• Виконавець: студентка Е-4с-1а заочного
 • ВОРОНІЖ 2008


 • Дата конвертації11.06.2018
  Розмір157.81 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 157.81 Kb.

  Удосконалення і організація производствав реалізація цукрових буряків на прикладі СХА Куликівський

  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  ФГТУ ВПО Воронезький державний аграрний університет ім. К.Д. Глінки

  Кафедра організації і підприємницької діяльності в АПК


  ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

  На тему: «Удосконалення організації виробництва і реалізації цукрових буряків і продукції її переробки на прикладі СГВК« Куликівський »Усманского району Липецької області»


  Допустити до захисту

  Завідувач кафедри


  Д.е.н., проф .____________ К.С.Тернових

  «_____» _____________

  число місяць рік

  Виконавець: студентка Е-4с-1а заочного

  відділення за фахом «Економіка

  і управління на підприємстві АПК

  керівник:

  к.е.н., доцент Звягін Микола Олександрович

  ВОРОНІЖ 2008


  зміст

  Вступ

  1. Сучасний стан виробництва цукрових буряків і цукру в Російській Федерації

  2. Організаційно-економічна характеристика СГВК «Куликівський» Усманского району Липецької області..20

  2.1.Пріродно-географічні умови господарювання

  2.2.Економіческая характеристика СГВК «Куликівський

  2.3.Характерістіка галузі рослинництва

  2.4.Характерістіка галузі тваринництва

  2.5.Аналіз фінансової стійкості СГВК «Куликівський

  2.6.Економіческая ефективність діяльності СГВК «Куликівський» ...

  3. Сучасний стан та економічна ефективність організації виробництва і реалізації цукрових буряків в СГВК «Куликівський

  3.1.Роль і місце цукрових буряків у виробничій діяльності підприємства

  3.2.Технологія вирощування цукрового буряка в господарстві

  3.3.Характерістіка організації виробництва цукрових буряків в СГВК «Куликівський»

  3.4.Економіческая характеристика виробництва цукрових буряків

  3.5.Взаімоотношенія СГВК «Куликівський» з цукровим заводом з переробки цукрових буряків

  4. Удосконалення організації виробництва і реалізації цукрових буряків і продукції її переробки в СГВК «Куликівський

  5. Охорона навколишнього середовища

  Висновки і пропозиції

  Список використаної літератури

  додатки


  Вступ

  Висока продуктивність цукрових буряків - один з основних факторів, що впливають на зниження собівартості та підвищення рентабельності її виробництва, яка в свою чергу обумовлена ​​досконалістю технології, зберігання і отримання цукру при переробці бурякосировини на заводі. Для того, щоб виростити високий урожай з хорошими технологічними параметрами якості коренеплодів, необхідно строго виконувати розроблені вченими зональні рекомендації. Порушення хоча б одного з елементів технології може привести до значного зниження врожаю і виходу цукру з гектара посівів.

  Таким чином, дана тема дипломного проекту дуже актуальна в даний час, так як бурякоцукровий продуктовий під комплекс в ЦЕР займає значне місце і переробка цукрових буряків є вигідним і для господарства СГВК «Куликівський», попит на цю продукцію зростає. Тому необхідно приділити увагу розвитку і вдосконаленню даної галузі, яка в господарстві, на жаль, поступово приходить в занепад.

  Отже, головною метою дипломного проекту є розробка рекомендацій щодо вдосконалення організацій та підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків.

  Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження:

  · Аналіз загальної економічної характеристики господарства, в тому числі докладний розгляд галузей рослинництва і тваринництва;

  · Аналіз фінансової стійкості СГВК «Куликівський»;

  · Розгляд економічної ефективності всієї діяльності господарства;

  · Визначення ролі і місця цукрових буряків у виробничій діяльності господарства;

  · Аналіз організації виробництва цукрових буряків і її економічної ефективності;

  · Аналіз взаємин СГВК «Куликівський» з цукровим заводом з переробки цукрових буряків;

  · Запропонувати основні заходи щодо вдосконалення організації виробництва і реалізації цукрових буряків і продукції її переробки.

  Об'єктом дослідження послужив СГВК «Куликівський» Усманского району Липецької області.

  Вихідними даними для написання дипломного проекту були: бухгалтерська звітність СГВК «Куликівський» за 2004-2006 роки, нормативно-довідкова література, література з досліджуваної проблеми.

  У процесі роботи над дипломним проектом використовувалися наступні методи дослідження:

  1. статистико-економічний;

  2. метод порівняння;

  3. розрахунково-конструктивний;

  4. монографічний;

  5. балансовий та інші.


  1. Сучасний стан виробництва цукрових буряків і цукру в Російській Федерації

  До початку ринкових перетворень вирощуванням цукрових буряків в Російській федерації займалися 5600 сільгосппідприємств, насіння культури розмножувалися в 96 спеціалізованих насінницьких господарствах і оброблялися на 5 насіннєвих заводах. Переробка цукрових буряків проводилася на 85 цукрових заводах. В період 1986-1990 рр. в Росії щорічно вироблялося 2,85 млн. т цукру з цукрового буряка (71,5%) і 1,15 млн. т з цукру-сирцю (28,5%), а ще близько 1,7 млн. т цукру завозилося з України. Таким чином, рівень самозабезпеченості РФ буряковим цукром знаходився на рівні 50%.

  За роки реформ частка продукту, що виробляється з власних сировинних ресурсів, неухильно знижувалася. В період 1996-2000 рр. з цукрових буряків щорічно вироблялося тільки 1,48 млн. т цукру (24% від загального обсягу споживання), тоді як імпортованого сирцю вироблялося понад 4,5 млн. т. (76%). Таким чином, держава втратила продовольчу безпеку по цьому стратегічному продукту харчування.

  Високі внутрішні ціни на цукор і прийнятий в 2005 р. безстроковий режим імпорту зробили досить привабливими інвестиції бурякоцукровий комплекс Росії. У різних регіонах все частіше з'являються приклади ефективного вкладення коштів в:

  · Розширення посівних площ цукрових буряків усіма господарствами, з урахуванням сівозміни, віддаленості від цукрових заводів і стану грунту (кислотністю ін.);

  · Авансування і поставку ТМЦ платоспроможним господарствам;

  · Розвиток власних агрофірм;

  · Створення при цукрових заводах власних машинотракторних станцій (включаючи збиральні комплекси та мікроавтобуси із запчастинами та обладнанням по ремонту сільськогосподарської техніки);

  · Усунення вузьких місць технологічного ланцюжка на цукрових заводах, зниження енергоємності та матеріаломісткості виробництва цукру;

  · Розвиток інфраструктури по збиранні, транспортуванні, приймання та зберігання цукрових буряків;

  · Розвиток інфраструктури зі зберігання і перевалки цукру і побічних продуктів (меляси і гранульованого жому);

  · Газифікація і запуск нових жомосушильна установок з грануляторами;

  · Збільшення потужностей з переробки цукрових буряків.

  Продуктивність російського бурякоцукрового комплексу, починаючи з 1999р., Постійно збільшується. Особливо динамічне зростання виходу бурякового цукру з гектара посівів спостерігалося в усіх регіонах в 2004-2006рр. (Крім Північного Кавказу).

  Висока продуктивність цукрових буряків - один з основних факторів, що впливають на зниження собівартості та підвищення рентабельності її виробництва, яка в свою чергу обумовлена ​​досконалістю технології, зберігання і отримання цукру при переробці бурякосировини на заводі. Для того, щоб виростити високий урожай з хорошими технологічними параметрами якості коренеплодів, необхідно строго виконувати розроблені вченими зональні рекомендації. Порушення хоча б одного з елементів технології може привести до значного зниження врожаю і виходу цукру з гектара посівів. / 3 /

  На думку доктора сільськогосподарських наук, члена РАСГН А.В. Корнієнко, для здешевлення виробництва в бурякоцукрової галузі необхідно:

  · Забезпечити цукрові заводи сировиною для переробки його в оптимальні терміни (80-120 діб);

  · Строго дотримуватися технологічну дисципліну;

  · Застосовувати прогресивні низько-витратні ресурсозберігаючі технології обробітку буряків;

  · Замінити витрачаються ресурси на низько витратні (хімічні препарати на біологічні засоби і агротехнічні прийоми).

  Забезпечення переробки буряка протягом 80-120 діб - основна умова здешевлення виробництва цукру, оскільки при цьому найбільш раціонально окупаються кошти, витрачені на підготовку цукрового заводу до сезону цукроваріння, і включаються зайві втрати через тривале зберігання сировини.

  У зв'язку з цим доцільно об'єднання цукрового заводу зі бурякосійними господарствами в агрокомбінат, так як господарствам з таким завданням поодинці не впоратися. У той же час заводу важко поповнювати оборотні кошти господарств, необхідні для виробництва необхідної кількості цукрових буряків. На допомогу йому необхідна керуюча інвестиційна компанія, разом з якою на паритетних засадах можна було б реально допомогти бурякосійним господарствам придбати насіння, добрива, гербіциди, ПММ, запасні частини для відновлення техніки, а найбільш слабким господарствам - надати в оренду техніку для проведення польових робіт. Для цього цукрового заводу і керуючої компанії слід створити на паях машинно-технологічну станцію з відповідним набором бурякової техніки.

  Але паралельно з реформуванням бурякоцукрової галузі шляхом кооперації та інтеграції сільгосп. Виробників, цукрових заводів і інвестиційних компаній, необхідно досягти сучасного конкурентоспроможного рівня виробництва продукції на основі застосування кращих світових досягнень. / 12 /

  Л.С. Зенін, кандидат технічних наук і Г.Я. Сергєєв, кандидат сільськогосподарських наук говорять про те, що в практику вітчизняного буряківництва необхідно впроваджувати прогресивні зарубіжні технології. / 8 /

  У Західній Європі (Німеччина, Франція та ін.) Середній рівень врожайності цукрових буряків перевищує 50-60 т / га. У Центральному Черноземье Росії навіть при найвищому рівні агрофона отримують не більше 40-50 т / га.

  Дослідження ВНІІСС та інших наукових установах показують, що європейську техніку і, в першу чергу, оборотні і поворотні плуги доцільно використовувати на російських полях. Але поки нездоланний перешкодою для цього є їх висока вартість. Фахівці ВНІІСС рекомендують в російських умовах:

  1. використовувати в першу чергу відвальні і безвідвальну плуги вітчизняного виробництва;

  2. застосовувати глибоку отвальную оранку під пар і безотвальное осіннє глибоке розпушування грунту під цукрові буряки;

  3. поєднувати щодо дрібну (на 20-25 см) оранку з подальшим більш глибоким безвідвальним розпушуванням - чизелевание при основного обробітку під буряк. / 8 /

  Сучасні високопродуктивні і економічно вигідні технології передбачають точних посів високоякісного насіння на кінцеву густоту, з розрахунку 6-7 насіння на 1 м рядка або 1,3-1,4 ПЕ на 1 га.

  Посівний матеріал повинен мати лабораторну схожість не менше 90-95%, одноростковою - не менше 95-97%, вирівняність - не менше 90%. А також для отримання найбільш високих врожаїв повинні використовуватися насіння районованих сортів і гібридів.

  Зазначеним вимогам нині найбільш повно відповідають імпортні дражировані насіння.Однак при обробленні зарубіжних гібридів відзначені випадки захворювання буряка, як під час її вегетації, так і при післязбиральної зберіганні. Щоб уникнути цього, необхідно зібрати інформацію про досвід обробітку цього насіння в схожих за умовами господарствах.

  При відсутності захворювань зарубіжні гібриди за врожайністю перевершують районовані вітчизняні сорти на 25% або на 7-10 т / га і більше. Незважаючи на високу вартість імпортних дражированная насіння (4-5 тис. Руб / га) додаткові надбавки врожайності забезпечують прибуток, що досягає 7-9 тис. Руб / га. Сучасні технології не передбачають проведення післяпосівного досходове обробок, так як вони не вирішують проблеми засміченості, не виключають необхідності застосування гібріцідов і не скорочують їх витрата, але створюють небезпеку изреживания сходів, необгрунтовано збільшують витрати на обробіток буряка. / 16 /

  Забезпечити точний висів насіння можуть як пневматичні, так і механічні сівалки. В даний час господарствам пропонуються, в основному, пневматичні імпортні сівалки і їх вітчизняні аналоги. Якість роботи у них приблизно однакове, тому перевагу слід віддавати сівалок вітчизняного виробництва, так як вони в кілька разів дешевше імпортних. На промисловість продовжує випускати механічні сівалки ССТ-12В, які можуть забезпечити точний висів насіння за умови їх оснащенні вдосконаленими висіваючими дисками. Практика показала, що такі сівалки надійні в роботі і довговічні, їх можна використовувати при більш широкому діапазоні зміни умов сівби.

  Відомо, що в даний час в передових бурякосійних країнах переважають технології, засновані на придушенні бур'янів післясходовими гербіцидами. Цей метод, що виключає необхідність ручних робіт при догляді за посівами, набувають все більшого поширення і в нашій країні. При цьому частіше застосовується суцільна обробка гербіцидами.

  Є думка, що при суцільних обробках гербіцидами, які практично повністю пригнічують бур'яни, відпадає необхідність в розпушуванні грунту в міжряддях. На думку ВНІІСС, у багатьох випадках їх неможливо виключити, перш за все, тому що в посушливих умовах поверхню грунту сильно переущільнюють. Утворюються великі тріщини, відбувається інтенсивна втрата вологи і зменшується урожай буряка. Тому доцільно мати в бурякосійних господарствах УСМК - 5,4; КРШ -8,1; КМС -5,4; КФ -5,4 і ін. Для своєчасного проведення культивацій міжрядь, якщо в цьому виникла необхідність.

  Використовують полосное внесення гербіцидів, поєднане з культивацією міжрядь і дозволяє знизити витрати на гербіциди, приблизно, в 3 рази або на 2600 і більше руб / га. ВНІІСС не має відомостей про умови і доцільності придбання за кордоном комплексу технічних засобів для смугового внесення гербіцидів, а в Росії їх виробництва поки не налагоджене.

  При полосном внесення гербіцидів переважно використовувати 18-рядні сівалки. У Росії СТВС-18 випускає АТ «Союз» (Казань) і КРШ-8,1 - Грязінского культиваторного завод та ін.

  Продуктивність робіт на цій техніці підвищується приблизно в 1,5 рази, що дозволяє провести сівбу і догляд за посівами в стислі терміни. При цьому зменшується потреба в тракторах і висококваліфікованих механізаторів. / 16 /

  Однією з найбільш гострих і невирішених проблем при вирощуванні цукрових буряків в Росії залишається своєчасне і якісне виконання збирання цієї культури. Вартість збиральних робіт склав 6 тис. Руб / га або близько 40% всіх витрат на виробництва буряка. У той же час через недосконалість і брак комбайнів втрати врожаю досягають 30-40%, а частина посівів в окремі роки залишається незібраної.

  В даний час бурякосійним господарствам Росії пропонують різні збиральні комплекси для одно-двох і трифазного збирання буряка, що включає обрізку бадилля, викопування коренеплодів з укладанням їх на поле в валок і добірку з валка в транспортний засіб.

  Порівняння роботи зарубіжних і вітчизняних комбайнів дало наступні результати: необхідність вдосконалення робочих органів як наших, так і зарубіжних машин в напрямку щадного взаємодії з коренеплодами цукрових буряків, щоб знизити їх пошкодження і втрати буряка.

  Найменші витрати на збирання цукрового буряка, в тому числі і на придбання техніки, можливі при використанні вітчизняних бурякозбиральних агрегатів модульного типу в складі тракторів типу ЛТЗ-155 або ВТ-100 ДС і ін., А також бадилля - і корнеуборочная агрегатів типу КС-6 та ін. / 19 /

  Бурякоцукровий підкомплекс Липецької області займає значне місце в Центральному Черноземье за ​​посівними площами, кількістю підприємств цукрової промисловості, концентрації виробничих потужностей і зайнятості населення в цій області. Цукрові заводи області випускають близько 15% бурякового цукру і близько 8% загального обсягу виробництва цукру в Росії.

  Зниження ефективності в цукробуряковому комплексі регіону обумовлено неправильною ціновою політикою в сільському господарстві, усуненням держави від регулювання всередині - і міжгалузевих відносин, порушенням технологій виробництва і, як наслідок, падінням врожайності і зниженням цін реалізації сировини і цукру.

  Серед багатьох заходів, спрямованих на стабілізацію і розвиток інтенсивного буряківництва, важливе місце належить поглибленому використанню потенціалу грунтово-кліматичних особливостей регіону, потенціалу сортів і гібридів цукрових буряків, людського фактора, наукових розробок і досягнень передового досвіду щодо збільшення врожаю і поліпшення його якості: економного витрачання матеріально-технічних та фінансових ресурсів, витрат праці.

  Одним з основних показників виробництва цукрових буряків є чистий дохід і рентабельність. Якщо розглянути ці показники по ЦЧР і іншим регіонам бурякосіяння, то висновок буде однозначним: буряківництво в Росії економічно не вигідно і надалі приречене на повне руйнування. І така думка з'явилася, насамперед, у владних державних структурах. Дійсно, згідно зі статистичними даними та існуючою методикою визначення цих показників, вони шокують своїми низьким рівнем як ЦЧР, так і в інших бурякосійних регіонах. Але, незважаючи на це, буряківництво живе і в якійсь мірі навіть починає набирати обертів у своєму розвитку. Низькі показники пов'язані з тим, що рентабельність виробництва буряка визначається за ціною реалізації послуг цукрового заводу з переробки буряка. Розрахунок же з виробниками сировини виробництва цукром. А це значить, що ефективність виробництва цукрових буряків повинна визначатися по готовому продукту.

  В умовах переходу економіки АПК Липецької області до ринкових відносин істотно погіршився фінансовий стан галузі. З 1993р. практично всі переробні підприємства стали працювати на давальницьких умовах. В даний час питома вага переробки цукрових буряків за такою схемою становить щорічно близько 85%. / 10 /

  Економічні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з цукровими заводами будуються на договірній основі. У договорі обумовлюються всі умови поставки буряків, її давальницької переробки, вимоги до сировини, обов'язки і відповідальність сторін. В основному існує два види документації: договір бартерного обміну і договір контрактації поставки цукрових буряків.

  Деякі цукрові заводи не регламентують точну поставку буряків від сільськогосподарських підприємств, інші ж встановлюють жорсткі графіки аж до застосування штрафних санкцій, як за недопоставку, так і за поставку буряків понад графіка.

  Транспортні витрати з доставки буряків на цукровий завод відшкодовуються також по-різному. У більшості випадків відшкодування становить 25-50%. Необхідно відзначити, що в останні роки знижується число цукрових заводів, що відшкодовують 100% транспортних витрат.

  Цукристість, в основному, встановлюється базисна. У разі невідповідності фактичної цукристості базисної роблять знижки або збільшують залікова вага. Поправочний коефіцієнт за знижену і підвищену цукристість застосовується тільки при розрахунках за здану кондиційну цукровий буряк виходячи з-за залікової маси. На некондиционную буряк найчастіше встановлюється коефіцієнт 0,8.

  Основою економічних взаємовідносин при давальницькій переробці є давальницький відсоток, який належить цукровому заводу за переробку буряка. За Центрально- Чорноземної зоні в більшості регіонів він становить 35. Восени 2004 року до початку збирання цукрових буряків сільгосптоваровиробники, підтримувані адміністрацією Липецької області, намагалися знизити його до 30. Але жодним цукровим заводом цю вимогу прийнято не було. Іноді на початку збирання цукрових буряків цукрові заводи йдуть на менший відсоток, але тільки з метою зацікавити сільгосптоваровиробників в більш ранніх термінах поставки. Деякі цукрові заводи диференціюють оплату за переробку в залежності від кількості буряків, поставленої на переробку. Середнє відношення в розподілі готової продукції між господарствами становить 68: 32%. Щоб економічно зацікавити буряководів в збільшенні обсягів виробництва, цукрові заводи кредитують їх під майбутній урожай фінансовими засобами, добривами, насінням, паливно-мастильними матеріалами і засобами захисту рослин.

  При заготівлі та переробці бурякосировини враховується забрудненість і цукристість. Чим вище останній показник, тим більше цукру отримають господарства при розрахунку. Але найчастіше в інтересах цукрового заводу фактичні показники забрудненості завищуються, а цукристість - занижуються.

  У більшості договорів цукрові заводи гарантують 10% -ний вихід цукру. Цукор, вироблений сверх10% ділиться між сільськогосподарськими підприємствами та цукровими заводами порівну. Якщо господарство поставляє великий обсяг буряка, то цукор, вироблений понад 10%, може ділиться в співвідношенні 60% постачальнику сировини і 40% цукрового заводу.

  Аналіз існуючих договірних взаємовідносин сільгосптоваровиробників і цукрових заводів свідчать про те, що в більшості випадків вони не на користь сільгосптоваровиробників і веде до скорочення обсягів її виробництва.

  По-перше, цукрові заводи встановлюють жорсткі графіки поставки буряків на завод і навіть залишають за собою право вносити зміни в графік приймання цукрових буряків у випадках коливання температур.

  По-друге, спостерігається завищення нормативних втрат при зберіганні, прийомі, передачі буряка в переробку.

  По-третє, цукрові заводи завищують забрудненість буряків при прийманні.

  По-четверте, в договорах встановлюється занадто низький гарантований вихід цукру - 10%. Практика показує, що в Липецькій області фактичний вихід цукру за останні роки становить понад 13%. Отже, заводи могли б гарантувати господарствам вихід цукру 11,5-12%.

  По-п'яте, не завжди остаточний розрахунок проводиться з урахуванням фактичної цукристості прийнятої буряків.

  По-шосте, відшкодування транспортних витрат з доставки буряків проводиться на основі розрахункових показників (середня відстань від поля до заводу, планова собівартість одного тонно-кілометра).

  За співвідношенням розподілу цукру, виробленого з давальницької буряків, всі підприємства умовно можна розділити на три групи. В першу входять заводи, що пропонують більш вигідні умови переробки: 70% цукру отримує господарство, 30% - завод (ВАТ «Добринський» І ВАТ "Лебедянський"). У другій групі цукор розподіляється в співвідношенні: 67-68% і 32-33% (ЗАТ "Єлецький цукровий завод», ЗАТ «Грязінского» і ВАТ «Хмелінецкій»). У третій: 65% і 35% ВАТ «Боринський цукровий завод» для великих бурякоздавальників (більше 7 тис. Т цукрових буряків) пропонують пільгові умови переробки давальницької сировини: 69-70% цукру господарству, 30-31% - заводу. Транспортні витрати з доставки своєї частки давальницької цукрових буряків заводи беруть на себе, і тільки ВАТ "Лебедянський" повністю компенсує транспортні витрати постачальникам буряків.

  Цукрові заводи гарантують вихід цукру з цукрових буряків на рівні 10-12%.Тільки одне підприємство - ЗАТ «Грязінского цукровий завод» встановлює цей показник на рівні 13% .при зберіганні коренеплодів закладаються планово-нормативні втрати, що відображають середньорічні показники втрат останніх років.

  Остаточний розрахунок проводиться в кінці сезону по фактичному виходу цукру. Цукровий завод розраховується з кожним господарством індивідуально. Побічну продукцію (патока, жом) розподіляють в такому ж співвідношенні, як і цукор.

  Використання давальницької схеми веде до того, відповідальність за не ефективність переробки сировини перекладається на бурякосійних господарство. До того ж через низькі маркетингових можливостей, сільгосптоваровиробники реалізують отриманий цукор, як правило, на стихійному ринку, іноді за цінами нижче оптово-відпускних цін цукрового заводу. Таким чином, існуюча в даний час переробка буряка на давальницьких умовах - це анахронізм, неприйнятний для ринкової економіки. Давальницький спосіб переробки буряка гальмує процес інтеграції між різними ланками галузі і, в кінцевому рахунку, негативно відбивається на ефективності бурякоцукрового виробництва.

  В умовах важкого фінансового становища виробники та переробники цукрових буряків були змушені відмовитися від системи контрактації і перейти на давальницькі умови її переробки. Це значно ускладнило економічні взаємини партнерів цукробурякового комплексу. Масовий перехід до давальницькою схемою почався на початку 90-х років, а в даний час по ній переробляється більше 90% бурякосировини.

  Аналіз договорів переробки на давальницьких умовах і за системою контрактації дозволив виявити переваги та недоліки, властиві цим формам економічних взаємин.

  Згідно з угодою переробки на давальницьких умовах цукрові заводи в більшості приймають і переробляють буряк, повертаючи господарствам 60% і залишаючи у себе 40% виробленої з неї продукції (цукор, жом, меляса). При розрахунку враховується кількість, збереження і кондиційність заготовляється сировини, фактичний вихід цукру. Завод оплачує транспортні витрати, згідно із заявками забезпечує бурякосійні господарства насінням зі створеного резерву, авансує необхідні польові роботи.

  Використовуючи дану систему, буряковиробників і цукрові заводи можуть укладати бартерні угоди, застосовувати натуральну оплату праці. При цьому цукор служить тим резервом, реалізації якого дозволяє в майбутньому поповнювати при необхідності їх фінансові ресурси. Однак суттєвим недоліком є ​​те, що в умовах нестійкої кон'юнктури на ринку цукру немає гарантії того, що і виробник, переробник зможуть за рахунок реалізації цукру забезпечити покриття витрат виробництва і одержання прибутку.

  Подолавши кризу в системі грошових платежів, можна перейти до системи закупівель цукрових буряків за договором контрактації, відповідно, з яким заготівельник буде закуповувати її у виробника за узгодженою закупівельною ціною, і оплачувати транспортні витрати, пов'язані з доставкою коренеплодів на завод.


  Таблиця 1.1. Аналіз умов договорів переробки на давальницьких умовах і контрактації (в розрахунку на 1 т буряка)

  показник

  договір контрактації

  Договір переробки на давальницьких умовах

  Без заявки бурякоздавачами на жом і патоку

  Із заявкою бурякоздавачами на жом і патоку

  Базисна цукристість буряка,%

  16,2

  16,2

  16,2

  Нормативні втрати цукру при зберіганні,%

  0,65 (4% ​​на масу буряків)

  0,65

  0,65

  Вміст цукру в мелясі,%

  2,3

  2,3

  2,3

  Норма втрат цукру у виробництві,%

  1,03

  1,03

  1,03

  Вихід цукру,%

  12,2

  12,2

  12,2

  Вироблено цукру, кг

  122

  122

  122

  Вартість цукру виробленого з 1 т буряка, руб.

  1220

  1220

  1220

  Вартість 1 т буряка, руб.

  732

  710

  Оплата за переробку, руб

  488

  Отримано патоки, кг (вихід 4%)

  40

  40

  40

  Вартість отриманої патоки, руб. (Ціна 1800 руб / т):

  72

  72

  72

  для переробника

  72

  36 (20кг)

  29

  для виробника

  36 (20кг)

  43

  Всього жому, кг

  660

  660

  660

  Вартість отриманого жому, руб. (10руб. / Т):

  6,6

  6,6

  6,6

  для переробника

  6,6

  2,6 (260кг)

  2,6 (260кг)

  для виробника

  4 (400кг)

  4 (400кг)

  Всього валової продукції, т:

  у переробника

  566,6

  548,6

  519,6

  у виробника

  732

  750

  779

  Вартість утилізації жому, руб. (168,35 руб. / Т) (400кг жому з 1 т буряка)

  67,3

  67,3

  67,3

  Вартість валової продукції з урахуванням утилізації жому, руб .:

  для переробника

  499,3

  548,6

  519,6

  для виробника

  732

  682,7

  711,7

  При цьому вся вироблена продукція залишиться в його розпорядженні. Однак при переході до системи закупівель можуть виникнути складності через відсутність у заготівельника достатньої кількості грошових коштів для оплати придбаного сировини. Вирішити дану проблему можна було б за рахунок банківського кредиту. Однак сформовані високі процентні ставки гальмують залучення в галузь кредитних ресурсів. Тому без певних заходів державної підтримки та регулювання перехідного періоду, зокрема, надання пільгових кредитів цукровим заводам, на перших порах не обійтися. Такі витрати держави можуть окупатися протягом відносно короткого періоду часу.

  Зіставити розглядаються форми економічних взаємовідносин виробників і переробників цукрових буряків, можна зробити висновок, що для обох сторін більш вигідний договір контрактації, що забезпечує отримання максимального прибутку. За основу ми взяли базисну цукристість буряка, рівну 16,2% і вихід цукру з урахуванням нормативних втрат при зберіганні, в мелясі і виробництві 12,2%. Ціна 1 т цукрових буряків розрахована, виходячи з ціни цукру 10 руб. за кг. Враховувався також вихід побічної продукції - патока, жому. Дані таблиці 1.1 показують, що в разі застосування договору контрактації кожна зі сторін отримає найбільший валовий обсяг продукції. / 14 /


  2. Організаційно-економічна характеристика СГВК «Куликівський» Усманского району Липецької області.

  2.1. Природно-географічні умови господарювання

  СГВК «Куликівський» розташований в південно-східній мікро зоні південної степової природно-сільськогосподарської зони Липецької області.

  Центральна садиба господарства с. Куликове знаходиться на видаленні від обласного центру м Липецька 100 км., Від районного центру м Усмань пункту здачі молока, зерна соняшнику, цукрових буряків 7 км.

  Зв'язок з м Липецьк і районним центром здійснюється по автодорогах, які мають тверде покриття і знаходяться в задовільному стані.

  Землекористування господарства надано єдиним масивом простягається з півночі на південь 26 км. І з заходу на схід 15 км. На рік складання системи землеробства і землеустрою за господарством закріплено 6993 га земель, в тому числі сільськогосподарських угідь - 6565 га, з них ріллі - 6161 га.

  Клімат господарства середньо континентальний. За даними Усманському метеостанції середньорічна температура повітря +6,1, мінімальна (лютий) -12,6, максимальна (липень) +35. Тривалість безморозного періоду 155 днів. Загальний вегетативний період 193 дні, з них період активної вегетації становить 156 днів. Панують південно-східні Метельова і суховійних вітру. Кількість річних опадів (Р) становить 452 мм., В тому числі за період з температурою +10 і вище - 240мм. Гидротермический коефіцієнт дорівнює 0,87, сума середньодобових значень дефіциту вологості повітря дорівнює тисячі вісімсот шістьдесят два миллибар.

  Урожайність сільськогосподарських культур залежить від волого - і тепло забезпеченості рослин.

  Відносним показання зниження врожайності в умовах дефіциту вологи є коефіцієнт біологічної продуктивності, що складає скільки раз в даних умовах вологозабезпеченості знижується врожай щодо його максимуму в умовах оптимального зволоження.

  Для умов господарства Ку = 0,24, Кр = 0,65. Теплозабезпечення рослин характеризується сумою температур за період з 8 до 10. Комплексні показники впливу тепла і вологи на врожайність сільськогосподарських культур єбіокліматичної потенціал. Для умов господарства БКП = 1,80мм 99 балів. При цьому на 100 балів прийнято значення БКП = 1,81 мм.

  Потенційна врожайність сільськогосподарських культур для даного господарства, розрахована на основі БКП, дорівнює: зернових - 22,8 ц / га, цукрових буряків - 253 ц / га, соняшнику - 15,3 ц / га, кукурудзи на силос - 190 ц / га.

  Землекористування господарства в значній мірі розчленована долинами, балками і ярами. Ступінь розчленованості становить 1,6 км / км2. Близько 19% території ріллі розташовані на схилах з ухилом понад 3. Це погіршує, а в більшості випадків, виключає можливість виробництва просапних культур на цих землях. Більше половини площ пасовищ розташовані на схилах понад 5. Основна площа сіножатей розташована в заплаві річки Усманка.

  Грунтовий покрив земель господарства представлений в основному чорноземами звичайними, переважно глинистого хутро складу. У заплаві річки Усманка сформувалися заплавні іллювіальниє грунту, по берегах балок грунту балкових схилів різного ступеня смитості, а по днищах балок розташовані дерново-намиті грунту. На землях господарства інтенсивно розвинені ерозійні процеси. В даний час загальна площа змитих земель становить 4800га, з них ріллі 3400га, пасовищ 120га. Із загальної площі змитою ріллі слабо змито 83% і 17% среднесмитие.

  За ботаніко-географічним районуванням землекористування господарства входить в степову зону. Лісова рослинність представлена ​​балочними перепескамі і лісовими смугами, що складається з дуба, в'яза, осики, клена, берези, тополі. Природна рослинність збереглася по великим схилах і днищ балок. Рослинні угруповання представлені різнотравно-титановими, полинково-злаково-різнотравні модифікаціями кормових угідь. У травостої присутні: тисячелетнік, цикорій, подорожник, полин, буркун жовтий, типчак, кульбаба, пастушу сумка та інші.

  2.2. Економічна характеристика СГВК «Куликівський»

  Основним показником економічної характеристики СГВК «Куликівський» є аналіз розмірів і структури земельних ресурсів, які виступають основним засобом виробництва для сільськогосподарського підприємства.


  Таблиця 2.2.1. Розмір і структура землекористування СГВК «Куликівський»

  види угідь

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  га

  %

  га

  %

  га

  %

  Загальна земельна площа

  6993

  100,00

  6993

  100,00

  6993

  100,00

  Всього с / г угідь

  6565

  93,88

  6565

  93,88

  6565

  93,88

  З них: рілля

  6161

  88,10

  6161

  88,10

  6161

  88,10

  сінокоси

  11

  0,16

  11

  0,16

  11

  0,16

  пасовища

  393

  5,62

  393

  5,62

  393

  5,62

  деревно-кустарні рослини

  186

  2,66

  186

  2,66

  186

  2,66

  ставки і водойми

  61

  0,87

  61

  0,87

  61

  0,87

  болота

  25

  0,36

  25

  0,36

  25

  0,36

  Інші землі

  156

  2,23

  156

  2,23

  156

  2,23

  За останні роки будь-яких істотних змін в динаміці розміру і структури землекористування не відбулося.

  Проаналізуємо в таблиці 2.2.2. показники, що характеризують ефективність використання земельних ресурсів підприємства.

  Таблиця 2.2.2. Ефективність використання земельних ресурсів

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  В середньому за 3 роки

  Виробництво на 100 га ріллі, ц:

  зерна

  1266

  1624

  1 271

  1 387

  цукрових буряків

  2852

  2013

  2835

  2567

  соняшнику

  156

  141

  91

  129

  Виробництво на 100 га с / г угідь, ц

  молока

  207

  241

  262

  237

  приросту ж.м. ВРХ

  25

  23

  24

  24

  валова продукція сільського господарства, тис.руб.

  45,56

  43,52

  44,20

  44,43

  прибутку, тис.руб

  174,24

  27,52

  2,76

  68,17

  Вироблено на 1 люд.-год:

  валової продукції, тис.руб

  0,006

  0,006

  0,006

  0,006

  прибутку, тис.руб

  0,02

  0,004

  0,001

  0,008

  Вироблено на 1 працівника

  валової продукції, тис.руб

  11,20

  11,95

  13,19

  12,11

  прибутку, тис.руб

  42,84

  7,56

  0,82

  17,07

  рівень рентабельності,%

  23,80

  3,83

  0,29

  9,31

  За аналізований період виробництво зерна, цукрових буряків, соняшнику на 100 га ріллі, а також молока і приросту живої маси великої рогатої худоби на 100 га сільськогосподарських угідь було стабільним. У той же час спостерігається істотне зниження економічної ефективності виробництва. Рівень рентабельності виробництва за 2004-2006 роки становив всього лише 0,29-23,80%. Крім того, до 2006 року в порівнянні з 2004 роком відбулося зниження рівня рентабельності на 25,51 пункту.

  Одним з найважливіших факторів розвитку виробництва в аграрній економіці виступають основні засоби підприємства. Проаналізуємо динаміку розміру і структури даного чинника виробництва.

  Таблиця 2.2.3. Розмір і структура основних фондів

  Види основних засобів

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  тис.

  руб

  %

  тис.

  руб

  %

  тис.

  руб

  %

  будинки

  9201

  12,79

  8739

  12,17

  8739

  10,40

  Споруди та передавальні пристрої

  19136

  26,60

  18552

  25,85

  18527

  22,09

  Машини та обладнання

  29515

  41,02

  29082

  40,50

  40882

  48,60

  Транспортні засоби

  2900

  4,03

  2910

  4,05

  3041

  3,62

  Виробничий і господарський інвентар

  270

  0,38

  282

  0,39

  306

  0,36

  Робоча худоба

  111

  0,15

  104

  0,14

  78

  0,09

  продуктивна худоба

  6291

  8,74

  7993

  11,13

  9105

  10,82

  багаторічні насадження

  10

  0,01

  10

  0,01

  10

  0,01

  Інші види основних засобів

  4516

  6,28

  4136

  5,76

  3376

  4,01

  Разом

  71950

  100,00

  71808

  100,00

  84114

  100,00

  Аналізуючи показники таблиці 2.2.3. слід відзначити позитивну тенденцію в динаміці розміру і структури основних засобів в СГВК «Куликівський». Так, вартість основних засобів в 2006 році в порівнянні з 2004 роком збільшилася на 16,9%. Причому відбулося суттєве зростання активної частини основних фондів на 37,0%. Вартість машин, устаткування і транспортних засобів - на 35,5%; продуктивної худоби - на 44,7%.

  Наростаючі негативні проблеми в російській економіці позначаються і на розвитку економіки господарства, оскільки основні засоби слабо оновлюються, спостерігається значний знос та вибуття машин, устаткування, транспортних засобів. Аналіз організації виробництва і переробки сільськогосподарської продукції передбачає визначення забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, використання яких представлено в таблиці 2.2.4.

  Таблиця 2.2.4. Забезпеченість господарства трудовими ресурсами і їх використання

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  В середньому за 3 роки

  Чисельність працівників по господарству-всього, чол.

  267

  239

  220

  242

  Відпрацьований - всього, тис.чел.-годину

  523

  474

  447

  481

  Відпрацьований одним середньорічним працівником, люд годину

  1959

  1 983

  2032

  тисячу дев'ятсот дев'яносто один

  Норматив річного фонду робочого часу, годину

  1890

  1890

  1890

  1890

  Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу

  1,04

  1,05

  1,08

  1,05

  Вироблено валової продукції на одного середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, тис.руб.

  12,41

  13,05

  14,44

  13,30

  Вироблено валової продукці5,72і на 1 люд.-год., Руб

  а) по господарству

  5,72

  6,03

  6,49

  6,08

  б) в рослинництві

  38,19

  41,07

  35,10

  38,12

  в) в тваринництві

  4,12

  5,15

  5,86

  5,04

  Узагальнюючим критерієм ефективності виробництва і використання трудових ресурсів служить рівень виробництва праці. В даному господарстві цей показник, який визначається як відношення вартості валової продукції до чисельності працівників, має тенденцію зростання. Виробництво валової продукції в розрахунку на 1 чол / год збільшився в 2005 р в порівнянні з 2004 р на 5,4%, а в 2006 - на 13,5%.

  Про ефективність господарської діяльності підприємства можна судити не тільки за рівнем продуктивності праці, а й за показниками його забезпеченості виробничими ресурсами і наскільки раціонально використовуються в комбінуванні з іншими ресурсами.

  Для ефективності господарювання, вирішення багатьох питань організації виробництва, науково обґрунтованого планування, матеріально-технічного забезпечення і матеріального стимулювання працівників велике значення має правильне визначення спеціальності підприємства. Спеціалізацію сільськогосподарського виробництва характеризує структура товарної і валової продукції. (Таблиця 2.2.5.)

  Таблиця 2.2.5. Розмір і структура товарної продукції

  Продукція, галузь

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  В середньому за 3 роки

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  Зерно

  25075

  41,07

  15772

  31,40

  17328

  26,89

  33,12

  цукрова сікла

  18267

  29,92

  16993

  33,83

  28514

  44,25

  36,03

  Соняшник

  6259

  10,26

  3378

  6,73

  2359

  3,67

  6,89

  Інша продукція рослинництво

  -

  -

  42

  0,08

  -

  -

  -

  Разом з рослинництва

  49601

  81,25

  36185

  72,04

  48201

  74,81

  76,04

  молоко

  6490

  10,63

  9445

  18,80

  10195

  15,82

  15,08

  Приріст живої маси великої рогатої худоби

  4956

  8,12

  4569

  9,10

  6037

  9,37

  8,86

  Інша продукція тваринництва

  -

  -

  31

  0,06

  -

  -

  0,02

  Разом по тваринництву

  11446

  18,75

  14045

  27,96

  12232

  25,19

  23,96

  всього

  61047

  100,00

  50230

  100,00

  64433

  100,00

  100,00

  Динаміка розміру і структури товарної продукції є відображенням не тільки зростання виробництва валової продукції, але в значній мірі це є явище, пов'язане з динамікою товарних цін, які за останні роки постійно зростали. В кінцевому підсумку вартість товарної продукції в СГВК «Куликівський» в 2006 збільшилася, як в галузі рослинництва, так і в тваринництві.

  При визначенні коливань обсягів товарної продукції, провідною галуззю сільськогосподарського підприємства залишається рослинництво, що займає в середньому на три роки 76,04%.

  У структурі товарної продукції відбуваються досить значні зміни. У 2004 році на частку цукрових буряків доводилося в загальній структурі товарної продукції 29,92%, в 2005 - 33,83%, а в 2006 році 44,25%.

  У тваринницькій галузі найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займає молочне виробництво, в середньому на три роки становить 15,08%.

  Таким чином, на підставі проведеного аналізу даних таблиці 2.2.5. можна зробити висновок, що СГВК «Куликівський» має зерно-буряко-скотарське виробничий напрям.

  2.3. Характеристика галузі рослинництва

  Рослинництво є основною галуззю СГВК «Куликівський». Тому для характеристики даної галузі необхідно розглянути такі показники як структура посівних площ, врожайність сільськогосподарських культур, виробництво валової продукції, собівартість одиниці виробленої продукції всіх видів вирощуваних культур, виручка від реалізації продукції і ефективність виробництва.

  Найбільшу питому вагу в посівній площі серед всіх сільськогосподарських культур за три роки займають зернові - 59,33%, з технічних культур - цукрові буряки - 6,51% і соняшник - 9,38%, а з кормових культур найбільшу питому вагу займає однорічні трави - 11,29% (таблиця 2.3.1.).

  Слід звернути увагу на надмірно висока питома вага зернових культур в структурі посівів у 2006 році (64,28%), так як згідно з науково обгрунтованої системи землеробства зернові культури повинні займати не більше 60% ріллі.


  Таблиця 2.3.1. Розмір і структура посівних площ

  Сільськогосподарські культури

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  В середньому за 3 роки,%

  га

  %

  га

  %

  га

  %

  озимі зернові

  746

  13,49

  1223

  21,84

  тисяча триста тридцять чотири

  23,18

  19,50

  ярі зернові

  2530

  45,74

  1829

  32,65

  2306

  41,10

  39,83

  Разом зернових

  3276

  59,23

  3052

  54,49

  3700

  64,28

  59,33

  Цукровий буряк

  350

  6,33

  350

  6,25

  400

  6,95

  6,51

  Соняшник

  508

  9,18

  494

  8,82

  584

  10,15

  9,38

  Разом технічних

  858

  15,51

  844

  15,07

  984

  17,10

  15,89

  Кукурудза на силос З.К.

  690

  12,48

  478

  8,53

  451

  7,84

  9,62

  багаторічні трави

  237

  4,28

  237

  4,23

  179

  3,10

  3,87

  однорічні трави

  470

  8,50

  990

  17,68

  442

  7,68

  11,29

  Разом кормових

  тисячу триста дев'яносто сім

  25,26

  +1705

  30,44

  тисяча сімдесят-два

  18,62

  24,78

  всього

  5531

  100,00

  5601

  100,00

  5756

  100,00

  100,00

  Стійкість сільськогосподарського виробництва в значній мірі залежить від врожайності сільськогосподарських культур (таблиця 2.3.2.).

  Таблиця 2.3.2. Урожайність сільськогосподарських культур, ц / га

  Сільськогосподарські культури

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  зернові

  23,8

  32,7

  22,6

  Цукровий буряк

  496,8

  354,4

  499,0

  Соняшник

  18,9

  17,4

  9,6

  Кукурудза на силос

  239,1

  212,4

  275,6

  Однорічні трави на сіно

  32,3

  25,4

  26,3

  Багаторічні трави на сіно

  46,2

  37,6

  21,8

  З даної таблиці видно, що врожайність по всіх культурах нестабільна.Урожайність зернових культур в 2004 році склала 23,8 ц / га, в 2005 році - 32,7 ц / га, а в 2006 році - 22,6 ц / га. Можна відзначити, що за аналізований період врожайність цукрових буряків залишалася на високому рівні. По роках вона коливалася від 354 до 499 ц / га.

  Таблиця 2.3.3. Трудомісткість і собівартість вирощування сільськогосподарських культур

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2006 рік у% до 2005 року

  Трудомісткість, чол. -годину / ц:

  зернових

  0,42

  0,36

  0,54

  150,00

  цукрових буряків

  0,06

  0,06

  0,03

  50,00

  Собівартість 1 ц., Руб.

  зернових

  190,17

  173,90

  236,49

  136,00

  цукрових буряків

  54,33

  104,29

  111,19

  106,62

  Динаміка собівартості одиниці продукції показує, що в СГВК «Куликівський» немає єдиної тенденції зростання витрат на виробництво одиниці продукції по культурах. Так, собівартість 1 б зерна в цілому збільшилася в 2006 році на 369%, цукрових буряків на 6,6%.

  Таблиця 2.3.4. Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур

  показники

  роки

  2004

  2005

  2006

  Отримано прибутку від реалізації продукції рослинництва, тис. Руб.

  19775

  7115

  5450

  в тому числі: зерна

  10274

  4569

  4909

  цукрових буряків

  6095

  1309

  125

  Рівень рентабельності галузі рослинництва,%

  66,30

  24,48

  12,75

  в тому числі: зерна

  69,41

  40,78

  39,53

  цукрових буряків

  50,07

  8,35

  0,44

  Незважаючи на зростання витрат при виробництві одиниці продукції, продукція рослинництва забезпечує отримання прибутку. Середній рівень рентабельності зерна за три роки склав 54,3%, цукрових буряків - 19,7%. Слід зазначити, що мають місце значні коливання ефективності виробництва даних культур. Наприклад, рівень рентабельності зерна в 2004 році склав 69,41%, а вже в 2006 році 39,53%. Рівень рентабельності цукрових буряків за аналізований період становив 0,44-50,07%.

  Отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур можливо, якщо використовувати високоякісні сорти насіння сільськогосподарських культур, дотримуватися вимог щодо насичення сівозмін хорошими попередниками, виконувати всі агротехнічні прийоми і правильне використання мінеральних і органічних добрив.

  2.4. Характеристика галузі тваринництва

  В системі тваринництва взаємопов'язані і взаємодіють матеріально-технічні, технологічні організаційно-економічні елементи. Вони в сукупності забезпечують найбільш доцільне використання худоби, підвищення продуктивності, збереження поголів'я і поліпшення його якості з метою виробництва більшої обсягу високоякісної продукції, підвищення конкурентоспроможності та стійкості виробництва на ринку при найменших затратах праці, матеріально-грошових коштів і капітальних вкладень.

  Для характеристики рівня розвитку тваринницької галузі проаналізуємо натуральні і вартісні показники, що характеризують проблеми функціонування однієї з головних галузей сільськогосподарського виробництва.

  Тваринництво в СГВК «Куликівський» представлено молочним скотарством. Використовуючи дані річних звітів за останні три роки, проаналізуємо динаміку сільськогосподарських тварин (таблиця 2.4.1.).


  Таблиця 2.4.1. Динаміка поголів'я худоби, гол.

  показники

  роки

  2006 рік у% до 2005 року

  2004

  2005

  2006

  Велика рогата худоба-всього

  1618

  1495

  1556

  104,08

  в т.ч. корови

  505

  505

  505

  100,00

  Скотарство в господарстві ведеться на основі замкнутого обороту стада. Поголів'я корів за роками стабільно -505 голів, що становить 32% від загального поголів'я великої рогатої худоби.

  Показники таблиці 2.4.2. свідчать про істотне зростання молочної продуктивності корів. У 2006 році в порівнянні з 2004 роком на одну корову збільшився на 26,1% і склав 3401 кг.

  Таблиця 2.4.2. Показники виробництва і реалізації продукції тваринництва

  показники

  роки

  2004

  2005

  2006

  Валове виробництво молока, ц

  13619

  15800

  17174

  Удій на 1 корову, кг

  2697

  3129

  3401

  Собівартість 1 ц молока, руб.

  614,34

  731,60

  679,53

  Продано молока, ц

  12517

  14362

  15546

  Рівень товарності молока,%

  91,91

  90,90

  90,52

  Рівень рентабельності (окупності) молока,%

  84,40 (бл.)

  89,89 (бл.)

  97,10 (бл.)

  Приріст ВРХ, ц

  +1623

  1506

  тисячу п'ятсот сімдесят три

  Собівартість 1 ц приросту ВРХ, руб.

  5267,76

  7544,11

  5914,18

  Продано ВРХ в ж.м., ц

  1910

  1 335

  1798

  Рівень рентабельності (окупності),%

  69,10 (бл.)

  68,15 (бл.)

  70,44 (бл.)

  Рівень рентабельності (окупності) галузі тваринництва,%

  75,90 (бл.)

  81,28 (бл.)

  84,93 (бл.)

  З даної таблиці видно, що галузь тваринництва збиткова і перебуває в складному становищі. Рівень окупності молока коливається від 75,9% до 84,9%, рівень окупності живої маси ВРХ - 68,2% -70,4%.

  Складність положення, що склалася в галузі зумовлюється, з одного боку, низьким середньодобовим приростом живої маси тварин, а з іншого - високими темпами зростання собівартості одиниці продукції в порівнянні з ціною реалізації.

  Що ж стосується виробництва і реалізації молока, то простежується позитивна тенденція у розвитку молочного скотарства. Таким чином, можна говорити про досить складну економічну ситуацію в галузі тваринництва в цілому, оскільки дана сфера господарської діяльності залишається збитковою.

  Для аналізу ефективності виробництва продукції тваринництва проаналізуємо її трудомісткість і собівартість (таблиця 2.4.3.).

  Таблиця 2.4.3. Трудомісткість виробництва продукції

  показники

  роки

  2006 рік у% до 2005

  2004

  2005

  2006

  Трудомісткість, чол. -годину / ц:

  молока

  5,65

  4,43

  4,08

  92,10

  приріст ВРХ

  33,07

  35,86

  30,50

  85,05

  Собівартість 1ц, руб.

  молока

  614

  731

  680

  93,02

  приріст ВРХ

  5268

  7544

  5914

  78,39

  З даної таблиці видно, що собівартість одиниці продукції по молоку, приросту живої маси ВРХ коливається. Це пояснюється тим, що рівень цін на матеріально-технічні ресурси, що використовуються у виробництві тваринницької продукції, зріс. Трудомісткість виробництва продукції тваринництва за аналізований період мала тенденцію до зниження.

  Показники ефективності продукції тваринництва представлені в таблиці 2.4.4.

  Як показує таблиця 2.4.4., За аналізований період галузь тваринництва збиткова. Збиток визначається за всіма видами продукції. Рівень окупності по роках відповідно склав 75,9%; 81,3%; 84,9%.

  Таблиця 2.4.4. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва

  показники

  роки

  2004

  2005

  2006

  Отримано прибутку (збитків) від реалізації продукції тваринництва, тис.руб.

  -3637

  -3235

  -2880

  в тому числі молока

  -1200

  -1062

  -306

  живої маси ВРХ

  -2418

  -2135

  -2520

  Рівень рентабельності (окупності) галузі тваринництва,%

  75,90 (бл.)

  81,28 (бл.)

  84,93 (бл.)

  в тому числі молока

  84,40 (бл.)

  89,89 (бл.)

  97,10 (бл.)

  живої маси ВРХ

  69,10 (бл.)

  68,15 (бл.)

  70,44 (бл.)

  2.5. Аналіз фінансової стійкості СГВК «Куликівський».

  Фінансова стійкість характеризується стабільним перевищення доходів над витратами, вільним маневруванням грошовими коштами та ефективним їх використанням в процесі поточної (операційної) діяльності.

  Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовому) і кризовим.

  Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі і підтримувати свою платоспроможність свідчить про його стійкий фінансовий стан.

  В ході виробничого процесу на підприємстві відбувається постійне поповнення запасів ТМЦ. З цією метою використовуються як власні оборотні кошти (СОС), так і позикові джерела (короткострокові кредити і позики).

  Вивчаючи надлишок або нестачу коштів для формування запасів, встановлюються абсолютні показники фінансової стійкості (таблиця 2.5.1.).

  Таблиця 2.5.1. Абсолютні показники фінансової стійкості СГВК «Куликівський»

  показники

  Умовні позначення

  На початок 2006 року

  На кінець звітного періоду

  Зміни за період

  1. Джерела формування власних коштів (капітал і резерви)

  ІСС

  86333

  80701

  -5632

  2. Необоротні активи

  ВОА

  41064

  48492

  7428

  3. Наявність власних оборотних коштів

  СОС

  45269

  32209

  -13060

  4. Довгострокові зобов'язання (кредити і позики)

  ДКЗ

  +2121

  2940

  819

  5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування оборотних коштів

  СДІ

  47390

  35149

  -12241

  6. Короткострокові кредити і позики

  ККЗ

  18815

  37587

  18772

  7. загальна величина основних джерел коштів

  ОІ

  66205

  72736

  6531

  8. Загальна сума запасів

  З

  62151

  65770

  3619

  9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів

  ΔСОС

  -16882

  -33561

  -16679

  10. Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел покриття запасів

  ΔСДІ

  -14761

  -30621

  -15860

  11. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел фінансування запасів

  ΔОІЗ

  4054

  6966

  2912

  12. трехфакторной модель типу фінансової стійкості

  М = ΔСОС

  ΔСДІ

  ΔОІЗ

  М = (0,0,1)

  М = (0,0,1)

  -

  З даних таблиці 2.5.1. випливає, що в СГВК «Куликівський» нестійкий фінансовий стан. Відчувається гостра нестача власних оборотних коштів. Джерелами фінансування запасів є довгострокові і короткострокові кредити і позики. Порушена нормальна платоспроможність. Виникає необхідність залучення додаткових джерел фінансування. Ймовірно відновлення платоспроможності.

  Платоспроможність підприємства характеризується його можливістю і здатністю своєчасно і повністю виконувати свої фінансові зобов'язання перед внутрішніми і зовнішніми партнерами, а також перед державою.

  Ліквідність активів - це здатність активів трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період трансформації, тим вище ліквідність активів.

  При аналізі ліквідності балансу здійснюється порівняння активів, згрупованих за ступенем їх ліквідності з зобов'язаннями по пасиву, розташованими за термінами їх погашення.

  Розрахунок і оцінка коефіцієнтів ліквідності дозволяє встановити ступінь забезпеченості короткострокових зобов'язань найбільш ліквідними засобами.

  Підприємство вважається платоспроможним, якщо дотримується наступні умови:

  ОА ≥ КО,

  де ОА - оборотні активи (розділ 2 балансу);

  КО - короткострокові зобов'язання (розділ 5 балансу);

  На практиці платоспроможність підприємства виражається через ліквідність його балансу.

  Основна мета оцінки ліквідності балансу встановити величину покриття зобов'язань підприємства його активами, трансформації яких у грошові кошти (ліквідність) відповідає строку погашення зобов'язань.

  Для здійснення аналізу активи і пасиви балансу класифікуються за такими ознаками:

  1. За ступенем зменшення ліквідності (актив);

  2. За ступенем терміновості оплати зобов'язань (пасив).

  Таке групування - статей активу і пасиву балансу представлена ​​в таблиці 2.5.2.

  Для визначення ліквідності балансу група активу і пасиву порівнюються між собою.

  Умови абсолютної ліквідності наступні:

  А1 ≥ П1

  А2 ≥ П2


  А3 ≥ П3

  А4 <П4

  Таблиця 2.5.2. Абсолютні показники ліквідності балансу СГВК «Куликівський»

  актив

  На початок 2006р

  На кінець звітного періоду

  пасив

  На початок 2006р.

  На кінець звітного періоду

  Платіжний надлишок (+), нестача (-)

  На початок року

  На кінець року

  1. Швидко реалізованих активи (А1)

  1135

  368

  1. Найбільш термінові зобов'язання (П1)

  6278

  3629

  -5143

  -3621

  2. Среднереалізуемие активи (А2)

  2914

  4138

  2. Короткострокові зобов'язання (П2)

  18815

  37587

  -15901

  -33449

  3. Повільно реалізовані активи (А3)

  62151

  65770

  3. Довгострокові зобов'язання (П3)

  +2121

  2940

  60030

  62830

  4. Важкореалізовані активи (А4)

  41069

  48492

  4. Постійні (фіксовані) пасиви (П4)

  86333

  80701

  -45264

  -32209

  За даними таблиці 2.5.2. можна констатувати, що баланс підприємства відповідає критеріям низької ліквідності по швидко реалізованим і Среднереалізуемие активів.

  Для якісної оцінки фінансового стану підприємства, крім абсолютних показників ліквідності балансу доцільно визначити ряд фінансових коефіцієнтів (таблиця 2.5.3.).


  Таблиця 2.5.3. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності СГВК «Куликівський»

  Найменування коефіцієнта

  На початку 2006р.

  На кінець звітного періоду

  Зміна за період

  1. Коефіцієнт абсолютної (швидкої) ліквідності

  0,06

  0,01

  -0,05

  2. Коефіцієнт поточної (уточненої) ліквідності

  0,22

  0,12

  -0,10

  3. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів

  3,30

  1,82

  -1,48

  4. Коефіцієнт загальної ліквідності

  3,52

  1,94

  -1,58

  5. Коефіцієнт власної платоспроможності

  2,52

  0,94

  -1,58

  Дані таблиці 2.5.3. показують, що більшість коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності знаходяться на рівні нижче рекомендованих значень.

  Фінансовий аналіз дозволив виявити зниження фінансової стійкості СГВК "Куликівський", так як має місце суттєве зменшення значень коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності на кінець звітного періоду.

  2.6. Економічна ефективність діяльності СГВК «Куликівський»

  Показники економічної ефективності виробництва в господарстві представлені в таблиці 2.6.1.

  На підставі даної таблиці можна зробити висновок про те, що виробництво в галузі рослинництва таких видів продукції, як зерна та цукрових буряків в 2006 році в порівнянні з 2004 роком залишалося незмінним.

  Виробництво продукції тваринництва збільшилася. Так, виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь зросла на 55 ц.

  Рівень рентабельності в цілому по господарству знизився. Галузь рослинництва за весь період дослідження залишається рентабельною, що не можна сказати про тваринництво, вона повністю збиткова.

  Таблиця 2.6.1. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

  показники

  роки

  2006 рік у% до 2005 року

  2004

  2005

  2006

  Виробництво на 100 га ріллі, ц:

  зерна

  1266

  1624

  1 271

  78,26

  цукрових буряків

  2852

  2013

  2835

  140,83

  Виробництво на 100 га с / г угідь, ц:

  молока

  207

  241

  262

  108,71

  приросту ж.м. ВРХ

  25

  23

  24

  104,35

  прибутку, тис.руб.

  174,24

  27,52

  2,76

  10,03

  Рівень рентабельності (окупності),%

  23,80

  3,83

  0,29

  -

  по рослинництву

  66,30

  24,48

  12,75

  -

  по тваринництву

  75,90 (бл.)

  81,28 (бл.)

  84,93 (бл.)

  -

  З таблиці 2.6.2. видно, що валовий продукції на 1 середньорічного працівника в 2006 році вироблено менше, ніж в 2004 році на 1,99 тис.руб. Прибуток за аналізований період по роках коливається від 181 тис.руб. до 11439 тис.руб. Отримання прибутку на 1 середньорічного працівника зменшилася в 2006 році на 42,02 тис.руб.


  Таблиця 2.6.2. Основні економічні показники виробничої діяльності

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  В середньому за 3 роки

  Виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис.руб.

  11,20

  11,95

  13,19

  12,11

  Виробництво валової продукції на 1 га с / г угідь, тис.руб.

  0,46

  0,44

  0,44

  0,44

  Прибуток за все, тис.руб.

  11439

  1807

  181

  4476

  в т.ч. в рослинництві

  19775

  7115

  5450

  10780

  в тваринництві

  -3637

  -3235

  -2880

  -3251

  Виробництво прибутку на 1 середньорічного працівника, тис.руб.

  42,84

  7,56

  0,82

  17,07

  Виробництво прибутку на 1 га с / г угідь, тис.руб.

  1,74

  0,28

  0,03

  0,68

  Рівень рентабельності (окупності) по господарству,%

  23,80

  3,83

  0,29

  9,31

  в т.ч. в рослинництві

  66,30

  24,48

  12,75

  34,5

  в тваринництві (окупність)

  75,90

  81,28

  84,93

  80,70

  Виробництво на 100 га ріллі, ц:

  зерна

  1266

  1624

  1 271

  1 387

  цукрових буряків

  2852

  2013

  2835

  2567

  Виробництво на 100 га с / г угідь, ц:

  молока

  207

  241

  262

  237

  приросту ж.м. ВРХ

  25

  23

  24

  24

  За даними таблиці можна зробити висновок, що діяльність в СГВК «Куликівський» недостатньо ефективна, необхідний пошук і мобілізація резервів, що сприяють підвищенню рівня її ефективності. Її діяльність залежить від виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. У свою чергу, в рослинництві обсяг виробництва продукції залежить від врожайності сільськогосподарських культур, на яку впливають внесення добрив, агротехнічні заходи, терміни виконання передбачених технологій. У тваринництві - від продуктивності тварин, витрат на виробництво продукції.


  3. організації виробництва і реалізації цукрових буряків в СГВК «Куликівський»

  3.1. Роль і місце цукрових буряків у виробничій діяльності підприємства

  У СГВК «Куликівський» велике значення приділяється виробництву більш рентабельним культурам і перш за все зерновим культурам. Роль і значення виробництва цукрових буряків надані даними таблиці 3.1.1.

  Таблиця 3.1.1. Роль і місце виробництва цукрових буряків в економіці господарства,%

  показники

  роки

  В середньому за 3 роки

  2004

  2005

  2006

  Питома вага цукрових буряків у площі ріллі

  6,33

  6,25

  6,95

  6,51

  Питома вага цукрових буряків у витратах праці: по господарству

  1,34

  1,70

  1,90

  1,65

  по рослинництву

  9,52

  14,81

  15,87

  13,4

  Питома вага цукрових буряків у структурі товарної продукції: по господарству

  29,92

  33,83

  44,25

  36,03

  по рослинництву

  36,83

  46,96

  59,16

  47,65

  Питома вага цукрових буряків у прибутку: по господарству

  53,28

  72,44

  69,06

  64,93

  по рослинництву

  30,82

  18,40

  2,29

  17,17

  Питома вага цукрових буряків у площі ріллі збільшився, це пов'язано з розширенням посівної площі з 350 га в 2004 році до 400 га в 2006 році.

  У структурі товарної продукції як по господарству, так і по рослинництву питома вага цукрових буряків також збільшився: що пов'язано з розширенням її посівів і збільшенням обсягів реалізації продукції. Питома вага цукрових буряків у витратах праці по господарству і по рослинництву в 2006 році збільшився в порівнянні з 2004 роком відповідно на 0,56% і на 6,35%.

  3.2. Технологія вирощування цукрового буряка в господарстві

  Одним із шляхів збільшення виробництва цукрових буряків і підвищення її економічної ефективності є правильне розміщення цукрових буряків в залежності від грунтово-кліматичних і економічних умов.

  За своїми біологічними особливостями цукровий буряк в порівнянні з іншими культурами сильніше пошкоджується шкідниками та хворобами і споживає в 2-3 рази більше поживних речовин і води. Тому у буряків підвищена чутливість до розміщення в сівозміні. Урожайність її при розміщенні по нераціональним попередникам значно знижується. На повторних посівах буряків інтенсивно розмножуються шкідники, які можуть знизити врожайність на 30 - 40% і більше. Для забезпечення достатнього рівня санітарного захисту буряк в сівозміні слід повертати на попереднє місце не раніше, ніж через 3 - 4 роки.

  При формуванні сівозмін слід враховувати ступінь ерозії грунту. За ерозійних небезпеки буряк в 1,7 рази поступається ярових зернових і майже в 11 разів багаторічним трава першого року користування. Тому для цукрових буряків придатні поля на схилах до 3 градусів з високо родючими чорноземами та сірими лісовими структурними грунтами.

  Сівозміна є ефективним засобом боротьби з бур'янистої рослинністю, хворобами, шкідниками. При правильному чергуванні культур не тільки підвищується врожайність, але і поліпшується якість врожаю.

  В даний час в господарстві є 2 польових і 2 грунтозахисних сівозмін.

  Розглянемо схеми сівозмін, використовувані в СГВК «Куликівський».

  Польової сівозміни:

  1. Пар

  2. Озимі зернові

  3. Цукрові буряки

  4. Ячмінь

  5. Кукурудза

  6. Однорічні трави

  7. Озима пшениця

  8. Горох

  9. Соняшник

  Середній розмір поля 200 - 250 га

  Грунтозахисні сівозміни:

  1. Багаторічні трави

  2. Соняшник + багаторічні трави

  3. Багаторічні трави + гречка

  4. Багаторічні трави + озимі

  Середній розмір поля 100 - 150 га.

  Для отримання високих врожаїв коренеплодів необхідної якості необхідно вносити мінеральні та органічні добрива, ефективність яких залежить від правильно встановлених доз і збалансованості елементів живлення стосовно до конкретних грунтово-кліматичних умов.

  Найкраще азотне основне добриво - аміачна селітра. Рідкі азотні добрива (аміачна вода, безводний аміак і ін.) Найбільш ефективні при підгодівлі. Для запобігання втрат аміаку їх закладають на глибину 10-15 см, а на супіщаних грунтах - на 15-18 см.

  Залежно від часу і цільового призначення добрива поділяють на основне, рядкове і підгодівля.

  Вносять основне добриво восени під зяблеву отвальную оранку і закладають в нижній вологий орний горизонт.

  Рядкове добриво вносять одночасно з посівом. У перші 45 днів коріння цукрових буряків слабо розвинені і незначно споживають поживні речовини.

  Підживлення є додатковими прийомами, якщо грунт недостатньо удобрена восени. Їх проводять до початку змикання листя в рослин у рядках. Оптимальні терміни підгодівлі - фаза 3-8 листків культури.

  У господарстві через відсутність грошових коштів вноситься недостатня кількість добрив.

  В результаті недостатнього внесення добрив знижується врожайність цукрових буряків. Зростання врожайності цукрових буряків крім внесення добрива визначається сортом цукрових буряків і якістю посівного добрива. Дослідження нових більш продуктивних сортів - найбільш ефективний фактор росту врожаю. Звідси і випливає необхідність в сортосмену.

  Сортосмени - це заміна старих, що обробляються в виробництві сортів новими районованими, більш врожайними сортами з кращими якостями продукції.

  В даний час в СГВК «Куликівський» використовують насіння цукрових буряків - Льговская 52, Рамонская 99.

  Висіваються насіння протравливаются і обробляються ПС - 10. В даний час насіння цукрових буряків були оброблені Круйзер (10 л / т).

  В системі агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення врожайності сільськогосподарських культур і стабільність, величезне значення має правильна обробка грунту, яка є найважливішим елементом культури землеробства. Вона повинна створювати в грунті найбільш сприятливі умови для зростання сільськогосподарських рослин.

  Обробка грунту - одне з найважливіших ланок при вирощуванні цукрових буряків. Основним завданням обробітку грунту

  (К-700 + ГУН-4) є створення умов, що забезпечують накопичення та збереження в грунті поживних речовин і вологи, необхідних для росту і розвитку протягом усього вегетаційного періоду.

  Поліпшений спосіб кращий для виснаження бур'янів багаторазовими підрізання. Він включає 2-3 різноглибинні лущення грунту і глибоку оранку. Перше лущення проводять після збирання попередників на глибину 6-8 см у два сліди дисковими лущильниками (К-401 + БДТ-7). При появі на взлущенном поле сходів бур'янів (через 12-15 днів) грунт обробляють лемішними лущильниками або плоскорізами на глибину 12-14 см. При лущенні гине значна кількість шкідників культур, нижні шари грунту набувають пухкий стан, що позитивно позначається на якості наступних розпушування.

  Оранку поліпшеного зябу проводять через 2-3 тижні після 2 або 3 лущений (у вересні-жовтні). Орють на глибину 18-32 см відвальними плугами з передплужниками після внесення мінеральних і органічних добрив. З'явилися на зораному полі бур'яни знищують наступними культивациями (ДТ-75 + КПС-4). Передпосівна обробка грунту забезпечує хороші умови для проростання насіння і початкового росту буряків, а так само повного знищення проростків бур'янів. Глибина передпосівної культивації (ДТ-75 + УСМК-5,4) становить 2-3 см.

  Посів.Важливим фактором підвищення врожайності буряків є використання на посів високоякісного насіння. Для отримання високого врожаю насіння поряд з їх високими посівними якостями, велике значення мають строки сівби, глибина загортання насіння і кількість рослин на одиницю площі.

  Проводять посів та передпосівну культивацію в єдині агросрока - протягом максимум 5 днів. Посів буряка проводять насінням, обробленими захисними речовинами.

  Термін посіву культур встановлюють з потреби насіння у воді для набухання і проростання, температури повітря і погодних умов. Оптимальні температури грунту для посіву буряка + 5С на глибині 5-10 см. При посіві в непрогрітому грунт насіння проростає повільно. При пізньому посіві через нестачу вологи сходи з'являються недружно і поріжу. При посіві використовують сівалки ССТ-12Б і ССТ-12В в агрегаті з трактором Т-70.

  Догляд за посівами. Вся обробка посіву цукрових буряків спрямована на дозвіл ґрунтової кірки, знищення бур'янів, створення для рослин сприятливого водно-повітряного режиму грунту. Догляд за посівами цукрових буряків в господарстві полягає в накоченні (ДТ-75 + ЗКК6), боронуванні до появи сходів (ДТ-75 + С-11) і по сходам (Т-70 + С-18). При цьому необхідно виконати наступні вимоги: не пошкодити прорости і кореневу систему рослин, добре розпушити поверхню поля без огріхів, повністю знищити бур'яни. Прополку цукрового буряка проводять вручну.

  Збирання цукрових буряків пов'язана з залученням великої кількості, від яких залежить врожайність, якість і собівартість вирощених коренеплодів. Для отримання максимальної кількості цукру важливо правильно встановити строки збирання. Цукрові буряки - культура пізніх строків збирання.

  Перед прибиранням видаляють крупностебельних бур'яни і стебла квітучих рослин, що утрудняють роботу збиральної техніки. На щільних грунтах за 10-15 днів до збирання виконують пошарове предуборочное розпушування міжрядь буряковими культиваторами, обладнаними робочими органами з різницею заглиблення 3-40см. При розвиненою бадиллі міжрядь пошарово рихлять відразу після проходу ботвоуборочной машини. Воно знижує втрати врожаю і забрудненість коренеплоду, підвищує якість бурякової сировини, а так само продуктивність збиральних агрегатів.

  У Центрально-чорноземної зоні приблизно оптимальний термін збирання третя декада вересня - перша декада жовтня. Саме ж для кожного року терміни, темпи збирання визначаються в залежності від багатьох факторів.

  Спосіб збирання коренеплодів в залежності від умов, що склалися може бути потоковим, перевалочним і поточно-перевалочним.

  В даному господарстві використовують поточно-перевалочний спосіб збирання цукрових буряків, тобто частина коренеплодів від корнеуборочная машин транспортують на бурякоприймальний пункт, а іншу частину в тимчасовий польовий кагати. При наявності звільнилися транспортних засобів коренеплоди вантажать з кагатів буряконавантажувачі - очисниками в вантажні автомобілі і доставляють на бурякоприймальний пункт. Це дозволяє виключити змушені простої корнеуборочная машин і транспортних засобів.

  3.3. Характеристика організації виробництва цукрових буряків в СГВК «Куликівський»

  Ступінь використання бурякозбиральних комбайнів проаналізуємо в таблиці 3.3.1.

  Таблиця 3.3.1. Показники використання бурякозбиральних комбайнів

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  Середньорічна кількість бурякозбиральних комбайнів, шт.

  3

  3

  3

  Прибрано, га

  350

  350

  400

  Вироблення на один буряковий комбайн, га: річна

  117

  117

  133

  денна

  14,6

  14,6

  16,6

  Як видно з таблиці середньорічне число бурякозбиральних комбайнів протягом трьох років залишається незмінним. А вироблення на один бурякозбиральний комбайн має тенденцію: зі збільшенням зібраної площі, збільшується і вироблення, і навпаки.

  Одним з найважливіших показників ефективності вирощування сільськогосподарських культур є врожайність. Розглянемо динаміку врожайності цукрових буряків в таблиці 3.3.2.

  Таблиця 3.3.2. Динаміка врожайності цукрових буряків, ц / га

  Культура

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  В середньому за 3 роки

  Цукровий буряк

  497

  354

  499

  450

  З таблиці видно, що врожайність збільшилася в 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 2 ц / га, а в порівнянні з 2005 роком - збільшилася на 145 ц / га. Збільшення врожайності в першу чергу відбилася на величині валового збору цукрових буряків, розмір якого представлений в таблиці 3.3.3.

  Таблиця 3.3.3. Динаміка валового збору цукрових буряків, ц.

  Культура

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  Цукровий буряк

  173950

  123900

  199600

  З даної таблиці видно, що в 2005 році через зниження врожайності різко скоротився валовий збір цукрових буряків, а в 2006 році в порівнянні з 2005 роком відбулося збільшення валового збору цукрових буряків у зв'язку з підвищенням врожайності і розширенням посівної площі на 50 га.

  Одним з найважливіших умов збільшення врожайності цукрових буряків є раціональна організація і оплата праці. Основною формою організації праці в даній галузі є тракторно-рільничі бригади, за якими закріплені сівозміни, сільськогосподарська техніка та трудові ресурси.

  У господарстві є три тракторно-рільничі бригади. У всіх бригадах приблизно однакові умови як по виробничим, так і по трудовим ресурсам.

  Оплата праці працівників, зайнятих в рослинництві, здійснюється відрядно за обсяг виконаних робіт з урахуванням виконання норми виробітку і почасово за відпрацьований час, якщо не можна врахувати обсяг виконаних робіт або цей обсяг не відповідає витраченому часу.

  При відрядній оплаті праці, нарахованої за обсяг виконаної роботи за нормами і тарифними ставками нараховується надбавка 100%, погодинній оплаті - 50%.

  Оплата праці в тваринництві проводиться за одиницю виробленої продукції. Розцінки за продукцію визначають виходячи з норми виробництва продукції і тарифного фонду заробітної плати. Розцінки за продукцію встановлюються річні і диференційовані за періодами року. Норма виробництва продукції, обслуговування поголів'я бригаді, ланці або окремому працівнику розробляються в господарстві з конкретними умовами виробництва з урахуванням рівня продуктивності тварин, досягнуто за попередні 5 років. Встановлена ​​пряма залежність оплати праці від жирності і сортності молока. Пряму оплату праці виробляють за молоко базисної жирності.

  Премії входять до фонду оплати праці і нараховуються за досягнення певних показників, які встановлюються в господарстві:

  1. за збереження і збільшення поголів'я худоби, валового виробництва продукції;

  2. за продаж племінної худоби;

  3. за підготовку насіння;

  4. підготовку техніки до польових робіт і постановку на зимове зберігання;

  5. за збереження і збільшення обсягу виробництва валової продукції.

  Найважливішим фактором збільшення виробництва продукції, зниження її собівартості, підвищення економічної ефективності галузі є підвищення продуктивності праці. Показники продуктивності праці наведено в таблиці 3.3.4.

  Таблиця 3.3.4. Продуктивність праці при вирощуванні цукрових буряків

  показники

  роки

  2006 рік у% до 2005

  2004

  2005

  2006

  Валовий збір, ц

  173950

  123900

  199600

  161,10

  Прямі витрати праці на основну продукцію, люд.-год

  10000

  8000

  6000

  75,00

  Посівна площа цукрових буряків, га

  350

  350

  400

  114,29

  Отримано цукрових буряків на 1 люд.-год, ц

  17,40

  15,49

  33,27

  214,78

  Трудомісткість продукції, люд.-год, ц

  0,06

  0,06

  0,03

  50,00

  Трудомісткість виробництва, люд.-год, га

  29

  23

  15

  65,22

  фактори

  Урожайність, ц / га

  497

  354

  499

  140,96

  У зв'язку із зростанням врожайності цукрових буряків та скороченням витрат праці на один гектар посіву виробництв цукрових буряків на 1 люд.-год в 2006 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася більш ніж в 2 рази.

  За аналізований період відбулося різке зростання собівартості виробництва цукрових буряків (таблиця 3.3.5.).

  Собівартість 1 ц цукрових буряків в СГВК «Куликівський» з 2004 року по 2006 рік збільшилася більш ніж в 2 рази і склала 111,19 рублів.

  Таблиця 3.3.5. Собівартість 1 ц цукрових буряків, руб.

  Культура

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  Цукровий буряк

  54,33

  104,27

  111,19

  Головною причиною такого збільшення є зростання цін на матеріально-технічні ресурси, що використовуються при виробництві цукрових буряків, і низький темп зростання цін на продукцію сільськогосподарського виробництва.

  Розглянемо фактори, що впливають на собівартість 1 ц цукрових буряків в таблиці 3.3.6.

  Таблиця 3.3.6. Вплив урожайності та витрат на 1 га на собівартість 1 ц цукрових буряків

  Культура

  Витрати на 1 га, руб.

  Урожайність, ц / га

  Собівартість 1ц, руб.

  відхилення

  2005 рік

  2006 рік

  2005 рік

  2006 рік

  2005 рік

  2006 рік

  Витрати 2005 г. Урожайність 2006 р

  всього

  У тому числі за рахунок

  Витрат на 1 га

  врожайності

  Цукровий буряк

  36816

  55389

  354

  499

  104

  111

  73,78

  7

  37,2

  -30,2

  Собівартість 1 ц цукрових буряків в 2006 році збільшилася на 7,00 рублів у порівнянні з 2005 роком.Зростання собівартості 1 ц цукрових буряків на 37,20 рублів стався за рахунок збільшення витрат на 1 га, а скорочення на 30,20 рублів за рахунок врожайності.

  Для виявлення резервів зниження собівартості одиниці продукції, необхідно проаналізувати статті витрат по цукровому буряку. Показники складу і структури собівартості 1 ц цукрових буряків представлений в таблиці 3.3.7.

  З таблиці видно, що найбільшу питому вагу в структурі собівартості 1 ц цукрових буряків в середньому за 2004-2006 роки займають витрати на придбання добрив (35,18%), витрати на насіння (13,7%) і витрати на утримання основних засобів ( 22,40%). Надходження нової техніки в господарстві не відбувається, тому витрати на ремонт старої техніки великі. Також великі витрати на придбання ПММ, через підвищення на них цін.

  За аналізований період питома вага витрат на ПММ становить від 8,38% до 17,03%.

  Таблиця 3.3.7. Склад і структура собівартості 1 ц цукрових буряків

  Статті витрат

  роки

  2004

  2005

  2006

  Всього, тис.руб.

  На 1 ц, крб.

  У% від виробленого

  Всього, тис.руб.

  На 1 ц, крб.

  У% від виробленого

  Всього, тис.руб.

  На 1 ц, крб.

  У% від виробленого

  Витрати на оплату праці з відрахуваннями

  358

  20,6

  3,79

  474

  3,83

  3,68

  800

  4,01

  3,62

  Насіння і посадковий матеріал

  1716

  9,86

  18,15

  1977

  15,96

  15,30

  1480

  7,41

  6,66

  добрива

  4359

  25,06

  46,13

  5004

  40,39

  38,73

  4591

  23,00

  20,68

  Витрати на утримання основних засобів

  2008

  10,54

  21,24

  3211

  25,91

  24,84

  4080

  20,44

  18,38

  Інші витрати

  1010

  5,81

  10,69

  2255

  18,20

  17,45

  11243

  56,33

  50,66

  Разом

  9451

  54,33

  100,00

  12921

  104,29

  100,00

  22194

  111,19

  100,00

  3.4. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків

  Економічна ефективність виробництва цукрових буряків характеризується даними таблиці 3.4.1.

  Таблиця 3.4.1. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків

  показники

  роки

  В середньому за 3 роки

  2004

  2005

  2006

  Валовий збір, ц

  173950

  123900

  199600

  165817

  Виручка від реалізації продукції, тис.руб.

  18267

  16993

  28514

  21258

  Повна собівартість продукції, тис.руб.

  12172

  15684

  28389

  18749

  Прибуток, тис.руб.

  6095

  1309

  125

  2509

  Рентабельність цукрових буряків,%

  50,07

  8,35

  0,44

  13,38

  З таблиці видно, що виручка від реалізації цукрових буряків протягом усього досліджуваного періоду збільшилася на 10247 тис.руб. це сталося через розширення посівної площі цукрових буряків, а, отже, і валового збору цукрових буряків. Через те, темпи зростання витрат на виробництво і реалізацію цукрових буряків за аналізований період перевищили темпи зростання ціни реалізації, виробництво цукрових буряків було низько рентабельним. Рівень рентабельності виробництва цукрових буряків в 2006 році склав всього лише 0,44%.

  3.5. Взаємовідносини СГВК «Куликівський» з цукровим заводом з переробки цукрових буряків

  Усі взаємовідносини підприємства з цукровим заводом будуються на договірних умовах. Договору складаються на реалізацію буряка, її переробку.

  Проаналізуємо договір на виконання робіт з переробки давальницької сировини.

  Найближчим бурякоприймальному пунктом, розташованим поблизу господарства СГВК «Куликівський» є ВАТ «Добринський». З цієї причини саме на цей завод поставляється урожай цукрових буряків господарства.

  Значна частина валового збору цукрових буряків передається за договорами на ВАТ «Добринський» в якості давальницької сировини.

  Щороку в кінці березня - початку квітня СГВК «Куликівський» і ВАТ «Добринський» укладають договір, предметом якого є виконання роботи по переробці цукрових буряків та отриманні продукції, а саме цукор-пісок, патоку, жом.

  Відповідно до умов договору господарство повинно розрахуватися з заводом за переробку цукрових буряків - цукровим буряком, грошовими коштами.

  У додатковій угоді до договору встановлено, що господарство за виконану заводом роботу передає йому цукор-пісок в розмірі 32% від виробленого цукру при виході його 10%, а при а при виході цукру понад 10% господарство зобов'язується передати цукор в розмірі 50% від загального кількості цукру, отриманого понад 10% виходу. Що стосується жому і патоки, то 32% залишається в розпорядженні заводу, а 68% переходить в розташування господарства.

  Але всі умови змінюються в разі, якщо СГВК «Куликівський» надає заводу некондиційне сировину. У цій ситуації застосовується поправочний коефіцієнт 0,8. Витрати за мішковину лягає на плечі господарства.

  Відповідно до договору СГВК «Куликівський» зобов'язаний поставити буряк власним автотранспортом на при заводській бурякопункт за адресою: Липецька область, Добринський район, с. Плавіца. Добовий графік на поставку цукрових буряків складається щоб уникнути простоїв автотранспорту на бурякопункті.

  Так само в обов'язки СГВК «Куликівський» входить узгодженість з заводом загальне можливу кількість поставленої цукрових буряків, надавати на кожну партію сировини товарно-транспортну накладну за встановленою формою з позначкою «давальницька».

  СГВК «Куликівський» зобов'язаний також відшкодувати заводу витрати з приймання, зберігання і переробки сировини, а також витрати по відвантаженню, зберігання продукції.

  В обов'язки ВАТ «Добринський» входить: по-перше, прийняти цукрові буряки; по-друге, виключити з зданого господарством сировини планові втрати буряка при прийманні, зберігання та інші операції; по-третє, переробити давальницьку сировину і передати господарству готову продукцію, забезпечивши при цьому вихід цукру не нижче 10% від обсягу поставленої буряка.

  Розвантаження автомашин та інших транспортних засобів, які прибули на бурякопункт з сировиною, упаковка цукру-піску в мішки по 50 кг і навантаження готової продукції в машини також є обов'язком ВАТ «Добринський».

  Щоб уникнути невідповідності за кількістю і якістю поставленої цукрових буряків, договором передбачено обов'язкове проведення звірки розрахунків сторонами протягом 5 днів з моменту закінчення вивезення цукрових буряків, по закінченню цього терміну цукровий завод не прийматиме скарги і розрахунок буде проводитися за даними ВАТ «Добринський».

  Всі суперечки і розбіжності, що виникли з договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Спори неврегульовані сторонами шляхом переговорів підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства РФ в Арбітражному суді.

  У разі невиконання заводом умов оплати, він за кожний день прострочення оплати товару виплачує господарству пеню в розмірі 0,01% від вартості неоплаченого товару, але на більше 10% від загальної вартості товару.

  У разі невиконання господарством умов поставок, воно за кожен день прострочення виплачує заводу штраф в розмірі 0,2% від вартості не додає товару.

  Єдиною причиною, по якій сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання договору, є випадки, якщо виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія.

  У 2006 році на цукровий завод на умовах давальницької переробки було поставлено господарством 14720 т цукрових буряків.

  Таблиця 3.5.1. Розрахунок на переробку цукрових буряків від СГВК «Куликівський» на ВАТ «Добринський»

  показники

  дані

  Залікова вага прийнятої буряків, т

  14720

  Нормативні втрати прийнятої буряків до заліковою вагою,%

  4,5

  Кількість буряка знятої на втрати, т

  662

  Кількість буряка підлягає переробці, т

  14058

  Кількість буряка перероблено 100%, т

  14058

  Вихід цукру 13,00% всього

  1828

  Вихід цукру при 10% до ваги переробленої сировини

  1406

  Належить цукру господарству згідно з договором, т

  956

  Належить цукру заводу, т

  450

  Належить цукру господарству понад 10%, т

  211

  Належить цукру заводу понад 10%, т

  211

  Належить цукру господарству, всього

  1167

  Належить цукру заводу за все, т

  661

  Вихід патоки всього, т

  618

  Належить патоки заводу, т

  198

  Належить патоки господарству, т

  420

  Вихід жому за все, т

  5764

  Належить жому заводу, т

  +1844

  Належить жому господарству, т

  3920

  За договором обов'язком господарства є прибирання та доставка цукрових буряків. У деяких випадках договір допускає доставлення сировини на бурякоприймальний пункт самим цукровим заводом або сторонніми організаціями. Але в цих випадках перевезення здійснюється за рахунок господарства. Плата за перевезення може вилучатися як за рахунок грошових коштів, так і за рахунок отриманої готової продукції. Остаточний термін доставки і передачі цукрових буряків - не пізніше 01 листопада.

  Повірка якості поставленої на завод буряків визначається в той же момент при постачанні на приймальному пункті.Якщо раптом під час перевірки виявиться що поставлена ​​буряк не задовольняє вимогам договору, ВАТ «Добринський» має право відмовитися від приймання некондиційної буряків і зажадати від СГВК «Куликівський» в 5 денний термін надати цукровий буряк, який задовольняє за якістю умови договору. Але якщо в розпорядженні господарства немає необхідної буряка, то ВАТ «Добринський» може за власним бажанням прийняти від господарства цукровий буряк, яка не відповідає за якістю умовам договору, зі знижкою 20% від залікової ваги.


  4. Удосконалення організації виробництва і реалізації цукрових буряків і продукції її переробки в СГВК «Куликівський»

  При вдосконалення організації виробництва, як галузі, так і окремо взятої культури, необхідно враховувати виконання договірних зобов'язань з продажу продукції, забезпечення тварин власною кормовою базою, забезпечення потреби в насінні, продукції та видачі працівникам господарства, виконання договорів, що і представлено в наведеній нижче таблиці 4.1.

  Таблиця 4.1. Мінімальний обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, ц.

  Сільськогосподарська продукція

  вільний продаж

  Зерно - всього

  51050

  в т.ч. озима пшениця

  40000

  ячмінь

  10000

  овес

  500

  гречка

  1000

  цукровий буряк

  100000

  соняшник

  9000

  Крім обов'язкових поставок за договорами, господарство планує і внутрігосподарську потреба в кормах, насінні, продаж працівникам господарства.

  Програма з виробництва цукрових буряків повинна бути тісно пов'язана з програмою по тваринництву. Для визначення потреби тварин в кормах обгрунтовується проект розміру поголів'я, його руху і продуктивність в галузі тваринництва на перспективу.

  Продуктивність сільськогосподарських тварин проектувалася виходячи з можливості її підвищення за рахунок впровадження систем заходів: поліпшення породного складу, племінної роботи, підвищення рівня і якості годівлі тварин, поліпшення системи їх змісту, вдосконалення організації та оплати праці. Продуктивність великої рогатої худоби і свиней розглянемо в таблиці 4.3.

  Таблиця 4.2. Поголів'я сільськогосподарських тварин і структура стада

  Найменування статевовікових груп

  Поголів'я, гол.

  Структура,%

  Всього великої рогатої худоби, гол.

  +1263

  100

  в т.ч. корів

  505

  10

  коні, гол

  34

  100

  Таблиця 4.3. Продуктивність сільськогосподарських тварин, ц.

  показники

  Середня продуктивність за 3 роки

  проект

  На одну структурну корову вироблено: молока

  30,76

  30,0

  приросту ВРХ

  3,10

  3,5

  Виходячи з планованої орієнтації тваринницької галузі, продуктивність тварин, нормативних витрат кормів визначилася потреба в кормах для тваринництва. При визначенні проектного рівня врожайності сільськогосподарських культур керувалися досягнутим рівнем урожайності за останні 3 роки, який відображає усереднені умови виробництва: випадання опадів і їх кількість, грунту, певний рівень агротехніки і терміни проведення робіт, середні дози внесення добрив.

  Крім того, при проектуванні врожайності враховувалася її можлива надбавка за рахунок:

  · Доведення норм внесення мінеральних добрив до науково-обгрунтованих;

  · Використання виключно районованих исокопродуктівних сортів і насіння тільки першого класу;

  · Проведення своєчасного сортооновлення посівного матеріалу;

  · Впровадження всебічно обгрунтованої технології обробітку;

  · Вдосконалення організації та оплати праці.

  Урожайність сільськогосподарських культур представимо у вигляді таблиці 4.4.

  Для задоволення тваринництва в зелених кормах на період з травня по вересень, на основі врожайності кормових культур, складається схема зеленого конвеєра ..

  Велике значення в організації зеленого конвеєра має правильне планування потреби в зелених кормах і визначенні кормових площ.

  Визначивши потреба галузі тваринництва в кормах, розраховується площа кормових культур.

  Для обґрунтування посівної площі по зерновим і технічним культурам враховувалася потреба господарства в даних видах продукції.

  Виходячи з потреби в продукції рослинництва, зробимо розрахунок посівних площ на перспективу (таблиця 4.5.).

  Основними агротехнічними вимогами є вимоги щодо граничної мінімальної і максимальної насиченості площі ріллі різними сільськогосподарськими культурами і парами.

  У Центрально-Чорноземної зоні оптимальний питома вага зернових культур в структурі ріллі знаходиться в межах 50-60%, цукрових буряків та соняшнику - 10-12%. Така структура посівних площ добре розміщується в раціональних для даних умов сівозмінах і забезпечує високий рівень ефективності в розвитку рослинницької галузі.

  У проектованої структурі посівних площ намічаються певні зміни в порівнянні з її фактичним станом. Це обумовлено вдосконаленням галузевої структури виробництва в господарстві.


  Таблиця 4.4 Урожайність сільськогосподарських культур, ц / га

  Сільськогосподарські культури

  В середньому за 2004-2006 роки

  проект

  основна

  побічна

  Озима пшениця

  30,0

  35

  35

  озиме жито

  24,8

  25

  25

  Ячмінь

  25,3

  30

  24

  Овес

  23,9

  25

  20

  горох

  21,5

  22

  16

  Просо

  19,7

  23

  18

  Гречка

  14,4

  15

  Цукровий буряк

  450,0

  460

  90

  Соняшник

  15,3

  18

  Кукурудзу на силос

  242,0

  250

  Однорічні трави на сіно

  28,0

  30

  Однорічні трави на зелений корм

  180,0

  200

  Багаторічні трави на сіно

  35,2

  35

  Багаторічні трави на зелений корм

  220,0

  220

  пасовища

  50,0

  50

  У проектній структурі посівних площ група зернових культур становить 53,45%, технічних - 15,42%, і отже, стоїть проблема забезпечення польових сівозмін хорошими попередниками. Одним з головних питань освоєння сівозмін є правильне чергування, набір попередників для цукрових буряків. Озимі є хорошим попередником для цукрового буряка.

  У СГВК «Куликівський» за проектом намічається два девятіпольних сівозміни та один пятіпольний сівозміну.

  Перший сівозміну займає площу 2300-2500 га, середній розмір поля 250-300 га.

  1. Пар.

  2. Озимі.

  3. Цукрові буряки.

  4. Ячмінь.

  5. Горох.

  6. Озимі.

  7. Кукурудза.

  8. Однорічні трави.

  9. Просо + Ячмінь.

  Другий сівозміну займає площу 2300-2500 га, середній розмір поля 250-300 га.

  1. Пар.

  2. Озимі.

  3. Цукрові буряки.

  4. Ячмінь.

  5. Просо + Овес.

  6. Однорічні трави.

  7. Озимі.

  8. Ячмінь

  9. Гречка.

  Третій сівозміну складається з 5 полів загальною площею 1500 га, середній розмір поля 300 га.

  1. Озимі.

  2. Кукурудза.

  3. Однорічні трави + озимі.

  4. Багаторічні трави.

  5. Багаторічні трави.

  Суворе дотримання правил чергування культур є одним з основних шляхів підвищення зростання врожайності і валових зборів рослинницької продукції.

  Відповідно до запланованої структурою посівних площ, господарству СГВК «Куликівський» буде потрібно 23,35 центнерів насіння цукрових буряків - Рамонская 99, вартістю 490 350 рублів.

  У збільшенні врожайності цукрових буряків особливо велике значення мінеральних добрив. Господарству потрібно 4010 центнерів аміачної селітри, 3704 центнерів фосфорних добрив і 3056 центнерів калійної солі. Вартість всіх добрив складе 4368220 рублів.

  Також з великою відповідальністю необхідно підійти до обгрунтування розмірів виробництва цукрових буряків. Це може зробити більш точне планування обсягу реалізації цукрових буряків. Для цього необхідно проаналізувати врожайність цукрових буряків і запланувати проектну врожайність.

  При плануванні обсягу реалізації цукрових буряків в господарстві має враховуватися кількість буряків, яке за укладеними договорами має бути восени поставлено на цукровий завод.

  Необхідно з'ясувати, як найбільш вигідно господарству вчинити з виробленої цукровим буряком, реалізувати на основі договору купівлі-продажу, або віддати цукровому заводу переробляти її на давальницьких умовах.

  Таблиця 4.5. Розмір і структура посівних площ

  Сільськогосподарські культури

  В середньому за 2004-2006 роки

  проект

  га

  %

  га

  %

  Озима пшениця

  960

  15,58

  1540

  25,0

  озиме жито

  140

  2,27

  308

  5,0

  Ячмінь

  одна тисяча сімсот тридцять вісім

  28,21

  895

  14,53

  Овес

  80

  1,30

  100

  1,62

  горох

  125

  2,03

  150

  2,43

  Гречка

  100

  1,62

  100

  1,62

  Просо

  200

  3,25

  200

  3,25

  всього зернових

  3343

  54,26

  32,93

  53,45

  Цукровий буряк

  367

  5,96

  450

  7,30

  Соняшник

  529

  8,59

  500

  8,12

  всього технічних

  896

  14,55

  950

  15,42

  однорічні трави

  634

  10,29

  600

  9,74

  багаторічні трави

  218

  3,54

  218

  3,54

  Озимі на зелений корм

  105

  1,70

  100

  1,62

  Кукурудза на силос і зелений корм

  540

  8,76

  500

  8,12

  кормові коренеплоди

  50

  0,81

  всього кормових

  1497

  24,29

  +1468

  23,83

  найбільше посівів

  5736

  93,10

  5711

  92,70

  пар

  425

  6,90

  450

  7,30

  всього ріллі

  6161

  100,00

  6161

  100,00

  Розглянемо результати при реалізації цукрових буряків цукровому заводу за договором купівлі-продажу в таблиці 4.6.

  Згідно з укладеними договорами господарству СГВК «Куликівський» необхідно реалізувати 186 300 центнерів цукрових буряків і, згідно з прогнозною ціною на буряк, отримати в якості прибутку 8725 тис.руб.

  А тепер визначимо вигоду для господарства при переробці цукрових буряків на давальницьких умовах. При цьому забрудненість складе 10%, давальницький відсоток - 35%. Відстань від поля, на якому вирощувалась цукровий буряк, до заводського бурякопункту - 20 км.

  Таблиця 4.6. Реалізація цукрових буряків за проектом

  Вид продукції

  Кількість, ц

  Ціна реалізації, руб.

  Виручка за все, тис.руб.

  Собівартість всього, тис.руб.

  Результат від реалізації, тис.руб.

  Цукровий буряк

  186300

  130

  24219

  15444

  8775


  Таблиця 4.7. Переробка цукрових буряків на давальницьких умовах по проекту

  показники

  Жовтень

  1. Поставлено цукрових буряків у фізичній вазі, ц

  207000

  2. зараховано цукрових буряків, ц

  186300

  3. Давальницький відсоток,%

  35

  4. Власне сировину, ц

  121095

  5. Виробнича собівартість 1 ц цукрових буряків, руб.

  82,9

  6. Загальна собівартість сировини, руб.

  10038775

  7. Витрати на транспортування сировини, руб.

  1242008

  8. Витрати на переробку, руб.

  6006142

  9. Витрати на транспортування цукру, руб.

  250300

  10. Вихід цукру,%

  13

  11. Отримано цукру, ц

  15742

  12. Собівартість 1 у цукру, руб.

  1025,1

  13. Ціна 1 ц цукру, руб.

  1800

  14. Виручка від реалізації цукру, руб.

  28335600

  15. загальна собівартість реалізованого цукру, руб.

  16137124

  16. Результат від реалізації цукру, руб.

  12198476

  За результатами розрахунків видно, що при реалізації цукрових буряків за договором купівлі-продажу СГВК «Куликівський» отримає прибуток у розмірі 8775 тис. Рублів, а при переробці цукрових буряків на давальницьких умовах - прибуток в розмірі 12198 тис. Рублів.

  Звідси робимо висновок, що господарству вигідно як реалізовувати цукровий буряк, так і переробляти її на давальницьких умовах. Але, все ж, не залежно від того, що прибуток від переробки цукрових буряків на давальницьких умовах вище, ніж прибуток від реалізації цукрових буряків за договорами купівлі-продажу, заплануємо 50% обсягу продукції, що поставляється буряків переробити на давальницьких умовах, а що залишилися 50% реалізуємо цукровому заводу за договором купівлі-продажу.

  Тепер, виходячи з проведеного аналізу (таблиця 4.7.), Визначимо рух цукрових буряків за проектом, для цього проаналізуємо таблицю 4.8., В якій відбивається баланс продукції.

  Таблиця 4.8. Баланс цукрових буряків на перспективу в СГВК «Куликівський»

  показник

  Кількість, ц

  Залишок на початок року

  -

  прихід:

  -

  виробництво

  207000

  інше надходження

  -

  витрата:

  -

  продаж продукції

  103500

  переробка продукції

  103500

  Наявність на кінець року

  -

  Баланс продукції показує, що за проектом СГВК «Куликівський» необхідно поставити на завод 207000 центнерів цукрових буряків, 103500 центнерів на умовах купівлі-продажу і 103500 центнерів на давальницьких умовах. Виходячи з цього, загальна потреба в цукровому буряку скласти 207000 центнерів, саме стільки необхідно виробити продукції, щоб задовольнити потреби господарства.

  Для обґрунтування витрат на виробництво цукрових буряків нами була розрахована технологічна карта. У ній обгрунтовані всі матеріальні витрати і фонд оплати праці.

  За підсумками розрахунку технологічної карти складається таблиця зі зведеними даними по визначенню витрат на виробництво продукції (таблиця 4.9.).

  Найбільшу питому вагу в структурі витрат на виробництво цукрових буряків займає стаття роботи і послуги допоміжних виробництв - 34,18%, а так само добрива - 27,51% і засоби захисту рослин - 12,84%.


  Таблиця 4.9. Зведені дані по визначенню витрат на виробництво цукрових буряків

  Статті витрат

  Витрати, руб.

  %

  всього

  на 1 га

  Оплата праці

  200520

  445,6

  2,60

  Насіння і посадковий матеріал

  472500

  1050

  6,12

  добрива

  2122650

  4717

  27,51

  Засоби захисту рослин

  990855

  2201,9

  12,84

  нафтопродукти

  742050

  1 649

  9,62

  Зміст основних засобів, всього

  174690

  388,2

  2,26

  в т.ч. амортизація

  сто сімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок-п'ять

  382,1

  2,23

  Ремонт і тех. обслуговування

  2745

  6,1

  0,04

  Роботи та послуги допоміжний виробництв, всього

  2637630

  5861,4

  34,18

  в т.ч. електроенергія

  90

  0,2

  0,00

  Автотранспорт

  2637540

  5861,2

  34,18

  Інші витрати

  375525

  834,5

  4,87

  всього витрат

  7716420

  17147,5

  100

  Не останнє місце у витратах на виробництво цукрових буряків займає оплата праці. Від рівня організації оплати праці, в значній мірі, залежить ефективність ведення виробництва.

  В умовах ринкової економіки господарству необхідно оплату праці виробляти від госпрозрахункового доходу. Оплату праці від госпрозрахункового доходу будується на принципах господарського розрахунку і, перш за все самоокупності та широкої господарської самостійної бригади, яка є основною формою організації праці в рослинництві.

  Госпрозрахунковий дохід бригади розраховується за підсумками року і за залишком вартістю виробленої продукції та фактичними матеріально-грошовими витратами на її виробництво. Розрахунок виробничої продукції виробляється за внутрішньогосподарськими розрахунковими цінами. При обгрунтуванні внутрішньогосподарських розрахункових цін використовують дані технологічної карти по цукровому буряку, в якій розраховані нормативи по трудомісткості обробітку цієї культури, матеріальні витрати і тарифний фонд оплати праці працівників. В основі внутрішньогосподарської розрахункової ціни лежать нормативні витрати та фонд оплати праці.

  В розрахованої нами технологічною картою фонд оплати праці складається з наступних елементів (таблиця 4.10.).

  Таблиця 4.10. Фонд оплати праці за проектом

  елементи

  Значення, руб.

  %

  Тарифний фонд за обсяг робіт

  82895

  41,34

  Доплата за продукцію

  сорок одна тисяча чотиреста сорок сім

  20,67

  Доплата на прибиранні

  17566

  8,76

  Доплата за класність

  8863

  4,42

  відпускні

  16302

  8,13

  Надбавка за стаж роботи

  33407

  16,67

  Загальний фонд оплати праці

  200500

  100

  За даними таблиці видно, що найбільшу питому вагу в структурі фонду оплати праці займає, звичайно ж, тарифний фонд за обсяг робіт - 41,34%, далі йде доплата за продукцію - 20,67% і надбавка за стаж роботи - 16,67% . Відпускні займають 8,13%. Доплата на прибиранні, що виплачується в основному водіям вантажного транспорту трактористам, задіяним на збиранні буряків, складає - 8,76%

  Спираючись на розраховану технологічну карту можна визначити величину внутрішньогосподарських розрахункових цін.


  Таблиця 4.11. Розрахунок витрат на одиницю продукції ВХРЦ

  показники

  Основна продукція

  побічна продукція

  всього

  Кількість продукції в натуралів, ц

  207000

  41400

  Основні витрати на всю продукцію, руб.

  7523510

  192910

  7716420

  На 1 ц, крб.

  36,35

  4,66

  Загальногосподарські витрати всього, руб.

  827586

  21220

  848806

  На 1 ц, крб.

  4,00

  0,51

  Всього витрат, руб.

  8351096

  214130

  8565226

  На 1 ц, крб.

  40,35

  5,17

  Нормативна прибуток, (0,1руб.), Руб.

  835110

  21413

  1762527,04

  Всього з прибутком, руб.

  9186206

  235543

  9421749

  ВХРЦ за 1 ц продукції, руб.

  44,38

  5,69

  З таблиці внутрішньогосподарські розрахункові ціни за основну продукцію склали 44,38 руб., А за побічну - 5,69 руб. восени за цими цінами тракторно-рільнича бригада реалізує основну продукцію адміністрації підприємства, з якої вона вступає у взаємини з багатьох питань: про закупівлю товарно-матеріальних цінностей, про реалізацію продукції.

  Крім цих взаємин в процесі виробничої діяльності структурних підрозділів вступають в певні взаємини один з одним. Тому тракторно-рільнича бригада по розрахованим внутрішньогосподарських розрахунковими цінами реалізує бадилля цукрових буряків структурним підрозділам тваринництва, яка піде на корм худобі.

  В кінці року від госпрозрахункового доходу бригади вичитують виданий протягом року аванс, і залишається сума, яку потрібно розподілити між працівниками за допомогою коефіцієнта трудової участі працівників в діяльності колективу.

  Для визначення економічної ефективності проведених в проекті заходів щодо вдосконалення організації виробництва і реалізації цукрових буряків, необхідно розрахувати наступні показники порівняти їх з фактичними даними.

  Таблиця 4.12. Виробництво і реалізація цукрових буряків на 100га ріллі, ц.

  Продукція

  роки

  проект

  2004

  2005

  2006

  Вироблено цукрових буряків

  2823

  2011

  3240

  3360

  Реалізація всього

  2823

  2011

  3240

  3360

  в т.ч. організаціям

  1060

  644

  851

  1680

  на переробку

  +1763

  1367

  2389

  1680

  Дані таблиці свідчать про те, що плановане виробництво цукрових буряків істотно підвищується відносно 2005 і 2006 років.

  Тепер необхідно розглянути економічну ефективність цукрових буряків, отриману в результаті проведення проектних заходів.

  На перспективу господарство запланувало поставити цукровому заводу на давальницьких умовах у фізичній вазі 103500 ц цукрових буряків. При цьому забрудненість складає 10%, давальницький відсоток 35. Відстань від поля до цукрового заводу становить 62 км. Собівартість реалізованого цукру складе 8068 тис.рублей, виручка від реалізації - 14168 тис. Рублів, отже, підприємство отримає прибуток у розмірі 6099 тис.рублей. За 103500 центнерів, проданих на підставі договору купівлі-продажу цукрового заводу, господарство отримає прибуток 3529 тис.рублей і разом - 9628 тис.рублей.

  Для виявлення ефективності організації переробки цукрового буряка необхідно порівняти фінансовий результат всіх трьох варіантів реалізації буряка.


  Таблиця 4.13. Переробка цукрових буряків на давальницьких умовах по проекту

  показники

  Жовтень

  1.Поставлено цукрових буряків у фізичній вазі, ц

  103500

  2.Зачтено цукрових буряків, ц

  93150

  3.Давальческій відсоток,%

  35

  4.Собственное сировину, ц

  60548

  5.Проізводственная собівартість 1 ц цукрових буряків, руб.

  82,9

  6.Общее собівартість сировини, руб.

  5019429

  7.Затрати на транспортування сировини, руб.

  974255

  8.Затрати на переробку, руб.

  3003064

  9.Затрати на транспортування цукру, руб.

  161250

  10.Виход цукру,%

  13

  11.Получено цукру, ц

  78712

  12.Себестоімость 1ц цукру, руб.

  1025,1

  13.Цена 1 ц цукру, руб.

  1800

  14.Виручка від реалізації цукру, руб.

  14167800

  15.Общая собівартість реалізованого цукру, руб.

  8068562

  16.Результат від реалізації цукру, руб.

  6099238

  Таблиця 4.14. Фінансовий результат від реалізації цукрових буряків і продукції її переробки

  буряківництво

  2006 рік

  1 варіант проекту

  2

  варіант проекту

  3

  варіант проекту

  Прибуток, тис.руб.

  125

  8775

  12198

  9628

  Рівень рентабельності,%

  0,44

  56,8

  75,6

  57,8

  Рівень окупності,%

  100,44

  156,8

  175,6

  157,8

  З таблиці видно, що в 2006 році прибуток господарства на багато менше, ніж проектна прибуток. Порівнюючи три варіанти реалізації цукрових буряків можна сказати, що найвигідніший варіант це 2 варіант - реалізації цукрових буряків на давальницьких умовах, так як тут прибуток становить 12198 тис.рублей, а рівень рентабельності дорівнює 75,6%.

  5. Охорона навколишнього середовища

  Екологія як наука з її цілями і завданнями сформувалася порівняно недавно, хоча її витоки йдуть в старовину. Виникнення і розвиток сільськогосподарської екології пов'язано з еволюцією сільського господарства і освоєнням земель. Понад десять тисячоліть людина займалася сільськогосподарським виробництвом, в яке залучено велику частину території земної кулі. Тільки під ріллею близько 14% суші. В аграрних ландшафтах чималі площі відведені під будівництво тваринницьких ферм і комплексів, літніх таборів для утримання худоби.

  Сільськогосподарські екосистеми - це не тільки продукт природи, а й об'єкти людської праці. У них людині відводиться двояка роль: як біологічний вид є компонентом екосистеми, а його сільськогосподарська діяльність екологічним фактором, який впливає на природу.

  Природа щедро обдарувала Росію лісами і горами, могутніми ріками і безкрайніми степами. Ще порівняно недавно здавалося, що ці багатства невичерпні. Однак від густих дібров залишилися лише невеликі острівці, ковилові степи майже суцільно розорані, міліють річки, на межі зникнення багатьох видів рослин і тварин.

  Ми беремо у природи все, що потрібно для життя, приймаючи її дари, як щось само собою зрозуміле. До певної межі вплив людини на природу згладжувалася процесами, що відбуваються в біосфері, але зараз ми стоїмо на грані екологічної кризи - різкого погіршення ср В результаті погіршення антропогенного впливу на природне середовище виникли глобальні і регіональні екологічні проблеми. Основними з них є: виснаження озонового шару атмосфери і накопичення в ній вуглекислого газу, забруднення повітря, поверхневих і підземних вод при промисловому і сільськогосподарському виробництві, а також при спалюванні палива стаціонарними і пересувними джерелами енергії, виснаження запасів, погіршення якості земельних ресурсів.

  Господарська діяльність людини одночасно впливає на грунтовий покрив, атмосферу, поверхневі і підземні води. Це викликає розвиток взаємопов'язаних негативних природних процесів: змив грунтів, зростання ярів, зниження рівнів підземних вод, обміління річок, погіршення вологозабезпеченості грунтів, забруднення атмосфери, природних вод і ґрунтових покривів. Зміна середовища проживання людини, пов'язане, перш за все, з її забрудненням, тягне за собою зростання захворюваності населення. У цих умовах першочерговим завданням стає проведення комплексу ефективних природоохоронних заходів, що перешкоджають розвитку негативних природних процесів. Ці заходи повинні забезпечувати здорове природне середовище для життя людей, а також збереження земельних і водних ресурсів в процесі господарської діяльності людини.

  Розробка і обгрунтування таких природоохоронних заходів може бути проведена на основі комплексу оцінки стану природного середовища, що включає в себе аналіз умов розвитку негативних природних процесів, вивчення факторів антропогенного впливу і надалі господарської діяльності людини. Ефективність комплексу природоохоронних заходів можна оцінити в процесі проведення територіального екологічного моніторингу, що передбачає спостереження за станом природного середовища, контроль і прогнозування наслідків господарської діяльності людини.

  СГВК «Куликівський» розташований в південно-східній мікро зоні сільськогосподарської зони Липецької області. Займана підприємством площа представлена ​​неоднорідним масивом. За даними 2006 року за організацією закріплено 6993 га землі, з них: сільськогосподарських угідь 6565 га, в тому числі 6161 ріллі, 393 га пасовища, багаторічні насадження 186 га.

  Ґрунтовий покрив господарства представлений в основному чорноземом звичайним, типовим переважно глинистого і суглинистого механічного складу.

  При вирощуванні сільськогосподарських культур господарство застосовує велику кількість різних мінеральних добрив. Умови для їх зберігання підприємство в повній мірі забезпечило порівняно недавно.

  В даний час основним інструментом екологічного регулювання природокористування в РФ є платежі за забруднення в екологічні фонди. Платежі здійснюються за двома ставками: по першій оплачуються викиди в межах встановлених норм; по другій підприємство платить за перевищення нормативних викидів.

  Розглянемо платежі СГВК «Куликівський» за природокористування та забруднення навколишнього середовища в наступній таблиці.

  З метою захисту від забруднень атмосфери і водних джерел, а також земельних угідь від ерозії розроблений комплекс природоохоронних заходів. Уявімо їх у таблиці 5.1

  Як видно з представлених даних СГВК «Куликівський», здійснюючи виробничо-комерційну діяльність, передбачає природоохоронні заходи і в достатній мірі знижує негативний вплив на природу.

  При складанні проекту внутрішньогосподарського землеустрою приділялася увага економному використанню сільськогосподарських угідь під забудову, дороги і на інші цілі, які безпосередньо не пов'язані з сільськогосподарським виробництвом.

  При організації сівозмін виділені протиерозійні ділянки, для яких передбачено агротехнічні та агролесоміліоратівние заходи, з таким розрахунком, щоб залишковий змив на кожному з них не перевищував гранично допустимий.

  Таблиця 5.1. Річні платежі за природокористування та забруднення навколишнього середовища в СГВК «Куликівський»


  Найменування платежу

  Фактична кількість (обсяг, площа)

  Річна плата, руб.

  У межах встановленої норми

  Понад встановлену норму

  1.Водоспоживання, в тому числі підземних джерел

  3000

  25920

  -

  Поверхня водних об'єктів

  -

  -

  2.Виброси шкідливих речовин в атмосферу (від стаціонарних та пересувних джерел), т / рік

  -

  -

  -

  3.Сброси шкідливих речовин у водні об'єкти, т / рік

  -

  -

  Разом

  25920

  Поблизу населених пунктів, лісових масивів і лісозахисних насаджень, водної поверхні і водоохоронної зони забороняється застосування авіації з внесення мінеральних добрив і обробці рослин отрутохімікатами та гербіцидами.

  Для кожної ділянки ріллі і пасовищ, запланований комплекс агротехнічних і протиерозійних заходів. Набір заходів в комплексах запроектований з таким розрахунком, щоб він, своєчасно з іншими заходами здійснював попередження і припинення змиву грунтів.

  З метою створення в господарстві закінченої системи лісонасаджень на додаток до існуючих намічається посадка нових.

  Таблиця 5.2. Перелік природоохоронних заходів і матеріальних витрат для СГВК «Куликівський»  найменування заходу

  Найменування об'єкта, од.вим.

  виконання заходів

  Сума витрат, руб

  Очікуваний економічний ефект

  Об `єм

  початок

  закінчення

  Посів культур поперек схилу 1-3

  Поле №5, га

  30

  квітень

  квітень

  250

  Зупинка ерозії грунту

  Зберігання гною в траншеях з гідроізоляційної облицюванням

  свинарська ферма

  3

  вересень

  вересень

  680

  Запобігання забрудненню атмосфери

  Видалення каменів з полів

  Поле №5, га

  30

  вересень

  вересень

  3600

  Відновлення деградованих земель

  Разом

  4530

  Таким чином, вся діяльність СГВК «Куликівський» повинна будуватися з урахуванням можливих небажаних впливів на навколишнє середовище. У цьому значною мірою може допомогти використання передових технологій. З законодавчої точки зору необхідно посилити міру відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Це допоможе поліпшити умови життя людини, а також навколишнє його флору і фауну.


  Висновки і пропозиції

  Проробивши цю роботу можна зробити висновок про те, що вирощування цукрових буряків є одним з напрямків виробництва в господарстві, тому особлива увага повинна бути приділена розвитку і зміцненню галузі буряківництва в господарстві.

  В середньому посіви цукрових буряків в господарстві займали 6,51% від загальної площі посівів. Причому за останні 3 роки питома вага цієї культури в загальній площі підвищується і якщо в 2004 році він становив 6,33%, то в 2006 році - 6,95%

  Провідну роль в господарстві грає галузь рослинництва. У 2004році продукція цієї галузі становила 81,25%, але до 2006 року продукція цієї галузі в загальній структурі товарної продукції зменшилася до 74,81%. Це відбувається на тлі все більшого збільшення процентної частки продукції тваринництва. Питома вага цукрових буряків у структурі товарної продукції підвищується і причинного цього є розширення посівів цукрових буряків та підвищення врожайності в 2006году. Якщо в 2004 році її частка становила 29,92%, то 2006 році 44,25%.

  В середньому за 3 роки виручка від реалізації цукрових буряків в загальній структурі займала 36,03%. Виручка від реалізації цукрових буряків від всієї продукції рослинництва склала 47,65%.

  Що стосується витрат на вирощування цукрових буряків, то по роках вони змінювалися практично пропорційно зміні посівних площ. Те ж стосується і валового збору культури. Урожайність цукрових буряків до 2006 року збільшилася до 499ц / га в порівнянні з 2005 роком - 354 ц / га. Собівартість культури в 2006 році збільшилася в порівнянні з 2005 роком з 104,29 до 111,19 рублів.

  На підставі проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що виробництво цукрових буряків є низько рентабельним для господарства, незважаючи на постійно зростаючий попит на цій продукцію. Тому необхідно приділити увагу розвитку і вдосконаленню даної галузі. У зв'язку з цим необхідно врахувати всі помилки, допущені раніше, виправити їх тим самим повисить врожайність цукрових буряків, а значить і її валовий збір, а також виручку від реалізації і прибуток господарства в цілому.

  Наша пропозиція полягає в тому, що б, по-перше, збільшити площу посіву цукрових буряків в господарстві, наблизити її до оптимальної величиною. По-друге, з великою відповідальністю підійти до обгрунтування розмірів виробництва цукрових буряків. Це допоможе зробити більш точне планування реалізації цукрових буряків. Для цього необхідно проаналізувати врожайність цукрових буряків і запланувати проектну врожайність. По-третє, при плануванні обсягу реалізації цукрових буряків в господарстві має враховуватися кількість буряків, яка за висновком договорів повинно бути восени поставлено на цукровий завод. Тому необхідно з'ясувати, як вигідніше господарству вчинити з виробленої цукровим буряком, реалізувати на основі договору купівлі-продажу або віддати цукровому заводу переробляти її на давальницьких умовах. Потім необхідно розробити науково-обґрунтований сівозміну і розрахувати потребу в насінні для посіву цукрових буряків. Для того щоб забезпечити планований обсяг виробництва, необхідно внести оптимальну дозу мінеральних добрив. Для планованої врожайності необхідно визначити дози внесення добрив і загальна кількість на запланіруемую площа. Необхідно не забути також, застосувати засоби захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб.

  Для обгрунтування всіх витрат на виробництво цукрових буряків нами була розрахована технологічна карта. У ній обгрунтовані всі матеріальні витрати і фонд оплати праці, а також розраховані внутрішньогосподарські розрахункові ціни.

  Пропонують заходи дозволяють збільшити врожайність цукрових буряків до 460ц / га і отримати від виробництва цієї культури прибуток в розмірі 9628 тис.рублей в результаті реалізації цукрових буряків на давальницьких умовах і на підставі купівлі-продажу.


  Список використаної літератури

  1. Про товариства з обмеженою відповідальністю: федеральний закон від 8 лютого 1998 г. №14-ФЗ.

  2. Нормативна інформація для розробки технологічних карт в рослинництві з використанням персональних комп'ютерів. - Воронеж. - 1996.

  3. Види на урожай цукрових буряків 2005 - обнадіює // Цукрові буряки. - 2005. - №7.- с.1718.

  4. Горбунов Н.Т. Скорочення втрат робочого часу - важливий резерв підвищення продуктивності праці на збиранні маточних коренеплодів. /Н.Т.Горбунов. // Цукровий буряк. - 2005. - №7. - с.12-13.

  5. Громов М.Н. Наукова організація, нормування і оплата праці на сільськогосподарських підприємств. / Громов М.Н. 2-е изд., Доп. І перераб. - М .: Агропромиздат, 1991. - 182с.

  6. Гуреєв І.І. Ресурсозберігаюча обробка грунту в ЦЧР / І.І.Гуреев // Цукрові буряки. - 2004. - №6 - с.10-13.

  7. Гуреєв І.І. Ефективність комплексних добрив при вирощуванні цукрових буряків / І.І.Гуреев // Цукрові буряки. - 2005. - №3. - С.41-43

  8. Зенін Л.С. Застосування сучасних технологій в Черноземье Росії / Л.С.Зенін // Цукрові буряки. - 2003. - №6. - С.10-12.

  9. Іванов Є. Напередодні посівної або «Ода цукровому буряку» /Е.Іванов//Сахарная буряк. - 2005. - №3. - С.2-4.

  10. Калінін А.Т. Рентабельність буряка в ЦЧР / А.Т.Калінін // Цукрові буряки. - 2003. - №6. - с.5-7.

  11. Калінін А.Т. Агротехнічні і методичні основи підвищення рентабельності буряківництва в ЦЧР / А.Т.Калінін // Цукрові буряки. - 2005. - №7. - с.5-7.

  12. Кольцова О.М. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона навколишнього середовища». - Воронеж. - 2000.

  13. Корнієнко А.В. Адаптивна стратегія життєдіяльності систем / А.В.Корніенко // Цукрові буряки. - 2005. - №2 - с3-5.

  14. Куртоева Л.М. Російський ринок цукру в 2002 році і деякі тенденції його розвитку / Л.М.Куртоева // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2004. №4. - с.47-50.

  15. Куртоева Л.М. Ринок цукру в 2003 році / Л.М.Куртоева // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2004. - №4. - с. 47-50

  16. Куртоева Л.М. Основні тенденції розвитку Російського ринку цукру в 2004 і початку 2005 року / Л.М.Куртоева // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2005№4. - с. 47-50

  17. Логвинов В.А., Дерюгін В.А. і ін. Перспективи впровадження вітчизняних гібридів цукрових буряків / В.А.Логвінов, В.А.Дерюгін // Цукрові буряки. - 2005. - №5. - с.24-26.

  18. Меделяева З.П. Економічні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з цукровими заводами та їх вдосконалення. /З.П.Меделяева// Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2004. - №10. - с.32-33.

  19. Молчанов І.Б. Зінченко А.М. Роль добрив у формуванні врожайності коренеплодів / Молчанов І.Б. Зінченко А.М // Цукрові буряки. - 2005. - №7. - с.34-35.

  20. Назаренко Н.Т. Економіка сільського господарства. Мікроекономіка сільськогосподарських підприємств. Навчальний посібник. - Воронеж. - 1996.

  21. Нікітін А.Ф. Зарубіжні свеклокомбайни в Черноземье / Нікітін А.Ф .// Цукрові буряки. - 2004. - №1. - С.26-28.

  22. Овсянніков В.П., Колягин Ю.С., Воронін В.М. Буряківництво: Навчальний посібник. - Воронеж: ВДАУ, 200. - 217с.

  23. Родіонов Е.Т. Економічні взаємовідносини в бурякоцукровому підкомплексі Воронезької області / Е.Т.Родіонов // Цукрові буряки. - 2004. - №5. - с.18-20.

  24. Солнцев В.М. Які машини повинні працювати на Російських полях / В.Н.Солнцев // Цукрові буряки. - №7. - с.35

  25. Спичак В.В. Можливості підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва / В.В.Спічак // Цукрові буряки. - 2004. - №2. - С.27-29.

  26. Спичак В.В. Екологічні проблеми бурякоцукрового виробництва / В.В.Спічак // Цукрові буряки. - 2003. - №9. - с.29-30.

  27. Сушков В.І. Підсумки роботи бурякоцукрового комплексу в 2003 році: успіхи і недоліки /В.І.Сушков // Цукрові буряки. - 2004. - №5. - с.9-14.

  28. Тернових К.С. Звягін Н.А. Бізнес-планування на підприємстві АПК. - Воронеж. - 2005. - С.180.

  29. Черепухін Е.І. Оптимальні строки сівби - запорука високої продуктивності. / Е.І.Черепухін // Цукрові буряки. - 2005. - №1. - с.21-22.

  30. Четвертак І.М. Організація, нормування та оплата праці в сільськогосподарських підприємствах. Навчальний посібник. Воронеж. - 2005. - с.115.

  31. Шакірова Ф.К. Організація сільськогосподарського виробництва. - М.: Колос. -2003.

  32. Шикунов М.І. Як досягаються високі результати виробництва. /М.І.Шікунов // Цукрові буряки. -2004. - №2. - с.5-7.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Удосконалення і організація производствав реалізація цукрових буряків на прикладі СХА Куликівський

  Скачати 157.81 Kb.