• 3.2 Аналіз продуктивності праці на ТОВ «Птахокомбінат»
 • Проведемо а нализ впливу використання праці робітників на обсяг випу з ка продукції
 • - на аналіз забезпеченості ТОВ «Птахокомбінат» трудовими ресурс а ми
 • Розрахуємо витрати на оплату праці АУП, таблиця 19.
 • Розрахуємо амортизаційні відрахування на обладнання, компютерну техніку, яка використовується в планово-економічному відділі
 • Зробимо розрахунок комунальних витрат, що включають в себе споживання в відділі електроенергії, води, опалення.
 • - на а нализ забезпеченості ТОВ «Птахокомбінат» трудовими ресурсами
 • Розрахуємо
 • Таблиця 25 Амортизаційна вартість обладнання
 • Амортизація в міс. руб / міс
 • Витрати на амортизацію становитимуть 55515,00,00 руб.в рік або 4626,25 руб. в місяць.
 • Таблиця 26 Розрахунок витрат на електроенергію
 • Витрати на опалення залишаться на рівні - 24376,30 руб в рік.


 • Дата конвертації10.04.2017
  Розмір148.69 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 148.69 Kb.

  Удосконалення аналізу продуктивності праці ТОВ "Птахокомбінат"

  Аналіз використання робочого часу ми осуществляліна основі балансу робочого часу. Залежно від поставленої мети і точності вимірювання резервів підвищення продуктивності праці, застосовуються різні значення фонду робочого часу: номінальний, явочний, ефективний (корисний). Основні складові балансу представлені в таблиці, наведеній нижче.

  Таблиця 10

  Основні показники балансу робочого часу одного робітника

  Показник фонду часу

  Формула розрахунку

  Примітки

  Календарний, Тк

  Тк = 365дн

  TВИХ - кількість вихідних і святкових днів

  TНЕЯВ - дні неявок: відпустки, через хворобу, за рішенням адміністрації, прогули та ін.

  t - номінальна тривалість робочого часу,

  tвп - час внутрішньозмінних простоїв і перерв в роботі, скорочених і пільгових годин

  Номінальний (режимний),

  Тн = Тк - TВИХ

  Явочний, Тяв

  Тяв = Тн - TНЕЯВ

  корисний фонд

  робочого часу, Тп

  Тп = Тяв х (t - tвп)

  Повнота використання трудових ресурсів оцінюється за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за період, а також за рівнем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводять як за окремими категоріями персоналу, так і в цілому по організації.

  Для аналізу використання сукупного календарного фонду часу необхідно визначити його потенційну величину. Фонд робочого часу (ТРВ) залежить від чисельності робітників (R р), кількості відпрацьованих одним робітником днів в середньому за рік (Д), середньої тривалості робочого дня (t):

  (8)

  В ході аналізу необхідно виявити причини утворення втрат рабоч його часу. Класифікація втрат робочого часу розділяє втрати робочого часу на резервообразующіе і не резервообразующіе. Резервообразующіе - це втрати, які можуть бути знижені при системній організації роботи щодо зниження втрат робочого часу. Серед них можуть бути: додаткові відпустки з дозволу адміністрації, невиходи на роботу через хворобу, прогули, простої через несправність обладнання, відсутність роботи, сировини, матеріалів, палива, енергії і т. Д. (Таблиця 11).

  Найважливішою складовою такої роботи є облік робочого часу.

  На підставі даних організації проводиться зіставлення вико ь тання календарного часу за звітом поточного періоду з аналогічними даними за попередній період ( Таблиця ).

  У ТОВ «Птахокомбінат» збільшилася кількість відпрацьованих челов е ко-днів на 19,6%, в той час, як середньооблікова чисельність скоротилася всього на 1%. Зменшилась кількість неявок на роботу на 13,9%, що є полож і котельної тенденцією. Значно зменшилася кількість цілоденних простоїв (33,8% до попереднього року).

  Слід зазначити більш, ніж дворазове збільшення неявок через хворобу, і скорочення неявок з дозволу адміністрації. Збільшення невиходів через хворобу або їх стабільне значення протягом тривалого періоду може бути тільки результатом поганого стану охорони праці і техніки безопа з ності. Відпустки з дозволу адміністрації розцінюються як розбазаривши а ня робочого часу.

  Таблиця 11

  Аналіз використання календарного часу

  показники

  2010

  2011

  зміна

  абсолют-

  темп зростання,%

  ве, (+/-)

  1. Середньооблікова чисельність робітників

  677

  670

  -7

  99,0

  3. Потенційний фонд робочого часу, людино-днів

  247105

  244550

  -2555

  99,0

  2. Фактично відпрацьовано, людино-днів

  114751,5

  137216

  22464,5

  119,6

  4. Втрати робочого часу, людино-днів

  132353,5

  107468

  -24885,5

  81,2

  3. Число осіб-днів цілоденних простоїв

  30160,35

  10184

  -19976,35

  33,8

  4. Число людино-днів неявок на роботу, всього:

  25692,15

  22110

  -3582,15

  86,1

  в тому числі:

  щорічні відпустки

  10520,58

  9581

  -939,58

  91,1

  відпустки по навчанню

  297,88

  134

  -163,88

  45,0

  хвороби

  4562,98

  9715

  5152,02

  212,9

  неявки, дозволені законом (виконання державних обов'язків)

  480,67

  268

  -212,67

  55,8

  з дозволу адміністрації

  9762,34

  2345

  -7417,34

  24,0

  прогули одного робочого

  67,7

  67

  -0,7

  99,0

  5. Прогули всього, людино-днів

  45832,9

  44890

  -942,9

  97,9

  6. Число святкових і вихідних людино-днів

  76501

  75040

  -1461

  98,1

  7. Число відпрацьованих людино-годин, всього

  +901764

  1093038

  191274

  121,2

  Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робочим за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу ( Таблиця 12 ).

  Збільшився явочний фонд робочого часу з 169,5 до 204,8 людино-днів на одного робітника. Істотно збільшився корисний фонд робочого часу на (282,4 години) за рахунок скорочення простоїв. Збільшилася продовж і ність робочого дня на 0,11 години.

  Таблиця 12

  Аналіз використання фонду робочого часу одного робітника

  показник

  2010

  2011

  Зміна, (+/-)

  1. Календарний час, дн.,

  в тому числі:

  365

  365

  -

  - святкові і вихідні дні.

  113

  112

  -1

  2. Номінальний фонд робочого часу, дн.

  252

  253

  1

  3. Неявки на роботу, дн.

  в тому числі:

  37,95

  33

  -4,95

  щорічні відпустки,

  15,54

  14,30

  -1,24

  відпустки по навчанню,

  0,44

  0,2

  -0,24

  хвороби,

  6,74

  14,5

  7,76

  неявки, дозволені законом (виконання державних обов'язків)

  0,71

  0,4

  -0,31

  з дозволу адміністрації

  14,42

  3,5

  -10,92

  прогули

  0,1

  0,1

  0

  4.Число цілоденних простоїв, дн.

  44,55

  15,2

  -29,35

  5. явочний фонд робочого часу (стор.2 - стор.3 - стор.4), дн.

  169,5

  204,8

  35,3

  6. Бюджет робочого часу, (стор. 5 * 8час), годину

  1 356

  1638,4

  282,4

  7. Пільговий час підліткам, годину.

  -

  -

  -

  8. Час скорочених днів (передсвяткові та святкові), годину

  24

  7

  -17

  9. Корисний фонд робочого часу на рік, (стор. 6 - - стр.7- стор.8, годину.

  тисяча триста тридцять два

  1631,4

  299,4

  10. Середня тривалість робочого дня, (стор.9 / / стр. 5), годину

  7,86

  7,97

  0,11

  Аналіз балансу робочого часу ( таблиця 13 ) Показує, що середнє число виходів збільшилося щодо попереднього періоду на 35,10 на одного робітника. Питома вага часу, невикористаного з поважних причин (щорічні відпустки, відпустки по навчанню, хвороби, неявки, дозволені законом) в структурі номінального фонду робочого часу збільшився з 15,06 % до 13,04 % В основному через неявок через хворобу.

  Питома вага втрат робочого часу в структурі номінального фонду робочого часу скоротився на 14,18%, і в цьому значущу роль зіграло з окращеніе цілоденних простоїв на 29,35 дня на одного робітника.

  Простої становлять значну частину втрат робочого часу (в 2010 році-22,79% і в 2011 році - 9,48%), і, хоча вони скоротилися, але в загальній структурі втрат робочого часу їх частка зросла.

  Таблиця 13

  Аналіз балансу робочого часу

  показники

  алгоритм розрахунку

  2010

  2011

  Зміна, (+/-)

  1. Середнє число виходів на одного робітника

  Фактично відпрацьований час / Середньооблікова чисельність робітників

  169,5

  204,596

  35,10

  2. Питома вага часу, невикористаного з поважних причин,%

  Час, не використане з поважних причин х100 /

  / Номінальний фонд робочого часу

  15,06

  13,04

  -2,02

  3. Питома вага втрат робочого часу,%

  Втрати робочого часу х

  х 100 / Номінальний фонд робочого часу

  77,58

  63,40

  -14,18

  4. Питома вага простоїв,%

  Простої х 100 /

  / Втрати робочого часу

  22,79

  9,48

  -13,31

  6. Питома вага прогулів,%

  Прогули х 100 /

  / Втрати робочого часу

  0,05

  0,06

  +0,01

  Кожен вид втрат повинен бути детально оцінений на ТОВ «Птахокомбінат», особливо той, який залежить від організації. Зменшення втрат робочого часу з причин, залежних від трудового колективу, є резервом збільшення виробництва товару, який не вимагає додаткових капітальних вкладень і дозволяє швидко отримати віддачу.

  Одним з основних недоліків в роботі організації є те, що поточні цілоденні простої компенсуються значною величиною понаднормових годин роботи. Крім того, відсутня чіткість при обліку вну т рісменних втрат робочого часу, тому для виявлення загальних всередині з -сних втрат необхідно використовувати фотографування робочого дня, з а мофотографірованіе і дані хронометражу.

  До резервообразующім відносяться неявки, дозволені законом, неявки з дозволу адміністрації, прогули і неявки через хворобу. На підставі шия в ленних резервообразующіх неявок на роботу визначають їх вплив на в и пуск продукції. Якщо в нашому прикладі умовно прийняти, що втрати часу через хворобу збереглися на рівні попереднього періоду, тоді в поточному п е періоді з'явилася б можливість збільшити людино-дні роботи на 5199,2 , а додатковий випуск продукції у вартісному вираженні при цьому може скласти

  2 х 5199,2 = 10398,40 тис. руб.

  (визначається випуск продукції на один людино-день в звітному п е періоді і множиться на можливі людино-дні роботи). В даному випадку в и пуск продукції за один людино-день складе:

  2181074,5 / 1093038 = 2 тис. руб.

  Втрати робочого часу не завжди приводять до зменшення обсягу пр оізводства товару, т. К. Вони можуть бути компенсовані підвищенням інтенсивності праці працівників. Тому при аналізі використання трудових ресурсів велике значення надається вивченню показників продуктивності праці.

  3.2 Аналіз продуктивності праці на ТОВ «Птахокомбінат»

  продуктивність працю робочий ресурс

  Резерви зростання продуктивності праці - невикористані можливості для збільшення вироблення товару в одиницю часу. Роботодавці в особі власників організацій або їх представників з вищого TOP - менеджменту безпосередньо зацікавлені в зниженні питомої величини інвестицій в персонал на одиницю виробленого товару. Величина підприємницького доходу також залежить від витрат живого праці на одиницю виробленого товару (тобто трудомісткості товару).

  Економічна мета підвищення продуктивності праці - знаходження конкретних шляхів зростання продуктивності праці, за рахунок зниження трудомісткості робіт. Практика підвищення продуктивності праці має три варіанти постановки стратегії управління персоналом.

  Перший, найбільш поширений варіант - збільшити випуск товару за конкретний час. При цьому чисельність персоналу залишається незмінною, або темпи зростання чисельності, повинні бути нижче темпів зростання об'ємних показників. Другий, менш поширений в російському бізнесі варіант - випуск товару залишити на колишньому рівні при скороченні чисельності персоналу. У цьому варіанті зменшуються витрати праці, вимірюваного робочим часом, на випуск певного (обмеженого можливостями ринку) кількості товару. Третій, зовсім не розповсюджений варіант, можна сказати варіант майбутнього - випуск товару зменшити (на вимогу ринку), а чисельність скоротити. При цьому відсоток скорочення чисельності повинен перевищувати відсоток зниження випуску товару.

  Алгоритм рішення задач, в кожному з варіантів - знаходження конкретних шляхів зростання продуктивності праці, за рахунок зниження трудомісткості робіт.

  Соціальна мета підвищення продуктивності праці виражається в зростанні прибутку або маржинального доходу, що інвестується частково в компенсаційний пакет персоналу.

  Резерв зростання продуктивності праці - це позитивна різниця між фактичними і «суспільно-необхідними» витратами праці.

  Вимірювання абсолютного рівня продуктивності праці, це лише перший крок. Більш складна і трудомістка робота полягає в оцінці динаміки зміни рівня продуктивності праці і виявленні факторів і умов, резервів і ресурсів, які впливають на зростання показника. У загальному вигляді схема формування в організації «Комплексної системи управління підвищенням продуктивності праці на ТОВ« Птахокомбінат »може бути представлена в наступному вигляді (рисунок 2).

  Дана схема дозволяє простежити етапи формування «Комплексної системи» і місце управління продуктивністю праці в загальній системі управління ефективністю виробництва компанії. Вони співвідносяться як «приватне і загальне». Зростання продуктивності праці треба розглядати як конкретний засіб підвищення економічної ефективності організації.

  Кількісний аналіз тенденцій підвищення продуктивності праці, на основі стратегії розвитку даного бізнесу.

  Комплексна оцінка можливостей організації в підвищенні продуктивності праці, з урахуванням факторів і умов, що відбивають специфіку етапів розвитку

  Визначення резервів підвищення продуктивності праці за факторами зростання, з урахуванням ресурсних можливостей організації на даний період.

  Розробка програми стимулювання персоналу за конкретні результати зростання продуктивності праці на робочому місці, в підрозділі, в організації.

  малюнок 2 - Порядок формування «Комплексної системи управління підвищенням продуктивності праці персоналу на ТОВ «Птахокомбінат »

  Розглянемо докладніше зміст схеми (рисунок 2).

  1) Кількісний аналіз тенденцій підвищення продуктивності праці. Фахівці в області маркетингу, реклами, фінансів, логістики, управління персоналом та інші, формують місію організації на перспективу. Визначають товари завтрашнього дня, сегменти бізнесу, при цьому встановлюють ризикові значення обсягів виробництва, доходів, прибутку, рентабельності та інші фактори конкурентної боротьби. Спираючись на дані показники, формується доктрина зростання продуктивності праці.

  Доктрина може містити в собі параметри планованих для інвестиції в персонал засобів:

  - загальна кількість робочих місць,

  - чисельність постійних (штатних) працівників, з розбивкою на основний, допоміжний і обслуговуючий персонал,

  - чисельність тимчасових працівників (цивільно-правові договори, лізинг персоналу, сезонні працівники та ін.),

  - рівень кваліфікації фахівців, перш за все на ключових робочих місцях,

  - розмір і структуру компенсаційного пакета, співвідношення фондів заробітної плати, преміювання та соціального розвитку,

  - розмір фонду розвитку і навчання,

  - розміри вкладень в інфраструктуру (площа службових та виробничих площ, вартість оренди, енерговитрати, облаштування робочих місць та ін.).

  Володіючи названими параметрами, можна зробити розрахунок сукупної вартості володіння персоналом, з урахуванням прогнозованого рівня продуктивності праці.

  2) Комплексна оцінка можливостей організації в підвищенні продуктивності праці. Розглядаючи поняття оцінки можливостей організації, слід розглянути чинники і умови зростання продуктивності праці:

  - матеріально - технічні фактори, що залежать від рівня розвитку і ступеня використання засобів виробництва,

  - соціально - економічні чинники, які залежать від рівня компетенції персоналу, режимів праці та відпочинку на робочому місці, а також корпоративної культури,

  - організаційні чинники, які залежать від рівня організації виробництва і праці на робочому місці, а також ефективності структури управління організацією.

  У практичній роботі всі фактори знаходяться в тісній взаємодії. Однак аналітична і дослідницька робота будується на виокремлення кожного фактора окремо, тобто визначенні ступеня впливу фактора на рівень і динаміку продуктивності праці. Знання моделі залежності рівня продуктивності праці, від того чи іншого чинника, дозволяє не тільки виявити резерви розвитку, а й прив'язати їх до ресурсної складової на конкретний період часу.

  3) Визначення резервів підвищення продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці - це реально існуючі в організації можливості більш повного використання продуктивної сили праці для скорочення трудовитрат на одиницю товару, шляхом вдосконалення техніки, технології, організації виробництва і праці. Продуктивна сила праці зростає під впливом технічних, організаційних і соціально - економічних чинників. Фактична продуктивність праці завжди відстає від продуктивної сили праці на величину невикористаних резервів. Таким чином, між факторами і резервами існує така ж різниця, як між можливістю і дійсністю. Розглядаючи резерви підвищення продуктивності праці, слід враховувати, що резерви зниження трудомісткості товару практично не мають кордонів, по аналогії з розвитком науки і технічного прогресу. У свою чергу, резерви поліпшення використання робочого часу, величина досить обмежена.

  4) Розробка програми матеріального стимулювання персоналу. Соціально-економічна роль базової заробленої плати - відтворення і відновлення працездатності найманого працівника з урахуванням кваліфікації та практичного досвіду.

  Чи не на кожному робочому місці фахівець може безпосередньо впливати на обсяг виробленого товару, і його якість. Однак саме тут сфокусований основний потенціал зростання продуктивності праці. Саме на цьому полі знаходиться об'єкт стимулювання - основний (який заробляє гроші) персонал організації. На кожному етапі розвитку, організація визначає конкретні цілі, на досягнення яких спрямовані матеріальні стимули. Таким чином, підвищуючи роль і значимість управління продуктивністю праці, ми підвищуємо частку трудового вкладу кожного працівника.

  Далі, проаналізуємо показник продуктивності праці на ТОВ «Птахокомбінат» більш детально за методикою, яка реалізується планово-економічним відділом ТОВ «Птахокомбінат».

  Продуктивність праці є одним з найважливіших якісних показників роботи організації, виразом ефективності витрат праці. Рівень продуктивності праці характеризується співвідношенням обсягу виробництва і продажів товарів або виконаних робіт і витрат робочого ч Ємені. Від рівня продуктивності праці залежать темпи розвитку промислового виробництва, збільшення заробітної плати і доходів, розміри зниження собівартості продукції. Підвищення продуктивності праці шляхом механізації і автоматизації праці, впровадження нової техніки і технології практично не має кордонів, тому метою аналізу продуктивності праці є виявлення можливостей подальшого збільшення випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, більш раціонального використання працюючих і їх робочого часу.

  Виходячи із зазначених цілей, виділяють наступні завдання вивчення продуктивності праці в організаціях:

  - вимірювання рівня продуктивності праці і його динаміки;

  - вивчення чинників продуктивність праці і виявлення резервів її подальшого підвищення;

  - аналіз взаємозв'язку продуктивності праці з іншими економічними показниками, що характеризують результати роботи організації.

  Показники, що характеризують продуктивність праці ТОВ «Птахокомбінат» за 2010-2011 роки, представлені в таблиці 14.

  Таблиця 14

  Показники продуктивності праці ТОВ «Птахокомбінат»

  показник

  2010

  2011

  відхилення

  коефіцієнт зростання

  Виручка, тис.руб.

  2037385

  2144616

  107231

  1,05263

  Собівартість, тис. Руб

  1959200

  2062280

  103080

  1,05261

  Середньооблікова чисельність, чол.

  745

  739

  -6

  0,99

  Фонд оплати праці, тис.руб.

  92911,2

  118653,6

  25742,4

  1,28

  Продуктивність праці, тис. Руб. / Чол.

  2734,75

  2902,05

  167,31

  1,06

  Трудомісткість, чол. / Тис.руб.

  0,0003657

  0,00034458

  0,00032

  0,94

  Середньомісячна зарплата 1 працівника, тис.руб.

  10,3927517

  13,38

  2,99

  1,29

  Зарплатоемкость, руб.

  0,047

  0,06

  0,01

  1,21

  З наведеної вище таблиці видно, що підприємство з кожним роком нарощує темпи. Темп приросту виручки від реалізації продукції склав 5,2%. Виручка від реалізації зросла як за рахунок обсягу реалізації, так за рахунок цін на реалізовану продукцію. Продуктивність праці в порівнянні з попереднім роком, зросла на 1,06%, а трудомісткість знизилася на 0,6%. Підвищення продуктивності праці пояснюється підвищенням мотивації праці за рахунок збільшення фонду заробітної плати на 28%. Як наслідок цього, відбулося також і збільшення середньомісячної заробітної плати працівників на 29%, темп приросту якої навіть вище темпу приросту загального фонду заробітної плати за рахунок зниження чисельності персоналу.

  Продуктивність праці характеризується обсягом виробництва тов а рів (обсягом виконаних робіт), виробленої одним працівником в єдиний і цу робочого часу. При плануванні, обліку і аналізі продуктивність праці прийнято розраховувати за формулою:

  W = V / T, ( 9 )

  де V - об'єм виробництва товарів;

  T - трудовий показник, щодо якого обчислюється виробниц і ність праці.

  Обсяг виробництва товарів і, відповідно, продуктивність тр уда можуть бути виражені в натуральних, умовно-натуральних, вартісних і трудових одиницях виміру. Вартісні показники є універсальними, визначаються в даний час через договірні ціни, проте відчувають на собі вплив інфляції і не дуже чітко характеризують реальну продуктивність праці. Натуральні показники, в свою чергу, мають обмежене застосування, використовуються при складанні планів підприємств (основних цехів і дільниць), не схильні до впливу інфляції, дають фактичне уявлення про продуктивність праці при виготовленні конкретного виду продукції.

  Трудові вимірники характеризують динаміку продуктивності праці на конкретній операції. В цьому випадку нормована трудомісткість виготовлення певного обсягу продукції (облікова одиниця) ділиться на плановані або фактичні трудовитрати при виготовленні того ж обсягу продукції. Це найточніший вимірювач ефективності праці, однак, він має обмежене застосування. Залежно від чисельності працюючих, що враховуються при плануванні продуктивності праці, розрізняють показники в розрахунку на одного працівника і в розрахунку на одного робітника. Залежно від одиниці робочого часу розрізняють наступні види продуктивності праці: річну, квартальну, місячну, декадну, денну, змінне і годинну.

  В даний час в якості основного показника застосовується оцінка продуктивності праці у вартісному вимірі:

  W = V / Rcc,. ( 10 )

  де Rcc - середньооблікова чисельність працівників, чол.

  Виходячи з наведеної формули, можна зробити висновок, що на величину продуктивності праці впливають дві групи факторів:

  - зміна обсягу виробництва товарів;

  - зміна чисельності працівників організації.

  Для виконання розрахунків використовуються дані таблиці 15 .

  Таблиця 15

  Вихідні дані для факторного аналізу продуктивності праці

  показники

  звіт

  зміна

  (+, -)

  2010

  2011

  Темп зростання,%, Т

  1

  2

  3

  4

  5

  Обсяг випуску продукції, тис. Руб., V

  2072020,5

  2181074,5

  105,3

  109054

  Середньооблікова чисельність працівників, чол., Rcc

  745

  739

  99,2

  -6

  в т.ч. робочих,

  677

  670

  99,0

  -7

  службовців,, RСЛ

  52

  53

  101,9

  1

  Продуктивність праці річна: одного працівника, тис. Руб., W

  2781,2

  2951,4

  106,1

  170,2

  одного робітника, тис. руб.

  3060,6

  3255,3

  106,4

  194,7

  годинна: одного робітника, тис.руб., WРЧ

  2,3

  2,0

  86,8

  -0,3

  Відпрацьовано людино-днів робочими всього

  76501

  75040

  Відпрацьовано людино-годин робочими

  +901764

  1093038

  всього

  Відпрацьовано одним робочим: Тр

  за рік - людино-днів

  169,5

  204,6

  120,7

  35,1

  людино-годин, ТРЧ

  1332,3

  1630,7

  122,4

  298,4

  за день - людино-годин

  7,86

  7,97

  101,4

  0,11

  При визначенні динаміки продуктивності праці у вартісному вимірі ми використовували зіставні ціни, щоб виключити вплив зміни цін на обсяг виробництва товарів.

  Аналіз ступеня впливу названих вище чинників на рівень произв про дітельності представлений в таблиці 16 .

  Таблиця 16

  Факторний аналіз продуктивності праці одного працівника способом ланцюгових підстановок

  фактори

  Розрахунок рівня впливу

  Рівень впливу на продуктивність

  алгоритм

  цифровий розрахунок

  праці, тис.руб.

  1 Зміна

  VПП / RТП - VПП / RПП

  207202,05х (1 / 739-1 / 745)

  -278,12

  2среднеспісочной чисельності працюючих

  = VПП х (1 / RТП -1 / RПП)

  3 Зміна обсягу виробництва товарів

  VТП / RТП - VПП / RТП

  (2181074,5-072020,5) / 745

  215393,26

  Разом:

  WТП - WПП

  3255,3-3060,6

  194,7

  Розрахунки показали, що продуктивність праці одного працівника в 2011 році зросла на 194,7 тис. руб. основною причиною зростання є ув е личение обсягу випуску продукції і відповідно продуктивності на 215393,26 тис. руб., а зниження чисельності працівників забезпечило зниження продуктивності праці на 278,12 тис. руб.

  Аналіз впливу даних факторів на продуктивність праці може бути проведений і способом відносних різниць, в цьому випадку використовуються вихідні дані, які містять відносні відхилення факторних показників у відсотках (таблиця 17).

  Таблиця 17

  Факторний аналіз продуктивності праці одного працівника способом відносних різниць

  фактори

  Розрахунок рівня впливу

  Рівень впливу на продуктивність праці,%.

  алгоритм

  цифровий розрахунок

  1.Зміна темпів зростання середньооблікової чисельності працюючих

  (100 / Т R - 1) х 100,

  де Т R - темп зростання

  середньооблікової

  чисельності

  (100 / 99,2 - 1) х 100

  101,8

  2.Ізмененіе темпів зростання обсягу виробництва товарів

  100 / Т R х (TV - 100),

  де Т V - темп зростання

  обсягу виробництва

  100 / 99,2 х (105,3 - 100)

  5,3

  Разом:

  Т W - 100,

  де Т W темп зростання продуктивності праці

  106,1 - 100

  6,1

  Розрахунок у відсотках показує, що збільшення темпів зростання обсягу пр про ництва сприяло зростанню продуктивності праці на 5,3 %, А темпів зростання чисельності - на 1 , 8%.

  У процесі подальшого аналізу вивчають вплив на виробник рекомендує монтаж ь ність праці зміни частки окремих видів товарів в загальній структурі пр про ництва товарів.

  Зміна темпів зростання обсягу виробництва товарів:

  ? ТV = (ТV - 100)%, (10)

  ( 11 )

  де ДiПП - частка i -ого виду товару в загальному обсязі виробництва в перед и дущем періоді;

  ? ТВі. - зміна темпів зростання обсягу виробництва i -ого товару,

  n - кількість видів товарів.

  Зміна загальних темпів зростання обсягу виробництва товарів:

  ? ТV = 1 0 5,3 - 100 = 5,3%.

  Зміна в рівні продуктивності праці в залежності від структ Урів товарних груп і окремих видів товарів не завжди оцінюється однозначно. Продуктивність праці може знижуватися при значному питомій вазі знову освоюваної товару або поліпшенні його якості. Щоб домогтися підвищення якості, надійності та конкурентоспроможності товару, потрібні додаткові витрати коштів і праці. Однак виграш від збільшення обсягу продажів, більш високих цін, як правило, перекриває програш від зниження продуктивності праці. Тому взаємозв'язок продуктивності праці, якості товарів, собівартості, обсягу продажів і прибутку повинна знаходитися в центрі уваги аналітиків.

  На закінчення аналізу розглянемо зміна продуктивності праці за рахунок зміни темпів зростання чисельності різних груп працівників.

  ( 12 )

  де частка працівників j -ої групи в їх загальної чисельності попереднього і поточного періодів;

  m - кількість груп виробничого персоналу.

  Зміна продуктивності праці за рахунок зміни частки робітників у загальній чисельності працюючих:

  і частки службовців у загальній чисельності працюючих:

  .

  Проведемо а нализ впливу використання праці робітників на обсяг випу з ка продукції

  Відомо, що обсяг виробництва товарів можна визначити по форм Уле:

  V = R Р х W Р, (13)

  де W Р - продуктивність робочого, руб.

  R Р - чисельність робітників, чол.

  Ступінь впливу використання праці робітників на обсяг виробництва товарів може бути визначена інтегральним методом за формулами:

  а) при зміні чисельності робітників:

  ,, ( 14 )

  б) при зміні продуктивності праці робітників:

  , ( 15 )

  в) під впливом обох факторів:

  ? V =? VR +? VW, ( 16 )

  де? VR - приріст обсягу виробництва за рахунок зміни чисельності робітників, руб.

  ? VW - приріст обсягу виробництва за рахунок зміни продуктивності праці робітників, руб.

  W ППР - продуктивність праці робітників в попередньому періоді, руб.

  R ППР - чисельність робітників у попередньому періоді, чол.

  ? RP - приріст чисельності робітників в поточному періоді в порівнянні з попереднім періодом, чол.

  ? WP - приріст продуктивності праці робітників в поточному періоді в порівнянні з попереднім періодом, руб.

  Визначимо ступінь впливу використання праці робітників на обсяг виробництва продукції на основі вихідних даних (Таблиця):

  а) при зміні чисельності робітників:

  б) при зміні продуктивності праці робітників:

  в) під впливом обох факторів:

  ? V = -22105,7 + 131130,4 = 109024,7 тис.руб.

  Розрахунки показують, що обсяг виробництва товарів на -22105,7 тис. Руб. зменшений за рахунок зміни чисельності робітників, а зростання продуктивності праці збільшив обсяг виробництва товарів на 131130,4 тис. руб.

  Недоліком виконаного розрахунку є те, що він зовсім не відображає витрати робочого часу робітників. Для урахування цього чинника, використовуємо таке уявлення обсягу виробництва товарів:

  V = Rр х Тр х Wр, ( 17 )

  Оцінимо рівень впливу кожного фактора на обсяг виробництва, і спользуя прийом обчислення різниць (Таблиця 18).

  Виконані розрахунки показують дещо інший результат. Так, якщо в першому розрахунку зміна обсягу випуску продукції за рахунок зміни чисельності склало -22105,7 тис. Руб., То в другому варіанті воно склало -21450 тис. Руб.

  Зниження обсягу випуску за рахунок продуктивності праці розділене на дві частини: за рахунок зниження годинної продуктивності праці зниження склало -327770,7 тис. Руб.

  Таблиця 18

  Аналіз обсягу виробництва способом абсолютних різниць

  фактори

  Розрахунок рівня впливу

  Рівень впливу на обсяг виробництва, тис.руб.

  алгоритм

  цифровий розрахунок

  Зміна чисельності робітників

  R РТП х ТППРЧ х W ППРЧ -

  - R РПП х ТППРЧ х W ППРЧ =

  = ТППРЧ х W ППРЧ х (R рТП- R РПП)

  1332,3 х 2,3 х

  х (670 - 677)

  -21450

  зміна річного

  фонду робочого часу

  R РТП х Т T ПРЧ х W ППРЧ -

  - R РТП х ТППРЧ х W ППРЧ =

  = R РТП х W ППРЧ х (ТРЧТП- ТрЧПП

  670 х 1630,7 х

  х (1630,7 - 1332,3)

  326350,3

  Зміна годинної продуктивності

  праці робітників

  R РТП х ТППРЧ х W ППРЧ -

  - R РПП х ТППРЧ х W ППРЧ =

  = RT ПР х TT ПРЧ х (W РЧТП- W РЧПП)

  670 х 1630,7 х

  х (2,0 - 2,3)

  -327770,7

  Разом:

  ? VR +? VT Ч +? VW Ч

  -

  144748

  А за рахунок збільшення річного фонду робочого часу отримано продукції на 326350360 руб. додатково.

  Аналіз продуктивності праці одного робітника включає також оцінку впливу екстенсивних та інтенсивних факторів. До екстенсивних відносяться чинники, що впливають на використання робочого часу і залежать від організації праці і виробництва. До інтенсивним відносяться фактори, що впливають на середньогодинну продуктивність праці, такі як технічний рівень розвитку організації і кваліфікація робітників, що в свою чергу зумовлює трудомісткість продукції.

  Ступінь впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на річну продуктивність праці робітників може бути визначена методом обчислення різниць на основі наступного виразу:

  руб., ( 18 )

  де W РГ - продуктивність праці робітника річна,

  ТРД - відпрацьовано одним робочим за рік - людино-днів,

  ТРДЧ - відпрацьовано одним робочим за день - людино-годин,

  W РЧ - продуктивність праці одного робітника годинна.

  Таблиця 19

  Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на річну продуктивність праці робітника

  фактори

  Розрахунок рівня впливу

  Рівень впливу на виробниц даткови праці, тис.руб.

  алгоритм

  цифровий розрахунок

  Вплив екстенсивних факторів

  1.Зміна кількості днів роботи

  ТТПРД х ТППРДЧ х W ППРЧ -

  - ТППРД х ТППРДЧ х W ППРЧ =

  = ТППРДЧ х W ППРЧ х (ТТПРД П- ТППРД)

  7,86 х 2,3 х

  х (204,6 - 169,5)

  +634,54

  2.Ізмененіе тривалості робочого дня

  ТТПРД х ТТПРДЧ х W ППРЧ -

  - ТППРД х ТППРДЧ х W ППРЧ =

  = ТТПРД х W ППРЧ х (ТТПРДЧ - ТППРДЧ)

  204,6 х 2,3 х

  х (7,97 7,86)

  +51,8

  Вплив інтенсивних факторів

  3.Ізмененіе

  годинної продуктивності

  праці робітників

  ТТПРД х ТТПРДЧ х W ТПРЧ -

  - ТТПРД х ТТПРДЧ х W ППРЧ =

  = ТТПРД х ТТПРДЧ х (W ТПРЧ - W ППРЧ)

  204,6 х 7,97 х

  х (2,0 - 2,3)

  -489,2

  Разом:

  ? W РД +? W РДЧ +? W РЧ

  197,1

  Основним фактором, який зумовив зростання продуктивності праці одного робітника є збільшення кількості днів роботи - 634,54 тис. Руб. і збільшення тривалості робочого дня +51,8 тис. руб. Таким чином, екстенсивний напрям є переважаючим, що не завжди розглядається як позитивне явище, оскільки підвищує інтенсивність праці і збільшує навантаження на робітника.

  У нашому прикладі вважати ситуацію негативною годі було тому кількість днів роботи і тривалість робочого дня не перевищують значення, передбачені Трудовим кодексом.

  Зниження годинної продуктивності праці в 2011 році, тобто екстенсивного напрямку сприяло зниженню річної продуктивності праці на 489,2 тис. руб.

  3.3 Обгрунтування економічної ефективності заходів по підвищенню продуктивності праці

  Функцію аналізу фактичних даних про продуктивність праці на ТОВ «Птахокомбінат» реалізує планово-економічний відділ. Проведений аналіз показав високу трудомісткість виконуваних робіт економістами, з аналізу продуктивності праці в цілому по підприємству, так як в основному роботи виконуються ручним способом при використанні комп'ютерної програми Excel.

  При аналізі фінансово-економічних служб, чиї витрати лягають в общезаводские накладні витрати підприємства, мною було прийнято рішення розглянути питання про автоматизацію аналізу продуктивності праці шляхом впровадження програмного модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» в корпоративну інформаційну систему «КОМПАС» і, отже, оптимізацію витрат планово-економічного відділу.

  У сучасній економічній ситуації керівництво ТОВ «Птахокомбінат» прагне скоротити невиправдано високі витрати (в першу чергу - на управління) в порівнянні з доходами від діяльності. Один з напрямків оптимізації своїх витрат - реорганізація відділу шляхом автоматизації трудових процесів і зниження витрат на персонал.

  Один із шляхів ефективної реорганізації підрозділу - це зниження витрат по тих напрямках (функцій), які в меншій мірі затребувані або дублюються.

  У дипломному проекті ми використовуємо функціональний і організаційний підходи. Розглянемо більш докладно два ці підходи.

  Оптимізація діяльності підрозділу з використанням функціонального підходу може включати наступний перелік послідовних робіт:

  1. Визначення повного переліку функцій структурного підрозділу на основі положення про структурний підрозділ, затверджених посадових інструкцій і функцій, фактично виконуваних співробітниками, виявлених за результатами проведення особистих інтерв'ю.

  2. Оцінка фактичних трудовитрат на виконання кожної функції протягом періоду в рамках структурного підрозділу, а також визначення структури робочого часу кожного співробітника. Причому у виконанні окремої функції можуть брати участь кілька фахівців (виконують окремі роботи, що входять до складу функції). Дану оцінку можна здійснити кількома методами:

  - фотографія робочого дня співробітників;

  - спостереження за роботою співробітників;

  - анкетування або інтерв'ювання співробітників.

  Дослідження необхідно проводити в період максимального навантаження співробітників. Період дослідження визначається виходячи з досвіду керівника підрозділу і провідних фахівців. На основі отриманих даних витрати на виконання кожної функції (роботи) кожним співробітником підсумовуються і підводяться підсумки - скільки людино-годин доводиться на місяць на кожну функцію.

  3. Виявлення дублюючих і зайвих функцій (робіт). Даний факт може бути виявлений як в ході комплексного дослідження організаційної структури управління, так і шляхом інтерв'ю з керівниками підрозділів або за наданими звітами.

  4.Ухвалення рішення керівництвом про перерозподіл функцій (як в рамках підрозділу, так і між декількома структурними одиницями), звільнення, підвищення кваліфікації та ротації персоналу.

  Одним з невід'ємних блоків реорганізації є вдосконалення інформаційних потоків і автоматизація управлінської праці. Впровадження автоматизованих систем у виробництві зумовлює ряд змін, які необхідно здійснити в кожному з діючих підрозділів в: організаційну структуру, функції підрозділів, регламент роботи, склад персоналу підрозділів.

  Аналіз роботи планово-економічного відділу показав:

  - і необгрунтовано «роздутий» штат відділу, в результаті низької продуктивності і зростаючого обсягу поточної роботи,

  - великі фінансові вкладення в паперові носії інформації,

  - низьку автоматизацію, що неприйнятно для сучасних організацій, що обробляють великі масиви інформації, тим більше для ТОВ «Птахокомбінат»,

  - ймовірність великого обсягу помилок при багаторазовому введенні інформації, перепису її із зошита в зошит, з відомості в відомість,

  - неможливість чіткого контролю віднесення витрат і рівня собівартості в результаті регулярно виникають збої в програмі,

  - високу трудомісткість простих операцій.

  Відповідно до мети дипломної роботи оптимізація планово-економічного відділу буде проведена після автоматизації управлінської праці за допомогою впровадження програмного продукту. Таким чином будуть досягнуті наступні цілі щодо організації праці персоналу, такі як переміщення працівників за операціями, вивільнення, або перерозподіл співробітників підрозділами, де існує брак, наприклад, бухгалтер-калькулятор і інших професій, на які можливо спрямувати вивільнені економістів за умови їх перекваліфікації .

  Заходи щодо оптимізації управлінської праці планово-економічного відділу

  Для поетапного досягнення мети, поставленої темою дипломного проекту, складемо перелік заходів і визначимо очікувані результати.

  Плановані заходи оптимізації відповідно до функціонального і організаційним підходами:

  - перерозподіл функцій в підрозділі з метою ліквідації дублюючих функцій;

  - ротація персоналу;

  - впровадження нового програмного забезпечення;

  - навчання персоналу для роботи на автоматизованих робочих місцях.

  Очікувані результати реорганізації.

  1 Підвищення продуктивності праці адміністративно-управлінського персоналу.

  2 Зниження трудовитрат управлінської праці.

  3 Скорочення загальногосподарських витрат.

  4 Оптимізація чисельності адміністративно-управлінського персоналу.

  5 Оптимізація організаційної структури служби.

  6 Впорядкування посадових обов'язків.

  7 Прискорення трудових процесів.

  8 Зниження собівартості продукції.

  Вивчивши ринок програмного забезпечення, пропоную в планово-економічному відділі впровадити програмний модуль «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів». Це універсальна програма масового призначення для автоматизації економічного аналізу і планування, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності.

  Програмний модуль «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед планово-економічним відділом підприємства

  Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення планово-економічних функцій, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

  Впровадження програмного модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» дозволить вести діяльність відповідно до чинного законодавства, прискорити процес оформлення документів по виробничої діяльності.

  Економічне обгрунтування організаційно-технічних заходів.

  Оптимізація неможлива без докази економічної доцільності її проведення.

  Для розгляду зниження собівартості розглядається такий показник, як «умовна економія», з точки зору економічної ефективності наш проект розглядається як інвестиційний.

  Економічне обгрунтування буду виконувати за двома напрямками:

  1. Визначення умовної економії витрат в результаті оптимізації планово-економічного відділу ТОВ «Птахокомбінат» де буде розглянута умовна економія, як результату зниження собівартості, і розрахунок різниці поточних витрат до і після оптимізації.

  2. Інвестиційне обгрунтування проекту. Інвестиційний процес є об'єктом кількісного фінансового аналізу, в якому інвестиційний проект розглядається як грошовий потік. Інвестиційний процес, з фінансової точки зору, об'єднує два протилежні процеси - створення виробничого чи іншого об'єкта, на який витрачаються певні кошти і послідовне отримання доходу.

  Обидва процеси відбуваються послідовно або паралельно. Віддача від інвестицій може початися до завершення процесу вкладень. Фактор часу, розподіл витрат і доходів у часі відіграють велику роль, ніж розміри сум, особливо в довгострокових операціях і в умовах інфляції.

  Тривалість розрахункового періоду, або горизонт розрахунку, відповідає тривалості створення, експлуатації об'єкта або досягнення заданих характеристик прибутку, або інших вимог інвестора. Порівняння різних інвестиційних проектів і вибір кращого з них рекомендується проводити з використанням наступних показників:

  - РP - термін окупності;

  - АRR- коефіцієнт ефективності інвестицій

  - NPV- чистий приведений дохід;

  - PI- індекс рентабельності;

  - RR- норма рентабельності або внутрішня норма прибутковості.

  Дані показники використовуємо для оцінки ефективності заходів по автоматизації аналізу і планування і управління продуктивністю праці на ТОВ «Птахокомбінат».

  Визначимо умовну економію витрат в результаті оптимізації планово-економічного відділу ТОВ «Птахокомбінат»

  З попередніх розділів був зроблений висновок, що для досягнення мети випускної кваліфікаційної роботи необхідно розробити організаційно-технічні заходи щодо підвищення продуктивності праці. У нашому випадку пропоную: оптимізувати чисельність, величину управлінських витрат і впровадити автоматизовану систему аналізу і планування і управління продуктивністю праці планово-економічного відділу ТОВ «Птахокомбінат».

  Автоматизації аналізу і планування і управління продуктивністю праці дозволить зменшити рутинну роботи, підвищити продуктивність і ефективність праці економіста, а також забезпечить більш швидке отримання інформації, необхідної для прийняття важливих рішень.

  ТОВ «Птахокомбінат» необхідно укласти договір з фірмою «КОМПАС» з метою автоматизації управління продуктивністю праці. Впровадження програмного продукту буде відбуватися в ТОВ «Птахокомбінат», поставка і доопрацювання програмного продукту здійснюється фірмою «КОМПАС», з подальшим продажем продукту.

  ТОВ «Птахокомбінат» здійснює витрати на придбання програмного продукту, адаптацію продукту під вимоги планово-економічного відділу, які носять характер інвестицій.

  Розглянемо витрати планово-економічного відділу до здійснення оптимізації.

  Застосувавши в ході написання випускної кваліфікаційної роботи функціональний підхід до процесу управління продуктивністю праці, була проведена фотографія робочого часу працівників відділу та отримані наступні результати.

  Тривалість робочого дня фахівців восьмигодинний. У відділі використовується застаріле програмне забезпечення, яке не відповідає сучасним вимогам, що призводить до того, що більшу частину операцій фахівці виконують ручним способом. Це означає збільшення трудовитрат на виконання конкретних операцій. наприклад:

  - на проведення факторного аналізу продуктивності праці витрачається 2 години 30 хвилин;

  - на факторного аналізу витрат - 1 година 30 хвилин;

  - на визначення обсягів витрат на підвищення кваліфікації кадрів на основі прогнозів потреби в підготовці кадрів для підприємства. 1 година 30 хвилин;

  - на аналіз забезпеченості ТОВ «Птахокомбінат» трудовими ресурс а ми - 1 година;

  - на зіставлення кваліфікаційних вимог до робіт та кваліфікаційним характеристикам робітників - 30 хвилин;

  - на виявлення резервів зростання продуктивності праці - 30 хвилин;

  - на оцінку структури собівартості продукції - 30 хвилин.

  Розрахуємо максимально можливий фонд робочого часу фахівця планово-економічного відділу.

  Кількість календарних днів роботи підприємства визначається за формулою:

  , (20)

  де

  Д - кількість днів в році (366), днів;

  В - кількість вихідних і святкових днів (116), днів.

  дня

  Річний фонд робочого часу одного працівника визначається за формулою

  , (21)

  де

  К - кількість робочих днів у році (250), днів;

  Т - довжина робочого дня (8), годин.

  Ч сокращ - кількість скорочених годин (скорочення на 1 годину роботу в передсвяткові дні - 5 год)

  година.

  Однак сучасні виробничі умови, постійно зростаючий обсяг виробництва вимагаю від фахівців планово-економічного відділу виконання більшого обсягу робіт. Зниження трудовитрат в відділі можливо за рахунок модернізації автоматизованої роботи з документами, що призведе до зниження витрат часу на пошук і вироблення інформації.

  Далі, розрахуємо розмір загальногосподарських витрат підрозділів пл а ново-економічного відділу , Які несе ТОВ «Птахокомбінат» без обліку оптимізації .

  Розрахуємо витрати на оплату праці АУП, таблиця 19.

  Таблиця 19

  Витрати на оплату праці АУП

  Найменування статті

  Найменування подстатьі

  Чисельність, чол

  Місячний ФОП, руб.

  Річний ФОП, руб.

  Заробітна плата АУП

  Головний економіст

  1

  25000,00

  300000,00

  Відрахування на соц.нужди від ФОП ГЕ

  -

  7550,00

  90600,00

  Економіст (ЗП = 17000,00 руб.)

  7

  119000,00

  1428000,00

  Відрахування на соц.нужди від ФОП бухгалтерів (30,2%)

  -

  35938,00

  431256,00

  Разом

  8

  187488,00

  2249856,00

  Для розрахунку фонду оплати праці працівників планово-економічного відділу взята середня склалася заробітна плата в році, з урахуванням преміального фонду, надбавок, оплати за вислугу років, відпусток та інших нарахувань з урахуванням ПДФО.

  Розрахуємо амортизаційні відрахування на обладнання, комп'ютерну техніку, яка використовується в планово-економічному відділі

  Таблиця 20

  Амортизаційні відрахування устаткування

  Найменування

  Кількість

  Балансова вартість, руб.

  амортизація

  в рік руб / рік

  Амортизація в міс.

  руб / міс

  на од.

  всього

  %

  (Ст.5 х ст.6 / 100)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  комп'ютер

  8

  12 000,00

  96000

  13%

  12480

  1040,00

  монітор

  8

  3500

  28000

  13%

  3640

  303,33

  Системний блок

  8

  8500

  68000

  13%

  8840

  736,67

  принтер

  5

  3500

  17500

  13%

  7735

  644,58

  Джерело безперебійного живлення

  8

  1000

  8000

  13%

  1040

  86,67

  Разом

  33735

  2811,25

  Зробимо розрахунок комунальних витрат, що включають в себе споживання в відділі електроенергії, води, опалення.

  Таблиця 2 1

  Розрахунок потреби витрати електричної енергії

  Найменування

  Навантаження, кВт / год

  Коеф-т і Користуйтесь.

  Фонд часу (год / рік)

  Витрата е-енергії (кВт на рік) (ст.3 хст.4 хст.5)

  Тариф (руб / кВт)

  Сума (руб / рік) (ст.6х ст.7)

  Сума (руб / міс) (ст.8 / 12 міс.)

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  електроенергія всього

  в т.ч.:

  Комп'ютери, 8

  0,3

  1,35

  1995

  807,975

  5,88

  4750,893

  395,90775

  Принтери, 3

  0,1

  1,17

  672

  78,624

  5,88

  462,3

  38,5

  Джерело безперебійного живлення

  0,3

  1,35

  1995

  807,975

  5,88

  4750,9

  395,9

  Освітлення (світлова енергія)

  1,3

  1

  1995

  2620,8

  5,88

  15410,3

  1284,192

  Разом

  25374,40

  2114,53

  Таким чином сума витрат на освітлення приміщень і споживання енергії оргтехнікою (освітлювальна та силова електроенергія) склала 25374,40 руб / рік (2114,53 руб / міс.).

  Витрата коштів на опалення визначається на основі відповідних норм і нормативів виходячи з обсягу опалюваного приміщення і тривалості опалювального сезону в році:

  - навантаження на обсяг приміщення = 0,004 Гкал / год;

  - час використання:

  8 міс / рік по 30 дн / міс (24 год / добу) = 5760 год / рік;

  - тариф теплоенергії - 1058 руб за Гкал / год

  - сума витрат на теплоенергію в рік

  руб / рік;

  - сума витрат на теплоенергію на місяць:

  24376,30 / 12 = 2031,40 руб / міс;

  Витрата води на господарсько-побутові потреби розраховується на основі норм на одного працюючого:

  - навантаження на 1 людину - 0,25 куб.м на добу;

  - час використання - 252 добу / рік;

  - кількість працюючих - 8 осіб;

  - тариф - 4,56 руб / куб.м;

  - сума витрат на воду в рік:

  руб / год .;

  сума витрат на воду в місяць: 2298,24 / 12 = 191,52 руб / міс;

  Разом комунальні витрати складуть - 52048,94 руб в рік або 4337,42 руб / міс.

  Зробимо розрахунок витрат з охорони праці та техніки безпеки.

  Розрахунок потреби витрат на мило і господарський інвентар:

  - чисельність, споживана мило - 8 чол .;

  - витрата на 1 раб. - 125 гр. в місяць;

  - ціна - 27 руб. (Шматок 250 гр);

  Сума витрат на мило в місяць

  руб / міс .;

  Сума витрат на мило в рік

  руб / год .;

  - госп., Полотенчатий тканину в метрах - 12 метрів в рік по 197 руб / метр = 2364,00

  Разом, витрати на охорону праці складуть - 3660,00 руб. / Рік або 305,50 руб. / Міс.

  Розрахуємо вартість канцелярських товарів, які використовуються планово-економічним відділом ТОВ «Птахокомбінат».

  Таблиця 22

  Витрати на канцелярські товари

  найменування матеріалу

  Кількість комплектів, найменувань шт.

  Ціна комплекту, руб.

  Річні витрати, руб.

  папір

  150

  120

  18000

  ручка

  400

  20

  8000

  картридж

  10

  750

  7500

  Заправка картриджа

  12

  363

  4356

  Зошити, журнали

  100

  42

  4200

  Інші канцелярські товари

  100

  60

  6000

  всього

  772

  48056

  Розрахуємо розмір 2-х денного лікарняного, який відповідно до умов праці надається працівникам планово-економічного відділу.

  Розмір допомоги по непрацездатності визначається за формулою:

  , (22)

  де

  СрдЗП - середньоденний заробіток,

  СтрС - розмір допомоги в залежності від страхового стажу,

  ХД - кількість які підлягають оплаті календарних днів,

  max - максимальний розмір допомоги, визначений Федеральним законом

  Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності в залежності від страхового стажу, визначений ст. 7 Закону N 255-ФЗ становить:

  - 100 відсотків середнього заробітку - при страховому стажі 8 років і більше;

  - 80 відсотків середнього заробітку - при страховому стажі від 5 до 8 років;

  - 60 відсотків середнього заробітку - при страховому стажі до 5.

  Розрахуємо середньоденний заробіток

  руб.

  Допомога по тимчасовій непрацездатності (2-х денний лікарняний) становитиме

  руб.

  Загальний розмір витрат на оплату лікарняних становитиме - 7154,08 руб.в рік або 596,18 грн на місяць

  Зведемо отримані дані про рівень витрат на організацію роботи планово-економічного відділу в таблицю 23.

  Таблиця 23

  Розрахунок загальногосподарських витрат на утримання відділу ВЕО

  Найменування і номер статті

  Найменування подстатьі

  План без урахування реорганізації, руб.

  1

  2

  3

  1. Витрати на оплату праці АУП

  У планово-економічному відділі

  2249856

  3. Інші управлінські витрати

  Витрати на придбання канцелярського приладдя, бланків.

  48056

  6. Утримання будинків і споруд загальнозаводського характеру

  Комунальні витрати.

  52048,94

  7. Амортизація і ремонт основних засобів загальнозаводського характеру

  амортизація комп'ютерів

  33735

  9. Витрати з охорони працю і техніці безпеки загальнозаводського характеру

  Аптечки, мило, госп інвентар, вода

  3660

  11. Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

  Придбання навчальних посібників, навчання співробітників

  5000

  16. 2-х денний лікарняний

  лікарняний

  7154,08

  Разом в рік

  2399510,02

  Разом в місяць

  +199959,1683

  В квартал

  599877,505

  Таким чином, можна зробити наступні висновок - необхідно здійснити оптимізацію планово-економічного відділу ТОВ «Птахокомбінат» за допомогою модернізації та автоматизації аналізу і планування і управління продуктивністю праці з метою підвищення продуктивності праці АУП, оптимізації чисельності, трудовитрат, матеріальних та інших витрат, а в кінцевому підсумку загальнозаводських накладних витрат підприємства.

  Після оптимізації планово-економічного відділу в результаті впровадження програмного модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» значно знизиться трудомісткість виконання типових робіт економістів і скоротитися час наступних операцій:

  - на проведення факторного аналізу продуктивності праці витрачається 1 години 30 хвилин;

  - на факторного аналізу витрат - 1 година;

  - на визначення обсягів витрат на підвищення кваліфікації кадрів на основі прогнозів потреби в підготовці кадрів для підприємства - 30 хвилин;

  - на а нализ забезпеченості ТОВ «Птахокомбінат» трудовими ресурсами - 45 хв ;

  - на зіставлення до валіфікаціонних вимог до робіт та кваліфікаційним характеристикам робітників - 15 хвилин;

  - на виявлення резервів зростання продуктивності праці - 15 хвилин;

  - на оцінку структури собівартості продукції - 30 хвилин.

  Додається можливість на виконання додаткових операцій, наприклад:

  - на статистичний облік по всіх виробничих і техніко-економічними показниками роботи ТОВ «Птахокомбінат», систематизація статистичних матеріалів - 1 година, 15 хвилин.

  Таким чином, після впровадження даного програмного комплексу робочий графік економіста ущільнитися, і з доповненням функціональних обов'язків він зможе виконувати операції за 6 годин. Тоді річний фонд робочого часу працівника дорівнюватиме:

  година.

  Зниження трудовитрат на пошук і підготовку документів визначається за формулою

  СТЗ = Тз до - Тз після, (23)

  де

  ТЗдо, ТЗпосле - відповідно величини трудовитрат працівників до впровадження програмного комплексу і після, людино-годин.

  Для планово-економічного відділу загальне зниження трудовитрат складе

  СТЗ бух. = 1995-1495 = 500 людино-годин

  або 62 людино-дня або 3 робочих місяці.

  Таке зниження трудовитрат створює передумови для умовного вивільнення працівників планово-економічного відділу.

  В результаті скорочення робочого часу заробітна плата фахівців планово-економічного відділу не зміниться, тому що їм встановлено фіксований оклад, а не годинна тарифна ставка. Більш того, за роботу в понаднормові години не проводиться їх оплата з відповідною індексацією, за перероблені години співробітники можуть бути нагороджені персональними одноразовими виплатами, або можуть взяти відгули. Тому від підвищення оперативності виконання робіт прямого скорочення витрат не буде. Але буде зменшений загальний фонд оплати праці в результаті скорочення посад.

  Таким чином, пропонуємо звільнити наступних працівників:

  1 працівника на посаді Бухгалтер-економіст і 1 працівника на посаді фахівець з аналізу та обліку трудомісткості. Функції працівників передати провідному спеціалісту (з праці) економіки та соціально-економічного прогнозування. Разом - 2 людини.

  Розрахуємо розмір загальногосподарських витрат після процесу оптимізації і в наслідок автоматизації аналізу і планування і управління виробниц і тю праці .

  Розрахуємо витрати на оплату праці АУП, таблиця 24.

  Таблиця 24

  Витрати на оплату праці АУП

  Найменування відділу

  Найменування подстатьі

  Чисельність, чол

  місячний

  ФОП, руб.

  Річний ФОП, руб.

  Відділ ВЕО

  Головний економіст

  1

  25000

  300000

  Відрахування на соц.нужди від ФОП ГЕ

  0,302

  7550

  90600

  Економіст (ЗП = 17000,00 руб.)

  5

  85000

  1020000

  Відрахування на соц.нужди від ФОП економістів

  0,302

  25670

  308040

  Разом

  6

  143220

  1718640

  Розрахуємо амортизаційні відрахування на обладнання, комп'ютерну техніку, яка використовується в планово-економічному відділі після автоматизації. Необхідно врахувати, що нове програмне забезпечення є нематеріальним активом. Нематеріальні активи - це частина майна організації, що представляє собою ідентифікований, негрошовий актив, який не має фізичної форми, який використовується у виробництві або при наданні товарів або послуг, для здачі в оренду іншим сторонам або в адміністративних цілях. використання НМА передбачає розрахунок амортизаційних відрахувань. Оскільки ТОВ «Птахокомбінат» має право самостійно вибирати спосіб розрахунку амортизаційних відрахувань, використовуємо в нашому випадку лінійний спосіб при якому річна сума амортизаційних відрахувань по об'єкту НМА визначається як добуток його первісної вартості та річної норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Строк корисного використання програми - 3 роки. Вартість програмного модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» становить 35000,00 руб. На умовах договору з фірмою - постачальником програми необхідно буде адаптувати е під потреби планово-економічного відділу ТОВ «Птахокомбінат» що в сумі складе 2000000, 00 руб.

  Таблиця 25

  Амортизаційна вартість обладнання

  Найменування

  Кількість

  Балансова вартість, руб.

  Амортизація в рік

  Амортизація в міс.

  руб / міс

  на од.

  всього

  %

  руб / рік

  (Ст.5 * ст.6 / 100)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  комп'ютер

  6

  12 000,00

  72000

  13%

  9360

  780,00

  монітор

  6

  3500

  21000

  13%

  2730

  227,50

  Системний блок

  6

  8500

  51000

  13%

  6630

  552,50

  принтер

  3

  3500

  10500

  13%

  1365

  113,75

  Джерело безперебійного живлення

  6

  1000

  6000

  13%

  780

  65,00

  Разом

  20865

  1738,75

  Програмне забезпечення

  1

  35000

  35000

  33%

  11550

  962,50

  Програмне забезпечення

  1

  70000

  70000

  33%

  23100

  1925,00

  Разом

  133 500,00

  265500

  33%

  34650

  2887,50

  всього

  55515

  Витрати на амортизацію становитимуть 55515,00,00 руб.в рік або 4626,25 руб. в місяць.

  Розрахуємо витрати на комунальні витрати після оптимізації планово-економічного відділу. Після оптимізації в службі можливе використання 6 одиниць комп'ютерів і 3 одиниць принтерів, 6 одиниць джерел безперебійного живлення. Витрати на електроенергію будуть складатися з суми витрат на споживання енергії технікою і на освітлювальну енергію.

  Таблиця 26

  Розрахунок витрат на електроенергію

  Найменування

  Навантаження, кВт / год

  Коеф-т использ.

  Фонд часу (год / рік)

  Витрата е-енергії (кВт на рік) (ст.3 хст.4 хст.5)

  Тариф (руб / кВт)

  Сума (руб / рік) (ст.6х ст.7)

  Сума (руб / міс) (ст.8 / 12 міс.)

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  електроенергія всього

  в т.ч.:

  Комп'ютери, 6

  0,3

  1,3

  1 495

  583,05

  5,88

  3428,334

  285,69

  Принтери, 3

  0,1

  1,15

  672

  77,28

  5,88

  454,4

  37,9

  Джерело безперебійного живлення

  0,3

  1,3

  1 495

  583,05

  5,88

  3428,3

  285,7

  Освітлення (світлова енергія)

  1,3

  1

  1 495

  1943,5

  5,88

  11427,78

  952,315

  Разом

  18738,85

  1561,57

  Витрати на опалення залишаться на рівні - 24376,30 руб в рік.

  Витрати на споживання води скоротяться до 2010,96 руб. на рік.

  Комунальні витрати, складуть - 43115,15 руб в рік.

  Витрати на охорону праці складуть - 3498, 00 руб.

  Скоротяться витрати на канцелярські товари, так як в службі скоротитися гостра необхідність в ручках, кількості картриджів.

  Таблиця 27

  Витрати на канцелярські товари

  найменування матеріалу

  Кількість комплектів, найменувань шт.

  Ціна комплекту, р.

  Річні витрати, р.

  папір

  25

  120

  3000

  ручка

  130

  20

  2600

  картридж

  4

  750

  3000

  Заправка картриджа

  8

  363

  2904

  Зошити, журнали

  100

  42

  4200

  Інші канцелярські товари

  150

  60

  9000

  всього

  417

  -

  24704

  Допомога по тимчасовій непрацездатності (2-х денний лікарняний) складе 5365,56 руб. Зведемо отримані дані про рівень витрат на організацію роботи планово-економічного відділу в таблицю 28.

  Таблиця 28

  Аналіз загальногосподарських витрат на утримання відділу ВЕО на ТОВ «Птахокомбінат»

  Найменування і номер статті

  Найменування подстатьі

  План без урахування оптимізації, руб.

  План з урахуванням оптимізації, руб.

  відхилення

  +/-

  1. Витрати на оплату праці АУП

  У планово-економічному відділі

  2249856

  1718640

  -531216

  3. Інші управлінські витрати

  Витрати на придбання канцелярського приладдя, бланків.

  48056

  24704

  -23352

  6. Утримання будинків і споруд загальнозаводського характеру

  Комунальні витрати.

  52048,94

  43115,15

  -8933,79

  7. Амортизація і ремонт основних засобів загальнозаводського характеру

  амортизація комп'ютерів

  33735

  55515

  21780

  9. Витрати з охорони працю і техніці безпеки загальнозаводського характеру

  Аптечки, мило, госп інвентар, вода

  3660

  3498

  -162

  11. Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

  Придбання навчальних посібників, навчання співробітників

  5000

  17000

  12000

  16. 2-х денний лікарняний

  лікарняний

  7154,08

  5365,56

  -1788,52

  Разом в рік

  2399510,02

  1867837,71

  -531672,31

  Разом в місяць

  +199959,1683

  +155653,1425

  -44306,02583

  В квартал

  599877,505

  +466959,4275

  -132918,0775

  Частка АУП витрат в собівартості продукції

  0,02

  0,01

  -0,01

  Довідково:

  Трудомісткість виконуваних робіт, год / рік

  1995

  1 495

  +500

  Продуктивність управлінської праці, функції / день

  8

  12

  +4

  З таблиці випливають такі висновки, що у зв'язку з автоматизованою роботі, навіть при збереженні деяких статей витрат на колишньому рівні підприємство отримує значну економію.

  Розрахуємо економічний ефект від проведених заходів.

  Економічний ефект [economic effect, economic results] - різниця між результатами економічної діяльності (напр., Продуктом в вартісному вираженні) і витратами, зробленими для їх отримання і використання.

  У нашому випадку економічний ефект представить собою «умовну економію». Умовна економія - це економія, яка виходить від зниження експлуатаційних витрат у результаті впровадження нової техніки, програмного забезпечення, технології протягом року.

  Розраховується умовна економія в нашому випадку за формулою:

  Е = Зруч - Завт, (24)

  Е = 2399510,02- 1867837,71 = 531672,31руб. на рік

  Таким чином, економія в місяць (Е) для автоматизованого способу роботи з використанням програмного модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» становить: 531672,31руб. на рік.

  Так само підвищиться показник ефективності управління. Скоротиться частка витрат на управління в собівартості на 0,002 пункту, що прямо вказує на зниження собівартості продукції. Ущільнився фонд часу роботи одного економіста, що призведе до збільшення виконуваних економістом функцій, а відповідно підвищення продуктивності управлінської праці.

  Це доводить попередні висновки про взаємозалежність рівня автоматизації робіт і продуктивності праці.


  інвестиційне обгрунтування заходів.

  Одним з фундаментальних понять ринкової економіки є поняття інвестиції - «витрати на виробництво і накопичення засобів виробництва і збільшення матеріальних запасів». Інвестиції - це найбільш важливий і дефіцитний ресурс російської економіки, использ ование якого дозволяє удосконалювати виробництво, покращувати продукцію, збільшувати кількість робочих місць і т.д.

  Визначимо розмір необхідних інвестицій. При автоматизації можливо організувати одне автоматизоване робоче місць економіста. Для цього необхідно придбати один програмний модуль «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів», одну додаткову ліцензію на. Укласти договір про навчання співробітників з видачею ліцензії на коригування програми одного програміста, і доопрацювання програми під потреби ТОВ «Птахокомбінат» що в сумі складе 122000,00 руб. Вартість придбаного програмного продукту для ТОВ «Птахокомбінат» складе (Таблиця 29). Дана сума буде витратами при впровадженні програмного для ТОВ «Птахокомбінат».

  Таблиця 29

  Прайс-лист на програмний продукт «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів»

  Програмний продукт

  Рекомендована роздрібна ціна, руб.

  Придбання програмного продукту в тому числі:

  програмний модуль «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів»

  12000

  Додаткова ліцензія

  23000

  Разом

  35000

  Доопрацювання програми під потреби ТОВ «Птахокомбінат»

  70000

  Навчання співробітників

  17000

  Разом

  122000


  Оскільки одним з основних блоків в моєму дипломному проекті є впровадження програмного продукту, то показник ефективності визначає всі позитивні результати, які можуть бути досягнуті при його використанні. Витрати на впровадження програмного продукту носять характер інвестицій - довготривалих вкладень капіталу з метою отримання прибутку.

  Фінансування здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВ «Птахокомбінат» минулих років.

  Підсумковий розрахунок ефективності інвестицій в випускної кваліфікаційної роботі ми проводили за традиційною методикою.

  Оцінка грошових потоків проводилася за трьома групами: операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Після розрахунку чистих грошових надходжень для оцінки ефективності проводився розрахунок коефіцієнтів дисконтування. Облік інфляції і ризиків при цьому здійснювала шляхом коригування ставки дисконтування. Приплив грошових коштів з виробничої діяльності - це різниця між виручкою від реалізації продукції (послуг) без податку на додану вартість і витратами на виробництво цієї продукції без урахування амортизаційних відрахувань.

  Грошовий потік від інвестиційної діяльності включає надходження від продажу активів підприємства за вирахуванням платежів за знову придбані активи. Витрати на придбання активів в майбутні періоди діяльності повинні бути розраховані з урахуванням інфляції на основні фонди за їх видами і на нематеріальні активи.

  Грошовий потік від фінансової діяльності враховує вклади власників підприємства, власний акціонерний капітал, довгострокові та короткострокові позики, відсотки за вкладами за вирахуванням сум на погашення позик і дивіденди.

  Розрахунковий період показаний в кварталах. Якщо в якості періоду вибирається місяць або рік, то процентні ставки в розрахункових формулах повинні бути скориговані. Ставки дисконтування та інфляції змінюються відповідно до прогнозних значень, що задаються автором розрахунку з урахуванням економічного стану економіки і відомих тенденцій її розвитку.

  Передбачається, що впроваджена програма «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» без істотних змін буде використовуватися протягом 3 роки, що становить 12 кварталів. Дані для розрахунку економічної ефективності від застосування програмного продукту наведені в таблиці 30.

  Таблиця 30

  Дані для розрахунку ефективності впровадження програмного модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів»

  показники

  Впровадження і використання програмного продукту

  Обсяг коштів, що інвестуються (ІС)

  122000,00 руб.

  Джерело інвестованих коштів

  Власні кошти

  Період експлуатації програмного продукту без істотних змін (Т)

  3 роки

  умовна економія

  531672,32 руб.

  Період навчання співробітників

  1-4 квартали


  Амортизація за своєю економічною природою, будучи відрахуванням, покликаним забезпечити накопичення коштів для компенсації зносу основного капіталу, не перестає бути власністю підприємства, хоча і віднімається з його прибутку. Тому цілком логічно включати нараховану амортизацію в грошовий потік (грошові надходження). Так, як програмне забезпечення необхідно доопрацювати під потреби підприємства, це буде відбуватися протягом першого кварталу, то на враховувати його як нематеріальний актив філія зможе в другому кварталі.

  Так само мною був розрахований IRR (Internal Rate of Return, IRR), який визначає максимальну вартість капіталу, що залучається, при якій інвестиційний проект залишається вигідним.

  Для оцінки величини коефіцієнта IRR цього ставка дисконту встановлена ​​постійної і підібрана така її величина, при якій в нормативний термін окупності дисконтовані інвестиції дорівнюють дисконтованих інвестиційних вкладень.

  Розрахунок оцінки ефективності інвестицій представлений в таблиці 32. Розрахунок IRR представлений в таблиці 32.

  Розрахункові показники інвестиційного проекту представлені в таблиці 31.

  Таблиця 31

  Показники ефективності інвестиційного проекту

  Показники ефективності

  символ

  Од. вим.

  Формула

  значення

  норма

  Чистий приведений дохід

  NPV

  тис. руб.

  Рnд-Icmд

  1041 748

  > 0

  Індеск рентапбельності

  РІ

  Рnд / Icmд

  9,96

  > 1

  Внутрішня норма рентабельності

  IRR

  %

  NPV = О

  41,47%

  >% Кредиту

  Термін окупаемостіс урахуванням дисконтування

  РРД

  рік

  Icmд / Рnд

  0,30

  3

  Термін окупності без урахування дисконтування

  РР

  рік

  Icm / Рn

  0,23

  3

  К-т ефективності інвестицій (облікова прибутковість)

  ARR

  %

  Рnо / Icm

  233%

  > NPV


  Наочно динаміку грошових потоків можна розглянути на малюнку 3

  Малюнок 3 - Показники ефективності інвестиційного проекту

  Таблиця 32

  Розрахунок ефективності запропонованих заходів - впровадження модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» в ВЕО ТОВ «Птахокомбінат»

  Показники / період

  місяці

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  всього

  ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Грошові притоки (доходи)

  тис. руб.

  0

  151 423

  151 423

  151 423

  151 423

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  1 705 322

  умовна економія

  тис. руб.

  -18 505

  132 918

  132 918

  132 918

  132 918

  138 585

  138 585

  138 585

  138 585

  138 585

  138 585

  138 585

  1 941 021

  Амортизаційні відрахування

  тис. руб.

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  18505

  222060

  Сальдо грошового потоку від операційної діяльності

  тис. руб

  0

  151 423

  151 423

  151 423

  151 423

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  1 705 322

  ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Грошові відтоки (витрати)

  122 000

  122 000

  Загальні капіталовкладення (інвестиції проекту) - едіноврр

  тис.руб

  122 000

  122 000

  Сальдо грошового потоку від інвестиційної діяльності

  тис. руб

  -122 000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -122 000

  ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Грошові притоки (доходи)

  122 000

  122 000

  Власні кошти

  тис. руб.

  122 000

  Сальдо грошового потоку від фінансової діяльності

  тис. руб

  122 000

  -0

  -0

  -0

  -0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  121 999

  Сальдо сумарного потоку

  тис. руб

  0

  151 423

  151 423

  151 423

  151 423

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  1 705 321

  Чисті грошові надходження для оцінки ефективності

  тис. руб

  -122 000

  151 423

  151 423

  151 423

  151 423

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  1 583 321

  то ж наростаючим підсумком

  -122 000

  29 423

  180 846

  332 269

  483 692

  640 781

  797 871

  954 961

  1112051

  1269141

  142 231

  1 583 321

  ДИСКОНТУВАННЯ

  норма дисконтування

  %

  9,9%

  9,5%

  9,2%

  8,9%

  8,5%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  інфляція

  %

  10,0%

  9,9%

  9,7%

  9,6%

  9,5%

  9,4%

  9,2%

  9,1%

  9,0%

  8,8%

  8,7%

  8,6%

  то з облік. инфл.

  19,9%

  19,4%

  18,9%

  18,5%

  18,0%

  17,6%

  17,4%

  17,3%

  17,2%

  17,0%

  16,9%

  16,8%

  коефіцієнт дисконтування

  0,95

  0,91

  0,87

  0,83

  0,80

  0,77

  0,74

  0,71

  0,69

  0,66

  0,63

  0,61

  Чиста поточна вартість

  тис. руб

  -116218

  137 758

  131 800

  126360

  121 539

  121411

  116 562

  111 976

  107638

  103532

  99 645

  95 965

  1 157 966

  то ж наростаючим підсумком

  тис. руб

  -116218

  21 540

  153 340

  279700

  401 238

  522649

  639 210

  751 186

  858824

  962356

  1062002

  1157 966

  Загальні капіталовкладення дисконтовані

  тис. руб

  116 218

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  116 218


  Таблиця 33

  Розрахунок IRR (Internal Rate of Return, IRR) заходів - впровадження модуля «Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів» в ВЕО ТОВ «Птахокомбінат»

  показники

  період

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  всього

  Сальдо сумарного потоку

  тис. руб

  0

  151 423

  151 423

  151 423

  151 423

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  1705322

  Чисті грошові надходження для оцінки ефективності

  Pn

  тис. руб

  -122000

  151 423

  151 423

  151 423

  151 423

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  157 090

  1583322

  то ж наростаючим підсумком

  -122000

  29 423

  180 846

  332 269

  483 692

  640 782

  797 872

  954 962

  1 112 052

  1 269 142

  1 426 232

  1 583 322

  ДИСКОНТУВАННЯ

  норма дисконтування

  %

  9,9%

  9,5%

  9,2%

  8,9%

  8,5%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  8,2%

  інляція

  %

  10,0%

  9,9%

  9,7%

  9,6%

  9,5%

  9,4%

  9,2%

  9,1%

  9,0%

  8,8%

  8,7%

  8,6%

  то з облік.инфл.

  41,47%

  IRR

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  41,5%

  коефіцієнт дисконтування

  0,91

  0,82

  0,74

  0,67

  0,61

  0,55

  0,50

  0,45

  0,41

  0,37

  0,34

  0,31

  Чиста поточна вартість

  Рnд

  тис. руб

  -110 540

  124 311

  112 634

  102 053

  92 467

  86 916

  78 752

  71 354

  64 651

  58 578

  53 076

  48 090

  782 342

  то ж наростаючим підсумком

  тис. руб

  -110 540

  13 771

  126 405

  228 458

  320 925

  407 841

  486 593

  557 947

  622 598

  681 177

  734 252

  782 342

  Загальні капіталовкладення дисконтовані

  Icmд

  тис. руб

  116 218

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  116 218


  З розрахунків оцінки ефективності процесу оптимізації планово-економічного відділу ТОВ «Птахокомбінат» можна зробити наступні висновки:

  1 Чистий приведений дохід склав - 1 041 748 руб. Чиста поточна вартість проекту - 116 218 руб., збільшила капітал ТОВ «Птахокомбінат» на цю суму в сучасному обчисленні, що може захистити інвестора від можливого ризику, в разі, якщо грошові надходження оцінені неточно, а проект не завершить свою економічну життя раніше наміченого терміну.

  2 Індекс рентабельності або рівень генеруються проектом доходів, одержуваних на одну одиницю капітальних вкладень становить -9,96 що знаходиться не нижче норми.

  3 Максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з даним проектом склав 41,47%, що є значно вище відсоткової ставки кредиту будь-якого комерційного банку. Якщо проект повністю фінансується за рахунок коштів, що інвестуються, то значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якого робить проект збитковим.

  4 Термін окупності інвестицій (Ток) склав 0,23 року, що нижче нормативного. Це характеризує мінімальний часовий проміжок, починаючи з якого для ТОВ «Птахокомбінат» початкові вкладення та інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, покриються сумарними результатами від його здійснення.

  5. Коефіцієнт ефективності інвестицій склав 233%, це говорить про те, що заходи рентабельні.

  Ми можемо зробити наступні висновки.

  ВЕО є самостійним структурним підрозділом ТОВ «Птахокомбінат». Згідно зі штатним розкладом, чисельність персоналу у відділі головного бухгалтера становить 35 осіб. Річний фонд робочого часу одного працівника 1995 годин. Витрати на утримання ВЕО до реорганізації становлять 2399510,02 руб. на рік.

  Після проведеного аналізу фінансово-економічних показників діяльності ТОВ «Птахокомбінат» ми прийшли до висновку про необхідність підвищення продуктивності праці економістів, зниження собівартості продукції за рахунок зниження рівня витрат на утримання адміністративного персоналу. Таким чином, перед нами була поставлена ​​задача оптимізація діяльності ВЕО. Ресурсом для процесу реорганізації ми вибрали програмний модуль «« Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів », після впровадження якої значно знизилася трудомісткість робіт економістів і підвищиться їх продуктивність. Річний фонд робочого часу працівника скоротився до 1545 годин. Таке зниження трудовитрат створює передумови для умовного вивільнення працівників ВЕО. Економічний ефект склав «умовну економію» від зниження витрат на управлінські витрати в сумі - 531672,31руб. при інвестиціях в розмірі 122000 руб.

  Все це говорить про високу ефективність запропонованих заходів.

  3.4 Резерви підвищення продуктивності праці на ТОВ «Птахокомбінат»  Важливим етапом аналітичної роботи на ТОВ «Птахокомбінат» є пошук резервів для підвищення продуктивності праці, які пов'язані з поліпшенням якості продукції. Висока якість сприяє зниженню витрат за рахунок збільшення частки продукції, яку можна продати, зменшення випадків повернення і переробки неякісних виробів.

  Ці резерви підвищення продуктивності праці можна клас і ваних таким чином:

  - Підвищення технічного рівня виробництва в результаті механізації і автоматизації виробництва; впровадження нових видів обор у нання і технологічних процесів; поліпшення конструктивних властивостей виробів; підвищення якості сировини і застосування нових до н структивно матеріалів;

  - Поліпшення організації виробництва і праці шляхом підвищення норм праці та розширення зон обслуговування; зменшення числа робочих, які виконують норми; спрощення структури управління; механізація облікових і обчислювальних робіт; підвищення рівня спеціалізації пр про ництва;

  - Зміна зовнішніх природних умов ;

  - Структурні зміни у виробництві внаслідок зміни питомих ваг окремих видів продукції; трудомісткості вироб д жавної програми; частки покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; питомої ваги нової продукції.

  - Фактори зовнішнього середовища: (висока вартість енергії, соціальні чинники: алкоголізм, наркоманія знижує продуктивність; жорстке урядове регулювання у встановленні норм і правил організації виробництва ведуть до збільшення витрат і зниження продуктивності; загальна економічна ситуація; наприклад, при інфляції спостерігається зниження продуктивності; податкова політика: збільшення податків викликає підвищення цін і, отже, зниження продуктивності;

  Як нами було розраховано раніше, на продуктивність праці на ТОВ «Птахокомбінат» впливає позитивна чи негативна динаміка наступних показників:

  - втрати часу через хворобу, простоїв;

  - число відпрацьованих днів одним працівником;

  - середня тривалість робочого дня;

  - середньогодинна виробіток одного робітника;

  - питома вага робітників у загальній чисельності працівників;

  - зміна обсягу виробництва товарів;

  - зміна темпів зростання середньооблікової чисельності працюючих;

  - зміна темпів зростання обсягу виробництва товарів;

  - обсяг виробництва товарів;

  - чисельність різних груп працівників;

  - річний фонд робочого часу;

  - витрати на оплату праці;

  - трудомісткість і зарплатоемкость виробів.

  Саме дані показники ми пропонуємо використовувати в якості резервообразующіх для підвищення продуктивності праці.

  висновок

  В процесі написання дипломної роботи були розглянуті різні сторони фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Птахокомбінат» за кілька років, а саме 2010-2011 роки.

  Продуктивність праці є найважливішими показниками економічного зростання. Вона вимірюється як загальний обсяг продукції, поділений на кількість витраченого, на його виробництва праці. Це середній продукт праці, або вироблення одного працівника за одну годину.

  Загальна чисельність працівників ТОВ «Птахокомбінат» скоротилася на 6 осіб порівняно з 2010 роком. Скорочення чисельності пр про спливло по категорії робітників на 7 осіб або 1,03%, чисельність сл у жащих зросла на 1 людину.

  Вертикальний аналіз структури працівників показує, що 90,9% і 90,7% припадає на категорію робітників і 7% і 7,2% на категорію сл у жащих в попередньому і поточному періодах відповідно.

  Загальний оборот робочої сили по ТОВ «Птахокомбінат» можна рах і тать нормальним, проте збільшення обороту з вибуття є негативним моментом, і доцільно знайти можливості по створенню додаткових робочих місць збільшення випуску продукції з ц е ллю скорочення показника з вибуття. Коефіцієнт плинності кадрів (0,020) низький (бажане значення - 8%). Рівень трудової дисципліни знаходиться на достатньому рівні.

  Середній тарифний розряд робіт (4,2) вище, ніж у робітників (3,8). Це говорить про те, що фактичний кваліфікаційний рівень робітників нижче необхідного за планом. Адміністрації ТОВ «Птахокомбінат» в плані підготовки і перепідготовки робітничих кадрів необхідно передбачити підвищення кваліфікації робітників потрібних спеціальностей, яка визначається порівнянням фактичної чисельності робітників відповідних розрядів за фахом з плановою.

  У ТОВ «Птахокомбінат» збільшилася кількість відпрацьованих людино-днів на 21,34%, в той час, як середньооблікова чисельність ув е лічілась всього на 2,9%. Зменшилась кількість неявок на роботу на 13,59%, що є позитивною тенденцією. Значно зменшилася кількість цілоденних простоїв (34,3% до попереднього року). Слід зазначити б про леї, ніж дворазове збільшення неявок через хворобу, і скорочення неявок з дозволу адміністрації. Збільшення невиходів через хворобу або їх стабільне значення протягом тривалого періоду може бути тільки результатом поганого стану охорони праці і техніки безпеки. Збільшився явочний фонд робочого часу з 169,5 до 204,8 людино-днів на одного робітника. Істотно збільшився корисний фонд рабоч е го часу на (282,4 години) за рахунок скорочення простоїв.Збільшилася ін про тривалість робочого дня на 0,11 години.

  Питома вага втрат робочого часу в структурі номінального фонду робочого часу скоротився на 14,18%, і в цьому значущу роль зіграло скорочення цілоденних простоїв на 29,35 дня на одного робітника.

  Темп приросту виручки від реалізації продукції склав 5,2%. Виручка від реалізації зросла як за рахунок обсягу реалізації, так за рахунок цін на реалізовану продукцію. Продуктивність праці в порівнянні з попереднім роком, зросла на 1,06%, а трудомісткість знизилася на 0,6%. Підвищення продуктивності праці пояснюється підвищенням мотивації праці за рахунок збільшення фонду заробітної плати на 28%. Як наслідок цього, відбулося також і збільшення середньомісячної заробітної плати працівників на 29%, темп приросту якої навіть вище темпу приросту загального фонду заробітної плати за рахунок зниження чисельності персоналу.

  У 2011 році продуктивність праці зросла на 194,7 тис. Руб. основною причиною зростання є збільшення обсягу випуску продукції, що випускається і відповідно продуктивності на 215393,26 тис. руб., а сн і ються чисельності працівників забезпечило зниження продуктивності праці на 278,12 тис. руб.

  На рівень продуктивності праці безпосереднє возде йствіе надають такі чинники як технічний прогрес, якість робочої сили, соціально-трудові відносини, організація і умови праці, ефективність розподілу, поєднання різних ресурсів.

  Зростання продуктивності праці, в кінцевому рахунку, означає економію праці, збереження робочого часу.

  З розрахунків оцінки ефективності процесу оптимізації планово-економічного відділу ТОВ «Птахокомбінат» можна зробити наступні висновки:

  1 Чистий приведений дохід склав - 1 041 748 руб. Чиста поточна вартість проекту - 116 218 руб., збільшила капітал ТОВ «Птахокомбінат» на цю суму в сучасному обчисленні, що може захистити інвестора від можливого ризику, в разі, якщо грошові надходження оцінені неточно, а проект не завершить свою економічну життя раніше наміченого терміну.

  2 Індекс рентабельності або рівень генеруються проектом доходів, одержуваних на одну одиницю капітальних вкладень становить -9,96 що знаходиться не нижче норми.

  3 Максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з даним проектом склав 41,47%, що є значно вище відсоткової ставки кредиту будь-якого комерційного банку. Якщо проект повністю фінансується за рахунок коштів, що інвестуються, то значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якого робить проект збитковим.

  4 Термін окупності інвестицій (Ток) склав 0,23 року, що нижче нормативного. Це характеризує мінімальний часовий проміжок, починаючи з якого для ТОВ «Птахокомбінат» початкові вкладення та інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, покриються сумарними результатами від його здійснення.

  5. Коефіцієнт ефективності інвестицій склав 233%, це говорить про те, що мерпоріятія рентабельні.

  ВЕО є самостійним структурним підрозділом ТОВ «Птахокомбінат». Згідно зі штатним розкладом, чисельність персоналу у відділі головного бухгалтера становить 35 осіб. Річний фонд робочого часу одного працівника 1995 годин. Витрати на утримання ВЕО до реорганізації становлять 2399510,02 руб. на рік.

  Після проведеного аналізу фінансово-економічних показників діяльності ТОВ «Птахокомбінат» ми прийшли до висновку про необхідність підвищення продуктивності праці економістів, зниження собівартості продукції за рахунок зниження рівня витрат на утримання адміністративного персоналу. Таким чином, перед нами була поставлена ​​задача оптимізація діяльності ВЕО. Ресурсом для процесу реорганізації ми вибрали програмний модуль «« Аналіз продуктивності праці виробничих підрозділів », після впровадження якої значно знизилася трудомісткість робіт економістів і підвищиться їх продуктивність. Річний фонд робочого часу працівника скоротився до 1545 годин. Таке зниження трудовитрат створює передумови для умовного вивільнення працівників ВЕО. Економічний ефект склав «умовну економію» від зниження витрат на управлінські витрати в сумі - 531672,31руб. при інвестиціях в розмірі 122000 руб. Все це говорить про високу ефективність запропонованих заходів.

  В ході виконання цієї роботи було засвоєно, що підвищення ефективності праці є важливим завданням у будь-якій суспільно - економічної формації. Основними факторами, що впливають на підвищення продуктивності праці, є підвищення технологічного рівня виробництва, вдосконалення управління на виробництві, зміна обсягу і структури виробництва, різні галузеві фактори.

  Список використаних джерел

  1. Російська Федерація. Закони. Цивільний кодекс Російської Федерації: офіц. текст.- М .: Іспит, 2009.- 304 с.

  2. Федеральний закон «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» в ред. від 02.01.2010г. № 22.

  3. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації». ПБО 1/98. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 09.12.98 № 60н.

  4. Баринова В.А. Організаційне проектування: Підручник. - М .: Инфра, 2009. - 399 с.

  5. Басовский, Л. Є. Економічний аналіз: Учеб. посібник / Л.Є. Басовский, А.М. Луньова, А.Л. Басовский. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 222 с.

  6. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. Підручник. 4-е изд. - М .: Фінанси і статистика 2009.

  7. Богаченко, В.М. Бухгалтерський облік Учеб. допомога. / В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова. М.М. Хахонова. - Ростов н. / Д: Фенікс. - 2011. - 576с.

  8. Гіляровський, Л.Т. Економічний аналіз: Підручник. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 615с.

  9. Голубєв С.С. Економічна оцінка інвестицій: Конспект лекцій. / Голубєв С.С.- Москва: МГУІ, 2011.-56 с.

  10. Донцова, Л.В. Аналіз фінансової звітності: Учеб. допомога. / Л.В. Донцова, Н.А. Нікіфорова.- М .: Річ навіть і Сервіс, 2009. - 336 с.

  11. Келлер-Пфрундер А. Індивідуалізація економіки персоналу // Проблеми теорії і практики управління. - 2011.- № 2. - С.95.

  12. Комарова Н. Мотивація праці та підвищення ефективності роботи .// Людина і працю.- 2011. - №10.- З 12-15.

  13. Маркар'ян, Е.А., Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз: Учеб. допомога. / Е.А. Маркар'ян, Г.П. Герасименко. - Ростов н / д: РГЕУ (РИНХ), 2009. - 524 с.

  14. Мотивація персоналу .// Питання економіки, - 2011, - №2. стр.76-91.

  15. Пястлов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник. - М .: Академічний проект, 2005Савіцкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ-Москва: Екоперспектіва 2009.

  16. .Семенов А: Продуктивність праці та перспективи економічного зростання // Економіст - 2011 - № 2. Стор. 24-34.

  17. Сінк Д.С. Управління продуктивністю: планування, вимірювання та оцінка, контроль і підвищення, - М: 2011.

  18. Філатов, О.К., Козловских Л.А., Цвєткова Т.Н. Планування, фінанси та управління на підприємстві. / О.К. Філатов, Л.А. Козловских, Т.Н. Цветкова- М .: Фінанси і статистика, 2008. - 384 с.

  19. Фінансовий бізнес - план: Учеб. посібник / За ред. проф. В.М. Попова. - М .: Фінанси і статистика, 2009. - 480 с.

  20. Шеремет, А.Д. Методика фінансового аналізу: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 208с.

  21. Л.К. Гаврилюк // Російський податковий кур'єр. - 2010. - № 9. - С. 13-26.

  22. Автоматизація стартує з бухобліку // CNews [Електронний ресурс]: видання про високі технології / Холдинг-РБК. - Електрон. журн. - М .: Холдинг-РБК, 2009. - Режим доступу: http://www.cnews.ru, вільний. - Загл. з екрану.

  23. Інформаційні системи в економіці: Підручник / За ред. проф. В.В. Діка. - М .: Фінанси і статистика, 2009 г.

  24. Охорона праці [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - М .: Альянс-Медія, 2008. - Режим доступу: http://www.tehbez.ru, вільний. - Загл. з екрану.

  25. Управління трудовими ресурсами: справоч. посібник / За заг. ред. Л.А. Костіна М: 2010.

  26. Економіка підприємства: Підручник / За ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - 3-е изд., Пер. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 року.

  27. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - 2-е изд., Пер. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2007..

  28. Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. О.І. Волкова, О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Пер. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2010 року.

  29. Економіка підприємства: Підручник - 2-е изд., Испр. і доп. / Семенов В.М., Баєв І.А. та ін. / За ред. В.М. Семенова - М .: Центр економіки і маркетингу, 2008.

  30. Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимальних рішень, фінансове прогнозування. Навчальний посібник. Під ред. М.І. Баканова, А.Д. Шеремета. - М .: Фінанси і статітсітіка 2009.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Удосконалення аналізу продуктивності праці ТОВ "Птахокомбінат"

  Скачати 148.69 Kb.