• Рекомендації до теми


 • Дата конвертації12.02.2018
  Розмір19.37 Kb.

  Скачати 19.37 Kb.

  Тема 12. "Гроші. Банки. Монетарна політика".

  Мета вивчення даної теми полягає в тому, щоб дізнатися: в чому полягають функції грошей, якими фізичними властивостями повинні володіти гроші, що визначає цінність грошей; яке значення мають банки для системи платежів, у чому полягають функції банків, які основні функції Центрального банку, як Центральний банк контролює грошову масу в обігу.

  Гроші являють собою фінансовий актив, який служить для укладання угод - для покупки товарів і послуг. (Інша визначенні ня: гроші-це законний платіжний засіб, який служить для укладання угод.)

  Активом називається все, що має цінність. Активи поділяються на реальні і фінансові. Реальні активи - це речові (матеріальні) цінності: обладнання, будівлі, меблі, побутова техніка і т.п. Фінансові активи - це цінності, представлені цінними паперами. Фінансові активи діляться на грошові фінансові активи (гроші) і негрошові фінансові активи (цінні папери - акції, облігації). Цінність негрошових фінансових активів полягає в тому, що вони приносять дохід: акції - у вигляді дивіденду, а облігації - у вигляді відсотка. Цінність грошей полягає в їх високої ліквідності, тобто здатності обмінюватися на товари і послуги. Ліквідність (liquidity - від англ, liquid, що означає «рідкий, текучий») - це здатність активу швидко і без витрат обмінюватися на будь-який інший актив, реальний або фінансовий, або перетворюватися в прийняте в економіці платіжний засіб. Властивістю ліквідності мають всі активи (і реальні, і фінансові), однак у різних активів ступінь ліквідності різна. Найменшою ліквідністю володіють реальні активи, оскільки їх продати складніше, ніж, наприклад, цінні папери. Що стосується фінансових активів, то найбільшою ліквідністю володіють грошові фінансові активи, оскільки в ринковій економіці тільки гроші можуть обслуговувати операції і є універсальним законним платіжним засобом. Не можна купити хліб в булочній, віддавши натомість акцію чи облігацію. Властивістю абсолютної ліквідності мають готівку.

  Сутність грошей найкраще проявляється через виконувані ними функції.

   Гроші виконують чотири функції:
  • засобу обігу;
  • одиниці рахунку;
  • заходи відкладений них платежів;
  • запасу цінності.

  1) В якості засобу обігу (medium of exchange) гроші є посередником в обміні товарів, здійсненні операцій. Все купується і продається за гроші. Альтернативою грошового обміну виступає бартер - обмін товару не на гроші, а на інший товар. Однак бартер пов'язаний зі значними витратами. З одного боку, це втрата часу і зусиль - альтернативні витрати, з іншого - це прямі трансакційні витрати - витрати по здійсненню угоди (transaction costs), до яких відносяться, наприклад, витрати «стоптаних черевиків». Для здійснення обміну товару на товар необхідно виконання ряду умов: людина, що бажає придбати будь-який товар, повинен знайти такого продавця цього товару, який замість погодився б отримати те, що виробляє дана людина. Подвійне збіг бажань - ситуація вкрай рідкісна. Наприклад, швець, який бажає придбати хліб, повинен знайти булочника, якому в обмін на продаваний їм хліб потрібні чоботи. Хворий художник повинен знайти аптекаря, який погодиться віддати йому ліки в обмін на картини. А викладач макроекономіки, який бажає зробити собі модну зачіску, повинен знайти перукаря, готового надати цю послугу за прослуховування лекції, наприклад, по теорії грошей. Пошуки можуть тривати довго і не увінчатися успіхом. Але при цьому час буде витрачено, а черевики стоптані. Тому бартер є вкрай неефективною і нераціональної формою обміну. Гроші - найбільший винахід людства. Поява грошей як посередника в обміні зняло проблему подвійного збігу бажань і ліквідувало витрати обміну. Будь-який товар можна продати за гроші і на отриману суму купити будь-який інший товар. Це властивість швидко і без витрат обмінюватися на будь-який товар або послугу (властивість ліквідності) визначає цінність грошей і виконує функцію грошей як засобу обігу найбільш важливою.

  2) Функція одиниці рахунку (unit of account) (або міра вартості) означає, що гроші є вимірником цінності всіх товарів і послуг. Як маса вимірюється в кілограмах, відстань - в метрах, а об'єм рідини - в літрах, так цінність всіх товарів і послуг вимірюється в певній кількості грошей. Поки не з'явилися гроші, цінність кожного товару повинна була вимірюватися в певних кількостях всіх інших товарів, вироблених в економіці. Причому, людині, яка бажає купити чужий товар або продати свій товар, необхідно було знати всі ці пропорції обміну. Наприклад, скільки коштує хліб в чоботях, коровах, сокири, столах і т.д. При грошовому обміні така необхідність зникає. Достатньо лише знати, на яку кількість грошей може бути обміняний кожен товар. Цінність товару, виражена в грошах, називається ціною. Таким чином, в якості одиниці рахунку гроші використовуються людьми для встановлення цін на товари і послуги.

  Одиницею рахунку виступає грошова одиниця країни - національна валюта (рубль в Росії, долар в США, фунт стерлінгів у Великобританії, тугрик в Монголії і т.п.). В умовах високої інфляції купівельна спроможність грошей падає, національна валюта знецінюється. Це означає, що величина «вимірювальної палички» зменшується і не можуть розрахунки з економічних операціях, тому в якості додаткової одиниці рахунку може виступати більш стабільна грошова одиниця іншої країни (наприклад, долар в Росії) або умовна грошова одиниця (у.о.).

  Для того щоб гроші виконували функцію одиниці рахунку, вони не обов'язково повинні бути в наявності. Досить подумки прирівняти цінність товару або послуги до певної суми грошей.

  3) Функція засобу платежу (standard of deferred payment) проявляється при використанні грошей для оплати відкладених у часі платежів (сплати податків, виплати боргів, отриманні доходів). Відмінність цієї функції від функції засобу обігу полягає в тому, що використання грошей в якості посередника в обміні передбачає одночасний рух товарів і грошей, а при виконанні функції засобу платежу: або рух товарів і рух грошей за часом не збігаються, наприклад, при комерційному кредиті, який представляє собою кредит під товари (за принципом «вранці - стільці, увечері - гроші»);

  або немає руху товарів, а є тільки рух грошей, наприклад при бан ковського кредиті, виплати заробітної плати, отримання трансфертів і т.д. Функцію засобу платежу гроші можуть виконувати доти, доки вони збереженні ють свою цінність в часі. А це є четверта функція грошей.

  4) Гроші являють собою запас цінності (store of value), так як є фінансовим активом, що володіє цінністю. Ця цінність, як уже зазначалося, полягає в їх високої ліквідності, купівельної спроможності, в тому, що на них в будь-який момент можна купити будь-який товар, послугу або цінний папір. У неинфляционной економіці цінність грошей зберігається, не змінюється в часі і використовується людьми для перенесення купівельної спроможності із сьогодення в майбутнє. На одну і ту ж суму грошей можна купити один і той же кількість товарів і через рік, і через п'ять років. Тому гроші можуть використовуватися як засіб збереження цінності, тобто як засіб накопичення. В умовах інфляції гроші втрачають свою цінність, їх купівельна спроможність зменшується. Коли загальний рівень цін зростає, то на одну і ту ж грошову суму можна купити все менше товарів. Накопичувати обесцен Нива гроші стає безглуздо. І функцію запасу цінності починає виконувати не національна валюта, цінність якої падає, а стабільна валюта іншої країни, цінність якої зберігається в часі. Крім того, гроші не є найпривабливішим фінансовим активом, який слід тримати на руках, оскільки вони не приносять доходу. При цьому існують дохідні фінансові активи, наприклад акції, що приносять дохід у вигляді дивіденду, і облігації, що забезпечують процентний дохід.

  Вся сума активів (реальних - нерухомості, творів мистецтва, антикваріату і т.д., і фінансових - акцій, облігацій, грошей), якими володіє людина, становить його багатство, і гроші є лише частиною цього багатства.

  Найбільш важлива перша функція грошей - функція засобу обігу, оскільки вона відрізняє грошові фінансові активи від негрошових. Однак всі функції грошей взаємопов'язані і взаємозумовлені. Гроші використовуються для здійснення угод, так як служать одиницею рахунку і вимірюють цінність всіх товарів, що можливо, тому що гроші самі мають цінність, будучи фінансовим активом, а оскільки вони зберігають свою цінність в часі, то можуть використовуватися як міра відкладених платежів.

  Рівняння кількісної теорії грошей. Емісія грошей та її наслідки. Кількість грошей в обігу (поза банківською системою) визначається за допомогою вже знайомого рівняння кількісної теорії грошей:

  MV = РУ

  де М - кількість грошей в обігу; V - швидкість обігу грошей, тобто кількість обертів, яке робить в середньому за рік одна грошова одиниця (1 долар, 1 фунт, 1 рубль); Р- загальний рівень цін (дефлятор ВВП); Y - реальний ВВП. Твір РУ це номінальний ВВП. Рівняння показує, що з урахуванням того, що кожна грошова одиниця в рік робить певну кількість обертів, кількість грошей в обігу має відповідати величині ВВП в поточних цінах (тобто номінального ВВП). Це означає, що кожен рік в економіці грошей повинно бути стільки, щоб можна було оплатити вартість виробленого ВВП в цінах цього року. Не випадково це рівняння також називаються ється рівнянням обміну, або рівнянням Фішера (американський економіст Ірвінг Фішер запропонував математичну формулу для визначення кількості грошей в звернення щодо ванні, хоча сама кількісна теорія грошей вперше була запропонована італійськими економістами ще в XVII столітті, а особливий розвиток отримала в XVIII столітті в роботах Д. Юма і Ш. Монтеск'є і в XIX столітті в роботах Д. Рікардо).

  Якщо грошей в обіг буде випущено більше (збільшиться грошова маса) або зросте швидкість їх обігу, то для збереження рівності правої частини рівняння лівої його частини рівень цін повинен підвищитися, а це є не що інше, як інфляція. Швидкість обігу грошей (особливо в довгостроковому періоді) - величина досить стабільна.

  Банки є фінансовими посередниками, оскільки, з одного боку, вони приймають вклади (депозити), залучаючи гроші вкладників, тобто акумулюють тимчасово вільні грошові кошти, а з іншого - надають ці кошти під певний відсоток їх потребують економічним агентам, тобто видають кредити . Таким чином, банки - це посередники в кредиті. Тому банківська система є частиною кредитної системи. Кредитна система складається з банківських і небанківських (спеціалізованих) кредитних установ. До небанківських кредитних установ належать: фонди (інвестиційні, пенсійні та ін.); страхові компанії; ощадно-позичкові асоціації; кредитні спілки; ломбарди і т.п., тобто всі організації, які виконують функції посередників у кредиті. Однак головними фінансовими посередниками виступають комерційні банки. Слово «банк» походить від італійського «banco», що означає «лава (міняйли)». Перші банки з сучасним бухгалтерським принципом подвійного запису з'явилися в XVI столітті в Італії, хоча лихварство (надання грошей в борг) як перша форма кредиту процвітало ще до нашої ери. Перші спеціальні кредитні установи виникли на Древньому Сході, кредитні функції в Стародавній Греції і Стародавньому Римі виконували храми, в середньовічній Європі - монастирі.

  Сучасна банківська система дворівнева. Перший рівень - це Центральний банк, другий - система комерційних банків.

  Центральний банк - це головний банк країни. У США він називається ФРС (Феде ральная резервна система - Federal Reserve System), у Великобританії - це Банк Анг ща (Bank of England), в Німеччині - Bundesbank, в Росії - Центральний банк Росії. Центральний банк виконує такі функції, будучи:

  • емісійним центром країни - має монопольне право випуску банкнот, що забезпечує йому постійну ліквідність. Гроші центрального банку складаються з готівки (банкноти і монети) і безготівкових грошей (рахунки комерційних банків в центральному банку);

  • банкіром уряду - він обслуговує фінансові операції уряду, здійснює посередництво в платежах казначейства та кредитування уряду. Казначейство зберігає вільні грошові ресурси в центральному банку у вигляді депозитів, а центральний банк, в свою чергу, віддає казначейству всю своюпрібиль понад визначену, заздалегідь встановлену норму;

  • банком банків - комерційні банки є клієнтами центрального банку, який зберігає їх обов'язкові резерви, що дозволяє центральному банку контролювати і координувати їх внутрішню і закордонну господарську одиницю, виступає кредитором останньої інстанції для зазнають труднощі комерційних банків, надаючи їм кредитну підтримку шляхом емісії грошей або продажу цінних паперів ;

  • міжбанківським розрахунковим центром;

  • зберігачем золотовалютних резервів країни - обслуговує міжнародні фінансові операції країни і контролює стан платіжного балансу, виступає покупцем і продавцем на міжнародних валютних ринках;

  • установою, що визначає і здійснює кредитно-грошову (монетарну) політику.

  Другий рівень банківської системи складають комерційні банки. Розрізняють: універсальні комерційні банки та спеціалізовані комерційні банки.

  Банки можуть спеціалізуватися, наприклад: 1) за програмними цілями: інвестиційні (кредитують інвестиційні проекти), інноваційні (видають кредити під розвиток науково-технічного прогресу), іпотечні (під заставу нерухомості); 2) по галузям: будівельний, сільськогосподарський, зовнішньоекономічний і т.п .; 3) про клієнтів: обслуговують тільки фірми, що обслуговують тільки населення та ін.

  Комерційні банки, є приватними організаціями, які мають право залучати вільні грошові кошти і видавати кредити. Тому комерційні банки виконують два основних види операцій: пасивні - залучення депозитів, і активні - з видачі кредитів.

  Крім того, комерційні банки виконують: розрахунково-касові операції, довірчі (трастові), міжбанківські операції та ін.

  Основну частину доходу банку становить різниця між відсотками, отриманими від позичальників і виплаченими вкладникам.

  Монетарна (кредитно-грошова) політика являє собою заходи, що проводяться центральним банком з регулювання грошового ринку з метою стабілізації економіки. Монетарна політика тому є різновидом стабілізаційної (антициклічної) політики. Вона на правлю на згладжування циклічних коливань економіки (поряд з фіскальною, зовнішньоторговельної, валютної і ін.) І використовується для впливу на економіку в короткостроковому періоді.

  На величину грошової маси в обігу Центральний банк впливає трьома способами:

  1. шляхом зміни норм резервних вимог;
  2. за допомогою операцій з цінними паперами на ринку цінних паперів (на відкритому ринку);
  3. шляхом зміни облікової ставки.

  Будь-який комерційний банк зобов'язаний мати резервні депозити в Центральному банку. Останній встановлює норму обов'язкових резервів, т. Е. Ставлення резервів до суми вкладів, залучених комерційним бан ком. Центральний банк має право переглянути резервні норми в бік як їх підвищення, так і їх зниження.

  Незрівнянно більш гнучким і регулярно застосовуваним Центральним банком інструментом впливу на економіку є операції з купівлі та продажу цінних паперів на фондовому ринку. Хоча комерційні банки здійснюють операції з усіма видами цінних паперів, але в даному випадку мова йде про покупку і продаж державних цінних паперів, т. Е. Державних облігацій і короткострокових зобов'язань. Під виразом «відкритий ринок» мається на увазі свобод ная їх продаж будь-якому покупцеві: фірмі, фізичній особі, іноземцю.

  В даному випадку Центральний банк безпосередньо не наказує комерційним банкам збільшити або не дає їм можливості зменшити розмір обов'язкових резервів. Але, збільшивши продажі державних паперів або, навпаки, зменшивши їх, він непрямим шляхом впливає на суму резервів.

  Операції на відкритому ринку є досить гнучким стабілізуючим засобом. У будь-який момент часу Цент ральний банк має можливість розширити або скоротити продажу державних паперів, здійснювати ці операції в будь-якому обсязі, який він вважатиме за доцільне. Він, отже, може швидко реагувати на зміни кон'юнктури. У країнах з розвиненою ринковою системою цей інструмент політики Центрального банку використовується регулярно.

  Однак Центральний банк може регулювати діяльність комерційних банків шляхом безпосереднього зміни процентної ставки по позиках, які він надає комерційним банкам, т. Е. Шляхом змін своєї облікової ставки. Ці позики Центральний банк надає коммер ного банкам з єдиною метою - допомогти їм збільшити свої резерви або, принаймні, не допустити їх скорочення. Або, навпаки, Центральний банк може проводити політику, спрямовану на обмеження і навіть скорочення резервів комерційних банків.

  Розгляд проводяться Центральним банком заходів щодо норм обов'язкових резервів, операцій на відкритому ринку з державними цінними паперами та облікової ставки показало, що він по суті проводить кре дітно-грошову політику в двох напрямках.

  Перший напрямок зводиться до того, що Центральний банк сприяє зростанню грошової маси в обігу, стиму лирует розширення кредитів, знижує процентні ставки. Все це тягне за собою зростання цін, посилення інфляції і, отже, зниження купівельної спроможності грошей, їх знецінення. Така політика отримала назву політики «дешевих грошей» ( «cheap money»).

  Другий напрямок кредитно-грошової політики Центрального банку передбачає, що зростання грошової маси в обігу, перешкоджає розширенню кредиту, підвищує процентні ставки. Така політика при водить до того, що зростання цін сповільнюється і може змінитися їх зниженням. Відбувається дезінфляція, т. Е. Поступове зниження норми інфляції, яка може перейти в дефляцію. В цьому випадку знецінення грошей уповільнюється і переростає в процес підвищення їх купівельної спроможності. Через високі відсоткові ставки кредит стає дорогим і малодоступним. У той же час вкладення грошей в ощадні депозити і в цінні папери приносять великі доходи. Така політика отримала назву політики «дорогих грошей» ( «dear money», «tight money»).

  Рекомендації до теми

  При вивченні тем роботи 5 зверніть увагу на основні економічні явища, що розглядаються в темах 12, 13, 14, на причини, що їх викликають, і можливі наслідки.

  При виконанні завдань роботи 5 звертайте особливу увагу на визначення поняття або групи понять, які лежать в основі питання, щоб уникнути помилки при виборі правильної відповіді, так як деякі відповіді, дуже схожі на правильні, такими не є.