• ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • SUMMARY


 • Дата конвертації30.06.2017
  Розмір43.65 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 43.65 Kb.

  Статус біженців у Європейському Союзі

  3

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  СІРАНТ МИРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА

  УДК 341.43: 341.176 (4)

  СТАТУС БІЖЕНЦІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

  Спеціальність: 12.00.11. - міжнародне право

  автореферат

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата юридичних наук

  Київ - 2008

  Дісертацією є рукопис

  Робота виконан на кафедрі МІЖНАРОДНОГО права Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Репецький Василь Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри МІЖНАРОДНОГО права.

  Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент БУРОМЕНСЬКІЙ Михайло Всеволодович, Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого професор кафедри МІЖНАРОДНОГО права та державного права зарубіжних країн кандидат юридичних наук, доцент МАЦЬКО Анатолій Степанович, Київський університет права Национальной академии наук України завідувач відділу МІЖНАРОДНОГО права.

  Захист состоится 19 травня 2008 р. про 14 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1.

  З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

  Автореферат розісланій 10 квітня 2008 року

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради М.М. Гнатовській.

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. Новітні Тенденції СВІТОВОГО Суспільно-політічного розвитку порушили перед наукою МІЖНАРОДНОГО права низьку важлівіх вопросам як теоретичного, так и практичного характеру. Одне з найголовнішіх вопросам Полягає у візначенні та аналізі результатів феномену міжнародної міграції, кардинальне розв'язання проблем якої знаходиться в епіцентрі міжнародніх отношений. Існуючі проблеми міжнародної міграції значний мірою зумовлені Сучасний тенденціямі розвитку інституту захисту прав біженців. Станом на сьогоднішній день жоден з контінентів світу НЕ позбавленій проблеми біженців, зумовленої воєннімі та Громадянська конфліктамі, систематичність та масово порушеннях прав людини, а такоже економічнімі проблемами держав, Які доволі часто прізводять до внутрішньодержавної Політичної нестабільності.

  Статус біженця з точки зору МІЖНАРОДНОГО права займає правовий простір, Який з одного боку, характерізується принципом суверенітету держав, та повязаними з ним принципами теріторіального верховенства та самозбереження, з Іншого - конкуруючімі гуманітарнімі принципами, покладених в основу сучасного МІЖНАРОДНОГО права. Проти норми МІЖНАРОДНОГО права, Які регулюють правовий статус біженців, які не Цілком сформовані як система правового захисту и не забезпечують необхідного регулювання СИТУАЦІЙ, Які можна вважаті ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ у даній сфере.

  Дедалі Частіше відчувається різніця у можливости реализации правового статусу біженця у державах різніх географічних регіонів, у різніх правових системах, а такоже у національніх підходах до імплементації відповідніх міжнародно-правових норм на внутрішньодержавному Рівні.

  Зрештою, з Огляду на необходимость забезпечення Виконання стратегічного для України завдання вступу в ЄС Нагальне потребою для Нашої держави є гармонізація українського міграційного законодавства Із правом ЄС у відповідній сфере регулювання, зокрема харчування Надання Притулка та забезпечення реализации правового статусу біженців.

  Тема дисертації є такоже актуальною з Огляду на недостатній рівень дослідження обраної автором проблематики та Відсутність спеціальніх монографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ. Переважно більшість СУЧАСНИХ наукових досліджень, присвячений АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОГО режиму захисту прав біженців загаль та міжнародно-правового статусу біженців та шукачів Притулка зокрема, презентує в основном західну наукову мнение. На наш погляд, слід звернути Рамус на Особливий внесок у дослідження зазначеним проблем таких українських вчених науки МІЖНАРОДНОГО права як: Буроменського М.В., Гончаренко О.А., Гринчака В.А., Євінтова В., Іванова Д.В., Квашілава Т., Маліновської О.А., Новік В.О., а такоже Потапова В.І. та Чеховича С.Б. Окремо слід відзначіті дослідницьку діяльність та наукові праці Наступний зарубіжніх науковців: Вернант Дж., Граля-Медсен А., Гудвін-Гілл Г.С., Дженнінгс Р., Карлієр Дж. -Й., Муса К., Мур Дж., Хетеуей Дж., а такоже Холборн Л.В. та Чімні Б.С. На формирование основних результатів даного дослідження істотній Вплив справили результати аналітично-упорядніцької и науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ таких вітчізняніх науковців та вчених стран СНД, як Брітченко С., Малиновська О.А., Сарашевській Ю.Л. Селіванов А.В. Що ж до наукових розробок західніх дослідніків, на наш погляд, слід окремо відзначіті Наступний: Банек П., Барнетт Л., Белл М., Борхельт Г., Вайдліх С., Гібні М. Дж., Едмінстер С., Кларк Т. , Кьєрум М., Ламберт Х., Лєгомскі С.Х., Макадам Дж., Пьотровіч Р., Хансен Р., а такоже Хетеуей Дж. та Хурвіц А.

  У дисертації такоже вікорістані матеріали щомісячніх и періодичних видань по вопросам міграції, міжнародно-правових АКТІВ, національного законодавства європейськіх держав та вітчізняніх нормативно-правових АКТІВ Із зазначеної проблеми.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Тема дисертації пов'язана з дослідженнямі права Європейського Союзу, Які проводить кафедра Європейського права та кафедрою МІЖНАРОДНОГО права Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до проекту TEMPUS-TACIS CD_JEP 21174-2000 "Вивчення Європейського права в універсітетах України". Робота спрямована на забезпечення реализации Указів Президента України "Про заходи относительно Посилення Боротьба з незаконною міграцією", "Про додаткові заходи относительно реализации права людини на свободу пересування и вільний вибір місця проживання", "Питання организации Виконання Закону України" Про імміграцію "," Питання организации Виконання Законів України "Про громадянство України" та "Про біженців", а такоже "Про невідкладні додаткові заходи относительно Посилення Боротьба з організованою злочінністю и корупцією". Окрім цього, Сейчас направление дослідження збігається з планами науково-дослідніх робіт та тематичність планами Львівського державного університету внутрішніх справ на 2005-2008 роки.

  Мета и завдання дослідження. Метою дісертаційного дослідження є зясування особливо статусу біженців у Європейському Союзі та роли міжнародно-правового механізму забезпечення прав біженців, а такоже Виконання державами-членами відповідніх договірніх зобовязань.

  Відповідно до мети сформульовано Такі завдання дослідження:

  візначіті правову природу и податі правовий аналіз статусу біженців у міжнародному праві;

  проаналізуваті еволюцію Поняття "статус біженців" у міжнародному праві;

  вівчіті Особливості становлення та розвитку правового механізму забезпечення захисту прав біженців у рамках Європейського Союзу;

  дослідіті роль спеціфічніх юридичних інстітутів як складових правового механізму забезпечення реализации правового статусу біженців у рамках ЄС;

  дослідіті степень імплементації норм відповідніх міжнародно-правових АКТІВ на національному Рівні в державах-членах ЄС;

  Встановити відповідність положень нормативно-правових АКТІВ України міжнародно-правовим стандартам относительно забезпечення реализации правового

  статусу біженців та Запропонувати певні Способи удосконалення відповідного законодавства України.

  Обєктом дослідження є міжнародно-правові отношения з приводу забезпечення реализации правового статусу біженців, Які визначаються міжнароднімі актами Загальна характеру та регіональнімі угідь.

  Предметом дослідження є сучасний правовий статус біженців у Європейському Союзі, а такоже Особливості ДІЯЛЬНОСТІ міжнародніх ОРГАНІВ та ОРГАНІЗАЦІЙ, Які забезпечують захист прав біженців на регіональному Рівні.

  Методи дослідження. Відповідно до мети та завдання дослідження в работе Використана сукупність методів наукового Пізнання. Головного у Цій сістемі Виступає загальнонаукові діалектичний метод, что дает можлівість дослідіті проблему в єдності ее СОЦІАЛЬНОГО змісту та юридичної форми, а такоже здійсніті системний аналіз становлення та формирование інституту захисту прав біженців у рамках ЄС.

  Методологія дослідження передбачало использование таких загальновізнаніх методів, як Історично-правового, логічного, системного и порівняльно-правового АНАЛІЗУ, статистичного и прогностичність, а такоже формально-логічного. Комплексний підхід до АНАЛІЗУ досліджуваніх вопросам и использование зазначеним методів дозволили всебічно Розглянуто розвиток и сучасний стан міжнародно-правового статусу біженців та сделать Висновки относительно Шляхів его Вдосконалення.

  Наукова новизна одержаних результатів дісертаційної роботи Полягає, самперед, у тому, что вона є дерло у вітчізняній правовій науке спеціальнім комплексного Досліджень статусу біженців у Європейському Союзі.

  У результате проведеного дослідження сформульовано положення, Котре прітаманні елементи Наукової новизни, Які віносяться на захист:

  рух до создания Загальної Європейської Системи Притулка у рамках ЄС спріяє окресленості єдиного загальноєвропейського підходу до забезпечення реализации правового статусу біженців, что предполагает Залучення усіх стран регіону до системи співробітніцтва по вопросам вирішенню проблеми біженців, наявність постійного механізму консультацій, моніторингу та контролю за виконання Європейськими державами їх зобовязань относительно забезпечення реализации правового статусу біженців;

  у рамках ЄС увага акцентується на забезпеченні реализации правового статусу біженців, Які є апатридами або іноземцямі - з Огляду на це у рамках ЄС шукачі Притулка та апатриди корістуються режимом найбільшого сприяння;

  досліджено, что загаль, для держав-членів ЄС у процесі імплементації них Положенням відповідніх міжнародно-правових АКТІВ на національному Рівні характерними є Відсутність сінхронності та значні Відмінності у віборі пріорітетніх проблем, а такоже стратегій та способів їх розв'язання;

  відповіднімі міжнародно-правовими актами ОРГАНІВ ЄС у сфері захисту прав та забезпечення правового статусу біженців НЕ передбачення

  встановлення окремий годин обмежень относительно реализации лишь окремий прав зазначеної категорії населення (например, относительно їх права на працевлаштування в державі Притулка), проти в окремий державах-членах ЄС Такі обмеження застосовуються на практике;

  практична реалізація правового статусу біженців у державах-членах ЄС ускладнюється різнімі Чинник - держави-члени ЄС, например, доволі часто скорочують ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ СОЦІАЛЬНОГО забезпечення біженців та шукачів Притулка, визначаються пріорітетнім фінансування ЗАХОДІВ сприяння реализации лишь їх окремий прав;

  національне законодавство України у сфері захисту прав біженців свідчіть про одночасне использование підходів, визначених як нормами Конвенції 1951 р. та Протоколу +1967 р., так и правових АКТІВ, Ухвалення органами ЄС: з одного боку - Україна створює більш сприятливі (порівняно з Конвенцією тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один р) режим захисту прав біженців, а з Іншого - звужує можлівість допуску біженців на свою теріторію Шляхом запозичення західноєвропейської Концепції "третьої безпечної країни";

  вимоги адаптації законодавства України до права ЄС у сфері захисту прав та регулювання правового статусу біженців логічно вестімуть до заміні національного режиму забезпечення правового статусу біженців в Україні режимом найбільшого сприяння, передбачення актами ОРГАНІВ ЄС у Цій сфере регулювання, что позитивно впліне на проведення чіткішого розмежування правового статусу громадян держави, а такоже іноземців та осіб без громадянство.

  Практичне значення одержаних результатів Полягає в тому, что основні результати дісертаційного дослідження могут буті вікорістані в ДІЯЛЬНОСТІ державних ОРГАНІВ України, Які займаються харчуванням співробітніцтва з ЄС та харчування міграції, а такоже удосконаліті чінне міграційне законодавство относительно вопросам забезпечення реализации правового статусу біженців.

  Досягнуті результати становляться практичний Інтерес: а) у Політичній сфере (положення та Висновки дісертаційної роботи могут буті основою для подальшої розробки цілісної державної міграційної політики в Україні); б) у правотворчості (проаналізовані в дослідженні досвід правотворчості іноземних держав может буті застосовання у процесі Вдосконалення існуючої системи вітчізняного імміграційного законодавства, особливо у сфері захисту прав біженців); в) у правозастосовчій ДІЯЛЬНОСТІ (использование отриманий результатів может Сприяти удосконалення ДІЯЛЬНОСТІ державних ОРГАНІВ относительно управління імміграційнім процесом та у сфері забезпечення прав біженців зокрема.

  Теоретичне значення роботи Полягає в тому, что сформульовані в дисертації Висновки и теоретичні положення могут Сприяти подалі розвитку вітчізняної науки та Європейського права, а ее результати могут буті вікорістані для подалі наукових досліджень, повязаних Із інтеграцією України до Європейського Союзу, а такоже в сфері Вивчення права ЄС.

  Пропозиції та Висновки, сформульовані за результатами проведеного дісертаційного дослідження могут буті вікорістані у навчальному процесі при вівченні курсу МІЖНАРОДНОГО публічного права, а такоже при вікладанні спеціальніх курсів и підготовці наукових розробок, Навчальних посібніків, что стосують НЕ только проблем вімушеної імміграції, а й прав людини Взагалі .

  Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремим ее аспектів, отрімані узагальнення та результати були опрілюднені: на міжнародній науково-практічній конференции "Міжнародне право после 11 вересня 2001 року" (м. Одеса, квітень 2004 р), на міжнародній науково-практічній конференции "Теоретико -прікладні проблеми протідії організованій злочінності та злочини терористичний спрямування "(м. Львів, 8-9 квітня 2005 р); на міжнародній науково-практічній конференции "Митна політика України в условиях інтеграції до Світової спільноті" (м. Дніпропетровськ, 14 квітня 2006 р); на всеукраїнській Науковій конференции "Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахісної ДІЯЛЬНОСТІ в условиях формирование громадянського суспільства" (м. Львів, 9 Листопада 2007 р), а такоже Використано во время читання курсу "Міжнародне публічне право" для студентів та курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ .

  Теоретичні аспекти роботи вікорістовувалісь авторки у навчальному процесі під час проведення зайняти з МІЖНАРОДНОГО публічного права, зокрема, за темами: "Захист прав людини в міжнародному праві" та "Міжнародне гуманітарне право".

  Публікації. Основні теоретичні положення й Висновки дослідження вісвітлені у восьми наукових статтей, Які опубліковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

  Структура и ОБСЯГИ дисертації. Структура дисертації складається зі вступления, двох розділів (Які містять Шість підрозділів), вісновків, списку використаних джерел. Загальний ОБСЯГИ дисертації - 234 сторінок, в тому чіслі список використаних джерел - 478 найменувань - на 53 страницах.

  Основні ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обґрунтовано Актуальність теми дисертації, зясовано звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами, визначили обєкт, предмет, мету и завдання дослідження, охарактеризовано методологічну основу; Розкрити наукову новизну роботи, ее практичне та теоретичне значення, подано інформацію про апробацію и Публікації результатів дослідження, візначається его структура й ОБСЯГИ.

  Розділ 1 "Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання статусу біженців" складається з трьох підрозділів та вісвітлює базові теоретико-методологічні засади міжнародно-правового статусу біженців у Європейському Союзі. Підрозділ 1.1 "ступінь Наукової розробленості теми" присвячено зясуванню ступенів вирішенню проблеми статусу біженців у Європейському Союзі. У вітчізняній Науковій літературі Особливості регулювання статусу біженців у рамках ЄС та его державах-членах є малодослідженімі. Залежних від мети та характеру наукового АНАЛІЗУ в межах кожної Галузі знань сформуваліся спеціфічні підході до АНАЛІЗУ феномену біженців, зокрема, до его визначення, тіпології та методики дослідження. Загаль, проблеми забезпечення захисту прав біженців та реализации їх міжнародно-правового статусу розглядаються досліднікамі у тісному звязку Із міжнароднімі міграційнімі процесами. Аналіз спеціальніх літературних джерел давши можлівість віділіті коло вопросам, Які потребують поглиблення Вивчення:

  1) основні Недоліки сучасного МІЖНАРОДНОГО механізму захисту прав біженців (а самє, Відсутність оновлення універсального визначення Поняття "біженець" та Відсутність механізму МІЖНАРОДНОГО контролю за виконання державами їх зобовязань у досліджуваній сфере регулювання);

  2) характерні РІСД правового статусу біженців, Які ставлять его у ранг особливого комплексного правового явіща;

  3) Особливості прийнятя на регіональному Рівні визначення Поняття "біженець" (особливо тих, что спрямовані на Розширене Тлумачення Поняття "біженець", визначеного Конвенцією тисячі дев'ятсот п'ятьдесят-один р., А такоже Протоколом тисячу дев'ятсот шістьдесят сім р. До неї); аналіз правового статусу таких категорій, як "біженці", "шукачі Притулка", "вімушені переселенці" ТОЩО;

  4) Особливості становлення та Функціонування інституту біженців у Європейському Союзі; історичний міжнародний досвід относительно регулювання забезпечення реализации правового статусу біженців;

  5) степень відповідності норм українського законодавства относительно регулювання правового статусу біженців нормам відповідніх міжнародно-правових АКТІВ у досліджуваній сфере регулювання ТОЩО.

  Підрозділ 1.2 "Еволюція Поняття" біженець "та спеціфіка міжнародно-правового статусу біженців" присвячено вісвітленню еволюції поданого у міжнародно-правових актах Поняття "біженець" Щодо охоплюваніх ним категорій осіб. Констатовано, что лишь после Першої Світової Війни державами були здійснені Перші Спроба Спільного Надання допомоги особам, Які Шукало порятунку в других странах від загроза, что існувалі у державах їх Громадянської пріналежності або постійного місця проживання. З часом у міжнародно-правовій практике Критерії встановлення статусу біженців поступово розшірюваліся.

  Для РОЗГЛЯДУ проблем еволюціонування Поняття "біженець", важліве значення має затвердження Статуту Міжнародної организации у справах для біженців. Проти слід відзначіті, что МОБ створювалася як тимчасова спеціалізована установа ООН, до компетенції якої Було віднесено реєстрацію, визначення статусу, репатріацію, переселення, правовий та політичний захист біженців. Наступний кроком у становленні міжнародно-правових механізмів регулювання статусу біженців стало создания Генеральний Асамблеєю ООН у тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один р., Управління Верховного Комісара ООН у справах для біженців. Аналіз чінніх установчих документів цього органу прівів до висновка про ті, что Статут УВКБ ООН потребує Нових ДОПОВНЕННЯ, что стосуватімуться внесення в визначення Поняття "біженець" змін, Які легалізують Нові напрями діяльності Управління у СУЧАСНИХ условиях.

  Значний науковий Інтерес при дослідженні еволюції Поняття "біженця" ставити такоже аналіз основних зрозуміти та крітеріїв, согласно якіх статус біженця візначається за Конвенцією тисяча дев'ятсот п'ятьдесят один р.

  З точки зору МІЖНАРОДНОГО права, Зміст правового статусу біженців складають їх права, свободи та обовязки, передбачені нормами Загальне и спеціальніх міжнародніх Угод и відтворені в національніх законодавчо актах держав. ВРАХОВУЮЧИ наведення, в дисертації звертається увага на Такі положення. По-перше, біженці Нарівні з іншімі категоріямі населення, Незалежності від того, закон чи незаконним є їх перебування на территории держави, корістуються основними правами людини, Які носять універсальний характер. Як і друга, біженці корістуються притаманний лишь Їм правами та прівілеямі, передбачення положеннями універсальніх та регіональніх міжнародніх договорів, что безпосередно регулюють їх правовий статус. Як і Третє, важліву роль у візначенні особливо реализации правового статусу біженців відіграють системоутворюючі керівні принципи визначення порядку та методів забезпечення реализации правового статусу біженців. За-четверте, до моменту Отримання решение относительно Надання особі статусу біженця чи відмові у такому наданні така особа Ще не підпадає під Поняття "біженець", а є лишь Шукач Притулка, ОБСЯГИ прав которого - набагато вужчий порівняно з правовим статусом біженців. Як і п'яті, Конвенцією +1951 р. передбачається, что біженцем может буті и особа без визначеного громадянство, что Дещо змінює ее правовий статус, Який візначатіметься такоже на основе Положень Конвенції про статус апатрідів 1954 р., и Конвенції про СКОРОЧЕННЯ віпадків без громадянство 1961 р. Як і шосте, існують две основні категорії біженців, правовий статус якіх відрізняється з Огляду на джерело Надання Їм допомоги, - "конвенційні" та "мандатні" біженці. Як і сьоме, Особливості міжнародно-правового статусу біженців тісно повязані зі спеціфікою визначеного національнім законодавством статусу біженців у его порівнянні зі статусом іноземних громадян та осіб без громадянство, Які перебувають на территории певної держави.

  У підрозділі 1.3 "Правове регулювання становлення та розвитку правового статусу біженців в межах Європейської системи" звертається увага, зокрема на ті, что Міжнародне Співробітництво держав у сфері захисту прав біженців здійснюється НЕ лишь на універсальному Рівні, як у випадка з УВКБ ООН, но и на регіональному Рівні такоже. На Європейському контіненті система захисту прав біженців и забезпечення ефектівної реализации їх правового статусу формується у рамках Загальної європейської системи захисту прав людини, основними складового якої є: а) система Заради Європи; б) система ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ з безпеки та співробітніцтва в Европе; та в) система Європейського Союзу.

  Початок формирование європейської системи Надання практичної допомоги біженцям Було покладаючи у Перші повоєнні роки, коли ООН, розроб цілу низьку спрямованостей на захист прав людини документів, визначили право на притулок среди найважлівішіх прав людини. Ще до качана Другої Світової Війни проблема потоків біженців у Европе Залишайся однією з найбільш складних Із Усього комплексу гуманітарних проблем. После Завершення Другої Світової Війни проблема вімушеної міграції стала настолько масштабною та загрозлівою, что Вимагаю Негайно вирішенню. Спрічінені значний зростанням кількості біженців обставинних Вимагаю або докорінної Зміни, або ж суттєвого покращення тогочасної міжнародно-правової системи захисту прав біженців у Европе.

  Особливе Рамус у работе присвячено АНАЛІЗУ місця таких неурядовіх ОРГАНІЗАЦІЙ та форумів у Європейській системе захисту прав біженців: Європейська Рада у справах для біженців та вігнанців, Європейська консультативна організація у справах для біженців та вісланіх осіб, Європейська правова мережа по вопросам Притулка.

  Розділ 2 "Правовий Механізм забезпечення статусу біженців у Європейському Союзі" складається з трьох підрозділів та присвячується розв'язання проблем безпосередно! Застосування норм МІЖНАРОДНОГО права у вірішенні завдання забезпечення статусу біженців у странах Європейського Союзу. У підрозділі 2.1 "Правова природа АКТІВ, что визначаються статус біженців у Європейському Союзі" зазначається, что хоча на качана последнего десятиліття XX-го століття держави-члени ЄС відмовіліся Передат часть своих суверенних повноважень относительно регулювання міграції на Користь ЄС, тім НЕ менше смороду признал , что Скасування контролю на внутрішніх кордонах держав у рамках ЄС Робить практично Неможливо Здійснення їх национальной юрісдікції Стосовно контролю за міграційнімі потоками, оскількі после того, як Певна особа Вже потрапляла на спільн теріторію ЄС, навряд чи можна Було б повторно перевіряті ее пересування. Саме тому Уряди європейськіх держав ПОГОДИЛИСЯ шукати шляхи Спільного вирішенню проблем, повязаних Із регулюванням вїзду іноземців на теріторію географічного простору ЄС.

  У дисертації стверджується, что станом на Першу половину 90-х років XX-го століття, європейська система Притулка перебувала в кризі, оскількі основні зусилля європейськіх держав у сфері регулювання міграційніх процесів на національному та регіональному (у рамках ЄС) рівнях зосереджувалися на борьбе с нелегальних імміграцією та посіленні контролю за вїздом іноземців-мігрантів, а не на забезпеченні захисту прав біженців та шукачів Притулка.

  На нашу мнение, найефектівнішім способом АНАЛІЗУ правового регулювання у даній сфере є дослідження основних етапів поступового розвитку права ЄС у сфері визначення та забезпечення реализации правового статусу біженців. Зокрема, в работе віділяються Такі етапи:

  1) 1985 р. - 1992 р. (Від создания Шенгенської системи та Укладення Дублінської конвенції 1990 р. До Підписання Маастріхтського договору 1992 р) - становлення та розвиток права Європейського Співтоваріства у сфері Надання Притулка та захисту прав біженців характерізувався вінятковім зростанням кількості шукачів Притулка на территории держав-членів ЄС, а такоже Спроба європейськіх держав зосередіті зусилля на регулюванні міграційніх процесів у Европе.

  2) 1992 р. - 1999р. (Від Маастріхтського договору 1992 р. До Підписання Амстердамського Договору 1997р. И набуття ним ЧИННОСТІ 1999р) - розвиток права ЄС у сфері захисту прав біженців, а такоже визначення та забезпечення реализации їх правового статусу відзначався актівізацією Спроба гармонізації політики держав-членів ЄС у сфере Надання Притулка та захисту прав біженців, а такоже їх доволі сімптоматічні Спроба Зменшити Кількість біженців у Західній Европе Шляхом ускладнення окремий елементів процедури визначення статусу біженців.

  3) 1999р. - 2004 р. (Становлення та формирование Загальної Європейської Системи Притулка та розвиток права Європейського Співтоваріства у сфері Надання Притулка та захисту прав біженців відповідно до положення Амстердамського Договору 1997р) - характерізувався Прийняття значної кількості правових АКТІВ, спрямованостей на забезпечення становлення та формирование Загальної Європейської Системи Притулка, а такоже на імплементацію Положень ст.63 Договору про Заснування Європейського Співтоваріства.

  4) сучасний етап (после 2004 р) - характерізується розробка та прийняттю у рамках ЄС правових АКТІВ, спрямованостей на Посилення практичного співробітніцтва держав-членів ЄС, на Підвищення якості процесса Прийняття РІШЕНЬ у досліджуваній нами сфере регулювання, на розробка регіональніх програм управління міграційнімі потоками та спеціальніх регіональніх програм захисту мігрантів, біженців, шукачів Притулка.

  У підрозділі 2.2 "Юридичний Механізм забезпечення норм, что визначаються правовий статус біженців в ЄС" визначаються основні напрями діяльності держав-членів ЄС относительно імплементації норм правових АКТІВ по вопросам забезпечення реализации правового статусу біженців у рамках ЄС. У Цій части роботи проаналізовані сучасні Механізми забезпечення норм, что визначаються правовий статус біженців в странах ЄС щодо:

  забезпечення державами-членами ЄС мінімальніх стандартів относительно Прийняття шукачів Притулка, а такоже забезпечення реализации їх правового статусу;

  забезпечення Надання особам, Які корістуються міжнароднім захист, необхідного захисту та допомоги Стосовно поселення, працевлаштування, СОЦІАЛЬНОГО забезпечення та місцевої інтеграції у суспільство країни Притулка;

  забезпечення реализации права біженців на воззєднання сімї.

  У цьом підрозділі дісертаційної роботи візначені основні сучасні Тенденції у досліджуваній сфере, а такоже окремо зосереджена увага на аналізі досвіду Німеччини и Франции у сфері забезпечення реализации правового статусу біженців, оскількі самє ЦІ держави-члени ЄС щорічно пріймають на життя без территории найбільшу Кількість осіб, Які корістуються міжнароднім захист.

  Підрозділ 2.3 "Адаптація законодавства України до права ЄС относительно статусу біженців" Розглядає відповідну проблему через призму проблеми Виконання державами Положень міжнародніх нормативно-правових АКТІВ у сфері забезпечення та захисту прав людини загаль, а такоже у сфері захисту прав біженців та забезпечення реализации їх міжнародно-правового статусу зокрема. У звязку Із наведення, відзначаються Такі Важливі моменти: По-перше, держави-члени ЄС є сторонами міжнародніх багатосторонніх договорів по вопросам захисту прав людини та захисту біженців зокрема, - отже зобовязані Забезпечувати Виконання Положень міжнародно-правових АКТІВ (принцип "pacta sunt servanda" ) на міжнародному та національному рівнях; по-друге, залежних від застосовуваного конкретною державою підходу до визначення співвідношення МІЖНАРОДНОГО та внутрішньодержавного права візначатіметься послідовність Дій держави относительно забезпечення Виконання Положень міжнародно-правових АКТІВ; по-Третє, доля держави у багатосторонньому співробітніцтві у рамках певної міжнародної міжурядової организации, может Суттєво змінюваті процедуру забезпечення Виконання державою Положень міжнародно-правових АКТІВ; по-четверте, у рамках Європейського Союзу акти Ради ЄС могут або мати пряму дію и віключаті необходимость подальшої імплементаційної правотворчості держави, або залішаті державам-членам ЄС свободу Вибори імплементаційніх ЗАХОДІВ на національному Рівні; по-п'яті, у рамках Європейського Союзу держави-члени ЄС НЕ лишь імплементують положення Конвенції 1951 р., но й комплекс правових АКТІВ, что формують acqius ЄС у сфері Надання Притулка, захисту прав біженців та забезпечення реализации їх правового статусу.

  У Цій части дисертації віділяються та аналізуються ОКРЕМІ неврегульовані належно чином Практичні та правові питання, что ускладнюють повну реалізацію правового статусу біженців в Україні: По-перше, серйозно проблемою.Більше залішається питання належно Документування шукачів Притулка в Україні, Які перебувають на різніх стадіях процедури Надання статусу біженця ; по-друге, наявність довідок НЕ убезпечує біженців від необхідності постійної повторної реєстрації їх місця проживання, часто це є прямим порушеннях права біженців на свободу пересування та вибір місця проживання; по-Третє, складаний проблемою.Більше залішається питання умів Утримання шукачів Притулка в пунктах їх Тимчасова размещения.

  ВИСНОВКИ

  У висновка дисертації виклад теоретичне узагальнення и нове вирішенню наукового завдання, Пожалуйста віявляється у зясуванні особливо статусу біженців у Європейському Союзі та роли міжнародно-правового механізму забезпечення прав біженців, а такоже Виконання державами-членами відповідніх договірніх зобовязань. Проведення дослідження дало Підстави сделать следующие Висновки:

  1) зростання напруженості та нестабільності як на внутрішньодержавному Рівні, так и у відносінах между суверенна держава, породжуватіме Нові потоки біженців, что вімагатіме від науковців своєчасної розробки універсальніх, всеохоплюючіх правил поведение з представником зазначеної категорії населення;

  2) основними недолікамі сучасного МІЖНАРОДНОГО механізму захисту прав біженців є Відсутність оновлення універсального визначення Поняття "біженець" (что охоплюватіме осіб, Які стали жертвами Війни, а такоже людей, Які рятуються Втеча від масових порушеннях прав людини, від екологічних катастроф, зовнішньої агресії, окупації , насильства, а такоже спріятіме вірішенню проблем внутрішньо переміщеніх осіб, шукачів Притулка, "економічних" біженців ТОЩО), а кож Відсутність механізму МІЖНАРОДНОГО контролю за виконання державами їх зобовяза ь у досліджуваній сфере регулювання;

  3) дедалі більш важлівого значення набуваються визначення Поняття "біженець", прійняті на регіональному Рівні (особливо ті, что спрямовані на Розширене, деталізоване Тлумачення Поняття "біженець", визначеного Конвенцією +1951 р. И Протоколом +1967 р); зокрема, у рамках ЄС правові акти проводять чітке розмежування правового статусу біженців, шукачів Притулка, переміщеніх осіб, Які корістуються Тимчасовим захист у випадка масового припливи біженців, та осіб, Які корістуються Додатковий формами захисту;

  4) рух до создания Загальної Європейської Системи Притулка у рамках ЄС спріяє окресленості єдиного загальноєвропейського підходу до забезпечення реализации правового статусу біженців (регламентованості положення Директиви Ради ЄС 2004/83 / EC від 29 квітня 2004 р. По вопросам мінімальніх стандартів относительно кваліфікації та статусу громадян третіх стран та осіб без громадянство як біженців або як осіб, Які інакше потребують МІЖНАРОДНОГО захисту, а такоже относительно ОБСЯГИ НАДАННЯ захисту);

  5) основні статуси, Якими могут володіті у рамках ЄС групи осіб, Які корістуються міжнароднім захист (громадяни третіх стран та особини без громадянство) - це статус біженця ( "refugee status") та статус особи, яка корістується Додатковий формами захисту ( "subsidiary protection status ");

  6) у рамках ЄС увага окремо акцентується на забезпеченні реализации правового статусу біженців, Які є апатридами або іноземцямі (Громадянам держав, что НЕ є членами ЄС) - з Огляду на це у рамках Європейського Союзу визначили, что права біженців, шукачів Притулка та апатрідів, Які корістуються захист, загаль НЕ повінні відрізнятіся від прав громадян третіх стран, Які на законних підставах прожівають в державах-членах ЄС (режим найбільшого сприяння), а передбачення на внутрішньодержавному Рівні (например, Україною) національний режим доволі Важко Забезпечити на практике;

  7) загаль, для держав-членів ЄС у процесі імплементації них Положенням відповідніх міжнародно-правових АКТІВ на національному Рівні характерними є Відсутність сінхронності та доволі значні Відмінності у віборі першочерговіх проблем для вирішенню, а такоже стратегій та способів їх розв'язання;

  8) практична реалізація норм, что визначаються правовий статус біженців у державах-членах ЄС, ускладнюється тім, что держави-члени ЄС скорочують ОБСЯГИ СОЦІАЛЬНОГО забезпечення біженців та шукачів Притулка, щоб "відлякуваті" нових біженців, а такоже вірішуваті питання пріорітетності фінансування ЗАХОДІВ сприяння реализации їх окремий прав (право на соціальне забезпечення, право на житло, право на працевлаштування);

  9) відповіднімі міжнародно-правовими актами ОРГАНІВ ЄС у сфері захисту прав та забезпечення правового статусу біженців НЕ передбачення встановлення окремий годин обмежень относительно реализации лишь окремий прав зазначеної категорії населення (например, относительно їх права на працевлаштування в державі Притулка), проти в окремий державах- членах ЄС Такі обмеження застосовуються на практике;

  10) національне законодавство України у сфері захисту прав біженців свідчіть про одночасне использование підходів, визначених як нормами Конвенції 1 951 р. та Протоколу +1967 р., так и правових АКТІВ, Ухвалення органами ЄС: з одного боку - Україна створює більш сприятливі (порівняно з Конвенцією тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один р) режим захисту прав біженців, з Іншого боку - запозичення Україною західноєвропейської Концепції "третьої безпечної країни" звужує можлівість допуску біженців на свою теріторію.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  Сірант М.М. Європейський досвід вирішенню проблем біженців // Митна справа. - 2003. - № 3. - С.80-86.

  Сірант М.М. Генеза Поняття "статус біженця" в міжнародному праві // Митна справа. - 2003. - № 4. - С.89-96.

  Сірант М.М. Правовий статус біженців в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. -2003. - № 1. - С.273-282.

  Сірант М.М. Міжнародно-правові аспекти визначення Поняття "біженець" // Одеський інститут внутрішніх справ. - 2003. - № 1. - С.165-171.

  Сірант М.М. Принципи правового регулювання статусу біженців у міжнародному праві // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2003. - №3 - С.169-181.

  Сірант М.М. Діяльність міжнародніх інституцій относительно захисту прав біженців // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2003. - № 4. - С.26-35.

  Сірант М.М. Інститут біженців у структурі сучасного імміграційного процесса в Україні // Вісник Львівського юридичного інституту. - 2004. - № 2 (2). - С. 207-219.

  Сірант М.М. Механізм регулювання правового статусу біженців у рамках Співдружності Незалежних Держав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2007. - № 3. - С.175-181.

  Анотація

  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. - міжнародне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка - Київ, 2008.

  Дисертація присвячено проблемі дослідження статусу біженців у Європейському Союзі. Виклад історичні передумови становлення й розвитку міжнародно-правових норм, Які стосують статусу біженців в межах Європейської системи. Проаналізовано правовий Механізм забезпечення норм, что визначаються правовий статус біженців в ЄС. Досліджено, что дедалі більш важлівого значення набуваються визначення Поняття "біженець", прійняті на регіональному Рівні, через ті є потреба у розшіренні даного Поняття и на універсальному Рівні. Визначили, что права біженців НЕ повінні відрізнятіся від прав громадян третіх стран, Які на законних підставах прожівають у державах-членах ЄС. Проаналізовано законодавство України про біженців та предложено Зміни та ДОПОВНЕННЯ до чинного законодавства з метою его Подальшого Вдосконалення та приведення у відповідність з нормами МІЖНАРОДНОГО права.

  Ключові слова: біженець, статус біженця, Європейський Союз, переміщені особи, шукачі Притулка, внутрішньо переміщені особи.

  АНОТАЦІЯ

  Сірант М.М. Статус біженців в Європейському Союзі. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2008.

  Дисертація присвячена дослідженню статусу біженців в Європейському Союзі. Все частіше відчувається різниця в можливостях реалізації правового статусу біженців в країнах різних географічних регіонів, в різних правових системах, а також в національних підходах до імплементації відповідних міжнародно-правових норм на внутрішньодержавному рівні.

  Викладено історичні передумови виникнення і розвитку міжнародно-правових норм, що стосуються статусу біженців в Європейській системі. Звертається увага на те, що міжнародне співробітництво країн у галузі захисту прав біженців здійснюється не тільки на універсальному рівні, як в разі УВКБ ООН, а й на регіональному рівні. Особлива увага в роботі присвячено аналізу діяльності міжнародних неурядових організацій.

  Підкреслюється, що на початку останнього десятиліття XX-го століття країни-учасниці ЄС відмовилися передавати частину своїх суверенних повноважень щодо регулювання міграції на користь ЄС. Проте, вони визнали, що скасування контролю на внутрішніх кордонах країн в рамках ЄС робить практично неможливим виконання їх національної юрисдикції щодо контролю за міграційними потоками, оскільки після того, як конкретна особистість потрапляла на загальну територію ЄС, навряд чи можна було б повторно перевірити її пересування.

  Стверджується, що в першій половині 90-х років ХХ-го століття європейська система притулку перебувала в кризі, оскільки основні зусилля європейських країн в галузі регулювання міграційних процесів на національному та регіональному рівнях концентрувалася, переважно, на боротьбі з нелегальною імміграцією, а не на забезпечення захисту прав біженців та шукачів притулку.

  Проаналізовано правовий механізм забезпечення норм, які визначають правовий статус біженців в ЄС. Обґрунтовано, що більш важливого значення набувають визначення поняття "біженець", прийняті на регіональному рівні. Тому необхідно розширити дане поняття і на універсальному рівні. Проаналізовано сучасні механізми забезпечення норм, які визначають правовий статус біженців в країнах ЄС щодо: забезпечення країнами-членами ЄС мінімальних стандартів прийняття шукачів притулку, а також забезпечення реалізації їх правового статусу.

  Визначено, що права біженців не повинні відрізнятися від прав громадян третіх країн, які проживають на законних підставах в країнах-членах ЄС. У дисертації виділяються і аналізуються окремі неврегульовані належним чином практичні і правові питання, які ускладнюють повну реалізацію правового статусу шукачів притулку та біженців в Україні. Проаналізовано законодавство України про біженців, запропоновані зміни і доповнення до чинного законодавства з метою його подальшого удосконалення та приведення у відповідність з нормами міжнародного права.

  Ключові слова: біженець, статус біженців, Європейський Союз, переселенці, шукачі притулку, внутрішні переселенці.

  SUMMARY

  Sirant MM The refugee status in the European Union. - Manuscript.

  The thesis for the scientific degree of a Candidate of Law in speciality 12.00.11. - International Law. - The Taras Shevchenko National University in Kyiv. - Kyiv, 2008.

  The thesis is devoted to the problem of the refugee status in the European Union. The historical pre-conditions of forming and developing the international-legal standards which concern the refugee status within the European system are presented. The legal mechanism of ensuring the norms determining the refugee legal status in the European Union is analysed. The determination of the concept "refugee" on the regional level gains the more important significance, thats why there is a necessity to broaden this concept on the universal level, too. It is also determined, that refugee rights must not differ from the rights of citizen of the third world, who live in the countries of the European Union legally. The Ukrainian legislation concerning refugees has been analysed, changes and additions to the valid legislation for improving and bringing them into comfort mity with international law norms are suggested.

  Key words: refugee, refugee status, European Union, transfered individuals, asylum-seekers, internal transferred individuals.