• Список використаної літератури


 • Дата конвертації13.06.2017
  Розмір4.3 Kb.
  Типкурсова робота

  Swot-аналіз ринку мобільного зв'язку ВАТ "Мегафон"

  до появи нових можливостей для споживачів послуг. Абоненти виграють від надання їм нових послуг, розширення можливостей вибору постачальників, зниження вартості послуг. У той же час для операторів зв'язку швидкі темпи зростання ринку створюють ряд проблем:

  - знижується дохідність послуг;

  - збільшується міграції клієнтів;

  - зростає вартість залучення нових клієнтів;

  - зростають вимоги до інфраструктури мережі і бізнесу в цілому;

  - ринок послуг наближається до насичення і ін.

  Треба відзначити, що поняття «послуга мобільного зв'язку» стає все більш ємним. Так, останнім часом поряд з можливостями голосового зв'язку і передачі даних воно стало включати надання доступу до інформаційних ресурсів. Не випадково в мові російських зв'язківців закріпився англомовний термін контент-провайдер, що позначає компанію, основний бізнес яких грунтується на наданні послуг мовної, відеозв'язку та / або передачі даних, а також доступу до різних інформаційних ресурсів. контент-провайдер можуть бути операторами зв'язку або інтегрувати сервіси інших операторів і провайдерів, пропонуючи клієнтам єдиний пакет послуг.

  В умовах гострої і продовжує загострюватися конкуренції операторам зв'язку, перш за все, необхідно забезпечити стійке функціонування і подальший розвиток компанії заставу цього високий рівень конкурентоспроможності оператора.

  У даній роботі був проведений аналіз ринку послуг стільникового зв'язку Мурманської області, визначено займане становище на ринку фірми ЗАТ «Мегафон», вивчені основні конкуренти. Для виявлення сильних і слабких сторін компанії був проведений SWOT-аналіз, який показав стратегічні можливості для компанії і небезпеки які можуть нашкодити компанії.

  Для підвищення конкурентоспроможності фірми були запропоновані такі заходи як впровадження сучасних інформаційних систем управління бізнесом, популяризація додаткових послуг на базі GPRS.

  Аналіз ринку послуг стільникового зв'язку Мурманської області показав вищий рівень конкуренції в порівнянні з середніми по Росії. Це обумовлено тим, що на ринку діють більш чотири GSM оператора. В умовах такої жорстокої конкуренції необхідно постійно стежити за змінами споживчих переваг, в чому відмінними помічниками стануть комплекси інформаційних систем управління бізнесом. Також аналіз діяльності ЗАТ «Мегафон» показав, що фірма є лідером ринку.

  Список використаної літератури

  1. Бєлковський А.Н. Заново винаходячи прийоми менеджменту // Менеджмент в Росії і за кордоном. 2004. №1 с. 3-8.

  2. Бєлковський А.Н. Конкурентна стратегія сучасних компаній // Менеджмент в Росії і за кордоном. 2004. №4 с. 3-8.

  3. Герчикова І.М. Менеджмент: Підручник 3-тє вид., Перераб. і доп. М .: ЮНИТИ, 2003.- 501 с.

  4. Гольдштейн Г. Я. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник, Изд. 2-е, доп. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.

  5. Інноваційний менеджмент: Підручник / За ред. С. Д. Ильенковой. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997..

  6. Карлоф Б. Ділова стратегія. - М .: Економіка, 1991.

  7. Кінг У., Клиланд Д. Стратегічне планування і господарська політика. - М .: Прогрес, 1982.

  8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб, Пітер кому, 1998..

  9. Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент: Курс лекцій. - М .: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірська угода, 2003.

  10. Системний аналіз в управлінні: Підручник / За ред. В.С.Анфілатова. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 368с.

  11. Таганов Д.Н. Інформація як основний фактор формування конкурентної стратегії // Менеджмент в Росії і за кордоном. 2005. №1 с. 10-16.

  12. Ринок мобільного зв'язку. Підсумки 2Q 2007 року. - 24.07.2007. - MForum Analytics http://www.mforum.ru/analit/pubs/057477.htm

  13. http://www.megafonnw.ru/info/rus

  14. http://www.murmansk.beeline.ru/index.wbp

  15. http://www.murmansk.mts.ru/mts_for_clients.htm

  16. http://www.murmansk.tele2.ru/1602/Article.aspx

  ...........