• Коефіцієнти фінансової стійкості відповідно до методики А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна [48, с.141]
 • КІ - іммобілізовані активи підприємства;
 • , КС - власний капітал підприємства;
 • ЄС - власний оборотний капітал підприємства;
 • Р - чистий прибуток;
 • , Р - чистий прибуток;
 • N пр - кількість привілейованих акцій.
 • СК - величина власного капіталу;
 • ЗК - величина позикового капіталу;
 • Ко - короткострокові фінансові зобовязання;
 • СК - власний капітал;
 • ЗК - позиковий капітал;
 • Rск = стр.190ф.2 / [0,5 * (стр.490н.п +
 • RА = стр.190ф.2 / [0,5 * стр.300н.п +
 • RОА = стр.140ф.2 / [0,5 * стр.290н.п +
 • RФВ = стр.060ф.2 / [0,5 * стр.250н.п +


 • Дата конвертації23.08.2017
  Розмір179.67 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 179.67 Kb.

  Управління фінансовим станом підприємства (на прикладі ТОВ Торговий дім "Добриня")

  витрачання) з урахуванням залишків коштів на початок і кінець звітного періоду в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

  5. Додаток до бухгалтерського балансу за 2004, 2005, 2006 рік. Інформація, що міститься в даній формі, доповнюючи бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, дозволяє провести досить детальний аналіз фінансового стану організації і побачити рух коштів і їх джерел за звітний період.

  Таким чином, в першому розділі були розкриті теоретико-методологічні основи управління фінансовим станом організації. Можна зробити висновок, що, стійкий фінансовий стан є не грою випадку, а підсумком вмілого управління всім комплексом факторів, що визначають результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Фінансово стійке підприємство має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю і залучень інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт з державою і суспільством, так як виплачує своєчасно платить податки в бюджет, внески до соціальних фондів, заробітну плату - робітникам і службовцям, дивіденди - акціонерам, а банкам гарантує повернення кредитів і сплату відсотків по ним.


  РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ Торговий дім «Добриня»

  2.1 Коротка характеристика ТОВ Торговий дім Добриня »  Група підприємств «Добриня» працює з 1995 року. Успішна стратегія розвитку на споживчому ринку сприяла розвитку обсягів і видів діяльності.

  Діяльність групи підприємств «Добриня» розрахована на широке коло споживачів. Однак пріоритетним напрямком є ​​оптова торгівля. Групі підприємств «Добриня» належить 50% частки ринку пива і 15% безалкогольної продукції на території міста Єкатеринбурга і Свердловської області. У 2007 році в Єкатеринбурга і Свердловської області планується відкрити близько 50 нових супермаркетів і магазинів «Добриня».

  На сьогоднішній день до складу групи входять 6 підрозділів:

  Компанія «Півооптторг» - оптова торгівля пивом, прохолодними напоями і соками, кондитерськими виробами, бакалією;

  Торговий дім «Добриня» - оптова торгівля пивом, прохолодними напоями, соками, а також алкогольною продукцією на території Свердловської області і Удмуртської Республіки;

  Свердловський завод напоїв «Добриня» - виробництво безалкогольної та слабоалкогольної продукції;

  Мережа магазинів «Добриня» - роздрібна торгівля продуктами харчування;

  Приватне охоронне підприємство «Добриня» - надання охоронних послуг юридичним та приватним особам;

  Управління логістики - виконує послуги в складської та транспортної логістики, а також в логістиці поставок;

  Інвестиційна компанія «Добриня» - роботи в галузі управління нерухомістю.

  Група підприємств «Добриня» є офіційним спонсором Свердловського драматичного театру, активно сприяє дитячому та юнацькому спорту, фінансуючи проведення змагань різного рівня, є піклувальником Фонду Гуманітарних ініціатив «Добра сила», який надає адресну соціальну підтримку населенню.

  ТОВ Торговий дім «Добриня» засновано 17 серпня 2001 року ТОВ «Пивоопторг» з часткою 50% від статутного капіталу і громадянкою РФ Юсупової Маргаритою Юріївною з часткою 50% від статутного капіталу. Зареєстровано Адміністрацією Свердловського району 11 вересня 2001 року. Внесено до єдиного державного реєстру юридичних осіб 29 грудня 2002 року записом за номером 1025900923620.

  Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Добриня».

  Організаційно-правова форма: ТОВ ТД «Добриня».

  Місце знаходження: Росія, г. Екатеринбург, ул. В. Васильєва, 8.

  Поштова адреса: 614033, г. Екатеринбург, ул. В. Васильєва, 8.

  Обраним директором ТОВ ТД «Добриня» є Афанасьєв Олексій Петрович. Головним бухгалтером призначеним на посаду директором є Власова Ірина Юріївна.

  ТОВ ТД «Добриня» є юридичною особою, комерційною організацією, має відокремлене майно, може від свого імені укладати угоди, набувати і здійснювати майнові та особисті права, виступати позивачем або відповідачем в суді, арбітражному суді.

  Вся звітність консолідується в головному підрозділі р Єкатеринбурга. Торговий дім має шість розрахункових рахунків, а також протягом 2006 року товариство використовувало в своїй діяльності позичковий рахунок, для зарахування овердрафтного кредиту банку. ТОВ ТД «Добриня» має самостійний баланс; круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і вказівка ​​на його місцезнаходження; може мати штампи і бланки зі своїм фірмовим найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші засоби індивідуалізації. У 2006 році підприємством отримано ліцензію Б № 071097 реєстраційний №259 видана 14.07.2006 року управлінням федеральної податкової служби по Свердловській області на право здійснення закупівлі, зберігання і постачання алкогольної продукції (спиртні напої, в тому числі горілка, вино), терміном дії до 14.07 .2011 року.

  Метою діяльності ТОВ ТД «Добриня» є отримання прибутку.

  ТОВ ТД «Добриня» здійснює такі види діяльності:

  торгова і закупівельна діяльність, оптова і роздрібна торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування;

  посередницька діяльність;

  інформаційні, маркетингові послуги;

  транспортні послуги юридичним особам і громадянам;

  надання послуг населенню в галузі громадського харчування;

  здача приміщень в оренду;

  виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного споживання.

  Майно ТОВ ТД «Добриня» належить йому на праві власності і утворюється з:

  внесків засновників (учасників) до статутного капіталу;

  продукції, виробленої ТОВ ТД «Добриня» в процесі його діяльності;

  отриманих доходів;

  іншого майна, набутого на інших підставах, що допускаються законодавством.

  ТОВ Торговий дім «Добриня» - організація, що займається оптовими продажами алкогольних і слабоалкогольних напоїв, пива, соків і води на території Свердловської області і Удмуртської республіки.

  Вагома перевага ТОВ ТД «Добриня» - розвинена інфраструктура. 18 філій, що мають власні оптові склади знаходяться практично у всіх районах Свердловської області.

  Партнерами є такі заводи і компанії як: «Пивоварня« Москва-Ефес »,« SAB Miller »,« Сан Інтербрю »,« Балтика »,« Хайнекен »,« Червоний Схід »,« Відень »,« Ярпиво »,« Амстар » , «Тінькофф», «Мултон», «Нестле», ЕКЗ «Лебедянь», «Кока-Кола Боттлерс Євразія», «Патра», «Славяновская», «Єсентуки», «Нарзан», «Дігі-Дон».

  Торговий дім «Добриня» готовий надати своїм клієнтам широкий спектр продукції вітчизняних і зарубіжних виробників. ТОВ ТД «Добриня» проводить політику активних продажів через торгових представників. Доставка вантажів здійснюється безкоштовно.

  2.2 Загальна оцінка структури майна і джерел його утворення

  Фінансовий стан організації характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів).

  Оцінка вартості майна організації включає вивчення структури майна і її змін, виявлення джерел формування майна. [35, с.285].

  Бухгалтерський баланс дозволяє дати загальну оцінку зміни майна підприємства, виділити в його складі оборотні (мобільні) і необоротні (іммобілізовані) активи, вивчити динаміку його структури. Під структурою розуміється процентне співвідношення окремих груп майна і статей всередині цих груп.

  Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства та окремих його видів. Приріст (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства [30, с.55].

  У 20-х роках один з творців балансоведения - Н.А. Блатов рекомендував досліджувати структуру і динаміку фінансового стану підприємства за допомогою порівняльного аналітичного балансу [48, с.269]. Порівняльний аналітичний баланс виходить з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки і структурної динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період.

  Перевагою такого балансу є те, що він зводить воєдино і систематизує важливі показники, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. Порівняльний баланс включає показники горизонтального і вертикального аналізу. В ході горизонтального аналізу визначаються абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, а метою вертикального аналізу є обчислення питомої ваги нетто [48, с.270].

  Порівняльний аналітичний баланс ТОВ Торговий дім «Добриня» нами представлений в додатку З. Даний баланс був складений на основі річних бухгалтерських балансів за 2004, 2005, 2006 роки.

  З складеного аналітичного балансу видно, що загальна вартість майна підприємства, включаючи гроші і кошти в розрахунках, збільшилася в 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 39246 тис. Руб. або 67%. Дане збільшення відбулося в основному за рахунок зростання оборотних (мобільних) активів, їх динаміка представлена ​​на малюнку 2.1.

  Малюнок 2.1. Динаміка зміни оборотних активів, тис. Руб.

  У 2004 році оборотні активи склали 57740 тис. Руб., А в 2006р. - 96396 тис. Руб. Тобто їх величина збільшилася на 38656 тис. Руб. або 66,95%, але їх питома вага у вартості активів знизився в порівнянні з 2004 роком на 0,03 пункту і в 2006 році склав 98,53%.

  Основним показником збільшення оборотних активів є значне зростання дебіторської заборгованості. У 2006 році в порівнянні з 2004 роком вона збільшилася на 37204 тис. Руб. або 142,3%. Спостерігається зростання її питомої ваги на 20,13 пункту і в 2006 році становить 64,75% всіх активів. Динаміка величини дебіторської заборгованості представлена ​​на малюнку 2.2.

  Малюнок 2.2. Динаміка зміни дебіторської заборгованості

  Також на збільшення оборотних активів вплинуло збільшення запасів в 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 6067 тис. Руб. або 31,38%. Питома вага запасів нестабільний, так в 2003 році він склав 33%, в 2005 р. - 36,24%, в 2006р. - 25,96%. Уявімо динаміку зміни абсолютної величини запасів на малюнку 2.3, і динаміку питомої ваги на малюнку 2.4

  Малюнок 2.3. Динаміка зміни запасів

  Малюнок 2.4. Динаміка зміни питомої ваги запасів

  На зниження запасів, в тому числі і товарних залишків, впливає тимчасову заборону на продаж алкогольної продукції в 2006 році.

  Протягом 2003 і 2005 року спостерігається збільшення вкладень в короткострокові фінансові вкладення, надані у вигляді цільової позики іншим підприємствам. Але в 2006 році дані вкладення знизилися на 426 тис. Руб. в порівнянні з 2003 роком і на 5816 тис. руб. в порівнянні з 2005 роком. Дані про короткострокові фінансові вкладення представлені в додатку І, зобразимо динаміку зміни короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів на малюнку 2.5.

  Малюнок 2.5. Динаміка зміни короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів

  З малюнка 2.5 видно, що в 2006 році в порівнянні з 2005 величина грошових коштів знизилася на 5057 тис. Руб. або 38,9%.

  Крім зміни оборотних активів відбулося незначне зміна необоротних (іммобілізованих) активів. У 2006 році в порівнянні з 2003 роком вони збільшилися на 590 тис. Руб. або 69,91%, питома вага також збільшився на 0,03 пункту. На збільшення необоротних активів значний вплив зробило зростання основних засобів на 839 тис. Руб. або 141,01% і в 2006 році їх величина склала тисячі чотиреста тридцять чотири тис. руб. У 2005 і 2006 роках позитивним моментом для підприємства є відсутність незавершеного будівництва.

  Причини збільшення або зменшення майна підприємств встановлюють в ході вивчення змін у складі фінансових ресурсів. Надходження, придбання, створення майна підприємства може здійснюватися за рахунок власного і позикового капіталу, співвідношення яких розкриває сутність фінансового становища. Збільшення частки позикового капіталу, з одного боку, свідчить про посилення фінансової нестійкості підприємства міста і підвищення його фінансових ризиків, а з іншого - про активний перерозподіл доходів від кредиторів до підприємства-боржника [30, с.83].

  Для оцінки складу і структури джерел власного і позикового капіталу використовуємо річну фінансову звітність за 2004, 2005, 2006 роки (додаток К, Л, М); порівняльний аналітичний баланс (додаток З). У величину власного капіталу входить: III розділ бухгалтерського балансу «Капітал і резерви», стаття 640 «Доходи майбутніх періодів, стаття 650« Резерви майбутніх витрат ».

  У величину позикового капіталу входить: IV розділ бухгалтерського балансу «Довгострокові зобов'язання», V розділ «Короткострокові зобов'язання». Проаналізуємо порівняльний аналітичний баланс, зокрема власний і позиковий капітал. Структура власного і позикового капіталу наведена в додатку О.

  Спостерігається значне зростання власного капіталу. Так в 2004 році його величина склала 2335 тис.руб., В 2005 році він зріс на 10269 тис. Руб. або 439,8% і склав 12604 тис. руб. Але вже в 2006 році його величина становила 14115 тис. Руб. Уявімо динаміку зміни власного капіталу на малюнку 2.6.

  Малюнок 2.6. Динаміка зміни власного капіталу

  Дане збільшення відбулося в зв'язку з федеральним законом №102-ФЗ, який вимагає збільшення статутного капіталу до 10000 тис. Руб.

  Проведемо аналіз складових позикового капіталу. Зокрема довгострокові зобов'язання були відсутні в 2003 році. У 2005 році виникла довгострокова кредиторська заборгованість перед ПП Шестакова Є.В. в сумі 6027 тис. руб. з терміном погашення в 2006 році. У 2006 році виникла довгострокова кредиторська заборгованість перед ПП Шестакова Є.В. в сумі 1493,6 тис. руб. з терміном погашення в 2007 році.

  Спостерігається збільшення короткострокових кредитів і позик, розглянемо їх динаміку на малюнку 2.7.

  Малюнок 2.7. Динаміка зміни короткострокових кредитів і позик

  У 2006 році їх величина склала 39334 тис. Руб., Що вище 2004 року на 5549 тис. Руб. або 16,42%. Уявімо динаміку зміни питомої ваги короткострокових кредитів і позик на малюнку 2.8.

  Малюнок 2.8. Динаміка зміни питомої ваги короткострокових кредитів і позик

  Згідно малюнка 2.8 можна зробити висновок, що питома вага короткострокових кредитів і позик в 2005 році знижується з 57,67% до 37,23%, а в 2006 році - збільшується на 2,98% і становить 40,21%.

  У 2004 році величина кредиторської заборгованості склала 22464 тис. Руб., Але вже в 2005 році вона склала 33677 тис. Руб., А в 2006 році - 42887 тис. Руб., Що вище 2004 року на 20423 тис. Руб. або 90,91%.

  Також спостерігається зростання її питомої ваги у валюті балансу на 5,49 пункту в порівнянні з 2004 роком. Динаміку зростання кредиторської заборгованості наочно зобразимо на рисунку 2.9.

  Малюнок 2.9. Динаміка зміни короткострокової кредиторської заборгованості

  Розглянемо зміну величини власного і позикового капіталу на малюнку 2.10, а також зміна питомої ваги представимо в додатку О.

  Малюнок 2.10. Динаміка зміни власного і позикового капіталу

  З малюнка 2.10 видно, що зростання позикового капіталу перевищує зростання власного. У 2006 році в порівнянні з 2005 роком спостерігається незначне зниження питомої ваги як позикового, так і власного капіталу на 1%.

  Таким чином, майно ТОВ Торгового дому «Добриня» збільшується, в основному за рахунок зростання дебіторської заборгованості і запасів, а також зростання основних засобів. Згідно російського законодавства власний капітал був збільшений до 14115 тис. Руб. Величина позикового капіталу збільшується, проте його питома вага у валюті балансу зменшується, в основному за рахунок зниження питомої ваги короткострокових кредитів і позик. Важливим показником хорошої роботи підприємства є відсутність простроченої кредиторської заборгованості протягом усіх трьох років. Темпи зростання оборотних активів (166,95%) перевищують темпи зростання поточних зобов'язань (146,17%), це говорить про те, що підприємство фінансово стійке і привабливо для кредиторів і інвесторів.

  2.3 Розрахунок і оцінка показників, що характеризують фінансовий стан

  Згідно з обраною в першому розділі методики професора Е.А. Маркар'ян проаналізуємо фінансовий стан ТОВ Торгового дому «Добриня». Позначимо через індекс 1 - дані на 31.12.2004 р, 2 - на 31.12.2005 р, 3 - на 31.12.2006 р На основі додатка Г зробимо розрахунок і оцінку коефіцієнтів фінансової стійкості:

  1. Коефіцієнт автономії (Ка):

  КА1 = 2335/58584 = 0,04

  КА2 = 12604/83337 = 0,15

  КА3 = 14115/97830 = 0,14

  Мінімальне граничне значення коефіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5. На уже згадуваному підприємстві даний коефіцієнт знаходиться набагато нижче нормативу, що дозволяє говорити про низькій частці власного капіталу в майні підприємства, а, отже, підприємство може не впоратися з непередбаченими обставинами, що виникають в ринковій економіці. Спостерігається тенденція значного зростання даного коефіцієнта в 2003 і 2005 році і незначне зниження в 2006 році на 0,01 пункт.

  2. Коефіцієнт маневреності (КМ):

  КМ1 = (2335-844) / 2335 = 0,64

  КМ2 = (12604-872) / 12604 = 0,93

  КМ3 = (14115-1434) / 14115 = 0,90

  Нормальним обмеженням даного коефіцієнта є значення? 0,2- 0,5. На уже згадуваному підприємстві спостерігається високий рівень даного коефіцієнта. У 2006 році відбувається незначне зниження на 0,03 пункту. Досить високе значення аналізованого показника означає, що значна частина власного капіталу підприємства закріплена в цінностях мобільного характеру, які є досить ліквідними, а, отже, можуть бути протягом короткого часу перетворені в готівку.

  3. Коефіцієнт відношення мобільних і іммобілізованих коштів (КМ / І):

  КМ / И1 = 57740/844 = 68,41

  КМ / И2 = 82465/872 = 94,57

  КМ / И3 = 96396/1434 = 67,22

  Мобільні активи на уже згадуваному підприємстві становлять більшу частину в порівнянні з іммобілізованими активами. Спостерігається зниження даного показника в 2006 році на 27,35 пункту, що є позитивним фактом, так як підприємство може швидше реалізувати свої активи для погашення зобов'язань.

  4. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом (КС):

  КС1 = (2335-844) / 57740 = 0,03

  КС2 = (12604-872) / 82465 = 0,14

  КС3 = (14115-1434) / 96396 = 0,13

  Нормальне обмеження для даного коефіцієнта складає значення? 0,1. На уже згадуваному підприємстві значення розраховується показника перевищують нормативне значення тільки в 2005 і 2006 році, тобто підприємство в 2004 році не змогло забезпечити оборотні активи власним капіталом, але вже в 2005 році воно змогло забезпечити оборотні активи на 14%, а в 2006 році на 13 %.

  5. Коефіцієнт забезпеченості запасів власним капіталом (КО):

  КО1 = (2335-844) / 19334 = 0,08

  КО2 = (12604-872) / 30199 = 0,39

  КО3 = (14115-1434) / 25401 = 0,5

  Нормальним обмеженням є значення? 0,6 - 0,8. У нашому випадку спостерігається зростання рівня даного коефіцієнта і наближення його до нормативу. У 2006 році показник становить 0,5, що близько до нормативу. Представлений показник говорить про те, що підприємство практично повністю покриває запаси власним оборотним капіталом. Це позитивний момент для підприємства.

  6. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (КЗ / С):

  КЗ / С1 = 56249/2335 = 24,1

  КЗ / С2 = (6027 + 64706) / 12604 = 5,61

  КЗ / С3 = (1494 + 82221) / 14115 = 5,93

  Нормальне обмеження цього коефіцієнта? 1. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів показує, що в 2004 р на 1 рубль власних коштів було залучено 24,19 рублів позикових коштів, у 2005 році - 5,61 рублів, а в 2006 р - 5,93 рублів, що говорить про зниження залежності підприємства від позикових коштів при фінансуванні активів, проте даний показник знаходиться значно вище норми.

  7. Коефіцієнт майна виробничого призначення (КПІ):

  КПИ1 = (595 + 249 + 19334) / 58584 = 0,34

  КПІ2 = (872 + 30199) / 83337 = 0,37

  КПІ3 = (1434 + 25401) / 97830 = 0,27

  Нормальним вважається обмеження даного показника? 0,5. На уже згадуваному підприємстві спостерігається підвищення даного коефіцієнта в 2005 році на 0,03 пункту, однак його величина залишається нижчим за норму. У 2006 році відбувається зниження на 0,1 пункт, в основному за рахунок зниження величини запасів на 4798 тис. Руб. Розрахунок вищеназваного показника говорить про те, що підприємство має низьку питому вагу майна виробничого призначення.

  Зведемо дані коефіцієнти в таблицю 2.2.

  Таблиця 2.2 - Значення коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість підприємства

  п / п

  показники

  Позна-чення

  норма

  2004р.

  2005р.

  2006р.

  Зміни до 2004 року

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  коефіцієнт автономії

  КА

  > 0,5

  0,04

  0,15

  0,14

  +0,1

  2

  коефіцієнт маневреності

  КМ

  ? 0,2-0,5

  0,64

  0,93

  0,90

  +0,26

  3

  Коефіцієнт відношення мобільних і іммобілізованих коштів

  КМ / І

  -

  68,41

  94,57

  67,22

  -1,19

  4

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом

  КС

  > 0,1

  0,03

  0,14

  0,13

  +0,1

  5

  Коефіцієнт забезпеченості запасів власним капіталом

  КО

  > 0,6-0,8

  0,08

  0,39

  0,5

  +0,42

  6

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  КЗ / С

  ? 1

  24,1

  5,61

  5,93

  -18,17

  7

  Коефіцієнт майна виробничого призначення

  КПІ

  ? 0,5

  0,34

  0,37

  0,27

  -0,07

  Отже, з проведених розрахунків, можна зробити висновок, що підприємство залежить від позикових коштів, величина позикових коштів перевищує величину власних. На підприємстві достатньо власних оборотних коштів для забезпечення оборотних активів. Значна частина власного капіталу зосереджена в цінностях мобільного характеру, які є більш ліквідними. Можна зробити висновок про нестійкому фінансовому стані підприємства, так як деякі показники нижче норми.

  Далі зробимо розрахунок показників платоспроможності та ліквідності.

  Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства здійснюється шляхом порівняння засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

  Для проведення даного аналізу розділимо активи і пасиви підприємства, що аналізується на групи, складемо таблицю 2.3.

  Таблиця 2.3 - Показники платоспроможності і ліквідності, тис. Руб.

  п / п

  показники

  позначення

  2004

  2005

  2006

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  1

  Найбільш ліквідні активи

  А1

  8072

  13462

  7647

  2

  Швидко реалізованих активи

  А2

  26145

  33842

  63349

  3

  Повільно реалізованих активів

  А3

  23523

  35161

  25401

  4

  важкореалізовані активи

  А4

  844

  872

  тисячі чотиреста тридцять чотири

  5

  Найбільш термінові зобов'язання

  П1

  22464

  33677

  42887

  6

  Короткострокові пасиви

  П2

  33785

  31029

  39334

  7

  довгострокові пасиви

  П3

  0

  6027

  тисяча чотиреста дев'яносто чотири

  8

  постійні пасиви

  П4

  2335

  12604

  14115

  Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву:

  2004 2005рік 2006року Норма

  А1 <П1 А1 <П1 А1 <П1 А1? П1

  А2 <П2 А2> П2 А2> П2 А2? П2

  А3> П3 А3> П3 А3> П3 А3? П3

  А4 <П4 А4 <П4 А4 <П4 А4? П4

  На підприємстві спостерігається платіжний недолік грошових коштів і цінних паперів (А1) для покриття найбільш термінових зобов'язань (П1):

  на 2004 р - 14392 тис. руб.

  на 2005 р - 20215 тис. руб.

  на 2006 р - 35240 тис. руб

  Протягом усіх трьох років спостерігається тенденція до збільшення платіжного нестачі.

  У 2005 і 2006 роках очікувані надходження від дебіторів (А2) були більше короткострокових кредитів банків та позикових коштів (П2) на 2813 тис. Руб. (33842-31029) і 24015тис. руб. (63349-39334) відповідно, тобто короткострокові зобов'язання повністю покриваються швидко реалізованих активи.

  Повільно реалізовані активи (А3) перевищували довгострокові пасиви (П3) протягом усіх трьох років, надлишок склав в 2004 р- 23523 тис. Руб. (23523-0); 2005р. - 29134 тис. Руб. (35161-6027); 2006р. - 23907 тис. Руб. (25401-1494).

  Постійні пасиви (П4) перевищують важкореалізовані активи (А4) протягом всіх трьох років, перевищення склало в 2004 році - тисячі чотиреста дев'яносто один тис. Руб .; 2005 році - 11732 тис. Руб .; 2006 році - 12681 тис. Руб.

  Отже, в 2004 році ліквідність балансу не ідеальна, так як два нерівності мають знак, відмінний від встановленого в оптимальному варіанті.

  У 2005 і 2006 роках ліквідність відрізняється від абсолютної, але вже тільки одне нерівність не відповідає оптимальному. У 2006 році головною проблемою підприємства є нестача грошових коштів і цінних паперів для покриття найбільш термінових зобов'язань. При цьому нестачу коштів однієї групи активів компенсується їх надлишком в іншій групі, хоча компенсація відбувається лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

  Для оцінки ліквідності і платоспроможності в короткостроковій перспективі розраховують наступні показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів.

  Зробимо їх розрахунок на основі формул з додатка Д [30, с. 123]:

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КАБЛ1):

  КАБЛ1 = 8072/56249 = 0,14

  КАБЛ2 = 13462/64706 = 0,21

  КАБЛ3 = 7646/82221 = 0,09

  Нормативна вимога: 0,2-0,5

  2. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності (КБЛ):

  КБЛ1 = (8072 + 26145) / 56249 = 0,61

  КБЛ2 = (13462 + 3384) / 64706 = 0,73

  КБЛ3 = (7646 + 63349) / 82221 = 0,86

  Нормативна вимога: 0,7-0,8

  3. Коефіцієнт поточної ліквідності (КП):

  КП1 = 57740/56249 = 1,03

  КП2 = 82465/64706 = 1,27

  КП3 = 96396/82221 = 1,17

  Нормативна вимога: 1-2

  4. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів (КЛМС):

  КЛМС1 = 19334 / (33785 + 22464) = 0,34

  КЛМС2 = 30199 / (31029 + 33677) = 0,47

  КЛМС3 = 25401 / (39334 + 42887) = 0,31

  Нормативна вимога: 0,5-0,7

  Для полегшення аналізу показників ліквідності зведемо їх в таблицю 2.4.

  Як видно з таблиці 2.4, рівень абсолютної ліквідності в 2005 році вище норми, але вже в 2006 році його рівень становив лише 0,09. Причинами значного зниження послужило збільшення нестачі грошових коштів. Отримані значення свідчать нам про те, що підприємство в 2004 р могло погасити за рахунок найбільш ліквідних активів 14% короткострокових зобов'язань, в 2005 р -21%, а в 2006 році лише 9%.

  Таблиця 2.4 - Аналіз показників ліквідності

  коефіцієнти ліквідності

  нормальні обмеження

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  Відхилення (+, -)

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабл

  0,2-0,25

  0,14

  0,21

  0,09

  -0,05

  2

  Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності КБЛ

  0,7-0,8

  0,61

  0,73

  0,86

  +0,25

  3

  Коефіцієнт поточної ліквідності КП

  1-2

  1,026

  1,274

  1,17

  +0,144

  4

  Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів

  0,5-0,7

  0,34

  0,47

  0,31

  -0,03

  Уявімо динаміку зміни коефіцієнта абсолютної ліквідності на малюнку 2.11.

  1

  2

  Малюнок 2.11. Динаміка зміни коефіцієнта абсолютної ліквідності

  Згідно малюнка 2.11 можна зробити висновок, що на зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності на 0,12 в 2006 році в порівнянні з 2005 роком вплинуло збільшення нестачі грошових коштів у організації. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності в 2005 році вище норми і його величина становить 0,73. Спостерігається підвищення даного коефіцієнта в 2006 році на 0,13 пункту і його величина склала 0,86, що вище 2003 року на 0,25 пункту. Зобразимо наочно даний показник на малюнку 2.12.

  1

  2

  Малюнок 2.12. Динаміка зміни коефіцієнта швидкої (критичної) ліквідності

  У 2005 році коефіцієнт поточної ліквідності в порівнянні з 2004 роком збільшився на 0,248 пункту і становить 1,274. У 2006 році коефіцієнт знизився на 0,104 пункту, але знаходиться в межах норми. Уявімо динаміку зміни коефіцієнта поточної ліквідності на малюнку 2.13 і коефіцієнта ліквідності при мобілізації коштів на малюнку 2.14.

  Малюнок 2.13. Динаміка зміни коефіцієнта поточної ліквідності

  Дані цього показника означають, що в 2004 році на 1 руб. короткострокових зобов'язань припадає 1,026 руб. поточних активів, в тому числі 0,34 руб. запасів. У 2006 році на 1 руб. короткострокових зобов'язань припадає 1,17 руб. поточних активів, в тому числі 0,31 руб. запасів. Причинами зниження даних показників у 2006 році стало зниження величини запасів.

  Малюнок 2.14 Динаміка зміни коефіцієнта ліквідності при мобілізації коштів

  Для точної оцінки платоспроможності підприємства необхідно обчислити величину чистих активів і проаналізувати їх динаміку.

  Проведемо розрахунок чистих активів аналізованого підприємства, складемо таблицю 2.5.

  Таблиця 2.5 - Розрахунок чистих активів, тис. Руб.

  п / п

  статті балансу

  2004

  2005

  2006

  Відхилення 2006-2004 (+, -)

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  1

  Активи - всього

  58584

  83337

  97830

  2

  Активи виключаються - разом:

  0

  0

  0

  0

  2.1

  Заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу

  0

  0

  0

  0

  2.2

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  0

  0

  0

  0

  3

  Пасиви виключаються - разом:

  56249

  70733

  83715

  +27466

  3.1

  Кредити банків та позики

  33785

  37056

  40828

  +7043

  3.2

  Кредиторська заборгованість

  22464

  33677

  42887

  +20423

  4

  Чисті активи (стр.1-стор.2-стор.3)

  2335

  12604

  14115

  +11780

  4.1

  в% до сукупних активів

  (Стор.4 / стр.1 * 100)

  3,97

  15,12

  14,43

  +10,46

  5

  Статутний капітал

  2335

  12604

  14115

  +11780

  6

  Чисті активи до статутного капіталу, раз (стор.4 / стор.5)

  1

  1

  1

  0

  Представлений розрахунок показує, що в 2006 році розмір чистих активів підприємства в порівнянні з 2004 роком збільшився на 11780 тис. Руб. і склав 14115 тис. руб. Протягом усіх трьох років чисті активи покривають статутний капітал один раз. Позитивним для підприємства також є факт того, що зростає не тільки величина чистих активів, але і їх питома вага в сукупних активів. Але в 2006 році в порівнянні з 2005 роком спостерігається незначне зниження питомої ваги чистих активів на 0,69 пункту.

  Отже, можна зробити висновок, що у підприємства в 2006 році знизилася ступінь погашення короткострокових зобов'язань за рахунок найбільш ліквідних активів. Але за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами підприємство є платоспроможним. Зниження коефіцієнта поточної ліквідності говорить про загрозу фінансової нестабільності організації з огляду на різного ступеня ліквідності активів і неможливості їх термінової реалізації у разі одночасного звернення кредиторів. У зв'язку з тим, що не всі показники знаходяться вище норми, це свідчить про нестійкому фінансовому стані організації. Підприємство нарощує чисті активи, отже, зміцнює свою платоспроможність.

  На наступному етапі аналізу фінансового стану ТОВ ТД «Добриня» ми проведемо аналіз фінансових результатів і ділової активності.

  Для аналізу фінансових результатів необхідно скористатися формою №2 «Звіт про фінансові результати» (додаток Л, М, Н).

  Почнемо аналіз фінансових результатів з розрахунку і оцінки прибутку від продажів, для цього побудуємо таблицю 2.6.

  Таблиця 2.6 - Розрахунок і оцінка прибутку від продажів, тис. Руб.

  п / п

  показник

  код

  2004

  2005

  2006

  відхилення

  (+, -)

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  1

  Виручка від продажу товарів

  010

  282941,0

  344798

  335391

  +52450

  2

  Собівартість проданих товарів

  020

  (251585,2)

  (308395)

  (302446)

  +50860,8

  3

  Валовий прибуток

  029

  31355,8

  36403

  32945

  +1589,2

  4

  Комерційні витрати

  030

  (29225,0)

  (34190)

  (26660)

  -2565

  5

  Прибуток від продажів

  050

  2130,8

  2213

  6285

  +4154,2

  Представлений розрахунок показує, що в 2005 році спостерігається зростання виручки від продажів на 61857 тис. Руб. або 21,86%. У 2006 році її величина склала 335 391 тис. Руб., Що нижче 2005 на 9407 тис. Руб. або 2,73%. Зниження валової виручки за 2006 рік пов'язано з введенням з 01.07.2006 р Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи (ЕГАИС) про передачу інформації про обсяг виробництва і обороту алкогольної продукції. У 2006 році відбулося закриття підрозділу в м Краснокамск. Основною причиною закриття філії послужило введення системи ЕГАИС [7, с.1].

  Аналогічна ситуація і з собівартістю проданих товарів, в 2006 році її величина склала 302 446 тис. Руб., Що вище 2004 року на 50860,8 тис. Руб. або 20,21% і нижче 2005 на 5949 тис. руб. або 1,93%. Головним чинником зростання собівартості проданих товарів є інфляційні процеси.

  Комерційні витрати за 2006 рік склали 26660 тис. Руб., Що нижче 2005 на 7530 тис. Руб. або 22%, а 2004 року на 2565 тис. руб. або 8,78%. Однією з головних причин в збільшенні комерційних витрат у 2005 році стало те, що підприємством притягувався персонал з інших підприємств на основі договорів возмездного надання послуг.

  Прибуток від продажів в 2006 році склала 6285 тис. Руб., Що на 4154,2 тис. Руб. або 195% вище 2004 року і на 4072 тис. руб. або 184% вище 2005 року. Уявімо динаміку прибутку від продажів на малюнку 2.15.

  1

  2

  Малюнок 2.15. Динаміка зміни прибутку від продажів

  Далі проведемо аналіз прибутку до оподаткування, складемо таблицю 2.7.

  Протягом трьох років мали місце відсотки до отримання, які нараховані за договором цільової позики з ТОВ «Сведловскій окружний комерційний центр», сума в 2006 році склала 458 тис. Руб., Що більше 2004 року на 381,6 тис. Руб.

  За рядку 070 «відсотки до сплати» в 2005 році відображені відсотки, сплачені банку за користування овердрафтом, сума відсотків склала 1297 тис. Руб., В 2006 році відсотки склали 978 тис. Руб., Що нижче 2005 на 319 тис. Руб. Крім того, в цей рядок в 2006 році записані нараховані та сплачені відсотки іншим організаціям надаються кредит за договорами процентної позики.

  Таблиця 2.7 - Розрахунок і оцінка прибутку до оподаткування

  показник

  код

  2004

  2005

  2006

  відхилення

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  1

  Прибуток від продажів

  050

  2130,8

  2213

  6285

  ...........  +4154,2

  2

  відсотки до отримання

  060

  76,4

  189

  458

  +381,6

  3

  Відсотки до сплати

  070

  (374,4)

  (1297)

  (978)

  +603,6

  4

  інші доходи

  090

  728,2

  2556

  335

  -393,2

  5

  Інші витрати

  100

  (1473,3)

  (3145)

  (3503)

  +2029,7

  6

  Прибуток до оподаткування

  140

  1087,7

  516

  2597

  +1509,3

  Інші доходи збільшилися в 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 1827,8 тис.руб. або 251% і їх величина склала 2556 тис. руб. У 2006 році відбулося зниження інших доходів на 2221 тис. Руб., В основному за рахунок зниження доходу від реалізації основних засобів і іншого майна.

  Спостерігається збільшення інших витрат. У 2006 році їх величина склала 3503 тис. Руб., Що більше 2004 року на 2029,7 тис. Руб. або 137,8%. Збільшення витрат в основному пов'язано з наднормативним списанням товаро-матеріальних цінностей, а також не прийняті витрати для цілей оподаткування прибутку, зокрема, через несвоєчасне надання документів від інших постачальників, тобто документів минулих звітних періодів, які для цілей оподаткування прибутку не можна включати в звітний період. За рахунок перерахованих вище факторів у 2006 році прибуток до оподаткування збільшився на 1509,3 тис. Руб. в порівнянні з 2004 роком і її величина в 2006 році склала 2597 тис. руб. Уявімо динаміку прибутку до оподаткування на малюнку 2.16.

  1

  2

  Малюнок 2.16. Динаміка зміни прибутку до оподаткування

  Збільшення прибутку до оподаткування є позитивним для оцінки фінансового стану підприємства, так як збільшення прибутку склало 503%. На даний показник вплинуло зменшення комерційних витрат в загальній частці витрат.

  На заключному етапі проведемо аналіз чистого прибутку, для цього складемо таблицю 2.8.

  Таблиця 2.8 - Розрахунок і оцінка чистого прибутку, тис. Руб.

  п / п

  показник

  код

  2004

  2005

  2006

  відхилення

  (+, -)

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  1

  Прибуток до оподаткування

  140

  1087,7

  516

  2597

  +1509,3

  2

  Поточний податок на прибуток

  150

  (286,3)

  (237)

  (1086)

  +799,7

  3

  Чистий прибуток

  190

  801,4

  279

  1511

  +709,6

  З таблиці 2.8 видно, що поточний податок на прибуток склав 1086 тис. Руб. в 2006 році, це більше на 799,7 тис. руб. в 2004 році і на 849 тис. руб. у 2005 році.

  Чистий прибуток під впливом перерахованих вище факторів збільшилася в 2006 році на 709,6 тис. Руб. в порівнянні з 2004 роком і кінця 2006 року її величина склала 1511 тис. руб. Зобразимо динаміку чистого прибутку на малюнку 2.17.

  1

  2

  Малюнок 2.17. Динаміка зміни чистого прибутку

  З малюнка 2.17 очевидним є зростання чистого прибутку в 2006 році, що є позитивним моментом для підприємства.

  Отже, можна зробити висновок, що підприємство зміцнює свою фінансову стійкість за рахунок збільшення чистого прибутку і зниження комерційних витрат. Аналіз фінансових результатів буде не повним без аналізу показників рентабельності. Зробимо розрахунок показників рентабельності, використовуючи додаток Е:

  1. Рентабельність продажів (RП):

  Rп1 = 2131/282941 * 100 = 0,75%

  Rп2 = 2213/344798 * 100 = 0,64%

  RП3 = 6285/335391 * 100 = 1,87%

  2. Рентабельність власного капіталу (Rск):

  RСК1 = 801 / [0,5 * (1534 + 2335)] * 100 = 41,4%

  RСК2 = 279 / [0,5 * (2335 + 12604)] * 100 = 3,74%

  RСК3 = 1511 / [0,5 * (12604 + 14115)] * 100 = 11,3%

  3. Чиста рентабельність (Rск):

  RЧ1 = 801/282941 * 100 = 0,28%

  RЧ2 = 279/344798 * 100 = 0,08%

  RЧ3 = 1511/335391 * 100 = 0,45%

  4. Рентабельність активів (RА):

  RА1 = 801 / [0,5 * (44686 + 58584)] * 100 = 1,55%

  RА2 = 279 / [0,5 * (58584 + 83337)] * 100 = 0,39%

  RА3 = 1511 / [0,5 * (83337 + 97830)] * 100 = 1,67%

  5. Рентабельність оборотних активів (RОА):

  RОА1 = 801 / [0,5 * (44326 + 57740)] * 100 = 1,57%

  RОА2 = 279 / [0,5 * (57740 + 82465)] * 100 = 0,4%

  RОА3 = 1511 / [0,5 * (82465 + 96396)] * 100 = 1,7%

  6. Рентабельність фінансових вкладень (RФВ):

  RФВ1 = 76 / 3589,7 * 100 = 2,12%

  RФВ2 = 189/5176 * 100 = 3,65%

  RФВ3 = 458/4418 * 100 = 10,37%

  Для проведення оцінки показників рентабельності зведемо їх в таблицю 2.9.

  Таблиця 2.9 - Показники рентабельності

  п / п

  найменування показника

  2004

  2005

  2006

  Відхилення 2006-2003 (+, -)

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  1

  Рентабельність продажів

  0,75

  0,64

  1,87

  +1,12

  2

  Рентабельність власного капіталу

  41,4

  3,74

  11,3

  -30,1

  3

  чиста рентабельність

  0,28

  0,08

  0,45

  +0,17

  4

  рентабельність активів

  1,55

  0,39

  1,67

  +0,12

  5

  Рентабельність оборотних активів

  1,57

  0,4

  1,7

  +0,13

  6

  Рентабельність фінансових вкладень

  2,12

  3,65

  10,37

  +8,28

  Згідно таблиці 2.9 можна зробити наступні висновки: практично всі показники рентабельності в 2006 році в порівнянні з 2003 роком зросли. Показники 2005 року значно нижче показників 2004 і 2006 року, причиною цього був низький рівень чистого прибутку. Величина рентабельності продажів в 2006 році показує, що на 1 рубль реалізованої продукції припадає 1,87% прибутку. Рівень рентабельності в порівнянні з 2004 роком підвищився на 1,12 пункту, а з 2005 роком - на 1,23 пункту. Зростання цього показника означає ефективне ведення господарства в 2006 році, а також підвищення попиту на продукцію. Нестабільний показник рентабельності власного капіталу. Так в 2004 році його рівень склав 41,4%, але вже в 2005 році - всього 3,74%, що нижче 2003 року на 37,66%. У 2006 році даний показник збільшився до 11,3%, що говорить про поліпшення справ на підприємстві.

  Слід зауважити, що збільшується рівень рентабельності по фінансових вкладень підприємства (10,37% в 2006 році), що свідчить про вдале інвестування коштів в акції та цінні папери інших підприємств.

  Отже, можна зробити висновок, що за рахунок зростання прибутку в 2006 році показники рентабельності збільшуються, що свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства.

  Далі розрахуємо показники ділової активності, використовуючи додаток Ж.Для вимірювання оборотності оборотних коштів використовуються наступні показники:

  1. Тривалість одного обороту в днях (ОД):

  ОД1 = 0,5 * (44326 + 57740) * 360/282941 = 65 днів

  ОД2 = 0,5 * (57740 + 82465) * 360/344798 = 73 дня

  ОД3 = 0,5 * (82465 + 96396) * 360/335391 = 96 днів

  2. Коефіцієнт оборотності (Коб), який показує число оборотів оборотних коштів:

  Коб1 = 282941 / [05 * (44326 + 57740)] = 5,54 обороту

  Коб2 = 344798 / [0,5 * (57740 + 82465)] = 4,9 обороту

  Коб3 = 335391 / [0,5 * (82465 + 96396)] = 3,75 обороту

  Як видно з розрахунків, оборотність всіх оборотних коштів сповільнилася в 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 31 день, а з 2005 роком на 23 дня. Коефіцієнт оборотності зменшився в 2006 році в порівнянні з 2003 роком на 1,79 обороту, що є негативним фактором для підприємства.

  Стійкість фінансового положення аналізованого об'єкта і його ділова активність характеризуються співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Якщо дебіторська заборгованість організації перевищує кредиторську, то це розцінюється як свідчення нарощування обороту і не вважається тривожним сигналом.

  Однак в Росії, в умовах інфляції, таке становище може бути небезпечно, та як значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості організації і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування [18, с.232].

  Розрахуємо оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості, для цього використовуємо формули з додатки Ж, дані візьмемо з додатка Л, М, Н:

  1. Оборотність дебіторської заборгованості (ОДЗ), в оборотах:

  ОДЗ1 = 282941 / [0,5 * (28045 + 26145)] = 10,44 обороту

  ОДЗ2 = 344798 / [0,5 * (26145 + 33842)] = 11,49 обороту

  ОДЗ3 = 335391 / [0,5 * (33842 + 63349)] = 6,9 обороту

  2. Оборотність кредиторської заборгованості (ОКЗ), в оборотах:

  ОКЗ1 = 282941 / [0,5 * (22464,5 + 17983,5)] = 14 обороту

  ОКЗ1 = 344798 / [0,5 * (22464,5 + 33677)] = 12,3 обороту

  ОКЗ1 = 335391 / [0,5 * (33677 + 42887)] = 8,76 обороту

  3. Середній термін погашення дебіторської заборгованості (СПДЗ):

  СПДЗ1 = 360 / 10,44 = 34 дня

  СПДЗ2 = 360 / 11,49 = 31 день

  СПДЗ3 = 360 / 6,9 = 52 дня

  4. Середній термін погашення кредиторської заборгованості (СПКЗ):

  СПКЗ1 = 360/14 = 26 днів

  СПКЗ2 = 360 / 12,3 = 29 днів

  СПКЗ3 = 360 / 8,76 = 41 день

  5. Темпи зростання дебіторської заборгованості (ТДЗ):

  ТДЗ (2005/2004) = 129%

  ТДЗ (2006/2005) = 187%

  6. Темпи зростання кредиторської заборгованості (ТКЗ):

  ТКЗ (2005/2004) = 150%

  ТКЗ (2006/2005) = 127%

  Зведемо дані розрахунків в таблицю 2.10.

  Таблиця 2.10 -Показники оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості

  № п / п

  показники

  Кредиторська заборгованість

  Дебіторська заборгованість

  2004

  2005

  2006

  2004

  2005

  2006

  1

  Темп зростання, %

  -

  150

  127

  -

  129

  187

  2

  Оборотність, в оборотах

  14

  12,3

  8,76

  10,44

  11,49

  6,9

  3

  Оборотність, в днях

  26

  29

  41

  34

  31

  52

  З таблиці 2.10 видно, що в 2005 році темпи зростання дебіторської заборгованості нижче темпів зростання кредиторської на 21пункт, але в 2006 році ситуація змінюється в протилежну сторону, темпи зростання дебіторської заборгованості більше темпів зростання кредиторської заборгованості на 60 пунктів.

  У 2006 році оборотність дебіторської заборгованості падає, причиною тому є збільшення практично в 2 рази самої величини дебіторської заборгованості і її сума становить 63349 тис. Руб. За рахунок цього збільшується термін її погашення до 52 днів. Така ситуація веде до дефіциту платіжних засобів, що може привести до неплатоспроможності організації.

  Отже, підбиваючи підсумок, можна сказати, що фінансовий стан даного підприємства не стійке, так як деякі коефіцієнти нижче нормативного вимоги. Але спостерігається поліпшення фінансового стану, за рахунок таких важливих факторів, як збільшення чистого прибутку, зниження комерційних витрат, збільшення чистих активів, збільшення рентабельності, а також прагнення багатьох коефіцієнтів до нормативного вимогу. Були виявлені такі недоліки, як недолік найбільш ліквідних активів (грошових коштів), уповільнення оборотності оборотних коштів, в тому числі і дебіторської заборгованості, а як наслідок, дефіцит платіжних засобів.

  2.4 Визначення типу фінансової ситуації

  Фінансово стійкий господарюючий суб'єкт за рахунок власних коштів покриває вкладені в активи кошти, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями [35, с.315].

  Запорукою фінансової стійкості підприємства є забезпеченість запасів підприємства власними і позиковими джерелами формування основних і оборотних виробничих фондів. На основі запропонованої в першому розділі методикою визначення типу фінансової ситуації визначимо тривимірний показник, використовуючи формулу (11). Для початку необхідно розрахувати три показники, що відображають ступінь охоплення різних видів джерел.

  1. Власний оборотний капітал (ЄС), скористаємося формулою (5):

  ЕС1 = 2325 - 844 = 1 481

  ЕС2 = 12604 - 872 = 11732

  ЕС3 = 14115 - тисяча чотиреста тридцять чотири = 12681

  Позитивним моментом є збільшення власного оборотного капіталу в часі (уявімо динаміку на малюнку 2.18), а також те, що лише незначна частка власного капіталу спрямовується на придбання основних засобів та інших необоротних активів.

  1

  2

  Малюнок 2.18. Динаміка зміни власного оборотного капіталу

  2. Власний оборотний і довгостроковий позиковий капітал (ЕТ), скористаємося формулою (6):

  ЕТ1 = 1 481 + 0 = 1 481

  ЕТ2 = 11732 + 6027 = 17759

  ЕТ3 = 12681 + 1494 = 14175

  Величина власного оборотного і довгострокового позикового капіталу в 2005 році значно збільшилася і склала 17759 тис. Руб., Що вище 2004 року на 16585 тис. Руб. Але в 2006 році величина знизилася на 3584 тис. Руб., В основному за рахунок зниження довгострокових пасивів на 4533 тис. Руб. Динаміку власного оборотного і довгострокового позикового капіталу представимо на малюнку 2.19.

  1

  2

  Малюнок 2.19. Динаміка зміни власного оборотного і позикового капіталу

  3. Всі основні джерела коштів (ЄП), визначаються за формулою (7):

  ЄП1 = (2335 + 0 + 56249) - 844 = 57740

  ЕН2 = (12604 + 6027 + 64706) - 872 = 82465

  ЕН3 = (14115 + 1494 + 82221) - 1434 = 96396

  Величина всіх основних джерел коштів збільшується на протязі всіх трьох років. Зобразимо структуру всіх джерел коштів на малюнку 2.20.

  1

  2

  Малюнок 2.20. Структура всіх джерел коштів для формування запасів

  З малюнка 2.20 видно, що в 2004 році їх величина склала 57740 тис. Руб., А в 2006 році - 96396 тис. Руб., Що більше на 38656 тис. Руб. або 66,95%. Це позитивний момент для підприємства.

  Трьом показникам достатності джерел коштів відповідають три показника забезпеченості ними запасів (включаючи ПДВ по придбаних цінностей):

  1. Надлишок (+) або недолік (-) власного оборотного капіталу (± ЄС) визначимо за формулою (8):

  ± ЕС1 = 1481 - 23523 = -22042

  ± ЕС2 = 11732 - 35161 = -23429

  ± ЕС3 = 12681 - 25401 = -12720

  У 2005 році дефіцит власного оборотного капіталу зріс в порівнянні з 2004 роком на тисячу триста вісімдесят сім тис. Руб. Але в 2006 році недолік знизився на 10709 тис. Руб. або 45,7% і склав 12720 тис. руб. Причиною послужило зниження величини запасів до 25401 тис. Руб.

  2. Надлишок (+) або недолік (-) власного оборотного і довгострокового позикового капіталу (± ЕТ) визначимо за формулою (9):

  ± ЕТ1 = 1481 - 23523 = -22042

  ± ЕТ2 = 17759 - 35161 = -17402

  ± ЕТ3 = 14175 - 25401 = -11226

  Даних коштів також не вистачає для забезпечення запасів, але спостерігається тенденція до зниження цього недоліку в 2006 році до 11226 тис. Руб.

  3. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел коштів (± ЄП) визначимо за формулою (10):

  ± ЄП1 = 57730 - 23523 = +34207

  ± ЕН2 = 82465 - 35161 = +47304

  ± ЕН3 = 96396 - 25401 = +70995

  З розрахунків видно зростання величини надлишку загальної величини основних джерел коштів.За рахунок власних і позикових коштів забезпечується покриття запасів на 245% (57730/23523 * 100) в 2004 році, 234% (82465/35161 * 100) в 2005 році і 379% (96396/25401 * 100) в 2006 році.

  Розраховані показники забезпеченості запасів джерелами їх формування дозволяють визначити тип фінансової ситуації за ступенем стійкості. Для цього зведемо розраховані показники в таблицю 2.11.

  Таблиця 2.11 - Три показника забезпеченості запасів джерелами їх формування

  п / п

  показники

  Надлишок (+) або недолік (-)

  2004р.

  2005р.

  2006р.

  А

  Б

  1

  2

  3

  1

  Власний оборотний капітал

  -22042

  -23429

  -12720

  2

  Власний оборотний і довгостроковий позиковий капітал

  -22042

  -17402

  -11226

  3

  Всі основні джерела

  +34207

  +47304

  +70995

  4

  Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації за ступенем стійкості

  (0,0,1)

  (0,0,1)

  (0,0,1)

  Таким чином, ми визначили тип фінансової ситуації за ступенем стійкості аналізованого підприємства, який можна охарактеризувати як нестійкий фінансовий стан. Головною проблемою є відсутність власного оборотного капіталу для формування запасів. Позитивним моментом для підприємства є те, що даний недолік знижується в 2006 році.

  2.5 Рейтингова експрес-оцінка фінансового стану

  Для оперативного визначення ступеня фінансової стійкості і оцінки організації як потенційного партнера в ділових відносинах проводиться її порівняльна рейтингова комплексна експрес-оцінка. Методика цієї оцінки має наступні особливості [35, с.349]:

  1. Використовувана система фінансових показників базується на даних публічної звітності організації, що дозволяє контролювати зміну фінансового стану всім зацікавленим користувачам.

  2. Вихідні показники для рейтингової оцінки об'єднані в чотири групи: оцінка прибутковості, оцінка ефективності управління, оцінка ділової активності, оцінка ліквідності та ринкової стійкості. Набір показників становить від чотирьох до семи в кожній групі.

  3. Висновки, зроблені на основі рейтингової експрес оцінки, можуть дещо відрізнятися від висновків, отриманих на базі даних інших видів аналізу, оскільки використовувана в експрес-оцінці група коефіцієнтів характеризує економічні тенденції розвитку організації. Інші методики використовують фінансові показники, що розраховуються на конкретну дату, тому відображають відбуваються економічні процеси з певним запізненням.

  Підсумкова рейтингова оцінка враховує усі найважливіші параметри (показники) фінансово-господарської та виробничої діяльності підприємства, тобто господарської активності в цілому. При її побудові використовуються дані про виробничий потенціал підприємства, рентабельність його продукції, ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, стан і розміщення коштів, їх джерела та інші показники. Точна і об'єктивна оцінка не може базуватися на довільному наборі показників [48, с.290].

  Формула рейтингового числа, що визначається на основі п'яти показників, виглядає наступним чином [48, с.299]:

  R = 2 КО + 0,1 КЛ + 0,08 КІ + 0,45 КМ + КП

  Детальна розшифровка рейтингового числа представлена ​​в додатку П. При повній відповідності значень фінансових коефіцієнтів їх нормативним мінімальним рівням рейтинг підприємства буде дорівнює 1 (так зване «умовно задовільний підприємство»).

  Зробимо розрахунок рейтингового числа за три роки, для цього скористаємося додатком П:

  1. Забезпеченість власними коштами (КО):

  КО2 = (2335 - 844) / 57740 = 0,03

  КО3 = (12604 - 872) / 82465 = 0,14

  КО3 = (14115 - 1434) / 96396 = 0,13

  Нормативна вимога: КО? 0,1. З розрахунків видно, що в 2004році підприємство не могло себе забезпечити власними коштами, показник нижче нормативного значення. Але спостерігається його зростання, тобто підприємство відновлює свою фінансову стійкість. У 2006 році відбувається незначне зниження даного показника на 0,01 пункт. Це пов'язано з тим, що темпи зростання власного капіталу менше темпів зростання оборотного капіталу.

  2. Ліквідність балансу (КЛ):

  КЛ1 = (57740 - 4189) / 56249 = 0,95

  КЛ2 = (82465 - 4962) / 64706 = 1,2

  КЛ3 = 96396/82221 = 1,17

  Нормативна вимога: КО? 0,1. У 2004 році ліквідність балансу дуже близька до нормативного вимогу, а в 2005 році перевищує норму. У 2006 році незначно знижується на 0,03 пункту, але залишається вище нормативного вимоги. Це позитивний момент для підприємства.

  3. Інтенсивність обороту авансованих капіталу (КІ):

  Ки1 = 282941 / [0,5 * (44686 + 58584)] * 365/360 = 5,5

  КІ2 = 344798 / [0,5 * (58584 + 83337)] * 365/360 = 4,9

  КІ3 = 335391 / [0,5 * (83337 + 97830)] * 365/360 = 3,75

  Нормативна вимога: КІ? 2,5.

  Всі три значення даного показника вище норми, але спостерігається їх зниження. Причинами зниження в 2006 році є зменшення виручки від продажу продукції.

  4. Менеджмент (ефективність управління організацією) (КМ):

  КМ1 = 2131/282941 = 0,007

  КМ2 = 2213/344798 = 0,006

  КМ3 = 6285/335391 = 0,019

  Нормативна вимога: КМ? (R-1) / r, тобто КМ? 0,9, де r = 14 (облікова ставка ЦБ Росії). Розрахований показник значно нижче нормативного значення, також спостерігається його зниження в 2005 році. Але в 2006 році цей показник збільшився в порівнянні з 2005 роком на 0,013 пункту і склав 0,019. Це пов'язано з тим, що темпи зростання величини чистого виторгу від реалізації 97,3% (335391/344798 * 100) менше темпів зростання величини прибутку від реалізації 284% (6285/2213 * 100).

  5. Прибутковість (рентабельність) власного капіталу (КП):

  КП1 = 1087,7 / [0,5 * (1533,6 + 2335)] * 365/360 = 0,57

  КП2 = 516 / [0,5 * (2335 + 12604)] * 365/360 = 0,07

  КП3 = 2597 / [0,5 * (12604 + 14115)] * 365/360 = 0,2

  Нормативна вимога: КП? 0,2. Спостерігається зниження даного показника в 2005 році до величини нижче нормативної, це пов'язано з різким зниженням обсягу прибутку до оподаткування. Але в 2006 році за рахунок збільшення величини прибутку даний показник відповідає нормативному вимогу. Це позитивний момент для підприємства.

  Таблиця 2.12 - Показники рейтингового числа

  п / п

  показники

  норма

  2004

  2005

  2006

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  1

  Забезпеченість власними коштами

  КО? 0,1

  0,03

  0,14

  0,13

  2

  ліквідність балансу

  КЛ? 2

  0,95

  1,2

  1,17

  3

  Інтенсивність обороту авансованих капіталу

  КІ? 2,5

  5,5

  4,9

  3,75

  4

  менеджмент

  КМ? (R-1) / r

  0,007

  0,006

  0,019

  5

  Прибутковість власного капіталу

  КП? 0,2

  0,57

  0,07

  0,2

  На основі розрахованих вище п'яти показників визначимо рейтингове число (R):

  R1 = 2 * 0,03 + 0,1 * 0,95 + 0,08 * 5,5 + 0,45 * 0,007 + 0,57 = 1,168

  R2 = 2 * 0,14 + 0,1 * 1,2 + 0,08 * 4,9 + 0,45 * 0,006 + 0,07 = 0,86

  R3 = 2 * 0,13 + 0,1 * 1,17 + 0,08 * 3,75 + 0,45 * 0,019 + 0,2 = 0,89

  Нормативне значення рейтингової оцінки 1.З розрахунків видно зниження рейтингового числа в 2005 році, це говорить про те, що підприємство зазнавало труднощі у своїй діяльності. Але в 2006 році рейтингове число збільшилося на 0,03 пункту, отже, підприємство покращує свою діяльність.

  Отже, рейтингова експрес-оцінка показала, що у підприємства поліпшується фінансовий стан. Про це свідчить збільшення прибутку, ряд фінансових показників вище норми або прагнуть до неї. Але є і труднощі такі, як незначне зниження показника забезпеченості власними коштами, а також незначне зниження ліквідності балансу.

  Таким чином, у другому розділі був проведений аналіз фінансового стану ТОВ Торговий дім «Добриня». Проведений аналіз допоміг виявити як позитивні, так і негативні тенденції в розвитку фінансового стану підприємства.

  З аналізу майна та джерел фінансових ресурсів видно, що майно організації збільшується, також збільшується власний капітал. Відсутня прострочена дебіторська заборгованість. Темпи зростання оборотних активів (167%) більше темпів зростання поточних зобов'язань (146%). Величина позикового капіталу збільшується, проте його питома вага у валюті балансу зменшується, в основному за рахунок зниження питомої ваги короткострокових кредитів і позик. Це позитивний момент для підприємства.

  Аналіз показників, що характеризують фінансовий стан показав, що знижується залежність від позикових коштів, так в 2006 році на 1 рубль власних коштів було залучено 5,93 руб. позикових коштів, що нижче 2004 року на 18,26 руб. Також спостерігається низька частка власного капіталу в майні підприємства, значна частина його закріплена в цінностях мобільного характеру. У 2006 році підприємство змогло забезпечити власним капіталом 13% оборотних активів, що вище 2003 року на 10%.

  Аналіз платоспроможності та ліквідності дозволив переконатися, що у підприємства в 2006 році знизилася ступінь погашення короткострокових зобов'язань за рахунок найбільш ліквідних активів. Причиною зниження є збільшення платіжного нестачі грошових коштів (35240 тис. Руб.). Але за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами підприємство є платоспроможним. Протягом трьох років чисті активи збільшуються і покривають статутний капітал один раз на рік.

  Аналіз фінансових результатів показав, що виручка від продажу продукції, знизилася на 9407 тис. Руб. в порівнянні з 2005 роком і склала в 2006 році 335 391 тис. руб. Зниження валової виручки за 2006 рік пов'язано з введенням з 01.07.2006р. Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи (ЕГАИС) про передачу інформації про обсяг виробництва і обороту алкогольної продукції. Підприємство зміцнює свою фінансову стійкість за рахунок збільшення чистого прибутку і зниження комерційних витрат.

  Аналіз рентабельності і ділової активності підтвердив те, що в зв'язку з ростом прибутку (до оподаткування, чистого) показники рентабельності збільшуються, що свідчить про поліпшення справ на підприємстві. Швидкість обертання дебіторської заборгованості менше швидкості обертання кредиторської заборгованості, і як наслідок дефіцит платіжних засобів, також сповільнилася оборотність всіх оборотних коштів у 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 31 день, а з 2005 роком на 23 дня. Що негативно впливає на роботу підприємства.

  Ми визначили тип фінансової ситуації за ступенем стійкості аналізованого підприємства, який можна охарактеризувати як нестійкий фінансовий стан. Головною проблемою є відсутність власного оборотного капіталу.

  Рейтингова експрес-оцінка дозволила переконатися в тому, що в цілому фінансовий стан поліпшується, в першу чергу за рахунок збільшення прибутку, а також прагнення багатьох показників до нормативного вимогу.

  З вище перерахованого можна виділити три основні проблеми:

  1. Недолік найбільш ліквідних активів (грошових коштів);

  2. Неефективне управління дебіторською заборгованістю;

  3. Зниження оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості.

  При виконанні необхідних заходів по ліквідації даних проблем, підприємство зможе повністю відновити свою фінансову стійкість і платоспроможність.

  РОЗДІЛ 3. Заходи щодо оптимізації фінансового стану ТОВ Торговий дім «Добриня»

  3.1 Управління дебіторською заборгованістю

  У попередньому розділі ми прийшли до висновку про недостатнє управлінні дебіторською заборгованістю.

  Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується значним уповільненням платіжного обороту, що викликає зростання дебіторської заборгованості на підприємствах. Тому важливим завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації боргу [13, с.272].

  У сучасній господарській практиці дебіторська заборгованість класифікується за такими видами:

  дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, термін оплати яких не настав;

  дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, неоплачені в строк;

  дебіторська заборгованість за векселями отриманим;

  дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

  дебіторська заборгованість за розрахунками з персоналом;

  інші види дебіторської заборгованості.

  Серед перерахованих видів найбільший обсяг дебіторської заборгованості підприємств припадає на заборгованість покупців за відвантажену продукцію (перші три види дебіторської заборгованості). У загальній сумі дебіторської заборгованості на розрахунку з покупцями доводиться 80-90%. Тому управління дебіторською заборгованістю на підприємстві пов'язано в першу чергу з оптимізацією розміру і забезпечення інкасації заборгованості покупців за розрахунками за реалізовану продукцію.

  З метою ефективного управління цією дебіторською заборгованістю на підприємствах повинна розроблятися і здійснюватися особлива фінансова політика з управління дебіторською заборгованістю (або його кредитна політика по відношенню до покупців продукції).

  Політика управління дебіторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції та полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації [9, с.195].

  Дебіторська заборгованість є невід'ємним елементом збутової діяльності будь-якого підприємства. Занадто висока частка дебіторської заборгованості в загальній структурі активів знижує ліквідність і фінансову стійкість підприємства і підвищує ризик фінансових втрат компанії. Розумне ж використання комерційного кредиту сприяє зростанню продажів, збільшення частки ринку і, як наслідок, позитивно впливає на фінансові результати компанії [60, с. 13].

  Систему управління дебіторською заборгованістю умовно можна розділити на два великі блоки: кредитну політику, що дозволяє максимально ефективно використовувати дебіторську заборгованість як інструмент збільшення продажів, і комплекс заходів, спрямованих на зниження ризику виникнення простроченої або безнадійної дебіторської заборгованості [60, c.16].

  Для скорочення відстрочок платежів корисний метод спонтанного фінансування, який давно був знайдений і успішно застосовується в країнах з розвиненою ринковою економікою. Суть методу полягає у визначенні знижок покупцям за скорочення строків розрахунку і надає собою відносно дешевий спосіб отримання коштів [63, с.26].

  Надаючи покупцеві відстрочку платежу за продукцію, підприємство - продавець, по суті, надає йому кредит і йде на упущену вигоду (збиток) принаймні в сумі банківського відсотка, який міг би «набігти» на цю суму, якби підприємство отримало її негайно. Крім того, якщо рентабельність перевищує середньо банківську ставку відсотка, то сума платежу, негайно пущена в оборот могла б принести ще більше приріст.

  Якщо покупець сплатить за виконані роботи до закінчення певного терміну, то зможе скористатися солідної знижкою з ціни. Після цього терміну він платить сповна, вкладаючись в договірній термін платежу.

  Визначимо, що ж вигідніше покупцеві: оплатити до заповітної дати, навіть якщо доведеться скористатися для цього банківським кредитом, або дотягнути до останнього і втратити знижку?

  Для вирішення цього питання необхідно зіставити «ціну відмови від знижки» з вартістю банківського кредиту і зважити витрати альтернативних можливостей.

  Цоо = ПРС * 100 / (100% - ПРС) * 360 / (Дм - С),

  Де Цоо - ціна відмови від знижки, в%,

  ПРС - відсоток знижки,

  Дм - максимальна тривалість відстрочки платежу, в днях,

  З - період, протягом якого надається знижка, в днях.

  Введемо на ТОВ Торговий дім «Добриня» 3% знижку при платежі в 15 - денний термін при максимальній тривалості відстрочки 45 днів. Рівень банківського відсотка 22,5% річних.

  Цоо = 3%: (100% - 3%) * 100 * 360дней: (45дней - 15 днів) = 54%

  Оскільки 54%> 22,5%, то є сенс скористатися пропозицією: відмова від знижки обійдеться на 31,5 процентних пункту дорожче банківського кредиту. Тобто комерційний кредит вигідний.

  Доцільно ввести передоплату. Якщо покупець внесе 50% передоплати, йому надається знижка 5% .Розглянемо пропоновану систему на даних дебіторської заборгованості 2006 рік (у 2006 році величина дебіторської заборгованості по покупцям і замовникам становить 57119 тис. Руб.).

  При введенні передоплати в 50% - розмір дебіторської заборгованості знизиться на:

  57119 * 50% = 28559,5 тис. Руб.

  За передоплату товару знижка 5%. Таким чином, додатковий прибуток складе:

  28559,5- 28559,5 * 5% = 27131,5 тис. Руб.

  Отже, можливо пустити вивільнену суму в оборот, що призведе в свою чергу до збільшення оборотності дебіторської заборгованості. Зробимо розрахунок, використовуючи формули з додатка Ж.

  Оборотність дебіторської заборгованості складе:

  ОДЗ = 335391 / [0,5 * (33842 + 34789,5)] = 9,77 обороту

  А середній термін погашення дебіторської заборгованості складе:

  СПДЗ = 360 / 9,77 = 37 днів

  Таким чином, оборотність збільшитися на 2,87оборота і складе 9,77 обороту, а термін погашення знизиться на 15 днів і складе 37 днів.

  Іншим способом впливу на прискорення розрахунків з покупцями є введення в розрахунок штрафних санкцій за затримку платежу. Система штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань покупцями, яка формується в процесі розробки кредитних умов, повинна передбачати відповідні пені, штрафи і неустойки. Розміри цих штрафних санкцій повинні повністю відшкодовувати всі фінансові втрати підприємства - кредитора (втрату доходу, інфляційні втрати, відшкодування ризику зниження рівня платоспроможності та інші). Необхідно відзначити, що механізм санкцій не вигідний продавцю і покупцю, що пов'язано з системою оподаткування організацій. Згідно з вимогами Податкового кодексу РФ (частина друга) сума отриманих штрафів в повному обсязі є базою з розрахунку податку на додану вартість [60, с. 20].

  При невиконанні договірних зобов'язань необхідно проводити наступний комплекс заходів:

  обдзвонити боржників і нагадати про необхідність погашення заборгованості;

  розіслати претензії;

  тимчасово припинити обслуговування боржників;

  стягнути заборгованість в судовому порядку.

  Таким чином, для успішного управління простроченою дебіторською заборгованістю необхідно регламентувати процес внутрішніми документами і створити для персоналу ТОВ Торгового дому «Добриня» умови, що дозволяють дотримуватися даного регламенту. Повинен бути формалізований підхід до роботи з кожним клієнтом, налагоджений документообіг, призначені відповідальні і затверджені їх права і обов'язки, а також повноваження для вирішення нетипових проблем.

  3.2 Застосування факторингових операцій

  Факторинг в Росії - послуга відносно нова, проте багато підприємств вже встигли її оцінити. Це не дивно: при вмілому веденні справ факторинг дозволяє компанії багаторазово збільшити свої обороти.

  Підприємства нерідко змушені відвантажувати товар своїм контрагентам на умовах відстрочення платежу. Це дає їм певні конкурентні переваги порівняно з іншими постачальниками, але може привести до появи касових розривів: потрібно закуповувати або виробляти новий товар, а гроші від покупців ще не надійшли. І тут на допомогу приходить факторинг.

  Під факторингом розуміють беззаставне фінансування поставок з відстрочкою платежу під відступлення грошової вимоги. Підприємство переуступає свою дебіторську заборгованість факторингової компанії. Та, в свою чергу, фінансує від 70 до 90% кожної поставки товару, як тільки отримує документи, що підтверджують факт відвантаження. Отримані кошти можна тут же знову ввести в обіг. Після того як гроші від дебіторів прийшли, факторингова компанія перераховує підприємству залишок боргу за вирахуванням своєї комісії [56, с. 32].

  Спокуса прирівняти гроші, отримані за кредитом і факторингу, до загального показника вартості великий, але він вводить в оману. У факторингу і кредити різні механізми поповнення оборотних коштів, різний рівень контролю і можливостей. Складемо порівняльну таблицю 3.1 банківського кредиту і факторингу.

  Таблиця 3.1 - Порівняльна характеристика банківського кредиту і факторингу

  Банківський кредит

  факторинг

  При вливанні грошей через кредит вони в кращому випадку відразу осідають в дебіторської заборгованості, в гіршому - знецінюються на банківському рахунку

  Гроші, отримані з факторингу, завжди знаходяться в роботі і приносять прибуток

  Кредит відбивається в пасивах, зменшуючи чисту вартість компанії

  Факторинг - позабалансовий інструмент, що дозволяє без збільшення пасивів демонструвати збільшення виручки і прибутку в кілька разів

  За кредитом Ви отримуєте гроші разовим платежем

  За факторингу Ви отримуєте гроші в поточному режимі по мірі виникає необхідність

  З таблиці 3.1. видно перевага факторингу над банківським кредитом.

  Як працює факторинг:

  1. Ми відвантажуємо продукцію з відстрочкою платежу.

  2. Право грошової вимоги з поставки переходить до компанії-фактору.

  3. Компанія-фактор виплачує нам до 95% від суми грошової вимоги в день поставки і суму, що залишилася після погашення грошової вимоги.

  4. Якщо покупець погашає своє право грошової вимоги в строк, ми користуємося коштами на безповоротній основі.

  5. Якщо покупець не погашає своє право грошової вимоги в строк, то період користування грошовими коштами для нас обмежений періодом відстрочки, наданої даному покупцю.

  Сьогодні в Єкатеринбургу існують три великі компанії, які надають факторингові послуги. Експерти кажуть, що найближчим часом нові гравці, як місцевого, так і федерального рівня, не з'являться. Але ринок все одно набирає обертів.

  Свердловський ринок факторингових послуг знаходиться на етапі становлення. Основних гравців в Єкатеринбурга всього три [65, с.1]:

  · ТОВ «Банк Національна факторингова компанія»,

  · ЗАТ «Міжрегіональна факторингова компанія« Траст »,

  · «Факторингова компанія Єврокоммерц».

  Як одну з своїх послуг факторинг декларують також ряд банків, але реально ці послуги надають лише 4-5 з них ( «Промсвязьбанк», «Петрокоммерцбанк» і ін.). У структурі банків, в такому випадку, створюються спеціалізовані відділи. Решті ж банкам, які заявляють про надання даних послуг, декларування потрібно для створення повного портфеля послуг і формування іміджу банку.

  Всі гравці свердловського ринку представляють федеральні фінансові мережі, російський ринок практично поділений між трьома основними гравцями, і поява ще одного найближчим часом малоймовірно.

  На російському ринку близько 50% факторингових послуг надає «Національна факторингова компанія», приблизно по 20% - «Міжрегіональна факторингова компанія« Траст »і« Факторингова компанія Єврокоммерц », і що залишилися менше 10% надаються відповідними відділами банків [56, с.3 ].

  Така схема дозволяє організаціям динамічно розвиватися, в рази збільшувати збут, захоплювати нові ринки: контрагенти вважають за краще працювати з тим, хто може надати велику відстрочку платежу. Трапляється, що факторинг допомагає освоїти абсолютно нові для підприємства ніші. Наприклад, відомий виробник кетчупів «Балтімор» направив вивільнені завдяки факторингу кошти на придбання технологічної лінії по виробництву майонезів, а потім, перевівши на факторинг ще і продажу майонезу, налагодив випуск соків.

  Розглянемо більш докладно «Національну факторингову компанію« Уралсиб-НИКойл ».

  Фінансова корпорація "Уралсиб" (до червня 2004 року - Фінансова корпорація «НИКойл») - визнаний лідер вітчизняного факторингу, який контролює близько 50% російського ринку факторингу. Факторинговим обслуговуванням в структурі корпорації в даний час займається КБ «Національна факторингова компанія« Уралсиб-НИКойл »- єдиний російський банк, який є членом двох авторитетних міжнародних організацій - International Factors Group і Factors Chain International [65, с.1].

  16 філій «Операційної Факторингової компанії« Уралсиб-НИКойл »забезпечують обслуговування клієнтів КБ« Національна факторингова компанія «Уралсиб-НИКойл» по всій Росії, в тому числі і в Єкатеринбурга. Керівництво ОФК приділяє велику увагу розвитку факторингу на Уралі, вважаючи Єкатеринбург містом федерального значення, найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

  Юридична адреса: КБ «НФК« Уралсиб-НИКойл », Свердловський філія г. Екатеринбург, ул. Комуністична 59, 3 поверх, оф. 1. Тел. (342) 237-50-52, Ліцензія № 3437 від 03.09.2003 р

  На ТОВ Торговий дім «Добриня» величина дебіторської заборгованості

  становить 63349 тисяч рублів. Підприємство укладає факторинговий договір з КБ «НФК« Уралсиб-НИКойл »на наступних умовах:

  1. сума факторингової операції 3000 тис. Руб;

  2. аванс -90%, резерв - 10%;

  3. комісія фірми - 3%;

  Тоді аналізоване підприємство, що продало КБ «НФК« Уралсиб-НИКойл »рахунки фактури, отримає аванс в розмірі:

  3000 - 0,1 * 3000 - 0,03 * 3000 = 3000 - 300 - 90 = 2610 тис. Руб.

  Резервна (що залишилася) сума сплачується після погашення дебіторами всього боргу.

  Таким чином, можна виділити головні економічні гідності факторингу, як особливої ​​форми кредитування [63, с. 24]:

  · Збільшення ліквідності, рентабельності і прибутку;

  · Перетворення дебіторської заборгованості в готівку;

  · Можливість отримувати знижку при негайної оплаті всіх рахунків постачальників;

  · Незалежність і свобода від дотримання термінів платежів з боку дебіторів;

  · Можливість розширення обсягів обороту;

  · Економія власного капіталу;

  · Поліпшення фінансового планування;

  · Зменшення ризиків неплатежів.

  3.3 Автоматизація управління дебіторською заборгованістю

  Будь-яке підприємство, так чи інакше, стикається з завданням контролю рівня дебіторської заборгованості. Відсутність дієвих інструментів по контролю і повернення дебіторської заборгованості істотно підвищує ризики підприємства по несвоєчасного повернення даного виду заборгованості.

  Маючи в своєму розпорядженні багаторічним успішним досвідом з управління і стягнення дебіторської заборгованості, Консалтингова група «Лекс» розробила інформаційно-правову систему «Управління дебіторською заборгованістю» (далі - ІПС «УДЗ») [71, с.1].

  Дана система забезпечує можливість постійної (щоденної) роботи з контрагентами, як виконують свої зобов'язання в установлені договором строки, так і з недобросовісними боржниками.

  Основними користувачами програми є:

  · Фахівці і керівники відділу збуту (контроль і вимога дебіторської заборгованості, а так само робота щодо її стягнення);

  · Фахівці юридичної служби (стягнення проблемних боргів з контрагентів);

  · Топ менеджмент невеликих компаній (аналіз причин неповернення боргів, прийняття управлінських рішень);

  · Бухгалтерська служба (контроль термінів оплати дебіторської заборгованості, її затребуваність і облік).

  Можливості та переваги ІПС «Управління дебіторською заборгованістю»:

  · Повністю автоматизує процес роботи з боржниками;

  · Оптимізує робочий час співробітників підприємства, що відповідають за питання управління дебіторською заборгованістю;

  · Своєчасно обробляє історію взаємин з кожним контрагентом,

  · Встановлює і контролює всіх занесених в систему дебіторів, незалежно від суми боргу і від термінів платежу;

  · Дозволяє значно знизити витрати організації на професійну юридичну допомогу, яку вони надають зовнішніми юридичними компаніями;

  · Контролює терміни стягнення заборгованості, що виключає ризики організації, що випливають з несвоєчасне одержання коштів;

  · Оптимізує процес підготовки документів по стягненню дебіторської заборгованості в претензійному та судовому порядку;

  · Дозволяє вести роботу по стягненню з боржника не тільки суми боргу, але і штрафних санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань, які розраховуються автоматично;

  · Автоматично формує звіти з метою прийняття користувачем управлінських рішень.

  ІПС «Управління дебіторською заборгованістю» надає користувачеві можливість працювати з:

  · Переліком контрагентів організації;

  · Відомостями з підстав виникнення заборгованості;

  · Довідковою інформацією з історії роботи з кожним контрагентом;

  · Автоматизованим алгоритмом дій на вимогу боргів;

  · Нормативно-правовою базою, яка регламентує порядок стягнення заборгованості;

  · Положеннями судово-арбітражної практики;

  · Формами процесуальних та інших документів;

  · Аналітичними звітами, необхідними для прийняття управлінських рішень;

  · Коментарями та інструкціями провідних фахівців Консалтингової групи «Лекс».

  Система є професійним помічником, який автоматично планує, враховує і контролює діяльність по роботі з контрагентами організації. Вона проста в установці і експлуатації, її застосування і використання не вимагає спеціального юридичної освіти, інших професійних або технічних знань.

  Фактично, в одній програмі закладено два блоки для роботи з дебіторською заборгованістю [71, с.3]:

  · Контролінг оплати виставлених рахунків;

  · Помічник запитання проблемної дебіторської заборгованості.

  В області управління дебіторською заборгованістю ІПС «УДЗ» дозволяє вести аналіз виставлених рахунків, як оплачених, так і не оплачених з боку контрагентів і являє собою інструмент для оптимізації роботи з дебіторською заборгованістю.

  При великій кількості виставлених рахунків здійснювати контроль своєчасної оплати дуже складно (рідко в якій організації даний процес налагоджений до автоматизму). Не дозволяє в автономному режимі це робити і програма 1С., Тому що вона спрямована тільки на облік, а не на управління.

  Разом з тим, перша частина системи, дозволяє здійснювати контрольні функції за виставленими рахунками, при цьому спеціальні дії користувача мінімальні (занести інформацію в програму або імпортувати її з 1С). Надалі програма відреагує, і сама покаже неоплачений рахунок.

  При завантаженні програми перед користувачем відкривається головна форма - список організацій-дебіторів (із зазначенням суми боргу, терміну платежу), які наведені в залежності від встановлених для них строків оплати за такими групами:

  · «Термінові» дебітори, робота за якими запланована на поточну дату;

  · Дебітори «середньої терміновості», які переходять в розряд «термінових» в найближчі дні;

  · «Нетермінові» дебітори, робота за якими запланована на більш пізній термін.

  Система самостійно визначає стан дебіторської заборгованості по кожному боржнику і «підказує» користувачу, коли і які конкретні дії необхідно здійснити, автоматично демонструючи саме ті відомості, які потрібні для реалізації цих дій:

  · Найменування контрагента;

  · Підстави виникнення заборгованості (номер і дата договору, номер і дата рахунку на оплату);

  · Сума боргу за договором;

  · Сума, сплачена боржником на поточну дату;

  · Сума заборгованості станом на поточну дату;

  · термін оплати;

  · Сума, сплачена контрагентом добровільно або після певних дій користувача (список вироблених боржником платежів);

  · Кількість днів прострочення;

  · Сума штрафних санкцій (розраховується автоматично);

  · Необхідні дії на вимогу заборгованості;

  · Рекомендації по здійсненню покрокових дій (сценарій проведення переговорів, оформлення письмових документів і т.п.).

  Друга частина функціоналу програми спрямована на поетапну роботу з несвоєчасними платежами - дебіторською заборгованістю. У програмі чітко і послідовно вибудувана схема дій, спрямованих на погашення дебіторської заборгованості:

  1. Телефонний дзвінок;

  2. Проект претензії і коментарі по її оформленню та відправці; 3. Проект позовної заяви.

  Користувачеві надана можливість в будь-який момент звернутися до розділу «Правова підтримка», в якому детально описана послідовність дій по стягненню дебіторської заборгованості, викладені вимоги чинного законодавства та матеріали судово-арбітражної практики, а також представлені форми необхідних документів і рекомендації по їх заповненню. При цьому передбачена можливість автоматичного заповнення текстів документів (претензії, позовні заяви, клопотання тощо), які можуть бути відредаговані шляхом копіювання в будь-якому текстовому редакторі.

  Купуючи і встановлюючи інформаційно-правову систему «Управління дебіторською заборгованістю» ми набуваємо, такі цінності:

  · Економія істотних грошових коштів на залученні зовнішніх фахівців: контролювати і стягувати дебіторську заборгованість може будь-який працівник Вашої компанії, що володіє мінімальними навичками;

  · Придбання можливості роботи з вбудованими в ІПС УДЗ методиками для супроводу і підтримки кожного кроку при роботі з дебіторами, як на етапі управління, так і на етапі стягнення боргів з проблемних дебіторів;

  · Придбання ефективного інструменту контролю і обліку виставлених рахунків, їх оплати та руху грошових коштів всередині Вашої компанії;

  · Автоматизація процесу обліку, контролю і стягнення коштів з недобросовісних контрагентів;

  · Придбання можливості приймати управлінські рішення на підставі автоматично формуються програмою аналітичних звітів;

  · Технічна підтримка, консультації фахівців і безкоштовні оновлення методичної бази протягом усього терміну служби програми.

  Витрати, пов'язані з придбанням і впровадженням програмного продукту ІПС «Управління дебіторською заборгованістю» будуть наступні:

  1. Вартість програмного продукту 9000 руб.

  2. Визначення структури бюджетів, опис джерел, статей витрат і складання технічного завдання економістом для запрошеного програміста потрібно 15 чол. / Годин.

  - Заробітна плата штатного економіста становить 8 000 рублів на місяць.

  - Середньоденна вартість 1 чол. / Год економіста приблизно коштує: 8000: 22: 8? 45 рублів,

  де 22 - кількість робочих змін,

  8 - тривалість зміни.

  У вартісному вираженні: 15 * 45 = 675 рублів.

  3. Установка і настройка програмного продукту, виконання технічного завдання запрошеним програмістом зажадає 10 чол. / Годин. Середня вартість аналогічних робіт коштує 350 рублів на годину.

  У вартісному вираженні: 10 * 350 = 3500 рублів.

  Таким чином, загальна вартість придбаного, встановленого і налаштованого програмного продукту складе:

  3500 + 675 + 9000 = 13175 руб.

  В якості підтвердження необхідності даного нововведення розрахуємо економію часу і коштів від впровадження даного заходу на етапі планування. Істотним недоліком в роботі на ТОВ Торговий дім «Добриня» є значні витрати робочого часу на планування робочого дня, узгодження графіків завезення, доставок, платежів.

  В середньому на цю процедуру витрачається 3 години на день. Середньомісячна заробітна плата 1 економіста становить 8000 рублів на місяць (середньогодинна заробітна плата 1 чол. / Год становить 45 рублів). Після впровадження програмного продукту дана процедура займатиме 1 годину в день. Отже, економія часу становить 2 години, звідси умовна економія коштів - 45 * 2 = 90 рублів в день, або 90 * 22 * ​​12 = 23760 рублів на рік. Умовна економія коштів, включаючи всіх економістів, складе: 23760 * 2 = 47520 рублів в масштабах 1 року.

  На підставі підсумків витрат і економії розрахуємо результат і ефективність від впровадження: 47520-13175 = 34345 руб. або 47520: 13175 * 100 = 361%.

  Таким чином, представлений розрахунок підтверджує ефективність впровадження інформаційно-правової системи «Управління дебіторською заборгованістю».

  3.4 Фінансовий леверидж як ефективний інструмент управління фінансовою діяльністю підприємства

  Рішення про вибір тих чи інших форм залучення позикових коштів приймається на основі порівняльного аналізу їх ціни, а також оцінки впливу використання позикового капіталу на фінансові показники діяльності підприємства в цілому.

  Ефективне управління позиковим капіталом збільшує рентабельність власних коштів. Ігнорування цих вимог при залученні позикових джерел може згубно відіб'ється на фінансовому стані підприємства, так як вимоги кредиторів повинні бути задоволені незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. У той же час використання позикового капіталу може бути вкрай вигідним для власників підприємства, оскільки дозволяє досягти збільшення обсягів виробництва, прибутку і зростання рентабельності без додаткових вкладень вкрай дефіцитного фінансового ресурсу - власного капіталу [32, с.86].

  Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу і планування. Одним з основних механізмів реалізації цього завдання є фінансовий леверидж.

  Ефект фінансового важеля (фінансового левериджу) характеризує результативність використання організацією позикових коштів.

  Фінансовий леверидж являє собою об'єктивний фактор, що виникає з появою позикових коштів в обсязі використовуваного організацією капіталу, що дозволяє їй отримати додатковий прибуток на власний капітал.

  Ефект фінансового левериджу (ЕФР) - це здатність позикового капіталу генерувати додатковий прибуток від вкладень власного капіталу, або збільшувати рентабельність власного капіталу завдяки використанню позикових коштів [35, с.422].

  Ефект фінансового важеля розраховується за формулою [35, с. 423]:

  ЕФР = (1-НП) * (ЕР-СРСП) * ЗС / СС, (14)

  де НП - ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;

  ЕР - економічна рентабельність,%;

  СРСП - середня розрахункова ставка відсотка,%;

  ЗС - позиковий капітал;

  СС - власний капітал.

  Наведена формула розрахунку ефекту фінансового важеля дозволяє виділити в ній три основні складові [35, с.424]:

  1.Налоговие коректор фінансового левериджу (1-НП), що показує, в якому ступені виявляється ефект фінансового важеля у зв'язку з різним рівнем оподаткування прибутку. Податковий коректор фінансового левериджу тим ефективніше, чим більше витрат за використання позикового капіталу включено до витрат, що формують оподатковуваний прибуток.

  2. Диференціал фінансового левериджу (ЕР-СРСП), що характеризує різницю між економічною рентабельністю і середнім розміром відсотка за кредит. Цей ефект проявляється тільки тоді, коли рівень прибутку, що генерується активами організації, перевищує середній розмір відсотка за використовуваний кредит. Чим вище позитивне значення диференціала фінансового левериджу, тим вище за інших рівних умов буде його ефект.

  3. Плече фінансового важеля (ЗС / СС), що відображає суму позикового капіталу, використовуваного фірмою, в розрахунку на одиницю власного капіталу.

  Необхідно звернути увагу на зв'язок ефекту фінансового важеля з різницею між економічною рентабельністю і рівнем відсотків за використання позикового капіталу.

  Якщо економічна рентабельність вище рівня відсотків за кредит, то ефект фінансового левериджу позитивний.У разі рівного розподілу цих показників ефект дорівнює нулю. У разі перевищення рівня відсотків за кредит над економічною рентабельністю ефект фінансового левериджу стає негативним.

  При високому значенні плеча фінансового важеля його диференціал може бути зведений до нуля, при якому використання позикового капіталу не дає приросту рентабельності власного капіталу.

  При від'ємному значенні диференціала рентабельність власного капіталу знизиться, оскільки частина прибутку, що генерується власним капіталом, буде йти на обслуговування позикового капіталу за високими ставками відсотка за кредит [35, С.423].

  Чим більше частка позикових коштів і чим вище процентні ставки за кредит, тим більша ймовірність того, що падіння рентабельності і прибутку призведе до фінансових ускладнень. Це зменшує поточну вартість фірми і підвищує ціну її капіталу [23, с. 325].

  Оптимальна структура капіталу знаходиться в сфері компромісу між досягненням максимально можливої ​​економії на податках, обумовленої залученням кредитів, і додатковими витратами, пов'язаними і з підвищенням ймовірності виникнення фінансових труднощів з ростом частки позикових коштів.

  Таким чином, залучення додаткового позикового капіталу доцільно тільки за умови, що рівень економічної рентабельності підприємства перевищує вартість позикових коштів.

  Зробимо розрахунок фінансового важеля на ТОВ Торговий дім «Добриня», для цього складемо таблицю 3.2.

  Таблиця 3.2 - Розрахунок фінансового левериджу

  показники

  Формула

  2005

  2006

  1

  Актив (за мінусом відстрочених платежів), тис. Руб.

  А

  83337

  97830

  2

  Пасив, тис. Руб., В т.ч .:

  власні кошти

  СС

  12604

  14115

  позикові кошти (кредити і позики)

  Зc

  37056

  40828

  3

  Нетто-результат експлуатації інвестицій, тис. руб.

  НРЕІ

  1813

  3575

  4

  Економічна рентабельність,%

  ЕР = НРЕІ / А

  2,18

  3,65

  5

  Плата за кредит, тис. Руб.

  ССП

  +1297

  978

  6

  Середня розрахункова ставка відсотка,%

  СРСП = ССП / ЗС

  3,5

  2,4

  7

  Поточний результат після сплати% за кредитом, тис. Руб.

  516

  2597

  8

  податки

  ставка податку, %

  НП

  0,45

  0,42

  тис. руб.

  237

  тисячі вісімдесят шість

  9

  Прибуток після оподаткування, тис. Руб.

  279

  1511

  10

  Рентабельність власного капіталу,%

  РСС = НРЕІ / СС

  14,38

  25,33

  11

  Диференціал ефекту фінансового важеля з урахуванням оподаткування,%

  ЕР-СРСП

  -1,32

  1,25

  12

  Плече важеля,%

  ЗС / СС

  2,94

  2,89

  13

  Ефект фінансового важеля,%

  ЕФР = (1-НП) (ЕР-СРСП) ЗС / СС

  -2,13

  2,09

  З таблиці 3.2 видно, що чим вище питома вага позикових коштів в загальній сумі використовуваного фірмою капіталу, тим більший прибуток вона отримує на власний капітал.

  Так в 2005 році ефект фінансового важеля негативний. Причиною тому послужило те, що економічна рентабельність менше середньої розрахункової ставки відсотка за кредит. Тобто частина чистого прибутку, що генерується власним капіталом, витрачається на сплату високих відсотків за використання позикового капіталу. У цьому випадку використання підприємством позикового капіталу дає негативний ефект.

  Але в 2006 році протилежна ситуація: економічна рентабельність вище середньої розрахункової ставки відсотка за кредит. Ефект фінансового важеля склав 2,09%

  Ризик кредитора (виражений величиною диференціала) зменшується, так як збільшується значення диференціала до 1,25%. Нове запозичення приносить підприємству збільшення рівня ефекту фінансового важеля (на 4,22%), отже, це запозичення вигідно.

  Таким чином, можна зробити висновок, що рівень фінансового левериджу зростає із збільшенням частки позикового капіталу. ТОВ Торговий дім «Добриня», що використовує позиковий капітал, має більший потенціал розвитку і більш високий рівень рентабельності власного капіталу за рахунок ефекту фінансового важеля, з одного боку, але це веде до підвищення фінансового ризику і зниження фінансової стійкості організації - з іншого боку.

  Крім того, для ефективного управління позиковим капіталом, додатково вивільнені кошти можна направити на ліквідацію кредиторської заборгованості, тим самим покращитися коефіцієнт власних і позикових коштів.

  З вище проведених розрахунків ми отримали додаткові кошти в розмірі 2610 тис. Руб. (Від факторингу) і 27131,5 тис. Руб. (За надану знижку 5% і можливість передоплати в 50%), а також 34345 руб. (Від впровадження інформаційно-правової системи «Управління дебіторською заборгованістю»). Разом загальна сума становить:

  2610 + 27131,5 + 34,345 = 29775,84 тис. Руб.

  Складемо аналітичну таблицю 3.3, де проведемо коригування основних видів заборгованості.

  Так як позикові кошти складаються з кредиторської заборгованості (в сумі 42887 тис. Руб.) І велику частку складають розрахунки з постачальниками та підрядниками (35005 тис. Руб.), А також короткострокові позики і кредити (39334 тис. Руб.). Те, маючи додаткові кошти і погасивши ці суми (направимо 50% на погашення розрахунків з постачальниками та підрядниками і 50% на погашення короткострокових кредитів і позик), ми отримаємо кредиторську заборгованість, зокрема розрахунки з постачальниками та підрядниками рівну:

  35005 -14887,92 = 20117,08 тис. Руб.

  А короткострокові позики складуть: 39334-14887,92 = 24446,08 тис. Руб.

  Таблиця 3.3 - Скоригований пасив балансу

  показник балансу

  2006р.

  змінений

  2006р.

  1

  2

  3

  Капітал та резерви

  14115

  14115

  довгострокові пасиви

  тисяча чотиреста дев'яносто чотири

  тисяча чотиреста дев'яносто чотири

  Короткострокові кредити і позики

  39334

  24446,08

  1

  2

  3

  Кредиторська заборгованість, в т.ч.

  -Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  -аванси отримані

  розрахунки за податками і зборами

  -інші

  42887

  35005

  23

  170

  7689

  27999,08

  20117,08

  23

  170

  7689

  Тоді коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів буде дорівнює: 14115 тис. Руб. / 53939,16 тис. Руб. = 0,26, а не 0,19 (14115/83715).

  Дане погашення кредиторської заборгованості призведе до збільшення її оборотності, вона складе:

  ОКЗ = 335391 / [0,5 * (33677 + 27999,08)] = 10,88 оборот

  Термін погашення кредиторської заборгованості знизиться до:

  СПКЗ = 360 / 10,88 = 33 дня

  Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що частка власних коштів у фінансуванні збільшується, фінансовий стан поліпшується, а також фінансова незалежність підприємства.


  3.5 Розрахунок економічного ефекту

  Розрахуємо економічний ефект від впровадження зазначених вище заходів (таблиця 3.4). Дохід за рахунок реалізації проекту складається з приросту прибутку і вивільнення грошових коштів.

  Витрати складаються з витрат на вдосконалення організаційної структури управління грошовими коштами, дебіторською заборгованістю, запасами.

  Підприємству ТОВ Торговий дім «Добриня» були запропоновані заходи щодо поліпшення його фінансового стану.

  Впровадження такого інструменту «спонтанного» фінансування як знижки ефективніше застосування банківського кредиту на 31,5 процентних пункту. Відмова від застосування знижки складе 54%.

  Пропозиція покупцеві про передоплату в 50% і відповідної знижку в 5% вивільнить кошти в розмірі 27131,5 тис. Руб.

  За рахунок застосування факторингових операцій вивільняться кошти в розмірі 2610 тис. Руб.

  Витрати на впровадження інформаційно-правової системи «Управління дебіторською заборгованістю» складуть 13175 руб. Економія від впровадження складе 47520 руб. на рік. Економічна ефективність застосування даної інформаційно-правової системи складе 47520 - 13175 = 34345 руб. або 361%. Напрямок вільних грошових коштів на погашення кредиторської заборгованості та короткострокових кредитів і позик дозволить збільшити коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів на 0,07 пункту і складе 0,26.

  Таблиця 3.4. -ефекту від впровадження заходів на ТОВ ТД «Добриня»

  показники

  До вдосконалять-вання

  Після вдосконалять-вання

  Дебіторська заборгованість, тис. Руб., В т.ч .:

  розрахунки з покупцями і замовниками

  63349

  57119

  34789,5

  28559,5

  Оборотність дебіторської заборгованості, оборотів

  6,9

  9,77

  Термін погашення дебіторської заборгованості, днів

  52

  37

  Витрати на впровадження ІПС «Управління дебіторської заборгованості», руб.

  13175

  Витрати на планування робочого дня, узгодження графіків завезення, доставок, платежів, (годину / день)

  3

  1

  Економія коштів від скорочення робочого часу (руб. / Рік)

  47520

  Ефективність від впровадження ІПС «Управління дебіторською заборгованістю»,%

  361

  Додатково вивільнені кошти від передоплати в 50%, тис. Руб.

  30090,8

  Додатково вивільнені кошти від застосування факторингу, тис. Руб.

  2610

  Кредиторська заборгованість, тис. Руб.

  42887

  26519,43

  Короткострокові кредити і позики, тис. Руб.

  39334

  22966,43

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

  0,19

  0,26

  Оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

  8,76

  10,88

  Термін погашення кредиторської заборгованості, днів

  41

  33

  Загальна економічна ефективність від впровадження даного проекту на ТОВ Торговий дім «Добриня» складе:

  27131,5 тис. Руб. + 2610 тис. Руб. + 47,520 тис. Руб. - 13,175 = 29775,84 тис. Руб.

  У зв'язку з тим, що у підприємства в кінці 2006 року сума грошових коштів становила 7646 тисячі рублів, то можна зробити висновок, що в 2007 році за рахунок проведення запропонованих заходів кошти складуть:

  7646 + 29775,84 = 37421,84 тис. Руб.

  Позитивне значення запропонованих заходів полягає в значному поліпшенні фінансового стану аналізованого підприємства. Так, наприклад значення коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2006 році дорівнювало 0,09 і свідчило про низький ступінь платоспроможності, а за рахунок збільшення грошових коштів в 2007 році значення цього коефіцієнта складе:

  37421,84 / 82221 = 0,46,

  Розрахований коефіцієнт вище норми, що, в свою чергу, є доказом значного збільшення платоспроможності підприємства, і його незалежності.

  Таким чином, розрахунок економічного ефекту дозволив переконатися, що запропоновані вище заходи ефективні і доцільні. Впровадження розроблених в дипломному проекті заходів на ТОВ Торговий дім «Добриня» поліпшить фінансові показники роботи підприємства. А, отже, підвищиться його платоспроможність і привабливість для інвесторів і кредиторів.

  висновок

  Головною метою дипломного проекту ставилося розробити заходи щодо оптимізації управління фінансовим станом підприємства на прикладі ТОВ Торговий дім «Добриня». Дана мета нами була в повній мірі досягнута.

  Для цього ми вирішили наступні завдання:

  1. Досліджували теоретико-методологічні засади оцінки та управління фінансовим станом підприємства.

  2. Провели аналіз фінансового стану підприємства ТОВ Торговий дім «Добриня» », виявили проблеми.

  3. Розробили заходи щодо поліпшення фінансового стану.

  У дипломному проекті була використана методика Е.А. Маркар'ян.

  У першому розділі дипломного проекту ми розглянули теоретико-методологічні основи управління фінансовим станом підприємства.

  Під фінансовим станом розуміють розміщення і використання коштів (активів) та джерел їх формування (пасивів) господарюючого суб'єкта; визначається його платоспроможність, фінансова стійкість і ліквідність. Фінансовий стан характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання її фінансових ресурсів. Розрахунок і аналіз даних показників здійснюється на основі річної фінансової звітності.

  Можна зробити висновок, що, стійкий фінансовий стан є не грою випадку, а підсумком вмілого управління всім комплексом факторів, що визначають результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

  У другому розділі дипломного проекту ми провели аналіз фінансового стану підприємства ТОВ Торговий дім «Добриня».

  В ході аналізу було виявлено наступне:

  1. Майно організації збільшується, також збільшується власний капітал. Відсутня прострочена дебіторська заборгованість. Темпи зростання оборотних активів (167%) більше темпів зростання поточних зобов'язань (146%). Збільшується величина позикового капіталу, але його питома вага у валюті балансу зменшується, за рахунок зниження питомої ваги короткострокових кредитів і позик.

  2. Знижується залежність від позикових коштів, у 2006 році на 1 рубль власних коштів було залучено 5,93 руб. позикових коштів, що нижче 2004 року на 18,26 руб. Також спостерігається низька частка власного капіталу в майні підприємства, значна частина його закріплена в цінностях мобільного характеру. У 2006 році підприємство змогло забезпечити власним капіталом 13% оборотних активів, що вище 2003 року на 10%.

  3. У 2006 році знизилася ступінь погашення короткострокових зобов'язань за рахунок найбільш ліквідних активів. Причиною зниження є збільшення платіжного нестачі грошових коштів (35240 тис. Руб.). Але за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами підприємство є платоспроможним. Протягом трьох років чисті активи збільшуються і покривають статутний капітал один раз на рік.

  4. Виручка від продажу продукції, знизилася на 9407 тис. Руб. в порівнянні з 2005 роком і склала в 2006 році 335 391 тис. руб. Зниження валової виручки за 2006 рік пов'язано з введенням з 01.07.2006р. Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи (ЕГАИС) про передачу інформації про обсяг виробництва і обороту алкогольної продукції. Підприємство зміцнює свою фінансову стійкість за рахунок збільшення чистого прибутку і зниження комерційних витрат.

  5. У зв'язку із зростанням прибутку (до оподаткування, чистого) показники рентабельності збільшуються, що свідчить про поліпшення стану підприємства.

  6. Швидкість обертання дебіторської заборгованості менше швидкості обертання кредиторської заборгованості, і як наслідок дефіцит платіжних засобів, також сповільнилася оборотність всіх оборотних коштів у 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 23 дня, що негативно впливає на роботу підприємства.

  7. Ми визначили тип фінансової ситуації за ступенем стійкості аналізованого підприємства, який можна охарактеризувати як нестійкий фінансовий стан.

  8. Рейтингова експрес-оцінка дозволила переконатися в тому, що в цілому фінансовий стан поліпшується, в першу чергу за рахунок збільшення прибутку, а також прагнення багатьох показників до нормативного вимогу.

  З вище перерахованого ми виділили три основні проблеми:

  1. Недолік найбільш ліквідних активів (грошових коштів);

  2. Неефективне управління дебіторською заборгованістю;

  3. Зниження оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості.

  Тобто можна зробити висновок, що за звітний рік фінансова ситуація на підприємстві дещо поліпшилися, але становище досі є нестійким.

  У третьому розділі нами був запропонований комплекс заходів щодо поліпшення фінансового стану ТОВ Торговий дім «Добриня»:

  1. Введення на ТОВ Торговий дім «Добриня» 3% знижки при платежі в 15 - денний термін при максимальній тривалості відстрочки 45 днів. Ціна відмови від знижки складе 54%, що на 31,5 процентних пункту дорожче банківського кредиту. Тобто комерційний кредит вигідний.

  2. Введення передоплати, при внесенні покупцем передоплати 50%, йому надається знижка 5%. Таким чином, розмір дебіторської заборгованості по покупцям і замовникам знизиться на 28559,5 тис. Руб., Додатковий прибуток складе:

  28559,5 - 28559,5 * 5% = 27131,5 тис. Руб.

  3. Впровадження інформаційно-правової системи «Управління дебіторською заборгованістю». Витрати від впровадження складають 13175 руб. Економія коштів від впровадження 47520 руб. на рік. Ефективність від впровадження 47520-13175 = 34345 руб. або 361%.

  4. Застосування факторингових операцій, зокрема, висновок факторингового договору з КБ «НФК« Уралсиб-НИКойл ». Отримані кошти за договором складуть 2610 тис. Руб.

  Рівень фінансового левериджу зростає із збільшенням частки позикового капіталу. ТОВ Торговий дім «Добриня», що використовує позиковий капітал, має більший потенціал розвитку і більш високий рівень рентабельності власного капіталу за рахунок ефекту фінансового важеля, з одного боку, але це веде до підвищення фінансового ризику і зниження фінансової стійкості організації - з іншого боку.

  Додатково вивільнені кошти будуть спрямовані на часткове погашення кредиторської заборгованості, зокрема, заборгованість по розрахунках з постачальниками і підрядниками, а також на часткове погашення короткострокових кредитів і позик. За рахунок даних перетворень на підприємстві спостерігаються тенденції до поліпшення його діяльності:

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшиться до 0,125, що вище на 0,035 пункту.

  2. Оборотність дебіторської заборгованості збільшиться до 9,77 оборотів, що вище на 2,87 обороту.

  3. Термін погашення дебіторської заборгованості знизиться на 15 днів і складе 37 днів.

  4. Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу збільшиться на 0,07 пункту і складе 0,26.

  Загальна економічна ефективність від впровадження даного проекту на ТОВ Торговий дім «Добриня» складе:

  27131,5 тис. Руб. + 2610 тис. Руб. + 34,345 тис. Руб. = 29775,84 тис. Руб.

  Бібліографія

  Нормативно-правові акти:

  1. Цивільний кодекс РФ від 21 жовтня 1994р. Частина 1, 2. - М .: ТК Велбі, изд-во «Проспект», 2003. - 448с.

  2. Федеральний закон РФ «Про державну реєстрацію юридичних осіб» від 08.08.2001 №129-ФЗ.

  3. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р №129-ФЗ.

  4. Наказ Мінфіну РФ «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Облікова політика підприємств »(ПБО 1/98) від 09.12.98 р № 60н.

  5. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації», затверджене наказом Мінфіну РФ від 13.01.200г. № 4н.

  6. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» від 27.09.02г. №127-ФЗ.

  7. Федеральний закон РФ «Про державне регулювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції» від 22.11.1995г. №171-ФЗ (зі змінами, внесеними Постановою Конституційного Суду РФ від 12.11.2003 року № 17-П).

  Монографії та навчальні посібники:

  8. Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства в 2-х ч. - М .: Економіка і фінанси АКДИ, 2002. - 412 с.

  9. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - 2-е изд., Перероблене і доповнене - Київ: Ніка-Центр, 2005. - 656с.

  10. Борисов А.Б. Великий економічний словник. - М .: Книжковий світ, 2003. - 895 с.

  11. Брігхем Ю. Енциклопедія фінансового менеджменту. - М .: Економіка, 2005.

  12. Валдайцев С.В. Оцінка бізнесу та управління вартістю підприємства: Навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 - 720 с.

  13. Ван Хорн Дж.К. Основи управління фінансами: Пер. з англ. / Гл. ред. Серії Я.В.Соколов. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 800с.

  14. Григор'єв В.В., Федотова М.А. Оцінка підприємства: Теорія і практика: Навчальний посібник. - М .: Инфра-М, 2003. - 318 с.

  15. Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. -, 2002. - 126с.

  16. Долгопятова Т.Г. Російські підприємства в перехідній економіці. - М .: Справа Лтд, 2005. - 158 с.

  17. Домбровська І.А., Малишев Ю.А. Адаптація управління державними унітарними промисловими підприємствами до умов ринку: індустріальний аспект. - Єкатеринбург, 2005. - 287с.

  18. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2004. - 336с.

  19. Єфімова О.В. Як аналізувати фінансове становище підприємства. - М: АТ «Бізнес-школа», 2004. - 118 с.

  20. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. -М .: Видавництво «Бухгалтерський облік», 2003.-545 с.

  21. Караванова Б.П. Моніторинг фінансового стану організації. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 48с.

  22. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 512с.

  23. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 768с.

  24. Колб Р.В. Фінансовий менеджмент: Підручник / Р. В. Колб, Р. Д. Родрігес.-М., - 2001.-496с.

  25. Корсаков Д.Б. Як збільшити прибуток? - М .: Инфра-М, 2003. - 300с.

  26. Кравченко Л.М. Аналіз господарської діяльності підприємств: Навчально-практичний посібник. - Мн .: Фінанси, облік, аудит, 2001. - 142с.

  27. Левчаев П.А. Фінансові ресурси підприємства: теорія і методологія системного підходу. - Саранськ, 2003. - 104с.

  28. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фіннасово-економічної діяльності підприємства. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 471с.

  29. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П., Маркар'ян С.Е. Економічний аналіз господарської діяльності. - М .: Фенікс, 2005. - 560 с.

  30. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.Л., Маркар'ян С.Е. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М .: ІД ФБК-ПРЕС, 2005. - 224 с.

  31. Моляков Д.С., Шохін Є.І. Теорія фінансів підприємств: навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 125с.

  32. Попова Р.Г. Самонова І.Н. Добросердова І.І. Фінанси підприємств. СПб .: Пітер, 2007. - 208с.

  33. Росс С. Основи корпоративних фінансів. / Переклад з англійської під загальною редакцією д. Е. н., проф. Шлепова Ю. В. / С. Росс, Р. Вестерфілд, Б. Джордан-М., 2002. - 720с.

  34. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 425с.

  35. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Навчальний посібник для ВНЗ. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 639с.

  36. Семенов В.М., Асейнов С.А. Фінансові терміни: короткий словник. -М .: Фінанси і статистика, 2006. - 224с.

  37. Питання з аналізом ділових ситуацій. - К .: Видавничий дім "Максимум", 2001. - 600 с.

  38. Словник з економіки. Пер. з англ. під ред. П.А. Ватника. СПб .: Економічна школа, 2003. - 235с.

  39. Теплова Т. В. Фінансові рішення: Навчальний посібник / Т. В. Теплова - М., 2001.-264с.

  40. Фінансовий менеджмент Російська практика. - 2-е видання, доп. і перераб. Е.С. Стоянова. - М .: Перспектива, 2005. - 348с.

  41. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Проф. Є.І. Шохіна. - М .: ІД ФБК-ПРЕС, 2003. - 408с.

  42.Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 413с.

  43. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Підручник / За ред. Н.Ф. Самсонової. - М .: ІНФРА_М, 2003. - 350С.

  44. Хелферт Е. Техніка фінансового аналізу: Пер. з англ. / Под ред. Л.П. Білих. - М .: Аудит, ЮНИТИ. - 2001.

  45. Хохлов В.В. Особливості управління оборотним капіталом російських підприємств. - М .: Вища школа, 2003.

  46. ​​Черкасов В.Є. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. - Твер, 2003.

  47. Шахбазян Е. М. Особливості управління оборотними коштами підприємства. - М .: Инфра-М, 2004.

  48. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М, 2001. - 343с.

  49. Економіка / Под ред. А. І. Архипова, А. Н. Нестеренко та ін. М., 2001. - 134с.

  50. Економіка / Под ред. Булатова А. С. М., 2003. -465 с.

  51. Економіка підприємства: Учеб. для вузів / Під ред. В. Я. Горфінкеля, 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ - Дана, 2005.

  52. Югов Ю.Г., Новосьолова Є.С., Мехоношин В.П. Управління фінансами підприємства. - Єкатеринбург, 2002 - 107с.

  Періодична література:

  53. Варіанти використання тимчасово вільних коштів. // Фінансовий директор. - 2004, № 12.

  54. Вахрушина Н. Як управляти оборотними активами // Фінансовий директор. - 2005, №1.

  55. Грачов А.В. Вибір оптимальної структури балансу // Фінансовий менеджмент. - 2004, №5.

  56. Данилов С.А. Вибити гроші // Свердловська ділова газета Business Class. - 2006, №46.

  57. Комаха А. Ефективне управління кредиторською заборгованістю // Фінансовий директор. - 2003 №11.

  58. Попова М.О. Як вивести підприємство з фінансової кризи // Фінансовий директор. - 2006, №3.

  59. Свиридова Н.В. Рейтинг фінансового стану організації // Фінанси. - 2006, №3.

  60. Рекомендації з управління дебіторською заборгованістю. // Фінансовий директор. - 2004, № 1

  61. Рекшінскій А.Н. Як спрогнозувати заборгованість // Фінансовий директор. - 2003 №1

  62. Трохіна С.Д., Ільїна В.А., Морозова Т.Ф. Управління фінансовим станом // Фінансовий менеджмент. - 2004, №1.

  63. Шитрі П. Управління дебіторською заборгованістю. // Фінансовий директор. - 2005, №12.

  64. Шіхбазян Е. М. Управління оборотним капіталом. // Фінансовий директор. - 2005, №4.

  Web-сайти:

  65. www. factoring.ru

  66. www. factoring.trust.ru

  67. www. ISPF. ru

  68. www. klerk.ru

  69. www. lexgroup.ru

  70. www.pro-credit.ru

  71. www. realfactoring. ru

  додаток А

  Коефіцієнти фінансової стійкості відповідно до методики А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна [48, с.141]

  п / п

  найменування показника

  спосіб розрахунку

  Формула

  розшифровка формули

  1.

  Індекс іммобілізованих активів

  КІ - іммобілізовані активи підприємства;

  КС - власний капітал підприємства.

  2.

  коефіцієнт автономії

  ,

  КС - власний капітал підприємства;

  К - все майно підприємства (валюта балансу).

  3.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами

  ЄС - власний оборотний капітал підприємства;

  ЕЗ - запаси.

  4.

  Коефіцієнт покриття відсотків

  Р - чистий прибуток;

  % - оплата відсотків банку за кредит (що відносяться на витрати).

  5.

  Розмір дивідендів на 1 акцію

  ,

  Р - чистий прибуток;

  N об - кількість звичайних акцій;

  D пр - сума дивідендів, що виплачуються за привілейованими акціями, знаходиться за формулою

  d пр - розмір дивіденду, який виплачується на 1 привілейовану акцію (є фіксованим, тобто не залежить від фінансово-економічних показників діяльності підприємства; вказується при емісії цих акцій);

  N пр - кількість привілейованих акцій.

  додаток Б

  Коефіцієнти фінансової стійкості відповідно до методики Г.В. Савицької [34, с.370]

  п / п

  найменування показника

  спосіб розрахунку

  Формула

  розшифровка формули

  1.

  Коефіцієнт фінансової автономії

  СК - величина власного капіталу;

  В - валюта балансу.

  2.

  Коефіцієнт фінансової залежності

  ЗК - величина позикового капіталу;

  В - валюта балансу

  3.

  Коефіцієнт поточної заборгованості

  Ко - короткострокові фінансові зобов'язання;

  В - валюта балансу.

  4.

  Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

  СК - власний капітал;
  ЗКД - довгостроковий позиковий капітал;

  В - валюта балансу.

  5.

  Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом

  СК - власний капітал;

  ЗК - позиковий капітал.

  6.

  Коефіцієнт фінансового левериджу або коефіцієнт фінансового ризику

  ЗК - позиковий капітал;
  СК - власний капітал.

  додаток В

  Коефіцієнти фінансової стійкості відповідно до методики Е.А. Маркар'ян [30, с.110]

  п / п

  найменування показника

  спосіб розрахунку

  нормальне обмеження

  Економічний зміст показника

  Формула

  розшифровка формули

  1.

  коефіцієнт автономії

  СК - власний капітал;

  В - валюта балансу.

  КА> 0,5

  Характеризує незалежність від позикових коштів. Показує частку власного капіталу, в загальній сумі всіх коштів підприємства.

  2.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  КТ - довгострокові зобов'язання;

  КО короткострокові зобов'язання;

  СК - власний капітал.

  <1

  Показує, скільки позикового капіталу залучено на 1 руб. власного капіталу

  3.

  Коефіцієнт співвідношення довгострокової заборгованості і постійного капіталу

  КТ - довгострокові зобов'язання;

  СК - власний капітал.

  -

  Показує, в якій мірі підприємство залежить від довгострокових позикових коштів при фінансуванні активів

  4.

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів

  Ra - оборотні активи;

  F - необоротні активи.

  -

  Показує, скільки необоротних коштів припадає на 1 руб. оборотних активів.

  5.

  коефіцієнт маневреності

  ЄС - власний оборотний капітал;

  СК-власний капітал.

  КМ? 0,2-0,5

  Показує, яка частка власного капіталу знаходиться в мобільній формі

  6.

  Індекс постійного активу

  F - необоротні активи;

  СК - власний капітал.

  -

  Показує частку власного капіталу, вкладеного у необоротні активи

  7.

  Коефіцієнт покриття основних засобів власним капіталом

  F ОС - вартість основних засобів по балансу;

  СК - власний капітал.

  -

  Показує, в якій мірі основні засоби покриваються за рахунок власного капіталу

  8.

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів

  ЄС - власний оборотний капітал;

  Ra - оборотні активи.

  КС> 0,1

  Показує, наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стійкості

  9.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів

  ЄС - власний оборотний капітал;

  Z - запаси.

  КО> 0,6-0,8

  Характеризує ступінь покриття матеріальних запасів власними коштами, а також потреба в залученні позикових

  10.

  Коефіцієнт майна виробничого призначення

  FОС - основні засоби;

  FНС- капітальні вкладення;

  ZПЗ - виробничі запаси;

  ZНП - незавершене виробництво;

  В - валюта балансу

  КПІ? 0,5

  Показує частку майна виробничого призначення в загальній вартості всіх коштів підприємства

  11.

  Коефіцієнт вартості основних засобів у майні

  FОС - основні засоби;

  В - валюта балансу

  > 0,5

  Показують частку коштів виробництва у вартості майна, рівень виробничого потенціалу

  12.

  Коефіцієнт вартості матеріальних оборотних коштів у майні

  Z - запаси;

  В - валюта балансу

  -

  -

  13.

  Коефіцієнт прогнозу банкрутства

  Ra - оборотні активи;

  ЗУК - заборгованість учасників в статутний капітал;

  Са - власні акції, викуплені в акціонерів;

  До t - кредити і позики;

  rp - кредиторська заборгованість;

  ЗУ - заборгованість учасникам по виплаті доходів;

  ПКО - інші короткострокові зобов'язання;

  В - валюта балансу

  -

  Характеризує питому вагу чистих оборотних активів у валюті балансу

  додаток Г

  Стисла характеристика показників фінансової стійкості підприємства [30, с.110]

  п / п

  найменування показника

  характеристика

  нормальне обмеження

  1.

  коефіцієнт автономії

  Відношення власних коштів компанії до валюти балансу

  > 0,5

  2.

  Коефіцієнт маневреності власних коштів

  Відношення власних оборотних коштів до суми власних джерел

  ? 0,2 - 0,5

  3.

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та

  іммобілізованих коштів

  Ставлення мобільних засобів (оборотних активів) до іммобілізованим засобам (позаоборотних активів)

  -

  4.

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом

  Відношення власного оборотного капіталу до оборотних активів. Показує ступінь покриття оборотних активів власним оборотним капіталом

  > 1

  5.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом

  Відношення власного оборотного капіталу до запасів. Показує ступінь покриття запасів власним оборотним капіталом

  ? 0,6-0,8

  6.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  Відношення величини власних коштів до суми власного капіталу.

  ? 1

  7.

  Коефіцієнт майна виробничого призначення

  Ставлення суми основних засобів, капітальних вкладень, виробничих запасів, незавершеного виробництва до вартості всього майна

  ? 0,5

  додаток Д

  Методика розрахунку показників ліквідності та платоспроможності [30, с.123]

  п / п

  найменування показника

  розрахунок

  нормальне обмеження

  Економічний зміст показника

  1.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  (Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Поточні зобов'язання

  ? 0,2-0,5

  Показує яку частину поточної короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом

  2

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  (Грошові кошти + Поточні фінансові вкладення + Короткострокова дебіторська заборгованість) / Поточні зобов'язання

  0,7-0,8

  Показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути негайно погашена за рахунок грошових коштів і т.д.

  3

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  Оборотні кошти / Поточні зобов'язання

  ? 2

  Показує, яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, мобілізувавши всі оборотні кошти

  4

  Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів

  Запаси / Короткострокові кредити і позики + Кредиторська заборгованість

  0,5-0,7

  Характеризує достатність матеріально-виробничих запасів в разі потреби їх розпродажі для погашення короткострокових боргів

  додаток Е

  Зведена система показників рентабельності організації [30, с.23]

  п / п

  найменування показника

  спосіб розрахунку

  Економічний зміст

  1

  Рентабельність продажів

  Показує, скільки прибутку припадає на карбованець реалізованої продукції. Зменшення свідчить про зниження попиту на продукцію підприємства.

  2

  Рентабельність власного капіталу

  Rск = стр.190ф.2 / [0,5 * (стр.490н.п +

  + Стр.490к.п.)] * 100%

  Показує ефективність використання власного капіталу. Динаміка R2 впливає на рівень котирування акцій.

  3

  чиста рентабельність

  Показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю виручки.

  4

  рентабельність активів

  RА = стр.190ф.2 / [0,5 * стр.300н.п +

  + Стр.300к.п.)] * 100%

  Показує ефективність використання всього майна організації.

  5

  Рентабельність оборотних активів

  RОА = стр.140ф.2 / [0,5 * стр.290н.п +

  + Стр.290к.п)] * 100%

  Показує ефективність використання оборотних активів, ефективність господарювання.

  6

  Рентабельність фінансових вкладень

  RФВ = стр.060ф.2 / [0,5 * стр.250н.п +

  + Стр.250к.п.)] * 100%

  Показує, який розмір доходів приніс кожен рубль, вкладений в акції облігації інших підприємств і в пайову участь в діяльності інших організацій.

  додаток Ж

  Показники ділової активності [30, с.141]

  п / п

  Найменування

  показника

  розрахунок

  економічне

  зміст

  1

  Оборотність оборотних коштів (ОД), в днях

  ,

  де t - число днів в аналізованому періоді (90,180,360)

  Показує, за скільки в середньому днів обертаються оборотні активи в аналізованому періоді

  2

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб), в оборотах

  Показує число оборотів оборотних коштів за досліджуваний період

  3

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (ОДЗ), в оборотах

  Показує кількість оборотів коштів у дебіторській заборгованості за звітний період

  4

  Термін погашення дебіторської заборгованості (СПДЗ), в днях

  Показує, за скільки в середньому днів погашається дебіторська заборгованість організації

  5

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (ОКЗ), в оборотах

  Показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається організації

  6

  Термін погашення кредиторської заборгованості (СПКЗ), в днях

  Показує середній термін повернення боргів організації за поточними зобов'язаннями

  7

  Темпи зростання заборгованості (ТЗ),%

  Показує темпи збільшення заборгованості в динаміці

  додаток З

  Порівняльний аналітичний баланс ТОВ Торговий дім «Добриня»

  показник балансу

  В абсолютних

  У питомих вагах,%

  зміни

  величинах, тис. руб.

  В абсолютних величинах, т.р.

  У питомих вагах,%

  У% до 2004 року

  2004

  2005

  2006

  2004

  2005

  2006

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  алгоритм розрахунку

  Гр.1 / Б2004

  * 100

  гр.2 / Б2005

  * 100

  гр.3 / Б2006

  * 100

  гр.3-гр.1

  гр.6-гр.4

  гр.7 / гр.1

  * 100

  АКТИВ

  Необоротні активи, в т.ч .:

  844

  872

  тисячі чотиреста тридцять чотири

  1,44

  1,05

  1,47

  590

  0,03

  69,91

  основні засоби

  595

  872

  тисячі чотиреста тридцять чотири

  1,02

  1,05

  1,47

  839

  0,45

  141,01

  незавершене будівництво

  249

  -

  -

  0,43

  -

  -

  -249

  -0,43

  -100

  Оборотні активи

  57740

  82465

  96396

  98,56

  98,95

  98,53

  38656

  -0,03

  66,95

  в тому числі:

  запаси

  19334

  30199

  25401

  33,00

  36,24

  25,96

  6067

  -7,04

  31,38

  ПДВ

  4189

  4962

  0

  7,15

  5,95

  -

  -4189

  -7,15

  -100

  дебіторська заборгованість

  26145

  33842

  63349

  44,63

  40,61

  64,75

  37204

  20,13

  142,30

  КФВ, грошові кошти, інші активи

  8072

  13462

  7646

  13,78

  16,15

  7,82

  -426

  -5,96

  -5,28

  БАЛАНС

  58584

  83337

  97830

  100,00

  100,00

  100,00

  39246

  Х

  х

  ПАСИВ

  Капітал та резерви

  2335

  12604

  14115

  3,99

  15,12

  14,43

  11780

  10,44

  504,50

  довгострокові пасиви

  0

  6027

  тисяча чотиреста дев'яносто чотири

  -

  7,23

  1,53

  тисяча чотиреста дев'яносто чотири

  1,53

  -

  Короткострокові пасиви, в т.ч .:

  56249

  64706

  82221

  96,01

  77,64

  84,04

  25972

  -11,97

  46,17

  короткострокові кредити і позики

  33785

  31029

  39334

  57,67

  37,23

  40,21

  5549

  -17,46

  16,42

  кредиторська заборгованість

  та інші пасиви

  22464

  33677

  42887

  38,34

  40,41

  43,84

  20423

  5,49

  90,91

  БАЛАНС

  58584

  83337

  97830

  100,00

  100,00

  100,00

  39246

  х

  х

  додаток І

  Короткострокові фінансові вкладення за 2004 - 2006 року

  п / п

  займодавец

  Договір цільової позики

  Сума, тис. Руб.

  Дата виникнення

  дата погашення

  А

  Б

  1

  2

  3

  2004 рік

  1

  Свердловський окружний комерційний центр

  13.09.2004

  31.12.2004

  1504,80

  2

  Свердловський окружний комерційний центр

  12.11.2004

  30.07.2005

  142,20

  3

  ТОВ «Добриня -СВ»

  09.02.2004

  09.02.2005

  226,10

  4

  ТОВ «Добриня -СВ»

  22.12.2004

  21.12.2005

  1500

  5

  ТОВ «Проект -7»

  12.11.2004

  12.11.2005

  216,80

  Разом:

  3589,90

  2005 рік

  6

  Свердловський окружний комерційний центр

  20.05.2005

  20.05.2006

  696,9

  7

  ТОВ «Компанія« Півооптторг »

  30.06.2005

  30.06.2006

  63,30

  8

  ТОВ «Півооптторг»

  09.12.2005

  16.09.2006

  4390

  9

  ТОВ «ПівоОптТорг-СВ»

  26.12.2005

  30.12.2006

  25,8

  Разом:

  5175,8

  2006 рік

  10

  Свердловський окружний комерційний центр

  20.05.2005

  20.05.2007

  751,9

  11

  ТОВ «Компанія« Півооптторг »

  30.06.2005

  30.06.2007

  63,30

  12

  ПП Домнин В.В.

  28.02.2006

  28.12.2006

  3577,8

  13

  ТОВ «ПівоОптТорг-СВ»

  26.12.2005

  30.12.2007

  24,6

  Разом:

  4417,6

  додаток Про

  Структура власного і позикового капіталу:

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  додаток П

  Показники рейтингової експрес оцінки [35, с.351]

  п / п

  найменування показника

  Формула

  нормальне обмеження

  Економічний зміст показника

  1.

  Забезпеченість власними коштами

  КО = (III + 640,650-I): II

  де III-підсумок III розділу балансу;

  II-підсумок II розділу балансу;

  I - підсумок I розділу балансу;

  640 -стр.640 балансу «Доходи майбутніх періодів»

  650-стр.650 балансу «резерви майбутніх витрат»

  КО? 0,1

  Характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних для її фінансової стійкості

  2.

  ліквідність балансу

  ,

  де стр.220,230,610,620,630,660 - відповідні

  рядки балансу;

  N-кількість днів в аналізованому періоді;

  КЛ? 2

  Характеризується ступенем загального покриття усіма обіговими коштами організації суми термінових зобов'язань

  3.

  Інтенсивність обороту авансованих капіталу

  КІ = стр.010ф.2 / [0,5 * (ф.1стр.300н.п. + стр.300к.п.)] * 365 / N

  де стр.010 ф.2 - виручка від реалізації продукції;

  N-кількість днів в аналізованому періоді;

  300н.п., 300к.п. - відповідні рядки активу балансу на початок і кінець періоду

  КЛ? 2,5

  Характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на один карбованець коштів, вкладених в діяльність організації

  4.

  менеджмент

  КМ = ф.2 стр.050 / ф.2 стр.010

  де стр.050,010 - відповідні рядки звіту про прибутки і збитки

  Км? (R-1): r,

  r = 14

  Характеризується співвідношенням величини прибутку від реалізації і величини чистого виторгу від реалізації

  5.

  Прибутковість власного капіталу

  КП = стр.140ф.2 / [0,5 * (ф.1стр.490н.п. + стр.490к.п.)] * 365 / N

  Кп? 0,2

  Характеризує обсяг прибутку, що припадає на один карбованець власного капіталу

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Управління фінансовим станом підприємства (на прикладі ТОВ Торговий дім "Добриня")

  Скачати 179.67 Kb.