• Розділ І. Ціклічній характер розвитку економіки
 • 1.2. Класичний та сучасний економічні цикли.
 • Розділ ІІ. Чинник виявиться макроекономічної нестабільності.
 • 2.2 Інфляція як соціально-економічне явіще и фактор макроекономічної нестабільності


 • Дата конвертації08.05.2018
  Розмір30.55 Kb.
  Типреферат

  Скачати 30.55 Kb.

  Сутніст и основні РІСД макроекономічної нестабільності

  Зміст

  стор.

  Вступ ................................................................................. .3

  1.Ціклічній характер розвитку економіки ..................... ................... 5

  1.1Ціклічні коливання та їх різновиди ....................................... ...

  1.2.Класічній та сучасний економічні цикли .............................. ...

  2.Фактори проявити макроекономічної нестабільності ..................... 10

  2.1. Економічна нестабільність и Безробіття

  2.2.Інфляція як соціально-економічне явіще и фактор макроекономічної нестабільності .................................................

  3.Проблема макроекономічної нестабільності в Україні ............... ..11

  Висновки ........................................................................... 12

  Список використаної літератури ............................................. .13

  3

  Вступ

  Тема курсової роботи є Досить актуальною в СУЧАСНИХ условиях.

  Обґрунтували теоретичну і практичність Актуальність теми: «Сутність и основні РІСД макроекономічної нестабільності».

  Курсова робота складається з вступления, трьох розділів, вісновків и списку рекомендованої літератури.

  У Першому розділі розглядають періодічність (повторюваність) ціклічніх коливання К.Маркс пов'язував Із матеріальною основою криз - періодічністю оновлення основного Капіталу, яка на тій годину становила 8-10 років. К.Маркс вважаю, что в межах капіталістичного суспільного устрою Основна суперечність НЕ может буті вірішена, и пов'язував ії з Пролетарська революцією, яка покладаючи край ціклічнім коливання економіки. Марксистська теорія - теорія пролетарська, самє того проти неї булу спрямована масова критика. ХХ ст .. відзначалось ще частішімі ціклічнімі коливання, про что свідчіть кризиса 1900-1903рр., 1907-1908, 1913-1914, 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938, 1948-1949, 1957-1958, 1970-1971 , 1974-1975, 1980-1982, 1990-1992 рр. Чи не Уніклей ціклічніх коливання и планова економіка. Глибоке Падіння виробництва в период політики «воєнного комунізму», аграрна криза 1931-1932 рр., Поступного СКОРОЧЕННЯ Частки товарів групи «Б» у промисловій продукції СРСР свідчать про неспроможність планомірно організованого господарства избежать ціклічніх коливання.

  У іншому розділі характеризують фактори макроекономічної нестабільності. Рінковій економіці властіва нестабільність. Ретроспективний аналіз економік капіталістичного світу, як и сьогодення, свідчіть, что періоді Процвітання економічних систем різніх стран світу змінюються падінням обсягів виробництва и доходів, зростанням Безробіття, інфляційнімі та дефляційнімі процесами. Явіща періодічного Порушення та відновлення рівновагі, як виявило,

  4

  відбуваються у певній логічній послідовності. Так перша Економічно кризу капіталістічної економіки вінікла в Англии у 1825-1826 рр. Потім кризиса повторюються кожні 10-11 років. Перед шкірних криз спостерігається Розширення виробництва и зростання товарних цен. Потім ціни падають, а сфере грошово-кредитного обігу почінаються Зміни, Які завершуються повну руйнацією кредиту.

  Третій розділ присвячений АНАЛІЗУ переходу до ринкового отношений в економіці України велике значення грає Реформація відносин власності, роздержавлення и з'явилися Нових відів власності за, что буде Сприяти розвитку ринкового отношений, Нових відів господарювання, Завдяк чому з'явиться можлівість перебороти найтяжку економічну кризу, у Якій находится Україна.

  Економічні превращение в Україні повінні буті націленімі на вирішенню найважлівішого завдання - це радікальні Зміни в системе управління економікою як на макрорівні, так и на мікрорівні (Рівні підприємств и об'єднань). Зміни на мікрорівні полягають в перебудові організаційної Структури управління діяльність підприємств, створенні промислово-ФІНАНСОВИХ груп, холдингових компаний. Необходимость создания и развития Нових в Україні форм підприємництва об'єктивно обумовлена ​​потребою підприємств у більш гнучкий структурних формах, здатно адаптуватіся до швидких змін зовнішнього середовища.

  Крізові явіща в галузь економіки України спрічінені недостатнім и несвоєчаснім урахуванням змінніх умів виробництва, можливий інтенсіфікації, змінамі у методах господарювання та іншімі причинами. Темпи виробництва начали різко сповільнюватіся. А намагання стріматі спад виробництва екстенсивних методів не прізвело до відповідніх результатів, спричинило Зменшення фондовіддачі.

  5

  ВідносновісокійрівеньрозвіткуекономікіУкраїніможезабезпечітіїйекономічнунезалежність, алезаумовіконверсіїоборотногопотенціалуйнезалежноїекономічноїоцінкіматеріально-сіровінноїбазі.

  Історично склалось так, что найважлівіша функція правительства - Забезпечувати повну зайнятість ресурсов и стабільний рівень цен. Жодна з відоміх ніні ринкова економічних систем НЕ функціонує стіхійно. При цьом напрямок й форми державного втручання змінюються відповідно до ситуации, что склалось у Економічній сістемі. Вибір адекватної політики дозволяє запобігті інфляції та безробіттю.

  6

  Розділ І. Ціклічній характер розвитку економіки

  1.1. Ціклічні коливання та їх різновиди

  Повторюваність історічного перебігу подій булу помічена ще в ІІ-І ст. до н. е. давньогрецький істориком Полібієм та стародавньокітайськім істориком Сима Цянем. Зокрема, Полібій у праці «Всезагальна історія» розглядав періодічну зміну трьох основних форм державного правления, властівіх еллінам: царства, арістократії та демократії, Які відрізняються одна від одної як кількіснімі, так и якіснімі ознакою.

  Царство (за Полібієм) - єдіновладдя найдостойнішого, Який Одразу передает владу за, власною волею, як только появится мудрішій за него.

  Арістократія - правления небагатьох найсправедлівішіх та найрозсудлівішіх, обраних народом.

  Демократія - організована влада народу (переважної більшості).

  ЦІ форми є благими (позитивними). Альо Кожна з них має властівість набуваті спотвореної форми. Так, спотвореною формою царства є монархія, арістократії - олігархія, а демократії - охлократія.

  Полібій стверджував, что спотворені форми власти пов'язані х благами законами природі. Кожна позитивна форма з часом переходити у свою протілежність (1.1).

  7


  царство монархія


  Арістократія Олігархія


  демократія Охлократія

  Рис.1.1. Кругообіг змін форм власти.

  Тому історія требует переходу влади від одного принципом управління до Іншого. Інтерес до Вивчення ціклічної динаміки непостійній. Останні два століття Минулого тисячоліття та початок третього ознаменуваліся Посилення и інтересу до цієї проблеми як збоку економічних, так и філософських, соціально-політічніх та соціокультурних наук. Ідея економічних ціклів Належить Французький вчений Клементу Жугляр и датується серединою ХІХ ст. До него Вчені-економісти досліджувалі кризиса, а не цикли. К. Жугляр пов'язував середньострокові цикли з оновлення актівної части основного Капіталу, визначавши длительность циклу в 7-11 років, тобто в Середньому в 9 років.

  Пізніше, посилаючися на авторство К. Жугляра, К. Маркс ретельно дослідив и описавши у «Капіталі» промисловий цикл, длительность которого становила 8-10 років. Таким чином, у кінці ХІХ ст .. в Економічній науке сформувалось уявлення про Існування єдиного «ділового», «промислового» чи «економічного» циклу трівалістю 7-11 (8-10) років.

  8

  На межі ХІХ-ХХ ст. український вчений М. Туган-Барановський дослідив Вплив ціклічніх коливання на життя народу та спробував критично проаналізуваті всі існуючі Теорії ціклічніх коливання економіки з тім, что віявіті причину напрочуд точного періодічного повторення злетів и падінь основних макроекономічніх показніків. ЦІ дослідження такоже стосувалісь самперед Середніх ціклічніх коливання. У цею самий історичний период досліднікі ціклічніх коливання дійшлі висновка, что існують НЕ только середня, а і Довгострокові коливання економічної Світової кон'юнктури. Так, у 1913 р. Голландський вчений Ян Ван Гальдер Вперше сформулював проблему Існування довгострокового економічних ціклів.

  Американський вчений Джозеф Кітчін відкрів короткострокові економічні цикли трівалістю 3 роки і 4 місяці. ВІН пов'язував їх Із коливання запасів золота.

  Основоположник економетрики, американський навчань В. Мітчелл вбачалася причини малих ціклічніх коливання у сфері грошового обігу и визначили їхню длительность - для США 40 місяців, тобто 3 роки 4 місяці.

  Отже, кінець ХХ-початок ХХІ ст. ознаменувався пожвавлення наукового інтересу до дослідження ціклічніх парадигми розвитку природи и Суспільства.

  1.2. Класичний та сучасний економічні цикли.

  Економічні коливання ділової актівності Суттєво відрізняються в межах однієї країни у Різні проміжкі годині та у різніх странах в межах одного історічного ПЕРІОДУ за трівалістю, причинами, что їх породжують, та періодічністю. Саме тому існують Різні Теорії, что прагнуть поясніті причини, Зміст та Наслідки економічних коливання.

  9

  Економічних цикл характерізується періодічнім зростанням та падінням ділової актівності, что віявляються у невідповідності Сукупний попиту та сукупної Предложения. Свідченням ціклічніх коливання економіки є коливання таких показніків ділової (економічної) актівності:

  · Змін у темпах приросту ВВП

  · Змін у темпах зростання обсягів продаж;

  · Змін Загальне уровня цен;

  · Змін уровня Безробіття та інфляції;

  · Змін у рівнях завантаження виробничих потужного ТОЩО.

  Хоча, як ми вже зазначилися, цикли часто вже не схожі между собою, смороду ма ють Спільні ознакою. Американські Вчені-економетрики Артур Бернс та Веслі Мітчелл у праці «Аналіз бізнес-ціклів» (1946 р.) Предложили класіфікацію макроекономічніх змінніх залежних від того, як смороду змінюються на різніх фазах циклу:

  · Про ціклічні змінні ма ють тенденцію до зростання у фазі піднесення та до Зменшення у фазі Падіння;

  · Анти ціклічні змінні ма ють тенденцію до зростання у фазі Падіння та до Зменшення у фазі піднесення;

  · Аціклічні змінні-Такі змінні, динаміка якіх безпосередно НЕ пов'язана з фазами циклу ділової актівності.

  Залежних від щільності зв'язку между про ціклічнімі змінними и ціклічнімі коливання, їх (про ціклічні змінні) поділяють на змінні, щільно пов'язані з циклом (Сукупний випуск, прибуток від бізнесу, ШВИДКІСТЬ обороту грошей, рівень цен и т. Ін .. ) та ті, Якими властівій слабшій зв'язок Із циклом ділової актівності (виробництво товарів повсякденного вжитку, виробництво сільськогосподарської продукції, Добування природних ресурсов,

  10

  ціни на природні ресурси та сільськогосподарську продукцію и т.ін ..).

  Щоб ретельніше дослідіті Особливості циклу, его поділяю на фази. Класичний цикл ділової актівності має Чотири фази. ВІН почінається Із Падіння ділової актівності й закінчується фазою піднесення. Схематично класичний цикл ділової актівності подано на рис.1.2. [1.346.]

  11

  Із рис.1.2. зрозуміло, что цикл - це период между двома падіннямі обсягів національного виробництва, або це период между двома кризами.

  Цикл має 4 фази: криза, депресія, пожвавлення та промислове піднесення. Схарактерізуємо шкірних фазу.

  Ознака економічної кри:

  · Перевіробніцтво товарів порівняно з платоспроможнім Попит на них;

  · Різке Падіння цен, зумовлене перевіщенням Пропозиції над Попит;

  · Падіння обсягів виробництва І, як наслідок, Падіння норми прібутковості;

  · Зростання запасів;

  · Збільшення кількості банкрутство;

  · Зростання уровня Безробіття;

  · Падіння уровня доходів;

  · Потрясіння кредитної системи (різке зростання норми відсотка у зв'язку з тім, что Попит на гроші растет, а пропозиція зменшується внаслідок відпліву копійчаних капіталів Із банків, різке СКОРОЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ и Банківських кредитів, Падіння курсу акцій и облігацій и т. Ін .. ).

  Характерні ознака депресії:

  · Зменшення запасів;

  · Прізупінення різкого Падіння цен;

  · Прізупінення Падіння виробництва;

  · Зменшення пози кого відсотка;

  Ознака пожвавлення та піднесення:

  · Зростання виробництва;

  12

  · Зростання Загальне уровня цен;

  · Зменшення уровня Безробіття;

  · Зменшення запасів;

  · Зростання уровня доходів;

  · Розширення кредиту (кредитна ЕКСПАНСІЯ) ТОЩО.

  Класична схема ціклічного розвитку властіва економіці ХІХ ст .. У ХХ ст. цикл модіфікувався. Головними факторами, что зумов модіфікацію, вважають Зміни, что відбуліся в технологічному способі виробництва, та державне втручання в економіку.

  Схематично сучасний діловий цикл можна зобразіті таким чином, як на рис.1.3. [1.348.]

  M
  Як видно Із рисунка, у сучасности ціклі економіки відсутні Чотири чітко візначені фази, а є лишь две: спад и піднесення.

  Q

  (ОБСЯГИ виробництва)

  Рис.1.3. Схема сучасного ділового циклу

  13

  Точки B, F, M- пікові точки;

  Точки D, K, P- ніжчі точки (дно)

  Відрізкі BD, FK, MP на рис.1.3. відображають рецесію, а відрізкі AB, DE, KM- Розширення виробництва.

  Рецесія - це период зниженя уровня Сукупний випуску, доходу, зайнятості та торгівлі, Який продовжується від 6 місяців до 1 року та характеризуються значним занепад багатьох секторів економіки.

  Особливості сучасного економічного циклу:

  · Зміна чотіріфазної моделі циклу на двофазну;

  · Повні цикли (відстань между піком и дном) Суттєво відрізняються между собою за трівалістю;

  · Починаючі з іншою половиною ХХ ст., Відбувається СКОРОЧЕННЯ фази економічного Падіння, тоді як фаза Розширення виробництва стала трівалішою;

  · Повторюваність криз стала частішою, но Менш глибока.

  Бізнес-цикл (економічний цикл) - це ТИМЧАСОВЕ відхилення від довгострокової Тенденції економічного зростання. Тобто діловий цикл - це коливання ділової актівності вокруг тренда.

  У сучасній Економічній Теорії існує альтернативний підхід до Теорії ціклів. Так, Олівер Бланхард и Стенлі Фішер стверджують, что коливання ділової актівності могут буті спрічінені як Тимчасовими відхіленнямі від Зростаючий тренда, так и Вплив постійніх шоків на сам тренд. Саме остання причина зумовлює суттєві віпадкові зміщення тренда (рис.1.4.)

  14

  t1

  t
  Q

  Рис.1.4. Зміщення тренда та відхилення від тренда

  Як зрозуміло Із рис.1.4. [1.350.], В економіці є два типи коливання ділової актівності: перший тип зумовленій Тимчасовими шоками, Які ма ють тенденцію до згасання; другий тип коливання зумовленій постійнімі шоками, Які на Певний период зміщують сам тренд уверх або вниз.

  Отже, ціклічні коливання економіки - проблема Надзвичайно цікава и водночас доладна. Вплив різноамплітудні відхилення від трендової Тенденції економічного зростання зумовлюють Різні Чинник природного, економічного, інстітуційного, етико-СОЦІАЛЬНОГО та Іншого характеру. Реакція різніх економічних систем на ЦІ впливи теж спріймається своєрідно. Все це ускладнює усвідомлення причин та форм виявило ціклічніх коливання та можлівість прогнозування тенденцій економічного розвитку.

  15

  Проти незважаючі на потужній руйнівну силу ціклічніх коливання, внаслідок чого порушається рівновага в економіці, відбувається Падіння обсягів виробництва и доходів, зростають Безробіття та банкрутства, посілюється невпевненість та неспокій, цикли віконують и позитивну функцію, очіщаючі економіку від тих галузь та відів виробництва, что віджілі своє, є неефективно, стімулюючі підприємців до Впровадження Досягнення НТП, а найманими ПРАЦІВНИКІВ - до Підвищення своєї кваліфікації, здатності до перекваліфікації та постійного зростання впро довж Усього свого життя.

  Розділ ІІ. Чинник виявиться макроекономічної нестабільності.

  2.1 Економічна нестабільність и Безробіття

  В условиях рінкової економіки ціклічність розвитку характерізується Економічною нестабільністю, яка віявляється у зростанні Безробіття.

  Безробіття як економічне явіще вінікає внаслідок саморегулювання рінкової економіки, охоплює Певна часть ПРАЦЕЗДАТНИХ населення, Пожалуйста тимчасово НЕ має возможности працювати / Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня тисяча дев'ятсот дев'яносто один року візнає безробітнімі ПРАЦЕЗДАТНИХ громадян у ПРАЦЕЗДАТНИХ віці з причин, что НЕ залежався від них самих, Які НЕ ма ють заробітку або трудового доходу, зареєстровані в державній службі зайнятості як особи, Які шукають роботу. Смороду здатні до праці та Готові працювати, но ця служба не Забезпечує їх належно роботів, тобто таким робочим місцем, якому відповідають професійна підготовка громадянина, его стаж и досвід, вік и транспортна доступність.

  16

  Статусу безробітного громадянин України дістає у разі, если з ним Припін трудовий договір у зв'язку з виробничими змінамі и ВІН течение найближче 10 днів зареєструвався у службі зайнятості. На Перші три місяці за робітніком зберігається середньомісячна заробітна плата, щоб ВІН МАВ можлівість займатіся поиск нового РОбочий місця. Если робітник НЕ знайшов за цею рядків належної роботи, а служба зайнятості такоже Нічого Йому НЕ предложили, ВІН дістає статус безробітного. В Україні допомогу по безробіттю віплачують з одінадцятого дня после реєстрації громадянина в державній службі зайнятості, но НЕ більш як 12 місяців в течение Наступний трьох років, а для осіб передпенсійного віку - 18 місяців. Розмір допомоги гарантується НЕ Менш 50% середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи, вже не проти нижчих встановленої законодавством мінімальної заробітної плати. Громадяни, Які шукають роботу Вперше або после перерви більш як один рік, одержують допомогу в размере НЕ нижчих 75% мінімальної заробітної плати.

  Причинами Безробіття могут буті Такі явіща:

  1) темпів зростання народонаселення перевершують Темпи зростання виробництва (Т. Мальтус, XVIII ст.);

  2) відносне відставання Попит на працю від темпів нагромадження Капіталу, зростання технічної та органічної побудова Капіталу (К. Маркс, XIX ст.);

  3) в условиях недосконалої конкуренції на Сайти Вся пращ відбувається Підвищення ціни та СКОРОЧЕННЯ Попит на працю (А. Пігу, 1923);

  4) зі зростанням доходів люди схільні збільшуваті своє споживання, но НЕ тією мірою, Якою растет дохід; Схильність населення до споживання зніжується, а до заощадження растет (Дж. Кейнс, 1936);

  17

  5) ціклічній розвиток економіки на стадії економічної кри, спаду виробництва виробляти до Зменшення Сукупний Попит на товари и послуги, до зниженя уровня зайнятості ПРАЦЕЗДАТНИХ населення;

  6) розвиток науково-технічного прогресу зумовлює структурні зрушення в економіці, Виникнення Нових галузь, Які потребують кваліфікованішіх робітніків и более годині на професійну підготовку та перепідготовку ПРАЦІВНИКІВ старих галузь народного господарства;

  7) Сезонні Зміни у рівнях виробництва зніжують Попит на працю у сільському господарстві, будівництві та ін .;

  8) зростання кількості населення ПРАЦЕЗДАТНИХ віку, молоді, что збільшує пропозіцію праці;

  9) економічна політика правительства относительно Збільшення мінімального розміру заробітної плати виробляти до зростання витрат виробництва и зниженя Попит на ПРАЦІВНИКІВ.

  Спеціалісти класіфікують Безробіття за причинами его Існування:

  1. Фрікційне Безробіття пов'язане з постійнім рухом, поиск або карбувати робота населення у результате Зміни місця проживання, професії, через народження дитини и догляд за нею. Таке Безробіття має природний характер и не винне буті Надто трівалім.

  2. структурних Безробіття вінікає під Вплив науково-технічного прогресу и охоплює тих ПРАЦІВНИКІВ, чия праця НЕ может буті Використана на Нових робочих місцях и Які потребують Певного годині для Додаткове навчання и перепідготовкі.

  3. Ціклічне Безробіття зумовлене дефіцітом Попит в период економічної кри, спаду виробництва и стагнації.

  4. сезону Безробіття стосується ПРАЦІВНИКІВ, Які зайняті только в певні пори року.

  18

  5. Інстітуційнебезробіттявінікаєякнаслідокнізькоїефектівностіроботіорганізаційніхструктуррінкупраці, державніхслужбзайнятості (відсутністьінформаціїпровільніробочімісця, умовіпрацітощо).

  6. Приховане Безробіття існує за умов неповна использование ресурсов підприємства, при цьом працівники змушені працювати СКОРОЧЕННЯ робочий день, переходіті на тимчасову працю або йти в додатковий неоплачувану відпустку.

  7. Добровільне Безробіття створюють ОКРЕМІ люди, Які НЕ хотят працювати и за трівалій чає Втратили Цю можлівість и зв'язки з трудовим життям.

  8. Природне Безробіття Постійно має місце в условиях економічної рівновагі между Попит на працю і пропозіцією робочих Місць. Воно дорівнює сумі рівнів фрікційного и структурного Безробіття. Рівень природного Безробіття не винних перевіщуваті 4-5% зайнятості населення. Зміст і значення природного Безробіття в СУЧАСНИХ условиях розвинутих стран визначили представник монетаристської моделі Сайти Вся праці - американські економісти, лауреати Нобелівської премії М. Фрідмен (1976 р.), Ф.А. Хайєк (1974) та ін.

  Безробіття як фактор економічної нестабільності спричинює певні негатівні Наслідки, Які слід враховуваті, щоб віробіті ефективного систему ЗАХОДІВ относительно регулювання розвитку цього явіща. Держава має вжіваті ЗАХОДІВ относительно зниженя уровня негативних НАСЛІДКІВ Безробіття.

  Безробіття породжує збитки у ВИРОБНИЦТВІ. А. Оукен відкрів математичного залежність между рівнем Безробіття и ОБСЯГИ ВНП: если Фактично рівень Безробіття перевіщує природний рівень на 1%, відставання ОБСЯГИ ВНП ставити 2-2,5%.

  Безробіття зніжує купівельній Попит, заощадження населення, інвестиційний Попит, Кількість робочих Місць и значний зменшує ОБСЯГИ виробництва. Безробітні втрачають свои Професійні навички до праці, что

  19

  негативно позначається на попіті.Безробіття зніжує життєвий рівень населення, є Чинник, что спріяє зростанню СОЦІАЛЬНОГО напруженного в суспільстві, збільшенню злочінів.

  Держава і уряд регулюють рівень Безробіття, Розробляють програми забезпечення ефектівної зайнятості ПРАЦЕЗДАТНИХ населення, усувають причини Існування цього явіща.

  Например, держава вжіває таких ЗАХОДІВ: обмежує народжуваність, рівень заробітної плати, витрати на соціальні споживи населення, дефіціт бюджету; зменшує длительность РОбочий годині, тобто вікорістовує політику неповної зайнятості; збільшує облікову процентну ставку; Організує систему закладів, у якіх проходять перепідготовку и Підвищення кваліфікації робітники, Які тимчасово НЕ Працюють; розробляє програми Боротьба з маргіналізмом и злочінністю та ін.

  Безробіття має Взаємозв'язок з інфляцією. Англійський економіст О. Філіпс (50-ті роки XX ст.) Виявило нелінійну залежність между дінамікою номінальної заробітної плати и рівнем Безробіття: Збільшення уровня Безробіття супроводжується Зменшення уровня інфляції и навпаки. Обізнаність относительно цієї залежності дает можлівість державі вібрато Певна економічну політику: або збільшуваті заробітну плату и Безробіття, або підтрімуваті стабільні ціни и заробітну плату за умов стабілізації уровня Безробіття.

  Динаміка уровня Безробіття за СУЧАСНИХ умів розвитку економіки в Україні має спеціфічні Особливості: По-перше, среди форм Безробіття переважає Приховане Безробіття; по-друге, в економіці водночас растет Безробіття и рівень цен, відбувається спад виробництва, тобто має місце стагфляція; по-Третє, спостерігаються зрушення в соціально-професійній та статевовіковій структурі безробітніх (спеціалісти, управлінці, молодь).

  20

  Економічна нестабільність такоже супроводжується інфляційнімі процесами.

  2.2 Інфляція як соціально-економічне явіще и фактор макроекономічної нестабільності

  Інфляція - це багатопланове соціально-економічне явіще, Пожалуйста характерізує співвідношення между кількістю паперових грошей, ОБСЯГИ Вироблення товарів та послуг и темпами зростання уровня цен. Інфляційній процес означає знецінення грошей Стосовно золота, товарів та іноземних валют.

  Інфляція вінікла ще у XVI ст., Коли мала локальний (обмеження) характер, и у XX ст. Набуль постійного характеру як знецінення грошей внаслідок Порушення Законів грошового обігу и з'явилися масі грошей, що не забезпечення товарами. Інфляція - це супутник паперових грошей, Які ма ють властівість Виконувати функцію засоби обігу, обслуговувати обмін товарів и услуг. Зростання цен потребує додатково випуску паперових грошей, что порушує пропорційність и переповнює фінансові канали знеціненімі грошима.

  Інфляція всегда супроводжується зростанням Загальна уровня цен, зниженя платоспроможного Попит населення, его життєвого рівня, розвитку тіньової економіки, посилений злочінності та ін.

  Виникнення й Існування інфляції зумовлено багатьма причинами:

  - помилковості грошова політика держави, что виробляти до надлішків грошової масі в обігу;

  - монополізація рінків, яка обумовлює Існування монопольних цен, знецінення грошей;

  - мілітарізація економіки, что негативно впліває на державний бюджет, виробляти до его дефіціту и додаткової емісії грошей;

  - Збільшення державного Боргу;

  21

  - зростання витрат держави на дотації нерентабельним підпріємствам, списання їх боргів;

  - зростання внутрішніх цен порівняно зі світовімі в условиях спаду вітчізняного виробництва;

  - помилковості податкова політика стрімує інвестиції, розвиток бізнесу, перешкоджає збільшенню Пропозиції относительно інфляційного Попит.

  Інфляція буває двох тіпів - Відкрита и прихована.

  Відкрита (цінова) Інфляція предполагает трівале й нерівномірне зростання цен на товари и фактори виробництва більш як на 3,5% за рік. Відкріту інфляцію можна класіфікуваті за різнімі крітеріямі.

  За темпами інфляційного процесса:

  - природна, або повзуча, за якої Темпи зростання цен становляться 3-3,5% за рік;

  - галопуюча з річнімі темпами зростання цен у межах 20-200%;

  - гіперінфляція, коли ціни щоденно зростають на 1--20%, а за рік - більш як на 1000%.

  За ступенями розбіжності у зростанні цен за різнімі товарними групами:

  - збалансована Інфляція, коли ціни різніх товарних груп відносно одна одної НЕ змінені;

  - незбалансована Інфляція, коли співвідношення цен товарних груп змінюється різною мірою.

  Відкрита Інфляція мас свои Механізми. По-перше, це Механізм адаптивних інфляційніх очікувань. Нарощування попиту та СКОРОЧЕННЯ заощаджень зумовлюють дефіціт кредитних ресурсов, а це у свою черга - СКОРОЧЕННЯ інвестіцій та спад виробництва. Як і друга, це Механізм Збільшення Попит при повній зайнятості и завантаженості виробничих потужного. Ситуація, коли Занадто много грошей и дуже мала Кількість товарів та послуг, назівається

  22

  інфляцією попіті /. Як і Третє, Інфляція Пропозиції чи витрат вінікає, коли зростання цен супроводжується збільшенням виробничих витрат и Зменшення сукупної Предложения.

  Прихована Інфляція предполагает державний контроль за цінамі, їх регулювання відносно уровня доходів и Предложения товарів та послуг. Держава адміністратівнімі заходами стрімує Виявлення інфляції и таким чином заніжує ее реальний рівень. Формами пріхованої інфляції є:

  - Інфляція якості, коли відбувається зниженя якості товарів и услуг при постійному Рівні цен чи їх збільшенні або зменшенні;

  - Інфляція доходів, коли відбувається Переважно зростання доходів підприємств и населення порівняно з виробництвом товарів та послуг;

  - дефляція, коли держава скорочує Кількість грошей відносно їх необхідного ОБСЯГИ для обслуговування обігу ВВП. Например, в Україні відбувається криза неплатежів. Уряд Зробив вибір между інфляцією и неплатежами на Користь останніх, что стрімує виявило інфляції при збереженні ее причин. Штучно Створений дефіціт грошей в обігу, демонетізація економіки, бартер, Збільшення ОБСЯГИ натурального господарства, заборгованість держави за виплатами заробітної плати, пенсій, неплатежі підприємств - все це Чинник спаду виробництва, зростання цен и знецінення грошей.

  Прихована Інфляція регулюється державою адміністратівнімі методами, что негативно впліває на розвиток ринкового отношений, позбавляє віробніків ціновіх стімулів, перешкоджає розгортанню ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса и посілює макроекономічну нестабільність.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Сутніст и основні РІСД макроекономічної нестабільності

  Скачати 30.55 Kb.