• Рекомендації до теми


 • Дата конвертації12.02.2018
  Розмір17.38 Kb.

  Скачати 17.38 Kb.

  Тема 11. "Система національних рахунків".

  Основні абсолютні макроекономічні показники містяться в системі національних рахунків (СНР), яка була розроблена в кінці 20-х років групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень. Спроби розробити систему макроекономічних показників, що дозволяють визначити стан національної економіки, почали вживатися в різних країнах ще в роки першої світової війни для оцінки військового та економічного потенціалу воюючих держав. Подальший розвиток вони отримали в середині 20-х років в період бурхливого підйому економік розвинених країн з метою прогнозування подальших тенденцій економічного розвитку.

  Система національних рахунків являє собою сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки.

  СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва): валовий національний продукт (ВНП); валовий внутрішній продукт (ВВП); чистий національний продукт (ЧІП), і три показника сукупного доходу: національний дохід (НД); особистий дохід (ЛД); наявний особистий дохід (РЛД).

  Основним показником, що характеризує національний обсяг виробництва, є показник валового національного продукту. До кінця 80-х років він був головним індикатором величини сукупного обсягу виробництва. Однак в сучасних умовах у зв'язку з інтернаціоналізацією економічних і господарських зв'язків і труднощами підрахунку валового національного продукту (оскільки національні чинники виробництва кожної країни використовуються в багатьох інших країнах світу) основним показником сукупного обсягу випуску став валовий внутрішній продукт. Розглянемо ці показники.

  Валовий національний продукт (Gross National Product) - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених громадянами країни за допомогою національних (тобто належних їм) факторів виробництва протягом одного року.

   Розглянемо основні поняття цього визначення:
  • Сукупна. ВНП - це агрегований показник, що характеризує весь національний обсяг виробництва, сукупний випуск.
  • Ринкова. У вартість ВНП включаються тільки офіційні ринкові угоди, які пройшли через процес купівлі-продажу і були офіційно зареєстровані.

  Тому в ВНП не включається, по-перше, праця на себе (людина сама будує собі будинок, в'яже светр, ремонтує квартиру, майстер сам собі лагодить телевізор або автомобіль, перукар робить собі зачіску); по-друге, праця на безоплатній основі (дружня допомога сусідові при ремонті забору, приятелю - при ремонті квартири); по-третє, вартість товарів і послуг, вироблених «тіньовою» економікою. Хоча продаж продукції, виробленої підпільно, є ринковою угодою, проте вона офіційно не реєструється і не фіксується податковими органами. Обсяг виробництва цього «сектора» економіки становить в розвинених країнах від третини до половини сукупного випуску. Під «тіньовою» економікою розуміються ті види виробництв і діяльності, які офіційно не зареєстровані і не враховуються національними статистичними та податковими службами. До «тіньової» економіки, таким чином, відносяться не тільки незаконні види діяльності (наркобізнес, підпільні кубла і гральні будинки), але і цілком легальні, прибуток від яких, однак, ховається від сплати податків. Для оцінки частки «тіньової» економіки не існує прямих методів підрахунку, тому, як правило, використовуються непрямі методи, такі як додатковий витрата електроенергії понад необхідного офіційно і додаткова грошова маса (кількість грошей) в обігу понад необхідної для обслуговування офіційних угод.

  • Вартість. ВНП вимірює національний обсяг виробництва в грошовому вираженні - у вартісній формі, оскільки інакше неможливо скласти яблука з дублянками, автомобілями, комп'ютерами, CD-плеєр, пепсі-колою і т.д. Гроші служать загальним еквівалентом вартості всіх товарів, єдиним вимірником, що дозволяє оцінити, порівняти цінності всіх різноманітних видів товарів і послуг.
  • Кінцевих. Вся продукція, вироблена економікою, ділиться на кінцеву і проміжну. Кінцева продукція - це продукція, яка йде в кінцеве споживання і не призначена для подальшої виробничої переробки або перепродажу.

  Проміжна продукція йде в подальший процес виробництва або перепродаж. Як правило, до проміжної продукції відноситься сировина, матеріали, напівфабрикати і т.д. Однак в залежності від способу використання один і той же товар може бути і проміжним продуктом, і кінцевим. Так, наприклад, м'ясо, куплене домогосподаркою для борщу, є кінцевим продуктом, так як пішло в кінцеве споживання, а м'ясо, куплене рестораном «Макдональдс», - проміжним, так як буде піддано переробці та вкладено в чізбургер, який і буде в даному випадку кінцевим продуктом. Все перепродажу (продажу вживаних речей) також не включаються до ВНП.

  У ВНП включається лише вартість кінцевої продукції, з тим, щоб уникнути повторного (подвійного) рахунку. Справа в тому, що, наприклад, у вартість автомобіля включається вартість заліза, з якого роблять сталь; стали, з якої отримують прокат; прокату, з якого зроблений автомобіль. Тому підрахунок вартості кінцевої продукції ведеться за доданою вартістю.

  Щоб уникнути повторного рахунки, в ВНП включається лише додана вартість, що дорівнює вартості кінцевої продукції. Додана вартість - це різниця між загальним виторгом від продажів і вартістю проміжної продукції (вартістю сировини і матеріалів, які кожен виробник (фірма) купує у інших фірм).

  • Товарів і послуг. Все, що не є товаром або послугою, не включається до ВНП. Ті платежі, які робляться не в обмін на товари і послуги, не враховуються у вартості ВНП. До таких платежів відносяться трансфертні виплати та непродуктивні (фінансові) угоди.

  Трансфертні платежі діляться на приватні і державні і являють собою як би подарунок. До приватним трансфертів відносяться в першу чергу виплати, які батьки роблять дітям, дарунки, які один одному роблять родичі, і т.п. Державні трансферти - це виплати, які держава робить домогосподарствам за системою соціального забезпечення і фірмам у вигляді субсидій. За трансфертами не варто оплата ні това ра, ні послуги.

  До фінансових операцій відносяться купівля і продаж цінних паперів (акцій і облігацій) на фондовому ринку. Оскільки за цінним папером також не варто оплата ні товару, ні послуги, ці угоди не впливають на величину ВНП. (Але слід мати на увазі, що виплата доходів за цінними паперами фірм обов'язково включається в вартість ВНП, оскільки є платою за економічний ресурс, тобто факторингу доходом, частиною національного доходу.)

  • Вироблених громадянами країни за допомогою національних факторів виробництва

  Це твердження важливе для того, щоб зрозуміти відмінність показника валового національного продукту (Gross National Product) від валового внутрішнього продукту (Gross Domestic Product). ВНП являє собою сукупну ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за допомогою національних чинників, - не важливо, на території даної країни або в інших країнах. Тут важлива умова національної приналежності. ВВП - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни - не важливо, за допомогою національних або іноземних факторів виробництва. В даному слу чаї важливий територіальний фактор. У більшості розвинених країн відміну ВНП від ВВП не перевищує 1%. Різниця між ними суттєво для країн, що живуть за рахунок (або одержують істотні доходи) туризму (Кіпр, Греція) або надають послуги, в першу чергу банківські, громадянам інших країн (Люксембург, Швейцарія).

  • B протягом одного року. Відповідно до цієї умови в ВНП включається лише вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в даному році, і не включається вартість товарів, вироблених в попередні роки, десятиліття, епохи.

  Методи підрахунку ВНП.

  Для розрахунку ВНП може бути використано три методи: за витратами (метод кінцевого використання), за доходами (розподільчий метод) і по доданій вартості (виробничий метод).

  ВНП, підрахований за видатками, являє собою суму витрат усіх макроекономічних агентів, оскільки в даному випадку ми враховуємо, хто виступив кінцевим споживачем вироблених в економіці товарів і послуг, хто витратив кошти на їх покупку. При підрахунку ВНП за витратами підсумовуються витрати домогосподарств (споживчі витрати), які позначаються літерою С (consumption spending); витрати фірм (інвестиційні витрати), що позначаються літерою I (investment spending); витрати держави (державні закупівлі товарів і послуг), які позначаються літерою G (government spending); витрати іноземного сектора (витрати на чистий експорт), що позначаються Х n (net export).

  ВНП = С + I + G + Х n

  Другим способом розрахунку ВНП є розподільний метод, або ме тод розрахунку за доходами. В цьому випадку ВНП розглядається як сума доходів соб ственник економічних ресурсів (домогосподарств), тобто як сума факторних доходів. Факторними доходами є:

  • заробітна плата (wages and salaries), що представляє собою дохід від фактора «праця», тобто оплату послуг праці, і включає всі форми винагороди за працю, в тому числі основну заробітну плату, премії, всі види матеріального заохочення, оплату понаднормових робіт і т .буд .;
  • орендна плата, або рента (rental payments) - дохід від фактора «земля», що включає в себе платежі, отримані власниками нерухомості (земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень). При цьому якщо домовласник не здає в оренду належні йому приміщення, то в системі національних рахунків при підрахунку по доходах в ВНП враховуються доходи, які міг би отримувати цей домовласник, якби він надавав ці приміщення в оренду. Подібні диктував доходи називаються умовно нарахованої орендної платою і включаються в загальну суму рентних платежів;
  • процентні платежі, або відсоток (percent payments), що є доходом від капіталу, платою за користування капіталом в процесі виробництва. Тому в суму процентних платежів включаються відсотки, виплачені за облігаціями приватних фірм, але не включаються відсотки, виплачені за державними облігаціями (так зване «обслуговування державного боргу»), оскільки державні облігації випускаються не з виробничими цілями, а з метою фінансування дефіциту державного бюджету;
  • прибуток, тобто дохід від фактора «підприємницькі здібності». В системі національних рахунків прибуток ділиться на дві частини відповідно до організаційно-правовою формою підприємств:
  • прибуток некорпоративного сектора економіки, що включає одноосібні (індивідуальні) фірми і партнерства. Цей вид прибутку носить назву «доходи власників» (proprietors income);
  • прибуток корпоративного сектора економіки, заснованого на акціонерної фор ме власності (акціонерний капітал). Цей вид прибутку називається «прибуток корпорацій» і в свою чергу ділиться на три частини: податок на прибуток корпорацій (виплачується державі); дивіденди (розподіляється частина прибутку), які корпорація виплачує акціонерам; нерозподілений прибуток корпорацій, що залишається після розрахунків фірми з державою і власниками акцій і служить одним з внутрішніх джерел фінансування чистих інвестицій, що є для корпорації основою для розширення виробництва, а для економіки в цілому - збільшення сукупного випуску.

  Крім факторних доходів в ВНП, виміряний методом потоку доходів, включаються два елементи, які не є доходами власників економічних ресурсів.

  Першим таким елементом виступають непрямі податки на бізнес. Податок - це примусова виплата домогосподарством або фірмою певної суми грошей державі не в обмін на товари і послуги. Податки діляться на прямі і непрямі. До прямих податків належать податки на дохід, спадок, майно. Платник податків і налогоносітель при цьому є одним і тим же агентом. Непрямі податки - це частина ціни товару або послуги. Особливістю непрямих податків є те, що їх оплачує покупець товару або послуги, а виплачує державі фірма, яка їх зробила. Таким чином, платник податків і налогоносітель в цьому випадку - різні економічні агенти. Оскільки ВНП - вартісний показник, то, як в ціну будь-якого товару, в нього включаються непрямі податки, які при підрахунку ВНП необхідно додати до суми факторних доходів. Хоча податки є доходом держави, вони не вклю чаються в суму факторних доходів, оскільки держава, будучи макроекономічним агентом, не представляє собою власника економічних ресурсів.

  Ще одним елементом, який слід враховувати (додати) при підрахунку ВНП за доходами, є амортизація, оскільки вона також включається в ціну будь-якого товару.

  Отже: ВНП за доходами = Заробітна плата + Орендна плата + Процентні платежі + Доходи власників + Прибуток корпорацій + Непрямі податки + Амортизація.

  Третім методом розрахунку ВНП є підсумовування доданих вартостей по всіх галузях і видам виробництв в економіці (метод по доданої вартості). Наприклад, американська економіка ділиться на сім великих секторів: промисловість, сільське господарство, будівництво, сфера послуг і т.д. По кожному з секторів підраховується додана вартість і потім підсумовується.

  Змістовне відміну ВНП від ВВП вже розглянуто раніше. Величина ВНП відрізняється від величини ВВП на величину чистих факторних доходів (ЧФД): ВНП = ВВП + ЧФД.

  Величина чистих факторних доходів визначається як різниця між доходами, отриманими громадянами (резидентами) даної країни на належні їм (національні) фактори виробництва в інших країнах, і доходами, отриманими іноземцями (нерезидентами) на належні їм (іноземні) фактори виробництва в даній країні. Ця різниця може бути як позитивною величиною (якщо громадяни цієї країни отримали в інших країнах доходів більше, ніж іноземці в даній країні, і в цьому випадку ВНП більше ВВП), так і негативною величиною (якщо іноземні громадяни отримали в даній країні доходів більше, ніж громадяни даної країни отримали доходів за кордоном, тоді ВВП більше ВНП).

  Що стосується ЧНП (Net National Product, NNP), то, на відміну від ВНП, який відображає національний обсяг виробництва, цей показник характеризує виробничий потенціал економіки, оскільки він включає в себе тільки чисті інвестиції і не включає відновлювальні інвестиції (амортизацію). Тому, щоб отримати ЧНП, слід з ВНП відняти амортизацію:

  ЧНП = ВНП - А.

  Національний дохід (National Income, Nl) - це сукупний дохід, зароблений власниками економічних ресурсів, тобто сума факторних доходів. Його можна отримати двома способами: з ЧНП відняти непрямі податки: НД = ЧНП - Непрямі податки, або підсумувати все факторні доходи:

  НД = Заробітна плата + Орендна плата + Процентні платежі + Доходи власників + Прибуток корпорацій

  Особистий дохід (Personal Income, PI), на відміну від національного доходу, є сукупним доходом, отриманим власниками економічних ресурсів.

  Номінальний і реальний ВНП. Індекси цін.

  Номінальний ВНП - це ВНП, розрахований в поточних цінах, в цінах даного року. На величину номінального ВВП впливають два фактори: зміна реального обсягу виробництва і зміна рівня цін. Щоб виміряти реальний ВНП, необхідно «очистити» номінальний ВНП від впливу на нього зміни рівня цін.

  Реальний ВНП - це ВНП, виміряний в порівнянних (незмінних) цінах, в цінах базового року. При цьому базовим роком може бути обраний будь-який рік, хронологічно як раніше, так і пізніше поточного. Останнє використовується для історичних порівнянь (наприклад, для розрахунку реального ВНП 1980 року в цінах 1999 року - в цьому випадку 1999 рік базовим, а 1980 рік - поточним).

  Реальний ВНП = Номінальний ВНП / Загальний рівень цін.

  Загальний рівень цін розраховується за допомогою індексу цін. Очевидно, що в базовому році номінальний ВНП дорівнює реальному ВНП, а індекс цін дорівнює 100%, або 1.

  Рекомендації до теми

  При виконанні роботи 4 спочатку вивчіть теоретичні матеріали по темі 9 "Підприємництво. Виробництво і витрати" і темі 10 "Фінансування підприємництва. Види цінних паперів". Законспектуйте все визначення, запам'ятайте формули, щоб потім Ви змогли ними оперувати при виконанні завдань.

  Зверніть увагу на відмінності в характеристиках організаційно-правових форм і видів цінних паперів. За допомогою отриманих знань постарайтеся проаналізувати будь-яку спеціалізовану передачу або газетну статтю, де згадуються терміни фондового ринку.

  Після того, як Ви виконали завдання за темами 9 і 10, приступайте до вивчення теми 11 "Система національних рахунків".

  Зверніть увагу на відмінності між поняттями ВВП (валовий внутрішній продукт) і ВНП (валовий національний продукт).

  Зверніть увагу на реальні і номінальні величини.