• Джерела придбання та поповнення основних фондів
 • Заробітня плата


 • Дата конвертації12.04.2017
  Розмір0.6 Mb.
  Типреферат

  Сутність і зміст туризму. Основні поняття міжнародного туризму як системи

  Тема 1. Сутність і зміст туризму. Основні поняття міжнародного туризму як системи

  У сучасній науковій вітчизняній та зарубіжній літературі описано досить багато підходів до визначення поняття «туризм». За різними ознаками ці підходи можна об'єднати в кілька груп:

  - туризм як особлива форма пересування людей по маршруту з метою відвідування конкретного об'єкта або задоволення спеціального інтересу і повернення до місця постійного проживання;

  - туризм як рух (переміщення) людей, їх перебування поза постійного місця проживання і тимчасове перебування на об'єкті інтересу (поїздки);

  - туризм як особлива форма розвитку особистості, що реалізується через його соціально-гуманітарні функції (виховну, освітню, оздоровчу і спортивну);

  - туризм як популярна форма організації відпочинку, проведення дозвілля;

  - туризм як галузь господарства з обслуговування людей, що знаходяться тимчасово поза місцем постійного проживання ( «промисловий» підхід до визначення туризму);

  - туризм як сегмент ринку, на якому сходяться підприємства традиційних галузей господарства (транспорту, громадського харчування, готельного господарства, культури, торгівлі та ін.) З метою пропозиції своєї продукції і послуг споживачам (з точки зору теорії маркетингу);

  - туризм як явище, що виходить за межі традиційних уявлень, асоційованих виключно з відпочинком (на конференції СОТ за статистикою подорожей і туризму, що проходила в 1991 р в Оттаві (Канада), в якості концепції був обраний аспект попиту, і туризм отримав таке визначення: «Діяльність осіб, які подорожують і здійснюють перебування в місцях, що знаходяться за межами їх звичайного середовища, на період не більше одного року поспіль з метою відпочинку, діловими та іншими цілями»);

  -туризм як «тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без зайняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування» (за визначенням Федерального закону від 24 листопада 1996 року. № 132-ФЗ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації») зі змінами від 05.02.2007 р

  ФЗ «Про основи туристської діяльності в РФ»

  Основні поняття і положення (ксерокс)

  Аналізуючи поняття «туризм» з використанням системного підходу, виділимо концепцію Лейпера. Він вважає туризм системою, що складається з наступних основних елементів:

  1) географічний компонент;

  2) туристи;

  3) туристська індустрія.

  Географічний компонент включає в себе три основні складові:

  а) регіон, «породжує» туристів;

  б) транзитний регіон;

  в) регіон туристської дестинації (рис. 1).

  Регіон, «породжує» туристів, являє собою не що інше, як місце, звідки туристи починають свою подорож і де вони його закінчують. Ключовими питаннями вивчення даного елемента є характерні фактори, що стимулюють попит на туризм і включають географічне розташування таких місць, їх соціально-економічні та демографічні характеристики. Цілком природно, що основні маркетингові операції індустрії туризму здійснюються саме тут.

  У регіоні, «породжує» туристів, постійно йде процес мотивації (і стимулювання) потенційних споживачів до подорожей. Люди читають книги про різні країни, переглядають журнали, вивчають рекламну інформацію (наприклад, проспекти про курорти), дивляться телевізор, спілкуються зі знайомими і родичами, нарешті приймають певне рішення і відправляються в подорож.

  Прямуючи до мети своєї подорожі, туристи на деякий час (від декількох годин до декількох днів) можуть зупинитися в так званому транзитному регіоні. Це перш за все місце пересадки з одного транспортного засобу на інший (наприклад, з літака на автобус, який доставляє до мети подорожі), тому транспортне обслуговування тут грає головну роль. Однією з функцій транзитного регіону є також надання туристам послуг підприємствами громадського харчування (ресторанами, кафе і т.д.). Однак туристи можуть зупинитися тут і на кілька днів з метою огляду визначних пам'яток, якщо дана територія такими володіє і вони представляють певний інтерес.

  Транзитний регіон (транзитний маршрут) є сполучною ланкою між регіоном, «породжує» туристів, і регіоном туристської дестинації. Це поняття є одним з ключових елементів цієї схеми, оскільки саме через транзитний регіон можуть проходити різні туристські потоки. Однак мета подорожі - це регіон туристської дестинації. Зупинимося на понятті дестинації, її сутність і особливості.

  Слово «дестинації» походить від латинського і означає місцезнаходження. Цей термін став широко використовуватися в кінці 90-х років XX ст. У зарубіжній літературі існують два підходи до визначення поняття «дестинації».

  В рамках першого підходу дестинації описується як територія, що має певні географічні кордони (Лейпер).

  Відповідно до іншої точки зору дестинації - це географічна територія, що володіє привабливістю для туристів. Тобто на перший план виступає категорія привабливості, яка може бути неоднаковою для різних груп туристів. Наприклад, туристи різного віку, достатку, інтересу, відпочиваючі на одній обмеженій території (кемпінг, готель), можуть мати абсолютно співпадаючі цілі подорожі. Одних більше приваблюють пляжі і море, інших - історичні місця та музеї, для третіх важливий активний відпочинок і розваги і т.д.

  Таким чином, дестинації (місце призначення) приваблює мандрівників для тимчасового перебування, оскільки вона володіє характерними особливостями, яких немає в країнах їх проживання. Індустрія туризму цих місць призначена для розселення (розміщення), організації харчування, відпочинку та розваг, роздрібного продажу товарів туристського попиту і сувенірів та ін.

  Разом з тим далеко не будь-яка територія може бути віднесена до дестинації. Для того щоб місце (територія) могло називатися дестинації, воно повинно відповідати таким основним вимогам:

  1) наявність певного набору послуг, необхідних для прийняття туристів, причому це має бути саме той набір послуг і такої якості, яких турист очікує, набуваючи пропонований йому туристський продукт. До такого набору в першу чергу відносяться:

  - доставка (транспорт) до дестинації і назад. В даний час вимоги споживача до якості обслуговування і комфортності перевезення збільшуються, і їх виконання має бути обов'язковим,

  - можливість ночівлі (наявність готелів, кемпінгів, дачних будиночків і ін.) І харчування (ресторани, кафе, бари та ін.) З відповідним рівнем обслуговування;

  2) наявність пам'яток, які могли б зацікавити туристів. Саме з цього приводу виникає конкуренція між дестинації. Чим цікавіше місце з точки зору можливостей побачити і дізнатися більше нового, відпочити і розважитися, тим вище його рейтинг серед конкурентів і відповідно тим більше воно відвідується туристами;

  3) наявність інформаційних систем, які є необхідним інструментом просування продукту на туристичному ринку. Перш за все це можливість доступу до інформації систем комп'ютерного резервування і бронювання.

  Можна зробити наступний висновок: дестинації - це територія, яка пропонує певний набір послуг, які відповідають потребам туриста, задовольняють його попит на перевезення, нічліг, харчування, розваги і т.д., і є метою його подорожі.

  Десть нація може бути первинною і вторинною.

  Первинна дестинації своєю привабливістю викликає у клієнта інтерес відвідати її і відповідно головна мета - задовольнити цей інтерес за певний, досить тривалий проміжок часу (наприклад, за тиждень).

  Вторинна дестинації (або зупинка в дорозі) являє собою місце, в якому неминуча зупинка на шляху до первинної дестинації. Основне завдання вторинної дестинації - задоволення бажань туристів на один-два дні. Вона, з одного боку, є лише необхідною зупинкою на шляху до первинної дестинації, з іншого боку, може також бути для туристів місцем відвідування на кілька днів з метою огляду визначних пам'яток. Тому вторинна дестинації повинна залучати більшу кількість туристів, але на короткий час.

  Слід зазначити ще одну важливу обставину. Первинна дестинації завжди характеризується певним місцем розташування території (наприклад, Діснейленд), вторинна повинна обов'язково вдало розташовуватися по відношенню до транспортних комунікацій.

  Туристська дестинації - вирішальний елемент туристської системи. Термін «туристська дестинації» був введений Лейпером середині 1980-х рр.

  Зараз дестинації - це географічна територія, що має певні межі, яка може залучати і задовольняти потреби досить широкої групи туристів.

  Для того щоб територія була дестинацій, необхідне виконання наступних умов:

  • наявність на цій території місць розміщення, харчування, розваг (повинен бути певний рівень якості послуг) і високорозвиненою транспортної системи;

  • наявність пам'яток, що цікавлять туристів (наявність фактора привабливості є одним з головних факторів конкуренції між дестинації, отже, повинна бути певна родзинка для залучення туриста на територію зони відпочинку);

  • наявність інформаційних (наприклад, глобальних інформаційних систем «Amadeus», «Galileo», «Worldspan», «Sabre») і комунікаційних систем, так як це необхідний інструмент інформування туристського ринку про дестинації.

  Кожній дестинації властиві свої власні риси, все ж можна виділити і чотири загальні.

  1. Дестинації являє собою сукупність наступних компонентів; пам'ятка (природні багатства або створені людиною, тобто те, що спонукає туриста здійснювати подорож); зручності (розміщення, харчування, розваги, а також роздрібна торгівля та інші підприємства сфери послуг, такі як банки, обмінні пункти, перукарні, медичні підприємства, тобто все те, що не тільки забезпечує притулок і їжу, але і створює загальне відчуття привітного прийому туристів даної дестинацій); доступність (віддаленість дестинації від туристських ринків робить їх уразливими до знижень попиту, так як до подібної дестинації можна дістатися тільки шляхом тривалих поїздок. Отже, розвиток і підтримка ефективних транспортних зв'язків з туристськими ринками необхідно для успіху дестинації. Але для туристів важлива не тільки фізична доступність дестинації, т. е. зовнішні транспортні зв'язки з нею, а й наявність розвинених внутрішніх транспортних зв'язків. Іншими словами, для них важливі такі послуги, як прокат автомобілів, предост тичних місцевого транспорту для проведення оглядових екскурсій і трансферів до місць розміщення в дестинації); допоміжні служби, які надають такі послуги, як реклама дестинації, координація і управління її розвитком, надання населенню і організаціям необхідної інформації і послуги з резервування, забезпечення обладнанням (підприємства харчування, спорту і т.д.), забезпечення дестинації керівним персоналом.

  2. Дестінація є культурну цінність: відвідувачі повинні вважати дестинацию привабливою і такою, що заслуговує часу і грошей, витрачених на подорож. Таким чином, важливо підтримувати відміну умов дестинації від звичайних «домашніх» умов за допомогою хорошого дизайну і управління, щоб уникнути розробки «уніфікованого туристського ландшафту».

  3. Дестінація нероздільна, тобто туристський продукт споживається там, де він безпосередньо виробляється, і, щоб його випробувати, туристи повинні фізично бути присутнім в дестинації. Слід зазначити, що процеси виробництва і споживання туристичного продукту збігаються не тільки в просторі, але і в часі, тобто дестинації не можуть бути запасені про запас (номера в готелях, театральні квитки і т.д. не можуть бути відкладені в «міжсезоння» для подальшого їх продажу під час, наприклад, театрального сезону). Таким чином, сезонність дестинації є найбільш важливою проблемою, так як знижує їх прибутковість і робить неефективними з точки зору використання основних засобів дестинації. Для сезонної дестинації пік сезону (3-4 місяці) повинен принести основний внесок в покриття постійних витрат, які підлягають оплаті протягом року.

  4. Послугами і зручностями дестинації користуються не тільки туристи, але і інші люди: місцеві жителі і працівники даної дестинації. Таким чином, підприємства дестинації не можуть бути орієнтовані тільки на місцевих жителів або тільки на туристів, вони повинні орієнтуватися на тих і інших.

  Виділяють три типи дестинації.

  Перший тип - це великі столичні міста або прирівняні до них (столиці або міста типу Санкт-Петербурга), які приваблюють туристів своїми пам'ятками (пізнавальний туризм), хорошими можливостями для вирішення проблем бізнесу (конгреси, бізнес-туризм, семінари, виставки). Істотну роль грає туризм з метою відвідування знайомих і родичів, а також адміністративних центрів для вирішення завдань управління. Тому у великих містах існую історичні, адміністративні, торгові, бізнес-центри та рекреаційні зони.

  Другий тип ділиться на дві підгрупи:

  • центри цілеспрямованого розвитку туризму - села, міста, в яких зберігаються звичаї, історія, культура (наприклад, музей дерев'яного зодчества в Суздалі). Для залучення туристів готелі будують на невеликій відстані від цих міст і сіл;

  • привабливі для туристів центри - ні столиці, але горе так, що мають високий ступінь привабливості завдяки своїй історії, культурі, науці (наприклад, Академмістечко під Новосибірськом).

  Третій тип - це центри, спеціально побудовані для туристів ( «Disneyland» в Каліфорнії і у Франції; «Naturebornholm» на о. Борнхольм, Данія).

  Важливим є поняття «життєвий цикл» розвитку дестинації, що триває в середньому не менше 20 - 25 років. Умовно можна виділити вісім фаз розвитку туристичної дестинації.

  1. Дотурістская фаза - на цій фазі привабливість дестинації полягає в тому, що вона ще не зазнала змін повним впливом туризму.

  2. Зростання чисельності туристів - в цей період реагує сектор бізнесу, тобто краса незайманої природи і культура дестинації починають залучати туристів, в результаті формуються основи туристської інфраструктури.

  3. Просування - місцева влада починають докладати зусиль щодо забезпечення відпочинку туристів і рекламі дестинації, наслідком чого є стійке зростання туристичних потоків. В результаті формується туристський ринок, таким чином, перед сектором бізнесу стоїть завдання щодо забезпечення інфраструктури дестинації. Ведеться політика активного просування дестинації на ринку, в результаті чого відбувається подальше збільшення потоку туристів;

  4. Інвестиції в туризм - інфраструктура не справляється з обсягом прибуттів туристів: будуються магазини, паби, бари, готелі, казино, тобто всі необхідні засоби обслуговування здатні змінити вигляд дестинації.

  5. Створення нових робочих місць - в дестинацию приїжджають працювати люди з інших регіонів і навіть країн, осідають там, продовжують прибувати туристи, вносячи свої звичаї, культуру. В результаті починаються конфлікти між ними і місцевими жителями (виникають соціальні, екологічні, економічні проблеми). Ця дестинації вже більше не є модною і стає, як і інші, уніфікованої.

  6. Скорочення потоків туристів - туристи хочуть відвідувати цікаві, незвичайні місця, а не типові дестинації.

  7. Рухливі засоби технічного обслуговування практично не використовуються (наприклад, порожні готелі) і, як наслідок, зазнають збитків.

  8. Знижки, нова цінова політика або нова ідея розвитку дестинації - пошук або створення ноною фактора привабливості.

  Класифікація міжнародного туризму

  Найбільш поширеними ознаками, за якими проводиться класифікація міжнародного туризму, є тип пропозиції, спосіб організації поїздки, мета подорожі, спосіб пересування (табл. 1.).

  класифікаційний ознака

  вид туризму

  Мета подорожі

  Відпочинок і рекреація

  лікувальний

  Діловий

  освітній

  релігійний

  етнічний

  інші

  Тип пропозиції

  індивідуальний

  груповий:

  • комплексне обслуговування (Package tour)

  • Все включено (All-inclusive)

  • Клубний відпочинок

  • Особливу увагу (VIP)

  Спосіб пересування

  авіаційний

  Залізничний

  Автотуризм

  Автобусний

  Морський круїз

  річковий круїз

  піший

  велотуризм

  Спосіб організації поїздки

  організований

  самодіяльний

  * До відпочинку та рекреаційного туризму відносяться різні різновиди туризму з метою відпочинку, знайомства з визначними пам'ятками (Ехcursions), занять спортом (Skiing, Diving, Fishing), здійснення походів (Activity and Adventure), екзотичний відпочинок (Exotic Travel), тематичні поїздки (Theme Trips, based around cultural themes in arts, history, archaeology, etc.)

  ** До ділового туризму відноситься конгресовий (Conference Travel}, поїздка з метою проведення ділових переговорів, участі в семінарах і з іншими професійними цілями (Business Talks, etc.), шоп-тури.

  Класифікація за типом пропозиції

  Груповий (Group) і індивідуальний іноземний (FIT) туризм

  У туристичному бізнесі існує ряд термінів, за якими професіонали розуміють один одного з півслова.Найбільш широко вживаними термінами є «FIT» і «Group». Абревіатура FIT означає Foreign Independent Traveler, буквально - іноземний незалежний мандрівник, в російській термінології - турист-індивідуал, який вибирає графік і маршрут подорожі на свій розсуд.

  Турист-індивідуал може скористатися послугами турагентства, але може і самостійно організувати свою подорож, наприклад через Інтернет.

  Готелі, ресторани, транспортні та інші підприємства (постачальники) пропонують свої послуги по окремих тарифах для групових туристів і туристів-індивідуалів. Індивідуальне подорож, як правило, обходиться дорожче, ніж групове (в розрахунку на одного туриста).

  Комплексне обслуговування (Package tour) є основним типом пропозиції послуг для групового туризму. Турист набуває турпакет, який представляє собою набір послуг, включених у вартість туру. Вартість турпакета зазвичай нижче, ніж сумова вартість окремих послуг, що входять в турпакет. Груповий турпакет оформляється груповим ваучером, в обмін на який група туристів отримує комплексне обслуговування, включаючи авіаперевезення, трансфер, розміщення в готелі, харчування в ресторані, екскурсійне обслуговування та інші послуги.

  У турпакет можуть входити послуги гіда-перекладача по всьому маршруту, що особливо популярно серед молодіжних та шкільних груп, а також серед туристів третього віку. Професійні гіди-перекладачі проводять екскурсії, дають інформацію по шляху проходження туристів, допомагають вирішувати всі організаційні питання групового обслуговування, проявляють турботу і надають увагу всім членам групи, дають пояснення щодо того, що бачать туристи під час подорожі.

  Все включено (All - inclusive) - особливий вид послуги розміщення, що доставляється деякими дорогими готелями з включенням в одну ціну всього набору готельно-ресторанних послуг.

  Великої уваги вимагає пропозицію комплексного туристичного обслуговування для особливо важливих персон (VIP), яке передбачає підвищений рівень сервісу (і підвищену ціну). Це може бути, наприклад, проходження аеропортових, прикордонних і митних формальностей в особливому приміщенні з підвищеною комфортністю, трансфер на лімузині, урочиста зустріч в готелі, розміщення в президентському номері, організація зустрічей і церемоній.

  Клубний відпочинок (Club Holidays) пропонується окремими організаційними структурами, які мають у своєму розпорядженні власними засобів розміщення і територіями, обладнаними для активного відпочинку і розваг членів клубу.

  Класифікація за способом організації поїздки

  Організований туризм - це подорожі індивідуалів груп туристів, організовані туристської фірмою. Організовані туристи набувають право на тур шляхом покупки турпакета з різним набором послуг у туроператора або у його агента.

  До протилежного за способом організації виду туризму слід відносити неорганізований, або приватний, туризм. Приватне подорож організовується самостійно, минаючи звернення в турагентство, шляхом покупки послуг безпосередньо у постачальників. Іноді приватна подорож помилково називають самодіяльним. Однак «самодіяльний туризм» - більш вузьке поняття, що застосовується до подорожей з використанням активних способів пересування (піший, на велосипеді), які організовуються туристами самостійно або за допомогою клубних інструкторів.

  Класифікація за метою подорожі

  СОТ рекомендує залежно від головної мети поділяти поїздки на наступні групи:

  - рекреація;

  - соціальні цілі;

  - ділові та професійні цілі;

  - відвідування знайомих і родичів;

  - релігія (паломництво);

  - інші цілі.

  Розглянемо коротко види туризму в залежності від цілей.

  Туризм з метою рекреації. Найбільшим сегментом міжнародного туризму є поїздки з метою рекреації; вони становлять 60% світового обсягу міжнародного туризму.

  Рекреаційний туризм - це туризм з основною метою відпочинку, лікування і іншими оздоровчими цілями. Він пропонує велику різноманітність спортивних занять і розваг для заповнення дозвілля, в нього за деякими підставах включаються такі види туризму, як екскурсійний, спеціалізований, освітній, спортивний, пригодницький, екзотичний, екологічний.

  Екскурсійний туризм є одним з найбільш популярних видів пізнавального туризму. Він відбувається з метою ознайомлення з туристичними визначними пам'ятками (пам'ятниками історії, архітектури, мистецтва та ін.).

  Спеціалізований туризм. На відміну від звичайних відпочиваючих подорожують даної категорії мають певну мету, їх перебування зазвичай пов'язане саме з цією метою, будь то участь в спортивних змаганнях, спостереження за тваринами, участь в кінних маршрутах, відвідування ряду місць, пов'язаних з певним історичним подією або особою.

  У спеціалізованому туризмі виділяється група туристів, об'єднаних бажанням зупинитися в незвичайному засобі розміщення, такому, як ферма здоров'я або селянська хата. Дослідження, проведені з цього сегменту, показали більш високий рівень освіти, особистих доходів, високе соціальне становище учасників (керуючі, унікальні фахівці та інші професіонали високого класу).

  Освітній туризм. Подорожі з метою навчання, підвищення кваліфікації порівняно нові в міжнародному туризмі. Найбільш популярні поїздки для вивчення мови, особливо в Великобританію та інші англомовні країни.

  Спортивний туризм. Головне завдання спортивних турів - заняття обраним видом спорту. Такі тури поділяються на активні і пасивні. У першому випадку основою є заняття яким-небудь видом спорту, в другому - інтерес до спорту, наприклад, передбачається відвідування змагань.

  Пригодницький туризм є своєрідним видом відпочинку і забезпечує не тільки перебування туристів у привабливому для них місці, але і заняття незвичайної діяльністю.

  Пригодницький туризм підрозділяється на кілька різновидів:

  - похідні експедиції;

  - сафарі-тури (полювання, риболовля, ловля метеликів і ін.);

  - морські та річкові подорожі (яхтинг).

  Екзотичний туризм. Цей вид туризму пов'язаний з подорожами в екзотичні країни, на острови в Тихому й Атлантичному океанах або з подорожами на незвичайному транспортному засобі, В останні роки з'явилися тури, що вражають своєю незвичайністю.

  Прикладом екзотичного туризму може служити подорож в Арктику на комфортабельних криголамах з сауною, басейном, конференц-залами. Криголам забезпечений катерами і вертольотами для екскурсій. Є багато бажаючих познайомитися з підводним світом і помандрувати на субмарині. У Німеччині у туристів - любителів екзотики користується популярністю колишня тюремна камера, де можна відчути себе арештантом.

  Екологічний туризм (екотуризм) привертає до себе пильну увагу в останні роки. Для жителів Європи і Америки подорож по охоронюваним природним територіям стало одним з поширених видів відпочинку. Головна відмінна риса даного виду туризму полягає в тому, що в фокусі подорожі знаходиться природне оточення і туристи намагаються не завдавати шкоди природним комплексам, сприяти охороні природи і покращувати добробут місцевого населення. Екотуризм покликаний створювати економічні стимули для збереження навколишнього середовища. Це широкий спектр подорожей - від невеликих пізнавальних турів для школярів до регулярних туристських програм в національних парках і заповідниках. Доходи від цього виду туризму частково спрямовуються на природоохоронні заходи.

  Соціальний туризм - це подорожі, субсидовані з коштів, що виділяються державою на соціальні потреби. Метою соціального туризму є не отримання прибутку, а підтримка людей з низьким рівнем доходу для реалізації їх права на відпочинок.

  Туризм з діловими і професійними цілями. В індустрії гостинності окремих країн спостерігається стійка орієнтація на одну з двох головних категорій туристів - на ділових мандрівників.

  Особливість цього виду туризму полягає в тому, що туристи, які приїжджають з діловими цілями, проводять основний час на засіданнях або ділових зустрічах, мають жорстку програму і графік заходів. Вони часто відвідують один і той же місто, з який пов'язані їхні інтереси, зупиняються в дорогих готелях, користуються рекомендованим транспортом, спеціально обладнаними приміщеннями для ділових зустрічей, для них організовуються урочисті прийоми, а також індивідуальні екскурсії.

  В цілому ділові туристи відрізняються більш високим рівнем витрат в порівнянні з відпочиваючими туристами.

  Один з найбільш поширених видів ділового туризму - конгресовий туризм (Conference Travel). Мета конгресного туризму полягає в проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, з'їздів. Іноді ділового туризму притаманні елементи рекреаційного або пізнавального туризму.

  До ділового туризму відноситься також і заохочувальний туризм (інсентив-туризм).Як замовники заохочувального туризму виступають великі корпорації, які оплачують групові поїздки для своїх особливо відзначилися співробітників.

  У діловому туризмі виділяються два великих сегменти: індивідуали або групи, які подорожують з діловими цілями, і співробітники різних компаній, яким часто доводиться їздити у справах компанії. Останній являє собою так званий корпоративний туризм.

  У корпоративному туризмі клієнти турфірми - це юридичні особи або довірені особи підприємств, у яких є іменні корпоративні картки. Як правило, вони представляють собою солідні корпорації, які мають ділові інтереси в багатьох точках нашої планети, що тягне за собою необхідність здійснювати регулярні ділові поїздки. Турфірми, які спеціалізуються на обслуговуванні корпоративних клієнтів, прагнуть завоювати їх довіру і надати максимально зручні умови і пріоритетне обслуговування, які зазвичай обумовлюються в двосторонньому контракті. У корпоративних клієнтів особливі вимоги до швидкості і якості надання послуг. У конкурентній боротьбі за корпоративного клієнта перемагають найбільш технологічні, висококваліфіковані і обізнані турфірми, здатні швидко і гнучко реагувати на найменші нюанси в зміні смаків і уподобань своїх клієнтів.

  Відвідування знайомих і родичів. Як показує туристська статистика, цей вид подорожей є великий сегмент міжнародного туризму. Дуже часто поїздки з метою зустрічі з рідними відбуваються повторно, а за тривалістю перебування перевищують рекреаційні і ділові поїздки. Наприклад, в Англії постійно приїжджають гості з арабських країн, Індії та Пакистану, щоб відвідати живуть там друзів і родичів. До Росії і на Україну приїжджають з Канади і США члени сімей зі слов'янським корінням.

  Даний сегмент туристського ринку називають ще етнічним, або ностальгічним, туризмом, який пов'язаний з потребою людей у ​​відвідуванні родичів, місць народження і проживання близьких і займає важливе місце в міжнародному туристської обміні. Зазвичай на роботі з цим сегментом ринку спеціалізуються кілька турфірм.

  Релігійний (паломницький) туризм в даний час користується популярністю. Виділяється кілька його видів:

  • паломництво (відвідання святих місць для поклоніння реліквіям);

  • пізнавальні поїздки (знайомство з релігійними пам'ятками, історією релігії та ін.);

  • наукові поїздки (поїздки істориків та інших фахівців, що займаються питаннями релігії, і ін.).

  Тема 2. Роль туризму в економіці країни

  Туризм на сьогоднішній день є показником розвитку цивілізації, методом пізнання навколишньої дійсності, способом підвищення культурного рівня та відновлення здоров'я людей.

  В кінці XX в, туризм стає масовим явищем, а туристський бізнес переживає справжній бум. Оскільки туризм - вигідна сфера інвестування, з початку реформ в Росії цим бізнесом почали займатися люди, дуже далекі від підприємницької діяльності, так як сфера туризму приваблювала і приваблює багатьох підприємців своєю уявною легкістю. У другій половині 1990-х рр. на ринку туристичних послуг різко загострилася конкуренція. Виявилося, що російські фірми не в змозі успішно конкурувати з іноземними ні за рівнем сервісу, ні за вартістю послуг. Крім того, іноземні підприємці (на відміну від вітчизняних) надають своїм клієнтам більш достовірну інформацію про свої можливості. В даний час розвиток туризму в Росії стримується комплексом факторів: низьким професіоналізмом, високим оподаткуванням, економічною нестабільністю і т.д. Однак за прогнозами фахівців наша країна в стані увійти в число регіонів найбільш популярних серед туристів. Для успішної роботи туристичного бізнесу потрібно здійснити значні інвестиції в інфраструктуру галузі, підготувати кваліфіковані кадри, навчити підприємців успішно конкурувати на цьому ринку, організувати більш ефективну допомогу держави.

  Туристський бізнес передбачає складну систему відносин між постачальниками і споживачами відповідних послуг, між турфірмами і їх конкурентами, а також між партнерами по бізнесу. Діяльність турфірми на ринку включає: вибір ринкової ніші; розробку туристичного продукту; визначення обсягу послуг, що надаються; вдосконалення ціноутворення; розширення рекламної діяльності; наукових досліджень; залучення інвестицій; взаємодія з іншими компаніями; взаємини з державними органами.

  Практично неможливо перелічити всі галузі економіки, пов'язані з індустрією туризму, проте грамотне управління бізнесом вимагає глибокого розуміння галузевих характеристик і процесів.

  Туристська індустрія або галузь - це взаємопов'язана система підприємств, що надають туристам всі необхідні і достатні туристичні послуги, роботи і товари, тобто сукупність засобів розміщення, транспортних засобів, пунктів харчування, об'єктів розважального, пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого призначення, екскурсійні послуги і послуги гідів-перекладачів. Бурхливий розвиток масового туризму у світі викликало активний розвиток і інших галузей світового і національних господарств, науки і культури, системи освіти.

  Туристська індустрія має солідну матеріально-технічною базою, забезпечує зайнятість значної частини людей і прямо або побічно взаємодіє з усіма галузями економічного комплексу.

  В основі туризму лежать дві субсистеми: суб'єкт туризму та об'єкт туризму. Під суб'єктом туризму розуміється учасник туристського заходу або турист, який шукає можливості задоволення своїх потреб шляхом отримання специфічних туристських послуг. Названі послуги надаються об'єктом туризму.

  Під об'єктом туризму розуміється все, що може стати для суб'єкта туризму (туриста) метою подорожі.

  Об'єкт туризму (туристська галузь) включає в себе три основних компоненти:

  • туристський регіон (місце),

  • туристську організацію

  • туристське підприємство.

  Під туристичним регіоном слід розуміти географічну територію (місце, регіон), яку гість або туристичний сегмент вибирає з метою подорожі. Така територія містить всі споруди, необхідні для перебування, розміщення, харчування та організації дозвілля туристів. Таким чином, регіон являє собою єдиний туристичний продукт і конкурентоспроможну одиницю.

  Туризм сьогодні не тільки найбільша, але і найбільш швидко розвивається галузь світового господарства, темпи зростання якої майже в 2 рази перевищують темпи зростання інших галузей економіки.

  Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувної промисловості й автомобілебудуванню. За іншими джерелами - туризм є найбільш рентабельною сферою світового господарства.

  Саме економічні вигоди є основною рушійною силою туристського розвитку.

  Сучасний туризм як економічне явище:

  • має індустріальну форму;

  • виступає у вигляді турпродукту і послуг, які не можуть накопичуватися і транспортуватися;

  • створює нові робочі місця і виступає найчастіше піонером освоєння нових районів і каталізатором прискореного розвитку національної економіки;

  • представляє собою механізм перерозподілу національного доходу на користь країн, що спеціалізуються на туризмі;

  • є мультиплікатором зростання національного доходу, зайнятості і розвитку місцевої інфраструктури і зростання рівня життя місцевого населення;

  • характеризується високим рівнем ефективності і швидкою окупністю інвестицій;

  • виникає як ефективний засіб охорони природи та культурної спадщини, оскільки саме ці елементи становлять основу його ресурсної бази;

  • сумісний практично з усіма галузями господарства і видами діяльності людини, оскільки саме їх диференціація і дискретність створюють ту різницю потенціалів рекреаційного середовища, яка викликає потребу людей до пізнання і зміни місць свого перебування.

  Наведені вище дані про внесок туризму у світову економіку створюють уявлення про ефективність туризму тільки в узагальненому вигляді. На жаль, все ще не існує єдиної методики але оцінці вкладу туризму в національне і світове господарства, і поки для ілюстрації вкладу туризму в економіку (його економічного ефекту) використовують такі змінні:

  • внесок туризму в створення національного доходу;

  • туризм і платіжний баланс;

  • туризм і податкові надходження в бюджет;

  • туризм і зростання числа робочих місць;

  • вплив туризму на регіональний розвиток.

  Значимість кожної з цих складових для оцінки ефекту від туризму відома, хоча теоретична розробка оцінки кожної з них вимагає подальших досліджень. Особливо слабо йде справа з оцінкою ролі туризму в національному доході.

  Таким чином, туризм здатний впливати на економіку регіону (або країни), в якому він розвивається, на нею господарську, соціальну та гуманітарну основи.

  Туризм є невід'ємною, досить вагомою частиною величезної готельної індустрії, а тому його роль у розвитку готельного господарства велика.

  Розбираючи значення туризму, необхідно перш за все познайомитися з його основами. Щоб подорож носило туристський характер, обов'язковою умовою є повернення туриста назад туди, звідки він виїхав, а метою подорожі - бажання познайомитися з новими районами, містами або країнами, історичними пам'ятками, новими людьми, їх культурними досягненнями і т. Д. Тому не кожна подорож вважається туризмом, але не існує туризму без подорожі.

  Підставою для подорожі можуть бути службові питання (політичні, господарські, наукові), особисті (весілля), зміцнення здоров'я (лікування). Туризм повинен мати і інші причини: розвага, зміна обстановки, відпочинок, відвідини пам'ятних місць і т. П. Туризм може мати політичне, виховне, культурне, суспільне і біологічне значення. Деякі соціологи бачать в ньому фактор, що позитивно впливає на розумовий і моральний розвиток людини.

  Політичне значення туризму, особливо міжнародного, полягає у взаємному зближенні, обміні думками та поглядами між жителями різних країн і континентів. Туризм може сприяти встановленню зв'язку між народами, закладаючи основи для мирного співробітництва, і може послужити одним із шляхів для зміцнення миру. Іноземний туризм є найкращою формою пізнання будь-якої країни і її жителів. Найчастіше уявлення про дану країну, отримане з книг, радіо, кіно, телебачення, не відповідає дійсності. Тому безпосередній контакт шляхом поїздки в цю країну може змінити невірні поняття і упередження.

  Виховне значення туризму полягає в підвищенні свідомості учасників екскурсій, які відвідують різні райони країни і спостерігають за проявами суспільного життя, знайомляться з досягненнями в області економіки і культури.

  Культурне значення туризму полягає в збагаченні особистої культури шляхом знайомства з новими містами, людьми, їх звичаями і досягненнями в мистецтві, архітектурі, театральному житті, літературі, музиці, з історичними пам'ятками, а також в удосконаленні своїх знань іноземних мов.

  Суспільне значення туризму виражається в зростанні солідарності, товариства і взаємної доброзичливості учасників туристичної поїздки, самостійності, сумлінності, почуття дисципліни і у виробленні самовладання і сили волі в будь-яких обставинах, в правильному ставленні до природи, зустрічаються населенню і т. П.

  Біологічне значення туризму полягає у відновленні фізичних сил і моральному відпочинку, перебування в корисних кліматичних умовах. І як результат цього - гарне самопочуття, підвищення працездатності і бажання працювати, що в свою чергу сприяє зростанню продуктивності праці і поліпшенню здоров'я.

  Особливо важливим для держави є економічне значення туризму. Туризм виступає не тільки в ролі надає послуги, а й переважно як споживач окремих елементів обслуговування. Саме в цій подвійній ролі і полягає економічне значення туризму. Таке розуміння проблеми туризму дозволяє ввести поняття «туристський ринок», «пропозиції», «попит», «туристичні послуги» і відзначити, що туризм побічно впливає на інші області економічного життя. Це може проявлятися в різних формах.

  Розглянемо предмет економіки туризму. Спочатку термін «економіка» розглядався в двох значеннях:

  1) народне господарство, що включає галузі матеріального виробництва і невиробничої сфери;

  2) наукова дисципліна, що займається вивченням галузей народного господарства країни або окремих регіонів, а також окремих секторів і деяких умов і елементів виробництва.

  Предметом економіки туризму є економічні відносини, які виникають і розвиваються в сфері туризму в процесі виробництва, розподілу і споживання туристських продуктів і послуг, призначених для задоволення потреб споживача.

  Економіка туризму представляє собою наукову дисципліну, яка досліджує галузеві аспекти економічних відносин в цій сфері діяльності, а також процеси і явища, що відбуваються в процесі виробництва, формування обміну і споживання туристських продуктів і послуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

  У сформованих на сьогоднішній день умовах економіка туризму розглядає туризм як складний соціально-економічний організм з безліччю власників і суб'єктів діяльності, хоча дискусія про те, чи є туризм галуззю господарства або міжгалузевим комплексом, триває досі. Діяльність цього складного соціально-економічного організму в свою чергу впливає на функціонування:

  • окремих економічних суб'єктів (мікроекономіка)

  • національної економіки в цілому (макроекономіка)

  • визначених підсистем національної економіки або галузей народного господарства (мезоекономіку)

  • світової економіки в цілому (метаекономіка).

  Сучасний розвиток туризму і виробництво туристських продуктів неможливо уявити відокремленим, ізольованим, що функціонує і розвивається поза національної економіки. У реальному господарському житті воно базується на міжгалузевій виробничій кооперації, що зв'язує туризм і пов'язані з ним галузі економіки: транспорт, сільське господарство, будівництво, які, з одного боку, постачають туризму необхідні кошти і технічні умови виробництва, тобто формують матеріально-технічну базу туризму, а з іншого - доводять вироблені туристські продукти до споживача.

  На основі взаємодії різних галузей і виникає туристський комплекс - функціональна багатогалузева система, що виражає взаємозв'язок, взаємодія власного турпродукту і пов'язаних з ним галузей економіки з виробництва туристських продуктів, товарів і послуг та їх реалізації.

  В економічній літературі існують різні підходи до визначення природи ринку. У вузькому сенсі ринок - це місце, де зустрічаються попит і пропозиція товарів і послуг і формуються їх ціни; або - сукупність угод, здійснюваних у певній сфері економіки та на конкретній території. У широкому сенсі ринок - складний економічний організм, що забезпечує обіг споживчих товарів, послуг, засобів виробництва, грошей, капіталів, житла, технологій і ін.

  Отже, туристський ринок (ринок туристичних послуг) - це суспільно-економічне явище, що об'єднує попит та пропозицію для забезпечення процесу купівлі-продажу специфічних туристських товарів і послуг в даний час і в даному місці. Прийнято вважати, що ринок ефективно функціонує в тому випадку, якщо дотримуються три основні умови:

  • вільна конкуренція виробників;

  • наявність однакових правил в області якості і безпеки продукції, що випускається і послуг, що надаються;

  • можливість вільного вибору споживачів.

  Функції ринку. Ринок - це регулятор суспільного виробництва. Він сприяє усуненню диспропорцій між виробництвом і споживанням, призводить виробництво у відповідність до суспільних потреб. Разом з тим ринок, активізуючи людський фактор, виступає як стимулятор підвищення ефективності суспільного виробництва через ініціативу, розширення можливостей для прийняття самостійних рішень, розвиток і реалізацію індивідуальних здібностей людини. І хоча всі виробники формально мають однакові можливості для участі в ринкових відносинах, проте в більш вигідному положенні виявляються ті з них, які точніше визначили напрямок розвитку суспільства і у яких нижче витрати і вище продуктивність факторів виробництва.

  Важливою функцією ринку є також інформаційна. Через постійно мінливі ціни ринок інформує виробників і споживачів про стан економіки. Виробник, щоб утриматися на ринку, змушений постійно дбати про рівень витрат, і якщо вони виходять за межі певної суспільної (ринкової) норми, то товари і послуги не знаходять збуту, і підприємство зазнає збитків. Зрештою воно буде змушене піти з ринку, який в цьому випадку виконує сануючих (оздоровчу) функцію.

  Туристський ринок - це сфера прояву суспільно-економічних відносин між виробниками і споживачами туристського продукту, що об'єднує попит та пропозицію для забезпечення процесу купівлі-продажу туристичного продукту. В результаті має місце процес перетворення туристських послуг в гроші і назад. Кожен виробник і споживач туристського продукту має свої економічні інтереси, які можуть не збігатися. При їх збігу відбувається акт купівлі-продажу туристичного продукту. Тому ринок - це своєрідний інструмент узгодження інтересів виробництва і споживання. Центральне становище на ринку займає покупець (клієнт). Обов'язок гарного продавця - задоволення потреб своїх клієнтів.

  Туристський ринок досить складний, тому що його товар найчастіше продається не безпосередньо, а через посередників (господарюючий суб'єкт - туроператор - турагент - споживач).

  У широкому плані туристський ринок означає місце, де відбуваються угоди купівлі-продажу туристичного продукту (турів, окремих послуг або товарів для туристів).

  При цьому слід мати на увазі, що зазначені угоди не завжди здійснюються в одному і тому ж місці (наприклад, в місці прийому туристів в готелі або у туроператорів). Туристський ринок не обмежений специфічним місцем або географічною зоною, тому угоди купівлі-продажу туристичного продукту можуть здійснюватися і без прямого залучення продавця і покупця туристського продукту - за допомогою телекса, телеграми, факсу, телефонного дзвінка, готівкового розрахунку.

  Прийнято вважати, що ринок ефективно функціонує в тому випадку, якщо дотримуються наступні основні умови:

  • вільна конкуренція, при якій всі учасники ринку прагнуть досягти своїх цілей (продати товар з максимальною прибутком або купити товар з мінімальними витратами)

  • наявність основних правил в області якості і безпечно випускається і послуг, що надаються;

  • можливість вільного вибору споживача.

  Сучасний туристський ринок виконує такі специфічні функції:

  1. Функція реалізації вартості та споживчої вартості, укладених в туристичному продукті. Це означає рух вартості, яке відбивається шляхом взаємообміну грошей і туристського продукту. В результаті цього забезпечується нормальний хід суспільного відтворення, з'являються і накопичуються грошові кошти для розвитку туризму.

  2. Функція організації процесу доведення туристської продукту до споживача (туриста). Реалізується за допомогою мережі турагентів і туроператорів. Турист, витративши кошти на туристський продукт, задовольняє свої потреби в матеріальних і духовних благах. Отже, туристський ринок сприяє відшкодуванню витрат робочої сили і відтворення головної продуктивної сили суспільства.

  3. Функція економічного забезпечення матеріальних стимулів до праці. Полягає в тому, що в процесі взаємообміну грошей і туристського продукту на ринку розподіл (як необхідна фаза відтворення) постає в завершеному вигляді.

  Туристський ринок має свої специфічні особливості:

  1. Туристські послуги невловимі. Важливе значення має надійність продукту, гарантії обіцяного рівня і якості, також вичерпна інформація про споживчі властивості туру. Від цього залежить довіра до фірми з боку клієнтів і стійкість на ринку.

  2. При реалізації туристичного продукту є розрив у часі між придбанням продукту і його споживанням, тому важливі чіткість і надійність каналів просування туристичного продукту і відповідальність фірми, що реалізує продукт.

  3. На туристський попит впливають сезонні коливання і рівномірність туристського потоку. Зменшення цих негативних явищ можливо шляхом диференціації цін на елементи обслуговування за минулими сезонами, а також через зниження ємності перевезень туристів.

  4. Якість продукту в більшій мірі залежить від конкретних виконавців, тому менеджмент всередині туристського підприємства повинен постійно розвиватися.

  Рис.1. Попит і пропозиція на туристичному ринку

  Як і всі інші ринки, туристський ринок функціонує відповідно до закону попиту і пропозиції (рис.1).

  Туристський попит є формою прояву потреби населення в туристичному продукті, підтвердженої його платоспроможністю. Туристський попит виражається в певній кількості туристично-екскурсійних послуг, які населення може придбати при діючих цінах.

  Відповідно до попиту на ринку виникає пропозиція в туризмі - різноманітне кількість послуг, які необхідні туристу під час відпочинку і подорожі. Пропозиція - це ідеальна готовність і реальна можливість товаровиробників виробити і поставити на ринок певну кількість даного товару. Пропозиція при цьому не тотожне виробництва і відрізняється від нього кількісно. Пропозиція конкретного туристського маршруту (наприклад, число місць в готелі) може бути більше, ніж пропозиція на ринку. Пропозиція туристського продукту обумовлена ​​наявністю виробників продукту, рівнем розвитку туристичної індустрії, об'ємом туристських ресурсів.

  Між попитом і пропозицією спостерігається тісний взаємозв'язок: попит не тільки породжує пропозицію, а й пропозиція певним чином впливає на попит. Наприклад, обсяг пропозиції туристичних послуг збільшується при підвищенні ціни і зменшується при її зниженні.

  На туристичному ринку відбувається обмін грошових коштів туриста на послуги. При збалансованому обміні, з одного боку, відбувається задоволення інтересів виробника туристичного продукту та його споживача, а, з іншого - створюються умови для поступального розвитку туристичної індустрії.

  Туристський ринок характеризується ємністю - здатністю реалізувати певний обсяг туристського продукту при існуючих цінах і пропозиції протягом певного проміжку часу (як правило за рік). Ємність ринку залежить від платоспроможного попиту населення, рівня цін і характеру туристського пропозиції. Залежно від рівня цін потреба в туристичному продукті може бути скорочено або, навпаки збільшуватися. Знаючи ємність ринку та тенденції її зміни туристське підприємство отримує можливість оцінити перспективність цього ринку для себе.

  На туристичному ринку відбувається постійний рух потоків грошей і туристського продукту, які рухаються назустріч один одному, створюючи тим самим туристський кругообіг.

  Туристський кругообіг - це система економічних відносин, в рамках якої відбувається процес перетворень послуг в гроші і назад. Вона показує напрямок руху потоків туристського продукту, інвестицій в розвиток сфери туризму і грошових надходжень до бюджету від доходів туристської діяльності.

  Туристський кругообіг здійснюється за наступною схемою

  1. Турист купує путівку і платить туристському підприємству гроші.

  2. В результаті турист задовольняє свої нагальні потреби.

  3. Туристське підприємство отримує гроші за проданий туристичний продукт, виробляє інвестиції в розвиток туристичної індустрії, створює або купує нові види туристичного продукту.

  4. Туристське підприємство платить податки, різні збори до бюджету та виплачує заробітну плату своїм працівникам.

  Туристське підприємство повинно стійко працювати в постійно мінливій конкурентному середовищі. Елементами цього середовища є кілька ринків, що визначають кон'юнктуру туристичного продукту і які мають вплив на економіку туристського підприємства, в тому числі:

  • ринок праці;

  • фінансовий ринок;

  • ринок інвестицій;

  • ринок туристського продукту.

  Ринок праці - це сфера докладання робочих рук і інтелекту, необхідних для розвитку туристичної діяльності. Ринок праці сприяє розвитку купівельної спроможності і накопичення отриманої заробітної плати.

  Фінансовий ринок впливає на особисті заощадження, регульовані кредитною політикою держави, перерозподіляє зібрані кошти на споживчий кредит та інвестиції.

  Ринок інвестицій - це покупка підприємствами так званих «довгострокових матеріальних благ» (в основному нерухомого майна). Ринок інвестицій розвивається в залежності від споживання і процентних ставок по кредитах. Інвестиції в розширення виробництва мають прямий і непрямий вплив на зайнятість: для обслуговування нового обладнання створюються нові робочі місця.

  Структура туристського ринку

  Як відомо, ринок - це механізм, що дозволяє збалансувати співвідношення попиту і пропозиції на різні види товарів і послуг. На ньому діє велика кількість незалежних один від одного продавців і потенційних покупців, здатних і мають бажання купити якусь продукцію - в даному випадку туристський продукт. Тут можна виявити реальних і потенційних конкурентів, посередників, споживачів, реалізовані товари, а також умови функціонування ринку.

  При характеристиці ринку туризму враховується наступне:

  • основним предметом купівлі-продажу є послуги;

  • крім покупця і продавця в механізм туристського ринку включається значна кількість посередницьких ланок;

  • попит на туристські послуги відрізняється рядом особливостей: великим розмаїттям учасників поїздок по матеріальним можливостям, віком, цілям і мотивів; еластичністю; індивідуальністю і високим ступенем диференціації; віддаленістю за часом і місцем від туристського пропозиції;

  • туристське пропозицію характеризується рядом особливостей: продукти мають потрійний характер (природні ресурси, створені ресурси, туристські послуги); висока фондомісткість туристичної індустрії; низька еластичність; комплексність.

  На туристичному ринку кожен окремий продукт або послуга формується з окремих компонентів (наприклад, послуг перевізників, проживання, харчування і т. П.). Причому входять до туристичного продукту компоненти можуть бути взаємозамінні, як і туристський продукт в цілому. Наприклад, в туристський пакет можна включити готелі різної категорійності або запропонувати туристу аналогічний тур, але різні варіанти доставки до місця призначення (літаком, поїздом або автобусом). Така властивість взаємозамінності називається Субституция. Субституция найбільшою мірою характерна для основних послуг туристичного ринку: транспорту, розміщення, харчування, розваг. Вплив субституції тим відчутніше, чим більше число замінників має та чи інша туристична послуга.

  Іншою важливою особливістю туристського ринку є його компліментарність - властивість туристських товарів і послуг взаємодоповнювати один одного. Це властивість виражається в тому, що придбання споживачем одних товарів і послуг часто веде до необхідності придбання цілого комплексу інших товарів і послуг. Наприклад, транспортна послуга автоматично призводить до необхідності покупки інших послуг (харчування, розваг і т. П.). Це призводить до істотного розширення витрат на виробництво туристських товарів і послуг, а також до перерозподілу доходів між різними виробниками туристичних продуктів.

  Залежно від того, в якому стані знаходиться туристський ринок, існують і різні його форми.У ряді випадків туристичний ринок може бути вже сформованим, тобто коло виробників і споживачів вже визначено. Такий ринок називають готовим, або захопленим. Але навіть в цих випадках люди мають можливість вибору місця або способу проведення пуску, а тому туроператор повинен докладати зусиль до того, щоб залучити покупців або подолати конкуренцію.

  В інших випадках ринок доводиться створювати, тобто необхідно формувати попит на туристську продукцію. Потенційні покупці повинні бути інформовані про існування нових місць призначення, їх пам'ятки і сервісі. Вони повинні бути переконані, що отримають користь, отримають задоволення від відвідування даного місця або участі в турне або круїзі.

  Ринок туризму неоднорідний. У його структурі виділяються більш дрібні за своїми масштабами ринки. У зв'язку з цим існують різні способи класифікації туристського ринку.

  Відповідно до рекомендацій СОТ в залежності від мети подорожі виділяють ринки рекреаційного, ділового, наукового, культурно-пізнавального, лікувального, релігійного, етнічного туризму.

  З точки зору кількісної характеристики споживачів туристичного продукту виділяють три види ринків туризму: масовий, популярний і індивідуальний.

  Масовий туристичний ринок об'єднує основну масу туристів, які подорожують, в основному, великими групами. Покупці таких турів задовольняються стандартним набором послуг і розваг, передбачених програмою туру і повністю заздалегідь оплачених.

  Популярний туристичний ринок має справу з порівняно невеликою кількістю туристів, які подорожують у складі невеликих груп, але по більш дорогим інклюзив-турах, в яких передбачені більш високий рівень сервісу і розміщення в дорогих готелях, причому деякі види послуг туристи за бажанням додатково оплачують в ході подорожі .

  Індивідуальний туристський ринок охоплює туристів, які подорожують поодинці, самостійно планують свій маршрут, самі роблять всі необхідні замовлення на транспортне обслуговування та розміщення в готелях. Ці тури найбільш привабливі для заможних людей, а також для тих, хто збирається поєднати свій відпочинок з бізнесом або будь-яким іншим заняттям, що не дозволяє їм заздалегідь визначитися з термінами повернення та оплатити весь тур.

  По відношенню до певного району (регіону, країні) виділяються наступні ринки:

  • ринок внутрішнього туризму, що включає подорожі жителів району з цього району;

  • ринок в'їзного туризму, що включає подорожі по району осіб, які не є його жителями;

  • ринок виїзного туризму, що включає подорожі жителів одного району в інший район.

  Залежно від характеру організації подорожі розрізняють ринки організованого і неорганізованого туризму.

  Залежно від способу пересувань розрізняють ринки пішохідного, залізничного, авіаційного, морського і річкового, а також автомобільного туризму.

  Кожен з перелічених туристських ринків неоднорідний. Так, ринок ділового туризму включає поїздки делегацій чи окремих осіб для участі в переговорах, нарадах, з метою відвідування виставок, ярмарків та ін. Іншим різновидом ділового туризму є поїздки у складі спеціалізованих груп по професіях. За своїм характером їх можна віднести до пізнавальним поїздкам, але спеціальна програма відвідин різних об'єктів і підприємств, а також однорідний склад учасників зумовлюють доцільність виділення таких поїздок в окремий різновид ділового туризму.

  У зв'язку з особливостями і змістом маркетингової діяльності виділяються наступні ринки:

  • цільової, на якому підприємство реалізує або збирається реалізовувати свої цілі;

  • основний, де реалізується основна частина послуг підприємства;

  • додатковий, на якому забезпечується продаж деякого обсягу послуг;

  • зростаючий, що має реальні можливості зростання обсягу продажів і інші.

  Туристський ринок має різну якісну структуру (рис. 2).

  Мал. 5.2. Якісна структура туристського ринку а - весь ринок; б - потенційний ринок

  Потенційний ринок становить 10% жителів країни (регіону, міста і т. П.). До його складу входять клієнти, які виявляють інтерес до придбання туристських послуг. Тим часом, одного бажання клієнта явно недостатньо - необхідно мати у своєму розпорядженні засобами для покупки туристичних послуг. Платоспроможні споживачі повинні мати доступ до туристських послуга які можуть задовольнити їхні потреби. Якщо всі перераховані умови дотримуються, то є підстава говорити про так званому дійсному ринку.

  Його слід зменшити на кількість клієнтів, які тим чи іншим причинам не реалізують свою зацікавленість в туристських послугах на кваліфікованому ринку, який становить 20% потенційного ринку або 50% дійсного.

  Підприємство активно обслуговує 10% споживачів потенційного ринку, які мають можливість робити вибір з усього різноманіття пропонованих продуктів, в тому числі конкуруючими фірмами, і утворюють обслуговується ринок.

  Освоєний ринок утворюють клієнти, що віддають переваги послуг даного підприємства. Вони складають лише 5% потенційного і 50% обслуговується ринку.

  Подібна класифікація корисна для планування маркетингу. Вона дозволяє поглибити характер дослідження того чи іншого туристичного ринку і визначити особливості роботи на ньому різних туристських підприємств.

  Сегментація туристського ринку

  На російському ринку туристичних послуг спостерігається значна насиченість підприємствами, між ними загострюється конкуренція. Більшість підприємств мають обмежені фінансові, трудовими та іншими ресурсами і тому не можуть розпорошувати свої зусилля з метою задоволення потреб всіх клієнтів. Для організації ефективної і прибуткової діяльності туристські підприємства використовують сегментацію ринку.

  Сегментація ринку - це поділ ринку на частини (сегменти), які характеризуються спільністю вимог споживачів. Будь-який з цих сегментів може бути обраний як цільовий ринок. Чи не кожен продукт може відповідати запитам відразу всіх споживачів, тому головна мета сегментації полягає в забезпеченні адресності туристського продукту. Сегментація туристського ринку може дати відповіді на питання про поведінку, інтересах, переконаннях, сприйняттях, цінностях і потребах представників кожного сегмента.

  Найбільш повно відповідає завданням туристської діяльності метод сегментації туристського ринку, запропонований В. Сапрунова

  критерії

  сегменти попиту

  Географічні критерії

  1. Країна прибуття туриста

  в'їзний

  виїзний

  внутрішній

  2. Географічна мета туристичної поїздки

  Туризм по країнам світу

  Туризм по окремих регіонах світу

  Туризм по окремих регіонах країни проживання туриста

  соціальні критерії

  1. Вік

  Молодіжний туризм (до 30 років)

  Туризм «Сеніора» (30-40 і 45-55 років)

  Дитячий туризм

  Туризм за віковими групами

  2. Пол

  жіночий

  змішаний

  3. Професія туриста

  Безліч сегментів за професійною ознакою

  Спеціальні тури для співробітників різних галузей економіки, політики, суспільного життя

  4. Професія глави сім'ї

  Сегменти за належністю до різних соціальних прошарків суспільства (вищий менеджмент, службовці, робітники і т.п.)

  5. Величина населеного пункту постійного проживання

  Туристи з великих, середніх, малих міст

  Туристи із сільської місцевості

  6. Сімейний туризм

  туризм одиноких

  Туризм сімей з дітьми

  Туризм сімей без дітей

  багатосімейний туризм

  7. Національність

  етнічний туризм

  8. Релігійний переконання

  релігійний туризм

  паломництво

  9. Дохід сім'ї

  соціальний туризм

  Люкс-туризм

  Недорогі тури

  ексклюзивні тури

  психологічні критерії

  1. Мотив поїздки

  туризм рекреаційний

  туризм ділової

  туризм спортивний

  туризм пізнавальний

  2. Тип туриста (психологічний портрет)

  різні класифікації

  3. Сезонність

  основний сезон

  міжсезоння

  По місяцях року

  4. Організація поїздки

  організований

  самостійний

  5. Форма поїздки

  групова

  індивідуальна

  6. Використовувані засоби розміщення

  Готелі

  мотелі

  кемпінги

  Приватні будинки і квартири

  Інші типи розміщення

  7. Тривалість поїздки

  Тривалі (більше 21 дня)

  Середньої тривалості (7-14 днів)

  Короткострокові (2-4 дні)

  8. Відстань туристської мети

  Різні критерії сегментування

  Цей метод базується на складових компонентів попиту і пропозиції на туристичний продукт. Сегментацію попиту пропонується проводити за географічними, соціальним і психологічним критеріям. Основні групи критеріїв сегментації попиту на туристський продукт наведені в табл. 1.

  Найпоширенішим є географічний критерій. Тут в якості критерію розглядається країна або група країн, що мають історичну, етнічну, релігійну та іншу спільність. Сегменти на основі даного критерію - туристи, котрі долають тривалі відстані з метою відпочинку на курорті; регіональні відвідувачі (туристи, які проживають в межах регіону, де розташовується даний турцентр, і можуть туди прибути протягом чотирьох годин) і туристи, які є місцевими жителями. Близькість туристського напряму є важливим фактором: як правило, чим ближче турцентр до свого цільового ринку, тим більша ймовірність залучення великої кількості відвідувачів. Для розвитку будь-якого турцентру турорганизации зазвичай звертаються з рекламними зверненнями до жителів великих населених пунктів, що знаходяться поблизу від нього.

  Соціальні критерії - це вік, стать, професія туриста - глави сім'ї, величина населеного пункту, де постійно проживають туристи, кількість членів сім'ї, які супроводжують туриста, тип сім'ї, національність, релігійні переконання, дохід сім'ї в цілому і на одного її члена, наявність або відсутність в сім'ї особистих транспортних засобів. Зростаюче значення набуває жіночий, професійний, спеціалізований туризм (для банківських службовців, працівників сільського господарства, різних галузей промисловості), а також молодіжний туризм і туризм «юніорів».

  При психолого-поведінкової (психологічної) сегментації споживачів поділяють на групи за ознаками способу життя і цільовим установкам щодо їх вільного часу, за влучним висловом особистості і поведінкових особливостей, а також по стереотипам щодо споживання турпродукту. До цих критеріїв туристського поведінки відносяться мотив поїздки, психологічний портрет туриста, сезонність, організація і форма поїздки, використовувані транспортні засоби, засоби розміщення, тривалість поїздки, віддаленість турцелі, а також джерела фінансування поїздки, консультанти і посередники в ухваленні рішення про вчинення турпоїздки.

  Багато сегменти туристичного ринку діляться на більш дрібні субсегменти. Наприклад, в рекреаційному туризмі - це відпускної туризм і туризм з метою лікування. Часто буває нелегко провести чітку межу між окремими сегментами по мотивації: діловий туризм може поєднуватися з пізнавальним, спортивний - з рекреаційним.

  Наприклад, сегментація туристського ринку за критерієм способу життя дозволяє виявити такі споживчі групи:

  • занурений в себе шукач насолод;

  • активна і цілеспрямована особистість;

  • представник ділових кіл;

  • «Сині комірці»;

  • традиційний домосід.

  Занурений в себе шукач насолод. Молода людина, що виконує монотонну, нецікаву роботу, шукає задоволення від реальних і уявних видів діяльності на свіжому повітрі. Любить ходити на рибалку та полювання, займатися спортом, захоплений дорогими спортивними автомобілями. У нього пристойний дохід, але всі рішення про покупках приймаються їм спонтанно. Чи не планує життя на довгу перспективу. Постійний глядач спортивних, пригодницьких і один аналогічних телепрограм.

  Активна і цілеспрямована особистість. Використовує всі свої здібності і енергію для просування по службі проявляє великий інтерес до своєї роботи. Ліберал з сучасними поглядами на багато сторін життя, впевнений в собі. Процвітає в постійному пошуку нових відчуттів, активної діяльності (наприклад, катання на лижах, плавання на яхті, подорож за кордон). Читає журнали для того, щоб постійно бути курсі всіх подій і останніх тенденцій сучасної культури. Дивиться спортивні телевізійні програми, розважальні шоу і новини починаються.

  Ділова особистість. На відміну від активної цілеспрямованої особистості має в своєму розпорядженні більше вільних грошових коштів для дорогого відпочинку. Але вважає за краще пересуватися на невеликі відстані і менш мобільна, так як має постійне місце проживання і сформувалася сім'ю, читач ділових журналів, газет, глядач коротких зведень новин, спеціальних телевізійних програм про подорожі та природі.

  «Сині комірці». Проживають в невеликих містах або на околиці великих міст, мають тверді переконання, щодо суспільних цінностей (почуття патріотизму, моралі і необхідності у важкій роботі). Чудовим відпочинком вважають відпочинок з сім'єю в наметах. Люблять полювання і риболовлю. З усіх телевізійних спортивних програм воліють футбол.

  Традиційний домосід. Його головною проблемою є нездатність іти в ногу з швидко мінливим світом. Прихильник старих традицій, чекає того ж від інших людей. Намагається отримати максимальну користь з кожного витраченого їм рубля. Уникає усього, що пов'язано з ризиком, і ніколи не буде робити покупок в кредит. Глядач телевізійних комедій. Основним джерелом інформації про останні події в світі для нього є трансляції новин по телебаченню.

  Перераховані сегменти дають поверхневу характеристику споживачів.При розподілі туристського ринку за узагальненими характеристиками сегменти, отримані за критерієм способу життя, представляють групи споживачів з абсолютно різними потребами і цінностями. Кожен сегмент являє собою основний ринок, для якого розробляється спеціальний турпродукт. Соціально-демографічні дані виявляють фізичні і фінансові можливості та обмеження кожного сегмента. Опис способу життя дає уявлення про потреби і запити кожного сегмента. Дані про використання кожним сегментом ЗМІ показують, за допомогою яких засобів можна провести рекламну компанію з метою інформування даного сегмента.

  Таким чином, здійснюючи сегментацію, туристичні підприємства виявляють групи клієнтів, об'єднані з яких-небудь ознаками. Кожному з ринкових сегментів має відповідати специфічне туристське пропозицію. Такий підхід дозволяє не тільки задовольнити наявний попит, а й коригувати його.

  Всесвітня туристська організація на основі комбінації ознак рівня доходу і рівня освіти виділяє чотири сегменти туристичного ринку.

  До першого сегменту відносяться особи з середньою або навіть відносно низьким рівнем доходів. Основною метою їх подорожі є відпочинок на морі, при цьому мета їхньої подорожі і місце, в основному, визначаються рівнем цін. Для цього сегмента туристського ринку не характерно прагнення до різкої зміни вражень. Ця категорія туристів не має великих коштів, чутлива до цін на послуги і в той же час вкрай вимоглива до їх якості. Основний принцип таких туристів - отримати все сповна. Зупиняються вони в готелях невисоких розрядів, але в той же час виявляють дуже великий інтерес до різного роду розваг і різних екскурсій. У міжнародному туристичному обміні цей сегмент туристичного ринку є найчисленнішим, що становлять основу масового туристського підходу. Зазвичай турист цього сегмента здійснює подорожі на близькі відстані, в основному, до найближчого моря.

  До другого сегменту туристського ринку відносяться особи з рівнем доходів вище середнього. Ці туристи найчастіше мають вищу освіту, рідше - середню спеціальну. Основною метою для них є відпочинок у поєднанні з пізнавальним процесом. У цих туристів переважає пізнавальний мотив, і тому вони можуть примиритися з відсутністю комфорту при відвідуванні даного їх регіону, якщо іншої можливості відвідати даний регіон немає.

  Третій сегмент утворюють особи з високим рівнем доходів. Маючи, в основному, вищу освіту, вони цікавляться пізнавальними поїздками, прагнучи до зміни вражень. Тут представлені дві вікові категорії: середній і «третій» віки. Особи «третього» віку подорожують у складі груп, представники ж середнього віку віддають перевагу індивідуальні поїздки або поїздки невеликими групами друзів, знайомих. Для цього сегмента інтерес представляють далекі подорожі тривалістю 2-3 тижні. Крім іншого, ці туристи цікавляться сувенірами, причому це можуть бути дорогі вироби.

  Четвертий сегмент складають високоосвічені люди, які виявляють інтерес до вивчення природи, культури, способу життя, традицій і звичаїв інших народів. Його утворюють люди різних вікових категорій та з різним рівнем доходів, але на подорож вони готові витратити значні кошти, часто за рахунок заощаджень. Цей сегмент ринку досить бідний, але в останні роки він значно виріс і зберігає тенденцію до зростання.

  Основні фактори, що впливають на туристський ринок

  На туристський попит, а, отже, і на туристський ринок впливає ряд факторів. Попит на туризм, як і на інші товари і послуги, обумовлений купівельною спроможністю споживачів, тобто наявністю у населення коштів і бажанням їх витратити на подорожі.

  Основними факторами тут є: структура населення, вік, рівень доходів населення, освіту, рід занять, приналежність до певної раси, стать, час, спосіб життя та ін.

  Структура населення. Існує кілька прогнозів динаміки зростання чисельності російського населення: згідно з песимістичними прогнозами, в 2010 році чисельність населення знизиться до 133 млн. Чоловік; згідно з оптимістичними - залишиться на рівні 147 млн. чоловік. Середній варіант прогнозу передбачає, що в Росії до 2010 року будуть проживати близько 140 млн. Чоловік.

  Сьогоднішні зміни в структурі населення визначають завтрашній розвиток туризму. У Росії спостерігається низький рівень життя і, як наслідок, народжуваності.

  Низьке значення коефіцієнта народжуваності і високе значення коефіцієнта дитячої смертності безпосередньо не означає, що жителі країни будуть менше подорожувати, проте це вносить зміни в структуру населення, що необхідно враховувати при розвитку туризму.

  У віковій структурі російського населення спостерігається тенденція до старіння. Тому особливу увагу слід звернути на розвиток туризму для осіб похилого віку - зростаючого за чисельністю сегмента туристських пересувань. Однак такий розвиток можливо тільки за умови турботи держави про людей похилого віку.

  Вік. Зміни у віковій структурі населення чи інакше впливають на всі галузі бізнесу. Для прогнозування розвитку туризму важливо стежити за тенденціями в вікових сегментах населення країни і правильно визначати їх вплив на туристичний ринок.

  Західні дослідники виділяють наступні вікові сегменти, що впливають на туристський ринок.

  Діти. Зростання кількості новонароджених в короткостроковій перспективі є небажаним обставиною для туризму; так як сім'ї з немовлятами та маленькими дітьми більше воліють залишатися вдома, ніж подорожувати. До того ж в таких сім'ях частина доходу, яка могла б бути витрачена на туризм, витрачається на маленьких дітей. Однак зростаюча кількість дітей є хорошим фактором розвитку туризму на довгострокову перспективу, так як ці діти будуть потенційними споживачами туристських послуг.

  Підлітки становлять важливий сегмент ринку, так як вони мають у своєму розпорядженні значною індивідуальною купівельною спроможністю і дуже впливають на членів сім'ї у визначенні місць проведення відпустки (особливо в сім'ях з великим достатком). Підлітки можуть бути і самостійними туристами. Особливим фактором, що сприяє подорожам молодих людей, є наявність у них власних транспортних засобів.

  Сегмент молодих людей на туристському ринку складається з двох вікових категорій: від 18 до 24 і від 25 до 34 років. Через свою численність і високої рухової здатності ці категорії значно впливають на стан туристського ринку. Оскільки молоді люди зазначеного віку є велику групу, можна визначити комплексні тенденції в даному сегменті: щодо пізнє заміжжя, поява в родині тільки одну дитину, невелике домашнє господарство, важливість кар'єри для обох дорослих членів сім'ї. На туристичному ринку для молодих людей існують дві найбільш зустрічаються підгрупи: молоді одинаки і молоді сім'ї без дітей.

  Люди у віці від 35 до 44 років здатні робити істотний вплив на купівельні переваги населення. Спосіб життя даного сегмента стає способом життя всієї країни будь то подорожі, кращі місця відпочинку, харчування і т. Д. Саме ця група людей схильна до подорожей літаком і до відпочинку на курортах. На подорожі і засоби розміщення вони витрачають багато грошей. Більшість людей цього сегмента добре освічені. Пріоритетним для них є самовдосконалення. Отримання нової інформації вони вважають необхідним засобом розширення кругозору, але не розкішшю. Задоволення потреб цієї групи - важливий фактор для подальшого успішного розвитку туристичного бізнесу.

  Люди у віці від 45 до 54 років схильні до відпочинку на курортах, віддалених від їх місця проживання, і до подорожей літаком. Провідне становище в цій групі займають економічно активні люди. Туристи даного віку пред'являють підвищені вимоги до комфорту і зручності, змістовним екскурсійним програмам, які мають ознайомлення з об'єктами відповідно до їх професійними інтересами.

  Важлива тенденція, на яку необхідно звертати увагу, - зростання чисельності людей похилого віку (60-65 років) і людей понад 65 років. Цей ринок є постійно зростаючим і не менш важливим, ніж інші вікові сегменти туристичного ринку. Особливістю туризму людей цього віку є вимога персонального уваги обслуговуючого персоналу, можливість отримання медичної допомоги і т. П. Разом з тим ця категорія приваблива тим, що вона не обмежена рамками відпускного періоду і тому намагається уникати піку туристичного сезону (липень, серпень), вважаючи за краще "оксамитовий сезон".

  З точки зору ставлення цих вікових груп до туризму і подорожей розрізняють три основні підгрупи: група людей у ​​віці від 55 до 64 років; від 65 до 74 років і від 75 років і старше. Вікова група людей від 55 до 64 років характеризується наявністю вільних грошових коштів і відносною свободою від витрачання коштів на освіту, виховання та утримання дітей. Люди у віці від 65 до 74 років вважаються активними пенсіонерами і складають важливий ринок подорожуючих. Люди у віці від 75 років і старше не такі активні і частіше за все не розташовані до далеких і тривалих подорожей.

  Дохід. Купівельна спроможність населення - важливий Фактор розвитку туризму. Зі зростанням доходів кількість туристських поїздок і витрати на туризм збільшуються. Чим вище дохід тій чи іншій сім'ї, тим більше можливостей для здійснення турпоїздок. Саме на туризм воліють витрачати більшу частину доходів заможні люди. Як засіб, що заощаджує час пересування, їх більше приваблюють авіаперельоти.

  У витратах на відпочинок заможних клієнтів більшу частину складають витрати на розміщення, придбання готового турпродукту «all-inclusive», розвага, харчування і т. Д. Витрати ж на транспорт становлять лише невелику частку всіх витрат на тур, так як заощадити на транспортних послугах набагато складніше, ніж, наприклад, на розміщенні, харчуванні і т. п.

  Попит на туризм безпосередньо залежить від рівня доходів споживачів, тому необхідно постійно стежити за тенденціями змін в сфері особистих доходів населення.Якщо економічні показники говорять про спад, то туристським підприємствам потрібно знижувати ціну на свій товар.

  Освіта. Туристська активність населення знаходиться в прямій залежності від рівня освіти потенційних споживачів. Освіта розширює інтереси людей і таким чином стимулює туризм. Люди з середньою освітою воліють розважальні поїздки. Люди з вищою освітою більше схильні подорожувати. У такої категорії населення вищі доходи, як основний засіб пересування при подорожах вони вважають за краще використовувати авіатранспорт.

  Професія. Певний вплив на види придбаних туристських товарів і послуг надає рід занять туриста. Службовці офісів подорожують більше, ніж робітники. Однак найбільше турпоїздок в рік роблять менеджери, банківські службовці та адміністративні працівники. Туристські підприємства прагнуть виділити групи за родом занять, а деякі з них навіть спеціалізуються на виробництві товарів і послуг, потрібних якоїсь конкретної професійної групи.

  Однак не завжди споживачів можна чітко розділити ознаками доходу, віку, освіти і роду занять. Наприклад, деякі робітники можуть мати досить високі доходи, але їх купівельні звички значно відрізняються від купівельних звичок адміністративних працівників: зазвичай Високооплачувані робочі витрачають на туризм менше коштів. Хоча ця група людей і не є активно подорожує, в якості потенційного ринку вона заслуговує увагу менеджерів туризму.

  Раса. Населення Росії дуже неоднорідний. Расові і національні меншини також можуть вважатися потенційними споживачами туристських послуг. Ця частина населення має свої національні особливості, культуру і традиції. У цих груп людей спостерігаються відмінні від основного населення переваги і купівельні звички. Такі потенційні споживачі вимагають спеціального підходу, створення спеціалізованих маркетингових програм.

  Пол. У структурі російського населення більшу частину складають жінки (53%), середня тривалість життя яких поступово збільшується в порівнянні із середньою тривалістю життя чоловіків. Крім того, спостерігається постійно зростаюча соціальна, політична і економічна роль жінок. Ці фактори роблять жінок найважливішим сегментом туристичного ринку.

  У Росії жінок, які працюють поза домом, більше, ніж займаються домашнім господарством. Працюючі жінки в багатьох випадках мають у своєму розпорядженні порівняно високим доходом і тим самим сприяють появі в сім'ї додаткових коштів, необхідних для подорожей.

  Для багатьох жінок утримання будинку не є основним заняттям. Такі жінки займають традиційні «чоловічі» посади, які передбачають підвищену відповідальність і одночасно ведуть до нового рівня освіти і до значній мірі економічної та соціальної самостійності. Серед працюючих жінок жінки-кар'єристки найбільш перспективні для турпідприємств.

  Таким чином, соціальні ролі статей зазнають значних змін і сприяють зміні в споживчій поведінці.

  Наявність вільного часу. Люди витрачають на подорожі не тільки гроші, але і свого часу. Ніякі доходи, навіть найвищі, не зможуть допомогти індивідууму здійснити турпоїздку, якщо у нього на це немає часу. У сучасному суспільстві брак часу (так само, як і нестача доходу) є основним обмеженням туризму. Час також впливає на вибір транспортного засобу, туристського центру і заходів на відпочинку.

  За останній час обсяг вільного часу населення значно збільшився. Такі фактори, як скорочення тривалості робочого тижня, більш тривалу відпустку (який можна розділити на кілька частин), святкові дні, шкільні канікули, можливість неповного робочого дня, заняття позаштатних посад, вихід на пенсію, зміни в рівні освіти, відіграли значну роль. За кількістю свят і перенесення святкових дат з метою продовження відпочинку Росія стоїть на одному з перших місць в світі.

  Урбанізація. В результаті урбанізації скорочується чисельність населення, яке проживає в дрібних населених пунктах і займається сільським господарством. Саме ця соціальна група, яка раніше становила частину «непутешествующего» населення, входить на туристський ринок як новий сегмент.

  Існують причини, за якими людина або не подорожує, або робить це надзвичайно рідко. Ці причини можна назвати бар'єрами до подорожі. Для більшої частини населення бар'єрами до подорожі є наступні причини.

  Вартість турпродукту. Споживач діє в умовах обмеженості грошової маси і при складанні бюджету змушений насамперед враховувати інші статті витрат (наприклад, на придбання предметів першої необхідності). Судження, що подорож є надто дорогим задоволенням, можна розглядати як думка про сумнівну користь туризму. З іншого боку, слід враховувати, що вартість туристичної поїздки є для туриста об'єктивної і принципової причиною того, щоб залишатися вдома.

  Дефіцит часу. Багато людей не можуть залишити роботу (справи) заради подорожі.

  Обмеження по здоров'ю. Погане здоров'я або фізичні вади не дозволяють людині покинути свій будинок, змушують відмовитися від подорожі.

  Життєвий цикл сім'ї. Батьки малолітніх дітей не подорожують часто через сімейних обов'язків або можливих незручностей, пов'язаних з переїздом. Самотня людина (вдівець), як правило, не подорожує через відсутність в поїздці попутника.

  Дефіцит інтересу. Незацікавленість, як і незнання тих видів туристської діяльності і туристських напрямків, які можуть принести необхідну задоволеність від поїздки, часто є серйозним бар'єром до подорожі.

  Страх і безпеку. Туристська поїздка передбачає зіткнення з новим, що часто лякає туриста. Війни, заворушення, негативні публікації в засобах масової інформації про конкретній місцевості залишають в душі потенційного туриста страх і упередження щодо конкретного туристського напрямку. Серйозним бар'єром, не тільки стримуючим, а й таким, що дискредитує туризм, є тероризм.

  Структура ринку.

  Загальні принципи поведінки підприємства на ринку визначаються структурою ринку. Під структурою ринку розуміють його внутрішню будову, наявність стійкого зв'язку між його елементами, кожен з яких має свою специфіку. Існує безліч критеріїв для її характеристики, але найбільш поширеним є стан конкурентного середовища:

  чисельність продавців і покупців,

  ступінь диференціації конкуруючих і схожості товарів, що продаються,

  рівень бар'єрів для проникнення нових конкурентів,

  здатність продавців і покупців впливати на ціни,

  величина витрат і структура витрат.

  Коли мова йде про структуру ринку, то мається на увазі не стільки кількість компаній і фірм, що діють на ринку, скільки гострота конкуренції між ними.

  Конкуренція - необхідна умова існування ринку. Зазвичай під конкуренцією розуміють боротьбу двох або більше суперників на конкретних ринках. Зміст конкуренції розкривається в її функціях.

  По-перше, при наявності конкуренції фірми створюють тільки ті товари і послуги, які вони в змозі реалізувати. Конкуренція впливає на виробництво таким чином, щоб воно максимально відповідало вимогам споживачів, інакше товар буде проданий за низькою ціною або залишиться нереалізованим.

  По-друге, конкуренція змушує виробника раціонально використовувати ресурси і постійно підвищувати продуктивність праці, вибираючи найбільш ефективну комбінацію факторів виробництва.

  По-третє, ринкова конкуренція змушує виробника постійно пропонувати споживачеві абсолютно нову продукцію або покращувати вже існуючу, щоб отримати більш високий прибуток.

  Якщо аналізувати ринок, спираючись на такі показники, як кількість продавців і покупців, а також частка продукції кожної фірми на ринку, то отримаємо чотири основних види:

  1) досконала конкуренція;

  2) чиста монополія;

  3) монополістична конкуренція;

  4) олігополія.

  Ринок досконалої (вільної, чистої) конкуренції - це така ринкова структура, де діє велика кількість продавців і покупців стандартизованої продукції. Цей ринок характеризується вищим ступенем схожості товару і відкритий для кожного. Необхідна умова досконалої конкуренції - відсутність можливості змови між продавцями про ціну.

  Назвемо основні ознаки ринку досконалої конкуренції.

  1. Товари різних виробників ідентичні за своїми властивостями. При ідентичності наявних на ринку продуктів споживачеві байдуже, у кого купувати товар, тому він орієнтується на ціну і віддає перевагу тому товару, який дешевше. Якщо споживач має необхідною інформацією про діючі ціни, то продавець не може їх підняти без ризику розгубити своїх покупців, тому збиткова фірма не може врятувати себе за рахунок підвищення цін. При зростанні цін неминуче відбувається відтік покупців до того виробнику, який продає цей товар за нижчою ціною, і навпаки - зниження ціни забезпечує приплив покупців.

  2.Кількість продавців і покупців дуже велике, і ніхто з них не може вирішальним чином впливати на ринкову ціну товару. Кожна окрема покупка настільки мала в порівнянні з сукупним обсягом продажів на галузевому ринку, що рішення однієї фірми збільшити або зменшити (навіть в кілька разів) виробництво своєї продукції не зможе чинити жодного помітного впливу на ринкову ситуацію, оскільки частка цього товару на ринку залишиться незначною, тому окремий виробник в умовах досконалої конкуренції не може впливати на ринкові процеси. Він продає стільки продукції, скільки зможе продати за ринковою ціною.

  3. Відбувається безперешкодне вирівнювання цін в різних частинах ринку. На ринку досконалої конкуренції всі фактори виробництва повністю вільні і максимально рухливі. Продавці, діючи незалежно один від одного, безперешкодно приходять на ринок і залишають його. Ресурси щодо вільно переливаються з одного виду діяльності в інший. Конкуренту протистоїть не конкретна фірма, а ринок в цілому. Проблеми пошуку постачальників не існує. Новим виробникам легко проникнути в галузь, а вже існуючим - вийти з неї в разі, якщо вона стала приносити збитки.

  4. Продавці та покупці мають однакову інформацією про ціни, товари, попит, пропозицію і ін. Для ринку досконалої конкуренції характерна визначеність: виробники знають свої витрати і доходи, споживачі добре поінформовані про ціни всіх фірм, власники факторів виробництва володіють точною інформацією, за якою ціною їх купують.

  Протилежністю досконалої конкуренції є чиста монополія. На ринку чистої монополії одному продавцеві протистоїть безліч покупців і повністю відсутня конкуренція. Такий ринок повинен відповідати таким умовам:

  • товар виробляється і продається єдиним продавцем;

  • товар не має близьких замінників;

  • продавець продає тільки свої товари;

  • існує дефіцит;

  • ринок закритий для нових продавців.

  Існують галузі, де монополія необхідна. Йдеться про природної монополії. Вона виникає там, де виробництво певного виду продукції обходиться дешевше, якщо їм займається тільки одна фірма. Типові монополісти - продавці газу, тепла, електроенергії, що визначається самим характером подібного виробництва. Проникнення в таку галузь інших виробників призводить до збільшення витрат.

  Сучасний ринок - це ринок недосконалої, або монополістичної конкуренції, який характеризується рисами як монополії, так і конкуренції. В основі даного типу ринку лежить диверсифікація виробництва. Кожна фірма виробляє схожу продукцію, яка відрізняється від продукції інших компаній деякими технічними характеристиками: використаними при її виготовленні матеріалами, дизайном, якістю, торговою маркою і т.п.

  Переважна більшість великих компаній діє в кількох галузях. Одноотраслевие корпорації в промислово розвинених країнах є винятком. Розширення діяльності компаній пов'язане з їх прагненням підвищити свою стійкість на ринках збуту і максимально використовувати досягнення технічного прогресу.

  Олігополія являє собою тип ринку, де діють кілька великих і близьких за обсягом продажів і ступеня впливу компаній, яким протистоїть основна маса покупців. Частка кожного виробника так велика, що зміна обсягу продажів будь-якого з них веде до коливань цін і певним чином впливає на поведінку конкурентів, викликаючи їх реакцію. Кожна компанія може сама впливати на ціни, як і при монополії, але ринкова ціна визначається в результаті дій всіх продавців. Олігополістичнихринок практично монополізований кількома найбільшими виробниками, що конкурують між собою. Йдеться про гігантських компаніях, що походить із ринку, міць яких базується на концентрації виробництва, технічному, технологічному і фінансовому перевагу, наявності висококваліфікованої робочої сили, високій якості управління та ряді інших факторів. Для олігополії характерний розподіл ринку між його учасниками за допомогою змови, який створює несприятливу ситуацію для споживачів. Фактично олігополістичнихринок є ринком неповної монополії.

  Стадії життєвого циклу галузі. Розвиток галузі має визначатися як результат впливу певних зовнішніх сил на підприємства і кваліфікується чотирма стадіями життєвого циклу.

  Наведемо характеристики чотирьох стадій зрілості галузі.

  1. Народження. Галузь, яка перебуває на цій стадії, виникла недавно як усвідомлення існування деякої незадоволеної потреби групи споживачів або шляхом розвитку ринків товарів, заснованих на нових технологіях, раніше не існували або не використовувалися, для задоволення певних потреб споживача. Основними характеристиками такої галузі є зміни в технології, енергійний пошук нових споживачів і фрагментарність пропозицій на швидко мінливому ринку. Обсяг продажів швидко зростає; прибутку, як правило, немає, але ростуть тільки інвестиції, тому потік готівки тут поки ще негативний. Йде поглинання готівки для розвитку галузі.

  2. Зростання. На цій стадії продукція галузі починає користуватися попитом у дедалі більшої кількості покупців, і конкуренти починають боротися за отримання дедалі більших часток збільшується «дохідного пирога». На стадії зростання покупці, частки і технології стають відомі набагато краще, і входження в галузь нових «гравців» виявляється набагато більш важкою справою. Обсяг продажів швидко збільшується; з'являється прибуток, обсяги якої швидко наростають, хоча потік готівки все ще може бути негативним.

  3. Зрілість. На даній стадії відбувається повне насичення ринку. Більшість потенційних покупців купує продукцію досить регулярно. Зрілість характеризується стабільністю відомих покупців, технологій, розподілу часток на ринку, хоча конкуренція на ринку за його перерозподіл все ще може тривати. Обсяг продажів досягає гранично високого рівня, після чого настає уповільнення зростання і потім повна зупинка; прибутку досягають гранично високого рівня і залишаються на цьому рівні або починають трохи знижуватися, в той час як рух готівки залишається позитивним.

  4. Старість. На даній стадії покупці поступово втрачають інтерес до продукції або тому, що нові і більш якісні її замінники починають витісняти стару продукцію, або тому, що змінюються споживчі переваги або смаки покупців. Головними характеристиками цієї стадії є падіння попиту, зменшення числа конкурентів і (у багатьох аналогічних виробництвах) звуження асортименту товарів. Обсяг продажів різко падає, прибутку знижуються, рух готівки падає повільно; всі параметри сходяться до нуля.

  Економіка туризму ґрунтується на загальній економічній теорії і передбачає мікро- і макроекономічний аналіз. Це означає, що при дослідженні поведінки підприємства необхідно розглядати мікро- і макросередовище, в яких воно діє, а також його внутрішню будову.

  Макроекономіка досліджує економіку як єдине ціле. Вона дає відповіді на питання: як досягти повної зайнятості і як забезпечити економічне зростання, що призводить до зміни загального рівня цін? До макроекономічних відносяться проблеми досягнення сталого економічного зростання, повної зайнятості і мінімального рівня інфляції.

  Мікроекономіка вивчає виробництво, споживання, інвестиції, заощадження та інші економічні явища з точки зору поведінки окремих господарських одиниць (споживача, домашнього господарства, підприємства, об'єднання і т.д.).

  Тема. Розвиток туризму в Росії. Туристські зони країни (додатково)

  У нашій країні міжнародний туризм є порівняно новою галуззю, яка має свою історію. Розвиток туризму і туристсько-екскурсійного обслуговування на території нашої країни, що володіє величезними екскурсійними та туристичними ресурсами, пройшло 4 великих етапи становлення і формування:

  1) зародження і формування організаційної структури (початок 20-х голів і до 1936 року);

  2) передача туризму і екскурсій у відання профспілок і створення передумов для формування індустрії туризму (1936-1969 рік);

  3) період інтенсивного розвитку туризму в умовах соціалізму (1969-1985 рік) і перетворення у велику галузь;

  4) перехідний етап розвитку туризму (1985 рік по теперішній час).

  Перший етап розвитку туризму умовно пов'язаний з приїздом до Росії американського письменника і публіциста Джона Ріда, автора книги «10 днів, які потрясли світ», потім пішов приїзд журналіста Лінкольна Стіффенса; письменника Теодора Драйзера, який після відвідування в 1927 році Росії видав книгу «Драйзер дивиться на Росію» (1928). У 20-30-х роках нашу країну відвідали відомі письменники і громадські діячі: Мартін Андерсен-Нексе, Рабіндранат Тагор, Джордж Бернард Шоу, Анрі Барбюс. У 1920 році при Народному комісаріаті освіти створюється об'єднане лекційно-екскурсійне бюро. Особливо пожвавилася туристично-екскурсійна робота в 1929 році, коли була створена єдина туристична організація - Всесоюзне добровільне товариство пролетарського туризму і екскурсій (ОПТЕ). Вже до 1935 року ОПТЕ об'єднувало близько 730 тис. Чоловік. Однак слабка матеріальна і фінансова база, гостру нестачу кваліфікованих кадрів стримали подальший розвиток туризму. Потім ОПТЕ було ліквідовано і функції з організації та керівництву туристично-екскурсійними справами передаються ВЦРПС. Було організовано туристично-екскурсійне управління (ТЕУ). ТЕУ керувало місцевими і далекими екскурсіями, сконцентрувавши в своїх руках матеріально-технічну базу ОПТЕ. Керівництво організацією було доручено Вищій Раді фізичної культури. При Раді створюється Всесоюзна секція туризму. Проведена реорганізація, по суті, була кроком вперед і поклала початок новому етапу в розвитку туристської справи. У 1925 році створюється Всесоюзне суспільство з культурних зв'язків із закордоном (ВОКС), яке здійснювало зв'язку з іноземцями, які прибувають до Росії.Уже в 1929 році ВОКС було пов'язано з 77-ма країнами, число іноземців росло, тому було створено Всесоюзне товариство «Інтурист». У 1929-1938 роки Радянський Союз відвідало понад 100 тис. Іноземних громадян.

  Другий етап. Напередодні Великої Вітчизняної війни було створено кілька тисяч туристських секцій, 165 наметових баз. У роки війни туризму було завдано величезної шкоди. Фашистські загарбники спалили і зруйнували багато туристичні бази. Ще не закінчилася війна, як відновили роботу туристичні організації. У 1945 році створюються туристично-екскурсійні управління в Москві, Ленінграді, Криму, на Північному Кавказі, в багатьох областях РРФСР.

  Іноземний туризм в СРСР став розвиватися приблизно з середини 50-х років. Після відновлення розореної війною матеріально-технічної бази «Інтурист» було організовано подорож для іноземців по 15-ти маршрутах. Зарубіжні гості знайомилися з підприємствами і будівництвами, з життям і побутом радянських людей, з мистецтвом народів СРСР. У 1955 році на «Інтурист» було покладено не тільки залучення іноземних туристів в СРСР, а й організація туристичних поїздок радянських громадян в інші країни. З розширенням географії іноземного туризму збільшується кількість відділень і агентств Госкоминтуриста. У його розпорядженні знаходилися сучасні комфортабельні готелі, кемпінги, мотелі, ресторани, транспортні засоби. Потім Держкомінтурист розширив ділові зв'язки з зарубіжними туристичними організаціями, фірмами багатьох країн світу (понад 700).

  Держкомінтурист доручає фірмам-контрагентам здійснювати активізацію іноземних туристів з метою поїздок в СРСР. Дієвими засобами реклами є радіо і телебачення, а також радянська і іноземна преса. Маршрути подорожей іноземних туристів проходили по 135-ма містами країни, розташованим в європейській частині, на Кавказі, в Середній Азії, Сибіру і на Далекому Сході.

  У 60-ті роки виникло багато місцевих туристичних маршрутів, зміцнилася матеріальна база туризму, склалися передумови для перетворення туризму в велику галузь обслуговування населення. Одночасно з ростом індустрії туризму і розширенням вікового складу більш різноманітними стають цілі туристичних подорожей і види туризму.

  Крім «Інтуриста», питаннями прийому іноземних туристів в Росії займалися також і інші відомства і організації. Так, наприклад, Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник», створене в 1958 році, співпрацює з багатьма молодіжними організаціями інших країн та організовує на умовах взаємного обміну поїздки молоді до багатьох країн.

  У 1964 році для прискорення розвитку іноземного туризму ВАС «Інтурист» отримує значну матеріальну базу від держави.

  Центральна рада з туризму ВЦРПС організовував туристський обмін по лінії профспілок і громадських організацій. На принципах обміну в розвитку туризму брав участь Союз товариств дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, комітети - захисту миру, радянських жінок, ветеранів війни, Союзи - журналістів, письменників, композиторів.

  Третій етап - це період інтенсивного розвитку туризму (1969-1985 роки). У травні 1969 року було прийнято постанову ЦК КПРС «Про заходи щодо подальшого розвитку туризму і екскурсій в країні». У ньому ставилося завдання перетворити туризм і екскурсії в велику галузь обслуговування населення. Спочатку бюро подорожей та екскурсій були організовані практично у всіх містах з чисельністю населення понад 100 тис. Чоловік, а з 1984 року - в містах з чисельністю населення до 50 тис. Чоловік. У 70-х роках число туристичних баз, готелів значно зросла.

  У 1975 році туристично-екскурсійні організації профспілок СРСР мали разом з Інтурист більше 1000 туристичних організацій, які обслуговували близько 400 тис. Чоловік. У цей період важливою складовою частиною туристичної роботи стало екскурсійне обслуговування населення. Число учасників екскурсій за період з 1970 по 1983 рік збільшилася в 5 разів і перевищила 194 млн. Чоловік. У країні діяло понад 8181-го бюро подорожей та екскурсій. Екскурсоводи стали невід'ємною частиною обслуговування туристів на всесоюзних і місцевих маршрутах, в транспортних подорожах, під час масових туристичних заходів.

  В цілому, основні потоки екскурсантів прямували в столицю - місто-герой Москву, історичні центри нашої країни (Ленінград, Київ, Псков, Новгород), в міста, багаті архітектурно-історичними пам'ятками (Рига, Таллінн, Вільнюс, Володимир, Ярославль, Суздаль, Загорськ, Ростов Великий) і курортні центри (Паланга, Валдай і ін.), на Чорноморське узбережжя Кавказу.

  Четвертий етап. З 1985 року в Росії почалася перебудова, на початковому етапі якої відбулася трансформація ідеології, знищення «залізної завіси», був максимально лібералізований в'їзд і виїзд в закордонні країни, посилилися ринкові механізми, утворилися ринки сировини, матеріалів, грошей. Одночасно стався розпад старих господарських зв'язків, розвал виробництва, зростання інфляції, податкова реформа. Вся російська економіка перебувала в динамічному процесі перетворення, закладалися основи нового індустріального держави на основі нових ринкових відносин. Перш за все була зруйнована монополія 3-х китів туризму - «Інтуриста», ВЦРПС, БММТ «Супутник». З'явилося безліч приватних туристичних фірм.

  Територію Росії з її різноманітними природно-кліматичними умовами відповідно до районуванням поділяють на 11 туристичних зон: (окремий лист)

  Тема 3. Територіальне розміщення підприємств галузі

  Розміщення підприємств галузі - це одна з форм суспільного поділу праці, що виражається в просторовому розподілі підприємств і виробництва на території економічного району або країни в цілому. Воно виступає як важливий фактор підвищення ефективності суспільного виробництва. Правильне географічне розміщення підприємств - передумова для ефективного використання рекреаційних і трудових ресурсів країни, більш повного задоволення потреб населення, зростання його добробуту. У процесі розміщення виробництва вирішуються не тільки чисто економічні, а й соціально-політичні завдання:

  • подолання істотних відмінностей між економічним розвитком регіонів країни,

  • підвищення економічного рівня розвитку в минулому відсталих районів країни,

  • зростання в них висококваліфікованих кадрів.

  Найважливішим принципом розміщення підприємств будь-якої галузі є наближення виробництва до джерел сировини, до районам споживання за умови виробництва необхідної продукції з мінімальними витратами суспільної праці.

  Рівномірний розподіл виробництва по території країни на базі спеціалізації туризму та використання всіх природних багатств, культурно-історичних, рекреаційних і трудових ресурсів слід розглядати як один з основоположних принципів розміщення. Однак на сьогоднішній день нерівномірне розміщення підприємств туризму - відмінна риса розвитку цієї галузі народного господарства.

  Все більш рівномірний розміщення підприємств по всій країні, однак, не означає, що у всіх економічних районах повинні розвиватися все підгалузі туризму: одні райони характеризуються наявністю лікувально-оздоровчих ресурсів, інші - культурно-пізнавальних і т.д. Завдання розміщення туристських підприємств полягає в тому, щоб розвивати туризм в районах, які мають необхідними економічними, соціальними, культурними та природними передумовами.

  Важливим принципом розміщення продуктивних сил є раціональне територіальний поділ праці з метою найбільш ефективної спеціалізації окремих економічних районів за видами туризму і створення територіально-виробничих туристських комплексів.

  Вплив зазначених принципів на конкретний процес розміщення здійснюється через ряд факторів. В якості одного з них виступає забезпеченість районів туристської інфраструктурою і її технічний рівень. Інфраструктура туризму - це сукупність шляхів сполучення (дороги, під'їзні шляхи, аеродроми, вокзали, порти), а також інші об'єкти і комунікації (комунікаційні мережі та системи), системи зв'язку, установи сфери обслуговування (побутового, медичного, спортивного) та інших систем, об'єктів, підприємств, необхідних для забезпечення туризму.

  Значний вплив на розміщення підприємств туризму надає географічне середовище, т. Е. Кліматичні умови, рельєф території. Кліматичні умови впливають на розміщення підприємств у зв'язку з неоднаковими потребами людини в туристських послугах в різних районах. У районах з несприятливими кліматичними умовами, можливо, будуть вище капітальні вкладення при будівництві туристських підприємств і витрати по їх експлуатації, а також буде яскраво виражений фактор сезонності туристичних послуг.

  На розміщення промисловості величезний вплив справляє розподіл по країні трудових ресурсів. Фактор робочої сили має значення буквально для всіх галузей, але його вплив скорочується в міру зниження трудомісткості виробництва: чим більше трудомісткість виробництва і частка заробітної плати в собівартості продукції, тим сильніше залежність розміщення виробництва від географії трудових ресурсів і навпаки. При цьому слід враховувати структуру і кваліфікаційний склад трудових ресурсів в окремих регіонах країни.

  Тема 4. Статистика міжнародного і внутрішнього туризму

  Статистика міжнародного туризму включає два основні розділи:

  • статистика туристських потоків

  • статистика туристських доходів і витрат.

  Для кожного з них СОТ розробила перелік основних показників, інформативних і відносно легко вимірюваних.

  Найважливішими показниками туристських потоків є:

  • кількість прибуттів (від'їздів)

  • тривалість перебування.

  Пол кількістю прибуттів (від'їздів) розуміється число зареєстрованих туристів, які прибули в ту чи іншу країну (вибулих з неї) за певний період часу, зазвичай -

  календарний рік.

  Оскільки турист може відвідати кілька країн протягом року і навіть в ході однієї поїздки побувати в різних державах, фактична чисельність туристів менше кількості прибуттів.

  Кількість прибуттів (від'їздів) служить основним показником, що характеризує туристський рух. Прибуття (відбуття) враховуються в абсолютному вираженні у вигляді числа поїздок за той чи інший відрізок часу. Однак абсолютні показником туристських потоків не дозволяють судити про рівень туристської активності, так як вони залежать від загальної чисельності населення, а тому для оцінки інтенсивності туристських обмінів кількість прибуттів (від'їздів) розраховується на 100 чоловік населення, тобто виражається у вигляді відносної величини.

  Поряд з кількістю прибуттів (від'їздів) в статистиці туристських потоків використовується інший показник - тривалість перебування. Вона вимірюється в годиннику для одноденних поїздок і ночівлі для відвідувань-перебувань. Під ночівлею розуміють одну добу, проведені одним туристом в даній країні (місці призначення).

  Тривалість перебування всіх туристів в країні протягом певного часового періоду (тобто загальна кількість ночівель) розраховується як добуток числа туристських прибуттів на середню тривалість перебування одного туриста в країні.

  Залежно від тривалості перебування (числа ночівель) виділяють кілька сегментів ринку подорожей.

  Короткострокові поїздки (1-3 ночівлі) робляться для відпочинку та розваг у вихідні та святкові дні, а також з діловими цілями.

  До другої групи (4 - 7 діб) входять поїздки з різними мотивами, здійснювані переважно під час додаткової відпустки. Цей сегмент ринку розвивається випереджаючими темпами.

  Середньострокові поїздки (8 - 28 діб) відвідувачі роблять, перебуваючи в тривалому відпустці, головним чином для відпочинку.

  І, нарешті, поїздки тривалістю 29 - 91 і 92 - 365 діб відносяться до довгострокового туризму. Одна частина осіб (перш за все економічно неактивних) роблять такі поїздки для відпочинку, розваг і лікування, інша - з діловими і професійними цілями (монтаж обладнання та ін.).

  Статистика туризму разом із статистикою туристських потоків включає другий, не менш важливий розділ - статистику туристських доходів і витрат. Він містить вартісні оцінки туризму, необхідні при вивченні його впливу на національну економіку (зокрема, платіжний баланс країни), а також для характеристики секторів самої індустрії туризму.

  Ключовим поняттям другого розділу статистики туризму є туристські витрати. Туристські витрати - це загальна сума споживчих витрат, які несе відвідувач або (від його імені) будь-яка особа при підготовці і в ході поїздки, а також під час перебування в пункті призначення.

  Витрати відвідувача визначаються вартістю товарів і послуг, придбаних ним для задоволення потреб. Як самі запити, вони надзвичайно різноманітні: від послуг з перевезення, розміщення та харчування до невеликих предметів тривалого користування, товарів поточного туристського споживання і сувенірів. Всі вони споживаються особисто відвідувачем, за винятком подарунків. Однак і в цьому випадку, незважаючи на те, що їх володарем стає інше, не путешествующее особа, понесені витрати відносяться до туристським.

  Обсяг туристичних витрат рекомендується встановлювати за фактичними витратами на товари і послуги з урахуванням діючих знижок і націнок, чайових і іншого, незалежно від форми їх оплати - готівкою, дорожніми чеками, за кредитними картками або іншим способом.

  Величина і структура витрат туристів під час відпустки залежать від ряду обставин. Зокрема, виділяють 5 основних чинників:

  1) країна походження туриста - її соціокультурний вигляд впливає на купівельну поведінку туристів.

  2) район і місце відпочинку - проведені в Італії дослідження показали, що поїздки по містах мистецтв обходяться туристам дорожче, ніж відпочинок на морі, в горах або на озерах. Величина витрат також різниться по туристським центрам (у Венеції вони, як правило, вище, ніж в Падуї та Вероні);

  3) тип розміщення - обсяг витрат залежить від виду розміщення (готель, кемпінг, туристська село і т.д.) і його категорії;

  4) тривалість відпочинку - впливає на вибір виду транспорту для проїзду на курорт, тип розміщення, а також розмір покупок товарів і послуг, що здійснюються туристом на відпочинку, т. Е. Відбивається на головних статтях туристських витрат;

  5) час відпочинку (сезон, несезон, міжсезоння) - величина туристських витрат змінюється слідом за сезонними коливаннями цін на проїзд і проживання на курорті.

  Облік на кордоні ведеться за допомогою імміграційного контролю при в'їзді в країну і виїзд з неї. Він здійснюється на контрольно-пропускних пунктах, в аеропортах, в морських портах і т.д. Основними джерелами інформації про подорожуючих осіб служать спеціальні реєстраційні форми - в'їзні (виїзні) картки, а також закордонні паспорти та візи, містять відомості про вік і стать туриста, країні його постійного проживання (громадянство) і країні призначення, цілі, терміни поїздки тощо. збір цих даних краще здійснювати при виїзді відвідувачів.

  На зворотному шляху туристи можуть повідомити точнішу інформацію, ніж при в'їзді, коли вони виходять зі своїх намірів. Терміни і маршрут подорожі часто коригуються в ході поїздки по різних обставин (зміна погодних умов, погіршення стану здоров'я, додаткова інформація про нові цікаві пам'ятки та ін.).

  В'їзні (виїзні) картки не містять інформації про місця відвідувань туристами, тривалості перебування (кількість діб), розміщенні, тому (крім обліку на кордоні) застосовується також метод статистичного спостереження - реєстрація прибуттів в засобах розміщення. Він вдало доповнює прикордонну статистику, а в окремих країнах замінює її.

  Дані, що збираються в ході статистичних спостережень в лях та інших засобах розміщення, дозволяють судити про розподіл прибуттів по районам країни, виявляти переваги міжнародних і внутрішніх туристів при виборі типу розміщення, а також контролювати завантаження готельної бази. Цей метод порівняно простий, але вимагає від працівників рецепції, що виконують первинні облікові операції, підвищеної уважності, акуратності і дисциплінованості.

  При поселенні туристам видаються спеціальні формуляри - гостьові картки. Вони заповнюються кожним відвідувачем окремо або (що нерідко допускається на Заході) тільки главами сімей із зазначенням числа супроводжуючих їх осіб. Крім заповнення зазначених в картці граф в ряді готелів ділових туристів просять також назвати адресу місцезнаходження компанії і вид оплати готельних послуг (готівкою, за допомогою кредитної картки або шляхом перерахування). У реєстраційній формі можуть бути вказані основні правила користування готелем і внутрішнього розпорядку в ньому (зокрема - вимоги протипожежної безпеки). Підпис клієнта підтверджує достовірність повідомляються їм відомостей, свідчить про те, що він ознайомлений з правилами проживання, які зобов'язується дотримуватися, а також з діючими розцінками на послуги розміщення і робить замовлення на обслуговування.

  Форми гостьових карток розрізняють по країнам. Для уніфікації положення і порівнянності інформації по підприємствах розміщення на міжнародному рівні СОТ склала типовий зразок формуляра.

  Вихідні відомості з гостьової картки переносять до Книги реєстрації прибуттів і дублюють в Книзі завантаження номерного фонду.

  У першій книзі роблять записи про заїздах і вибуття гостей, русі відвідувачів.

  У другій - показують пропускну здатність засобів розміщення, склад номерного фонду і його використання.

  Накопичується в книгах інформація дозволяє визначити кількість прибуттів, середню тривалість використання засобів розміщення, а також завантаження номерів. У великих готелях, оснащених комп'ютерними системами, використовують спеціальні програми для виконання первинних облікових операцій і подальшої обробки матеріалу. Для повноти та достовірності картини статистичне спостереження має: вестися цілий рік, не обмежуючись «високим» туристським сезоном; охоплювати всіх гостей, що зупиняються в готелі чи іншому засобі розміщення.

  Книги реєстрації прибуттів і завантаження номерів є основою для заповнення відповідної форми статистичної звітності. Вона являє собою таблицю, в якій міститься характеристика самого засобу розміщення (тип, категорія, кількість місць, число зайнятих працівників і т.д.), відображаються щоденні прибуття і вибуття в розрізі країн постійного їх проживання, а в підсумковій частині - завантаження номерів і кількість заїздів за місяць. На зворотному боці форми дані докладна інструкція по її заповненню і гарантії органу статистики про конфіденційність інформації.

  Діючі форми звітності заповнюються підприємствами розміщення і щомісяця у встановлені терміни представляються в національні туристські адміністрації або органи статистики. Тут отриманий статистичний матеріал про туристських прибуття і ночівлі, середньої тривалості перебування, кількості номерів і місць розміщення, чисельності зайнятих, завантаженні номерного фонду зводиться по країні в цілому і групується по календарним місяцям, країнам постійного проживання туристів, типам і категоріям засобів розміщення, їх місцезнаходженням .

  Соціально-культурна та екологічний вплив туризму

  Соціально-культурний вплив.Туристи, які приїжджають в ту чи іншу країну для знайомства з місцевими пам'ятками і для відпочинку, надають соціально-культурний вплив в результаті контактів з місцевим населенням.

  Можна виділити три основні категорії цих контактів:

  • коли туристи купують продукти і послуги у місцевого населення;

  • коли місцеві жителі і туристи разом користуються наданими послугами (наприклад, морськими пляжами, транспортом, рестораном і т.д.);

  • коли туристи і місцеве населення разом проводять культурні заходи.

  Однак не обов'язково називати соціальним впливом будь безпосередній контакт туристів з місцевими жителями. Нові види комунікацій, транспорту та інфраструктури, пропоновані для розвитку туризму, а також нові засоби праці викликають соціальні зміни і без безпосереднього контакту. Їх можна охарактеризувати як непрямі соціальні ефекти.

  Крім соціального впливу туризму, слід враховувати телевізійну рекламу споживчих товарів, а також в цілому радіо і телебачення, які разом зі збільшенням доходів населення викликають у нього різні потреби і тим самим ще більше поглиблюють процес соціальних змін.

  Величина прямого соціально-культурного впливу пов'язана з розвитком туризму і визначається різницею в соціально-культурних рівнях гостей і місцевого населення. Це - і традиції, і релігія, і спосіб життя, і норми поведінки, і звички, і багато іншого.

  Соціально культурний вплив може бути як позитивним, так і негативним. До позитивного можна віднести обмін культурною інформацією. Інтерес туристів до культурного
  спадщини країни може викликати у відповідь почуття гордості у місцевих жителів, стимулюючи їх зберігати свої національні традиції, ремесла. Негативний вплив часто проявляється в результаті прямого контакту, але може виникати і з-за непропорційного розвитку туризму і неефективності реалізацій потенційних можливостей.

  Залучення іноземної робочої сили, а також створення нових високооплачуваних робочих місць за рахунок отримання дивних інвестицій можуть викликати невдоволення тієї частини місцевих жителів, які не можуть знайти підходящу роботу або отримують відносно невелику заробітну плату.

  Проблема соціальної напруги може поглиблюватися і за рахунок різного рівня добробуту гостей і місцевих жителів. У останніх створюється враження, що туристи багатшими їх, оскільки вони демонструють марнотратство, не властиву їм у повсякденному житті у себе на батьківщині. При цьому місцеві жителі забувають про те, що туристи знаходяться у відпустці і можуть дозволити собі трохи зайвого. Це може викликати почуття заздрості місцевих жителів, а іноді це призводить до відкритого обурена поведінкою туристів. Часто подібні тертя виникають в період численних туристських потоків в районах їх великої концентрації. Щоб уникнути таких проблем туристські потоки необхідно направляти в райони, де концентрацію туристів можна контролювати (наприклад, за допомогою відносного збільшення цін), що обмежить потоки міжнародних туристів. При цьому великі доходи компенсуються невеликою кількістю туристів, що прибувають в країну.

  Екологічний вплив. В процесі туристської діяльності неминуче відбувається зміна навколишнього середовища. Проблеми охорони навколишнього середовища і її поліпшення займають важливе місце в багатьох дослідженнях. Раніше дослідженням з аналізу туристської діяльності приділялося мало уваги, та й то розглядали вплив туризму тільки в певних точках земної кулі або вплив тільки окремих його видів.

  Вплив туризму на навколишнє середовище може бути прямим, непрямим і спонукальним, а також позитивним і негативним. Туризм не може розвиватися без взаємодії з навколишнім середовищем, проте за допомогою управління розвитком туризму і чіткого планування можливо зменшити негативний вплив і збільшити позитивне.

  Міжнародний туризм робить позитивний вплив на охорону і реставрацію історичних пам'яток, створення національних парків і заповідників, захист берегів і рифів, збереження лісів і т.д. Однак у багатьох країнах не було ніяких реальних кроків для захисту і збереження природи через відсутність необхідних фінансових коштів, а отримані від туризму доходи перекачується в інші, пріоритетні сфери, що вважалися економічно більш вигідними.

  При оцінці впливу туризму на природу важливо також, з якої точки зору вона ведеться: адже те, що вважається позитивним з точки зору туристів, може виявитися негативним з точки зору місцевих жителів. (Наприклад, збереження парків може стати причиною скорочення пасовищ для худоби і, отже, причиною спаду виробництва харчових продуктів.)

  Негативні впливу туризму на природу, на жаль, часто беруть верх над позитивними. Зокрема, погіршується якість води в річках, морях, озерах і якість повітря через застосування транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння па масляному паливі погіршуються; підвищується рівень шуму від діяльності різних розважальних закладів; знищується місцева і дика фауна туристами, розпалюють багаття; руйнуються історичні пам'ятники вандалами, що залишають на них написи. Це приклади лише незначних пошкоджень, що заподіюються навколишньому середовищу.

  Політика будівництва нових готельних комплексів і інфраструктур уздовж узбережжя (особливо в 1970-і рр.), Негативно вплинула на природне середовище, в останні роки стала неактуальна. У деяких країнах застосовуються обмеження на будівництво будівель в безпосередній близькості до моря.

  Так як в туристській сфері вживається продукція багатьох інших галузей, прямо не виробляють туристський продукт, вплив їх на навколишнє середовище також слід враховувати.

  Політика по захисту навколишнього середовища повинна бути націлена на довгостроковий період для забезпечення тривалої туристської діяльності, проте багато (особливо країни, що розвиваються) країни ігнорують це, вважаючи за краще комерційну та фінансову миттєву вигоду.

  Для оцінки впливу туризму на навколишнє природне середовище прийняті різні моделі. У деяких туристських місцях діють нормативні акти, а природоохоронні служби відсутні. Однак відсутність нормативної бази, яка забезпечувала захист навколишнього середовища, не повинно зупинити процес планування розвитку туризму. Фахівці в цій галузі повинні проводити власну опеньку впливу на середу. Слід зазначити, що захист навколишнього середовища є більш простою і дешевою мірою, ніж виправлення завданої в майбутньому.

  Вплив туризму на національну економіку

  Стосовно до індустрії туризму існують такі поняття, як «видима» і «невидима» торгівля, «видимий» і «невидимий» експорт та імпорт.

  Видима торгівля має справу з експортом і імпортом матеріальної продукції - такий, як товари і сировину. При цьому торговим балансом країни називається різниця між вартістю видимого експорту і вартістю видимого імпорту.

  Невидима торгівля має відношення до імпорту та експорту сфери послуг. Велика частина доходу від невидимого експорту туристичних послуг надходить від прибувають іноземних туристів, а також від продажу їм квитків на вітчизняний транспорт та інші послуги в країні перебування. Невидимий імпорт країни складають гроші, витрачені її громадянами під час закордонних поїздок, оплата ними транспортних витрат та інших послуг в країнах перебування, а також оплата дивідендів іноземним інвесторам індустрії туризму.

  Експорт продукції, товарів і послуг (включаючи споживання продукції, товарів і послуг в країні перебування іноземними туристами) забезпечує дохід країни. Витрата країни полягає в оплаті імпорту продукції, товарів і послуг з інших країн (включаючи споживання продукції, товарів і послуг громадянами країни під час їх перебування за кордоном).

  Різниця між повним доходом країни від експорту (видимого і невидимого) і повною вартістю імпорту (явного і неявного) називається платіжним балансом. Платіжний баланс може бути негативним (дефіцит) і позитивним. У разі великого дефіциту відбувається витік грошових ресурсів країни, тому не тільки малі країни, але і такі промислово розвинені держави, як США, Англія і Німеччина, прагнуть до збільшення доходів від туризму і роблять серйозні зусилля для залучення в країну іноземних туристів.

  Всі міжнародні операції країни відображаються в платіжному балансі. Туристські потоки і пов'язані з ними надходження валюти або витік іноземної валюти також відображаються в платіжному балансі країни. Так, якщо резидент країни подорожує за кордоном, то він там і витрачає валюту; це відбивається негативно на балансі його країни і позитивно - на балансі приймаючої країни. У напрямку руху валюти можна визначити, що для країни, що відправляє свого резидента за кордон, витрати туриста є імпортом, а для приймаючої країни - експортом, який як би непорівнянний з імпортом і експортом товарів. Все це відбивається на рахунку «Туризм». Якщо рахунок позитивний, то це означає, що витрати приїхали в країну туристів перевищують витрати туристів, що виїжджають з країни, і позитивно впливають на її платіжний баланс. Однак тут не враховуються тарифи міжнародних транспортних перевезень і вторинне вплив витрат туристів в країні.

  СОТ провела класифікацію країн за матеріальним становищем туризму в їх платіжному балансі, тобто по надходженнях від міжнародного туризму і платежами резидентів країни для здійснення подорожей. Надходження і витрати, пов'язані з потоком капіталів, витрати на імпорт товарів і послуг, призначених для споживання туристами, і платежі від інвестицій і роботи за кордоном були виключені з балансу. Баланс поточного туристського рахунку відображає економічну ситуацію країни і може характеризован, її як з позитивним, так і з негативним балансом. Поточний туристський баланс, як правило, позитивний в країнах Середземномор'я. Це - Франція, Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, а також Австрія і Швейцарія. З країн, що розвиваються до них можна віднести, наприклад, Туніс, Таїланд, Мексику, країни Карибського басейну та ін.

  Негативний поточний туристський баланс в основному притаманний індустріальним країнам з високим рівнем життя, наприклад скандинавським країнам, Німеччині, Канаді та нафтовидобувним країнам Перської затоки.(Підручник 2005 року).

  У більшості країн, що розвиваються ситуація майже безнадійна. Ці країни мають негативний туристський баланс через те, що вони не володіють необхідною інфраструктурою для залучення туристів з інших країн і часто зобов'язані імпортувати багато продуктів, споживчі товари та обладнання для інфраструктури. Крім того, вони платять з валютних виручек від туризму відсотки за взяті за кордоном кредити, а також заробітну плату іноземному персоналу, який допомагає керувати фірмами. Частина грошей йде у вигляді репатрійованих прибутку транснаціональним корпораціям та ін.

  Вплив міжнародного туризму на платіжний баланс-країни залежить від інших складових платіжного балансу тобто від поточного платіжного балансу і балансу руху капіта - лов. В результаті різних комбінацій цих складових сумарний баланс може бути як позитивним, так і негативним. У свою чергу туризм може вплинути на рух капіталів, і, отже, останні також повинні ретельно аналізуватися для точного визначення впливу туризму на платіжний баланс, та й на всю економіку.

  Оцінити точно вплив туризму на платіжний баланс дуже складно. Останнім часом ведеться розробка єдиного міжнародного рахунку туризму на базі збору всієї фінансової статистики про міжнародний туризм.

  Однак не всі гроші, витрачені іноземними туристами в країні перебування, можуть автоматично поліпшити її платіжний баланс. Світовій практиці відомий ряд витрат, які несе приймаюча туристів сторона. В першу чергу це - витрачаються предмети і товари, звичні для іноземного туриста, але не вироблені або які не споживаються в країні перебування, починаючи від будівельних і оздоблювальних матеріалів готелів, готельного та ресторанного обладнання, меблів, спортивного інвентарю і закінчуючи харчовими продуктами, напоями та сувенірами . Збільшення прийому іноземних туристів створює додаткове навантаження на місцеву інфраструктуру: водо- і електропостачання, каналізацію, прибирання сміття, дороги, транспорт, зв'язок, службу безпеки.

  Виявляється необхідність розширення і розвитку аеропортів, вокзалів, морських або річкових портів, готелів, доріг і т.д. Для чого необхідно інвестувати величезні кошти. У країнах, що розвивають індустрію туризму, це робиться, як правило, за рахунок іноземних інвесторів.

  Залучення ж зарубіжних інвесторів призводить до необхідності повернення частини отриманих ними доходів у країну інвестора. У ряді країн розвиток туризму приводить до необхідності залучення іноземних сезонних робітників, що також викликає додаткові валютні витрати і навантаження на місцеву сферу обслуговування. Для держави важливо так збалансувати доходи, одержувані від в'їзного туризму, з витратами на нього (включаючи повернення валюти країні-інвестору, довгострокові витрати на будівництво і благоустрій готелів, доріг, аеропортів, засобів зв'язку, підготовку персоналу для створення комфортних умов перебування іноземним туристам), щоб в кінцевому підсумку забезпечити стійкий позитивний платіжний баланс країни за статтею «Туризм».

  Конференцією ООН по туризму і подорожам (з урахуванням рекомендацій СОТ) була розроблена і прийнята Методика обліку доходів і витрат країни з міжнародного туризму. Згідно з рекомендаціями Міжнародного валютного фонду в актив платіжного балансу за статтею «Туризм» включаються такі доходи:

  • від продажу товарів і туристських послуг в'їзним і внутрішнім туристам;

  • експорту товарів туристського попиту і обладнання для туристських підприємств;

  • продажу інших послуг (підготовка кадрів, надання послуг фахівцями країни закордонним партнерам);

  • транспортних витрат в'їзних туристів на внутрішній міжнародний транспорт в країні перебування;

  • інвестицій іноземного капіталу в індустрію вітчизняного туризму;

  • кредитів, наданих іншим країнам (відсотки та відшкодування капіталу) для розвитку туризму.

  У пасив платіжного балансу за статтею «Туризм» включають ледве дмуть витрати:

  • на придбання туристичних послуг і товарів виїзними туристами в країні перебування;

  • імпорт товарів, необхідних для обслуговування в'їзних туристів, в тому числі на прямий і непрямий імпорт;

  • придбання інших послуг (підготовка кадрів за кордоном оплата праці іноземних робітників і фахівців, зайнятих у сфері туризму);

  • перевезення виїзних туристів зарубіжними транспортним компаніями;

  • закордонні інвестиції на розвиток туризму в інших країнах

  • довгострокові кредити (відсотки та відшкодування капіталу) вкладені в розвиток вітчизняного туризму.

  Оцінка економічного впливу туризму заснована на витратах туристів. Тут дуже важливо розглядати різні аспекти економіки, які відчувають на собі вплив витрат туристів.

  Розрахунок економічного впливу витрат туристів здійснюється за допомогою мультиплікатора.

  Так як місцеві підприємства залежать від інших підприємств-постачальників, будь-які зрушення витрат туристів в туристської місцевості приведуть до змін на виробничому рівні економіки, доходу, зайнятості, обмінного курсу.

  Мультиплікатор туризму - це відношення змін одного з ключових економічних показників (наприклад, виробництва, зайнятості, доходу і т.д.), до зміни витрат туристів. Визначення мультиплікатора базується на Кейсіанская аналізі.

  Є певний коефіцієнт, на який повинні множитись витрати туристів. Для оцінки загальної зміни виробництва застосовується мультиплікатор виробництва. Для оцінки змін загального доходу використовується інший коефіцієнт, який також повинні множитися витрати туристів.

  З рис. 2 видно, що витрати в першу чергу йдуть на підприємства, які безпосередньо обслуговують туристів. Далі ці гроші витрачають фірми. Частина грошей йде з економічного обороту на оплату імпорту товарів і напоїв, які туристи споживають на місці перебування, або на оплату послуг, пропонованих туристськими підприємствами, що знаходяться за межами даної місцевості. Гроші, витрачені туристами на види продуктів і послуг, в подальшому не відіграють ролі в генеруванні економічної діяльності. Тому кількість

  Мал. 2. Мультиплікативний процес

  грошей, активно циркулюють в місцевій економіці, скорочується на цю суму. Гроші, що залишилися використовуються на покупку місцевих товарів і послуг, оплату праці, покриття податків і різних поборів. У кожному циклі витрачання деяка частина грошей осідає у місцевих жителів у вигляді доходів (заробітна плата, прибуток і т.д.). Певна частина цих грошей накопичується і припиняє свій оборот в економіці. Дохід, який не накопичується, витрачається на імпорт і йде у вигляді податків в бюджет держави. Таким чином, доходи скорочуються, і в кожному циклі відбувається витік капіталу з даної системи. Доходи витрачаються в більшому обсязі в результаті подальшого генерування економічної діяльності за рахунок витрат туристів.

  Однак треба відрізняти мультиплікатор від акселератора: перший - це відношення нових інвестицій до збільшення виробництва і доходів, а другий - ставлення додаткового споживання до зростання виробництва і доходів.

  При оцінці значення мультиплікатора важливо не тільки вибрати методику, а й визначити вид мультиплікатора. Кожен вид виконує свої специфічні функції.

  1. Мультиплікатор продажу вимірює додаткові обороти бізнесу в результаті збільшення витрат туристів.

  2. Мультиплікатор виробництва вимірює обсяг додаткового виробництва в економіці за рахунок збільшення витрат туристів.

  Принципова відмінність між цими двома видами полягає в тому, що в мультипликаторе виробництва не всі купівлі-продажу пов'язані з поточним виробництвом (наприклад, деякі продажу відбуваються з складських запасів виробленої продукції).

  1. Мультиплікатор доходів вимірює додаткові доходи (заробітна плата, орендна плата, відсотки від позик і прибутку), що утворюються в економіці в результаті збільшення витрат туристів.

  2. Мультиплікатор зайнятості характеризує кількість робочих місць, створених за рахунок додаткових витрат туристів.

  Отже, туристи витрачають гроші в готелях, ресторанах, транспорті і таким чином проникають в економіку країни перебування. Це проникнення можна досліджувати за допомогою оцінки прямого і непрямого проникаючого впливу. Прямий вплив - це обсяг витрат туристів за вирахуванням обсягу імпорту, необхідного для повного забезпечення товарами і послугами туристів. Підприємства, до яких безпосередньо надходять витрати туристів, також потребують купівлі товарів і послуг інших секторів місцевої економіки (наприклад, готелі користуються послугами будівельників, комунальних організацій, банків, страхових компаній, виробників харчових продуктів і ін.). Таким чином, генерована економічна активність, отримана з цих послідовних етапів витрачання, і є непрямим впливом. Однак воно не охоплює всі витрати туристів під час прямого впливу, так як частина грошей виходить з обороту через імпорт та оподаткування.

  Під час прямого і непрямого витрачання у місцевого населення накопичується доход у формі заробітної плати, орендної плати та ін. Цей додатковий дохід місцеві жителі можуть витрачати на покупку вітчизняних товарів і послуг, створюючи тим самим новий виток економічної активності.

  Можна виділити наступні види негативного впливу туризму:

  • забруднення стічними водами і сміттям;

  • шумове забруднення і емісія повітряного транспорту;

  • ерозія берега (пляжу) через вилучення дюн і вирівнювання прибережних поверхонь;

  • надмірне використання природних областей (лісів, гірських схилів, озер);

  • руйнування природних областей для розміщення об'єктів туризму;

  • порушення природних зв'язків в ланцюжку: повітря - вода - земна поверхня - живі організми;

  • вплив на культуру місцевих жителів;

  • втрата історичної та архітектурної спадщин;

  • одноразова збільшення щільності населення в місцях відпочинку;

  • загострення соціально-економічної напруженості;

  • поширення використання праці неповнолітніх.

  Мал. 3. Взаємозв'язок сталого розвитку туризму і сталого розвитку території

  Тема 5. Ресурси галузі туризму

  Визначення рекреаційних ресурсів наводиться тут в наступних контекстах:

  • рекреаційні ресурси як результат антропогенної діяльності (впливу людини і його діяльності на природу), які завдяки таким властивостям, як унікальні історичні та художні цінності, оригінальність, естетична привабливість і цілюще-оздоровча значимість можуть бути використані для організованих занять;

  • рекреаційні ресурси як поєднання різних компонентів, факторів природного та антропогенних ландшафтів, створюють сприятливі умови для різноманітних видів і форм діяльності людини;

  • рекреаційні ресурси як певною мірою трансформовані природні умови і культурно-історичні об'єкти, доведені до ступеня технологічності під впливом суспільних потреб і можливості прямого використання в рекреаційному обслуговуванні.

  Отже, до рекреаційних ресурсів відносяться два типи ресурсів: природні і антропогенні.

  Природні рекреаційні ресурси - це територіальне поєднання природних компонентів з функціональної, тимчасової і територіальної комфортністю рекреаційної діяльності.

  Комплексний характер рекреаційної діяльності та різноманіття її зв'язків з природними умовами обумовлює доцільність розгляду як природного рекреаційного ресурсу не тільки територіальне поєднання природних компонентів, але і результати антропогенної діяльності людини (так званий антропогенний фактор в екології).

  Ресурсну базу туризму складають туристсько-рекреаційні ресурси, які тісно пов'язані між собою.

  Під туристськими ресурсами розуміють сукупність природних і штучно створених людиною об'єктів, придатних для створення туристичного продукту. Як правило, ці ресурси визначають формування туристського бізнесу в тому чи іншому регіоні.

  Туристські ресурси складаються з різних природних, культурно-історичних, а також соціально-економічних об'єктів і явищ (на цій фазі розвитку суспільства), які придатні в якості основи для надання туристичних послуг.

  Окремі дослідники до туристичних послуг відносять і рекреаційні ресурси, тобто ту частину природних і культурних ресурсів, яка забезпечує відпочинок як засіб підтримки і відновлення працездатності і здоров'я людей. Вони грають важливу роль при реалізації туристичного бізнесу, який здійснюється тільки при наявності таких складових, як капітал, технології, кадри, земля.

  Під ресурсами в широкому сенсі цього слова розуміють:

  • екологічні ресурси - сукупність средообразуюшіх компонентів, що забезпечують екологічну рівновагу в біосфері і її підрозділяють;

  • культурні та історичні ресурси - об'єкти та комплекси об'єктів (включаючи людей), які забезпечують суспільство інформацією про його походження і розвиток;

  • природні ресурси - природні об'єкти і явища, які використовуються в даний час (використовувалися в минулому і будуть використовуватися в майбутньому) для прямого і непрямого споживання, сприяють створенню матеріальних багатств, відтворенню трудових ресурсів, підтримці умов існування людства, і що підвищують якість життя;

  • трудові ресурси - кількість, освітньо-культурний рівень і стан здоров'я людей або частини населення, зайнятої суспільно-корисною працею;

  • інформаційні ресурси - сукупність впливів і відомостей, які сприймаються людиною через органи чуття і інтелектуально оброблюваних, в тому числі за допомогою спеціальних приладів;

  • естетичні ресурси - особливо сприятливе поєднання природних факторів, що позитивно впливають на людину через органи чуття; це - частина природних та інформаційних

  ресурсів;

  • антропогенні ресурси - явища, умови і чинники, необхідні для існування людей.

  Туристські ресурси мають такі основні відмінні ознаки:

  • доступність і аттрактивность (привабливість);

  • кліматичні умови;

  • ступінь вивченості;

  • екскурсійна значимість;

  • пейзажні та екологічні характеристики;

  • соціально-демографічні характеристики;

  • потенційний запас;

  • спосіб використання.

  Туристично-рекреаційні ресурси використовуються в оздоровчих, туристських, спортивних і пізнавальних цілях і умовно поділяються на дві групи: природні і інфраструктурні.

  При розгляді туристсько-рекреаційних ресурсів найчастіше використовуються два види оцінок: якісна і кількісна.

  Кількісна оцінка включає в себе:

  1) показники обсягу запасів, необхідних для визначення потенційної ємності територіальних рекреаційних систем, оптимізації навантажень;

  2) показники площі поширення ресурсів, сприятливих для рекреаційного використання, встановлення меж санітарних округів;

  3) тривалість комфортного сезону використання рекреаційних ресурсів, що визначають сезонність використання та розвитку туризму.

  Якісна оцінка рекреаційних ресурсів включає в себе ступеня сприятливих властивостей для певного виду або циклу рекреаційних занять: виразність, контрастність, величність, здатність природних рекреаційних ресурсів пробуджувати позитивні емоції.

  Тема 6. Економічні основи туристичної індустрії

  Комерційна спрямованість туристських підприємств призводить до появи туристського і сервісного бізнесу, а також до створення спеціалізованої галузі з виробництва сувенірів і товарів туристського призначення. Ця обставина дозволяє виділити туризм і сервіс в самостійний комплекс туристично-сервісних підприємств. Туристська індустрія характеризується наявністю суб'єктів (організатори та продавці туристського продукту) і їх контрагентів (виробники туристських послуг).

  Сучасна система туризму організаційно включає наступні господарюючі суб'єкти:

  • Фірми-виробники туристських послуг (лікарні, санаторії, здравниці, бази відпочинку, ділові консультації та ін.);

  • фірми-туроператори, тобто фірми по розробці і реалізації туристичного продукту переважно на оптовій основі;

  • фірми-турагенти, що виступають в ролі продавців туристичного продукту, сформованого туроператорами;

  • спеціалізовані фірми, що надають послуги з розміщення (пансіонати, будинки відпочинку, мотелі, готелі, кемпінги та ін.);

  • спеціалізовані підприємства харчування (ресторани, кафе, їдальні та ін.);

  • спеціалізовані транспортні підприємства (авіаційні підприємства, автопідприємства, залізничні відомства, підприємства морського і річкового транспорту і т. д.);

  • підприємства торгівлі та торгові фірми, що спеціалізуються на товарах для туристів;

  • підприємства сфери дозвілля в туризмі (кіноконцертні зали ігрових автоматів та ін.);

  • рекламно-інформаційні туристські установи (рекламні агентства і бюро, інформаційно-туристичні центри і т. д.);

  • державні підприємства (національні, регіональні і муніципальні підприємства унітарного або акціонерного характеру, що займаються туризмом на комерційних засадах).

  Туристський попит стикається зі специфічним пропозицією цілого ряду туристичних продуктів і послуг. Ці туристичні продукти, взяті разом, формують туристську індустрію.

  Структура туристичної індустрії представлена ​​на рис. 6.1.

  Таким чином, туристична індустрія являє собою сукупність засобів розміщення, транспортних засобів, об'єктів громадського харчування, розважального, пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого призначення, організацій, що здійснюють екскурсійні послуги і послуги гідів-перекладачів. Туристська індустрія має солідну матеріально-технічною базою, забезпечує зайнятість значної частини людей і взаємодіє майже з усіма галузями народногосподарського комплексу.

  Продукція туристичної індустрії - це туристські товари та послуги, вироблені для задоволення потреб туриста, які виникають в процесі туристської поїздки і необхідних для забезпечення цієї поїздки.

  Характерною особливістю індустрії туризму є те, вона об'єднує в собі підприємства, що виробляють як матеріальні (товари), так і нематеріальні продукти (послуги).Цим пояснюється особливість і складність економіки індустрії туризму. Тобто продукція туріндустрії складається з матеріальних і нематеріальних товарів, але основою її, безумовно, є нематеріальна складова - послуга (сервіс).

  Можна навести таку класифікацію підприємств, що виробляють продукти і послуги для туристів:

  • первинні - призначені безпосередньо для обслуговування туристів (санаторії, пансіонати, турбази та т. п.). В умовах замкнутого туристичного та курортного центру майже підприємства, що знаходяться на даній території, відносяться до цієї категорії;

  • вторинні - призначені для обслуговування переважно туристів, хоча їх послугами можуть користуватися і місцеві жителі (підприємства громадського харчування, культурні ведення і т. п.);

  • третинні - як правило, призначені для обслуговування місцевих жителів, але їх послугами також можуть користуватися для задоволення своїх потреб і туристи (громадський транспорт, пошта і т. п.).

  Якщо туристську індустрію розглядати в більш широкому плані, то це - самостійний народногосподарський комплекс, так як, окрім перерахованих суб'єктів, які безпосередньо пов'язані з туризмом, в неї входять і різні спеціалізовані підприємства, які не мають яскраво вираженого туристського характеру.

  До таких галузей відносяться пасажирський транспорт (повітряний, водний, автомобільний, залізничний) з його розгалуженою мережею технічних служб, транспортне машинобудування та автомобілебудування, паливна промисловість, капітальне будівництво доріг, виробництво сувенірів, харчова промисловість, багато галузей сільського господарства і т. Д., а також сфера послуг, якими користується турист.

  З економічної точки зору туристична індустрія - це виробничо-майновий комплекс, який об'єднує матеріально-технічну базу, сировину і робочу силу.

  Тема 7. Туристське підприємство

  Туристські підприємства - це самостійно господарюючі суб'єкти, які на основі використання майна трудовим колективом виробляють і реалізують продукцію, виконують роботи, надає послуги.

  Туристські підприємства можуть мати різну форму власності (державні, приватні, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства і т. Д.), Виробляти туристські товари та послуги для одного або більше індивідуумів. Всі туристичні підприємства є частиною туристичної індустрії, яка виробляє товари і послуги. Туристський бізнес представлений виключно широко: від індивідуальних туристських підприємств до туристичних фірм і різноманітних форм їх об'єднань.

  Туристські підприємства самостійно вирішують, які товари і послуги повинні бути зроблені, в яких кількостях, якої якості, за якою ціною вони повинні бути продані, в яких місця повинні бути розташовані туристські підприємства і інші проблеми. Туристські підприємства задовольняють потреби і бажання туристів в комплексі. Це не просто окремо взятий готель, ресторан або туристський офіс. Готель або туристський офіс - це лише місце, де виробляються туристичні продукти та послуги. Туристські підприємства можуть працювати більш ніж з одним готелем або туристським агентством.

  Головним завданням туристського підприємства є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів персоналу підприємства і інтересів власника майна.

  Туристське підприємство здійснює види діяльності, спрямовані на організацію дозвілля, рекреації, відпочинку і лікування населення, відвідування мандрівниками знайомих і родичів і інші цілі, не заборонені законодавством і відповідають статуту.

  Туристське підприємство виконує наступні функції:

  • організація;

  • маркетинг;

  • виробництво;

  • продаж (збут);

  • закупівля;

  • фінансова діяльність;

  • управління.

  Кожен працівник є виконавцем однієї з цих функцій і бере участь в підвищенні ефективності виробництва.

  1. Функція організації повинна виключати тривале «міжсезоння», часті ремонтні роботи, простої виробничих приміщень, надмірне адміністративне вплив, неправильне ведення документації, перевантаження служб, черги на обслуговування.

  2. Функція маркетингу полягає у визначенні та прогнозуванні діяльності підприємства з урахуванням того, якими будуть запити клієнтів через кілька років, які будуть швидкість і вартість транспортних перевезень, виникне необхідність міняти клієнтуру, яким клієнти хотіли б бачити підприємство в майбутньому і т. Д.

  3. Функція виробництва полягає в виготовленні та надання якісного туристичного продукту і послуг за конкурентними цінами і відповідно до вимог клієнтів. Формування нового продукту вимагає взаємодії виробничої служби, яка знає технологічні вимоги, з комерційної та маркетингової службами, яким відомі вимоги клієнтури.

  4. Функція продажу (збуту). Весь колектив повинен забезпечувати контакти з клієнтами, вивчати і шукати ринки збуту для реалізації туристичного продукту свого підприємство Функція продажу (збуту) здійснюється через використання:

  • банку даних клієнтури (списки, адреси осіб і організацій

  - постійних і потенційних клієнтів);

  • системи інформаційних контактів з клієнтами (каталоги, листи, інша кореспонденція, телефонні переговори, візити);

  • зворотного зв'язку з клієнтурою;

  • прийнятого порядку оформлення замовлень і перевірки їх виконання.

  5. Функція закупівель здійснюється службою закупівель, яка повинна повністю задовольняти потреби виробництва в сировині (товари), враховувати терміни поставок, вести переговори з приводу прийнятних закупівельних цін.

  6. Фінансова функція полягає в здійсненні кредитно-фінансових операцій, в тому числі своєчасних виплат заробітної плати, позик і відсотків за їх використання, контролю за рухом коштів підприємства, його платоспроможності.

  7. Функція управління забезпечує досягнення туристським підприємством фінансової (одержання прибутку, яка дозволить забезпечити його розвиток) і соціальної (участь у розвитку національної економіки та створення довготривалих робочих місць) цілей. Стратегія досягнення і поєднання цих двох цілей розробляється дирекцією під контролем власників. Керівництво туристським підприємством повинно бути централізованим, коли потрібно швидко прийняти рішення, і з делегуванням повноважень (децентралізованих), коли співробітникам надаються автономія і ініціатива.

  Організаційно-правові форми в сфері туристичного бізнесу (ксерокс)

  Як правило, в туристському бізнесі працюють невеликі фірми, така фірма не вимагає великих інвестицій при створенні, зате має досить швидку оборотність коштів і відносно високу рентабельність.

  Кожній туристської фірмі властива своя специфіка діяльності, яка залежить від поставлених цілей і завдань. Одні туристські фірми концентрують свої зусилля на виробництві пакетів послуг, освоюють нові регіони, розробляють нові види туризму, тоді як інші більше уваги приділяють збуту.

  Основними завданнями туристської фірми є:

  • створення привабливих туристичних продуктів, які відповідають потребам туристів;

  • підтримання пропозиції на рівні попиту;

  • збереження конкурентоспроможності туристичного продукту;

  • якісне обслуговування туристів;

  • набуття постійної клієнтури;

  • забезпечення фінансової стійкості.

  Основне завдання туристської фірми - це безперервний цикл виробничої та перспективної діяльності по створенню якісного туристичного продукту.

  Туристські фірми можна класифікувати за програмними цілями і типам. За цілями туристські фірми діляться на фірми, які спеціалізуються на дитячому, діловому, рекреаційному туризмі і т. Д .; за типами - на фірми, що спеціалізуються на внутрішньому і міжнародному туризмі.

  За змістом і характером своєї основної діяльності туристська фірма є посередником між споживачем (туристом) і виробником (готель, транспорт, ресторан) туристських послуг.

  При реалізації обраної стратегії фірми велике значення має адекватна організаційна структура. Під організаційною структурою управління розуміють сукупність управлінських ланок, розташованих у суворій співпідпорядкованості і забезпечують взаємозв'язок між керуючою і керованою системами.

  Для невеликих турфірм, як правило, характерна функціональна структура управління (рис.6.2). Ідея полягає в тому, що виконання окремих функцій покладається на фахівців.

  Мал. 6.2. Функціональна структура управління

  Перевагами функціональної структури управління є ефективний контроль за досягненням результатів і високу якість управління операціями.

  Недоліки функціональної структури управління:

  • труднощі в підтримці постійних взаємозв'язків між різними функціональними службами;

  • прояв тенденцій надмірної централізації;

  • тривалість процедур прийняття рішень;

  • щодо застигла організаційна форма, насилу реагує на зміни.

  Для більших підприємств характерна лінійно-функціональна (штабна) структура управління. При такій структурі управління всю повноту влади бере на себе головний лінійний керівник, який очолює певний колектив. При розробці конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів йому допомагає спеціальний апарат, що складається з функціональних підрозділів (управлінь, відділів, бюро і т. Д.) (Рис. 6.3).

  Функціональні структурні підрозділи знаходяться в підпорядкуванні лінійного керівника. Свої рішення керівники функціональних підрозділів проводять в життя через відповідних керівників служб (кураторів). Таким чином, лінійно-функціональна структура управління включає в себе спеціальні підрозділи при лінійних керівниках.

  Переваги лінійно-функціональної структури:

  • найкраща підготовка рішень і планів, пов'язаних зі спеціалізацією працівників;

  • можливість залучення консультантів та експертів. Недоліки лінійно-функціональної структури управління:

  • відсутність тісних взаємозв'язків і взаємодії на горизонтальному рівні між виробничими підрозділами;

  • недостатньо чітка відповідальність (як правило, готує рішення не бере участі в його реалізації);

  • надмірно розвинена система зв'язків по вертикалі, тобто тенденція до надмірної централізації.

  Тема 8. Майно туристського підприємства

  Основні фонди (ОФ) - це кошти праці, які беруть участь в процесі виробництва протягом декількох виробничих циклів, зберігаючи свою натуральну форму, і переносять свою вартість на продукцію (роботи, послуги) частинами в міру зносу. До них відносяться будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти і господарський інвентар та інше.

  Для оцінки вартості основних фондів використовуються: первісна, відновлювальна, залишкова та інші види вартості. При оцінці первісної вартості ОФ враховується вартість залучення вже існуючих основних фондів за їх залишкової вартості або вартість нового обладнання (основного технологічного, допоміжного, пристосувань, інвентарю) з урахуванням їх транспортування і монтажу і всіх інших витрат до моменту пуску в експлуатацію. Після тривалого періоду експлуатації вартість ОФ може не відповідати сучасній ситуації (інфляція, моральний знос і т.п.), тому роблять переоцінку, при цьому ОФ будуть враховуватися вже не за первісною, а за відновною вартістю, розрахованої на момент переоцінки. Балансової називають первісну (а після переоцінки - відновну) вартість основних фондів, так як за цією вартістю вони числяться в бухгалтерії підприємства, хоча в балансі підприємства в даний час вказується їх залишкова вартість, тобто балансова вартість за мінусом зносу (тобто всієї суми нарахованих за період експлуатації амортизаційних відрахувань).

  При переоцінці ОФ амортизація, нарахована за час експлуатації, також підлягає переоцінці пропорційно зміні їх вартості.

  Вартість ОФ на кінець періоду можна розрахувати за формулою:

  , (4.2.1)

  де ОФ н - вартість ОФ на початок періоду;

  ОФ введ i - вартість основних фондів введених в експлуатацію в i-му місяці;

  ОФ вив j - вартість основних фондів, виведених з експлуатації в j-му місяці;

  Середньорічну вартість ОФ можна розрахувати як середнє арифметичне за 12 місяців:

  , (4.2.2)

  або за 4-й квартал (такий варіант використовують в бухгалтерському обліку для розрахунку середньорічної величини майна підприємства при визначенні величини податку на майно):

  , (4.2.3)

  де ОФ н - балансова вартість ОФ на початок року;

  ОФ к - балансова вартість ОФ на кінець року;

  ОФ 1 (2,3) - балансова вартість ОФ на кінець першого (другого, третього) кварталу;

  А мортізація ОФ - це поступове перенесення вартості амортизованих ОФ на вартість готової продукції. Амортизуються є ОФ, які використовуються для виробництва продукції, робіт, послуг, яка відслужила вже понад 1 року і вартістю понад встановленої суми (на 2002 р - 10 тис. Руб.), Інші ОФ повністю амортизуються при передачі їх в експлуатацію.

  Амортизаційні відрахування - грошовий вираз розміру амортизації, відповідного ступеня зносу цього майна. Вони включаються в собівартість продукції і реалізуються при її продажу.

  Амортизаційний фонд - цільові накопичення, що складаються з періодично вироблених амортизаційних відрахувань і призначені для відтворення ОФ (капітального ремонту, модернізації та придбання, нових ОФ), тому амортизаційні відрахування за весь термін служби повинні дозволити придбання такого самого нового об'єкта замість повністю зношеного. Амортизація може бути лінійної (1) і нелінійної (2) (рис. 4.2.1).

  Зараз амортизаційні відрахування нараховують тільки на повне відновлення. Витрати на ремонт входять в собівартість продукції. Якщо необхідно забезпечити рівномірність включення витрат на поточний ремонт в собівартість продукції, можливе створення окремого ремонтного фонду (резерву) з відрахуванням в нього за встановленими і узгодженим з податковими органами нормативам (тобто фактично збільшення норми амортизації). Витрати на проведення модернізації або капітального ремонту ОФ збільшують балансову вартість ОФ і відшкодовуються шляхом нарахування амортизації виходячи з нової балансової вартості.


  Мал. 4.2.1. Амортизація основних фондів.

  Норма амортизаційних відрахувань Н а являє собою відношення середньорічної суми амортизаційних відрахувань до балансової вартості основних фондів, виражене у відсотках.

  Н а = (А рік / ОФ бал) * 100% (4.2.4)

  де А рік - річна сума амортизаційних відрахувань;

  ОФ бал - балансова (первісна (відновна)) вартість ОФ.

  Оцінити фізичний знос наявних на підприємстві основних фондів можна за допомогою коефіцієнта зносу

  (4.2.5)

  де в чисельнику - нараховані за весь період експлуатації амортизаційні відрахування, а в знаменнику - балансова вартість оцінюваних основних фондів.

  Способи нарахування амортизації:

  Лінійний спосіб:

  А рік лин = ОФ бал / Т н (4.2.6)

  Н а лин = (А рік лин / ОФ бал) * 100% = 1 / Т н * 100% (4.2.7)

  А рік лин = ОФ бал * Н а лин (4.2.8)

  За сумою числа років терміну корисного використання

  А рік СЧЛ = ОФ бал * Н а СЧЛ

  Н а СЧЛ = (Т н ф) / СЧЛ

  де Т н - нормативний термін служби (термін корисного використання);

  Т ф - фактично відпрацьований час;

  СЧЛ - сума чисел років терміну корисного використання, наприклад, якщо Т н = 5 років, тоді СЧЛСПІ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

  Пропорційно обсягу робіт

  А рік раб = ОФ бал * Н а раб (4.2.10)

  На раб = В рік / В мах

  де В рік - випуск продукції (потужність, пробіг) за рік,

  В мах - випуск продукції (потужність, пробіг) максимально можливий (вказаний в паспорті ОФ) за весь період експлуатації

  Спосіб зменшуваного залишку

  А рік УСК = ОФ ост * Н а УСК (4.2.11)

  де ОФ ост - залишкова вартість основних фондів на початок року,

  (4.2.12)

  На УСК = (1 / Тн) * До УСК * 100%

  де До УСК - коефіцієнт прискорення, встановлений законодавством РФ.

  Узагальнюючі показники використання ОФ

  Фондовіддача ФО = ВП / ОФ ср (4.2.13)

  де ВП - випуск продукції за аналізований період часу;

  ОФ ср - середня за аналізований період вартість ОФ.

  Фондовіддача є основним показником ефективності використання основних фондів (будь-яка ефективність - це відношення результату до витрат, в даному випадку результатом є випуск продукції за допомогою обладнання, витрати на придбання якого відображені у вигляді їх середньої вартості).

  Фондомісткість ФЕ = 1 / ФО = ОФ ср / ВП (4.2.14)

  фондоозброєність ФВ = ОФ ср / Ч (4.2.15)

  де Ч - чисельність основних виробничих робітників (або промислово-виробничого персоналу).

  Рентабельність ОФ R ОФ = П бал / ОФ ср (4.2.16)

  П бал - балансовий прибуток підприємства.

  Існує також велика кількість приватних показників використання основних фондів, наприклад (для виробничої сфери):

  коефіцієнт змінності роботи устаткування

  , (4.2.17)

  де N i - кількість верстатів, що працювали в i-ую зміну,

  N вуст - кількість встановлених верстатів;

  коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, що характеризує рівень використання устаткування по потужності

  До інт = В факт / В макс (4.2.18)

  де В факт - фактична потужність обладнання, а В макс - максимально можлива потужність обладнання, які можуть бути виміряні різними способами в залежності від особливостей галузі, але частіше за все для цієї мети використовують вироблення обладнання;

  коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання, що характеризує рівень використання устаткування за часом

  До екс = F факт / F ефект (4.2.19)

  де F факт - фактично відпрацьований обладнанням час,

  F ефект - ефективний фонд часу роботи обладнання, що розраховується аналогічно ефективному часу роботи персоналу.

  інтегральний коефіцієнт використання обладнання, що характеризує рівень використання устаткування за часом і за потужністю

  До интегр = Кекст * До інт = В факт F факт / В макс F ефект = ВП факт / ВП макс (4.2.20)

  Для невиробничої сфери, де переважає пасивна частина основних фондів, частіше аналізують ефективність використання площ

  K площ = S ефект / S заг (4.2.21)

  де S ефект - ефективно використовується площа (необхідна для здійснення основної діяльності підприємства);

  S заг - загальна площа підприємства.

  У кожній галузі існують також свої специфічні показники. Наведемо набір таких показників для готелю.

  Для аналізу використання номерного фонду розраховують

  Коефіцієнт використання максимальної пропускної здатності або коефіцієнт місткості готелю

  До вмест факт = ПС: МПС (4.2.22)

  де ПС - пропускна здатність готелю,

  МПС - максимальна пропускна здатність.

  Приклад: готель на 100 місць, що працює цілий рік (365 днів). МПС = М середнє план * Д план

  де М середнє план - середнє плановане число місць в готелі,

  Д план - число днів в планованому періоді.

  МПС = 100 * 365 = 36500 місце-днів.

  Планові простої на ремонт розрахуємо виходячи з циклу ремонту номерного фонду - 5 років, середньої тривалості ремонту номера - 10 днів.

  Планові простої 100 * 10: 5 = 200 місце-днів.

  Планові втрати на санобробку і прибирання номерів після виїзду гостей розрахуємо виходячи з того, що середній час проживання - 5 днів, середній час підготовки номера 1,5 години,

  тоді (365: 5) * (1,5: 24) * 100 = 456 місце-днів.

  ПС = 36500-200-465 = 35835 місце-днів.

  До вмест = 35835: 36500 = 0,98.

  До вмест - коефіцієнт місткості

  Експлуатаційна програма (виробнича потужність)

  ЕП = МПС * До вмест план (4.2.23)

  Середній час проживання одного гостя

  У проживання = Ч очд / Ч гостей (4.2.22)

  де Ч очд - число оплачених людино-днів,

  Ч гостей - число гостей.

  Коефіцієнт використання номерного фонду (коефіцієнт завантаження)

  До завантаження = Ч очд / ПС (4.2.23)

  де Ч очд - число оплачених місце-днів.

  Коефіцієнт заповнюваності номерів

  До зн = Ч зн: Ч н (4.2.24)

  де Ч н - кількість кімнат у готелі,

  Ч зн - число зайнятих номерів.

  Коефіцієнт зайнятості готельних місць

  До ЗГМ = Ч зм / Ч м (4.2.25)

  Ч зм - число зайнятих місць,

  Ч м - число місць в готелі.

  Коефіцієнт фактичного заповнення

  До фз = (Ч гостей н) * Ч дн (4.2.26)

  де Ч дн - кількість кімнат, в яких проживає два або більше осіб.

  Максимальна пропускна здатність обіднього залу

  МПС оз = ВР * М / ВПП (4.2.27)

  де ВР - тривалість роботи підприємства за день,

  М - число посадочних місць,

  ВПП - час прийому їжі одним відвідувачем.

  Максимальна пропускна здатність для дискотек, спортклубів тощо підприємств, де важливим елементом є площа залу обслуговування, розраховується за формулою:

  МПС з = ВР з * S з / (ВПЗ * S норм) (4.2.28)

  де S з - площа залу,

  S з - норма площі на одного відвідувача,

  ВРЗ - час роботи залу,

  ВПП - середній час користування залом 1 відвідувачами.

  Виробнича потужність кухні

  ПМ к = (ВР-ВП) * Про до * Кз: ср * ПРО) (страв) (4.2.29)

  де ВР - час роботи кухні,

  ВП - час простою обладнання,

  Про до - ємність котлів,

  Кз - коефіцієнт заповнюваності ємностей,

  ОБ - ємність одного блюда,

  В ср - середня тривалість однієї варіння.

  Оборотність одного посадкового місця

  Про м = Ч п / Ч м (4.2.30)

  де Ч п - максимально можливе число відвідувачів,

  Ч м - число місць.

  коефіцієнт оборотності

  К о = О м факт / Про м макс (4.2.31)

  де О м факт - оборотність фактична,

  Про м макс - оборотність максимальна.

  Джерела придбання та поповнення основних фондів

  Основні фонди купуються підприємством за рахунок власних і позикових коштів.

  До власних коштів відносяться:

  статутний фонд,

  амортизаційний фонд,

  чистий прибуток, спрямована на відтворення (фонд накопичення),

  цільове фінансування (залучені кошти, що прирівнюються до власних).

  Додатковими джерелами поповнення ОФ підприємства можуть бути оренда і лізинг. Орендоване або придбане в лізинг майно не є власністю підприємства, тому це майно в формі 1 балансу підприємства не вказується, а вказується в додатках до нього.

  ЗАВДАННЯ

  1. Випуск продукції збільшився на 32%, а вартість основних фондів - на 10%. На скільки відсотків змінилася фондовіддача?

  ФО = 1,32 / 1,1 = 1,2 * 100 = 120-100 = 20%

  2. Після модернізації основних фондів їх вартість збільшилася на 20%, завдяки чому випуск продукції зріс на 140%, а чисельність працюючих скоротилася на 40%. Визначте у відсотках як змінилися величини фондовіддачі, фондомісткості і фондоозброєності.

  ФО = 2,4 / 1,2 = 2 * 100-100 = 100%

  ФЕ = 1,2 / 2,4 = 0,5 * 100-100 = -50%

  ФВ = 1,2 / 0,6 = 2 * 100-100 = 100%

  3. За придбання автобуса, нормативний термін служби якого 20 років, заплатили 100 тис. Руб. Визначте річну суму амортизації лінійним способом і залишкову вартість автобуса через 2 роки експлуатації.

  А рік = 100/20 = 5 тис. Руб.

  ОФ ост = 100-5 * 2 = 90 тис. Руб.

  4. Балансова вартість ОФ на початок року - 20 млн. Руб.

  Введено в експлуатацію ОФ відповідно до графіка:

  березня -5млн. руб.,

  Вересень -6млн. руб.,

  Листопад -9млн. руб.

  Виведено з експлуатації ОФ:

  лютого -15млн. руб.,

  Вересень -2млн. руб.

  Визначити: а) балансову вартість ОФ на кінець року; б) середньорічну вартість ОФ двома способами.

  ОФ к = 20 + 5 + 6 + 9-15-2 = 23 млн. Руб.

  ОФ ср = 20 + 1/12 (5 + 6 + 9) * (12-11) -1 / 12 * (15 + 2) = 20,3 млн. Руб.

  ОФ ср = (1/2 * 20 + (- 10) +0+ (6-2) + 1 /2 * 23) / 4 = 3,9 млн. Руб.

  5. Придбано об'єкт вартістю 384 тис. Руб. Термін його корисного використання 8 років. Визначити: річну суму амортизації, норму амортизації, залишкову вартість та коефіцієнт зносу через 4 роки експлуатації. Спосіб нарахування амортизації - лінійний.

  А рік = 384/8 = 48 тис. Руб.

  Н а = 48/384 * 100 = 12,5%

  ОФ ост = 384-48 * 4 = 192 тис. Руб.

  6. Автобус балансовою вартістю 100 тис. Руб. куплений і встановлений в червні. Норма амортизації 12%, спосіб її нарахування - лінійний. Визначити залишкову вартість автобуса і коефіцієнт його зносу на кінець року? Якими стануть залишкова вартість і коефіцієнт зносу автобуса ще через 2 роки?

  А рік лин = ОФ бал * Н а лин = 100 * 12% = 12 тис.руб .; так як купили в червні, то амортизацію нараховуємо з липня по 1/12 річної суми щомісяця, тому за перший рік А год1 лин = 12 * 6/12 = 6 тис. руб.

  ОФ ост1 = 100-6 = 94 тис.руб. (За формулою 4.2.12).

  k ізн1 = 6/100 = 0,06 або 6% (за формулою 4.2.5). ,

  А год2 лин = 12 тис. Руб.

  ОФ ост2 = 94-12 = 82 тис.руб.

  k ізн2 = (6 + 12) / 100 = 0,18 (18%).

  7. За покупку 5 прогулянкових катерів заплатили 50 млн. Руб. Їх доставка обійшлася в 10% від їх вартості. За монтаж і налагодження всіх катерів заплатили 15 млн. Руб. Мита сплачені в сумі 5 млн. Руб. Нормативний термін служби катера 10 років. Амортизація нараховується лінійним способом (перший рік - повний). На 1 січня наступного року проведена переоцінка основних фондів з коефіцієнтом 1,4. Визначте початкову, відновну, балансову, залишкову вартість 1 катера на початок і кінець першого і другого року експлуатації.

  01.01.2007

  31.12.2007

  01.01.2008

  31.12.2008

  Первісна ст-ть

  (50 + 5 + 15 + 5) / 5 = 15млн. руб.

  15

  15

  15

  Відновлювальна ст-ть

  -

  -

  15 * 1,4 = 21 млн. Руб.

  21 млн. Руб.

  Балансова ст-ть

  15 млн.руб.

  15

  21 млн.руб.

  21 млн. Руб.

  амортизація

  0

  15/10 = 1,5 млн. Руб.

  21/10 = 2,1 млн. Руб.

  2,1+ (21/10) = 4,2 млн. Руб.

  Залишкова ст-ть

  15-0 = 15 млн. Руб.

  15-1,5 = 13,5 млн. Руб.

  21-2,1 = 18,9 млн. Руб.

  21 / 4,2 = 16,8 млн. Руб.

  8. Придбані ОФ вартістю 240 тис. Руб. Термін служби 5 років. Коефіцієнт прискорення амортизації прийняти рівним 2. Визначити величину річних амортизаційних відрахувань кожного року методом зменшуваного залишку.

  Спосіб зменшуваного залишку

  А рік УСК = ОФ ост * Н а УСК, (4.2.11)

  де ОФ ост - залишкова вартість основних фондів на початок року,

  (4.2.12)

  На УСК = (1 / Т н) * До УСК * 100% - норма амортизації для цього способу,

  де До УСК - коефіцієнт прискорення, встановлений законодавством РФ.

  На УСК = (1 / Т н) * До УСК * 100% = 1/5 * 2 * 100% = 40%

  А год1 УСК = ОФ ост * Н а УСК = 240 * 0,4 = 96 тис. Руб .;

  А год2 УСК = (240-96) * 0,4 = 57,6 тис. Руб .;

  А год3 УСК = (240-96-57,6) * 0,4 = 34,56 тис. Руб .;

  А год4 УСК = (240-96-57,6-34,56) * 0,4 = 20736 руб .;

  А рік5 УСК = (240-96-57,6-34,56-20736) * 0,4 = 31104 руб .;

  9. Придбано ОФ вартістю 180 тис. Руб. Строк корисного використання - 5 років. Спосіб нарахування амортизації - за сумою чисел років терміну корисного використання. Визначити величину річних амортизаційних відрахувань кожного року, коефіцієнт зносу на кінець кожного року.

  За сумою числа років терміну корисного використання

  А рік СЧЛ = ОФ бал * Н а СЧЛ,

  де Н а СЧЛ = (Т нф) / СЧЛ, (4.2.9)

  де Т н - нормативний термін служби (термін корисного використання);

  Т ф - фактично відпрацьований час;

  СЧЛ - сума чисел років терміну корисного використання, наприклад, якщо Т н = 5 років, тоді СЧЛСПІ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

  , (4.2.5)

  де в чисельнику - нарахована за весь період експлуатації амортизація, а в знаменнику - балансова вартість оцінюваних основних фондів.

  А год1 СЧЛ = ОФ бал * (Т нф) / СЧЛ = 180 * (5-0) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 60 тис. Руб .;

  k ізн1 = 60/180 = 0,33;

  А год2 СЧЛ = 180 * (5-1) / 15 = 48 тис. Руб .;

  k ізн2 = (60 + 48) / 180 = 0,6;

  А год3 СЧЛ = 180 * (5-2) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 36 тис. Руб .;

  k ізн3 = (60 + 48 + 36) / 180 = 0,8

  А год4 СЧЛ = 180 * (5-3) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 24 тис. Руб .;

  k ізн4 = (60 + 48 + 36 + 24) / 180 = 0,93

  А рік5 СЧЛ = 180 * (5-4) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 12 тис. Руб .;

  k ізн5 = (60 + 48 + 36 + 24 + 12) / 180 = 1

  10. Підприємство на початок року має 3 групи обладнання:

  1) господарський інвентар (норма амортизації 12%) - 50 тис. Руб.

  2) обладнання (норма амортизації 10%) - 600 тис. Руб.

  3) обчислювальна техніка (норма амортизації 6%) - 250 тис. Руб.

  Планується наступний рух по групах устаткування:

  1. купити в березні обладнання на суму 120 тис. руб.

  2. списати обладнання в зв'язку з закінченням нормативного терміну експлуатації:

  в квітні - інвентар вартістю 10 тис. руб.,

  в червні - обладнання вартістю 60 тис. руб.,

  в листопаді - обчислювальну техніку вартістю 40 тис. руб.

  1. купити в вересні обчислювальну техніку вартістю 10 тис. руб.

  Потрібно скласти план нарахування амортизації по місяцях і в цілому за рік у вигляді такої таблиці:

  місяць

  Група устаткування з нормою амортизації:

  всього

  нараховано амортизації

  6% -вич техніка

  10% -обор-е

  12% -хоз інвентар

  ОФ бал

  А міс

  ОФ бал

  А міс

  ОФ бал

  А міс

  січень

  250

  250 * 6/100/12 = 1,25

  600

  600 * 10/100/12 = 5

  50

  50 * 12/100/12 = 0,5

  1,25 + 5 + 0,5 = 6,75

  Лютий

  250-1,25 = 248,75

  248,75 * 6/100/12 = 1,24

  600-5 = 595

  595 * 10/100/12 = 4,96

  50-0,5 = 49,5

  49,5 * 12/100/12 = 0,495

  1,24 + 4,96 + 0,495 = 6,695

  Березень

  248,75-1,24 = 247,51

  247,51 * 6/100/12 = 1,24

  595-4,96 + 120 = 710,04

  710,04 * 10/100/12 = 5,92

  49,5-0,495 = 49

  49 * 12/100/12 = 0,49

  1,24 + 5,92 + 0,49 = 7,65

  Квітень

  247,51-1,24 = 246,27

  246,27 * 6/100/12 = 1,23

  710,04-5,92 = 704,12

  704,12 * 10/100/12 = 5,88

  49-0,49-10 = 38,51

  38,51 * 12/100/12 = 0,39

  1,23 + 5,88 + 0,39 = 7,5

  Травень

  246,27-1,23 = 245,04

  245,04 * 6/100/12 = 1,23

  704,12-5,88 = 698,24

  698,24 * 10/100/12 = 5,82

  38,51-0,39 = 38,12

  38,12 * 12/100/12 = 0,38

  1,23 + 5,82 + 0,38 = 7,43

  червень

  245,04-1,23 = 243,81

  243,81 * 6/100/12 = 1,22

  698,24-5,82-60 = 632,42

  632,42 * 10/100/12 = 5,27

  38,12-0,38 = 37,74

  37,74 * 12/100/12 = 0,38

  1,22 + 5,27 + 0,38 = 6,87

  Липень

  243,81-1,22 = 242,59

  242,59 * 6/100/12 = 1,21

  632,42-5,27 = 627,15

  627,15 * 10/100/12 = 5,23

  37,74-0,38 = 37,36

  37,36 * 12/100/12 = 0,37

  1,21 + 5,23 + 0,37 = 6,81

  Серпень

  242,59-1,21 = 241,38

  241,38 * 6/100/12 = 1,21

  627,15-5,23 = 621,92

  621,92 * 10/100/12 = 5,18

  37,36-0,37 = 36,99

  36,99 * 12/100/12 = 0,37

  1,21 + 5,18 + 0,37 = 6,76

  вересень

  241,38-1,21 + 10 = 250,17

  250,17 * 6/100/12 = 1,25

  621,92-5,18 = 616,74

  616,74 * 10/100/12 = 5,14

  36,99-0,37 = 36,62

  36,62 * 12/100/12 = 0,37

  1,25 + 5,14 + 0,37 = 6,76

  Жовтень

  250,17-1,25 = 248,92

  248,92 * 6/100/12 = 1,25

  616,74-5,14 = 611,6

  611,6 * 10/100/12 = 5,1

  36,62-0,37 = 36,25

  36,25 * 12/100/12 = 0,36

  1,25 + 5,1 + 0,36 = 6,71

  Листопад

  248,92-1,25-40 = 207,67

  207,67 * 6/100/12 = 1,04

  616,6-5,1 = 611,5

  611,5 * 10/100/12 = 5,1

  36,25-0,36 = 35,89

  35,89 * 12/100/12 = 0,36

  1,04 + 5,1 + 0,36 = 6,5

  грудень

  207,67-1,04 = 206,63

  206,63 * 6/100/12 = 1,03

  611,5-5,1 = 606,4

  606,4 * 10/100/12 = 5,05

  35,89-0,36 = 35,53

  35,53 * 12/100/12 = 0,36

  1,03 + 5,05 + 0,36 = 6,44

  разом

  -

  14,4

  -

  63,65

  -

  4,825

  82,875

  За рік буде нараховано 82,875 руб. амортизаційних відрахувань.

  Оборотні кошти підприємства.

  Поряд з основним капіталом для нормальної роботи підприємства необхідний оборотний капітал.

  Оборотні кошти (оборотний капітал) (ОС) - це грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

  Мал. 4.3.1 Склад оборотних коштів підприємства.

  Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці: сировина, матеріали, напівфабрикати і ін., Цілком споживані в кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на яку вони надають послугу або виготовлений продукт, а також незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

  Однак господарська діяльність не обмежується тільки виробництвом. Необхідно реалізувати результати своєї діяльності, а на виручені гроші придбати нові предмети праці для безперервного продовження виробничого процесу. Тому крім оборотних фондів необхідні фонди звернення для обслуговування сфери обігу і проведення постачальницько-збутової діяльності (до них відносяться готова продукція, дебіторська заборгованість, грошові кошти). Таким чином, в елементи ОС входять:

  1. Виробничі запаси (сировина і основні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, допоміжні матеріали, паливо, тара, запчастини для ремонту обладнання і т.п.);

  2. Витрати на незакінчену продукцію (незавершене виробництво, тобто продукція, що знаходиться на різних стадіях процесу обробки);

  3. Витрати майбутніх періодів (витрати на освоєння нових видів продукції і послуг, плата вноситься авансом за комунальні послуги і оренду, підписку, абонементне обслуговування тощо.);

  4. Готова продукція (вироби, закінчені виробництвом і здані на склад готової продукції, а також товари в дорозі);

  5. Грошові кошти та розрахунки - грошові кошти в касі та на рахунках в банках, а також дебіторська заборгованість (те, що винні підприємству покупці і замовники і т.п.);

  6. Короткострокові фінансові вкладення (придбання короткострокових цінних паперів, внесок грошей на короткострокові депозити і т.п.).

  Пункти 1-3 фактично є запасами різного виду, тобто оборотними виробничими фондами, а пункти 4-6 - це кошти, які обслуговують сферу обігу (фонди обігу) і засоби, тимчасово виведені з обороту на термін менше року (короткострокові фінансові вкладення).

  Оборотні кошти формуються і поповнюються за рахунок власних і позикових джерел фінансування.

  До власних належать:

  статутний фонд,

  чистий прибуток, спрямована на відтворення (фонд накопичення),

  цільове фінансування (залучені кошти, що прирівнюються до власних).

  До позикових:

  короткострокові та довгострокові пасиви.

  Усередині позикових коштів виділяється група засобів, призначених на інші цілі, час використання яких ще не настав; так як у підприємства постійно знаходяться такі гроші, вони називаються стійкими пасивами (наприклад, зарплату нараховують в кінці місяця, а виплачують вже в наступному і т.п.). Незважаючи на те, що одна заборгованість погашається, а інша виникає, в цілому на балансі підприємства завжди знаходиться деяка сума кредиторської заборгованості, тому стійкі пасиви прирівнюють до власних коштів, а їх збільшення називають додатковим джерелом власних оборотних коштів.

  Так як головне завдання оборотних коштів - як можна швидше пройти весь цикл і знову стати грошима (підприємство при цьому повертає суму витрачених оборотних коштів і отримує додаткову суму у вигляді прибутку), то підвищення ефективності їх використання полягає в прискоренні їх оборотності.

  Оборотність оборотних коштів може бути виражена трьома показниками:

  Коефіцієнт оборотності:

  До об = РП / ОС ср (4.3.1)

  де РП - собівартість реалізованої продукції за період;

  ОС ср - середньорічна сума залишків оборотних коштів, яку зазвичай розраховують як середнє арифметичне
  ОС ср = (ОС н + ОС к) / 2.

  Це основний показник ефективності використання оборотних коштів - результатом є кінець обороту, тобто реалізація продукції, а витратами - вкладений оборотний капітал.

  Коефіцієнт оборотності показує, скільки продукції реалізовано підприємством на кожен рубль оборотних коштів або скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період.

  Коефіцієнт завантаження оборотних коштів:

  До загр = ОС СР / РП (4.3.2)

  Він показує, скільки оборотних коштів має підприємство на кожен рубль реалізованої продукції.

  Тривалість одного обороту в днях:

  Д про = Д п / К об = (ОС СР / РП) * Д п (4.3.3)

  де Д п - тривалість періоду (рік вважають 360 днів, квартал - 90 днів, місяць - 30 днів).

  Чим раціональніше використовуються кошти, тим менше тривалість одного обороту. При збільшенні реалізації продукції у підприємства виникає додаткова потреба в оборотних коштах

  ОС = Д об * РП / Д п (4.3.4)

  де РП - приріст реалізації продукції.

  При скороченні тривалості обороту можливо вивільнення оборотних коштів

  ОС = РП * ΔД об / Д п (4.3.5)

  де ΔД про - зміна тривалості обороту.

  При одночасному зміні тривалості обороту і реалізації продукції можливо як абсолютне (фактично оборотних коштів стало менше), так і відносне вивільнення оборотних коштів. У разі відносного вивільнення фактична величина оборотних коштів не змінилася, але вивільнені в результаті скорочення тривалості обороту кошти були спрямовані на покриття додаткової потреби в оборотних коштах, що утворилася в результаті зростання реалізації продукції:

  ОС абс = РП 1 / К про 1 - РП 0 / К про 0 = (РП 1 * Д про 1 - РП 0 * Д об0) / Д п. (4.3.6)

  Для розрахунку відносного вивільнення потрібно порівняти фактично необхідні оборотні кошти з тими, які були б потрібні, якби тривалість обороту залишилася колишньою, а реалізація - нової.

  ОС отн = РП 1 / К про 0 - РП 0 / К про 0 = (РП 1 * Д про 0 -рп 0 * Д об0) / Д п = РП * Д об0 / Д п

  Для виробничих підприємств, що мають великі виробничі запаси і великі витрати на матеріали, дуже важливими є показники ефективності їх використання:

  • материалоотдача:

  МО = ВП / С м (4.3.8)

  де ВП - собівартість випущеної продукції;

  З м - витрати матеріалів в собівартості випущеної продукції.

  • матеріаломісткість:

  МО = См / ВП (4.3.9)

  Зменшення матеріаломісткості означає скорочення відходів в технологічному процесі або принципова зміна технології, пов'язане зі скороченням витрат на матеріали.

  Головне завдання управління обіговими коштами полягає в забезпеченні нормального безперебійного виробничого процесу (тобто оборотних коштів має бути достатньо), використовуючи для цього як можна менше грошей (тобто оборотних коштів має бути якомога менше). Отже, необхідно визначити оптимальну величину оборотних коштів і підтримувати її на цьому рівні. Для цієї мети проводять нормування оборотних коштів, тобто визначення норм і нормативів. За охопленням нормуванням всі оборотні кошти ділять на нормовані і ненормовані. Цей поділ умовно і залежить від стану фінансової роботи на підприємстві. Зазвичай, ненормовані - це елементи фондів обігу, передбачити величину яких зараз неможливо. Головне завдання при управлінні ними - звести їх до мінімуму, а при визначенні їх початкової величини зазвичай використовують експертну оцінку. Для інших елементів оборотних коштів визначають норми і нормативи, тому вони відносяться до нормованих.

  Норма запасу - це величина, що відповідає мінімальному, економічно обгрунтованого обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей. Вона зазвичай встановлюється в днях і показує, на скільки в середньому днів є на складі запасу даного виду. Норми залежать від витрат матеріалів у виробництві, зносостійкості запчастин і інструменту, тривалості виробничого циклу, умов постачання і збуту та ін. Норми при відносно незмінних економічних умовах є довго діючими. Вони уточнюються при істотній зміні технології або організації виробництва, номенклатури виробів або послуг, зміні умов збуту або постачання.

  Норматив запасу - це мінімально необхідна сума грошових коштів, необхідна для створення запасу, що забезпечує нормальний виробничий процес. Нормативи розраховуються на кожен конкретний період (рік, квартал) по кожному елементу нормованих оборотних коштів. Після цього визначається сумарний норматив оборотних коштів. Норматив визначається виразом

  Не = (Ое / Т) (4.3.10)

  де Нє - норматив елемента оборотних коштів, руб .;

  Ое - витрата даного елемента запасу за плановий період, руб.

  Ое = К * Ц * РМ (4.3.11)

  де К - кількість виробів, плановане до випуску за період, шт .;

  Ц - ціна даного елемента запасу, руб. / Од .;

  РМ - витрата даного елемента запасу на один виріб (од. / Шт);

  Т - тривалість планового періоду, дні;

  Ое / Т - середньодобова витрата даного елемента запасу, руб. / День;

  - норма запасу по даному елементі, дні.

  Норма запасу враховує час перебування запасу в поточному ( Т), страховому ( С) та інших видах ( П) запасів:

  = Т + З + П (4.3.12)

  Поточний запас - основний вид запасу. Він визначає величину всієї норми запасу і призначається для харчування виробництва між двома черговими поставками. Його величина являє собою половину середнього інтервалу між поставками

  Т = 1/2 Т зважу

  Т зважу - середньозважений фактичний інтервал між поставками.

  Страховий (гарантійний) запас - другий за величиною вид запасу. Він створюється для забезпечення безперебійного перебігу виробництва у випадках можливих затримок поставок.

  Інші види запасу створюються в особливих випадках (перевищення часу доставки вантажу над часом доставки платіжних документів, необхідність підготовки матеріалів до виробництва, якщо є сезонний характер поставок або сезонний характер споживання).

  Оборотні кошти, що виділяються для утворення запасів у незавершеному виробництві нормуються лише в разі тривалого виробничого циклу:

  Н НЗВ = (ВП / Д п) * (Т ц * До нз) (4.3.13)

  де ВП - собівартість випущеної продукції за період розрахунку, руб .;

  Д п - тривалість періоду розрахунку, дні;

  Т ц - тривалість виробничого циклу, дні;

  До нз - коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві.

  Сукупний норматив оборотних коштів - це сума нормативів по всіх елементах нормованих оборотних коштів, тобто мінімальна потреба підприємства в нормованих оборотних коштах.

  ЗАВДАННЯ

  1. Торговельне підприємство за рік реалізувало продукції на 120 млн. Руб. Залишки оборотних коштів на початок і на кінець року склали відповідно 8 млн. Руб. і 6 млн. руб. визначити:

  1) коефіцієнт оборотності; коефіцієнт завантаження оборотних коштів; тривалість 1 обороту.

  2) на скільки може зрости реалізація продукції, якщо тривалість обороту скоротити на 2 дня?

  3) розмір відносної економії оборотних коштів при зростанні реалізації продукції на розраховану величину за рахунок скорочення тривалості обороту на 2 дня

  ОС ср = (ОС н + ОС к) / 2 = (8 + 6) / 2 = 7 млн. Руб.

  Коефіцієнт оборотності:

  До об = РП / ОС ср, (4.3.1)

  де РП - собівартості реалізованої продукції за період;

  ОС ср - середньорічна сума залишків оборотних коштів, яку зазвичай розраховують як середнє арифметичне
  ОС ср = (ОС н + ОС к) / 2.

  До об = 120/7 = 17 раз

  Коефіцієнт завантаження оборотних коштів:

  До загр = ОС СР / РП (4.3.2)

  Він показує, скільки оборотних коштів має підприємство на кожен рубль реалізованої продукції.

  До загр = 7/120 = 0,06 млн. Руб.

  Тривалість одного обороту в днях:

  Д про = Д п / К об = (ОС СР / РП) * Д п, (4.3.3)

  де Д п - тривалість періоду (рік вважають 360 днів, квартал - 90 днів, місяць - 30 днів).

  Д про = 7/120 * 360 = 21 день

  Д О2 = 21-2 = 19 днів

  2. Хімчистка виробляє два основних види послуг: фарбування і чистку одягу.

  базовий рік

  плановане зміна

  фарбування

  чистка

  фарбування

  чистка

  Кількість послуг за рік, тис.шт.

  1

  5

  + 10%

  + 20%

  Норма витрати хімікатів на послугу (кг / шт.)

  3

  2

  -1%

  -2%

  Середня ціна хімікатів (руб. / Кг)

  150

  170

  + 10%

  + 15%

  Норма запасу в днях

  15

  27

  0%

  0%

  Визначити фактичний норматив оборотних фондів в запасах основних матеріалів і зміна нормативу на наступний рік

  Нє КР0 = 1 * 3 * 150 * 15 = 6750 руб .;

  Нє ч0 = 5 * 2 * 170 * 27 = 45900 руб .;

  Нє 0 = 6750 + 45900 = 52650 руб.

  Розрахунок на плановий рік виробляємо індексним методом:

  J Нкр = 1,1 * 0,99 * 1,1 = 1,1979, тоді

  Нє КР1 = нє КР0 * J Нкр = 6750 * 1,19798086 руб.,

  аналогічно J Нч = 1,2 * 0,98 * 1,15 = 1,3524

  Нє ч1 = 52650 * 1,352462075 руб .;

  Нє 1 = 70161 руб .;

   НЕ = 17511 руб.

  3. Визначити норматив оборотних коштів у запасах матеріалів і комплектуючих на 4-й квартал. У ньому планується випустити 30% річної програми. Технологічний запас 1 день. Страховий запас становить 50% від поточного запасу.

  вид запасу

  річна
  потреба (тис. руб.)

  Інтервал між поставками (в днях)

  матеріал1

  3000

  40

  Матеріал2

  600

  24

  комплектуючі

  300

  80

  напівфабрикати

  120

  100

  вид запасу

  Ое / Т

  тек

  з

  т

  нє

  матеріал 1

  3000 * 0,3 / 90 = 10

  40/2 = 20

  20 * 0,5 = 10

  1

  20 + 10

  + 1 = 31

  10 * 31

  = 310

  матеріал 2

  600 * 0,3 / 90 = 2

  24/2 = 12

  12 * 0,5 = 6

  1

  12 + 6 + 1 = 19

  2 * 19 = 38

  комплектуючі

  300 * 0,3 / 90 = 1

  80/2 = 40

  40 * 0,5 = 20

  1

  40 + 20 + 1 = 61

  1 * 61 = 61

  напівфабрикати

  120 * 0,3 / 90 = 0,4

  100/2 = 50

  50 * 0,5 = 25

  1

  50 + 25 + 1 = 76

  0,4 * 76 = 30,4

  Разом

  439,4


  Глава 9. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І РИНОК ПРАЦІ

  Трудові ресурси - це особи обох статей, які потенційно могли б брати участь у виробництві товарів і послуг. Чисельність трудових ресурсів визначається виходячи з чисельності працездатного населення в працездатному віці та працюючих осіб за межами працездатного віку. У Росії до населення в працездатному віці ставляться жінки 16-54 років і чоловіки 16-59 років. До складу трудових ресурсів включаються особи пенсійного віку, які продовжують працювати, і працюючі підлітки (14-15 років).

  Основні категорії населення і трудових ресурсів представлені на рис. 10.1.

  Економічно активне населення

  Основою формування кадрового потенціалу будь-якого підприємства є економічно активне населення, або робоча сила.

  Економічно активне населення - це частина населення, забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і надання різних послуг. Термін «економічно активне населення» може мати два значення в залежності від тривалості періоду, до якого воно застосовується. Розрізняють населення, активне в даний період, і зазвичай активне населення. Перша категорія включає в себе осіб, які працювали або були безробітними протягом короткого періоду. До цієї категорії застосовується також термін «робоча сила». Друга категорія включає в себе осіб, чий статус зайнятого або безробітного був визначений виходячи з більш тривалого періоду часу.

  Населення, активне в даний період, або робоча сила - це найбільш часто використовуваний показник, що характеризує чисельність економічно активного населення.

  Робоча сила являє собою частину працездатного населення, що володіє сукупністю фізичних і розумових здібностей людини, які він використовує для виробництва будь-яких споживчих вартостей і послуг.

  В якості найбільш загального показника оцінки економічної активності населення використовується коефіцієнт економічно активного населення До ек.ак. , Який визначається як відношення чисельності економічно активного населення до чисельності всього населення країни:

  де S ек.ак. - чисельність економічно активного населення; S - чисельність всього населення.

  Економічно активне населення ділиться на зайнятих і безробітних.

  До зайнятих відносяться особи обох статей у віці від 16 років і старше, а також особи молодших вікових груп, які в даний період:

  а) виконували роботу за наймом за винагороду на умовах повного або неповного робочого часу, а також іншу приносить дохід роботу самостійно або у окремих громадян незалежно від терміну отримання безпосередньої оплати або доходу за свою діяльність. Не включаються до складу зайнятих зареєстровані безробітні, які виконують оплачувані громадські роботи, отримані через службу зайнятості, а також Учні та студенти, які виконують оплачувані сільськогосподарські роботи у напрямку навчальних закладів;

  б) тимчасово були відсутні на роботі через: хвороби або ми; догляду за хворими; щорічної відпустки або вихідних днів, компенсаційного відпустки або відгулів, відшкодування понаднормових робіт або робіт у святкові (вихідні) дні; роботи за спеціальним графіком; знаходження в резерві (таке має місце при роботі на транспорті); встановленого законом відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною, навчання, перепідготовки поза свого робочого місця, навчальної відпустки, відпустки без збереження або із збереженням змісту з ініціативи адміністрації; страйки; інших подібних причин;

  в) виконували роботу без оплати на сімейному підприємстві.

  На основі даних про чисельність зайнятого населення та економічно активного населення розраховується коефіцієнт зайнятості населення До зан:.

  де S займаємося виготовленням - чисельність зайнятих.

  Коефіцієнт зайнятості розраховується як по населенню в цілому, так і по окремим групам населення.

  До безробітних належать особи від 16 років і старше, які протягом аналізованого періоду;

  а) не мали роботи (або заняття, що приносить дохід);

  б) шукали роботу;

  в) готові були приступити до роботи.

  До складу безробітних включаються також особи, що навчаються за направленням служб зайнятості.

  Відповідно до законодавства Російської Федерації визначається чисельність безробітних, зареєстрованих в органах служби зайнятості. До цієї категорії належать громадяни, які не мають роботи і заробітку (трудового доходу), що проживають на території Російської Федерації, зареєстровані в центрі зайнятості за місцем проживання з метою пошуку підходящої роботи, шукають роботу і готові приступити до неї. Безробітними відповідно до законодавства не можуть бути визнані громадяни:

  а) які не досягли 16-річного віку, а також громадяни, яким відповідно до пенсійним законодавством призначена пенсія за віком (по старості) за вислугу років;

  б) які відмовилися протягом 10 днів з дня звернення до служби зайнятості від двох варіантів підходящої роботи, включаючи роботи тимчасового характеру, а також вперше шукають роботу, не мають професії (спеціальності) - в разі двох відмов від отримання професійної підготовки або від запропонованої оплачуваної роботи , включаючи роботу тимчасового характеру.

  в) не з'явилися без поважної причини протягом 10 днів про дня реєстрації з метою пошуку підходящої роботи в органи служби зайнятості для пропозиції їм підходящої роботи, а так само не з'явилися в строк, встановлений ним для реєстрації в якості безробітного.

  При статистичному вивченні безробіття вона розглядається як порушення рівноваги на ринку праці. У зв'язку з цим в міжнародній практиці виділяються наступні види безробіття 'фрикційна (поточна), сезонна, кон'юнктурна, структурна. Коротка характеристика кожного виду безробіття представлена ​​в табл. 10.1.

  Таблиця 10.1. типізація безробіття

  Тип

  характеристика

  Причина

  Групи осіб

  фрикційна (поточна)

  безробіття

  наявність досить

  великої кількості

  вакантних місць

  коротка тривалість

  безробіття

  Низька частка безробітних

  Зміна роботи з особистих мотивів Вступ на ринок праці Зміна роботи в зв'язку зі зміною ситуації на ринку

  Початківці в даній професії Жінки після «сімейної фази» Переселенці Особи, що змінюють місце роботи

  сезонна

  безробіття

  Регулярні річні коливання

  Коротка тривалість безробіття

  Висока частка безробітних в професіях і галузях, які перебувають

  під впливом сезонних факторів

  Вплив погодних умов Сезонні коливання попиту Інституційні терміни (терміни звільнень, закінчення навчання)

  Працюючі на сезонних роботах (сільське господарство, будівництво) Закінчили навчання

  кон'юнктурна

  безробіття

  Висока частка безробітних в галузях, залежних від кон'юнктури

  Різке підвищення частки безробітних

  в періоди спадів

  Спад попиту і виробництва

  Робочі Особи з низькою кваліфікацією Працівники старших вікових груп Молоді працівники, які не захищені від можливого звільнення

  структурна

  безробіття

  Висока частка безробітних

  Тривала тривалість безробіття Співіснування безробіття і потреби в робочій силі

  Незначне зростання економіки Невідповідність існуючих структур вимогам ринку Міжнародна конкуренція Недостатньо висока мобільність робочої сили і капіталу

  Працівники старших вікових груп Працівники з низькою кваліфікацією працівники певних професій Початківці працівники Регіональна безробіття

  Найбільш серйозною проблемою в сучасних умовах є структурне безробіття, яка існує навіть в періоди кон'юнктурного підйому.

  Для характеристики рівня безробіття обчислюється коефіцієнт безробітних До безробітного:

  де Б - чисельність безробітних.

  Важливим показником при оцінці безробіття є середня тривалість пошуку роботи

  де t - час пошуку роботи в групі; N - чисельність безробітних в групі.

  Економічно неактивне населення

  Економічно неактивне населення - це населення обстежуваного віку, яке не входить до складу робочої сили, тобто зайнятих і безробітних. Економічно неактивне населення включає такі категорії:

  • учні та студенти, слухачі та курсанти, які відвідують денні навчальні заклади (включаючи денні аспірантури та докторантури);

  • особи, які отримують пенсії по старості і на пільгових умовах, а також отримують пенсії по втраті годувальника при досягненні ними пенсійного віку;

  • особи, які отримують пенсії по інвалідності (I, II, III груп);

  • особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами і т. д.

  • зневірені знайти роботу, тобто особи, які припини-I чи пошук роботи, вичерпавши всі можливості її отримання, але які можуть і готові працювати

  • інші особи, яким немає необхідності працювати, незалежно від джерела їх доходу.

  Вивчення розподілу економічно неактивного населення з причин і тривалості незайнятості має велике значення, оскільки економічно неактивне населення є одним із джерел формування робочої сили.

  Серед причин незайнятості виділяються наступні:

  • вивільнення, скорочення штатів, ліквідація підприємства, власної справи;

  • звільнення за власним бажанням

  • закінчення терміну тимчасової, сезонної роботи, роботи за контрактом;

  • Вихід на пенсію;

  • зміна місця проживання;

  • стан здоров'я

  • особисті (сімейні) причини;

  • звільнення зі Збройних Сил;

  • інші.

  Інформація про економічно неактивному населенні є однією з найважливіших складових частин інформації, що характеризує трудові ресурси, оскільки постійно відбувається перехід частини населення з економічно активного в економічно неактивне і навпаки.

  Класифікація населення за статусом в зайнятості

  Класифікація населення за статусом в зайнятості, діюча в російській статистиці, повністю узгоджується з Міжнародною класифікацією статусу зайнятих. За статусом в зайнятості класифікується лише економічно активне населення, тобто зайняті та безробітні.

  По суті, за статусом в зайнятості визначається соціальний стан індивідуума в суспільстві. Основним критерієм служить ступінь економічного ризику, елементом якого є вид взаємин особи, наділеної певними повноваженнями, з іншими працівниками або підприємствами.

  Групи за статусом в зайнятості визначаються з урахуванням різниці між роботою за наймом, з одного боку, і роботою на власному підприємстві (самозайняті), з іншого.

  Робота за наймом - це вид трудової діяльності, при якому укладається трудовий договір, що гарантує особі, яка виконує роботу за наймом, винагороду, прямо не залежить від доходу підприємства або організації. При цьому основні фонди і активи є власністю інших осіб.

  Робота на власному підприємстві - це вид трудової діяльністю, при якому винагорода прямо залежить від доходу, отримуваного від виробництва товарів і послуг. Особи, які займаються такою діяльністю, приймають управлінські рішення або делегують їх прийняття іншим особам, зберігаючи за собою відповідальність за діяльність підприємства.

  Класифікація населення за статусом в зайнятості включає Наступні групи.

  1. Наймані працівники - це особи, які виконують роботу 0 найму, які уклали письмовий трудовий договір з керівником підприємства будь-якої форми власності або певною особою про умови трудової діяльності, за яку вони отримують обумовлену при наймі оплату готівкою деньга ми або в натуральній формі.

  Наймані працівники підрозділяються на цивільне населення і військовослужбовців.

  За тривалістю найму на роботу наймані працівники діляться на:

  • постійних працівників (в їх складі виділяються працівники, у яких трудовий договір не визначає тривалість служби, і працівники, у яких договір визначає тривалість служби, але вона досить велика для віднесення їх до тимчасових працівників або зайнятим на випадкової роботі);

  • тимчасових працівників;

  • сезонних працівників;

  • працівників, найнятих на випадкові роботи.

  1. Работодатели — это лица, постоянно работающие на собственном частном предприятии, и лица, занимающиеся профессиональной деятельностью или ремеслом на самостоятельной основе и постоянно использующие труд наемных работников.

  3. Лица, работающие на индивидуальной основе, — это лица, самостоятельно либо с одним или несколькими партнерами осуществляющие деятельность, приносящую доход, и не использующие труд наемных работников на постоянной основе.

  4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий — это лица, работающие без оплаты на частном семейном предприятии, которым владеет родственник.

  5. Члены коллективных предприятий — это лица, работающие на коллективных предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников этого предприятия. Каждый член коллективного предприятия имеет равные с другими членами права при решении вопросов производства, сбыта и др.

  6. Лица, не поддающиеся классификации по статусу в занятости — это лица, имеющаяся информация о которых недостаточна для того, чтобы отнести их к одной из перечисленных выше категорий.

  Для безработных лиц, которые раньше имели работу, их статус определяется по предыдущей занятости. Если безработные лица ранее не занимались трудовой деятельностью, то их относят к шестой группе

  Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ТУРИСТСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

  Как вид экономической деятельности туризм имеет свою специфику. Главная особенность состоит в том, что результатом производственного процесса туристского предприятия является туристский продукт, имеющий отличительные особенности от других продуктов. Прежде всего, туристский продукт нематериален, его нельзя складировать и получить в собственность. Туристский продукт отличается «жесткостью» и отсутствием возможности создавать запасы: даже если можно было бы программировать спрос, то все равно сам продукт может производиться только одновременно с его потреблением. Непроданный продукт означает прямой убыток, который нельзя восстановить. Наконец, туристские предприятия не могут в одиночку справиться со своими задачами. Они вынуждены обращаться к посредничеству специализированных фирм, которые удовлетворяют запросы рынка и обеспечивают доходность благодаря тесному контакту с потенциальными клиентами.

  Эти особенности обуславливают характер труда в туризме, специфика которого заключается в:

  • сравнительно большом удельном весе живого труда, что затрудняет его нормирование;

  • высокой степени воздействия на процесс производства и реализации туристского продукта субъективных факторов как со стороны работников туристского предприятия, фирмы, так и со стороны клиента;

  • комплексности производства туристского продукта, который является результатом слаженной работы самостоятельных коллективов, труд которых подчинен одной цели — удовлетворению потребности клиента;

  • наличии производительного и непроизводительного труда.

  Особенности труда в туризме предполагают иные подходи кадровой политике, организации найма, подбора, приема персонала, профориентации и адаптации, обучении и управлении де карьеры, служебно-профессиональном продвижении и др.

  Обеспечение трудовыми ресурсами

  Одной из важнейших задач туристского предприятия является создание дееспособного коллектива сотрудников. Подбор и расстановка кадров призваны решить две взаимосвязанные задачи:

  • назначение на должности квалифицированных работников;

  • нахождение для каждого из них соответствующей его профессиональным данным сферы трудовой деятельности.

  Правильное решение этих задач способствует качественному дополнению должностных обязанностей. Кроме высокого уровня компетентности сотрудники, работающие с клиентами, должны обладать коммуникабельностью и умением строить взаимоотношения с людьми. Благодаря безупречному обслуживанию и послепродажному сервису качественного туристского продукта они создают необходимую репутацию предприятия на рынке и способствуют привлечению клиентов.

  Формирование профессиональных требований к потенциальным работникам должно основываться на установлении специфических особенностей выполнения работы на соответствующей должности. При определении требований очень важно, чтобы они были обоснованными.

  В целях поиска сотрудников, соответствующих требованиям к квалификации и предстоящей работе, предприятием могут быть использованы различные источники.

  Традиционно источники найма персонала делят на внешние (кандидаты из внешней среды организации) и внутренние (кандидаты из «собственного дома»). Оба источника имеют как преимущества, так и недостатки (табл. 11.1).

  Внешние источники подразумевают :

  • личные контакты руководителя и других сотрудников;

  • размещение объявлений в средствах массовой информации;

  • помощь агентств, занимающихся подбором кадров;

  • подготовку собственных кадров;

  Таблица 11.1. Сравнительный анализ источников найма персонала

  джерело

  переваги

  недоліки

  зовнішній

  Больший выбор кандидатов

  Привнесение новых идей,

  приемов, опыта работы

  Долгий период адаптации новичка

  Необходимость первичного обучения

  Ухудшение морального климата со

  стороны претендентов на должность

  Внутренний

  В фирме известны достоинства

  и недостатки работников

  Сокращение затрат на

  процедуру отбора

  Возможность продвижение

  собственных сотрудников

  Семейственность, приводящая к застою

  в появлении новых идей

  Ограниченность выбора

  «Оголение» других должностей

  • привлечение выпускников высших и средних учебных заведений и др.

  В качестве внутренних источников поиска кандидатов в туризме могут быть использованы:

  • продвижение по службе внутри туристского предприятия;

  • переводы из отдела в отдел;

  • назначение топ-менеджеров из специального резерва руководителей;

  • перемещение персонала по рекомендациям (просьбам) сотрудников;

  • самопроявившиеся кандидаты, занятые поиском работы в туристской индустрии.

  Как правило, подбор сотрудников для работы осуществляется путем их отбора из некоторого числа претендентов. Обычно при отборе кандидатов используют не один метод, а комплекс различных методов, направленных на всестороннюю оценку кандидатов.

  Комплексная система методов отбора персонала может включат
  методи:

  Интервью (собеседование) — способ, наиболее част используемый при отборе кандидатов. Положительной стороной этого метода является личное общение, в результате которого может сформироваться достаточно точное представление о кандидате. Недостатком является возможность представления претендентом на вакантную должность неверной информации о себе.

  Для того, чтобы избежать подобных ошибок при проверке профессиональной пригодности претендента, предприятие использует тестирование, которое предусматривает работу претендента с тестами для оценки разнообразных качеств, необходимых для выполнения работ. В настоящее время существуют тесты для оценки таких характеристик, как:

  • профессиональная подготовка — знания и навыки;

  • интеллектуальный уровень

  • специальные качества (наклонности);

  • личностные характеристики;

  • физические характеристики.

  Професійно-кваліфікаційна структура кадрів у сфері туризму складається під впливом професійного й кваліфікаційного поділу праці. Основний контингент зайнятих - це особи, які мають гуманітарну освіту.

  При цьому працівники кожної професії і спеціальності розрізняються рівнем кваліфікації, тобто ступенем оволодіння працівниками професією і спеціальністю, які відображаються в кваліфікаційних (тарифних) розрядах і категоріях. Професійно-кваліфікаційна структура працівників туристського підприємства знаходить відображення в штатному розкладі.

  Штатний розклад - це документ, щорічно затверджується керівником підприємства, що представляє перелік групувати по відділам і службам посад фахівця із зазначенням розряду (категорії) робіт і посадового окладу. Протягом року в разі потреби до нього вносять зміни відповідно до наказу керівника.

  Укладення трудового договору

  Трудовий договір - це угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені Трудовим кодексом Російської Федерації, законами та іншими нор ми правовими актами, колективним договором, угодами локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначений ую цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку.

  Трудовий договір - це двостороння угода, що є угода конкретного громадянина про його працю на даному підприємстві в якості працівника. Також це підстава виникнення і форма існування трудового правовідносини.

  Тільки з висновком трудового договору громадянин стає учасником певної кооперації праці - працівником, членом колективу даного підприємства і підпорядковується його внутрішньому трудовому розпорядку, режиму праці. Підпорядкування працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку в процесі виконання ним трудової функції є найважливішим кваліфікуючою ознакою трудового договору, відмежовує його від цивільно-правових договорів про виконання робіт і надання послуг (підряду, доручення, авторського та ін.). За порушення цього обов'язку він може нести дисциплінарну відповідальність, чого немає в цивільно-правових договорах, пов'язаних з працею.

  Іншими відмітними специфічними ознаками є, по-перше, предмет трудового договору - особисте виконання трудової функції, тобто саму працю працівника в загальному процесі виробництва, як прояв в часі його загальної та спеціальної працездатності. Виняток зроблено лише для надомників, у виконанні роботи яких можуть брати участь члени його сім'ї, згідно з Положенням про умови праці надомників. Предметом же суміжних цивільних договорів є матеріалізований кінцевий результат праці (винахід, картина і т. Д.), А праця в них - лише спосіб виконання взятих зобов'язань. Крім того, цивільно-правові договори в певних випадках припускають можливість виконання роботи не особисто виконавцем, а третіми особами, Наприклад, таке передбачено в договорі підряду, коли підрядник (генеральний підрядник) може залучити до виконання роботи субпідрядників

  По-друге, згідно зі статтею 22 Трудового кодексу РФ роботодавець в особі своєї адміністрації зобов'язаний організувати працю працівника, створювати йому нормальні умови праці, забезпечити охорону праці, виплачувати в повному розмірі належну йому заробітну плату за заздалегідь встановленим нормам. За договором же особистого підряду, доручення, авторського, винахідливому і ін. Громадянин роботу організовує сам і отримує оплату лише за уречевлена ​​кінцевий результат праці або виконане доручення.

  З визначення трудового договору випливає, що його сторонами є працівник і роботодавець, при цьому працівником може бути тільки фізична особа, а роботодавцем - фізична або юридична особа. Обидві сторони трудового договору рівноправні у виборі іншої сторони договору. У спеціально встановлених федеральними законами випадках в якості роботодавця можуть виступати й інші суб'єкти. Наприклад, в якості сторони трудового договору може бути також іноземець або особа без громадянства.

  Громадянин не може укладати трудовий договір через представника або покладати свої обов'язки за трудовим договором на іншу особу. Недієздатна особа не може укладати трудовий договір, а укладений ним договір вважається недійсним. Висновок трудового договору допускається з особою, яка досягла віку 16 років, а при наявності основного загальної освіти або залишення у відповідності з федеральним законом загальноосвітнього закладу - з 15 років. З учнями, які досягли 14 років, договір може бути укладений за наявності згоди одного з батьків (опікуна, піклувальника) та органу опіки та піклування для виконання у вільний від навчання час легкої праці, не завдає шкоди їх здоров'ю і не порушує процесу навчання. Висновок трудового договору з особами, які не досягли віку 14 років, допускається за згодою одного з батьків (опікуна, піклувальника) та органу опіки та піклування для участі в створенні і (або) виконанні творів без шкоди здоров'ю та моральному розвитку в організаціях кінематографії, театрах, театральних і концертних організаціях і цирках.

  До роботодавців - фізичних осіб належать: громадяни, які залучають працівників за договорами, але не здійснюють підприємницьку діяльність (особи, які беруть на роботу домашніх працівників, секретарів, водіїв, осіб, які здійснюють догляд за хворими членами сім'ї та неповнолітніми дітьми і т. П.); громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю (самостійної, здійснюваної на свій ризик, діяльністю, спрямованою на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в це », як в установленому законом порядку), які використовують найману працю.

  Підприємство, що виступає в ролі роботодавця, може бути як юридичною особою, так і неюридичних особою. У першому випадку підприємство повинно бути суб'єктом трудового права, тобто мати трудовий праводееспособност'ю, приймати і звільняти працівників. У другому випадку підприємство може виступати стороною трудового договору, якщо воно має фонд заробітної плати, план по праці, самостійний баланс і користується правом прийому і звільнення. Наприклад, це можуть бути філії, представництва якого-небудь юридичної особи, якщо це встановлено в статуті (положенні) юридичної особи. Підприємство, що перебуває на бюджетному фінансуванні, має право приймати працівників з моменту затвердження штатного розкладу, яке визначає обсяг його спеціальної трудової правоздатності.

  Трудовий договір з працівником укладає від імені підприємства його керівник в межах своєї компетенції.

  Трудовий кодекс РФ вимагає, щоб трудовий договір був укладений в простій письмовій формі в двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами. Один примірник трудового договору передається працівнику, а інший зберігається в роботодавця. Для окремих категорій осіб можливе складання трудових договорів в більшій кількості примірників.

  Письмова форма договору не вимагає ні нотаріального посвідчення, ні будь-яких державних реєстрації. У трудовому договорі, складеному в письмовій формі, вказується дата початку трудових відносин. Як правило, це відбувається або в момент підписання договору, або в інший момент, визначений у тексті договору.

  Складання договору в письмовій формі дозволить не тільки довести сам факт вступу в трудові відносини, але визначить взаємні права та обов'язки сторін. Письмова форма договору підвищує гарантії сторін в реалізації досягнутих домовленостей по найважливішим умов праці.

  Трудове законодавство також передбачає, що фактичне допущення до роботи також вважається укладенням трудового договору. При цьому роботодавець зобов'язаний оформити з ним трудовий договір у письмовій формі не пізніше трьох днів з дня фактичного допущення працівника до роботи.

  Для окремих категорій працівників відповідно до законів та інших нормативних правових актів може бути передбачена необхідність узгодження можливості укладання трудових договорів або їх умов з відповідними особами або органами, які не є роботодавцями за цими договорами

  Кількісна характеристика трудових ресурсів

  Кількісна характеристика трудових ресурсів туристських підприємств вимірюється кількома показниками.

  Для визначення чисельності працівників на певну ту з урахуванням прибулих і вибулих використовується обліковий склад працівників. У списковий склад працівників включаються прийняті на постійну, тимчасову або сезонну роботу, як фактично працюючі, так і тимчасово відсутні на роботі з будь-яких причин.

  Працівники, прийняті на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а також прийняті на половину ставки (окладу) відповідно до штатного розкладу, враховуються в обліковому складі за кожен календарний день як ціла одиниця, включаючи неробочі дні тижня, обумовлені при прийомі на роботу.

  Не включаються до облікового складу: сумісники, працюючі за договорами, залучені для виконання разових робіт.

  Обліковий склад працівників підприємства встановлюється на кожен календарний день періоду. При цьому за кожен день враховується кількість явок і неявок на роботу. Чисельність працівників, які перебувають у списках в святкові дні та вихідні, приймається рівною даними за попередній день.

  По суті, спискова чисельність працівників - це сума з'явилися і які не з'явилися на роботу з різних причин.

  Середньооблікова чисельність визначається як сума облікової чисельності працівників за всі дні місяця, поділена на число календарних днів місяця. Ця ж величина може бути отримана, якщо розділити кількість явок і неявок на роботу за весь місяць на число календарних днів у місяці.

  або

  де N - спискова чисельність; Д к - число календарних днів у місяці.

  У тому випадку, якщо підприємство працювало неповний місяць (тобто початок або припинило свою діяльність протягом цього місяця), то середньооблікова чисельність визначається як сума облікової чисельності працівників за всі календарні дні роботи підприємства, а також у вихідні дні та свята, поділена на повне число календарних днів у місяці.

  Якщо дані про обліковому складі за всі дні місяця відсутні, то середньооблікова чисельність за місяць може бути визначена як сума облікової чисельності працівників на початок і кінець місяця, поділена на два.

  Середньооблікова чисельність працівників за періоди більше одного місяця (квартал, півріччя, рік) визначається як середньоарифметичне з даних за всі місяці.

  Середньооблікова чисельність працівників за рік визначається за середнім значенням облікових чисел за всі місяці. При цьому якщо підприємство працювало неповний рік, то сума середніх чисел все одно ділиться на 12 місяців.

  Середньооблікова чисельність застосовується для обчислення продуктивності праці, середньої заробітної плати, коефіцієнтів обороту, плинності кадрів та ін.

  Поряд з цим визначається среднеявочная і среднефактіческіх чисельність працюючих.

  Явочна чисельність визначається на кожну дату (її слід відрізняти від числа фактично працюючих). У явочне число включаються всі працівники, які прийшли на роботу, незалежно від того, працювали вони повний або неповний день.

  Среднеявочная чисельність працівників дорівнює:

  де Д р - число робочих днів в періоді.

  Среднефактіческіх чисельність працюючих дорівнює:

  де ЧД - відпрацьовані людино-дні в періоді.

  Показники руху робочої сили

  Чисельність працівників постійно змінюється в часі. Ці зміни відбуваються внаслідок прийому на роботу і звільнення з роботи. Процес зміни чисельності працівників, що призводить до перерозподілу робочої сили між окремими підприємствами, галузями і регіонами називається рухом робочої сили.

  Рух робочої сили відбувається постійно. Причини таких змін різноманітні: демографічний фактор, зміни в економіці і т. Д. Крім того, рух робочої сили обумовлено інтересами самих працівників.

  При вивченні руху робочої сили визначається загальний обсяг руху, а також фактори, які впливають на нього. Для цього встановлюються абсолютні та відносні показники обороту робочої сили.

  Абсолютними показниками є оборот по прийому, рівний загальної кількості прийнятих на роботу за певний період за всіма джерелами надходження, і оборот з вибуття, рівний числу звільнених за період по всіх причин звільнень.

  Чисельність працівників, постійно працювали протягом звітного періоду на даному підприємстві, визначається як різниця між обліковою чисельністю працівників на початок періоду і чисельністю звільнилися з їх числа протягом періоду.

  Оцінка інтенсивності руху трудових ресурсів проводиться з використанням наступних відносних показників:

  • коефіцієнт обороту по прийому:

  До п = Число працівників, прийнятих за період * 100

  Середньооблікова чисельність за період

  • коефіцієнт обороту з вибуття:

  До в = Число працівників, звільнених за всіма причин за період * 100

  Середньооблікова чисельність за період

  Цікавим є плинність робочої сили, яка включає випадки звільнення за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни. Ступінь плинності робочої сили вимірюється за допомогою коефіцієнта плинності:

  До т = Число працівників, звільнених з причин, що належать до плинності кадрів * 100

  Середньооблікова чисельність за період

  Для оцінки ситуації з зайнятістю використовується коефіцієнт заміщення робочої сили:

  До з = Число працівників, прийнятих за період або

  Число працівників, звільнених за період

  Якщо значення цього коефіцієнта більше 1, то відбувається не тільки відшкодування втрат робочої сили в зв'язку зі звільненням, а й з'являються нові робочі місця. Якщо даний показник менше 1, то це свідчить про те, що скорочуються робочі місця, що призводить до безробіття.

  Для аналізу стабільності трудових колективів може бути використаний коефіцієнт сталості складу кадрів:

  До п = Число працівників, які працювали весь звітний період

  Облікова чисельність на кінець звітного періоду

  Робочий час і його використання

  Основними одиницями обліку робочого часу на підприємстві є людино-годину (1 година роботи працівника на своєму робочому місці) і людино-день (явка працівника на роботу і той факт, що він приступив до роботи незалежно від тривалості робочого часу). При обліку робочого часу визначається кілька фондів часу.

  Календарний фонд часу розраховується як в людино-годинах, так і в людино-днях. При визначенні календарного фонду часу в людино-днях він дорівнює середньооблікової чисельності працівників підприємства за всі календарні дні періоду (місяця або року), а при визначенні в людино-годинах фонд в людино-днях слід помножити на нормальну середню тривалість робочого дня, встановлену для кожної категорії персоналу.

  Календарний фонд часу складається з людино-днів явок і неявок на роботу за всіма причин. Виходячи з цього, календарний фонд (але тільки в людино-днях) може бути визначений як сума людино-днів явок і неявок за всіма причин. Календарний фонд використовується для визначення середньооблікової чисельності працівників:

  Календарний фонд часу включає час, що припадає на вихідні, святкові дні та щорічні чергові відпустки працівників.

  Якщо з календарного фонду відняти людино-дні, що припадають на вихідні та святкові дні, то можна визначити табельний фонд часу.

  Тф = Кф - люд.-дні в свята і вихідні.

  Якщо з табельної фонду відняти людино-дні чергових відпусток, то вийде максимально можливий фонд робочого часу.

  МВФ = Тф - люд.-дні чергових відпусток.

  Максимально можливий фонд робочого часу представляє собою той час, яким може розташовувати підприємство при стовідсотковій явці працівників. Він складається з фактично відпрацьованого часу протягом нормального періоду роботи (урочний час) і робочого часу, не використаного протягом періоду.

  Повну інформацію про фондах часу і їх використанні можна отримати з балансу робочого часу, який складається з двох частин: ресурсної та видаткової.

  Баланс робочого часу за звітний рік (дані умовні)

  Фонди часу (ресурси)

  Людино-дні

  Використання робочого часу

  Людино-дні

  Календарний фонд часу

  Святкові і вихідні дні

  Табельний фонд часу

  чергові відпустки

  365000

  114000

  251000

  24000

  Фактично відпрацьований час

  цілоденні простої

  Разом фактично відпрацьований час

  Неявки по болезни

  Отпуска по учебе

  Декретные отпуска

  Выполнение государственных обязанностей

  Итого время, неиспользованное по уважительным причинам

  Прогулы

  Забастовки

  Административные отпуска

  Прочие неявки

  Итого потери рабочего времени

  213800

  1000

  214800

  5000

  500

  500

  200

  6200

  2000

  1000

  3000

  6000

  Максимально возможный фонд времени

  227000

  227000

  Пример 4. Предположим, что среднесписочная численность рабочих на предприятии за отчетный год составила 1000 человек.

  Находим фонды рабочего времени:

  Календарный фонд - 1000 X 365 = 365000 человеко-дней.

  Табельный фонд (в году 52 недели, в них 114—115 праздничных дней, определяются по календарю) - 365000 - (1000 X 114) . 251000 человеко-дней.

  Максимально возможный фонд (пусть продолжительность очередного отпуска равна 24 дням) = 251000 - (24 X 1000) - 227000 человеко-дней. Это — то время, которое должно быть отработано трудовым коллективом за конкретный период.

  В расходной части определяется использование рабочего времени. На основании действующей отчетности устанавливаются фактически отработанное время и целодневные простои.

  Рабочее время, не использованное в течение периода по уважительным причинам, состоит из неявок по болезни, учебных отпусков, декретных отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, прочих неявок, предусмотренных законом.

  Рабочее время, не использованное по неуважительным причинам, состоит из прогулов, трудовых конфликтов, административных отпусков.

  В процессе сопоставления ресурсной и расходной частей определяется доля отработанного времени в максимально возможном фонде. Этот показатель сопоставляется с аналогичным за предыдущие периоды и делается вывод об изменении использования рабочего времени.

  Определяются также прямые потери рабочего времени, включающие целодневные (внутрисменные) простои, неявки по болезням, прогулы, забастовки, административные отпуска. Затем определяется доля этих потерь в максимально возможном фонде.

  Анализ завершается определением резервов увеличения производства, реализации продукции, услуг за счет сокращения потерь рабочего времени.

  Резерв увеличения выручки от реализации продукции ( ) определяется умножением предполагаемого снижения потерь на дневную выработку, которая определяется путем деления выручки от реализации продукции на отработанное время.

  В примере 4 доля отработанного времени в максимально возможном фонде составляет:

  213800/227000 =0,94'

  Прямые потери рабочего времени составили: 1000 + 5000 + 2000 + 1000 + 3000 = 12000 человеко-дней.

  Доля прямых потерь рабочего времени в максимально возможном фонде составит:

  12000/227000=0,053

  Допустим, что выручка от реализации туристского продукта на предприятии в отчетном году составила 200 млн. руб.; снижение потерь рабочего времени на отчетный год было запланировано на 45%. Со снижением потерь на этот процент рабочее время увеличится на 5400 человеко-дней (12000 X 0,45).

  Резерв увеличения выручки от реализации продукции равен:

  = 5400*200/213800=5 млн. руб.

  Вывод: при сокращении потерь рабочего времени на 45% дополнительный объем выручки от реализации продукции составит 5 млн. руб.

  Детальная классификация и анализ направлений неиспользования времени по уважительным причинам и причин потерь рабочего времени позволяет согласовать производственную программу с теми реальными ресурсами рабочего времени, которыми можно располагать, основываясь на данных о структуре использования рабочего времени в тот или иной период.

  На основе данных баланса рабочего времени можно рассчитать коэффициенты использования фондов времени:

  К = Фактически отработанное время *100

  Соответствующий фонд рабочего времени

  Как и фонды времени, фактически отработанное время может быть выражено в человеко-днях.

  Коэффициент использования максимально возможного фонда времени используется для анализа рабочего времени на предприятии и его подразделениях, коэффициент использования табельного фонда времени — при межотраслевых сопоставлениях, коэффициент использования календарного фонда времени — при сопоставлении использования времени на предприятиях, в отраслях, экономике в целом, а также при международных сопоставлениях.

  Для оценки использования рабочего времени рассчитывается коэффициент использования продолжительности рабочего периода, который равен соотношению фактического среднего числа дней, отработанных одним работником за период, ( ) и числа дней, которое должен отработать один работник за период в соответствии с режимом работы ( ):

  Среднее число дней фактически отработанных одним среднесписочным работником за период ( ), определяется как отношение общего числа отработанных человеко-дней к среднесписочной численности работников:

  Рабочее время лиц, работающих по найму, регулируется законодательством, в соответствии с которым продолжительность нормальной недели составляет 40 часов, а для несовершеннолетних и лиц, работающих в тяжелых условиях, — 36 часов в неделю. Для некоторых категорий работников, занятых на особо тяжелых работах, устанавливается менее продолжительная рабочая неделя

  Для характеристики использования рабочего дня рассчитывается коэффициент использования продолжительности рабочего дня:

  де — средняя фактическая продолжительность рабочего дня; — средняя установленная продолжительность рабочего дня.

  Средняя продолжительность рабочего дня может определяться по-разному: можно рассчитать среднюю фактическую полную продолжительность рабочего дня и среднюю фактическую урочную продолжительность рабочего дня. Первый показатель целесообразно использовать при оценке влияния использования рабочего времени на производительность труда и результаты деятельности, второй рассчитывается при изучении использования рабочего времени.

  Средняя фактическая полная продолжительность рабочего дня определяется соотношением фактического числа отработанных человеко-часов и человеко-дней:

  Средняя фактическая урочная продолжительность рабочего дня определяется соотношением числа человеко-часов, отработанных в урочное время, и числа отработанных человеко-дней:

  Средняя установленная продолжительность рабочего дня рассчитывается с учетом удельного веса работающих, имеющих различную продолжительность рабочего дня.

  Пример 5. В фирме работает 500 человек, из них 460 человек имеют продолжительность рабочего дня 8 часов, а 40 человек — сокращенный рабочий день продолжительностью 7 часов. В этом случае средняя продолжительность рабочего дня составит:

  =(460*8+40*7)/500=7,9 час

  В числителе дроби — режимный фонд внутреннего времени в человеко-часах, а в знаменателе — списочное число работников.

  Используя коэффициенты использования рабочего периода и рабочего дня, можно рассчитать интегральный показатель использования рабочего времени :

  К инт. = К п.р.р.д. *100

  С помощью этого коэффициента определяется удельный вес общих потерь рабочего времени, часть из которых являются целодневными, а часть — внутрисменными.

  Основным источником информации при изучении использования рабочего времени сегодня являются обследования населения по проблемам занятости. При проведении обследования занятое население распределяется по следующим признакам:

  • нормальное (обычное) количество рабочих часов на основной работе;

  • фактическое количество рабочих часов в неделю;

  • нормальное количество рабочих часов в неделю и возраст;

  • фактическое количество рабочих часов в неделю и возраст;

  • статус в занятости;

  • отрасль экономики;

  • отсутствие на работе (по каким причинам);

  • причины недоработок;

  • распределение занятых, находящихся в отпусках по инициативе администрации, в неоплачиваемом отпуске по собственному желанию, по продолжительности отсутствия на работе;

  • фактическое количество отработанных часов на дополнительной работе.

  Оценка использования рабочего времени тесно связана с такими направлениями изучения занятости, как неполная (вторичная) занятость.

  Другое направление, тесно связанное с изучением использования рабочего времени, — изучение трудовых конфликтов и забастовочного движения. В соответствии с резолюцией МОТ для целей статистического изучения забастовочного движения используются следующие определения.

  Трудовой конфликт — ситуация, когда возникает несогласие между трудящимися и работодателями по определенным вопросам.

  Забастовка — временное прекращение трудящимся работы качестве крайней меры разрешения трудового конфликта с целью выдвинуть требования или противостоять им либо поддержать требования или недовольство других трудящихся

  Локаут – полное или частичное закрытие одного или нескольких мест работы либо попытка воспрепятствовать нормальной трудовой деятельности работников одним или нескольким работодателям с целью навязать требования или противостоять им, либо выразить недовольство, либо поддержать требования или недовольство других работодателей.

  Глава 11. ОПЛАТА ТРУДА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ТУРИЗМЕ

  Заработная плата — это совокупность вознаграждений в денежной или натуральной форме, полученных работником за фактически выполненную работу, а также выплаты компенсационного характера.

  В основе системы заработной платы лежат следующие принципы:

  • опережение темпов роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы;

  • обеспечение воспроизводства рабочей силы;

  • установление прямой зависимости заработной платы от результатов труда — основной путь реформирования оплаты труда;

  • материальная заинтересованность в конечных результатах труда и неограниченной заработной плате;

  • усиление социальной защищенности работников;

  • государственная регламентация минимальной заработной платы;

  • выравнивание заработной платы работников государственно-. го и частного секторов.

  Механизм регулирования заработной платы основывается на сочетании следующих направлений:

  • государственного регулирования;

  • рынка труда;

  • генерального соглашения;

  • коллективных договоров.

  Государственное регулирование осуществляется прямым или косвенным путем.

  Прямое регулирование — это установление определенных количественных параметров, обязательных для субъектов хозяйствования: минимальной заработной платы (исходя из минимального потребительского бюджета); размера тарифной ставки первого разряда и коэффициентов; ставки налогообложения.

  Косвенное регулирование осуществляется путем периодических рекомендаций о применении тарифных ставок, по организации прогрессивных форм и систем оплаты труда и др.

  Важным элементом системы регулирования оплаты труда является формирование потребительского бюджета.

  Минимальный потребительский бюджет — это расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребности человека при определенном уровне развития населения. На основе размера минимального потребительского бюджета устанавливается минимальной размер оплаты труда (МРОТ).

  Регулирование всех вопросов заработной платы работников предприятия осуществляется на основе коллективного договора. Он заключается между нанимателем и трудовым коллективом как средство согласования интересов коллектива и нанимателя, регулирования трудовых отношений на предприятии.

  Формы и системы оплаты труда на туристском предприятии

  Оплата труда — это система отношений, обеспечивающая установление и осуществление работодателем выплат работникам за их труд. В сфере туризма существуют сдельная, повременная и контрактная формы оплаты труда. Дифференциация форм оплаты труда служит одним из факторов профессиональной мобильности работников.

  Оплата труда работников производится по:

  • сдельным расценкам;

  • часовым тарифным ставкам;

  • месячным должностным окладам;

  • в процентах от выручки.

  Сдельная форма оплаты труда предусматривает начисление заработной платы по заранее установленным нормам обслуживания клиентов и за каждую единицу выполненной работы. Она подразделяется на:

  • прямую сдельную;

  • сдельно-премиальную;

  • сдельно-прогрессивную;

  • аккордную.

  При повременной форме оплаты труда заработная плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке дол окладу за фактически отработанное время. Она делится на:

  • простую повременную;

  • повременно-премиальную.

  Дедалі більшого поширення набуває контрактна форма оплати праці. За цією системою працюють не тільки керівники різних рівнів, а й фахівці.

  У зв'язку з інфляцією, викликаної зростанням цін на споживчі товари і послуги, здійснюється індексація заробітної плати.

  В даний час відрядна і погодинна форми заробітної плати практично не використовуються в чистому вигляді: вони доповнюються різного роду заохочувальними системами. До них відносяться:

  • система нормування праці на основі обліку операцій (використовується в різних структурах туристсько-готельного комплексу);

  • система інтенсифікації праці на основі збільшення норм обслуговування (застосовується в екскурсійному бізнесі);

  • різні системи преміювання для збільшення обсягу продажів;

  • використання гнучкого графіка робочого часу, неповного робочого тижня, максимальної тижневого навантаження (використовуються на туристських підприємствах).

  Преміювання є важливим стимулом матеріальної зацікавленості працівників сфери туризму. Розмір преміювання залежить від кінцевих результатів туристської діяльності. Преміювання не може бути постійно гарантованим.

  Підставою для нарахування оплати праці є: наказ (розпорядження) про прийняття працюючого в штат підприємства із зазначенням його окладу і дані табельного обліку про явки та неявки на роботу; первинні документи, що фіксують вироблення, доплати, хвороба і т. д.

  Відповідно до чинного законодавства про працю все Працівники мають право на щорічну відпустку зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку. Крім того, окремим категоріям працівників надаються додаткові відпустки.

  Для нарахування заробітної плати за час відпустки розраховується середній заробіток за 3 або 12 календарних місяців, що передують місяцю відпустки, і середньоденний заробіток працівника. Множенням середньоденного заробітку на кількість днів відпустки визначають належну суму відпускних.

  Склад фонду заробітної плати на туристському підприємстві

  Фонд заробітної плати являє собою суму всіх витрат туристського підприємства на оплату праці в грошовій, натуральній та змішаній формах незалежно від джерел виплат, нарахованих працівникам за виконану роботу протягом звітного періоду і за невідпрацьований час у встановленому законом порядку.

  Основним елементом фонду заробітної плати, що виплачується в грошовій формі, є оплата праці за фактично виконану роботу. Вона складається з:

  • виплат за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами;

  • доплат за суміщення професій, виконання обов'язків відсутніх працівників;

  • виплат за договорами підряду і сумісників; <$> Заробітної плати студентам вузів і технікумів, що проходять виробничу практику та зарахованих на посади;

  • оплати простоїв не з вини працівників;

  • заробітної плати працівників, які здійснюють керівництво практикою студентів і учнів.

  Крім того, елементами фонду зарплати є:

  • виплати стимулюючого характеру (регулярні і одноразові);

  • виплати компенсуючого характеру, пов'язані з умовами праці і режимом роботи;

  • оплата за невідпрацьований час.

  Заробітна плата в натуральній формі може виплачуватися працівникові шляхом видачі продукції, виробленої на туристському підприємстві або придбаної у третіх осіб. Заміна грошової оплати повністю або частково натуральної (змішаної) допускається тільки за згодою працівника, що в обов'язковому порядку має бути обумовлено з ним.

  У сфері туризму здійснюються також виплати, що не враховуються в складі фонду заробітної плати:

  • вихідна допомога, що виплачується звільненим працівникам у зв'язку зі скороченням чисельності штату, реорганізацією або ліквідацією;

  • надбавки до пенсій, одноразові виплати;

  • допомоги жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею певного віку відповідно до законодавства;

  • компенсації за використання особистого автомобіля в службових цілях;

  • витрати на відрядження;

  • допомоги по соціальному страхуванню і інші виплати за рахунок фондів соціального захисту;

  • матеріальна допомога;

  • витрати на погашення позик, виданих працівникам та ін.

  До складу фонду заробітної плати не включаються доходи, отримані працівниками підприємств у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і вкладах членів трудового колективу (дивіденди, відсотки).

  Відповідно до урахуванням відпрацьованого часу працівниками в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях розрізняють годинний, денний і місячний фонд заробітної плати.

  До складу годинного фонду заробітної плати входять всі види оплати за відпрацьовані людино-години - за основними тарифними ставками або розцінками, окладами і всілякі види премій, компенсацій і доплати за відпрацьований час, за винятком доплат за понаднормові, а також доплат за роботу у віддалених місцевостях .

  Денний фонд заробітної плати безпосередньо пов'язаний з робочим часом, врахованим в людино-днях. Сюди входить весь фонд годинної зарплати, доплати за понаднормову роботу і оплата внутрішньозмінних простоїв і перерв у роботі (у встановлених законодавством випадках).

  У місячний фонд заробітної плати включаються всі елементи заробітної плати, нарахованої працівникам, як в грошовій, так і натуральній формі. Крім сум, що входять до фонду денної заробітної плати, сюди включаються також:

  • оплата цілоденних простоїв не з вини працівників і цілоденних відволікань працівників в встановлених законодавством випадках;

  • виплата надбавок за вислугу років;

  • оплата відпусток і компенсацій за невикористану відпустку;

  • вихідну допомогу;

  • винагороди за підсумками роботи

  • вартість безкоштовних комунальних послуг, натуральних видач та ін.

  З використанням фондів заробітної плати вирішуються наступні завдання:

  • оцінка складу та структури фондів заробітної плати, вивчення структурних змін в фондах заробітної плати;

  • розрахунок показників середньої заробітної плати, оцінка динаміки середньої заробітної плати;

  • аналіз співвідношення динаміки середньої заробітної плати і продуктивності праці.

  Визначаються наступні показники середньої заробітної плати:

  • середня годинна:

  ЧЗП = Фонд годинної заробітної плати

  Відпрацьовані людино-години

  • середня денна:

  ДЗП = Фонд денної заробітної плати

  Відпрацьовані людино-дні

  • середня місячна:

  МЗП = Місячний фонд заробітної плати

  Динаміка середньої заробітної плати вивчається з використанням індексів змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень.

  Індекс змінного складу має вигляд:

  де S 0 і S 1 - середня заробітна плата окремих категорій працівників у базисному і звітному періодах, d 0 і d 1 - частка окремих категорій персоналу в базисному і звітному періодах відповідно).

  Індекс змінного фіксованого складу показує, яким чином змінився середній рівень заробітної плати в звітному періоді в порівнянні з базисним в залежності від зміни середньої зарплати окремих категорій персоналу та питомої ваги чисельності працівників з різним рівнем оплати праці. Кожен з цих факторів впливає на зміну рівня середньої заробітної плати по-різному.

  Для усунення впливу структурного фактора слід скористатися індексом фіксованого складу.

  Цей індекс показує, яким чином змінився середній рівень заробітної плати без урахування структурного фактора, тобто тільки в результаті зміни рівнів заробітної плати працівників в звітному періоді в порівнянні з базисним.

  Вплив структурного фактора можна визначити за допомогою індексу структурних зрушень:

  При аналізі динаміки заробітної плати вивчається динаміка показників номінальної та реальної заробітної плати.

  Номінальна заробітна плата являє собою нараховану суму грошей за годину, день, тиждень роботи і т. Д.

  Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати. Реальна заробітна плата визначається шляхом ділення номінальної зарплати на індекс цін на споживчі товари і послуги.

  Фахівець, який працює в соціально-культурному сервісі і туризмі, повинен мати високу кваліфікацію і знаннями в області:

  • економіки, підприємництва, статистики, маркетингу, менеджменту, прийнятої в країні системи національних рахунків;

  • фінансово-економічного аналізу ресурсів, туристичної індустрії (її структури, тенденцій і умов розвитку, функціональної ролі і спрямованості) і кінцевих результатів функціонування туристського підприємства;

  • технології виробництва туристського продукту, надання послуг;

  • соціальної психології та психології поведінки покупця;

  • знання основ одного або декількох іноземних мов.

  Він повинен володіти:

  • умінням вести ділові переговори, збільшувати число клієнтів фірми

  • навичками роботи з персональним комп'ютером, розмножувальної технікою.

  • організаторськими здібностями, компетентністю, діловитістю, спритністю, кмітливістю, винахідливістю, енергійністю.

  Таким чином, праця працівника туризму носить розумовий, творчий характер, має високу нервово-емоційну та інтелектуальну навантаження. Ці специфічні особливості працівника туристського сервісу обумовлюють ціну і оплату його праці

  Продуктивність праці в сфері туризму

  Ефективність використання робочої сили вимірюється продуктивністю праці.

  У широкому сенсі продуктивність праці - це його результативність, що припускає отримання максимуму продуктів праці при мінімумі трудових витрат.

  Результативність праці визначається кількістю продукція (матеріальних благ, послуг), виробленої та реалізованої в одиницю часу, або ж зворотною величиною - кількістю часу, що витрачається на виробництво і реалізацію одиниці продукції. Таким чином, продуктивність праці - це ступінь ефективності доцільної діяльності людей, що відображає здатність виробляти за одиницю робочого часу визначений обсяг споживчих вартостей.

  Рівень продуктивності праці вимірюється двома способами: прямим і зворотним.

  Прямий спосіб показує вироблення продукції і послуг в одиницю відпрацьованого часу, зворотний спосіб виражається кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції.

  Якщо q - кількість продукції, Т - загальні витрати робочого часу на всю кількість продукції, t - витрати робочого часу на одиницю продукції (або трудомісткість), то рівень продуктивності праці (середній виробіток за одиницю відпрацьованого часу - W) визначається за формулою:

  W = q / T

  Трудомісткість (кількість робочого часу (людино-години), витраченого на виробництво одиниці продукції) визначається за формулою:

  t = T / q

  Обидва показники рівня продуктивності праці пов'язані між собою як зворотні величини, тобто чим нижче трудомісткість виготовлення одиниці продукції, тим вища продуктивність праці:

  Зниження трудомісткості продукції і послуг може відбуватися не тільки за рахунок технічного прогресу, а й внаслідок ущільнення робочого часу, тобто за рахунок ліквідації непродуктивних втрат робочого часу і підвищення інтенсивності праці.

  Визначення рівня продуктивності праці працівників на основі трудомісткості продукції та послуг не знайшло широкого застосування в туризмі. Цей показник застосовується лише для розрахунку норм виробітку та обслуговування.

  Продуктивність праці працівників туризму може мати три показника:

  • продуктивність праці у вартісній оцінці;

  • продуктивність праці в натуральному вираженні;

  • комплексний показник динаміки ефективності праці.

  Продуктивність праці у вартісній оцінці - це вироблення працівників туристського підприємства. Вона вимірюється ставленням виручки від реалізації туристичного продукту (за місяць, рік) до середньооблікової чисельності працівників за відповідний період:

  W (руб.) = P / N

  де Р - виручка від реалізації туристичного продукту, руб .; N - середньооблікова чисельність працівників, чол.

  Продуктивність праці в натуральному вираженні показує, скільки туристів обслуговує один середньосписковий працівник туристського підприємства, фірми. Вона вимірюється ставленням чисельності туристів до середньооблікової чисельності працівників:

  W (чол.) = Ч /

  де Ч - чисельність туристів, чол.

  Однак ці показники самі по собі не можуть охарактеризувати інтенсивність праці. Їх необхідно зіставити з виробленням попереднього періоду, тобто отримати індекси, що характеризують динаміку.

  Вищенаведені показники продуктивності праці можуть мати різні тенденції і напрямки зміни, які викликаються факторами, не залежними від трудової активності людини (зміна цін, тарифів, збільшення чисельності туристів, які купують путівки за пільговими цінами, і ін.). Тому для об'єктивної оцінки динаміки продуктивності праці працівників туристичної індустрії слід використовувати комплексний показник динаміки ефективності праці, який означає рівень ефективності використання робочої сили в цій галузі (регіоні).

  Він являє собою середньогеометричні величину твори індексів зміни двох розглянутих вище показників, обчислених за один і той же період:

  де К п - комплексний показник динаміки ефективності праці,%; Ус - індекс зміни продуктивності праці у вартісній оцінці,%; Ун - індекс зміни продуктивності праці в натуральному вираженні,%.

  Продуктивність праці в натуральному вираженні має обмежене застосування. Цей показник не може бути використаний для характеристики середнього рівня продуктивності праці по всій сукупності туристського продукту. Тому рівень продуктивності праці в туризмі, як і в інших галузях, обчислюється у вартісній оцінці.

  Можуть бути обчислені:

  • середня добова продуктивність праці - шляхом ділення виручки від реалізації туристичного продукту на кількість відпрацьованих людино-днів;

  • середня годинна продуктивність праці - як відношення виручки від реалізації туристичного продукту на кількість відпрацьованих людино-годин.

  Існує взаємозв'язок між показниками середньогодинного (ЧПТ), середньоденний (ДПТ) та середньомісячної (МПТ) продуктивності праці:

  Показники продуктивності праці та чисельності працівників взаємопов'язані між собою. Обидва впливають на зміну виручки від реалізації туристичного продукту ( Р). Простежимо взаємозв'язок цих показників:

  Звідси абсолютна зміна виручки від реалізації за рахунок:

  • підвищення продуктивності праці:

  • зміни чисельності працівників:

  Зауважимо, що приріст виручки від реалізації за рахунок продуктивності праці (якісний показник) визначається в розрахунку на звітну чисельність, а за рахунок зміни витрат праці (об'ємний показник) - по базисної продуктивності праці.

  На ефективність підвищення продуктивності праці і використання робочої сили впливає велика кількість чинників, які можна поділити на дві групи: народногосподарські чинники (зовнішні) і фактори, що діють на рівні туристського підприємства (внутрішні).

  До народногосподарським факторів зростання ефективності праці в туризмі відносяться:

  • інтенсифікація галузі та науково-технічний прогрес в ній;

  • оснащення туристських підприємств новітнім обладнанням та автотранспортом;

  • створення великої туристичної індустрії;

  • заходи з підготовки кваліфікованих кадрів, підвищення їх кваліфікації та ін.

  Специфічним для туристського підприємства є те, що перевищення планової чисельності працюючих ні по одній ділянці фактично не допускається. Перевищення чисельності свідчить про порушення штатної дисципліни. Якщо протягом року виникла необхідність у збільшенні штатів в зв'язку з ростом обсягів діяльності (окремих видів робіт), то питання про зміну штатного розкладу розглядається керівником підприємства.

  До факторів, що діють на рівні окремого туристичного підприємства, відносяться:

  • вдосконалення форм організації виробництва туристського продукту;

  • виробництво нових, більш якісних послуг, що викликають інтерес у споживачів;

  • вдосконалення форм і якості обслуговування туристів.

  На підвищення ефективності праці робить зростання обсягу (виручки) реалізації послуг туризму. Це вплив відбувається Двояким способом. По-перше, зростання обсягу реалізації послуг сприяє скороченню перерв в роботі і тим самим підвищенню інтенсивності праці, в результаті збільшується вироблення на одного середньооблікового працівника. По-друге, вплив обсягу реалізації послуг туризму на вироблення одного середньооблікового працівника проявляється в тому, що чисельність адміністративного персоналу збільшується повільнішими темпами, ніж загальне зростання виручки від реалізації послуг туризму. Тому про результат відносного зменшення чисельності адміністративного персоналу відбувається зростання продуктивності праці.

  ЗАВДАННЯ

  1. Випуск сувенірів в базовому році становив 98 шт. Визначте випуск сувенірів з планом, якщо її трудомісткість знизилася на 2%, а ефективний фонд часу не змінився.

  98 / 0,98 = 100 шт.

  2. Залізний Дроворуб в минулому місяці зрубав 102 ялинки. Скільки дубів він зможе зрубати в наступному місяці, якщо трудомісткість рубки дуба на 2% більше, ніж ялинки.

  102 / 1,02 = 100 шт.

  3.Під скільки разів зміниться випуск продукції при зростанні чисельності робітників і вироблення на 10%? (Чисельність і вироблення знизяться на 10%?)

  ВП = Ч * В = 1,1 * 1,1 = 1,21 ВП = 0,9 * 0,9 = 1,81

  4. Завдяки рекламної компанії кількість відвідувачів в кафе збільшилася на 20%, проте одна офіціантка може обслужити лише на 4% клієнтів більше. Скільки треба додатково набрати офіціанток, якщо раніше їх працювало 10 чоловік?

  J ВП = J ПТ * J Ч, отже J Ч = J ВП / J ПТ = 1,2 / 1,04 = 1,15. Чисельність збільшилася на 15%, тобто. необхідно ще 10 * 15% = 1,5чел (2 офіціантки)

  Заробітня плата

  трохи теорії

  Заробітна плата - це винагорода працівника за виконану роботу, відпрацьований час. В даний час існують дві принципово відрізняються системи оплати праці: тарифна і безтарифна (іноді на підприємствах використовується змішана система - базовий заробіток нараховується за тарифною системі, а преміальний фонд - по безтарифної). Сутність тарифної системи в тому, що заробіток працівника перебуває в прямій залежності від кількості виконаної ним роботи або відпрацьованого часу. Тарифну систему використовують для оплати державних службовців та працівників бюджетних організацій. Тарифна система РФ будується на наступних елементах: тарифно-кваліфікаційні довідники (ділять різні види робіт за розрядами) і 18-ти розрядна тарифна сітка. Кожному розряду привласнений тарифний коефіцієнт, що показує у скільки разів оплата праці даного розряду вище оплати праці першого розряду, і тарифна ставка, яка визначає розмір місячної оплати праці відповідного розряду.

  Тарифна сітка, що діє з 01.12.01 відповідно до Федерального Закону 139-ФЗ від 25.10.01 виглядає наступним чином:

  розряд

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  коефіцієнт

  1

  1,1

  1,23

  1,36

  1,82

  2,00

  1,84

  2,02

  Оклад, руб.

  450

  499,5

  553,5

  612

  819

  900

  828

  909

  розряд

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  коефіцієнт

  2,22

  2,44

  3,68

  4,18

  3,12

  3,36

  3,62

  3,9

  Оклад, руб.

  999

  1098

  1656

  тисяча вісімсот вісімдесят один

  1404

  1512

  1 629

  1 755

  У комерційних організаціях також широко використовують тарифну систему, змінюючи базовий рівень оплати.

  При безтарифної системі працівник заздалегідь не знає, яким буде його заробіток, так як він залежить не тільки від його праці, а й результатів діяльності всього колективу. У цьому випадку укладається колективний трудовий договір між адміністрацією і трудовим колективом, в якому обумовлюються правила формування і розподілу фонду оплати праці. Приклад такого розрахунку наведено в завданні 14.

  Розрізняють такі форми оплати праці - за відпрацьований час - погодинна форма оплати праці (виділяють просту погодинну і почасово-преміальну) або оплату за виконану роботу - відрядна форма (розрізняють просту відрядну, відрядно-преміальну, акордних форму і ін.). При повременной форме оплаты заработная плата определяется по формуле:

  З повр 1 * k тар * F факт / F план (3.2.1)

  где З повр – зарплата работника при повременной форме оплаты, руб.;

  З 1 – месячный оклад 1-го тарифного разряда, руб.;

  k тар – тарифный коэффициент соответствующего разряда;

  F факт – фактический эффективный фонд рабочего времени за месяц, час.;

  F план - плановый эффективный фонд рабочего времени за месяц, час.

  Сдельная оплата определяется следующим образом:

  З сд = (3.2.2)

  P i = t i * З час = t i * (З 1 * k тар / F план ) (3.2.3)

  где З сд – зарплата работника при сдельной форме оплаты, руб.;

  Pi – расценка за выполнение i-ой операции, руб.;

  K – количество выполненных видов операций, шт.;

  З час - часовая зарплата работника соответствующего разряда, руб.;

  t i – нормативная трудоемкость выполнения i-ой операции, час.

  З 1 – месячный оклад 1-го тарифного разряда, руб.;

  k тар – тарифный коэффициент соответствующего разряда;

  F план - плановый эффективный фонд рабочего времени за месяц, час.

  При сдельно-премиальной форме оплаты все операции, выполненные в пределах нормы, оплачиваются по базовой расценке, а все операции, выполненные сверх норматива, оплачиваются по повышенной расценке (базовая расценка умножается на коэффициент премирования).

  Состав фонда заработной платы и выплат социального характера, формирующийся на предприятии за счет себестоимости выпускаемой продукции, регулируется «Инструкцией о составе фонда заработной платы и выплат социального характера», утвержденной Постановлением Госкомстата России № 89 от 10.07.95 г. Планируют его величину различными методами:

  1. Метод прямого счета

  ФОТ= ( ЗП осн сд + ЗП осн повр )* k доп (3.2.4)

  Суммируются плановые оклады работников, оплачиваемых повременно (ЗП осн повр). Рассчитывается зарплата сдельщиков исходя из планового объема работ и плановых расценок (ЗП осн сд). Сумма этих величин – основная заработная плата (З осн) – увеличивается на величину дополнительной зарплаты и выплат социального характера

  ЗП доп = ЗП осн * k доп (3.2.5)

  где k доп – коэффициент дополнительной зарплаты, который устанавливается на основе данных за прошлые периоды или по аналогии с другими предприятиями.

  2. Метод средних значений

  ФОТ = Ч ппп * ЗП ср (3.2.6)

  где Ч ппп – среднесписочная численность работников в плановом периоде;

  ЗП ср – средняя зарплата 1-го работающего в плановом периоде.

  3. Нормативный метод

  ФОТ=ВП*Н зп (3.2.7)

  где ВП – плановый объем выпуска продукции, руб.

  Н зп – норматив заработной платы на 1 руб. выпускаемой продукции, руб.

  1. Вы – предприниматель, нанимающий на работу продавца с оплатой – процентом от выручки. Какой процент необходимо установить, чтобы продавец в среднем получал 2,5 тыс. руб. в месяц, работая 20 дней. Среднедневная выручка составляет 6250 руб.

  6250*20=125000 руб.- выручка за месяц

  2500/125000=0,02*100=2%

  2. На сколько процентов изменится ФОТ организации, если планируется увеличение окладов в среднем на 25% при одновременном снижении численности на 10%.

  Метод средних значений

  ФОТ = Ч ппп * ЗП ср (3.2.6)

  где Ч ппп – среднесписочная численность работников в плановом периоде;

  ЗП ср – средняя зарплата 1 работающего в плановом периоде.

  ФОТ=0,9*1,25=1,125*100=112,5-100=12,5%

  3 В базовом году ФОТ организации составил 800 тыс. руб., за год ею оказано услуг на 2 млн. руб. Определите нормативным методом ФОТ на следующий год, если планируется увеличение объема услуг на 10%.

  Нормативный метод

  ФОТ=ВП*Н зп (3.2.7)

  где ВП – плановый объем выпуска продукции, руб.

  Н зп – норматив заработной платы на 1 руб. выпускаемой продукции, руб.

  Н зп =800тыс./2млн.=0,4 руб.

  2млн.*1,1=2,2млн.

  ФОТ=2,2млн.*0,4=0,88*100=880тыс. руб.

  4. Трудоемкость изготовления одной детали рабочим 4 разряда составляет 0,5 часа. Эффективный месячный фонд времени рабочего - 150 часов. Определите расценку за деталь. Сколько получит рабочий при сдельной оплате труда за 350 изготовленных деталей? В организации установлена ставка 1 разряда – 2 тыс.руб.

  Сдельная оплата определяется следующим образом:

  З сд = (3.2.2)

  P i =t i * З час = t i * (З 1 * k тар / F план) (3.2.3)

  где З сд – зарплата работника при сдельной форме оплаты, руб.;

  Pi – расценка за выполнение i-ой операции, руб.;

  K – количество выполненных видов операций, шт.;

  З час - часовая зарплата работника соответствующего разряда, руб.;

  t i – нормативная трудоемкость выполнение i-ой операции, час.

  З 1 – месячный оклад 1-го тарифного разряда, руб.;

  k тар – тарифный коэффициент соответствующего разряда;

  F план - плановый эффективный фонд рабочего времени за месяц, час.

  P i = t i * (З 1 * k тар / F план) = 0,5*(2000*1,36/150)=9 руб./шт.

  З сд =9*350=3150 руб.

  Глава 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУРИЗМА

  Эффективность туризма означает получение экономического результата от:

  • организации туризма;

  • туристского обслуживания;

  • производственно-обслуживающего процесса туристского предприятия.

  Экономическая эффективность туризма является составным элементом общей эффективности общественного труда.

  Экономическая эффективность развития туризма на микроуровне характеризуется системой экономических показателей, которые отражают количественный объем реализации туристских услуг и их качественную сторону:

  • объем туристского потока;

  • величина туристских расходов;

  • состояние и развитие материально-технической базы;

  • показатели финансово-экономической деятельности;

  • показатели развития международного туризма. К показателям, характеризующим объем туристского потока, относятся; общее количество туристов (в том числе организованных и самодеятельных), количество трудней (ночевок, койко-дней), среднемесячное количество трудодней.

  Общее число туристов измеряется количеством человек, которые приняли участие в путешествиях. Этот показатель характеризует масштабы охвата населения туристскими мероприятиями и определяется путем суммирования количества туристов за определенный период, принятых на обслуживание по дням регистрации, то есть в первый день обслуживания.

  Количество трудодней измеряется в человеко-днях и определяется путем умножения общего количества туристов на среднюю продолжительность (в днях) пребывания одного туриста в стране (регионе):

  Д = Ч*t ср

  где Д — количество трудодней, чел.-дней; Ч — количество туристов, чел; t ср — средняя продолжительность пребывания одного туриста в данном регионе, дней. °

  Величина суммарных туристских расходов в данном регионе определяется следующим образом:

  где Р ср — средние расходы туриста за сутки.

  Однако туристский поток — явление неравномерное. Для характеристики неравномерности туристского потока применяют коэффициенты неравномерности, которые рассчитываются способами.

  где Д max, Д min — число туродней в месяце максимального и минимального туристского потока соответственно, чел.-дней; Д год, Д см — годовое и среднемесячное число туродней соответственно, чел.-дней.

  Среднемесячное количество трудодней определяется путем деления годового количества туродней на 12 месяцев.

  Д см = Д год / 12

  Материальной основой воспроизводственной деятельности любого хозяйствующего субъекта являются производственные потребности. Производственные потребности в туризме выражаются в первую очередь в потребностях в материально-технической базе. Материально-техническая база является основой развития организованного туризма, так как она создает все необходимые условия для обслуживания туристов полным комплексом услуг (размещение, питание, перевозка, лечение, экскурсии и др.).

  В состав материально-технической базы туризма входят;

  • туристские фирмы и агентства;

  • гостиницы;

  • туристские базы;

  • предприятия питания и торговли;

  • автотранспортные предприятия

  • пункты проката туристского снаряжения и инвентаря;

  • бюро реализации туристских путевок;

  • контрольно-спасательные службы (посты);

  • туристские клубы, станции и т. п.

  Показатели, характеризующие состояние и развитие материально-технической базы туризма, определяют ее мощность в данной стране (регионе).

  До них відносяться:

  • коечный фонд домов отдыха, пансионатов, турбаз, гостиниц, санаториев и т. п.;

  • число коек, предоставляемых местными жителями;

  • число мест в торговых залах предприятий питания для туристов;

  • число мест в театрах, отведенных для туристов;

  • число ванн в водолечебницах для туристов и т. д.

  Мощность коечного фонда определяется по формуле:

  М к = К г * 365 + К с * t с

  где М к — общее количество койко-мест, ед.; К г — число койко-мест круглогодичного использования; К с — число койко-мест сезонного использования, ед.; t с — число дней сезонного использования.

  Показатели финансово-экономической деятельности туристского предприятия включают:

  • выручку от реализации туристского продукта; 4- показатели использования ресурсов рабочей силы;

  • показатели использования основных фондов и оборотных средств;

  • показатели производительности труда и фонда заработной платы;

  • показатели финансового состояния туристского предприятия.

  Выручка от реализации туристского продукта является важным показателем. Она должна покрыть все произведенные затраты и обеспечить получение прибыли. Выручка от реализации туристского продукта определяется:

  • при расчетах наличными деньгами — при их поступлении в кассу как произведение цены единицы товара (услуги) на его реализованное количество;

  • при безналичных расчетах — по мере поступления денежных средств на расчетный счет предприятия в учреждение банка за купленный туристский продукт.

  Отдельно выделяются показатели, характеризующие состояние и развитие международного туризма. До них відносяться:

  • количество туристов, посетивших зарубежные страны (определяется по числу пересечений государственной границы);

  • количество трудодней по иностранным туристам;

  • суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время зарубежных поездок.

  Показатели развития туризма важны для анализа как экономической деятельности туристского предприятия, так и состояния туристского рынка, анализа тенденций и выработки стратегии и тактики деятельности на туристском рынке.

  Глава 13. СЕБЕСТОИМОСТЬ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

  Производство туристского продукта и оказание туристской услуги требует определенных трудовых и материальных затрат. Эти затраты представляют собой издержки производства туристского предприятия — экономическую категорию, отражающую затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию туристского продукта (услуги) и выраженную в денежной форме.

  Издержки производства представляют собой общественно необходимые затраты труда, обеспечивающие выполнение туристским предприятием своих функций. Издержки, связанные с производством, продвижением, распространением и продажей туристского продукта, находят свое конкретное воплощение в его цене.

  Принята классификация издержек производства по следующим группировочным признакам:

  • по экономическим элементам затрат; <0- по способу отнесения на себестоимость туристского продукта;

  • по статьям себестоимости (калькуляция);

  • по периодичности возникновения (текущие, единовременные, ежедневные и т. д.);

  • по возможности охвата планом (планируемые, непланируемые);

  • по целесообразности расходования (производительные, непроизводительные);

  • по роли в производстве туристского продукта;

  • в зависимости от объема продукции (постоянные, переменные) и др.

  Классификация затрат на производство и реализацию туристского продукта

  Издержки включают все затраты на производство и реализацию туристского продукта. Часть из них составляет себестоимость.

  Себестоимость продукции (работ, услуг) — это выраженная в денежной форме сумма затрат на используемые в процессе производства природные ресурсы, сырье, материалы, топливо, энергию, основные фонды, нематериальные активы, трудовые ресурсы, а также других затраты на ее производство и реализацию.

  Себестоимость — это качественный показатель, который характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении туристского предприятия.

  Как экономическая категория себестоимость выполняет функции базы для:

  • формирования отпускной цены на туристский продукт и определения прибыли и рентабельности;

  • определения оптимальных размеров предприятия;

  • экономического обоснования и принятия управленческих решений.

  В соответствии с действующим Положением все затраты, образующие себестоимость туристского продукта, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

  • материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);

  • витрати на оплату праці;

  • відрахування на соціальні потреби;

  • амортизація основних фондів;

  • Інші витрати.

  Группировка затрат по экономическим элементам позволяет определить, что израсходовано на производство туристского продукта и в какой форме.

   1. Материальные затраты включают:

  • расходы на организацию новых туристских продуктов, маршрутов, услуг в период их освоения;

  • затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг, производством работ, продукции, обусловленные технологией и организацией процессов обслуживания туристов и экскурсантов;

  • затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии обслуживания туристов и организацией производства, а также с улучшением качества туристского продукта;

  • расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований в помещениях по обслуживанию туристов

  • расходы на проведение рекреационных работ, направленных на поддержание территории туристских предприятий и их территорий в надлежащем экологическом и санитарном состоянии;

  • расходы, связанные с организацией и обеспечением процесса обслуживания туристов: услуги, предоставляемые предприятиями средств размещения, транспорта, проживания, питания и др. эксплуатационные услуги; расходы на туристские походы; расходы на развлекательные мероприятия для туристов и экскурсантов; оплата услуг по страхованию туристов и др.;

  • расходы по оплате работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями и предприятиями, не относящимися к основному виду деятельности и т. д.

  Стоимость материальных затрат формируется исходя из цен их приобретения, включая стоимость, оговоренную в контрактах и договорах на поставку и обслуживание.

   1. Затраты на оплату труда — это затраты на оплату труда основного производственного персонала туристского предприятия, включая премии за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе в связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных законодательством, а также затраты на оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, занятых в основной деятельности.

  В этот элемент затрат включены:

  • выплаты заработной платы за фактически выполненную работу в соответствии с тарифными ставками, должностными окладами и др.;

  • стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам;

  • премии, надбавки и оклады за производственные результаты и др.

  В себестоимость не включаются выплаты, непосредственно не связанные с оплатой труда: материальная помощь, подарки работникам и др.

   1. Отчисления на социальные нужды производятся от суммы затрат на оплату труда в соответствии с установленными федеральными законами нормативами отчислений в фонды: социального страхования; пенсионный фонд; государственный фонд занятости; фонд обязательного медицинского страхования.

   2. Амортизация основных фондов — это денежное выражение суммы износа основных фондов, перенесенной на реализуемый туристский продукт (услугу). Амортизационные отчисления производятся туристскими предприятиями, исходя из установлен* ных правительством норм, методов и правил амортизации, и включаются в состав затрат на производство и реализацию продукции.

  Сумма начисленной амортизации относится на себестоимость туристского продукта (услуги) ежемесячно, а в сезонных туристских предприятиях годовая сумма отчислений включается в себестоимость за фактический период работы предприятия в году в течение нормативного срока эксплуатации. Начисление амортизации осуществляется в зависимости от учетной политики туристского предприятия.

  Вместе с выручкой от реализации амортизация поступает на расчетный счет предприятия, на котором накапливаются отчисления.

   1. Прочие затраты. К прочим затратам относятся:

  • налоги, сборы и другие платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком;

  • расходы на содержание работников АУП и других структурных подразделений, материально-техническое и транспортное обслуживание их деятельности;

  • оплата услуг связи, банков, вычислительных центров, за пожарную и сторожевую охрану;

  • оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

  • командировочные и представительские расходы (в пределах норм, установленных правительством); оформление документов для выезда за границу;

  • хозяйственные расходы, связанные с отправкой (приемом) туристских групп (почтовые, телефонные, канцелярские и т. п.);

  • расходы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров:

  • оплата процентов по кредитам банков за исключением просроченных;

  • расходы на: разработку и издание рекламной продукции; рекламные мероприятия; приобретение рекламных кино- и видеофильмов; изготовление стендов, щитов, указателей; оформление витрин, выставок-продаж. Расходы на рекламу относятся на себестоимость в пределах установленных норм, а сверх норматива — на счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;

  • расходы по сертификации; износу нематериальных активов (лицензия, торговый знак и др.) и др.;

  • налоги: транспортный, на пользователей автомобильных дорог; налог с владельцев транспортных средств.

  Затраты включаются в себестоимость того отчетного периода, к которому они относятся.

  Поэлементная группировка затрат показывает, сколько произведено тех или иных видов затрат в целом по организации за определенный период времени независимо от того, где они возникли и на формирование какой конкретной туристской продукции они Использованы. Данная группировка дает возможность устанавливать потребность в основных и оборотных фондах, определении фонда оплаты труда и т. д.

  Однако классификация затрат по экономическим элементам не позволяет исчислить себестоимость отдельных видов туристской продукции и установить объем затрат конкретных структурных подразделений туристской организации.

  Для решения этих задач применяют классификацию затрат по статьям калькуляции.

  Калькуляционной статьей принято называть определенный вид затрат, образующий себестоимость как отдельных видов так и всей турпродукции в целом.

  Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет:

  • определять назначение расходов и их роль;

  • организовать контроль над расходами;

  • выявлять качественные показатели хозяйственной деятельности как туристской организации в целом, так и ее отдельных подразделений;

  • устанавливать, по каким направлениям необходимо вести поиск путей снижения издержек производства.

  На основании группировки затрат строится аналитический учет затрат, составляется плановая и фактическая калькуляция себестоимости отдельных видов турпродукции.

  Состав затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта, определен приказом Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму от 8 июня 1998 г. № 210. В соответствии с ним в себестоимость туристского продукта у организаций, занимающихся туристской деятельностью, включаются:

  1) затраты на приобретение в целях производства туристского продукта прав на следующие услуги туристам:

  • размещение и проживание;

  • транспортное обслуживание (перевозка); ^- питание;

  • экскурсионное обслуживание;

  • медицинское обслуживание (а также иные затраты, связанные с оформлением турпоездки);

  • культурно-просветительское, культурно-развлекательное и спортивное обслуживание;

  • добровольное страхование от несчастных случаев, болезней и медицинское страхование в период турпоездки;

  • обслуживание гидами-переводчиками и сопровождающими;

  2) затраты, связанные с освоением новых туров, в том числе стажировка по иностранному языку работников в странах, в которых у организации, занимающейся туристской деятельностью, организуются туры на основе налаженного делового сотрудничества и контактов, а также в странах, граждане которых принимаются туристской организацией в качестве туристов;

  3) затраты на организованный набор работников, связанные с оплатой услуг организаций по подбору кадров;

  4) представительские расходы, связанные с производственной деятельностью туристской организации по приему и обслуживанию представителей других организаций, включая иностранных, в том числе вне места нахождения организации, занимающейся туристской деятельностью, в пределах сумм, установленных законодательством Российской Федерации;

  5) затраты, возникающие по не востребованной туристами части услуг, права на которые приобретаются партиями, блоками и иными неразделяемыми комплексами для целей формирования туров:

  • по фрахтованию всей или части вместимости транспортного средства (чартер) у перевозчика или иного организатора чартерных программ;

  • по приобретению блока мест в транспортном средстве (блок-чартер);

  • по размещению и проживанию у организаций гостиничной сферы или иных организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие услуги.

  Затраты туристского предприятия можно группировать в зависимости от различных факторов.

  По месту возникновения затраты в туристских фирмах группируют и учитывают по филиалам, отделениям, участкам и другим структурным подразделениям. Такая группировка затрат позволяет организовать внутренний хозрасчет и определить фактическую себестоимость каждого вида турпродукта.

  По отношению к полной себестоимости реализуемой турпродукции все затраты предприятия в планировании и учете подразделяются на производственные и внепроизводственные (коммерческие).

  В производственные затраты включают все затраты, непосредственно связанные с формированием турпродукции и образующие ее производственную себестоимость.

  Внепроизводственные (коммерческие) затраты связаны с реализацией турпродукции потребителям. Сюда включают расходы на рекламу и прочие сбытовые расходы.

  Производственные и коммерческие расходы в совокупности формируют полную себестоимость турпродукции.

  Для исчисления себестоимости отдельных видов турпродукции туристские предприятия, с учетом особенностей своей деятельности, самостоятельно устанавливают группировку затрат по статьям калькуляции. В наиболее общем виде номенклатура статей калькуляции может выглядеть следующим образом:

  1. Сырье и материалы.

  2. Возвратные отходы.

  3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций

  4. Топливо и энергия на технологические цели.

  5. Заработная плата рабочих.

  6. Отчисления на социальные нужды.

  7. Расходы на подготовку и освоение производства.

  8. Загальновиробничі витрати.

  9. Общехозяйственные расходы.

  10. Втрати від шлюбу.

  11. Прочие производственные расходы.

  12. Коммерческие расходы.

  Итог первых 11 статей калькуляции образует производственную стоимость продукции, а итог всех 12 статей — полную себестоимость продукции.

  По роли, выполняемой в процессе формирования турпродукции, и целевому назначению затраты предприятия подразделяются на основные и накладные.

  Основными называются затраты, непосредственно связанные с процессом формирования турпродукции. К ним относятся расходы на размещение и проживание туристов, транспортное обслуживание, питание, экскурсионное обслуживание, визовое обслуживание, медицинское страхование, обслуживание гидами-переводчиками и сопровождающими.

  Накладные расходы — это расходы, которые связаны с обслуживанием и управлением туристской фирмой. В состав накладных расходов включают: заработную плату административно-управленческого персонала; отчисления на их социальные нужды; амортизацию зданий и инвентаря; расходы на текущий ремонт; расход электроэнергии для освещения помещений и др. В туристских фирмах накладные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

  По способу включения в себестоимость турпродук­ции затраты туристической фирмы подразделяются на прямые (контролируемые) и косвенные.

  Прямыми расходами являются расходы по формированию конкретного вида турпродукции. Поэтому они могут быть отнесены на объекты калькуляции в момент их совершения или начисления прямо на основании данных первичных документов (например, оплата труда менеджеров, непосредственно формирующих и реализующих турпродукт).

  Косвенные расходы связаны с формированием нескольких видов турпродукции, например, затраты по управлению и обслуживанию процесса формирования турпродукции (накладные): международные телефонные переговоры, оплата услуг доступа в Интернет, изготовление рекламной (каталогов) и сувенирной продукции, арендная плата.

  Косвенные расходы сначала собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», а затем включаются в себестоимость конкретных видов турпродукции с помощью специальных расчетов распределения. Выбор базы распределения обусловливается особенностями организации и технологии формирования турпродукта.

  Нужно заметить, что основные затраты чаще всего выступают в виде прямых, а накладные — косвенных расходов, но они не являются тождественными. Группировка затрат на прямые и косвенные необходима при организации раздельных систем учета полных и частичных затрат на формирование турпродукции.

  Группировка затрат по отношению к объему деятельно­сти имеет важное значение в выборе системы учета и калькулирования. По данному признаку затраты подразделяются на переменные и постоянные.

  Переменные затраты осуществляются непосредственно в процессе производства и в связи с ним. Переменные затраты возрастают и уменьшаются пропорционально объему производства и продаж. Для туристского предприятия это в основном:

  • стоимость продуктов и услуг поставщиков (сторонних туроператоров, хотельеров, перевозчиков) в составе реализуемых предприятием продуктов и услуг;

  • переменная часть заработной платы персонала, выплачиваемая пропорционально объему продаж; ^ торгово-комиссионные расходы;

  • налоги и отчисления, пропорциональные обороту и т. д.

  Постоянные затраты связаны с поддержанием возможностей (производственных и внепроизводственных) деятельности туристского предприятия. Постоянные затраты не связаны непосредственно с ходом производства и не следуют за динамикой его объема. К таким затратам относятся:

  • оклады, постоянная зарплата;

  • некоторые виды сезонных платежей разного назначения и «окраски»;

  • маркетинговые и рекламные акции;

  • проценты за кредит;

  • арендные и коммунальные платежи;

  • фиксированные налоги и отчисления;

  • телефонная связь, Интернет, линии бронирования;

  • амортизационные отчисления;

  • ремонт;

  • административные расходы и т. п.

  Несколько условно можно утверждать, что постоянные затраты — это признанные, необходимыми некапитальные затраты на поддержание бизнеса (на покрытие внепроизводственных, то есть за пределами непосредственно производственного процесса, потребностей).

  Важное значение при калькулировании себестоимости турпродукции имеет группировка затрат в зависимости от времени их возникновения и отнесения на себестоимость туров. По данному признаку затраты туристской организации подразделяются на текущие, будущего отчетного периода и предстоящие.

  К текущим относятся расходы по формированию турпродукции данного периода.

  Расходы будущего отчетного периода — это затраты, произведенные в текущем отчетном периоде, но подлежащие включению в себестоимость турпродукции, которая будет сформирована в последующие отчетные периоды (например, расходы на аренду помещения, подписка на периодические издания и т. д.).

  К предстоящим относят затраты, которые в данном отчетном периоде еще не совершены, но для правильного отражения фактической себестоимости подлежат включению в затраты туристской фирмы за данный отчетный период в плановом размере (расходы на оплату отпусков работников и т. д.).

  На результаты деятельности туристских фирм существенное влияние оказывает целесообразность совершения за­трат. По данному признаку затраты подразделяются на эффективные и неэффективные.

  Эффективные — это производительные затраты, в результате которых получают доходы от реализации тех видов турпродукции, на формирование которых они были произведены. К ним относится большая часть затрат, образующих себестоимость турпродукции. Они предусматриваются сметой затрат туристского предприятия.

  Неэффективные — это затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут получены доходы, так как не будет сформирован и реализован турпродукт. Неэффективные затраты — это потери, к которым относятся потери по штрафам и неустойкам, выплаченным по контрактам, компенсации туристам
  и т. д. Обязательность выделения неэффективных затрат необходимостью не допустить проникновения потерь в планирование и нормирование.

  С предыдущей группировкой тесно взаимодействует группировка затрат в зависимости от охвата планированием. По данному признаку затраты подразделяются на планируемые и непланируемые.

  К планируемым относятся производительные расходы предприятия, обусловленные его хозяйственной деятельностью и предусмотренные сметой затрат. Они в соответствии с нормами, нормативами, лимитами и сметами включаются в плановую себестоимость турпродукции.

  Непланируемые — это непроизводительные расходы, которые не являются неизбежными/и не вытекают из нормальных условий хозяйственной деятельности туристской фирмы. Эти расходы считаются прямыми потерями и потому в смету затрат не включаются. Они отражаются только в фактической себестоимости турпродукции и на соответствующих счетах в бухгалтерском учете. Их обособленный учет содействует осуществлению мер, направленных на их предупреждение.

  По отношению к действующим нормам все расходы, включаемые в себестоимость турпродукции, группируются в разрезе установленных норм, действующих на начало текущего месяца, и по отклонениям от действующих норм, возникшим в процессе формирования турпродукции. Такое деление затрат лежит в основе нормативного учета и является важнейшим средством текущего оперативного контроля за уровнем издержек туристской организации.

  В туристских фирмах завершающим этапом является группировка затрат по их носителям. Носителями затрат выступают объекты калькуляции, то есть туристские продукты, выполненные работы и услуги. Для каждого объекта выбирается калькуляционная единица, в качестве которой применяют, в основном, натуральную единицу.

  Наиболее простой способ расчета себестоимости турпродукции — это деление суммарных затрат на объем реализованных путевок. Однако применять этот способ можно только при условии, когда туристская фирма реализует стандартные групповые туры.

  Более сложный способ — калькуляция себестоимости в разре-36 индивидуальных туров. В этом случае прямые затраты непосредственно включают в себестоимость турпродукции, а косвенные — распределяют при помощи специальных баз и коэффициентов распределения.

  В системе управления себестоимостью продукции в туристских организациях применяются различные виды калькуляций себестоимости продукции. По времени составления они подразделяются на предварительные и последующие

  К предварительным относятся плановая, сметная и нормативная калькуляции, составляемые до процессов формирования турпродукции, выполнения работ и оказания услуг.

  Плановая калькуляция составляется на основе прогноза допустимых прогрессивных норм и экономических нормативов на год и по кварталам и представляет собой задание туристской фирме по предельной величине затрат на формирование соответствующих видов турпродукции.

  Сметная калькуляция является разновидностью плановой калькуляции. Она составляется на турпакеты, формируемые в разовом порядке. Сметная калькуляция используется для установления цен, расчетов с заказчиками и обоснования затрат на формирование турпродукции.

  Нормативная калькуляция — это расчет себестоимости на основе действующих на начало месяца норм и нормативов затрат. В отличие от плановой, нормативная калькуляция выражает уровень себестоимости на момент ее составления. Она использует нормы и нормативы затрат, отражающие достигнутый уровень формирования турпродукции. Нормативная калькуляция используется для управления, контроля и анализа производственных процессов, исчисления фактической себестоимости турпродукции, выявления отклонений от действующих норм затрат, причин, виновников и мест их возникновения, оценки эффективности внедренных организационно-технических мероприятий.

  К последующим относится фактическая калькуляция, составленная после реализации турпродукции.

  Фактическая калькуляция — это расчет фактической себестоимости сформированной турпродукции. Она составляется по данным бухгалтерского учета затрат в разрезе калькуляционных статей расходов, предусмотренных планом. В ней отражаются также расходы и потери, не предусмотренные плановой калькуляцией.

  Фактическая калькуляция отражает сложившийся уровень себестоимости в разрезе отдельных видов расходов, служит средством контроля за уровнем себестоимости турпродукции, позволяет оценить прогрессивность прогнозных и действующих норм расхода ресурсов туристской фирмы и эффективность использования самих ресурсов, а также служит важнейшим источником информации для планирования и экономического анализа.

  Отклонения в ходе развития событий от предусмотренного в плане определяются как внутренними (субъективными), так к внешними (объективными) факторами финансовых потерь.

  К внутренним факторам относятся:

  • завышенные ожидания при планировании объемов продаж по выбранной номенклатуре продуктов и услуг

  • резкие нарушения рационального соотношения между кредиторской и дебиторской задолженностью (слабая организация взаиморасчетов по поставкам и продажам продуктов и услуг);

  • незапланированные и неоправданные отвлечения денежных средств из оборота (низкая бюджетная дисциплина).

  К внешним факторам можно отнести:

  • неожиданное появление, на занимаемых сегментах рынка игроков, ломающих равновесие рынка своими предложениями;

  • изменения тарифов перевозок, арендных платежей и т. д.;

  • колебания валютных курсов;

  • нарушения договорных обязательств партнерами — поставщиками продуктов и услуг, кредиторами, кредитуемыми клиентами;

  • изменения внутри- и внешнеполитической обстановки, международные конфликты, природные катаклизмы и т. п.

  Говоря о природе и средствах противостояния воздействию внешних и внутренних факторов финансовых потерь, можно сделать следующие выводы:

  • внутренние факторы финансовых потерь порождаются конкретными и понятными по их содержанию технологическими недостатками системы финансового менеджмента туристского предприятия и компенсируются исключительно их целенаправленной ликвидацией;

  • внешние факторы финансовых потерь порождаются «средой экономического обитания» и лишь частично могут быть компенсированы принятием соответствующих финансовых решений в ответ на негативные изменения во внешней среде или в предвидении таковых.

  Внешние факторы финансовых потерь — наиболее проблемный аспект управления финансами предприятия. Его реализация требует от финансового руководства владения искусством предвидения неблагоприятных изменений среды и разумной осторожности при определении плановых заданий по выручке и доходам на предстоящий сезон.

  Управление издержками производства

  Соотношение отдельных элементов затрат себестоимости составляет структуру себестоимости. Структура себестоимости находится в движении. Постоянное влияние на нее оказывают следующие факторы:

  • состояние экономики, инфляционный процесс, налоги;

  • увеличение затрат на рекламу;

  • поведение покупателей;

  • уровень конкуренции (с учетом качества сервиса, предлагаемого конкурентами);

  • состояние кредитно-денежной и платежной дисциплины;

  • совершенствование структуры управления;

  • внедрение квалифицированного менеджмента.

  Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии имеют важное значение для управления издержками, которое включает:

  • организацию информационного обеспечения в соответствии с содержанием, составом и структурой издержек;

  • полный анализ издержек в динамике и за текущий период;

  • оценку условий функционирования туристского предприятия;

  • прогнозирование размера и уровня затрат различными методами;

  • постатейное нормирование затрат;

  • доведение планового уровня затрат до каждого структурного подразделения, отдельного работника;

  • совершенствование учета издержек.

  Важнейшим элементом системы управления издержками производства является совершенствование их учета.

  Правила ведения бухгалтерского учета и составления внешней финансовой отчетности регламентируются соответствующими инструкциями. Заметим, что наименее регламентирована законодательством система управленческого учета, организация которого - внутреннее дело каждого предприятия. Руководство предприятия самостоятельно решает, в каких разрезах классифицировать затраты; насколько детализировать места возникновения затрат и как их увязывать с центрами ответственности; вести ли учет фактических или стандартных (плановых, нормативных), полных или частичных (переменных, прямых, предельных) затрат.

  Современную систему управленческого учета характеризует оперативность учета затрат. При этом учет затрат подразделяется на учет фактических (прошлых) затрат и учет затрат по системе «стандарт-кост». Эта система включает в себя разработку норм стандартов на затраты труда, материалов, накладных расходов, составление стандартной (нормативной) калькуляции и учет фактических затрат с выделением отклонений от стандартов (норм).

  В теории отечественного учета существует хорошо разработанная система нормативного учета, во многом схожая с западной системой «директ-костинг». Система нормативного учета включает в себя:

  • методы разработки и установления норм расхода производственных ресурсов;

  • расчет нормативной себестоимости услуг; ф систематический учет изменений норм;

  • оперативный учет и документирование отклонений от норм с указанием их причин и виновников.

  Таким образом, система нормативного учета отличается от западной лишь тем, что в ней учитываются только полные затраты и не производится их разделение на постоянные (условно-постоянные) и переменные (условно-переменные).

  Понятие «директ-костинг» (или «директ-кост») было введено С. Харрисом. На первых этапах практического применения этой системы в себестоимость включались только прямые расходы (отсюда и название системы), а все косвенные расходы списывались непосредственно на финансовые результаты. В настоящее время система «директ-костинг» предусматривает учет себестоимости не только в части прямых переменных затрат, но и в части переменных косвенных расходов.

  Особенностью директ-костинга является то, что себестоимость услуг по данной системе учитывается и планируется только в части переменных затрат. Постоянные расходы собираются на отдельном счете и с заданной периодичностью списываются непосредственно на дебет счета финансовых результатов.

  Для туристского предприятия по работе турагентов по переменным расходам можно оценивать остатки нереализованных туров на начало и конец отчетного периода, а по работе туроператоров — незавершенное производство, то есть затраты по окончательно не разработанным турам.

  При учете по системе «директ-костинг» существуют два результирующих финансовых показателя: маржинальный доход и прибыль. Отчет о доходах по системе «директ-костинг» включает следующие показатели:

  • выручка от реализации услуг (Р);

  • переменные затраты (З пер);

  • маржинальный доход (М = Р – 3 пер);

  • постоянные затраты (З пост);

  • прибыль (П = М – З пост).

  Такая схема отчета о доходах построена на простом делении затрат на прямые (переменные) и косвенные (постоянные). Однако многие косвенные затраты можно считать условно-переменными и с достаточной степенью точности относить на себестоимость отдельных туров, видов услуг или оптовых заказов на туры. В случае, если центрами прибыли считаются отделы (службы), то постоянные затраты для отдельных туров или заказов, можно включать в себестоимость произведенных данным отделом (службой) услуг как прямые.

  Система «директ-костинг» позволяет анализировать изменения маржинального дохода как по предприятию в целом (с целью определения влияния постоянных расходов на прибыль), так и по различным турам и другим услугам.

  «Директ-костинг» позволяет определить товары с низкой рентабельностью и отказаться от их производства, установить предел изменения цены; создает условия для эффективности оперативного контроля за постоянными расходами. «Директ-костинг» может применяться в туризме одновременно с другими методами управления издержками.

  Экономическое обоснование эффективности производства туристского продукта

  При обосновании эффективности производства туристского продукта необходимо оценивать конечный результат деятельности предприятия: маржинальный доход и прибыль, получаемые предприятием. При этом прибыль, получаемая в современных условиях развития экономики, должна обеспечить уровень рентабельности туристского продукта, покрывающий рост инфляции.

  Туристские предприятия нельзя отнести к фондоемким и материалоемким видам деятельности, но и для их нормального функционирования требуется достаточно высокий уровень рентабельности, чтобы такое предприятие могло выжить в условиях конкуренции на рынке туристских продуктов. Для определения конечных показателей работы туристского предприятия необходимо рассчитать следующие показатели:

  • объемы реализации туристского продукта;

  • прямые и переменные затраты на производство туристского продукта;

  • маржинальный доход от реализации туристского продукта;

  • постоянные расходы фирмы на разработку и реализацию туристскоих продуктов;

  • валовую прибыль;

  • налоги в бюджет и внебюджетные фонды;

  • чистую прибыль предприятия от реализации туристского продукта.

  Сегодня в России большинство туристских предприятий выступает и в качестве туроператора, и в качестве турагента. При этом туроператор, разработав конкретный тур, либо самостоятельно реализует его, либо предоставляет возможность своим партнерам продавать эти туры с учетом скидки турагента (от 5% и выше от стоимости тура). В ряде случаев турагенты, желающие получать дополнительные прибыли с продажи туров других туристских предприятий, завышают цены на них. Но в целом считается, что туры предлагаются по цене туроператора.

  На затраты туроператора, начисляемые на каждый тур, относят:

  • стоимость проживания в гостинице;

  • стоимость предоставляемого питания;

  • затраты на поездку руководителя группы;

  • транспорт;

  • проезд по железной дороге, авиаперелет (туда и обратно);

  • экскурсии, предусмотренные в цене тура;

  • комиссию турфирмам.

  К переменным затратам, которые могут быть отнесены именно к данному туру, могут быть отнесены:

  • затраты на мероприятия по стимулированию сбыта тура;

  • командировки, связанные со сбытом тура;

  • расходы на руководителей группы и т. п.

  Как правило, постоянные затраты включают:

  • аренду офиса;

  • заработную плату управленческого и иного персонала;

  • затраты на общую рекламу и т. п.

  Кроме того, при расчете полной себестоимости всех услуг следует учитывать и другие расходы, связанные с осуществлением Управленческой деятельности предприятия, включая накладные Расходы: транспортные, рекламные, расходы на связь, канцелярские принадлежности и пр.

  ЗАВДАННЯ

  1. На изготовление 1 изделия необходимо затратить материалов на 20 руб., комплектующих - на 23 руб., заплатить рабочему 50 руб. Дополнительная заработная плата - 10% от основной. ЕСН и отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев - 40%. Плановый выпуск продукции 1 тыс. шт. Накладные расходы: управленческие расходы – 320 тыс. руб., коммерческие – 160 тыс.руб. Определите полную себестоимость изделия.

  прямые затраты: 20+23+50+50*0,1+(50+5)*0,4=120 руб./шт

  косвенные: (320+160)/1=480 руб./шт.

  Итого 120+480=600 руб./шт.

  2. По данным задачи 9 определите долю прямых расходов в полной себестоимости выпущенной продукции. 120/600*100%=20%

  3. Составьте нормативную калькуляцию на изделие на основании следующих норм:

  расход материала на изделие 100 руб./шт.;

  комплектующие 171,22 руб./шт.;

  расценка за его сборку 50 руб./шт.;

  дополнительная заработная плата 15% от прямой;

  ЕСН - 28% в пенсионный фонд; 4% в фонд социального страхования; 3,6% в фонд медицинского страхования; 1,4% - обязательное страхование от несчастных случаев на производстве;

  управленческие расходы - 60% от прямых расходов;

  коммерческие расходы - 20% от производственной себестоимости.

  материалы 100 руб.;

  комплектующие 171,22 руб.;

  зарплата основная 50 руб.;

  зарплата дополнительная 50*0,15=7,5 руб.,

  ЕСН (50+7,5)*(0,28+0,04+0,036+0,014)=21,28 руб.;

  итого прямых затрат 350 руб.;

  управленческие расходы 350*0,6=210 руб.;

  итого производственная себестоимость 350+210=560 руб.;

  коммерческие расходы 560*0,2=112 руб.;

  итого полная себестоимость 560+112=672 руб.

  Глава 14. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА

  В условиях рыночной экономики цена — важнейший экономический параметр рыночной среды деятельности туристского предприятия, с которым оно вынуждено считаться и, по возможности, на него влиять. В условиях конкурентного рынка цена формируется под воздействием факторов, складывающихся на рынке независимо от предприятия, и в большинстве случаев является для туристского предприятия заданной.

  Необходимыми условиями рыночного ценообразования являются:

  • экономическая самостоятельность и свобода выбора поведения предприятий как собственников;

  • коммерческая основа отношений субъектов хозяйствования, реализуемая посредством взаимовыгодных договоров и контрактов купли-продажи;

  • содействие и защита договорно-контрактных отношений, других хозяйственных споров, гарантирующие возмещение потерь и убытков;

  • наличие конкурентной среды и преодоление монополизма, обеспечивающих возможность выбора поведения субъектов хозяйствования, агентов рынка;

  • соотношение спроса и предложения на туристском рынке.

  При ценообразовании предприятия выбирают одну из трех стратегий установления цены на продукт:

   1. Можно продавать свой продукт по рыночной (то есть общепризнанной на рынке) цене. Продажа товаров по такой цене, как и у конкурентов, позволяет предотвратить снижение цен и, таким образом, цена покрывает предельные издержки.

   2. Можно назначить цену, более низкую по сравнению с текущими рыночными ценами. При использовании данной стратегии ценообразования для достижения успеха предприятие должно убедиться, что спрос на продукт (услугу) эластичен. В противном случае предприятие будет получать большую прибыль за счет переманивания клиентов у своих конкурентов, что привести к началу ценовой конкурентной борьбы.

   3. Можно установить цену выше рыночной. Высокая цена
    должна быть обусловлена наилучшим качеством продукта, различными привлекательными выгодами или уникальностью продукт.
    При данном подходе основное внимание уделяется качеству, которое, по мнению многих клиентов, является функцией цены. Качество порождает больше издержек. Оно является источником дохода
    используемого для мероприятий по стимулированию спроса.

  Цена — мера и регулятор динамичного равновесия между спросом и предложением на туристском рынке. Цена на рынке находится в постоянном изменении, но при равенстве спроса и предложения устанавливается равновесная цена, когда предельная полезность туристского продукта и предельные издержки на его производство уравновешивают друг друга.

  Факторы, влияющие на цену в туризме

  Основой для принятия решения о ценообразовании является уровень спроса на туристский продукт. Назначая цену на продукт, необходимо учитывать тип и количество потенциальных потребителей. Если на рынке небольшое число потребителей, то цена должна быть достаточно высокой для компенсации ограниченности рынка. Но нужно также учитывать покупательские привычки и покупательскую способность.

  В цену должны быть включены валовые издержки производства. Предприятие взимает за продукт такую цену, которая покрывает все валовые издержки, издержки, связанные с продвижением и сбытом, а также норму прибыли. Прибыль, заложенная в цене продукта, должна остаться с целью компенсации бизнес-риска после уплаты всех обязательств партнерам по договорам и всех налогов. Предприятия, которые ставят своей целью долгосрочное выживание на рынке, в коротком периоде могут принять на себя убытки, чтобы занять выгодную позицию на рынке или позицию лидерства.

  Туристские предприятия, покупающие услуги у производителей оптом, получают значительные скидки. Срабатывает эффект масштаба — при увеличении объемов производства снижаются постоянные издержки. Скидки предоставляются также за дополнительное количество клиентов и за своевременное исполнение своих обязанностей по договору.

  Турагенты делают наценку на продажную цену туроператора, тем самым покрывая свои накладные расходы и получая прибыль. Туроператоры определяют нижний уровень цен, ниже которого турагенты не имеют права понижать цены

  Помимо указанных факторов, необходимо также учитывать:

  • наличие товаров-заменителей у конкурентов;

  • степень насыщения потребностей своего целевого рынка;

  • изменения в окружающей среде (политической, экономической, правовой);

  • качество продукта;

  • отличительные характеристики продукта;

  • конкурентов;

  • сезонність;

  • психологические особенности.

  На ценообразование в туристской отрасли влияет невозможность хранения продукта вследствие его нематериальной природы. В результате этого розничные продавцы не разделяют с производителем риск, связанный с образованием непроданных запасов. Кроме того, туристский рынок регулируется государством, которое нередко контролирует цены и сезонную дифференциацию цен.

  Ценообразование в сфере услуг (в том числе в туризме) имеет ряд особенностей :

  • услуги туризма (как и услуги вообще) представляют собой конечный продукт, предназначенный непосредственно для, потребления, поэтому цены на услуги — это розничные цены;

  • если на стадии создания промежуточного продукта его стоимость с помощью цен перераспределяется между хозяйствующими субъектами, то на стадии конечной реализации туристского продукта отклонение цен от стоимости ведет к перераспределению доходов населения между различными группами населения (потребителей и производителей);

  • сфера услуг связана непосредственно с потребителем в процессе оказания услуг, поэтому она имеет устойчивый спрос на ряд услуг (в том числе и на услуги туризма). Однако устойчивость спроса во многом зависит от индивидуальных особенностей человека, поэтому при установлении цен на услуги необходимо, чтобы цена не вызывала у покупателей отрицательных эмоций;

  • процессы производства, реализации и потребления услуг совпадают во времени, поэтому в сфере услуг применяется сезонная дифференциация цен и тарифов. Спрос на услуги туризма носит ярко выраженный сезонный характер.

  На цену туристского продукта влияет ряд факторов:

  • класс обслуживания (степень комфортности);

  • вид туристского путешествия (по используемым транспортным средствам: авиационный, железнодорожный, автобусный и др.);

  • формы обслуживания (групповой или индивидуальный тур);

  • конъюнктура рынка на услуги туризма;

  • сезонный характер предоставления услуг;

  • география размещения туристских предприятий и др.

  Структура цены на туристский продукт

  Цена на услуги туризма включает следующие элементы:

  • стоимость сырья (например, продуктов для приготовления пищи и др.);

  • текущие расходы на производство, реализацию и организацию потребления услуг;

  • косвенные налоги по отдельным видам услуг (например, налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины и др.);

  • прибуток.

  Цены на туристский продукт должны соответствовать спросу. Их необходимо ориентировать не на среднего потребителя (туриста), а на определенные типовые группы. Типологию потребления следует рассматривать как основу повышения эффективности коммерческой деятельности туристского предприятия.

  Цена на туристский продукт зависит не только от спроса, но и от рекламы данного продукта. Снижение цены ведет к росту спроса на туристский продукт и оказывает рекламное воздействие на покупателя туристского продукта; улучшение рекламы может способствовать увеличению цены на туристский продукт.

  Уровень цен значительно влияет на объем реализации туристского продукта. Однако это влияние имеет свою специфику:

  • потребление туристского продукта происходит в свободное для туриста время, которого у него обычно немного. Отсюда следует особая избирательность, повышенные требования и чувствительность к качеству и цене туристского продукта. На туристском рынке возникают ситуации, когда в отдельные места туристского отдыха турист не поедет из-за низкого качества услуг и высокой цены на туристский продукт;

  • между моментом продажи туристского продукта и его потреблением существует значительный разрыв во времени. Это находит свое отражение в политике цен на туристский продукт. Например, вводится специальное дополнительное страхование туристов, купивших турпакет, от инфляции, плохой погоды и др.

  • туристские предприятия предоставляют скидку со стоимости тура, если турист, забронировавший тур, дает предприятию право самостоятельного выбора одной из трех дат своего отправления и 0дНого из трех пунктов назначения отдыха. Широко применяются сезонные скидки;

  • цена на туристский продукт складывается из цен на различные виды услуг, входящих в состав тура. Калькуляция на цену тура включает как расходы, так и необходимую прибыль за оказание посреднических услуг со стороны турагента и туроператора.

  В учебном пособии «Экономика туризма» И. и А. Балабановы рассматривают особенности ценообразования на туристский продукт на примере разработки цен на услуги по проживанию в гостинице (гостиничный продукт).

  При разработке цен на гостиничный продукт учитываются комиссионные вознаграждения посредникам. Практика туристского бизнеса различает следующие виды комиссионных вознаграждений посредникам:

  • комиссия для туроператоров, которые разрабатывают программы и реализуют их самостоятельно или через посредника (комиссия для оптовиков);

  • розничная комиссия выплачивается турагентам, которые перепродают программы туроператорам или сами бронируют гостиничные номера;

  • комиссия для других организаций, которые выступают в качестве посредников между турагентом, туристом (клиентом) и гостиницей.

  В зависимости от вида комиссии различают цены «брутто» и «нетто»:

  • цена «брутто» — это цена до вычета комиссии;

  • цена «нетто» — это цена «брутто» за вычетом розничной комиссии;

  • цена «нетто-нетто» — это цена «нетто» за вычетом «оптовой» комиссии;

  • цена «нетто-нетто-нетто» — это цена «нетто-нетто» за вычетом «прочей» комиссии.

  Например, гостиница предлагает свой гостиничный продукт (услуги, включающие транспортное обслуживание, встречу, проводы, проживание и т. д.). Турагент покупает гостиничный продукт по цене «нетто», не имеющий фирменной отметки, и обязуйся продать его под своим именем, осуществляя контроль за бронированием мест. Турагент покупает у гостиницы определенный контингент мест и при подписании договора платит 10% стоимости. Он обязуется реализовать определенный процент (квоту) этого контингента. За непроданные места турагент должен заплатить гостинице определенный процент.

  Если же турагент продает больше взятой им квоты мест, то он получает возможность покупать их по более дешевым ценам. Турагент сам устанавливает цену на турпоездки с учетом платежеспособности контингента туристов, своих доходов и расходов.

  Цена на туристский продукт определяется методом нормативной калькуляции. При этом имеется в виду, что в большинстве случаев туристский продукт представляет собой пакет услуг, рассчитанный на группу людей. В нее входят как туристы, так и лица, сопровождающие эту группу на конкретном маршруте (гид-переводчик, экскурсовод и т. д.).

  Цена турпакета на одного туриста, то есть стоимость туристской путевки, определяется по формуле:

  Ц = (И+Н+П-С К)/(Ч+К)

  где Ц — цена турпакета на одного туриста, руб.; И — себестоимость услуг, входящих в турпакет, составленный туроператором руб.; Н — косвенные налоги (НДС) по отдельным видам услуг туризма, руб.; П — прибыль туроператора, руб.; С — скидка, предоставленная туроператором туристу с цены отдельных видов услуг, входящих в турпакет, руб.; ±К — комиссионное вознаграждение турагента, реализующего турпакет (знак «+» означает надбавку к цене турпакета; знак «-» означает скидки с цены туроператора в пользу турагента), руб.; Ч — количество туристов в группе, чел.; К — количество лиц, сопровождающих группу туристов по определенному маршруту, чел.

  При заключении договора с турагентами на реализацию своих туров туроператор может исходить из двух позиций.

  1. Туроператор продает турагенту туристский пакет по цене, которую он должен получить с турагента. В этом случае турагент делает надбавку в свою пользу на цену туроператора. Туроператор не вмешивается в размер установления этой надбавки.

  2. В условиях конкуренции на туристском рынке в целях полной продажи турпакетов и для сохранения своего имиджа туроператор предоставляет турагенту турпакет для реализации по твердой фиксированной цене. В этом случае турагент получает комиссионное вознаграждение в форме скидки со стоимости турпакета.

  Цены на определенные виды услуг туризма (экскурсии, фотоуслуги и т. п.) могут не входить в стоимость турпакета. Они оплачиваются каждым туристом в отдельности в соответствии с его вкусами, интересами и запросами.

  Цена тура на одного человека зависит от количества туродней. продолжительнее тур, тем (при прочих равных условиях) дороже он будет стоить.

  Цена тура на одного человека зависит от вида тура: индивидуальный или групповой. Цена индивидуального тура при прочих равных условиях выше, чем цена группового тура в расчете на одного человека. При групповом туре цена тура на одного человека зависит от численности туристов в группе. Чем больше численность группы, тем ниже стоимость тура в расчете на одного человека.

  Цена тура зависит от возрастного состава туристов, так как на многие услуги туризма (проживание в гостинице, экскурсии) детям и школьникам предоставляются скидки с цены. Обычно детям до 7 лет предоставляется скидка 50%, школьникам — 40%.

  При определении конкретной цены тура необходимо учесть следующие факторы:

  • внешние факторы:

  — состояние покупательского спроса;

  — платежеспособность покупателей, их интересы, привычки, вкусы;

  — поведение конкурентов;

  — экономическая политика государства и др.;

  • внутренние факторы:

  — увеличение прибыли от реализации туристского продукта;

  — заинтересованность туроператора и турагента в увеличении своей доли на рынке;

  — стремление избежать банкротства;

  — желание поднять престиж туристского предприятия.

  ЗАВДАННЯ

  1. Затраты на производство и реализацию 1 тыс. шт. изделий составили 100 тыс. руб. Плановая прибыль - 10% от полной себестоимости. НДС - 20% от объема реализации. Определите отпускную цену товара у предприятия – производителя и розничную цену товара при наценке 25%.

  собівартість

  прибуток

  оптовая цена
  производителя

  Оборотные
  налоги

  отпускная цена предприятия-производителя

  Наценка

  себестоимость (для торговой организации)

  Оборотные налоги

  витрати обігу

  Прибыль торговли

  розничная цена на продукцию (работу, услугу)

  Рис.5.2.1. Порядок формирования цен на товары и услуги.

  Отпускная цена=себестоимость+прибыль+оборотные налоги(НДС)

  =100*10/100=10+100=110 руб – оптовая цена производителя

  110*20/100=22 руб - НДС

  110+22=132 руб – отпускная цена

  132*25/100=33 руб - наценка

  132+33=165 руб – розничная цена

  2. Определите минимально возможную цену реализации туристической путевки на 2 недели, если:

  билеты туда и обратно – 5 тыс. руб.,

  стоимость гостиничного номера – 800 руб./сутки,

  его бронирование 5% от стоимости заказа,

  питание – 250 руб./сутки,

  экскурсионное обслуживание – 200 руб.,

  управленческие расходы – 20% от прямых расходов,

  минимально допустимая норма прибыли 15%, НДС 20%,

  комиссия продавца – 10% от отпускной цены.

  Прямые расходы 5+0,8*14*1,05+0,25*14+0,2=20,46 тыс.руб.

  Управленческие расходы 20,46*20%= 4,092 тыс.руб.

  Отпускная цена путевки (20,46+4,092)*1,15*1,2=33,88 тыс.руб.

  Цена реализации 33880*1,1=37269 руб.

  Выручка предприятия за месяц составила 84 тыс. руб., в том числе НДС – 20%. Затраты на производство и реализацию 45 тыс. руб. Определите среднюю прибыль на 1 услугу, среднюю отпускную и оптовую цену одной услуги, если обслужили 200 клиентов.

  Объем реализации 84/1,2=70 тыс.руб.

  Прибыль 70-45=25 тыс.руб.

  Средняя прибыль 25тыс.руб./200=125 руб./шт.

  Средняя оптовая цена 70 тыс.руб./200=350 руб./шт.

  Средняя отпускная цена 84 тыс.руб./200=420 руб/шт.

  Глава 15. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

  Финансы туристского предприятия

  Финансы туристского предприятия — это совокупность денежных отношений; возникающих при формировании, использовании и обороте денежных фондов и накоплении предприятия. Задачей туристского предприятия является использование денежных средств на основе эффективного управления в целях осуществления своей деятельности, получения прибыли и обеспечения финансовой устойчивости.

  Финансовые отношения — это отношения, возникающие при денежном потоке, обороте денег, непрерывно протекающем во времени. В ходе производственно-обслуживающего процесса туристского предприятия возникают следующие финансовые отношения:

  1. Турагента с туроператором по расчетам за полученные туристские путевки и по другим платежам.

  2. Туристского предприятия с:

  • органами жилищно-коммунального хозяйства по оплате аренды и коммунальных услуг;

  • муниципальным управлением при выплате арендной платы за земельный участок;

  • своими работниками по выплате заработной платы, премий и т. п.;

  • банковской системой при получении и погашении кредита и при других банковских операциях;

  • бюджетом и налоговыми службами при внесении налогов и других платежей и т. д.

  В результате финансовых отношений формируются финансовые ресурсы предприятия.

  Важнейшими источниками формирования финансовых ресурсов являются:

  • прибыль от всех видов хозяйственной деятельности;

  • доходы, полученные от продажи ненужного имущества;

  • доходы (дивиденды) по акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим туристскому предприятию

  • вклады учредителей в уставный фонд;

  • краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы;

  • доходы от финансовых операций и прочих поступлений.

  Все источники финансовых ресурсов по режиму использования делятся на:

  • собственные и приравненные к ним средства;

  • заемные средства;

  • привлеченные средства.

  Собственные финансовые ресурсы — это базовая и основная часть всех финансовых ресурсов предприятия, которая образуется и находится в их распоряжении. Эта часть называется уставным фондом. Основным источником его пополнения является прибыль, а также паевые и иные взносы, выпуск и продажа акций. Действующим законодательством установлены минимальные размеры уставного фонда.

  К собственным средствам приравниваются так называемые устойчивые пассивы. К ним относятся: переходящая задолженность работникам предприятия по зарплате и отчислениям в специальные налоговые фонды, задолженность партнерам и потребителям по полученным авансам, кредиторская задолженность и др.

  Заемные финансовые средства — это краткосрочные и долгосрочные кредиты банков, ссуды.

  Привлеченные финансовые средства — это средства других предприятий, временно находящиеся в обороте в связи с существующей системой расчетов (задолженность кредиторам, доходы будущих периодов и др.).

  Финансовые результаты деятельности туристского предприятия

  В условиях рыночной экономики, когда развитие любого предприятия осуществляется за счет собственных средств, важное значение имеет устойчивое финансовое состояние, которое характеризуется системой показателей.

  Важнейшим финансовым показателем предприятия является выручка от реализации — сумма денежных средств, полученная туристским предприятием за проданный туристский продукт и оказанные услуги. Выручка от реализации является главным источником формирования собственных ресурсов. Из выручки возмещаются затраты и образуются доходы предприятия.

  Другим финансовым показателем оценки хозяйственной деятельности является прибыль — денежное выражение основной части накоплений, создаваемых предприятием.

  Прибыль предприятия выполняет несколько функций : оценочную, стимулирующую и распределительную.

  Оценочная функция прибыли характеризует экономический эффект, полученный в результате хозяйственной деятельности в форме денежных накоплений. Прибыль отражает конечные результаты торгово-производственного процесса. Ее положительная величина свидетельствует о том, что выручка от реализации, полученная на предприятии, превышает расходы, связанные с его деятельностью.

  Прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета и интенсификацию производства. Это означает, что прибыль является одновременно финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов туристского предприятия, которые заинтересованы в получении максимальной прибыли.

  Распределительная функция прибыли заключается в том, что она является источником формирования бюджетов и внебюджетных фондов разных уровней. Прибыль формирует бюджеты в виде налогов и отчислений и удовлетворяет интересы государства, предприятия, собственника, работника.

  В зависимости от методов исчисления рассчитываются следующие показатели прибыли:

  • балансовая (валовая);

  • от реализации продукции (работ, услуг);

  • чистая.

  Прибыль балансовая (валовая) — это финансовые результаты от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и другого имущества хозяйствующих субъектов, а также доходов от внереализационных операций за вычетом убытков от различных хозяйственных операций.

  Внереализационные доходы включают :

  • дивиденды и проценты по акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим предприятию (фирме);

  • поступления от сдачи имущества в аренду;

  • доходы от долевого участия в деятельности других предприятий;

  • прибыль, выявленная в отчетном году от операций прошлых лет;

  • прочие доходы, не связанные с производством и реализацией продукта.

  Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) рассчитывается как разность между выручкой от реализации и затратами на производство, включаемых в себестоимость. Поэтому для каждого хозяйствующего субъекта важной задачей является получение большей прибыли при наименьших затратах.

  В состав затрат туристских предприятий на производство, продвижение и реализацию туристского продукта рекомендуется включать затраты на предоставление туристам следующих услуг

  • размещение, проживание и питание;

  • транспортное обслуживание;

  • экскурсионное обслуживание;

  • медицинское обслуживание, включая профилактику заболеваний;

  • оформление турпоездок, включая визовое обслуживание;

  • ведение культурно-просветительской, культурно-развлекательной и спортивной деятельности;

  • обязательное страхование в период осуществления поездки;

  • обслуживание сопровождающими и гидами-переводчиками.

  Наряду с этим в состав затрат на производство, продвижение и реализацию туристских продуктов включаются специфические отраслевые затраты, связанные с:

  • необходимостью стандартизации туристского продукта;

  • освоением туров (включая затраты на стажировку по иностранному языку работников в странах, с которыми у предприятия налажено деловое сотрудничество и контакты);

  • оплатой расходов сторонних организаций по подбору работников;

  • представительскими расходами по приему и обслуживанию представителей других организаций вне места нахождения предприятия, занимающегося туристской деятельностью.

  В состав себестоимости туристского продукта включаются также затраты, возникающие по невостребованной туристами части услуг, права на которые приобретаются партиями, блоками и другими нераздельными комплектами (фрахтование транспортных средств у перевозчика или иного организатора чартерных программ, размещение и проживание в гостиницах и т. д.).

  Чистая прибыль представляет собой разность между балансовой прибылью и суммой платежей в бюджет. Предприятие распределяет и использует прибыль самостоятельно:

  Механизм формирования прибыли туристского предприятия показан на рис. 17.1.

  В условиях рыночной экономики значение прибыли повышается. Предприятия акционерной, арендной, частной или другой организационно-правовой формы, получив финансовую самостоятельность и независимость, вправе решать на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей и отчислений.

  Основными путями увеличения прибыли являются:

  • увеличение объема продаж туристского продукта;

  • расширение номенклатуры туристского продукта и дополнительных услуг;

  • улучшение качества обслуживания потребителей;

  • снижение себестоимости туристского продукта по элементам затрат;

  • расширение рынка продаж;

  • совершенствование управления предприятием в условиях конкуренции;

  • продажа излишнего имущества, сдача в аренду и др.

  Показатели прибыли выражают абсолютный эффект деятельности предприятия. Однако абсолютная величина прибыли не позволяет судить о доходности предприятия. Поэтому для оценки эффективности работы предприятия используется показатель рентабельности.

  ЗАВДАННЯ

  Порядок расчета чистой прибыли предприятиями в России:

  1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг - НДС, акцизы и подобные платежи = объем реализации (нетто-выручка).

  2. Объем реализации - себестоимость реализованной продукции (без коммерческих и управленческих расходов) = валовая прибыль.

  3. Валовая прибыль - коммерческие расходы - управленческие расходы = прибыль/убыток от продаж.

  4. Прибыль/убыток от продаж + прочие доходы – прочие расходы = прибыль/убыток до налогообложения (балансовая прибыль), прочие доходы = проценты к получению + доходы от участия в других организациях + прочие операционные доходы + прочие внереализационные доходы,

  прочие расходы = проценты к уплате + прочие операционные расходы + внереализационные расходы.

  1. Прибыль/убыток до налогообложения (балансовая прибыль), скорректированный согласно главе 25 Налогового кодекса РФ = налогооблагаемая прибыль. При расчете налогооблагаемой прибыли не включаются льготируемые доходы и доходы, которые не облагаются налогом на прибыль, но в расходы включаются только принимаемые для целей налогообложения.

  2. Балансовая прибыль - налог на прибыль (исчисленный от налогооблагаемой прибыли) и другие обязательные платежи = прибыль/убыток от обычной деятельности.

  3. Прибыль/убыток от обычной деятельности + чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы = чистая прибыль/непокрытый убыток.

  Субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную систему налогообложения, рассчитывают чистую прибыль как превышение доходов над расходами. Доходами являются средства, полученные за проданную продукцию, работы, услуги, иное имущество. Расходами признается сумма платежей, связанных с производством и реализацией продукции (расходы, включаемые в себестоимость, внереализационные и операционные расходы, а также расходы на формирование основных фондов и оборотных средств).

  Распределение чистой прибыли производится хозяевами (учредителями, акционерами и т.п.) в соответствии с уставом предприятия. Она может быть распределена по следующим направлениям: дивиденды, резервный фонд, отчисления вышестоящей организации, фонд накопления (для финансирования развитие предприятия), фонд потребления, фонд социальной сферы (для финансирования социальной сферы предприятия), могут быть также созданы другие специализированные фонды. Прибыль может не распределяться, а расходоваться по мере возникновения тех или иных потребностей.

  Эффективность хозяйственной деятельности предприятия можно оценить различными показателями: общими – различные виды рентабельности, а также частными, характеризующими эффективность использования отдельных видов ресурсов: фондоотдача, материалоотдача, коэффициент оборачиваемости, производительность труда.

  Рентабельность продукции и услуг - характеризует эффективность затрат на производство продукции

  Р прод = П реализ /С*100% (5.3.1)

  где П реализ - прибыль от реализации продукции,

  С – полная себестоимость продукции.

  Расчетная рентабельность – характеризует эффективность затрат в целом

  Р расч = П чистая /З*100% (5.3.2)

  где П чистая - чистая прибыль,

  З – затраты всех видов.

  В торговле часто рассчитывается удельная рентабельность,

  Р уд = П бал / Т * 100% (5.3.3.)

  где Т - это товарооборот, П бал. – балансовая прибыль.

  Существуют также другие виды рентабельности

  1. Выручка от реализации кафе составила на 10 млн. руб. Было закуплено продуктов на 5 млн. руб. Коммерческие расходы составили 2,5 млн. руб. Затрачено на проведение ремонта 0,5 млн. руб. Была закуплена новая мебель на сумму 0,7 млн. руб. Доходы от реализации старой мебели составили 0,2 млн. руб. Налог на вмененный доход – 0,5 млн. руб. Определите чистую прибыль.

  10-5-2,5-0,5-0,7+0,2-0,5=1 млн. руб.

  2. Выручка от реализации продукции составила 120 млн. руб., в т.ч.НДС - 20%. Полная себестоимость продукции 75 млн. руб. Кроме этого доходы от продажи имущества предприятия составили 4 млн. руб. Уплачено налогов на сумму 6 млн. руб., прочие операционные расходы – 3 млн. руб. Налог на прибыль - 24%. Определите рентабельность продукции и расчетную рентабельность.

  Выручка-нетто=120/1,2=100 млн.руб.

  Прибыль от реализации 100-75=25 млн.руб.

  Р прод = П реализ /С*100%, (5.3.1)

  П реализ – прибыль от реализации продукции, С – полная себестоимость продукции.

  25/75=0,3*100=30%

  Балансовая прибыль 25+4-6-3=20 млн.руб.

  Налог на прибыль 20*0,24=4,8 млн.руб.

  Чистая прибыль 20-4,8=15,2 млн.руб.

  Р расч = П чистая /З*100%, (5.3.2)

  где П чистая - чистая прибыль,

  З – затраты всех видов.

  Рентабельность расчетная 15,2/(100+6+3+4,8)=13,4%.

  Р уд = П бал / Т * 100%, (5.3.3.)

  где Т - это товарооборот,

  П бал. – балансовая прибыль.

  Рентабельность удельная 25/100=25%.

  Распределение прибыли предприятия

  Распределение прибыли заключается в том, что предприятие должно участвовать своей прибылью в формировании государственного бюджета, а оставшаяся часть прибыли должна быть распределена между собственником предприятия и собственником заемного капитала и других финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами.

  Типовыми для всех предприятий является распределение прибыли на следующие цели: платежи в бюджет, формирование фондов накопления, потребления и резервного фонда, на другие цели (рис. 17.2). Предприятия могут создавать также фонды риска и выкупа имущества.

  Фонд накопления создается для финансирования производственного развития предприятия: капитальных вложений, модернизации оборудования, нового строительства, реконструкции, приобретения оборудования, для погашения долгосрочных ссуд и процентов по ним, пополнения собственных оборотных средств, погашения расходов и т. п.

  Фонд потребления является источником средств, зарезервированных хозяйствующим субъектом для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива, и направляется, в частности, на следующие цели:

  • выплата единовременных вознаграждений по итогам работы за год;

  • выплата пособий;

  • оплата проезда;

  • выдача беспроцентных ссуд;

  • установление надбавок к пенсиям работающих пенсионеров; <0> единовременные поощрения работников;

  • установление трудовых и социальных льгот;

  • выплата дивидендов, процентов по акциям и ценным бумагам.

  Резервный фонд может быть создан на случай прекращения деятельности предприятия для покрытия кредиторской задолженности. Он используется на выплату дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности для этих целей чистой прибыли.

  Рентабельность

  Для характеристики эффективности применяемых ресурсов и текущих затрат на туристском предприятии используется рента­бельность — показатель, отражающий уровень прибыльности относительно определенной базы.

  Предприятие рентабельно, если суммы выручки от реализации продукта достаточны не только для покрытия затрат, но и для образования прибыли. Различают общую рентабельность и рентабельность реализованной продукции.

  Общая рентабельность характеризует эффективность производственно-хозяйственной (коммерческой) деятельности предприятия и определяется по формуле:

  где П б — общая сумма балансовой прибыли; — среднегодовая стоимость основных фондов, нематериальных активов и материальных оборотных средств.

  Абсолютный прирост общей рентабельности равен:

  На абсолютный прирост общей рентабельности влияют изменение балансовой прибыли и изменение стоимости основных фондов и оборотных средств.

  Рассмотрим изменение балансовой прибыли за счет изменения общей рентабельности, основных фондов и оборотных средств. Эти показатели тесно связаны между собой.

  Рентабельность реализованной продукции отражает эффективность использования текущих затрат (в отличие от показателя общей рентабельности, характеризующего эффективность авансированного капитала) и исчисляется как отношение прибыли от реализации продукции к полной .себестоимости этой продукции:

  где П рп — прибыль от реализации продукции, С — полная себестоимость реализованной продукции.

  Для определения размера прибыли на рубль реализации рентабельность реализованной продукции определяется по формуле:

  где ЧП — чистая прибыль; Р — выручка от реализации продукции.

  Показатель рентабельности реализованной продукции детализирует общий показатель рентабельности. Анализ этих показателей дает наиболее точный результат об эффективности работы предприятия и его финансовых результатах.

  Рентабельность продаж ( R пр ) рассчитывается как отношение прибыли от реализации продукции к выручке от ее реализации и показывает долю прибыли в общем объеме выручки:

  В странах с рыночной экономикой в качестве одного из основных показателей рентабельности определяется рентабельность капитала. Для микроуровня экономической деятельности (предприятия) в условиях рыночной экономики основной целью является получение не просто прибыли, а определенной массы прибыли на вложенный капитал.

  Рентабельность суммарного капитала ( R ск ) рассчитывается следующим образом:

  где СК — суммарный капитал (совокупность активов).

  Рентабельность текущих активов (R та) можно найти по формуле:

  где ТА — средняя величина текущих активов.

  Рентабельность акционерного (собственного) капитала (РСК) определяется следующим образом:

  где СК — собственный капитал.

  Рентабельность чистых активов (РЧА) рекомендуется рассчитывать по следующей формуле:

  где П — прибыль до выплаты процентов за кредит и налогов; ЧА — чистые активы.

  Чистые активы предприятия определяются следующим образом:

  ЧА = ОК + ТА - ТО,

  где ОК — основной капитал; ТА — текущие активы; ТО — текущие обязательства.

  Рентабельность вложенного капитала (РВК) — это ной показатель эффективности деятельности предприятия с точки зрения привлеченных фондов, рассчитывается по формуле:

  где П — прибыль до выплаты налогов; ВК — вложенный капитал

  Величина вложенного капитала — это общая сумма вложенных в предприятие средств, состоящая из средств акционеров и заемного капитала, то есть долг фирмы инвесторам и кредиторам.

  Рентабельность чистых активов отличается от показателя рентабельности вложенного капитала использованием при расчетах прибыли до выплаты процентов и налогов, а не прибыли до выплаты налогов.

  Отнесение прибыли к стоимости основных фондов, функционирующих на предприятии, позволяет оценить эффективность их использования — рентабельность основных фондов (РОФ):

  де — среднегодовая стоимость основных фондов.

  Рентабельность оборотных средств (РОС) рассчитывается по формуле:

  де — среднегодовая сумма оборотных средств.

  Рентабельность фонда зарплаты (РФЗП) определяется как отношение прибыли к фонду заработной платы:

  где ФЗП — фонд заработной платы.

  Рентабельность совокупных ресурсов (Р с.р. ) рассчитывается по формуле:

  Данный показатель характеризует величину прибыли на единицу стоимости совокупных ресурсов.

  Рентабельность затрат (РЗ) определяется следующим образом:

  где П рп — прибыль от реализации продукции, З пост — постоянные затраты, З пер — переменные затраты.

  Рентабельность инвестиций (РИ) рассчитывается по формуле:

  где процент — процент по займам и кредитам, ДО — долгосрочные обязательства.

  Операционный рычаг и порог рентабельности

  Операционный рычаг — это образное выражение. Его используют для определения характера обусловленной наличием постоянных затрат связи между желаемым приростом объема реализации и ожидаемым приростом операционной прибыли.

  Использование эпитетов «желаемый» и «ожидаемый» подчеркивает иллюзорность понятия «рычаг». Рычаг в прямом смысле — это средство экономии сил, облегчения труда. Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли.

  Представим выручку от реализации туристских продуктов и услуг в виде суммы возмещаемых переменных затрат и валовой маржи. Валовая маржа — это часть выручки, идущая на покрытие постоянных затрат, а после того, как они полностью возмещены — на образование операционной прибыли туристского предприятия, то есть прибыли от продаж туристских продуктов и услуг.

  Количественно действие операционного рычага характеризуется отношением валовой маржи к прибыли:

  где ОР — сила воздействия операционного рычага, ВМ — валовая маржа, П — прибыль, З пост — постоянные затраты.

  Сила воздействия операционного рычага показывает, на сколько процентов изменится операционная прибыль при изменении на 1% физического объема продаж после того, как постоянные затраты возмещены. До этого момента прибыли просто нет. То есть эффект операционного рычага напрямую определяется величиной постоянных затрат и появляется только после их покрытия.

  Механизм управления прибылью туристского предприятия предполагает определение «порога рентабельности» (критической точки, точки безубыточности, точки самоокупаемости, точки перелома, точки разрыва и т. д.). В экономической литературе дано следующее определение этого понятия.

  Порог рентабельности — это такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет прибылей.

  Порог рентабельности рассчитывают в ходе проверочных рас, четов, когда постоянные затраты и объем продаж в исходном варианте уже определены. Порог рентабельности — это объем продаж, соответствующий моменту прохождения точки окупаемости постоянных затрат, когда валовой маржи хватает только на их покрытие, а прибыль еще отсутствует:

  або

  где ПР — порог рентабельности.

  Отсюда объем продаж в натуральном выражении, ниже которого продажи убыточны, равен:

  або

  где О порог. — пороговый объем продаж, Ц р — цена реализации, Ц ед — цена единицы туристского продукта, З пер.ед. — переменные затраты на единицу туристского продукта.

  Приведенные формулы используются для расчета в том случае, когда туристское предприятие продает единственный туристский продукт, что на практике происходит довольно редко. В общем случае расчет порогового объема продаж конкретного продукта осуществляется с учетом сложившегося или планируемого его удельного веса в общей выручке от реализации на основе «вменения» ему соответствующей доли постоянных затрат.

  Если предполагается продавать несколько туристских продуктов, то пороговый объем продаж конкретного туристского продукта определяется по следующей формуле:

  где К порог — пороговое количество туристского продукта, УВ 1 — удельный вес туристского продукта № 1 в общей выручке от реализации, %, Ц 1 — цена туристского продукта № 1, З пер1 — переменные затраты на единицу туристского продукта № 1.

  После прохождения порога рентабельности каждая очередная проданная единица продукта начинает приносить прибыль в размере удельной валовой маржи, и масса прибыли выражается произведением:

  где КП пр — количество продаж после прохождения порога рентабельности, КП — общее количество продаж.

  Запас финансовой прочности и коммерческая политика

  Понятие запаса финансовой прочности опирается на понятие порога рентабельности и рассчитывается по отношению к шифруемому объему продаж как разность между ним и порогом рентабельности. Запас финансовой прочности тем выше, чем ниже эффект операционного рычага. Экономически это понятно: чем ниже постоянные затраты, тем больше их может перекрыть планируемый объем реализации:

  або

  где ЗФП — запас финансовой прочности, О план — планируемый объем продаж, ОР — сила воздействия операционного рычага, Р — выручка от реализации.

  Если размер выручки от реализации опускается ниже порога рентабельности, то финансовое состояние предприятия ухудшается и образуется дефицит ликвидных средств.

  Коэффициент финансовой прочностиф.п.), рассчитываемый как отношение запаса финансовой прочности к планируемому объему продаж, — это величина, обратная силе воздействия операционного рычага:

  К ф.п. = 1/ОР

  Сила воздействия операционного рычага и связанные с ним показатели (порог рентабельности, запас финансовой прочности) рассчитываются для конкретного (достигнутого или планируемого) объема продаж и обеспечивающих его постоянных затрат. Берется для расчета другой объем реализации — сила воздействия операционного рычага изменяется, так как меняются постоянные затраты в расчете на единицу реализованной продукции (удельные постоянные затраты). Сила воздействия операционного рычага максимальна в момент покрытия постоянных затрат, то есть, в точке нулевой операционной прибыли.

  Когда объем продаж снижается по сравнению с расчетной величиной, проявляется отрицательный эффект операционного рычага — каждый процент снижения выручки дает все больший и больший процент снижения прибыли. Когда выручка возрастает по сравнению с расчетной, то каждый процент прироста выручки дает все меньший и меньший процент прироста прибыли.

  Постоянные и переменные затраты, операционный рычаг, порог рентабельности, запас финансовой прочности (все вместе — «механизм операционного рычага») как система взаимосвязанных понятий представляют собой категориальный базис коммерческой политики предприятия в условиях свободного рынка, каковым является рынок туристских продуктов и услуг. Опираясь на этот базис, удается основную операционную, маркетинговую и инвестиционную деятельность туристского предприятия системно увязать на общей платформе финансового менеджмента, обеспечивая способность ее развития в конкурентной нестабильной экономической среде в соответствии с поставленными целями. Именно в этом заключается основное содержание коммерческой политики.

  Финансовая отчетность предприятия и ее значение

  Представление об эффективности работы любого предприятия дает финансовая отчетность — совокупность форм отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского (финансового) учета

  Финансовая отчетность позволяет оценить имущественное состояние, финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия, и другие результаты, необходимые для обоснования многих решений (например, целесообразность предоставления или продления кредита, надежность деловых связей). Финансовая отчетность должна удовлетворять требованиям внешних и внутренних пользователей.

  По данным отчетности определяют потребности в финансовых ресурсах; оценивают эффективность структуры капитала; прогнозируют финансовые результаты деятельности предприятия, а также решают другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью. Последнее касается, прежде всего, финансовых фирм, занимающихся выпуском и размещением ценных бумаг.

  В России объемы и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливает Министерство финансов РФ.

  Бухгалтерская отчетность отражает имущественное и финансовое положение предприятия и результаты его хозяйственной деятельности. Она составляется на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.

  Бухгалтерская отчетность организации включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). Для составления отчетности отчетной датой (датой, по состоянию на которую составляется бухгалтерская отчетность) считают последний календарный день отчетного периода. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

  Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, —, по 31 декабря следующего года

  Финансовая отчетность состоит из:

  • бухгалтерского баланса;

  • отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки;

  • аудиторского заключения, подтверждающего достоверность отчетности, если организация в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.

  Бухгалтерский баланс позволяет определить финансовое состояние предприятия на определенную дату (например, на конец отчетного года). В приложении к балансу приводятся следующие данные:

  • движение фондов;

  • движение заемных средств;

  • дебиторская и кредиторская задолженность;

  • состав нематериальных активов;

  • наличие и движение основных средств;

  • финансовые вложения;

  • социальные показатели;

  • движение средств финансирования капитальных вложений и других финансовых вложений.

  Отчет о прибылях и убытках дает возможность выполнить анализ финансовых результатов предприятия за отчетный год и их динамику по сравнению с предыдущим периодом. В сочетании с балансом отчет о прибылях и убытках позволяет определить и проанализировать показатели - рентабельности предприятия.

  Отчет о прибылях и убытках содержит информацию о формировании финансовых результатов. Характерно, что в отчете приведена выручка от реализации, очищенная от налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей. Эти суммы перечисляются в обязательном порядке в бюджет и в дальнейшем не участвуют в хозяйственном обороте, не оказывая влияния на формирование конечных финансовых результатов.

  Выручка от реализации является основной статьей доходов предприятия. Вместе с тем нельзя смешивать доходы с прибылью. Для определения прибыли из доходов надо вычесть расходы.

  Рентабельность предприятия и ее инвестиционная привлекательность зависят от доходов и расходов. В отчете о прибылях и Убытках приведены следующие расходы: себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг; коммерческие расходы; управленческие расходы.

  В отчете о прибылях и убытках приведены фактические затраты, что не исключает анализа показателей плановой и норматив-Ной себестоимости.

  Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью фирмы заполняют унифицированную форму федерального статистического наблюдения № П- 3 «Сведения о финансовом состоянии организации »

  Эту форму предоставляют все коммерческие организации, кроме субъектов малого предпринимательства, страховых организации и банков. В форме содержится информация о прибыли (убытке за отчетный период и за соответствующий период прошлого года), дебиторская задолженность, в том числе просроченная; кредиторская задолженность, в том числе просроченная; другая информация, необходимая для управления экономикой страны.

  В бухгалтерской практике существуют определенные стан, даты учета и отчетности, которыми руководствуются в странах с развитой рыночной экономикой. Стандарты — это правила ведения учета и отчетности. Стандарты должны обеспечить использование данных финансовой отчетности для принятия обоснованных деловых решений всеми заинтересованными пользователями сопоставимость финансовых показателей и возможность работы аудиторов. В настоящее время в России проводится работа по выполнению Государственной программы перехода на международную систему учета и статистики и приближению бухгалтерской (финансовой) отчетности в России к международным стандартам.

  Анализ финансово-экономического положения предприятия

  Эффективность производственной и финансовой деятельности предприятия отражается в достигнутых финансовых результатах. Важным элементом управления предприятием является оценка и анализ финансового состояния и финансовой устойчивости.

  Информационной базой проведения оценки финансового состояния и финансовой устойчивости являются баланс предприятия, отчет о финансовых результатах и их использовании, а также приложение к балансу.

  Прежде чем перейти к методике расчета показателей финансового состояния и финансовой устойчивости, отметим, что в настоящее время баланс составляется в оценке нетто. Поэтому оценку финансового состояния и финансовой устойчивости можно провести без предварительного изменения балансовых статей. Кроме того, может быть построен уплотненный аналитический баланс (это делается путем агрегирования однородных по составу элементов балансовых статей).

  Аналитический баланс-нетто позволяет определить:

  • общую стоимость имущества предприятия, которая равна итогу (валюте) баланса-нетто;

  • стоимость иммобилизованных (основные средства и прочие необоротные активы) средств;

  • стоимость мобильных (оборотных) средств или текущих активов;

  Мал. 17.3. Структура актива и пассива баланса

  • величину собственных средств предприятия;

  • величину заемных средств.

  Структура актива и пассива баланса представлена на рис. 17.3.

  В активе баланса выделяют мобильные и иммобильные активы. Мобильные средства (текущие активы) — это наличные деньги, ценные бумаги, дебиторская задолженность и запасы товарно-материальных ценностей. Иммобильные средства (необоротные активы) — это долгосрочные инвестиции, реальный основной капитал и нематериальные активы.

  К активам также относятся расходы будущих периодов и предстоящие расходы.

  Реальный основной капитал состоит из действующего амортизируемого имущества (здания, сооружения, транспортные средства, машины, оборудование, специальные приспособления, инструмент длительного пользования и др.) и незавершенных затрат на строительство и приобретение этого имущества.

  Мобильные средства подразделяются на переменную часть, образуемую за счет краткосрочной задолженности, и постоянный минимум, который образуется за счет долгосрочных заемных средств и части собственных средств.

  Разность между общей суммой мобильных средств по балансу и суммой краткосрочной задолженности называют чистыми мобильными средствами (или оборотным капиталом).

  Разность между чистыми мобильными средствами и долгосрочными заемными средствами показывают размер мобильных средств, образованных за счет собственных средств.

  Приклад. Общая сумма мобильных средств по балансу составила на конец года 9000 тыс. руб. Сумма краткосрочной задолженности — 5200 тыс. руб. Долгосрочные заемные средства — 2700 тыс. руб. Требуется определить чистые мобильные средства и размер мобильных средств, образованных за счет собственных средств

  Чистые мобильные средства: 9000 - 5200 = 3800 тыс. руб. Мобильные средства, образованные за счет собственных средств: 3800 - 2700 = 1100 тыс. руб.

  Финансовое состояние предприятия зависит прежде всего от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.

  Недостаток мобильных средств может привести к задержке платежей по текущим операциям, а излишек — говорит о неэффективном использовании средств предприятия.

  Отношение суммы чистых мобильных средств к общей сумме активов характеризует устойчивость структуры мобильных средств.

  Для характеристики финансовой устойчивости предприятия применяют и другие показатели.

  Показателями, характеризующими финансовое положение предприятия, являются также коэффициенты ликвидности, коэффициент автономии (или коэффициент независимости), коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент маневренности и др.

  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

  Под платежеспособностью понимается возможность предприятия погашать свои долговые обязательства в установленные сроки. Анализ текущей платежеспособности предполагает определение обеспеченности предприятия мобильными средствами для погашения краткосрочной задолженности.

  Финансовая устойчивость характеризуется имущественным состоянием предприятия, которое зависит от оптимального соотношения собственных и заемных средств, необходимых для функционирования его деятельности и своевременного возмещения затрат, вложенных в основные и оборотные средства, нематериальные активы и его способностью расплачиваться по своим обязательствам. Однако предприятие является платежеспособным и в том случае, когда свободных денежных средств у него недостаточно или они вовсе отсутствуют, но предприятие способно быстро реализовать свои активы и рассчитаться с кредиторами. В этом проявляется сущность ликвидности.

  Ликвидность туристского предприятия означает способность выполнять свои обязательства по задолженности точно в момент поступления платежа. Степень ликвидности определяется способностью обратить свои активы за довольно короткое время в наличность, не обесценивая заметно их стоимости, с целью покрытия своих краткосрочных обязательств.

  Показатель ликвидности может выступать в качестве индикатора платежеспособности предприятия. Если показатели ликвидности ухудшаются — значит, руководство предприятия неспособно эффективно управлять своими активами и обязательствами, что может привести либо к продаже долгосрочных активов (зданий, сооружений, оборудования, земли и др.), либо к неплатежеспособности и банкротству. Снижение ликвидности — это снижение рентабельности предприятия, рост убытков, потеря контроля в управлении капиталом.

  Различают ликвидность баланса и ликвидность активов. Разница в том, что при ликвидности баланса срок превращения активов в деньги соответствует сроку погашения обязательств, а ликвидность долгосрочных и текущих активов определяется временем, необходимым для превращения, активов в денежную наличность.

  Важнейшими показателями, характеризующими платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, являются коэффициенты ликвидности. Эти коэффициенты позволяют оценить способность предприятия погасить краткосрочные обязательства.

  Коэффициент текущей ликвидности (К т.л. ) численно выражает отношение текущих активов (запасы и затраты, дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие текущие активы) к текущим пассивам (краткосрочные кредиты и займы, краткосрочные обязательства):

  где ТА — текущие активы, КО — текущие пассивы.

  При значении коэффициента текущей ликвидности около 1,8—2 предприятие считается достаточно благополучным.

  Численное значение коэффициента текущей ликвидности показывает, во сколько раз стоимостная оценка текущих активов превышает величину существующих на момент оценки краткосрочных финансовых обязательств. Поэтому он еще называется общим коэффициентом покрытия. При анализе платежеспособности предприятия и оценке его ликвидности показатель текущей ликвидности дополняется еще несколькими коэффициентами.

  Коэффициент промежуточной ликвидности (К п.л. ) показывает соотношение более ликвидной части текущих активов к величине текущих пассивов. Количественно он определяется как частное от деления стоимости текущих активов без учета стоимости запасов (денежные средства) на объем текущих пассивов:

  где ДС — денежные средства, КФВ — краткосрочные финансовые вложения, ДЗ — дебиторская задолженность.

  По своей практической важности коэффициент промежуточной ликвидности не уступает коэффициенту текущей ликвидности рекомендуемое значение коэффициента — 0,5—1.

  Коэффициент абсолютной (быстрой) ликвидности (К а.л. ) дополняет два рассмотренных выше и дает более полное представление о структуре текущих активов с величиной текущих пассивов. Он показывает, каково соотношение мобильной части текущих активов в наиболее ликвидной форме (то есть в денежной форме) к величине текущих пассивов.

  Кроме денежных средств в состав наиболее ликвидных активов включаются и краткосрочные финансовые вложения. Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности — 0,05—0,2. Практическая важность этого показателя состоит в том, что очень часто неплатежеспособными оказываются предприятия, имеющие значительные запасы других, менее ликвидных текущих активов, но не имеющие достаточно денежных средств.

  Показатели ликвидности дают общее представление о соотношении различных элементов текущих активов и пассивов предприятия. Для выявления более полной картины о состоянии ликвидности и уровне финансовой устойчивости их следует дополнить рядом других коэффициентов.

  Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (К м ) показывает, какая часть объема собственных оборотных средств приходится на наиболее мобильную составляющую текущих активов (денежные средства). Он определяется отношением величины объема собственных оборотных средств к величине собственных средств (разность текущих активов и пассивов):

  где СОС — собственные оборотные средства, СС — собственные средства.

  Коэффициент маневренности собственных оборотных средств выступает как индикатор изменений условий поступления денежных средств и их расходования. Уменьшение этого коэффициента указывает на возможное замедление погашения дебиторской задолженности, а увеличение — о растущей возможности отвечать по текущим обязательствам.

  Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К с ) средствами характеризует долю собственных оборотных средств в общем объеме текущих активов:

  Увеличение этого показателя при достаточно высоких темпах роста объема функционирующего капитала свидетельствует об интенсивном развитии предприятия. Этот коэффициент рассматривается в сочетании с показателями ликвидности, в первую очередь с коэффициентом текущей ликвидности. Рекомендуемым его значением при нормальном уровне текущей ликвидности может быть 0,5—0,6. Такое значение говорит о том, что в текущей деятельности предприятия оборачивается относительно большой объем собственных оборотных средств. Низкая его величина свидетельствует о сильной зависимости предприятия при формировании оборотных активов от коммерческого кредита и краткосрочной задолженности.

  Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. Такая доля традиционно имеет большое значение в анализе финансового состояния предприятия. Значение этого коэффициента должно превышать величину 0,5.

  Коэффициент покрытия запасов рассчитывается как отношение величины «нормальных» источников, определяемых как сумма собственных оборотных средств, краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности за товары, работы и услуги и по выданным векселям, авансов, полученных от покупателей и заказчиков. Критическое значение этого показателя равно 1.

  Расчет финансовых коэффициентов проводится на начало и конец года. По их изменениям за год определяется динамика. Исходя из значений коэффициентов делается вывод о финансовом положении туристского предприятия.

  На взгляд автора, наиболее полно методика расчета показателей, характеризующих финансовое состояние и финансовую устойчивость предприятия, выполнена группой преподавателей Московского государственного университета экономики, статистики и информатики на конкретном примере. Приведем этот пример и необходимые расчеты.

  Условные обозначения, введенные авторами методики:1

  ОК — основной капитал;

  НА — нематериальные активы;

  СК — собственный капитал;

  ВБ — валюта баланса;

  ДС — денежные средства;

  ЗП — запасы товарно-материальных ценностей;

  ДЗ — дебиторская задолженность;

  Таблица 17.1. Баланс предприятия (млн. руб.)

  Статьи актива 1

  На початок року

  На кінець року

  Статьи пассива

  На початок року

  На кінець року

  Наличные деньги

  800

  400

  Краткосрочные ссуды банков

  600

  300

  Ценные бумаги

  400

  -

  Расчеты с кредиторами

  1400

  1400

  Дебіторська заборгованість

  600

  500

  короткострокова заборгованість

  2000

  1700

  Запасы товарно-материальных ценностей

  3100

  3200

  Долгосрочный заемный капитал

  2600

  3900

  Мобильные средства

  4900

  4100

  Акционерный капитал

  4000

  4000

  Долгосрочные инвестиции

  2000

  2080

  Дополнительный капитал

  1000

  1000

  Реальный основной ка питал-нетто

  7600

  9600

  Резервний капітал

  1600

  1700

  Нематеріальні активи

  200

  220

  Накопленная прибыль 2

  3500

  3700

  Иммобильные средства

  9800

  11900

  Власний капітал

  10100

  10400

  баланс

  14700

  16000

  баланс

  14700

  16000

  1 Статьи актива размещены в порядке убывания ликвидности.

  2 Прибыль, не выплаченная в виде дивидендов, а вложенная в развитие производства (широко применяется в странах с рыночной экономикой).

  Таблица 17.2. Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия

  показник

  Методика расчета

  На початок року

  На кінець року

  Изменения за год

  Коэффициент автономии (К а)

  СК: ВБ

  0,687

  0,650

  -5,0

  Чистые мобильные средства (ЧМС), млн. руб.

  МС - КЗ

  2900

  2400

  -17,3

  Собственные оборотные средства (СОС), млн. руб.

  ДС + ЗП - К

  2500

  2200

  -12,0

  Коэффициент маневренности (К м)

  СОС : СК

  0,247

  0,211

  -14,6

  Коэффициент финансовой устойчивости (К фу)

  (С + ЗК) : ВБ

  0,863

  0,893

  3,4

  Коэффициент соотношения всего основного капитала и собственного

  (ОК + НА) : СК

  0,772

  0,944

  22,3

  Доля реального основного капитала в стоимости имущества

  РК: ВБ

  0,517

  0,600

  16,0

  Доля чистых мобильных средств в общей стоимости мобильных средств

  ЧМС : МС

  0,591

  0,585

  1,1

  Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

  ЗК: СК

  0,257

  0,375

  45,9

  Коэффициент абсолютной ликвидности (К ал)

  (ДС + ЦБ) : КЗ

  0,600

  0,235

  -60,8

  Уточненный коэффициент ликвидности (К ул)

  (ДС+ЦБ+ДЗ):КЗ

  0,900

  0,529

  -41,2

  Общий коэффициент ликвидности (К ол), или коэффициент покрытия

  МС(ТА) : КЗ

  2,45

  2,41

  -2,0

  ЦБ — ценные бумаги;

  РК — реальный основной капитал;

  ЗК — долгосрочный заемный капитал;

  КЗ — краткосрочная задолженность;

  СОС — собственные оборотные средства;

  К — расчеты с кредиторами;

  МС (ТА) — мобильные средства (текущие активы);

  ЧМС — чистые мобильные средства.

  Пример расчета показателей финансового состояния и финансовой устойчивости представлен в табл. 17.2.

  В практике финансового анализа коэффициенты сравнивают с некоторыми эталонными значениями:

  К а 0,5;

  К фу 1;

  К м = 0,5;

  К ал 0,2 + 0,7;

  К ул 0,8 + 1,0;

  К ол 2.

  На предприятии коэффициент автономии выше 0,5. Это означает, что большая часть имущества формируется за счет собственного капитала.

  Однако к концу года коэффициент автономии снизился с 68,7 до 65,0%. Наметилась тенденция к ухудшению финансового положения предприятия. Снижение размера чистых мобильных средств на 500 тыс. руб. может задержать платежи по текущим операциям.

  Обращает на себя внимание невысокий коэффициент маневренности. К концу года уменьшилась доля средств, вложенных в наиболее мобильные активы.

  Не вся сумма основного капитала покрывается собственным капиталом. Об этом свидетельствует то, что сумма двух показателей коэффициента маневренности и отношения основного капитала к собственному превышает 100%. На начало года превышение составляет 1,9% (24,7 + 77,2); на конец года — уже 15,5% (21,1 + 94,4).

  Положение фирмы несколько улучшилось благодаря привлечению заемного капитала. Коэффициент финансовой устойчивости вырос с 86,3 до 89,3%.

  В худшую сторону изменилась структура мобильных средств (доля чистых мобильных средств в общей стоимости мобильных средств сократилась с 59,1 до 58,5%).

  Более подробно изменение структуры мобильных средств показано в табл. 17.3. Коэффициент абсолютной ликвидности находится в рекомендуемых границах. Однако на начало года фирма могла погасить 60% текущей задолженности, а к концу года только 23,5%.

  Таблица 17.3. Структура мобильных средств, %

  На початок року

  На кінець року

  Всего мобильных средств

  100

  100

  в т.ч.:

  • готівкові гроші

  16,3

  9,8

  • ценные бумаги

  8,2

  -

  • дебіторська заборгованість

  12,2

  12,2

  • запасы товарно-материальных ценностей

  63,3

  78,0

  За счет имеющихся денежных средств и ожидаемых поступлений к началу года можно было бы погасить 90% текущей задолженности, а к концу года — 52,9 (см. уточненный коэффициент ликвидности). Общая ликвидность также снизилась.

  В этом примере показано использование наиболее часто применяемых финансовых коэффициентов, уже вошедших в практику предприятий России.

  Глава 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ

  Налоговая система в современных условиях является одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые взаимоотношения предприятий с государством. Вона покликана забезпечити держава фінансовими ресурсами, необхідними для вирішення найважливіших економічних і соціальних завдань.

  Под налогом понимается обязательный индивидуальный безвозмездный платеж в бюджет (внебюджетный фонд), осуществляемый плательщиком в соответствии с законодательством. Основным признаком плательщика налога является наличие самостоятельного источника дохода.

  Для всех видов налогов установлены обязательные элементы налогообложения, в том числе:

  • объект налогообложения;

  • налоговая база;

  • налоговый период;

  • податкова ставка

  • порядок обчислення податку;

  • порядок и сроки уплаты налога.

  Объектами налогообложения могут являться операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доходы, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристику.

  Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения.

  Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога.

  Налоговая ставка представляет собой величину налоговых Начислений на единицу измерения налоговой базы.

  Порядок, исчисления налога. Обязанность по исчислению налога может быть возложена на налогоплательщика, налоговый орган, налогового агента.

  Порядок, уплаты налогов и сборов. Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке предусмотренном Налоговым кодексом РФ.

  Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каждому налогу и сбору. Изменение установленного срока уплаты налога и сбора допускается только в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.

  Сущность налогов проявляется в выполняемых ими функциях

  Функции налогов — это такие их свойства, которые позволяют использовать налоги в качестве инструментов формирования доходов государства, распределения, перераспределения доходов в обществе в интересах обеспечения жизнедеятельности государства, экономического развития и решения социальных проблем страны. Функция налога — это проявление его сущности в действии, способ выражения его свойств. Функція показує, яким чином реалізується суспільне призначення даної економічної категорії як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів. Различают следующие основные функции налогов:

  • регулююча;

  • стимулююча;

  • розподільна;

  • фискальная.

  Регулирующая функция налогов заключается в том, что государство, маневрируя налоговыми ставками, льготами, штрафами, правилами налогообложения, создает условия для ускоренного развития тех или иных производств и отраслей, то есть регулирует рыночную экономику.

  Стимулирующая функция налогов проявляется в том, что с их помощью государство стимулирует технический прогресс, увеличение числа рабочих мест и др.

  Распределительная функция налогов выражается в том, что с помощью налогов в бюджете аккумулируются денежные средства, которые направляются затем на решение общегосударственных задач. С помощью налогов государство перераспределяет часть прибыли предприятий сферы материального производства и доходов граждан, направляя ее на развитие непроизводственной сферы.

  Фискальная функция налогов состоит в том, что с их помощью пополняются средства государственной казны, которые используются затем на содержание государственного аппарата, безопасность, реализацию внутренней и внешней политики, выплаты по государственному долгу и т. д.

  Функции налогов взаимосвязаны. Рост налоговых поступлений в бюджет, то есть реализация фискальной функции, создает материальную возможность для осуществления регулирующей функций налогов, В то же время достигнутое в результате экономического регулирования ускорение развития и роста доходности производства позволяет государству получить больше средств.

  В соответствии с налоговым законодательством РФ, в зависимости от уровня установления налогов и их изъятия, установлены следующие виды налогов:

  • федеральные;

  • регіональні;

  • місцеві.

  Тема 17. Планирование деятельности туристского предприятия

  Процесс планирования является попыткой представить себе картину будущего, комплексно учитывающий все обстоятельства и особенности, важные для рынка сбыта. Этот процесс предполагает знание настоящего состояния дел и тенденций развития, которые помогают предвидеть будущее, а также овладение методикой, позволяющей смоделировать переход настоящего положения в будущее прогнозируемое состояние.

  Планирование — это определение основных направлений и пропорций развития производства с учетом материальных источников его обеспечения и спроса рынка. Сущность планирования проявляется в конкретизации задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации, выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач. Планирование предусматривает:

  • маркетинговый анализ (анализ соответствия новых видов деятельности требованиям рынка и конкуренции);

  • технико-экономический анализ (анализ соответствия новых видов деятельности специализации предприятия, его организации и технологии);

  • финансовый анализ (анализ экономической эффективности новых видов деятельности).

  Уровень качества планирования определяется следующими важнейшими условиями:

  • компетентностью руководства фирмы на всех уровнях управления;

  • квалификацией специалистов, работающих в функциональных подразделениях;

  • наличием информационной базы и обеспеченностью компьютерной техникой.

  Планирование предполагает:

  • обоснованный выбор целей;

  • определение политики;

  • разработку комплекса мер и мероприятий (образы действий);

  • методы достижения целей;

  • обеспечение основы для принятия последующих долгосрочных решений.

  Планирование — это начальный этап управления, однако оно представляет собой не единственный акт, а процесс, продолжающийся до завершения планируемого комплекса операций. Планирование направлено на оптимальное использование возможностей фирмы, в том числе наилучшее использование всех видов ресурсов и предотвращение ошибочных действий, обеспечение финансовой устойчивости и более высокой рентабельности капитала, чем у конкурентов.

  Каждый менеджер (независимо от своих функциональных интересов) должен быть знаком с механизмом и смыслом выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере, настолько, насколько это касается его деятельности. В зависимости от направленности и характера решаемых задач различают планирование по времени: стратегическое или перспективное; текущее или среднесрочное.

  Стратегическое планирование заключается в выборе главных целей деятельности фирмы и ориентировано на определение намечаемых конечных результатов с учетом средств и способов достижения поставленных целей и обеспечения необходимыми ресурсами. При этом также разрабатываются новые возможности фирмы (например, расширение производственных мощностей и перечня туристских услуг, повышение их качества в соответствии с конъюнктурой рынка; увеличение объема продаж и доли на рынке за счет высококонкурентного туристского продукта и услуг).

  Стратегическое планирование охватывает период от 5 лет и более, ставит целью дать комплексное научное обоснование проблем, с которыми может столкнуться фирма, в предстоящий период и на этой основе разработать показатели развития фирмы на плановый период.

  При разработке плана основу составляют:

  • анализ перспектив развития фирмы, выяснение факторов, влияющих на развитие соответствующих тенденций;

  • анализ позиций в конкурентной борьбе, задача которого стоит в определении конкурентоспособности продукции фирмы на разных рынках и возможностей для повышения результатов работы в конкурентных направлениях во всех видах деятельности;

  • выбор стратегий на основе анализа перспектив фирмы различных видов деятельности и определение приоритетов по конкретным видам деятельности с точки зрения ее эффективности обеспеченности ресурсами;

  • анализ направлений диверсификации видов деятельности, поиск новых, более эффективных видов деятельности и определение ожидаемых результатов.

  Текущее планирование заключается в определении промежуточных целей на пути достижения стратегических задач. При этом детально разрабатываются средства и способы решения задач, использование ресурсов, внедрение новой технологии. Текущее планирование осуществляется путем детальной разработки (обычно на один год) оперативных планов для фирмы в целом, ее отдельных подразделений в региональном, отечественно, международном масштабах, в частности: программ маркетинга, планов по научным исследованиям, планов по производству, материально-техническому снабжению. Основными звеньями текущего плана являются календарные планы (месячные, квартальные, полугодовые), которые представляют собой детальную конкретизацию целей и задач, поставленных перспективным планом.

  В определенной мере названная классификация планирования носит условный характер. Различие состоит в сроках получения конечного результата, а объект планирования при этом, как правило, не изменяется.

  Необходимость экономического обоснования планов предопределяет систему показателей, включающую:

  • количественные показатели (объем продаж, численность персонала, фонд оплаты труда, сумма прибыли, затраты, количество туристов, ночевок и др.);

  • качественные показатели, выражающие эффективность производства, его отдельных факторов (производительность труда, фондоотдача, качество продукта, услуг и др.).

  В настоящее время не существует какой-то строгой, официально утвержденной методологии по составлению плана экономического развития туристской фирмы. К этому процессу подходят по-разному, особенно это касается количества разделов плана.

  Примерная структура плана может быть следующей:

  • производственная программа, под которой понимается пл. новое задание по объему, номенклатуре, ассортименту и качеству туристского продукта, разработанное на основе заключенных ко: трактов и договоров, портфеля заказов, наличия производственных мощностей и ресурсов;

  • план по издержкам (затратам);

  • план по труду и кадрам;

  • план инвестиций;

  • план социального развития трудового коллектива;

  • финансовый план.

  Завершающим этапом плана является разработка сводной аналитической записки. Ее содержание строится на методологии составления традиционной для общественной практики пояснительной записки к годовому отчету.

  Бизнес-планирование

  В жизни любой фирмы неизбежно настает такой момент, когда для ее выживания понадобятся новые исследования и разработки, новые усовершенствованные продукты, расширение рынков и т. д. Для правильной работы фирмы необходимо спланировать все ее основные действия. С этой целью параллельно с текущим планированием осуществляется разработка бизнес-планов. Как правило, основную роль в процессе бизнес-планирования играют разработка и реализация бизнес-плана предпринимательского проекта (бизнес-плана развития фирмы).

  В бизнес-плане дается описание основных разделов развития фирмы на конкурентном рынке с учетом собственных и заемных финансовых источников, материальных и кадровых возможностей и предлагаемых рисков, возникающих в процессе реализации предпринимательских проектов.

  Бизнес-план позволяет ответить на вопрос: «Стоит ли вкладывать денежные средства в этот проект и принесет ли доход (прибыль) его реализация». Он является количественным и качественным ориентиром как для самой фирмы, так и для ее партнеров и кредиторов.

  Бизнес-план — это экономически обоснованный документ. С одной стороны, он показывает реальность планируемого дела (проста), с другой — выступает как средство действенной рекламы ля будущих инвесторов, партнеров. Как правило, бизнес-план разрабатывается на несколько (3—5) лет; на основе его показателей ведется годовое планирование деятельности турфирмы

  Состав и структура бизнес-плана туристской фирмы зависит от размеров предполагаемого туристского рынка, наличия конкурентов и перспектив роста создаваемого предприятия. Чем крупнее рынок, тем большее количество его сегментов необходимо учитывать. При большом количестве конкурентов требуется изучение наиболее крупных из них, их товаров и услуг, а, следовательно, усложнение структуры бизнес-плана. Для более пристального изучения наиболее важные для предприятия сегменты рынка или конкуренты могут быть вынесены в особый раздел бизнес-плана.

  Жестко регламентированной структуры бизнес-плана не существует. Однако в нем предусматриваются разделы, в которых раскрываются основная идея и цели, характеризуется специфика продукта предприятия и удовлетворения им потребностей рынка, дается оценка рынка и устанавливается стратегия поведения фирмы на определенных рыночных сегментах, определяется организационная и производственная структура, формируется финансовый проект дела, включая стратегию финансирования и предложения по инвестициям, описываются перспективы роста предприятия, маркетинговые исследования.

  При создании туристской фирмы в бизнес-плане возможны следующие разделы:

  1. Общая характеристика фирмы (резюме).

  2. Характеристика туристского продукта.

  3. Исследование и анализ рынка туристского продукта.

  4. Конкуренция на рынке туристского продукта.

  5. План маркетинга.

  6. План производства.

  7. Организационный план, управление, кадры.

  8. Риски в деятельности фирмы.

  9. Финансовый план.

  10. Приложения.

  В первом разделе бизнес-плана дается характеристика фирмы и ее положение в бизнесе на основе оценки и анализа текущего состояния, выявления тенденций и путей развития.

  Во втором разделе должно быть представлено назначение туристского продукта, его отличия от продуктов конкурентов, причины, побуждающие потребителей приобретать именно этот продукт, перспективы развития. Любая предпринимательская фирма работает на покупателей, поэтому прежде, чем произвести продукт, нужно выявить его потенциальных покупателей, провести анализ рынка.

  Третий раздел бизнес-плана посвящен детальной характеристике рынка туристского продукта, на который данный продукт рассчитан, его структуре, сегментации, доле продукта фирмы рынке. Как правило, процесс исследования предлагаемого сбыта состоит из четырех этапов

  Во-первых, следует определить условия производства и реализации продукта.

  Существует три основные причины для роста потребности на данном рыночном пространстве:

  • увеличивается население данного рыночного пространства;

  • увеличивается количество потребителей;

  • потребители хотят и способны покупать больше (выше платежеспособный спрос).

  В зависимости от каждого из этих факторов скорость роста спроса может быть разной. В связи с этим необходимо принимать меры, обеспечивающие выгоду бизнесу.

  Во-вторых, необходимо провести анализ следующих данных:

  • кто, почему, в каком количестве, когда будет готов купить туристский продукт в ближайшей и долгосрочной перспективе;

  • какими должны быть цены.

  Определяя максимальное число услуг, которые фирма сможет продать, следует оценить, сколько покупателей можно «отнять» у конкурентов, а также у продавцов за пределами рыночного пространства.

  В-третьих, на основе изложенного следует разработать мероприятия, реализация которых позволит удерживать данную нишу рыночного пространства.

  В четвертом разделе бизнес-плана дается характеристика конкурентов и их потенциала.

  В пятом разделе особое внимание уделяется:

  • стратегии маркетинга;

  • формированию общественного мнения о фирме и ее продукте;

  • методам и каналам продвижения продукта;

  • формам и методам стимулирования продаж;

  • рекламе.

  В шестом разделе бизнес-плана необходимо показать, что туристская фирма в состоянии производить нужное количество туристского продукта требуемого качества.

  В седьмом разделе целесообразно показать организационную структуру фирмы:

  • организационная схема управления;

  • состав и функции подразделений;

  • порядок координации деятельности и взаимосвязь между подразделениями;

  • другие вопросы организации.

  Особое внимание следует уделить проблемам подбора и оценки персонала:

  • определить ближайшие потребности фирмы в персонале, принимая в расчет их неизбежные изменения по мере развития бизнеса;

  • определить, какого рода сотрудники будут способны выполнять те или иные функции;

  • проанализировать взаимоотношения между сотрудниками коллектива, а также то, как будут устанавливаться для них задачи.

  Необходимо продумать, как будет осуществляться набор сотрудников, их подготовка и оплата труда. Должна быть дана полная характеристика личных и деловых качеств персонала фирмы, от которого будет полностью зависеть воплощение сформулированной в бизнес-плане концепции развития фирмы.

  Как правило, кадровая политика руководства фирмы нацелена на решение следующих вопросов:

  • принципы отбора сотрудников;

  • принципы найма (контрактная система, «пожизнен* наем», испытательный срок и т. д.);

  • создание системы планирования профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров;

  • выбор метода и периодичности оценки качества работы сотрудников;

  • система продвижения работников по службе.

  Целесообразно кратко изложить вопрос о технических средствах управления и обработки экономической информации, необходимой для управления фирмой.

  В восьмом разделе бизнес-плана описываются виды рисков, с которыми может столкнуться фирма, профилактика рисков, управление ими, размеры возможных рисков, затраты на страхование.

  Девятый раздел — финансовый план. Главная задача его составления заключается в определении необходимого объема финансовых ресурсов с учетом разумных резервов в рамках оптимальной структуры средств.

  113
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Сутність і зміст туризму. Основні поняття міжнародного туризму як системи