Дата конвертації09.08.2017
Розмір77.88 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 77.88 Kb.

Світовий ринок чорних металів

38

Вступ

Світовий ринок чорних металів даже у постіндустріальному суспільстві залішається однією з найважлівішіх галузь СВІТОВОГО господарства. Попит на сталь та інші чорні метали є похіднім від Попит на найрізноманітніші продукти кінцевого споживання. Економічний розвиток, перспективи МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва будь-якої держави та ее субєктів господарювання вірішальною мірою залежався від стану та динаміки СВІТОВОГО Сайти Вся, процесів міжнародної інтернаціоналізації та інтеграції на світовому та регіональному рівнях. Таким чином, розвиток Галузі много в чому Залежить від темпів зростання Світової економіки в цілому.

Мета дослідження Полягає в тому, щоб на основе Вивчення и АНАЛІЗУ теоретико-статистичних засідок, процесса формирование Сайти Вся чорних металів, візначіті характер тенденцій, что існують в Галузі, а такоже, ВРАХОВУЮЧИ цею досвід, віділіті завдання, что вінікають у звязку з проблемою.Більше розвитку сучасного Сайти Вся чорних металів в Україні та їх вирішенню.

Актуальність теми дослідження Полягає в тому, что одним з найважлівішіх пунктів народногосподарський комплексу и зовнішньої торгівлі України є самє галузь чорної металургії. Альо реалізація ее експортного потенціалу має полягаті у розвіненні вісокотехнологічного, наукомісткого та ресурсозберігаючого виробництва. Цім посілюється необходимость использование СУЧАСНИХ знань про стратегію и тактику боротьбу за ринкі збуту, реструктурізацію підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ металургійного комплексу, Освоєння Нових рінків относительно поставки товарів високого уровня переробки.

Наразі в мире идет інтенсіфікація інтеграційніх процесів в Галузі, обострения кризиса сировина питання и вихід Нових могутніх гравців на ринок чорних металів. Це в свою черга веде до глобальних и регіональніх змін у структурі світогосподарських звязків.

Дотримання и наслідування науково обґрунтованих Принципів економічної політики в процесі шірокої міжнародної СПІВПРАЦІ складає важліву передумови ринкового Перетворення в Україні, создание бі0льш сприятливі конкурентні умов для ее участия у глобальній та Регіональній господарській інтернаціоналізації и Залучення іноземних інвестіцій. Очікуванімі практичними наслідкамі має стати Загальний підйом економіки, Утворення Великої кількості Нових робочих Місць и становлення України як повноправного члена міжнародної спільноті.

Обєктом дослідження є світовий ринок чорних металів, проблематика процесів глобалізації Галузі, роль України у міжнародному поділі праці як постачальника металургійної сировини та Пріоритети Подальшого розвитку Галузі.

Предметом дослідження Виступає система світогосподарських звязків между субєктамі МІЖНАРОДНОГО металургійного комплексу відповідно до умов и потреб СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів.

Методи дослідження. Вікорістані методи індукції та дедукції, економічного аналізу, наукового Пізнання, діалектичний метод. Методи функціонального, галузевого-секторального АНАЛІЗУ, кількісного та якісного порівняння, наукового прогнозування, експертних оцінок, а такоже порівняльного АНАЛІЗУ регіонів, субрегіонів, окремий стран та їх інтеграційніх угруповань.

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження Сайти Вся чорних металів

1.1 Передумови формирование СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів

До чорних металів відносіться три хімічніх елемента - залізо (Fe), марганець (Mn) и хром (Cr), но Частіше за все під чорними металами розуміють самє залізо та его сплави. Чорні метали складають более 90% Усього обєму металів, что Використовують в економіці, з них велику частко складають Різні види Сталі. До чорної металургії входити Видобуток чорних металів та виробництво з них, тобто чавун, прокат чорних металів, сталь, феросплави, як такоже Вторинні виробництва: сталеві и чавунні труби, порошки чорних металів та металеві вироби індустріального призначення. До ОБСЯГИ чорної металургії належати такоже Галузі, что відобувають и переробляють флюсові вапняка, кокс, Вогнетривкі матеріали й інші продукти, Які службовців сировина для виробництва чорних металів.

Початок «залізної революції» відбувся на рубежі I тис. до н.е. в Ассірії з винайдення зварювального методу. До цього виробництво и использование заліза Було непошірене внаслідок того, что зброя та знаряддя праці з заліза програвалі як дорогій бронзі, так и дешевому каменю. Саме «Залізна революція» поклала початок залишковим вітісненню каменю як сировини для виробництва знарядь и оружия. Альо только з розвитку міст, товарообміну та суспільного поділу праці залізні вироби стало загальнопошіренімі. Наступний етапом у розвитку металургії стала з'явилася у VII ст. У Китаї, а з XVI ст. и в Европе доменних печей. За рахунок Збільшення розміру, попередня підігріву Повітря и механічного Дутта, в такій печі все залізо з руди перетворювалось на чавун, Який розплавлявся и періодічно віпускався назовні. Виробництво стало неперервно, - піч працювала цілодобово й Не охолоджувалась. За день вона відавала до півтори тонни чавуну. Й по сегодня ця технологія є основою металургії.

Найбільший Вплив на структурні зрушення у розвитку чорної металургії вчинили два "нафтових шоки" у +1974 р. та в 1979 р., Які спріялі переходу до ресурсозберігання в галузь чорної металургії, использование найбільшімі споживача виробів ціх галузь альтернативних матеріалів, Збільшення использование металобрухту. Так, у странах Західної Європи, Японії та США за останні 10-15 років зросли споживання раціональних відів прокату, таких як катанка та тонколистової сталі. Все це, Безумовно, негативно вплінуло на Загальний о6сяг виробництва товарів чорної металургії. Так, за 1988-1992 рр. виробництво Сталі зменшіть почти на 60 млн. т. незначна зростання виробництва Сталі в странах Африки та Далекого Сходу Суттєво НЕ вплінуло на Загальну тенденцію Падіння виробництва.

Перехід Світової цівілізації в постіндустріальну, інформаційно-технологічну фазу розвитку НЕ означає різкого повсюдне згортання виробництва и споживання чорного металу и его сталева як конструкційніх металів. У сучасности мире метал продолжает залішатісь головного конструкційнім матеріалом. Тенденції зростання виробництва та споживання продукції чорної металургії (рис.1) на практике спростувалі Популярні в 70-80-х роках припущені относительно перспектив радикального заміщення металу новімі матеріалами. Ще одним підтвердженням цього є факт концентрації металургійних виробництв самє в розвинення странах, что одночасно є лідерамі в створенні різніх синтетичне замінніків, - зокрема в США, ЄС та Японії, де зосереджено 44% СВІТОВОГО виробництва Сталі, у звязку з чим така тема роботи як дослідження СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів є актуальною.

Малюнок 1. ДИНАМІКА СВІТОВОГО виробництва Сталі течение 1950-2000 рр. Джерело: International Institute of Steel and Iron, www.worldsteel.org

За таких умов країни, что ма ють Власний металургійну базу, отримуються Важливі економіко-Стратегічні Преимущества. Імператів доступу до Сталі спонукає країни, Які НЕ віробляють чорні метали, створюваті власне виробництво, а держави з розвинення металургією - зберігаті потужності та, головне, технологічне лідерство, Котре Забезпечує Їм домінування у секторі продаж вісокотехнологічної та вісокорентабельної продукції.

З цього можна сделать Висновок, что чорна металургія має дуже давню Історію й залішається донині однією з фундаментальних галузь. Альо науково-технічна революція прізвела до Втрата нею свого звання провідної.

1.2 Конюнктуроутворюючі Чинник на Сайти Вся чорних металів

У процесі взаємодії різноманітніх факторів розвитку на світовіх товарних ринках формується відповідна ринкова кон'юнктури, яка відбіває Зміни конкретних умов Функціонування Сайти Вся та співвідношення попиту та пропозиції, повязаних з дінамікою цен на товари та прибутку фірм. Кон'юнктури СВІТОВОГО товарного Сайти Вся є дінамічною системою, яка характерізується постійною (більш чи Менш різкою) зміною ситуации. Кон'юнктури є невідємною рісою формирование та розвитку світовіх товарних ринків, вона вівчається на Мікро- та макрорівнях. На мікрорівні досліджуються короткотермінові коливання i Зміни товарного рікну, а на макрорівні - Середні та Довгострокові Тенденції розвитку Сайти Вся, Які враховуються в господарській ДІЯЛЬНОСТІ на Рівні підприємств, галузь та всієї национальной економіки. Ринкова кон'юнктури вікорістовується в стратегії управління, у ві6орі форм та методів конкурентної БОРОТЬБИ, у забезпеченні ефектівності зовнішньої торговельно-економічної діяльності.

Формування кон'юнктури світовіх товарних ринків, яка базується на ціклічному розвитку СВІТОВОГО господарства, відбіває характер рінкової економіки. Великі цикли кон'юнктури досліджував відомій економіст М.Д. Кондратєв. ВІН підкреслів роль сукупності конюнктуроформувальніх факторів (КФФ), что вплівають на економічну кон'юнктури i проявляються у взаємозвязках коротко-, середньо- та довгострокову тенденцій розвитку i формують ринкову кон'юнктури. Фактор - це сила руху будь-которого процесса, яка візначає его характер. КФФ - це сила, яка формує та візначає характер рінкової економічної кон'юнктури. Провіднімі елементами КФФ є пропозиція i Попит. Факторами групи Попит є рівень особістом та виробничого споживання товарів, ОБСЯГИ надходження їх у товарні запаси, прибутки, купівельна спроможність стран. Фактори групи Пропозиції - це ОБСЯГИ виробництва товарів, їх конкурентна спроможність, рентабельність виробництва, норми прі6утків фірм, їх адаптування до Впровадження Досягнення науки i техніки.

Умови формирование кон'юнктури (УФК) - це Зовнішнє середовище відносно КФФ, Пожалуйста здатно впліваті на КФФ. УФК можна поділіті на три групи: економічні, соціально-політичні та міжнародні. Результатом взаємодії КФФ та УФК є різкі форми проявити економічної кон'юнктури (ФПК). Провіднімі ознака, за Якими їх відрізняють, є співвідношення Попит i Пропозиції, динаміка світовіх цен, ділова Активність на Сайти Вся.

На сегодня основною тенденцією кон'юнктури СВІТОВОГО Сайти Вся є зміщення Попит в напрямку сировини, напівфабрикатів та заготовок для следующего переділу, з особливими гостротою постає проблема постійного моніторингу ситуации на Сайти Вся з метою своєчасного реагування на Зміни его кон'юнктури та прогнозування експортного потенціалу металопродукції країни-виробника.

Універсальнім Показники i 6арометром товарної кон'юнктури є ціна на товар. Ціна - це грошовий виразі вартості товару. Контакт з товар ґрунтуються на суспільніх Витрати на виробництво товару з урахуванням рінкової его вартості. Ціна візначається Суспільно необхіднімі витратами праці на віро6ніцтво товару, тобто робочим часом, нео6хіднім для виробництва товару в Даних условиях, при СЕРЕДНЯ Рівні кваліфікації та інтенсівності праці. Основними ціноутворюючімі факторами є ціна виробництва товару, співвідношення Попит i Пропозиції на Сайти Вся товару, Механізм регулювання цен (например, фіксування уровня цен, "заморожування" цен, державний контроль цен, встановлення між допустимих змін цен з фіксуванням верхнього i нижнього рівнів їх коливання). На Світові ціни на товар впліває стан грошової сфери - Зміни купівельної спроможності национальной грошової одиниці, валютних курсів, Інфляція та ін.

Все це відображає, что світовий ринок чорних металів - це Певного мірою ринок продавця, что шукає замовника.Метал віро6ляють сотні компаний в мире, i ринок зовсім НЕ організованій (на Відміну, например, от ситуации на Сайти Вся алюмінію, де в мире залиша Всього кілька великих гравців, что рано чи Пізно прийдуть до создания картельної соглашения за прикладом ОПЕК). Тому головне питання Полягає в тому, Яким чином можна стабілізуваті ринок Сталі и позбутіся ціклічніх коливання кон'юнктури и цен. ВІДПОВІДІ на це питання поки немає ні в ОЕСР, ні в Металургів.

Світовий ринок рудометалургійної сировини формується континентальний i міжконтінентальнімі транспортними вантажопотокамі. Например, європейський імпорт руди формується потоками з Південної Америки (Бразилія), Північної Америки (Канада), Австралии й азії (Індія). Транспортний фактор містіть як витрати власне на транспортування металургійної сировини, так i екологічні Наслідки спалювання паливо при его транспортуванні. Альо ЦІ ж обставинних зумовлюють i потенційні возможности зростання конкурентоспроможності Світової чорної металургії. У їхньому чіслі Такі:

· Зниженя витрат ЕНЕРГІЇ на переділі при Скорочені полного металургійного циклу за рахунок віключення морально-застарілого доменного i мартенівського виробництва, заміні обтіскніх прокатних станів машинами безупинності розливанні Сталі та ін;

· Підвищення якості металургійної сировини Сучасний технологіямі на ГЗК, невикористаних вісокоякісної вторинної сировини в системе реціклінгу чорних металів, Підвищення якості та розмаїтості кінцевої металопродукції;

· Раціоналізація транспортних потоків сировини, ЕНЕРГІЇ и кінцевої металопродукції;

· Зниженя всіх видів шкідливих вікідів i вплівів на Навколишнє середовище в глобальних i локальних масштабах.

Аналізуючі стан СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів можна сделать Висновок, что на цьом Сайти Вся спостерігається поніжувальна форма проявити економічної кон'юнктури, в условиях якої відбувається стабільна переваги пропозиції товару над Попит, Падіння цен на товар, СКОРОЧЕННЯ числа Укладення угідь. Ситуація на Сайти Вся чорних металів залішається складаний та двоїстою. З одного боку, много компаний у різніх регіонах світу як и Ранее розраховують на Підвищення цен у найближче часі, но, з Іншого боку, спеціалісти спостерігають Значне погіршення рінкової кон'юнктури. Різке Збільшення обємів китайського експорту и ріст обєму запасів готової продукції виробляти до зниженя обєму продажів, Пожалуйста может Прийняти довгострокову характер. Низка меткомпаній вже скороти віплавку Сталі, інші - збіраються наслідуваті їх приклад.

1.3 Регулювання СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів

Основним положенням неокласічної школи є ті, что вільна торгівля підвіщує рівень життя населення в усіх странах - як у тих, что експортують товари, так i в тих, что їх імпортують. Проти з багатьох причин Уряди втручаються у зовнішньоторговельну діяльність i регулюють ОБСЯГИ зовнішньої торгівлі. Для регулювання обсягів зовнішньої торгівлі Використовують інструменти державного регулювання, Які поділяють за типом на тарифні (накладання мита на імпортовані та експортовані товари) та нетаріфні (квоти, субсидії, демпінг, бюрократічні перешкоду ТОЩО), за спрямуванням на ті, что стімулюють експорт (Прямі й непрямі Експортні субсидії), та ті, что обмежують імпорт (мито, квоти, Ліцензування, бюрократична тяганіна во время Митний процедур ТОЩО). Розглянемо їх по-порядку.

Мито - податок, Який накладається на шкірні одиниць товару, Який завозять до країни є найпошіренішім знаряддям політики протекціонізму. Мито здорожує імпортовані товари, внаслідок чого вітчізняні товари стають дешевше порівняно з імпортнімі. Основні види мита:

1) адвалерної - запроваджується у виде відсотка від митної вартості товару.

2) Спеціфічне - встановлюється у виде фіксованої суми з одиниці віміру (ваги, площади, обєму i т.д.)

3) Комбіноване - поєднує ставки адвалерного i спеціфічного мита.

За економічнімі функціямі, Пожалуйста відіграє мито у національній економіці, розрізняють Такі типи Митний ІНСТРУМЕНТІВ:

1) Фіскальне мито. Застосовується до виробів, Які НЕ виготовляють y стране. Ставки фіскального мита здебільшого невелікі, а его метою є забезпечення надходження до державного бюджету.

2) захисна - призначення для захисту вітчізняніх віробніків від іноземної конкуренції. Хоча таке мито зазвічай НЕ настолько високе, щоб пріпініті імпорт іноземних товарів, воно ставити зарубіжніх віробніків у конкурентно невігідне становище на внутрішньому Сайти Вся країни. Різновідом захисних мита є запретили мито, за которого ставка митного податку є настолько скроню, что ввезення іноземними виробника товарів у країну є для них збітковім.

Розрізняють такоже ввізне та вівізне мито. Ввізне (імпортне) мито встановлюються на товари во время їх увезення на митну теріторію країни, а вівізне - во время їх вивезення за Межі цієї территории. Ввізне мито є одним Із важлівіх джерел поповнення державного бюджету. Загальні надходження держави від мита визначаються як добуток Величини мита на одиниць продукції та ОБСЯГИ імпорту.

Вівізне мито спрямованостей на обмеження експорту. Уряди стран могут встановлюваті ціни на ОКРЕМІ товари, Які Завдяк субсідіям виробникам утрімуються на Рівні, нижчих за світовий (так звані Адміністративні ціни). У такому разі обмеження експорту доцільне для Запобігання Вивезення за кордон субсідованого товару та для Підтримання Пропозиції цього продукту в стране на Достатньо Рівні. Вівізне мито здебільшого застосовують країни з перехідною економікою або країни, что розвіваються. Країни з розвинутості ринкового економікою Використовують вівізне мито Рідко, а в США оподаткування експорту Взагалі заборонене констітуцією. Політика оподаткування експорту Певного продукту нерідко має на меті зростання цен на світовому Сайти Вся. Вигоди від такой політики особливо значні у тому разі, коли декілька стран - основних постачальніків цього продукту на світовий ринок - одночасно встановлюються барєрі для свого експорту, обєднуючісь у картель. Прикладом использование такого інструменту є Введення Китайський УРЯДОМ з 1.11.06 р. 10% -міта на експорт чавуна та Стальова полуфабрікатів; у грудні, в звязку з тим, что експорт полуфабрікатів істотно НЕ зменшівся, уряд решил підвіщіті мито до 15%.

Ще одним інструментом конкурентної БОРОТЬБИ на світовіх ринках є демпінг - встановлення експортером нижчих цен на Певний продукт на якому-небудь закордонний Сайти Вся, чем на ІНШОМУ (найчастіше вітчізняному). 3гідно з правилами Світової организации торговли, країна-імпортер может запроваджувати компенсаційне ввізне (антідемпінгове) мито. Це можливо тоді, коли в ході спеціального Розслідування доведено, что фірми країни-експортера застосовувалі демпінг. Однако нерідко фірми, Які віробляють імпортозамінну продукцію, ініціюють антідемпінгове Розслідування, хоча насправді демпінгу немає. Низькі ціни на імпортний продукт є результатом не зловжівання, а нижчих витрат у іноземного конкурента. Фактично антідемпінгові справи є формою цівілізованого протекціонізму, розроблення и Вперше застосовання розвинення країнамі, что зовні декларують свою приверженность до вільного ринку. Як правило, Такі процеси закінчуються або Блокування доступу на ринок на Певний период, або его жорсткий обмеження.

Цей інструмент можна прослідкуваті по сучасній політіці низькі стран до дешевої китайської продукції. В кінці 2006 року China Iron and Steel Association (CISA) получила попередження відразу від 11 стран про Відкриття 27 антідемпінговіх розслідувань відносно китайського експорту Сталі. Іншім прикладом может стать погрозив антідемпінговім розслідуванням проти українських металургійних компаний, якові вислови підчас візіту на Україну в кінці жовтня Минулого року заст. Міністра торгівлі США. Прісутність українського дешевого металу на Сайти Вся країни збільшілась на 20-30% до попередня року, что спричинило незадоволення з боку американских Металургів.

Для захисту національного виробника держава может НЕ лишь обмежуваті імпорт, а й стімулюваті експорт. Однією Із форм стимулювання експорту є его субсідування, тобто різноманітні фінансові пільги, Які Надаються державою вітчізнянім фірмам для Розширення Вивезення товарів за кордон. ЦІ пільги дають Їм змогу знізіті витрати, внаслідок чого можна Встановити ніжчі ціни, что підвіщує Конкурентоспроможність їхніх виробів на світовіх ринках. Експортні субсидії бувають Прямі (виплати дотацій вітчізнянім виробникам, коли смороду Виходять на Зовнішній ринок) и непрямі (пільгове оподаткування, кредитування ТОЩО). Серед ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання експорту окремим пунктом стоит штучне заниження курсу национальной валюти, что виробляти до зниженя вартості продукції на світовому Сайти Вся и відповідно Збільшення ее конкурентноздатності. Правила Світової организации торговли забороняють використовуват Експортні субсидії. Проти коли уряд країни-експортера все-таки надає Експортні субсидії, то країні-експортера дозволено запроваджувати компенсаційне мито, Пожалуйста нейтралізує їх. Саме Прямі й непрямі субсідування Галузі чорної металургії и штучне заниження курсу национальной валюти УРЯДОМ Китаю прізвело до Утворення крізісної ситуации на світовому Сайти Вся, а такоже актівізації протекціоністськіх політик держав світу на Сайти Вся чорних металів.

Нетаріфні (технічні) барєрі - це інструменти зовнішньоторговельної політики, с помощью якіх імпорт до країни питань комерційної торгівлі виробів утруднюється. До ціх ІНСТРУМЕНТІВ належати надмірні стандарти относительно якості товару, санітарні обмеження, квотування, норми безпеки, бюрократична тяганіна во время Митний процедур, вимоги Ліцензування ТОЩО. Например, у Деяк странах вітчізняні імпортері іноземних товарів зобовязані мати Ліцензії. О6меженням видання таких ліцензій можна ефективного перешкоджаті імпортові ТОЩО.

Серед нетарифних ІНСТРУМЕНТІВ зовнішньоторговельної політики найважлівіше значення ма ють квоти на імпорт та квоти на експорт. Імпортна квота - обмеження кількості або сумарної вартості конкретних імпортних товарів. Квотування зовнішньої торгівлі здійснюється через ее Ліцензування, коли уряд відає Ліцензії на імпорт обмеження ОБСЯГИ продукції та водночас забороняє неліцензовану торгівлю. Если квоту вичерпана, пріпіняється імпорт товарів, Яким Споживачі могли б віддаті предпочтение над вітчізнянімі. У стрімуванні зовнішньої торгівлі квотами на імпорт ефектівніші, чем мито. Деякі продукти могут імпортуватіся у великих кількостях, незважаючі на високе мито. Низька квота на імпорт Повністю забороняє імпорт понад квоту.

Експортна квота, вікорістовується як інструмент регулювання попиту та пропозиції на внутрішньому Сайти Вся, а такоже для обмеження експорту стратегічніх товарів.

Торгівельне ембарго - Заборона УРЯДОМ ввезення до певної країни або вивезення Із певної країни товарів, Надзвичайна форма обмеження УРЯДОМ зовнішньоторговельного обороту запровадження. Ембарго вводиться здебільшого з політічніх мотівів - здійсніті Тиск на країну для Досягнення питань комерційної торгівлі політічніх цілей, а не для стабілізації национальной економіки. Іноді економічні санкції относительно певної держави ухвалюються ООН, тобто смороду ма ють колективний характер.

Більшість економістів уважають, что будь-який метод обмеження зовнішньої торгівлі спричиняє зниженя добробуту, но ЦІ методи Використовують практично усі країни світу. Сучасне становище на світовому Сайти Вся чорних металів находится на порозі новой глобальної торгової Війни. Тому для стран з металургійною промісловістю є важлівім актівізація економічних барєрів на шляху дешевого імпорту та посилений субсідіювання Галузі для захисту вітчизняного виробника на годину нестабільності на світовому Сайти Вся. Втрата від покупки більш дорогих товарів окупляться через розвитку відповідніх галузь та Надання ними робочих Місць та заробітніх плат.

Аналізуючі сучасний стан СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів Ми можемо відзначіті, что ВІН зараз знаходиться в певній депресії.Величезне число незалежних віробніків и наявність надлишково потужного зараз Робить світовий ринок чорних металів практично неконтрольованім. Це виробляти до ціновіх війн, антідемпінговіх процесів и ціклічніх змін розквіту й спаду. Процес поиска компромісу по світовіх проблемах сталеліварної Галузі давно переріс корпоративні рамки.

Розділ 2. Сучасний стан Функціонування СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів

2.1 Регіональні Особливості размещения чорної металургії

Світові Підтверджені запаси залізних руд становляться около 198,9 млрд. Т. Понад 64 ° / о усіх світовіх запасів зосереджена в странах Латінської Америки, Австралии та Океанії (Рис. 2). Залізна руда відобувається в 50 странах, однак основний ОБСЯГИ (более 70%) пріпадає на невеликі Кількість стран - Бразілію, Австралію, КНР, Россию й Індію.

Малюнок 2. Регіональний Розподіл відобутку залізної руди в мире за 2005 р. Джерело: Мазаракі А.А. «Світовий ринок товарів та послуг»

Хоча Бразилія залішається лідером у відобутку залізорудної сировини, ее виробництво в стране НЕ розшірюється. Провідний продуцент компанія "CVRD", что поглінула ряд дрібніх фірм. Частка іншого за величиною продуцента - компанії "Mineracoes Brasileiras Reггnidas" ( "МВА") дорівнює 15%.

Свої позіції на прайси продолжает закріплюваті Австралія: ее Частка растет як у відобутку залізної руди, так i світовому експорті до КНР, но Дещо зменшуються поставки до Європи i Японії. В Австралія, іншому за величиною продуценті в мире, Видобуток залізної руди збільшується.

У СНД (трете місце в мире) Видобуток руди на качана ХХІ ст. скорочується: 3 1990-2002 рр. ВІН знізівся на 36%. Питома вага России перевіщує 55%. Російскій експорт руди (в основному до стран Східної Європи) зменшується. У залізорудній промісловості РФ Діє 6 основних компаний, Частка якіх у загально віро6ніцтві складає 78%. Потужність відобутку залізної руди шкірного з підприємств Лебединського, Михайлівського i Стойленського Г3Ків перевіщує 10 млн. Т.

У Китаї відобувається нізькосортна руда (вміст заліза складає 32-33%), за вмістом заліза вона поступається руд Із Бразилии та Австралии. За 1990-2001 рр. Видобуток руди зріс прі6лізно на 27%, хоча Власні спожи чорної металургії КНР задовольняються лишь на 53%, а решта ставити імпорт. На сегодня Китай е великим імпортером руди, i посідає Перше місце в мире.

Світовий ринок Сталі має дворівневій характер. На більш низьких знаходяться Виробники з Китаю и стран СНД, Які поставляються комерційну продукцію по відносно низьких цінам и відчувають Тиск через обмеженість Попит на внутрішніх ринках. Верхній рівень утворюють США и країни ЄС, де ціни на сталеву продукцію могут на 20-30% перевіщуваті ее ВАРТІСТЬ у китайських чи українських експортерів. У проміжку поки находится Ближній Схід, однак ціни там достаточно Швидко йдут до низу через Розширення обєму поставок дешевої Сталі.

Як Вже Було зазначилися чорна металургія Включає ряд виробництв, найважлівішімі среди якіх є Видобуток (підземний и Відкритий) та збагачення рудної та нерудної сировини, виробництво чорних металів, труб, електросплавів, коксохімічне и вогнетривка виробництво, вторинна обробка чорних металів, виробництво металевих виробів. Все це, Звичайно, здійснюється на питань комерційної торгівлі підпріємствах. І найпошіренішою формою организации виробництва чорної металургії є комбінаті - обєднання промислових підприємств різніх галузь, в якому продукція одного слугує сировини, або напівфабрікатом для Іншого, або кілька спеціалізованіх підприємств, что послідовно обробляють сировина, повязані технологічним ланцюжки. Всі смороду відносяться до числа найбільш крупних промислових підприємств, а за характером внутрішніх технологічних звязків сучасні металургійні комбінаті відносять до підприємств металургійно-енерго-хімічного профілю.

У чорній металургії, кроме підприємств повного циклу, є й Такі, что спеціалізуються на віплавлені чавуну й Сталі або только Сталі й прокату. Підприємства, Які НЕ ма ють чавуна виробництва, належати до переробної металургії. Особливе місце займають підприємства, что віробляють феросплави. Окремо віділяється "мала металургія", яка організована на великих машінобудівніх підпріємствах и спеціалізується на віплавлені Сталі й прокату.

Металургійні підприємства світу ма ють свои певні принципи размещения.

1.) Орієнтація на наявність власного коксівного вугілля и довізну сировини.

2.) Розміщення з орієнтацією на сировинний и довізне вугілля.

3.) Орієнтація на наявність прісної води и споживача металу и размещения между Сировина та паливом. Таке размещения зумовлює кращий теріторіальну організацію виробництва чорних металів.

4.) Дуже Поширення у розміщенні чорної металургії розвинутих стран світу є орієнтація на морські порти.

Всі віщезазначені Чинник та принципи размещения характерні в основному для підприємств повного циклу. Альо металургія повного циклу, переробна металургія і "мала металургія" у розміщенні значний відрізняються между собою. Так, у переробній металургії Використовують в основному ресурси металевий Брухту. Например, виробництво Сталі перевіщує виробництво чавуну. Орієнтуючісь на джерела вторинної сировини, переробна металургія тяжіє до Місць споживання готової продукції. "Мала металургія" орієнтується на вінятково Великі машінобудівні центри. Спеціфічні РІСД размещения має виробництво феросплавів та електрометалів, Які віплавляють як у доменних печах, так и електротермічнім способом відповідно на металургійних комбінатах повного циклу або на переробніх заводах. Феросплави електротермічнім способом віплавляють на спеціалізованіх заводах. Дешева енергія и наявність металів є основним фактором размещения таких заводів. Виробництво ЕЛЕКТРОСТАЛЬ є Досить енергомісткім и вікорістовує металобрухт, тому воно зорієнтовано на райони з Достатньо кількістю дешевої електроенергії и металевий Брухту.

Отже, відзначімо, что регіональна концентрація чорної металургії пріпадає на Нові індустріальні країни, країни Східної Європи та СНД через дешеву, но Досить кваліфіковану РОбочий силу, а такоже, як правило, через Достатньо насіченість корисних копалин. Цей Відсоток чорної металургії у ВВП и зовнішньоторговельному обороті розвинення поступово скорочується и трансформується у Галузі вісокоякісної металообробки з великим відсотком доданої вартості.

2.2 ДИНАМІКА виробництва та торгівлі на світовому Сайти Вся чорних металів

Течение останніх років ринок чорних металів розвівався Досить скроню темпами. У 2005 году виробництво Сталі в мире збільшілось на 6,5%, темп приросту до попередня року у 2006 Склаві 10,3% (Таблиця 1). Останнім часом Переважно Частка абсолютного приросту СВІТОВОГО виробництва чорних металів пріпадає на Китай (65% за підсумкамі на кінець 2006 року). Питома вага цієї країни у структурі загальносвітового випуску Сталі збільшілась до 34,6% за минули рік, проти 26,4% у 2004 году.

Таблиця 1.

Динаміка СВІТОВОГО виробництва Сталі течение 2004 - 2006 рр.

Країна регіон

2004

2005

2006

млн. т

Питома вага,%

темп

приросту,%

млн. т

Питома вага,%

темп

приросту,%

млн. т

Питома вага,%

темп

приросту,%

Китай

273`930

26,40

24,80

348`252

31,50

27,10

422`070

34,60

21,20

Європейський союз

193`493

18,60

5,20

186`180

16,80

-3,80

198`476

16,27

6,60

Японія

112`718

10,90

2,00

112`476

10,20

-0,20

116`227

9,53

3,33

США

98`522

9,50

7,90

93`610

8,50

-5,00

98`539

8,08

5,27

Росія

65`583

6,30

16,20

64`450

5,80

-1,70

70`755

5,80

9,78

Південна Корея

47`523

4,60

2,60

47`704

4,30

0,40

48`418

3,97

1,50

Індія

32`626

3,10

2,70

39`098

3,50

19,80

42`874

3,51

9,66

Україна

38`738

3,70

4,90

38`658

3,50

-0,20

40`797

3,34

5,53

Інші 30 стран

175`460

16,90

3,20

175`696

15,90

0,10

181`774

14,90

3,46

разом

1`038`593

100,00

9,70

1`106`124

100,00

6,50

1`219`930

100

10,29

Джерело: International Institute of Steel and Iron, www.worldsteel.org

З качана Минулого року Світові ціни на сталевий прокат малі тенденцію до зростання после обвалу 2005. Альо з середини літа китайська чорна металургія знов актівізувало своє домінування на світовому Сайти Вся, як в вартісному, так и в кількісному значенні. Це прізвело до Порушення процесса стабілізації Сайти Вся и як наслідок до нового зниженя цен (Малюнок 3). За прогнозами аналітіків Відновлення зростання цен на продукцію металургії тепер можна очікуваті лишь у второй половіні поточного року, при дотріманні Кітаєм своих міжнародніх зобовязань относительно обмеження експансії на Сайти Вся чорних металів.

Малюнок 3. ДИНАМІКА середньомісячніх цен на сталевий прокат в течение 2002 - початок 2007 року на ринках Деяк стран, дол. США / т

Джерело: Iron and Steel Statistics Bureau, www.issb.co.uk

Одним з основних факторів, Який вплівав на Ціноутворення на світовому Сайти Вся Сталі течение останніх років, БУВ баланс внутрішнього споживання та виробництва продукції чорної металургії у Китаї. Так, зростання чистого імпорту цієї країни в 2004 году спріяло підвіщенню цен на Сайти Вся (Малюнок 4). Як видно з Наведеної информации, ОБСЯГИ китайського експорту Сталі у кінці 2004 р. - на качану 2005 р. перевіщів ОБСЯГИ імпорту, что прізвело до зниженя цен на металургійну продукцію на світовому Сайти Вся.

Малюнок 4. динаміка китайського експорту / імпорту Сталі течение 2000 -2006 рр., Млн. Тонн.

Джерело: Iron and Steel Statistics Bureau, www.issb.co.uk

З І півріччя 2006 року Китай становится найбільшім світовім експортером продукції чорної металургії, а за ОБСЯГИ імпорту его випередив США, Південна Корея та Європейський союз (Таблиця 2).

Таблиця 2. Найбіліші Світові експортери та імпортері продукції чорної металургії у 2006 году

Країна (регіон)

2005 р., Млн. Т

2006 г.., Млн. Т

Темп приросту,%

Найбільші Світові імпортері Сталі

США

28,5

40,4

+42

Європейський союз

26,8

39,0

+46

Південна Корея

18,4

21,9

+19

Китай

26,8

18,6

-31

Турція

9,8

11,7

+19

Найбільші Світові експортери Сталі

Китай

25,7

49,2

+91

Японія

31,7

34,2

+8

Росія

30,4

31,0

+2

Європейський союз

30,9

30,3

-2

Україна

27,1

30,3

+12

Джерело: Iron and Steel Statistics Bureau, www.issb.co.uk

Підвищення цен на продукцію чорної металургії у І півріччі поточного року Було повязано як зі зростанням Попит на неї, так и з істотнім Подорожчання основних відів сировини, зокрема металобрухту та залізної руди (Таблиця 3).

Таблиця 3. ДИНАМІКА середньосвітовіх цен на основні види сировини в течение ІV кв. 2005 - І кв. 2006 рр.

Показник

Одиниця виміру

10.2005

11.2005

12.2005

01.2006

02.2006

03.2006

04.2006

05.2006

06.2006

енергетичне

дол. США / т

45,5

40,8

41

46,3

51,1

53,3

56,7

56,4

56,1

Коксівне

дол. США / т

83,24

83,24

83,24

90,22

90,22

90,22

94,23

94,23

94,23

Залізна руда

дол. США / т

65

65

65

77,35

77,35

77,35

77,35

77,35

77,35

Природний

дол. США / м 3

250,6

250,6

250,6

275,8

275,8

275,8

293

293

293

металобрухт

дол. США / т

205-210

200-205

180-190

185-190

215-220

210-215

220-225

240-250

255-260

електроенергія

центів / кВт

5,89

5,72

5,75

5,71

5,81

5,76

5,78

н / д

н / д

Джерело: International Institute of Steel and Iron, www.worldsteel.org

Согласно з прогнозами МІЖНАРОДНОГО інституту чавуну та Сталі (International Institute of Steel and Iron) темп приросту СВІТОВОГО споживання кінцевої продукції чорної металургії у 2007 году складі 5,9% - до 1 179 млн.тонн, что має позитивно вплінуті на розвиток Галузі в цілому (Таблиця 4). Ріст ФІНАНСОВИХ позіцій и низьких рівень концентрації в Галузі прізвелі до актівної глобальної консолідації у сталеліварному секторі за останні декілька років. Лідером процесса консолідації залішається Mittal Steel, яка стала дерти світовім виробника Сталі, Який досяг уровня 100 млн. Т за р. Піком M & A актівності Mittal стало придбання в 2006 р. іншого найбільшого виробника Сталі - компании Arcelor. После цього придбання Mittal лента свой обєм виробництва, Який складає 60 млн. Т за рік, на обєм виробництва Arcelor, Який у 2005 р. Складанний 53 млн. т. Однако у світовому масштабі сталеліварна галузь залішається відносно погано консолідованою: гіганту Mittal належати скромні 10% СВІТОВОГО Сайти Вся. Частка десяти найбільшіх віробніків у сталеліварній Галузі складає менше 28% світовіх поставок. Цей Показник немного менше, чем у галузь, Які поставляються сировини для сталеліварної промісловості: Перші 10 компаний постачальніць залізної руди складають 97%, а у здобування коксівного вугілля - 71%. За оцінкам експертів, до 2010 р буде існуваті від 5 до 10 глобальних сталеліварніх компаний з продуктівністю від 50 до 125 млн. Т стали. При цьом очікувається, что обєм виробництва Mittal досягнено 160 млн. Т в рік.

Таблиця 4.

Прогноз СВІТОВОГО споживання Сталі на 2006-2007 рр., Млн. Тонн

...........

Регіон

2005

2006

2007

2008

темп приросту

2006 до 2005,%

2007 до 2006,%

2008 до 2007,%

ЄС

166,1

184,7

187,4

191,0

11,2

1,5

1,9

СНД та інші країни Європи

67,2

76,4

81,1

86,1

13,6

6,2

6,2

НАФТА

139,4

154,9

150,1

156,6

11,1

-3,1

4,3

Центральна та Південна Америка

32,2

36,0

38,2

40,5

11,7

6,16,0

Африка

19,7

21,6

23,1

24,9

9,7

6,9

7,8

Близько Схід

33,4

36,8

40,2

43,6

10,3

9,1

8,4

Китай

326,8

356,2

402,5

442,8

9,0

13,0

10,0

інші країни азії

241,4

246,6

256,0

265,2

2,2

3,8

3,6

Світ

1`026,0

1`113,2

1`178,6

1`250,5

8,5

5,9

6,1

Джерело: International Institute of Steel and Iron, www.worldsteel.org

Як видно з Наведеної у табліці информации, понад 70% абсолютного прогнозного приросту споживання Сталі у цьом году припадаючи на Китай, Питома вага которого у структурі СВІТОВОГО Попит за підсумкамі 2007 року має збільшітісь до 34%, проти 32% у 2006 году. При цьом, прогнозний темп приросту обсягів виробництва Сталі у Цій стране стабільно перевіщує зростання Попит, что має посіліті конкуренцію на міжнародніх ринках. Неконтрольоване зростання експорту дешевої китайської Сталі є суттєвою ринкова загроза для металургійних компаний других стран світу, Які НЕ отримуються таких значний державних пільг та субсідій. Зміцненню ринкова позіцій китайських металургійних заводів спріяє кож занижень курс национальной валюти. Під лещат різноманітніх міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ та Урядів китайська влада прийнять решение относительно зниженя ставки експортного відшкодування податків з 11% до 8% з 15 вересня Минулого року и пообіцяло закрити усі печі обємом менше 300 м 3, что має істотно Зменшити ОБСЯГИ виготовлення и збільшити ціни на металургійну продукцію цієї країни. Альо относительно последнего положення, то Місцева влада НЕ поспішає Виконувати решение федеративного правительства, оскількі самє малі підприємства створюють велику Кількість робочих Місць и поповнюють Місцеві бюджети.

У найбліжчі роки вірогідна стабілізація розвитку Світової металургії, что пов'язано з освоєнням Нових рінків або реанімацією Ранее ефективних актівів. При цьом НЕ віключається, як Узгодження Кітаєм своєї металургійної політики з лідерамі Сайти Вся, так и проведення ним Дій з его обвалу. Такоже состоится обострения конкурентної БОРОТЬБИ на ринках Африки, Латинська Америка и около Відразу. Чи не віключається, что для Освоєння ресурсов ціх територій Китай актівізує консолідацію з іншімі партнерами, на зовнішніх ринках більшою мірою, чем у власної металургії, де укрупнення актівів матіме суто національний характер. Малоймовірно, что борьба з неефективно потужного в КНР в найбліжчій перспектіві прізведе до Зменшення Частки Китаю на світовому Сайти Вся.

Через конкурентну боротьбу за Індійський, австралійське и Африканська ЗРС ініціюється розгортання Кітаєм (Baosteel Group и Wuhan Iron and Steel Group) гірничо-збагачувальний комбінатів в Австралии та Афріці чи з одночаснім НАРОЩУВАННЯ Їм Власний видобувна потужного. У Західної Австралии BHP Billiton может запровадіті додаткові потужності з виробництва ЗРС у сфері Збільшення Загальна ОБСЯГИ за 2006 р в 1,5 разу.

Можна сделать Висновок, что розвиток металургійної Галузі Китаю Суттєво впліває на Ціноутворення на світовому Сайти Вся. Ця країна є абсолютним лідером як за ОБСЯГИ споживання, так и за ОБСЯГИ виробництва й експорту Сталі. Так, у 2004 году ціни на сталь зростан скроню темпами в основном за рахунок Збільшення Попит на Сайти Вся Китаю. Однако, у 2005 году за рахунок значного зростання обсягів внутрішнього виробництва ця країна превратилась в чистого експортера металопродукції, что прізвело до обострения конкуренції та зниженя цен на світовому Сайти Вся Сталі. Основна конкурентна перевага китайських металургійних компаний є значні Державні пільги та субсидії, а такоже занижень курс национальной валюти. Согласно з прогнозами МІЖНАРОДНОГО інституту чавуну та Сталі (International Institute of Steel and Iron) Попит на сталь на світовому Сайти Вся буде зростаті течение найближче років. При цьом, прогнозний Приріст випуску продукції чорної металургії у Китаї перевіщує прогнозних зростання ее споживання в Цій стране, что є суттєвою ринкова загроза для віробніків з других стран.

Розділ 3. Місце України на світовому Сайти Вся чорних металів

Чорна металургія є Основним напрямком спеціалізації України у світовому поділі праці, Питома вага Галузі в структурі Сукупний вітчізняного промислового виробництва ставити около 30%. Це зумовлено тім, что Україна має Досить спріятліві природні передумови для віплавкі чорних металів. Загальні запаси залізних руд України становляться 27,4 млрд. Тонн, что ставити около 19% розвіданіх запасів в мире. На іншому місці после України стояти Росія (16%), Третє та четверте ділять Китай и Бразилія (13%). Втім, при перерахунку на місткість заліза, Україна займає четверте місце (11%) после России и Бразилии (18%) й Австралии (14%), замікає пятірку Китай (9%). Кроме того Україна має Великі запаси марганцевих руд, что складають 3,5 млрд. Тонн, з них 2,5 млрд. Тонн - промислові. За їх запасами Україна посідає друге місце в мире, после ПАР, забезпечуючі 32% СВІТОВОГО виробництва марганцевих сталева.

У теріторіальній структурі України металургійні підприємства - ядро ​​регіональніх систем, что ставити основу економіки й Забезпечує підтрімку необхідного уровня СОЦІАЛЬНОГО забезпечення населення территории.Металургійні комбінаті - найважлівіші містоутворюючі обєкти. Саме ЦІ підприємства є Основним місцем зайнятості населення. Українська чорна металургія зосереджена в чотірьох областях країни: ДОНЕЦЬКІЙ (45% относительно чавуну й 46% относительно Сталі), Дніпропетровській (34% й 31%), Луганській (9% й 10%) и Запорізькій (12% й 13%).

Теперішній стан металургійного комплексу України характерізується технологічним відставанням у порівнянні з розвинутості країнамі Європи та світу. Структура металопродукції недосконала, низька Частка металу, тонкого листа, жесті, прокату з покриття, гнутих профілів. Чорна металургія України відстає від СВІТОВОГО уровня з багатьох причин, найважлівішою среди якіх Було решение центральних ОРГАНІВ Радянського Союзу трідцятірічної терміну давнини, за Якими були переадресовані інвестиції на розвиток лишь Східних и центральних підприємств России, что прізвело до технічного та СОЦІАЛЬНОГО відставання металургії Донбасу, Придніпров'я та Приазов'я , тому галузь потребує проведення модернізації та технічної перебудови виробництва, Поліпшення Структури металопродукції. На обладнанні з терміном служби вищє нормативного віробляється 50% усієї металопродукції. Різко зросли пітомі витрати енергоресурсів на виробництво металопродукції. За данімі ВГО «Металургпром», для тонни чавуну Україна вітрачає 534 кг коксу, что у 20% вищє, чем в России, й у півтора разу Було вищє, аніж у странах Євросоюзу. Тому одним Із головного завдання є енергозбереження. Процес реконструкції й модернізації основних ФОНДІВ чорної металургії актівізувався в Україні лишь в 1998-2002 роках. Економічний експеримент у ГМК України з его пільговімі режимами оподатковуваного дозволив вітчізнянім Металург війт з Фінансової кри й забезпечен підпріємствам Приплив ФІНАНСОВИХ ресурсов. Однако цього Було недосить для проведення істотніх змін у Галузі. Іноземні інвесторі такоже НЕ поспішалі вкладаті кошти в невизначенності економічних условиях, Які спостерігаліся в Україні у тій период.

На сегодня в металургійній Галузі України відбуваються Зміни повязані з модернізацією виробництва, використаних більш ресурсозаощаджуючіх технологій та зростання уровня іноземних інвестіцій в Українському бізнесі. Найголовнішою подією Було проведення репріватізації ВАТ «Криворіжсталь», 93,02% акцій якої в результате Було Придбай компанією Mittal Steel Germany GmbH за 24 млрд. 200 млн. Грн .; 4 млрд. З ціх грошів були Поверненні попереднім власникам, частка других достеменно НЕ відома. Кроме того ма ють місце певні Порушення договору з боку Нових власніків заводу. Альо несмотря на це ця Подія є визначний кроком українського підприємництва, ее наслідком стало превращение Криворіжсталі на лідера української металургії з Пітом вагою на Українському Сайти Вся Сталі 18,4% на I половину 2006 р. ВАТ «ММК ім. Ілліча »остался на іншому місці з відставанням у 0,9% (Таблиця 5). Іншою важлівою подією стала ініціація Завершення будівництва Кріворізького гірничо-збагачувальний комбінату окислених руд компаніямі "Смарт-груп" і "Металоінвест". КГЗКОР заснован на унікальній технології дроблення та збагачення окислених руд для Вироблення залізорудної сировини. Для виготовлення окатішів буде використовуват НЕ магнетітові кварцити (як це Прийнято в усьому мире), а гематітові руди, что Ранее вважаю непригодна для збагачення и тому складувано у відвалах других збагачувальна комбінатів. У технології й Полягає головна пріваблівість ДЗК для інвестора.

Таблиця 5. Віплавка Сталі найбільшімі Українськими виробника у І півріччі 2006 року

Виробник

січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Разом І півріччя

Питома вага,%

Міттал Кривий Ріг

стіл

0,58

0,51

0,60

0,61

0,68

0,66

3,64

18,4

ММК ім. Ілліча

0,54

0,48

0,61

0,62

0,63

0,59

3,48

17,5

Азовсталь

0,48

0,40

0,44

0,43

0,49

0,48

2,72

13,7

Запоріжсталь

0,36

0,34

0,47

0,40

0,39

0,37

2,33

11,8

ДМК ім. Дзержинського

0,29

0,25

0,21

0,29

0,33

0,32

1,70

8,5

Алчевський МК

0,30

0,28

0,33

0,34

0,32

0,33

1,91

9,6

Єнакіївській МЗ

0,22

0,20

0,21

0,20

0,22

0,22

1,27

6,4

Інші Виробники

0,47

0,39

0,46

0,46

0,51

0,51

2,80

14,1

разом

3,24

2,85

3,34

3,35

3,59

3,48

19,85

100,0

Джерело: «Метал бюлетень. Україна"

Ще одним проявити Розширення міжнародної інтеграції української металургії стала новина про обєднання російського "Газматаллу" з Українським "Індустріальним союзом Донбасу", что дозволити создать Компанію зі щорічнім випуском 20 млн. Т Сталі та 40 млн. Т концентрату. Кроме того Україна может стать дерло Країною, яка розпочне консолідацію на світовому трубному Сайти Вся. Зараз между керівніцтвом російської Трубної металургійної компании й по-русски компанією «Інтерпайп», яка Належить Віктору Пінчуку йдут активні переговори по злиттів и Утворення найбільшої трубної корпорації в мире.

Для переважної більшості стран Основний збут продукції відбувається на внутрішньому Сайти Вся чи Сайти Вся щільно інтегрованої Співдружності, як например ЄС. У світі співвідношення между внутрішнім та зовнішнім продажем, змінюючісь по регіонах, ставити у Середньому відповідно 80% та 20%. У випадка України драматизм ситуации Полягає у зворотньому співвідношенні, а самє: около 85% прокату експортується и лишь 15% спожівається в середіні країни. Кроме того, Питома вага Галузі в структурі Сукупний вітчізняного промислового виробництва ставити около 30%, а в структурі загально експорт - около 34% (Таблиця 6). Це виробляти до небезпечної залежності української економіки від кон'юнктури на світовому Сайти Вся чорних металів.

Таблиця 6. Частка чорного металу у структурі українського товарного експорту

ВАРТІСТЬ, тис. дол. США

ВАРТІСТЬ відносно попередня року,%

Питома вага в загально обсязі,%

2002

5366647,68

107,83

29,89

2003

6729929,10

125,40

29,16

2004

10768277,10

160,00

32,96

2005

11485924,77

106,69

33,50

2006

13051225,80

114,00

34,00

Джерело: Державний комітет статистики України, www.ukrstat. gov. ua

Течение последнего годині найбільш вдалині для українських металургійних підприємств БУВ 2004 рік, чому спріяло зростання цен на світовому Сайти Вся через Значне Збільшення Попит в Китаї. У 2005 году випуск основних відів продукції чорної металургії у натуральному вімірі остался примерно на Рівні попередня року (Таблиця 7), но фінансові Показники діяльності вітчізняніх віробніків погіршілісь. Це Було пов'язано з низкою зовнішньоекономічніх та внутрішніх факторів, среди якіх превращение Китаю на чистого експортера Сталі, что прізвело до обвалу світовіх цен, Зміцнення национальной валюти, Збільшення вартості сировини ресурсов, транспортних перевезень ТОЩО.

Таблиця 7. Структура основних відів продукції чорної металургії

Види продукції чорної металургії

2003

2004

2005

темп приросту

2004 до 2003%

2005 до 2004,%

Чавун, млн. Т

29,5

31,0

30,7

5,08

-0,97

Сталь без напівфабрикатів, отриманий Безперервна літтям, млн. Т

28,9

28,9

27,9

0,00

-3,46

Напівфабрикати, отрімані Безперервна літтям, млн. Т

8,7

10,5

11,4

20,69

8,57

Прокат готов чорних металів, млн. Т

22,5

23,2

22,7

3,11

-2,16

Труби великого и малого діаметрів, профілі пустотілі з металів чорних, тис. т

2136

2127

2398

-0,42

12,74

Джерело: Державний комітет статистики України, www. ukrstat. gov. ua

Під вплива суттєвого Збільшення обсягів виробництва Сталі в Китаї суттєвіх змін зізналася географічна структура українського експорту. Питома вага стран Азійсько-Тихоокеанського регіону у структурі вітчізняного експорт металопродукції у І півріччі 2006 року зменшено до 13,9%, проти 22,3% у відповідному періоді попередня року. Як видно з наведеного малюнку (Малюнок 5), вітчізняні металургійні підприємства у січні-червні поточного року Суттєво збільшілі ОБСЯГИ реализации своєї продукції на Європейському та американська ринках, чому спріяло набуття Україною статусу країни з ринковим економікою.

Малюнок 5. Структура українського експорту металопрокату у I півріччі 2005-2006 рр.

Джерело: Державний комітет статистики України, www. ukrstat. gov. ua

Найбільш гостре перед вітчізнянімі виробника зараз постає проблема подорожчання залізорудної сировини, природного газу та Зменшення відобутку коксівного вугілля. Через обмеженість возможности імпортування коксівного вугілля над чорною металургією повис загроза Зменшення обємів віплавкі чавуна та Сталі. Причиною дефіціту є Зменшення відобутку через Відсутність самой сировини. Єдиним виходом для металургійної Галузі України є імпорт готового коксу з Китаю, Який за два останніх роки у ціні впав почти до вартості самого коксівного вугілля. Восени 2006 року українські Виробники залізорудної сировини піднялі ціни на Цю продукцію, что спричинило Конфлікт на внутрішньому Сайти Вся й імпорт ЗРС з РФ та Бразилии. Зараз в Україні триває Збільшення обсягів пробних поставок більш якісної бразільської руди, яка поступово заміщує и місцеву, и російську сировини. Однако у цілому за 2006 р країна скороти імпорт ЗРС на 23%. Такоже Україна прієдналася до решение Міжвідомчої КОМІСІЇ з міжнародної торгівлі относительно недоцільності антідемпінговіх ЗАХОДІВ проти імпорту ЗРС з РФ. Ніні ціни на всю залізорудну сировини на внутрішньому Сайти Вся Україна знову переробляються у відповідність Із світовімі котіруваннямі. Це спричиняє нову хвилю конфронтації между виробника ЗРС и ее споживача. Ще однією важлівою проблемою.Більше підприємств чорної металургії в Україні Подорожчання природного газу. Вірішенням цієї проблеми є технічна модернізація українських меткомбінатів, яка дасть змогу Україні скоротіті споживання газу на 60%. Перехід на електрометалургійній способ віплавкі Сталі дозволити скоротіті споживання з 1,32 до 0,12 млрд. М3 «блакитного паливо». Несмотря на це, лишь 4% стали віплавляється електрометалургічнім способом, тоді як у західної Европе цею Показник ставити 44%.

Чорна металургія Належить до виробництва, Пожалуйста при сучасній технології виготовлення металів сильно забруднює Навколишнє середовище. Успешно вірішіті екологічну про6лему у промислових районах - важліве РЕГІОНАЛЬНЕ, економічне i соціальне завдання. Для цього необходимо впроваджуваті на підпріємствах чорної металургії Новітні очисні технології, что дають змогу звесті до мінімуму промислові відходи i Викиди в атмосферу, оздоровіті місця надмірної концентрації металургійних підприємств, а такоже лімітній Вплив природних факторів на размещения о6ектів чорної металургії у регіонах з порівняно високим рівнем заселення . Для забезпечення максимального очищення. стічних вод та патенти такоже застосовуваті багатократно очищення води.

У звязку з віщезазначенім вінікає одна з найголовнішіх проблем чорної металургії - неконкурентність на зовнішніх ринках та значний ВАРТІСТЬ продукції, что виробляти до віштовхування українських підприємств зі світовіх товарних ринків. Для Подолання наведення проблем нужно Вжити таких ЗАХОДІВ:

· Встановити якнайтісніші звязки з вітчізнянімі підприємствами машинобудування, будівництва i транспорту, а такоже з іншімі метало споживача з метою детального Вивчення нінішньої та перспектівної потреб у різніх видах металопродукції - з тім, Щоб не допустіті значного імпорту тих відів прокату, труб i металевих віро6ів, Які українські підприємства спроможні віготовіті самостійно;

· Активно впровадіті Проникнення різніх відів прокату, труб i металевих віро6ів на перспектівні ринкі збуту, до стран, Які НЕ становляться небезпеки з точки зору Порушення антідемпінговіх процесів, та їх закріплення там (для чого нео6хідні маркетинг, кваліфіковане представництво, реклама);

· У пошуках рінків з6уту головну Рамус слід пріділіті країнам Південно-Східної азії, что інтенсівно розвіваються (Таїланду, Гонконгу, Сінгапуру, Південній Кореї, Філіппінам, Індонезії), около розташованім країнам (Туреччині, Ізраїлю, Єгіпту, Ірану, Индии) та традіційнім партнерам (России, іншім країнам СНД);

· Систематично вівчаті спожи внутрішнього i зовнішніх рінків збуту з тім, щоб своєчасно виготовляти різноманітні види прокату, труб i металевих виробів, конкурентоспроможніх за своими СПОЖИВЧИХ властівостямі (надійністю, конструктивною міцністю, металомісткістю i новизною), ценам (скорочуючі пітомі затрати на сировинний, матеріали, Енергію и водночас поступово з6ільшуючі витрати на заробітну плату, екологію, науку и амортізацію), товарно вигляд (пріділяючі Рамус якості оздоблення, захисне и декоративним покриття, упаковці),

· Розпочаті кваліфіковане розроблення бізнес-планів для вирішенню конкретних проблем, организации та Розширення виробництва конкурентноспроможних відів продукції, что малі б гарантованого збут, i вести поиск внутрішніх i зовнішніх інвесторів для фінансування робіт з реалізації бізнес-планів.

Зацікавленість металургійних підприємств України относительно цієї непростої роботи винна стімулюватіся відповіднімі пільгамі на прибуток, Який спрямовується на розвиток виробництва, Впровадження Досягнення НТП, использование винаходів, патентів i "ноу-хау" (тобто на использование інноваційного наро6ку).

Віходячі з усієї цієї информации, чи можемо сделать Висновки, про положення України на світовому Сайти Вся чорних металів:

1. Україна недоотрімує значні кошти від експорту, оскількі норма прибутку від продажу напівфабрикатів є значний нижчих, чем від реализации готового прокату.

2. Експортуючі напівфабрикати и чавун, українські Виробники підтрімують сировина базу конкурентів на ринках готового прокату.

3. Закріплюється спеціалізація на виробництві продукції початкової и нізької переробки, что є найбільш енерго- та матеріаломісткім, а такоже екологічно проблемних з-поміж других.

4. Прісутність та Конкурентоспроможність України на зовнішніх ринках поки що забезпечуються головного чином низька ценам та наявністю в структурі продаж надмірної Частки продукції нізької переробки.

5. У найбліжчій перспектіві металургійний бізнес у значній мірі буде залежаться від експортної політики КНР и україно-китайських отношений, тому істотно підвіщується Актуальність ступенів переробки продукції, ее конкурентоспроможності порівняно з китайських аналогами, и даже Освоєння альтернативних Китаю рінків.

Висновки

В процесі Виконання роботи нами Було проведене дослідження СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів.

Чорна металургія має дуже давню Історію й залішається донині однією з фундаментальних галузь. Альо науково-технічна революція прізвела до Втрата нею свого звання провідної.

Світовий ринок чорних металів має поніжувальну форму проявити економічної кон'юнктури, тобто це є, так звань, "ринок покупця". Ситуація на Сайти Вся чорних металів залішається складаний та двоїстою. З одного боку, много компаний у різніх регіонах світу як и Ранее розраховують на Підвищення цен у найближче часі, но, з Іншого боку, спеціалісти спостерігають Значне погіршення рінкової кон'юнктури. Різке Збільшення обємів китайського експорту и ріст обєму запасів готової продукції виробляти до зниженя обєму продажів, Пожалуйста может Прийняти довгострокову характер. Низка меткомпаній вже скороти віплавку Сталі, інші - збіраються наслідуваті їх приклад.

Аналізуючі сучасний стан СВІТОВОГО Сайти Вся чорних металів Ми можемо відзначіті, что ВІН зараз знаходиться в певній депресії.Величезне число незалежних віробніків и наявність надлишково потужного зараз Робить світовий ринок чорних металів практично неконтрольованім. Це виробляти до ціновіх війн, антідемпінговіх процесів и ціклічніх змін розквіту й спаду. Процес поиска компромісу по світовіх проблемах сталеліварної Галузі давно переріс корпоративні рамки.

Такоже відзначімо, что регіональна концентрація чорної металургії пріпадає на Нові індустріальні країни, країни Східної Європи та СНД через дешеву, но Досить кваліфіковану РОбочий силу, а такоже, як правило, через Достатньо насіченість корисних копалин. Відсоток чорної металургії у ВВП и зовнішньоторговельному обороті розвинення поступово скорочується и трансформується у Галузі вісокоякісної металообробки з великим відсотком доданої вартості.

Розвиток металургійної Галузі Китаю Суттєво впліває на Ціноутворення на світовому Сайти Вся. Ця країна є абсолютним лідером як за ОБСЯГИ споживання, так и за ОБСЯГИ виробництва й експорту Сталі. Так, у 2004 году ціни на сталь зростан скроню темпами в основном за рахунок Збільшення Попит на Сайти Вся Китаю. Однако, у 2005 году за рахунок значного зростання обсягів внутрішнього виробництва ця країна превратилась в чистого експортера металопродукції, что прізвело до обострения конкуренції та зниженя цен на світовому Сайти Вся Сталі. Основна конкурентна перевага китайських металургійних компаний є значні Державні пільги та субсидії, а такоже занижень курс национальной валюти. Согласно з прогнозами МІЖНАРОДНОГО інституту чавуну та Сталі (International Institute of Steel and Iron) Попит на сталь на світовому Сайти Вся буде зростаті течение найближче років. При цьом, прогнозний Приріст випуску продукції чорної металургії у Китаї перевіщує прогнозних зростання ее споживання в Цій стране, что є суттєвою ринкова загроза для віробніків з других стран.

У найбліжчій перспектіві металургійний бізнес у значній мірі буде залежаться від експортної політики КНР и україно-китайських отношений, тому істотно підвіщується Актуальність ступенів переробки продукції, ее конкурентоспроможності порівняно з китайських аналогами, и даже Освоєння альтернативних Китаю рінків. Прісутність та Конкурентоспроможність України на зовнішніх ринках поки що забезпечуються головного чином низька ценам та наявністю в структурі продаж надмірної Частки продукції нізької переробки.

Список використаної літератури

1. Мазаракі А.А. та інші - Світовий ринок товарів та послуг: регіональна структура - К .: КДТЕУ, 1998.

2. Мазаракі А.А. та інші - Світовий ринок товарів та послуг - К .: КНТЕУ, 2005.

3. Смирнов І.Г. - Економічна історія. Етапи СВІТОВОГО ринко-індустріального розвитку - К., 1995

4. Панчишин. С. - Макроекономіка - К .: «Либідь», 2002.

5. Міжнар. журн. - Метал бюлетень. Україна

6. International Institute of Steel and Iron, www.worldsteel.org

7. Iron and Steel Statistics Bureau, www.issb.co.uk

8. Маркетингові дослідження, www. marketsurveys. ru

9. Державний комітет статистики України, www. ukrstat. gov. ua

...........