• 1.2 Розрахунок ціни електронного підручника - Web-сайту.
 • Оцінка наукового і науково-технічного рівнів


 • Дата конвертації10.07.2017
  Розмір26.74 Kb.
  ТипПрактична робота

  Скачати 26.74 Kb.

  Техніко-економічне забезпечення розробки електронного підручника з інформатики для дистанційного навчання

  Техніко-економічне забезпечення розробки електронного підручника з інформатики для дистанційного навчання

  Метою даної роботи є створення електронного підручника з інформатики у вигляді web-сайту, з можливим подальшим його розміщенням в мережі Інтернет.

  При написанні даної роботи були використані сучасні інформаційні технології і різноманітні джерела інформації.

  Поточна робота присвячена розрахунку основної та додаткової заробітних плат, а так само собівартості даного проекту. У висновку глави буде зроблено ряд висновків про доцільність створення web-сайту і необхідні витрати на його створення. Як техніко-економічного обґрунтування наводиться розрахунок собівартості розробки Web-сторінки, а так же приводитися детальний розподіл витрат.

  1 Розрахунок витрат на розробку електронного підручника. Визначення трудомісткості, тривалості розробки та розміру заробітної плати

  Розробку електронного підручника виробляє один інженер-програміст з зарплатою 12000 руб. / Міс.

  Годинна ставка заробітної плати при цьому становить:

  Розмір основної заробітної плати за i-тий етап визначається як годинна ставка, помножена на час в годинах, необхідне для виконання i-того етапу:

  Розмір основної заробітної плати при восьмигодинний робочий день, і 40 днями, необхідних на розробку, складе:

  де

  t вип - час в годинах, необхідне для виконання i-того етапу

  У таблиці 1 наведено розрахунок трудомісткості, тривалості розробки та розміру заробітної плати.

  Розмір зарплати,

  руб.

  2400

  4200

  3000

  9000

  3600

  675

  22875

  2287,5

  25162,5

  Трудомісткість люд.-дні

  8

  8

  8

  8

  8

  3

  320

  Разом

  Тривалість виконання,

  дні

  4

  7

  5

  15

  6

  3

  40

  Годинна ставка,

  руб.

  75

  75

  75

  75

  75

  75

  всього

  Додаткова зарплата (10%)

  виконавці

  Посада

  Інженер

  інженер

  інженер

  інженер

  інженер

  інженер

  Кількість

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Види робіт

  Формування вимог до електронного підручника, постановка цілей і розробка специфіки роботи

  Підбір інформації використовуваної для створення електронного підручника

  Розробка архітектури електронного підручника і його інтерфейсу

  Написання коду програми

  Налагодження і виправлення недоліків

  підсумкове тестування

  етапи

  початковий

  підготовчий

  Зовнішнє проектування

  Основний

  заключний

  1.1 Визначення собівартості програми

  У собівартість включаються такі статті витрат:

  1) основна зарплата

  2) додаткова зарплата

  3) відрахування на єдиний соціальний податок (26,2%)

  4) накладні витрати

  5) інші прямі витрати

  Основна і додаткова зарплата були визначені вище

  До додаткової зарплати належать виплати, передусмотренние законодавством (оплата відпусток, доплати за вислугу років і т.п.). У наукових організаціях додаткова зарплата становить 10-12% від основної. (В комерційних 10 - 300%)

  До відрахувань на єдиний соціальний податок (26,2%) ставляться: відрахування на оплату перерв у роботі з - за тимчасової непрацездатності та відрахування в пенсійний фонд. Норматив цих відрахувань состваляло 26,2% від основної зарплати. Таким чином, сума відрахувань на соціальне страхування становить:

  До іншим прямих витрат відносяться витрати на обслуговування комп'ютера і плата за споживану електроенергію. Вважаючи, що необхідне машинне час на розробку програми становить 40 * 8 = 320 годин, вартість 1 кВт-год електроенергії - 1,48 руб., Споживана ЕОМ потужність 0,23 кВт, отримаємо витрати на електроенергію в розмірі:

  Норматив накладних витрат становить 40% від основної та додаткової заробітної плати. Сума накладних витрат становить:

  Розраховані величини зведемо в таблицю 2:

  Таблиця 2 - Собівартість розробки ПО

  Стаття витрат

  Сума, руб.

  Питома вага, %

  Основна зарплата

  22875

  55,34

  Додаткова зарплата

  2287,5

  5,53

  Єдиний соціальний податок (26,2%)

  14,51

  Інші прямі витрати

  0,26

  Накладні витрати

  24,36

  Разом

  100,00

  1.2 Розрахунок ціни електронного підручника - Web-сайту.

  Собівартість електронного підручника, як Web-сайту (з урахуванням 1 об'єкту впровадження):

  41329,68 / 1 = 41329,68 руб.

  Ціна з урахуванням 20% рентабельності:

  41329,68 * (1 + 0,2) = 49595,62 руб.

   1. Розрахунок одноразових витрат у сфері використання

  Одноразові витрати дорівнюють собівартості придбання програми, тому що в сфері використання не потрібно транспортування ПС, адаптації та навчання операторів.

  З од = Ц = 49595,62

   1. Оцінка наукового і науково-технічного рівнів

  Дане ПС використовується в цілях безкоштовного надання інформації студентам учні з дистанційного навчання, тому безпосередню оцінку економічної ефективності зробити важко. Оцінимо рівень цієї розробки. Оцінка наукового і науково-технічного рівнів пошукових НДР, до яких можна віднести дану розробку, проводиться експертним шляхом за допомогою коефіцієнтів:

  ,

  де

  - коефіцієнт наукового і науково-технічного рівня;

  - коефіцієнт значимості i-го фактора, який використовується при оцінці;

  - коефіцієнт досягнутого рівня i-го фактора.

  У таблиці 3 наведені фактори і ознаки, що характеризують науковий рівень НДР, а в таблиці 4 науково-технічний рівень.

  Таблиця 3 - Характеристики факторів і ознак наукового рівня

  фактор

  Β i

  характеристика фактора

  кд

  новизна

  результатів

  0,5

  Позитивне рішення поставлених завдань на базі простих узагальнень, аналіз зв'язків між факторами, поширення відомих принципів на нові об'єкти

  0,3

  Глибина наукового опрацювання

  0,3

  Невисока складність технічних розрахунків, перевірка на обмеженому числі експериментів

  0,6

  Ступінь ймовірності успіху

  0,2

  Висока ймовірність позитивного рішення

  1,0

  Таблиця 5.4 - Характеристики факторів і ознак науково-технічного рівня НДР

  фактор

  Β i

  характеристика фактора

  кд

  Перспективність використання результатів

  0,5

  Результати будуть використані в конкретному науковому напрямку

  0,5

  Масштаб можливості реалізації результатів

  0,3

  Галузевий масштаб. Час реалізації до 3 років

  1,0

  Завершеність результатів - методика, робоча документація, нормативи

  0,2

  аналіз рекомендації

  1,0

  Науковий рівень НДР:

  = 0,5 * 0,3 + 0,3 * 0,6 + 0,2 * 1,0 = 0,53

  = 0,5 * 0,5 + 0,3 * 1,0 + 0,2 * 1,0 = 0,525

  4 Результати розрахунків і висновки

  В даному випадку відсутній метод підрахунку економічної ефективності роботи, так як робота носить некомерційний характер.

  Таблиця 5 - Основні техніко - економічні показники НДР

  Найменування показників

  Одиниця виміру

  значення

  собівартість розробки

  Руб.

  41329,68

  кількість розробників

  Чол.

  1

  тривалість проведення

  дні

  40

  трудомісткість розробки

  Чол. - дні

  40

  науковий рівень

  -

  0,53

  Науково - технічний рівень

  -

  0,525

  висновок

  В результаті проведення техніко-економічного розрахунку розробки електронного підручника з інформатики для дистанційного навчання в вигляді Web-сторінці були визначені витрати на створення даного сайту, що є заробітна плата розробника і витрати на електроенергію. Крім того, в собівартість входить деякі обов'язкові відрахування, такі як пенсійні відрахування, медичне страхування та деякі інші, які були включені в якості додаткової заробітної плати.

  Економічний ефект від розробки характеризується поданням результатів наукової, практичної і педагогічної діяльності співробітників кафедри широкому загалу. Дана розробка має прийнятну собівартість, його науковий і науково - технічний рівень достатні для виправдання виробничих витрат.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Техніко-економічне забезпечення розробки електронного підручника з інформатики для дистанційного навчання

  Скачати 26.74 Kb.