Дата конвертації19.07.2017
Розмір9.44 Kb.
Типреферат

Страхування від нещасних випадків і хвороб

Страхування від нещасних випадків і хвороб

Страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків передбачає (повну або часткову) виплату страхової суми в зв'язку з настанням несприятливих явищ (або їх наслідків), пов'язаних з життям і здоров'ям страхувальника або застрахованого. Страхування від нещасних випадків може здійснюватися в:

індивідуальної і групової (страхування від нещасних випадків на виробництві) формах;

обов'язковому (страхування пасажирів, страхування військовослужбовців) і добровільному вигляді.

Нещасний випадок - раптовий, непередбачений зовнішній вплив на організм людини, наслідком якого стає тимчасове або постійне розлад здоров'я або смерть застрахованого.

Наслідком будь-якого нещасного випадку, яка завдала шкоди здоров'ю або життю громадянина, будуть зниження (тимчасове або постійне) доходу і (або) додаткові витрати, що виникли в зв'язку з втратою працездатності або смертю застрахованого. І якщо шкоду, заподіяну здоров'ю або життю, компенсувати неможливо, то пов'язані з цим матеріальні втрати - цілком реально.

Майнові інтереси громадян, пов'язані з подібними витратами, є об'єктом страхування від нещасних випадків. Як нещасного випадку може бути розглянута травма, гостре отруєння і т. П. Як правило, не є страховим випадком заподіяння шкоди здоров'ю в результаті гострого або хронічного захворювання, а також смерть, що стала наслідком самогубства.

Страхування від нещасного випадку є сукупністю видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої особи, викликаних настанням страхового випадку.

Страхування від нещасних випадків проводиться в добровільному і обов'язковому вигляді. Договір страхування може бути укладений в свою користь або на користь третьої особи. Застрахований має право призначити будь-яка особа в якості одержувача страхової суми в разі своєї смерті. У договорі ця людина буде називатися вигодонабувачем. Якщо вигодонабувач в договорі не визначений, а застрахований помер, то в такій ситуації одержувачами коштів будуть його спадкоємці за законом. Страхування від нещасного випадку може проводитися в колективній формі (за рахунок коштів підприємства) і в індивідуальному порядку.

Страхова компанія може встановити мінімальний і максимальний вік застрахованого. Для дітей і літніх людей зазвичай передбачені окремі правила страхування, так як вони представляють собою групу підвищеного ризику в порівнянні з основною масою страхувальників, так як ймовірність настання страхового випадку тут зростає. Страхування дітей від нещасних випадків відрізняється характером страхових подій, включених в умови договору.

Договір страхування може укладатися на будь-який термін або на час виконання певної роботи, поїздки і т. Д.

При страхуванні від нещасного випадку страховим випадком визнається таке зовнішній вплив на застраховану особу, яка тягне за собою травматичне пошкодження, каліцтво, інше заподіяння шкоди його здоров'ю або смерть.

Страховими випадками за індивідуальним видом страхування визнаються наступні події, що відбулися в період дії договору страхування:

тимчасова втрата застрахованою особою загальної працездатності;

постійна втрата застрахованою особою загальної працездатності (інвалідність);

смерть застрахованої особи, що стала наслідком нещасного випадку.

При страхуванні від нещасного випадку не розглядається як страховий випадок шкоди здоров'ю в результаті гострого або хронічного захворювання, яке може виникнути або прийняти характер загострення під час дії договору страхування.

Події повинні бути підтверджені документами, виданими компетентними органами (медичними установами, судом і т. Д.), Які повинен подати сам застрахований.

Страхова компанія не виробляє страхових виплат у випадках:

здійснення застрахованою особою умисного злочину, що зумовило настання страхового випадку;

здійснення вигодонабувачем умисного злочину, спрямованого і спричинила за собою настання страхового випадку, що виразилося в смерті застрахованої особи;

управління застрахованою особою транспортним засобом в стані будь-якого виду сп'яніння або передачі управління особі, яка перебуває в стані сп'яніння, або особі, яка не має права на водіння даного засобу транспорту;

умисного заподіяння застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;

військових дій, а також маневрів або інших військових заходів, громадянської війни, народних хвилювань або страйків;

при ядерному вибуху, радіації або радіоактивне зараження.

Якщо в результаті нещасного випадку настала постійна втрата фізичних або розумових здібностей застрахованої особи, інвалідність, останній має право на отримання страхового забезпечення відповідно зі страховою сумою, встановленою для цього ризику. Страхове забезпечення при настанні ризику інвалідності залежить від ступеня втрати працездатності. Якщо нещасний випадок призвів до тимчасової втрати працездатності, застрахованій особі виплачується страхове забезпечення, як правило, у вигляді щоденної допомоги за весь період лікування.

Тарифні ставки можуть змінюватися в залежності від віку, професії, стану здоров'я застрахованого, а також інших факторів, що впливають на ступінь ризику настання страхового випадку.

Страхування від критичних захворювань

Концепція страхування від критичних захворювань (далі СКЗ) була вперше запропонована кардіохірургом Маріус Барнардом в Південній Африці в 1983 р Ринковий потенціал СКЗ знаходиться в тісному взаємозв'язку з рівнем розвитку медичних технологій: чим досконаліший останні, тим більша ймовірність виживання в результаті лікування захворювання. СКЗ - страховий продукт, який розвивається найбільш швидкими темпами в усьому світі, в порівнянні з іншими видами страхування життя.

Покриття в своєму базовому варіанті забезпечується одноразової сумою, яка виплачується у разі появи або встановлення діагнозу одного з цілого ряду перерахованих в полісі захворювань або медичних обставин. Страхування на випадок виникнення критичних захворювань може виступати в якості виборної опції до полісу страхування життя, щоб забезпечити страхувальника додаткової сумою або авансованої часткою страхової суми, яка підлягає виплаті після його смерті.

Вартість поліса СКЗ залежить від таких факторів, як вік, стать, стиль життя, попередні медичні показники здоров'я, термін страхування і страхова сума.

До основних умов страхування від критичних захворювань відносяться:

забезпечення застрахованого певною сумою грошових коштів при встановленні діагнозу будь-якого захворювання з перерахованих в полісі. При цьому застрахований повинен прожити не менше 30 днів з моменту встановлення діагнозу;

отриманої грошової сумою застрахований розпоряджається на свій розсуд;

базове покриття поширюється на такі захворювання, як інфаркт, інсульт, рак;

додатково в поліс можуть бути включені понад 40 видів захворювань;

в разі смерті страхувальника сплачені премії повертаються;

поліс страхування від критичних захворювань може виступати як окремий страховий продукт, а також до нього можуть додаватися як опції будь-які поліси страхування життя;

термін дії поліса варіюється в проміжку від 5 років до досягнення страхувальником 65 або 75;

можливість повернення страхових премій за відсутності вимог про виплату через 10 років або по досягненню страхувальником 75 років.

До базових виключень належать такі формулювання:

участь в авіаційних польотах в іншій якості, ніж пасажира комерційної ліцензованої авіакомпанії;

участь у злочинній діяльності;

зловживання наркотиками. Алкогольна або наркотична залежність (токсикоманія) або прийом наркотиків у випадках інших, ніж за призначенням лікаря, який має ліцензію на лікарську діяльність;

недотримання медичних приписів. Безпричинне недотримання або недотримання лікарських або медичних приписів;

небезпечні види спорту або способи проведення дозвілля (заняття боксом, скелелазінням, спуск в печери, верхова їзда, гірськолижний спорт, бойові мистецтва, гонки на яхтах і на моторних човнах, підводний дайвінг, випробування автомобілів, автогонки);

СНІД / ВІЛ. Зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або виникнення захворювань, викликаних на синдром набутого імунодефіциту (СНІД);

тривале проживання за кордоном;

навмисне заподіяння собі шкоди;

війна або громадянські заворушення. Війна, вторгнення, військові дії (незалежно від того була оголошена війна чи ні), громадянська війна, бунт, революція або участь в заколоті або цивільних заворушеннях.

Поліси СКЗ розрізняються залежно від типу покриття (перелік захворювань, при настанні яких проводиться виплата) і комбінацій ризиків. Найпростіший поліс включає в себе серцеві напади, інсульт, рак (т. Е. Найбільш поширені критичні захворювання). Другий, більш складний тип покриття охоплює серцево-судинну хірургію, розсіяний склероз, ниркову недостатність, параліч, сліпоту, втрату слуху, втрату органів або їх трансплантацію. Деякі страховики включають в покриття хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, кому, втрату функції мови, серйозні опіки. Цей список не покриває всі можливі захворювання, але гарантує виплату на випадок більшості з них. Багато сучасні поліси СКЗ забезпечують захистом в разі більш, ніж 40 захворювань.