• 2. Страхування підприємницьких ризиків в Республіці Білорусь
 • Список літератури


 • Дата конвертації19.05.2018
  Розмір25.42 Kb.
  Типреферат

  Скачати 25.42 Kb.

  Страхування У Республіці Білорусь

  Страхування Республіці Білорусь

  1. Фінансові ресурси страхових компаній, їх характеристика. Фінансовий стан страховиків Республіки Білорусь, його оцінка

  Відповідно до завдань функціонування страхової компанії її грошовий оборот має свої особливості в порівнянні з іншими фінансовими інститутами ринку і включає формування і використання коштів страхового фонду, фінансування власних витрат на ведення страхової справи (за аналогією зі структурою брутто-ставки), інвестування власних коштів і коштів страхового фонду. [4, с. 176]

  Кожен з виділених елементів грошового обороту коштів страхової компанії має своє соціально-економічний зміст, у зв'язку з чим рух коштів на кожному етапі проходить під впливом різних економічних і юридичних чинників. Таким чином, основна особливість організації фінансів страховика полягає у формуванні страхових резервів і їх інвестуванні.

  Страхова компанія як будь-яка інша підприємницька структура витягує зі своєї діяльності певний дохід. Доходом страховика називається сукупна сума надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страхової та іншої, не забороненої законодавством діяльності (табл. 1.1) [4, с. 177-178].

  Механізм отримання, склад і структура доходів страхових компаній відображають специфіку та стратегію кожного окремого страховика. Залежно від джерела надходжень вони умовно діляться на три групи:

  доходи від страхових операцій;

  доходи від інвестиційної діяльності;

  інші доходи, отримані від діяльності, безпосередньо не пов'язаної зі страховими операціями.

  Принцип акумулювання і наступного розподілу значних грошових потоків зумовлює склад і структуру капіталу страхової компанії, виділяючи в якості його основної частини фінансові ресурси. Останні найчастіше представляють собою по суті залучений капітал, який деякий час становить групу тимчасово вільних коштів страховика. Це дозволяє позначити кошти, що знаходяться в обороті страховика, як його фінансовий потенціал. Фінансовим потенціалом страхової компанії називаються фінансові ресурси, що знаходяться в господарському обороті і використовуються для проведення страхових операцій і здійснення інвестиційної діяльності.

  У момент організації страхової компанії першим і базисним елементом є власний капітал, який в процесі діяльності поповнюється за рахунок різних джерел (прибутку, результатів інвестиційної діяльності, емісійного доходу). Проведення страхових операцій передбачає акумулювання страхової премії, при- ніж збір внесків з усіх учасників страхового фонду супроводжується фактами виконання зобов'язань страховика по виплаті страхового відшкодування лише деяким з них. Із суми зібраних платежів (страхових внесків) здійснюється погашення витрат страхової компанії на ведення справи, закладених у структурі тарифу.

  Фінансовий потенціал страхової компанії складається з двох основних частин - власного капіталу і залученого, причому залучена частину капіталу в значній мірі переважає над власною. В основі залученого капіталу лежить сукупна страхова премія, що надійшла в страхову компанію за мінусом навантаження, що забезпечує покриття витрат на ведення справи. Сукупна нетто-премія являє собою страхові резерви компанії, призначені для виплат страхового відшкодування (забезпечення).

  Права та охоронювані законодавством інтереси страхувальників забезпечуються наявністю у страховиків сплачених статутних фондів, страхових резервів, а також системою перестрахування.

  Статутний фонд для страхової організації встановлюється:

  дочірньої страхової компанії по відношенню до іноземного інвестора або має частку іноземних інвесторів у своєму статутному фонді більше 49%, - в мінімальному розмірі, еквівалентному 800 тис. євро;

  для іншої страхової організації, що здійснює:

  страхування життя - в мінімальному розмірі, еквівалентному 200 тис. євро;

  інші види страхування - в мінімальному розмірі, еквівалентному 100 тис. євро. [7, c.41]

  Для забезпечення виконання прийнятих на себе страхових зобов'язань страхова організація утворює з отриманих страхових внесків страхові резерви за видами страхування, які належать до страхування життя (математичні резерви), за видами страхування, іншими, ніж страхування життя (технічні резерви), фонд попереджувальних (превентивних) заходів , гарантійні фонди.

  Розглянемо фінансовий стан страховиків Республіки Білорусь.

  Після перереєстрації страховиків відповідно до вимог Декрету №20 «Про вдосконалення державного регулювання страхової діяльності в Республіці Білорусь» кількість білоруських страховиків зменшилася до 32. Решта на ринку страхові організації тепер мають статутний капітал як мінімум 100 тис. Євро, і для більшості страховиків ця планка виявилася цілком переборною. Однак для оцінки реального фінансового стану страховика набагато важливішим є інший показник - власний капітал. Наприклад, у таких компаній, як "Альва", "Белінгосстрах", "Багач", "Бі енд Бі", "Белвнешстрах", "Гарантія", "Славполіс", власний капітал становить не менше 1 млн. Євро, при цьому є досить великий "запас" по наповненню технічних резервів до критичної позначки, після досягнення якої власний капітал необхідно збільшувати. [10]

  До кінця 2004 року на страховому ринку Республіки Білорусь діяли 29 страхових організації і 10 страхових брокерів.

  За 2004 рік надійшло страхових внесків з прямого страхування і співстрахування на загальну суму 388,3 млрд. Рублів (за 2003 рік - 215,4 млрд. Рублів), при цьому частка Белгосстраха в загальній сумі зібраних страхових внесків склала 62,6%. Сума зібраних страховими організаціями внесків (скоригованих з урахуванням інфляції) за 2004 рік у порівнянні з 2003 роком збільшилася на 52,6%.

  Страхові виплати за вказаний період склали 151,5 млрд. Рублів (за 2003 рік - 79,5 млрд. Рублів), або 39% від суми надійшли страхових внесків. З них 100,3 млрд. Рублів (66,2% загальної суми виплат) припадало на частку Белгосстраха (за 2003 рік - 46,5 млрд. Рублів і 58,5% відповідно). [11]

  За січень-червень 2005 р надійшло страхових внесків з прямого страхування і співстрахування на загальну суму 228,7 млрд. Рублів, приріст склав 32,2% до відповідного періоду 2004 року, при цьому частка Белгосстраха в загальній сумі зібраних страхових внесків склала 61, 8% (за січень-червень 2004 року - 62,3%).

  Сума зібраних страховими організаціями внесків (скоригованих з урахуванням інфляції) за січень-червень 2005 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 18,6% (табл. 1.2).

  Таблиця 1.2

  Реальний приріст (скоригований з урахуванням інфляції) зібраних внесків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

  показник Страхові внески
  Січень 2005 р Січень - лютий 2005 р Січень - березень 2005 р Січень - квітень 2005 р Січень - травень 2005 р Січень - червень 2005р.
  Абсолютний, млрд. Рублів 12,4 16,5 21,6 26,2 30,3 35,8
  Відносний, в% 51,2 30,6 24,7 21,2 19,2 18,6

  Страхові виплати за вказаний період склали 94,3 млрд. Рублів (за січень-червень 2004 року - 65,7 млрд. Рублів), або 41,2% від суми страхових внесків, (за січень-червень 2004 року - 38, 0%). З них 64,0 млрд. Рублів (67,9% загальної суми виплат) припадає на частку Белгосстраха (за січень-червень 2004 року - 43,6 млрд. Рублів і 66,3% відповідно) .Реальная приріст (скоригований з урахуванням інфляції) виплаченого страховими організаціями відшкодування і забезпечення за січень-червень 2005 року порівняно з аналогічним періодом минулого року склав 28,7%. [12]

  За даними Міністерства фінансів, коефіцієнт страхового охоплення в Білорусі (питома вага страхових внесків до ВВП), однак, залишається низьким - 0,8% (в Росії, наприклад, - 3%, в Німеччині - 7%). [13]

  Інвестиційний ресурс страхової галузі становить не більше 100 мільйонів доларів, в тому числі з довгострокового страхування життя не перевищує 10 мільйонів доларів. [14]

  Окремі показники діяльності страхових організацій Республіки Білорусь на 1 січня 2005 року представлені в табл. 1.3. [15]

  Таблиця 1.3

  Окремі показники діяльності страхових організацій

  Республіки Білорусь на 1 січня 2005 року

  № п.п

  Найменування

  страхової організації

  надійшло внесків Виплачено страхового відшкодування прибуток Власний капітал Статутний фонд
  1 Белгосстрах 244 766 047,0 101 854 676,3 29 006 125,1 51 819 476,4 7 274 403,2
  2 СО ЗАСТ 'Промтрансінвест' 25 724 990,2 5 646 326,8 3 643 223,3 4 378 676,6 2 273 630,7
  3 ЗАСТ 'ТАСК' 23 398 882,0 6 593 888,4 4 039 292,5 3 984 311,7 976 351,8
  4 ВАСТ "Бі енд Бі іншуренс Ко ' 17 242 135,3 5 876 ​​192,6 3 632 810,9 8 309 617,8 1 430 850,0
  5 ЗАСТ 'Белнефтестрах' 16 047 129,1 4 599 395,5 1 213 441,7 2 829 140,6 990 000,0
  6 ЗАТ 'Страхова компанія Альва' 9 485 449,7 7 998 464,9 871 466,2 3 029 327,7 1 270 398,2
  7 ЗАСТ 'Бролли' 5 270 848,4 3 179 548,7 328 459,4 1 767 588,6 938 180,6
  8 СТОВ 'Белкоопстрах' 5 026 590,0 1 784 254,7 544 426,3 1 191 990,9 1 215 149,3
  9 УСП 'Белвнешстрах' 4 459 612,7 2 626 513,9 570 786,5 2 203 743,7 1 736 072,0
  10 'Бєлексімгарант' 4 258 744,9 352 845,0 1 186 025,9 5 740 156,7 5 052 156,3
  11 ЗСАТ 'БелІнгострах' 3 981 020,9 2 842 737,0 627 906,1 4 609 776,2 1 751 250,0
  12 СБА ЗАСТ 'Купала' 3 146 358,0 2 626 614,2 97 460,5 1 770 365,5 673 550,2
  13 ВАСТ "Багач ' 2 951 957,0 1 561 683,1 1 183 937,5 3 479 736,0 1 453 467,0
  14 ЗАСТ 'Басо' 2 891 154,8 1 268 504,4 561 298,5 1 326 992,3 569 456,6
  15 СББ ЗАСТ 'СлавПоліс' 2 786 336,2 2 242 245,0 12 820,4 1 591 087,5 1 596 077,1
  16 ЗАСТ 'КЕНТАВР' 1 013 914,5 159 826,0 203 534,6 804 349,7 656 296,4
  17 ВАСТ 'БЕЛСТРАХІНВЕСТ' 910 389,3 159 156,7 1 637,7 572 120,1 724 515,2
  18 ЗАСТ 'ГАРАНТІЯ' 545 138,9 91 265,4 188 069,9 975 479,3 538 953,2
  19 ВАСТ 'Славнефтегаз' 313 812,9 98 649,8 60 163,7 153 972,0 145 603,5
  20 ЗАСТ Вікторія 252 410,3 14 794,8 24 809,4 561 085,6 540 000,0
  21 ЗАСТ 'БЕЛКАСКО' 205 993,3 136 873,8 -30 332,9 1 050 665,0 699 972,5
  22 ЗАТ 'Страхова компанія ВестАСКО' 78 568,6 5 895,1 101 981,2 1 292 496,8 1 163 276,0
  23 СТОВ 'САЛАМАНДРА' 57 322,9 14 278,9 58 036,7 648 230,0 577 654,0
  24 ЗАСТ 'Бенір' 2 254,5 0,0 6 554,4 140 828,7 135 497,9
  25 СТОВ 'Бояр' 351,0 0,0 29 177,1 -20 207,0 7 124,0
  26 ЗАСТ 'БелБріт' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  27 ЗАСТ 'Челенджер' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  28 ЗАСТ 'МТЗ-перспектива' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Разом з страховим організаціям, які здійснюють страхування інше, ніж страхування життя 374 817 412,4 151 734 631,0 48 163 112,6 104 211 008,4 34 389 885,7
  29 ВАТ 'білоруска народний страховий пенсійний фонд' 7 622 329,6 77 734,5 791 310,5 1 283 157,2 1 130 189,7
  30 СТОВ "Народний пенсійний фонд Вест ' 3 395 517,7 1 008 357,4 363 208,7 1 663 074,7 1 116 166,0
  31 РДУСП 'стравити' 2 328 488,9 36 903,8 100 859,9 1 539 302,3 1 407 138,5
  32 ВАСТ "Пенсійні гарантії ' 943 625,5 34 450,4 343 302,1 1 581 868,4 800 000,0
  33 ПЗАС 'ЖИТТЯ' 562 057,2 179 579,0 315 139,8 1 143 677,5 1 055 844,3
  34 УСП 'Сьома лінія' 479 665,7 6 154,3 83 576,3 1 153 053,5 1 051 908,0
  Разом з страховим організаціям, які здійснюють види страхування, які стосуються страхування життя 15 331 684,6 1 343 179,4 1 997 397,3 8 364 133,6 6 561 246,5
  Всього по республіці 390 149 097,0 153 077 810,4 50 160 509,9 112 575 142,0 40 951 132,2

  Підводячи підсумок питання, ще раз зазначимо, що страхові резерви - сукупність мають цільовий характер фондів грошових коштів, за допомогою яких забезпечується розкладка збитку серед учасників страхування, а також формується додатковий дохід від інвестування.На відміну від страхових резервів страхові фонди формується за рахунок власних коштів страхової компанії, до них відносять запасний (резервний), флуктуаційний, централізований, превентивних заходів та інші фонди. Страхові резерви відображають величину не виконаних на даний момент часу зобов'язань страховика за укладеними із страхувальниками договорами страхування, і за своїм характером вони є кредитним капіталом. Страхові резерви утворюються страховиком за кожним видом страхування і в тій валюті, в якій проводиться страхування. Страхові резерви, утворені страховиками, не підлягають вилученню в республіканський і місцеві бюджети. Розміри страхових резервів розраховуються при визначенні фінансового результату на звітну дату.

  2. Страхування підприємницьких ризиків в Республіці Білорусь

  Ринок страхування підприємницьких ризиків в Республіці Білорусь в даний час тільки зароджується в порівнянні зі світовим, де даний вид страхування отримав бурхливий розвиток, особливо в частині страхування кредитів. Передбачається збільшення ємності даного ринку і в Росії, де, з огляду на динаміку зростання статутних капіталів російських страхових компаній, підвищується попит на страхування підприємницьких ризиків. Білоруський страховий ринок також все більш налаштовується на класичні, прийняті на Заході, традиції ведення бізнесу. Багато страхових компаній Білорусі включили в свій пакет послуг страхування підприємницьких ризиків. Беручи до уваги світовий досвід, ці види страхування можна вважати вельми перспективними, тому саме до них в останні роки зріс інтерес керівників білоруських підприємств. Однак їх розвиток обмежує непоінформованість страхувальників, а також новизна продуктів. [16]

  Страхування підприємницького ризику регулюється статтею 822 Цивільного кодексу Республіки Білорусь.

  За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або третій особі (вигодонабувачу), на користь якої укладено договір, заподіяну внаслідок цієї події збитки застрахованим за договором інтересам в межах певної договором суми (страхової суми), а інша сторона (страхувальник) зобов'язується сплатити обумовлену договором суму (страховий внесок, страхову премію). [1]

  За договором страхування підприємницького ризику може бути застрахований підприємницький ризик тільки самого страхувальника і тільки на його користь. Договір страхування підприємницького ризику особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, нікчемний. Договір страхування підприємницького ризику на користь особи, яка не є страхувальником, вважається укладеним на користь страхувальника. [1]

  Існують різні класифікації фінансових ризиків. Об'єднаймо під визначенням «підприємницькі ризики» умовно всі ризики, пов'язані з фінансовими втратами. Вони включають ризик непогашення кредиту і фінансові ризики. Страхування ризику непогашення кредиту поділяється на страхування:

  ризику непогашення комерційного кредиту;

  ризику непогашення споживчого кредиту;

  ризику непогашення експортного кредиту.

  Страхування фінансових ризиків включає в себе страхування банківської гарантії, страхування поруки перед банком, ризику несплати лізингових платежів, угод купівлі-продажу, угод поставки товару. [16]

  Велике значення страхування ризиків непогашення кредитів очевидно. Цілком природно бажання банків заручитися підтримкою на випадок можливих втрат при видачі кредитів підприємцям-початківцям свою діяльність.

  Коли банк відмовляє невеликому підприємству у видачі кредиту, причиною найчастіше є великий ризик. Хоча такі види страхування, як страхування кредитних ризиків, є традиційними для західних страхових ринків, для вітчизняних страховиків вони досить специфічні. Не можна сказати, що білоруські страхові компанії готові активно страхувати ризики непогашення кредитів, а малий бізнес традиційно відноситься кредитними інститутами до об'єктів підвищеного ризику.

  При страхуванні ризику непогашення кредиту страхувальниками виступають юридичні особи, які здійснюють відповідно до чинного законодавства підприємницьку діяльність з видачі кредитів або позик. Причому, як було зазначено вище, підприємницький ризик може бути застрахований тільки на користь страхувальника, тобто якщо договір страхування укладає банк, то він же і отримає страхове відшкодування.

  На думку фахівців, страхування кредитних операцій має бути побудовано на наступних принципах:

  страхування ризику непогашення кредиту повинно за часом передувати появі конкретного ризику;

  страхування передбачає, головним чином, виникнення під час кредитування надмірного ризику, і від нього страхова компанія прагне убезпечити банк;

  при страхуванні вищевказаного ризику має місце оцінка банком і страховою компанією кредитоспроможності позичальника;

  страхова компанія не є кредитною установою. [5, c.58-59]

  При укладанні такого роду договорів об'єктом страхування є ризик збитків банку від діяльності, пов'язаної з видачею кредитів (позик), які він може понести через порушення позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором щодо погашення суми виданого кредиту у встановлений термін і в повному обсязі.

  Слід звернути увагу на те, що ризик збитків внаслідок несплати позичальником відсотків по кредиту не є об'єктом страхування.

  Страховий випадок - це непогашення позичальником після закінчення терміну кредитування (при погашенні кредиту (позики) по частинах - на встановлену дату здійснення останнього платежу в погашення боргу; при відкритті позичальнику кредитної лінії - після закінчення терміну кредитування по кожному окремому кредиту) суми кредиту (позики) в повному обсязі.

  Страхова сума встановлюється за згодою сторін в межах суми збитків, які може понести банк (страхувальник) від підприємницької діяльності, пов'язаної з видачею кредитів (позик), яка визначається виходячи з основної суми боргу без урахування відсотків за кредитом (позикою).

  Розмір страхового тарифу (страхової премії або ціни страхового поліса) за договором страхування визначається страховиком при укладенні договору в залежності від ступеня ризику і в середньому становить 3-7%.

  Традиційно на страховий тариф впливають термін страхування (термін дії кредитного договору), забезпеченість кредиту (відсутність застави, гарантії або поручительства), відсутність у позичальника випадків неповернення за раніше видавалися йому кредитами та ін. [5, c.59-60]

  Популярним є страхування фінансових ризиків, але і тут білоруські компанії проявляють обережність, віддаючи пріоритет тим підприємствам, які є клієнтами страхової компанії за іншими видами страхування.

  Тут страхувальниками можуть виступати юридичні особи - комерційні організації незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальні підприємці, що здійснюють підприємницьку діяльність.

  Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з ризиком виникнення у нього збитків через порушення його прав (наприклад, невиконання, неналежного виконання контрагентом страхувальника своїх зобов'язань за договором зі страхувальником) при здійсненні підприємницької діяльності за такими видами угод:

  купівля-продаж, поставка товарів, в т.ч. для державних потреб, контрактація, продаж нерухомості;

  міна;

  оренда, в т.ч. прокат, оренда транспортних засобів, будівель або споруд, підприємства, фінансова оренда (лізинг);

  поспіль, в т.ч. побутової, будівельний, підрядні роботи для державних потреб;

  оплатне надання послуг. [16]

  Страховим ризиком є ​​фінансовий ризик страхувальника, пов'язаний з порушенням або неналежним виконанням контрагентом страхувальника (боржником) зобов'язань, прийнятих на себе за договором зі страхувальником, виявилися:

  в непостачання, недопоставки товарів, непередачі майна (товару), невиконанні робіт, ненадання послуг в терміни, встановлені договором;

  поставки товарів якості, комплектності, що не відповідають умовам укладеного договору (тільки по операціях купівлі-продажу, поставки товарів, в т.ч. для державних потреб);

  несплаті грошей (відсутність здійсненні платежів) в терміни, встановлені договором. [16]

  Підприємство (страхувальник) має право укласти договір страхування по відношенню до всіх або окремих страхових ризиків.

  Причому фінансовий ризик по страхованої угоді виникає тільки в тому випадку, якщо страхувальник (кредитор) виконав свої обов'язки за договором, необхідні для зустрічного виконання зобов'язань контрагентом (боржником).

  На закінчення питання відзначимо, що у підприємця завжди є ризик, що не всі піде за заздалегідь наміченим планом і стануться події, які потягнуть за собою збитки. Один з виходів - страхування ризиків, які, головне, вчасно передбачити і зробити все можливе для їх мінімізації.

  Список літератури

  Цивільний кодекс: Кодекс Республіки Білорусь від 07.12.1998 № 218-З / ред. від 04.05.2005 /. (Відомості Національних Зборів Республіки Білорусь. -1999. -№7-9. -ст. 101).

  Андріанов Ю.В. Як оцінити і відшкодувати збиток від дорожньо-транспортної пригоди. -М .: Справа, 2001. -192с.

  Балабанов І.Т., Балабанов А.И. Страхування. СПб: Пітер, 2001. -256с.

  Грищенко Н.Б. Основи страхової діяльності: Навчальний посібник. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2001. -274с.

  Мазуренок О. Страхування кредитних ризиків // Банкаўскі веснік. -2003. -№ 22. -C.58-61.

  Мамедов А. Фінанси страхових організацій і фінансова система // Страхова справа. -2003. -№ 7. -C.8-12.

  Методичні рекомендації до практичних занять але курсу «Комерційне страхування» / М.Є. Карпіцкая. -Гродно: ГрГУ, 2001. -47с.

  Мурина М.М. Страхова справа: навч. посібник / Мурина М.М., Роговська А.А. Мн .: УП "ІОЦ Мінфіну", 2005. -245с.

  Ринок страхування в Білорусі: Аналіз і рекомендації // Страхування в Білорусі. -2005. -№ 1. -C.15-22.

  Електронний ресурс http://www.biu.by/rus/review/review_02.html

  Електронний ресурс http://ncpi.gov.by/minfin/Sum/Y2004/M1_12/D1_12.htm

  Електронний ресурс http://ncpi.gov.by/minfin/Budget/Y2005/M1_6/D1_6.html

  Електронний ресурс http://www.expressnews.by/modules.php?name=news&file= print & sid = 1017

  Електронний ресурс http://www.biu.by/rus/news/n1101.html

  Електронний ресурс http://www.biu.by/rus/review/op2004.html

  Електронний ресурс http://pravo.kulichki.ru/dop/plan/plan0298.htm