Дата конвертації23.03.2017
Розмір38.26 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 38.26 Kb.

Стратегія діяльності підприємства

МОСКОВСЬКИЙ НОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Фінансово-економічний факультетКурсова робота

з дисципліни Економіка організацій (підприємства)

на тему Стратегія діяльності підприємства
Студента Бойовий Марії Андріївни

Курс 3 курс

Форма навчання очна - заочне


2008/2009 уч. рік


ЗМІСТ


Вступ

1. Стратегія підприємства. Види стратегій та види стратегій

1.1 Характеристика. Історія освіти Торгового Дому

1.2 Вибір стратегії розвитку

1.3 Показники чистого прибутку, коефіцієнта поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

2. Основні фактори, пов'язані з діяльністю ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГУМ"

2.1 Акціонерний капітал ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГУМ"

2.2 Акції Торгового Дому. Основні засоби. Фінансові вкладення

висновок

Список використаної літератури

додатки

№1 "Каток на Червоній площі"

№2 "Льодове шоу двох столиць"

№3 "Гастроном №1"

№4 Фонтан

№5 "Кремлівська Зоря"

№6 Відкриття Артіколі і Фонтана

№7 виставка "Зроблено в Італії"

№8 виставка компанії OMEGA


ВСТУП


Тема даної курсової роботи присвячена розгляду питань, які пов'язані зі стратегією діяльності підприємства ВАТ "Торговий Дім ГУМ". Стратегія являє собою набір правил, якими керується організація при прийнятті управлінських рішень. Разом з тим стратегія розглядається як загальний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії і досягнення цілей організації. На сучасному етапі розвитку економіки актуалізуються проблеми підвищення ефективності управління ресурсами на всіх ієрархічних рівнях. Від ставлення до ресурсів та їх споживання в процесі праці залежить багато в чому обсяг виробничих благ, їх якість, доходи і рівень життя, як самого робітника, так і його сім'ї, а, в кінцевому рахунку, багатство і добробут населення країни.

Однією з визначальних причин глибокої економічної кризи нашої країни, є неефективне використання ресурсів, неграмотне керівництво, податкова політика держави.

У цій роботі ми використовували реально існуюче підприємство ВАТ "Торговий Дім ГУМ". На прикладі цього підприємства була розглянута можливість ефективної роботи компанії в умовах російської економіки, методи раціонального використання ресурсів підприємства та шляхи поліпшення їх використання з метою отримання максимального прибутку.

Мета роботи: вивчити теоретичні та практичні аспекти стратегії підприємства.

завдання:

- Вивчити теорію нашої теми

- Вивчити історію освіти "ТД ГУМу"

- Показати на прикладі Торгового Дому стратегію підприємства

- Вивчити основні чинники "ВАТ ТД ГУМ"

1. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИДИ СТРАТЕГІЙ


У розвинутій ринковій економіці основним господарюючим суб'єктом виступають підприємства різних форм власності.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом, створеним в порядку, встановленому законом, для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою посвідчення громадських потреб і отримання прибутку. Підприємство після державної реєстрації в установленому порядку набуває статусу юридичної особи.

Почнемо з поняття, акціонерне товариство (АТ) - добровільне об'єднання коштів фізичних і юридичних осіб (акціонерів), кожен з яких несе матеріальну відповідальність за результати діяльності акціонерного товариства в межах номінальної вартості належних йому акцій, сумарна вартість яких утворює статутний капітал акціонерного товариства.

Акціонерним товариством визнається товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акції відкритого суспільства можуть відчужуватися від однієї особи до іншої без згоди інших акціонерів цього товариства. Таке суспільство вправі проводити відкриту підписку на випущені їм акції та здійснювати їх вільний продаж з урахуванням вимог Федерального закону про акціонерні товариства та інших правових актів Російської Федерації. Число акціонерів відкритого суспільства не обмежена.

Поняття стратегії взято з військового лексикону, де воно означає планування і проведення в життя політики країни або військово-політичного союзу держав з використанням всіх доступних засобів. Це поняття вживається і в загальному сенсі, позначаючи прийняття широких довгострокових заходів або підходів.

Для опису поняття стратегія можна застосувати і наступне формулювання: стратегія - це весь взаємопов'язаний комплекс діяльності в ім'я зміцнення життєздатності та мощі даного підприємства по відношенню до його конкурентів.

Цілі стратегії полягає в тому, щоб домогтися довгострокових конкурентних переваг, які забезпечать підприємству високу рентабельність. Таким чином, стратегія являє собою узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів підприємства.

На думку М. Портера, великого фахівця в галузі економічної стратегії підприємства, більшість стратегій можна згрупувати, взявши за основу одну з видових стратегій: контроль над витратами, стратегію диференціації або фокусування.

Стратегія контролю над витратами базується на зниженні власних витрат в порівнянні з витратами конкурентів шляхом обов'язкового контролю над витратами і / або шляхом регулювання розміру підприємства і обсягу продукції, завдяки чому досягається більш висока ефективність виробництва. Саме низькі ціни можуть служити свого роду бар'єром для появи нових конкурентів.

Стратегія диференціації спрямована на те, щоб поставити на ринок праці товари або послуги, за своїми якостями більш привабливі в очах споживача, ніж конкуруюча продукція. Ці додаткові особливі якості можуть містити наступні елементи: імідж, сервіс, розгалужену мережу філій для надання послуг. Стратегія диференціації - це надійна і довгострокова стратегія для досягнення рівня прибутків вище середнього по галузі, так як клієнти, які віддають перевагу одну і ту ж марку, менш сприйнятливі до ціни.

Фокусування - це стратегія, при якій підприємство цілеспрямовано орієнтується на яку - то групу споживачів, або на обмежену частину асортименту продукції, або на специфічний географічний ринок.

Стратегічний вибір повинен бути визначеним і однозначним. На думку фахівців. Найбільш характерними особливостями діяльності всіх швидко розвиваються підприємств незалежно від їх розміру і спеціалізації є: орієнтація на цілковите задоволення потреб замовника і гнучкість стратегій, що дозволяє пристосуватися до будь-яких умов. Найбільш показовою в цьому сенсі є стратегія маркетингу.


1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА. ІСТОРІЯ ОСВІТИ ТОРГОВОГО ДОМУ


Все в Росії починається з Червоної площі. Уже в XVвека тут був центр російської торгівлі. З часів Івана Грозного на площі в безладді влаштовувалися саморобні купецькі лавки. Спочатку XIX століття, після походу Наполеона, цар Олександр I вказав облагородити цей строкатий ринок. За проектом архітектора Бове був збудований фасад в стилі ампір, наслідує палацам римської імперії. Так виникло перше будівлю Верхніх торгових рядів. Але, при всій своїй красі, воно виконувало лише функцію ширми, приховуючи тісні лабіринти ринку.

Але до кінця XIX століття столична торгівля вийшла на світовий рівень, і колонади колишніх торгових рядів перестали відповідати вимогам часу.

Грандіозна будівництво розпочалося в1890-му році і завершилася через 3 роки. Так, в1893году, народився майбутній ГУМ.

Нові торгові ряди склали славу російського купецтва. Торгові ряди вже тоді з повним правом претендували на принцип універсальності і пропонували покупцям зразкову інфраструктуру: послуги носильників, цирульників, банкірів і листонош.

Після Великої жовтневої революції в історичних інтер'єрах торговельних рядів влаштувалися підвідомчі організації. До початку 1950-х років ГУМ залишався урядовою установою.

Датою другого народження торгового дому можна вважати 1953году. У серпні цього року радянський уряд ухвалив реконструювати приміщення на Червоній площі, 3. На ударне будівництво було спрямовано виробничі і робочі сили з усього СРСР. У рекордні строки, вже в листопаді, тут відкрився перший і найбільший в радянській Росії центр торгівлі-державний універсальний магазин-ГУМ. "Магазин зразковою торгівлі" став Меккою вітчизняних покупців, зборами найбільш дефіцитних товарів і символом столиці СРСР нарівні з Кремлем, мавзолеєм Леніна і ВДНХ.

Але ГУМ- непросто магазин, в якому можна купити практично все. Це цілий торговий квартал, в якому є і аптека, і філія банку, і магазин квітів.

Це пам'ятник архітектури. Це комфортна зона відпочинку з ресторанами і кафе. Це художня галерея і місце проведення культурних заходів. Це невід'ємна частина російської історії і must see для гостей столиці.

Не зупиняючись на досягнутому, ГУМ продовжує розвиватися. Сьогодні на місці зразка пострадянської торгівлі формується універсальний торгово-розважальний комплекс, здатний об'єднати прогресивну сучасність і славну історію. ГУМ НЕ буде магазином "для багатих", не буде "для бідних". Він буде універмагом для людей, готових жити в суспільстві, що розвивається "споживання з людським обличчям".

Удосконалюється внутрішній простір. Відновлено легендарний Демонстраційний зал, який увійшов в історію вітчизняного кінематографа. У його оригінальних інтер'єрах планується проводити культурні заходи і світські зборів. В афіші гума- художні експозиції та яскраві презентації. На зовнішньому фасаді реалізований унікальний проект ілюмінації: архітектурні елементи будівлі підкреслені лініями електричних лампочок. Проект оновленого дизайну передбачає реорганізацію пасажів в стилі палаццо: ефектна система освітлення, мозаїчна підлога, живі зелені рослини. ГУМ стане центром дозвілля, які претендують на статус арт - простору.

Сучасна розшифровка абревіатури ГУМ звучить так: "Головний Універсальний Магазин".


1.2 ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ


ВАТ "Торговий Дім ГУМ" вибрав стратегію, спрямовану на перехід ГУМу в статус торгового центру, орієнтованого на торгівлю товарами і надання послуг високого класу.

Керівництво консолідує зусилля для виходу на світові стандарти, в яких Торговий дім пропонує своїм відвідувачам і діловим партнерам власний унікальний стиль. В рамках проекту переходу на якісно новий рівень визначено шляхи розвитку в сфері торгівлі, нематеріальних активів та рекламної діяльності.

Заявлена ​​стратегія вимагає великих вкладень фінансових ресурсів і часу. Активність компаній на ринку товарів високого рівня відрізняється масованими рекламними кампаніями і гучними акціями просування марок і виробників. Для того, щоб зберегти фінансову стабільність і сформувати додаткові ресурси для реалізації заявленої програми, ГУМ змушений скорочувати власні торгові площі і збільшувати пропозицію оренди. З цією ж метою триває програма зі звільнення від непрофільних активів. Проводиться робота по реорганізації торгового простору, покликана не тільки сформувати чітке зонування товарної пропозиції, а й створити комфортні умови для покупців. Крім того, ведуться ремонтно-будівельні роботи, викликані необхідністю забезпечення будівлі ГУМу додатковими потужностями по електроенергії і тепла.

На тлі дорогих концептуальних магазинів ГУМ має ряд унікальних конкурентних переваг.У числі найважливіших варто відзначити місце розташування і високий статус Торгового дому, що склався історично, що дозволяє нам формувати унікальна пропозиція товарів високого рівня, представлених марками зі світовою популярністю.

Так в 2006 році відкрилися флагманські магазини Omega, Paul Smith, Dior, Hugo Boss, ETRO. Відкриття цих магазинів супроводжувалося публічними подіями, які отримали великий резонанс громадськості і залучили нових покупців. 2006 рік став для нас роком, насиченим яскравими подіями, які організував і провів ГУМ.

Найзначнішим проектом варто назвати "Каток на Червоній площі", унікальний за своєю суттю і відбувся вперше в історії. Цей проект став подією світового значення, яке отримало висвітлення в багатьох ЗМІ і доставило незабутні враження для тисяч москвичів і гостей столиці. Каток на Червоній площі став черговим якісним етапом в програмі позиціонування ГУМу не тільки як торговельного майданчика, але і як культурно-розважального центру. (Додаток №1)

У 2006 р 19 грудня в унікальних декораціях Червоної площі на арені в 3000 кв. м відбулося "Льодове шоу двох столиць", в якому взяли участь найсильніші фігуристи світу. На трибунах на Червоній площі були присутні більше 3000 глядачів, а трансляція цього заходу була показана для десятків мільйонів росіян 29 грудня на 1-му Каналі. Гуму вдалося виправдати прагнення наблизитися до світової практики, коли всі публічні площі працюють на людей, у яких з'явилася можливість побачити і оцінити красу зимового спорту в усій його величі.

(Додаток №2)

З огляду на загальний стан ВАТ "Торговий Дім ГУМ" в галузі і прийняту стратегію розвитку, вся діяльність ГУМу в 2006 році була спрямована на представлення потенційним покупцям більш широкої гами товарів високого класу і на створення найбільш комфортних умов для відвідувачів.

Були введені в експлуатацію нові торгові площі за рахунок реконструкції площ, раніше займаних друкарнею, салоном фотографії та інших. У минулому році торгова площа основного будинку ГУМу збільшилася на 2 тис. Кв.м.

Для реалізації обраної стратегії розвитку були зосереджені зусилля на роботах в основній будівлі, розташованому на Червоній площі, і, одночасно, здійснювався процес звільнення від непрофільних активів. У зв'язку з заявленою стратегією розвитку в ГУМі торгівлі товарами високого класу, були зроблені вимушені заходи щодо закриття ряду магазинів власної торгівлі, що представляють неконкурентоспроможні товари. У той же час були укладені договори оренди з компаніями, які здобули світову популярність в сфері виробництва товарів високого класу. Ця робота вимагає детального опрацювання не тільки маркетингового плану, але і перебудови всієї системи організації торгівлі, включаючи підготовку кадрів, створення нового стилю представлення товарів, дизайну салонів і т. Д.

Першим кроком в цьому напрямку стало відкриття нового салону "Оптика", де покупець може знайти не тільки великий асортимент оптики відомих світових марок, але і скористатися додатковими послугами, наприклад, отримати консультацію кваліфікованого офтальмолога з використанням сучасного медичного обладнання.

У 2007 році була виконана намічена раніше завдання по реалізації проекту "Гастроном в ГУМі". Відтворення унікального, яке існувало в минулому столітті гастроному в ГУМі є суттєвим кроком у просуванні прийнятої стратегії і надає покупцям нові можливості здійснювати комплексні покупки. До роботи над проектом були залучені італійські архітектори і дизайнери, яким вдалося органічно підкреслити всі достоїнства архітектури приміщення, інтер'єру, відтворити елементи раніше існуючого гастроному, і при цьому уявити широку гаму товарного пропозиції.

Загальна торгова площа, зайнята гастрономії, склала близько 2000 кв. м., вона оснащена торгівельним і технологічним устаткуванням, що відповідає останнім технологічним вимогам, обладнанням систем вентиляції, кондиціонування, холодопостачання, освітлення, охоронно-пожежної сигналізації, замінені зовнішні і внутрішні вітражі. Крім того, в підвалі ГУМу відремонтовано понад 1000 кв. м. виробничих площ, обладнаних сучасною технікою для приготування страв і зберігання продовольства. Гастроном в ГУМі орієнтований, в першу чергу, на цільову високоприбуткову категорію покупців, і тому асортиментна пропозиція була складена з урахуванням наповнення магазину товарами, які є елітними в рамках своїх товарних груп: живі лобстери, французькі сири, каліфорнійська полуниця та інші. Всього в гастрономі представлено понад 13,5 тисячі асортиментних позицій. Відкриття гастроному відбулося в грудні 2007 року напередодні новорічних свят. (Додаток № 3)

Посилення конкурентної боротьби змушує нас вживати додаткових заходів по створенню більш комфортних умов перебування відвідувачів у ГУМі. В тому числі, вкрай важливим є поліпшення умов для відвідувачів, які приїжджають в ГУМ на автомобілях. Так, поряд з існуючою паркуванням на Ільїнці і в Ветошний провулку, в 2006 році була відкрита парковка на Василівському узвозі.

Забезпечення кліматичного і температурного режиму зажадало залучення додаткових потужностей по електроенергії. За звітний період ГУМ придбав близько 4 тис. КВт електроенергії, у зв'язку з чим було побудовано 3 нових КТП. Крім того, для забезпечення безперебійного опалення в зимовий час були модернізовані два центральних теплових вузла. Загальна вартість всіх будівельних, ремонтних і реставраційних робіт, проведених в 2006 році, склала близько 269 млн. Руб.

Обрана стратегія розвитку вимагає тривалого тимчасового періоду для перебудови всієї торговельної діяльності ГУМу. В першу чергу почалися роботи на першому поверсі будівлі, де був закритий ряд магазинів, що представляють товарні групи низького цінового сегмента і не витримують ринкової конкуренції. Це дало можливість збільшити обсяги торговельних площ для здачі в оренду відомим маркам, які здатні надати гуму додаткову привабливість.

Дана тактика була розпочата в 2005 році, продовжилася в 2006 році, і збережеться в поточному 2008 році. Здача площ в оренду розглядається як міра для отримання стабільних фінансових результатів, необхідних для перебудови торговельної діяльності компанії.

Використовуючи унікальне територіальне положення переваги архітектури будівлі, ГУМ проводить політику залучення надійних партнерів, що оперують марками зі світовою популярністю, які займають високе положення на ринку профільних товарів. Одночасно з цим ініціюються власні проекти - нові та оригінальні.

Першочергові кроки в обраному напрямку були зроблені в бік звільнення площ під знову відкриваються салони високого рівня. З цією метою були закриті або тимчасово переведені на нову площу салони, чиє товарна пропозиція не відповідало обраної стратегії. Таким чином, протягом року було закрито понад 30 салонів і передислоковано 10салонов. Крім того, передислокація салонів здійснювалася і в зв'язку з політикою зонування по товарній приналежності салонів.

Були передислоковані салони La Perla, Frey Wille, JMWeston і інші. У зв'язку з формуванням на 3-му поверсі ГУМу комплексу послуг для покупців туди була передислокована Аптека "36,6". На звільненій площі були відкриті 25 салонів, що представляють різноманітне товарна пропозиція - це ювелірні вироби, біжутерія, одяг і взуття для дітей і дорослих, товари для будинку.

Відкриття галереї бутиків відомих світових брендів, що представляють товари преміум-класу (Breguet, Hermes, Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Jil Sander, Barbara Bui, Damiani, H.Stern, Pollini, Fratelli Rossetti, Iris, Сhaumet, Antonio Marras) має для ГУМу визначальне значення в реалізації прийнятої стратегії і підтверджує високий статус магазину на Красній площі.

Посилення конкурентної боротьби вимагає прийняття комплексу заходів і по розширенню сфери послуг, що надаються покупцям. У цьому напрямку в 2007 році була продовжена робота по організації власної зони харчування на 3-му поверсі 4-го корпусу. Були відкриті кафе "Фестивальне" і "Їдальня № 57", організовані за принципом самообслуговування. Для більш ефективного використання площ було прийнято рішення про приєднання приміщень антресолі, розташованих між 2-м і 3-м поверхами, до кафе "Фестивальне", в результаті чого число посадочних місць було збільшено до 600. Необхідно відзначити різноманітність пропонованого меню в кафе "Фестивальне ", де покупці можуть спробувати страви італійської, японської, східній і російської кухні, солодощі та випічку власного виробництва. Крім того, були відкриті кафе: Illy, "У Фонтана" і Cailler, в якому покупцям пропонуються оригінальні вироби і напої з швейцарського шоколаду.

Загальна займана площа під громадське харчування становить близько 2200 кв. м. Корекція в позиціонуванні ГУМу і необхідність подання відомих престижних марок товарів світових виробників активізували процес ротації діючих салонів і проведення масштабних ремонтних робіт. Так, для надання площ з видом на Красну площу і розміщення на них таких салонів, як Hermes, Cartier, Jil Sander, Antonio Marras, треба було переміщення успішно працює салону "Артіколі" загальною площею близько 1000 кв. м в центр ГУМу в пріфонтанную зону. Ця передислокація супроводжувалася відтворенням фонтану і всієї площі центральної зони ГУМу. Роботи по ремонту торкнулися значну площу першого поверху будівлі. В результаті виконаних робіт було відремонтовано і знову запрацював відомий фонтан в центрі ГУМу. (Додаток № 4)

При проведенні робіт були поєднані історична архітектурна форма фонтану і естетичний дизайн, сучасні технологія водопостачання і матеріали для більш довговічного використання. Це завдання вдалося! Зараз фонтан є центром тяжіння більше ніж завжди і приковує до себе увагу відвідувачів. Пріфонтанная зона зазнала суттєвої реставрації. Після ремонту в центр ГУМу був передислокований парфюмерно-косметичний салон "Артіколі", який має оригінальне архітектурне рішення і являє собою 4 дзеркальні складові частини, розташовані навколо знаменитого фонтану.

Окремо необхідно зазначити розмір торгової площі салону, яка становить понад 1200 кв. м., що робить можливим уявлення широкого асортименту парфумерії та косметики всіх провідних світових виробників товарів класу люкс. Дороге торгове обладнання та оригінальний дизайн салону вигідно підкреслюють пропонований асортимент, що має в своєму розпорядженні покупця до здійснення покупок.

Було модернізовано 5 тис. Кв. м торговельних площ з виконанням повного комплексу реставраційних робіт. Поряд з цим, проведено ремонт більше 5,0 тис. Кв. м. зовнішнього фасаду будівлі, здійснені роботи по ремонту внутрішніх фасадів ГУМу загальною площею 6,4 тис. кв. м, включаючи заміну лінійної частини галерейного освітлення, а в кіоті 5-го тамбура відтворена мозаїчна ікона "Сергія Радонезького". Одним із ключових вимог сучасного торгового центру є створення для покупців умов комфортного перебування, сприятливої ​​загальної атмосфери магазину. В цьому напрямку ГУМ продовжив роботу по ремонту і розширенню системи кондиціонування, було встановлено 6 нових холодильних машин, що дозволило здійснити кондиціонування нововиявлених салонів. Забезпечення кліматичного і температурного режиму зажадало залучення додаткових потужностей по електроенергії. Для цього ГУМ придбав близько 4 тис. КВт електроенергії і побудував дві нові комплексні трансформаторні підстанції. Витрати на ремонт і модернізацію будівлі та інженерних систем ГУМу склали понад 870 млн. Рублів, що на 300 млн. Рублів більше, ніж в попередньому році.

Рекламна і іміджева політика ГУМу була спрямована на утвердження лідерських позицій ГУМу в своїй області і позитивне сприйняття покупцями змін, що відбуваються, покликана працювати на довгострокові перспективи, зміцнення думки про ГУМі у споживачів як про магазин, який пропонує високоякісні товари класу люкс.Протягом усієї рекламної кампанії були використані такі ефективні рекламні носії, як транспарант-перетяжки в центрі і на основних магістралях міста, інформаційні звукові ролики на провідних радіостанціях ( "Русское радио", "Срібний дощ", "ЕвропаPlus", "РетроFM" і ін .), реклама на багажних візках в міжнародному аеропорту Шереметьєво - 2, інформаційні та рекламні матеріали в пресі (газети "Комерсант", "Ведомости", журнали Time Out, "Афіша", "ТВ-Парк" і ін.), а також такий знаковий рекламний носій, як великий сяючий торговий знак ГУМу на одній з історичних веж Пушкінській площі.

В ряду яскравих і значущих подій року стала участь ГУМу в якості спонсора в організації Міжнародного фестивалю військових оркестрів "Кремлівська Зоря", який був присвячений доблесті російських солдатів всіх часів. Фестиваль сприяв популяризації державних символів Росії, відродженню військових традицій і зміцненню міжнародних зв'язків. ГУМ був оголошений офіційною майданчиком Фестивалю і вніс значний вклад в його проведення. У Фестивалі взяли участь понад тисячу військовослужбовців різних родів військ з Європи, Америки, Канади та Австралії і близько 7 тисяч гостей, включаючи представників королівських династій Європи - принца Майкла Кентського і принца Йоахіма Датського. В рамках Міжнародного військового фестивалю "Кремлівська Зоря" пройшла виставка історичного військового мундира, що включає костюми XVIII - XXI століть.

(Додаток №5)

У числі заходів варто особливо відзначити яскраве, надовго запам'яталося запрошеним клієнтам - потенційним покупцям Торгового Дому, одночасне відкриття відтвореного легендарного фонтану ГУМу і знаменитого магазина парфумерії та косметики "Артіколі". У цей день в самому центрі столиці ГУМ зібрав під своїм дахом понад півтори тисячі відвідувачів, які прийшли на свято "Гум! Articoli! Фонтан!". Вдалося відтворити атмосферу 1957, коли п'ятдесят років тому Москва брала Всесвітній фестиваль молоді і студентів. На лініях ГУМу зустрілися Михайло Швидкой, Олег Янковський, Галина Волчек, Евеліна Хромченко і багато інших. Цей захід безумовно стало спалахом в культурно-розважальному житті столиці і, як результат, отримала широке висвітлення в пресі і на телебаченні. (Додаток № 6)

Протягом 2007 року ГУМ продовжував радувати відвідувачів своїми унікальними виставками на лініях. Навесні відбулася виставка "Весна в ГУМі", присвячена Року дитини. У квітні в Демонстраційному залі ГУМу проходив показ мод, учасниками і глядачами якого стали також і зірки естради та кіно. Протягом трьох квітневих тижнів на всіх трьох лініях ГУМу за підтримки Уряду Італії та Інституту зовнішньої торгівлі Італії успішно пройшла виставка "Зроблено в Італії". (Додаток № 7)

Вперше в історії ГУМу були представлені стенди, присвячені кухні Італії та безліч інших товарів від італійських виробників - від одягу до автомобілів.

У червні відкрилася виставкова галерея "Легенди Apple. Дизайн і технології", що представляє культові зразки продукції Apple - від старих моделей до ультрамодних комп'ютерів. У червні також пройшла виставка компанії OMEGA, всесвітньо відомої годинникової фірми, яка вперше в історії почала промислове виробництво годинникових механізмів.

(Додаток № 8)

А завдяки виставці етикеток 50-70-х років, проведеної спільно з Музеєм упаковки, відвідувачам ГУМу вдалося подивитися, яка гастрономічна продукція пропонувалася покупцям ГУМу багато років назад.

В кінці цього ж місяця відвідувачам ГУМу відкрилася унікальна можливість подивитися виставку Lacoste, підготовлену руками тих, кого можна часто бачити на екранах телевізорів і на сторінках журналів. Авторські роботи знаменитостей були продані на аукціоні, а гроші перераховані благодійним фондам і дитячим клінікам.

Таким чином, проведення масштабних іміджевих заходів "розширює територіальну майданчик" ГУМу і дозволяє позиціонувати магазин як статусне місце міста і, відповідно, залучати нових більш забезпечених покупців.


1.3 Показники ЧИСТОГО ПРИБУТКУ, коефіцієнта ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ І КОЕФІЦІЄНТ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НА ВЛАСНІ оборотними засобами


Загальна вартість активів ВАТ "Торговий Дім ГУМ" за 2007 рік зросла на 461,8 млн. Руб. і склала 4 131,2 млн. рублів.

(Рис. №1) Чистий прибуток


Коефіцієнт поточної ліквідності на 1 січня 2008 року склав 3,37 (при нормативному обмеження КТЛ> 1). Зниження цього показника відбулося за рахунок зменшення суми короткострокової дебіторської заборгованості (на 300 млн. Руб.), Короткострокових фінансових вкладень (на 280 млн. Руб.) І незначного зростання кредиторської заборгованості (на 50 млн.руб.).


(Рис. №2) Коефіцієнт поточної ліквідності


Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами на 1 січня 2008 р склав 0,86.

Коефіцієнти поточної ліквідності і забезпеченості власними оборотними засобами характеризують ВАТ "Торговий Дім ГУМ" як фінансово-стійку і платоспроможну компанію.

(Рис. №3) Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами


2 ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГУМ"


Основними факторами є:

1) Збільшення інфляції і зниження платоспроможності населення

2) Ризики, пов'язані з орендою муніципального та державного майна

3) Ризик зміни валютного регулювання

4) Ризик зміни процентних ставок по залученню позикових коштів

5) Політичні ризики

6) Ризики, пов'язані зі зміною податкового законодавства

7) Ризики, пов'язані зі зміною митного контролю та мит

8) Ризики, пов'язані зі зміною вимог з ліцензування основної діяльності

А тепер ми розкриємо кожен ризик:

Збільшення інфляції і зниження платоспроможності населення

Збільшення темпів зростання інфляції може призвести до зростання витрат емітента (за рахунок зростання цін на енергоресурси, транспортування, підвищення закупівельних цін на товари), уповільнення оборотності запасів і активів і стати причиною низьких показників рентабельності і зниження прибутку. Крім того, зростання інфляції призведе до збільшення вартості позикових коштів для ВАТ "ТД ГУМ", що може погіршити фінансове становище емітента та призвести до браку обігових коштів. Зниження цін на продукцію, що реалізується ВАТ "ТД ГУМ", можливо в разі зменшення платоспроможного попиту в країні і регіоні, різкого загострення конкуренції. У цьому випадку можливе погіршення фінансових показників емітента.

Ризики, пов'язані з орендою муніципального та державного майна

Основним видом діяльності ВАТ "ТД ГУМ" є управління торговим комплексом ГУМ. Право на управління засноване на орендному договорі державного майна і майна міста Москви. Зміна політики виконавчих органів Російської Федерації і / або міста Москви в частині формування розміру орендної плати та порядку використання переданого в оренду майна може значно вплинути на результати господарської діяльності ВАТ "ТД ГУМ".

Ризик зміни валютного регулювання

Валютний курс рубля регулюється Центральним Банком, дії якого, в свою чергу, співвідносяться з основними напрямками розвитку економічної політики держави. ВАТ "ТД ГУМ" не є активним учасником зовнішньоекономічних відносин, більшу частину своїх активів і зобов'язань має у валюті Російської Федерації і, відповідно, зміна валютного регулювання не може істотно відбитися на діяльності компанії. Разом з тим, оскільки значна частина орендних платежів, одержуваних ВАТ "ТД ГУМ", визначена в рублевому еквіваленті до долара США за курсом Центрального Банку РФ, то збереження тенденцій валютного ринку може значно вплинути на результати господарської діяльності ВАТ "ТД ГУМ".

Ризик зміни процентних ставок по залученню позикових коштів

Підвищення процентних ставок може надати несприятливий ефект на фінансові показники ВАТ "ТД ГУМ" в тому випадку, якщо буде потрібно залучення позикових коштів. Передбачувані дії на випадок негативного впливу зміни процентних ставок: пошук інших джерел коштів для забезпечення динамічного розвитку підприємства.

політичні ризики

Останні 5 років в Росії відзначені політичною стабілізацією, що створила сприятливий клімат для інвестування у вітчизняну промисловість і різко знизила політичні ризики, пов'язані з нашою країною. Вжиті заходи щодо зниження темпів зростання інфляції, усунення відставання темпів зростання заробітної плати від темпів зростання інфляції, підвищення мінімальних розмірів пенсій об'єктивно сприяють стабілізації соціальної ситуації. Всі ці показники дають чітке розуміння про зниження таких ризиків, як страйки і введення надзвичайного стану в регіоні, де емітент веде свою діяльність і зареєстрований як платник податків.

Ризики, пов'язані зі зміною податкового законодавства

Зміна податкового законодавства в бік збільшення ставок податків, що сплачуються може привести до збільшення витрат і зниження рентабельності основної діяльності ВАТ "ТД ГУМ", що, втім, однаково вплине на всіх учасників ринку.

Ризики, пов'язані зі зміною митного контролю та мит

Зміна правил митного контролю та мит несе певні ризики, пов'язані з подорожчанням придбаних товарів, збільшенням їх собівартості і скороченням рентабельності операцій ВАТ "ТД ГУМ". Однак, з огляду на, що основна маса доходів ГУМу надходить від здачі салонів в суборенду, ступінь цих ризиків низька.

Ризики, пов'язані зі зміною вимог з ліцензування основної діяльності

Зміна вимог з ліцензування основної діяльності не може істотно відбитися на фінансово-господарської діяльності, тому що основний вид діяльності емітента не підлягає ліцензуванню. Частина товарів, продаж яких підлягає обов'язковому ліцензуванню (наприклад, алкоголь), не є значною.


2.1 Акціонерний капітал ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГУМ"


Статутний капітал Компанії становить 60 000000 (шістдесят мільйонів) рублів і розділений на 60 000 000 (шістдесят мільйонів) іменних звичайних акцій номінальною вартістю 1 (один) рубль. Кожна оплачена звичайна акція дає її власнику право на участь в зборах акціонерів; право одного голосу з усіх питань, за якими на зборах акціонерів проводиться голосування; право на отримання дивідендів у сумах, які законним чином визначені загальними зборами акціонерів.

Станом на 17 березня 2008 року на початок дня (облікова дата) реєстр акціонерів ВАТ "Торговий Дім ГУМ" включає акціонерів: 65 юридичних осіб (з них 6 номінальних утримувачів) і 8629 фізичних осіб, з них 59 іноземних акціонерів - 9 юридичних осіб та 50 фізичних осіб.


Список найбільших акціонерів ВАТ "Торговий Дім ГУМ" (таб.1.)

Акціонер

Частка в статутному капіталі (%)

Закрите акціонерне товариство "Депозитарно - Клірингова Компанія"

65,02

ЗАТ "ІНГ Банк (Євразія) ЗАТ"

21,02


ВАТ "Торговий Дім ГУМ" за роки свого існування вироблено п'ять випусків цінних паперів: 02.09.92.г .; 22.06.93.г .; 06.07.95.г .; 15.08.97.г .; 24.04.1998г. - Випуск анульовано.

Іменні прості акції ВАТ "Торговий Дім ГУМ" виставляються на торги на провідні площадки Росії: НП "Фондова біржа РТС", ЗАТ "Фондова біржа МММВБ".


2.2 АКЦІЇ ТОРГОВОГО ДОМУ. ОСНОВНІ ЗАСОБИ. ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ


На графіку чорним кольором показані пропозиції учасників торгів на продаж акцій ВАТ "Торговий Дім ГУМ", світло-коричневим кольором відзначений попит на акції. Червоним кольором показана ціна останньої угоди. ВАТ "Торговий Дім ГУМ" спільно з Бенк оф Нью-Йорк (США) провели розміщення Американських депозитарних Розписок 1-го рівня (АДР), яке почалося в 1996 р Конвертація акцій в АДР відбувається за принципом: дві звичайні акції ВАТ "Торговий Дім ГУМ "на одну АДР.

Завдяки що зберігається інтересу до цінних паперів нашої компанії, регулярно проводиться конвертація акцій в АДР і навпаки - в залежності від цілей інвесторів. Американські Депозитарні Розписки першого рівня ВАТ "Торговий Дім ГУМ" активно звертаються на Берлінській, Франкфуртської та Штутгартській біржах, а також позабіржовому ринку США.Середня кількість операцій в місяць становило 4,67; в той час як середньомісячний обсяг угод склав 42247,17 акцій. У звітному році в ВАТ "Торговий Дім ГУМ" не здійснював великих угод, а також угод, у вчиненні яких була зацікавленість.


висновок


Реалізація прийнятої стратегії зі зміни статусного положення ГУМу і сприйняття його як торгового центру, що представляє товари класу люкс і пов'язані з цим роботи по передислокації і закриття салонів, а також проведення в будівлі ремонтних робіт і тривалий період не функціонування в зв'язку з цим значної частини торгових площ , здійснення нової рекламної політики не могли не позначитися на результатах фінансової діяльності акціонерного товариства.

При незначному зростанні в звітному році доходів від здачі площ в суборенду - на 60,7 млн. Руб., При одночасному скороченні валових доходів від реалізації товарів на 44,8 млн. Руб. і при зростанні витрат обігу на 631,3 млн. руб., балансовий прибуток ВАТ "Торговий Дім ГУМ" за 2007 рік склала 593,7 млн. руб., що на 381,5 млн. руб. нижче за показник 2006 року.

Основним завданням до поточного моменту є необхідність проходження означеної стратегії розвитку компанії і застосування тактичних прийомів в комерційній та маркетингової області для того, щоб Торговий Дім ГУМ, розташований на Червоній площі, відповідав найвищим світовим стандартам.

Не зупиняючись на досягнутому, ГУМ продовжує розвиватися. Сьогодні на місці зразка пострадянської торгівлі формується універсальний торгово-розважальний комплекс, здатний об'єднати прогресивну сучасність і славну історію. ГУМ НЕ буде магазином "для багатих", не буде "для бідних". Він буде універмагом для людей, готових жити в суспільстві, що розвивається "споживання з людським обличчям". Проект оновленого дизайну передбачає реорганізацію пасажів в стилі палаццо: ефектна система освітлення, мозаїчна підлога, живі зелені рослини. ГУМ стане центром дозвілля, які претендують на статус арт - простору.

Список літератури


1. Підприємство: стратегія, структура, положення про відділи та служби, посадові інструкції. Москва видавництво "Економіка" 2000р.

2. Економіка підприємства, К.А. Раицкий. Москва 2002р.

3. Річний звіт 2006, 2007 і за 2008.

4. Сайт ГУМу


додатки


Додаток № 1 Каток на Червоній площі


Додаток №2 "Льодове шоу двох столиць"


Додаток № 3 "Гастроном № 1"Додаток № 4 ФонтанДодаток № 5 "Кремлівська Зоря"Додаток №6 Відкриття Артіколі і ФонтанаДодаток № 7 виставка "Зроблено в Італії"Додаток №8 виставка компанії OMEGA