• Визначення Загальної вартості та структурі основних виробничих ФОНДІВ підприємства
 • Визначення річної споживи обіговіх коштів підприємства
 • Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства
 • Розрахунок показніків ефектівності виробництва
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації13.05.2018
  Розмір24.45 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 24.45 Kb.

  Структура основних виробничих ФОНДІВ підприємства. Обігові кошти. собівартість продукції

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІНСТИТУТ ПІСЛЯДІПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з дисципліни "Економіка підприємства"

  Виконаю: Студент 1-го курсу

  спеціальність "Міжнародна економіка"

  спеціалізація 8.050103

  Шаль Едуард Альбертович

  науковий керівник

  Кучерук Галина Юріївна

  Київ - 2006

  Визначення Загальної вартості та структурі основних виробничих ФОНДІВ підприємства

  Табл. 1. Наявність основних виробничих ФОНДІВ на 1 січня поточного року, тис. грн.

  група ФОНДІВ

  Величина основних ФОНДІВ

  будівельні споруди

  2317

  споруди

  3739

  Передавальні пристрої

  190

  Машини та обладнання

  4153

  транспортні засоби

  17171

  У тому чіслі авто

  17171

  Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

  193

  Інші види основних ФОНДІВ

  152

  Рішення:

  1. Розподіл основних ФОНДІВ за групами наведено в табліці 2.

  Як бачим, загальна ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ дорівнює сумі окремий груп и дорівнює 27915 тис. грн. Загальна величина окрема груп дорівнює сумі окремий елементів. Например величина групи 1 дорівнює сумі величин Будівлі, споруд та передавальний прістроїв., И т.д.

  Табл. 2. Розподіл основних засобів за групами, тис. грн.

  група ФОНДІВ

  Величина основних ФОНДІВ

  Група 1

  6246,0

  Будівлі

  2317,0

  споруди

  3739,0

  Передавальні пристрої

  190,0

  група 2

  21517,0

  Машини та обладнання

  4153,0

  транспортні засоби

  17171,0

  У тому чіслі авто

  17171,0

  Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

  193,0

  група 3

  152,0

  Інші види основних ФОНДІВ

  152,0

  Усього

  27915,0

  2. Для визначення структури основного виробничих ФОНДІВ підприємства розраховують пітому Вагу кожної їх групи у Загальній вартості ОФ:

  де I i - Питома вага 1-ї, 2-ї та 3-ї групи основних ФОНДІВ (відповідно до державного класіфікатора ДК-013-97);

  B n - ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ по Підприємству в цілому;

  B ni - первина ВАРТІСТЬ і-ї групи основних виробничих ФОНДІВ на початок року, грн.

  Например, загальна величина основних виробничих ФОНДІВ дорівнює 27915 тис. грн. (100%), то Питома вага групи 1 дорівнює:

  За цією схемою розраховуємо пітому Вагу других груп. У табліці 3 определена загальна та відносна елементна структура основних ФОНДІВ.

  Табл. 3. Загальна та відносна елементна структура основних виробничих ФОНДІВ

  група ФОНДІВ

  Величина основних ФОНДІВ,

  тис. грн.

  Питома

  вага,%

  Група 1

  6246,0

  22,4

  Будівлі

  2317,0

  8,3

  споруди

  3739,0

  13,4

  Передавальні пристрої

  190,0

  0,7

  група 2

  21517,0

  77,1

  Машини та обладнання

  4153,0

  14,9

  транспортні засоби

  17171,0

  61,5

  У тому чіслі авто

  17171,0

  61,5

  Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

  193,0

  0,7

  група 3

  152,0

  0,5

  Інші види основних ФОНДІВ

  152,0

  0,5

  Усього

  27915,0

  100

  До актівної части основних ФОНДІВ відносять основном робочі машини й устаткування, транспортні засоби, інструмент, виробничий та господарчий інвентар, транспортні засоби.

  До пасівної части відносяться Будівлі, споруди, передавальні пристрої, та інші види основних ФОНДІВ. Співвідношення окремий відів основних ФОНДІВ, вираженість у відсотках до їхньої Загальної вартості на підприємстві, візначає видів (технологічну) структуру вікорістовуваніх ЗАСОБІВ. За других однаково умів технологічна структура основних ФОНДІВ є те прогресівнішою та ефектівнішою, что більшою є в їхньому складі Питома вага актівної части.

  У табліці 4 та у рис.1 визначили Розподіл основних виробничих ФОНДІВ за технологічною структурою (Розподіл на активну та пасивної части).

  Табл. 3. Розподіл основних виробничих ФОНДІВ за технологічною структурою.

  група ФОНДІВ

  Величина основних ФОНДІВ, тис. грн.

  Питома вага,%

  активна частина

  21517,0

  77,1

  Пасивна частина

  6398,0

  22,9

  Усього

  27915,0

  100

  Рис.1. Питома вага актівної та пасівної части виробничих основних ФОНДІВ.

  Висновок: за технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому что в неї переважає Питома вага актівної части. Швідше за це транспортне підприємство, тому, что транспортні засоби ма ють найбільшу Вагу.

  Визначення річної споживи обіговіх коштів підприємства

  Маємо вихідні дані (таблиця 5). Треба візначіті річну потребу обіговіх коштів підприємства.

  Табл. 5. Склад обіговіх коштів підприємства.

  Обігові кошти підприємства

  Елементи обіговіх коштів

  Середньо добовий витрати і - го

  елемента, грн.

  Обігові виробничі фонди

  Сфера виробництва

  1. Виробничі запаси, в т. Ч .:

  1.1 Сировина, основні матеріали, напівфабрикати

  1920,0

  1.2 Допоміжні матеріали

  1400,0

  1.3 Паливо

  1200,0

  1.4 Тара

  1550,0

  1.5 Запасні частини для ремонту

  22,0

  1.6 МШП

  15,8

  2. Незавершене виробництво

  300,0

  Фонді обігу

  Сфера обігу

  1. Витрати Наступний періодів

  2000,0

  2. Чи готова продукція на складі та відвантажена продукція

  17700,0

  3. Гроші в касі та на рахунки

  8700,0

  Рішення:

  Річна потреба в обіговіх коштах підприємства візначається за формулою:

  де Р і - середньодобова витрати і-го елемента обіговіх коштів (табл.5).

  Т ц - длительность ПЕРІОДУ, діб (пріймаємо рівнім 360 діб).

  Например, річна потреба у сіровіні дорівнює:

  = 1920 х 360 = 691200,0 грн.

  Річна потреба у допоміжніх Матеріалах дорівнює:

  = 1400 х 360 = 504000,0 грн.

  Річна потреба у паливі дорівнює:

  = 1200 х 360 = 432000,0 грн .; и т.д.

  Результати розрахунків наведено у табліці 6.


  Табл. 6. Розрахунки річної споживи в обіговіх коштах

  Обігові кошти підприємства

  Елементи обіговіх коштів

  середньо добовий

  Витрати і - го

  елемента, грн.

  длительность

  ПЕРІОДУ, діб

  Річна потреба в

  обіговіх коштах,

  тис. грн.

  Обігові виробничі фонди

  Сфера виробництва

  1. Сировина, основні

  матеріали, напівфабрикати

  1920,0

  360

  691,2

  2. Допоміжні матеріали

  1400,0

  360

  504,0

  3. Паливо

  1200,0

  360

  432,0

  4. Тара

  1550,0

  360

  558,0

  5. Запасні частини для ремонту

  22,0

  360

  7,9

  6. МШП

  15,8

  360

  5,7

  7.Незавершене виробництво

  300,0

  360

  108,0

  8. Обігові виробничі фонди

  Всього (п.1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

  6408,0

  360

  2306,8

  Фонді обігу

  Сфера обігу

  9. Витрати Наступний періодів

  2000,0

  360

  720,0

  10. Чи готова продукція на складі та

  відвантажена продукція

  17700,0

  360

  6372,0

  11. Гроші в касі та на рахунки

  8700,0

  360

  3132,0

  12. Фонді обігу Всього

  (П.9 + 10 + 11)

  28400,0

  360

  10224,0

  13. Обігові кошти Всього

  (П.8 + 12)

  34808,0

  360

  12530,8

  Висновок: річна потреба в обіговіх коштах підприємства 12530,8 тис. грн.

  Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства

  Кошторис витрат (в гривнях) на річний ОБСЯГИ готової продукції візначається за формулою:

  S = S B + S HB

  де S B - виробничі витрати, грн .; S HB - невіробнічі витрати, грн.

  Виробничі витрати:

  S В = S пр. + S нпр

  де S пр, S нпр - відповідно Прямі та непрямі витрати, грн. Прямі витрати:

  S пр = S МВ + S ОП + S АМ + S рем + S соц + S ін

  де S мв - матеріальні витрати (умовно Прийняти 50% від річної споживи обіговіх коштів - (С річ).

  S оп - витрати на оплату праці основних робітніків (в работе вважаті, что робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).

  1. Матеріальні витрати (умовно Прийняти 50% від річної споживи обіговіх коштів - річ):

  S МВ = 12530,8 х 0,5 = 6265,4 грн.

  2. Відрядну заробітну плату можна візначіті за формулою:

  S ОП = Q х H зп

  де Q - плановий ОБСЯГИ продукції, од; (Табл.7)

  Н зп - норматив заробітної Платні на одиниць продукції за відрядною розцінкою, грн / од.

  Табл. 7. ОБСЯГИ продукції та відрядна розцінка одиниці продукції

  варіант

  ОБСЯГИ продукції, Q тис. од.

  Відрядна розцінка грн / одн

  1

  240

  37,0

  S ОП = 240 х 37,0 = 888,0 тис. грн.

  3. Амортизаційні відрахування (S ам) візначається за формулою:

  де B М - ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ по групі "машини і обладнання", грн; n - річна норма амортизаційних відрахувань,%.

  3.1 Амортизаційні відрахування до першої групи:

  S АМ1 = 6246 х 0,05 = 312,3 тис. грн.

  3.2 Амортизаційні відрахування до Другої групи:

  S АМ2 = 21517,0 х 0,25 = 5379,3 тис. грн.

  3.3 Амортизаційні відрахування до третьої групи:

  S АМ3 = 152,00 х 0,15 = 22,8 тис. грн.

  4. Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних ФОНДІВ S рем обчіслюється в гривнях за формулою

  S рем = S ам х k рем

  де S ам - Амортизаційні відрахування.

  k рем - коефіцієнт, Якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (у работе пріймається 0,35 від витрат по амортізації).

  S рем = 5379,3 х 0,35 = 1882,8 грн.

  5. Розрахунок витрат на соціальні заходи (S соц) віконують за формулою:

  S соц = S on х k соц

  де k соц - коефіцієнт витрат на соціальні заходи (пріймають рівнім 37,5% від фонду оплати праці виробничих ПРАЦІВНИКІВ).

  S соц = 888,0 х 0,375 = 333,0 тис. грн.

  До відрахувань на соціальні заходи належати: Відрахування до Пенсионного фонду (32% від фонду оплати праці виробничих ПРАЦІВНИКІВ);

  S пенс. = 888,0 х 0,32 = 284,2 тис. грн.

  Відрахування на обов'язкове соціальне страхування (2,9%);

  S пенс. = 888,0 х 0,029 = 25,8 тис. грн.

  Відрахування на випадок Безробіття (фонд зайнятості) (2,1%);

  S безр. = 888,0 х 0,021 = 18,6 тис. грн.

  страхування від нещасного віпадків (від 0,08% до 13%); в работе Прийняти 0,5%.

  S н. вип. = 888,0 х 0,005 = 4,4 тис. грн.

  6. Інші виробничі витрати (S ін)

  S ін = R і (S мв + S ОП + S соц + S рем) + S ам

  де R і - коефіцієнт, Який враховує розмір других витрат (Прийняти 20%);

  S AМ - Амортизаційні відрахування других груп основних ФОНДІВ (за вінятком "машин та обладнання").

  S ін = 0,2 х (6265,4 + 888,0 + 333,0 + 1882,8 ) + (312,3 + 22,8) = 2208,9 тис. грн.

  7. Отже ЗАГАЛЬНІ прями витрати становляться:

  S пр = S мв + S оп + S АМ2 + S рем + S соц + S ін

  S пр = 6265,4 + 888,0 + 5379,3 + 1882,8 + 333,0 + 2208,9 = 16957,4 тис. грн.

  8. До складу непрямих витрат входять: витрати на Утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування, оплата праці керуючого та обслуговуючий персоналу, а такоже загально виробничі, загальногосподарські та інші Поточні витрати. Смороду визначаються за формулою:

  S нп = S п х К нп

  де S п - Прямі витрати;

  До нп - коефіцієнт непрямих витрат (в работе Прийняти 0,6).

  S нп = 16957,4 х 0,6 = 10174,4 тис. грн.

  10. Виробничі витрати:

  S В = S пр. + S нпр = 16957,4 + 10174,4 = 27131,8 тис. грн.

  11. Невіробнічі витрати: в работе Прийняти 5% від суми прямих та непрямих витрат:

  S НВ = 27131,8 х 0,05 = 1356,6 тис. грн.

  12. Собівартість (в гривнях) річного ОБСЯГИ готової продукції візначається за формулою:

  S = S B + S HB = 27131,8 + 1356,6 = 28488,4 тис. грн.

  13. Собівартість одиниці продукції розраховується за формулою:

  грн.

  де S - річний кошторис витрат, грн.

  Q - об'єм продукції, что віробляється за рік, од.

  Результати розрахунків надані табліці 8.

  Табл. 8. Розрахунок кошторису виробництва, тис. грн.

  елементи витрат

  значення

  матеріальні витрати

  6265,4

  У тому числі:

  Сировина, основ. матеріали, напівфабрикати

  691,2

  тара

  558,0

  запасні частини для ремонту

  7,9

  МШП

  5,7

  Допоміжні матеріали

  504,0

  паливо

  1200,0

  енергія

  3298,6

  Витрати на оплату праці

  888,0

  Відрахування на соціальні заходи

  333,0

  У тому числі:

  на соц. страхування

  25,8

  в Пенсійний фонд

  284,2

  в Державний фонд зайнятості

  18,6

  на медичне страхування

  4,4

  Амортизація основних ФОНДІВ

  5379,3

  Витрати на ремонт

  1882,8

  Всього прямих витрат на виробництво

  16957,4

  непрямі витрати

  10174,4

  Виробнича собівартість товарної продукції

  27131,8

  Невіробнічі витрати

  1356,6

  Повна собівартість товарної продукції

  28488,4

  Висновок: Собівартість витрат на річний ОБСЯГИ готової продукції складає 28488,4 тис. грн. Собівартість одиниці продукції 118,7 грн.

  Розрахунок показніків ефектівності виробництва

  1. Стоимость одиниці продукції в работе візначається за формулою:

  Ц од = S од m

  де S од - собівартість одиниці продукції, грн / од;

  m - коефіцієнт, Який враховує нормативний прибуток (в работе пріймається 30%).

  Ц од = S од m = 118,7 х 1,3 = 154,3 грн.

  2. Валова виручка від реализации готової продукції візначається перелогових від вартості одиниці та ОБСЯГИ продукції за формулою:

  В = Ц од х Q

  де Ц од - ВАРТІСТЬ одиниці продукції, грн / од .;

  Q - річний ОБСЯГИ готової продукції.

  В = 154,3 х 240 000 = 37032,0 тис. грн.

  3. Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:

  ВП = В - S

  де В - виручка від продажу продукції, грн .;

  - виробнича собівартість товарної продукції.

  ВП = 37032,0 - 27131,8 = 9900,2 тис. грн.

  4. Балансовий прибуток підприємства:

  П б = ВП - ПДВ

  де ВП - сума валового прибутку, ПДВ - прибуток на Доданий ВАРТІСТЬ (20%)

  Так як валовий прибуток пріймається Із доданням ПДВ, тобто 120%, то найти балансовий прибуток можна помножити валовий прибуток на 5 та розділівші на 6, або просто розділівші на 1,2.

  П б = тис. грн.

  5. Чистий прибуток:

  ПП = П б - П - S нв

  де П б - балансовий прибуток,

  П - податки та обов'язкові Платежі (податок на прибуток 20%; обов'язкові Платежі містять: Відрахування на медичне страхування, пенсійний фонд, фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування, державний фонд зайнятості (табл.8);

  S НВ - невіробнічі витрати (табл. .8).

  ПП = 8250,2 - (8250,2 х 0,2) - 4,4 - 284,2 - 25,8 - 18,6 - 1356,6 = 4910,6 тис. грн.

  6. Рентабельність продукції візначається за формулою:

  де П б - балансовий прибуток за Певний период, грн;

  S - повна собівартість товарної продукції (кошторис),

  Висновок: з наведенням розрахунків ми вічіслілі показатели діяльності підприємства:

  За технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому что в неї переважає Питома вага актівної части.

  Річна потреба в обіговіх коштах підприємства 12530,8 тис. грн.

  Собівартість витрат на річний ОБСЯГИ готової продукції складає 28488,4 тис. грн. Собівартість одиниці продукції 118,7 грн.

  Балансовий прибуток 8250,2 тис. грн., чистий прибуток 4910,6 тис. грн., рентабельність продукції 29%.

  Альо Наскільки ЦІ показатели значні для підприємства, а такоже для більш детального Вивчення діяльності підприємства та его конкурентоспроможності треба візначіті ЦІ показатели за попередні періоді або по іншім аналогічнім підпріємствам Галузі. Такоже треба доповніті аналіз такими Показники, як оборотність (для цього слід знати показатели останніх щонайменш за два періоді), ліквідність обіговіх коштів (степінь забезпечення обіговіх коштів короткостроковімі зобов'язаннями), та іншімі Додатковий Показники.

  Список використаної літератури

  1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. Ред. Покропивного, - Від.2-ге, перероб. та доп. - К .: КНЕУ, 2001. - 528 с., Іл.

  2. Економіка підприємства: Завдання. Ситуації. Рішення: Навч. Посібник / Покропивний С.Ф., Швиданенко Г.А., Федонин А.С. та ін.; під ред Покропивного С.Ф. - К .: Знання-Прес, 2001. - 343 с.

  3. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. Допомога. Мінськ: "Нове знання". 2002. - 704 с.

  4. Соломатіна А.Н. Економіка і організація діяльності торгового підприємства. Підручник. М .: ИНФРА-М, 2002. - 292 с.

  5. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. 2-е видання. Київ. КНЕУ. 2003.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Структура основних виробничих ФОНДІВ підприємства. Обігові кошти. собівартість продукції

  Скачати 24.45 Kb.