• 3.1 Аналіз набрання нею чинності виробничих потужностей та обєктів
 • 3.2 Аналіз виконання підрядних робіт
 • 3.3 Аналіз виконання обсягів за призначенням обєктів
 • 4.1 Аналіз чисельності, складу і руху кадрів.
 • 4.2 Аналіз продуктивності праці
 • 4.3 Аналіз використання робочого часу
 • 4.4 Аналіз заробітної плати
 • 4.5 Оцінка економічної ефективності використання ресурсів робочої сили
 • 5.1 Аналіз складу і руху основних фондів
 • 5.2 Аналіз структури ОФ виробничого призначення
 • 5.3 Аналіз стану та ефективності використання основних фондів
 • 6.1 Аналіз собівартості
 • 6.2 Аналіз прибутку і рентабельності
 • 7.1 Аналіз фінансового стану.
 • 7.2 Комплексна порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану і ділової активності підприємства
 • Система вихідних показників для рейтингової оцінки за даними публічної звітності


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір130.73 Kb.
  Типреферат

  Скачати 130.73 Kb.

  Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

  Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

  Міністерство освіти РФ

  Тюменська Державна Архітектурно - Будівельна Академія

  Кафедра менеджменту

  Курсова робота

  «Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства»

  Виконала: Гаянова Є.Б., Е 98-3

  Перевірила: Габудіна А.А.

  Тюмень, 2002

  Зміст

  Вступ................................................. .................................................. .................................................. ............................................ 4

  Глава 1. Коротка характеристика об'єкта дослідження ........................................... .................................................. ......... 5

  Глава 2. Діагностика діяльності підприємства (системно-матричний діагностичний аналіз) ......................... 7

  Глава 3. Аналіз виконання виробничої програми ........................................... .................................................. .. 15

  3.1 Аналіз набрання нею чинності виробничих потужностей та об'єктів ......................................... ............................ 15

  3.2 Аналіз виконання підрядних робіт ............................................. .................................................. .............................. 17

  3.3 Аналіз виконання обсягів за призначенням об'єктів ........................................... .................................................. . 18

  Глава 4. Аналіз виконання трудових показників ........................................... .................................................. ................ 20

  4.1 Аналіз чисельності, складу і руху кадрів .......................................... .................................................. ............ 20

  4.2 Аналіз продуктивності праці .............................................. .................................................. ................................... 23

  4.3 Аналіз використання робочого часу ............................................. .................................................. ........................ 25

  4.4 Аналіз заробітної плати .............................................. .................................................. .................................................. . 28

  4.5 Оцінка економічної ефективності використання ресурсів робочої сили .......................................... ...... 29

  Глава 5. Аналіз основних фондів ............................................ .................................................. ................................................. 32

  5.1 Аналіз складу і руху основних фондів ........................................... .................................................. ................. 32

  5.2 Аналіз структури ОФ виробничого призначення ............................................ .................................................. 34

  5.3 Аналіз стану та ефективності використання основних фондів ........................................... ................................................. 35

  Глава 6. Аналіз собівартості, прибутку і рентабельності будівельної організації ....................................... .. 40

  6.1 Аналіз собівартості ............................................... .................................................. .................................................. ....... 40

  6.2 Аналіз прибутку і рентабельності ............................................. .................................................. ................................... 43

  Глава 7. Аналіз фінансового стану і ділової активності підприємства ........................................ ....................... 48

  7.1 Аналіз фінансового стану .............................................. .................................................. ......................................... 48

  7.2 Комплексна порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану і ділової активності підприємства 48

  глава 8. Прогнозування техніко-економічних показників діяльності будівельної організації ........ 52

  Висновок ................................................. .................................................. .................................................. .................................... 54

  Список літератури................................................ .................................................. .................................................. ...................... 56


  Вступ

  Важливу роль у забезпеченні підвищення ефективності виробництва грає економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, який є складовою частиною економічних методів управління. Аналіз є базою планування, засобом оцінки якості планування і виконання плану.

  Предметом економічного аналізу є виробничо-господарська діяльність підприємств.

  Змістом економічного аналізу є комплексне вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів і розробки заходів щодо подальшого підвищення ефективності господарювання.

  У представленій курсовій роботі будуть розглянуті результати виробничо-економічної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Пегас-М», розташованому в м Тюмені. ТОВ «Пегас-М» протягом кількох років займається будівельно-монтажними і проектно-пошуковими роботами з області виробництва, комплектації і установки газового та котельного обладнання. Будучи дочірнім підприємством і основним субпідрядником ВАТ «Запсібгазпром», ТОВ «Пегас-М» бере на себе ряд додаткових зобов'язань по сервісному обслуговуванню виробленого ВАТ «ЗСГП» обладнання.

  Фінансова оцінка діяльності підприємства за 2001 і 2001 роки проведена за звітними документами, наданими співробітниками підприємства, зокрема відділом бухгалтерії і планово-економічним відділом.

  Порівняння і аналіз економічних показників роботи підприємства за 2000 і 2001 роки вироблено за декількома пунктами: системно-матричний (діагностичний) аналіз, аналіз виконання виробничої програми, аналіз виконання трудових показників, аналіз основних фондів, аналіз собівартості, прибутку і рентабельності будівельної організації, аналіз фінансового стану і ділової активності підприємства і, нарешті, прогнозування техніко-економічних показників діяльності будівельної організації.

  Крім перерахованого вище в звіті відображені такі аспекти роботи підприємства як праця і заробітна плата, охорона праці і техніка безпеки і стан обліку та звітності.

  Глава 1. Коротка характеристика об'єкта дослідження

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Пегас-М» зареєстровано 8 грудня 1997 Розпорядженням №412 Управління по територіальному Ленінському адміністративному округу м Тюмені, зі 100% статутного капіталу ВАТ «Запсібгазпром».

  реквізити підприємства

  ІПН 7203085732

  Р / с 40702810600000000356

  К / с 30101810800000000866

  У Тюменському філії «Газпромбанку»

  БИК 047106866

  ОКПО 47855418 ЗКГНГ ​​66000

  4 листопада 1977 року на засіданні Ради Директорів ВАТ «Запсібгазпром» затверджено статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Пегас-М» (див. Додаток 1).

  Генеральним директором ТОВ «Пегас-М» призначений Молчанов Олександр Олександрович.

  В даний час структура ТОВ «Пегас-М» містить 6 філій, 2 з яких знаходиться в м Тюмені, інші в м Краснодарі, м Оренбурзі, м Ішимі, м Тобольську і 3 представництва в м Саранську, м Ханти-Мансійську, м.Києві.

  Організаційна структура ТОВ «Пегас-М» за своєю будовою та функціонування є лінійно-функціональної (див. Рис. 1).

  ТОВ «Пегас-М» виконує роботи на об'єктах промислового і житлового комплексу м Тюмені і Тюменській області, а також м Пермі, в Краснодарському краї, Московській області, в республіці Мордовія, республіці Башкорстан і ін. Містах Росії.

  В даний час підрозділи ТОВ «Пегас-М» здійснюють свою діяльність за такими напрямками:

  Ø проектування автономних газових систем опалення;

  Ø монтаж опалювальних газових систем з використанням як вітчизняних, так і імпортних матеріалів і устаткування

  Ø сервісне обслуговування встановлених газових систем

  Ø продаж продукції, що випускається підприємствами ВАТ «Запсібгазпром» в різних регіонах РФ.

  На виконання зазначених вище робіт є ліцензії: В 776638 реєстраційний № Тюм 003707 на проектні роботи і В 776667 реєстраційний № 003728 на будівельно-монтажні роботи, видані Центром ліцензування адміністрації Тюменської області за № 62 Е-01 / 04-2995, 62 Е-01 / 04-2996, 62 К-01 / 04-2997, 62 С-01 / 04-2945 відповідно надається право здійснювати діяльність з проектування газопостачання, по експлуатації і ремонту газового опалювального обладнання, з підготовки фахівців для обслуговування газового обладнання фірм «Вайлаті» , «Шванк», «Гогаз», п монтажу і пуско-налагодження газопроводів, видані Управлінням Тюменського округу.

  Основною метою діяльності ТОВ «Пегас-М» є проектування та будівельно-монтажні роботи. Товариство здійснює свою діяльність як на замовлення ВАТ «Запсібгазпром», так і зі сторонніми замовниками. Відповідно до договорів підряду з ВАТ «Запсібгазпром» оплата за виконані роботи, послуги здійснюється взаємозаліком: матеріалами, орендою (автотранспорту, механізмів та ін.), Податковими звільненнями.


  Глава 2. Діагностика діяльності підприємства (системно-матричний діагностичний аналіз)

  Аналіз складається з семи етапів:

  1. Формування системи показників

  Результати господарської діяльності підприємства знаходять кількісне вираження в економічних показниках. При формуванні списку вихідних показників доцільно враховувати взаємозв'язок окремих показників на всіх рівнях управління виробництвом за даними поточної звітності. Список повинен носити відкритий характер, т. Е. В нього можуть бути включені показники, що розкривають будь - якої приватний момент господарської діяльності.

  Вихідні параметри матричної моделі діляться на 3 групи в залежності від їх ролі і значення в процесі виробництва: кінцеві, проміжні, початкові.

  Кінцеві параметри характеризують результат виробничо-господарської діяльності підприємства, величину кінцевої продукції (прибуток, доходи, обсяг продукції).

  Проміжні параметри - є зв'язують власне-виробничий процес і його результат (фізичний обсяг виконуваних робіт).

  До початковим параметрам відносяться такі, які характеризують фінансові, матеріальні та трудові ресурси, що споживаються в виробничому процесі: (загальна сума витрат, витрати різних видів ресурсів у виробничому процесі, вартість основних фондів, вартість нормованих оборотних коштів, фонд оплати праці, кількість оброблених людино годин).

  Формування списку показників, необхідних для діагностики - вельми складне завдання.

  2. Знаходження даних і перевірка достовірності вихідної інформації, що включається в матричну модель

  Для упорядкування набір показників можна скоротити: з переліку вилучити ті з них, які розраховуються як приватна або твір інших показників, показники, що входять до складу інших як частина, а також показники, значення яких наводяться за період, більший або менший, ніж обрана періодичність аналізу .

  3. Попередня оцінка результатів діяльності підприємства

  Для цього обчислюються:

  а) індекси зміни вихідних параметрів (темпи зростання):

  ,

  (2.1)

  де - Відповідно базисна і звітне значення вихідного параметра.

  б) абсолютні прирости вихідних параметрів:

  .

  (2.2)

  Результати розрахунків звести в аналітичну таблицю (див. Таб.2.1.)

  Таблиця 2.1

  Основні результати діяльності підприємства

  показники

  Од. вим.

  2000

  2001

  абсолютний приріст

  Темпи зростання

  1

  Прибуток на накопичення

  руб.

  +1062

  3113

  2051

  2,93126177

  2

  прибуток балансова

  руб.

  4087

  2010

  -2077

  0,491803279

  3

  Обсяг робіт

  руб.

  32684

  102771

  70087

  3,144382573

  4

  собівартість СМР

  руб.

  31502

  99658

  68156

  3,163545172

  5

  Основні фонди

  руб.

  3912

  5913

  2001

  1,511503067

  6

  ОС власні

  руб.

  46674

  49252

  2578

  1,055234177

  7

  ФОП

  руб.

  4758

  14610

  9852

  3,070617907

  8

  Матеріальні витрати

  руб.

  31605,428

  99687,87

  68082,442

  3,154137637

  9

  чисельність середньооблікова

  чол.

  149

  385

  236

  2,583892617

  Про ефективність роботи можна судити з динаміки вихідних параметрів. Зокрема, чітко проглядається зміна всіх показників крім балансового прибутку в бік збільшення. Також проглядається чіткий зростання прибутку на накопичення (збільшення в порівнянні з 2000 роком майже в три рази); стрибок таких показників, як обсяг робіт, собівартість, фонд оплати праці та матеріальні витрати стався також більш, ніж в три рази.

  Темпи зростання кінцевих показників повинні випереджати темпи зростання проміжних і початкових показників, а проміжні - початкових. Таке положення випливає з принципів інтенсифікації народного господарства (при менших ресурсах досягається більший результат).

  Якщо проранжувати показники зростання і приросту за досліджуваний період (найвищий темп росту оцінити одним балом, а найнижчий дев'ятьма балами (за загальною кількістю показників)), то ці ранги руху (або прискорення) показників відіб'ють, які з показників змінилися за досліджуваний період найбільшою ступеня (див. табл.2.2.)

  Таблиця 2.2

  ранги руху

  показники

  1 група

  2 група

  3 група

  ОПФ

  СОС

  ФОП

  МОЗ

  Ч

  Сб

  V

  Пбал

  Пнак

  Темпи зростання

  7

  8

  4

  2

  6

  1

  3

  9

  5

  темпи приросту

  7

  5

  4

  3

  -

  2

  1

  8

  6

  Відповідно на основі цих результатів можуть бути отримані інтегральні (по групах показників) ранги руху показників. Визначаємо суми балів з трьох виділених раніше совокупностям: вихідні ресурси, проміжні результати, кінцеві результати, а потім - середній бал по кожній з груп.

  Суми рангів, а також середній ранг руху по кожній з сукупностей відображає, яка з виділених сукупностей показників змінювалася швидше. Результати зведений в таблицю (див. Табл. 2.3.)

  Таблиця 2.3

  Середній ранг руху

  показники

  Темпи зростання

  темпи приросту

  1. Показники вихідних витрат

  5,4

  4,75

  2. Показники проміжних результатів

  2

  1,5

  3. Показники кінцевих результатів

  7

  7

  Отримані показники дозволяють визначити відносні ранги руху показників, які на цьому етапі діагностики є основою для оцінки режимів функціонування досліджуваного показника (див. Табл.2.4.)

  Таблиця 2.4

  Відносні ранги руху показників

  показники

  Темпи зростання

  темпи приросту

  1. Показники вихідних витрат

  2

  2

  2. Показники проміжних результатів

  3

  3

  3. Показники кінцевих результатів

  1

  1

  Необхідно виставити оцінки за попередній таблиці.

  В ході аналізу звернути увагу на:

  а) динаміку кінцевих результатів (вона повинна випереджати темпи зміни показників двох інших груп);

  б) результати оцінки за групами показників (таблиця 2.3) (зіставити їх з результатами таблиці 2, щоб не було значних перекосів всередині групи показників);

  в) розбалансованість, яка визначається на рівні окремих показників (таблиця 2.2) (проявилася вона на рівні груп показників);

  г) режими функціонування, які оцінюються з точки зору зростання і приросту показників.

  4. Розрахунок цільових елементів квадратної матриці за звітний і базисний періоди.

  Результати заносяться до відповідних таблиць (див. Табл.2.5, 2.6)

  Таблиця 2.5

  Матрична модель ефективності виробничо-господарської діяльності організації за 2000 рік

  Вихідні параметри в "активній формі (Аi)

  Вихідні параметри "пасивної" форми (Bj)

  Пнак

  Пбал

  VСМР

  Сб

  ОФ

  ОС

  ФОП

  МОЗ

  Ч

  Пнак

  1

  3,8484

  30,7759

  29,6629

  3,6836

  43,9492

  4,4802

  29,7603

  0,1403

  Пбал

  0,2598

  1

  7,9971

  7,7079

  0,9572

  11,4201

  1,1642

  7,7332

  0,0365

  Q

  0,0325

  0,1250

  1

  0,9638

  0,1197

  1,4280

  0,1456

  0,9670

  0,0046

  Сб

  0,0337

  0,1297

  1,0375

  1

  0,1242

  1,4816

  0,1510

  1,0033

  0,0047

  ОФ

  0,2715

  1,0447

  8,3548

  8,0527

  1

  11,9310

  1,2163

  8,0791

  0,0381

  ОС

  0,0228

  0,0876

  0,7003

  0,6749

  0,0838

  1

  0,1019

  0,6772

  0,0032

  ФОП

  0,2232

  0,8590

  6,8693

  6,6208

  0,8222

  9,8096

  1

  6,6426

  0,0313

  МОЗ

  0,0336

  0,1293

  1,0341

  0,9967

  0,1238

  1,4768

  0,1505

  1

  0,0047

  Ч

  7,1275

  27,4295

  219,3557

  211,4228

  26,2550

  313,2483

  31,9329

  212,1170

  1

  Таблиця 2.6

  Матрична модель ефективності виробничо-господарської діяльності організації за 2001 рік

  Вихідні параметри в "активній формі (Аi)

  Вихідні параметри "пасивної" форми (Bj)

  Пнак

  Пбал

  VСМР

  Сб

  ОФ

  ОС

  ФОП

  МОЗ

  Ч

  Пнак

  1

  0,6457

  33,0135

  32,0135

  1,8995

  15,8214

  4,6932

  32,0231

  0,1237

  Пбал

  1,5488

  1

  51,1299

  49,5811

  2,9418

  24,5035

  7,2687

  49,5960

  0,1915

  Q

  0,0303

  0,0196

  1

  0,9697

  0,0575

  0,4792

  0,1422

  0,9700

  0,0037

  Сб

  0,0312

  0,0202

  1,0312

  1

  0,0593

  0,4942

  0,1466

  1,0003

  0,0039

  ОФ

  0,5265

  0,3399

  17,3805

  16,8541

  1

  8,3294

  2,4708

  16,8591

  0,0651

  ОС

  0,0632

  0,0408

  2,0866

  2,0234

  0,1201

  1

  0,2966

  2,0240

  0,0078

  ФОП

  0,2131

  0,1376

  7,0343

  6,8212

  0,4047

  3,3711

  1

  6,8233

  0,0264

  МОЗ

  0,0312

  0,0202

  1,0309

  0,9997

  0,0593

  0,4941

  0,1466

  1

  0,0039

  Ч

  8,0857

  5,2208

  266,9377

  258,8519

  15,3584

  127,9273

  37,9481

  258,9295

  1

  Пр нак.- Прибуток на накопичення;

  Пр бал. - Прибуток балансова;

  VСМР - обсяг будівельно-монтажних робіт;

  Сб СМР - собівартість будівельно-монтажних робіт;

  ОФ - основні виробничі фонди;

  СОС - власні оборотні кошти;

  ФОП - фонд оплати праці;

  МОЗ - матеріальні витрати;

  Ч - середньооблікова чисельність робітників.

  Цільові елементи матриці (C ij) дають оцінку:

  - Ефективності використання трудових ресурсів (продуктивність праці, середня заробітна плата);

  - Ефективність використання основних фондів (фондовіддачі і т. П.);

  - Ефективність використання матеріальних ресурсів;

  - Ефективність виробництва (види рентабельності).

  Рентабельність робіт показує, яка кількість прибутку припадає на одиницю виробленого обсягу. У базисному році - 0,1250, в звітному - 0,0196. Скоротилося даного показника (Пбал / Q).

  Рентабельність витрат показує, скільки одиниць прибутку припадає на одиницю собівартості виконаних робіт. У базисному році - 0,1297, в звітному році - 0,0202. Скоротилося показника (Пбал / Сб).

  Рентабельність основних фондів показує, скільки прибутку припадає на одиницю основних фондів. У базисному році - 1,0447, в звітному - 0,3399. Скоротилося показника (Пбал / ОФ)

  Фондовіддача показує, скільки продукції виходить з одного рубля вартості основних фондів. У базисному році - 8,3548, в звітному - 17,3805. Відбулося збільшення показника (Q / ОФ).

  Кількість виробленої продукції на одиницю фонду оплати праці. У базисному році - 6,8693, в звітному - 7,0343. Скоротилося показника (Q / ФОП).

  Продуктивність праці показує, яка кількість виробленого обсягу припадає на одиницю трудових ресурсів. У базисному році - 219,3557, в звітному - 266,9377. Показник збільшився (Q / Ч).

  Матеріаломісткість показує, скільки основних фондів необхідно для виробництва однієї одиниці продукції. У базисному році - 0,1197, в звітному році - 0,0575. Скоротилося показника (ОФ / Q).

  Кількість одиниць фонду оплати праці припадають на одиницю обсягу виробленої продукції. У базисному році - 0,1456, в звітному році - 0,1422. Відбулося збільшення показника (ФОП / Q).

  Кількість одиниць фонду оплати праці припадають на одиницю собівартості обсягу виробленої продукції. У базисному році - 0,1510, в звітному році - 0,1466. Відбулося збільшення показника (ФОП / Сб).

  Середня заробітна плата на підприємстві. У базисному році - 31,9329, в звітному році -37,9481.Показатель заробітної плати збільшився (ФОП / Ч).

  Частка основних фондів в собівартості виконаних робіт. У базисному році - 0,1242, в звітному році - 0,0593. Скоротилося даного показника (ОФ / Сб).

  Частка матеріальних витрат у одиниці виробленого обсягу. У базисному році - 0,9670, в звітному році - 0,9700. Відбулося збільшення показника (МЗ / Q).

  Елементи матриці, розташовані під головною діагоналлю повинні збільшуватися зі зростанням ефективності виробництва, т. К. Чисельник одержуваного відносини цілеспрямовано ближче до результуючому показнику діяльності підприємства, ніж знаменник.

  5. Розрахунок абсолютних і відносних значень динаміки цільових елементів:

  DC ij = C ij '- C ij

  (2.3)

  Ic ij = C ij '/ C ij

  (2.4)

  Дані заносять в табліцу.2.7. і 2.8

  Таблиця 2.7

  Розрахунок абсолютних значень динаміки цільових елементів

  ai / bj

  Пнак

  Пбал

  Q

  Сб

  ОФ

  ОС

  ФОП

  МОЗ

  Ч

  Пнак

  0

  -3,2027

  2,2376

  2,3506

  -1,7842

  -28,1278

  0,2130

  2,2628

  -0,0166

  Пбал

  1,2889

  0

  43,1328

  41,8732

  1,9846

  13,0834

  6,1045

  41,8628

  0,1551

  Q

  -0,0022

  -0,1055

  0

  0,0059

  -0,0622

  -0,9488

  -0,0034

  0,0030

  -0,0008

  Сб

  -0,0025

  -0,1096

  -0,0063

  0

  -0,0648

  -0,9874

  -0,0044

  -0,0030

  -0,0009

  ОФ

  0,2550

  -0,7048

  9,0257

  8,8014

  0

  -3,6015

  1,2546

  8,7800

  0,0270

  ОС

  0,0405

  -0,0468

  1,3864

  1,3485

  0,0362

  0

  0,1947

  1,3469

  0,0046

  ФОП

  -0,0101

  -0,7214

  0,1650

  0,2004

  -0,4175

  -6,4385

  0

  0,1807

  -0,0050

  МОЗ

  -0,0024

  -0,1092

  -0,0032

  0,0030

  -0,0645

  -0,9827

  -0,0040

  0

  -0,0009

  Ч

  0,9582

  -22,2088

  47,5820

  47,4291

  -10,8966

  -185,3210

  6,0152

  46,8126

  0

  Отримані значення показують, на скільки змінилися цільові елементи матриці в звітному році в порівнянні з базисним. Негативне значення - зменшення показника, позитивне значення - збільшення показника. В даному випадку рентабельність основних фондів зменшилася на 0,7; матеріаломісткість - на 0,06; середня заробітна плата, навпаки, збільшилася на 6,0152, а продуктивність праці - на 47,582.

  Таблиця 2.8

  Індексна матриця динаміки цільових елементів

  ai / bj

  Пнак

  Пбал

  Q

  Сб

  ОФ

  ОС

  ФОП

  МОЗ

  Ч

  Пнак

  1

  0,1678

  1,0727

  1,0792

  0,5156

  0,3600

  1,0475

  1,0760

  0,8815

  Пбал

  5,9602

  1

  6,3936

  6,4325

  3,0734

  2,1456

  6,2436

  6,4134

  5,2539

  Q

  0,9322

  0,1564

  1

  1,0061

  0,4807

  0,3356

  0,9765

  1,0031

  0,8217

  Сб

  0,9266

  0,1555

  0,9939

  1

  0,4778

  0,3336

  0,9706

  0,9970

  0,8168

  ОФ

  1,9393

  0,3254

  2,0803

  2,0930

  1

  0,6981

  2,0315

  2,0868

  1,7095

  ОС

  2,7778

  0,4661

  2,9798

  2,9980

  1,4324

  1

  2,9099

  2,9890

  2,4486

  ФОП

  0,9546

  0,1602

  1,0240

  1,0303

  0,4922

  0,3437

  1

  1,0272

  0,8415

  МОЗ

  0,9293

  0,1559

  0,9969

  1,0030

  0,4792

  0,3346

  0,9735

  1

  0,8192

  Ч

  1,1344

  0,1903

  1,2169

  1,2243

  0,5850

  0,4084

  1,1884

  1,2207

  1

  Динаміка цільових елементів показує відносну зміну. Так, рентабельність основних фондів зросла на 32,54%, частка матеріальних витрат в одиниці виробленого обсягу - на 100,31%.

  6. Вивчення впливу різних чинників на величину зміни цільових елементів матриці

  Зміна величини цільових елементів матриці відбуваються за рахунок зміни вихідних параметрів матриці як в «активної» (Ai), так і в «пасивної» (Bj) формі.

  Вплив Bj і Ai на значення цільового елемента матриці визначають за формулами, відповідно:

  (2.5)

  (2.6)

  Будуються 2 таблиці: вплив «пасивних» факторів, вплив «активних» чинників.

  Таблиця 2.9

  Вплив активних факторів

  ai / bj

  Пнак

  Пбал

  Q

  Сб

  ОФ

  ОС

  ФОП

  МОЗ

  Ч

  Пнак

  -65,885

  -65,885

  -65,885

  -65,885

  -65,885

  -65,885

  -65,885

  -65,885

  -65,885

  Пбал

  103,333

  103,333

  103,333

  103,333

  103,333

  103,333

  103,333

  103,333

  103,333

  Q

  -68,197

  -68,197

  -68,197

  -68,197

  -68,197

  -68,197

  -68,197

  -68,197

  -68,197

  Сб

  -68,390

  -68,390

  -68,390

  -68,390

  -68,390

  -68,390

  -68,390

  -68,390

  -68,390

  ОФ

  -33,841

  -33,841

  -33,841

  -33,841

  -33,841

  -33,841

  -33,841

  -33,841

  -33,841

  ОС

  -5,234

  -5,234

  -5,234

  -5,234

  -5,234

  -5,234

  -5,234

  -5,234

  -5,234

  ФОП

  -67,433

  -67,433

  -67,433

  -67,433

  -67,433

  -67,433

  -67,433

  -67,433

  -67,433

  МОЗ

  -68,296

  -68,296

  -68,296

  -68,296

  -68,296

  -68,296

  -68,296

  -68,296

  -68,296

  Ч

  -61,299

  -61,299

  -61,299

  -61,299

  -61,299

  -61,299

  -61,299

  -61,299

  -61,299

  В даній таблиці оцінюється вплив активних (Аi) факторів на зміну величини цільових елементів матриці.Число показує відсоткове збільшення показника за рахунок зміни активного чинника.

  Таблиця 2.10

  Вплив пасивних факторів

  ai / bj

  Пнак

  Пбал

  Q

  Сб

  ОФ

  ОС

  ФОП

  МОЗ

  Ч

  Пнак

  65,885

  -17,337

  73,156

  73,809

  17,450

  1,884

  70,639

  73,488

  54,034

  Пбал

  392,690

  -103,333

  436,024

  439,921

  104,006

  11,231

  421,026

  438,008

  322,058

  Q

  61,419

  -16,162

  68,197

  68,807

  16,267

  1,757

  65,851

  68,507

  50,372

  Сб

  61,047

  -16,064

  67,784

  68,390

  16,169

  1,746

  65,452

  68,093

  50,067

  ОФ

  127,771

  -33,622

  141,871

  143,139

  33,841

  3,654

  136,991

  142,516

  104,789

  ОС

  183,017

  -48,160

  203,214

  205,030

  48,473

  5,234

  196,224

  204,138

  150,099

  ФОП

  62,895

  -16,550

  69,836

  70,460

  16,658

  1,799

  67,433

  70,153

  51,582

  МОЗ

  61,229

  -16,112

  67,986

  68,594

  16,217

  1,751

  65,648

  68,296

  50,216

  Ч

  74,742

  -19,668

  82,990

  83,732

  19,796

  2,138

  80,136

  83,368

  61,299

  В даній таблиці оцінюється вплив пасивних (Bj) факторів на зміну величини цільових елементів матриці. Число показує відсоткове збільшення показника за рахунок зміни пасивного чинника.

  7. На заключному етапі дається загальна оцінка ефективності ПХД.

  Для цього розраховується узагальнюючий показник рівня ефективності за формулою середньої арифметичної індексів цільових елементів матриці:

  ,

  (2.7)

  де Ic ij - елементи індексного матриці, розташовані під головною діагоналлю;

  n - число вихідних параметрів матриці (скільки показників увійшло в модель)

  Узагальнюючий індекс ефективності дозволяє однозначно оцінити підсумки роботи підприємства.

  Якщо Io <1, то показники основної діяльності погіршилися.

  В даному випадку індекс ефективності дорівнює 1,17396, що свідчить про поліпшення показників підприємства в цілому і дозволяє зробити висновок про поліпшення результатів діяльності фірми.

  Глава 3. Аналіз виконання виробничої програми

  У цьому розділі дається загальна попередня оцінка виконання виробничої програми будівельної організації шляхом порівняння звітних і планових (базових) показників виробничої програми або порівняння з даними попередніх періодів. Основним джерелом для аналізу виконання плану введення в дію виробничих потужностей і об'єктів, а також виконання плану підрядних робіт є статистичні звіти за формою № П-1 «Відомості про виробництво і відвантаження товарів і послуг» (річні, квартальні та місячні). На підставі інформації, що міститься в даній звітності, визначається ступінь виконання плану в абсолютних і відносних величинах за аналізований період і в порівнянні зі звітними даними попереднього періоду.

  3.1 Аналіз набрання нею чинності виробничих потужностей та об'єктів

  Для аналізу використані наступні показники: натуральні показники, що характеризують введення в дію об'єктів і виробничих потужностей; кошторисна вартість об'єктів, що вводяться і пускових комплексів, а також їх якість. Дані показники наведені в таблиці 3.1.

  Таблиця 3.1

  Виконання плану введення в дію об'єктів по їх кошторисної вартості

  № п / п

  пускові об'єкти

  Од. вим.

  виробнича потужність

  абсолютне відхилення

  відсоток виконання

  кошторисна вартість, руб.

  абсолютне відхилення

  відсоток виконання

  2000

  2001

  2000

  2001

  Промислове будівництво

  1

  Завод газової апаратури в м Чайковський

  котли

  1519

  4393

  2874

  289

  34025600

  98403200

  64377600

  289

  2

  Стадіон "Центральний"

  котли

  940

  1940

  1000

  206

  21056000

  43456000

  22400000

  206

  3

  мечеть

  котли

  400

  400

  0

  100

  8960000

  8960000

  0

  100

  4

  Леб'яже

  котли

  3200

  3200

  0

  100

  71680000

  71680000

  0

  100

  5

  Спортивно-реабілітаційний центр в п. Матмаси

  котли

  400

  700

  300

  175

  8960000

  15680000

  6720000

  175

  6

  Житловий будинок на 192 кв. в 1 Зарічному м-ні

  котли

  1000

  2000

  1000

  200

  22400000

  44800000

  22400000

  200

  7

  ГП-7 в п. Мис

  котли

  350

  350

  0

  100

  7840000

  7840000

  0

  100

  8

  Спортивно-оздоровчий комплекс по вул. газовиків

  котли

  500

  500

  0

  100

  11200000

  11200000

  0

  100

  9

  МНС м Тобольськ

  котли

  1000

  2000

  1000

  200

  22400000

  44800000

  22400000

  200

  10

  База "Тюменбургаз"

  котли

  320

  320

  0

  100

  7168000

  7168000

  0

  100

  Пуско-налагоджувальні роботи

  11

  Кавз

  котли

  900

  2640

  1740

  293

  20160000

  59136000

  38976000

  293

  12

  База родовища "Барсучий лог"

  котли

  994

  994

  0

  100

  22265600

  22265600

  0

  100

  13

  Воронезький механічний завод

  котли

  745

  745

  0

  100

  16688000

  16688000

  0

  100

  14

  Запсібтеплокераміка

  котли

  750

  1800

  1050

  240

  16800000

  40320000

  23520000

  240

  15

  Завод КІ СВПУ в м Тюмені

  котли

  500

  560

  60

  112

  11200000

  12544000

  1344000

  112

  непромислове виробництво

  16

  Житлові будинки в п. Шишкін ліс

  котли

  400

  600

  200

  150

  8960000

  13440000

  4480000

  150

  Мал.3.1 Виконання плану введення в дію об'єктів по їх кошторисної вартості

  Пройдений аналіз дозволяє зробити висновки про те, що по всіх об'єктах план введення в експлуатацію виконаний на 100%. А по деяких об'єктах навіть перевищує в півтора або два рази. Найбільшим в сфері промислового будівництва залишається зростання по об'єкту Завод газової апаратури в м Чайковський; по ньому відбулося зростання обсягів робіт майже в три рази. Що стосується пусконалагоджувальних робіт, то тут найвищі темпи зростання обсягів робіт на об'єкті Курганський автобусний завод (293,33%) та підприємство Запсібтеплокераміка, де зростання склало 240%.

  3.2 Аналіз виконання підрядних робіт

  Характеристика виконання робіт за загальним обсягом генерального підрядника, а також ступінь виконання БМР власними силами ТОВ «Пегас-М» і силами залучених організацій розглянута в таблиці 3.2.

  Таблиця 3.2

  Аналіз виконання підрядних робіт, тис. Руб.

  показники

  2000

  Уд. вага (%)

  2001

  Уд. вага (%)

  відхилення

  абс.

  отн.

  Генпідряд, в т.ч.

  39630

  100%

  40360

  100%

  730

  102%

  власні сили

  27940

  71%

  30630

  76%

  2690

  110%

  субпідряд

  11690

  29%

  9730

  24%

  -1960

  83%

  Мал. 3.2 Аналіз виконання підрядних робіт за 2000 і 2001 рр.

  На (Рис. 3.2) чітко проглядається збільшення обсягу генпідрядних робіт в 2001 році в порівнянні з 2000 роком. При цьому, зросла частка робіт (з 71% до 76%), що виконуються власними силами. Це зумовило зниження частки субпідрядних робіт, а також і фактичного зниження даного виду робіт з 29% до 24% від загального обсягу робіт. В цілому по підприємству відбулося збільшення обсягу генпідрядних робіт в 2001 році на 2% в порівнянні з 2000 роком. Загальне значення робіт, що виконуються власними силами організації, збільшилася на 10%, а субпідрядних робіт, навпаки знизилося на 17% (у натуральному вираженні це склало 1960тис. Руб.).

  3.3 Аналіз виконання обсягів за призначенням об'єктів

  Обсяги робіт, виконані організацією за аналізований період згруповані за їх призначенням: промислове будівництво, пусконалагоджувальні роботи і непромислове будівництво. Дані зведені в аналітичну таблицю 3.3

  Таблиця 3.3

  Аналіз виконання обсягів за призначенням об'єктів

  № п / п

  Найменування угруповань

  Кошторисна вартість

  абсолютне відхилення

  % виконання

  2000

  2001

  1

  Виконання підрядних СМР, в т.ч.

  311763,2

  518380,8

  206617,6

  166%

  2

  Промислове будівництво

  215689,6

  353987,2

  138297,6

  164%

  3

  Пуско-налагоджувальні роботи

  87113,6

  150953,6

  63840

  173%

  4

  непромислове будівництво

  8960

  13440

  4480

  150%

  Мал. 3.3 Виконання обсягів робіт за призначенням

  Мал. 3.4 Динаміка виконання обсягів робіт за призначенням об'єктів

  На (рис. 3.3) представлена ​​структура виконуваних підприємством робіт в загальному їх обсязі. Для побудови використані усереднені дані по 2000 і 2001 років, так як структура робіт за ці два роки на підприємстві не змінилася. Що стосується темпів зростання по окремо взятих видів робіт (рис. 3.4), то всі вони склали понад сто відсотків. Для непромислового виробництва темп зростання дорівнює 150%, для пусконалагоджувальних робіт - 173%, а для промислового будівництва - 164%.


  Глава 4. Аналіз виконання трудових показників

  Основними джерелами інформації для дослідження і аналізу в цьому розділі є статистичні звіти за формами № п-4 «Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників», форма № 1т «Відомості про чисельність та заробітну плату за видами діяльності» (квартальна і річна) .

  4.1 Аналіз чисельності, складу і руху кадрів.

  В даному розділі проведено аналіз забезпеченості трудовими ресурсами; аналіз складу працюючих за категоріями персоналу; дана оцінка професійно-кваліфікаційного складу робітників, а також проведено аналіз балансу руху робочих кадрів, дано оцінку плинності робочої сили. З урахуванням вищезгаданого складаються такі таблиці (див. Табл. 4.1, 4.2)

  Таблиця 4.1

  Аналіз складу працюючих за категоріями персоналу

  категорії працівників

  2000

  2001

  Абс. приріст

  Темп зростання

  1

  Середньооблікова чисельність на підприємстві, всього

  149

  385

  236

  258%

  в т.ч.

  - Робочі;

  105

  292

  187

  278%

  - Службовці;

  44

  93

  49

  211%

  2

  Середньооблікова чисельність на обслуговуючих та інших виробництвах (сервісний центр), всього

  8

  25

  17

  313%

  3

  середньооблікова чисельність працівників з будівництва, всього

  105

  278

  173

  265%

  в тому числі:

  - Робочі;

  89

  184

  95

  207%

  - Службовці;

  16

  94

  78

  588%

  Рис.4.1 Структура робочої сили в 2000 р

  Рис.4.2 Структура робочої сили в 2001 р

  Для аналізу складу працюючих за категоріями персоналу були відібрані робочі сервісного центру (обслуговуючі та інші виробництва), а також працівники, зайняті безпосередньо в будівництві. В результаті проведеного аналізу стає ясно, що чисельність на підприємстві в цілому збільшилася на 158%. При цьому збільшення числа робочих склало 178%, а числа службовців - 111%. Середньооблікова чисельність працівників на обслуговуючих та інших виробництвах зросла на 213%. Чисельність працівників, зайнятих у будівництві змінилася таким чином: число робітників збільшилася на 107%, а службовців - на 488%.

  Таблиця 4.2

  Аналіз руху робочої сили

  показники

  періоди

  2000

  2001

  1. Складалося працівників на поч. періоду, чол.

  138

  149

  2. Прийнято за все, чол.

  20

  240

  в тому числі

  - Переведено з інших організацій;

  11

  73

  - Прийнято підприємством самостійно;

  6

  110

  - інші

  3

  57

  3. Вибуло всього, чол.

  9

  4

  в тому числі

  - Переведено на інші підприємства;

  2

  3

  - за власним бажанням;

  4

  - За прогули;

  1

  1

  - Інші причини

  2

  4. Складалося працівників на кінець періоду, чол.

  149

  385

  5. Середньооблікова чисельність, чол.

  143,5

  267

  6. Коефіцієнт обороту з прийому,%.

  13,94

  89,89

  7. Коефіцієнт обороту по звільненню,%

  6,27

  1,50

  8. Коефіцієнт плинності,%

  4,88

  0,37

  9. Коефіцієнт сталості персоналу,%

  89,90

  54,31

  Коефіцієнт обороту по прийому:

  До оп = Ч п / Ч ср * 100,

  (4.1)

  де Ч п - чисельність прийнятих працівників, чол.

  Ч ср - середньооблікова чисельність працівників, чол.

  Коефіцієнт обороту по звільненню:

  До оу = Ч у / Ч ср * 100,

  (4.2)

  де Ч у - число звільнених працівників, чол.

  Коефіцієнт плинності робочих кадрів:

  До тек = Ч в / Ч ср * 100,

  (4.3)

  де Ч в - чисельність вибулих за власним бажанням, звільнених за прогул і інші порушення трудової дисципліни, чол.

  Коефіцієнт сталості персоналу:

  Кп = Кр (рік) / ЧСР * 100,

  (4.4)

  де Кр (рік) - кількість працівників, які працювали весь рік

  Мал. 4.3 Динаміка робочої сили в 2000 і 2001 рр.

  При проведенні аналізу руху робочої сили можна виявити наступні зміни:

  У 2000 році коефіцієнт обороту по прийому склав 13,94%, а в 2001 - вже 89,89%. Коефіцієнт характеризує співвідношення числа прийнятих працівників і середньооблікової чисельності працівників на підприємстві.

  У 2000 році коефіцієнт обороту по звільненню склав 6,27%, а в 2001 - 1,5%. Цей коефіцієнт характеризує співвідношення числа звільнених працівників і середньооблікової чисельності працівників на підприємстві. Розглянувши ці два коефіцієнти і динаміку їх зміни можна зробити висновок про збільшення припливу працівників на підприємство і зниженні відтоку працівників. Така зміна пояснюється проведенням відповідної політики на підприємстві.

  Коефіцієнт плинності, що характеризує співвідношення числа працівників, які вибули за власним бажанням, звільнених за прогул і інші порушення трудової дисципліни і середньооблікового числа працівників, у 2000 році становила 4,88%, а в 2001 році впав до 0,37%.

  Коефіцієнт сталості персоналу, який розглядає відношення працівників, які працювали весь рік, і середньооблікового числа працівників на підприємстві, також знизився з 89,8% у 2000 році до 54,31% в 2001 році.

  4.2 Аналіз продуктивності праці

  В даному розділі проводитися аналіз динаміки продуктивності праці за аналізований період з оцінкою впливу її зростання на приріст обсягу продукції. Далі проводиться факторний аналіз продуктивності праці з метою вироблення рекомендацій щодо мобілізації резерв зростання продуктивності праці.

  Таблиця 4.3

  Аналіз продуктивності праці

  № п / п

  показники

  Од. вим.

  2000

  2001

  Абс.прірост

  Относ. приріст

  1.

  чисельність працівників

  чол.

  149

  385

  236

  258%

  2.

  чисельність робітників

  чол.

  105

  292

  187

  278%

  3.

  обсяг БМР

  тис. руб.

  32684,00

  102771,00

  70087,00

  314%

  4.

  Вироблення на 1-го працівника

  тис. руб. / чол.

  219,36

  266,94

  47,58

  122%

  5.

  Виробіток на одного робітника

  тис. руб. / чол.

  311,28

  351,96

  40,68

  113%

  Мал. 4.4 Порівняльний аналіз темпів зростання продуктивності праці

  У попередньому пункті було чітко викладено аналіз зміни чисельності на підприємстві. Тому в даному пункті доцільно лише порівняти темпи зростання чисельності працівників і робітників, а також обсягу СМР з темпами зростання вироблення. Вироблення приведена в розрахунку на одного працівника і на одного робітника. Кількісне (в розрахунку на одного працівника - на 47,58, а на одного робітника - на 40,68) і якісне збільшення вироблення на підприємстві (в розрахунку на одного працівника - на 22%, а на одного робітника - на 13%) свідчить про те, що темпи зростання обсягів БМР випереджають темпи зростання чисельності працівників і робітників на підприємстві. Ця тенденція добре проілюстрована на малюнку 4.4.

  Таблиця 4.4

  Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і темпів зростання зарплати

  № п / п

  показники

  2000

  2001

  Темпи зростання

  1.

  Вироблення працівника, тис. Руб. / Чол.

  219,36

  266,94

  121,69

  2.

  Вироблення робочого, тис. Руб. / Чол.

  311,28

  351,96

  113,07

  3.

  Пор. Зарплата 1-го працівника, тис. Руб.

  31,93

  37,95

  118,84

  4.

  Пор. Зарплата 1-го робітника, тис. Руб.

  45,31

  50,03

  110,42

  Мал. 4.5 Темпи зростання вироблення і середньої зарплати у працівників і робітників підприємства

  Як видно з таблиці 4.4 темпи зростання заробітної плати на одного працівника (118,84%) більше, ніж на одного робітника (110,42%). На малюнку 4.5 особливо добре проглядається факт випередження заробітної плати, як на одного працівника, так і на одного робітника, темпами зростання вироблення. Можна зробити висновок про те, що ЗП працівників підприємства зростає повільніше, ніж вироблення.

  4.3 Аналіз використання робочого часу

  Аналіз робочого часу, ступінь використання якого істотно впливає на виконання обсягу випуску продукції (послуг) заснований на оцінці використання робочого часу в людино-годинах і людино-днях. На підставі побудованих балансів визначають такі показники, як середнє число виходів на одного робітника, відсоток неявок, середня тривалість робочого дня, частка фактично відпрацьованого часу в максимально можливому фонді робочого часу. Аналіз використання робочого часу завершується узагальненням усіх втрат робочого часу і розрахунком впливу цих втрат на зміну обсягу робіт.

  Таблиця 4.5

  Аналіз використання робочого часу

  № п / п

  показники

  Од. вим.

  2000

  2001

  1.

  Число відпрацьованих днів

  дні

  248

  245

  2.

  Число відпрацьованих людино-днів

  люд.-дні

  36952

  94325

  3.

  Число неявок на роботу,

  люд.-дні

  819

  795

  в тому числі

  чергові відпустки

  люд.-дні

  650

  643

  відпустки по навчанню

  люд.-дні

  15

  17

  з дозволу адміністрації

  люд.-дні

  24

  11

  відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

  люд.-дні

  46

  39

  по хворобі

  люд.-дні

  25

  31

  інші неявки дозволені законом

  люд.-дні

  44

  27

  прогули

  люд.-дні

  15

  27

  4.

  Тривалість робочої зміни

  годин

  8

  8

  5.

  Середньооблікова чисельність

  чол.

  149

  385

  6.

  планова вироблення

  руб / чол

  219,36

  266,94

  Мал. 4.6 Структура неявочное часу на 2000 рік.

  Мал. 4.7 Структура неявочное часу на 2001 рік.

  Спираючись на таблицю 4.5 можна побудувати кругову діаграму, яка відображає структуру неявок працівників підприємства на роботу протягом року. На малюнку 4.6 відображена структура неявок на 2000 рік. Можна помітити, що чергові відпустки становлять основну частину (79%), далі йдуть відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (6%), потім інші неявки, дозволені законом (5%), неявки через хворобу і з дозволу адміністрації (3%), прогули і відпустки по навчанню (2%).

  На 2001 року структура виглядає так: чергові відпустки становлять основну частину (82%), далі йдуть відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (5%), потім неявки через хворобу (4%), прогули і інші неявки, дозволені законом (по 3%) , відпустки по навчанню (2%) і неявки з дозволу адміністрації (1%).

  Для того щоб розрахувати втрати обсягів робіт, викликані втратами робочого часу, використовується наступна формула:

  ПО = (Q пл * Ч ф * ПР) / (Ч пл * Д пл) = (В пл * Ч ф * ПР) / Д пл,

  (4.5)

  де Q пл - обсяг робіт плановий, тис руб;

  Ч ф - середньооблікова чисельність фактична, чол;

  ПР - втрати робочого часу фактичні на одного робітника в рік, годину;

  Ч пл - планова середньооблікова чисельність, чол .;

  Д пл - плановий бюджет робочого часу (365 - святкові, вихідні), днів;

  В вл - вироблення планова, тис руб / чол .;

  Розрахунки можна звести в наступну таблицю:

  Таблиця 4.6

  Втрати обсягів робіт

  Види втрат робочого часу

  Втрати обсягів робіт

  2000

  2001

  з дозволу адміністрації

  3162,97

  4614,21

  по хворобі

  3294,76

  13003,68

  прогули

  1976,85

  11325,78

  Загальні втрати обсягів робіт

  8434,58

  28943,67

  Мал. 4.8 Втрати обсягів робіт в 2000 і 2001 рр, тис. Руб.

  Таблиця 4.6 відображає втрати обсягів робіт, пов'язані з нез'явленнями працівників. Більш наочно порівняти показники 2000 і 2001 року можна на гістограмі (Рис. 4.8.).

  Втрати обсягів робіт, пов'язані з нез'явленнями з дозволу адміністрації, збільшилися з 3162,97 руб.до 4614,21 руб., втрати обсягів робіт, пов'язані з нез'явленнями через хворобу також збільшилися з 3294,76 руб. до 13003,68 руб., а втрати, пов'язані з прогулами - з 1976,85 руб. до 11325,78 руб. В цілому по підприємству втрата обсягів робіт збільшилася з 8434,58 руб. до 28943,67 руб.

  4.4 Аналіз заробітної плати

  Даний розділ містить у собі опис системи заробітної плати будівельної організації, аналіз абсолютного і відносного зростання фонду заробітної плати (ФЗП). При проведенні факторного аналізу зміни ФЗП рекомендується використовувати метод ланцюгових підстановок або кореляційно-регресійний аналіз.

  У цьому розділі також необхідно зіставити динаміку зміни ФЗП і продуктивності праці.

  Таблиця 4.7

  Аналіз заробітної плати

  № п / п

  показники

  2000

  2001

  Абс.откл.

  Отн.откл

  1.

  ФЗП на БМР і в підсобних виробництвах, тис руб

  32684,00

  102771,00

  70087

  +314,4382573

  2.

  Середньооблікова чисельність, чол.

  149

  385

  236

  +258,3892617

  3.

  Середня заробітна плата на одного працівника, тис руб

  219,356

  266,938

  47,582

  121,692

  4.

  Зміна ФЗП за рахунок зміни чисельності, тис руб

  51767,946

  5.

  Зміна ФЗП за рахунок зміни середньої заробітної плати працівника, руб.

  18319,054

  6.

  Загальна зміна ФЗП, тис руб

  70087

  Мал. 4.9 Аналіз зміни ФЗП

  Факторний аналіз дозволяє виявити зміну ФЗП на підприємстві та вплив на нього зміни інших визначальних чинників. Так за рахунок збільшення чисельності ФЗП зріс на 51767,946 т.р. в цілому по підприємству. А за рахунок збільшення середньої заробітної плати - на 18319,054 т.р. Загальна ж збільшення ФЗП склало 70087 т.р. Більш наочно зміна всіх трьох чинників продемонстровано на (Рис. 4.9).

  4.5 Оцінка економічної ефективності використання ресурсів робочої сили

  Оцінка економічної ефективності застосування та споживання ресурсів живої праці може бути побудована на основі наступної моделі взаємозв'язку відповідних показників:

  Y = X1 * X2 * X3 * X4

  Змінні, включені в цю модель, мають такий економічний зміст:

  Y - загальна сума витрат, включена у витрати виробництва та обігу фірми і водночас ставиться безпосередньо до використання ресурсів живої праці;

  Х1 - сумарний обсяг виробленої продукції за відповідний період часу;

  X2 - трудомісткість виробництва одиниці продукції, виражена в одиницях виміру витрат живого праці;

  X3 - середні розміри фонду оплати праці, що припадають на одиницю витрат живої праці;

  X4 - коефіцієнт збільшення витрат на оплату в зв'язку з включенням до витрат виробництва нарахувань, базою яких є ФОП.

  Таблиця 4.8

  Розрахунок економічної ефективності використання ресурсів робочої сили

  показник

  рівень показника

  2000

  2001

  1

  обсяг виробленої продукції, тис. р.

  32684,00

  102771,00

  2

  середня спискова чисельність персоналу основної діяльності, чол

  149

  385

  3

  середня трудомісткість одиниці продукції, чол / тис.руб

  0,004558806

  0,003746193

  4

  фонд оплати праці, що підлягає включенню до витрат виробництва, тис.руб.

  4758

  14610

  5

  середня річна оплата праці одного спискового працівника, тис.руб.

  +219,3557047

  +266,9376623

  6

  нарахування на фонд оплати праці, що підлягають включенню в витрати виробництва за встановленими нормативами,%

  38%

  36,5%

  7

  загальна сума витрат, включена у витрати виробництва, що відноситься безпосередньо до використання ресурсів живої праці, тис.р.

  12419,92

  37511,415

  8

  зміна загального розміру витрат, пов'язаних зі споживанням живого праці під впливом всіх включених у вихідну модель чинників, тис.р.

  25091,495

  9

  вплив зміни обсягу виробленої продукції, тис.руб.

  26633,06

  10

  вплив зміни трудомісткості, тис.руб.

  -6961,240403

  11

  вплив зміни середньорічної оплати праці одного спискового працівника

  +6961,240403

  12

  вплив зміни коефіцієнта наростання витрат у зв'язку із застосуванням нормативів нарахувань на фонд оплати праці.

  -1541,565

  З таблиці 4.8 видно, що:

  Під впливом зміни всіх включених у вихідну модель чинників загальна величина витрат, пов'язаних зі споживанням живого праці та підлягають включенню до витрат виробництва, збільшилася в звітному році майже на 25091,495 тис. Руб.

  У тому числі вплив змін окремих факторів, включених в модель:

  ü Збільшення обсягу виробленої продукції призвело до збільшення витрат, пов'язаних зі споживанням живого праці на 26633,06 тис. руб.

  ü Зниження трудомісткості призвело до зменшення витрат на 6961,24 тис. руб

  ü Збільшення середньорічної оплати праці одного спискового працівника призвело до зниження витрат, пов'язаних зі споживанням живого праці на 6961,24 тис. руб.

  ü Коефіцієнт наростання витрат у зв'язку із застосуванням нормативів на фонд оплати праці знизився, що призвело до зниження витрат, пов'язані зі споживанням живого праці на 1541,565 т

  Сума оцінок факторних впливів збігається із загальною зміною результативного показника - загальної суми витрат виробництва, пов'язаних з використанням живої праці.


  Глава 5. Аналіз основних фондів

  Подробиця розробки перерахованих розділів даної глави в змісті курсового проекту залежить від специфіки організації. У тому випадку, якщо аналізована організація має незначні власні основні фонди, орендуючи машини і механізми у спеціалізованих організацій, в роботі проводиться загальний аналіз стану основних фондів будівельної організації і аналіз використання орендованих основних фондів.

  Якщо організація досить добре оснащена власними основними фондами, аналіз проводиться за всіма розділами. Основна вихідна інформація для аналізу міститься в формах статистичної звітності № П-2 «Відомості про інвестиції», план підприємства, план технічного розвитку, № 1 «Баланс підприємства», форма № 3 «Додаток до балансу підприємства розділ 1« Склад і рух основних засобів », форма 11« Звіт про наявність та рух основних засобів », форма 1-переоцінка, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна та технічна документація та ін.

  5.1 Аналіз складу і руху основних фондів

  В даному розділі необхідно привести склад основних фондів аналізованої будівельної організації. Аналіз руху основних фондів здійснюється за інформацією про їх наявності за елементами шляхом порівнянні даних, що показують їх вартість на початок і кінець звітного періоду (див. Табл. 5.1.)

  Таблиця 5.1

  Аналіз складу і руху основних фондів підприємства в 2000 р

  № п / п

  показники

  всього

  ОФ виробничого призначення

  невиробничі ОФ

  1.

  Наявність на поч. періоду, тис руб

  3004

  2639

  365

  2.

  Питома вага, %

  100%

  88%

  12%

  3.

  Надійшло, тис руб

  1056

  622

  434

  4.

  Вибуло, тис руб

  148

  136

  12

  5.

  Наявність на кін. періоду, тис руб

  3912

  3125

  799

  6.

  Питома вага, %

  100%

  80%

  20%

  7.

  коефіцієнт вибуття

  0,0492676

  0,051534672

  0,032876712

  8.

  коефіцієнт надходження

  0,3515313

  0,24

  1,19

  9.

  коефіцієнт оновлення

  0,2699387

  0,20

  0,54

  Таблиця 5.2

  Аналіз складу і руху основних фондів підприємства в 2001 р

  № п / п

  показники

  всього

  ОФ виробничого призначення

  невиробничі ОФ

  1.

  Наявність на поч. періоду, тис руб

  3912

  3125

  799

  2.

  Питома вага, %

  100%

  80%

  20%

  3.

  Надійшло, тис руб

  96

  96

  0

  4.

  Вибуло, тис руб

  1

  0

  1

  5.

  Наявність на кін. періоду, тис руб

  4019

  3221

  798

  6.

  Питома вага, %

  100%

  80%

  20%

  7.

  коефіцієнт вибуття

  0,0002556

  0

  0,001251564

  8.

  коефіцієнт надходження

  0,0245399

  0,03072

  0

  9.

  коефіцієнт оновлення

  0,0238865

  0,029804409

  0

  Коефіцієнт вибуття розраховується за формулою:

  Квиб = вибуло / НАЯВНІСТЬ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ

  (5.1)

  коефіцієнт приросту

  Кпр = НАДІЙШЛО / НАЯВНІСТЬ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ

  (5.2)

  Коефіцієнт оновлення:

  Кобн = НАДІЙШЛО / ВАРТІСТЬ ОФ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ

  (5.3)

  Мал. 5.1 Порівняння коефіцієнтів складу і руху основних фондів за 2000 і 2001 рік.

  Малюнок 5.1 наочно демонструє зниження всіх коефіцієнтів складу і руху основних фондів по підприємству. Так коефіцієнт оновлення з 0,26 знизився до 0,024, коефіцієнт надходження - з 0,35 до 0,0245, а коефіцієнт вибуття - з 0,049 до 0,000256.

  5.2 Аналіз структури ОФ виробничого призначення

  Для аналізу структури ОФ необхідно скласти таку таблицю (див. Табл.5.3)

  Таблиця 5.3

  Структура ОФ будівельного призначення

  показники

  2000, тис. Р.

  Уд. Вага (%)

  2001, тис. Р.

  Уд. Вага (%)

  Абс. Вимкнути.

  Темп зростання

  ОФ будує. призначення, всього

  3458

  100,00

  3965,5

  100,00

  507,5

  114,68

  в тому числі

  - Будівлі;

  1376,284

  39,80

  2105,6805

  53,10

  729,3965

  153,00

  - Машини та обладнання

  1044,316

  30,20

  507,584

  12,80

  -536,732

  48,60

  - Інструмент і виробничий інвентар

  1037,4

  30,00

  1352,2355

  34,10

  314,8355

  130,35

  Коефіцієнт технологічної структури

  0,60

  0,47

  -0,133

  77,91

  Коефіцієнт технологічної структури:

  Ктех.стр. = Активна частина ОФ / ОФ будівельного призначення

  (5.4)

  Мал. 5.2 Структура ОФ на 2000 рік.

  Мал. 5.3 Структура ОФ на 2001 рік

  За допомогою коефіцієнта структури (див. Табл. 5.3) можна встановити, що співвідношення активної частини ОФ та ОФ будівельного призначення знизилося з 0,6 в 2000 році до 0,47 у 2001. Також впадає в очі істотне зменшення частки машин і устаткування в загальному серед основних фондів. Якщо в 2000 році ця частка 30,2%, то в 2001 - лише 12,8%. Це спричинило збільшення частки виробничого інвентарю (з 30% до 34,1%) і частки будівель (з 39,8% до 53,1%).

  5.3 Аналіз стану та ефективності використання основних фондів

  Для характеристики ступеня використання основних фондів розраховуються показники фондовіддачі і фондомісткості. Для характеристики технічної оснащеності будівельних робітників і її впливу на рівень використання основних фондів розраховуються показники фондоозброєності, механовооруженности і енергоозброєності праці робітників. Аналіз стану основних фондів здійснюється на основі обчислення коефіцієнтів зносу і придатності (див. Табл. 5.3)

  Таблиця 5.4

  Показники стану та ефективності використання основних фондів

  показники

  Од. вим.

  2000

  2001

  Абс. викл.

  Темп зростання

  Обсяг робіт собств. силами

  тис. руб

  27940

  30630

  2690

  +109,6277738

  Ср.спіс. чисельність

  чол.

  149

  385

  236

  +258,3892617

  Ср.год. вартість ОПФ

  тис. руб

  3912

  5913

  2001

  +151,1503067

  фондовіддача

  тис руб / тис руб

  7,142126789

  5,180111618

  -1,96201517

  +72,52897871

  фондомісткість

  тис руб / тис руб

  0,140014316

  0,193046033

  0,053032

  +137,8759246

  фондоозброєність

  тис руб / чол.

  +26,25503356

  +15,35844156

  -10,896592

  58,4971317

  коефіцієнт зносу

  %

  12,5

  8,4

  -4,1

  67,2

  коефіцієнт придатності

  %.

  87,5

  91,6

  4,1

  +104,6857143

  Мал. 5.4 Порівняння темпів зростання основних показників стану та ефективності використання основних фондів

  По таблиці 5.4 можна зробити наступні висновки:

  · Фондовіддача зменшилася з 7,14 у 2000 році до 5,18 у 2001, що склало 27,5% зниження.

  · Фондомісткість збільшилася з 0,14 до 0,193, тобто на 37,88%

  · Фондоозброєність впала з 26,255 до 15,358, тобто на 41,5%.

  · Коефіцієнт зносу з 12,5 знизився до 8,4, і склав 67,2% від торішнього рівня.

  · Коефіцієнт придатності підвищився на 4,686% (з 87,5 до 91,6).

  Узагальнюючі показники відображають використання всіх основних виробничих засобів, а приватні - використання окремих їх видів.

  Використовуючи метод ланцюгових підстановок розрахувати вплив факторів на підсумкові показники.

  Фо = d а * Фоа

  (5.5)

  Q = Ф * d a * Фоа

  (5.6)

  Ф = Q * Фе

  (5.7)

  де Фо - фондовіддача, руб / руб;

  da - частка активної частини ОФ, в частках од .;

  Q - обсяг БМР, руб;

  Ф - середньорічна вартість ОФ;

  Фоа - фондовіддача активної частини ОФ;

  Фе - фондомісткість ОФ, руб / руб.

  Таблиця 5.5

  Виробництво продукції, наявність і використання основного капіталу

  №стр

  показник

  2000

  2001

  зміна (+), (-)

  млн. руб.

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Обсяг БМР, т.р.

  27940

  30630

  2690

  9,63

  2

  Середня за період вартість ОФ

  3912

  5913

  2001

  51,15

  в т.ч. активної частини, т.р.

  2081,716

  1859,82

  -221,8965

  -10,66

  3

  Фондовіддача (Ф 0) (стр.1 / стр2), руб. / Руб.

  7142,1268

  5180,1116

  -1962,01517

  -27,47

  4

  фондовіддача активної частини основних фондів (Ф оа) (стр.1 / стр.2а), руб. / руб.

  13,421619

  16,46934

  3,047720698

  22,71

  5

  Частка активної частини в загальній вартості основних фондів, в частках од.

  0,532136

  0,3145306

  -0,21760538

  -40,89

  6

  Фондомісткість (Ф е) (стор.2 / стор.1), руб. / Руб.

  0,1400143

  0,193046

  0,053031717

  37,88

  7

  Зміна фондовіддачі за рахунок зміни структури основних засобів (частки активної частини у вартості основних фондів), руб. / Руб.

  -2,920616623

  8

  Зміна фондовіддачі за рахунок зміни віддачі активної частини основних фондів, руб. / Руб.

  0,958601452

  9

  Загальна зміна фондовіддачі за рахунок цих двох факторів, руб. / Руб.

  -1,962015171

  10

  Зміна обсягу продукції за рахунок зміни вартості основних фондів, млн.руб.

  +14291,39571

  11

  Зміна обсягу продукції за рахунок зміни частки активної частини у вартості основних фондів, млн.руб.

  -17269,60609

  12

  Зміна обсягу продукції за рахунок зміни фондовіддачі активної частини основних фондів, млн.руб.

  +5668,210385

  13

  Загальна зміна обсягу продукції, млн.руб.

  2690

  14

  Зміна потреби в основних фондах за рахунок зміни обсягу продукції, млн.руб.

  +376,6385111

  15

  Зміна потреби в основних фондах за рахунок зміни фондомісткості, млн.руб.

  +1624,361489

  16

  Загальна зміна потреби в основних фондах, млн.руб.

  2001

  Мал. 5.5 Структурна зміна фондовіддачі

  Мал. 5.6 Структурна зміна обсягу продукції

  Мал. 5.7 Структурна зміна основних фондів

  З таблиці 5.5 можна зробити наступні висновки:

  ü Загальне зниження фондовіддачі склало 1,962 руб. / руб.

  ü Збільшення фондовіддачі за рахунок зміни віддачі активної частини основних фондів склало 0,959 руб. / руб.

  ü Зниження фондовіддачі за рахунок зміни структури основних засобів (частки активної частини у вартості основних фондів) 2,92 руб. / руб.

  ü Загальна зміна обсягу продукції 2690 млн.руб., з них:

  ü Збільшення обсягу продукції за рахунок зміни вартості основних фондів +14291,39571 млн.руб.

  ü Зниження обсягу продукції за рахунок зміни частки активної частини у вартості основних фондів - 17269,60609 млн.руб.

  ü Збільшення обсягу продукції за рахунок зміни фондовіддачі активної частини основних фондів +5668,210385 млн.руб.

  ü Загальна зміна потреби в основних фондах 2001 млн.руб., з них:

  ü Збільшення потреби в основних фондах за рахунок зміни обсягу продукції +376,6385111 млн.руб.

  ü Зниження потреби в основних фондах за рахунок зміни фондомісткості - +1624,361489 млн.руб.

  Глава 6. Аналіз собівартості, прибутку і рентабельності будівельної організації

  6.1 Аналіз собівартості

  Собівартість продукції є важливим якісним показником роботи будівельної організації і одним з головних чинників підвищення ефективності виробництва. Даний розділ передбачає розгляд таких питань, як аналіз загального зміни собівартості, зміна структури за статтями витрат і за основними елементами. Основним джерелом інформації для дослідження перерахованих питань служить форма № 5-З «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації)» (див. Табл. 6.1-6.3)

  Таблиця 6.1

  Аналіз собівартості виконаних робіт. Постатейна угруповання

  Найменування статей витрат

  2000

  Уд. вага,%

  2001

  Уд. вага,%

  Абс. приріст

  темп зростання

  матеріали

  21227

  67%

  61080

  61%

  39853

  2,88

  Зарплата основних робочих

  3240

  10%

  3883

  4%

  643

  1,20

  Експлуатація машин і механізмів

  896

  3%

  1389

  1%

  494

  1,55

  Накладні витрати

  6140

  19%

  33307

  33%

  27167

  5,42

  Разом

  31502

  100%

  99658

  100%

  68156

  3,16

  Мал. 6.1 Постатейна угруповання витрат підприємства на 2000 рік

  Мал. 6.2 Постатейна угруповання витрат підприємства на 2001 рік

  Постатейна угруповання витрат підприємства дозволяє виявити наступні закономірності:

  ü У 2000 році питома вага матеріалів в собівартості робіт склав 67%, а в 2001 вже 61%.

  ü Частка зарплати основних робочих змінилася з 10% до 4%.

  ü ЕММ становила 2000 року 3%, а в 2001 - лише 1%.

  ü Накладні витрати, навпаки, виросли з 19% до 33%.

  ü Загальний темп зростання собівартості робіт склав 3,16 або 316%.

  Таблиця 6.2

  Аналіз собівартості виконаних робіт. Елементна угруповання.

  Найменування статей витрат

  2000

  Уд. вага,%

  2001

  Уд. вага,%

  Абс. приріст

  темп зростання

  Матеріальні витрати

  17672,68

  56,10%

  73302,47

  73,55%

  55629,79

  4,15

  Фонд оплати праці

  6493,55

  20,61%

  16296,08

  16,35%

  9802,53

  2,51

  амортизація

  72,99278

  0,23%

  159,4027

  0,16%

  86,40992

  2,18

  Інші

  7262,782

  23,05%

  9900,046

  9,93%

  2637,264

  1,36

  Разом

  31502

  100,00%

  99658

  100,00%

  +68156,00002

  3,16

  Мал. 6.3 Елементна угруповання витрат на 2000 рік

  Мал. 6.3 Елементна угруповання витрат на 2001 рік

  В ході аналізу собівартості за елементами можна прийти до наступних висновків:

  ü Матеріальні витрати в 2001 році в порівнянні з 2000 зросли в 4 рази. Якщо в 2000 році їх частка в собівартості робіт становила 56,1%, то в 2001 - 73,55%.

  ü ФОП зріс майже в 2,5 рази. У 2000 році його частка становила 20,61%, а в 2001 - 16,35%.

  ü Частка амортизаційних відрахувань знизилася з 0,23% до 0,16%. Хоча темп приросту за кількісною ознакою і склав 2,15.

  ü Інші витрати знизилися з 23,05% до 9,93%.

  Таблиця 6.3

  Темпи зростання собівартості і обсягу робіт, тис. Руб.

  показники

  Темп зростання

  1

  собівартість

  316%

  2

  Обсяг робіт

  314%

  3

  Собівартість одиниці продукції

  101%

  Мал. 6.4 Порівняння темпів зростання собівартості та обсягів робіт

  За допомогою таблиці 6.3 і малюнка 6.4 можна порівняти темпи зростання таких показників як собівартість робіт і їх обсяг. Результат цього порівняння очевидний: темп зростання обсягів (314%) робіт випереджає темп зростання собівартості (312%), що впливає на якісне збільшення виручки підприємства.

  6.2 Аналіз прибутку і рентабельності

  При розгляді даного питання необхідно відзначити значення і роль прибутку для розвитку підприємства. В даному розділі необхідно розглянути балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток; чистий прибуток, що залишається в розпорядженні організації; рентабельність. Особливу увагу при аналізі прибутку слід приділити розгляду факторів, що вплинули на зміну прибутку. Основними джерелами інформації при аналізі прибутку є форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 5-ф "Короткий звіт про фінансові результати» (див. Табл.6.3-6.5)

  Таблиця 6.4

  Розрахунок прибутку залишається в розпорядженні підприємства

  показники

  2000

  2001

  Абс. приріст

  Темп зростання

  Виручка від реалізації продукції

  32684

  102771

  70087

  314%

  Собівартість проданих товарів, робіт, послуг

  31502

  99658

  68156

  316%

  Валовий прибуток

  тисячу сто вісімдесят два

  3113

  тисяча дев'ятсот тридцять один

  263%

  Комерційні витрати

  0

  0

  0

  0%

  Управлінські витрати

  0

  0

  0

  0%

  балансовий прибуток

  тисячу сто вісімдесят два

  3113

  тисяча дев'ятсот тридцять один

  263%

  позареалізаційні доходи

  305

  321

  16

  105%

  позареалізаційні витрати

  205

  245

  40

  120%

  прибуток оподатковуваний

  1 282

  3189

  1907

  249%

  Податок на прибуток

  307,68

  765,36

  457,68

  249%

  Прибуток, що залишається в розпорядженні організації

  974,32

  2423,6

  1449,32

  249%

  Надзвичайні доходи

  0

  0

  0

  0%

  Надзвичайні витрати

  0

  0

  0

  0%

  прибуток чиста

  974,32

  2423,6

  1449,32

  249%

  Мал.6.5 Порівняння темпів зростання різних видів прибутку і факторів, що впливають на її формування

  Як видно на малюнку 6.5, найбільше зростання припадає на валову і балансову види прибутку (263%). Вони рівні, так як комерційні та управлінські витрати на підприємстві відсутні. Темп зростання позареалізаційних витрат (120%) перевищує темп зростання позареалізаційних доходів (105%). Ця обставина зумовила менший темп зростання оподатковуваного прибутку (249%) у порівнянні з валовим і балансової.

  Таблиця 6.5

  Аналіз розподілу і використання прибутку, що залишається в розпорядженні організації

  Статті витрат прибутку

  2000, тис.р.

  2001, тис.р.

  Абс. відхилення

  Темп зростання

  ВСЬОГО

  974,3

  2423,6

  +1449,319985

  249%

  В тому числі:

  1. Витрати на соц. пільги і виплати працівникам:

  28,2

  17,9

  -10,3

  63%

  - матеріальна допомога

  4,5

  4

  -0,5

  89%

  - Соц.-культурні заходи

  4,8

  4,8

  100%

  - Придбання путівок

  4,2

  5,4

  1,2

  129%

  - Посібник виходять на пенсію

  0,7

  0,7

  100%

  - Оплата вартості проїзду до місця роботи

  1,6

  -1,6

  0%

  - плата за навчання

  5,3

  -5,3

  0%

  - інші

  12,6

  3

  -9,6

  24%

  2. Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери (д / сад)

  8,6

  -8,6

  0%

  3. Витрати на розвиток виробництва

  78,3

  138,4

  60,1

  177%

  - Витрати на розвиток вироб-х баз

  78,3

  119,1

  40,8

  152%

  - підготовка кадрів

  0,4

  0,4

  100%

  - Збитки підсобного господарства

  18,9

  18,9

  100%

  4. Довгострокові фінансові вкладення

  0

  5. Благодійні цілі

  1

  1

  100%

  6. Представницькі витрати

  0,4

  0,4

  100%

  7. Економічні санкції, пені, штрафи

  86,2

  30

  -56,2

  35%

  8. Інші витрати

  12,3

  12,3

  100%

  Мал. 6.6 Розподіл прибутку організації

  Дивлячись на малюнок 6.6 неважко помітити неоднорідність розподілу прибутку організації. І хоча в цілому по підприємству стаття загальної витрати прибутку зросла, її використання в деяких напрямках, як то соціальні пільги та виплати працівникам (Тр = 63%) (а саме, матеріальна допомога працівникам (89%) та інші соціальні пільги (24%) ) а також економічні пені і штрафи (35%) помітно знизилися в 2001 році в порівнянні з 2000.

  Інші статті, як наприклад, оплата вартості проїзду до місця роботи, оплата за навчання, витрати на утримання об'єктів соціальної сфери, - взагалі перестали виплачуватися в 2001 році.

  Загальний витрата прибуток зріс в 3,15 рази за рахунок збільшення таких статей як придбання путівок (129%) і витрати на розвиток виробництва (177%) (зокрема, на розвиток виробничих баз (152%)).

  З'явилися в 2001 році і нові статті витрачання прибутку: соціально-культурні заходи, підготовка кадрів, збитки підсобного господарства.

  Не змінилися статті: благодійні цілі, представницькі витрати, інші витрати.

  Таблиця 6.6

  аналіз рентабельності

  показники

  2000

  2001

  Абс. відхилення

  Темп зростання

  Прибуток від реалізації, тис.руб.

  тисячу сто вісімдесят два

  3113

  1930,99998

  263,4%

  Собівартість СМР, тис руб

  31502

  99658

  +68156,00002

  316,4%

  Ср.год. вартість ОФ, тис.руб.

  3912

  5913

  2001

  151,2%

  Обсяг БМР, тис.руб.

  32684

  102771

  70087

  314,4%

  Рентабельність СМР,%

  0,037521438

  0,03124

  -0,006284605

  83,3%

  Рентабельність продукції,%

  0,036164494

  0,03029

  -0,005873845

  83,8%

  Рентабельність ОФ,%

  0,302147321

  0,52647

  0,224319836

  174,2%

  Мал. 6.7 Порівняння темпів зростання основних показників рентабельності підприємства

  Для наочності представлення результатів наведених в таблиці 6.6 будується діаграма (Рис. 6.7). На ній чітко проглядається, що темпи зростання рентабельності ОФ (174,2%) помітно випереджають темпи зростання рентабельності СМР (83,3%) і темпи зростання рентабельності продукції (83,8%).

  Також на малюнку чітко видно, що темпи зростання середньорічної вартості ОФ (151,2%) досить низькі в порівнянні з темпами зростання прибутку (263,4%), собівартості (316,4%) та обсягів СМР (314,4%).


  Глава 7. Аналіз фінансового стану і ділової активності підприємства

  7.1 Аналіз фінансового стану.

  Аналіз фінансового стану будівельної організації виконується на основі квартального (річного) балансу, форма № 1, форма № 2, звіт про рух капіталу та інші форми звітності. Завданням методики аналізу фінансового стану є дослідження показників його фінансової стійкості через фінансові коефіцієнти.

  Таблиця 7.1

  Аналіз фінансових коефіцієнтів

  показники

  2000

  2001

  відхилення

  1

  балансовий прибуток

  тисячу сто вісімдесят два

  3113,0003

  1930,99998

  2

  платежі в бюджет

  307,68

  765,36007

  +457,6799952

  3

  прибуток від реалізації

  тисячу сто вісімдесят два

  3113,0003

  1930,99998

  4

  виручка від реалізації

  32684

  102771

  70087

  5

  витрати на виробництво продукції

  31502

  99658

  +68156,00002

  6

  чистий прибуток

  974,32

  2423,6402

  +1449,319985

  7

  підсумок середнього балансу нетто

  48192

  51480

  3288

  8

  середня величина власного капіталу

  4396

  4245

  -151

  9

  середньооблікова чисельність

  149

  385

  236

  10

  середня вартість ос

  46674

  49252

  2578

  11

  середня дебіторська заборгованість

  27690

  24121

  -3569

  12

  середні виробничі запаси

  18420

  23557

  5137

  13

  середня кредиторська заборгованість

  40309

  43882

  3573

  14

  власний капітал

  4396

  4245

  -151

  Для проведення рейтингової оцінки будується зведена таблиця, де відображені основні натуральні показники підприємства та їх відхилення в натуральному вираженні. Тут чітко можна переглянути зміна всіх видів прибутку на підприємстві. Однак для того, щоб зробити будь-які серйозні висновки необхідно перейти до наступного пункту, тобто безпосередньо рейтинговій оцінці підприємства.

  7.2 Комплексна порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану і ділової активності підприємства

  Для рейтингової оцінки використовуються дані про виробничий потенціал підприємства, рентабельність його продукції, ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, Стані і розміщенні коштів, їх джерела та інші показники.

  У табл. 7.2 наведено приблизний набір вихідних показників для загальної порівняльної оцінки, що базується на даних публічної звітності підприємств.

  Таблиця 7.2

  Система вихідних показників для рейтингової оцінки за даними публічної звітності

  показники

  1

  2

  3

  MAX

  1

  Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.

  1.1

  Чистий прибуток (балансовий прибуток - платежі в бюджет).

  874,32

  2347,64

  2248,81

  2347,64

  1.2

  Рентабельність продукції (прибуток від реалізації / виторг від реалізації).

  0,03616

  0,03029

  0,02252

  0,03616

  1.3

  Рентабельність основної діяльності (прибуток від реалізації / витрати на виробництво продукції)

  0,03752

  0,03124

  0,05367

  0,05367

  1.4

  Рентабельність основного капіталу (чистий прибуток / підсумок середнього балансу- нетто).

  0,02022

  0,04708

  0,02244

  0,04708

  1.5

  Рентабельність власного капіталу (чистий прибуток / середня величина власного капіталу).

  0,22164

  0,57094

  0,21911

  0,57094

  2

  Показники оцінки ділової активності

  2.1

  Виручка від реалізації.

  32684

  102771

  61048

  102771

  2.2

  балансовий прибуток

  тисячу сто вісімдесят два

  3113

  2816

  3113

  2.3

  Продуктивність праці (виручка від реалізації / середньооблікова чисельність)

  219,3557

  266,9377

  300,7291

  300,7291

  2.4

  Фондовіддача (виручка від реалізації / середня вартість ос)

  0,7003

  2,0866

  1,2892

  2,0866

  2.5

  Віддача власного капіталу (виручка від реалізації / середня величина власного капіталу).

  7,4349

  24,2099

  13,2483

  24,2099

  2.6

  Оборотність коштів в розрахунках (в оборотах) (виручка від реалізації / середня дебіторська заборгованість).

  1,1804

  4,2606

  2,6290

  4,2606

  2.7

  Оборотність виробничих запасів (в оборотах) (виручка від реалізації / середні виробничі запаси)

  1,7744

  4,3627

  2,3472

  4,3627

  2.8

  Оборотність кредиторської заборгованості (в оборотах) (виручка від реалізації / середня кредиторська заборгованість).

  0,8108

  2,3420

  1,5441

  2,3420

  2.9

  Оборотність основного капіталу (виручка від реалізації / підсумок середнього балансу-нетто)

  0,6782

  1,9963

  1,3570

  1,9963

  3

  Показники оцінки ліквідності та фінансової стійкості

  3.1

  Величина власних оборотних коштів (власний капітал + довгострокові зобов'язання - основні засоби та поточні активи - поточні обязятельства).

  -129261

  -138141

  -126510

  -126510

  3.2

  Поточний коефіцієнт ліквідності (покриття) (сума оборотних активів / сума термінових зобов'язань).

  1,0657

  1,0427

  1,0293

  1,0657

  3.3

  Критичний коефіцієнт ліквідності (сума грошових коштів та дебіторської заборгованості / сума строкових обязятельств).

  0,6451

  0,5440

  0,5354

  0,6451

  3.4

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (грошові кошти / поточні зобов'язання).

  0,0140

  0,0359

  0,0266

  0,0359

  3.5

  Індекс постійного активу (вартість основних засобів та інших необоротних активів / джерела власних коштів)

  10,9627

  12,1272

  10,6884

  12,1272

  3.6

  Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) підприємства (сума власних коштів / всього господарських коштів).

  0,0912

  0,0825

  0,0949

  0,0949

  3.7

  Забезпеченість запасів власними коштами (сума власних оборотних коштів / вартість запасів і витрат).

  2,5339

  2,0908

  1,7941

  2,5339

  3.8

  Коефіцієнт маневреності власності капіталу (власні оборотні кошти / власний капітал).

  10,6174

  11,6024

  10,1263

  11,6024

  В основі розрахунку підсумкового показника рейтингової оцінки лежить порівняння підприємств по кожному показнику з умовним еталонним підприємством, яке має найкращі результати за всіма порівнюваним показниками. Еталоном порівняння як би є найщасливіший конкурент, у якого всі показники краще. Рейтингова оцінка враховує реальні досягнення всіх конкурентів.

  Порядок роботи:

  1. Вихідні дані представляються у вигляді матриці Аij, тобто таблиці, де по рядках записані номери показників (i = 1,2,3 ..., m), а по стовпцях - номери підприємств (j = 1,2,3, ..., n)

  2. По кожному показнику знаходиться максимальне значення і заноситься в стовпець умовного еталонного підприємства.

  3.Ісходние показники матриці Аij стандартизируются щодо відповідного показника еталонного підприємства за формулою:

  Хij = Aij / max Aij, де

  Хij - стандартизовані показники фінансового стану підприємства.

  4. Для кожного аналізованого підприємства значення його рейтингової оцінки визначається за формулою;

  Rij = , де

  Rij - рейтингова оцінка для j-го підприємства;

  Хij - стандартизовані показники j-го підприємства, що аналізується.

  5. Підприємства ранжуються в порядку убування підсумкового показника рейтингової оцінки.

  6. Дати оцінку надійності ділового партнера за результатами проведеного аналізу.

  Таблиця 7.3

  Порівняння фінансових показників і рейтингової оцінки підприємства

  № показника / Підприємство

  1

  2

  3

  1

  1.1

  0,861299514

  0

  0,082423162

  1.2

  0

  0,298460101

  0,612366984

  1.3

  0,511156782

  0,66119903

  0

  1.4

  0,815585815

  0

  0,772748738

  1.5

  0,849302111

  0

  0,852716855

  2

  2.1

  0,898858535

  0

  0,64714058

  2.2

  0,855829348

  0

  0,181710505

  2.3

  0,467956598

  0,212103991

  0

  2.4

  0,88737704

  0

  0,618255487

  2.5

  0,905687499

  0

  0,700544589

  2.6

  0,923250785

  0

  0,619258254

  2.7

  0,834579263

  0

  0,710536126

  2.8

  0,880133447

  0

  0,565322544

  2.9

  0,884586552

  0

  0,537953782

  3

  3.1

  -0,043963492

  -0,192327277

  0

  3.2

  0

  0,042720513

  0,067221969

  3.3

  0

  0,288985566

  0,311207065

  3.4

  0,847834033

  0

  0,449715317

  3.5

  0,182829189

  0

  0,223214494

  3.6

  0,075868752

  0,244826918

  0

  3.7

  0

  0,319172663

  0,498687427

  3.8

  0,162581938

  0

  0,238255363

  +11,80075371

  1,875141506

  8,68927924

  Rij

  3,435222512

  1,369358063

  2,947758342

  Отже, знайдений показник рейтингової оцінки підприємства свідчить про те, що ТОВ «Пегас-М», позначене як підприємство 1, має найбільш високу оцінку, а значить, з наведених підприємств воно є найбільш успішним і стійким у фінансовому плані. Виявлення даного факту і було метою проведення оцінки, тому даний висновок можна вважати кінцевим.


  глава 8. Прогнозування техніко-економічних показників діяльності будівельної організації

  В даному розділі необхідно спрогнозувати показники діяльності будівельної організації. Розрахунки проводяться за методом експоненціального згладжування на ПЕОМ за програмою «прогноз». В результаті розрахунків прогнозних показників студент отримує варіанти п'яти моделей по кожному показнику: лінійна модель, гіперболічна модель, статечна модель, логарифмічна модель, параболічна модель. Для прогнозування необхідно вибрати модель з найбільшим коефіцієнтом кореляції, для досягнення точності прогнозу.

  При побудові прогнозу кількість даних передісторії береться рівне трьом і стільки ж - для значень прогнозу.Прогнозу робиться для трьох найбільш важливих натуральних показників роботи підприємства: виручка від реалізації, собівартість продукції, що випускається і прибуток, отриманий організацією. Фактичні і прогнозні дані можна звести в таблицю:

  Таблиця 8.1

  Порівняння темпів зростання фактичних і прогнозних показників підприємства

  показники

  +1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  Темпи зростання

  1999-2000

  2000-2001

  2001-2002

  2002-2003

  2003-2004

  Виручка, тис.руб.

  15684

  32684

  102771

  108276

  124649

  138027

  208%

  314%

  105%

  115%

  111%

  Собівартість, тис.руб.

  14993

  31502

  99658

  105002

  120919

  133924

  210%

  316%

  105%

  115%

  111%

  Прибуток, тис.руб.

  691

  тисячу сто вісімдесят два

  3113

  3274

  3730

  4102

  171%

  263%

  105%

  114%

  110%

  На основі даної таблиці можна побудувати діаграму, яка відображає динаміку зміни темпів зростання показників діяльності підприємства.

  Мал. 8.1 Динаміка зміни темпів зростання основних показників організації

  Як видно з діаграми (рис. 8.1), темпи зростання показників за фактичними даними випереджають темпи зростання показників за прогнозними даними.

  Так, для виручки темпи зростання за фактичними даними - 208% і 314%, тоді як за прогнозними даними темпи приросту: 105%, 115%, 111%.

  Для собівартості темпи зростання за фактичними даними - 210% і 316%, тоді як за прогнозними даними темпи приросту також 105%, 115%, 111%.

  Для прибутку темпи зростання за фактичними даними - 171% і 263%, тоді як за прогнозними даними темпи приросту: 105%, 114%, 110%.

  Близько значення темпів зростання показників по їх прогнозних значень пояснюються вибором для всіх трьох показників однієї моделі згладжування.


  висновок

  У цій роботі було проведено техніко-економічний аналіз діяльності підприємства ТОВ «Пегас-М». Результати аналізу свідчать про перевиконання плану за основними техніко-економічними показниками: обсягами виробництва і реалізації продукції, продуктивності праці, кадрів, а також про фактичну економії фонду оплати праці.

  Зокрема, такі опорні для підприємства показники як середньооблікова чисельність, обсяг виконаних робіт, їх собівартість і фонд оплати праці збільшилися на 258%, 314%, 316% і 307% відповідно.

  Введення виробничих потужностей на підприємстві зріс по всіх об'єктах в 2001 році в порівнянні з 2000 роком. За деякими їх об'єктів це зростання склало від 200% до 300%. Також зросла частка тих робіт, що виконуються власними силами. Якщо в 2000 році вона була 71%, то в 2001 - вже 76%. Частка промислового будівництва в загальному обсязі робіт склала 69% і темп зростання даного сектора будівельної діяльності підприємства зріс на 50%.

  Намітилися позитивні тенденції в роботі з персоналом. Завдяки проведеній на підприємстві політиці знизилися такі коефіцієнти як коефіцієнт обороту по звільненню (з 6,27 до 1,5) і коефіцієнт плинності (з 4,88 до 0,37).

  Хоча втрати обсягів робіт в зв'язку з нез'явленнями на роботу персоналу підприємства збільшилися, потрібно взяти до уваги зміну структури неявочное часу.

  Зміна фонду оплати праці на підприємстві відбулося в бік його збільшення. Причому, як це було виявлено при більш глибокому аналізі, збільшення це сталося за всіма чинниками, які можуть впливати на цей показник. Так, за рахунок збільшення чисельності на підприємстві фонд заробітної плати зріс на 51767,95 тис. Руб. Також позитивний вплив на зростання ФЗП мало збільшення заробітної плати, що припадає на одного працівника, що склало в свою чергу 18319,05 тис. Руб.

  Витрати, пов'язані зі споживанням живого праці на підприємстві зросли на 25091,5 тис. Руб., Але в основному за рахунок збільшення обсягу продукції (26633,06 тис. Руб.) А також зміни оплати праці одного спискового працівника (6961,24 тис. руб.). Зниження трудомісткості робіт (6961 тис. Руб.) І вплив зміни коефіцієнта наростання витрат у зв'язку із застосуванням нормативів нарахувань на фонд оплати праці (1541,6 тис. Руб.) Занизили витрати, пов'язані зі споживанням живого праці на підприємстві.

  Проведений аналіз руху основних фондів підприємства виявив наступне:

  ü Коефіцієнт вибуття ОФ склав 2000 року 0,05, а в 2001 році - 0,00026, що говорить про істотне його зниженні.

  ü Коефіцієнт надходження ОФ також знизився з 0,35 до 0,025.

  ü Коефіцієнт оновлення також істотно зменшився з 0,27 до 0,024, що може бути розглянуто як негативна ознака, так як може свідчити про старіння основних фондів.

  ü Структура ОФ не змінилася: ОФ виробничого призначення - 80%, невиробничого - 20%.

  Знизилися величини фондовіддачі і фондоозброєності.

  Постатейна і поелементно угруповання витрат дозволяють відстежити зміну структури собівартості робіт, вироблених підприємством. Так, наприклад, можна помітити істотне збільшення частки накладних витрат (з 19% до 33%). Поелементна угруповання дозволяє виявити збільшення частки матеріальних витрат у загальній величині собівартості (з 56% до 74%).

  Проведена рейтингова оцінка підприємства дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан фірми досить міцне і має перспективу.

  В результаті детального вивчення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Пегас-М», можна також зробити ряд загальних висновків про його діяльності:

  1. підприємство активно продовжив політику впровадження нових технологій

  2. активно співпрацює із зарубіжними фірмами і використовує будь-які можливості для збільшення процесу механізації у виробництві

  3. вдалося провести ряд заходів щодо зменшення частки взаємозаліків в загальному обсязі розрахунків із замовниками

  4. незважаючи на радий істотних нововведень, підприємство зазнає певних труднощів, пов'язані, перш за все з додатковими зобов'язаннями, покладеними на ТОВ «ПЕГАС-М» ВАТ «ЗСГП»

  5. постійні затримки у виплаті заробітної плати працівникам продовжують провокувати високу ступінь плинності кадрів, що, однак не заважає зростанню продуктивності праці на підприємстві

  6. в цілому, за багатьма показниками робота підприємства в 2001 році в порівнянні з 2000, явно покращилася.


  Список літератури

  1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. Підручник - М .: Фінанси і статистика, 1995..

  2. Вартанов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. - М .: Фінанси і статистика, 1991.

  3. Деркач Д.І. Аналіз виробничо-господарської діяльності підрядних СО.- М .: Фінанси і статистика, 1990.

  4. Райзберг В.А. Ринкова економіка: підручник М .: Ділова життя, 1995..

  5. Русак Н.І., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. - М .: Вища школа, 1997..

  6. Індекси зростання цін на споживчі товари // БСТ, №3, 2001.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

  Скачати 130.73 Kb.