• Є дані про експорт філе рибного
 • Є такі дані про продаж сільськогосподарської продукції в січні звітного року на міському ринку обстеженого регіону
 • завдання 6
 • завдання 9


 • Дата конвертації28.04.2017
  Розмір53.77 Kb.
  Типзадача

  Скачати 53.77 Kb.

  Статистика

  зміст


  завдання 1

  завдання 2

  завдання 3

  завдання 4

  завдання 5

  завдання 6

  завдання 7

  завдання 8

  завдання 9

  Список літератури

  завдання 1

  Сформуйте масив випадкових чисел і зробіть 30-відсоткову просту випадкову вибірку.

  За вибірковими даними:

  1. Побудуйте інтервальний ряд розподілу, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами.

  2. Перелічіть середній обсяг випуску товарів і послуг, що припадає на одне підприємство, а також долю підприємств з обсягом випуску товарів і послуг, більше 40 млн. Руб.

  3. З імовірністю 0,954 визначте довірчі інтервали, в яких можна очікувати генеральні параметри: а) середній розмір випуску товарів і послуг одного підприємства; б) частку малих підприємств з обсягом випуску товарів і послуг малими підприємствами; г) число підприємств з обсягом випуску товарів і послуг понад 40 млн. руб.

  Підтвердіть достовірність отриманих оцінок розрахунком генеральних характеристик. Зробіть висновки.

  Рішення:

  Виберемо 30 випадкових двозначних чисел:

  77, 26, 33, 72, 95, 29, 03, 04, 19, 14, 22, 57, 08, 17, 69, 65, 68, 70, 02, 30, 23, 58, 52, 85, 73, 93, 34, 98, 62, 45,

  Відповідно до цих числами здійснимо 30% -ву вибірку.

  Сл. число (№ підприємства)

  Випуск товарів та послуг, млн. Руб.

  77

  6

  26

  30

  33

  3

  72

  5

  95

  7

  29

  19

  3

  5

  4

  3

  19

  24

  14

  11

  22

  41

  57

  25

  08

  10

  17

  5

  69

  5

  65

  8

  68

  4

  70

  10

  2

  7

  30

  17

  23

  35

  58

  55

  52

  35

  85

  34

  73

  39

  93

  8

  34

  2

  98

  8

  62

  20

  45

  40

  сума

  521 713


  величина інтервалу

  h = (x max - x min) / m = (55 - 2) / 5 = 10,6

  Межі інтервалів:

  2 + 10,6 = 12,6

  12,6 + 10,6 = 23,2

  23,2 + 10,6 = 33,8

  33,8 +10,6 = 44,4

  44,4 + 10,6 = 55

  Інтервальний ряд розподілу:

  інтервал

  Частота n i

  (2; 12,6)

  17

  (12,6; 23,2)

  3

  (23,2; 33,8)

  3

  (33,8; 44,4)

  6

  (44,4; 55)

  1


  Середній обсяг продуктів і послуг

  =? x i / n = 521/30 = 17,4 млн. руб.

  Число підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. Руб. одно n 0 = 2.

  Частка підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. Руб.

  n 0 / n = 2/30 = 0,06

  Розрахункова таблиця:

  x i

  X i -

  (X i -) 2

  6

  -11,4

  129,2

  30

  12,6

  159,6

  3

  -14,4

  206,4

  5

  -12,4

  152,9

  7

  -10,4

  107,5

  19

  1,6

  2,7

  5

  -12,4

  152,9

  3

  -14,4

  206,4

  24

  6,6

  44,0

  11

  -6,4

  40,5

  41

  23,6

  558,5

  25

  7,6

  58,3

  10

  -7,4

  54,3

  5

  -12,4

  152,9

  5

  -12,4

  152,9

  8

  -9,4

  87,7

  4

  -13,4

  178,7

  10

  -7,4

  54,3

  7

  -10,4

  107,5

  17

  -0,4

  0,1

  35

  17,6

  310,9

  55

  37,6

  1416,3

  35

  17,6

  310,9

  34

  16,6

  276,7

  39

  21,6

  468,0

  8

  -9,4

  87,7

  2

  -15,4

  236,1

  8

  -9,4

  87,7

  20

  2,6

  6,9

  40

  22,6

  512,3

  521

  6321,0

  Середнє квадратичне відхилення

  у = = = 14,5 млн.руб.

  Гранична помилка вибіркового середнього (при ймовірності 0,954 - t = 2):

  Д = t = 2 * = 1,2

  Довірчий інтервал для середнього обсягу товарів і послуг

  - Д

  17,4 -1,2

  16,2

  Гранична помилка вибіркової частки

  Д = t = 2 * = 0,07

  Довірчий інтервал для вибіркової частки

  0,06 - 0,07

  0

  Довірчий інтервал для загального випуску товарів і послуг

  16,2 * 100

  1620

  Довірчий інтервал для числа підприємств з обсягом випуску понад 40 млн. Руб.

  0 * 100 0 <0,13 * 100

  0 0 <13

  Генеральна середня:

  = 2312/100 = 23,12 млн. Руб.

  Число підприємств з обсягом випуску понад 40 млн. Руб. в генеральної сукупності одно:

  n 0 = 13.

  Частка підприємств з обсягом випуску понад 40 млн. Руб.

  w = n 0 / N = 13/100 = 0,13

  Висновок. Середній обсяг товарів і послуг з 30 підприємствах складає 17,4 млн. Руб. Частка підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. Руб. 6%. Обсяг товарів і послуг в середньому відхиляється від свого середнього значення на 14,5 млн. Руб. З ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середній обсяг товарів і послуг укладено між 16,2 і 18,6 млн. Руб., А частка підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. Руб. - між 0% і 13%.

  завдання 2

  На основі 5-відсоткової пропорційно расслоенной (типової) вибірки з випадковим відбором одиниць в шарі отримані відомості про вклади населення району області.

  Результати вибіркового спостереження наведені в таблиці

  типи населення

  Число вкладів, тис. Од.

  Середній розмір вкладу, тис. Руб.

  Коефіцієнт варіації вкладів,%

  міське

  30

  7

  12

  Сільське

  20

  5

  21

  Визначте:

  1) тісноту зв'язку між типом населення і середнім розміром вкладу, визначивши емпіричне кореляційне відношення;

  2) з ймовірністю 0,954 довірчі інтервали, в яких можна очікувати: а) середній розмір вкладу за все населення району області; б) загальну суму вкладів населення району;

  3) як зміниться точність середньої та граничної помилок вибірки, якщо припустити, що наведені дані отримані в результаті простої випадкової бесповторной вибірки. Зробіть висновки.

  Рішення:

  1. Розрахункова таблиця:

  n i

  x i

  V i

  у i

  Di

  D i n i

  X i n i

  X i -

  (X i -) 2

  (X i -) 2 n i

  30

  7

  12

  0,84

  0,7056

  21,168

  210

  0,8

  0,6

  19,2

  20

  5

  21

  1,05

  1,1025

  22,05

  100

  -1,2

  1,4

  28,8

  50

  43,218

  310

  48

  Коефіцієнт варіації

  V = у /

  Звідси середнє відхилення

  у = V

  внутригрупповая дисперсія

  D вн =? D i n i /? n i = 43,218 / 50 = 0,864

  вибіркове середнє

  =? x i n i /? n i = 340/50 = 6,2

  межгрупповая дисперсія

  D між =? (X i -) 2 n i /? n i = 48/50 = 0,96

  Загальна дисперсія

  D = D вн + D між = 0,864 + 0,96 = 1,824

  Середнє квадратичне відхилення

  у = = = 1,35

  Емпіричне кореляційне відношення

  з = = = 0,725

  2.Средняя помилка

  м = у / = 1,35 / = 0,19

  гранична помилка

  Д = ТМ = 2 * 0,19 = 0,38,

  де t = 2 (при ймовірності 0,954).

  Довірчий інтервал для середньої суми витрат

  - Д

  6,2 - 0,38

  5,82

  Довірчий інтервал для загальної суми витрат

  5,82 * 500

  2910,0

  1. Середня помилка для бесповторной вибірки

  м = = = 0,18

  Гранична помилка для бесповторной вибірки

  Д = ТМ = 2 * 0,18 = 0,36.

  Висновки. Зв'язок між сумою витрат і фактом отримання каталогу пряма і тісний: кореляційне відношення (0,725) близько до 1. З імовірністю 0,954 можна стверджувати, що середня сума витрат укладена між 5,82 і 6,58 тис. Руб., А загальна сума витрат всіх клієнтів - між 2910,0 і 3100,0 тис. тис. При бесповторной вибірці середня і гранична помилка зменшаться.


  завдання 3  По суб'єкту Російської Федерації є такі дані:

  показник

  2002 р

  2002 року в% до 2000 р

  Експорт, млн USD - всього

  2708,5

  в тому числі:

  в країни поза СНД

  2306,3

  120,3

  в країни СНД

  402,2

  80,3

  Імпорт, млн. USD - всього

  1077,4

  в тому числі:

  з країн поза СНД

  529,4

  103,3

  з країн СНД

  548,0

  102,6


  Визначте:

  1. Відсутні елементи таблиці.

  2. Географічну структуру експорту та імпорту в 2000 і 2002 рр.

  3. Для оцінки тісноти зв'язку між напрямком товаропотоку і географічним розподілом зовнішньоторговельного обороту за кожен рік коефіцієнти асоціації і контингенции. Зробіть висновки.

  Рішення

  1. Визначимо елементи таблиці

  показник

  2000 р

  2002 р


  Експорт, млн. USD - всього

  в тому числі:

  в країни поза СНД

  в країни СНД

  Імпорт, млн.USD - всього

  в тому числі:

  з країн поза СНД

  з країн СНД


  2418,0

  1917,1

  500,9

  1046,5

  512,5

  534,0


  2708,5

  2306,3

  402,2

  1077,4

  529,4

  548,0


  2. Визначимо географічну структуру експорту та імпорту в 2000 і 2002 рр.

  показник

  2000 р

  Структура в 2000 р,%

  2002 р

  Структура в 2002 р,%


  Експорт, млн. USD - всього

  в тому числі:

  в країни поза СНД

  в країни СНД

  Імпорт, млн. USD - всього

  в тому числі:

  з країн поза СНД

  з країн СНД


  2418,0

  1917,1

  500,9

  1046,5

  512,5

  534,0


  100

  79

  21

  100

  49

  51


  2708,5

  2306,3

  402,2

  1077,4

  529,4

  548,0


  100

  85

  15

  100

  49

  51


  3. Визначимо коефіцієнти асоціації і контингенции за кожен рік.

  коефіцієнт асоціації

  До А =,

  До А 2000 = (1917,1 * 512,5-500,9 * 534,0 ) / (1917,1 * 512,5-500,9 * 534,0) = (982565-267480,6) / (982565 +267480,6) = 715084,4 / 1250045,6 = 0,57

  До А 2002 = (2306,3 * 529,4-402,2 * 548,0 ) / (2306,3 * 529,4 + 402,2 * 548,0) = (1220955,22 - 220405,6) / (1220955,22 + 220405,6) = 1000549,62 / 1441360,82 = 0,69

  коефіцієнт контингенции

  До кін 2000 = (1917,1 * 512,5-500,9 * 534,0 ) / ((1917,1 + 500,9) * (500,9 + 512,5) * * (1917,1 + 534 , 0) * (534,0 + 512,5) ) 1/2 = 715084,4 / (2418 * 1019,4 * 2451,1 * 1046,5) 1/2 = 715084,4 / (1570,0 * 1601,6) = 715084,4 / 2514512 = 0,28

  До кін 2002 = (2306,3 * 529,4-402,2 * 548,0 ) / ((2306,3 + 402,2) * (402,2 + 529,4) * * (2306,3 + 548 , 0) * (548,0 + 529,4) ) 1/2 = 1000549,62 / (2708,5 * 931,6 * 2854,3 * * 1077,4) 1/2 = 1000549,62 / (1588 , 5 * 1753,6) = 1000549,62 / 2785593,6 = 0,36

  Висновки: експорт в країни поза СНД зріс на 6%, в країни СНД скоротився на ці ж 6%. Частка імпорту без змін. Відбулося зростання коефіцієнта асоціації та контингенции. Всі динаміки свідчать про зростання зв'язку між показниками.

  завдання 4

  Є дані про експорт філе рибного:

  базисний період

  Звітний період

  Кількість, т.

  Вартість, тис. USD

  Кількість, т.

  Вартість, тис. USD

  Експорт - всього

  497

  1483

  490

  1567

  в тому числі в країни:

  А

  18

  77

  53

  265

  Б

  262

  907

  410

  1186

  В

  178

  419

  8

  30

  Г

  -

  -

  20

  86

  Д

  39

  80

  -

  -

  Визначте:

  I За групі порівнянних країн імпортерів:

  1) для оцінки структурних змін, що відбулися в географічному розподілі товаропотоку, інтегральний коефіцієнт структурних зрушень К. Гатева;

  2) динаміку середньої ціни 1т. поставленого на експорт філе рибного;

  3) в якій мірі ця динаміка була обумовлена:

  а) зміна ціни 1т. експортованого філе рибного в кожну з країн;

  б) зміною квот на експорт філе рибного в країни.

  II По всім країнам імпортерам:

  1) динаміку середньої ціни 1т. поставленого на експорт філе рибного.

  Зробіть висновки.

  Рішення:

  1. Для оцінки структурних відмінностей в споживчих витратах можна використовувати інтегральний коефіцієнт структурних зрушень К. Гатева:

  де і - частки окремих видів витрат домогосподарств в звітному і базисному періодах.

  Цей показник буде дорівнює нулю, якщо порівнювані структури залишилися незмінними; він буде дорівнює одиниці, якщо порівнювані структури повністю змінилися, тобто. е..

  До S =

  =

  2. Динаміка цін 1 т поставленого на експорт філе риби в базисному році:

  Експорт всего3,0 тис. Руб / 1 т.

  А4,3 тис. Руб. / 1 ​​т.

  Б3,5 тис. Руб. / 1 ​​т.

  В2,4 тис. Руб. / 1 ​​т.

  Г-

  Д2,1 тис. Руб. / 1 ​​т.

  Динаміка цін 1 т поставленого на експорт філе риби в звітному році:

  Експорт всего3,2 тис. Руб. / 1 ​​т.

  А5 тис. Руб. / 1 ​​т.

  Б2,9 тис. Руб. / 1 ​​т.

  В3,8 тис. Руб. / 1 ​​т.

  Г4,3 тис. Руб. / 1 ​​т.

  Д-

  3. а) А, В, Г

  б) Б, Д

  II. 1. Динаміка цін

  Країна

  Ціна в базисний рік, тис. Руб. / 1 ​​т.

  Ціна в звітний рік

  А

  4,3

  5

  Б

  3,5

  2,9

  В

  2,4

  3,8

  Г

  -

  4,3

  Д

  2,1

  -

  Висновки: частково змінилася структура експорту (на 0,44). Динаміка цін свідчить про зростання продажів. Експорт в країни А, В, Г залежить від зміни цін, в країни Б, Д - не залежить.

  завдання 5

  Є такі дані про продаж сільськогосподарської продукції в січні звітного року на міському ринку обстеженого регіону:

  види продуктів

  продано

  Середні ціни

  тонн

  у% до січня базисного року

  у.е. за кг.

  у% до січня базисного року

  А

  3,3

  87,0

  5,32

  106,0

  Б

  0,4

  88,0

  4,84

  104,0

  В

  2,1

  113,0

  4,07

  96,0

  Визначте:

  1. Середній арифметичний індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі, загальні індекси цін Е. Ласпейреса і Г. Паші, а також їх аналоги з середньої арифметичної і гармонійної формі, загальний індекс обороту роздрібної торгівлі.

  2. Загальна (абсолютна) зміна обороту роздрібної торгівлі - всього і в тому числі за рахунок змін: а) фізичного обсягу продажу товарів; б) цін на товари. Зробіть висновки.

  Рішення:

  Вартість продуктів в звітному році за цінами базисного

  p 0 q 1 = p 1 q 1 / (p 1 / p 0 * 100) * 100 = 17556/106 * 100 = 16,1 тис. у.о. і т.д.

  Вартість проданих товарів у базисному році

  p 0 q 0 = p 0 q 1 / (q 1 / q 0 * 100) * 100 = 16,1 / 100 * 100 = 16,1 тис. у.о і т.д.

  вид продуктів

  p 1 q 1

  p 1 / p 0 * 100

  q 1 / q 0 * 100

  p 0 q 0

  p 0 q 1

  А

  17556

  106

  87

  19037,1

  16562,3

  Б

  +1936

  104

  88

  2115,4

  1861,5

  В

  8547

  96

  113,0

  7878,9

  8903,1

  Разом

  28039

  29031,3

  27326,9

  1. Індекс обороту роздрібної торгівлі

  I pq =? p 1 q 1 /? p 0 q 0 = 28039 / 29031,3 = 1,035

  індекс цін

  I p =? p 1 q 1 /? p 0 q 1 = 28039 / 27326,9 = 1,026

  Індекс фізичного обсягу

  I q =? p 0 q 1 /? p 0 q 0 = 27326,9 / 29031,1 = 0,941

  2. Зміна обороту роздрібної торгівлі

  Дpq =? p 1 q 1 -? p 0 q 0 = 28039 - 29031,3 = - 992,3 тис. ум. од.

  Зміна обороту роздрібної торгівлі за рахунок зміни фізичного обсягу

  Дpq (q) =? p 0 q 1 -? p 0 q 0 = 27326,9 - 29031,3 = -1704,4 тис. ум. од.

  Зміна обороту роздрібної торгівлі за рахунок зміни цін

  Дpq (p) =? p 1 q 1 -? p 0 q 1 = 49,7 - 48,3 = 712,1 тис. ум. од.

  Висновки: оборот роздрібної торгівлі та індекс цін зріс, знизився індекс фізичного обсягу, через що зріс оборот роздрібної торгівлі.

  завдання 6

  Чисельність населення міста на кінець року склала 700 тис. Чол. Відомо, що протягом року в місті народилося 10, а померло 12 тис. Чол., В тому числі дітей у віці до 1 року - 200 чол. У уже згадуваному року виявлено позитивне сальдо міграції, рівне 12 тис. Чол.

  Довідково: Питома вага жінок у віці 15-49 років у загальній середньорічної чисельності населення міста становив 30%

  Визначте: а) чисельність населення міста на початок року; б) середньорічну чисельність населення міста; в) загальний і спеціальний коефіцієнти народжуваності; г) загальний коефіцієнт смертності; д) коефіцієнти природного приросту та міграції населення; е) коефіцієнти життєвості, обороту і економічності відтворення населення. Зробіть висновки

  Рішення:

  А) Чисельність населення міста на початок року

  ЧНнг = 700 + 10 + 12 - 12 = 710 тис. Чол.

  Б) Середньорічна чисельність населення

  ЧН = (ЧН 0 + ЧН 1) / 2 = (700 + 710) / 2 = 705 тис. Чол.

  В) Загальний коефіцієнт народжуваності

  До ро = Р ж / ЧН = 9,8 / 705 * 100% = 1,39%

  Р ж - число народжених живими в віці до 1 року

  Спеціальний коефіцієнт народжуваності

  До рс = Р / Ж 0 * 100 = 10 / 118,4 * 100 = 8,4%

  Ж 0 - Кількість жінок 15-49 років

  Г) Загальний коефіцієнт смертності

  До см = У * 100 / ЧН = 12 * 100/705 = 1,7%

  Д) Коефіцієнт природного приросту

  До єп = (Р - У) / ЧН * 100 = (10 - 12) * 100 = -0,3%,

  Коефіцієнт міграції населення

  До мн = (Пр - Виб) / ЧН = 12/705 = 1,7

  Е) Коефіцієнт життєвості

  До ж = Р / У * 100 = 10/12 * 100 = 83,3%

  Коефіцієнт обороту населення

  До об = (Р + У) / 1000 = 2,2%

  Коефіцієнт економічності відтворення населення

  До ЕВН = 0,3 * 100 / 2,2

  Висновки: а) чисельність населення міста на початок року 710 тис. Чол .; б) середньорічну чисельність населення міста 705 тис. чол .; в) загальний і спеціальний коефіцієнти народжуваності 1,39% і 8,4% відповідно; г) загальний коефіцієнт смертності 1,7%; д) коефіцієнти природного приросту та міграції населення -0,3% і 1,7 відповідно; е) коефіцієнти життєвості, обороту і економічності відтворення населення 83,3%, 2,2% і 2,2% відповідно.

  завдання 7

  За однією з організацій регіону за звітний рік є такі дані:

  1. Організація зареєстрована і діє з 20 жовтня. Чисельність працівників її облікового складу в жовтні становила: 20 жовтень (понеділок) - 315 чол., 21 жовтня (вівторок) - 305 чол., 22 жовтня (середа) - 317 чол., 23 жовтня (четвер) - 320 чол., 24 жовтня (п'ятниця) - 335 чол., 25 і 26 жовтня - вихідні дні, 27 жовтня - 334 чол., 28 жовтня - 330 чол., 29 жовтня - 325 чол., 30 жовтня - 310 чол., 31 жовтня - 307чел.

  Крім того, відомо, що чисельність зовнішніх сумісників з 20 по 27 жовтня склала 70 чол., З 28 по 31 жовтня - 85чел., А кількість працюючих за договорами цивільно-правового характеру зареєстровано з 20 по 23 жовтня - 15 чол., А з 28 по 31 жовтня - 10 чол.

  2. У листопаді число явок на роботу зареєстровано 5859 людино-днів, число неявок з усіх причин 3891 людино-днів.

  3. Середньооблікова чисельність її працівників за грудень склала 320 чол.

  Визначте:

  1) за жовтень: а) середню чисельність зовнішніх сумісників; б) середню чисельність працівників, які виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру;

  2) середньооблікова чисельність працівників організації за рік.

  Рішення:

  1. Середня кількість зовнішніх сумісників

  ВС = (70 * 7/31) + (85 * 3/31) = 15,8 + 8,23 = 24,03,

  де 70 і 85 - їх щоденна чисельність, 7 і 3 - число днів роботи, 31 - число днів в жовтні.

  Середня чисельність працівників, які виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру

  ДП = (15 * 3/31) + (10 * 3/31) = 1,45 + 0,97 = 2,42,

  де 15 і 10 - їх щоденна чисельність, 3 - число днів роботи, 31 - число днів в жовтні.

  2. Середньооблікова чисельність за жовтень

  СЧ 10 = (315 + 305 + 317 + 320 + 335 + 335 + 334 + 330 + 325 + 310 + 307) / 31 = 114 чол.

  Чисельність працівників у вихідні дні приймається рівною їх чисельності в останній робочий день тижня.

  Середньооблікова чисельність за листопад

  СЧ 11 = (5859 + 3891) / 30 = 325 чол.

  Середньооблікова чисельність за грудень

  СЧ 12 = 320 чол.,

  Середньооблікова чисельність за рік

  СЧ = (31 * СЧ 10 + 30 * СЧ 11 + 31 * СЧ 12) / 365 = (31 * 114 + 30 * 325 + 31 * 320) / 365 = 63,6 чол.,

  де 31, 30, 31 - число днів в жовтні, листопаді та грудні, 365 - число днів в році.

  Висновки: основна частина персона - постійні працівники, перші місяці чисельність персоналу змінилася майже в 3 рази, потім скоротилася на 5 осіб.

  завдання 8

  По суб'єкту Федерації є такі дані, млрд.руб .:

  Основні фонди за повною вартістю на початок року 300

  Ступінь зносу основних фондів на початок року,% 30

  Введено нових основних фондів за год50

  Вибуло основних фондів по повній стоімості30

  Залишкова вартість вибулих основних фондів,% 45

  Сума нарахованого зносу за год25

  Витрати на капітальний ремонт за год18

  Визначте:

  1) повну відновну вартість на кінець року;

  2) відновну вартість за вирахуванням зносу на початок і кінець року;

  3) коефіцієнти придатності основних фондів на початок і кінець року;

  4) коефіцієнт зносу основних фондів на кінець року;

  5) коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів.

  6) Побудуйте баланси основних фондів по повній відновної вартості за вирахуванням зносу. Зробіть висновки.

  Рішення

  Повна відновна вартість на кінець року = 581 + 50 = 631 млн. Руб.

  Відновлювальна вартість основних фондів з урахуванням зносу на початок року

  ВС 0 = ОФ 0 * (1 - І / 100) = 830 * (1 - 30/100) = 581 млн. Руб.,

  де ОФ - повна відновна вартість основних фондів, І - знос.

  Повна відновна вартість на кінець року

  ОФ 1 = 830 - 24 - 35 + 60 + 120 = 951 млн. Руб.

  Відновлювальна вартість з урахуванням зносу на кінець року

  ВС 1 = 581 - 24 * 75/100 - 35 * 92/100 + 52 + 120 = 702,8 млн. Руб.

  Коефіцієнт оновлення основних фондів

  К о = ОФ ст / ОФ 1 = (60 + 120) / 951 = 0,189,

  де ОФ ст - вартість введених основних фондів.

  коефіцієнт вибуття

  До в = ОФ виб / ОФ 0 = (24 + 35) / 830 = 0,071,

  де ОФ виб - вартість вибулих основних фондів.

  Середньорічна вартість основних фондів

  ОФ = (830 * 2 + 890 * 1 + 866 * 2 + 986 * 3 + 951 * 4) / 12 = 920,3 млн. Руб.

  фондоозброєність

  ФВ = ОФ / ЧР = 920,3 / 900 = 1,023,

  де ЧР - середньорічна чисельність робітників.

  фондовіддача

  ФО = В / ОФ = 6 / 920,3 = 0,00652,

  де В - випуск товарів і послуг.

  Висновки. Відновлювальна вартість основних фондів (як повна, так і з урахуванням зносу) протягом року збільшилася. Основні фонди оновилися на 18,9%. Вибуло 7,1% основних фондів. Фондоозброєність склала 1,023, фондовіддача - 0,00652.

  завдання 9

  За звітний період є дані про розподіл домогосподарств регіону за розміром середньодушових грошових доходів:

  Середньодушовий грошовий дохід, руб.

  Число домогосподарств,%

  Чисельність населення, %

  до 800

  6,5

  7,5

  800-1200

  29,3

  23,4

  1200-1600

  21,6

  21,7

  1600-2000

  11,4

  13,5

  2000-2400

  9,1

  8,4

  2400-2800

  8,3

  7,3

  2800-3200

  7,0

  6,7

  3200-3600

  3,1

  2,5

  3600 і більше

  3,7

  9,0

  Разом

  100,00

  100,0

  Довідково: Загальна кількість домогосподарств в регіоні становить 806,5 тис. Одне домогосподарство в середньому складається з 3,2 особи.

  Визначте:

  1) середній місячний дохід населення регіону;

  2) модальні і медіанний розміри середньодушових місячних доходів населення регіону;

  3) показники диференціації і концентрації доходів населення регіону: а) доцільний коефіцієнт; б) коефіцієнт К. Джіні; в) коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана.

  4) чисельність населення регіону, що має дохід нижче прожиткового мінімуму, встановленого в звітному періоді в розмірі 1530 руб.

  5) рівень бідності в регіоні. Побудуйте криву М. Лоренса.

  6) Зробіть висновки про рівень доходів населення регіону та їх концентрації.

  Рішення:

  Знайдемо середини інтервалів грошових доходів:

  800 - (1200 - 800) / 2 = 600 руб.

  (800 + 1200) / 2 = 1000 руб. і т.д.

  3600 + (3600-3200) / 2 = 3800

  інтервали

  Середини інтервалів x i

  Чисельність населення m i

  Число домогосподарств n i

  x i m i

  x i n i

  Частка насел.

  частка домогосподарств

  Частка доходів населення

  Частка доходів домогосподарств

  до 800

  600

  194

  52,4

  116160

  31440

  0,08

  0,06

  0,025

  0,023

  800 - 1200

  1000

  604

  236,3

  603900

  236300

  0,23

  0,29

  0,128

  0,171

  1200 - 1600

  1400

  560

  174,2

  784000

  243880

  0,22

  0,22

  0,166

  0,177

  1600 - 2000

  1800

  348

  91,9

  627120

  165420

  0,13

  0,11

  0,133

  0,120

  2000 - 2400

  2200

  217

  73,4

  476960

  161480

  0,08

  0,09

  0,101

  0,117

  2400 - 2800

  2600

  188

  66,9

  489840

  173940

  0,07  t "> 0,08

  0,104

  0,126

  2800 - 3200

  3000

  173

  56,5

  518700

  169500

  0,07

  0,07

  0,110

  0,123

  3200 - 3600

  3400

  65

  25,0

  219300

  85000

  0,02

  0,03

  0,046

  0,062

  3600 і більше

  3800

  232

  29,8

  882740

  113240

  0,09

  0,04

  0,187

  0,082

  Разом

  -

  2581

  806,5

  4718720

  1380200

  1) Середньодушовий грошовий дохід населення регіону:

  =? x i m i /? m i = 4718734,7 / 2581 = 1828,4 руб.

  2) Модальний інтервал для чисельності населення (800; 1200), так як

  max (194; 604; 560; 348; 217; 188; 173; 65; 232) = 604

  Мода

  Мо 0 = x o + h (n mo - n mo - 1) / (2n mo - n mo - 1 - n mo + 1) = 800 + 400 * (604 - 194) / (2 * 604 - 194 - 560 ) = 1161,2 руб.,

  де h = 1200 - 800 = 400 - довжина модального інтервалу, n mo, n mo - 1, n mo + 1 - частоти модального, предмодального і послемодального інтервалів.

  Номер медіани для чисельності населення

  (N + 1) / 2 = (2581 + 1) / 2 = 1291

  Медіанний інтервал (1200; 1600), так як

  194 + 604 = 798 <тисяча двісті дев'яносто одна

  194 + 604 + 560 = 1358> тисяча двісті дев'яносто одна

  медіана

  Ме 0 = x e + h ((N + 1) / 2 - S me - 1) / n me = 1200 + 400 * (тисячі двісті дев'яносто сім - 798) / 560 = 1556,4 руб.,

  де x e - початок медіанного інтервалу, S me - 1 - накопичена частота предмедіанних інтервалів, n me - частота медіанного інтервалу.

  1) А) Доцільний коефіцієнт

  194 <2581 * 0,1 = 258,1

  194 + 604 = 798> 258,1

  Нижній доцільний інтервал (800, 1200).

  Нижня дециль

  Д н = 800 + 400 * (258,1 - 194) / 604 = 842,5 руб.

  2581 - 232 = 2349> 2581 * 0,9 = 2323

  2581 - 232 - 65 = 2284 <2323

  Верхній доцільний інтервал (3200, 3600)

  Верхня дециль

  Д в = 3600 - 400 * (2349 - 2323) / 65 = 3760 руб.

  доцільний коефіцієнт

  До д0 = Д в / Д н = 3760 / 842,5 = 4,463

  Б) Коефіцієнт Джині:

  G =,

  де cum у i - кумулятивна частка доходу.

  інтервали

  Частка насел. x i

  Частка доходів y i

  Кумул. частка доходів cum y i

  до 800

  0,08

  0,025

  0,025

  800 - 1200

  0,23

  0,128

  0,153

  1200 - 1600

  0,22

  0,166

  0,319

  1600 - 2000

  0,13

  0,133

  0,452

  2000 - 2400

  0,08

  0,101

  0,553

  2400 - 2800

  0,07

  0,104

  0,657

  2800 - 3200

  0,07

  0,110

  0,766

  3200 - 3600

  0,02

  0,046

  0,813

  3600 - 4000

  0,09

  0,187

  1,000

  населення:

  G 0 = 1 - 2 * (0,08 * 0,025 + 0,23 * 0,153 + 0,22 * 0,319 + 0,13 * 0,452 + 0,08 * 0,553 + 0,07 * 0,657 + 0,07 * 0,766 + 0,02 * 0,813 + 0,09 * 1,000) + 0,08 * 0,025 + 0,23 * 0,128 + 0,22 * 0,166 + 0,13 * 0,133 + 0,08 * 0,101 + 0,07 * 0,104 + 0 , 07 * 0,110 + 0,02 * 0,046 + 0,09 * 0,187 = 0,280

  в) коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана

  К = 0,08 * 0,08 + 0,23 * 0,23 + 0,22 * 0,22 + 0,13 * 0,13 + 0,08 * 0,08 + 0,07 * 0,07 + 0,07 * 0,07 + 0,02 * 0,02 + 0,09 * 0,09 = 1

  2) Кількість населення, яке дохід нижче прожиткового мінімуму (1530 руб):

  Б 0 = 194 + 604 + 560 * (1530 - 1200) / 400 = 1260 тис. Чол.

  3) Рівень бідності

  УБ = Б / ЧН * 100

  УБ 0 = 1260/2581 * 100 = 48,8 %

  Крива Лоренца:

  Висновки. Доцільний коефіцієнт збільшився. Коефіцієнт Джині збільшився, тобто диференціація населення за рівнем доходів зросла. Рівень бідності збільшився в 2 рази.


  Список літератури  1) Громико Г.Л. Статистика. - М .: МГУ, 2001..

  2) Гусарєв В.М. Теорія статистики. - М .: ЮНИТИ, 2002.

  3) Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики / За ред. чл.-кор. РАН І.І. Єлісєєвої. - М., 1998..

  4) Єфімова М.Р. та ін. Загальна теорія статистики: Підручник. - М .: ИНФРА-му, 2003.

  5) Єфімова М.Р., Кіперман Г.Я. Збірник завдань по теорії статистики. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

  6) Єфімова М.Р., Петрова Є.В., Румянцев В.М. Загальна теорія статистики. М, 2000.

  7) Економічна статистика: Підручник / За ред. Е.Н. Фреймундт, М.Р. Ейдельмана. - М .: Статистика, 2003.
  ...........