Дата конвертації18.08.2018
Розмір24.17 Kb.
ТипЛабораторна робота

Скачати 24.17 Kb.

Техніко-економічне обґрунтування проведення науково-дослідних робіт


Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

___________________________________________________________

Сибірська ДЕРЖАВНА ГЕОДЕЗИЧНА АКАДЕМІЯ (СМДА)

Кафедра економіки та менеджменту

Практична робота №3

Техніко-економічне обґрунтування проведення

науково-дослідних робіт.

Виконав: ст.гр. ІС-52

Тихонов Н.С.

Перевірив: Зайцев А.А.

Новосибірськ

2010


зміст

1. Характеристика програмного продукту з економічної точки зору ...... ..3

2. Визначення трудомісткості і планової собівартості виконання НДР ...... 5

3. Визначення науково-технічної результативності виконання НДР ...... ..10


1. Характеристика програмного продукту з економічної точки зору.

В силу всесвітньої комп'ютеризації, мультимедійні технології стали використовуватися в багатьох сферах діяльності людини. Ось і навчальні методичні матеріали стали поступово переходити з паперової форми в цифрову, для більш зручного і наочного навчання. Що, в свою чергу, допомагає тому, якого навчають краще вникати і засвоювати матеріал.

Подібні матеріали стали з'являтися досить давно, але все ще не в усіх установах з'явилися натомість на застарілу паперову форму. Тому створення таких методичних матеріалів буде актуально ще довгий час, тому що їх треба спочатку створити, а потім оновлювати.

Таблиця 1. Опис продукції (послуг).

Найменування

продукції

(Послуг)

призначення

Технічні характеристики і гідності програмного продукту

задоволення споживачів

Сфера використання

Категорія споживачів

1

2

3

4

5

6

Навчально-методичний комплекс з предмету «Моделювання та просторовий аналіз в ГІС».

Проведення практичних і лекційних занять.

Наочність наданого матеріалу, легкість впровадження в процес навчання.

Перехід до електронних матеріалів від паперових. Впровадження інтерактивності в процес навчання.

Вузи, училища.

Викладачі та студенти.

Здійснені витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, необхідні для виконання даної НДР, наведені в таблиці 2.


Таблиця 2. Необхідні технічні засоби і програмне забезпечення для розробки і впровадження програмного продукту.

Технічні засоби та комплектуючі, ПЗ

Тип або модель

Постачальник

кількість

Ціна за одиницю (грн.)

Вартість (руб.)

1

2

3

4

5

6

комп'ютер

ASUS A6J

Нетан

1

56 000

56 000

ОС Windows 7

Ultimate Rus

Техносіті

1

9 900

9 900

ПО MapInfo

MapInfo Professional 10.0

Есті МАП

1

108 000

108 000

Інтерактивна дошка + ПО

SMART Board V280 + SMART Notebooks + SMART Ideas

Полімед

1

39 900

39 900

Разом

213800

У таблиці 3 наведено аналіз можливих конкурентів на ринку інформаційних технологій в даній сфері.

Таблиця 3. Аналіз конкурентів.

Підприємства (організації) конкурентів

Сильні і слабкі сторони конкурентів

Сильні і слабкі сторони даного дослідження

1

2

3

Фірма зі створення методичних посібників

сильні:

Великий досвід по створенню таких продуктів

слабкі:

дорогі послуги

сильні:

Відмінні знання в області розглянутого предмета, невисока вартість.

слабкі:

малий досвід

У таблиці 4 наведена можлива схема просування готового продукту на ринок.


Таблиця 4. Стратегія просування програмного продукту на ринок.

шляхи просування

характеристика споживачів

періодичність появи

Вартість (руб.)

1

2

3

4

Через внутрішні ресурси ВНЗ.

Через викладачів.

Студенти навчаються шуканого предмету

У міру потреби, при зміні програми навчання

безкоштовно

Разом

0

2. Визначення трудомісткості і планової собівартості виконання НДР.

Для визначення трудомісткості виконання науково-дослідних робіт, перш за все, складається перелік всіх основних етапів і видів робіт, які повинні бути виконані. При цьому особлива увага повинна бути приділена логічного упорядкування послідовності виконання окремих видів робіт. В основі такого упорядкування лежить аналіз змісту кожного виду робіт і встановлення взаємозв'язку між усіма видами робіт. Важливе значення в процесі аналізу має виявлення можливості паралельного виконання окремих видів робіт, так як це дозволяє істотно скоротити загальну тривалість проведення НДР. Форма розподілу робіт по етапах видам і посад виконавців наведена в таблиці 5.

Таблиця 5. Розподіл робіт по етапах, видам і посад виконавців.

Етап проведення НДР

Вид робіт

Посада виконавця

1

2

3

1. Розробка технічного завдання

Затвердження технічного завдання на НДР.

Старший науковий співробітник (с.н.с.)

2. Вибір напрямку дослідження

Складання аналітичного огляду ситуації і стану питань по темі.

Молодший науковий співробітник (м.н.с.)

Збір і вивчення науково-технічної літератури, нормативно-технічної документації та інших матеріалів, що відносяться до теми дослідження.

С.н.с., м.н.с.

Формулювання можливих напрямків дослідження і способів вирішення завдань, поставлених у ТЗ НДР і їх порівняльна оцінка.

С.н.с.

Вибір обґрунтування прийнятого напрямку проведення досліджень і способів вирішення поставлених завдань.

М.н.с.

Розробка загальної методики проведення дослідження.

С.н.с., м.н.с.

3. Теоретичні та експериментальні дослідження

Розробка приватних методик проведення експериментальних досліджень.

С.н.с., м.н.с.

Проведення експериментів і обробка отриманих даних.

С.н.с., м.н.с.

Зіставлення результатів експериментів з теоретичними дослідженнями.

С.н.с., м.н.с.

4. Узагальнення і оцінка результатів дослідження

Узагальнення результатів попередніх етапів роботи. Оцінка повноти вирішення поставлених завдань.

С.н.с.

Складання та оформлення звітів.

М.н.с.

Розгляд результатів проведеної НДР і прийому роботи в цілому.

С.н.с., м.н.с.

Калькуляція планової собівартості проведення НДР складається за такими статтями витрат:

· Основна заробітна плата;

· Додаткова заробітна плата;

· Відрахування на соціальне страхування;

· Інші прямі витрати;

· Накладні;

· Матеріали.


Для даної роботи:

- основна місячна заробітна плата старшого наукового співробітника:

З М пл СНС = 6500 * 20% (Кр) = 7800 (руб.);

- основна місячна заробітна плата молодшого наукового співробітника:

З М пл МНС = 4450 * 20% (Кр) = 5340 (руб.).

- основна денна заробітна плата старшого наукового співробітника:

З д пл СНС = 7800/22 = 354,54

- основна денна заробітна плата молодшого наукового співробітника:

З д пл МНС = 5340/22 = 242,72

Розрахунок основної заробітної плати представлений в таблиці 6.

Таблиця 6. Розрахунок основної заробітної плати.

Вид робіт

Трудомісткість, чол./ Дн.

Денна ставка, руб

Сума основної ЗП, руб

С.н.с.

м.н.с

С.н.с.

м.н.с

С.н.с.

м.н.с

1

2

3

4

5

6

7

Затвердження технічного завдання на НДР.

5

-

354,54

-

1772,7

-

Складання анна литического огляду ситуації і стану питань по темі.

-

8

-

242,72

-

1941,76

Збір і вивчення науково-технічної літератури, нормативно-технічної документації та інших матеріалів, що відносяться до теми дослідження.

9

18

354,54

242,72

3190,86

4368,96

Формулювання можливих напрямків дослідження і способів вирішення завдань, поставлених у ТЗ НДР і їх порівняльна оцінка.

3

-

354,54

-

1063,62

-

Вибір обґрунтування прийнятого напрямку проведення досліджень і способів вирішення поставлених завдань.

-

4

-

242,72

-

970,88

Розробка загальної методики проведення дослідження.

5

6

354,54

242,72

1772,7

1456,32

Розробка приватних методик проведення експериментальних досліджень.

10

20

354,54

242,72

3545,4

4854,4

Проведення експериментів і обробка отриманих даних.

4

30

354,54

242,72

1418,16

7281,6

Зіставлення результатів експериментів з теоретичними дослідженнями.

4

8

354,54

242,72

1418,16

1941,76

Узагальнення результатів попередніх етапів роботи. Оцінка повноти вирішення поставлених завдань.

8

-

354,54

-

2836,32

-

Складання та оформлення звітів.

-

25

-

242,72

-

6068

Розгляд результатів проведеної НДР і прийому роботи в цілому.

4

4

354,54

242,72

1418,16

970,88

Разом

52

123

18436,08

29854,56

Таблиця 7. Калькуляція планової собівартості проведення НДР.

Стаття витрат

Сума, руб

1

2

1

матеріали

213800

2

Основна заробітна плата

48290,64

3

Додаткова заробітна плата

4829,06

4

Єдиний соціальний податок

19123,09

5

Інші прямі витрати

5311,97

6

Накладні витрати

63743,64

7

планова собівартість

355098,4

До статті 2 відноситься основна ЗП наукових співробітників, інженерно-технічних працівників та інших безпосередньо зайнятих в НТР.

До статті 3 відносяться виплати передбачені законодавством за невідпрацьований час: оплата чергових і додаткових відпусток, оплата часу пов'язаного з виконанням державних і громадських обов'язків, виплати винагород за вислугу років та інших.

Єдиний соціальний податок становить 26% від суми основної та додаткової ЗП.

До іншим прямих витрат відносять витрати на придбання та підготовку спеціальної науково-технічної інформації, оплата за використання телефонного та радіозв'язку, а також інші витрати необхідні для проведення НДР.

До накладних витрат відносять витрати на управління і господарське обслуговування, в тому числі ЗП апарату управління, а також загальногосподарських служб, витрати на утримання та поточний ремонт будівель, споруд та обладнання, амортизаційні відрахування, витрати на охорону праці та т.д.

Таким чином, виконані розрахунки показали, що планова собівартість проведення даної НДР склала 355098,4 рублів.


3. Визначення науково-технічної результативності виконання НДР

Результатом НДР є досягнення економічного ефекту і соціального ефекту.

Економічний ефект характеризується вираженою в вартісних показниках економією живої і матеріалізованої праці громадському виробництві, отриманої при використанні результатів прикладних НДР. Соціальний ефект проявляється в поліпшенні умов праці, підвищення екологічних характеристик, розвитку охорони здоров'я, культури, науки, освіти і т.д.

Кількісну оцінку наукового ефекту доцільно проводити шляхом розрахунку наукової результативності, науково-технічного ефекту, науково-технічної результативності.

Оцінка наукової і науково-технічної результативності проводиться за допомогою наступних коефіцієнтів

де - коефіцієнт значимості i-го фактора використовуваного для оцінки

- коефіцієнт досягнутого рівня i-го фактора

n, m - кількість факторів наукової і науково-технічної результативності відповідно.

При оцінці наукової і науково-технічної результативності використовуються різні фактори, що впливають на їх кількісну оцінку. Як фактори при оцінці наукової результативності можуть бути прийняті: новизна отриманих або передбачуваних результатів; глибина наукового опрацювання; ступінь ймовірності успіху (при незавершеності роботи). Як фактори при оцінці науково-технічної результативності можуть застосовуватися: перспективність використання; масштаб реалізації; завершеність отриманих результатів.

Характеристика факторів і ознак наукової результативності даної НДР представлена ​​в таблиці 8.

Таблиця 8. Характеристика факторів і ознак наукової результативності фундаментальних НДР.

Фактор наукової результативності

Коефіцієнт значущості фактора

якість фактора

характеристика фактора

Коефіцієнт досягнутого рівня

1

2

3

4

5

Новизна отриманих або передбачуваних результатів

0,5

Середня

Встановлено деякі загальні закономірності, методи, способи, що дозволяють створити принципово нові види техніки

0,7

Глибина наукового опрацювання

0,35

Середня

Складність теоретичних розрахунків невисока, результати перевірені на обмеженій кількості експериментальних даних

0,6

Ступінь ймовірності успіху

0,15

Велика

Успіх вельми можливий, є велика ймовірність позитивного вирішення поставлених завдань

1,0

Значення коефіцієнта наукової результативності становить 0,71

Характеристика науково-технічної результативності НДР представлена ​​в таблиці 9.

Таблиця 9. Характеристика факторів і ознак науково-технічної результативності фундаментальних НДР.

Фактор наукової результативності

Коефіцієнт значущості фактора

якість фактора

характеристика фактора

Коефіцієнт досягнутого рівня

1

2

3

4

5

Перспективність використання результатів

0,5

Корисна

Результати будуть використані при проведенні подальших НДР, при розробці нових технічних рішень у конкретній галузі народного господарства

0,5

Масштаб можливої ​​реалізації результатів

0,3

Народно-господарський

Час реалізації, років: до 3

1,0

Завершеність отриманих результатів

0,2

достатня

Рекомендації, розгорнутий аналіз, пропозиції

0,3


Головна сторінка


    Головна сторінка



Техніко-економічне обґрунтування проведення науково-дослідних робіт

Скачати 24.17 Kb.