• «Тенденції
 • Єкатеринбург
 • Поняття, види і причини міжнародної міграції робочої сили
 • Центри і про АГАЛЬНІ напрямки міграції робочої сили
 • Країни-донори і країни-реципієнти


 • Дата конвертації30.03.2017
  Розмір44.06 Kb.
  Типреферат

  Скачати 44.06 Kb.

  Тенденції розвитку світового ринку робочої сили

  Федеральне агентство з освіти

  ГОУ ВПО

  «Уральський державний гірничий університет»

  РЕФЕРАТ

  з дисципліни «Світова економіка»

  на тему:

  «Тенденції розвитку світового ринку робочої сили»

  викладач:

  Перегін Ірина Владиславівна

  Студент гр. МІГ-08

  Петракова Марія Володимирівна

  Єкатеринбург

  2009

  зміст

  Стор.

  Вступ

  3

  1. Поняття, види і причини міжнародної міграції робочої сили

  4

  1. Центри і основні напрямки міграції робочої сили

  6

  1. Країни-донори і країни-реципієнти

  10

  висновок

  17

  Список використаної літератури

  19


  Вступ


  Міжнародний ринок робочої сили є не просто сумою національних ринків, а являє собою новий якісний розвиток ринку робочої сили в умовах посилюються процесів інтернаціоналізації виробництва і зростання спілкування між народами.
  Міжнародний ринок робочої сили характеризується постійним зростанням попиту та пропозиції іноземної робочої сили.
  Основою його формування послужили процеси міжнародної трудової міграції.
  Безліч людей покинули рідні краї і кинулися в інші країни, далекі і близькі, в пошуках матеріального достатку і позбавлення від нерівності. І в наші дні явище міжнародної міграції як вираження процесу інтернаціоналізації Герасимчука надбанням історії. Але вже тепер ділити країни на три чітких категорії: еміграції, імміграції та транзиту. Все більша кількість країн не тільки змінюють свій статус, але і поєднують характеристики двох або навіть трьох категорій. Так, прикладами країн в Європі, які втратили статус країни еміграції, є Греція, Італія, Португалія та Іспанія. В Азії - це Південна Корея, Малайзія, Тайвань, Таїланд. Навіть Мексика і Туніс зіткнулися з напливом іноземних працівників, які бачать там більше перспектив, ніж у своїх рідних країнах. Існує і контрпоток, що протікає з Заходу на Схід - в Польщу, Чехію, Угорщину як країни з новим економічним горизонтом. Ці три країни разом з Болгарією, Росією, Білоруссю, Україною, крім усього іншого, стають завантаженим перехрестям транзитних шляхів мігрантів з Африки, Азії і Середнього Сходу.
  Національні ринки праці дедалі більше втрачають свою замкненість та відокремленість. Між ними виникають транснаціональні потоки і переміщення робочої сили, які набувають постійний і систематичний характер.
  Такі транскордонні переміщення робочої сили поряд з рухом капіталу між країнами утворюють верхній (наднаціональними ринками) міжнародний рівень ринку робочої сили. І мова йде в даному випадку не про епізодичному переміщенні робочої сили з однієї країни в іншу (це траплялося й раніше). З'являються покупці і продавці робочої сили, які на більш-менш постійній основі зайняті пошуком і продажем робочої сили за кордоном.
  Таким чином, міжнародний ринок праці можна визначити як наднаціональне утворення, де на постійній основі виступають покупці і продавці закордонної робочої сили, що беруть участь в процесі відбору необхідної робочої сили в рамках міждержавного регулювання попиту-пропозиції робочої сили.

  1. Поняття, види і причини міжнародної міграції робочої сили

  Під міжнародної (зовнішньої) трудовою міграцією (Міграцією робочої сили) розуміється переміщення населення через державні кордони для того, щоб вступити в трудові відносини з роботодавцями в іншій країні. До трудовим мігрантам не належать комерсанти - «човники», а також особи, які виїжджають за кордон у службові відрядження (при відсутності контракту з іноземними роботодавцями).

  Зовнішня міграція робочої сили поділяється на:

  • трудову еміграцію, тобто виїзд працездатного населення з країни перебування для довгострокового чи постійного проживання в іншій країні;

  • трудову імміграцію, тобто приїзд робочої сили в дану країну з-за кордону.

  Виділяють наступні в і д и трудової міграції:

  1. безповоротна, при якій мігранти виїжджають на постійне місце проживання в приймаючій країні;

  2. тимчасово-постійна, коли міграція обмежена терміном перебування в країні в'їзду від одного року до шести років;

  3. сезонна міграція, яка пов'язана з короткочасним (в межах до одного року) в'їздом для роботи в тих галузях господарства, які мають сезонний характер (сільське господарство, рибальство, сфера послуг). Різновидом сезонної міграції є кочівництво, що збереглося в Африці і Західній Азії;

  4) маятникова (човникова, прикордонна) - щоденний переїзд з однієї країни в іншу і назад. Мігрантів, які перетинають кордон для роботи в сусідній країні, називають робочими-фронтальерамі;

  1. нелегальна - незаконний в'їзд в іншу країну в пошуках роботи або прибуття в неї на законних підставах (за приватними запрошеннями, в якості туристів і т.д.) з подальшим нелегальним працевлаштуванням;

  2. «Відплив умів» - міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів (вчених, рідкісних фахівців, іноді «зірок» мистецтва, спорту).


  Причини міжнародної трудової міграції мають, в основному, економічний характер. До них належать такі:
  1. відмінності в рівні економічного розвитку окремих країн.
  2. наявність національних відмінностей у розмірах заробітної плати.
  3. існування органічного безробіття в країнах, що розвиваються (останнім часом це явище поширене і в постсоціалістичних країнах).
  4. міжнародний рух капіталу і функціонування міжнародних корпорацій.
  Найбільшу частку учасників міжнародної трудової міграції складають представники робочих спеціальностей, але в ній беруть участь і службовці.
  Одним з мотивів участі в міжнародній трудовій міграції можуть бути пошуки будь-якої роботи, щоб тільки "не померти з голоду". Така причина найбільш характерна для міграції малокваліфікованої робочої сили з країн з низьким рівнем економічного розвитку і високим рівнем безробіття. Вона має місце в основному з азіатських і африканських країн в країни Західної Європи, з латиноамериканських країн в США і Канаду, з Південної і Східної Європи в більш розвинені країни Західної Європи.
  Але, поряд з цим, існує і міграція в пошуках більш високої заробітної плати, більш комфортабельних умов праці та життя. Ці обставини також пов'язані з нерівномірним економічним розвитком країн. Такий вид міграції пов'язаний, перш за все, з міграцією кваліфікованих фахівців, вчених.
  Розглядаючи світове господарство в цілому можна виділити наступні основні потоки трудової міграції:
  1. з країн, що розвиваються в розвинені;
  2. між розвиненими країнами.
  3. між країнами, що розвиваються.
  4. з постсоціалістичних країн до розвинених країн.
  5. міграція науковців та кваліфікованих фахівців з розвинених країн в країни, що розвиваються.
  Найбільшу роль у розвитку світової економіки міжнародна трудова міграція почала грати після Другої світової війни. В даний час в загальному обсязі сучасної міжнародної міграції переважає трудова міграція. Згідно з оцінками фахівців, на початку 90-х років за межами своїх держав проживало близько 25 млн. Тимчасових мігрантів, а з урахуванням членів сімей, сезонних і прикордонних працівників загальне число трудових мігрантів становила близько 100 млн. Чоловік.
  Розпад СРСР значно посилив рухливість населення колишніх радянських республік, що призвело до збільшення чисельності міжнародних трудових мігрантів.
  Спочатку міжнародна трудова міграція мала стихійний характер.Але потім приймаючі країни спробували ввести її в організаційні рамки. Так, вже в кінці 19-початку 20 ст. в Німеччині, Франції, Швейцарії широко був поширений тимчасовий найм іноземних робітників на певний термін, який передбачає їх обов'язкову депортацію, тобто їх виїзд назад на батьківщину. У Сполучених Штатах Америки з кінця 19 ст. був введений контроль за імміграцією.
  В даний час практично всі країни світу активно впливають на процеси експорту та імпорту робочої сили. Державне регулювання спрямоване на те, щоб отримати максимальний ефект від позитивних наслідків міжнародної міграції, і звести до мінімуму негативні наслідки цього явища як для країн-донорів, так і для країн-реципієнтів.

  1. Центри і про АГАЛЬНІ напрямки міграції робочої сили

  В процесі розвитку міжнародного ринку праці в сферу його діяльності залучалися все нові й нові країни. Поступово склалося кілька основних центрів, в яких процеси міграції робочої сили мають найбільш активний характер.
  Західна Європа традиційно є регіоном, в якому активно протікають процеси міграції. Країнами, які беруть основну частину іммігрантів, є Німеччина, Франція, Великобританія, Нідерланди.
  За даними на 1990 р Німеччини налічувалося 4 630 тис. Іноземних робітників (в основному, турки, югослави, італійці), у Франції - близько 4 млн. (В основному африканці), у Великобританії - 1736 тис. Наприкінці 80-х років виявилася нова тенденція у використанні іноземної робочої сили в Західній Європі: її частка зменшилася в галузях промисловості і будівництва, але зросла в сфері послуг, в фінансових установах, в торгівлі нерухомістю.
  Якщо спочатку центром трудової міграції були в основному країни Західної Європи, то в 70-і роки стрімко сформувався ринок робочої сили в районі нафтовидобувних країн Близького Сходу. До початку 90-х років тут налічувалося понад 4,5 млн. Трудящих-мігрантів (в той час, як чисельність місцевих робітників становила 2 млн. Чоловік).
  Питома вага іноземної робочої сили в загальній чисельності робочої сили досить значний. Він становить в Об'єднаних Арабських Еміратах близько 97%, в Катарі - 95,6%, в Кувейті - 86,5%, в Саудівській Аравії і Бахрейні - по 40%.
  Головний експортер робочої сили в даному регіоні - Єгипет, тут також працюють емігрували з Іраку, Лівану, Сирії, Йорданії, з Пакистану, Індії, Бангладеш.
  Слід зазначити, що падіння цін на нафту в середині 80-х років спричинило скорочення потреби в робочій силі в даному регіоні. За оцінками західних експертів в країнах Перської затоки на початку 90-х років безробіття становило близько 3,7% працездатного населення. Мабуть цей показник в даному регіоні буде зростати, і не тільки в зв'язку з несприятливою кон'юнктурою на нафту, але і в зв'язку з таким фактором, як швидке зростання економічно активного населення.
  Деякі арабські країни є одночасно і експортерами, і імпортерами робочої сили, наприклад, Йорданія, Ємен.
  Традиційно найбільшим центром, що притягає мігрантів, є Сполучені Штати Америки. За оцінками фахівців в 80-х роках близько половини приросту населення США припадало на іммігрантів. В даний час там налічується близько 3 мільйонів легальних іноземних робітників.
  Однак слід зазначити, що імміграція в цю країну традиційно носить асимільований характер, тобто основна частина в'їжджають в країну мігрантів прагне залишитися в ній. Таким чином, тут в основному має місце переселенческая міграція.
  Разом з тим, тут досить поширене використання праці нелегальних іммігрантів. У 1986 році був прийнятий закон, який передбачає покарання підприємців, які використовують нелегальну робочу силу, у вигляді штрафів та інших санкцій, аж до тюремного ув'язнення. Але питома вага використання праці нелегальних мігрантів все одно зростає, особливо в сільському господарстві, будівництві, харчовій промисловості.

  Ще один центр міжнародної міграції країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Тут основними імпортерами робочої сили є Бруней, Японія, Гонконг, Малайзія, Пакистан, Сінгапур, Республіка Корея, Тайвань.
  Для цих країн характерні різні форми трудової міграції. По-перше, регульована трудова міграція. Вона характерна для Малайзії, Сінгапуру, Брунею, Гонконгу. По-друге, прихована або нелегальна міграція, яка розвинена в Східній і Західній Малайзії, Гонконгу, Пакистані, Тайвані. По-третє, міграція робочої сили високої кваліфікації, яка супроводжує прямі іноземні інвестиції, здійснювані Японією, Тайванем, Гонконгом, Сінгапуром, Австралією.
  Міждержавні міграція робочої сили має місце також і в Африці, і в Латинській Америці. У сферу міжнародного ринку робочої сили втягуються все нові і нові країни. Міграційні потоки є важливим фактором розвитку світового господарства в цілому.
  Росія стала учасників міжнародного ринку праці тільки на початку 90-х років. До цього, в період адміністративно-командної економіки населення СРСР, брало мінімальну участь в процесах міжнародної трудової міграції. Виїзд за межі і в'їзд з-за кордону були строго регламентовані державою. Радянські фахівці виїжджали на роботу за трудовими контрактами в основному в країни третього світу, які проголошували прагнення йти по соціалістичному шляху розвитку. Організація процесів міжнародної міграції проводилася тільки державними органами.
  У період перебудови економіки нашої країни, відходу від адміністративно-командних методів управління в усіх сферах життя процеси міжнародної трудової міграції значно інтенсифікувалися.
  Чималу роль тут зіграв і розпад СРСР. Якщо раніше приїзд на роботу в Російську Федерацію з Вірменії, Грузії чи інших республік був внутрішньою міграцією, то тепер аналогічні процеси відносяться до міжнародної трудової міграції.
  Росія є в даний час, як країною-донором, так і країною-реципієнтом. Чимало російських громадян виїжджає до розвинених країн з метою заробітку. Причому не завжди мова йде про роботу за фахом. У зв'язку з високим рівнем безробіття люди нерідко погоджуються виконувати низько кваліфіковану роботу, так як отримують за це, на їхню думку, відносно високу заробітну плату.
  У той же час, в Росію ринув потік трудових мігрантів з республік ближнього зарубіжжя, так як рівень життя в РФ щодо вище, ніж рівень життя на Україні, У Білорусі та інших республіках СНД.
  Характерною рисою участі Росії в процесах міжнародної трудової міграції є слабка роль держави в регулюванні цих процесів. В результаті цього велике число іноземних працівників використовуються на нелегальних умовах.
  З іншого боку, не створені механізми використання позитивних сторін еміграції працівників по трудових контрактах, що не дозволяє забезпечити належний приплив валютних коштів в економіку Росії як від фірм-посередників, так і від офіційних перекладів самих мігрантів на батьківщину.

  У другій половині XX в. склалося декілька центрів тяжіння трудової міграції.

  1. Західна Європа. На початку 90-х рр. тут налічувалося понад 20 млн. іммігрантів. Високорозвинені країни (Німеччина, Франція, Бельгія, Люксембург, Швейцарія та ін.) Залучають іноземних робітників з країн Південної (Іспанія, Португалія), Центральної та Східної Європи (Польща, Угорщина, колишні республіки Югославії), Туреччини, арабських країн. Приплив іммігрантів в Західну Європу в середині 90-х рр. оцінювався в 180 тис. осіб на рік.

  Іноземні робітники становили значну частину робочої сили в країнах Західної Європи,% до загальної чисельності зайнятих: Люксембурзі - 30,0; Швейцарії - 29,6; Німеччині - 8,0; Бельгії - 7,5; Австрії - 6,2; Швеції - 5,8; ' Франції - 5,2; Англії - 3,4.

  В даний час країни Західної Європи прагнуть стримувати трудову міграцію з країн, що не входять в ЄС, з таких міркувань:

  • необхідність впровадження трудосберегающих технологій;

  • переміщення виробництв, що використовують працівників низької кваліфікації, в країни, що розвиваються і держави з перехідною економікою, де оплата праці значно нижче;

  • невдоволення певних верств населення, особливо робітників невисокої кваліфікації, конкуренцією на ринку праці з боку іммігрантів.

  2. Нафтовидобувні країни Західної Азії.
  Цей центр тяжіння міжнародної трудової міграції виник в середині 70-х рр. Загальна чисельність іммігрантів на початку 90-х рр. оцінювалася в 5-6 млн. чоловік. Іммігранти прибувають в держави Перської затоки з довколишніх арабських країн (Єгипту, Сирії, Ємену), а також з Індії, Пакистану, Південної Кореї, Філіппін.

  У країнах Перської затоки відзначена найвища в світі частка іммігрантів у загальній чисельності робочої сили,%: Катар - 92, ОАЕ - 89, Кувейт - 86, Оман - 70, Саудівська Аравія - 60, Бахрейн - 51.

  Одночасно в сусідніх країнах досягнуто найвища питома вага економічно активної частини населення, що працює за кордоном,% від загальної чисельності населення: у Ємені - 7,3; Єгипті - 5,2; Туреччини - 4,3; Пакистані - 3,8. Ще одним центром міграції (формально етнічної, але, по суті багато в чому трудової) став Ізраїль, куди з кінця 80-х до середини 90-х рр. тільки з колишнього СРСР прибуло близько 750 тис. чоловік.

  3. США і Канада. Загальна чисельність трудових мігрантів в США становила в середині 90-х рр. близько 7 млн ​​осіб.
  Приплив іммігрантів в США і Канаду в зазначений період оцінювався в 900 тис. Осіб на рік. Трудова імміграція в США
  розділяється на два потоки: низькокваліфікована робоча сила прибуває з Мексики, країн Карибського басейну, Філіппін; висококваліфіковані працівники іммігрують із Західної Європи, Росії, а також Індії.

  Найважливішими цілями імміграційної політики США і Канади є заохочення припливу зарубіжних менеджерів, елітних фахівців, висококваліфікованих робітників, а також інвесторів (імміграція дозволяється за умови інвестування в економіку даної країни певної суми).

  Масштаби трудової імміграції визначаються жорсткими рамками імміграційних квот для країни в цілому і за професійними групами.Так, відповідно до законодавства США 1990 р щорічно на роботу в країну допускається 140 тис. Трудових мігрантів, в основному висококваліфіковані фахівці, вчені рідкісних спеціальностей.

  1. Країни-донори і країни-реципієнти

  Регулювання імпорту робочої сили переслідує дві основні мети.
  1. Захист національного ринку праці від стихійного потоку трудящих-мігрантів, так як він загострює проблему зайнятості.
  2. Забезпечення раціонального використання іноземних працівників, тобто застосування їх праці саме в тих областях, які не можуть бути забезпечені за рахунок внутрішніх трудових ресурсів.
  Міжнародна трудова міграція має як позитивні, так і негативні наслідки для країн-реципієнтів.
  До позитивних наслідків можна віднести наступні:
  1. Зайнятість робочих місць, пов'язаних з непрестижним або важкою працею, на які не претендують громадяни приймаючої країни. Наприклад, в 1995 році трудящі-іммігранти становили від загальної чисельності трудових ресурсів в Швейцарії 19,4%, в Австрії - 10,2%, в Німеччині - 7,4%, у Франції 6,2%. При відсутності іноземних робітників обсяги виробництва в цих галузях були б значно менше.
  2. Розширення внутрішнього ринку приймаючої країни за рахунок попиту на товари і послуги, що пред'являється іноземними робітниками.
  3. Зниження податкового навантаження на державний бюджет. Трудові мігранти не тільки не вимагають, соціальних допомог, але, сплачуючи податки та інші обов'язкові внески, знижують відносну податкове навантаження на корінне населення.
  До негативних наслідків міжнародної трудової міграції, як правило, відносять такі:
  1. Зростання нелегальної міграції, особливо за рахунок працівників, у яких закінчився термін трудового контракту, але вони не ходять повертатися на батьківщину, сподіваючись знову знайти роботу в приймаючій країні.
  2. Зростання соціальної напруженості в зв'язку з ростом нелегальної імміграції.
  В даний час в країнах-імпортерах робочої сили склалася система заходів державного регулювання імміграції, яка включає в себе законодавство про юридичну, політичному і професійному статусі іммігрантів, національні служби імміграції, а також міждержавні угоди з питань міграції.
  На міжнародному рівні діяльність національних імміграційних служб координується службою СОПЕМИ (Система постійного спостереження за міграцією), створеної країнами-членами ОЕСР (Організації економічного і соціального розвитку).
  У міжурядових угодах про наймання іноземної робочої сили обумовлюються умови перебування мігрантів в приймаючій країні, дотримання яких покликане захистити інтереси мігрантів. Так, в міжурядових угодах про наймання іноземної робочої сили, що укладаються між ФРН і країнами-експортерами, є положення про те, що наймання і оплата іноземних робітників здійснюються роботодавцями на підставі тих же пунктів тарифних договорів, що і для німецьких робітників.
  Імміграційні служби країн контролюють, перш за все, в'їзд іммігрантів в країну. Вони видають дозволи на в'їзд у відповідності із заявками підприємців про необхідні їм працівниках, причому подібний дозвіл видається на певний термін.
  Першим етапом регулювання міграційних процесів можна вважати організацію вербування іноземних робітників, яка здійснюється на основі міжурядових угод.
  Міжнародні угоди можуть бути двосторонніми та багатосторонніми. У цих угодах встановлюються певні кількісні ліміти (квоти) на в'їзд громадян в ту чи іншу країну. Багатосторонні угоди мають місце між країнами Європейського Союзу. Особливе значення тут набуває регулювання імміграції з третіх країн (тобто з країн, що не входять в Європейський Союз).
  Ці угоди, як правило, реалізується через національні відомства, які займаються питаннями праці (наприклад, в Швейцарії - Федеральне відомство промисловості, ремесел і праці; в Фінляндії - Міністерство праці; в Китаї - Державне управління у справах іноземних фахівців).
  Процедура реалізації угод про імміграцію полягає в наступному. Сторона, що направляє працівників за кордон, проводить попередній відбір кандидатів відповідно до критеріїв, узгодженими з іншою стороною. Уповноважений орган сторони, що відправляє перевіряє відповідність пропонованих кандидатів-мігрантів умовам міжнародної угоди, а потім переправляє дані про цих кандидатів уповноваженому органу приймаючої сторони.
  В основному обмеження приймаючих країн не поширюються на наступні категорії працівників:
  1. Працівники, які претендують на малооплачиваемую роботу, роботу з важкими і шкідливими умовами праці, не престижну і малокваліфіковану роботу.
  2. Фахівці швидко і пріоритетних сфер економічної діяльності.
  3. Представники рідкісних професій (огранщики алмазів, реставратори картин і старовинних рукописів, лікарі, що практикують нетрадиційні методи лікування).
  4. Фахівці вищої кваліфікації і представники вільних професій (видатні вчені, музиканти).
  5. Керівний персонал фірм та їх підрозділів, а також підприємці, які переносять свою діяльність в приймаючу країну і створюють нові робочі місця.
  Слід зазначити, що державний апарат вербування іноземних робітників не завжди може впоратися з вербуванням працівників в необхідному обсязі. У зв'язку з цим у багатьох країнах існує інститут приватних посередників, тобто фірм або приватних осіб, які, отримавши від державних органів ліцензію на даний вид діяльності, займаються підбором кадрів для роботи за кордоном. Однак держава повинна контролювати діяльність подібних фірм. Відсутність такого контролю часто призводить до зростання нелегальної імміграції.
  В останні роки багато країн, наприклад, Австрія, Швеція, Фінляндія намагаються посилити контроль за в'їздом в них іноземних працівників. Так Швеція має намір вимагати від іммігранта не тільки пред'явлення вже підписаного контракту на роботу, а й знання шведського або англійської мови, а також підтвердження про наймання житла. Але це не дає відчутних результатів. Природно, що достовірних даних про розміри нелегальної імміграції мало. За оцінками фахівців в останнє десятиліття вона зросла. Це можна пов'язати не тільки зі збільшенням числа людей, що намагаються "знайти щастя" за кордоном, але і з тим, що підприємець, який використовує іноземну робочу силу, при наймі нелегальних іммігрантів отримує більш керованих і дешевих працівників. Адже в цьому випадку не робляться страхові внески та інші платежі, обов'язкові при легальному наймі.
  Кількість нелегальних іммігрантів поповнюється не тільки за рахунок людей, нелегально в'їхали в країну. Серйозною проблемою для приймаючих країн є повернення іноземних робітників на батьківщину після закінчення терміну контракту (тобто репатріація). Небажання повертатися на батьківщину пояснюється наявністю тих економічних, соціальних, психологічних проблем, з якими репатріанти неминуче зіткнуться в своїй країні.
  У ряді західноєвропейських країн приймалися програми, спрямовані на стимулювання репатріації.
  Так, наприклад, у Франції та в Німеччині вводилися матеріальні виплати в разі добровільного звільнення іноземних робітників, а також їх повернення на батьківщину. У 1982 році в ФРН були введені виплати турецьким і португальським робочим, які виплачувалися лише через півроку після їх повернення на батьківщину. Однак ці заходи не привели до істотного зниження чисельності іноземців.
  Аналогічні заходи намагався прийняти уряд Нідерландів. Був розроблений проект закону про матеріально допомоги репатріантам і про обмеження термінів перебування іноземних робітників в країні. Однак ці пропозиції офіційних кіл викликали негативну реакцію з боку підприємців, тому що в разі прийняття подібного закону вони позбавлялися дешевих, невимогливих працівників. Підприємці заявили, що введуть премію за те, щоб іноземці залишалися в країні.

  Крім програм, що стимулюють репатріацію шляхом виплати певних грошових сум, країни-імпортери робочої сили розробляли різні заходи, спрямовані на полегшення інтеграції повертаються робочих в економіку їхніх рідних країн. Франція в числі перших серед країн Західної Європи в грудні 1975 року ввела систему профпідготовки для іммігрантів з Алжиру, Тунісу, Марокко, Португалії, Малі, Югославії, Туреччині, Іспанії. ФРН на початку 70-х років оголосила аналогічну програму професійної підготовки іноземців з Туреччини, Югославії, Греції. Однак число іноземців, які пройшли навчання в рамках цієї програми було досить незначно і не дало відчутних результатів щодо стимулювання репатріації.
  Одним із засобів, спрямованих на обмеження чисельності іноземних робітників, є встановлена ​​в деяких європейських країнах плата за наймання іноземних робітників, яка поступово підвищується. Однак, незважаючи на цей податок, підприємцям у багатьох випадках вигідно використовувати іноземну робочу силу, особливо нелегальну, як менш захищену і більш керовану.
  Поряд з "м'якими" методами регулювання нелегальної імміграції (виплата премій за повернення на батьківщину і т.п.), уряди країн-реципієнтів використовують також і жорсткі примусові заходи, аж до примусової висилки їх з країни.
  В цілому можна сказати, що процес репатріації іноземних робітників з розвинених країн відбувався і відбувається повільно, незважаючи на вжиті заходи економічного і позаекономічного характеру. Збільшення репатріації стало б можливим лише в разі скорочення відмінностей в рівні життя і праці між країнами-реципієнтами та країнами-донорами, поліпшення соціально-економічних умов в країнах еміграції.


  Поряд з державним регулюванням імміграції, існує і державне регулювання еміграції. Воно особливо розвинене в тих країнах, де експорт робочої сили є важливим елементом економічного розвитку.
  Державне регулювання експорту робочої сили переслідує такі цілі.
  1. Захист прав та інтересів трудящих-емігрантів у приймаючих країнах, протидія їх дискримінації в країні тимчасового перебування.
  2. Відшкодування втрат від виїзду національної робочої сили за межі країни.
  Еміграційна політика грунтується на таких принципах:
  1. Гарантія можливості повернення мігрантів на батьківщину.
  2. Забезпечення надходження в країну і ефективного використання валютних переказів трудящих-мігрантів.
  3. Сприяння пом'якшення "внутрішньої" безробіття завдяки виїзду тих контингентів трудящих, які не користуються попитом на цьому ринку.
  4. Обмеження виїзду зайнятих в тих секторах економіки, потреби яких в робочій силі не задоволені.
  5. Оздоровлення внутрішнього ринку праці завдяки прийому репатріантів, які за час перебування за кордоном підвищили свій кваліфікаційний рівень.
  Нормативно-правова база, що забезпечує регулювання трудової еміграції, грунтується на відповідних статтях Конституції країни, національному еміграційному законодавстві, а також включає в себе двосторонні і багатосторонні міжнародні угоди. Крім того, деякі країни приймають спеціальні еміграційні програми; в цій сфері діють також нормативні акти, що входять в загальну систему адміністративного, митного, податкового, інвестиційного, банківського та інших законодавств.
  Відповідальність за порушення еміграційного законодавства покладається як на самого емігранта, так і на посередників.Особи, незаконно емігрували, або які не виконують умов контракту, після повернення на батьківщину піддаються певним санкцій у вигляді штрафу або навіть тюремного ув'язнення (як, наприклад, в Туреччині).
  Фірма-посередник при неналежному виконанні своїх обов'язків може бути позбавлена ​​ліцензії, а також на неї можуть бути накладені фінансові стягнення.
  Експорт робочої сили, особливо малокваліфікованої, має цілий ряд позитивних наслідків для країн-донорів. При від'їзді безробітних рівень безробіття в країні знижується, отже, знижується соціальна напруженість, полегшуються фінансові зобов'язання держави по виплаті допомоги з безробіття.
  Країна-донор має чотири прямих джерела валютних надходжень від експорту робочої сили.
  1. податки з прибутку фірм-посередників;
  2. безпосередні перекази емігрантів на батьківщину для підтримки сімей та родичів;
  3. приватне інвестування мігрантів в економіку своєї батьківщини (привіз на батьківщину сучасних засобів виробництва і предметів тривалого користування, купівля землі, нерухомості, цінних паперів);
  4. капітали від країн-імпортерів робочої сили, що виділяються в рамках програм, спрямованих на стимулювання економічного зростання країн-експортерів.
  Необхідно відзначити, що доходи від експорту робочої сили цілком порівнянні з доходами від товарної торгівлі.
  Для основних світових експортерів робочої сили грошові перекази емігрантів є досить значним джерелом надходження валюти в країну і складають значну частину платіжного балансу країни, в якому є спеціальна стаття "грошові перекази робітників з-за кордону". Так, валютні перекази емігрантів становлять у Єгипті, Пакистані, Португалії порядку 12-13% ВВП, а в Лівані - 64% ВВП. У деяких випадках дефіцит торгового балансу країни перетворюється в надлишок платіжного балансу, завдяки валютним надходженням від емігрантів.
  Крім того, повертаючись на батьківщину, емігранти, за оцінками фахівців, привозять з собою заощаджень ще на таку ж суму, що вони перевели в країну.
  Отже, щоб оцінити реальні надходження, загальну суму переказів можна подвоїти. Розрахунки показують, що валютна ефективність експорту робочої сили як мінімум в 5 разів перевищує валютну ефективність товарного експорту. Багато держав, такі як колишня Югославія, Єгипет, Пакистан, Індія та ін. Створили у себе експортну спеціалізацію з трудових послуг, яка є міцним джерелом валютних доходів.
  Останнім часом реемігранти привозять на батьківщину все більше товарів виробничого призначення з метою організації невеликих виробництв у себе на батьківщині. У переважній більшості країн уряду максимально заохочують ввезення реемігрантів засобів виробництва: знижують або відміняють митні збори та інші бар'єри, тим самим, сприяючи розвитку малого підприємництва та збільшення зайнятості всередині країни. Заохочується також і ввезення споживчих товарів, що сприяє насиченню вітчизняного ринку дефіцитними експортними товарами.
  Ще одним позитивним моментом для країн-експортерів є те, що після повернення емігрантів на батьківщину вони, нерідко, мають досить високу кваліфікацію і можуть бути організаторами трудового процесу, передавати набуті за кордоном професійні навички іншим. Таким чином, країна отримує як би "збагачені" трудові ресурси. Необхідно лише створити повертаються сприятливі економічні та соціальні умови для реалізації їх потенціалу.
  Таким чином, вигоду від експорту робочої сили отримує не тільки державний бюджет країни, а й вся економіка в цілому.
  Інша ситуація складається при міграції висококваліфікованих працівників - робітників високої кваліфікації, інженерно технічних працівників, вчених і фахівців. Така міграція є характерною особливістю сучасних процесів трудової міграції. Потік таких мігрантів спрямований головним чином в промислово розвинені країни, які отримують за рахунок приїзду таких працівників значний економічний ефект. Країна, яка не витрачаючи коштів на підготовку такого фахівця, відразу отримує віддачу від його високоефективної праці. За наявними оцінками, прибуток, одержуваний в результаті експлуатації "чужих умов" перевищує обсяг допомоги, наданої країнам, що розвиваються, в Канаді в 7 разів, а в Великобританії в 3 рази.
  З кінця 80-х років у зв'язку з катастрофою соціалістичної системи зріс виїзд висококваліфікованих фахівців з країн Східної Європи.
  За рахунок такої "відпливу умів" скорочується інтелектуальний потенціал країн-донорів робочої сили. Вони втрачають всі витрати, вкладені в підготовку цих кадрів. Це має важливі наслідки в умовах величезної ролі науково-технічного прогресу в розвитку економіки, як всього світового господарства, так і окремих країн. Таким чином, положення країн-донорів висококваліфікованої робочої сили погіршується, розмивається база для розвитку технічного та економічного потенціалу країни в майбутньому. А все втрати країн-донорів в цьому випадку обертаються виграшем для країн-реципієнтів.
  Процеси міжнародної трудової міграції - це найбільш очевидні, відкриті форми прояву міжнародного ринку праці. Але, поряд з ними, існують і розвиваються все нові і нові його форми. Зокрема, використання праці іноземних фахівців за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку (без безпосереднього переміщення робочої сили через кордон) та інші.
  В результаті розвитку міжнародного ринку праці відбувається все тісніше вплетення в світогосподарські зв'язку тих країн, які ще не досягли високого рівня економічного і технічного розвитку та беруть участь в міжнародних економічних відносинах в основному за рахунок експорту робочої сили. Одночасно відбувається освоєння робочою силою цих країн сучасних технологій, передових навичок праці, що сприяє згладжування відмінностей в кваліфікаційному рівні населення більш розвинених і менш розвинених країн.

  висновок

  Міжнародна міграція населення впливає на всі сторони розвитку суспільства, будь то економіка чи політика, демографічні процеси або національні відносини, ідеологія або релігія. Виступаючи в минулому головним чином в формах кочевничества, військових і колонізаційних переселень, міжнародна міграція населення з розвитком капіталістичної системи господарювання набула нових рис. Виникла необхідність у величезних переміщеннях людей, позбавлених засобів виробництва. Сучасний світовий міграційний процес за своїм змістом і масовості істотно відрізняється від аналогічних процесів не тільки минулого століття, а й першої половини минулого століття. Головні його особливості такі.
  1. Міграція охопила всі континенти, весь світ і знайшла воістину глобальний характер. На початок останнього десятиліття XX в. в світі вже налічувалося понад 45 млн. трудящих-мігрантів. Небувала масштабність світової міграції трудових ресурсів являє собою найважливішу особливість сучасності.
  2. Якщо в 50-70-і рр. міграція йшла в основному з країн, що розвиваються в індустріально розвинені, то з 80-х рр. спостерігається і зустрічний міграційний процес: переміщення іноземної робочої сили з більш розвинених менш розвинені країни.
  3. Домінуючим мотивом трудової міграції залишається економічний.
  4. Міграції трудових ресурсів сприяють і сучасні технології виробництва, засновані на принципах міжнародного поділу праці. Це пов'язано перш за все з діяльністю транснаціональних компаній, які організовують виробництво в системі світового господарства.
  5. На сучасному етапі розвитку значно збільшилася нелегальна міграція робочої сили, яка стала світовою проблемою. На початку 90-х рр. в Європі знаходилося приблизно 2 млн. нелегалів. У США їх 6 млн., А за деякими джерелами -13 млн. Це в основному мексиканці, які працюють у сільськогосподарському секторі. В Японії таких менше 300 тис., В Малайзії близько 500 тис., В Росії від 500 тис. До 1 млн.
  6. У міжнародній міграції відбуваються якісні зміни, зумовлені НТР, суть яких полягає в значному збільшенні серед мігруючих частки кваліфікованих фахівців. Сьогодні цього процесу притаманні деякі нові риси.
  На зміну "витоку мізків" прийшла їх циркуляція: відбулася диверсифікація напрямів міграції. США продовжують залишатися загальновизнаним центром тяжіння для професіоналів. Але одночасно представники професійної еліти з промислово розвинених країн, як уже зазначалося, їдуть на тимчасову роботу в країни, що розвиваються.
  Принципово новим явищем стало рух професіоналів не тільки "до капіталу", але і "одночасно з капіталом або слідом за ним". Перш за все, це пов'язано з діяльністю ТНК і великими можливостями кар'єрного просування для професіоналів.
  Сучасному рівню міграції професіоналів притаманний принципово інший організаційний рівень, що вилився у виникненні своєрідною міжнародної корпорації "мисливців за головами".
  Має місце інтеграція системи вищої освіти. Вона передбачає продовження навчання студентів з багатьох країн світу, наприклад, в США або Японії (для китайських студентів). Безумовна результативність подібного способу підготовки фахівців для посилають країн. Однак багато хто з них не повертаються на батьківщину.
  7. Країни, що мали в минулому статус метрополії, орієнтуються на імпорт робочої сили зі своїх колишніх колоній і залежних країн.
  8. Якщо в країни традиційної міграції (США, Канада, Австралія, ПАР) в XIX в. і першій половині XX в. в'їжджали виключно європейці, то в 80-90-х рр. вони становлять незначну частину мігрантів. В імміграційних потоках в ці країни переважають вихідці з Азії, Латинської Америки, Африки та Карибського басейну.
  9. Однією з характерних особливостей сучасного етапу міжнародної міграції робочої сили стало все більш активне втручання держави в цей процес. Воно регулює угоди на світовому ринку робочої сили, дає дозвіл на в'їзд і стежить за термінами виїзду іммігрантів. Воно займається вербуванням і створенням сприятливих умов для найму іноземних робітників.

  Список використаної літератури

  1. Булатов А.С. «Світова економіка», 2004

  2. Ломакін В.К. «Світова економіка», 2007

  3. Проничев І. К. Лекційний матеріал курсу «Світова економіка», 2003

  4. Чепурін М. Н., Кисельова О.О. Курс економічної теорії, 1993.