• Початкові дані
 • Будівлі та споруди
 • Дані для розрахунку ФОП службовців
 • Річний ФОП керівників, фахівців та інших службовців
 • Дані для розрахунку загальновиробничих витрат
 • Дані для розрахунку загальногосподарських витрат
 • Кошторис загальногосподарських витрат


 • Дата конвертації28.03.2017
  Розмір98.68 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 98.68 Kb.

  Техніко-економічне обґрунтування інвестування будівництва проекту

  Міністерство освіти РФ

  УГЛТУ

  Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
  КУРСОВА РОБОТА

  на тему: Техніко-економічне обгрунтування інвестування будівництва проекту


  зміст


  ВСТУП

  1. РОЗРАХУНОК техніко-економічних показників інвестиційного проекту

  1.1 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1.2 РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

  1.2.1 Витрати на придбання земельної ділянки

  1.2.2 Витрати на будівництво будівель і споруд

  1.2.3 Витрати на придбання обладнання

  1.2.4 Витрати на заміщення обладнання з меншим, ніж у ведучого обладнання, терміном служби

  1.2.5 Витрати на підготовку виробництва

  1.2.6 Витрати на створення виробничої інфраструктури

  1.2.7 Витрати на формування оборотного капіталу

  1.3 РОЗРАХУНОК МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

  1.4 РОЗРАХУНОК амортизаційних відрахувань

  1.5 РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

  1.5.1 Розрахунок витрат на оплату праці робітників

  1.5.2 Розрахунок витрат на оплату праці службовців

  1.6 РОЗРАХУНОК накладних ВИТРАТ

  1.7 РОЗРАХУНОК КОМЕРЦІЙНИХ ВИТРАТ

  1.8 ТЕРМІН ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

  2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

  2.1 РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

  2.2. ДЖЕРЕЛА І УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ

  2.3.ПРОІЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМА І ОБСЯГИ ПРОДАЖУ

  2.4.Расчет собівартості продукції

  2.5.ЧІСТАЯ ПРИБУТОК І ГРОШОВІ ПОТОКИ

  2.5.1.Расчет чистого прибутку

  2.5.2.Расчет грошових потоків

  2.6.ОЦЕНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

  2.6.1. Чиста поточна вартість інвестицій

  2.6.2.Індекс прибутковості

  2.6.3.Внутренняя норма прибутковості

  2.6.4.Срок окупності інвестицій з урахуванням фактора часу

  2.6.5. Точка (норма) беззбитковості

  ВИСНОВОК

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  Вступ


  В умовах переходу до ринкових відносин і дефіциту фінансових ресурсів найважливішим критерієм відбору інвестиційних проектів є їх техніко-економічна оцінка. У курсової роботі економічне обґрунтування інвестиційного проекту розглядається стосовно будівництва нового промислового об'єкту. Довгострокові інвестиції, пов'язані зі створенням нових виробництв і підприємств, вважаються доцільними, якщо після закінчення певного терміну вони повністю відшкодовуються і приносять прибуток, достатню для компенсації тимчасової відмови від залучення їх в інші сфери господарської діяльності, В зв'язку з цим для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів необхідно розрахувати систему показників, що відображають співвідношення витрат і результатів і враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його учас ників (інвесторів).

  Дана робота виконана відповідно до методичних рекомендацій з оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування, які в основному розраховані і адаптовані для умов переходу до ринкової економіки. В рамках курсової роботи не представляється можливим розглянути техніко-економічне обгрунтування проекту в повному обсязі. Такі питання, як характеристика ринку, прогноз збуту та конкурентоспроможність продукції, географічні аспекти будівництва об'єкта проектно-конструкторська документація і деякі інші не включені до складу курсової роботи внаслідок недостатньої вивченості цих питань і обмеженості обсягу курсової роботи. Техніко-економічне обґрунтування проекту представлено двома основними розділами:

  1. Розрахунок техніко-економічних показників інвестиційного проекту

  2. Фінансово-економічна оцінка

  1. Розрахунок техніко-економічних показників інвестиційного проекту

  1.1 Розрахунок виробничої потужності підприємства


  Виробнича потужність підприємства є максимально можливий випуск продукції на відповідний період (місяць, квартал, рік) при оптимальному використанні наявного обладнання та виробничих площ, прогресивної технології, раціональної організації виробництва і праці.

  У загальному вигляді виробнича потужність (ПМ) може бути виражена формулою:


  ПМ = М ч * n * В еф (1)


  де М ч - годинна потужність (продуктивність) одиниці ведучого обладнання в натуральному вираженні;

  n - кількість одиниць ведучого обладнання;

  В еф - річний ефективний фонд часу роботи одиниці ведучого обладнання
  Таблиця 1

  Початкові дані

  п / п

  устаткування

  Кількість,

  шт.

  термін

  служ

  б, років

  годинна

  произво-

  дітель-

  ність,

  од. / год

  режим

  роботи,

  змін

  час

  просто я

  в ремонті,

  днів

  1

  провідне обладнання

  6

  7

  3,86

  2

  12

  2

  Допоміжне обладнання

  5

  4


  2


  3

  Транспортні засоби


  6


  2


  4

  Інструменти, інвентар,

  контрольно-вимірювальні прилади (КВП)


  7
  Розрахунок 1. Робота на новому підприємстві передбачається з періодичним виробничим циклом по наступному режиму:

  - Шестиденний робочий тиждень;

  - Тривалість зміни в середньому - 6,67 ч .;

  - Змінність роботи -2

  - Вихідні і святкові дні - 62;

  - Час на технологічно зупинки і простої в ремонті - 12 днів на одиницю провідного обладнання

  Технологічний процес виробництва передбачає придбання 6 одиниць ведучого обладнання з терміном служби 7 років, 5 одиниці допоміжного устаткування з терміном служби 4 роки, а також транспортних засобів з терміном служби 6 років і інструменту, інвентарю, КВП яка відслужила вже 7 років.

  Спочатку, щоб обчислити виробничої потужності за допомогою табл.2 встановлюється фонд ефективного часу роботи ведучого обладнання за рік.  Таблиця 2

  Розрахунок фонду ефективного часу роботи ведучого обладнання

  п / п

  показники

  значення показників

  на одиницю

  обладнання

  на все обладнання

  1

  Кількість обладнання, шт.

  1

  6

  2

  Число календарних днів

  365


  3

  Святкові і вихідні дні

  62


  4

  Кількість робочих днів

  303


  5

  Простої на технологічні зупинки і ремонт, днів

  12

  72

  6

  Кількість ефективних днів роботи

  291

  1 746

  7

  змінність роботи

  2

  12

  8

  Тривалість зміни, час

  6,67

  6,67

  9

  Фонд ефективного часу роботи, (n * B еф), годину

  3882

  23292

  Приймемо для розрахунку виробничої потужності М ч = 3,86 вироби на годину. Тоді виробнича потужність підприємства складе:

  ПМ = 3 * 23292 = 89920 виробів

  Отже, при повному освоєнні виробничої потужності річний випуск продукції можна прийняти в обсязі 90 тис. Виробів.


  1.2 Розрахунок загальних інвестиційних витрат

  1.2.1 Витрати на придбання земельної ділянки

  При будівництві нового підприємства визначаються витрати на придбання земельної ділянки. Вартість займаного підприємством земельної ділянки (Кз) залежить від його розміру, нормативної ціни землі і визначається за формулою:

  До з = S відп * Ц з


  де S відп - площа під будівництво об'єкта, га;

  Ц з - нормативна ціна землі, Д.Є. 1 / га.

  Розрахунок 2. Займана новим підприємством площа земельної ділянки становить 6 га, нормативна ціна землі в обраному для будівництва об'єкта районі дорівнює 92 ВО / га

  Тоді розмір інвестицій на придбання земельної ділянки складе:

  До з = 6 * 90 = 540 д. Е.

  1.2.2 Витрати на будівництво будівель і споруд

  Витрати на будівельно-монтажні роботи визначаються за укрупненими розцінками на основі вартості одиниці об'єму будівельних робіт (1 м 3 будівлі, 1 п.м. споруди і т. П.) Або за нормативом питомих капітальних вкладень проектних організацій для конкретного виробництва.

  Таким чином, вартість будівель і споруд (К з, с) можна визначити за формулою:


  Кз, з = До БМР * ПМ


  де До СРМ - питомі капвкладення в будівельно-монтажні роботи, ВО / од. потужності;

  ПМ - виробнича потужність об'єкта, тис.изд.

  Розрахунок 3. Проектний термін експлуатації будівель і споруд виробничого призначення становить 20 років. Питомі вкладення в будівельно-монтажні роботи, що включають витрати в основне виробництво, складають 14 грош на 10 виробів. Витрати на підготовку будівельного майданчика приймаються в розмірі 2% від вартості будівель і споруд.

  Тоді загальні витрати на проведення будівельно-монтажних робіт по основному виробництву складуть 119,2 тис. Д.Є., в т.ч .:

  - Будівництво будівель і споруд:

  Кз, з = 13 * 90/10 = 117 тис. Д.Є.

  - підготовчі роботи:

  До пр = 117 * 0,02 = 2,2 тис. Д.Є.

  1.2.3 Витрати на придбання обладнання

  Таблиця 3

  Дані для розрахунку вартості обладнання

  п / п

  Найменування показників

  значення показників

  1

  2

  3

  1

  Оптова ціна технологічного обладнання, тис. Д.Є. .:

  - Провідне обладнання

  - допоміжне обладнання

  50

  7

  2

  Транспортні витрати,% до ціни

  18

  3

  Заготівельно-складські витрати,% до ціни

  2

  4

  Витрати на монтаж,%

  - Провідне обладнання

  - допоміжне обладнання

  10

  15

  5

  Вартість транспортних засобів,%

  6

  6

  Вартість інструменту, інвентарю, КВП,%

  2

  7

  Інші витрати, %

  4

  Розрахунок 4. Для виробництва продукції (за даними розрахунку 1) використовується 11 одиниць технологічного устаткування, в т. Ч. 6 одиниць ведучого обладнання та 5 - допоміжного. Оптова ціна ведучого обладнання становить 50 тис. Д.Є., допоміжного - 7 тис. Д.Є., транспортні витрати приймаються в розмірі 18%, заготівельно-складські - 2%.

  Розрахунок витрат на придбання технологічного обладнання наводиться в табл.4.

  Таблиця 4

  Розрахунок вартості технологічного обладнання

  п / п

  Найменування обладнання

  Кількість,

  шт.

  Ціна

  оптова,

  тис. д. е.

  транс-

  кравці

  витрати,

  тис. д. е.

  загото-

  віт.-

  склад.

  витрати,

  тис. Д.Є.

  Ціна приобре-

  тения,

  тис. Д.Є.

  вар-

  ність

  придбання,

  тис. Д.Є.

  1

  провідне

  6

  50

  9

  1

  60

  360,0

  2

  допоміжне

  5

  7

  1,26

  0,14

  8,4

  42,0


  РАЗОМ

  11

  402,0


  Для розрахунку балансової вартості всього устаткування (табл.5) витрати на монтаж технологічного обладнання приймаються в розмірі: для провідного обладнання - 15%, для допоміжного - 10%. Вартість транспортних засобів становить 6%, інструменту, інвентарю, КВП - 2%, інші витрати - 4% від вартості технологічного обладнання.

  Таблиця 5

  Розрахунок балансової вартості обладнання

  п / п

  Найменування обладнання та витрат

  сума,

  тис. д. е.

  1

  2

  3

  1

  Провідне обладнання, всього, в тому числі:

  - Вартість придбання

  - Витрати на монтаж

  396

  360

  36

  2

  Допоміжне обладнання, всього, в т. Ч:

  - Вартість придбання

  - Витрати на монтаж

  48,3

  42

  6,3

  3

  Разом з технологічного устаткування

  444,3

  4

  Вартість транспортних засобів

  26,7

  5

  Вартість інструменту, інвентарю, КВП

  8,9

  6

  Інші витрати

  17,8

  7

  Балансова вартість обладнання, в т. Ч.

  вартість допоміжного обладнання

  497,6

  48,3

  1.2.4 Витрати на заміщення обладнання з меншим, ніж у ведучого обладнання, терміном служби

  Розрахунок 5. Відповідно до умов розрахунку 1 термін експлуатації ведучого обладнання становить 8 років, допоміжного - 4 роки. Таким чином, за період виробництва продукції передбачається одна заміна допоміжного обладнання з витратами (за даними табл. 5) 48,3 тис. Руб.

  1.2.5 Витрати на підготовку виробництва

  Розрахунок 6. Витрати на підготовку виробництва приймаються в розмірі 7%. За даними табл.5 балансова вартість обладнання з урахуванням витрат на заміну допоміжного обладнання становить 545,9 тис. Д.Є. (497,6 + 48,3). Тоді величина витрат, пов'язаних з підготовкою виробництва, складе 38,2 тис. Д.Є. (545,9 * 0,07).

  1.2.6 Витрати на створення виробничої інфраструктури

  Величина витрат в супутні об'єкти приймається в розмірі 3%, а термін експлуатації супутніх об'єктів - 12 років.

  Розрахунок 7. За даними розрахунків 2-7 сума інвестицій становить 703,89 тис. Д.Є. (0,54 + 117 + 2,3 + 497,6 + 48,3 + 38,2). Тоді сума витрат на створення виробничої інфраструктури складе 21,1 тис. Д. Е. (703,89 * 0,03).

  Термін експлуатації супутніх об'єктів приймається в середньому 12 років.

  1.2.7 Витрати на формування оборотного капіталу

  Розрахунок 8. За даними розрахунків 3-7 сума інвестицій становить 725 тис. Д.Є. (117 + 2,3 + 497,6 + 48,3 + 38,2 + 21,1). Величина оборотного капіталу приймається в розмірі 12%. Тоді витрати на формування оборотного капіталу складуть 87 тис. Д.Є. (725 * 0,12).

  На закінчення розділу 1.2 за результатами виконаних розрахунків (2-8) визначається загальна величина інвестиційних витрат на здійснення проекту (табл.6).


  Таблиця 6

  Загальна сума інвестування

  п / п

  напрямок інвестування

  Сума витрат, тис. Д.Є.

  1

  Придбання земельної ділянки

  0,54

  2

  Підготовка будівельного майданчика

  2,3

  3

  Будівлі та споруди

  117

  4

  устаткування

  497,6

  5

  Заміщення обладнання з коротким терміном служби

  48,3

  6

  підготовка виробництва

  38,2

  7

  Створення виробничої інфраструктури

  21,1

  8

  Оборотний капітал

  87


  РАЗОМ

  812


  1.3 Розрахунок матеріальних витрат

  Таблиця 7

  Дані для розрахунку матеріальних затрат

  п / п

  Найменування ма

  матеріальних ресурсів

  едини-

  ца вимірюв-

  ренію

  Норма витрат

  ресурсів на 100 од. продукції

  Ціна оп-товая, Д.Є.

  транспортно

  заготові-

  тільні рас

  ходи,% від

  оптової ціни

  1

  сировина А

  м 3

  2

  110

  16%

  2

  сировина Б

  кг

  0,3

  15

  14%

  3

  напівфабрикати

  шт.

  5

  65

  9%

  4

  електроенергія

  КВт.год

  7

  0,45


  5

  пар

  Гкал.

  0,2

  50


  Розрахунок 9. Норми витрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції встановлені за даними технологічних і енергетичних розрахунків (на 100 одиниць продукції). Вартість матеріально-енергетичних ресурсів визначається за їх видами, виходячи з готової потреби і цін придбання. Результати розрахунку матеріальних витрат наводяться в табл.8.


  Таблиця 8

  Вартість матеріальних ресурсів

  п / п

  Найменування ресурсів

  Од.

  виміру

  норма

  витрати на

  100 од.

  продукції

  Ціна

  оптова,

  д. е

  транспортно

  заготівельні витрати

  Ціна

  заготовити

  кові,

  д. е

  сума

  витрат

  %

  сума,

  д. е

  на 100

  од.

  продукції,

  д. е

  на весь

  Об `єм,

  тис.

  д. е

  1

  сировина А

  м 3

  2

  110

  16

  17,6

  128

  255,2

  229,4

  2

  сировина Б

  кг

  0,3

  15

  14

  2,1

  17

  5,1

  4,6

  3

  напівфабрикати

  шт.

  5

  65

  9

  5,9

  71

  354,3

  318,5

  4

  електроенергія

  кВт.год

  7

  0,45  0,5

  3,2

  2,8

  5

  пар

  Гкал.

  0,2

  50  50

  10,0

  9,0


  РАЗОМ

  -


  627,7

  564,4


  1.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань


  При використанні лінійного способу розрахунку амортизації річна сума амортизаційних відрахувань визначається на підставі первісної (балансової) вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої, виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.

  Розрахунок 10. Для розрахунку амортизації до балансової вартості основних засобів включається вартість таких об'єктів: будівель і споруд, обладнання, супутніх об'єктів.

  На основі даних про вартість зазначених об'єктів основних засобів (табл. 5,6) і встановлених термінів їх функціонування (розрахунки 1,3,7) визначаю річну суму амортизаційних відрахувань (табл. 9).  Таблиця 9

  розрахунок амортизації

  п / п

  Найменування

  об'єктів основних

  коштів

  балансова

  вартість, тис. Д.Є.

  термін службилет

  норма

  Амортизації-ції,%

  річна

  сума амортизації, тис. д. е

  1

  Будівлі та споруди

  117

  20

  5,0

  5,8

  2

  провідне обладнання

  413,8

  8

  12,5

  51,7

  3

  Допоміжне обладнання

  48,3

  4

  25,0

  12,1

  4

  Транспортні засоби

  26,7

  6

  16,67

  4,4

  5

  Інструменти, інвентар, КВП

  8,9

  7

  14,29

  1,3

  6

  супутні об'єкти

  21,1

  12

  8,3

  1,8


  РАЗОМ

  636  77,1


  1.5 Розрахунок витрат на оплату праці

  1.5.1 Розрахунок витрат на оплату праці робітників

  До складу річного фонду оплати праці (ФОП) робочих включається основна і додаткова заробітна плата. Основна заробітна плата складається з: оплати за тарифними ставками і відрядними розцінками, виплат стимулюючого і компенсуючого характеру, доплати з урахуванням районного коефіцієнта. Додаткова заробітна плата включає в себе: оплату відпусток, оплату часу виконання державних обов'язків, оплату вислуги років, інші виплати.

  Податок на соціальні потреби, який, як і заробітна плата, входять до складу витрат на виробництво і реалізацію продукції, слід прийняти в розмірі 26%.

  Розрахунок 11. Розрахунок витрат на оплату праці робітників наводиться в табл. 11.

  Фонд оплати праці з відрахуваннями на соціальні потреби складе: для основних робочих -189,7 тис. Д.Є. (150,6 * 1,26), в т.ч. відрахування на соціальні потреби - 39,1 тис. д.е .; для допоміжних робітників - 41,4 тис. Д.Є. (32,9 * 1,26), в т.ч. на соціальні потреби - 8,5 тис. Д.Є.


  1.5.2 Розрахунок витрат на оплату праці службовців

  Фонд оплати праці службовців підприємства визначається з урахуванням чисельності цієї категорії працюючих та їх середньомісячної з / п, що включає в себе всі доплати (премії, виплати по районному коефіцієнту і ін.).

  Кількість штатних одиниць службовців і розмір середньомісячної з / п слід прийняти за даними табл. 12.
  Таблиця 12

  Дані для розрахунку ФОП службовців

  п / п

  Категорія персоналу

  Кількість штатних

  одиниць, чол.

  середньомісячна

  з / п, тис. Д.Є.

  1

  цехової персонал

  4

  1,2

  2

  общезаводской персонал

  5

  1,5

  Расчет12. Штатним розкладом визначена чисельність адміністративно-управлінського персоналу підприємства в кількості 9 чоловік, в т. Ч. Цехової персонал - 4 чол., Общезаводской персонал - 5 чол. Встановлено також розміри посадових окладів і відповідних до них доплат за категоріями працівників.

  Розрахунок витрат на оплату праці службовців підприємства з відрахуваннями на соціальні потреби наводяться в табл. 13.
  Таблиця 13

  Річний ФОП керівників, фахівців та інших службовців

  п / п

  Категорія

  персоналу

  чисельність,

  чол

  середньо-

  місячна

  з / п, тис.

  Д.Є.

  Річний

  фонд оплати праці,

  тис. Д.Є.

  відрахування на

  соціальні потреби

  (26%),

  тис. Д.Є.

  Річний

  ФОП з відрахуваннями

  на соц.

  потреби, тис.

  Д.Є.

  1

  цехової персонал

  4

  1,2

  57,6

  15,0

  72,6

  2

  общезаводской персонал

  5

  1,5

  90

  23,40

  113,4


  РАЗОМ

  9


  147,6

  38,4

  186,0


  1.6 Розрахунок накладних витрат


  Будь-якого виду діяльності супроводжують витрати, пов'язані з організацією, обслуговуванням виробництва і управлінням підприємством. Такі витрати називаються накладними або непрямими і до них відносяться загальновиробничі (цехові) і загальногосподарські витрати.

  Перелік загальновиробничих витрат і укрупнені нормативи для їх розрахунку наводяться в табл.14.
  Таблиця 14

  Дані для розрахунку загальновиробничих витрат

  № п / п

  Статті витрат

  Нормативи для розрахунку

  1

  Зміст, ремонт та експлуатація обладнання (без оплати праці допоміжних робітників)

  3% від вартості обладнання

  2

  Утримання та ремонт будівель, споруд

  4% від вартості будівель і споруд

  3

  Охорона праці

  5% від ФОП допоміжних робітників і цехового персоналу

  4

  знос МБП

  2% від вартості обладнання

  5

  Інші витрати

  10% від суми попередніх витрат

  Розрахунок 13. За встановленим нормативам для розрахунку загальновиробничих витрат визначимо річну суму цих витрат (табл. 15).
  Таблиця 16

  Дані для розрахунку загальногосподарських витрат

  п / п

  Статті витрат

  Нормативи для розрахунку

  1

  Утримання та ремонт будівель, споруд

  20% від вартості будівель і споруд

  2

  Витрати на службові відрядження і переміщення

  10% від ФОП загальнозаводського персоналу

  3

  Витрати на пожежну і сторожову охорону

  3% від ФОП загальнозаводського персоналу

  4

  Канцелярські і поштово-телеграфні витрати

  2% від ФОП загальнозаводського персоналу

  5

  Витрати на підготовку кадрів і оргнабор працівників

  4% від ФОП загальнозаводського персоналу

  6

  Податки, збори

  40% від ФОП з відрахуваннями на соціальні потреби загальнозаводського персоналу

  7

  Інші витрати

  10% від суми попередніх витрат

  Расчет14. За встановленим нормативам для розрахунку загальногосподарських витрат визначимо річний розмір цих витрат (табл.17).  Таблиця 17

  Кошторис загальногосподарських витрат

  п / п

  Статті витрат

  Пояснення до розрахунків

  Сума витрат за рік, тис. Д.Є.

  1

  ФОП загальногосподарського персоналу

  Табл. 13

  90

  2

  Відрахування на соціальні потреби

  Табл. 13

  23,40

  3

  Утримання та ремонт будівель, споруд

  117 * 0,29

  23,38

  4

  Витрати на службові відрядження і переміщення

  90 * 0,11

  9,00

  5

  Витрати на пожежну і сторожову охорону

  90 * 0,02

  2,70

  6

  Канцелярські і поштово-телеграфні витрати

  90 * 0,02

  1,80

  7

  Витрати на підготовку кадрів і оргнабор працівників

  90 * 0,04

  3,60

  8

  Податки, збори

  (90 + 23,4) * 0,41

  45,36

  9

  Інші витрати

  199,24 * 0,13

  19,92


  РАЗОМ

  -

  219,16

  1.7 Розрахунок комерційних витрат

  Расчет15. За даними табл. 8, 15,17 і розрахунку 11 визначимо величину виробничих витрат: 564,4 + 165,5 + 219,16 + 189,7 = 1138,8 тис. Д.Є. Прийнявши норматив для розрахунку комерційних витрат у розмірі 2,1%, исчислим їх річну суму: 1138,8 * 0,021 = 23,9 тис. Д.Є.


  1.8 Термін здійснення інвестиційного проекту


  Кожному етапу здійснення інвестиційного проекту відповідають певні витрати, які поділяються на:

  - Початкові або капиталообразующие вкладення в землю, будівництво об'єкта, на придбання обладнання і пророст оборотного капіталу;

  - Поточні або операційні;

  - Ліквідаційні.

  Етапи здійснення проекту і терміни їх здійснення:

  1) будівництво об'єкта (включаючи проектно-вишукувальні роботи) та закупівля обладнання - 2 роки;

  2) освоєння виробничої потужності - 2 роки;

  3) робота на повну потужність - 6 років;

  Освоєння капиталообразующих інвестицій залежить від прийнятого графіка здійснення проекту, тобто від конкретних термінів і тривалості виконання окремих етапів. Для прийняття рішення з цього питання слід керуватися такими вказівками:

  1.Для всіх випадків, т. Е. При встановленні будь-якого терміну здійснення проекту:

  - В першому році реалізації проекту передбачити всі витрати, пов'язані з придбанням землі і підготовкою будівельного майданчика;

  - Витрати по підготовці виробництва освоїти в останній рік будівництва об'єкта;

  - Інвестиції в оборотний капітал передбачити в такі строки: в 1-му році виробництва - 70%, в 2-му - 90%, в 3-му - 100% від загальної потреби.

  2. Розподіл інвестицій по роках на будівництво основних і допоміжних об'єктів і придбання обладнання залежить від встановленого терміну будівництва підприємства і здійснюється на основі даних табл.18. У цій же таблиці з урахуванням тривалості періоду освоєння виробництва - наводяться рекомендовані кордону рівня освоєння ПМ по роках.

  Таблиця 18

  Розподіл витрат на будівництво, обладнання та рівень освоєння ПМ по роках

  Тривалістю-ність строіт-

  ва і освоєння вироб-ва,

  років

  рік реалізацію

  ції проекту

  Розподіл інвестицій,%

  освоєння

  виробництва,

  в% від ви-

  водственной

  потужності

  Строит-во

  основних і

  допоміжних

  об'єктів

  придбання

  обладнання

  2

  1-й

  65%

  35%

  55%

  2-й

  100%

  100%

  75%

  Розрахунок 16. Будівельно-монтажні роботи передбачається здійснити за 2 роки. Протягом цього терміну передбачено також поставити і змонтувати обладнання підприємства. При цьому в перший рік реалізації проекту планується освоїти 65% витрат на будівництво будівель і споруд, 35% витрат на придбання обладнання.

  Протягом другого року реалізації проекту планується освоїти інші витрати, пов'язані з будівництвом основних і допоміжних об'єктів і придбанням обладнання.

  З урахуванням вищевикладеного сума інвестицій складе:

  1) в перший рік реалізації проекту -264,6 Д.Є.,

  в тому числі на:

  - Придбання земельної ділянки - 0,54 тис. Д. Е,

  - Підготовку будівельного майданчика - 2,3 тис. Д.Є.,

  - Будівництво будівель та споруд - 76,0 тис. Д. Е (116,9 * 0,65),

  - Придбання і встановлення обладнання - 174,5 тис. Д. Е (498 * 0,45)

  - Створення супутніх об'єктів - 11,6 тис. Д.Є. (21 * 0,55)

  2) у другому році реалізації проекту - 412,1 тис. Д.Є.

  в тому числі на:

  - Будівництво будівель та споруд - 40,9 тис. Д.Є. (116,9-76,0),

  - Придбання і встановлення обладнання - 323,5 тис. Д.Є. (498-174,5),

  - Створення супутніх об'єктів -9,4 тис. Д.Є. (21-11,6),

  - Підготовка виробництва - 38,2 тис. Д.Є.

  Освоєння виробничої потужності починається з 3-го року реалізації проекту, який є першим роком виробничого періоду. Отже, витрати на заміну допоміжного обладнання (з терміном служби 4 роки) в сумі 48,3 тис. Д.Є. матимуть місце в 7-му році реалізації проекту (або в 5-му році виробництва).

  Потреба в оборотних коштах планується забезпечити в 1-му році виробництва на 70%, у 2-му - 85%, в 3-му - 100% від загальної потреби. Тоді розмір інвестицій складе відповідно по роках: 60,9 тис. Д.Є. (87 * 0,63), 13,1 тис. Д.Є. (87 * 0,15) і 13,1 тис. Д.Є. (87 * 0,15).

  Виробничу потужність підприємства планується освоїти протягом 2-х років. Рівень освоєння ПМ складе:

  1-й рік виробництва - 55%;

  2-й рік виробництва - 75%.

  Отже, обсяги реалізації продукції по роках відповідно становитимуть 49,4 тис. Виробів (90 * 0,55) і 67,4 тис. Виробів (90 * 0,75).

  Загальний період виробництва (освоєння і робота на повну потужність), виходячи з терміну служби ведучого обладнання, складе 8 років, а життєвий цикл проекту - 10 років.


  2.Фінансово-економічна оцінка проекту


  Завершальним етапом техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту є його фінансово-економічна оцінка, що дозволяє, з одного боку, проаналізувати фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників, а з іншого боку, з огляду на витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту - переконатися в здатності проекту гарантувати збереження купівельної цінності авансованого в нього капіталу і забезпечити необхідну норму прибутковості.

  Фінансово-економічна оцінка проекту включає в себе великі цифри про інвестиції; відомості про умови та джерела фінансування проекту; інформацію про поточні операційних витратах; дані про ліквідаційну вартість та обсяги продажів; визначення чистого прибутку; розрахунок грошових потоків; розрахунок економічних показників проекту.


  2.1 Розрахунок загальних інвестицій

  Розрахунок 17. На основі даних табл.6,18 і результатів розрахунку 16 складемо табл.19.


  2.2 Джерела і умови фінансування проекту


  Фінансування інвестиційного проекту може здійснюватися за рахунок власних, залучених та запозичених коштів.

  Як власних фінансових коштів, що утворюють засновницький капітал, можуть виступати такі джерела, як прибуток, амортизаційні відрахування, земельні ділянки та інші види активів підприємства. Залучений капітал утворюється за рахунок коштів акціонерів-пайовиків шляхом додаткової емісії акцій, бюджетних коштів та інших внесків, що надаються на безоплатній основі.

  Всі перераховані фінансові кошти утворюють власний акціонерний капітал реципієнта (підприємства, що використовує інвестиції). Кошти, залучені з боку, не підлягають поверненню, а суб'єкти, які надали їх, беруть участь в доходах від реалізації інвестицій на правах пайової власності.

  Позиковий капітал реципієнта утворюється, перш за все, за рахунок кредитів, що надаються державою, банками та іншими інвесторами на поворотній основі і заздалегідь визначених умовах (терміни погашення, процентна ставка). До позикових засобів відносяться також кредити (аванси) постачальників обладнання, сировини, матеріалів і поточні стійкі пасиви підприємства (заборгованість по заробітній платі, податкові платежі). Суб'єкти, що надали кошти на поворотній основі, в майбутніх доходах не беруть участь.

  У даній роботі джерелом фінансування підприємства є як власні, так і позикові кошти.

  При використанні власного і позикового капіталу для фінансування проекту перш за все рекомендується залучати кошти засновників і пайовиків, причому в першу чергу бажано використовувати кошти засновників, а потім - внески пайовиків. Загальна величина акціонерного капіталу приймається в розмірі 55% від необхідного обсягу інвестицій. У складі власних коштів засновницький капітал складає 76%.

  Потреба в позикових коштах визначається шляхом зіставлення власного капіталу із загальною потребою в інвестиціях. Позикові кошти рекомендується залучати в більш пізні терміни, що дозволить пом'якшити тягар виплати відсотків за їх використання.

  Кредит постачальників визначається графіком виконання будівельно-монтажних робіт і термінами поставки обладнання. Величина кредиту постачальників приймається в розмірі 71% від загальної суми позикових коштів.

  Стійкі пасиви формуються після початку виробничої діяльності, тому використовувати це джерело фінансування проекту можна тільки починаючи з 1-го року освоєння виробничої потужності. Розмір стійких пасивів орієнтовно розраховується як сума 75% місячного ФОП з відрахуваннями на соціальні потреби всіх працюючих і 50% місячних податкових платежів, що включаються в собівартість продукції.

  Банківський кредит слід залучати в останню чергу.

  Як уже зазначалося, фінансові кошти акціонерів і кредиторів залучаються на певних умовах, що визначаються учасниками інвестиційного проекту. Йдеться про виплату акціонерам дивідендів і умови погашення позикових коштів.

  Порядок використання позикових коштів приймається наступним:

  1) кредити банку і постачальників залучаються строком на 3 і 4 роки відповідно.

  2) процентна ставка банківського кредиту становить 9%, для кредиту постачальників - 9% річних.

  Рішення про інвестування проекту має прийматися з урахуванням фактора ризику, тобто можливої ​​невизначеності умов реалізації проекту. Це може бути пов'язано з нестабільністю поточної економічної ситуації, фінансового та податкового законодавства; коливаннями ринкової кон'юнктури; невизначеністю інтересів і поведінки учасників (інвесторів) проекту; порушенням технології виробництва продукції та іншими непередбаченими ситуаціями. Передбачити в розрахунках все різноманіття такого роду невизначеностей досить складно, маючи на увазі ще й те, що багато факторів піддаються тільки змістовному (а не формальному) обліку.

  В роботі для досягнення певної стійкості проекту (поряд з ретельним опрацюванням структури і розподілу інвестицій за часом) передбачається деякий запас фінансових ресурсів у порівнянні з їх розрахункової потреби. Це перевищення приймається в розмірі 0,75% і враховується в складі власних коштів.

  Розрахунок 18. Джерелами фінансування інвестиційного проекту є:

  1. Власні кошти (акціонерний капітал) в сумі 447 тис. Д.Є. (55% від загальної потреби), в т.ч. внески засновників становлять 339,4 тис. Д.Є. (76% від акціонерного капіталу), внески пайовиків - 107,2 тис., Де. (24% від акціонерного капіталу). Засоби засновників вносяться в 1-му році, кошти пайовиків - у 2-му році реалізації проекту.

  2. Позикові кошти в сумі 365 тис. Д.Є. (45% від загальної потреби), т.ч. кредит постачальників становить 259,4 тис. Д.Є. (71% від позикових коштів), поточні пасиви - 28 тис. Д.Є. (Визначаються за спеціальним розрахунком), банківський кредит - 78 тис. Д.Є. (365-259,4-28).

  Розрахунок поточних пасивів: річний ФОП всіх працівників підприємства з відрахуваннями на соціальні потреби за даними розрахунків 11 і 12 становить 417,1 тис. Д. Е., Місячний - 34,8 тис. Д.Є. (417,1 / 12). Податкові платежі в собівартості продукції складають за рік 45,36 тис. Д.Є. (За даними табл.17), за місяць -3,8 тис. Де. (45,36 / 12). Розмір поточних пасивів, який визначається як сума 75% ФОП з відрахуваннями і 50% податкових платежів, складе 39,71 тис. Д.Є. (34,8 * 0,75 + 3,8 * 0,5).

  Кредит постачальників залучається в 2-му році терміном на 4 роки, банківський кредит - в 3-му році реалізації проекту терміном 4 роки. Поточні пасиви використовуються в 3-му році виробничого циклу (5-м році реалізації проекту).

  Інформація про джерела і терміни фінансування наводиться в табл. 20.


  Таблиця 20

  Джерела фінансування проекту

  п / п

  джерела

  розміри фінансування

  будівельник

  ство

  освоєння

  повна потужність

  Разом

  Роки інвестиційного періоду

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  засновники

  339


  339

  2

  пайовики


  107

  107

  3

  кредит

  постачальників


  259

  259

  4

  кредит банку  78
  78

  5

  поточні пасиви
  28  28


  РАЗОМ:

  · розрахункова

  потреба

  · з урахуванням

  фактора ризику

  В т.ч. акціонерний капітал


  339


  346  346


  367


  367  107


  78


  78  -


  28


  28  -


  -


  -  -


  -


  -  -


  -


  -  -


  -


  -  -


  -


  -  -


  -


  -  -


  812


  818  453

  Примітка до табл.20.

  Величина запасу фінансових ресурсів прийнята в розмірі 0,75% від розрахункової потреби. Сума запасу склала 6,1 тис.д.е. (812 * 0,0075) і врахована в складі засновницького капіталу.

  Розрахунок 19. Умови використання акціонерного капіталу і залучення позикових коштів приймаються наступними:

  1.По акціях засновників і пайовиків, починаючи з 1-го року виробництва продукції (з 3-го року реалізації проекту), виплачуються дивіденди за ставкою 6% річних. Сума дивідендів складе:

  · За рік -27,2 тис.д.е. (453 * 006);

  · За весь термін виплати - 217,3 тис.д.е. (27,2 * 8).

  2.Возврат кредиту постачальників починається з 1-го року виробництва продукції і здійснюється рівномірно протягом 4 років. Ставка відсотків за кредит становить 9% річних.

  Розрахунок сум відсотків за кредит (за станом на кінець року):

  · За 1-й рік (3-й рік реалізації проекту) - 259 * 0,09 = 23,3 тис.д.е .;

  · За 2-й рік (4-й рік реалізації проекту) - (259-64,86) * 0,09 = 17,5 тис.д.е .;

  · За 3-й рік (5-й рік реалізації проекту) - (259-129,82) * 0,09 = 11,7 тис.д.е .;

  · За 4-й рік (6-й рік реалізації проекту) - (259-194,58) * 0,09 = 5,8 тис. Д.Є.

  Таким чином, до кінця 5-го року реалізації проекту буде повернений кредит постачальників і погашені відсотки по ньому. Результати розрахунків зводяться в табл.21.

  3.Банковскій кредит повертається в 5-м, 6-м, 7-м роках реалізації проекту в сумах 39; 19,5; 19,5 тис.д.е. відповідно. Кредит отримано під 9% річних.

  Розрахунок сум відсотків за кредит (за станом на кінець року):

  · За 1-й рік (4-й рік реалізації проекту) - 78 * 0,09 = 7 тис.д.е .;

  · За 2-й рік (5-й рік реалізації проекту) - 78 * 0,09 = 7 тис.д.е .;

  · За 3-й рік (6-й рік реалізації проекту) - (78-39) * 0,09 = 3,5 тис.д.е .;

  Таким чином, до кінця 7-го року реалізації проекту буде повернута вся сума кредиту і погашені відсотки по ньому. Результати розрахунків зводяться в табл.22.

  2.3 Виробнича програма та обсяги продажів


  Виробнича програма передбачає розрахунок обсягів виробництва продукції по роках експлуатаційного періоду з урахуванням можливого освоєння виробничої потужності. Обсяг продажів в натуральному вимірі відповідає фізичному обсягу виробництва продукції. Таким чином, збут продукції відбуватимуться обсягах, відповідних випуску готових виробів, тобто без урахування залишків останніх на складах підприємства.

  Розрахунок 20. За даними розрахунку 16 освоєння виробничої потужності починається з 3-го року реалізації проекту і здійснюється протягом 2-х років. Отже, починаючи з 5-го року реалізації проекту, підприємство працює на повну потужність, випускаючи щорічно 90 тис. Виробів (розрахунок 1).

  З урахуванням прийнятого в розрахунку 16 рівня освоєння потужності, розрахуємо виробничу програму підприємства з розбивкою по роках експлуатаційного циклу (табл.23).


  Таблиця 23

  Виробнича програма та обсяги продажів

  п / п

  показники

  Значення показників за роками, тис.д.е.

  Роки інвестиційного періоду

  Усе-

  го

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Встановлена ​​ПМ, тис.ізд.


  -

  90

  90

  90

  90

  90

  90

  90

  90

  719

  2

  % Освоєння ПМ

  -

  -

  55

  75

  100

  100

  100

  100

  100

  100


  3

  Обсяг виробництва і продажу, тис.ізд.

  -

  -

  49

  67

  90

  90

  90

  90

  90

  90

  656

  2.4 Розрахунок собівартості продукції


  Кількість продукції, яке підприємство може запропонувати на ринку, залежить від рівня витрат на її виробництво і реалізацію, а також ціни, по якій ця продукція буде продаватися на ринку. Тому знання і правильний розрахунок витрат на виробництво і збут продукції є одним з найважливіших умов ефективного господарювання підприємства.

  Витрати на виробництво і реалізацію продукції можуть бути представлені в показнику собівартості продукції, яка характеризує в грошовому вимірі витрати підприємства, необхідні для здійснення ним своєї виробничої і комерційної діяльності.

  Витрати, що становлять собівартість продукції, прийнято класифікувати за деякими ознаками: в залежності від економічної ролі та участі в процесі виробництва, за способом включення до собівартості продукції, по відношенню до обсягу виробництва і т.д.

  З метою курсової роботи витрати на виробництво і реалізацію продукції представляються за принципом об'єднання декількох ознак і формують повну собівартість продукції за наступною схемою:

  1. Операційні витрати, в т.ч .:

  · Виробничі;

  · Періодичні;

  · Комерційні.

  2. Амортизація.

  3. Фінансові витрати.

  У складі виробничих витрат враховуються прямі виробничі витрати (витрати на матеріальні ресурси і оплату праці основних робітників з відрахуваннями на соціальні потреби) і накладні виробничі витрати (загальновиробничі витрати). Виробничі витрати відносяться до умовно-змінним, тому що вони обумовлені протіканням виробничого процесу. Величина цих витрат безпосередньо, тобто прямо пропорційно залежить від зміни обсягів виробництва продукції. Виробничі витрати визначаються за даними табл.8,15 і розрахунку 11 з урахуванням ступеня освоєння виробничої потужності (табл. 23).

  Періодичні накладні та комерційні витрати, як вже зазначалося в розділах 1.6 і 1.7, відносяться до умовно-постійних витрат. Їх величина не залежить від кількості продукції, що випускається і розраховується на повний (відповідний виробничої потужності) обсяг виробництва продукції. Періодичні та комерційні витрати визначаються за даними табл.17 і розрахунку 15.

  Амортизаційні відрахування також відносяться до умовно-постійних витрат. Величина річної суми амортизації (табл.9) залишається незмінною протягом усього виробничого періоду.

  До фінансових витрат відносяться суми відсотків, що виплачуються за надані кредити. Враховувати в складі собівартості продукції подібні виплати дозволяється тільки в межах встановленої Центральним банком РФ ставки рефінансування (облікової ставки). Фінансові витрати відносяться до умовно-постійних витрат, тому що їх розмір залежить тільки від джерела і умов надання кредитних ресурсів. Величина фінансових витрат визначена розрахунком 19 (табл. 21,22).

  Розрахунок 21. З урахуванням викладених вище пояснень визначимо повну собівартість продукції (загальні витрати) і собівартість одиниці продукції. Результати розрахунків представлені в табл. 24.

  Для розрахунку повної собівартості продукції значення складових її витрат прийняті з округленням до цілих чисел.

  2.5 Чистий прибуток і грошові потоки


  З метою об'єктивної оцінки ефективності інвестицій, а також можливості своєчасного втручання та коригування фінансового плану реалізації проекту необхідно скласти звіт про чистий прибуток і розрахувати грошові потоки відповідно до календарного графіку здійснення інвестиційного проекту.

  2.5.1 Розрахунок чистого прибутку

  Особливий інтерес і привабливість для засновників і пайовиків (акціонерів підприємства) подає звіт про майбутнього прибутку, тому що виплата передбачуваних дивідендів можлива тільки за умови отримання підприємством чистого прибутку. Крім того, інформація про майбутні доходи вельми корисна для власника проекту, тому що дозволяє йому попередньо оцінити можливості використання нерозподіленого прибутку.

  У звіті про прибутки відображаються наступні показники:

  1) загальний дохід підприємства;

  2) маржинальний прибуток;

  3) балансовий прибуток;

  4) чистий прибуток.

  Загальний дохід підприємства включає в себе виручку від реалізації продукції (дохід від продажів) і ліквідаційну вартість об'єкта.

  Виручка від реалізації (без непрямих податків) визначається як добуток оптової ціни продукції на обсяг продажу в натуральному вимірі.

  На практиці процес формування цін на продукцію досить складний. При обгрунтуванні оптових цін слід враховувати, з одного боку, величину витрат на виробництво і реалізацію продукції (мінімальний рівень ціни), а з іншого - попит на продукцію і наявність конкуренції (максимальний рівень ціни).

  У даній роботі величина оптової ціни приймається орієнтовно, виходячи з запропонованої рентабельності виробництва продукції в розмірі 37%.

  Ліквідаційна вартість об'єкта розраховується, як уже зазначалося, в останньому році його експлуатації. Ліквідаційна вартість включає в себе вартість земельної ділянки; недоамартізірованную вартість будівель, споруд, обладнання; вартість оборотного капіталу.

  Розрахунок 22. Собівартість одиниці продукції при роботі на повну потужність становить 13,8 Д.Є. (Табл.24). Рентабельність виробництва продукції прогнозується на рівні 37%. Тоді величина оптової ціни складе: 13,8 * 1,37 = 18,9 Д.Є.

  Для визначення виручки від реалізації продукції обсяги продажів приймаються за даними табл.23.

  Розрахунок ліквідаційної вартості виконується з використанням даних табл.6 і приводиться в табл.25.


  Таблиця 25

  Розрахунок ліквідаційної вартості об'єкта

  п / п

  елементи об'єкта

  Початковому

  ная вартість,

  тис.д.е.

  відсоток

  повернення,%

  поворотна

  вартість,

  тис.д.е.

  1

  Земельна ділянка

  0,54

  100%

  0,5

  2

  Будівлі та споруди

  117

  66%

  77,1

  3

  Оборотний капітал

  87

  100%

  87,0


  РАЗОМ  165


  Розрахунок загального доходу підприємства за роками експлуатаційного періоду наводиться в табл.26.


  Таблиця 26

  Загальний дохід підприємства, тис.д.е.

  п / п

  показники

  Значення показників за роками виробничого періоду

  всього

  освоєння

  повна потужність

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Виручка від реалізації продукції (дохід від продажів)

  934

  1274

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  12399

  2

  ліквідаційна вартість
  165

  165


  РАЗОМ

  934

  1274

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  1863

  12564


  Маржинальний прибуток визначається як різниця між загальним доходом і собівартістю продукції в межах прямих виробничих витрат. За рахунок маржинального прибутку відшкодовуються всі наступні витрати, пов'язані з операційною діяльністю (накладні періодичні комерційні витрати) і в результаті виходить прибуток від операції.

  Балансова прибуток, який визначається як різниця між загальним доходом і повною собівартістю продукції, являє собою (з певною часткою умовності) оподатковуваний прибуток. Справа в тому, що чинним податковим законодавством за рахунок балансового прибутку (до її оподаткування) передбачено виплату ряду податків і зборів регіонального і місцевого значення. У зв'язку з нестабільністю і невизначеністю законодавства щодо стягнення цих податків (особливо місцевих) в роботі ними можна знехтувати, а федеральний податок на прибуток слід розрахувати від величини балансового прибутку за чинною максимальною ставкою податку в розмірі 24%. Причому податкові платежі можна передбачити, починаючи з першого року виробничого періоду.

  Чистий прибуток підприємства утворюється шляхом вирахування з балансового прибутку суми податкових платежів.

  Розрахунок 23. У даному проекті передбачається звільнення підприємства від сплати податку на прибуток в перші 2 роки виробництва, тобто на період освоєння виробничої потужності. Ставка податку на прибуток приймається в розмірі 24%.

  Використовуючи дані табл.24 і 26, складемо звіт про прибуток підприємства за роками експлуатаційного періоду (табл.27).


  2.5.2 Розрахунок грошових потоків

  Для підтвердження того, що проект забезпечений фінансовими ресурсами на весь період його здійснення, необхідно визначити критерії можливості бути реалізованим і комерційної ефективності проекту.

  Необхідною умовою успіху інвестиційного проекту і критерієм його прийняття служить позитивне значення загального сальдо грошового потоку надходжень і платежів (доходів і витрат), яке визначається підсумовуванням підсумкових величин сальдо операційної (виробничо-збутової), інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

  Розрахунок економічного ефекту проекту на основі фінансового аналізу припливу і відпливу грошових коштів отримав назву методу потоку готівки, який передбачає розрахунок грошових потоків для фінансового планування (касової готівки) і розрахунок чистої поточної вартості інвестицій.

  При розрахунку потоків реальних грошей слід мати на увазі принципова відмінність понять припливів і відтоків реальних грошей від понять доходів і витрат. Існують певні види грошових витрат (наприклад, амортизація), які зменшують чистий прибуток, але не впливають на потоки реальних грошей, тому що ці витрати не припускають операцій по перерахуванню грошових сум. З іншого боку, не всі грошові виплати, що впливають на потік реальних грошей, фіксуються як витрати. Наприклад, придбання матеріальних ресурсів або майна пов'язано з відтоком реальних грошей, але не є витратою.

  У світлі викладеного при розрахунку грошових потоків для фінансового планування до складу припливу включаються всі вступники на розрахунковий рахунок (у касу) кошти, незалежно від їх джерела, а відтік показує всі витрати, незалежно від напрямку їх використання. В даному випадку в складі прибуткової частини враховуються всі джерела фінансування інвестицій (власні і позикові), а в видаткову частину включаються всі виплати, в тому числі виплати дивідендів, тоді як при розрахунку чистої вартості інвестицій їх величина показується в звіті про прибутки інвестора.

  Розрахунок грошових потоків для фінансового планування виконується без урахування фактора часу в цілях підтвердження забезпеченості проекту фінансовими ресурсами на весь період його здійснення.

  Сальдо готівки в будь-якому році реалізації проекту визначається як різниця між величиною припливу грошових коштів і величиною їх відтоку. Сальдо готівки не повинно бути негативною величиною. Якщо в якомусь році розрахунку сальдо реальних грошей негативне, значить, проект в даному вигляді не може бути здійснений незалежно від величини інтегральних показників ефективності. В такому випадку необхідно переглянути проект, збільшивши дохідну частину і (або) зменшивши видаткову, і (або) вишукати додаткові джерела фінансування, тому що негативна різниця свідчить про дефіцит фінансових ресурсів і для успішної реалізації проекту необхідні додаткові (власні або позикові) грошові ресурси.

  Розрахунок 24. У табл.28 наводиться розрахунок грошових потоків для фінансового планування.


  Таблиця 28

  Грошові потоки для фінансового планування

  (Касове сальдо), тис.д.е.

  п / п

  показники

  Значення показників за роками інвестиційного

  періоду

  всього

  Будів-будівництві

  освоєння

  повна потужність

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  А

  Приплив (пос

  тупленіе) на-

  особистостей, (+)

  346

  367

  1012

  1302

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  13217

  1

  джерела фі

  сування

  (Табл.20)

  346

  367

  78

  28  818

  2

  Дохід від про-

  даж (табл.26)  934

  1274

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  12399

  Б

  Відтік (ви-

  ти) налічнос-

  тей, (-)

  265

  412

  925

  +1062

  тисячі чотиреста тридцять один

  1440

  1319

  1300

  1300

  1339

  10803

  1

  загальні інвес-

  тиции (табл.19)

  265

  412

  61

  13

  13

  48

  812

  2

  операційні

  витрати

  (Табл.24)  749

  933

  1 163

  1 163

  1 163

  1 163

  1 163

  1 163

  8658

  3

  повернення бан-

  ковського кре-

  дита (табл.22)

  39,0

  19,5

  19,5

  0,0

  0,0

  0,0

  78,0

  4

  відсотки за

  кредит банків
  7

  7

  4

  0

  0

  0

  0

  27

  5

  Повернення кредиту постачальників (табл.21)  64,9

  64,9

  64,9

  64,9

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  259,4

  6

  відсотки за

  кредит постачальників  23

  18

  12

  6

  0

  0

  0

  0

  58,4

  7

  Податок на при-

  бувальщина (табл.27)

  106

  108

  110

  110

  110

  150

  693

  8

  дивіденди

  (Розрахунок 19)  27,2

  27,2

  27,2

  27,2

  27,2

  27,2

  27,2

  27,2

  217,3

  В

  сальдо грошових

  ної налічнос-

  ти за рік, (+, -)

  81

  -45

  87

  239

  267

  259

  379

  399

  399

  359

  2424

  Г

  грошова на-

  особистість на-

  наростаючим

  підсумком, (+, -)

  81

  35

  122

  362

  629

  888

  1267

  1666

  2064

  2424  Сальдо готівки на "розрахунковому рахунку" в кожному році реалізації проекту має позитивний результат, що свідчить про забезпеченість інвестиційного проекту фінансовими ресурсами на весь період його здійснення.

  Чистий грошовий потік в будь-якому році реалізації проекту визначається як різниця між величиною припливу грошових коштів і величиною їх відтоку. У складі припливу коштів враховуються результати здійснення проекту (загальний дохід), а відтік коштів відображає всі витрати інвестора, необхідні для досягнення цих результатів (власні інвестиційні витрати, операційні та фінансові витрати, повернення кредиту, податкові платежі).

  Чисті грошові потоки розраховуються для подальшого визначення чистої поточної вартості інвестицій і побудови фінансового графіка здійснення проекту.

  Розрахунок 25. У табл.29 наводиться розрахунок чистих грошових потоків.


  Таблиця 29

  Чисті грошові потоки, тис.д.е.

  п / п

  Показу-ки

  Значення показників за роками інвестиційного періоду

  всього

  будів

  тельство

  освоєння

  повна потужність

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  А

  Приплив (надходження) на-

  особистостей, (+)  934

  1274

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  1863

  12564

  1

  Дохід від про- даж (табл.26)  934

  1274

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  1699

  12399

  2

  ліквідаційна вартість


  165

  165

  Б

  Відтік (ви-

  ти) налічнос-

  тей, (-)

  346

  107

  837

  одна тисяча двадцять дві

  1419

  тисяча триста шістьдесят чотири

  1292

  тисячі двісті сімдесят три

  тисячі двісті сімдесят три

  1312

  7851

  1

  Активи, створені за рахунок усіх источни-

  ков за мінусом

  позикових (табл.20)

  346

  107

  453

  2

  операційні

  витрати

  (Табл.24)  749

  933

  1 163

  1 163

  1 163

  1 163

  1 163

  1 163

  8658

  3

  Фінанс-ші

  витрати

  (Табл.21, 22)  23

  25

  19

  9

  0
  76

  4

  Податок на прибуток (табл.27)

  106

  108

  110

  110

  110

  150

  693

  5

  Повернення кредитів (табл.21,22)  64,9

  64,9

  103,9

  84,4

  19,5
  337

  6

  Поточні пасиви (табл.20)

  28


  28

  В

  Чистий грошовий потік за

  рік, (+, -)

  -346

  -107

  97

  252

  280

  334

  406

  426

  426

  551

  2319

  Г

  Те ж нарос-

  ющим підсумком,

  (+, -)

  -346

  -453

  -356

  -104

  176

  510

  916

  1342

  1768

  2319


  2.6 Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту


  Для визначення економічної доцільності вкладення капіталу в інвестиційний проект використовуються 2 групи методів:

  · Прості (статистичні) методи;

  · Методи, засновані на дисконтуванні (динамічні).

  У першому випадку для оцінки ефективності інвестицій розраховуються показники рентабельності інвестицій і термін окупності проекту ..

  Рентабельність всіх інвестицій (або акціонерного капіталу) носить назву простий норми прибутку і визначається за допомогою наступних розрахунків:

  · Для всіх інвестицій:


  Р К = (П Ч / К) * 100%, (4)


  де Р К - рентабельність всього капіталу,%;

  П Ч - середньорічна сума чистого прибутку, тис.д.е .;

  К - загальна сума інвестицій, тис.д.е .;

  · Для акціонерного капіталу:


  Р АК = (П Ч / К А) * 100%, (5)


  де Р АК - рентабельність акціонерного капіталу,%;

  До А - величина акціонерного капіталу, тис.д.е.

  Економічна інтерпретація та аналіз простий норми прибутку полягає в оцінці достатності щорічного відшкодування інвестиційних витрат за рахунок чистого прибутку. Щоб зробити висновок про доцільність проведення подальших розрахунків по оцінці проекту, необхідно зіставити розрахункове значення простий норми прибутку з мінімальним або середнім рівнем прибутковості. Крім того, величина рентабельності акціонерного капіталу служить підставою для планування і підрахунку для розміру дивідендів.

  Термін окупності проекту (Т ОК), що характеризує тривалість періоду, протягом якого проект буде працювати "на себе», можна визначити як величину, зворотну показником рентабельності, який розраховується за виразом (4). Однак, з огляду на, що повернення спочатку авансованого капіталу здійснюється як за рахунок чистого прибутку підприємства, так і за рахунок амортизаційних відрахувань, термін окупності проекту більш точно можна розрахувати методом повного відшкодування витрат. у цьому випадку рік, в якому сума чистого прибутку і амортизації ії, розрахована наростаючим підсумком, стає рівною загальних інвестицій або перевищує їх розмір, і буде роком окупності проекту.

  Розрахунок 26. Для визначення простий норми прибутку розрахуємо середньорічну суму чистого прибутку підприємства (як середньоарифметична величину). При терміні реалізації проекту 10 років і величиною чистого прибутку за весь період в сумі 2520 тис.д.е. (Табл.27) середньорічний розмір чистого прибутку складе:

  П Ч = 2520/10 = 252 тис.Д.Є.

  За даними табл. 20 величина всіх інвестицій становить 818 тис.д.е., в т.ч. акціонерний капітал - 453 тис.д.е.

  Розрахуємо показники рентабельності:

  · Для всього капіталу:

  Р К = (252/818) * 100% = 30,8%;

  · Для акціонерного капіталу:

  Р АК = (252/453) * 100% = 55,7%.

  Термін окупності проекту при укрупненому розрахунку складе 3,2 року. Більш точний розрахунок терміну окупності показаний в табл.30.

  З табл.30 видно, що на 5-му році реалізації проекту кумулятивна сума чистого прибутку і амортизації перевищила загальний розмір інвестицій. При нескладному подальшому розрахунку більш точного значення терміну окупності отримаємо величину цього показника рівний Т ОК = 4,7 року.

  Для остаточного прийняття рішення про ефективність інвестиційного проекту рекомендується використовувати динамічні методи оцінки, заснованих на дисконтуванні вартісних показників з урахуванням фактора часу.

  Справа в тому, що протягом будівництва промислового об'єкту, тобто з моменту початку авансування і до повного освоєння виробничої потужності, інвестиції в будівлі, споруди та обладнання не дають повної або часткової віддачі. Однак вони могли бути використані як депозитні вклади або залучені в інші сфери економіки, де їм забезпечена щорічна віддача в розмірі встановленої процентної ставки на капітал.

  Тому для більш об'єктивної оцінки ефективності інвестиційного проекту всі основні параметри, пов'язані з його здійсненням (як витрати, так і доходи), повинні бути перераховані з урахуванням зниження цінності грошових ресурсів у часі.

  Облік в розрахунках різно цінності грошей сьогоднішніх і завтрашніх або врахування фактора часу досягається шляхом дисконтування фінансових ресурсів, тобто приведення їх до цінності в початковому періоді. Досягається це шляхом множення вартісних показників t-го року на коефіцієнт дисконтування, який розраховується за виразом:


  q t = 1 / (1 + r) t, (6)


  де q t - коефіцієнт дисконтування (приведення);

  r - норма або ставка дисконтування (норма дисконту);

  t - порядковий номер року, притоки і відтоки якого наводяться до початкового року, тобто дисконтируются.


  r = i / 100, (7)


  де i - величина депозитного відсотка (ставка рефінансування,

  встановлювана Центральним банком РФ; річна ставка

  комерційного кредиту).

  Ставку дисконтування (r) інакше називають ставкою порівняння, тому що її можна застосовувати для вибору найбільш ефективного варіанту використання фінансових коштів (для інвестування нового будівництва, приміщення на банківський депозит, на покупку цінних паперів і т.п.).

  На практиці вибір величини ставки дисконтування є вельми важливим для всіх учасників проекту. Значення норми дисконту визначається з урахуванням структури використовуваного капіталу, діючого депозитного відсотка по вкладах, рівня інфляції, ступеня ризику, податкової системи та інших чинників.

  У даній роботі величину депозитного відсотка приймемо умовно в розмірі 10% річних.

  Для економічного обґрунтування інвестиційного проекту з урахуванням чинника часу використовуються наступні показники ефективності:

  · Чиста поточна вартість інвестицій;

  · Індекс прибутковості;

  · Внутрішня норма прибутковості;

  · Термін окупності інвестицій;

  · точка беззбитковості.

  2.6.1 Чиста поточна вартість інвестицій

  Одним з основних критеріїв ефективності проекту є чиста поточна вартість інвестицій (ГТС). Цей показник називають також чистим дисконтованих доходом або чистою приведеною вартістю, а у вітчизняній літературі - інтегральним економічним ефектом.

  Чиста поточна вартість - це сума поточних ефектів від здійснення інвестицій за весь розрахунковий період, приведена до року початку авансування. Таким чином, величина ГТС визначається множенням чистого грошового потоку на коефіцієнт дисконтування q t.

  Уважно проаналізувавши склад припливу і відпливу грошових коштів при розрахунку чистого грошового потоку (табл.29), можна зробити висновок про те, що ГТС формується за рахунок прибутку від операції і амортизаційних відрахувань за вирахуванням інвестиційних витрат, виплат відсотків за надані кредити і податкові платежі. Іншими словами, чистий дисконтований дохід - це ті власні кошти інвестора, які в подальшому можна авансувати прямим призначенням (амортизаційні відрахування) або шляхом реінвестування (наприклад, нерозподіленого прибутку або невиплачених дивідендів) на заміну застарілого обладнання, впровадження досягнень НТП і т.д, т . Е. використовувати ці кошти для цілей подальшого розвитку підприємства.

  Інвестиційний проект є економічно доцільним, якщо величина ГТС позитивна. Причому, чим більше значення ГТС, тим ефективніше проект. Негативний результат свідчить про збитковість проекту, тобто його нездатності відшкодувати інвестиційні та фінансові витрати, не кажучи вже про виплату дивідендів.

  Методику розрахунку величини ГТС, викладену вище (на основі дисконтування чистого грошового потоку) можна проілюструвати трохи інакше (за допомогою табл.32). Це викликано необхідністю використання результатів табл.32 в подальшому розрахунку індексу прибутковості. В даному випадку мова йде про обчислення ГТС як різниці між сумою наведених ефектів і приведеної величиною інвестиційних витрат. При цьому зі складу відтоку грошових коштів (для розрахунку ефектів) інвестиції слід виключити.

  Розрахунок 27. Ставка дисконтування для даного проекту приймається в розмірі r пр = 0,1 (при річній ставці банківського кредиту i = 10%).

  У табл.31 наводиться розрахунок ГТС на основі дисконтування чистого грошового потоку, а в табл.32 - модифікованим методом.

  За результатами виконаних розрахунків чиста поточна вартість інвестицій вийшла рівною ГТС = 1005 тис.д.е.

  Найбільше від'ємне значення кумулятивної ГТС склало 403 тис.д.е. Цей показник, званий максимальним грошовим відтоком, відображає необхідні розміри фінансування проекту і повинен бути пов'язаний з джерелами їх покриття.

  2.6.2 Індекс прибутковості

  Індекс прибутковості інвестицій або коефіцієнт рентабельності проекту з урахуванням чинника часу виступає, як і ГТС інвестицій, в якості одного з критеріїв ефективності проекту. Індекс прибутковості визначається як відношення суми наведених ефектів до сумарних дисконтованих інвестицій.


  ВД = Е дис / К дис, (8)


  де ІД - індекс дохідності або прибутковості проекту, ВО / д.е .;

  Е дис - сумарний дисконтований ефект, тис.д.е .;

  До дис - загальна сума наведених капітальних вкладень, тис.д.е.

  Індекс прибутковості будується з тих же елементів, що і ГТС, і його значення пов'язане з величиною ГТС: якщо ГТС> 0, то ІД> 1 і навпаки. Інвестиційний проект визнається ефективним, якщо ІД> 1, в іншому випадку проект вважається збитковим.

  Розрахунок 28. Індекс прибутковості або коефіцієнт рентабельності інвестицій розраховується за даними табл.32:


  ВД = 1622/618 = 2,63 ВО / д.е.


  Таким чином, величина чистого приведеного ефекту, що отримується інвестором з кожної Д.Є. авансованих капітальних вкладень, склала 2,63 Д.Є.

  2.6.3 Внутрішня норма прибутковості

  Внутрішня норма прибутковості (ВНД) або внутрішній коефіцієнт ефективності інвестицій є ту норму дисконту, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним інвестицій (або сумадисконтованих приток дорівнює сумі дисконтованих відтоків). Таким чином, розрахунок ВНД передбачає визначення тієї максимальної ставки плати за який притягається капітал, при якій проект залишається беззбитковим, тобто ГТС = 0.

  Для визначення ефективності інвестиційного проекту за допомогою ГТС розрахунок останньої здійснюється за заздалегідь заданій нормі дисконту. Тоді як ВНД проекту визначається в процесі розрахунку, а потім порівнюється з необхідної інвестором нормою доходу на вкладений капітал. І якщо за результатами розрахунків проектна ставка дисконту виявиться нижче рівня ВНД, то проект вважається ефективним і його інвестування виправдане.

  Внутрішня норма прибутковості знаходиться ітеративним способом, тобто шляхом послідовного розрахунку ГТС при різних значеннях параметра "r". При цьому та величина норми дисконту, при якій ГТС стає рівною нулю, і буде відповідати значення ВНД.

  Розрахунок 29. У табл.33 виконаємо розрахунок ГТС для наступних значень норми дисконтування: r 1 = 0,4 (i = 40%) і r 2 = 0,45 (i = 45%).

  Розрахунки показали, що при нормі дисконту r 1 = 0,4 результат вийшов позитивним (ГТС = +2,88), а при r 2 = 0,45 - негативним (ГТС = -40,49). Отже, значення ВНД має перебувати всередині заданого інтервалу, тобто 40% <ВНД <45%.

  У табл.34 виконаємо розрахунок ГТС при r 3 = 0,40287 (i = 40,287%).

  Таким чином, за результатами виконаних розрахунків ВНД = 0,40287, тобто максимальна ставка за який притягається капітал, при якій інвестиційний проект буде беззбитковим, становить i = 40,287%.

  2.6.4 Термін окупності інвестицій з урахуванням фактора часу

  Як уже зазначалося, оцінку інвестиційного проекту, в т.ч. і розрахунку терміну його окупності, можна виконати за допомогою статистичних та динамічних методів, внаслідок чого отримують 2 нетотожні результату. Більш об'єктивним визнається результат, коли термін окупності розраховується з урахуванням фактора часу.

  Термін окупності - це той період, починаючи з якого початкові вкладення та інші витрати, пов'язані з реалізацією проекту, покриваються сумарними результатами, отриманими при його здійсненні. Іншими словами, це той термін з початку реалізації проекту, коли сума наведених приток стає рівною сумі наведених відтоків. В подальшому тимчасовому інтервалі кумулятивна (накопичена) величина чистих грошових надходжень починає перевищувати загальні інвестиційні витрати, а інтегральний економічний ефект стає і залишається надалі невід'ємним.

  Інвестиційний проект визнається менш ризикованим у разі, коли період повернення капітальних вкладень настає швидше. Якщо інтегральний ефект (або позитивний результат ГТС) за весь період здійснення проекту так і не з'явився, значить термін його окупності перевищує встановлений життєвий цикл інвестиційного проекту.

  Термін окупності капітальних вкладень можна визначити за результатами табл.31 або табл.32, або встановити за графіком розвитку інвестиційного проекту (розділ 2.6.6, рис.2).

  Розрахунок 30. За даними табл.31 (або табл.32) видно, що на кінець 4-го року реалізації проекту кумулятивна ГТС мала негативний результат (-158), а на кінець 5-го року - позитивний (+16). Це означає, що термін окупності проекту наступає на 5-му році його здійснення.

  2.6.5 Точка (норма) беззбитковості

  Класифікація витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції на умовно-змінні (виробничі) і умовно-постійні (періодичні) дозволяє визначити так звану точку беззбитковості продукції, тобто той обсяг випуску продукції, при якому її виробництво стає беззбитковим.

  Беззбитковість виробництва продукції настає тоді, коли питома розмір постійних витрат на одиницю продукції буде дорівнює різниці між оптовою ціною продукції і величиною змінних витрат на одиницю продукції.Таким чином, точка беззбитковості являє собою той мінімальний (критичний) обсяг виробництва продукції, при якому дохід від продажу відповідає собівартості продукції і в результаті прибуток від її реалізації стає рівною нулю.

  Точка беззбитковості встановлюється розрахунковим шляхом або графічно.

  Розрахунковим методом точку беззбитковості можна визначити за виразом


  Q кр = С пост / (Ц - С пер / Q), (9)

  де Q кр - критичний обсяг виробництва продукції (точка беззбитковості), тис.ізд .;

  Q - річний обсяг виробництва продукції при роботі на повну потужність, тис.ізд .;

  З пост - умовно-постійні витрати в складі повної собівартості продукції (накладні періодичні витрати, комерційні витрати і амортизаційні відрахування), тис.д.е.

  З пер - умовно-змінні витрати в складі повної собівартості продукції (виробничі витрати), тис.д.е.

  Ц - оптова ціна продукції, Д.Є.

  Графік для визначення точки беззбитковості будується наступним чином: по осі абсцис відкладаються річні обсяги виробництва продукції в натуральному вираженні (Q), по осі ординат - річна виручка від реалізації продукції (ВР) і повна собівартість (С). У прийнятій системі координат будуються залежності ВР = f (Q) і С = f (Q).

  Той обсяг виробництва продукції, який буде відповідати точці перетину залежностей, і складе критичний обсяг виробництва, тобто визначить точку беззбитковості.

  Розрахунок 31. Для визначення точки беззбитковості розрахунковим методом скористаємося даними табл.24. При роботі на повну потужність (Q = 90 тис.ізд.) Умовно-постійні витрати в складі собівартості продукції становлять:

  З пост = 219 + 24 + 77 = 320 тис.д.е.

  умовно-змінні:

  З пер = 564 + 190 + 166 = 920 тис.д.е.,

  а на одиницю продукції:

  920/90 = 10,23 Д.Є.

  За даними розрахунку 22 ціна продажу продукції (без непрямих податків) дорівнює 19 Д.Є.

  Тоді критичний обсяг виробництва продукції складе:

  Q = 320 / (19-10,23) = 37 тис. Изд.

  Визначення точки беззбитковості графічним способом показано на рис.1.


  Рис.1. Графік розрахунку точки беззбитковості


  висновок


  В останньому розділі курсової роботи представляється фінансовий профіль проекту і його основні техніко-економічні показники, а також робиться висновок про практичну доцільність реалізації проекту.

  Фінансовий профіль проекту дозволяє наочно проілюструвати процес його здійснення. За допомогою графіка розвитку проекту можна простежити динаміку накопичення чистого доходу підприємства і встановити термін окупності інвестицій. При цьому наочну графічну інтерпретацію отримують такі показники, як інтегральний економічний ефект (ГТС) і максимальний грошовий відтік.

  Техніко-економічні показники проекту приймаються за результатами виконаних раніше розрахунків.

  Для підтвердження економічної доцільності інвестування проекту можна в цілях порівняння визначити дохід інвестора від вкладення своїх коштів в банківський депозит за час Т по формулі:


  Д Т = (К уч * i / 100) *

  де Д Т - дохід від вкладення коштів інвестора в банківський депозит під "i" відсотків річних, тис.д.е ..;

  До уч - засновницький капітал (власні вкладення інвестора в проект), тис.д.е ..;

  q t - коефіцієнт приведення;

  Т - термін реалізації проекту, років.

  Розрахунок 32. Фінансовий профіль проекту показаний на рис.2, а основні техніко-економічні показники наведені в табл.35.

  За формулою 10 визначимо дохід інвестора в разі поміщення своїх коштів в банківський депозит на 10 років:

  Д Т = (346 * 10/100) * 6,14 = 212 тис.д.е.

  Таким чином, за значеннями інтегрального економічного ефекту і індексу прибутковості інвестиційний проект є прибутковим (ГТС> 0, ІД> 1). Причому величина чистого дисконтованого доходу від здійснення проекту більш ніж в 4,5 рази перевищує депозитний дохід (1005: 212), що підтверджує економічну доцільність вкладення коштів у здійснення проекту.

  З урахуванням дисконтування термін окупності інвестицій настане на 5-му році реалізації проекту.

  Отримані досить високі показники ефективності інвестиційного проекту ще не свідчать про практичну його реалізації, тому що основною умовою реальної здійсненності проекту є позитивне сальдо готівки на будь-якому кроці розрахунку.

  За даними табл.28 касове сальдо в кожному році реалізації проекту має позитивний результат, що свідчить про фінансової забезпеченості проекту на весь період його здійснення і остаточно підтверджує реальність інвестиційного проекту і практичну можливість його реалізації в запропонованому вигляді.


  Список літератури


  1. Воронов К.И Оцінка економічної спроможності інвестиційних проектів // Фінансова газета. 1993. № 49-54, 1994. № 1-7.

  2. Зайцев Н.Л.Економіка промислового підприємства: Підручник. М .: ИНФРА-М, .1998, 336 с.

  3. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування. М .: Інформелектро, 1994,80 с.

  4. Рогінський Ф.Н. Економічна ефективність капітальних вкладень в лісовому комплексі: Методична розробка для студентів спеціальності 06.08.06. Єкатеринбург, 1985. 22 с.

  5. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. Навчальний посібник з дисципліни "Економіка підприємства і підприємництва" Л.В.. Дістергефт, А.Д. Виварец. Єкатеринбург: Видавництво УГТУ, 1997, 55 с.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Техніко-економічне обґрунтування інвестування будівництва проекту

  Скачати 98.68 Kb.