• Глава 1. Економічно активне населення
 • 1.2 Баланс трудових ресурсів
 • 1.3 Проблеми зайнятості і безробіття в країнах світу
 • Глава 2. Зайнятість і безробіття в Російській Федерації
 • Завдання № 2. Статистика чисельності та руху працівників.
 • Завдання № 3.Статістіка використання робочого часу
 • Задача№4 Статистика заробітної плати
 • Завдання № 5.1
 • 1. Зміна витрат за витратами на 1 руб. доходів у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом;


 • Дата конвертації24.07.2017
  Розмір125.65 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 125.65 Kb.

  Статистика економічно активного населення

  Зміст

  Вступ

  Глава 1. Економічно активне населення

  1.1 Загальне поняття економічно активного населення і трудових ресурсів

  1.2 Баланс трудових ресурсів

  1.3 Проблеми зайнятості і безробіття в країнах світу

  Глава 2. Зайнятість і безробіття в Російській Федерації

  висновок

  Список літератури

  завдання

  Вступ

  Економічно активне населення - частина населення, зайнята суспільно корисною діяльністю, що приносить дохід. У Росії до такої категорії населення відносять осіб, які мають заняття, а також їх утриманців і утриманців держави.

  Економічно активне населення включає 2 категорії: зайнятих і безробітних.

  В середньому в світі 100 працездатних людей забезпечують своїм заробітком 70 дітей і пенсіонерів. У країнах, що розвиваються такий показник часто становить 100 на 100, тоді як в Японії - 100 на 41. У Росії, Білорусії, на Україні, в країнах Балтії демографічне навантаження приблизно дорівнює середньосвітовий.

  Частка економічно активного населення варіює по країнам. У розвинених країнах Заходу економічно активно близько 70% всіх трудових ресурсів. Подібна ситуація пов'язана насамперед з безробіттям. Вона досягає іноді 10 і більше відсотків трудових ресурсів. Ще менше частка економічно активного населення в країнах, що розвиваються - 45-55%. Це пов'язано із загальною економічною відсталістю, недоліком робочих місць, труднощами залучення жінок у виробництво при переважанні багатодітних сімей, великими масами молоді, яка вступає в працездатний вік.

  Глава 1. Економічно активне населення

  1.1 Загальне поняття економічно активного населення і трудових ресурсів

  Трудові ресурси - частина населення країни, що володіє фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, необхідними для заняття суспільно-корисною працею.

  Розміри трудових ресурсів залежать від чисельності населення, режиму його відтворення, складу за статтю та віком. Основну частину трудових ресурсів країни становить її населення в працездатному віці, а також підлітки та особи пенсійного віку, здатні працювати.

  Виділяють ще іншу категорію - людей, реально беруть участь в матеріальному виробництві або невиробничій сфері, - економічно активне населення.

  Економічно активне населення - частина населення, зайнята суспільно корисною діяльністю, що приносить дохід. У Росії до такої категорії населення відносять осіб, які мають заняття, а також їх утриманців і утриманців держави.

  Поняття має 2 значення, в залежності від тривалості періоду:

  1) короткий (1 тиждень або день). Населення, активне в даний період.

  2) Тривалий період (зазвичай активне населення).

  Коефіцієнт економічно активного населення визначається як співвідношення між чисельністю економічно активного населення і чисельністю всього населення країни:

  =

  Де Ре.ак - чисельність економічно активного населення на t-у дату,

  Рt - чисельність всього населення на t-у дату.

  Економічно активне населення включає 2 категорії: зайнятих і безробітних.

  До зайнятих відносять особи обох статей у віці від 16 лети старше, а також особи молодших вікових груп, які в даний період:

  1) виконували роботу за наймом за винагороду, гроші або з ними розплачувалися в натуральній формі, а також іншу роботу, яка приносить дохід, самостійно або з компаньйонами як із залученням так і без залучення найманих працівників незалежно від термінів отримання безпосередньої оплати праці або доходу за свою діяльність.

  2) тимчасово були відсутні на роботі через хворобу, травми, вихідних днів, щорічної відпустки, різного роду відпусток як зі змістом, так і без збереження змісту, відгулів, відпустки з ініціативи адміністрації, страйки та ін.

  3) виконували роботу без оплати праці на сімейному підприємстві.

  В системі національних рахунків (СНР) зайнятими вважають осіб, які беруть участь у створенні товарів і наданні послуг в межах кордонів виробництва.

  При віднесення особи до зайнятого використовують критерій однієї години, згідно з яким роботи протягом однієї години в звітному періоді в сфері економічної активності досить, щоб ця особа була віднесена до числа зайнятих. У міжнародних стандартах це критерій одного дня або тижня.

  Застосування критерію однієї години пов'язано з тим, що необхідно охопити всі види зайнятості, включаючи короткострокову, випадкову та інші види нерегулярної зайнятості. Це дозволяє визначити сумарні витрати праці, які в економічному аналізі співвідносяться з розмірами продукції, доходами від економічної діяльності та ін величинами.

  На основі чисельності зайнятого населення та економічно активного населення можна розрахувати коефіцієнт зайнятості населення:

  = * 100

  Де, Тt- чисельність зайнятих на t- ю дату.

  Коефіцієнт зайнятості розраховується по населенню в цілому, по підлозі, окремими віковими групами населення.

  До безробітних відносять осіб від 16 років і старше, які, стосовно до визначення Міжнародної організації праці (МОП), відносяться особи які в даний період задовольняли одночасно наступним критеріям:

  · Не мали роботи (прибуткового заняття);

  · Займалися пошуком роботи, тобто зверталися в державну або комерційну службу зайнятості, використовували або поміщали оголошення у пресі, безпосередньо зверталися до адміністрації підприємства (роботодавцю), використовували особисті зв'язки і т.д. або робили кроки до організації власної справи;

  · Були готові приступити до роботи.

  Учні, студенти, пенсіонери та інваліди враховуються в якості безробітних, якщо вони займаються пошуком роботи та готові приступити до неї.

  До безробітних, зареєстрованих в органах Федеральної служби з праці та зайнятості, відносяться особи в працездатному віці, що не мають роботи, шукають роботу і в установленому порядку набули офіційного статусу безробітного.

  Для характеристики рівня безробіття обчислюється коефіцієнт безробіття:

  = * 100

  Де Бt - чисельність безробітних на t-у дату,

  Ре.ак - чисельність економічно активного населення на t-у дату.

  Дані про безробіття розробляються за статтю, віком і сімейним станом, освітою, професійної приналежності.

  Важливо враховувати і співвідношення між працездатної частиною населення, з одного боку, і непрацюючими (дітьми та людьми похилого віку) - з іншого. Його називають демографічної навантаженням. В середньому в світі 100 працездатних людей забезпечують своїм заробітком 70 дітей і пенсіонерів. У країнах, що розвиваються такий показник часто становить 100 на 100, тоді як в Японії - 100 на 41. У Росії, Білорусії, на Україні, в країнах Балтії демографічне навантаження приблизно дорівнює середньосвітовий.

  1.2 Баланс трудових ресурсів

  Баланс трудових ресурсів - система показників, що відображають чисельність і склад трудових ресурсів і їх розподіл на зайнятих по галузям народного господарства і форм власності, безробітних та економічно неактивне населення.

  Баланс трудових ресурсів - складова частина балансу народного господарства, що характеризує відтворення робочої сили. Відображає чисельність трудових ресурсів і їх якісний склад (за статтю, віком, соціальним групам, видам зайнятості, галузям народного господарства і професій). Баланс трудових ресурсів дає можливість визначити потребу і надлишок у працівниках.

  Баланс трудових ресурсів складається з двох частин: в першій фіксується чисельність і склад трудових ресурсів, у другій - їх розподіл.

  Розподіл трудових ресурсів проводиться за видами зайнятості, за сферами прикладання праці (матеріальне і нематеріальне виробництво), галузям економіки, соціальним групам. Там же визначається розміщення трудових ресурсів по території держави.

  1.3 Проблеми зайнятості і безробіття в країнах світу

  Частка економічно активного населення варіює по країнам. У розвинених країнах Заходу економічно активно близько 70% всіх трудових ресурсів. Подібна ситуація пов'язана насамперед з безробіттям. Вона досягає іноді 10 і більше відсотків трудових ресурсів. Ще менше частка економічно активного населення в країнах, що розвиваються - 45-55%. Це пов'язано із загальною економічною відсталістю, недоліком робочих місць, труднощами залучення жінок у виробництво при переважанні багатодітних сімей, великими масами молоді, яка вступає в працездатний вік. Правда, безробіття в країнах, що розвиваються не виключає широкої експлуатації дешевого дитячої праці.

  Гострота проблеми безробіття породжується рядом причин.

  По-перше, людина - економічний ресурс особливого типу. Якщо він зараз не затребуються економікою, його не можна зарезервувати і "покласти в холодильник" до кращих часів. Втрачене робочий час невідновні, і той обсяг благ, який не був сьогодні зроблений через безробіття, вже не можна компенсувати в майбутньому.

  По-друге, навіть якщо людина не працює, він не може перестати споживати і йому все одно потрібно годувати свою сім'ю. Тому суспільство змушене шукати кошти для порятунку безробітних від голодної смерті або перетворення ви бандитів. Але що направляються на це кошти не стають винагородою за виробництво нових благ, а значить, не ведуть до подальшого зростання добробуту всіх громадян країни.

  По-третє, зростання безробіття скорочує попит на товари на внутрішньому ринку. Люди, які не одержують зарплату, змушені задовольнятися лише самим мінімумом засобів існування. В результаті ускладнюється збут товарів на внутрішньому ринку країни ( "ринок стискається"). Тим самим зростання безробіття загострює економічні проблеми країни і служить поштовхом для подальшого скорочення зайнятості.

  По-четверте, безробіття загострює політичну ситуацію в країні. Причиною тому зростаюче озлоблення людей, що позбулися можливості гідно утримувати свої сім'ї і провідних день за днем ​​у виснажливих пошуках роботи.

  По-п'яте, зростання безробіття може вести до зростання числа злочинів, які люди роблять, щоб добути потрібні блага. Безробіття - явище світового масштабу: за даними ООН, безробітними є 800 млн. Чол.

  Досвід розвинених країн показує, що ринок праці - одне з найважливіших умов ринкового механізму. Він дозволяє ефективно використовувати трудовий потенціал країни, створює конкурентну боротьбу за робоче місце, сприяє зростанню кваліфікації кадрів і зниження їх плинності. Разом з тим ринок праці підвищує мобільність робочої сили і допомагає поширенню різноманітних форм зайнятості (в тому числі і на неповний робочий день).

  Сьогодні ринок праці фактично є вже в країнах Східної Європи, і в Китаї (де існує величезна надлишкова сила в селі), і в державах, що утворилися на території колишнього СРСР.

  Промисловість та будівництво за часткою робочої сили стоять в країнах, що розвиваються лише на третьому місці.

  У розвинених країнах картина інша. Частка сільськогосподарського населення тут незрівнянно менше, а частка робітників, службовців та інтелігенції більше. Велика також частка населення, зайнятого в сфері послуг (пасажирський транспорт, роздрібна торгівля, комунально-побутові послуги). У Великобританії, Німеччині, Бельгії, Франції, Швеції в цій сфері працює близько 40% економічно активного населення, в США - більше 50%.

  Глава 2. Зайнятість і безробіття в Російській Федерації

  Росстат підбив підсумки чергового квартального обстеження населення з проблем зайнятості (за підсумками опитування населення станом на третій тиждень лютого).

  Чисельність економічно активного населення у віці 15-72 років (зайняті + безробітні) в лютому 2009р. склала 74,8 млн.осіб, або 53% від загальної чисельності населення країни.

  У чисельності економічно активного населення 67,7 млн.осіб класифікувалися як зайняті економічною діяльністю і 7,1 млн.осіб - як безробітні з застосуванням критеріїв МОП (тобто не мали роботи або прибуткового заняття, шукали роботу і були готові приступити до неї в обследуемую тиждень).

  У лютому 2009р. чисельність економічно активного населення була нижчою, ніж в листопаді 2008р., на 1,1 млн.осіб, або на 1,5%. Це скорочення повністю визначається зменшенням чисельності зайнятого населення.

  Чисельність безробітних, відповідно до методології МОП, в лютому 2009р. була на 1,8 млн.осіб, або на третину вище, ніж в листопаді 2008р. і лютому 2008 року.

  Рівень безробіття, обчислений як відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення, в лютому 2009р. склав 9,5% і був на 2,5-2,4 процентного пункту вище, ніж у листопаді 2008р. і лютому 2008 року.

  Чисельність безробітних і рівень безробіття в лютому 2009р. були в середньому на третину нижче, ніж в лютому 1999р., коли було відзначено їх максимальне значення.

  Чисельність зайнятого населення в лютому 2009р. знизилася в порівнянні з листопадом 2008р. на 2,9 млн.осіб, або на 4,2%, в порівнянні з лютим 2008р. - на 1,8 млн.осіб, або на 2,6%.

  Рівень зайнятості населення у віці 15-72 років (відношення чисельності зайнятого населення до загальної чисельності населення відповідного віку) в лютому 2009р. склав 60,5% проти 63,1% в листопаді 2008р. і 62,1% в лютому 2008 року.

  За даними обстеження населення з проблем зайнятості в лютому 2009р., В чисельності безробітних, за методологією МОП, 725 тис.осіб (10%) становили громадяни, яким не може бути присвоєний статус безробітного в органах служби зайнятості населення. Серед них 315 тис.осіб (43%) - особи старше або молодше працездатного віку, 281 тис.осіб (39%) - студенти і учні в працездатному віці очних освітніх установ і 129 тис.осіб (18%) - пенсіонери за віком, вислугою років або на пільгових умовах. Всі ці категорії в обстежуваний період займалися пошуком роботи і були готові приступити до неї, тобто відповідали критеріям для віднесення їх до безробітних за методологією МОП.

  У лютому 2009р.загальна чисельність безробітних за порівнянним колу осіб (тобто в працездатному віці без студентів, учнів та пенсіонерів за віком, вислугою років або на пільгових умовах, віднесених до безробітних) перевищувала чисельність безробітних, зареєстрованих в органах служби зайнятості, в 3,2 рази (в листопаді 2008р. - в 3,6 рази).

  Безробіття за статтю та місцем проживання. У порівнянні з листопадом 2008р. чисельність безробітних чоловіків збільшилася на 36,3%, безробітних жінок - на 32,1%. Серед безробітних за методологією МОП частка жінок в лютому 2009р. склала 44,4%.

  Частка міських жителів серед безробітних, за методологією МОП, у лютому 2009р. склала 66,2% і збільшилася в порівнянні з листопадом 2008р. на 3,7 процентного пункту.

  Безробіття міського та сільського населення характеризується перевищенням рівня безробіття серед сільських жителів у порівнянні з рівнем безробіття серед міських жителів. У лютому 2009р. це перевищення становило 1,5 рази. Разом з тим, розміри збільшення чисельності безробітних серед міського населення були більш значними, ніж серед сільського населення. У лютому 2009р. чисельність міських жителів, що класифікуються, відповідно до критеріїв МОП, як безробітні, збільшилася в порівнянні з листопадом 2008р. на 42,2%, сільських жителів - на 21,3%.

  Віковий склад безробітних. Середній вік безробітних в лютому 2009р. склав 35,2 року (у листопаді 2008р. - 34,9 року), в тому числі безробітних чоловіків - 34,8 року, безробітних жінок - 35,6 року.

  Молодь до 25 років складає серед безробітних 27,4%, особи віком 50 років і старше - 16,7%. У порівнянні з листопадом 2008р. в складі безробітних збільшилася частка осіб у віці 20-24 роки (на 0,7 процентного пункту), у віці 25-29 років (на 2,6 процентного пункту), 45-49 років (на 1,4 процентного пункту).

  Найвищий рівень безробіття відзначається у віковій групі 15-19 років (32,1%), а також 20-24 роки (18,0%). В середньому серед молоді у віці 15-24 роки рівень безробіття в лютому 2009р. склав 20%, в тому числі серед міського населення - 18,2%, серед сільського населення - 24,4%. Коефіцієнт перевищення рівня безробіття серед молоді в середній по віковій групі 15-24 роки в порівнянні з рівнем безробіття дорослого населення у віці 30-49 років становить 2,6 рази, в тому числі серед міського населення - 2,7 рази, сільського населення - 2 ,2 рази.

  Тривалість пошуку роботи. Близько 36,4% безробітних - особи, термін перебування яких в стані пошуку роботи (безробіття) не перевищує 3-х місяців. Один рік і більше шукають роботу 27,5% безробітних. У порівнянні з листопадом 2008р. частка короткострокової безробіття (менше 3 місяців) збільшилася на 3,4 процентного пункту, частка застійної безробіття (12 місяців і більше) скоротилася на 5,8 процентного пункту.

  Серед сільських жителів частка застійної безробіття істотно вище, ніж серед міських і в лютому 2009р. склала, відповідно, 37,5% і 22,4%. У порівнянні з листопадом 2008р. частка застійної безробіття знизилася серед сільських жителів на 4 процентних пункти, серед безробітних міських жителів - на 6 процентних пунктів.

  Середній час пошуку роботи безробітними в лютому 2009р. склало 6,9 місяця. У жінок воно склало 7,3 місяця, у чоловіків - 6,5 місяця. Серед міського населення середня тривалість безробіття зменшилася в порівнянні з листопадом 2008р. з 7,0 до 6,2 місяці, серед сільського - зменшилася з 8,8 до 8,2 місяця.

  Наявність досвіду роботи. Близько 23,3% безробітних - це особи, які не мають досвіду трудової діяльності. У лютому 2009р. їх чисельність склала 1,7 млн. чоловік. Дана група безробітних формується переважно з числа молоді (на 19,5% - за рахунок молоді до 20 років, на 48,8% - від 20 до 24 років, на 17% - 25-29 років). У порівнянні з листопадом 2008р. частка безробітних, які не мають досвіду трудової діяльності, скоротилася на 3,7 процентного пункту.

  У лютому 2009р. серед безробітних в 1,9 рази в порівнянні з лютим 2008р. і листопадом 2008р. збільшилася частка осіб, які залишили колишнє місце роботи у зв'язку з вивільненням або скороченням чисельності працівників.

  Сумарна заборгованість по заробітній платі по колу спостережуваних видів економічної діяльності на 1 лютого 2009р. склала 6 млрд 965 млн руб. і збільшилася в порівнянні з 1 січня 2009р. на 49%, при цьому основна частина припадає на заборгованість з-за відсутності власних коштів, яка на 1 лютого 2009р. склала 6 млрд 587 млн руб. (94,6% від загальної суми заборгованості) та збільшилася за січень 2009р. на 49,3%.

  висновок

  Чисельність економічно активного населення у віці 15-72 років (зайняті + безробітні) в лютому 2009р. склала 74,8 млн.осіб, або 53% від загальної чисельності населення країни.

  У чисельності економічно активного населення 67,7 млн.осіб класифікувалися як зайняті економічною діяльністю і 7,1 млн.осіб - як безробітні з застосуванням критеріїв МОП (тобто не мали роботи або прибуткового заняття, шукали роботу і були готові приступити до неї в обследуемую тиждень).

  Чисельність безробітних і рівень безробіття в лютому 2009р. були в середньому на третину нижче, ніж в лютому 1999р., коли було відзначено їх максимальне значення.

  У лютому 2009р. серед безробітних в 1,9 рази в порівнянні з лютим 2008р. і листопадом 2008р. збільшилася частка осіб, які залишили колишнє місце роботи у зв'язку з вивільненням або скороченням чисельності працівників.

  Список літератури

  1. Голуб Л.А. Соціально-економічна статистика. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 265 с.

  2. Гусаров В.М. Теорія статистики. - М .: ЮНИТИ, 1998. - 448 с.

  3. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / під редакцією М.Г.Назарова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 771 с.

  4. Теорія статистики / За редакцією Шмойловой Р. А. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 576 с.

  5. Економічна статистика: Підручник / за редакцією Ю.М. Іванова. - М .: ИНФРА-М, 1998. - 480 с.

  завдання

  Завдання № 1. Статистика продукції

  Завдання 1. Є такі дані про виробництво і продаж продукції на підприємстві за два роки

  Визначте за базисним і звітного періоду:

  1) вартість випущеної і вартість відвантаженої продукції в цілому і по кожному виду продукції:

  2) відсоток відвантаженої продукції в цілому і по кожному виду продукції у вартісному вираженні:

  3) .Зміна обсягу продажів кожного виду продукції;

  4) загальний індекс фізичного обсягу відвантаженої продукції:

  5) вплив зміни цін на зміну відвантаженої продукції;

  6) вплив зміни фізичного обсягу продажів на зміну вартості відвантаженої продукції.

  7) загальна зміна вартості відвантаженої продукції;

  8) за наявною інформацією заповніть форму П-1 (відвантажена продукція в базисному періоді оплачена на 100%, в звітному періоді на 80%). Форма П-1 місячна її потрібно як річну. У розділі 2 та 5 зробити деталізації по номенклатурі випущеної продукції.

  Рішення:

  Вартість випущеної і відвантаженої продукції

  Вид продукції

  Вартість випущеної продукції, т.р.

  Вартість відвантаженої продукції, т.р.

  Зміна відвантаженої продукції

  абсолют.

  Зміна відвантаженої продукції щодо викона.

  % Відвантаження продукції

  базисний 2

  звітний

  базисний 1

  звітний

  базисний

  звітний

  виріб А

  480000000

  488010836

  456000000

  484864341

  28864341

  6,3

  95

  99,3

  виріб Б

  378000000

  398859930

  280000000

  407204280

  127204280

  45,4

  74,04

  102,09

  виріб В

  308000000

  352594304

  280000000

  324675360

  44675360

  15,9

  90,9

  92,08

  Разом

  1166000000

  1239465070

  1016000000

  1216743981

  200743981

  19,7

  87,1

  98,2

  випущено:

  відвантажено:

  Ціна:

  висновок:

  1. Відсоток відвантаженої продукції в звітному періоді зріс в порівнянні з базисним на 11,1%. При цьому продукція А відвантажується практично повністю, продукція Б відвантажується на 102,09%, продукція В на 92,08%.

  2. У звітному періоді відбулося підвищення на 11,3% в натуральному вираженні

  3. Через зміни ціни вартість відвантаженої продукції збільшилася на 85170981 УРАХУВАННЯМ

  4. Через зміни фізичного обсягу вартість змінилася на 115573000т.р.

  5. Загальна зміна склала -200743981т.р.

  Завдання № 2. Статистика чисельності та руху працівників.

  Завдання 2. Є дані про чисельність працівників підприємства (без зовнішніх сумісників) за категоріями персоналу на початок звітного періоду, про прийом і звільнення працівників за рік та розподілі прийнятих і звільнених працівників за віком (таблиця 2).

  визначити:

  • Облікова чисельність працівників на кінець року;

  • структуру облікової чисельності працівників на початок і кінець року, структуру на кінець року зобразити у вигляді кругової секторної діаграми;

  • середньооблікова чисельність працівників за рік;

  • коефіцієнти обороту робочої сили по прийому, з вибуття, загального обороту;

  • коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт сталості кадрів працівників.

  • заповнити розділ №3 (Рух працівників) форми П-4.

  Рішення:

  Структура чисельності працівників підприємства

  В тому числі за групами

  показник

  Обліковий склад, чол.

  керівники

  фахівці

  службовці

  робочі

  Чисельність працівників облікового складу на початок року, чол

  700

  51

  186

  78

  385

  Структура чисельності на початок року,%

  100

  7,2

  26,5

  11,1

  55

  Чисельність працівників облікового складу (без совм-і на кінець року)

  774

  54

  186

  108

  426

  Структура чисельності на кінець року

  100

  6,9

  24,03

  13,9

  55,03

  Структура чисельності працівників на початок року,%

  Структура чисельності працівників на кінець року,%

  висновок:

  1) Частка керівників знизилася на 0,3% і склала на кінець року 54 працівників

  2) Частка фахівців знизилася на 2,47% і склала на кінець року 186 працівників

  3) Частка службовців підвищилася на 2,8% і склала на кінець року 108 працівників.

  4) Частка робітників підвищилася на 0,03% і склала на кінець року 426 працівника.

  Завдання № 3.Статістіка використання робочого часу

  Завдання 3. За даним підприємству є такі дані з праці за рік.

  Визначте для звітного періоду за своїм варіантом:

  • кількість відпрацьованих людино-днів (використовуючи результати розрахунку ССЧ попереднього завдання);

  • повний календарний, табельний і максимально можливий фонди часу;

  • показники використання календарного, табельного та максимально можливого фонду часу;

  • показники використання робочого періоду і робочого дня, інтегральний показник використання робочого часу;

  • середню тривалість робочого періоду і середню фактичну тривалість робочого періоду, і середню фактичну тривалість робочого дня

  • показники структури максимально можливого фонду робочого часу за звітний період;

  • побудуйте баланс робочого часу в (люд.-год) і порівняти його з балансом робочого часу за базисний період

  • абсолютна зміна відпрацьованих людино-годин за рахунок зміни: середньої тривалості робочого дня; середньої тривалості робочого періоду; середньої кількості працюючих.

  На підставі отриманих показників сформулюйте висновки.

  Заповнити

  • в розділі 1 графи 1-6 форми П-4.

  • в розділі 1 графи 1-6 форми П-4.

  • в розділі 2 рядок 20 форми П-4.

  Рішення:

  Баланс робочого часу в людино-годинах за звітний період

  Ресурси раб. часу

  Використання раб. часу чол / днів

  Питома вага, %

  МВФ

  171705

  ФОР

  166465

  96,9

  Відпустка по навчанню

  640

  0,4

  хвороби

  3400

  1,9

  Інші неявки за законом

  800

  0,5

  прогули

  280

  0,2

  Відпустка з дозволу адміністрації

  120

  0,06

  Втрати робочого часу

  -

  -

  Інші втрати

  -

  -

  Разом

  171705

  100

  Ресурси раб. часу

  Використання раб. часу чол / днів

  Питома вага, %

  МВФ

  210570,6

  ФОР

  166465

  79,05

  Відпустка по навчанню

  5081,6

  2,4

  хвороби

  26996

  12,8

  Інші неявки за законом

  6352

  3,01

  прогули

  1165,5

  0,4

  Відпустка з дозволу адміністрації

  2223,2

  1,05

  Втрати робочого часу

  -

  -

  Інші втрати

  -

  -

  Число ч / ч внутрішнього простою

  2500

  1,2

  Разом

  210570,6

  100

  висновок: за рахунок зміни середньої чисельності працюючих загальна кількість відпрацьованих чол-годин зменшилася на ..., за рахунок ізмнененія середньої тривалості раб.дня змінилося на ..., за рахунок зміни пор. продовж раб періоду-зрад на ...

  Задача№4 Статистика заробітної плати

  Завдання 4. Працюючим на підприємстві за звітний рік нараховано заробітну плату в таких розмірах, тис. Руб.

  Визначте:

  1) Розміри годинного, денного і повного фонду заробітної плати;

  2) Середню годинну, середню денну та середню місячну заробітну плату;

  3) Структуру повного фонду заробітної плати, виділивши такі види оплат:

  а) за фактичні відпрацьовані людино-години;

  б) доплати за невідпрацьовані людино-години протягом невідпрацьованих людино-днів;

  в) доплати за невідпрацьований час.

  4) абсолютна зміна повного фонду заробітної плати за рахунок зміни окремих факторів - середньої годинної заробітної плати, середньої тривалості робочого дня, коефіцієнта збільшення денного фонду заробітної плати за рахунок доплат за невідпрацьовані людино-години, середньої тривалості робочого року, коефіцієнта збільшення повного фонду заробітної плати за рахунок доплат за невідпрацьовані людино-дні і середньооблікової чисельності робітників.

  5) Заповнити в розділі 1 графи 7-9 форми П-4.

  Рішення:

  Базисний період:

  Ф ч = 7480,0 + 89500,0 + 1500 + 800 + 1200 + 1500 = 101980 т.р.

  Ф д = 101980 + 1600 + 0 = 103580 т.р.

  Ф г = 115580 т.р.

  звітний:

  Ф ч = 8120,0 + 83312,0 + 2350,0 + 645,0 + 1000,0 + 1050,0 = 96477т.р.

  Ф д = 96477 + 1560 + 1005,0 = 99042т.р.

  Ф г = 99042 + 9500,0 + 2001,0 + 7,0 = 110550 т.р.

  базисний період

  руб. на рік

  Звітний період:

  руб. на рік

  Структура повного фонду заробітної плати для звітного періоду

  Елементи повного фонду з / п

  Т.р.

  Питома вага,%

  Оплата за факт. відпрацьований чол-години, Ф Г

  96477

  87,3

  Доплати невідібрані чол-години протягом невідпрацьованих чол-днів

  2565

  2,3

  Доплати за неотраб. час

  11508

  10,4

  всього

  110550

  100

  115580000 = 83,7 * 7,5 * 1,01 * 225,6 * 1,113 * 720 115758702

  110550000 = 95,5 * 7,77 * 1,02 * 220,1 * 1,16 * 676 130631913,9

  1) = (72,9-83,7) * 7,94 * 1,02 * 225,9 * 1,16 * 737 * 1,11 = - 16164085,06

  2) = 83,7 * (7,94 -7,5) * 1,02 * 225,9 * 1,11 * 737 = 6942024,1

  3) = 83,7 * 7,5 * ( 1,02-1,01) * 225,9 * 1,11 * 737 = 1160094,6

  4) = 83,77,5 * 1,01 * (220,1-225,6) * 1,16 * 676 = -2734484,5

  5) = 83,7 * 7,5 * 1,01 * 225,6 * (1,11-1,12) * 737 = -1054179,8

  6) 83,7 * 7,5 * 1,01 * 225,6 * 1,12 * (737-720) = 2723416,9

  Завдання № 5

  Проаналізувати взаємозв'язок продуктивності праці працівників підрозділу А і фондоозброєності їх праці:

  1) Виміряти ступінь тісноти зв'язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

  Продуктивність праці та місячна заробітна плата.

  № п / п роб. в підрозділ

  Місячна з / п, т. Р.

  Фактична виробляє. праці одного працівника, УРАХУВАННЯМ

  х * у

  1

  16,6

  1099,2

  18246,72

  182448,6

  34,81

  2

  19,9

  1129,4

  22475,06

  157561,4

  6,76

  3

  18,2

  1159,7

  21106,54

  134424,9

  18,49

  4

  23,2

  1189,9

  27605,68

  113191,9

  0,49

  5

  18,1

  1220,2

  22085,62

  93721,7

  19,36

  6

  19,9

  1250,4

  24882,96

  76142,9

  6,76

  7

  18,2

  1280,7

  23308,74

  60339,009

  18,49

  8

  19,4

  1310,9

  25431,46

  46414,4

  9,61

  9

  20,7

  1411,8

  29224,26

  13119,4

  3,24

  10

  22,4

  1462,2

  32753,28

  4113,9

  0,01

  11

  24,0

  1492,5

  35820

  1145,1

  2,25

  12

  23,2

  1522,7

  35326,64

  13,2

  0,49

  13

  24,8

  1524,7

  37812,56

  2,7

  5,29

  14

  26,5

  1764,7

  46764,55

  56815,5

  16

  15

  23,2

  1815,2

  42112,64

  83440,09

  0,49

  16

  19,9

  1916,0

  38128,4

  151834,9

  6,76

  17

  24,0

  1996,7

  47920,8

  221238,5

  2,25

  18

  29,0

  1966,4

  57025,6

  193652,8

  42,25

  19

  28,2

  1996,7

  56306,94

  221238,5

  32,49

  20

  31,5

  2016,8

  63529,2

  240551,01

  81

  разом

  450,9

  30526,8

  707867,65

  2051410,4

  307,3

  = = = 1526,34

  = = = 22, 5

  = = = 320,3

  = = = 0,8

  = = = 35393,4

  = = = 3,9

  Висновок: т.к. = 0,8, то зв'язок сильна пряма.

  Завдання № 5.1

  За даними попередніх завдань заповніть таблицю.

  визначити:

  1) Продуктивність праці у вартісному вираженні по кожному підрозділу і в цілому по звітному і базисному році.

  2) Зміна продуктивності праці в порівнянні з попереднім роком по кожному підрозділу підприємства в абсолютному вираженні

  3) Фактична зміна продуктивності праці в порівнянні з попереднім роком в цілому по фірмі, використовуючи індекси постійного змінного складу, фіксованого складу, а також індекс впливу структурних зрушень.

  4) зміна обсягу випущеної продукції в звітному році в порівнянні з попереднім (у абсолютному розмірі) за рахунок кожного фактора окремо (продуктивності праці і ССЧ)

  5) Коефіцієнт випередження (відставання) продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої з / п.

  Випуск і чисельність працюючих за підрозділами підприємства

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  1) Випуск продукції

  1166000000

  1239465070

  2) Підрозділ випуск виробу А

  48000000

  488010836

  3) Підрозділ випуск виробу Б

  378000000

  398859930

  4) Підрозділ випуск вироби В

  308000000

  352594304

  5) Середньооблікова чисельність раб.

  720

  737

  6) Підрозділ випускається виріб А, 40% від ССЧ

  288

  295

  7) Підрозділ випускається виріб Б, 35% від ССЧ

  252

  258

  8) Підрозділ випускається виріб В, 25% від ССЧ

  180

  184

  Продуктивність праці в базисному і звітному періоді.

  показник

  базисний рік

  Звітній рік

  Зміна продуктивності праці

  1) Продуктивність праці в цілому на підприємстві

  1619444,4

  1681770,8

  62326,4

  2) Підрозділ А

  1666666,7

  1654274,02

  -12392,7

  3) Підрозділ Б

  1500000

  1545968,7

  45968,7

  4) Підрозділ В ПТ тис. Руб. / На 1 чол.

  1711111,1

  1916273,4

  205162,3

  висновок:

  Продуктивність праці в цілому на підприємстві зросла на 62326,4 руб. Продуктивність праці на підрозділ А знизилася на 12392,7 руб., Підр. Б зросла на 45968,7 руб. і В виросла на 205162,3 руб.

  = ( ) * 100 = ( ) * 100 = * 100 = 103,84%

  Середня продуктивність праці збільшилася на 3,84%

  = ( ) * 100 = ( : 1619444,4) * 100 = (1619418,072: 1619444,4) * 100 = 100

  Зрушення в структурі випуску продукції істотно не вплинули на продуктивність праці.

  = ( ) * 100 = (1681770,8: 1619418,072) * 100 = 103,85%

  Продуктивність праці збільшилася в цілому по підприємству на 3,8%

  - = 123946070-1166000000 = 73465070

  = == (1619444,4 * 737 + 1666666,7 * 295 + 1500000 * 258 + 1711111,1 *

  184) -1166000000 = 1221041642

  = 1221041642 = 18423428,1

  завдання №6

  На основі інформації про рух основних фондів в звітному періоді П.7 Необхідно визначити наступні показники:

  1) наявність основних фондів на кінець року За повної облікової (первісної) вартості (баланс основних фондів);

  2) Середньорічну вартість основних фондів;

  3) Наявність основних фондів на кінець року за залишковою вартістю (баланс основних фондів);

  4) Коефіцієнт зносу і коефіцієнт придатності основних фондів;

  5) Коефіцієнт надходження, оновлення, вибиті, ліквідації, заміни, розширення основних фондів;

  6) Фондоотдачу, фондомісткості, фондооворуженності праці для звітного періоду;

  7) Зв'язок продуктивності праці працівників з фондовіддачі та фондооворуженностью праці;

  Наявність основних фондів по повній облікової вартості

  показник

  значення

  124920

  Надійшло ОФ за повною первісною вартістю

  20973

  Вибуло основних фондів за повною вартістю за рік, т.р.

  10673

  135220

  = = 130 070

  Наявність основних фондів на кінець року за залишковою вартістю

  показник

  Значення, т. Р.

  124920

  Знос на початок року

  45316

  надійшло

  18973

  вибуло

  8523

  Знос за рік

  12636

  74878

  * 100 = = 36,3%

  = = * 100 = 42,8%

  = 100 - = 100 - 36,3 = 63,7%

  = 100 - = 100 - 42,8 = 57,2%

  = * 100 = * 100 = 15,5%

  = = * 100 = 12,9%

  = = * 100 = 8,5%

  = * 100 = 20,03%

  = = * 100 = 20,03%

  = 100-20,03 = 79,9%

  фондовіддача = = * 100 = 9,5 руб.

  фондомісткість = = * 100 = 10,5 коп / 1 руб.

  Фондооворуженность = = = 176,5 руб. / Чол.

  ПТ = = = 1681770,8

  висновок:

  Значення коефіцієнта зносу придатності говорить про нормальний прийнятному стані основних фондів.

  Завдання № 7.1

  Статистика собівартості.

  Розрахувати індекс собівартості продукції і економію або перевитрату за рахунок зміни собівартості.

  Дані про собівартість і відвантаження продукції

  Вид продукції

  собівартість

  відвантаження

  собівартість

  відвантаження

  А

  2410

  152000

  2400

  161031

  Б

  63000

  4000

  67250

  5124

  В

  112000

  2000

  107850

  2070

  = * 100 = =

  = = = 101,2% (1,2%)

  Відбулась зміна собівартості в звітному періоді в порівнянні з базисним на 1,2

  = - = 954312900-942736710 = 11576190

  висновок:

  За рахунок зміни собівартості в звітному періоді в порівнянні з базисним стався перевитрата загальних витрат 11576190 руб.

  завдання №7.2

  1Определіть:

  1. Зміна витрат за витратами на 1 руб. доходів у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом;

  2. поелементно структуру витрат за базисним і звітного періоду і зобразити у вигляді кругової секторної діаграми;

  3. Суму економії за рахунок зміни витрат на 1 руб. доходів.

  4. Визначити розмір прибутку від продажів, податку на прибуток, чистий прибуток і рентабельність продажів.

  5. Заповнити для звітного року в формі 1-підприємство наступні рядки:

  - в Розділі VI рядок 36

  - в Розділі VII рядки 66, 75, 89,91, 111

  - Розділ IX повністю (в т.ч. і для базисного періоду)

  Поелементна структура витрат в базисному і звітному періоді

  показники

  базисний період

  Стор.%

  Звітний період

  Стор.%

  1) Витрати зануреної продукції

  842320

  100

  954312,9

  100

  2) Матеріальні витрати

  599456

  71,2

  650000

  68,1

  3) Оплата праці

  115580

  13,7

  110550

  11,6

  4) Відрахування на соц. страхування

  30628,7

  3,6

  29295,7

  3,06

  5) Амортизація основних фондів

  8207

  0,9

  12636

  1,3

  6) Інші витрати

  88448,3

  10,5

  151831,2

  15,9

  = 2410 * 152000 + 63000 * 4000 + 112000 * 2000 = 842320000

  висновок:

  Структура витрат практично не змінилася.

  Розрахунок прибутку від продажів, податку на прибуток, чистий прибуток від продажів і рентабельності продажів.

  показники

  базисний період

  Звітний період

  Абсолют.вим.

  доходи

  1016000000

  1216743981

  200743981

  витрати

  842320000

  954312,9

  -841365687,1

  прибуток

  173680000

  1215789668

  1042109668

  податок

  34736000

  243157933,6

  208421933,6

  Чистий прибуток

  138944000

  +9726311734,4

  833687734,4

  рентабельність

  13,7

  79,9

  66,2

  Висновок: Чистий прибуток і рентабельність за базисний і звітний період змінилася незначно.

  = = = 0,82

  = = = 0,78

  = 0,78-0,82 = -0,04

  = * 100