• 2. Дисперсія: ;
 • Таблиця 4.1


 • Дата конвертації30.06.2017
  Розмір38.61 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 38.61 Kb.

  Статистика галузі

  завдання 1

  Є дані 24 заводів одній з галузей промисловості (табл.1.1).

  Таблиця 1.1.

  № заводу

  Середньорічна вартість ОФ, млн.грн.

  Валова продукція в порівнянних цінах, грн.

  № заводу

  Середньорічна вартість ОФ, млн.грн.

  Валова продукція в порівнянних цінах, грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  1,7

  1,5

  13

  1,2

  1,1

  2

  3,9

  4,4

  14

  7

  7,7

  3

  3,5

  4,5

  15

  4,6

  5,6

  4

  4,9

  4,5

  16

  8,1

  7,8

  5

  3,2

  2

  17

  6,4

  6

  6

  5,1

  4,4

  18

  5,5

  8,5

  7

  3,3

  4

  19

  6,7

  6,5

  8

  0,5

  0,2

  20

  1

  0,8

  9

  3,2

  3,6

  21

  4,8

  4,5

  10

  5,6

  7,8

  22

  2,7

  2,5

  11

  3,6

  3

  23

  2,8

  3,2

  12

  0,9

  0,7

  24

  6,8

  6,8

  З метою вивчення залежності між середньорічною вартістю основних виробничих фондів і випуском валової продукції зробіть угруповання за середньорічною вартості основних фондів, утворивши 4 групи заводів з рівними інтервалами. По кожній групі і сумісності заводів підрахуйте: 1) число заводів; 2) середньорічну вартість основних фондів - всього і в середньому на один завод; 3) вартість валової продукції - всього та в середньому на один завод; 4) рівень фондовіддачі по групах. Результати подайте у вигляді групової таблиці. Зробіть висновки.

  Рішення:

  1. Визначимо величину інтервалу группировочного ознаки.

  Середньорічна вартість основних фондів є группіровочним ознакою.

  де x max - максимальне значення;

  x min - мінімальне значення группировочного ознаки;

  - число утворених груп.

  2. Визначимо межі інтервалів.

  x min 0,5 ... 2,4

  2,4 ... 4,2

  4,2 ... 6,3

  6,3 ... 8,1 x max

  Складемо допоміжну таблицю.

  Таблиця 1.2. Допоміжна таблиця.

  № п / п

  Групи по с / г вартості ОФ

  номер заводу

  Середньорічна вартість ОФ, млн.грн.

  Валова продукція в зіставлення на. цінах, грн.

  1

  0,5 - 2,4

  1

  1,7

  1,5

  8

  0,5

  0,2

  12

  0,9

  0,7

  13

  1,2

  1,1

  20

  1

  0,8

  Разом

  5

  5,3

  4,3

  2

  2,4 - 4,3

  2

  3,9

  4,4

  3

  3,5

  4,5

  5

  3,2

  2

  7

  3,3

  4

  9

  3,2

  3,6

  11

  3,6

  3

  22

  2,7

  2,5

  23

  2,8

  3,2

  Разом

  8

  26,2

  27,2

  3

  4,3 - 6,2

  4

  4,9

  4,5

  6

  5,1

  4,4

  10

  5,6

  7,8

  15

  4,6

  5,6

  18

  5,5

  8,5

  21

  4,8

  4,5

  Разом

  6

  30,5

  35,3

  4

  6,2 - 8,1

  14

  7

  7,7

  16

  8,1

  7,8

  17

  6,4

  6

  19

  6,7

  6,5

  24

  6,8

  6,8

  Разом

  5

  35

  34,8

  всього

  24

  97

  101,6

  Групові показники робочої таблиці і обчислені на їх основі середні показники занесемо в зведену аналітичну таблицю.

  Таблиця 1.3. Угруповання заводів по середньорічний вартості ОФ.

  Групи, № пп

  Групи по ср / г вартості ОФ

  Кількість заводів, шт.

  Середня ср / рік ст-ть ОФ, млн.грн.

  Валова продукція в порівнянних цінах, грн

  всього

  на один завод

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  1

  0,5 - 2,4

  5

  1,06

  4,3

  0,86

  2

  2,4 - 4,3

  8

  3,275

  27,2

  3,4

  3

  4,3 - 6,2

  6

  5,08

  35,3

  5,88

  4

  6,2 - 8,1

  5

  7

  34,8

  6,96

  Разом

  24

  4,1

  101,6

  4,2

  Середньорічна вартість ОФ: Вартість валової продукції:

  5,3 / 5 = 1,06 4,3 / 5 = 0,86

  26,2 / 8 = 3,275 27,2 / 8 = 3,4

  30,5 / 6 = 5,08 35,3 / 6 = 5,88

  35/5 = 7 34,8 / 5 = 6,96

  Разом: 97/24 = 4,1 Разом: 101,6 / 24 = 4,2

  Висновок: з ростом середньорічної вартості основних фондів зростає вартість валової продукції, отже, між досліджуваними показниками існує пряма залежність.

  завдання 2

  Є дані по двом заводам, що виробляють однорідну продукцію (табл.2)

  Таблиця 2

  номер заводу

  1998 рік

  1999 рік

  Витрати часу на одиницю продукції, год

  Виготовлення продукції, шт.

  Витрати часу на одиницю продукції, год

  Витрати часу на всю продукцію, ч

  1

  2,5

  150

  1,9

  380

  2

  3,2

  250

  3,4

  850

  Обчисліть середні витрати часу на виготовлення одиниці продукції по двом заводам з 1998 по 1999 роки. Вкажіть, який вид середньої необхідно застосувати при обчисленні цих показників.

  Рішення:

  Якщо у статистичній сукупності дан ознака x i і f i його частота, то розрахунок ведемо за формулою середньої арифметичної зваженої.

  2,9 (ч)

  Якщо дано ознака x i, немає його частоти f i, а дан обсяг M = x i f i поширення явища, тоді розрахунок ведемо за формулою середньої гармонійної зваженої:

  2,7 (ч)

  В середньому витрати часу на виготовлення одиниці продукції в 1998 році вище, ніж у 1999 р

  завдання 3

  Для визначення середньої суми вкладу в ощадних касах району, що має 9000 вкладників, проведена 10% -я механічна вибірка, результати якої представлені в табл.3.

  Таблиця 3.

  Групи вкладів за розміром, грн. - x i

  до 200

  200-400

  400-600

  600-800

  Св.800

  Разом

  Кількість вкладників - f i

  85

  110

  220

  350

  135

  900

  100

  300

  500

  700

  900

  x - A

  -600

  -400

  -200

  0

  200

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  -255

  -220

  -220

  0

  135

  -560

  -475

  -275

  -75

  125

  325

  225625

  75625

  5625

  15625

  105625

  19178125

  8318750

  1237500

  5468750

  14259375

  48462500

  За даними вибіркового обстеження обчислити:

  1) застосовуючи спосіб моментів:

  а) середню суму вкладів;

  б) дисперсію і середнє квадратичне відхилення вкладу;

  2) коефіцієнт варіації;

  3) з ймовірністю 0,954 можливі межі, в яких знаходиться середня сума вкладів в ощадкасі району;

  4) з ймовірністю 0,954 можливі межі, в яких знаходиться питома вага вкладників, внесок яких не перевищує 400 грн.

  Рішення:

  Середню суму вкладів способом моментів визначимо за формулою:

  де А - постійна величина, на яку зменшуються всі значення ознаки.

  У варіаційних рядах з рівними інтервалами в якості такої величини приймається варіанту ряду з найбільшою частотою.

  i = величина інтервалу.

  1. Знаходимо середини інтервалів:

  200 + 400/2 = 300 - для закритих інтервалів;

  Для відкритих інтервалів друга межа добудовується: 0 + 200/2 = 100

  Величина інтервалу i = 200.

  Найбільша частота дорівнює 350, отже А = 700.

  Висновок: в середньому сума вкладів становить 575 грн.

  2. Дисперсія: ;

  3. Коефіцієнт варіації:

  4. Середньоквадратичне відхилення:;

  завдання 4

  Є дані про малюкової смертності на Україні (табл.4.1).

  Таблиця 4.1

  рік

  1990

  1995

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  Померло дітей у віці до 1 року (всього), тис.чол.

  12,5

  11,7

  11,9

  10,6

  9,4

  9,2

  Для аналізу ряду динаміки Перелічіть: 1) абсолютний приріст, темпи зростання і приросту (по роках і до базисного 1995 г.), абсолютний вміст 1% приросту (отримані показники подайте у вигляді таблиці); 2) середньорічний темп зростання і приросту малюкової смертності: а) з 1990 по 1996 роки; б) з 1995 по 1999 роки; в) з 1990 по 1999 роки. Зобразіть вихідні дані графічно. Зробіть висновки.

  Рішення:

  1. Абсолютний приріст (Д i) визначається як різниця між двома рівнями динамічного ряду і показує, на скільки даний рівень ряду перевищує рівень, прийнятий за базу порівняння Д i = y i -y баз, де y i - рівень порівнюваного періоду; y баз - базисний рівень.

  При порівнянні зі змінною базою абсолютний приріст буде дорівнює Д i = y i -y i -1, де y i - рівень порівнюваного періоду; y i -1 - попередній рівень.

  Темпи зростання визначаються як процентне відношення двох порівнюваних рівнів:

  При порівнянні з базисом:. По рокам: .

  Темп приросту показує, на скільки відсотків рівень даного періоду більше (або менше) базисного рівня. По відношенню до базисного:; по роках: або можна обчислювати так: Тп = Тр-100%.

  Абсолютна утримання 1% приросту - порівняння темпу приросту з показником абсолютного зростання:.

  2. Середньорічна малюкова смертність обчислюється за формулою:.

  3. Середньорічний абсолютний приріст обчислюється за формулою:.

  4. Базовий темп зростання за допомогою взаємозв'язку ланцюгових темпів зростання обчислюється за формулою:

  .

  5. Середньорічний темп зростання обчислюється за формулою:.

  Середньорічний темп приросту обчислюється за формулою:.

  Розраховані дані представимо в таблиці 4.2

  Таблиця 4.2

  рік

  Померло, тис.чол.

  Абсол.прірост

  Ср.год.темп зростання

  Ср.год.темп приросту

  А і

  ланцюг.

  базисних.

  ланцюг.

  базисних.

  ланцюг.

  базисних.

  1990

  12,5

  -

  0,8

  -

  106,8

  -

  6,8

  -

  1995

  11,7

  -0,8

  0

  94

  100

  -6

  -

  0,125

  1996

  11,9

  0,2

  0,2

  102

  102

  2

  2

  0,12

  1 997

  10,6

  -1,3

  -1,1

  89

  90,6

  -11

  -0,4

  0,12

  1 998

  9,4

  -1,2

  -2,3

  89

  80,3

  -11

  -19,7

  0,11

  +1999

  9,2

  -0,2

  -2,5

  99

  78,6

  -1

  -21,4

  0,09

  В якості базисного беремо 1995 р

  Середньорічний темп ро з та

  з 1990 по 1996

  99,2

  з 1995 по 1999

  94,6

  з 1990 по 1999

  96,6

  Середньорічний темп ін і зростання

  з 1990 по 1996

  -0,8

  з 1995 по 1999

  -5,4

  з 1990 по 1999

  -3,4

  завдання 5

  Реалізація товарів на колгоспному ринку характеризується даними представленими в табл.5.

  Таблиця 5.

  Найменування товару

  базисний період

  Звітний період

  Кількість, тис.кг.

  Ціна 1 кг., Грн

  Кількість, тис.грн.

  Ціна 1 кг., Грн

  Картопля

  15,5

  0,4

  21

  0,6

  м'ясо

  3,5

  5,5

  4

  8

  Визначте: 1) загальний індекс фізичного обсягу продукції; 2) загальний індекс цін і абсолютна величина економії (перевитрати) від зміни цін; 3) на підставі обчислених індексів визначити індекс товарообігу.

  Рішення.

  Індекс являє собою відносну величину, що отримується в результаті зіставлення рівнів складних соціально-економічних показників в часі, в просторі або з планом.

  Індивідуальними називаються індекси, що характеризують зміни тільки одного елемента сукупності.

  Загальний індекс відображає зміну по всій сукупності елементів складного явища.

  Вартість - це якісний показник.

  Фізичний обсяг продукції - кількісний показник.

  Загальний індекс фізичного обсягу продукції обчислюється за формулою:

  ,

  де p 0 і р 1 - ціна одиниці товару відповідно в базисному і звітному періодах;

  q 0 і q 1 - кількість (фізичний обсяг) товару відповідно в базисному і звітному періодах.

  Кількість проданих товарів збільшилася на 19,4%.

  Або в грошах: 30,4 - 25,45 = 4,95 тис.грн.

  Загальний індекс вартості обчислюється за формулою:

  Отже, ціни на дані товари в середньому збільшилися на 46,7%.

  Сума заощаджених або перевитрачених грошей:

  сума зросла на 46,7%, отже, населення в звітному періоді на покупку цих товарів додатково витратить: 44,6 - 30,4 = 14,2 тис.грн.

  Загальний індекс товарообігу обчислюється за формулою:

  Товарообіг в середньому зріс на 75,2%.

  Взаємозв'язок індексів:

  1,467 * 1,194 = 1,752

  завдання 6

  Є дані про випуск однойменної продукції і її собівартості по двом заводам (табл.6).

  Таблиця 6.

  завод

  Виробництво продукції, тис.шт.

  Собівартість 1 шт., Грн.

  I квартал

  II квартал

  I квартал

  II квартал

  I

  120

  180

  100

  96

  II

  60

  80

  90

  100

  Обчисліть індекси: 1) собівартості змінного складу; 2) собівартості постійного складу; 3) структурних зрушень. Поясніть отримані результати.

  Рішення.

  Індекс собівартості змінного складу обчислюється за формулою:

  де z 0 і z 1 - собівартість одиниці продукції відповідно базисного і звітного періодів;

  q 0 і q 1 - кількість (фізичний обсяг) продукції відповідно в базисному і звітному періодах.

  Індекс показує, що середня собівартість по двом заводам підвищилася на 0,6%, це підвищення обумовлене зміною собівартості продукції по кожному заводу і зміною структури продукції (збільшенням обсягу випуску).

  Виявимо вплив кожного з цих факторів.

  Індекс собівартості постійного складу обчислюється за формулою:

  Тобто собівартість продукції по двом заводам в середньому зросла на 0,3%.

  Індекс собівартості структурних зрушень обчислюється за формулою:

  або

  Взаємозв'язок індексів:

  1,003 * 1,003 = 1,006

  висновок:

  Індекс собівартості змінного складу залежить від зміни рівня собівартості і від зміни обсягу виробництва, тобто середній приріст собівартості склав 0,6%.

  Індекс собівартості постійного складу показує зміну собівартості при фіксованому обсязі виробництва, тобто в середньому по заводам собівартість підвищилася на 0,3%. Індекс собівартості змінного складу вище, ніж індекс собівартості постійного складу, це свідчить про те, що відбулися сприятливі структурні зрушення. Індекс структурних зрушень дорівнює 1,003%, тобто за рахунок зміни обсягів виробництва по заводам середня собівартість підвищилася на 0,3%.

  завдання 7

  Для вивчення тісноти зв'язку між випуском валової продукції на один завод (результативний ознака Y) і оснащеністю заводів основними виробничими фондами (факторний ознака X) за даними завдання 1 обчислити коефіцієнт детермінації і емпіричне кореляційне відношення.

  Рішення.

  Показником тісноти зв'язку між факторами, є лінійний коефіцієнт кореляції.

  Лінійний коефіцієнт кореляції обчислимо за формулою:

  .

  Лінійне рівняння регресії має вигляд: y = bx-а.

  Коефіцієнт детермінації показує наскільки варіація ознаки залежить від фактора, покладеного в основу угруповання і обчислюється за формулою:

  де 2 - внутригрупповая дисперсія;

  2 - загальна дисперсія.

  Загальна дисперсія характеризує варіацію ознаки, яка залежить від всіх умов в даній сукупності.

  Межгрупповая дисперсія відображає варіацію досліджуваної ознаки, яка виникає під впливом фактора, покладеного в основу угруповання і розраховується за формулою:

  де середнє значення за окремими групами;

  f i - частота кожної групи.

  Середня з внутрішньогрупових дисперсія:

  де - дисперсія кожної групи.

  Емпіричне кореляційне відношення розраховується за формулою:

  Всі розрахункові дані наведені в таблиці 7.

  Таблиця 7

  № заводу

  Середньорічна вартість ОФ, млн.грн. (X)

  Валова продукція в порівнянних цінах, грн. (Y)

  X ^ 2

  Y ^ 2

  XY

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  1,7

  1,5

  2,89

  2,25

  2,55

  2

  3,9

  4,4

  15,21

  19,36

  17,16

  3

  3,5

  4,5

  12,25

  20,25

  15,75

  4

  4,9

  4,5

  24,01

  20,25

  22,05

  5

  3,2

  2

  10,24

  4

  6,4

  6

  5,1

  4,4

  26,01

  19,36

  22,44

  7

  3,3

  4

  10,89

  16

  13,2

  8

  0,5

  0,2

  0,25

  0,04

  0,1

  9

  3,2

  3,6

  10,24

  12,96

  11,52

  10

  5,6

  7,8

  31,36

  60,84

  43,68

  11

  3,6

  3

  12,96

  9

  10,8

  12

  0,9

  0,7

  0,81

  0,49

  0,63

  13

  1,2

  1,1

  1,44

  1,21

  1,32

  14

  7

  7,7

  49

  59,29

  53,9

  15

  4,6

  5,6

  21,16

  31,36

  25,76

  16

  8,1

  7,8

  65,61

  60,84

  63,18

  17

  6,4

  6

  40,96

  36

  38,4

  18

  5,5

  8,5

  30,25

  72,25

  46,75

  19

  6,7

  6,5

  44,89

  42,25

  43,55

  20

  1

  0,8

  1

  0,64

  0,8

  21

  4,8

  4,5

  23,04

  20,25

  21,6

  22

  2,7

  2,5

  7,29

  6,25

  6,75

  23

  2,8

  3,2

  7,84

  10,24

  8,96

  24

  6,8

  6,8

  46,24

  46,24

  46,24

  Разом

  97

  101,6

  495,84

  571,62

  523,49

  середнє

  4

  4,2

  20,66

  23,82

  21,81

  Підставивши обчислені значення в формулу, отримаємо:

  Коефіцієнт детермінації 2 = 0,87.

  Емпіричне кореляційне відношення має вигляд: у = 1,0873х - 0,161.

  Лінійний коефіцієнт кореляції r = 0,93.

  a = 0,161 b = 1,0873

  Так як значення коефіцієнта кореляції близьке до одиниці, то між випуском валової продукції і оснащеністю заводів основними виробничими фондами є тісна залежність.

  b - коефіцієнт регресії, тому що b> 0, то зв'язок прямий.

  Список використаної літератури:

  1. Адамов В.Є. Факторний індексний аналіз. - М .: Статистика, 1977.

  2. Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики: Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 1995.

  3. Єфімова М.Р., Рябцев В.Ф. Загальна теорія статистики: Підручник. М .: Фінанси і статистика, 1991.