• 1.Загальна Поняття про інвестиції
 • 2. Інвестиційна пріваблівість Вінницької області
 • 3. Статистика
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації29.06.2018
  Розмір36.79 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 36.79 Kb.

  Статистика капітальніх інвестіцій у Вінніцьку область

  Зміст

  Вступ 3ст.

  1.Загальна Поняття про інвестиції 5ст.

  2. Інвестиційна пріваблівість Вінницької області 7ст.

  3.Статістіка капітальніх інвестіцій у Вінніцьку область 10ст.

  4.Найбільш прівабліві інвестиційні проекти Вінницької області 16ст.

  Висновки 22 ст.

  Список використаних джерел 23ст.


  В ступ

  Одним з основних завдання Реформування национальной економіки України є актівізація інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ та формирование ее нового організаційно-правового економічного механізму, что має ВІДПОВІДАТИ Вимоги Подолання кри й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в условиях Сайти Вся. Саме актівізація ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса є головні складових економічних вимог, Які поклікані візначіті реальні зрушення в структурі економіки країни, пріскоріті перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й Інтенсивний тип відтворення, підвіщіті якість вітчізняної продукції та ее Конкурентоспроможність на світовому Сайти Вся. Необходимость у Нових підходах до інвестіційніх процесів назріла такоже у зв'язку з тім, что ринкова організація економічної діяльності означає вільний Розподіл інвестіцій Із властівім Йому міжрегіональнім и міжгалузевім переливання Капіталу. У інвестіційній сфере відбулося Значне Розширення кола ее учасников. Если Ранее в інвестіційній сфере брали участь держава, підприємства й банки, то зараз тут з'явились принципова Нові учасники: Страхові, інвестиційні, фінансові компании, Пенсійні й інвестиційні фонди, концерни, консорціумі, промислово-фінансові групи.

  Сьогодні від ефектівності інвестіційної політики залежався стан виробництва, положення и рівень технічної оснащеності основних ФОНДІВ підприємств народного господарства, возможности структурної перебудови економіки, решение СОЦІАЛЬНИХ и екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремий галузь и економіки в цілому.

  Вихід Із глібокої соціально-економічної кри Неможливо без кардинального Збільшення інвестіцій у реальний сектор економіки, а создания надійної и керованої системи Залучення інвестіційніх ресурсов, что забезпечен економічне зростання, є однією з ключовими проблем сучасного етапу економічного розвитку України. У рамках вирішенню цієї проблеми основна роль Належить харчування удосконалення організаційно-правового механізму інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Дослідження проблем інвестування економіки всегда знаходится в центрі уваги економічної науки. Це обумовлено тим, что інвестиції торкають самих глибин основ господарської ДІЯЛЬНОСТІ, визначаючи процес економічного росту в цілому. У СУЧАСНИХ условиях смороду віступають найважлівішім засоби забезпечення умов виходом з економічної кри, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, Підвищення якісніх показніків господарської ДІЯЛЬНОСТІ на мікро - и макрорівнях. Актівізація ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса є одним Із найбільш діючіх механізмів соціально-економічних Перетворення.


  1.Загальна Поняття про інвестиції

  Інвестиції (або капіталовкладення) складаються з доданням в течение року до національного основного Капіталу будівель, устаткуавння та запасів. Інвестиції означають відмову в поточному спожіванні, щоб збільшити майбутнє споживання.

  Інвестиції - основний Чинник формирование сталої Тенденції до економічного зростання, а відтак - и запорука бюджетної самодостатності кожної конкретної территории. Проти, На Відміну Від других складових Сукупний Попит, Які власне и визначаються рівень ділової актівності на кожному товарному Сайти Вся, інвестиції є найбільш мінлівою величиною, на якові, поряд з економічнімі, вплівають фактори як політічного, так и психологічного характеру.

  Важліво зрозуміті, что існує два види інвестіцій. Перший вид - це вкладання в основний капітал, тобто видатки діловіх фірм на устаткування (верстати, комп'ютери, літаки) та будівництво (фабрики, приміщення контор, торгові центри) и планові видатки на житлові будинки. Другий вид - це інвестиції у товарно-матеріальні запаси, тобто видатки діловіх фірм на додаткові запаси сировини, деталей та кінцевіх товарів, что обчислюють як зміна запасів ціх статей в течение Певного ПЕРІОДУ годині, скажімо за рік.

  Важліва рису інвестіцій у товарно-матеріальні запаси Полягає у тому, что, На Відміну Від інвестіцій в устаткування, Які всегда є плановими, ряд інвестіцій у товарно-матеріальні запаси могут буті незапланованімі.

  Розрізняють такоже чисті и Валові інвестиції.

  Валові інвестиції НЕ корегуються на амортізацію, яка вімірює величину Капіталу что БУВ спожитих у Певного году. Отже, Валові інвестиції включаються всі машини, фабрики, будинки, что збудовані в течение року, - даже коли ОКРЕМІ з них просто були куплені, щоб замістіті старі засоби праці, что знос.

  Щоб отріматі величину Розширення суспільного Капіталу, Валові інвестиції НЕ є точним вімірювачем.

  Для того, щоб найти чистий Приріст Капіталу, нужно взяти Валові інвестиції и вірахуваті вибуття Капіталу у форме амортізації, тобто суму зношеного Капіталу.

  Таким чином, щоб оцініті капіталовкладення, розраховуємо чисті інвестиції. Чисті інвестиції всегда дорівнюють новостворене Капіталу (Валові інвестиції) за мінусом вібулого Капіталу (амортизація Капіталу).

  Важліве місце в інвестіційній ДІЯЛЬНОСТІ займає міжнародне інвестування.

  Міжнародні інвестиції - це довгострокове вкладення МІЖНАРОДНОГО Капіталу в економіку країни у виде создания філій, дочірніх компаний, спільніх підприємств и просто у виде участия в Капіталі.

  В залежності від ступенів реальноздійснюваного контролю за діяльністю Створення підприємств віділяють две форми інвестіцій:

  1. Прямі Закордонні інвестіції- це капіталовкладення в Закордонні підприємства, Які забезпечують інвесторові безпосередній контроль над ними и відповідній дохід.

  Прямий контроль за діяльністю підприємства Забезпечує іноземному інвестору володіння як 100% АКЦІОНЕРНОГО Капіталу так и володіння контрольним пакетом акцій (НЕ менше 25% АКЦІОНЕРНОГО Капіталу, а в американских фірмах НЕ менше 10%).

  2. Портфельні Закордонні інвестиції - це капіталовкладення в Закордонні підприємства, Які приносять інвестрові відповідній дохід, но не дають права контролю над підприємствами.

  Інвестування має велике значення и вігідне для обох стран: експортери Капіталу отримуються прибуток, Який вівозять з країни, або Використовують для повторного інвестіцій в даній стране. Імпортері Капіталу ма ють можлівість ефективного и раціонально використовуват Зовнішні джерела коштів и технологій в національніх інтересах.

  2. Інвестиційна пріваблівість Вінницької області

  Інвестиційна пріваблівість - це узагальнююча характеристика перевага и недоліків окремий напрямків и об'єктів з позіції конкретного інвестора. У процесі дослідження ціх характеристик формується рівень інвестіційної пріваблівості окремий галузь економіки.

  Інвестиційна пріваблівість галузь економіки і відів ДІЯЛЬНОСТІ - це інтегральна характеристика окремий галузь або відів ДІЯЛЬНОСТІ з позіцій ефектівності їх Функціонування. Оцінку и прогнозування інвестіційної пріваблівості здійснюють за такими параметрами:

  • рівнем перспективного розвитку середньо галузевої рентабельності діяльності підприємств и ее зміною в дінаміці;

  • галузева інвестіційнімі ризики.

  Інвестиційна пріваблівість реальних проектів - це інтегральна їх характеристика з позіцій ефектівності реализации ціх проектів для конкретного підприємства. Така пріваблівість є основою для складання бізнес-плану.

  Інвестиційна пріваблівість регіонів - це інтегральна характеристика окремий регіонів країни з позіцій ефектівності Здійснення в них інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Оцінку и прогнозування інвестіційної пріваблівості регіонів здійснюють за такими параметрами:

  • рівнем загальноекономічного розвитку;

  • рівнем розвитку інвестіційної інфраструктурі;

  • демографічною характеристикою;

  • рівнем розвитку ринкового отношений и комерційної інфраструктурі;

  • ступні безпеки інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Інвестиційна пріваблівість ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ - це інтегральна характеристика окремий фондових и копійчаних ІНСТРУМЕНТІВ інвестування, что здійснюється інвестором у процесі формирование портфеля ФІНАНСОВИХ інвестіцій, у тому чіслі акцій, облігацій, ощадних Сертифікатів.

  У дослідженні інвестіційної пріваблівості Певного регіону слід ураховуваті певні Чинник. Перелічімо основні з них.

  1. Загальноекономічній розвиток регіону:

  • Питома вага регіону у ВВП України;

  • ОБСЯГИ виробництва промислової та сільськогосподарської продукції на душу населення;

  • сальдо ввезення и вивезення СПОЖИВЧИХ товарів;

  • середня місячна заробітна плата робітніків и СЛУЖБОВЦІВ;

  • Кількість промислових підприємств.

  2. Економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктурі:

  • географічне размещения регіону;

  • густота залізниць на 1000 квадратних кілометрів территории;

  • густота автомобільних доріг з твердим покриття;

  • ОБСЯГИ виробництва електроенергії на душу населення;

  • курортно-туристичне значення регіону.

  3. Демографічній стан:

  • Питома вага населення регіону в Загальній чісельності населення України;

  • Питома вага міськіх жителей у Загальній чісельності населення України;

  • Кількість зареєстрованіх безробітніх;

  • Питома вага зайнятості населення в его Загальній чісельності.

  4. Розвиток ринкового отношений и комерційної інфраструктурі:

  • Кількість банків, страхових компаний, бірж;

  • Питома вага приватизовану квартир;

  • Питома вага промислових підприємств, викуплення колективами;

  • Кількість спільніх підприємств.

  5. Інвестиційний ринок:

  • відношення середньої заробітної плати до максімальної;

  • рівень економічної злочінності;

  Динаміка змін уровня інвестіційної пріваблівості Вінницької області виявило однією з Найвищого в Україні. Основним Джерелом ресурсов Виступає приватний капітал, Який інвестує ті підприємства, котрі создали спріятліві умови для ведення Прозоров бізнесу, ма ють належно ресурсну базу та інфраструктуру, что дозволяє Забезпечити окупність інвестіцій.

  Унікальнім інвестиційним потенціалом Вінницького регіону є земельні ресурси. Площа сільськогосподарських угідь складає 2 млн. Га, Із них рілля 1,7 млн. Га, багаторічних насаджень - 54 тис. га, сіножатей - 51 тис. га, пасовища - 181 тис. га. У орніх землях переважають опідзолені ґрунти. Значний часть - 21% займають ґрунти чорноземного типу, це унікальна в масштабах Усього світу концентрація вісокоякісніх земельних ресурсов.

  Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств усіх форм власності за в рослинництві є вирощування зернових культур и цукрових буряків; у тваринництві - виробництво м'яса та молока

  Велічезні потенційні возможности регіону по виробництву м'яса, молока и яєць можна реалізуваті при розвитку кормової бази. У Вінницькій області розпочато випуск СУЧАСНИХ комбікормів (домішок) на основе сої и ріпаку. Інвестування в розвиток сучасної кормової бази в поєднанні з багатовіковою культурою скотарство дасть можлівість делать продукцію вісокої якості по порівняно нізькій ціні.

  Інтенсивний розвиток сільського господарства створі потужного базу для розвитку харчової и переробної промісловості. Проти повільне Впровадження СУЧАСНИХ технологій глібокої переробки сільськогосподарської продукції, технологій тари, упакування, менеджменту и маркетингу, на існуючіх підпріємствах харчової и переробної промісловості, що не стімулює віробніків сільськогосподарської продукції до інтенсіфікації виробництва.


  3.Статистика капітальніх інвестіцій у Вінніцьку область

  До капітальніх інвестіцій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), в інші необоротні матеріальні активи; витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, что виробляти до Збільшення майбутніх економічних вигод, первинна очікуваніх від использование об'єкту, І, на суму якіх збільшується Первісна ВАРТІСТЬ основних засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у необоротні Нематеріальні активи, а такоже витрати на формирование основного стада.

  роки Освоєно, Всього в тому чіслі
  інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) витрати на інші необоротні матеріальні активи витрати пов'язані з поліпшенням об'єкта (капітальний ремонт) інвестиції в Нематеріальні активи витрати на формирование основного стада
  у фактичність цінах, млн.грн.
  2002 759,4 635,3 11,6 77,7 2,6 32,2
  2003 1039,6 857,0 17,4 129,9 5,3 30,0
  2004 1413,5 1155,4 29,3 184,6 13,6 30,6
  2005 2065,4 1693,2 58,4 264,6 14,3 34,9
  2006 2923,6 2494,5 53,1 261,7 76,5 37,8
  у% до загально ОБСЯГИ
  2002 100,0 83,7 1,6 10,2 0,3 4,2
  2003 100,0 82,4 1,7 12,5 0,5 2,9
  2004 100,0 81,7 2,1 13,0 1,0 2,2
  2005 100,0 82,0 2,8 12,8 0,7 1,7
  2006 100,0 85,3 1,8 9,0 2,6 1,3

  Капітальні інвестиції у Вінніцьку область течение ПЕРІОДУ з 2002 до 2006 роки

  таблиця 1

  Капітальні інвестиції у Вінніцьку область за січень-червень 2007 року

  таблиця 2

  Освоєно (Використано)
  у фактичність цінах, тис.грн. у% до загально ОБСЯГИ
  Капітальні інвестиції 1285154 100,0
  в тому чіслі
  інвестиції в основний капітал 1158836 90,2
  витрати на інші необоротні матеріальні активи 25950 2,0
  витрати пов'язані з поліпшенням об'єкта (капітальний ремонт) 77615 6,0
  інвестиції в Нематеріальні активи 10153 0,8
  витрати на формирование основного стада 12600 1,0

  У ОБСЯГИ інвестіцій в основному капітал (капітальніх вкладень) включені витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переоснащення діючіх підприємств усіх відів економічної діяльності, витрати на будівництво об'єктів житлово-Цивільного призначення); витрати на придбання машин та обладнання без Здійснення капітального будівництва. До інвестіцій в основному капітал належати витрати на будівельні и монтажні роботи усіх відів (включаючі монтаж обладнання); придбання машин, обладнання, виробничого інструменту и Господарчий інвентарю; інші капітальні роботи та інші витрати. До інвестіцій в основному капітал такоже включені кошти населення на будівництво Власний житлових будинків з надвірнімі господарськими будівлями.

  Дані з інвестіцій в основному капітал за видами економічної діяльності наведені віходячі з призначення основних засобів (Сфера діяльності, в Якій смороду будут функціонуваті), у розвиток якіх були спрямовані ЦІ інвестиції.
  Вартісні показатели наведено у фактичність цінах відповідніх років.

  Інвестиції в основний капітал Вінницької області в течение ПЕРІОДУ з 1995 до 2006 роки

  таблиця 3

  роки Освоєно
  у фактичність цінах у% до попередня року
  Млрд.крб.
  1995 26203 71,1
  Млн.грн.
  1996 334 74,6
  1 997 286 79,3
  1998 283 92,8
  1999 284 82,1
  2000 365 109,9
  2001 555 131,5
  2002 635 109,2
  2003 857 128,3
  2004 1155 117,6
  2005 1693 121,1
  2006 2494 129,5

  Індекси обчислено за данімі у порівнянніх цінах. Суми податку на Доданий ВАРТІСТЬ включено до складових капітальніх інвестіцій та інвестіцій в основному капітал. Будівельні роботи включаються підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з Завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором (Класифікація відів економічної діяльності ДК 009: 2005).

  До ОБСЯГИ будівельних робіт включається ВАРТІСТЬ (у фактичність цінах, без ПДВ) зазначеним робіт, что віконуються во время нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств.

  Індекси обсягів виконаних будівельних робіт визначаються як відношення обсягів будівельних робіт, Виконання з качана звітного року до обсягів відповідного ПЕРІОДУ попередня року, перерахованого у порівнянні ціни з Використання індексу цен на будівельно-монтажні роботи.
  Загальна площа житла візначається як сума Загальної площади новіхжітловіх будівель та приросту Загальної площади, отріманої у результате Розширення, реконструкції існуючого житлового фонду та других будівель.
  Загальна площа житла складається з житлової площади і площі підсобних приміщень. До житлової площади включається площа житлових кімнат: столових, спальних, дитячих та других житлових кімнат у середіні квартири. До підсобних приміщень належати приміщення, розташовані в середіні квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні ігардеробні кімнати, убудовані шафи й інші приміщення.

  До житлових будівель належати будинки одноквартірні, будинки садибно типу, будинки з двома та более квартирами як масової, так и індівідуальної забудови, а такоже гуртожитки. До гуртожітків належати: житлові будинки для колективного проживання, включаючі будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та других СОЦІАЛЬНИХ груп, например, будинки для біженців, гуртожитки для робітніків та СЛУЖБОВЦІВ, гуртожитки для студентів та учнів Навчальних Закладів, будинки дитини та сірітські будинки, Притулка для бездомних і таке інше.

  Інформація про введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери (житла, загальноосвітніх Навчальних Закладів, дошкільніх закладів, Лікарень, амбулаторно-поліклінічніх закладів) включається до статистичної звітності на підставі підпісаніх и затверджених АКТІВ державних Приймальна комісій за про Прийняття їх в експлуатацію відповідно до встановлення "Порядку Прийняття в експлуатацію закінченіх будівництвом об'єктів ", затверджених постановою КМУ № 1243 від 22.09.2004.

  Інвестиції в основний капітал Вінницької області за видами економічної діяльності за січень-червень 2007 року

  таблиця 4

  Освоєно (Використано) інвестіцій в основному капітал
  тис.грн. у% до
  січня-червня 2006р Загальна ОБСЯГИ
  Всього 1158836 136,3 100,0
  Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 128862 99,4 11,0
  Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 126951 99,6 11,0
  Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1911 89,0 0,2
  Рибальство, рибництво 1 1,6 0,0
  промисловість 355684 199,6 30,7
  Добувна промисловість 13874 1809,7 3,9
  Переробна промисловість 271 623 229,0 76,4
  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 70187 119,4 19,7
  Будівництво 34749 206,0 3,0
  торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особістом вжитку 150429 225,8 13,0
  Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 10905 134,2 0,9
  Оптова торгівля и посередництво в оптовій торгівлі 107562 687,7 9,3
  Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особістом вжитку 31962 74,6 2,8
  Діяльність готелів та ресторанів 733 50,1 0,1
  діяльність гостиниц 36 40,4 0,0
  Діяльність транспорту та зв'язку 102118 147,9 8,8
  Діяльність наземного транспорту 44143 228,3 3,8
  Діяльність водного транспорту - - -
  Діяльність авіаційного транспорту 95 - -
  Додаткові транспортні послуги та Допоміжні операции 30009 359,6 2,6
  Діяльність пошта та зв'язку 27871 67,4 2,4
  діяльність зв'язку 27513 66,8 2,4
  Фінансова діяльність 13335 249,7 1,2
  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та Надання послуг підприємцям 350968 98,9 30,3
  Операції з нерухомим майном 345897 99,1 29,8
  Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів и предметів особістом вжитку 2 - 0,0
  Діяльність у сфері інформатізації 2332 50,7 0,2
  Дослідження і розробки 244 30,5 0,0
  Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; Надання послуг підприємцям 2493 451,6 0,2
  Державне управління 8393 237,3 0,7
  Освіта 5530 72,7 0,5
  Охорона здоров'я та Надання соціальної допомоги 7143 46,2 0,6
  Надання комунальних та індівідуальніх послуг; діяльність у сфері культури та спорту 891 75,0 0,1
  Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 57 21,6 0,0
  Діяльність Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ 1 1,9 0,0
  Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 746 154,1 0,1
  Надання індівідуальніх послуг 87 22,5 0,0

  4.Найбільш прівабліві інвестиційні проекти Вінницької області

  "Український Мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" ( "Умбіцент")

  Сучасні виробництва и технології в рамках Технопарку "Український Мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" ( "Умбіцент"). У него входять підприємства "Ензим", "Біолік", Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, державний аграрний університет.

  Проект "Виробництво сучасних біопрепаратів на ДП" Ензим ". Виконавець ТОВ" Карбон-синтез ". Проектом передбачається виробництво сімейства ферментних препаратів, препаратів для захисту рослин, препаратів для сілосування, ферментних препаратів для спіртової Галузі, технічних препаратів. Необхідні інвестиції - 1,8 млн. дол. США. Умови - портфельні інвестиції. Термін окупності - 2 роки.

  Проект "Створення сучасного виробництва фітопрепаратів та виготовлення фармацевтичної продукції" .Віконавець ВАТ "Біолік". Проектом передбачається создания виробництва по виготовленню лікарських препаратів на базі екстрактів з лікарської сировини у виде капсул та супозиторіїв по патентах України. Необхідні інвестиції - 1, 5 млн. Дол. США. Умови - портфельні інвестиції. Термін окупності - 2 роки.

  Транспортні коридори.

  Автомобільні Магістральні дороги по территории Вінницької області:

  Західний кордон України-Вінниця-Київ, Вінниця-кордон з російською Федерацією, Хмельницький-Керч-Новоросійськ.

  Магістральні автомобільні дороги, як частина и продовження "Крітськіх коридорів", что є частина "Шовкова шляху" - забезпечать грузові и пасажирські перевезення, в тому чіслі міжнародні, з великими швидкости (120-150 км / год.) Дозволяти організуваті транзитний рух автотранспорту в Напрямки схід-захід, Північ-Південь.

  Для обслуговування пасажирів и транспортних ЗАСОБІВ передбача потужного мережа спеціалізованого сервісу, а такоже розбудова двох транспортних портів контейнерних терміналів (логістичних центрів).

  Проект "Підготовка інфраструктурі Вінницької області до будівництва транспортних коридорів Європи". Виконавець ТОВ "Вінніця- Транскор". Проектом передбачається розбудова локальної, багатофункціональної перманентної GPS / CORS / VRS підсістемі точного місцеположення и навігації для создания и ведення регіонального ГІС кадастру ресурсов та комунікацій и реализации проекту "Українські Транспортні коридори" у Вінницькій області. Необхідні інвестиції 1,2 8 млн. Дол. Умови - СПІЛЬНЕ підприємство. Термін окупності - 3 роки. Виконання комплексу робіт по підвіщенню швідкості поездов Реконструкція аеровокзального комплексу "Гавришівка", что дозволити прійматі літаки на міжнародніх авіалініях (Вінниця-Сочі)

  Будівництво оптико-волоконних каналів зв'язку.

  Цей Захід дозволити значний поліпшіті роботу ЗАСОБІВ електрозв'язку, мережі Інтернет, телекомунікаційніх и комп'ютерних технологій на відстані, впровадіті на территории области телефонний відеозв'язок.

  Робота по модернізації насосних станцій магістральних газопроводів "Союз", "Дружба", "Уренгой - Помари - Ужгород" (розташованіх на территории области), а такоже пуск в постійну експлуатацію нафтогону "Одеса - Броди - Гданськ" дозволяти максимально збільшити использование енергоїв для потреб Вінницької області, більш повно скачать наявні енергетичні потужності Ладіжінської теплоелектростанції.

  Проект "Модернізація котлоагрегатів Вінницького підприємства теплових мереж". Виконавець: Українсько-польський ЕКО - Консорціум. Проектом предусмотрена заміна котлоагрегатів на більш потужні и з високим коефіціентом Корисної Дії, розрахованіх на Різні види паливо, в тому чіслі промислових відходів: тирси, лузги, тощо.
  Необхідні інвестиції - 4,3-4,5 млн.дол.США. Термін окупності - 3 роки.

  Проект "Виробництво Високоефективний матеріалів для нафтогазодобувної, гірничо-збагачувальної, хімічної промісловості, спеціальніх вісокомарочніх цементів для утілізації техногенних відходів, оборони споруд, гідротехнічного, підводного, підземного, дорожнього будівництва, тампонажних цементів для нафтогазового буріння".

  Виконавець Науково Дослідна Лабораторія НДЛ Мікропродукт ".

  Проектом передбачається Впровадження у виробництво на базі НОУ-ХАУ и патентів України цементів для зимового бетонування (до 150С), гідрофобніх порошків, цементів для підводніх робіт, гідротехнічніх цементів і МРЗ до 1400 ціклів, цементів для утілізації радіоактівніх відходів, цієї токсичної відходів. Необхідні інвестиції - 8, 5 млн. Дол. США. Умови - створення Спільного підприємства по законодавству України. Термін окупності - 5 років.

  Проект "Переоснащення цукрових заводів Вінничини з Використання електроплазмолізніх технологій" 10 цукрових заводів Вінниччини. Виконавець Фірма "Біакс".

  Проектом передбачається переоснащення цукрової промісловості Вінницької області на базі НОУ-ХАУ и патентів України та технологій по прикладу компанії "Imperial Holli Corporation" США. Проект дасть Збільшення Вихід цукри на 1,5%, забезпечен економію електроенергії на 15%, вапняних каменю на 20%. Необхідні інвестиції - 9,5 млн. Дол. США. Умови - створення Спільного підприємства згідно законодавства України. Термін окупності - 4 років.

  Проект "Створення виробництва сірковмісного добрива"

  Виконавець ВО "Хімпром", Інститут кормів ААН. Проектом передбачається виготовлення добрив за патентом України, что Забезпечує использование фосфогіпсу - відходів виробництва хімічної промісловості. Стоимость 1 тонни добрива до 40 дол. США. Необхідні інвестиції - 2, 5 млн. Дол. США. Умови - портфельні інвестиції. Термін окупності - 2 роки.

  Проект "Створення заводу по переробці та захоронення твердих побутових відходів".

  Виконавець проекту ТОВ "Теплий дім". Проект предполагает побудову заводу по сортуваннях, переробці та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) по технології Шведської фірми "Presona". Виконавець проекту ТОВ "Теплий дім" .Новізна та орігінальність проекту - завод буде створене на технології, яка в Україні НЕ має аналогів. Проект заводу по переробці та захованню ТПВ предполагает использование технології надщільного пресування, что забезпечен зростання обсягів сировини для вторинної переробки (макулатура, металобрухт, скло, полімерна сировина). Виробнича Потужність 100 000 тон / рік. Необхідні інвестиції - 15 млн. Дол. США. Умови - створення Спільного підприємства по законодавству Україні.Термін окупності - 5 років.

  Проект "Будівництво Нафтопереробний заводу в селі Северинівка" Жмеринського району.

  Проектом передбачається создания потужного по переробці 1 млн.тонн нефти в рік, виробництво світлих нафтопродуктів и поточного мазуту. Необхідні інвестиції - 43,5 млн. Дол. США.

  Умови - СПІЛЬНЕ підприємство, інвестиції. Термін окупності - 6 років.

  Проект "Впровадження проекту будівництва заводу по виробництву ламінованої KSW-плити" в м.Калінівка.

  Виконавець ТОВ "Мікропродукт", підприємство "експерементальний завод ДСП". Проект предполагает создание виробництва, Пожалуйста дозволити переробляті відходи пакувальних матеріалів, деревообробки, сільского господарства у екологічно чисту KSW-Плиту. Головними конкурентними продуктами є ламіновані плити MDF та HDF, в основном подані в Україні продукцією фірм KRONOSPAN (Австрія), HDM (Німеччина) и FANTONI (Італія). Роздрібна ціна на цею продукт - біля / м2, при цьом споживчі Властивості непоступаються KSW-плиті по таких Показники: вміст (ЕМІСІЯ) формальдегіду; горючість; водопоглинання (розбухання). Просування KSW-Плити на ринок спріятімуть успіхі цього матеріалу на міжнародніх виставках: 26-й Міжнародний салон Нових продуктів и технологій, м. Женева, Швейцарія, квітень 1998 - золота медаль; INPEX XIV, Пітсбург, США, травень 1998 - золота медаль. Необхідні інвестиції - 5 млн. Дол. США.

  Умови - створення Спільного підприємства по законодавству України.

  Термін окупності - 3.7 роки.

  Проект "Будівництво гірничо-збагачувальний комбінату на базі Бахтінського Родовище флюорітів"

  Виконавець ТОВ "Прем" єр-Фінанс ".Проект передбачається создания ДЗК з потужністю виробництва 65,5 тис. Тон флюоритового концентрату, 83,5 тис. Тонн Польового шпату, та 250 тис.тонн кварцовий концентрату на рік. Необхідні інвестиції - 45 млн . дол. США. Умови - створення Спільного підприємства. Термін окупності - 8 років, чистий прибуток 154 млн. дол.

  Проект "Будівництво та експлуатація комплексу з виробництва етанолу, екологічно чистого моторного паливо Із зерна кукурудзи на основе СУЧАСНИХ безвідходніх технологій" в Чернівецькому районі.

  Виконавець СТОВ "Дружба". Проектом передбачається Будівництво промислового комплексу по виробництву етанолу - покращувач моторного паливо на основе переробки зерна кукурудзи и других зернових культур. На відходах етанолового виробництва проводіметься відгодівля 60 тисяч голів ВРХ вагою до 500кг, и более 30 тисяч свиней. Переробка тварінніцької продукції на молочному та м'ясокомбінатах, вирощування хутрових звірів з метою Отримання міхів, вічінка Шкір та пошиття шкіряніх виробів. Вирощування плодів и ягід и їх переробка. Очікуваній дохід від реализации всієї продукції складатіме до 160 млн. Дол. США в рік. Виконавець СТОВ "Дружба" Вінницька обл. Чернівецький р-н. с. Борівка. Необхідні інвестиції - 9 млн. Дол. США. Умови - СПІЛЬНЕ підприємство по законодавству України. Термін окупності - 3,5 років.

  Пропонується Співробітництво в гуманітарній и Суспільно-Політичній сферах:

  навчання громадян різніх стран в Вищих учбових закладах Вінницької області: медичному, технічному, аграрному універсітетах, в коледжі залізничного транспорту и Гущінецькому сільськогосподарському профтехучіліщі;

  наукова співпраця колектівів національного медичного університету, технічного університету, Українського інституту кормів з відповіднімі Наукова, науково-навчальний заклад других держав;

  использование можливий санаторно-рекреаційного полісу - курорту "Хмільник", санаторію "Авангард", Військово-медичного центру ВПС України, обласного диспансеру радіологічного захисту населення з метою діагностики, медичного и санаторного лікування громадян зарубіжних країн з Використання сучасної діагностичної апаратури и мінеральної води "Радон ";

  обмін досвідом територіальних ОРГАНІВ самоврядування (повітів, міст) по вірішенню соціально-економічних проблем регіону, в тому чіслі екології, использование природних ресурсов, охорони здоров'я і культури;

  організація спортивних змагань между командами Вінницької області та
  других стран.


  Висновки

  Ефективність регіональної інвестіційної політики значний мірою Залежить від ее спроможності балансуваті между інтересами бізнесу та теріторіальної громади в досягненні стратегічніх цілей їх ДІЯЛЬНОСТІ. З одного боку, це забезпечення окупності інвестіцій на розшіреній основі, з Іншого - зайнятість населення, комплексний розвиток территории, формирование дохідної части місцевіх бюджетів ТОЩО.

  Відмова від штучної ПІДТРИМКИ неефективно працюючих підприємств пришвидшити проведення структурної перебудови, а Посилення конкурентного середовища створі потужного мотівацію до необхідності інвестування процесів модернізації та перепрофілювання виробництва.

  Сформована ніні в Україні економічна ситуация значний ускладнює інвестіційну діяльність: нужно розробка адекватного ринковим відносінам ІНВЕСТИЦІЙНОГО механізму, что органічно сполучіть форми приватного и державного інвестування, оптімізації взаємозв'язків різніх суб'єктів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази й інші Міри, что регламентують інвестиційний процес, як на Рівні окремої фірми, чи компании Галузі, так и на Рівні национальной економіки в цілому.

  Загаль економічний розвиток області характерізується закріпленням тенденцій до стабілізації, нарощені обсягів виробництва, покращенням фінансового стану, Зменшення суми допущених збитків та кількості збітковіх підприємств.


  Список використаних джерел

  1.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. "Економіка", - Київ, 2003р.

  2.Губській Б.О. "Економіка України. Проблеми МІЖНАРОДНОГО інвестування в Україні ", - Київ, 2003р.

  3. Єріна А. М., Пальян 3. О. "Теорія статистики", - Київ, 2001р.

  4.Статістічній щорічник України за 2005 рік. Київ, 2005р.

  5.Управління статистики Вінницької області.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Статистика капітальніх інвестіцій у Вінніцьку область

  Скачати 36.79 Kb.