Дата конвертації27.11.2018
Розмір95.63 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 95.63 Kb.

Тарифна та цінова політика в системі житлово-комунального господарства

Курсова робота

Тарифна та цінова політика в системі житлово-комунального господарства

зміст

Вступ

Розділ 1

1.1 Визначення загальних і середніх витрат підприємства (собівартості), структури та шляхів зниження собівартості

1.2 Визначення прибутку (збитку) від реалізації продукції (послуг) по основній діяльності

1.3 Визначення балансового прибутку

1.4 Визначення рентабельності фондів і рентабельності продукції

1.5 Визначення прибутку, що обкладається податком, і суми податку на прибуток

1.6 Використання прибутку

Розділ 2. Розрахунок квартирної плати

2.1 Плата за наймання житлових приміщень

2.2 Оплата комунальних послуг

2.3 Плата за утримання і ремонт житла

Розділ 3. Розрахунок субсидій на оплату житлового приміщення та комунальних послуг

висновок

Список літератури

Вступ

Метою практичних занять є значення зниження собівартості продукції (послуг), зростання прибутку і рентабельності; комунальна діяльність і принципи ринку; проблеми ринкових відносин в ЖКГ; мети і основні напрямки реформи ЖКГ, а також придбання практичних навичок з дисципліни «Тарифна та цінова політика в системі житлово-комунального господарства».

Ця курсова робота мають велике практичне значення, оскільки кожна людина є споживачем житлово-комунальних послуг, і, відповідно, зацікавлений в отриманні знань про процес формування плати за житлове приміщення і комунальні послуги, а також розрахунку відповідних субсидій.

Розрахунок квартирної плати та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг розглядаються в рамках житлово-комунального господарства (ЖКГ) Республіки Татарстан і відповідають Постановою керівника Виконавчого комітету муніципального освіти міста Казані і Постанови Правління Комітету Республіки Татарстан по тарифам.

Розділ 1

1.1 Визначення загальних і середніх витрат підприємства (собівартості), структури та шляхів зниження собівартості

Визначити річні і середні витрати підприємства, їх структуру за економічними елементами. Проаналізуйте структуру і намітьте шляхи зниження собівартості для кожного типу підприємств. Графічно покажіть структуру собівартості. Вихідні дані представлені в табл. 1,2,4. Назвіть чинники, які залежать від діяльності підприємства, дія яких призводить до зростання рівня собівартості.

Таблиця 1. Загальні вихідні дані

елементи витрат

водопровід

тепломережа

Газове господарство

трамвай

Купівельна продукція, тис. Руб.

_

_

516304,53

_

Сировина і основні матеріали, тис. Руб.

_

_

_

_

Допоміжні матеріали, тис. Руб.

960

62

120

8500

Паливо, тис. Руб.

_

81778,5525

70

595

Електроенергія, тис. Руб.

2894,5917

4488

130

48835,71

Вода, тис. Руб.

_

1 335

40

470

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

108

280

180

530

Середня зарплата одного працівника, руб. / Міс.

2500

2500

2800

2500

Відрахування на соціальні потреби,% до витрат на оплату праці

26

26

26

26

Середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів, тис. Руб.

46507

163507

102707

107807

Середня норма амортизації,% до балансової вартості основних виробничих фондів

3,1

3,7

3,0

6,3

Середній норматив відрахувань в ремонтний фонд,% до балансової вартості основних виробничих фондів

2,0

***

2,1

***

Інші витрати, тис. Руб.

750

2600

3000

6980

Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку матеріальних затрат

показники

водопровід

тепломережа

Газове господарство

трамвай

Норма витрати матеріального ресурсу:

-електроенергія

-Газо

0,77кВт.ч / 1

-

-

149, 25 / Гкал

-

-

3,30кВт.ч / ваг.км

-

Ціна (тариф) матеріального ресурсу:

-електроенергія

-Газо

2,43 руб. / КВт.год

-

-3490 руб. / 1000

-3810руб. / 100

2,43 руб. / КВт.год

-

Загальний пробіг пасажирського

складу, тис. ваг. км

-

-

-

6090

Таблиця 3. Розрахунок окремих видів матеріальних витрат

Вид матеріальних витрат

Норма витрати матеріального ресурсу

Ціна (тариф) матеріального ресурсу

Показник, на який нормується матеріальний ресурс (за рік)

Річні витрати, тис. Руб.

електроенергія

-Водопровід

-трамвай

0,77кВт.ч / 1

3,30кВт.ч / ваг.км

2,43 руб. / КВт.год

2,43 руб. / КВт.год

1 547

6090

2894,5917

48835,71

Паливо (газ) -теплосеть

149, 25 / Гкал

3490 руб. / 1000

157

81778,5525

Купівельна продукція газова господарство

-

3810руб. / 100

135000

516304,53

Таблиця 4. Витрати на ремонт основних виробничих фондів тепломережі і трамвайного підприємства

показники

Витрати на рік

тепломережа

1. Матеріальні витрати (допоміжні матеріали) - всього, тис. Руб.

В тому числі:

-на поточний ремонт і технічне обслуговування

-на капітальний ремонт

3860

520

3340

2. Середньооблікова чисельність робітників по ремонту, чол.

35

3. Середня заробітна плата, руб. / Міс.

3600

4. Заробітна плата робітників-ремонтників, тис. Руб. на рік

1512

5. Відрахування на соціальні потреби, тис. Руб.

393,12

6. Амортизаційні відрахування, тис. Руб.

100

РАЗОМ витрат на ремонт, тис. Руб.

5865,12

трамвай

1. Матеріальні витрати (допоміжні матеріали) - всього, тис. Руб.

В тому числі:

-на ремонт і технічне обслуговування рухомого складу

-на поточний ремонт виробничих будівель і споруд

-на ремонт обладнання

11020

9760

1200

60

2. Середньооблікова чисельність робітників по ремонту, чол.

53

3. Середня заробітна плата, руб. / Міс.

3800

4.Заробітна плата робітників-ремонтників, тис. Руб. на рік

2416,8

5. Відрахування на соціальні потреби, тис. Руб.

628,368

6. Амортизаційні відрахування, тис. Руб.

170

РАЗОМ витрат на ремонт, тис. Руб.

14235,11

Таблиця 5. Загальні і середні витрати

елементи витрат

водопровід

тепломережа

Газове

господарство

трамвай

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні витрати - всього

В тому числі:

-покупная продукція;

-сир і основні матеріали;

-допоміжні матеріали;

-паливо;

-електроенергія:

-вода

3854,59

960

2894,59

34,8

8,68

26,17

87663,55

62

77,7

0,05

516664,53

516304,53

120

70

130

40

97,02

96,9

0,02

0,01

0,02

0,007

58401,71

8500

595

48835,71

470

54,9

7,98

0,56

45,9

0,44

Витрати на оплату праці

3240

29,3

8400

7,4

6048

1,13

15900

14,9

Відрахування на соціальні потреби

842,4

7,6

2184

1,9

15724,8

2,95

4134

3,9

Амортизація основних фондів

1441,7

13,04

6049,7

5,4

3081,2

0,58

6791,8

6,4

Інші витрати * - всього

У тому числі відрахування в ремонтний фонд

1680,14

750

15,19

0,78

8465,12

5865,12

7,5

5,2

5156,8

2156,8

0,97

0,4

21215,1

14235,1

19,9

13,4

РАЗОМ повна собівартість всього обсягу продукції (загальні витрати)

11058,83

100

112762,4

100

532523,01

100

106442,6

100

Собівартість одиниці продукції (послуг), руб. (Середні витрати)

7,15

718,2

3944,6

9,7

Для довідки:

Одиниця продукції (послуг)

Відпуск води споживачам, тис.

Відпуск теплової енергії споживачам, тис. Гкал

Реалізованого газу, млн.

Кількість перевезених пасажирів, млн. Чол

1

води

1 547

_

-

-

-

1 Гкал

ТЕ

-

157

-

-

-

1000

газу

-

-

-

135

1 пасаж

-

-

-

11000

-

Таблиця 5а Додаткові дані до таблиці 5

варіант

Відпуск води споживачам, тис.

Відпуск теплової енергії споживачам, тис. Гкал

Реалізованого газу, млн.

Кількість перевезених пасажирів, млн. Чол.

1

2200

114

170

11

2

1560

123

201

13

3

1642

201

215

9

4

1894

198

320

10

5

2350

320

289

12

6

1897

215

123

8

7

1 547

157

135

11

8

3001

230

289

13

9

тисячу дев'ятсот п'ятьдесят два

420

135

9

10

1687

199

360

10

11

2102

135

157

12

12

2450

287

420

8

13

1 065

360

240

20

14

985

240

410

18

15

1999

300

164

16

16

2030

270

403

11

17

3690

410

176

13

18

2654

385

374

9

19

3018

264

255

10

20

2790

302

300

12

21

одна тисяча дев'яносто сім

164

270

8

22

1117

403

410

20

23

2103

176

385

18

24

1989

374

264

16

25

2265

255

275

17

Вказівки до вирішення завдання.

Витрати виробництва займають домінуюче місце в числі показників виробничої діяльності підприємств. До витрат виробництва відносять витрати на застосовувані фактори виробництва і використовувані виробничі ресурси. Це вартість природних, трудових, інформаційних ресурсів, засобів виробництва, використаних в процесі виробництва продукції. Витрати виробництва в сукупності з витратами, пов'язаними з реалізацією виробленої продукції (послуг, робіт), становлять сумарні витрати виробництва та обігу (валові витрати).

У радянській і пострадянській російській економічній практиці валові витрати відомі під назвою «собівартість», тобто власні грошові витрати виробника на виробництво і реалізацію продукції (послуг, робіт).

Розрізняють витрати (собівартість) всього обсягу продукції (послуг, робота), що випускається підприємством за певний період і в розрахунку на одиницю. Середні витрати на випуск одиниці продукції - середні витрати - визначаються шляхом ділення всієї суми витрат на обсяг випуску. Витрати, що становлять собівартість продукції, можуть групуватися за різними ознаками: економічними елементами витрат, статтями калькуляції, ступеня залежності витрат від зміни обсягу виробництва в короткостроковому періоді (постійні і змінні витрати) і ін. Характеристика економічних елементів витрат і методика їх визначення наведені у додатку. Собівартість продукції (послуг) за економічними елементами визначається за табл.5. Перелік статей калькуляції, їх склад і методи розподілу витрат за видами продукції (послуг, робіт) визначаються галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості з урахуванням характеру і структури виробництва. У чому полягають відмінності між угрупованнями витрат за економічними елементами та статтями калькуляції? Для яких цілей використовуються зазначені угруповання? Які склад і приблизна структура цехових і общеексплуатаціонних витрат?

Для визначення шляхів зниження собівартості виявляється структура собівартості (послуг) - відсоток в загальній сумі витрат, що припадає на кожен вид витрат. Визначення питомої ваги окремих витрат дозволяє зробити висновок про те, чи є виробництво трудомістким (велика питома вага витрат на оплату праці), фондомістким (значні амортизаційні відрахування), матеріалоємним (велика питома вага матеріальних витрат). Особлива увага приділяється скороченню найбільш значущих витрат.

На зниження собівартості одиниці продукції впливають різні техніко-економічні фактори (див. Рис. 1), причому:

· Механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення управління і організації праці дозволяють зменшити заробітну плату на кожну одиницю продукції;

· Поліпшення використання основних фондів знижує, насамперед, амортизаційні відрахування на кожну одиницю продукції;

· Економне, раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів, впровадження ресурсозберігаючої технології дозволяють знижувати матеріальні витрати на кожну одиницю продукції;

· Збільшення випуску продукції знижує постійні витрати на кожну одиницю продукції;

· Поліпшення якості продукції (послуг) і обслуговування споживачів (зниження наповнюваності рухомого складу, експлуатація більш комфортабельного, але дорогого рухомого складу, введення в дію очисних споруд каналізації, додаткових приймальних пунктів пралень), як правило, призводять до зростання рівня собівартості продукції (послуг) .

1.2 Визначення прибутку (збитку) від реалізаціїпродукції (послуг) по основній діяльності

Використовуючи дані завдання № 1, визначте доходи від реалізації продукції (послуг), середній відпускної тариф, прибуток (збиток) від реалізації продукції (послуг) по основній діяльності водопроводу, тепломережі, трамвайного, газового господарства, промислового підприємства. Вкажіть основні чинники, що впливають на доходи і прибуток (збиток) від реалізації продукції з основної діяльності. Додаткові вихідні дані наведені в табл. 6, 7. У разі збитковості діяльності підприємства розрахуйте величину середнього тарифу при рентабельності продукції (послуг) 15%, передбачивши зниження рівня фактичної собівартості на 5%. Відповідно до величиною середнього розрахункового тарифу визначте новий фінансовий результат основної діяльності підприємства.

Мал. 1. Техніко-економічні фактори, що впливають на собівартість продукції (послуг, робіт)

Таблиця 6. Додаткові вихідні дані

показники

споживачі

всього

населення

Підприємства (організації)

бюджетні та прирівняні до них

Промислові та інші

Відпуск води,%

53

17

30

100

Тарифи * на воду, руб. /

14,69

17,04

21,8

_

Відпуск теплової енергії,%

57

8

35

100

Тарифи * на теплову енергію, руб. / Гкал

566,4

480

1003,02

Тариф на перевезення 1 пасажира трамваєм, руб. / Пас.

15

_

_

_

Таблиця 7. Додаткові вихідні дані

показники

споживачі

населення

Промислові та комунально-побутові підприємства

Реалізовано газу,%

14

86

Відпускної тариф * на газ, руб. / 1000

3490

3810

Примітка. * Тарифи наведені станом на 2011 рік

Вказівки до вирішення завдання

Прибуток (П) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між доходами (виручкою) (Д) від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і витратами на її виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість (С) продукції (робіт, послуг)

Доходи від реалізації продукції визначаються за формулою

,

де - тариф (ціна) для -го споживача (якості, асортименту послуг);

- обсяг реалізованої продукції (наданих послуг) для -го споживача (якості, асортименту послуг).

При наявності двох і більше тарифів на продукцію (послуги) - диференційовані тарифи - визначається середній відпускної тариф, для чого суму доходів ділять на весь обсяг реалізованої продукції

.

Звідки

,

де - весь обсяг реалізованої продукції (наданих послуг).

Перетворимо формулу прибутку, підставивши в неї значення Д і С,

де S - собівартість одиниці продукції (послуг).

У вищенаведеній формулі відображені фактори, що впливають на прибуток. Що станеться з сумою доходів, якщо зміниться структура споживання? Наприклад, збільшиться (зменшиться) частка води, тепла, що відпускаються населенню.

Середній розрахунковий тариф (у разі збиткової діяльності підприємства) визначається за формулою

,

де - рентабельність продукції (послуг),% до повної собівартості;

- нормативна собівартість продукції (послуг).

Результати розрахунків рекомендується занести в табл. 8.

Таблиця 8. Прибуток від основної діяльності підприємства

показники

водопровід

тепломережа

Газове господарство

трамвай

1

2

3

4

5

Доходи (виручка) від реалізації продукції (послуг), тис. Руб.

26643,2

111831,1

508302

165000

Собівартість реалізованої продукції (послуг), тис. Руб.

110584,4

112762,4

532523,01

106442,6

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації, тис. Руб.

15584,4

-931,3

-24221,01

58557,4

Річний обсяг реалізації продукції (послуг)

1 547

157

135

11000

Середній відпускний тариф, грн. / Од.

17,2225

712,305

3765,2

15

Собівартість одиниці продукції (послуг), грн. / Од.

7,15

718,2

3944,6

9,7

Рентабельність продукції,% до собівартості

140,92

-

-

55,013

Середній розрахунковий тариф, грн. / Од.

-

784,63

4309,47

-

Доходи по розрахунковому тарифу, тис. Р.

-

123186,91

581778,45

-

Норма по собівартості, тис.руб.

-

107119,53

505894,95

-

Прибуток по основній діяльності (при використанні розрахункового тарифу) для збиткових підприємств, тис. Руб.

-

16067,38

75883,5

-

1.3 Визначення балансового прибутку

Визначте балансовий прибуток, її складові (прибуток від реалізації продукції (послуг) по основній, іншої і внереалізованних діяльності водопроводу, тепломережі, газового господарства, трамвайного підприємства).

Проаналізуйте отримані результати.

Які шляхи збільшення балансового прибутку? Усунення збитку?

Вихідні дані: прибуток (збиток) від реалізації продукції (послуг) по основній діяльності прийміть згідно з результатами розрахунків до задачі № 2 (за діючими відпускними тарифами); додаткові вихідні дані (в тис. руб.) наведені в табл. 9.

Вказівки до вирішення завдання

Балансовий прибуток (збиток) () - це сума прибутків (збитків) від основної (), іншої () і позареалізаційної діяльності ()

.

Прибуток (збиток) від основної діяльності () приймається згідно з даними табл. 8 (за діючими тарифами).

Фінансовий результат іншої діяльності підприємства () включає прибуток (збиток) від реалізації продукції підсобного сільського господарства; послуг іншим підприємствам і організаціям автогосподарства, що знаходиться на балансі підприємства; послуг непромислового характеру, включаючи роботи з капітального будівництва та капітального ремонту.

До позареалізаційних доходів () відносяться: операційні доходи і інші позареалізаційні доходи.

До складу операційних доходів включаються: відсотки до отримання; доходи від участі в інших організаціях; позитивна курсова різниця по переоцінці майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті; інші операційні доходи.

До позареалізаційних витрат () відносяться: операційні витрати та інші позареалізаційні витрати.

До складу операційних витрат включаються: відсотки до сплати; негативна курсова різниця по переоцінці майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті; витрати з обслуговування цінних паперів (оплата консультаційних та посередницьких послуг; податки і збори, що сплачуються за рахунок фінансових результатів; інші операційні витрати.

За статтями «Відсотки до отримання» і «Відсотки до сплати» відображаються суми належних (що підлягають) відповідно до договорів до отримання (до сплати) дивідендів (відсотків) за облігаціями (депозитах) і т. П .; суми, належні від кредитних організацій за користування залишками коштів на рахунках організації.

В «Доходи від участі в інших організаціях» включаються: доходи по акціях, якщо організація має фінансові вкладення в цінні папери інших організацій; доходи від участі в спільній діяльності без створення юридичної особи (за договором простого товариства).

Таблиця 9. Додаткові вихідні дані

показники

водопровід

тепломережа

Газове господарство

трамвай

прибуток:

- за операціями минулих років

- автогосподарства

- тепличного господарства

- від робіт ремонтно-будівельної групи

48

40

-

30

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

відсотки до отримання

15

-

175

-

доходи:

- від участі в інших організаціях

- від реалізації майна

- від здачі майна в оренду

- від погашення безнадійної дебіторської заборгованості

- від відшкодування завданих збитків

35

60

480

255

-

70

870

185

-

140

-

-

1204

250

-

50

630

-

-

збитки:

- від реалізації інших видів робіт і послуг минулих років, виявлені у звітному році

- від списання боргів, нереальних для стягнення

- від списання дебіторської заборгованості

- від розкрадань

16

32

128

39

-

-

-

-

440

300

3160

-

22

-

-

-

Витрати по реалізації майна

12

10

-

15

Залишкова вартість списаних основних засобів, в повному обсязі амортизованих

15

12

40

8

Податки і збори, що відносяться на фінансовий результат

246

350

480

-

Некомпенсовані втрати від простоїв

135

-

-

-

Штрафи, пені та неустойки:

- отримані;

- сплачені

40

110

66

160

46

600

-

-

«Інші операційні доходи» і «Інші операційні витрати» відображають дані по операціях, пов'язаних з рухом майна організації (основних засобів, запасів, грошових коштів, цінних паперів і т.п.). Наприклад, реалізація основних засобів і іншого майна, списання основних засобів з балансу через морального зносу, здача майна в оренду, утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, втрати від постоїв, анулювання виробничих запасів (договорів), припинення виробництва, не дав продукції.

При вибутті амортизується майна в «Інших операційних витратах» відображаються його залишкова вартість, а також витрати, пов'язані з вибуттям майна.

Результати рішення задачі (тис. Руб.) Уявіть в табл. 10.

Таблиця 10. Формування балансового прибутку (збитку)

показники

водопровід

тепломережа

Газове господарство

трамвай

1

2

3

4

5

прибуток:

- від реалізації продукції (послуг) по основній діяльності;

- від реалізації інших видів робіт і послуг - всього

15584,4

70

-

100

-

-

58557,4

-

В тому числі:

- автогосподарства

- тепличного господарства

- від робіт ремонтно-будівельної групи

- позареалізаційні доходи - всього

40

-

30

933

-

100

-

тисяча сто дев'яносто один

-

-

-

1815

-

-

-

680

В тому числі:

а) операційні доходи, всього

З них:

- від участі в інших організаціях

- від реалізації майна

- від здачі майна в оренду

- відсотки до отримання

б) інші позареалізаційні доходи

З них:

- від погашення безнадійної дебіторської заборгованості

- від відшкодування завданих збитків

- за операціями минулих років

Штрафи, пені та неустойки:

- отримані;

590

35

60

480

15

343

255

-

48

40

940

-

70

870

-

251

185

-

-

66

315

140

-

-

175

1500

+1444

250

-

46

680

-

50

630

-

-

-

-

-

-

Разом прибуток

16587,4

+1291

1815

59237,4

збитки:

- від реалізації продукції (послуг) по основній діяльності;

- від реалізації інших видів робіт і послуг;

-внереалізаціонние витрати і втрати - всього

-

-

733

931,3

-

532

24221,01

-

5020

-

-

45

В тому числі:

а) операційні витрати, всього

З них:

- витрати по реалізації майна

- залишкова вартість списаних основних засобів, в повному обсязі амортизованих

- податки і збори, що відносяться на фінансовий результат

- некомпенсируемое втрати від простоїв

б) інші позареалізаційні витрати - всього

З них:

- від списання боргів, нереальних для стягнення

- від списання дебіторської заборгованості

- від розкрадань

- від реалізації інших видів робіт і послуг

минулих років, виявлені у звітному році

Штрафи, пені та неустойки: - сплачені

408

12

15

246

135

325

32

128

39

16

110

372

10

12

350

-

160

-

-

-

-

160

520

-

40

480

-

4500

300

3160

-

440

600

23

15

8

-

-

22

-

-

-

22

-

Разом збитки

733

1463,3

29241,01

45

Балансовий прибуток (+)

Збиток (-)

15854,4

-

172,3

-

27426,01

59192,4

В «Інші позареалізаційні доходи» включаються:

- кредиторська і депонентская заборгованості зі строком позовної давності;

- погашення безнадійності дебіторської заборгованості, списаної у збиток;

- штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій, отримані за порушення договорів, а також доходи від відшкодування завданих збитків;

- прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році;

- зарахування на баланс майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації:

- інші доходи.

У складі «Інших позареалізаційних витрат» відображаються:

- втрати від уцінки виробничих запасів, готової продукції і товарів;

- борги, нереальні для стягнення;

- збитки від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

- штрафи, пені, неустойки, сплачені за порушення договорів, а також витрати з відшкодування завданих збитків;

- збитки по операціях минулих років, виявлені у звітному році;

- збитки від списання боргів по розкраданнях у зв'язку з неспроможністю відповідача;

- збитки від розкрадань матеріальних та інших цінностей, винуватець яких за рішенням суду не встановлено;

- судові витрати;

- інші витрати.

1.4 Визначення рентабельності фондів і рентабельності продукції

Використовуючи дані табл. 5, 10 для водопроводів і газового господарства, визначте рентабельність фондів (виробничих активів) і рентабельності продукції. Вкажіть шляхи підвищення рентабельності. Додаткові вихідні дані представлені в табл. 11.

Таблиця 11. Додаткові вихідні дані

показники

водопровід

трамвай

Вартість основних виробничих фондів, тис. Руб.

-На початок року

-вводімих:

у червні

у вересні

-вибивающіх:

в серпні

в листопаді

45225

2400

480

120

60

99516

7200

816

1800

240

Оборотні кошти, тис. Руб.

- на 1 січня

- на 1 квітня

- на 1 липня

- на 1 жовтня

- на 1 січня

8500

9200

11300

9860

12700

75400

80250

82100

79700

85300

Вказівки до вирішення завдання

Рекомендується результати розрахунків представити в табл. 12.

Таблиця 12. Рентабельність фондів і рентабельність продукції

показники

водопровід

трамвай

Середньорічна вартість, тис. Руб .:

- основних виробничих фондів;

-оборотні засобів

46725

10240

103198

80600

Балансовий прибуток, тис. Руб.

15854,4

59192,4

Прибуток від реалізації продукції (послуг) по основній діяльності, тис. Руб.

15584,4

58557,4

Повна собівартість продукції (послуг), тис. Руб.

11058,83

106442,6

Рентабельність,%:

- фондів (до вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів);

- продукції (до повної собівартості продукції)

27,83

140,9

32,2

55,01

Рентабельність фондів (всіх активів підприємства або всього капіталу) визначається як відношення балансового прибутку () до середньорічної вартості виробничих фондів (вартість основних виробничих фондів () і оборотних коштів ())

Середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою

,

,, - відповідно вартість ОПФ на початок року, вартість які поступили і вибулих протягом звітного року ОПФ.

де T, T` - термін служби відповідно надійшли і вибули протягом року ОПФ, в місцях;

12 - число місяців в році.

Середньорічна вартість оборотних коштів обчислюється як середня хронологічна (сума напівсуми залишків на початок і кінець року і залишків оборотних коштів на початок II, III, IV кварталів, поділена на 4).

Рентабельність продукції () визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до повної собівартості продукції (С)

1.5 Визначення прибутку, що обкладається податком, і суми податку на прибуток

Використовуючи дані табл. 9, 10, 13, визначте прибуток, оподатковуваний податком, і суму податку на прибуток. За яких умов сума податку буде збільшуватися? Зменшуватися?

Таблиця 13. Додаткові вихідні дані

показники

водопровід

трамвай

Перевищення фактичних витрат, тис. Руб., Включених в собівартість продукції, над встановленими лімітами, нормами і нормативами:

- за витратами на відрядження;

- по представницьким та іншими витратами

30

40

80

120

Дивіденди по акціях, що належать підприємству, тис. Руб.

15

45

Доходи від пайової участі в інших підприємствах, тис. Руб.

35

95

Ставка податку на прибуток,%

24

24

Вказівки до вирішення завдання.

Об'єктом оподаткування податком на прибуток є валовий прибуток підприємства, зменшена (збільшена) відповідно до чинних нормативних документів.

Валовий прибуток - це сума прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів (включаючи земельні ділянки), іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт. Послуг) без податку на додану вартість (ПДВ) і акцизів і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість.

Для формування валового прибутку підприємство відповідно до чинних нормативних документів коригує балансовий прибуток.

Зокрема, прибуток для цілей оподаткування збільшується на суми:

1) перевищення фактичних витрат, включених в собівартість продукції (послуг, робіт), над встановленими лімітами, нормами і нормативами:

а) з оплати відсотків по рублевих кредитах банків на виробничі потреби понад ставки рефінансування Банку Росії, збільшеної на 3 пункти;

б) по оплаті відсотків за бюджетними позиками, що перевищують розмір, встановлений законодавством;

в) з оплати відсотків за простроченими кредитами банків та бюджетними позичками;

г) за витратами на відрядження, пов'язаних з виробничою діяльністю;

д) за представницькими витратами;

е) по виплаті компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів;

ж) за іншими витратами;

2) втрат від уцінки виробничих запасів і готової продукції;

3) втрат від списання та іншого вибуття залишкової вартості в повному обсязі амортизованих основних засобів;

4) збитків від реалізації і безоплатної передачі основних засобів та іншого майна;

5) збитків від списання дебіторської заборгованості;

6) перевищення амортизаційних відрахувань, нарахованих методом, обраним підприємством, над сумами амортизаційних відрахувань, які приймаються для цілей оподаткування, обчислених за встановленими нормами від первісної вартості основних засобів;

7) витрат на оплату відсотків по кредитах банків, бюджетних позичок, що включаються в собівартість продукції (послуг, робіт);

8) збитків минулих років, виявлених у звітному році і врахованих в розрахунку з податку на прибуток в періоді здійснення помилки;

9) інших витрат.

Прибуток для цілей оподаткування зменшується на суми:

1) дооцінки виробничих запасів і готової продукції;

2) прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна, що звільняється від оподаткування в результаті застосування індексу-дефлятора;

3) прибутку минулих років, виявленої у звітному році і врахованої в розрахунку на податок на прибуток в періоді здійснення помилки;

4) інші.

Результати формування валового прибутку представляються в табл. 14.

З метою оподаткування валовий прибуток зменшується на суми:

а) доходів (дивідендів, відсотків), отриманих по акціях, облігаціях та інших цінних паперів, що належать підприємству;

б) доходів від пайової участі в інших підприємствах;

в) прибутку від посередницьких операцій та угод; здійснення окремих балансових операцій і угод; страхової діяльності (якщо ставка податку на прибуток, що зараховується до бюджету суб'єкта РФ, відрізняється від встановленої за основним видом діяльності);

г) на інші суми.

Таблиця 14. Формування валового прибутку, тис. Руб.

показники

водопровід

трамвай

1. Балансовий прибуток

15854,4

59192,4

2. Прибуток для цілей оподаткування збільшується на суми:

а) перевищення фактичних витрат, включених в собівартість продукції, над встановленими лімітами, нормами і нормативами:

- за витратами на відрядження

- по представницьким та іншими витратами

б) втрат від опису вартості в повному обсязі амортизованих основних засобів

в) збитків від опису дебіторської заборгованості

г) збитків минулих років, виявлених у звітному році

30

40

15

128

16

80

120

8

-

22

РАЗОМ по рядку 2

229

230

3.Прибуток для цілей оподаткування зменшується на суми:

а) прибутку від реалізації майна

б) прибутку минулих років, виявленої у звітному році

60

48

50

-

РАЗОМ по рядку 3

108

50

Валовий прибуток для розрахунку податку на прибуток

15975,4

59372,4

Результати розрахунку оподатковуваного прибутку та суми податку на прибуток представлені в табл. 15.

Таблиця 15

Визначення оподатковуваного прибутку та податку на прибуток

показники

водопровід

трамвай

1. Валовий прибуток тис. Руб. ()

15975,4

59372,4

2. З валового прибутку, що підлягає оподаткуванню, виключаються:

- дивіденди по акціях, що належать підприємству, тис. Руб. ()

- доходи від пайової участі в інших підприємствах, тис. Руб. ()

50

15

35

140

45

95

3. Оподатковуваний прибуток, тис. Руб.

15925,4

59232,4

4. Ставка податку на прибуток,%

20%

20%

5. Сума податку на прибуток, тис. Руб.

3185,08

11846,48

1.6 Використання прибутку

Використовуючи дані табл. 10, 15, 16 розподіліть прибуток водопроводу і газового господарства.

При необхідності витрати, що здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, визначте самостійно. Результати розрахунків подайте у табл. 17. Проаналізуйте і покажіть графічно структуру використання балансового прибутку.

Таблиця 16. Додаткові вихідні дані

показники

водопровід

трамвай

Витрати, що здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. Руб.

а) на фінансування капіталовкладень виробничого призначення;

б) на фінансування житлового будівництва (пайова участь);

в) на утримання житлового фонду;

г) на благодійні цілі

500

320

230

150

900

500

260

80

Вказівки до вирішення завдання

З отриманого прибутку підприємства вносять до бюджету податки та інші обов'язкові платежі. Що залишається в їх повному розпорядженні прибуток становить чистий прибуток.

Підприємство самостійно розпоряджається чистим прибутком. Чистий прибуток - джерело освіти резервного фонду; засобів для розвитку виробництва, науки і техніки; задоволення соціальних потреб трудового колективу, матеріального заохочення працівників; виплати дивідендів за акціями акціонерного товариства; інших виплат.

Таблиця 17. Використання прибутку

показники

водопровід

трамвай

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

балансовий прибуток

Платежі податків до бюджету - всього

В тому числі:

- податок на прибуток;

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий) - всього

У тому числі направляється на:

а) на фінансування капіталовкладень виробничого призначення;

б) на фінансування житлового будівництва (пайова участь);

в) на утримання житлового фонду;

г) на благодійні цілі

Нерозподілений прибуток

15854,4

3185,08

12669,32

500

320

230

150

11469,32

100

20,1

79,9

72,3

59192,4

11846,48

47345,92

900

500

260

80

45605,92

100

20,1

79,9

77,05

Розділ 2. Розрахунок квартирної плати

2.1 Плата за наймання житлових приміщень

Плата за наймання житлового приміщення - плата, що стягується власником житла з наймача житлового приміщення за договором соціального найму житлового приміщення (далі - наймач) або договором найму житлового приміщення, що є доходом власника житла від надання жилого приміщення в найом.

Для проживаючих в житлових приміщеннях, що перебувають у державній або муніципальній власності, щомісячний платіж за наймання житлових приміщень () розраховується за такою формулою:

де - диференційована ставка плати за наймання житлових приміщень, руб. / м2. Розмір плати за наймання житла визначається виходячи з якості житлового приміщення і набору споживчих властивостей;

- загальна площа житлового приміщення, м2.

Плата за наймання державного і муніципального житлових фондів за рішенням власника направляється на відновлення житлового фонду.

Плата за наймання житлового приміщення не стягується з проживають в житлових будинках, визнаних рішенням адміністрації міста (району) непридатними для постійного проживання (старими).

2.2 Оплата комунальних послуг

Платежі за комунальні послуги встановлюються з урахуванням їх фактичного споживання (при наявності приладів обліку) або нормативів споживання з урахуванням нормативних вимог до якості наданих житлово-комунальних послуг (ЖКП), їх величини і порядку реєстрації, визначених Правилами надання комунальних послуг та Правилами надання послуг з вивезення твердих і рідких побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1994 N 1099. Організації, які здійснюють розрахунки і нарахування плати їй за комунальні послуги, зобов'язані включати в єдиний платіжний документ платежі за всі надані споживачеві комунальні послуги, виключаючи платежі за газ і технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і внутрішньобудинкового газового обладнання.

Комунальні послуги залежать від ступеня благоустрою будинку і включають плату за:

- водопостачання;

- водовідведення;

- теплопостачання (центральне опалення і гаряче водопостачання);

- газопостачання;

- електропостачання.

При наявності приладів обліку отримуваних послуг, витрата ресурсів приймається за приладами, а тариф ресурсів за Постановою керівника Виконавчого комітету Казані №9665 «Тарифи на комунальні послуги, що надаються Державним унітарним підприємством г.Казани« Водоканал »житловому сектору. В даному випадку оплата буде дорівнює добутку показань приладів обліку та відповідних тарифів. При відсутності приладів обліку оплата послуг визначається згідно з нижченаведеними розрахунками.

Оплата послуг з водопостачання за такою формулою

де - норматив споживання послуг з водопостачання, м3 / чол. міс .;

- тариф оплати за послуги з водопостачання, руб. / М3;

n - кількість людей, що проживають в квартирі.

Оплата послуг з водовідведення за формулою

де - норматив споживання послуг з водовідведення, м3 / чол. міс. /;

- тариф оплати за послуги з водовідведення, руб. / М3;

n - кількість людей, що проживають в квартирі.

Теплопостачання житлових приміщень

З теплопостачання окремо розраховується плата за опалення і окремо, при наявності, за гаряче водопостачання.

Оплата послуг з централізованого опалення житлових приміщень.

Розрахунок нормативної кількості теплової енергії на опалення житлових приміщень проводиться в разі, коли опалення житлових приміщень здійснюється без приладів обліку (теплолічильників).

1. Місячний обсяг споживання теплової енергії (, Гкал на 1 кв. М на місяць) розраховується за формулою

де - кількість теплової енергії (Гкал / рік), необхідної для опалення протягом року 1 м2 загальної житлової площі багатоквартирного будинку або житлового будинку, не обладнаного приладами обліку теплової енергії (Гкал / рік).

2. Кількість теплової енергії (Гкал / рік), необхідної для опалення протягом року 1 м2 загальної житлової площі багатоквартирного будинку або житлового будинку, визначається за формулою

де - питома опалювальна характеристика будівлі, приймається по таблиці 1;

Таблиця 1. Питома опалювальна характеристика будівель

Об'єм будівлі по зовнішньому обміру, м3

Питома опалювальна xapaктерістіка q (ккал / м3 * 4 * rрад) будівель, побудованих

до 1930 р

в 1930-1958 р.р.

після 1958 р р

до 100

?

0,74

0,92

101-200

?

0,66

0,82

201-300

?

0,62

0,78

301-400

?

0,60

0,74

401-500

?

0,58

0,71

501-600

0,37

0,56

0,69

601-700

0,37

0,54

0,68

701-800

0,37

0,53

0,67

801-900

0,37

0,52

0,66

901-1000

0,37

0,51

0,65

1001-1100

0,37

0,50

0,62

1201-1300

0,37

0,49

0,60

1201-1300

0,37

0,48

0,59

1301-1400

0,37

0,47

0,58

1401-1500

0,37

0,47

0,57

1501-1700

0,37

0,46

0,55

1701-2000

0,37

0,45

0,53

2001-2500

0,28

0,44

0,52

2501-3000

0,28

0,43

0,50

3001-3500

0,28

0,42

0,48

3501-4000

0,28

0,40

0,47

4001-4500

0,28

0,39

0,46

4501-5000

0,28

0,38

0,45

5001-6000

0,24

0,37

0,43

6001-7000

0,24

0,36

0,42

7001-8000

0,24

0,35

0,41

8001-9000

0,24

0,34

0,40

9001-10000

0,24

0,33

0,39

10001-11000

0,21

0,32

0,38

11001-12000

0,21

0,31

0,38

12001-14000

0,21

0,30

0,37

14001-15000

0,21

0,29

0,37

15001-25000

0,195

0,28

0,37

25001-30000

0,185

0,28

0,37

30001-35000

0,185

0,28

0,37

35001-40000

0,185

0,27

0,35

40001-45000

0,185

0,27

0,34

45001-50000

0,185

0,26

0,34

понад 50000

?

?

0,33

a - поправочний коефіцієнт на кліматичні умови території (для кліматичних умов Республіки Татарстан приймається в розмірі 0,98);

V - фактичний зовнішній обсяг будинку (куб.м);

- загальна площа всіх житлових приміщень будівлі в м2;

- температура внутрішнього повітря, градусів (згідно СНиП температура повітря в житлових приміщеннях повинна бути не нижче 20 ° С, в кутових житлових приміщеннях - не нижче 22 ° С);

- середньодобова температура зовнішнього повітря за опалювальний період, град. C (згідно СНіП для кліматичних умов Республіки Татарстан дорівнює мінус 5,7 ° С);

24 - число годин роботи системи опалення на добу;

T - тривалість роботи системи опалення за опалювальний період, діб (для уніфікації розрахунків для всіх населених пунктів Республіки Татарстан прийнята 218 діб);

10-6 - коефіцієнт переведення в Гкал;

При відсутності приладів обліку платежі населення за опалення житлового приміщення стягуються за нормативами споживання рівними частками протягом всього року. По завершенню опалювального періоду (не пізніше 1 липня кожного календарного року) проводиться перерахунок платежів за опалення житлових приміщень.

Щомісячна плата за опалення визначається за формулою

де - житлова площа квартири, м2;

- тариф за 1 Гкал; тариф на теплопостачання для населення становить 384 руб. / Гкал (послугу теплопостачання надає ВАТ «Татенерго»);

Оплата послуг з гарячого водопостачання розраховується за формулою

де n - кількість людей, що проживають в квартирі;

- тариф за 1 Гкал;

- норматив споживання теплової енергії на нагрів води, визначається за таблицею 2;

- норматив споживання холодної води для потреб гарячого водопостачання, куб. метрів на людину в місяць.

Таблиця 2. Норматив споживання теплової енергії на нагрів води

N п / п

типи споживачів

Норматив теплової енергії на підігрів 1 куб. м води, (Гкал)

1

2

3

1

Для ізольованих трубопроводів гарячого водопостачання без полотенцесушителей

0,04983

2

Для ізольованих трубопроводів гарячого водопостачання з полотенцесушителямі, а також для неізольованих трубопроводів без полотенцесушителей

0,05436

3

Для неізольованих трубопроводів гарячого водопостачання з

полотенцесушителямі

0,05889

Оплата послуг з мережевого газопостачання

При наявності приладів обліку платежі за користування природним газом () розраховуються за такою формулою

де - тариф за 1 куб. метр природного газу;

- фактичний обсяг газу за показниками приладів обліку, м3.

При відсутності приладів обліку плата за користування природним газом здійснюється за нормативами споживання і тарифами, які встановлюються Республіканської енергетичної комісією Республіки Татарстан за такою формулою

де - норматив споживання послуг з газопостачання, м3 / чол. міс .;

- тариф оплати за послуги з газопостачання, руб. / М3;

n - кількість людей, що проживають в квартирі.

Заміна внутрішньобудинкового газового обладнання проводиться на підставі заяви громадянина за рахунок коштів власника газового обладнання, за наявності висновку організації, яка виконує технічне обслуговування.

Розрахунок витрат електричної енергії, спожитої всередині багатоквартирного житлового будинку

1. При обладнанні багатоквартирного будинку колективними (загальнобудинковими) приладами обліку і при частковій або повній відсутності індивідуальних і (або) загальних (квартирних) приладів обліку розрахунок розміру плати за спожиту електричну енергію для приміщень:

а) не обладнаних індивідуальними приладами обліку, проводиться за такою формулою

Де VD - обсяг (кількість) електроенергії, фактично спожитої за розрахунковий період, визначений за показаннями колективного (загальнобудинкового) приладу обліку в багатоквартирному будинку (кВт год);

Vnp - сумарний обсяг (кількість) спожитої електроенергії за розрахунковий період в приміщеннях, обладнаних приладами обліку електроенергії, який вимірюється індивідуальними приладами обліку з урахуванням споживання на загальнобудинкові потреби виходячи з 7 кВт год на одного проживаючого;

Vnn - сумарний обсяг (кількість) спожитої електроенергії за розрахунковий період в приміщеннях, не обладнаних приладами обліку, визначений виходячи з нормативів споживання електричної енергії, затверджених в установленому порядку;

Si - загальна площа i-того приміщення (квартири), не обладнаного приладами обліку електроенергії;

SD - загальна площа всіх приміщень (квартир) у багатоквартирному будинку, не обладнаних приладами обліку електроенергії;

Tky - тариф на електроенергію, встановлений відповідно до законодавства;

Vin - обсяг (кількість) електроенергії, спожитої за розрахунковий період в i-тому приміщенні, не обладнаному приладом обліку, визначений виходячи з нормативів споживання електричної енергії, затверджених в установленому порядку;

б) обладнаних індивідуальними приладами обліку, визначається за показаннями індивідуальних приладів обліку з урахуванням споживання на загальнобудинкові потреби виходячи з 7 кВт год на одного мешканця.

2. При обладнанні багатоквартирного будинку колективними приладами обліку та обладнанні всіх приміщень індивідуальними (квартирними) приладами обліку розрахунок плати за спожиту електричну енергію проводиться за показаннями індивідуального приладу обліку і витрат на загальнобудинкові потреби, розподіленим пропорційно фактичному обсягу спожитої електричної енергії.

Примітка: дана формула застосовується за умови, що обсяг фактично спожитої електричної енергії за розрахунковий період, визначений за показаннями колективного приладу обліку в багатоквартирному будинку, перевищує сумарний обсяг спожитої електричної енергії за розрахунковий період в приміщеннях як обладнаних, так і не обладнаних приладами обліку.

субсидія квартирний собівартість прибуток

2.3 Плата за утримання і ремонт житла

Плата за утримання і ремонт житлового фонду (роботи з технічної експлуатації житлового фонду) стягується з метою забезпечення виконання вимог по обслуговуванню і ремонту житлового фонду, встановлених Правилами і нормами технічної експлуатації житлового фонду, затверджених Постановою Держбуду Росії N 170.

Плата за послуги з управління житловим фондом розраховується за формулою

де - житлова площа квартири, м2;

- тариф оплати за послуги з управління житловим фондом, руб. / М2.

Санітарний стан і санітарна очистка житлових будинків

Забезпечення нормального санітарного стану будівлі включає витрати на прибирання місць загального користування, прибирання прибудинкової території, обслуговування сміттєпроводу, дератизацію та вивезення побутових відходів. Оплата за надання даних послуг розраховується за такими формулами:

Прибирання місць загального користування (під'їзди):

де - житлова площа квартири, м2;

- тариф оплати за послуги з прибирання місць загального користування, руб. / М2;

Прибирання прибудинкової території:

де - житлова площа квартири, м2;

- тариф оплати за послуги з прибирання прибудинкової території, руб. / М2;

Обслуговування сміттєпроводу:

де - житлова площа квартири, м2;

- тариф оплати за послуги з обслуговування сміттєпроводу, руб. / М2;

дератизація:

де - житлова площа квартири, м2;

- тариф оплати за послуги з дератизації, руб. / М2;

Вивезення побутових відходів:

Послуги з вивезення побутових відходів в залежності від ступеня благоустрою житлових будинків підрозділяються на послуги з вивезення:

- твердих побутових відходів;

- рідких побутових відходів з житлових будинків, не обладнаних центральної або місцевої каналізацією (вигребами).

Плата за послуги з вивезення твердих і рідких побутових відходів розраховується за формулою

де n - кількість людей, що проживають в квартирі;

- тариф за послуги з вивезення рідких відходів, береться з людини, приймається згідно, застосовується при відсутності водовідведення в будівлі, руб. / Чол. міс .;

- тариф за послуги з вивезення твердих відходів, береться з людини, руб. / Чол. міс.

Плата за поточний ремонт житлових будинків і благоустрій прибудинкової території

де - тариф оплати за поточний ремонт, стягується з м2, руб. / м2.

Плата за технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкового інженерного устаткування:

- внутрішньобудинкових санітарно технічних мереж:

де - тариф оплати за технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових санітарно-технічних мереж, стягується з м2, руб. / м2;

- мереж опалення:

де - тариф оплати за технічне обслуговування і ремонт мереж опалення, стягується з м2, руб. / м2;

- мереж електропостачання:

де - тариф оплати за технічне обслуговування і ремонт мереж електропостачання, стягується з м2, руб. / м2.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і внутрішньобудинкового газового обладнання в житлових будинках

де - тариф оплати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання, приймається згідно, руб. з плити на рік.

Капітальний ремонт

Плата за капітальний ремонт (для власників житлових приміщень) визначається за формулою:

де - тариф оплати за капітальний ремонт, стягується з м2, руб. / м2

Плата за технічне обслуговування будинку та квартиронаймачів

Плата за користування ліфтом стягується з громадян, що проживають на третьому поверсі і вище. У разі заблокування ліфта на третьому поверсі, передбаченого проектно-кошторисною документацією, плата за користування ліфтом стягується з громадян, що проживають на четвертому поверсі і вище.

Громадяни, які потребують постійного стороннього догляду і не користуються ліфтом внаслідок хвороби, звільняються від плати на підставі висновку медичного закладу, висунутого власнику житлового будинку або уповноваженій особі.

Оплата послуг з користування ліфтом проводиться відповідно до стандартів рівня платежів громадян від економічно обґрунтованого тарифу, що затверджується на підставі результатів незалежної експертизи економічно обґрунтованих витрат за такою формулою

де - тариф за користування ліфтом, стягується з проживають на 3 поверсі і вище, руб. / чол.

n - кількість людей, що проживають в квартирі.

Плата за телевізійну антену і радіотрансляцію береться з введення, а домофон з квартири. Тарифи встановлюються обслуговуючими організаціями. З огляду на навчальний характер роботи, вони можуть бути прийняті:

Телевізійна антена - 30 руб.

Радіотрансляційна мережа - 21 руб.

Домофон - 20 руб.

Результати розрахунків заносяться в рахунок-фактуру відповідно до форми, представленої в таблиці 3. У рахунок-фактуру не включаються послуги з газопостачання, оскільки на ці послуги договори укладаються між міськгазом і квартиронаймачем та оплата проводиться безпосередньо міськгазу за виставленими міськгазом рахунках.

Приклад розрахунку квартирної плати

Розрахувати місячну квартирну плату за приватизовану квартиру житлової площі 70 м2 на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, побудованого в 1991 р Будівельний об'єм будинку 12200 куб. м, житлова площа 3000 кв.м. У квартирі проживають 4 людини. Кількість кімнат у квартирі - 2. Будівля забезпечено гарячою водою (трубопроводи неізольовані з полотенцесушителямі), централізованим опаленням, сміттєпроводом, має домофон, телевізійну антену, радіотрансляційну мережу. У квартирі є 3-конфорочна газова плита. Квартира обладнана індивідуальними приладами обліку водопостачання, водовідведення, газу, тепла, електроенергії. Сім'я не має пільг з оплати житлового приміщення та комунальних послуг.

Оплата за оренду не проводиться, так як квартира приватизована.

Оплата комунальних послуг

Оплата послуг з водопостачання:

руб.

Оплата послуг з водовідведення:

руб.

Оплата послуг з централізованого опалення житлових приміщень:

руб.

Оплата послуг з гарячого водопостачання:

руб.

Оплата послуг з мережевого газопостачання:

руб.

Оплата послуг з електропостачання:

руб.

руб.

Плата за утримання і ремонт житла

Плата за послуги з управління житловим фондом:

руб .;

Прибирання місць загального користування (під'їзди):

руб .;

Прибирання прибудинкової території:

руб .;

обслуговування сміттєпроводу

руб .;

дератизація:

руб .;

Вивезення побутових відходів:

руб .;

руб .;

Плата за поточний ремонт житлових будинків і благоустрій прибудинкової території:

руб.

Плата за технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкового інженерного устаткування:

- внутрішньобудинкових санітарно технічних мереж:

руб .;

- мереж опалення:

руб .;

- мереж електропостачання:

руб.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і внутрішньобудинкового газового обладнання в житлових будинках:

руб.

Капітальний ремонт:

руб.

Плата за технічне обслуговування будинку та квартиронаймачів:

руб.

Телевізійна антена - 30 руб.

Радіотрансляційна мережа - 21 руб.

Домофон - 25 руб.

Результати розрахунків заносяться в рахунок-фактуру (табл.3).

Таблиця 3

Розділ 3. Розрахунок субсидій на оплату житлового приміщення та комунальних послуг

Субсидії надаються громадянам у разі, якщо їхні витрати на оплату житлового приміщення та комунальних послуг, розраховані виходячи з розміру регіональних стандартів нормативної площі житлового приміщення, що використовується для розрахунку субсидій, і розміру регіональних стандартів вартості житлово-комунальних послуг, перевищують величину, відповідну максимально допустимої частці витрат громадян на оплату житлового приміщення та комунальних послуг в сукупному доході сім'ї.

Право на субсидії мають:

а) користувачі житлового приміщення в державному чи муніципальному житловому фонді;

б) наймачі житлового приміщення за договором найму в приватному житловому фонді;

в) члени житлового або житлово-будівельного кооперативу;

г) власники житлового приміщення (квартири, житлового будинку, частини квартири або житлового будинку).

Субсидії надаються громадянам при відсутності у них заборгованості з оплати жилого приміщення та комунальних послуг або при укладенні та (або) виконанні громадянами угод щодо її погашення.

На одну сім'ю надається одна субсидія. Субсидія надається терміном на 6 місяців. При поданні документів з 1-го по 15-е число місяця субсидія надається з 1-го числа цього місяця, а при поданні зазначених документів з 16-го числа до кінця місяця - з 1-го числа наступного місяця.

Постановою Правління Комітету Республіки Татарстан по тарифам № 10-1 / жкг затверджені регіональні стандарти вартості оплати житла і комунальних послуг для кожного муніципального освіти в залежності від набору послуг домогосподарству послуг та складу домогосподарства. Виділяються мінімальний, середній, повний, максимальний переліки послуг.

Мінімальний перелік послуг. Надаються такі послуги як вивіз твердих побутових відходів, холодне водопостачання, електропостачання, газопостачання (у тому числі поставка побутового газу в балонах, поставка твердого палива за наявності пічного опалення).

У разі надання таких послуг, як зміст і ремонт житлового приміщення, вивезення твердих побутових відходів, холодне водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання ваше житло відповідає середньому переліку.


Головна сторінка


    Головна сторінкаТарифна та цінова політика в системі житлово-комунального господарства

Скачати 95.63 Kb.