарообігу окремих районів з часткою чисельності населення.

район

Чисельність населення, тис. Чол.

Товарообіг, тис. Руб.

Частка чисельності населення,%

Частка товарообігу,%

Розподіл товарообігу по території

2000 р

2001 р

2000 р

2001 р

2000 р

2001 р

2000 р

2001 р

2000 р

2001 р

1

6123

6149

9605

10395

4,19

4,18

4,86

4,08

1,16

0,98

2

8284

8299

14797

17313

5,67

5,64

7,49

6,79

1,32

1,2

3

30386

30467

57057

65435

20,8

20,7

28,88

25,67

1,39

1,24

4

8457

8473

11157

12887

5,79

5,76

5,64

5,05

0,97

0,88

5

7740

7751

9575

11034

5,3

5,27

4,85

4,33

0,92

0,82

6

16410

16500

21477

24911

11,23

11,21

10,87

9,77

0,97

0,87

7

16751

16869

20842

24322

11,47

11,46

10,55

9,54

0,92

0,84

8

20297

20345

2663

31015

13,89

13,82

1,35

12,16

0,1

0,88

9

15003

15094

22769

26019

10,27

10,26

11,52

10,2

1,12

0,99

10

9155

9207

13140

15073

6,27

6,26

6,65

5,91

1,06

0,94

11

7491

8008

14508

16582

5,13

5,44

7,34

6,5

1,43

1,19

Разом

146097

147162

197590

254986

100,01

100

100

100

-

-


б) Визначимо обсяг товарообігу на душу населення Результати представимо в таблиці:

район

Чисельність населення, тис. Чол.

Товарообіг, тис. Руб.

Обсяг товарообігу на душу населення, тис. Руб. / Тис. чол.

2000 р

2001 р

2000 р

2001 р

2000 р

2001 р

1

6123

6149

9605

10395

1,57

1,69

2

8284

8299

14797

17313

1,79

2,09

3

30386

30467

57057

65435

1,88

2,15

4

8457

8473

11157

12887

1,32

1,52

5

7740

7751

9575

11034

1,24

1,42

6

16410

16500

21477

24911

1,31

1,51

7

16751

16869

20842

24322

1,24

1,44

8

20297

20345

2663

31015

0,13

1,52

9

15003

15094

22769

26019

1,52

1,72

10

9155

9207

13140

15073

1,44

1,64

11

7491

8008

14508

16582

1,94

2,07

в) Розрахуємо коефіцієнт варіації товарообігу на душу населення:

район

Обсяг товарообігу на душу населення, тис. Руб. / Тис. чол.,

2001 р

Чисельність населення, тис. Чол.

1

1,69

6149

-0,02

-122,98

0,0004

2,4596

2

2,09

8299

0,38

3153,62

0,1444

1198,38

3

2,15

30467

0,44

13405,48

0,1936

5898,41

4

1,52

8473

-0,19

-1609,87

0,0361

305,88

5

1,42

7751

-0,29

-2247,79

0,0841

651,86

6

1,51

16500

-0,2

-3300

0,04

660

7

1,44

16869

-0,27

-4554,63

0,0729

1229,75

8

1,52

20345

-0,19

-3865,55

0,0361

734,45

9

1,72

15094

0,01

150,94

0,0001

1,51

10

1,64

9207

-0,07

-644,49

0,0049

45,11

11

2,07

8008

0,36

2882,88

0,1296

1037,84

Разом

18,77

147162

-

3247,61

-

11765,65

Середнє квадратичне відхилення:

Коефіцієнт варіації товарообігу на душу населення в 2001 році.


= %.

г) приріст обсягу товарообігу по районам за рахунок зміни чисельності населення і за рахунок середньодушового обсягу товарообігу.
- за рахунок зміни чисельності населення:

- за рахунок середньодушового обсягу товарообігу:

завдання 66

За однією з торгуючих організацій споживчої кооперації є такі дані:

Товари

II квартал

III квартал

Середній товарний запас, млн. Руб.

Роздрібний товарообіг, млн.руб.

Швидкість товарообігу, дні

Середній товарний запас, млн. Руб.

рознич

ний товаро

оборот, млн. руб.

Швидкість товарообігу, дні

продовольчі

100

300

30

120

480

25

непродовольчі

150

300

45

160

240

60

Разом

250

600

37,5

280

720

356

Визначте:

1. За кожен квартал середню швидкість товарообігу по товарних групах і по торгуючої організації в цілому.

2. Показники динаміки середньої швидкості товарообігу по товарних групах і по торгуючої організації в цілому.

3. Загальний індекс швидкості товарообігу: абсолютний приріст товарообігу в III кварталі в порівнянні з II по торгуючої організації в цілому: всього і в тому числі за рахунок збільшення швидкості обігу товарів за окремими товарними групами.

4. Загальний індекс часу звернення і суму скорочення товарних запасів в III кварталі в порівнянні з II за рахунок збільшення швидкості обігу товарів за окремими товарними групами.

5. На скільки днів скоротилося середній час обігу товарів в III кварталі в порівнянні з II по торгуючої організації в цілому: всього і в тому числі:

А) за рахунок зміни структури товарообігу;

Б) за рахунок зміни швидкості обігу товарів за окремими товарними групами.

Рішення

1. Визначимо за кожен квартал середню швидкість товарообігу по товарних групах і по торгуючої організації в цілому.

Швидкість товарообігу розраховується відношенням обороту за квартал до середніх товарних запасах: .

II квартал: продовольчі товари: рази,

непродовольчі: С = 2 рази,

в цілому: = 2,4 рази.

III квартал: продовольчі товари: З = 4 рази,

непродовольчі: С = 1,5 рази.

в цілому: = 2,57 рази.

2. Показники динаміки середньої швидкості товарообігу по товарних групах і по торгуючої організації в цілому.

Абсолютний приріст:

Темп зростання:

Темп приросту:

Абсолютна утримання 1% приросту:

Отримані дані представимо в таблиці:

квартал

Середня швидкість товарообігу

Абсолютний приріст, млн. Руб.

Темпи зростання, %

Темпи приросту,%

Абсолютна утримання 1% приросту,

до баз.

до отч.

до баз.

до отч.

до баз.

до отч.

II

2,4

0

-

100

-

0

-

-

III

2,57

0,17

0,17

107,1

107,1

7,1

7,1

0,02

3. Загальний індекс швидкості товарообігу: абсолютний приріст товарообігу в III кварталі в порівнянні з II по торгуючої організації в цілому: всього і в тому числі за рахунок збільшення швидкості обігу товарів за окремими товарними групами.


завдання 76

Як зміниться швидкість товарообігу, якщо товарообіг торгуючої організації збільшиться на 60%, а середні залишки товарів - на 30%.

Рішення

Так як С =

Тобто якщо товарообіг торгуючої організації збільшиться на 60%, а середні залишки товарів - на 30%, то швидкість товарообігу збільшиться на 23%.


завдання 86

Є така інформація про результати фінансово-господарської діяльності одного з торгових підприємств за два квартали:

показник

квартал

базисний

звітний

Обсяг товарообігу (млн. Руб.)

125

132

Середня вартість основних фондів (млн. Руб.)

10

13,2

Середня вартість оборотних коштів (млн. Руб.)

25

22

Середня чисельність працівників (чол.)

50

33

Валові доходи (млн. Руб.)

20

26,4

Витрати обігу (без фонду оплати праці) (млн. Руб.)

10

10,1

Фонд оплати праці (млн. Руб.)

6

9,9

Зведений коефіцієнт якості обслуговування покупців

0,85

0,8

Визначте:

1. Обсяг прибутку, що підлягає розподілу.

2. Показники соціально-економічної, фінансово-економічної ефективності і ефективності торгівлі по товарообігу, прибутку і в середньому (без урахування і з урахуванням якості обслуговування покупців).

3. Індекси наведених і обчислених показників. Проаналізуйте результати роботи підприємства.


Рішення

базисний

звітний

Обсяг прибутку, що підлягає розподілу, млн. Руб.

20 + 6 = 26

26,4 + 9,9 = 36,3

2. Показники соціально-економічної, фінансово-економічної ефективності і ефективності торгівлі по товарообігу, прибутку і в середньому (без урахування і з урахуванням якості обслуговування покупців).

Рівень витрат обігу:

* 100

базисний

звітний

Витрати обігу,%

10/125 * 100 = 8%

10,1 / 132 * 100 = 7,65%


вироблення:

B =

базисний

звітний

Вироблення, млн. Руб.

125/50 = 2,5

132/33 = 4


фондовіддача:

ФО =

базисний

звітний

Фондовіддача, млн. Руб.

125/10 = 12,5

132 / 13,2 = 10


фондоозброєність:

базисний

звітний

фондоозброєність

10/50 = 0,2

13,2 / 33 = 0,4


фондомісткість:


базисний

звітний

Фондомісткість, млн. Руб.

1 / 12,5 = 0,08

1/10 = 0,1


Товарообіг на душу населення:


базисний

звітний

Товарообіг на душу населення, млн. Руб.

125/50 = 2,5

132/33 = 43. Індекси наведених і обчислених показників.

- : 0,1 = 0,08 * 1,25 і 0,101 = 1,32 * 0,765

- : 1,25 = 2,5 * 0,5 і 1,32 = 4 * 0,33

- : 1,25 = 0,125 * 10 і 1,32 = 0,1 * 13,2

- : 0,1 = 0,08 * 1,25 і 0,132 = 0,1 * 1,32

- : 0,1 = 0,2 * 0,5 і 0,132 = 0,4 * 0,33

- : 1,25 = 0,5 * 2,5 і 1,32 = 0,33 * 4
Список використаної літератури

1. Теорія статистики: Підручник / Р.А. Шмойловой, В.Г. Мінашкін, Н.А. Садовникова, Є.Б. Шувалова; Під ред. Р.А. Шмойловой. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 656 с.

2. Гусаров В.М. Статистика: Навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001..

3. Жовтневий П.Я. Статистика: Підручник. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005. - 328 с.

4. Збірник завдань по теорії статистики: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Глинського і к.е.н., доц. Л.К. Серга. Ізд.З-е. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірська угода, 2002.

5. Статистика: Навчальний посібник / Харченко Л-П., Долженкова В.Г., Іонін В.Г. та ін., За ред. В.Г. Ионина. - Изд. 2-е, перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М.2003.