Дата конвертації12.08.2017
Розмір59.78 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 59.78 Kb.

Теоретичні основи організації трудового процесу на підприємствах

n = "left"> 247,5

6,6

3,84

99,4

656

381,419

274,6

5

2,16

боронування

ДТ-75

БЗТС-1

39

74,1

138,6

3,2

1,87

112,3

359,4

210,051

149,3

6

2,44

культивація

К-701

КПС-4

24,8

49,6

739,2

27,1

14,9

127

3441,7

1892,71

1 549

7

2,76

Т-4

КПС-4

34

39,1

453,2

12,1

11,6

127

1536,7

1472,03

64,7

7

2,76

L T-150K

КПС-4

13

26

226,6

15,8

8,72

127

2006,6

1106,85

899,7

7

2,76

ДТ-75

КПС-4

34

32,3

49,5

1,3

1,25

112,3

146

140,81

5,2

6

2,44

дискування парів

ДТ-75

БДТ-3

10

12

108,9

9,9

9,08

112,3

1111,8

1019,12

92,6

6

2,44

Т-150К

БДТ-7

27

29,7

386,1

13

13

127

+1651

+1651

7

2,76

пряме комбайнування

ДОН-1500

-

29,1

11,64

1420,1

44,4

99,8

143,6

6375,8

14334,1

-7958

8

3,12

Скошування зеленої маси на сінаж

КСК-100-0,1 А

-

10,2

13,26

244,64

21,8

18,4

112,3

2448,1

2071,88

376,3

6

2,44

обкосив полів

МТЗ-80

КРН-2,6

12

8,4

50,6

3,8

4,93

99,4

377,7

489,9

-112,2

5

2,16

Додаток Д Аналіз застосування змінених норм на тракторно - транспортних роботах

Вид робіт

Марка трактор а

норма вироблення

Обсяг роботи, т

виконано нормозмін

Денна тарифна ставка, руб.

Заробітна плата по тарифу

Переплата, руб.

Недоплата, руб.

розряд

тарифний коефіцієнт

прийнята в господарстві

змінена

за нормами господарства

змінених

за нормами, установленн им в господарстві

за зміненими

Перевезення хв.добрив

МТЗ-80

35

28

138,6

4,4

4,95

14,2

62,5

70,3

-7,8

-

5

2,16

Вивіз зеленої маси

МТЗ-80

24,9

17,4

210,6

9,4

12,1

14,2

133,5

172

-38,4

5

2,16

ЮМЗ-6

17,5

15,7

90,9

5,8

5,79

14,2

82,4

82,2

-

0,2

5

2,16

Вивіз сінажної маси

МТЗ-80

25

12,5

127,8

5,7

10,2

14,2

80,9

145

-64,3

-

5

2,16

Перевезення зерноотходов

МТЗ-80

33

31,8

83,7

2,8

2,63

14,2

39,8

37,4

-

2,4

5

2,16

Додаток Е

Аналіз застосування і виконання змінених норм на ручних і стаціонарних роботах

Вид робіт

ЇЙ

норма вироблення

Обсяг роботи

виконано нормозмін

Денна тарифна ставка, руб.

Заробітна плата по тарифу

Переплата, руб.

Недоплата, руб.

розряд

тарифний коефіцієнт

прийнята в господарстві

змінена відповідно до ТОН

за нормами господарства

змінених

за нормами, встановленими в господарстві

за зміненими

прибирання складу

м 2

290

348

17050

53,5

48,99

63,5

3397,2

3111,1

-

286

4

1,91

Буртування зерна на складі

т

15

15

411,4

24,9

27,43

71,8

1787,8

1969,2

-181,4

-

5

2,16

Перелопачування зерна на зерноскладі

т

10

10

184,8

16,8

18,48

71,8

1206,2

1326,9

-120,7

-

5

2,16

ОВП - 20 (жито)

т

15,7

18,8

758,56

43,9

40,35

71,8

3152

2897,1

-

254,9

5

2,16

ОВП - 20 (ячмінь)

т

15

18

809,49

49,1

44,97

71,8

3525,4

3229

296,4

296,4

5

2,16

ОВП - 20 (пшениця)

т

47

48

82,5

1,6

1,719

71,8

114,9

123,41

-8,5

-

5

2,16

ЗАВ - 20 (жито)

т

5,25

13,1

204,6

20,7

15,62

71,8

1486,3

1121,4

-

364,9

5

2,16

ЗАВ - 20 (пшениця)

т

21

24,2

275,77

11,9

11,4

71,8

854,4

818,19

-

36,2

5

2,16

ОС 4,5 (горох)

т

9,9

11,8

7,04

0,65

0,597

71,8

46,7

42,837

-

3,9

5

2,16

n = "left"> До споруд в рослинництві відносять силосні башти, силосні і сенажні траншеї, майданчики для короткочасного зберігання і доробки продукції, зрошувальні і осушувальні споруди.У тваринництві - це гноєсховища, водонапірні башти. Крім того, до споруд загального призначення відносять внутрішньогосподарські дороги, мости, під'їзні шляхи та інші.

Таблиця 7 Склад і структура основних виробничих фондів в СВК «Ігенче»

Види основних засобів

середньорічна вартість

Місце в ранжований-ном ряду

тис. руб.

в% від виробленого

2005 р

2006 р

2007 р

2005 р

2006р.

2007р.

Земельні ділянки та об'єкти природокористування

-

-

-

-

-

-

-

будинки

34335

34335

34335

37,71

37,67

38,19

1

споруди

12120

12120

12120

13,31

13,30

13,48

4

Машини та обладнання

15077

15122

14059

16,56

16,59

15,64

3

Транспортні засоби

5530

5591

5503

6,07

6,13

6,12

5

Виробничий і господарський інвентар

681

681

681

0,75

0,75

0,76

7

Робоча худоба

95

95

95

0,10

0,10

0,11

8

продуктивна худоба

5346

5346

5264,5

5,87

5,87

5,86

6

багаторічні насадження

87

87

87

0,10

0,10

0,10

9

Др. види основних засобів

17770

17770

17770

19,52

19,50

19,76

2

Разом

91041

91147

89913,5

100

100

100

-

До складу групи засобів «машини та обладнання» входять трактори, комбайни, збиральні машини, робочі машини, знаряддя, машини для внесення добрив і т.д. Транспортні засоби представлені всіма видами автомобілів, а також тракторними і іншими причепами, засобами пересування.

Виробничий і господарський інвентар - це предмети виробничого призначення, які служать для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання з охорони праці, конторський, господарський і протипожежний інвентар та інші. До складу продуктивної і робочої худоби включають дорослих продуктивних тварин усіх видів, а також дорослих тварин, що використовуються на сільськогосподарських роботах та інші.

Багаторічні насадження представлені полезахисних смугами, а також іншими насадженнями, мають виробниче призначення.

Таким чином, можна відзначити, що протягом 2005-2007рр. структура основних виробничих фондів СПК «Ігенче» змінювалася незначно. Найбільша частка представлена ​​будівлями, на другому місці знаходиться група «Інші види основних засобів», а на третьому - група «машини та обладнання».

Для більш детального аналізу процесу відтворення основних фондів можна використовувати показники, представлені в таблиці 8.

До обн = Фввед / Фк.г.,

де Кобн - коефіцієнт оновлення основних фондів;

Ф введ - вартість введених фондів, тис. Руб .;

Ф к.г - вартість фондів на кінець року, тис. Руб.

До обн2005 = 9402,3 / 30330 = 0,31;

До обн2006 = 7570/30280 = 0,25;

До обн2007 = 6989/30277 = 0,23;

До виб = Фвиб / Фн.г.,

де Квиб - коефіцієнт вибуття основних фондів;

Ф виб - вартість вибулих фондів, тис. Руб .;

Ф п.р. - вартість фондів на початок року, тис. Руб.

До виб2005 = 1680/26460 = 0,063;

До виб2006 = 1785/26450 = 0,067;

До виб2007 = 1852/26461 = 0,069;

До пр = (Фввед-Фвиб) /Фн.г.,

де Кпр - коефіцієнт приросту

До пр2005 = (9402,3-1680) / 26460 = 0,291;

До пр2006 = (7570-1785) / 26450 = 0,218;

До пр2007 = (6989-1852) / 26461 = 0,194;

Ф про = V / Ф,

де Фо - фондовіддача;

V - вартість виробленої за рік продукції в натуральному або вартісному вираженні;

Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Ф о2005 = 49526/91041 = 0,544;

Ф о2006 = 49310/91147 = 0,541;

Ф о2007 = 49092 / 89913,5 = 0,546;

Ф е = 1 / Фо,

де Фе - фондомісткість;

Ф е2005 = 1 / 0,544 = 1,837;

Ф Е2006 = 1 / 0,541 = 1,847;

Ф е2007 = 1 / 0,546 = 1,832;

W = Ф / N,

де W - фондоозброєність;

N - середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

W 2005 = 91041/304 = 299,476;

W 2006 = 91147/291 = 313,219;

W 2007 = 89913,5 / 289 = 311,12;

Ф осн = Ф / Sc-г угідь,

де Sc-г угідь - площа з-г угідь;

Ф осн2005 = 91041/4430 = 20,551;

Ф осн2006 = 91147/4477 = 20,358;

Ф осн2007 = 89913,5 / 3422 = 26,275;

Таблиця 8 Показники ефективності використання основних засобів в СВК «Ігенче»

показники

роки

2005

2006

2007

коефіцієнт оновлення

0,31

0,25

0,23

коефіцієнт вибуття

0,063

0,067

0,069

коефіцієнт приросту

0,291

0,218

0,194

фондовіддача

0,544

0,541

0,546

фондомісткість

1,837

1.847

1,832

фондоозброєність

фондообеспеченность

299,476

20,551

313,219

20,358

311,119

26,275

Висновки з даної таблиці можна зробити наступні.Перевищення величини коефіцієнта оновлення основних фондів над коефіцієнтом їх вибуття свідчить, що ід ет процес оновлення. Явну тенденцію щодо інших показників не простежується.

Оборотні фонди на відміну від основних використовуються в процесі виробництва протягом одного періоду або циклу робіт, при цьому вони цілком споживаються, втрачаючи свою натурально-речову форму, а їх вартість повністю переноситься на собівартість виробленої продукції.

До оборотних засобів сільськогосподарських підприємств відносяться: сировина і матеріали, добрива та засоби захисту рослин і тварин, паливо тверде та рідке, паливно-мастильні матеріали, тара і тарні матеріали, насіння і садивний матеріал, будівельні матеріали.

Ефективність використання оборотних коштів істотно впливає на фінансові результати діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Для характеристики ступеня ефективності їх використання застосовують систему показників (таблиця 9).

До обор = VP / Оср,

де Кобори - коефіцієнт оборотності;

V P - обсяг реалізації продукції за звітний період;

Про ср - середній залишок оборотних коштів за звітний період;

До обор2005 = 36928/35645 = 1,036;

До обор2006 = 34520/41242 = 0,837;

До обор2007 = 33432/45916 = 0,728;

До з = Оср / VP,

де Кз - коефіцієнт завантаження коштів в обороті;

До з2005 = 35645/36928 = 0,966;

До з2006 = 41242/34520 = 1,195;

До з2007 = 45916/33432 = 1,686;

Д = Т / К обор,

де Д - тривалість одного обороту;

Т - число днів у звітному періоді;

Д 2005 = 365 / 1,036 = 352,316;

Д 2006 = 365 / 0,837 = 436,081;

Д 2007 = 365 / 0,728 = 501,373;

Таблиця 9 Ефективність використання оборотних коштів в СПК «Ігенче»

показники

роки

2005

2006

2007

коефіцієнт оборотності

1,036

0,837

0,728

Коефіцієнт завантаження засобів в обороті

0,966

1,195

1,686

Тривалість одного обороту

352,316

436,081

501,373

Таким чином, з таблиці видно, що з кожним роком оборотні кошти використовуються все менш ефективно. По-перше, знижується коефіцієнт оборотності; по-друге, збільшується коефіцієнт завантаження, тобто на 1 тис. руб. виручки від реалізації авансируется все більша сума оборотних коштів; по-третє, практично в 2 рази збільшується тривалість одного обороту.

Узагальнюючим показником ефективності використання основних виробничих і оборотних коштів є норма прибутку: Н = Прибуток / (Фо + Фоб) * 100. Норма прибутку показує, скільки прибутку отримано на одиницю виробничих основних і оборотних фондів.

Н2004 = 2455 / (91041,5 + 27462,5) * 100 % = 2,07%;

Н2005 = 2517 / (91146,5 + 31681) * 100 % = 2,05%;

Н2006 = 2572 / (89913,5 + 39917,5) * 100 % = 1,98%.

Таким чином, на 100 рублів основних і оборотних фондів в 2005, 2006, 2007 рр. отримано 2.07, 2.05, 1.98 руб. прибутку відповідно.

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і кінцеві результати праці безпосередньо залежать від рівня кваліфікації кадрів і ступеня використання трудових ресурсів. Склад трудових ресурсів всіх сільськогосподарських підприємств представлений постійними, сезонними і тимчасовими працівниками, а також іншими категоріями робітників, які перебували в штаті.

3. Удосконалення організації трудового процесу і підвищення економічної ефективності виробництва


3.1 Існуюча організаційно-технологічна схема трудового процесу. Фактичні баланс і структура витрат робочого часу зміни працівника при його виконанні за даними фотохронометражні спостереження, їх аналіз та оцінкаПід фотохронометраж в нормуванні праці розуміють вивчення операції шляхом спостереження і вимірювання затрат робочого часу на виконання окремих її елементів, що повторюються при виготовленні кожної одиниці продукції.

Фотохронометраж: трудовий процес вивчається протягом всієї зміни (робочого дня). Матеріали спостережень за трудовим процесом і витрат робочого часу використовуються, по-перше, для встановлення норм праці, по-друге, для вишукування можливостей для вдосконалення трудових процесів. Він здійснюється в 3 етапи: підготовка до фотохронометражні спостереженнями, безпосередньо фотохронометраж, обробка та аналіз даних спостережень.

У процесі підготовки до фотохронометражні спостереженнями необхідно:

ознайомитися з усіма організаційними і технічними умовами

виробництва, звернувши особливу увагу на фактори, що визначають рівень

продуктивності праці робітника при виконанні даної операції;

розчленувати операцію на елементи і встановити фіксажні точки;

3. роз'яснити робітникові цілі та завдання проведеного фотохронометраж.

Результати спостережень заносяться на спеціальний бланк (фотохронокарту).

При хронометражі методом окремих відліків в процесі спостереження виходить ряд значень показника тривалості виконання даного елемента операції, тобто фотохроноряд. Для отримання фотохронорядов при фотохронометраж по поточному часу необхідно з кожного наступного поточного часу відняти суміжне з ним попередній час.

На їх основі розробляють заходи щодо усунення малопродуктивних, складних рухів, застосування більш раціональних маршрутів переміщення працівників і русі механізованих агрегатів, економії робочого часу. Використовуючи матеріали спостережень за трудовим процесом, можна передбачити скорочення простоїв працівників і техніки, а отже, і втрат робочого часу.

Час основної роботи (Т о) - власне сівба (закладення насіння в грунт), власне оранка (оборот і подрібнення пласта і т. П.).

Час допоміжної роботи (TJ - поворот агрегату, заїзд в борозну, завантаження насіння в сівалку і т. П.

Час організаційно-технологічного обслуговування (Т Про б С) - регулювання машин і устаткування, очищення робочих органів, перевірка якості робіт і т. П.

Час основної та допоміжної роботи становить час оперативної роботи (Т оп).

Час перерв складається з часу регламентованих перерв, тобто передбачених режимом праці і відпочинку, а також технологією і організацією виробництва, і часу нерегламентованих перерв, т. е. втрат робочого часу з тих чи інших причин (технічних, організаційних і т. п.).

Час регламентованих перерв включає:

перерви на відпочинок (Т від);

перерви на особисті потреби (Т лн);

- перерви, обумовлені технологією або організацією трудового

процесу (Т ор), - очікування транспортного засобу, очікування процесу

змішування на кормокухні і т. п.

Всі перераховані елементи витрат робочого часу називаються нормованих часом, враховуються при розрахунку норм витрат праці і становлять баланс часу зміни.

Матеріали фотохронометражні спостережень, а також результати вивчення методів і прийомів праці, способів пересування в процесі праці, умов праці, стану організму виконавця враховуються при проектуванні трудових процесів і їх вдосконалення, встановленні науково-обґрунтованих норм витрат праці.

Фотохронометражні спостереження було проведено за трактором ДТ-75М при оранці старопахотних земель плугом ПН-5-35, довжина гону 2000м.

Таблиця 10 Фактичні баланс і структура витрат робочого часу зміни досліджуваного трудового процесу (оранка)

Елементи витрат робочого часу зміни досліджуваного трудового процесу

Фактичні витрати робочого часу зміни (за матеріалами) спостереження)

хв

в% від виробленого

I. Подготовительно - заключна робота (Т пз)

101

15,2

П. Основна робота (Т осн)

249

37,4

III. Допоміжна робота (Т доп)

70

10,5

IV. Організаційно - технічне обслуговування (Т від)

92

13,8

V. Перерви на відпочинок і особисті потреби виконавця (Т отд і Т лн)

14

2,1

Разом нормованих витрат

526

-

VI.Інші витрати

139

20,9

VII. простої

-

-

Всього робочого часу зміни (Т см)

665

100

Обідня перерва

62

-


З даної структури витрат видно, що час основної роботи одно всього 249 хв - це становить всього 37,4% в загальному обсязі витрат.

В ході спостереження досліджуваного спостережуваного трудового процесу виявлено, що існуюча організація і обслуговування виконавців, знаходяться на низькому рівні: брак запчастин призводять до частих простоїв, в результаті несправності трактора, високій швидкості роботи і спекотної погоди доводилося їздити за водою для охолодження двигуна трактора. В іншому (підвезення бензину, обіду і вечері) обслуговування робочого процесу задовольняє необхідним вимогам. Все це впливає на організацію роботи, режим праці виконавця, знижує продуктивність праці, неефективно використовується робочий час.

Виходячи з цього, необхідно переглянути організацію, обслуговування трудового процесу.

Наступне фотохронометражні спостереження проведено за доїльним апаратом «Ялинка», що обслуговує 38-40 корів. Опис процесу доїння описується в розрахунку на 1 корову.

Процес доїння починається з підготовки апарату (5 хв.) І підготовки теплої води (1 хв.). Далі вим'я миється (2 хв.) І витирається сухим рушником (0,5 хв.). Безпосередньо перед доїнням проводиться масаж вимені (1 хв.). Доїння 1 струменя окремо займає 0,1 хвилину. Далі здійснюється робота доїльного апарату (1,5 хв.). Час, що залишився молоко додоюють вручну (0,3 хв.). Потім вим'я масажують (0,5 хв.) І витирають сухим рушником (0,1 хв). Переклад доїльного апарату з 1 корови на іншу займає 1 хвилину.

Отже, весь процес доїння займає 13 хвилин (в розрахунку на одну корову), що пов'язано з опрделенние періодом молоковіддачі для кожної корови. Він встановлюється для отримання максимальних надоїв.

Велике значення поліпшення умов праці пояснюється тим, що вони в основному являють собою виробничу середу, в якій протікає життєдіяльність людини під час праці. Від їх стану в прямій залежності перебуває рівень працездатності людини, результати його роботи, стан здоров'я, ставлення до праці. Поліпшення умов праці істотно впливає на підвищення його продуктивності. У зв'язку з цим, як показує практика, витрати на їх здійснення окупаються в середньому за 3 -5 років.

3.2 Проектування раціонального трудового процесу і оптимальних балансу і структури витрат робочого часу за нормативамиРаціональний процес праці передбачає усунення недоліків в організації праці, раціональне використання робочого часу і техніки, внесення вдосконалення в організацію трудових процесів і технологію виробництва, що дозволяють скоротити витрати праці і засобів на виробництво продукції та забезпечити підвищення продуктивності праці.

Раціонально побудований трудовий процес повинен відповідати наступним вимогам:

- забезпечувати використання прогресивних форм і методів організації

праці, сучасної техніки і технології виробництва;

включати в себе тільки найкращі, менш виснажливі і найбільш

економічні і продуктивні прийоми, дії, рухи по

виконання трудових процесів;

забезпечувати раціональну організацію, оснащення та обслуговування

робочого місця, нормальні психофізіологічні, санітарно-гігієнічні

і естетичні умови, режими праці та відпочинку при виконанні трудових

процесів для досягнення найвищої продуктивності праці;

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що досліджуваний трудовий процес досить відповідає даним вимогам, потрібно враховувати тільки його ефективне обслуговування.

Таблиця 11 Проектні баланс і структура витрат робочого часу зміни досліджуваного трудового процесу (оранка)

Елементи витрат робочого часу зміни досліджуваного трудового процесу

Проектовані витрати робочого часу зміни (за нормативами)

хв

в% від виробленого

I. Подготовительно - заключна робота (Т пз)

50

11,9

П. Основна робота (Т осн)

320

76,2

III. Допоміжна робота (Т доп)

10

2,4

IV. Організаційно - технічне обслуговування (Т від)

20

4,8

V. Перерви на відпочинок і особисті потреби виконавця (Т отд і Т лн)

15

3,6

Разом нормованих витрат

415

98,9

VI. Інші витрати

VII. простої

5

1,1

Всього робочого часу зміни (Т см)

420

100

Обідня перерва

60

-


3.3 Пропозиції щодо вдосконалення організації та обслуговування робочого місця, режимів праці та відпочинкуПри впровадженні науково обґрунтованих, більш напружених норм праці необхідно привести організаційно - технічні умови роботи у відповідність з умовами, закладеними (врахованими) в нормах, і здійснити відповідні заходи.

Необхідно більш точно і повно враховувати об'єктивні виробничі умови і фактори, відображені в матеріалах паспортизації полів та інших об'єктів.

Організація робочого місця є першою ланкою організації будь-якого виробничого процесу. Вона багато в чому визначає вироблення працівника, його підхід до праці, забезпечує безпеку. Важливу роль відіграє господарсько-побутове обслуговування робочих місць. Стосовно до механізованим польових робіт можна виділити такі функціональні групи працівників по обслуговуванню робочих місць: з планування роботи, проведення виробничого інструктажу, забезпечення робочих місць матеріалами, підготовці полів до роботи; по доставці до механізованим агрегатів палива і мастильних матеріалів, насіння, добрив, відвозять готової продукції, енергетичного господарства, водопостачання; ремонтні та інші з профілактики, ремонту і технічного обслуговування техніки, їх налагодження, забезпечення робочих місць інструментом, запасними частинами, їх відновленню; зв'язку; диспетчерської служби, що забезпечують координацію робіт усіх служб; здійснюють облік обсягів і контроль якості виконаних робіт; щодо забезпечення робочих місць спецодягом, засобами індивідуального захисту, санітарії та гігієни, їжею і водою.

Основні напрямки вдосконалення обслуговування робочих місць: це, перш за все розробка такої технології, яка пов'язувала б в єдиному комплексі основну і допоміжні роботи.

Ліквідація простоїв на робочих місцях багато в чому залежить від своєчасного і швидкого переміщення предметів праці до робочого місця або від робочого місця до місць зберігання. Висока ефективність транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт досягається при правильній розстановці машин в поле.

Послуги по допоміжних роботах слід аналізувати по широкій системі показників, що дозволяє враховувати всі основні витрати, визначати собівартість і економічну ефективність. Всі прийоми і методи, які використовуються при вирішенні питань раціональної організації робіт основного виробництва (поділ кооперація, прийоми і методи праці, створення оптимальних умов і т. Д.), В рівній мірі повинні підмінятися і при раціоналізації робіт з обслуговування.

Призупинити зниження працездатності можна було б зменшенням норми, обсягу робіт, скороченням тривалості робочого дня, тобто свідомим зниженням продуктивності праці. Але такий шлях неприйнятний. Він означав би пристосування до створилося умов праці. Необхідно знайти оптимальне співвідношення між часом роботи і перервами для відпочинку. Це завдання має вирішуватися спільними зусиллями фізіологів і організаторів виробництва, економістів, нормировщиков, лікарів та інших фахівців. Дуже важливо роз'яснювати робочим необхідність правильного чергування в часі роботи і відпочинку, видів робіт, користь гімнастики. Виходячи, з вищесказаного можна зробити висновок, що досліджуваний трудовий процес досить відповідає даним вимогам, потрібно враховувати тільки його ефективне обслуговування.

Розглянемо мотивуючі чинники організації праці, які ведуть до задоволення потреб вищих рівнів.

На своєму робочому місці кожен хоче показати, на що він здатний і що він значить для інших, тому необхідні визнання результатів діяльності конкретного працівника, надання можливості приймати рішення з питань, що належать до його компетенції, консультувати інших працівників.

На робочих місцях слід формувати світогляд єдиної команди: не можна руйнувати виникаючі неформальні групи, якщо вони не завдають реальної шкоди цілям організації.

Практично кожен має власну точку зору на те, як поліпшити свою роботу. Спираючись на зацікавлену підтримку керівництва і не боячись санкцій, слід організувати роботу так, щоб у працівника не пропало бажання реалізувати свої плани.

По тому, в якій формі, з якою швидкістю і яким способом працівники отримують інформацію, вони оцінюють свою реальну значимість в очах керівництва. Не можна приймати рішення, що стосуються змін в роботі співробітників без їх відома, навіть якщо зміни позитивні, а також ускладнювати доступ до необхідної інформації. Інформація про якість праці співробітника повинна бути оперативною, масштабною і своєчасною.

Працівникові потрібно надавати максимально можливу ступінь самоконтролю.

Більшість людей прагне в процесі роботи придбати нові знання. Тому так важливо забезпечувати підлеглим можливість навчатися, заохочувати і розвивати їх творчі здібності.

Кожна людина прагне до успіху. Успіх - це реалізовані цілі, для досягнення яких працівник докладе максимум зусиль. Успіх без визнання призводить до розчарування, вбиває ініціативу. Цього не станеться, якщо підлеглим, які досягли успіху, делегувати додаткові права і повноваження, просувати їх по службових сходах.

висновокОрганізація трудового процесу або організаційні відносини - це форма, в якій реалізуються економічні результати трудової діяльності. Тому організація праці розглядається як складова частина економіки праці.

Серед чинників ефективності виробництва організація трудового процесу займає значне місце. Так, навіть найсучасніше обладнання і високопродуктивна техніка не дадуть бажаного результату при низькій організації їх обслуговування і навпаки, при науковій організації праці можна отримати від відповідного технічного оснащення виробництва максимальний результат.

Важливим елементом організації трудового процесу є розподіл праці, тобто відокремлення видів трудової діяльності між працівниками, бригадами та іншими підрозділами на підприємстві. Це - відправний пункт організації праці, який, виходячи з цілей виробництва, складається в закріпленні за кожним працівником і за кожним підрозділом їхніх обов'язків, функцій, видів робіт, технологічних операцій.

Необхідна частина організації трудового процесу - організація робочих місць. Робоче місце - це первинна ланка виробництва, зона трудової діяльності робітника або групи робітників (якщо робоче місце колективне), оснащена необхідними засобами для виконання виробничого завдання. Під організацією робочого місця розуміється система його оснащення і планування, підпорядкована цілям виробництва. Ці рішення, в свою чергу, залежать від характеру і спеціалізації робочого місця, від його виду і ролі у виробничому процесі.

І важливим останнім фактором організації трудового процесу на виробництві є організація заробітної плати. Оскільки вона є найважливішим стимулом, і впливає на організаційний і виробничий процес в цілому.


Бібліографія ний списокКонституція РФ - М .: Юрлітінформ, 1999.- 48 с.

Трудовий кодекс РФ від 30.12.2005 № 197-ФЗ // Російська газета - 31 грудня 2007.

Цивільний кодекс РФ. Частина I і II. - М .: Інформ-2000.- 547 с.

Галузеве тарифна угода по АПК РБ на 2004-2006 роки від 19.04.2004.

Адамчук В.В. Організація і нормування праці. - М .: «Фінстатістіка», 1999.

6. Громов М.Н. Наукова організація, нормування праці в сільськогосподарських підприємствах. -М .: Агропромиздат, 1991.

7. Зайкин А.Д., Ремізов К.С. Економіко-правове регулювання праці та заробітної плати. -М .: Норма-інфра, 1999..

Здоровцев А.І., Глиняний В.Г., Протасов В.П. Наукова організація, нормування і оплата праці в сільськогосподарських підприємствах. - М .: Колос, 1984.

9. Ревенков А.Мотівація трудової діяльності // Економіст.№7.2005.с.- 68

10.Роффе А.І. Наукова організація праці. - М .: МІК, 1998..

11.Сергеев І.В. Економіка підприємства // Уч. посібник - 2 і-е, перераб. і доп.- М .: Фінанси і статистика, 2005. - 304 с .: іл.

12.Тяпкін Н.Г., Лукашев Н.І.- Шлях підвищення продуктивності праці // Економіка сільського господарства і переробка предпріятія.№3.2005.с.-14

13.Шакіров Ф.К. Організація сільськогосподарського виробництва. - М .: Колос, 2005.

14.Шумаков Ю.Н. Організація, нормування та оплата праці на підприємствах АПК. - М .: Колос, 2004.

15.Яковлев Р.А. Оплата праці в організації. - М .: МЦФЕР, 2006.

16.Бухгалтерская звітність СПК 2005 - 2007 р

Додаток В

аналіз застосування

і виконання змінених технічно

обґрунтованих норм на ручних і

стаціонарних

роботах

Вид робіт і марка СХМ

норми виробітку

Фактично відпрацьовано за нормами, ч

Фактично виконаний обсяг робіт

Фактична вироблення на 1 працівника, машину за 7 годин

Рівень виконання норм,%

виконано нормозмін

ДТС, руб.

Заробітна плата за тарифом, руб.

Переплата (руб.)

розряд

тарифний коефіцієнт

ТОН

прийняті в господарстві

одиниця виміру

обьем вимірювання всього

ТОН

змінених норм

X Про

н

про

За зміною м нормам

X Про

н

про

і

за зміненими нормам

прибирання складу

350

290

632

і 1

15500

171,8

49,1

59,2

44,3

53,5

63,5

2813,1

3397,2

584,1

4

1,91

Буртування зерна на складі

15

15

424

т

374

6,2

41,3

41,3

24,3

24,9

71,8

1787,8

1787,8

-

5

2,16

Перелопачування зерна на зернотоку

10

10

120

т

168

9,8

98

98

16,8

16,8

71,8

1206,2

1206,2

-

5

2,16

ОВП - 20 (жито)

20

15,7

208

т

689,6

23,2

116

147,8

34,5

43,9

71,8

2477,1

3152

674,9

5

2,16

ОВП - 20 (ячмінь)

19

15

264

т

735,9

19,5

103

130

38,7

49,1

71,8

2788,7

3525,4

736,7

5

2,16

ОВП - 20 (пшениця)

-

47

16

т

75

32,8

68,3

69,8

1,6

1,6

71,8

114,9

114,9

-

5

2,16

ЗАВ - 20 (жито)

16

5,25

136

т

186

5,6

35

106,7

6,8

20,7

71,8

488,2

1486,3

998,1

5

2,16

ЗАВ - 20 (пшениця)

27

21

88

т

250,7

19,9

73,7

94,8

9,3

11,9

71,8

667,7

854,4

186,7

5

2,16

ОС 4,5 (горох)

13,8

9,9

8

т

6,4

5,6

40,6

56,6

0,5

0,65

71,8

36

46,7

10,7

5

2,16

Додаток Г Аналіз застосування змінених норм на механізованих польових роботах

Вид робіт

склад агрегату

норма вироблення

Обсяг роботи, га

виконано нормозмін

Днев ная тари фная ставки а, руб.

Заробітна плата по тарифу

Переплата, руб.

Недоплата, руб.

розряд

тарифний коефіцієнт

Марка трактора

Марка СХМ

прийнята в господарстві

змінена в відпо-вії з ТОН

за нормами господарства

змінених

за нормами, встановленими в господарстві

за зміненими

посів

ДТ-75

СЗУ-3,6

38

30,4

451

10,8

12,1

112,3

1212,8

1363,12

-150,3

6

2,44

Т-70С

сст-

12 (Б)

18

21,6

99

5

4,58

99,4

497

455,583

41,4

5

2,16

накочення

ДТ-75

ЗКК-6А

75

67,5

264

3,2

3,2

112,3

359,4

359,36

6

2,44

МТЗ-80

ЗКК-6А

34

64,5
Головна сторінка


    Головна сторінкаТеоретичні основи організації трудового процесу на підприємствах

Скачати 59.78 Kb.