• Найменування видів продукції
 • Кількість
 • Звіт 2007 р
 • Список літератури.


 • Дата конвертації13.06.2017
  Розмір17.16 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 17.16 Kb.

  Статистика

  табельний продажів, необхідно здійснити наступні розрахунки.

  У наведених нижче формулах використані такі позначення:

  В 1 і В о - звітна і базисна виручка;

  З 1 і С о - звітна і базисна собівартість;

  КР і КРО - звітні та базисні комерційні витрати;

  УР і ОРО - управлінські витрати в звітному і базисному періодах.

  1.Вліяніе зміни виручки від реалізації на рентабельність продажів:

  Р п в = (В - З про - КРО - ОРО) / В - (По - З - КРО - ОРО / В) / Під * 100%

  Р п в = (140118-84797-4329-12208) / 140118- (114761-84797-4329-12208) / 114761 * 100 % = + 16%

  У зв'язку із зростанням виручки від реалізації в звітному році рентабельність

  виросла на 16%.

  2.Вліяніе зміни собівартості продукції:

  Р п с = (В 1 - З 1 - КР про - УР о) / В 1 - (В 1 - З про - КР про - УР о) / В 1 * 100%

  Р п с = (140118-94522-4329-12208) / 140118- (140118-84797-4329-12208) / 140118 * 100 % = -6,94%

  Підвищення собівартості продукції привело до зниження

  рентабельності продажів на 6,94%.

  3.Вліяніе зміни комерційних витрат:

  Р п кр = (В 1 - З 1 - КР 1 - УР о) / В 1 - (В 1 - З 1 - КР про - УР о) / В 1 * 100%

  Р п кр = (140118-94522-5885-12208) / 140118- (140118-94522-4329-12208) / 140118 * 100 % = -1,11%

  За рахунок зростання комерційних витрат рентабельність продажів знизилася

  на 1,11%.

  4. Вплив зміни управлінських витрат:

  Р п ур = (В 1 - З 1 - КР 1 - УР 1) / В 1 - (В 1 - З 1 - КР 1 - УР о) / В 1 * 100%

  Р п ур = (140118-94522-5885-17993) / 140118- (140118-94522-5885-12208) / 140118 * 100 % = -4,15%

  У зв'язку із зростанням управлінських витрат рентабельність продажів

  знизилася на 4,15%.

  Загальний вплив всіх факторів складе:

  Р п заг = 16,0-6,94-1,11-4,15 = 3,8%

  Рентабельність виробів, що випускаються підприємством, має суттєвий вплив, як на рентабельність виробництва, так і на рентабельність підприємства в цілому.

  Так, підприємство випускає широкий асортимент продукції, для аналізу рентабельності виробів доцільно розглянути основні види продукції.

  Для проведення аналізу складемо аналітичну таблицю 10.

  Найменування видів продукції

  За звітом 2006р. і цінами 2007р.

  За звітом 2007 р

  Кількість,

  шт.

  товарна продукція

  тис. руб.

  собівартість

  продукції

  тис. руб.

  Рентабельність продукції,%

  Кількість,

  шт.

  товарна

  продукція

  тис. руб.

  собівартість

  продукції

  тис. руб.

  рентабельність

  ність

  продукції,%

  стінка побутова

  1 068

  22437

  19682

  14,0

  +1851

  43384

  33681

  19,9

  Шафа - сушка

  3458

  10663

  9395

  13,5

  3358

  11443

  9976

  14,7

  колонка

  4381

  15884

  14297

  11,1

  3988

  14575

  18990

  12,2

  Стіл кухонний.

  4502

  13351

  12260

  8,9

  4703

  15221

  13875

  9,7

  Стіл обіді.

  9860

  23156

  19638

  15,2

  9902

  27904

  23429

  19,1

  Тумба з ящиками

  2058

  6134

  5531

  10,9

  2300

  8281

  7430

  11,5

  вироби деревообробки

  -

  15953

  13957

  14,3

  -

  16558

  13833

  19,7

  інша продукція

  -

  7769

  7091

  9,6

  -

  4596

  4028

  14,1

  всього

  25327

  115347

  101 851

  13,25

  26102

  138962

  117423

  18,3

  Таблиця 10. Рентабельність окремих видів продукції

  Рівень рентабельності вироби (Рі) ​​був визначений за формулою:

  Рі = (Пі / С) * 100%, де

  Пі - прибуток по виробу, руб .;

  Сі - собівартість виробу, грн.

  Аналізуючи дані цієї таблиці, приходимо до висновку, що найменшу рентабельність має виробництво столів кухонних (9,7%), а найбільшу - виробництво побутових стінок (19,9%)

  За розрахованим вище показниками рентабельності можна судити про ефективність використання основних виробничих фондів і оборотних коштів. Тому, поряд з розглянутими показниками рентабельності необхідно також проаналізувати рівень рентабельності в цілому, а саме, загальної та розрахункової.

  Показник загальної рентабельності розраховується по формулі

  Р ОБЩ. = П БАЛ / (Ф ОСН + Ф ПРО), де

  П БАЛ - балансовий прибуток по підприємству, тис.руб.

  Ф ОСН - середньорічна вартість ОФП, тис. Руб.

  Ф ОБ - середньорічна вартість нормованих оборотних коштів, тис. Руб.

  Провівши перетворення формули, можна проаналізувати залежність рівня загальної рентабельності від:

  - розміру прибутку на1 руб. реалізованої продукції (П БАЛ Q Р)

  - фондомісткості (1 / Q Р) / Ф ОСН

  - оборотності оборотних коштів 1 / Q Р / Ф ПРО

  - Р ОБЩ. = П БАЛ / (Ф ОСН + Ф ПРО) * 100 = (П БАЛ Q Р) / [(Ф ОСН / Q Р) + (Ф ПРО / Q Р)] * 100;

  Для аналізу впливу окремих факторів на рівень загальної рентабельності необхідно скласти таку таблицю.

  Таблиця 11. Вихідні дані для аналізу загальної рентабельності.

  Найменування показників

  Єдін. вим.

  Умовне позначення

  значення показників

  Звіт 2006 р

  Звіт 2007 р

  1

  балансовий прибуток

  Тис. руб.

  П БАЛ

  13756

  20677

  2

  Обсяг реалізованої продукції

  Тис. руб.

  Q P

  114761

  140118

  3

  Середньорічна вартість основних виробничих фондів

  Тис. руб.

  Ф ОСН

  36793

  37047

  4

  Середні залишки основних оборотних коштів

  Тис. руб.

  Ф ПРО

  34396

  39703

  5

  Фондовіддача основних виробничих фондів

  Руб. / Руб.

  Q P / Ф ОСН

  3,12

  3,78

  6

  фондомісткість

  Руб. / Руб.

  Ф ОСН / Q P

  0,32

  0,26

  7

  Кількість оборотів нормованих оборотних коштів

  Число обертів

  Q P / Ф ПРО

  3,34

  3,53

  8

  Коефіцієнт закріплення оборотних коштів

  частки одиниць

  Ф ПРО / Q P

  0,3

  0,28

  9

  Прибуток на 1 руб. реалізованої продукції

  Руб. / Руб.

  П БАЛ / Q P

  0,12

  0,15

  10

  Рівень загальної рентабельності

  %

  П БАЛ / (Ф ОСН + Ф ПРО) * 100

  19,3

  26,9

  Для зручності проведення аналізу використовуємо такі позначення:

  Р 1 і Р 0 - загальна рентабельність звітного і базового періодів

  П 1 і П 0 - прибуток на 1 руб. РП в звітному і базовому періоді

  Е 1 і Е 0 - фондорентабельность в звітному і базовому періоді

  До 1 і К 0 - коефіцієнт закріплення оборотних коштів у звітному і базовому періоді

  Дані таблиці показують, що рівень загальної рентабельності змінився на: Р Заг = Р 1 - Р 0 = 26,9-19,3 = 7,6%

  1. Визначаємо вплив прибутковості:

  Р 1 = П 1 / (Е 0 + К 0) * 100 - Р 0;

  Р 1 = 0,15 / (0,32 + 0,30) * 100-19,3 = 4,9 %

  У зв'язку зі збільшенням прибутку на 1 руб. реалізованої продукції загальна рентабельність зросла на 4,9%

  2. Визначаємо вплив Фондорентабельность:

  Р 2 = П 1 / (Е 1 + К 0) * 100 - П 1 / (Е 0 + К 0) * 100;

  Р 2 = 0,15 (0,26 + 0,30) * 100-0,15 / (0,32 + 0,30) * 100 = 2,6%

  Зменшення Фондорентабельность призвело до зростання загальної рентабельності на 2,6%

  3. Визначаємо вплив коефіцієнта закріплення оборотних коштів: Р 3 = П 1 / (Е 1 + К 1) * 100 - П 1 / (Е 1 + К 0) * 100;

  Р 3 = 0,15 / (0,26 + 0,28) * 100-0,15 (0,26 + 0,30) * 100 = 1,1 %

  За рахунок прискорення оборотності оборотних коштів загальна рентабельність зросла на 1,1%

  Загальний вплив всіх факторів складе:

  Р Заг = 4,9 + 2,6 + 1,1 = 7,6%

  Аналіз показав, що найбільший вплив на зміну прибутку надає зростання цін як на готову продукцію, так і на сировинні та матеріальні ресурси. Великий вплив на збільшення прибутку має зростання обсягів виробництва і виручки від реалізації продукції.

  На зміну балансового прибутку істотний вплив роблять різного роду невиробничі витрати.

  Оновлення асортименту і його розширення при відповідній якості дозволяє збільшити попит на продукцію підприємства.

  висновок

  У першій частині контрольної роботи докладно розглянута середня величина, активно використовується в статистичних дослідженнях, описана її сутності та умов застосування, представлені види середніх величин, формули за якими вони розраховуються і приклади їх використання на практиці.

  У другій частині контрольної роботи проведено всебічний аналіз динаміки прибутку та рентабельності на прикладі ВАТ «Башмебель»

  Основними факторами зростання прибутку є тут збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості, поліпшення якості та збільшення асортименту продукції, що випускається, підвищення ефективності виробничих фондів, впровадження нових технологій, підвищення продуктивності праці та вдосконалення системи управління виробництвом. Всі ці фактори впливають на розмір прибутку і рентабельності досліджуваного підприємства.

  Список літератури.

  1. Бізнес-планування. Підручник / За ред. В.М. Попова - М .: ИНФРА, 2004- 625 с.

  2. Боярський А.Я., Громико Г.Л. Загальна теорія статистики / Боярський А.Я., Громико Г.Л. - М .: 1 995.

  3. Гусаров В.М. Теорія статистики. - М., 1998..

  4. Давидов Г.Є., Попов Н.І., Химич Є.І. Методи визначення економічної ефективності господарських: Навчальний посібник / Давидов Г.Є. та ін. - вид. 2-е - М .: МГУЛ. 2005 -137 с.

  5. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз бухгалтерської звітності / Донцова Л.В., Никифорова Н.А. - М .: LВС, 2000 - 384 с.

  6. Едронова В. Н., Малафєєва М. В. Загальна теорія статистики: Підручник / Едронова В. Н., Малафєєва М. В. - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: Магістр, 2007 - 606 с.

  7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Савицька Г.В. - Мінськ .: Нове знання, 2004 - 487с.

  ...........