Дата конвертації25.07.2017
Розмір224.38 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 224.38 Kb.

Управління фінансовою діяльністю підприємства: аналіз та шляхи поліпшення (на прикладі УП "Проектбуд" ГО "біло")

5.3 послуги банку

млн. р.

2,460

2,771

3.261 Репутація

0,311

0,490

0,801

5.4 оренда приміщення

млн. р.

2,162

11,004

25,642

8,842

14,638

23,480

5.5 комунальні витрати

млн. р.

0,226

0,595

0,349

0,369

-0,246

0,123

5.6 тепло- і електроенергія

млн. р.

0,080

0,321

0,854

0,241

0,533

0,774

5.7 роздруківка креслень через сторонні організації

млн. р.

2,586

4,063

4,893

1,477

0,830

2,307

5.8 інші витрати

млн. р.

0,418

0,602

0,294

0,184

-0,308

-0,124

В ході аналізу собівартості видно, що значна частина витрат припадає на заробітну плату з відрахуваннями і на інші витрати.

У 2006 р витрати на заробітну плату склали 81,446 млн. Р., Що склало 69% в загальній сумі витрат. Відрахування на соціальне страхування та інші витрати відповідно рівні 16,311 і 17,188 млн. Р., Що в загальній сумі витрат становить по 14%. Наочно структура витрат на реалізацію за 2006 р представлена ​​на малюнку 2.8.

Малюнок 2.8 - Структура витрат на реалізацію за 2006 р

У 2007 р витрати на заробітну плату збільшилися на 24,260 млн. Р. і склали 72% в загальній сумі витрат. Однак, відрахування на соціальне страхування знизилися на 4,256 млн. Р. Це пов'язано з тим, що в 2007 році була отримана пільга по відрахуваннях у розмірі 12% в зв'язку з наявність на підприємстві працюючих інвалідів. Сума інших витрат збільшилася на 7,149 млн. Р. і склала за 2007 р 24,337 млн. р. Структура витрат на реалізацію за 2007 р представлена ​​на малюнку 2.9.

Малюнок 2.9 - Структура витрат на реалізацію за 2007 р

У 2008 р витрати на заробітну плату різко збільшилися в порівнянні з 2007 р - на 62,938 млн. Р. Це пов'язано з підвищенням в 2008 р тарифної ставки першого розряду. Однак частка витрат на заробітну плату в загальній сумі витрат істотно не змінилася і склала 71%. Також значно зросли інші витрати: з 24,337 млн. Р. у 2007 році до 48,694 млн. р. в 2008 р Наочно структура витрат на реалізацію за 2008 р представлена ​​на малюнку 2.10.

Малюнок 2.10 - Структура витрат на реалізацію за 2008 р

У свою чергу, в інших витратах значну питому вагу належить податках і платежах, що включається в собівартість, і витрат з оренди приміщення.

У 2006 р сума інших витрат склала 17,188 млн. Р. У складі інших витрат домінуюче становище займали: телефонні розмови - 4,373 млн. Р .; податки, що включаються в собівартість, - 4,883 млн. р .; роздруківка креслень через сторонні організації - 2,586 млн. р .; оренда приміщення - 2,162 млн. р. Графічно структура інших витрат за 2006 р представлена ​​на малюнку 2.11.

Малюнок 2.11 - Структура інших витрат за 2006 р

У 2007 р витрати на оренду збільшилися на 8,842 млн. Р. і в загальній сумі інших витрат склали 46% (замість 13% у 2006 році). Також досить високі витрати на телефонні розмови і роздруківку креслень: відповідно 3,617 і 4,063 млн. Р. Сума податків, що включаються в собівартість, в 2007 р знизився на 3,519 млн. Р. Це пов'язано з наданням підприємству пільгової ставки 0,25% по відрахуваннях в інноваційний фонд міністерства архітектури замість 4,5% в 2006 р Графічно структура інших витрат за 2007 р представлена ​​на малюнку 2.12.

Малюнок 2.12 - Структура інших витрат за 2007 р

У 2008 р витрати з оренди склали 25,642 млн. Р., А їх питома вага в загальній сумі інших витрат склав понад 50%. Сума податків, що включаються в собівартість, в 2008 р збільшилася на 8,080 млн. Р. в порівнянні з 2007 р Це пов'язано зі скасуванням пільги з відрахувань до інноваційного фонду. Графічно структура інших витрат за 2008 р представлена ​​на малюнку 2.13.

Малюнок 2.13 - Структура інших витрат за 2008 р

На підставі проведеного аналізу витрат на реалізацію видно, що в складі витрат є статті, зниження витрат за якими могло б принести економічний ефект. Так, у складі витрат досить висока питома вага витрат на оплату праці, оренду приміщення, податків з собівартості, комунальних витрат і витрат сторонніх організацій по роздруківці великих креслень. Однак зниження витрат на оплату праці може дати тільки односторонній ефект в зниженні собівартості і не може принести якісний ефект в роботу співробітників, т. К. Матеріальне стимулювання залишається вирішальним для більшості працівників. По іншим статтям можна знайти альтернативні рішення щодо зниження витрат, такі як покупка нового устаткування, оренда недорого приміщення, перехід на спрощену систему оподаткування.

2.3.3 Аналіз прибутку і показників рентабельності

Прибуток і збиток характеризують фінансовий результат діяльності підприємства і можуть бути визначені тільки в системі бухгалтерського обліку. З точки зору бухгалтерського обліку прибуток відображає фінансовий результат від господарської діяльності, отриманий підприємством за звітний період (у разі перевищення доходів над витратами). Прибуток відноситься до числа найважливіших показників оцінки роботи підприємств та служить для визначення ефективності роботи підприємства.

Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності.

Як економічна категорія прибуток характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Вона є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності [13].

Збільшення витрат в значній мірі вплинуло на зниження прибутку від реалізації. Так, незважаючи на збільшення виручки за 3 м на 46,58 млн. Р., Витрати на реалізацію за цей же період збільшилися на 121,811 млн. Р. В результаті прибуток від реалізації за 3 роки скоротилася на 80,363 млн. Р. Графічно зміна прибутку від реалізації за 2006-2008 рр. представлено на малюнку 2.14.

Малюнок 2.14 - Динаміка прибутку від реалізації за 3 роки

У таблиці 2.3 представлений аналіз прибутку УП «Проектбуд» ГО «біло» за 2006-2008 р Як видно, розмір прибутку знаходиться в прямій залежності від виручки і витрат на реалізацію. При видимому збільшенні виручки, прибуток від реалізації за 3 роки скоротилася на 80,363 млн. Р. Також за даними 3 років чітко простежується, що чим більше балансовий прибуток, тим більше податок на прибуток.

Таблиця 2.3 - Аналіз прибутку УП «Проектбуд» ГО «біло» за 2006-2008 р

показники

Од. вим.

2006 р

2007 р

2008 р

абсолютне відхилення

2007 ДО 2006

2008 До 2007

за 3 роки

Виручка від реалізації продукції (робіт)

млн. р.

243,420

236,058

290,000

-7,362

53,942

46,580

ПДВ

млн.р.

37,132

36,008

43,523

-1,124

7,515

6,391

Інші податки з виручки

млн. р.

6,189

6,001

4,930

-0,188

-1,071

-1,259

Виручка від реалізації продукції (робіт) без ПДВ і податків з виручки

млн. р.

200,099

194,049

241,547

-6,050

47,498

41,448

Витрати на реалізацію продукції (робіт)

млн. р.

118,631

147,030

240,442

28,399

93,412

121,811

Прибуток від реалізації продукції (робіт)

млн. р.

+81,468

+47,019

+1,105

-34,449

-45,914

-80,363

Витрати понад норми

млн. р.

0,421

0,236

0,441

-0,185

0,205

0,020

Доходи від позареалізаційних операцій за вирахуванням витрат

млн. р.

-0,270

-47,408

+0,072

-47,138

47,480

0,342

Прибуток балансова (збиток)

млн. р.

80,777

-0,625

+0,736

-81,402

1,361

-80,041

Податок на нерухомість

млн. р.

0,012

0,005

0,030

-0,007

0,025

0,018

Податок на прибуток

млн. р.

19,658

-

0,286

-19,658

0,286

-19,372

Місцеві податки і збори

млн. р.

1,864

0,003

0,026

-1,861

0,023

-1,838

Інші податки та збори

млн. р.

-

0,037

0,003

0,037

-0,034

0,003

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

млн. р.

59,243

-0,671

+0,391

-59,914

1,062

-58,852

Відносний показник прибутковості - рівень рентабельності. Рентабельність являє собою прибутковість, або прибутковість виробничо-торгового процесу. Її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності господарюючих суб'єктів, пов'язаних з виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), визначається відсотковим відношенням прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, окупність витрат і т.д. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Прибуток від реалізації робіт і витрати на реалізацію впливають на показник рентабельності окупності витрат. За 2006, 2007 і 2008 року рентабельність окупності витрат склала 68,673%, 31,979% і 0,460% відповідно. У 2007 році в порівнянні з 2006 р і в 2008 р в порівнянні з 2007 рентабельність знизилася на 36,694% і 31,520% відповідно. В цілому за 3 роки рентабельність знизилася на 68,214. Графічно зміна рентабельності окупності витрат за 2006-2008 рр. представлено на малюнку 2.15.

Малюнок 2.15 - Динаміка рентабельності окупності витрат за 3 роки

До показників рентабельності відносяться:

- Рентабельність окупності витрат R з - показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

, (2.1)

де П РП - прибуток від реалізації,

З - витрати по реалізації продукції.

- Рентабельність продажів - свідчить про конкурентоспроможність продукції компанії, її місці у галузі. Підприємство вважається низькорентабельним, якщо показник рентабельності продажів знаходиться в межах від 1 до 5%, среднерентабельним при значенні даного коефіцієнта від 5 до 20%, високорентабельним від 20 до 30%. Значення коефіцієнта понад 30% характеризує підприємство як виключно високоприбуткове і надрентабельні.

, (2.2)

де ВР - виручка від реалізації;

П ч - чистий прибуток.

- Рентабельність сукупного капіталу - характеризує ефективність використання всього майна підприємства. Якщо показник знижується, то це свідчить про падаючому попиті на продукцію підприємства і про перенакоплении активів.

, (2.3)

де П ч - прибуток до розподілу;

- середня вартість всього майна підприємства.

- Рентабельність власного капіталу - показує ефективність використання власного капіталу, дозволяє порівняти з можливим отриманням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери. Показник показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна грошова одиниця, вкладена власниками підприємства.

, (2.4)

де - середня вартість власного капіталу [14].

Таблиця 2.4 - Аналіз рентабельності за 2006-2008 рр.

Найменування показників

Од. вим.

2006 р

2007 р

2008 р

абсолютне відхилення

2007 ДО 2006

2008 До 2007

за 3 роки

Виручка від реалізації продукції

млн.р.

243,420

236,058

290,000

-7,362

53,942

46,580

Витрати на реалі-зацію продукції (робіт)

млн. р.

118,631

147,030

240,442

28,399

93,412

121,811

Прибуток від реалізації продукції (робіт)

млн. р.

+81,468

+47,019

+1,105

-34,449

-45,914

-80,363

Чистий прибуток

млн. р.

59,243

-0,671

+0,391

-59,914

1,062

-58,852

Середньорічна вартість капіталу (стор. 390 балансу)

млн. р.

152,000

266,000

112,000

114,000

-154,000

-40,000

Рентабельність окупності витрат

%

68,673

31,979

0,460

-36,694

-31,520

-68,214

Рентабельність окупності продажів

%

33,468

19,918

0,381

-13,550

-19,537

-33,087

Рентабельність сукупного капіталу, обчислена за чистим прибутком

(Стор. 240, ф. 2)

%

38,976

-0,252

0,349

-39,228

0,601

-38,627

Рентабельність власного капіталу, обчислена за чистим прибутком

%

131,651

-1,398

0,711

-133,049

2,109

-130,940

В ході аналізу показників рентабельності за 2006-2008 рр. на підставі даних таблиці 2.4 видно, що всі показники рентабельності значно знизилися.

1. Коефіцієнт рентабельності окупність витрат показує, що в 2008 р на кожен р. витрат підприємство має 0,46 коп. прибутку, а в 2006 р 68,673 коп. прибутку, тобто спостерігається тенденція до зменшення показника рентабельності в цілому за 3 роки. Показник недостатній для стійкості фінансового положення підприємства. Коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності за 2008 р показує дуже низький відсоток окупності витрат, що говорить про велику частку витрат у доході підприємства. Підприємству необхідно скоротити частку витрат.

2. Рентабельність продажів показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. У 2008 р з 1 рубля реалізованої продукції підприємством отримано чистого прибутку - 0,381 коп., В 2007 р - 19,918 коп, а в 2006 р - 33,468 коп. Тобто аналогічно першим показником спостерігається тенденція зниження показника. Показник в 2008 р знаходиться на дуже низькому рівні, він недостатній для стійкості фінансового положення підприємства. Коефіцієнт рентабельності продажів показує дуже низький відсоток оборотних коштів, що говорить про низьку вартість робіт. Підприємству необхідно збільшити вартість і обсяг наданих робіт і послуг.

3. Рентабельність всього капіталу фірми свідчить про зниження показника з 38,976% в 2006 році до 0,349% в 2008 р Він показує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження цього показника свідчить про падаючому попиті на послуги, що надаються підприємства і про перенаполненію активів.

4. Коефіцієнт рентабельності власних коштів показує ефективність використання власного капіталу. Так як в 2006 р показник прибутку був значно вище показника 2008 року, а сума власних коштів майже не змінилася, відповідно і показник рентабельності власних коштів в 2006 р знизився з 131,651% в 2006 році до 0,711% в 2008 р

З усього вищесказаного випливає що, підприємству слід вжити заходів:

- по зниженню витрат;

- збільшення обсягу послуг, що надаються, в тому числі з пошуку нових напрямків діяльності;

- по своєчасній оплаті послуг, що надаються.

Основним джерело резерву зростання прибутку для аналізованого підприємства є збільшення обсягу реалізації проектних робіт за рахунок пошуку нових ринків збуту.

У таблиці 2.5 представлений факторний аналіз рентабельності окупність витрат за 3 роки.

Таблиця 2.5 - Аналіз рентабельності окупність витрат R з,%

Фактори зміни рентабельності

алгоритм розрахунку

цифровий розрахунок

результат розрахунку

2007 г. в порівнянні з 2006 г.

планова рентабельність

R З0 =

R З0 =

68,673

Вплив 1-го фактора: зміна витрат на реалізацію

R з в1 =

R з в1 =

55,409

Вплив 3-го фактора: зміна прибутку від реалізації

фактичний прибуток

R з1 =

R з1 =

31,979

Продовження таблиці 2.5

Фактори зміни рентабельності

алгоритм розрахунку

цифровий розрахунок

Резуль-тат розрахунку

абсолютне відхилення

? R з = R з1 - R З0

31,979 - 68,673

-36,694

За рахунок змін

- збільшення витрат на реалізацію на 28,399 млн. Р.

? R з (З) = R з в1 - R З0

55,409 - 68,673

-13,264

- зниження прибутку від реалізації на 34,449 млн. Р.

? R з (Прп) = R з1 - R з в1

31,979 - 55,409

-23,430

Разом вплив всіх факторів

? R з (З) +? R з (Прп)

-13,264 + (-23,430)

-36,694

2008 г.в порівнянні з 2007 г.

планова рентабельність

R З0 =

R З0 =

31,979

Вплив 1-го фактора: зміна витрат на реалізацію

R з в1 =

R з в1 =

19,555

Вплив 3-го фактора: зміна прибутку від реалізації

фактичний прибуток

R з1 =

R з1 =

0,460

абсолютне відхилення

? R з = R з1 - R З0

0,460 - 31,979

-31,519

За рахунок змін

- збільшення витрат на реалізацію на 93,412 млн. Р.

? R з (З) = R з в1 - R З0

19,555 - 31,979

-12,424

- зниження прибутку від реалізації на 45,914 млн. Р.

? R з (Прп) = R з1 - R з в1

0,460 - 19,555

-19,095

Разом вплив всіх факторів

? R з (З) +? R з (Прп)

-12,424 + (-19,095)

-31,519

Як видно з факторного аналізу рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат), відбулося значне зниження даного показника в цілому за 3 роки.

У 2007 році в порівнянні з 2006 р рентабельність знизилася на 36,694% На даний зниження вплинули як збільшення витрат на реалізацію, так і зниження прибутку. Так, за рахунок збільшення витрат на реалізацію на 28,399 млн. Р. рентабельність знизилася на 13,264%. Зниження прибутку від реалізації на 34,449 млн. Р. спричинило зниження рентабельності на 23,430%.

Аналогічна ситуація спостерігається і при аналізі рентабельності окупності витрат за 2008 р в порівнянні з 2007 р За рахунок збільшення витрат на реалізацію на 93,412 млн. Р. і зниження прибутку від реалізації на 45,914 млн. р. відбулося відповідне зниження показника рентабельності на 12,424% і 19,095%.

2.3.4 Аналіз основних виробничих фондів

Станом на 1 січня 2009 року в УП «Проектбуд» ГО «біло» легкових автомобілів та інших механізмів немає.

Ступінь зносу активної частини основних фондів, які в основному представлені обчислювальною технікою, в цілому по УП «Проектбуд» ГО «біло» станом на 01.01.2009 р становить понад 86%

Середньорічна вартість основних засобів за 2006 і 2007 істотно не змінилася і склала 31,037 і 31,258 млн. Р. відповідно. У 2008 р в порівнянні з 2007 р середньорічна вартість збільшилася на 1,948 млн. Р. Це пов'язано з придбанням в 2008 р нової обчислювальної техніки для здійснення проектних робіт. Графічно зміна середньорічної вартості основних засобів за 2006-2008 рр. представлено на малюнку 2.16.

Малюнок 2.16 - Динаміка середньорічної вартості основних засобів за 3 м

У таблиці 2.6 представлена ​​довідкова інформація про фізичний стан основних фондів за 3 м

Таблиця 2.6 - Ступінь зносу основних фондів за 2006-2008 рр.

ДОВІДКОВО:

2006 р

2007 р

2008 р

Відсоток зносу активної частини основних фондів на кінець року:

98,95

99,34

86,17

в тому числі:

- обчислювальна техніка

100

100

84,05

- вимірювальне обладнання

100

100

100

- інші засоби

77,68

92,79

98,84

Всі основні виробничі фонди, перераховані в таблиці 2.6, задіяні в роботах, пов'язаних з розробкою проектів. Проектно-кошторисна документація передається між співробітниками через мережу.

Як видно з наведеної інформації, відсоток зносу основних засобів досить високий, тому питання придбання нової обчислювальної техніки саме на часі. Вся вище перерахована техніка була придбана у вітчизняних виробників і постачальників, тобто без залучення валютних коштів.

Придбання нової техніки могло б стати резервом підвищення якості роботи співробітників, дозволило б замінити частину зношеного парку обчислювальної техніки і знизити рівень зносу активної частини основних фондів на кінець 2009 р до 70%.

Вельми вигідною для підприємства могла б стати покупка плоттера, так як підприємство витрачає не один мільйон р. в рік для роздруківки великих креслень через сторонні організації. Плоттер HP DesignJet 500 Plus - універсальний широкоформатний принтер за ціною в 2008 р близько 4 200 доларів США, що забезпечує відмінну якість друку креслень та фотографічне якість зображень з плавністю переходів тонів.

Як видно з аналізу діяльності підприємства, за 2006 - 2008 рр. фінансовий стан відзначається як нестабільний. Простежується загальна тенденція погіршення фінансового становища. На це могли вплинути як висока собівартість робіт, так і значна податкове навантаження.

Ринок збуту пропонованих робіт за останніх 2 роки за структурою істотно не змінився. Основними замовниками залишилися ІП «Лукойл-Білорусія» та ВП «Велком». Однак для нарощування оборотів необхідний пошук нових клієнтів і освоєння нових ринків збуту.

У 2008 р різко скоротилася кількість укладених договорів, що також свідчить про втрату частки ринку.

За 2007 р в порівнянні з 2006 р виручка від реалізації знизилася на 7,362 млн. Р. Однак, в 2008 р в порівнянні з 2007 р виручка виросла на 53,942 млн. Р. або на 22,851%. Однак витрати на реалізацію за 2007 р в порівнянні з 2006 р і за 2008 р в порівнянні з 2007 р виросли на 28,399 млн. Р. і 93,412 млн. р. відповідно. Дане збільшення витрат негативно відбилося на сумі прибутку від реалізації за зазначені періоди в сумі 34,449 млн. Р. і 45,914 млн. р. відповідно.

Рентабельність окупності витрат в 2006, 2007 і 2008 рр. відповідно склала 68,673%, 31,979% і 0,460%. Тобто видно, що в 2008 р даний показник має найнижче значення, що створює загрозу фінансовому становищу підприємства в подальшій неможливості перекриття витрат прибутком. В цілому, всі показники рентабельності до кінця 2008 р мають досить низькі значення в порівнянні з 2006 р, що свідчить про загальне погіршення фінансового стану підприємства.

Фонд заробітної плати за 2007 р в порівнянні з 2006 р і за 2008 р в порівнянні з 2007 р збільшився на 25,246 млн. Р. і 68,712 млн. р. відповідно. На матеріальне благополуччя працівників це відбилося позитивно, однак на фінансовий стан підприємства це зробило негативний вплив через збільшення витрат на реалізацію і відповідне зниження суми прибутку.

Витрати на 1 р. товарної продукції за 2007 р в порівнянні з 2006 р і за 2008 р в порівнянні з 2007 р збільшилися на 0,136 р. і 0,206 р. відповідно. Підприємство повинно прагне з зниження рівня даного показника, т. К. Його зростання свідчить про збільшення витрат на реалізацію, що, в свою чергу, призводить до зниження прибутку.

2.4 Аналіз фінансової діяльності підприємства

2.4.1 Аналіз структури активу і пасиву балансу

Для оцінки платоспроможності підприємства використовуються дані бухгалтерського балансу. Баланс підприємства - одна з форм бухгалтерської звітності, що складається зі статей активу і пасиву. Він являє собою короткий звід по діяльності підприємства, а угруповання за статтями зручна для попереднього загального ознайомлення з фінансовим станом конкретного господарського суб'єкта.

Аналіз структури активу балансу підприємства і його основних розділів за 2006-2008 р представлений в додаток А (таблиця А.1).

Як видно з таблиці А.1 в додатку А, за 2006-2008 рр. відбулися значні зміни валюти балансу. У грошовому вираженні в 2007 році в порівнянні з 2006 р приріст склав 114 млн. Р., Що більше в 1,75 рази. Це свідчить про нарощування підприємством господарського обороту. Однак, в 2008 р в порівнянні з 2007 р валюта балансу зменшилася на 154 млн. Р., Що свідчить про зменшення активів підприємства.

Аналізуючи структуру активу балансу, можна помітити, що структура необоротних і оборотних активів на початок і кінець рістотно не змінилася.

На початок кожного року питома вага необоротних активів склав від 0 до 1,3%, а питома вага оборотних активів - майже 99 - 100%.

У складі необоротних активів на початок кожного аналізованого року основні засоби займають не більше 1%, нематеріальні активи становлять такий же відсоток. Однак даний відсоток свідчить не про відсутність основний засобів взагалі, а про їх значну зношеність, т. К. В балансі показується їх залишкова вартість. Нематеріальні активи представлені тільки в вигляді ліцензії на здійснення діяльності.

В цілому, питома вага необоротних активів в загальній сумі активів знизився за 2006 - 2008 р

У складі оборотних активів також відбулися незначні зміни. На початок кожного року питома вага оборотних активів у загальній сумі активів склав майже 100%, причому, основна питома вага припала на: дебіторську заборгованість - 72 - 84%, грошові кошти - 6 - 18%.

Особливу увагу слід звернути на зміну питомої ваги дебіторської заборгованості.

Питома вага дебіторської заборгованості на початок кожного року має досить високе значення: 72,4%, 84,2% і 77,7% відповідно за 2006, 2007 і 2008 рр. З одного боку, це говорить про жорсткої залежності підприємства від купівельної спроможності вчасно розрахувати за послуги, а з іншого - про наявність постійних клієнтів. А наявна дебіторська заборгованість не є простроченою (тобто такий, по якій термін оплати ще не настав).

Питома вага фінансових вкладень на початок 2006 р становить майже 20%. Це пов'язано з тим, що в грудні 2005 р підприємству ТДВ «Проектінжстрой» було надано безоплатний позику в розмірі 30 млн. Р. По коштах на початок 2006, 2007 і 2008 питома вага склала відповідно 6,6%, 15,4% і 18,8%. Ці активи є найбільш ліквідними і швидко реалізованих, П.Е. необхідно прагнути до їх нарощування.

При розгляді пасивної частини балансу найпильнішу увагу має бути приділено вивченню розділах, де відображаються кредити та інші позикові кошти.

Аналіз структури пасиву балансу підприємства і його основних розділів за 2006 -2008 р представлений в додатку Б (таблиця Б.1).

Як видно з таблиці Б.1 додатка Б, яких-небудь значних змін у структурі пасиву балансу не відбулося. Величина джерел власних коштів в грошовому вираженні збільшилася на початок 2008 р на 7 млн. Р., В т.ч. нерозподіленого прибутку - 7 млн. р. Наявність нерозподіленого прибутку розглядається як джерело поповнення оборотних коштів організації та зниження короткострокової кредиторської заборгованості.

Згідно розділу «Доходи і витрати» відбулося збільшення питомої ваги в 2007 році в порівнянні з 2006 р в загальній структурі пасиву на 1,9737%, причому дана зміна відбулося за статтею «Витрати майбутніх періодів».

Особливу увагу слід приділити останнього розділу балансу «Розрахунки». З таблиці Б.1 видно, що по короткострокових кредитах і позиках у підприємства заборгованості немає. Довгострокові кредити підприємству не надавалися.

Питома вага кредиторської заборгованості в 2007 році в порівнянні з 2006 р збільшився на 11,56% і знизився на 19,50% і 31,05% в 2008 р в порівнянні з 2006 і 2007 року відповідно. Найбільшу питому вагу в кредиторській заборгованості займають розрахунки з постачальниками і розрахунки з різними дебіторами і кредиторами. Однак це не розглядається як загроза для підприємства, т. К., По-перше, швидше за все це поточна заборгованість перед підрядниками, а по-друге, у підприємства фактично відсутня заборгованість з оплати праці, оплати податків, зборів та страхових перерахуванням, що свідчить про стійку роботі.

У таблиці 2.7 представлений склад дебіторської та кредиторської заборгованості на 01 січня 2006-2008 рр.

Таблиця 2.7 - Склад дебіторської та кредиторської заборгованості на 01 січня 2006 - 2008 рр.

На 01.01.2006 р

На 01.01.2007 р

На 01.01.2008 р

Приріст (+), зниження (-) 2007 р до 2006 р

Приріст (+), зниження (-) 2008 до 2007 р

млн. р.

уд. вага,%

млн. р.

уд. вага,%

млн. р.

уд. вага,%

млн. р.

уд. вага,%

млн. р.

уд. вага,%

Склад дебіторської заборгованості

1 Розрахунки з покупцями і замовниками

94

85,45

219

97,77

86

98,85

125

12,31

-133

1,08

2 Розрахунки з засновниками по внесках до статутного фонду

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

16

14,55

5

2,23

-

-

-11

-12,31

-5

-2,23

4 Інша дебіторська заборгованість

-

-

-

-

1

1,15

-

-

1

1,15

РАЗОМ

110

100,0

224

100,0

87

100,0

+114

-137

Склад кредиторської заборгованості

1 Розрахунки з постачальниками та підрядниками

12

11,21

196

89,91

23

40,35

184

78,69

-173

-49,56

2 Розрахунки з оплати праці

3

2,80

4

1,83

9

15,79

1

-0,97

5

13,95

3 Розрахунки за іншими операціями з персоналом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Розрахунки по податках і зборах

5

4,67

9

4,13

20

35,09

4

-0,54

11

30,96

5 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

-1

-0,93страхування, самофінансування, кредитування, система розрахунків, система фінансової допомоги, система фінансових санкцій, система амортизаційних відрахувань, система стимулювання, принципи ціноутворення, трастові операції, заставні операції, факторинг, оренда, лізинг [10].

Складовим елементом наведених методів є спеціальні прийоми фінансового управління: кредити, позики, процентні ставки, дивіденди, котирування валютних курсів, акциз, дисконт та ін. Основу інформаційного забезпечення системи фінансового управління складає будь-яка інформація фінансового характеру:

- бухгалтерська звітність;

- повідомлення фінансових органів;

- інформація установ банківської системи;

- інформація товарних, фондових і валютних бірж;

- інша інформація.

Функціонування будь-якої системи фінансового управління здійснюється в рамках чинного правового і нормативного забезпечення. Сюди відносяться: закони, укази Президента, постанови уряду, накази і розпорядження міністерств і відомств, ліцензії, статутні документи, норми, інструкції, методичні вказівки та ін.

Технічне забезпечення системи фінансового управління є самостійним і дуже важливим її елементом. Багато сучасні системи, засновані на безпаперовій технології (міжбанківські розрахунки, взаємозаліки, розрахунки за допомогою кредитних карток та ін.), Неможливі без застосування мереж ЕОМ, персональних комп'ютерів, функціональних пакетів прикладних програм.

Неважко сформулювати цілу систему цілей фінансового управління:

- виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;

- лідерство в боротьбі з конкурентами;

- максимізація «ціни» підприємства;

- максимізація прибутку;

- забезпечення рентабельної діяльності і т.д.

Пріоритетність тієї чи іншої мети по-різному пояснюється в рамках існуючих теорій організації бізнесу (theories of the firm).

Найбільш поширеним є твердження, що фірма повинна працювати таким чином, щоб забезпечити максимальний дохід її власникам (Profit Maximization Theory). Зазвичай це асоціюється з рентабельною роботою, зростанням прибутку і зниженням витрат [11].

В процесі своєї роботи багато підприємств в сучасних умовах стикаються з безліччю різноманітних проблем: пошук нових ринків збуту, своєчасне постачання сировини, своєчасність розрахунків і багато іншого. Професійне управління даними проблемами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє найбільш точно оцінити невизначеність ситуації і вчасно прийняти потрібне рішення. Однак, для підприємств різних галузей пріоритет того чи іншого вибору залежить від специфіки даної галузі.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства з наступними проблемами:

1. Пошук нових клієнтів.

Основними напрямками пошуку нових клієнтів і, відповідно, розширення ринку збуту, є реклама в друкованих виданнях, пошук в мережі Інтернет, самостійний пошук на підставі проведених тендерів. Кожне підприємство самостійно вибирає для себе той інший шлях. При цьому не можна шкодувати грошей на рекламу, а витрачаються кошти повинні бути порівнянні з отриманим результатом.

2. Придбання обчислювальної техніки.

Сучасна обчислювальна техніка дає великі переваги в організації роботи, дозволяє підвищити працездатність працівників за рахунок ергономічних показників. Утворюючи локальну комп'ютерну мережу, на підприємствах економиться до третини робочого часу співробітників по передачі інформації між собою.

3. Пошук висококваліфікованих фахівців.

В даний час кваліфікаційний склад працівників дуже різноманітний. У свою чергу, недоукомплектований штат висококваліфікованих працівників, професіоналів своєї справи, є прямим збитком роботи підприємства через неможливість виконання складних, і в той же час дорогих робіт.

4. Висока собівартість робіт.

Однією з найгостріших проблем сучасних підприємств є висока собівартість товарів (робіт, послуг). Тому необхідно постатейне вивчення витрат і пошук напрямків їх скорочення, т. К. Зниження собівартості є прямим резервом збільшення прибутку підприємства.

5. Якість пропонованих послуг.

Для успішного залучення нових клієнтів необхідно якісна пропозиція своїх послуг. Тому впровадження міжнародних стандартів якості всередині підприємства і успішна їх реалізація дозволяють успішно просуватися не тільки на внутрішній, але і зарубіжний ринки збуту.

6. Автоматизація процесу управління.

Купівля дорогих програмних комплексів для фінансових, юридичних, кадрових, інженерних служб зазвичай є одноразовим і дорогим придбанням зазвичай на весь термін роботи підприємства. Однак, з огляду на спрощення, скорочення термінів роботи та підвищення її якості, дані витрати вже окупаються через кілька років.

7. Скорочення податкового навантаження.

В даний час в Республіці Білорусь дуже активний перехід на нові податкові режими. Так, з кожного звітного року у підприємств відповідно до облікової політики є варіант переходу з методу «по оплаті» на метод «по відвантаженню» і навпаки, який визначає момент визначення виручки. За 2008-2009 рр. також вельми популярний перехід на спрощену систему оподаткування. Дана система дозволяє знизити навантаження головного бухгалтера з огляду на застосування одного загального податку замість всіх податків, які розраховуються за загальною системою оподаткування.

Основними шляхами оптимізації фінансового стану є заходи по збільшенню власного капіталу:

- збільшення статутного капіталу;

- спрямування чистого прибутку в збільшення власного капіталу;

- розпродаж не використовуються активів;

- залучення додаткових довгострокових джерел фінансування.

Також необхідно проводити заходи щодо підвищення оперативності та дієвості облікової інформації, використовуючи сучасні проекти комплексної автоматизації бухгалтерського обліку та системної оперативної комп'ютерної обробки обліково-економічної інформації з застосуванням сучасних ЕОМ.

2. Характеристика і аналіз роботи УП «Проектбуд» ГО «біло»

Проектно-будівельне унітарне підприємство «Проектбуд» громадського об'єднання «Білоруське товариство інвалідів» є самостійним господарюючим суб'єктом з правом юридичної особи, що здійснює свою діяльність відповідно до Статуту підприємства.

Скорочена назва підприємства - УП «Проектбуд» ГО «біло».

УП «Проектбуд» ГО «біло» має ліцензію РБ №02250 / 0000199 на право здійснення діяльності «Проектування і будівництво будівель і споруд I і II рівнів відповідальності та проведення інженерних вишукувань для цих цілей». Ліцензія видана строком на 5 років Міністерством архітектури і будівництва.

УП «Проектбуд» ГО «біло» утворено рішенням Президії Центральної Ради громадського об'єднання «Білоруське товариство інвалідів» в особі Центрального правління громадського об'єднання «Білоруське товариство інвалідів» (свідоцтво про реєстрацію №00941 від 28.07.2000 р).

УП «Проектбуд» ГО «біло» зареєстровано рішенням Мінського виконавчого міського комітету від 24 серпня 1998 р за №23583, перереєстровано рішенням від 28 вересня 2000 р за №1097 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців за №101531904 з правом юридичної особи, що діє на підставі Статуту.

Вищим органом управління, а також засновником-власником є ​​Центральне правління громадського об'єднання «Білоруське товариство інвалідів». Уповноваженим органом від засновника-власника є Першотравнева районна організація м Мінська ГО «біло».

Майно підприємства на правах 100% -ої власності належить Центральному правлінню громадського об'єднання «Білоруське товариство інвалідів».

У своїй діяльності підприємство керується законами та нормативними актами, що діють на території Республіки Білорусь.

УП «Проектбуд» ГО «біло» - спеціалізована організація, що виконує всі види проектних робіт, пов'язаних з розробкою проектної документації для будівництва будівель і споруд I і II рівнів відповідальності і розробкою розділів проектної документації, а також здійснює авторський нагляд за будівництвом.

2.1 Організаційна структура управління підприємством

Всього працюючих в системі УП «Проектбуд» ГО «біло» станом на 01.01.2009 р 16 осіб, в тому числі: керівників - 4 чол., Спеціалістів і службовців - 7 чол., Сумісників - 5 чол.

До складу УП «Проектбуд» ГО «біло» не входять філії та інші структурні підрозділи. Структура УП «Проектбуд» ГО «біло» представлена ​​на малюнку 2.1.

Малюнок 2.1 - Структура УП «Проектбуд» ГО «біло»

Як видно з малюнка, структура підприємства є лінійно-функціональною.

Лінійно-функціональна організаційна структура управління - ступінчаста ієрархічна структура. Її також називають лінійно-штабної. При даній структурі лінійні керівники є единоначальниками, а їм надають допомогу функціональні органи. Лінійні керівники нижчих щаблів адміністративно не підпорядковані функціональним керівникам вищих ступенів управління.

Багаторічний досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарату управління доводиться виконувати безліч часто повторюваних процедур і операцій при порівняльній стабільності управлінських завдань і функцій: за допомогою твердої системи зв'язків забезпечується чітка робота кожної підсистеми та організації в цілому [12 ].

При даній структурі директору підпорядковуються безпосередньо лінійні керівники. При цьому до лінійним керівникам відносяться:

- головний бухгалтер;

- головний архітектор проекта;

- головний інженер проекту;

- головний спеціаліст.

Головний бухгалтер здійснює постановку і ведення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства.

Забезпечує: раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій; розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

Організовує: облік майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів; облік фінансових, розрахункових і кредитних операцій; проведення перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у структурних підрозділах підприємства.

Забезпечує: законність, своєчасність і правильність оформлення документів; правильне нарахування і перерахування податків і зборів до республіканського і місцевого бюджетів, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень.

Здійснює контроль за: додержанням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань; витрачанням фонду заробітної плати; взаємодія з банками.

Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

Головний архітектор проекту виконує творче, організаційне і технічне керівництво закріпленим за ним колективом проектувальників, забезпечуючи високий архітектурно-художній і техніко-економічний рівень проектованих об'єктів на основі використання досягнень архітектури, науки і техніки, найбільш економічних проектних рішень.

Приймає принципові містобудівні та об'ємно-планувальні рішення по закріплених об'єктах житлово-цивільного призначення.

Розробляє принципові планувальні, об'ємно-просторові і архітектурно - художні рішення будівель і споруд, а також їх комплексів.

Забезпечує розробку проектної документації, що відповідає вимогам вихідних даних і попередніх стадій проектування.

Погоджує обгрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду та іншими організаціями, які їх затвердили.

Бере участь в експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, в роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.

Головний інженер проекту забезпечує необхідний рівень проектних робіт і їх постійне зростання, підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість робіт.

Очолює роботу з атестації робочих місць і виробничих процесів за умовами праці та відповідність їх вимогам охорони праці.

Здійснює контроль над дотриманням проектної, конструкторської та технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, вимог органів, що здійснюють технічний нагляд.

Забезпечує авторський нагляд на кожному об'єкті незалежно від чисельності працюючих на ньому.

Бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і забезпечує постійне вдосконалення підготовки персоналу.

Організовує: виконання постанов, рішень і розпоряджень державних органів нагляду і контролю; розробку змін і доповнень в технологічні регламенти (процеси), інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт; пропаганду безпечних методів праці та впровадження передового досвіду роботи щодо поліпшення умов праці;

Безпосередньо підпорядковується директору підприємства.

Головний спеціаліст розробляє найбільш важливі проектні рішення за окремим розділом (частини) проекту.

Організовує проведення патентних досліджень з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і їх патентоспроможності.

Готує пропозиції про використання в проекті найбільш прогресивних і економічних конкурентоспроможних проектних рішень.

Формує завдання на розробку розділів (частин) проекту і видає їх виконавцям. Перевіряє відповідність розроблених проектних рішень виданим завданням. Бере участь в узгодженні проектних рішень та в обговоренні проекту у вищестоящих організаціях і органах експертизи.

З урахуванням фактичного стану будівництва готує пропозиції про внесення змін до робочу документацію при введенні в дію нових нормативних документів.

Бере участь в експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.

При даній структурі управління найбільший обсяг організаційних робіт покладається на директора. Так як в штаті немає посади юриста, директор займається пошуком замовників на проектні роботи, становить договору і є відповідальним за надходження грошей від покупців. Директор контролює роботу лінійних керівників і керує своїм заступником.

На директора підприємства покладаються такі функції:

- загальне керівництво виробничо-господарської і фінансово-економічною діяльністю підприємства;

- організація взаємодії всіх структурних підрозділів;

- забезпечення виконання всіх прийнятих підприємством зобов'язань;

- створення умов для впровадження новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці;

- вжиття заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємстві;

- контроль за дотриманням законності в діяльності всіх служб;

- захист майнових інтересів підприємства в суді та органах державної влади і управління.

Заступник директора керує виробничо-господарської службою.

У посадові обов'язки заступника директора входить:

- очолювати роботи по поліпшенню і здешевленню проектно-вишукувальних робіт, вдосконаленню організації виробництва і впровадженню прогресивних методів проектування, скорочення витрат на здійснення проектних робіт і підвищенню якості, а також скороченню термінів їх проведення;

- вживати заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з підрядними організаціями на проектно-вишукувальні роботи;

- узгоджувати завдання на проектування і готувати їх до затвердження вищестоящими організаціями;

- організувати оформлення банківських операцій за укладеними договорами з замовниками та субпідрядними організаціями і забезпечувати подання у встановлені терміни необхідної документації з проектування об'єктів;

- забезпечувати контроль за: своєчасністю видачі проектно-кошторисної та іншої технічної документації; цільовим використанням інвестиційних коштів; дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

- забезпечувати впровадження прогресивних форм організації праці, доцільне використання професійно-кваліфікаційного потенціалу працівників, зайнятих в підлеглих йому підрозділах.

При даній структурі надається можливість для більш глибокої підготовки управлінських рішень і планових завдань; створюються хороші умови для професійного і службового зростання співробітників.

Однак посилюються тенденції до виконання тільки своїх функцій; виникає тенденція до надмірної централізації; виникає необхідність координації роботи підлеглих.

Недоліком організаційної структури даного підприємства також є те, що вся фінансово-економічна і облікова діяльність здійснюється тільки головним бухгалтером. Хоча підприємство відноситься до малого, на ньому здійснюється весь спектр економічних, бухгалтерських, юридичних і кадрових робіт:

- прийом, звільнення і переведення працівників;

- укладання договорів, в тому числі договорів підряду з фізичними особами;

- складання бізнес-плану;

- складання бухгалтерського балансу з усіма додатками;

- аналіз економічних показників і ін.

Тобто досить чітко видно, що всі вище перераховані роботи виконуються одним фахівцем - головним бухгалтером.

Для удосконалення роботи головного бухгалтера буде придбаний програмний комплекс «ІНЕК-Аналітик», який завдяки своїй універсальності дозволить поліпшити організаційно-фінансову роботу головного бухгалтера без додаткового залучення нових працівників.

Для виконання проектних робіт високого рівня складності, до яких відносяться проектні роботи по реконструкції і модернізації житлового фонду, необхідний укомплектований штат висококваліфікованих фахівців. Для виконання даних робіт в штат УП «Проектбуд» ГО «біло» необхідно залучити кваліфікованих фахівців на посаді:

- головного спеціаліста по вентиляції та опалення;

- головного спеціаліста по генеральному плану;

- головного спеціаліста з водопроводу й каналізації;

- інженера-електрика.

Залучення даних працівників може стати резервом отримання додаткової виручки, незважаючи на нові витрати по прийому даних фахівців.

Можна виділити основні переваги та недоліки лінійно-функціональної організаційної структури управління.

Перевагами цієї структури УП «Проектбуд» ГО «біло» є:

- глибша підготовка проектів і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією працівників;

- звільнення керівника від глибокого аналізу проблем;

- створення сприятливих умов для професійного росту співробітників.

У той же час було виявлено і значні недоліки, серед яких в першу чергу відзначають наступні:

- посилення тенденцій до виконання тільки своїх функцій;

- відсутність гнучкості системи відносин між ланками і працівниками апарату управління, зобов'язаними строго слідувати правилам і процедурам;

- повільна передача і переробка інформації через безліч погоджень (як по вертикалі, так і по горизонталі);

- уповільнення виконання управлінських рішень.

2.2 Характеристика ринку збуту і послуг, що надаються

Підприємство спеціалізується на діяльності в галузі архітектури, розробці всіх розділів проектної документації для будівництва або реконструкції будівель споруд, здійснює авторський нагляд за будівництвом.

Основними видами діяльності УП «Проектбуд» ГО «біло» є:

- діяльності в галузі архітектури;

- розробка всіх розділів проектної документації для будівництва або реконструкції будівель споруд;

- здійснення авторського нагляду за будівництвом.

Основне завдання підприємства - активну участь в розробці проектної документації для підприємств, організацій та фізичних осіб.

Опис проектних робіт

Перелік робіт і послуг, що становлять діяльність з проектування та будівництва будівель і споруд I і II рівнів відповідальності та проведення інженерних вишукувань для цих цілей, здійснення яких дозволяється ліцензією, включає в себе:

а) розробка проектної документації для будівництва наступних видів будівель і споруд I і II рівнів відповідальності:

- житлові будинки та комплекси;

- громадські будівлі і споруди;

- виробничі будівлі та споруди і їх комплекси;

- сільськогосподарські будівлі та споруди і їх комплекси;

- зовнішні теплові, водопровідні та каналізаційні мережі, лінії електропередач, зв'язку, радіо і телебачення, інженерні споруди промислових підприємств різного призначення.

б) розробка розділів проектної документації:

- генеральний план і транспорт;

- архітектурні рішення;

- будівельні рішення;

- інженерне обладнання, мережі і системи (тепло-, водопостачання, каналізація, опалення, вентиляція і кондиціювання повітря, електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення, зв'язок);

- спеціальні розділи (охорона навколишнього середовища, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, організація будівництва);

- технологічні рішення (проектування підприємств різного призначення).

Міцне становище на внутрішньому УП «Проектбуд» ГО «біло» забезпечує за рахунок наступних конкурентних переваг:

- виконання широкого профілю проектних робіт, що підтверджується ліцензією на право їх реалізації;

- наявності широких технічних можливостей за рахунок оснащення обчислювальною технікою;

- гарантії якості пропонованих послуг;

- прийнятних цін на послуги;

Підприємство в своїй роботі також користується послугами генерального підрядника при проектуванні великих об'єктів.

Відмінною рисою генпідрядних робіт в загальному обсязі робіт є те, що дані роботи не включаються до виручки від реалізації. Роботи, що виконуються власними силами, - це і є виручка підприємства.

У 2006 р підприємство в великих обсягах користувалося послугами генерального підрядника. Обсяг субпідрядних робіт за цей період перевищив обсяг власних робіт майже в 3 рази. Це пов'язано з виконанням в 2006 р робіт по кільком великим об'єктам. Найбільшим об'єктом став проект реконструкції оздоровчого комплексу «Вогник» УП «Мінгазов». Загальна сума за договором склала більше 250 млн. Р. Основними партнерами і об'єктами підприємства в 2006 р були також:

- ІП «Велком» - реконструкція орендованих приміщень під розміщення центру продажів і обслуговування ІП «Велком»;

- РУП «ВО« Белоруснефть »- реконструкція адміністративної будівлі в м Светлогорске;

- Верховний суд РБ - капітальний ремонт з модернізацією адміністративної будівлі по вул. Леніна, 28;

- ВАТ «МАПІД» - реконструкція стадіону «Домобудівник» по вул. Пономаренко, 8;

- Інші замовники: ІП «Альпійські інвестиції», РУП «Белтелеком» і інші.

На малюнку 2.2 показана структура замовників підприємства в 2006 р

Малюнок 2.2 - Структура замовників підприємства в 2006 р

У 2007 і 2008 обсяг субпідрядних робіт значно скоротився: майже в 8 разів. Однак на виручку в 2007 р зниження субпідрядних робіт вплинуло незначно. Основним партнером в 2007 р залишилося ІП «Велком», обсяг проектних робіт для якого досяг 29% в загальній виручці. Основними партнерами підприємства в 2007 р були:

- РУП «ВО« Белоруснефть »- об'єкт 2006 р .;

- ІП «Лукойл-Білорусія» - МАЗС в м Могильові по вул. Челюскінців - вул. Вишневецького;

- СТОВ «НВВ» - перепрофілювання частини торгових приміщень торгово-громадського блоку №26 під центр дозвілля по вул. Кульман, 11 в м Мінську;

- РУП «Белтелеком» - ремонт ВКП по вул. Якубовського, 32 в м Мінську.

На малюнку 2.3 показана структура замовників підприємства в 2007 р

Малюнок 2.3 - Структура замовників підприємства в 2007 р

У 2008 р в порівнянні з 2007 р істотного зростання субпідрядних робіт і робіт, виконаних власними силами, не відбулося. ІП «Велком» залишився основним партнером, однак, його частка в загальному обсязі робіт знизилася більш ніж в 3 рази. Основними партнерами підприємства в 2008 р були:

- КУП «УКС-Пуховичі» - капітальний ремонт з елементами модернізації адміністративної будівлі Смолевічского районного відділу управління фонду соціального захисту населення

- ІП «Лукойл-Білорусія» - МАЗС на 250 заправок на добу в м Ліда

- ДУ «Дипсервіс» - реконструкція адміністративної будівлі в м Мінську по пров. Калінінградському, 12

- ІП «Ресторани МакДональдс» - спеціалізований низькотемпературний комплекс в складі виробничо-складської бази «Белкарго».

На малюнку 2.4 показана структура замовників підприємства в 2008 р

Малюнок 2.4 - Структура замовників підприємства в 2008 р

До основних організаційно-технічних заходів належать:

- отримання від замовника завдання на роботи;

- узгодження термінів і складання договору на проектні роботи;

- розробка проектно-кошторисної документації;

- передача проектно-кошторисної документації замовнику.

Особливістю діяльності УП «Проектбуд» ГО «біло» на 2009 р є не тільки отримання прибутку, але також і заохочення і мотивація праці всіх працюючих на підприємстві. Даний напрямок дуже важливо, так як тільки маючи дружний і згуртований колектив можна спокійно і без втрат подолати негативні наслідки впливу зовнішньої політичної та економічної середовища, послабити вплив конкурентів.

2.3 Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства

Для реалізації виробничої програми 2009 р в другому півріччі планується додатково залучити персонал працівників близько 10 осіб. З метою реалізації виробничої програми на 2009 р розроблені програма по підбору і підготовки персоналу в УП «Проектбуд» ГО «біло», програма з технічного переозброєння, програма щодо поліпшення умов охорони праці і пожежної безпеки.

Показники роботи УП «Проектбуд» ГО «біло» за 2006-2008 рр. представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників роботи підприємства за 2006-2008 рр.

показники

Од.

вим.

величина показника

абсолютна зміна

Зміна,%

2006

2007

2008

2007 ДО 2006

2008 До 2007

за 3 роки

2007 ДО 2006

2008 До 2007

за 3 роки

Обсяг проектних робіт (загальний)

млн. р.

978,609

316,271

380,110

-662,338

63,839

-598,499

-67,682

120,185

38,842

В т.ч. власними силами (виручка)

млн. р.

243,420

236,058

290,000

-7,362

53,942

46,580

-3,024

122,851

119,136

В т.ч. силами генпідрядника

млн. р.

735,189

80,213

90,110

-654,976

9,897

-645,079

-89,089

112,338

12,257

Виручка від реалізації продукції (робіт)

млн. р.

243,420

236,058

290,000

-7,362

53,942

46,58

96,976

122,851

119,136

Виручка без податків

млн. р.

200,099

194,049

241,547

-6,050

47,498

41,448

96,976

124,477

120,714

Витрати на реалізацію продукції (робіт)

млн. р.

118,631

147,030

240,442

28,399

93,412

121,811

123,939

163,533

202,681

Прибуток від реалізації продукції (робіт)

млн.р.

+81,468

+47,019

+1,105

-34,449

-45,914

-80,363

57,715

2,35

1,356

Рентабельність окупності витрат

%

68,673

31,979

0,460

-36,694

-31,52

-68,214

46,567

1,437

0,669

балансовий прибуток

млн. р.

80,777

-0,625

+0,736

-81,402

1,361

-80,041

-0,774

-117,76

0,911

Чистий прибуток

млн. р.

59,243

-0,671

+0,391

-59,914

1,062

-58,852

-1,133

-58,271

0,66

Фонд заробітної платні

млн. р.

86,435

111,681

180,393

25,246

68,712

93,958

129,208

161,525

208,704

Середньооблікова чисельність

чол.

8

7

10

-1

3

2

87,5

142,857

125

Загальна чисельність

чол.

14

18

16

4

-2

2

1,286

0,889

1,143

Середньомісячна з / плата

млн. р.

831,249

1132,507

1321,066

301,258

188,559

489,817

136,242

116,65

158,925

Середньорічна вартість основних засобів

млн. р.

31,037

31,258

33,206

0,221

1,948

2,169

100,712

106,232

106,988

Знос основних засобів на кінець року

млн. р.

30,710

31,051

31,747

0,341

0,696

1,037

101,11

102,241

103,377

фондовіддача

млн. р.

6,447

6,208

7,274

-0,239

1,066

0,827

96,291

117,175

112,829

Витрати на 1 р. товарної продукції

р.

0,487

0,623

0,829

0,136

0,206

0,342

127,804

133,114

170,126

2.3.1 Аналіз обсягу робіт і виручки від реалізації

Стосовно до проектних робіт виручка являє собою обсяг робіт, виконаних власними силами. Згідно облікову політику виручка визначається за методом відвантаження, тобто роботи вважаються виконаними і включеними в виручку незважаючи на факт оплати замовником даних робіт.

Малюнок 2.5 - Структура проектних робіт за 3 роки

На підставі даних таблиці 2.5 видно, що за 2006 р обсяг проектних робіт склав 978,609 млн. Р. При цьому в загальному обсязі робіт 243,420 млн. Р. виконано власними силами і 735,189 млн. р. силами генерального підрядника. Значний обсяг субпідрядних робіт пояснюється тим, що в 2006 р підприємством здійснювалися роботи для УП «Мінгазов» по ​​реконструкції оздоровчого комплексу «Вогник» за рахунок коштів республіканського бюджету. У 2006 р підприємство уклало 33 договори, з них 3 об'єкти - авторський нагляд за будівництвом об'єкта, що виконується власними силами підприємства.

За 2007 р обсяг робіт генерального підрядника знизився майже в 9 разів. Це пов'язано з відсутністю в 2007 р великих об'єктів проектування. Незважаючи на те, що обсяг виручки в 2007 році в порівнянні з 2006 р знизився на 7,362 млн. Р., В загальному обсязі робіт цей показник склав 74,64% в порівнянні з 24,87% за 2006 р З 28 ув'язнених за 2007 р підприємством договорів 14 є авторським наглядом за будівництвом об'єктом. Дана тенденція ще раз підтверджує скорочення обсягів робіт, т. К. Роботи з авторського нагляду є найбільш низькооплачуваними.

У 2008 р в порівнянні з 2007 р структура проектних робіт значно не змінилася. У загальному обсязі 290,000 млн. Р. робіт виконано власними силами і 90,110 млн. р. силами генерального підрядника. У 2008 р так само, як і в 2007 р у підприємства були відсутні нові великі об'єкти, а всі наявні замовники вже були старими клієнтами. Так, в 2008 р підприємством укладено лише 17 договорів на загальну суму 380,110 млн. Р., З яких 4 - авторський нагляд за будівництвом об'єктом.

Частка послуг генпідрядника за 2007 і 2008 рр. в загальному обсязі робіт різко знизилася в порівнянні з 2006 р Це пояснюється наявністю в 2006 р великих об'єктів, за якими підприємству вигідніше було провести роботи, заплативши генпідряднику, ніж відмовитися від них.

В динаміці за 2006, 2007 і 2008 рр.виручка змінилася незначно і відповідно склала 243,420, 236,058 і 290,000 млн. р.

На малюнку 2.6 представлена ​​динаміка обсяг робіт, виконаних власними силами, і витрат на реалізацію в порівнянні за 2006-2008 рр .:

Малюнок 2.6 - Динаміка виручки і витрат на реалізацію за 3 роки

На наведеному малюнку простежується тенденція одночасного зростання витрат на реалізацію внаслідок зростання виручки за період 2007-2008 рр. Однак, за період 2006-2007 рр. при незначному зниженні обсягу виручки на 7,362 млн. р., витрати на реалізацію не тільки не знизилися, а навпаки збільшилися в 1,24 рази. Це свідчить не тільки про збільшені потреби підприємства, а й про вплив інфляційних процесів.

2.3.2 Аналіз витрат на реалізацію

За 2006-2008 рр. склад витрат істотно не змінився, проте в грошовому вираженні витрати на реалізацію збільшилися майже в 2 рази при збільшенні виручки всього на 19,136%. Так, в 2007 році в порівнянні з 2006 р витрати збільшилися на 28,399 млн. Р., В 2008 р в порівнянні з 2007 р витрати збільшилися вже на 93,412 млн. Р. В цілому за 3 роки витрати збільшилися на 121,811 млн. Р., Або майже в 2 рази.

На дане підвищення витрат в значній мірі вплинуло зростання фонду заробітної плати і збільшення інших витрат.

За 2006-2008 рр. фонд заробітної плати збільшився майже в 2 рази з 81,446 до 168,644 млн. р. Однак на даний зростання в незначній мірі надав приріст середньооблікової чисельності. Вирішальним фактором стало введення підвищеної ставки першого розряду і підвищує відсотки за контрактом (за законодавством до 50% посадового окладу). Оскільки штат підприємства складають в основному керівники і фахівці, то дане підвищення тарифної ставки спричинило в значній мірі і збільшення загального фонду заробітної плати.

Також на підставі даних таблиці 2.2 можна побачити, що, незважаючи на значне зростання заробітний плати за 2007-2008 рр., Відрахування на соціальне і обов'язкове страхування значно знизилися в порівнянні з 2006 р Це пов'язано з тим, що з 2007 р підприємству в зв'язку з наявністю в штаті двох інвалідів 2-ий і 3-ї групи інвалідності була надана пільга за даними відрахувань з 36% до 12%.

Витрати на 1 р. товарної продукції за 2006, 2007 і 2008 р склали 0,487, 0,623 і 0,829 р. відповідно. Значне зростання даних витрат обумовлено незначним збільшенням виручки при значному зростанні витрат. Графічно зміна витрат на 1 р. товарної продукції за 2006-2008 рр. представлено на малюнку 2.7.

Малюнок 2.7 - Динаміка витрат на р. товарної продукції за 3 роки

У таблиці 2.2 наведено аналіз собівартості за 2006-2008 рр.

Таблиця 2.2 - Аналіз собівартості за 2006-2008 рр.

показники

Од. вим.

2006 р

2007 р

2008 р

абсолютне відхилення

2007 ДО 2006

2008 До 2007

за 3 роки

Витрати на реалізацію продукції (робіт)

млн. р.

118,631

147,030

240,442

28,399

93,412

121,811

1 в т.ч. матеріальні витрати - всього

млн. р.

1,779

4,645

2,221

2,866

-2,424

0,442

2 амортизаційні відрахування

млн. р.

1,906

0,287

0,652

-1,619

0,365

-1,254

3 заробітна плата

млн. р.

81,446

105,706

168,644

24,260

62,938

87,198

4 відрахування на соціальне страхування, Белгосстрах

млн. р.

16,311

12,055

20,231

-4,256

8,176

3920

5 інші витрати - всього

млн. р.

17,188

24,337

48,694

7,149

24,357

31,506

з них:

5.1 податки і платежі, що включаються в собівартість

млн. р.

4,883

1,364

9,444

-3,519

8,080

4,561

5.2 телефонні розмови

млн. р.

4,373

3,617

3,957

-0,756

0,340

-0,416

...........


eft "> -

-

1

1,75

1

0,93

1

1,75

6 Розрахунки з акціонерами (засновниками) по виплаті доходів (дивідендів)

-

-

1

0,46

2

3,51

1

0,46

1

3,05

7 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

88

82,24

8

3,67

2

3,51

-80

-78,57

-6

-0,16

РАЗОМ

107

100,00

218

100,00

57

100,00

111

-161

Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості УП «Проектбуд» ГО «біло» за 2008 р представлений в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за 2008 р

розрахунки

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

перевищення заборгованості

дебіторської

кредиторської

1 З покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками

86

23

63

-

2 По оплаті праці

0

9

-

9

З За іншими операціями з персоналом

0

0

-

-

4 За податками та зборами

0

20

-

20

5 По соціальному страхуванню і забезпеченню

0

1

-

1

6 З засновниками по внесках до статутного фонду

0

2

-

2

7 З різними дебіторами і кредиторами

0

2

-

2

8 З іншими

1

0

1

-

Разом

87

57

64

34

З таблиці 2.8 видно, що дебіторська заборгованість перевищує кредиторську майже в два рази. Дана тенденція не впливає позитивно на роботу підприємства, тому що УП «Проектбуд» ГО «біло» кредитує своїх замовників, надаючи їм відстрочку платежу.

В цілому, провівши аналіз активу і пасиву балансу, можна зробити висновок, що в діяльності підприємства є як позитивні, так і негативні чинники. Необхідно будувати діяльність підприємства таким чином, щоб вийти на прибуток звітного р не тільки зі знаком «+», а й з випередженням в десятки разів у порівнянні з попередніми періодами. В цілому, аналіз динаміки активів і пасивів підприємства за 2006-2008 рр. представлений на малюнку 2.17.

Малюнок 2.17 - Динаміка активів і пасивів підприємства на 1 січня 2006-2008 рр.

2.4.2 Аналіз показників, що характеризують майновий потенціал підприємства

Фінансова оцінка майнового потенціалу представлена ​​в активі балансу. Найбільш інформативними показниками є наступні:

- вартість чистих активів підприємства;

- частка основних засобів у валюті балансу.

Аналіз показників, що характеризують майновий потенціал підприємства за 2007-2008 р представлений в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Аналіз показників, що характеризують майновий потенціал підприємства за 2007-2008 рр.

показники

На 01.01.2007 р

На 01.01.2008 р

розрахунок

значення

розрахунок

значення

1 Вартість чистих активів, млн. Р.

[1 + (265-0)] - [0 + (218-0)]

48

[0 + (112-0)] - [0 + (57-0)]

55

2 Частка основних засобів у валюті балансу,%

0,38

0

На підставі даних таблиці 2.9 можна зробити висновок, що вартість чистих активів на 01.01.2008 збільшилася на 7 млн. Р. в порівнянні з 2007 р Однак, незважаючи на загальне збільшення вартості чистих активів, що становлять даного показника значно знизилися: власний капітал з 265 до 112 млн. р. і зобов'язання з 218 до 57 млн. р.

Частка основних засобів у валюті балансу практично дорівнює нулю, що сідетельствует про переважання оборотного, тобто Швидко реалізованих капіталу, і зношеності основних засобів.

2.4.3 Аналіз платоспроможності підприємства

Платоспроможність підприємства визначається його можливістю і здатністю своєчасно і повністю виконувати платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і інших операцій грошового характеру. Платоспроможність впливає на форми й умови комерційних угод, в тому числі на можливість отримання кредиту.

Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість готівкою грошовими ресурсами своєчасно погасити свої платіжні зобов'язання.

Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинен упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Те ж повинні зробити і підприємства, які хочуть вступити в економічні відносини один з одним. Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу.

Організація вважається стійко неплатоспроможною в тому випадку, коли є незадовільна структура бухгалтерського балансу протягом чотирьох кварталів, що передують складанню останнього бухгалтерського балансу, а також наявність на дату складання останнього бухгалтерського балансу значення коефіцієнта забезпеченості фінансових зобов'язань активами, що перевищує 0,85 [15].

До показників, що характеризує платоспроможність підприємства, відносяться:

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;

- коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами;

- коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань активами.

Аналіз платоспроможності підприємства на 1 січня 2006-2008 рр. представлений в таблиці 2.10.

Аналіз платоспроможності підприємства дозволив зробити висновок, що підприємство є платоспроможним на початок кожного року. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотним засобами на початок кожного року має значення вище нормативу. Однак на початок 2007 р значення даного коефіцієнта склало 0,177 і стало близько до нормативу. Тобто на початок 2007 року структура балансу була близькою до незадовільної, а фінансовий стан підприємства вселяло побоювання.

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами на початок 2006-2008 р має значення в межах нормативу. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами на початок 2007 р також близький до граничного значення. Це означає наявність проблем у підприємства по чистому оборотному капіталу і ПІДПРИЄМСТВО слід нарощувати активи.

Таблиця 2.10 - Аналіз платоспроможності підприємства УП «Проектбуд» ГО «біло» на 1 січня 2006-2008 рр.

показники

норматив коефіцієнта

на 01.01.2006 р

на 01.01.2007 р

на 01.01.2008 р

розрахунок

значення

розрахунок

значення

розрахунок

значення

Дані для оцінки платоспроможності

Необоротні активи

(I розділ балансу)

х

2

х

1

х

0

Активи (II розділ балансу)

х

150

х

265

х

112

Джерела власних коштів

(III розділ балансу)

х

48

х

48

х

55

Доходи і витрати

(IV розділ балансу)

х

-3

х

0

х

0

Розрахунки (V розділ балансу)

х

107

х

218

х

57

Довгостроковий кредити і позики

х

0

х

0

х

0

підсумок балансу

х

152

х

266

х

112

показники платоспроможності

1.Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

не менше 0,15 Норматив узятий для підприємств будівництва

0,287

0,177

0,491

2. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами

не більше

0,85

0,704

0,820

0,509

3. Коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань активами підприємства на кінець звітного періоду

не більше

0,5

0,000

0,000

0,000

Коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань активами на початок кожного року має нульове значення, що свідчить про відсутність у підприємства прострочених фінансових зобов'язань.

2.4.4 Аналіз показників ліквідності підприємства

Ліквідність підприємства визначається наявністю у нього ліквідних коштів, до яких належать готівкові гроші, грошові кошти на рахунках в банках і легко реалізовані елементи оборотних ресурсів. Ліквідність відбиває здатність підприємства в будь-який момент здійснювати необхідні витрати.

Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють здатність його трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів [16].

До показників лівідно відносяться:

- коефіцієнт поточної ліквідності;

- коефіцієнт проміжної ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності.

У таблиці 2.11 представлений аналіз показників ліквідності підприємства на 1 січня 2006-2008 рр.

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що ліквідність активів протягом 3-х років не була постійно на нормативному рівні. Коефіцієнт поточної ліквідності на початок кожного року вище нормативу. Однак на початок 2007 р ситуація змінилася, значення даного коефіцієнта знизилося і наблизилося до граничного значення. Проміжний коефіцієнт покриття нижче свого нормативу. Підприємству необхідно вживати заходів щодо зміцнення фінансового становища.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок 2007 р нижче нормативного значення. Це свідчить про наявність у підприємства проблем щодо зниження своєї короткострокової заборгованості, навіть за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Однак, на початок 2008 ситуація різко змінилася в кращу сторону.

Таблиця 2.11 - Аналіз показників ліквідності та фінансової стійкості підприємства за 2006-2008 рр.

показники

норматив коефіцієнта

на 01.01.2006 р

на 01.01.2007 р

на 01.01.2008 р

розрахунок

значення

розрахунок

значення

розрахунок

значення

Дані для оцінки ліквідності та фінансової стійкості

Активи (II розділ балансу)

х

150

х

265

х

112

Фінансові вкладення

х

30

х

0

х

0

Грошові кошти

х

10

х

41

х

21

Джерела власних коштів

(III розділ балансу)

х

48

х

48

х

55

Доходи і витрати

(IV розділ балансу)

х

-3

х

0

х

0

Розрахунки (V розділ балансу)

х

107

х

218

х

57

підсумок балансу

х

152

х

266

х

112

показники ліквідності

1 Коефіцієнт поточної ліквідності

не менше

1,20

1,402

1,216

1,965

2 Проміжний коефіцієнт покриття

не менше

0,5-0,7

0,374

0,188

0,368

3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

не менше

0,2-0,25

0,374

0,188

0,368

Показники фінансової стійкості

1 Чистий оборотний капітал

Негативне значення свідчить про дефіцит оборотних коштів

150-107

43

265-218

47

112-57

55

2 Коефіцієнт автономії

не менше

0,3-0,6

0,296

0,180

0,491

3 Частка позикового капіталу у власному капіталі

не більше

0,5-0,7

2,378

4,542

1,036

4 Коефіцієнт прогнозу банкрутства

Зниження показника свідчить про фінансові ускладнення

0,283

0,177

0,491

2.4.5 Аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства

Одна з основних характеристик фінансово-економічного стану підприємства - ступінь залежності від кредиторів і інвесторів. Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і позикових коштів і аналізується за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку таких коефіцієнтів є абсолютні показники активу і пасиву бухгалтерського балансу.

Для оцінки фінансового стану підприємства важливим є не тільки співвідношення різних активів і їх динаміка, але і пропорції між різного роду активами і пасивами.

Сталий стан характеризується, перш за все, постійною наявністю в необхідних розмірах коштів на рахунках в банках, відсутністю простроченої заборгованості, раціональним обсягом і структурою оборотних коштів, їх оборотністю, зростанням прибутку, підтримкою рівня рентабельності [17].

До показників, що характеризує фінансову стійкість підприємства, відносяться:

- чистий оборотний капітал;

- коефіцієнт автономії;

- коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу;

- коефіцієнт прогнозу банкрутства.

У таблиці 2.11 представлений аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства на 1 січня 2006-2008 рр.

На підставі даних таблиці 2.11 можна зробити висновок, що фінансова стійкість підприємства за 2006-2007 рр. невисока. Це підтверджується невисокими значеннями коефіцієнтів автономії та співвідношення позикових і власних коштів. Однак, до 2008 р ситуація значно покращилася.

На початок кожного звітного року за показником «Чистий оборотний капітал» ми маємо позитивне значення. Це означає, що чисті активи підприємства перевищували його короткострокові зобов'язання.

Коефіцієнт автономії на початок 2007 р нижче норми, причому до 2006 року він знизився в 1,64 рази. Це свідчить про фінансову залежність підприємства від кредиторів і нестабільному його стані.

Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу на початок кожного року значно перевищують значення нормативу, причому на початок 2007 р в порівнянні з 2006 р значення даного коефіцієнта збільшилася майже в 2 рази (з 2,378 до 4,542). Це свідчить про те, що активи підприємства формуються в основному за рахунок позикового капіталу, однак даний позиковий капітал виражений у вигляді короткострокової кредиторської заборгованості, і тому не становить серйозної загрози фінансовому стану підприємства.

2.4.6 Аналіз показників, що характеризують ділову активність підприємства

Оцінка ділової активності спрямована на аналіз результатів та ефективності поточної основної виробничої діяльності. Поняття «ділова активність» характеризується системою показників ефективності використання підприємством всіх наявних ресурсів (основних, оборотних, трудових). До системи показників ділової активності відносяться різні показники оборотності. Ці показники є дуже важливими, т. К. Показують швидкість обороту коштів (повернення в грошовій формі) і безпосередньо впливають на платоспроможність.

Найбільш поширеним з них є коефіцієнт оборотності майна підприємства, який являє собою співвідношення величини виручки від реалізації і вартістю майна.

До показників, що характеризують ділову активність підприємства, відносяться:

- коефіцієнт оборотності майна;

- оборотність оборотних активів;

- оборотність дебіторської заборгованості;

- оборотність кредиторської заборгованості;

- оборотність грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень;

- оборотність власного капіталу;

- тривалість обороту в днях.

У таблиці 2.12 представлений розрахунок середньорічної вартості активів на 01 січня 2006-2008 р в млн. Р.

Таблиця 2.12 - Розрахунок середньорічної вартості активів на 01 січня 2006-2008 р

Показник, млн. Р.

01.01.2006 р

01.01.2007 р

01.01.2008 р

Середньорічна вартість активів підприємства (стор. 390, ф. 1)

152

266

112

Середньорічна вартість оборотних коштів (стор. 290, ф. 1)

150

265

112

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості (стор. 250, ф. 1)

110

224

87

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості (стор. 730)

107

218

57

Середньорічна вартість грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень (стор. 270 + стор. 260)

40

41

21

Середньорічна вартість власного капіталу (стор. 590 + стор. 690, ф. 1)

45

48

55

У таблиці 2.13 представлений розрахунок показників, що характеризують ділову активність підприємства за станом на 01 січня 2006-2008 р

Таблиця 2.13 - Розрахунок показників, що характеризують ділову активність підприємства за 2006-2008 рр.

показник

на

01.01.2006 р

на

01.01.2007 р

на

01.01.2008 р

Зміна (+, -) 2007 до 2006 р

Зміна (+, -) 2008 до 2007 р

за 3 роки

1

2

3

4

5

6

7

Коефіцієнт оборотності майна

1,601

0,887

2,589

-0,714

1,702

0,988

Тривалість одного обороту майна, днями

227,919

411,297

141,352

183,378

-269,945

-86,567

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

1,623

0,891

2,589

-0,732

1,699

0,966

Тривалість одного обороту оборотних коштів, днів

224,920

409,751

141,352

184,831

-268,399

-83,568

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

2,213

1,054

3,333

-1,159

2,280

1,120

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів

164,941

346,356

109,800

181,414

-236,556

-55,141

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

2,275

1,083

5,088

-1,192

4,005

2,813

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості, днів

160,443

337,078

71,938

176,635

-265,140

-88,505

Коефіцієнт оборотності грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень

6,086

5,758

13,810

-0,328

8,052

7,724

Тривалість одного обороту грошових коштів, днів

59,979

63,395

26,503

3,417

-36,892

-33,475

Оборотність власного капіталу

5,409

4,918

5,273

-0,491

0,355

-0,137

Тривалість одного обороту власного капіталу, днів

67,476

74,219

69,414

6,743

-4,805

1,938

На підставі проведеного аналізу видно, що прискорення оборотності капіталу, оборотних коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, грошових коштів і фінансових вкладень стабільно за всіма показниками спостерігається тільки в 2008 рв порівнянні з 2007 р При цьому за всіма перерахованими показниками простежується скорочення тривалості одного обороту.

У 2007 році в порівнянні з 2006 спостерігається протилежна ситуація. За цей період спостерігається зниження за всіма показниками оборотності за рахунок збільшення тривалості одного обороту капіталу. Дані показники свідчать про зниження ефективності використання оборотного капіталу.

Коефіцієнт оборотності майна за 2007 р в порівнянні з 2006 р знизився на 0,714. Це пов'язано зі зниженням виручки на 7,362 млн. Р. і збільшенням середньорічної вартості активів в 1,75 рази. У свою чергу це призвело до збільшення тривалості одного обороту майна на 183,378 дня. За 2008 р в порівнянні з 2007 р відбулося збільшення коефіцієнта оборотності в зв'язку з приростом виручки на 53,942 млн. Р. і зниженням середньорічної вартості активів в 0,42 рази. У свою чергу це призвело до зниження тривалості одного обороту майна на 269,945 дня. Загалом, зниження коефіцієнта оборотності майна свідчить про уповільнення оборотності майна, тому підприємство повинно шукати шляхи його прискорення.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів за 2007 р в порівнянні з 2006 р знизився на 0,732 і за 2008 р в порівнянні з 2007 р збільшився на 1,699. Це вплинуло на тривалість одного обороту оборотних коштів: уповільнення на 184,831 і прискорення на 268,399 днів за відповідні періоди. Необхідно скорочувати тривалість в днях насамперед за рахунок скорочення термінів оплати по дебіторській заборгованості.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за 2007 р в порівнянні з 2006 р знизився на 1,159 і за 2008 р в порівнянні з 2007 р збільшився на 2,280. Це пов'язано зі зниженням виручки і збільшенням середньорічної дебіторської заборгованості в 2007 році в порівнянні з 2006. Це відбилося і на збільшенні тривалості одного обороту на 181,414 днів за цей період. Зростання дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями показує, що дана організація використовує товарні позики для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, організація збільшує свою кредиторську заборгованість. Тому підприємству необхідно скорочувати тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, т. К. Вивільнені в результаті цього кошти можуть піти на поповнення виробничих запасів і на погашення кредиторської заборгованості. Однак, за 2008 р в порівнянні з 2007 р ситуація значно покращилася.

За 2007 р в порівнянні з 2006 р коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості знизився на 1,192. Перш за все, це пов'язано зі збільшенням середньорічної кредиторської заборгованості майже в 2 рази. У зв'язку зі зниженням коефіцієнта оборотності збільшилася тривалість одного обороту кредиторської заборгованості на 176,635 дня. Підприємству необхідно скорочувати кредиторську заборгованість насамперед перед постачальниками і підрядниками. Однак, у підприємства немає простроченої кредиторської заборгованості, П.Е. і немає особливої ​​загрози діяльності підприємства. У 2008 р підприємство поліпшило своє становище, скоротивши тривалість одного обороту кредиторської заборгованості на 265,140 дня.

Оскільки економічний ефект в результаті зниження оборотності капіталу виражається в зниженні прибутку, то підприємству необхідно проводити заходи по прискоренню його оборотності.

Таким чином, провівши аналіз фінансової діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерського балансу і розрахованих коефіцієнтів, можна зробити висновок, що підприємство у своїй роботі було нестабільно, а наявні незначні погіршення показників залишалися в межах нормативного рівня.

Аналізуючи структуру активу балансу видно, що оборотні активи складають майже 100% майна підприємства переважно у вигляді дебіторської заборгованості. У структурі пасиву балансу найбільшу питому вагу належить кредиторської заборгованості. Дана заборгованість не є простроченою, П.Е. загрози для фінансового стану підприємства не становить.

Аналіз коефіцієнтів платоспроможності показав, що на початок кожного звітного періоду підприємство було платоспроможним і не мало прострочених фінансових зобов'язань. Однак, значення коефіцієнтів платоспроможності близько до нормативного значення, особливо на початок 2007 р, П.Е. підприємству необхідно проводити заходи з нарощування активів.

Показники ліквідності говорять наявності у підприємства оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань, хоча б і з порушенням строків погашення, передбачених контрактами. Однак аналіз показників фінансової стійкості показав, що фінансова стійкість підприємства в разі настання кризової ситуації може опинитися під загрозою. Про це свідчить висока значення коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу.

Про надійність роботи підприємства також свідчить динаміка показників ділової активності. В цілому за 3 роки спостерігається прискорення оборотності по всіх коефіцієнтам в зв'язку зі скороченням тривалості одного обороту майна.

3. Техніко-економічні заходи щодо вдосконалення фінансової діяльності на підприємстві

3.1 Удосконалення організаційної структури управління

Ринок проектних робіт в даний час є досить бурхливо розвиваються, тому до нього пред'являються досить жорсткі вимоги. Для успішного залучення клієнтів підприємству необхідний досить широкий асортимент і якість пропонованих послуг.

В ході аналізу організаційної структури було виявлено, що станом на 01.01.2009 р підприємство не мало укомплектованим штатом фахівців для виконання проектних робіт, пов'язаних з реконструкцією житлового фонду.

У січні 2009 р підприємству запропонований проект з реконструкції і модернізації частини житлового комплексу в районі «Уруччя». У зв'язку з відсутністю фахівців підприємство було змушене відмовитися від даного проекту. Це призвело до вдосконалення організаційної структури шляхом проведення заходів, спрямованих залучення кваліфікованих фахівців. У таблиці 3.2 буде представлений порівняльний аналіз витрат по залученню нових працівників з розміром недоотриманої виручки у розмірі 105 630 980 р.

Для виконання проектних робіт, пов'язаних з реконструкцією житлових будинків, крім наявних фахівців, необхідно залучити:

- головного спеціаліста по вентиляції та опалення;

- головного спеціаліста по генеральному плану;

- головного спеціаліста з водопроводу й каналізації;

- інженера-електрика.

У посадові обов'язки головного спеціаліста по вентиляції та опалення входить:

- розробка проектів вентиляції, газоочистки, пилоподавлення;

- складання і ведення документації по вентиляції;

- участь в підготовці та впровадженні заходів щодо вдосконалення систем вентиляції на основі передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;

- організація контрольних замірів кількості і швидкості руху повітря;

- участь в розслідуванні причин аварій устаткування, розробка і впровадження заходів щодо їх попередження;

- уявлення раціоналізаторських пропозицій, що стосуються вдосконалення конструкцій вентиляційного обладнання та організація впровадження прийнятих пропозицій;

- участь в розробці і контроль виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

Головний спеціаліст по генеральному плану здійснює розробку розділів генплану для промислових об'єктів:

- генеральний план, креслення креслення;

- план організації рельєфу, земляних мас;

- схема організації руху;

- зведений план інженерних мереж;

- проведення розрахунків, оформлення пояснювальної записки.

До головному спеціалісту по генеральному плану пред'являються вимоги до досвіду роботи на аналогічній посаді від 10 років з досвідом роботи з узгодження проекту. Необхідні також знання Сніпов, проектної документації; досвід розробки проекту і робочого проекту; авторський і технічний нагляд за проектом на промислових об'єктах.

Головний спеціаліст по генеральному плану повинен знати:

- постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів та інші керівні методичні та нормативні матеріали по конструкторської підготовки виробництва;

- профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи технічного розвитку галузі і підприємства, методи проектування;

- порядок і методи планування конструкторської підготовки виробництва;

- технічні вимоги до конструкцій, що, умов їх монтажу та здачі в експлуатацію;

- методи проведення технічних розрахунків, основи технічної естетики і ергономіки, стандарти;

- основи стандартизації і патентознавства, системи автоматизованого проектування, засоби механізації обчислювальних робіт, копіювання і розмноження конструкторської документації;

- вимоги організації праці до проектно-конструкторських розробок;

- основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства РБ, правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

У посадові обов'язки головного спеціаліста з водопроводу й каналізації входить:

- організація технічної експлуатації вентиляційних систем, установок кондиціонування повітря, мереж водопроводу, каналізації, а також станцій перекачування, водозабірних і очисних споруд та інших санітарно-технічних об'єктів;

- забезпечення технічного обслуговування, перевірки, налагодження і випробування обладнання;

- аналіз випадків відмови і порушень в роботі систем і устаткування із вжиттям заходів щодо ліквідації відмов і їх попередження;

- розробка планів, інструкцій, графіків проведення робіт по ремонту і технічного обслуговування обладнання;

- внесення поправок і змін до паспорта та іншу технічну документацію;

- розробка і установка режимів роботи вентиляційних систем і установок кондиціонування повітря;

- здійснення роботи по впровадженню передового досвіду організації технічного обслуговування і ремонту вентиляційних систем і санітарно-технічного обладнання.

На інженера-електрика покладаються функції з розроблення проектів щодо забезпечення ефективної експлуатації, технічного обслуговування і
своєчасного ремонту електроустановок та електрообладнання, складання необхідної технічної документації.

У посадові обов'язки інженера-електрика входить:

- виконання з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку роботи в галузі науково-технічної діяльності з проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації виробництва, праці та управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю і т.п .;

- розробка методичних та нормативних документів, технічної документації, а також пропозицій і заходів щодо здійснення розроблених проектів і програм;

- забезпечення підрозділів підприємства необхідними технічними даними, документами, матеріалами, обладнанням і т.п .;

- участь у проведенні заходів, пов'язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також виконання робіт із стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів, підготовка необхідних оглядів, відгуків, висновків з питань виконуваної роботи;

- аналіз інформації, технічних даних, показників і результатів роботи, узагальнення та систематизація їх з використанням сучасної електронно-обчислювальної техніки;

- здійснення експертизи технічної документації, нагляд і контроль за станом і експлуатацією обладнання.

Для того щоб розрахувати економічний ефект від проведення даного заходу, необхідно в першу чергу розрахувати річний фонд заробітної плати по залученим працівникам. У таблиці 3.1 розрахований річний фонд заробітної плати з урахуванням податків по залученим фахівцям.

Таблиця 3.1 - Розрахунок річного фонду заробітної плати з урахуванням податків по залученим фахівцям

№ п / п

Посада, професія

розряд

тарифний оклад

в рублях

міжрозрядна різниця

7%

% Підвищення за контрактом

Посадовий оклад

1

Головний спеціаліст з вентиляції та опалення

17

200 000

х 3,98 =

796 000

850 000

40

1 190 00

2

Головний спеціаліст по генеральному плану

17

200 000

х 3,98 =

796 000

850 000

40

1 190 00

3

Головний спеціаліст з водопроводу й каналізації

17

200 000

х 3,98 =

796 000

850 000

40

1 190 00

4

Інженер електрик

13

200 000

х 3,04 =

608 000

650 000

50

945 00

Разом>

4 515 000

Щомісячна премія 30%

1 354 500

5

Місячний фонд заробітної плати з урахуванням премії

5 869 500

6

Податки з ФЗП:

6.1.

відрахування в ФСЗН 11%

645 645

6.2.

відрахування в Белгострах 0,19%

11 152

7

Місячний фонд заробітної плати з урахуванням податків

6 526 297

8

Річний фонд заробітної плати

78 315 564

У зв'язку з відмовою на початку 2009 р підприємству УП «Дипсервіс» в проектних роботах по модернізації і реконструкції частини житлового будинку в районі «Уруччя» через відсутність фахівців-проектувальників необхідної кваліфікації, підприємством недоотримано виручка в розмірі 105 630 980 р. з урахуванням ПДВ. У таблиці 3.2 розрахована недоотриманий за 2009 р прибуток в зв'язку з відсутністю в штаті кваліфікованих фахівців.

Таблиця 3.2 - Розрахунок економічного ефекту в результаті вдосконалення організаційної структури

показник

розрахунок

сума

виручка

105 630 980

ПДВ

105 630 980 х 18/118

16 113 200

Продовження таблиці 3.2

показник

розрахунок

сума

показник

Податок за ССО 6%

(105 630 980 -

16 113 200) х 6%

5 371 067

витрати

78 315 564

прибуток

5 831 149

Отримане значення прибутку не є кінцевим, т. К. Крім витрат по новим співробітникам є і інші витрати.

Основним показником, який відображає ефективність проведеного заходу, є рентабельність окупності витрат.

R з =, (3.1)

де П РП - прибуток від реалізації; З - витрати по реалізації продукції.

У таблиці 3.3 проведено порівняльний аналіз рентабельності окупності витрат в результаті вдосконалення організаційної структури з початку 2009 р в порівнянні з даними 2008 р

Таблиця 3.3 - Порівняльний аналіз показників в результаті вдосконалення організаційної структури

найменування показника

Од. вим.

До впровадження заходу

Після впровадження заходу

Зміна (+, -)

Виручка від реалізації продукції

млн. р.

290,000

395,631

+105,631

Витрати на реалізацію продукції (робіт)

млн. р.

240,442

318,758

+78,316

Прибуток від реалізації продукції (робіт)

млн. р.

+1,105

+6,936

+5,831

Рентабельність окупності витрат

%

0,460

2,176

+1,716

На підставі даних таблиці 3.3 можна зробити висновок, що в результаті впровадження заходи щодо вдосконалення організаційної структури рентабельність окупності витрат у 2009 році склала вже 2,176%, що в 4,73 рази вище даного показника за 2008 р

Таким чином, прийом нових співробітників дозволяє підприємству отримувати нові замовлення з модернізації житлового фонду, а відповідно і додаткову виручку. Проектні роботи з реконструкції та модернізації житлового фонду є одними з найбільш високорентабельних і прибуткових видів проектних робіт.

3.2 Скорочення витрат на послуги сторонніх організацій

Найважливішим заходом щодо підвищення ефективності роботи підприємства є зниження витрат на реалізацію. Зниження витрат є резервом збільшення прибутку, яку підприємство може направити на матеріальне заохочення працівників.

Знизити собівартість можна за рахунок зменшення суми орендної плати. Станом на 01.01.2008 підприємство орендує адміністративне приміщення розміром 44,3 кв. м по 15 євро за квадратний метр. Орендована площа знаходиться в досить престижному районі, чим викликана і така досить висока ціна. У січні 2009 р підприємству направлено пропозицію по оренді офісного приміщення розміром 40 кв. м по 10 євро за квадратний метр в селищі Колодищі Мінського району.

У таблиці 3.4 проведено розрахунок витрат на оренду при фактичній ціні в 15 євро за квадратний метр в 2008 р і пропонованою ціною в 10 євро з січня 2009 р по грудень 2011 г. Для спрощення розрахунків узятий середній курс євро за 4 роки в 3 200 р.

Таблиця 3.4 - Розрахунок економічної ефективності в результаті зниження орендної плати

показник

2008 року фактично

Орендна плата 2009 р

Орендна плата 2010 р

Орендна плата 2011 р

Площа приміщення, м 2

44,3

40

40

40

Ціна кв. метра, євро

15

10

10

10

Середній курс євро

3 200

3 200

3 200

3 200

Щомісячна орендна плата

2 126 400

1 280 000

1 280 000

1 280 000

Орендна плата за рік

25 516 800

15 360 000

15 360 000

15 360 000

Коригування на курс

138 500

За рік

25 655 300

15 360 000

15 360 000

15 360 000

економія витрат

0

-10 295 300

-10 295 300

-10 295 300

Те ж з урахуванням фактора часу

0

-10 295 300

-7 917 086

-6 094 818

Економія витрат з наростаючим підсумком

0

-10 295 300

-18 212 386

-24 307 203

Коефіцієнт приведення при нормі дисконту 0,3

1,000

0,769

0,592

На підставі наведених даних видно, що якщо підприємство з січня 2009 р орендуватиме приміщення площею 40 кв. м по 10 євро за квадратний метр в селищі Колодищі Мінського району, то вже за 3 роки, тобто до кінця 2011 р це дасть економію витрат в розмірі 24,307 млн. р.

У таблиці 3.5 наведено порівняльний аналіз рентабельності окупності витрат і витрат на р. товарної продукції до і після проведення заходу.

Таблиця 3.5 - Порівняльний аналіз показників в результаті зниження орендної плати

найменування показника

Од. вим.

До впровадження заходу

Після впровадження заходу

Зміна (+, -)

Виручка від реалізації продукції

млн. р.

290,000

290,000

-

Виручка від реалізації продукції без податків

млн. р.

241,547

241,547

-

Витрати на реалізацію продукції (робіт)

млн. р.

240,442

230,147

-10,295

Прибуток від реалізації продукції (робіт)

млн. р.

1,105

11,400

10,295

Рентабельність окупності витрат

%

0,460

4,953

4,493

Витрати на 1 р. товарної продукції

р.

0,829

0,794

-0,035

В результаті проведеного аналізу на підставі даних таблиці 3.5 видно, що в зв'язку із застосуванням зниженої ставки орендної плати з 15 до 10 євро, підприємство отримало в 2009 р економію витрат в розмірі 10,295 млн. Р. Це знайшло відображення в підвищення рентабельності окупності витрат на 4,493%. Також в зв'язку зі зниженням загальної суми витрат на реалізацію продукції на 10,295 млн. Р. знизилися і витрати на 1 р. товарної продукції на 0,035 рубля.

Другим резервом зниження витрат на реалізацію є скорочення витрат на роздруківку креслень через сторонні організації за рахунок придбання широкоформатного техніки. Даний захід могло б стати резервом не тільки підвищення якості роботи співробітників, але і скорочення витрат на роздруківку великих креслень через сторонні організації. Також це дозволило б замінити частину зношеного парку обчислювальної техніки і знизити рівень зносу активної частини основних фондів на кінець 2009 р до 70%.

На початку 2009 р підприємством придбаний професійний широкоформатний плотер HP DesignJet 500 Plus (рисунок 3.1) з високою якістю друку ліній, який є ідеальним варіантом для друку технічних додатків. Його ціна на початок 2009 р становить 2 400 доларів США.

Даний плоттер є надійним і простим рішенням для архітекторів, інженерів, конструкторів і машинобудівників, які працюють в невеликих офісах в складі робочих груп, що містять не більше 3 осіб, яким потрібна недорога високоякісний широкоформатний друк на носіях аж до формату А0 +.

Малюнок 3.1 - Плоттер HP DesignJet 500 Plus

Його переваги - це:

- економія часу: не потрібно обрізка креслень з полями 5 мм по всьому периметру сторінки;

- наочне уявлення роботи з фотографічною якістю зображень завдяки технології HP пошарового формування кольору і вирішенню 1200 т / д;

- легко встановлюються інтуїтивно зрозумілі у використанні драйвери зручна для навігації панель управління;

- точні результати навіть без експертизи кольору завдяки застосуванню кількох заданих режимів.

призначення:

- Професійне рішення для архітекторів, конструкторів або дизайнерів, HP Designjet 500 забезпечує точну друк креслень і фотографічне якість зображень по вкрай привабливою ціною.

- RIP-процесор EFI Designer Edition XL для HP забезпечує чудову точність відтворення кольорової палітри, дозволяючи поліпшити проекти і візуалізації клієнта завдяки постійності кольору і фотографічного якості, на яке можна покластися.

- Переваги швидкому й ефективному друку без участі користувача зі швидкістю до 7,9 м? / Год і печаткою креслення формату A1 всього за 90 секунд. Виняткова простота експлуатації: заміна картриджа займає не більше 1 хвилини, а завантаження друкованого носія проста і зручна [18].

Доступна ціна та якість друку зробили його незамінним в роботі проектної служби. Незважаючи на одноразові витрати, які у 2009 році склали 11,55 млн. Р., Плоттер окупиться вже через 2,36 року. У перші два роки його експлуатації спостерігається перевитрата витрат, проте до 2011 р підприємство економить кошти за рахунок усунення витрат по роздруківці креслень через сторонні організації. Ще однією перевагою є також спрощення роботи проектної служби та економія робочого часу. У таблиці 3.6 наведено порівняльний аналіз витрат по роздруківці креслень через сторонні організації з витратами на покупку плоттера.

Таблиця 3.6 - Порівняльний аналіз витрат по роздруківці креслень через сторонні організації з витратами на покупку плоттера

Показник, р.

2008 року фактично

2009 р

2010 р

2011 р

Витрати по роздруківці креслень через сторонні організації

4 893 000

Ціна плоттера в доларах США

4 200

Середній курс долара за 2009 р

2 750

Ціна плоттера в білоруських рублях

11 550 000

Термін окупності плоттера, років

= 2,36

За рік

4 893 000

11 550 000

перевитрата витрат

6 657 000

1 764 000

0

економія витрат

0

0

-3 129 000

Те ж з урахуванням фактора часу

6 657 000

1 356 516

-1 852 368

Те ж з наростаючим підсумком

Перевитрата (+), економія (-)

6 657 000

1 356 516

-1 852 368

Коефіцієнт приведення при нормі дисконту 0,3

1,000

0,769

0,592

З таблиці 3.6 видно, що покупка плоттера ні в 2009 р, ні в ще 2010 році не принесе підприємству видимої економії коштів. Однак вважаючи термін окупності плоттера, який становить 2,36 року, можна зробити висновок, що до середини 2011 р даний захід принесе підприємству економію коштів в розмірі 1 852 368 р. Ефективність даного заходу підтверджується також і наступними перевагами:

- підвищення якості роботи проектної служби за рахунок економії робочого часу з передачі креслень;

- висока якість друку в результаті автоматичного підбору палітри;

- недорога високоякісний широкоформатний друк на носіях аж до формату А0 +.

Реалізація запропонованих заходів дозволяє скоротити витрати на послуги сторонніх організацій і дає вивільнення коштів на формування доходу, що покращує фінансову діяльність підприємства.

3.3 Використання IT-технологій для автоматизації фінансових розрахунків

В даний час все більше підприємства в своїй роботі користуються новітніми досягненнями програмної індустрії - IT-технологіями.

В кінці 2008 р підприємством укладено договір з російською фірмою-розробником «ІНЕК» по установці програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик» з введенням його в експлуатацію з 2009 р Дане придбання дозволить спростити роботу головного бухгалтера зі складання фінансової звітності з повним аналізом фінансово господарської діяльності без залучення додаткового працівника на посаді «економіст».

Програмні продукти серії «Аналітик» призначені для комплексного вирішення найактуальніших на сьогоднішній день фінансових завдань, що стоять перед організаціями і комерційними банками.

Найвідомішим програмним продуктом Групи ІНЕК є програмний комплекс «ІНЕК-Аналітик».

«ІНЕК-Аналітик» істотно відрізняється від програмних продуктів аналогічного класу. В результаті роботи можна не тільки провести всебічний фінансово-економічний аналіз поточного стану підприємства, але розробити якісний, який відповідає вимогам провідних російських і міжнародних фінансових організацій бізнес-план.

Програми серії «Аналітик» дозволяють вирішити такі завдання:

- аналіз бухгалтерської і управлінської звітності;

- план-фактний контроль, аналіз відхилень;

- розробка і аналіз бізнес-плану підприємства, плану фінансового оздоровлення підприємства;

- оцінка вартості бізнесу;

- розрахунок бюджетної ефективності;

- аналіз фінансового стану позичальників;

- оцінка ТЕО кредиту;

- розрахунок резервів з урахуванням фінансового стану позичальника, якості обслуговування боргу та забезпечення по позиці;

- отримання відомостей по кредитному портфелю в розрізі категорій якості.

Програмний продукт «ІНЕК-Аналітик» (рисунок 3.2) призначений для автоматизації підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продукції або надання послуг, а також призначений для вирішення завдань фінансово-економічного аналізу, моніторингу, інвестицій, порівняння, планування і план-фактного контролю підприємств, що займаються виробництвом і (або) наданням послуг [19].

Баланс і звіт про прибутки і збитки підприємства наводиться російською та англійською мовами в стандартах GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, США) і IAS (International Accounting Standards), прийнятих в країнах ЄС.

Рисунок 3.2 - Основні напрямки роботи програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик»

Програмний комплекс «ІНЕК-Аналітик» дозволяє підготувати, відповідні білоруським, російським і міжнародним стандартам інвестиційний проект, план фінансового оздоровлення, ТЕО кредиту, програму реструктуризації підприємства і т.п., звертаючи увагу на:

- планування обсягів виробництва продукції (придбання товарів) і реалізації продукції, товарів, послуг (вартість, кількість, ціна) по конкретним Покупцям, з урахуванням залишку продукції і товарів на складі;

- розрахунок витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції з урахуванням зміни цін на ресурси, кількості виробленої продукції, норм витрат ресурсів;

- розрахунок потреби в придбанні основних засобів у конкретних Постачальників, а також в реалізації непотрібного обладнання з автоматичним розрахунком амортизаційних відрахувань;

- планування доходів і витрат по позареалізаційних операціях;

- залучення позикових коштів з урахуванням конкретних кредитних або лізингових угод з банком, органом державної влади, іноземним інвестором і т.п .;

- розрахунок податкових платежів з урахуванням регіональної специфіки податкового законодавства;

- управління оборотним капіталом, графік погашення кредиторської і дебіторської заборгованостей по контрагентах, введення в дію незавершених капвкладень.

Використання пропонованої версії програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик» дозволяє проводити всебічний аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства в динаміці за ряд періодів:

- горизонтальний і вертикальний аналіз пасивів і активів аналітичного балансу;

- показники прибутків і збитків (фінансові результати);

- показники ефективності;

- показники платоспроможності;

- показники фінансової стійкості;

- показники ринкової оцінки підприємства;

- зіставлення темпів зміни цін на продукцію, послуги, товари та основні види матеріальних ресурсів і витрат;

- факторний аналіз динаміки прибутку;

- ефективність роботи адміністративно-управлінського персоналу підприємства та динаміка продуктивності праці персоналу;

- ефективність використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;

Програмний комплекс «ІНЕК-Аналітик» дозволяє формувати власні методики фінансового аналізу, описуючи алгоритми розрахунку які у них показників.При створенні власних методик аналізу Користувачу надається можливість використовувати як вихідні, так і аналітичні дані: баланс (форма 1), звіт про прибутки і збитки (форма 2), додаткові дані по балансу і звіту, аналітичні баланс і звіт, реформовані баланси, рух грошових коштів. При створенні власних методик аналізу не треба бути програмістом, так як Користувачеві надається доступний механізм вибору формул розрахунку показників з можливістю їх перегляду.

У таблиці 3.7 наведено розрахунок витрат з придбання програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик» і розрахунок витрат по прийому на роботу економіста за сумісництвом з 01.01.2009 р

Таблиця 3.7 - Розрахунок витрат з придбання програмного комплексу і витрат по прийому на роботу економіста за сумісництвом з 01.01.2009 р

показник

«ІНЕК-Аналітик»

Економіст за сумісництвом

Придбання ПК з необмеженим терміном дії, RUR

65 000

Термін супроводу один рік, RUR

3 500

Разом, RUR

68 500

Середній курс RUR 2009 рік

86,4

По курсу, білоруських р.

5 918 400

Тарифна ставка 1 р.

200 000

13 розряд, коефіцієнт

3,04

Межразрядная різниця

7%

тарифний оклад

650 000

За контрактом

50%

Посадовий оклад

945 000

З премією 20%

1 134 000

0,5 ставки

567 000

Податки з заробітної плати:

ФСЗН 11%

62 370

Белгосстрах 0,19%

1 077

Разом заробітна плата з податками на місяць

630 447

За рік заробітна плата

7 565 364

У разі впровадження програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик» при наявних витратах можна розрахувати термін його окупності, який складе = 1,28 років. Тобто дана IT-технологія вже березня 2010 р дозволить підприємству скоротити витрати за умови, що підприємство придбає програмний комплекс, а не прийме на роботу економіста за сумісництвом.

У таблиці 3.8 наведено порівняльний аналіз витрат з придбання програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик» з витратами по прийому на роботу економіста за сумісництвом з 01.01.2009 р

Таблиця 3.8 - Порівняльний аналіз витрат з придбання IT-технології з витратами по прийому на роботу економіста за сумісництвом

показник

2009 р

2010 р

2011 р

Придбання ПК з необмеженим терміном дії, білоруських р.

5 918 400

Заробітна плата економіста за сумісництвом за рік

7 565 364

7 565 364

7 565 364

Продовження таблиці 3.3.2

показник

2009 р

2010 р

2011 р

перевитрата витрат

1 646 964

0

0

економія витрат

0

-7 565 364

-7 565 364

Те ж з урахуванням фактора часу

1 646 964

-5 817 765

-4 478 695

Те ж з наростаючим підсумком Перевитрата (+), економія (-)

1 646 964

-4 170 801

-8 649 496

Коефіцієнт приведення при нормі дисконту 0,3

1,000

0,769

0,592

З даних таблиці 3.8 видно, що підприємство за 3 роки може отримати економію витрат в розмірі 8 649 496 р. при впровадженні програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик». Прийом на роботу економіста, навіть за сумісництвом, невигідно для підприємства, т. К. Витрати на заробітну плату по даному співробітнику постійні, а придбання програмного комплексу - це одноразові, хоч і значні витрати.

Впровадження IT-технології для автоматизації фінансових розрахунків якісно покращує роботу головного бухгалтера. Це дало:

- вивільнення робочого часу для виконання інших професійних обов'язків;

- придбання професійних навичок зі складання фінансової звітності в результаті використання IT-технології;

- набуття практичних навичок з аналізу фінансово-господарської діяльності в результаті використання сучасного програмного забезпечення;

- мотивація праці в результаті накопичення досвіду по декількох напрямках фінансової діяльності.

3.4 Удосконалення податкового обліку на підприємстві

З початку своєї діяльності, тобто з 1998 року, підприємством здійснювалося тільки один напрямок діяльності - проектні роботи, і штат працівників ніколи не перевищував 60 осіб. Тобто за весь час своєї роботи підприємство належало до малого. Але, незважаючи на це, підприємство було платником всіх податків, які нараховувалися і сплачувалися відповідно до загальної системи оподаткування:

1. ПДВ;

2. збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, який сплачується єдиним платежем;

3. відрахування в інноваційний фонд Міністерства архітектури і будівництва;

4. податок на прибуток;

5. транспортний (цільової) збір;

6. податок на нерухомість;

7. інші податки, скасовані до 2008 року.

Джерела сплати даних податків різні:

- ПДВ, сільськогосподарський збір - виручка;

- відрахування в інноваційний фонд - собівартість робіт;

- податок нерухомість, податок на прибуток і транспортний збір - прибуток.

Як говорилося раніше, весь бухгалтерський, фінансовий та податковий облік здійснюється тільки головним бухгалтером. Для зниження навантаження на головного бухгалтера та спрощення його роботи, з 01.01.2009 підприємство на підставі письмової заяви до інспекції міністерства з податків і зборів по Первомайському району переведено на спрощену систему оподаткування. Цей переклад був здійснений на підставі Указу Президента Республіки Білорусь від 09 березня 2007 р №119 «Про спрощену систему оподаткування» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2007 р №70, 1/8417).

Спрощена система оподаткування (ССО) дає переваги в роботі головного бухгалтера в тому, що не потрібно вважати все вище перераховані податки.При даній системі розрахуються тільки два податки:

1. ПДВ за ставкою 18%;

2. Податок з ССО 6%.

Податок за ССО вважається з отриманої виручки за ставкою 6%. При цьому з виручки попередньо віднімається обчислений раніше ПДВ. При розрахунку ПДВ зберігається загальний порядок його розрахунку, тобто з веденням книги покупок, в якій відображаються сплачені підприємством «вхідні» суми ПДВ. Для обліку ПДВ на підставі прийнятої облікової політики використовується метод «по відвантаженню», при якому ПДВ нараховується в тому місяці, в якому проведені роботи на підставі акта виконаних робіт незалежно від того, коли ці роботи оплачені.

При ССО також зберігається загальний порядок ведення бухгалтерського обліку, т. К. Підприємство перейшло на систему зі сплатою ПДВ. Якби підприємством був за 2008 р дотриманий критерій чисельності не більше 15 чубків, то на 2009 р була б введена система без сплати ПДВ зі сплатою тільки податку за ССО в розмірі 8% і веденням книги доходів і витрат. Також в загальновстановленому порядку розраховуються всі податки і відрахування із заробітної плати:

- податок на прибуток;

- відрахування в ФСЗН;

- відрахування в Белгосстрах.

Для порівняння взяті дані за 6 місяців 2009 р з розрахунком податків за загальною системою оподаткування і спрощену систему. У таблиці 3.9 наведено порівняльний аналіз загальної суми податків за ССО і загальній системі оподаткування.

Таблиці 3.9 - Порівняльний аналіз загальної суми податків за ССО і загальній системі оподаткування

показники

Од. вим.

2008 р

6 місяців 2009 р

Виручка від реалізації продукції (робіт)

млн. р.

290,000

98,000

Загальна система оподаткування

1 ПДВ

млн. р.

43,523

14,949

2 Збір в с / г фонд

млн. р.

4,930

0,831

3 Інноваційний фонд

млн. р.

9,444

5,400

4 Податок на нерухомість

млн. р.

0,030

-

5 Податок на прибуток

млн. р.

0,286

-

6 Місцеві податки і збори

млн. р.

0,026

-

7 Інші податки та збори

млн. р.

0,003

-

Разом

млн. р.

58,242

21,180

При переході на ССО

1 ПДВ

млн. р.

43,523

14,949

2 ССО 6%

млн. р.

14,789

4,983

Разом

млн. р.

58,312

19,932

Економія (-), перевитрата (+)

млн. р.

0,070

-1,248

З таблиці 3.9 видно, що при переході на ССО в 2009 р підприємство отримало економію по податках в розмірі 1,248 млн. Р. У 2008 р, проте, це було невигідно, т. К. По деяких об'єктах була збережена пільгова ставка по відрахуваннях в інноваційний фонд.

У таблиці 3.10 представлена ​​порівняльна характеристика обсягу робіт головного бухгалтера до і після переходу на ССО.

Таблиця 3.10 - Порівняльна характеристика обсягу робіт головного бухгалтера до і після переходу на спрощену систему оподаткування

Напрямок роботи

До переходу на ССО

Після переходу на ССО

1 Податкова звітність

ПДВ

ПДВ

Збір в с / г фонд

Податок за ССО

інноваційний фонд

Податок на нерухомість

Податок на прибуток

Транспортний (цільової) збір

2 Статистична звітність

Звіт про діяльність суб'єкта малого підприємництва (форма 1-МП)

Звіт про діяльність суб'єкта малого підприємництва (форма 1-МП)

Форма 6-т (кадри)

Форма 7-ТВН (про нещасні випадки на виробництві)

3 Річна бухгалтерська звітність

Баланс (форма №1)

Баланс (форма №1)

Форма №2 «Звіт про фінансові результати»

Форма №2 «Звіт про фінансові результати»

Форма №3 «Звіт про зміну капіталу»

Форма №4 «Звіт про рух коштів»

Форма №5 «Додаток до бухгалтерського балансу»

Форма №6 «Звіт про цільове використання отриманих коштів»

4 Податки і відрахування з фонду заробітної плати

Відрахування в ФСЗН

Відрахування в ФСЗН

Податок на прибуток

Податок на прибуток

Відрахування в Белгосстрах

Відрахування в Белгосстрах

Перехід на спрощену систему оподаткування дав підприємству економію коштів в розмірі 1,248 млн. Р. Також даний захід дозволило значно спростити роботу головного бухгалтера шляхом:

- скорочення часу на розрахунок двох податків замість податків за загальною системою оподаткування (більше шести);

- скорочення первинної документації;

- скорочення форм ведення статистичної звітності, т. К. Надається тільки звіт про діяльність суб'єктів малого підприємництва (форма 1-МП);

- скорочення форм ведення річної бухгалтерської звітності, т.к. надається тільки баланс і звіт про прибутки і збитки.

3.5 Розробка проекту по використанню проектора знаків

3.5.1 Технічний опис виробу

В даному дипломному проекті розроблений складальний креслення проектора знаків, який проектує різні випробувальні знаки для дослідження монокулярного і бінокулярного зору і призначає оптичну корекцію. Прилад дозволяє визначити гостроту зору для далі, астигматизму, напрямок головних меридіанів астигматичного очі, стан бінокулярного зору, гетерофонія і інші відхилення.

Прилад складається з двох плат: датчика і модуля комутації.

Технічні вимоги до приладу:

- габаритні розміри приладу повинні бути не більше (290x200x195) мм;

- маса приладу повинна бути не більше семи кг;

- споживана потужність приладу повинна бути не більше 0,15 кВхА;

- прилад повинен бути працездатний при напрузі живлення мережі (22022) У з частотою (500,5) Гц;

- металеві та неметалеві органічні покриття по зовнішньому вигляду повинні відповідати ГОСТ 9.301, лакофарбові покриття ГОСТ 9.302;

- зовнішні поверхні приладу повинні бути стійкі до обробки 3% розчином перекису водню з 0,5% розчином миючого засобу «Лотос»;

- прилад по механічних впливів повинен відповідати вимогам ГОСТ 20790 для групи С1.

Вимоги до параметрів і характеристик:

- діаметр проекції на екран при відстані п'яти м повинен бути не менше 358,6 мм;

- яскравість екрану на відстані п'яти метрів повинна бути не менше 130 кд / м 2;

- контраст іспитательская знаків для визначення гостроти зору з фоном повинен бути не менше 70%;

- коефіцієнт дифузійного відбиття екрана повинен бути не менше 0,8;

- змішання зображення на екрані по вертикалі з відстані п'яти метрів має бути не менше 500 мм;

- час повного повороту лімба має бути не більше 30 с;

- переміщення рухомих частин проектора має бути плавним і легким (без ривків і заїдань). Фіксація положень випробувальних знаків (з кільцями Ландольта, з буквами і дитячими картинками, двухромний, чотирьохточковий, Шобера, промениста постать, стріла Раубічека і хрест) в робочому положенні повинна бути чіткою;

- час умовно безперервної роботи має бути не більше 8 годин;

- циклічність роботи: у включеному стані - не більше 15 хвилин, у вимкненому стані - не менше 10 хвилин.

3.5.2 Технологія виготовлення

Вибір матеріалів конструкції виробу, проводиться відповідно до вимог, викладених в технічному завданні.

Матеріали конструкції повинні мати низьку ціну і легко оброблятися і мати достатню міцність і твердість.

Застосування уніфікованих матеріалів в конструкції, обмеження номенклатури застосовуваних деталей дозволяє зменшити собівартість розроблювального вироби, поліпшити виробничу і експлуатаційну технологічність. Збереження фізико-хімічних властивостей матеріалів в процесі їх експлуатації досягається вибором для них необхідних покриттів.

Правильний вибір матеріалу може бути зроблений на підставі аналізу функціонального призначення деталі, умов її експлуатації і технологічних показників. Завданням конструктора є вибір найбільш правильного рішення.

Для виготовлення деталей з листових матеріалів застосовують різноманітні матеріали металеві і неметалеві. Серед металевих найбільш поширеними є алюмінієві сплави і сталі, латунь, титанові сплави. Серед неметалічних (шаруваті пластики, листові термопасти). При виготовленні передній панелі приладу широко використовуються сплави АЛ-2, АМц і інші алюмінієві сплави, що піддаються захисної забарвленням.

При виборі матеріалу друкованої плати необхідно мати на увазі те, що матеріал, з якого вона виготовляється повинен володіти високими електроізоляційними показниками, тобто мати велику електричну міцність, малі діелектричні втрати, допускати штампування, витримувати короткочасне вплив температури до 240 ° С в процесі паяння електрорадіоелементів, бути дешевим.

Для виготовлення плат використовується листовий матеріал у вигляді ізольованого підстави з приклеєною до нього фольгою. В якості підстави обраний фольгований склотекстоліт (СФ) СФ-2-35-1,5 ГОСТ 10316-78, що володіє наступними перевагами:

- міцність зчеплення фольги з основою не менше 15 Н / см 2;

- питомий об'ємний опір 5000 ГОм х см;

- тангенс кута діелектричних втрат 0,03.

Як матеріал фольги використана мідь, так як вона володіє хорошими провідними властивостями.

В якості конструкційних матеріалів, для виготовлення деталей проектора знаків використовуються метали.

При компонуванні проектора знаків використовувався функціонально-модульний метод.

При модульному принципі конструювання основні функціональні вузли взаємопов'язані за допомогою одного каналу. Щоб встановити зв'язок з модулем-приймачем, модуль передавач посилає потрібний сигнал разом з адресою по шині. Сигнали надходять на входи всіх підключених до каналу модулів, але відповідає тільки запитуваний. Застосовуючи цей принцип, можна побудувати РЕА з практично необмеженою складністю, зберігаючи при цьому гнучкість в її організації, так як розробник використовує рівно стільки модулів, скільки йому потрібно. Розробник може також легко модернізувати конструкцію, змінюючи або додаючи окремі модулі і отримуючи при цьому різні параметри.

Функціонально-модульний принцип конструювання знайшов широке поширення при розробці великих РЕА. Його сутність у тому, що весь прилад ділитися на окремі конструктивно-закінчені складальні одиниці - модулі. Модулі приблизно повинні мати однакові розміри або в крайньому випадки два розміри були однакові, а третій кратний якого-небудь значенням. Це дозволяє зручно, без втрати обсягу компонувати з модулів, конструктивні освіти більш високого рівня.

Велике значення на надійність радіоелектронної апаратури надає вибір припою для електричного монтажу. Для пайки ЕРЕ вибираємо припій ПОС -61 ГОСТ 21931-76 (температура кристалізації: початкова - 190 ° С; кінцева - 183 ° С).

Конструкторської документація являє собою розробку документів, які повністю і однозначно визначають всі необхідні і достатні дані для виготовлення, наладки, приймання, експлуатації та ремонту виробу (креслення деталі, складальне креслення, креслення загального вигляду, схеми, специфікація і т.д.).

Для розробленого складального креслення проектора знаків складена специфікація, яка додається в додатку.

3.5.3 Область застосування виробу

За допомогою проектора знаків перевіряється зір для дали у працівників проектного відділу два рази в рік: наприкінці червня і в кінці грудня. У працівників перевіряються гострота зору (без корекції), характер зору (бінокулярний, одночасне, монокулярное), уточнюється сильний і слабкий меридіан при астигматизмі. Перераховані функції страждають при різних аномаліях, включаючи рефракційні, багатьох захворюваннях, травмах і їх наслідки.

Раніше працівники проходили огляд у медичному центрі, з яким у підприємства було укладено договір на медичне обслуговування в розмірі 5 000 000 в рік. У травні 2009 р придбаний проектор знаків для дослідження зору за 3 200 000 грн. Так як на підприємстві немає спеціалізованого медичного кабінету, то огляд проводиться на робочому місці медичним працівником сторонньої медичної організації (поліклінікою), вартість послуг якої становить 800 000 грн. на рік. Дана організація також проводить огляд працівників два рази в рік.

Придбання проектора для дослідження зору замість огляду працівників в медичному закладі дозволило підприємству в 2009 р заощадити кошти в розмірі 1 000 000 р.

3.6 ТЕО пропонованих заходів

У таблиці 3.11 представлені результати проведених в 2009 р підприємством заходів, на підставі яких отримані такі фінансові результати від їх впровадження.

Таблиця 3.11 - Розрахунок загального економічного ефекту від запропонованих заходів в 2009 р

заходи

Од. вим.

економія витрат

перевитрата витрат

Прибуток від реалізації

Економія по податках

Удосконалення організаційної структури управління

р.

5 831 149

Розробка проекту по скороченню зовнішніх витрат:

За рахунок зниження орендної плати

р.

10 295 300

За рахунок скорочення витрат на роздруківку креслень через сторонні організації

р.

-6 657 000

Придбання програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик»

р.

-1 646 964

Удосконалення податкової політики

р.

1 248 000

Використання проектора знаків

р.

1 000 000

Разом

р.

11 295 300

-8 303 964

5 831 149

1 248 000

Сумарний економічний ефект від запропонованих заходів

р.

10 070 485

Економічний ефект в результаті проведених заходів знайшов себе і в підсумкових показниках роботи підприємства. У таблиці 3.12 представлений порівняльний аналіз показників роботи підприємства до і після проведення заходів. У таблиці наведено дані як складові по кожному заходу.

Таблиця 3.12 - Порівняльний аналіз показників роботи підприємства до і після проведення заходів

найменування показника

Од. вим.

До впровадження заходу

після впровадження

1 Виручка від реалізації продукції

млн. р.

290,000

395,631

в т.ч. за рахунок вдосконалення організаційної структури управління

+105,631

2 Податки з виручки

млн. р.

48,453

68,689

в т.ч. за рахунок вдосконалення організаційної структури управління

+21,484

в т.ч. за рахунок вдосконалення податкової політики

-1,248

3 Витрати на реалізацію продукції (робіт)

млн. р.

240,442

315,767

Продовження таблиці 3.12

найменування показника

Од. вим.

До впровадження заходу

після впровадження

в т.ч. за рахунок:

вдосконалення організаційної структури управління

+78,316

зниження орендної плати

-10,295

скорочення витрат на роздруківку креслень через сторонні організації

+6,657

впровадження IT-технології

+1,647

використання проектора знаків

-1,000

4 Прибуток від реалізації проектних робіт

млн. р.

+1,105

11,175

в т.ч. за рахунок:

вдосконалення організаційної структури управління

+5,831

скорочення витрат на реалізацію

+5,344

5 Середньорічна вартість основних засобів

млн. р.

33,206

44,756

Основні показники роботи підприємства

Витрати на 1 р. товарної продукції

р.

0,829

0,798

фондовіддача

р.

7,274

7,276

Рентабельність окупності витрат

%

0,460

3,539

Вартість чистих активів

млн. р.

55

64

Частка основних засобів у валюті балансу

%

0

7,45

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами

0,509

1,260

Коефіцієнт забезпеченості прострочений-них фінансових зобов'язань активами

0,000

0,000

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,965

3,441

На підставі даних таблиці 3.12 видно, що в результаті проведених заходів відбулося зростання основних показників роботи підприємства:

- фондовіддачі на 0,002 р .;

- рентабельності окупності витрат з 0,460% до 3,539%;

- коефіцієнта поточної ліквідності в 1,75 рази;

- вартості чистих активів на 9 млн. Р .;

- коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами в 2,475 рази.

У свою чергу, знизилися витрати на 1 р. товарної продукції з 0,829 до 0,798 р., незважаючи на зростання витрат на реалізацію на 75,325 млн. р.

Таким чином, при впровадженні зазначених заходів підприємство покращує свою фінансову діяльність не тільки за рахунок отримання додаткової виручки і зниження витрат, а й за рахунок:

- можливості отримання високорентабельних замовлень;

- спрощення податкового обліку;

- автоматизації фінансових розрахунків на базі IT-технологій.

4. Заходи щодо забезпечення високої працездатності розробників проектної документації

4.1 Особливості умов праці розробників-проектувальників

В останні роки в Республіці Білорусь відзначається бурхливе впровадження у всіх галузях економічної діяльності, в тому числі і в області розробки проектної документації, електронно-обчислювальних машин і персональних комп'ютерів.

При роботі з ПК на працівників можуть впливати наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищена яскравість світла;

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- перенапруження зорового аналізатора;

- розумове перенапруження;

- емоційні перевантаження;

- монотонність праці.

Залежно від умов праці, в яких застосовуються ПК, і характеру роботи на працівників можуть впливати також інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

Найбільшу навантаження на орган зору здійснюється при роботі в програмі AutoCAD (графічний редактор).

Найбільше загальне стомлення викликає робота в режимі діалогу (особливо при високій щільності інформації на екрані).

Найбільша напруга викликає виконання роботи при дефіциті часу для прийняття рішення і особливо, якщо це пов'язано з високою відповідальністю за прийняті рішення.

Виконання виробничих операцій за допомогою ПЕОМ пов'язано не тільки зі сприйняттям інформації на моніторі, а й з одночасним розрізненням тексту друкованих та рукописних матеріалів, найчастіше з переадресацією зору на різні відстані, виконанням машинописних графічних робіт та інших операцій [20].

При тривалій роботі за екраном виникає напруга зорового апарату. При неправильному виборі яскравості і освітленості екрана, контрастності знаків, квітів знаків і фону, при наявності блоків на екрані, тремтінні і мерехтінні зображення робота з монітором призводить до зорового стомлення, головного болю, дратівливості, порушення сну, втоми і хворобливого відчуття в очах, в попереку, в області шиї, рук і т.д.

Також можлива наявність небезпечних хімічних факторів. Це зумовлено здебільшого широким застосуванням полімерних і синтетичних матеріалів для покриття підлоги, оздоблення інтер'єру, при виготовленні меблів, килимових виробів, радіоелектронних пристроїв і їх компонентів, ізолюючих елементів систем електроживлення і т.д.

При роботі радіоелектронні пристрої нагріваються, що сприяє збільшенню концентрації шкідливих речовин і сполук в повітрі робочої зони. При цьому в повітрі можуть перебувати підвищені вмісту формальдегіду, фенолу, аміаку, двоокису вуглецю, озону, хлористого вінілу та інших токсичних сполук [21].

При роботі з ПЕОМ до робочого місця пред'являється ряд вимог:

Гігієнічні вимоги до засобів відображення інформації

Конструкція відеодисплейного терміналу (ВДТ) повинна забезпечувати можливість фронтального спостереження екрана шляхом повороту корпуса в горизонтальній площині навколо вертикальної осі в межах ± 30 ° С і у вертикальній площині навколо горизонтальної осі в межах ± 30 ° С фіксацією в заданому положенні.

Дизайн ВДТ повинен передбачати фарбування корпусу в спокійні м'які тони з дифузним розсіюванням світла. Корпус ВДТ і ПЕОМ, клавіатура та інші блоки і пристрої ПЕОМ повинні мати матову поверхню одного кольору з коефіцієнтом відображення 0,4 - 0,6 і не мати блискучих деталей, здатних створювати відблиски.

Вимоги до засобів відображення інформації повинні відповідати ГОСТ Р 50948-2001 «Засоби відображення інформації індивідуального користування. Загальні ергономічні вимоги і вимоги безпеки »[22].

З метою захисту від електромагнітних і електростатичних полів допускається застосування приекранного фільтрів, спеціальних екранів і інших засобів індивідуального захисту.

Вимоги до мікроклімату в приміщенні експлуатації ВДТ і ПЕОМ

Роботи в приміщеннях, в яких працюють проектувальники на ВДТ і ПЕОМ, відносяться до категорії 1a - роботи, вироблені сидячи, стоячи супроводжуються незначним фізичним напруженням, з енерговитратами 140-174 Вт, повинні відповідати СанПіН 9-80 РБ 98 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень »[23]. У таблиці 4.1 наведені оптимальні норми мікроклімату для приміщень з ВДТ і ПЕОМ.

Таблиця 4.1 - Оптимальні норми мікроклімату для приміщень з ВДТ і ПЕОМ

період року

Категорія робіт

Температура повітря, ° С не більше

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м / с

холодний

Легка - 1а

21-23

40-60

0,1

теплий

22-24

40-60

0,2

Вимоги до шуму і вібрації

При виконанні основної роботи на ВДТ і ПЕОМ (проектні роботи), рівень шуму на робочому місці не повинен перевищувати 50 дБ і повинен відповідати СН 9-86 РБ 98 «Шум на робочих місцях. Гранично допустимі рівні »[24].

Шумляче обладнання (ксерокси, принтери і т.п.), рівні шуму якого перевищують нормовані, повинне перебувати поза приміщеннями з ВДТ і ПЕОМ [25].

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць

Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документа повинна бути 400 лк і відповідати СНБ 2.04-05-98 «Природне і штучне освітлення» [26].

Показник осліпленості для джерел загального штучного освітлення у виробничих приміщеннях повинен бути не більше 40.

Слід обмежувати нерівномірність розподілу яскравості в полі зору користувача ВДТ і ПЕОМ.

Коефіцієнт пульсації не повинен перевищувати 5%, що повинно забезпечуватися застосуванням газорозрядних ламп у світильниках загального та місцевого освітлення з високочастотними пускорегулирующими апаратами (ВЧ ПРА) для будь-яких типів світильників.

Природне освітлення повинно здійснюватися через отвори, орієнтовані переважно на північ і північний схід.

Розташування робочих місць з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ для користувачів в підвальних приміщеннях не допускається. У випадках виробничої необхідності, експлуатація ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ в приміщеннях без природного освітлення може проводитися тільки за погодженням з органами Державного санітарного нагляду.

Площа на одне робоче місце з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ для користувачів повинна складати не менше 6,0 м 2, а об'єм не менше 20,0 м 3 [27].

Штучне освітлення в приміщеннях експлуатації ВДТ, ЕОМ і
ПЕОМ повинно здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. У виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях, у разі переважної роботи з документами, допускається застосування системи комбінованого освітлення (до загального освітлення додатково встановлюються світильники місцевого освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів).

Для освітлення приміщень з ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ слід застосовувати світильники серії ЛП036 з зеркалізованнимі гратами, укомплектовані високочастотними пускорегулирующими апаратами (ВЧ ПРА). Допускається застосовувати світильники серії ЛП036 без ВЧ ПРА тільки в модифікації «Кососвет», а також світильники прямого світла - П, переважно прямого світла - Н, переважно відбитого світла - В.

Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватися переважно люмінесцентні лампи, т. К. Вони забезпечують менший стомлення органів зору й організму в цілому і сприяють підвищенню працездатності та продуктивності праці. Крім того, люмінесцентні лампи мають високу світлову віддачу, великий термін служби, малу яскравість світиться поверхні, спектр випромінювання близький до природного [28].

Проектні роботи проводяться в приміщенні площею 44,3 кв. метра. Приміщення обладнане 8 світильниками, в кожному по 4 люмінесцентні лампи по 18 Вт кожна. Світильники розташовані в 4 ряди через 1,2 метра один від одного.

Вимоги електробезпеки при роботі з ВДТ і ПЕОМ

У ЕОМ джерелом небезпеки є електрична частина, а саме вхідні кола блоку харчування, який може бути підключений до мережі промислового струму напругою 240 В, частотою 50 Гц, з ізольованою нейтраллю. Вихідні ланцюги блоку харчування складають ± 15, ± 5В. При розробці вимог електробезпеки при роботі з ВДТ і ПЕОМ необхідно використовувати «Рекомендації з проектування заземлення та занулення електроустановок і установок електрозв'язку» [29].

Використовувалося приміщення з ЕОМ відноситься до класу приміщень без підвищеної небезпеки з точки зору ураження електричним струмом.

Температура навколишнього середовища повинна бути + 20 ± 5 ° С, відносна вологість повітря 60 ± 20%. У приміщенні повинні бути непровідні підлоги, відсутні струмопровідна пил, бути відсутнім електрично активне середовище, бути відсутнім можливість одночасного дотику до металевих частин приладу і заземлювального пристрою, відсутні висока температура і вогкість.

Для захисту від ураження електричним струмом всі струмопровідні частини повинні бути захищені від випадкових дотиків кожухами; корпус пристрою повинен бути заземлений. Пристрій працює повинно здійснюватися від силового щита через автоматичний запобіжник, що спрацьовує при короткому замиканні навантаження [30].

4.2 Заходи по збереженню здоров'я і високої працездатності розробників УП «Проектбуд» ГО «біло»

Режим праці і відпочинку при роботі з ЕОМ, ПЕОМ та ВДТ повинен визначатися тривалістю, видом і категорією трудової діяльності. По виду трудової діяльності проектні роботи відносяться до групи Б - робота з введення інформації.

Для видів трудової діяльності встановлюються III категорії тяжкості і напруженості при роботі з ЕОМ, ВДТ і ПЕОМ: зчитування інформації - до 60000 знаків; введення інформації? - до 40000 знаків; творча робота в режимі діалогу з ЕОМ - до 6 годин на зміну.

Для забезпечення оптимальної працездатності і збереження здоров'я працівників протягом робочої зміни повинні встановлюватися регламентовані перерви.

Вибираючи систему освітлення, необхідно враховувати, що більш ефективною є система комбінованого освітлення (складається із загального та місцевого), але система загального освітлення більш гігієнічна, т. К. Забезпечує більшу рівномірність освітленості робочих поверхонь. Використовуючи локалізоване загальне освітлення, можна найбільш просто добитися високих рівнів освітленості на робочих місцях без значних витрат. При підвищених вимогах до освітленості окремих робочих місць використовують комбіновану систему освітлення.

Робоче місце розміщується таким чином, щоб природне світло падало збоку (бажано зліва).

Для зниження яскравості в поле зору при природному освітленні застосовуються регульовані жалюзі, щільні штори.

Слід обмежувати відбиту блесткость на робочих поверхнях (екран, стіл, клавіатура та ін.) За рахунок правильного вибору світильників і розташування робочих місць по відношенню до джерел природного та штучного освітлення.

Організація робочого місця з ПК повинна враховувати вимоги безпеки, зручність положення, рухів і дій працівника.

Робочий стіл з урахуванням характеру виконуваної роботи повинен мати достатній розмір для раціонального розміщення монітора (дисплея), клавіатури, іншого обладнання, що використовується і документів, поверхню, що володіє низькою здатністю, що відображає.

Клавіатура розташовується на поверхні столу таким чином, щоб простір перед клавіатурою було достатнім для опори рук працівника (на відстані не менше ніж 300 мм від краю, зверненого до працівника).

Щоб забезпечувалося зручність зорового спостереження, швидке і точне зчитування інформації, площина екрану монітора розташовується нижче рівня очей працівника переважно перпендикулярно до нормальної лінії погляду працівника (нормальна лінія погляду - 15 град. Вниз від горизонталі). Для виключення впливу підвищених рівнів електромагнітних випромінювань відстань між екраном монітора і працівником повинна становити не менше 500 мм (оптимальне 600-700 мм).

При рядном розміщенні робочих столів розташування екранів відеомоніторів назустріч один одному через їх взаємного відображення не допускається.

Для забезпечення безпеки працівників на сусідніх робочих місцях відстань між робочими столами з моніторами (у напрямі тилу поверхні одного монітора й екрана іншого монітора) має бути не менше 2,0 м, а відстань між бічними поверхнями моніторів - не менше 1,2 м.

Для зниження рівня напруженості електростатичного поля можна застосувати екранні захисні фільтри. При експлуатації захисний фільтр повинен бути щільно встановлений на екрані монітора і заземлений.

Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату необхідно проводити регулярне протягом робочого дня провітрювання і щоденне вологе прибирання приміщень, використовуються зволожувачі повітря.

При роботі з ПК забезпечується доступ працівників до первинних засобів пожежогасіння, аптечка першої медичної допомоги.

Роботу за екраном монітора слід періодично переривати на регламентовані перерви, які встановлюються для забезпечення працездатності та збереження здоров'я, або замінювати іншою роботою з метою скорочення робочого навантаження біля екрану.

При 8-годинній робочій зміні і роботі з ПК регламентовані перерви встановлюються через 2 години від початку робочої зміни і через 2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен;

Тривалість безперервної роботи з ПК без регламентованого перерви не повинна перевищувати 2 годин.

Під час регламентованих перерв для зниження нервово-емоційного напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшення функціонального стану нервової, серцево-судинної, дихальної систем, а також м'язів плечового пояса, рук, спини, шиї та ніг доцільно виконувати комплекси вправ.

З метою зменшення негативного впливу монотонності необхідно застосовувати чергування операцій. При роботі з текстовою інформацією слід віддавати перевагу фізіологічно найбільш оптимальному режиму уявлення чорних символів на білому тлі.

Таким чином, реалізація запропонованих заходів повинна забезпечити збереження здоров'я і високої працездатності розробників УП «Проектбуд» ГО «біло».

висновок

В умовах ринкової економіки істотно зріс інтерес різних учасників економічного процесу до об'єктивної та достовірної інформації про стан і динаміку економічних систем. Користувачі інформації різні, мети їх нерідко і протилежні. Сторонами, зацікавленими в достовірної інформації про економічну систему, виступають: керівництво підприємства, що потребує достовірної інформації про фінансово економічний стан для його оцінки та вироблення стратегії і тактики управління підприємством; інвестори, які бажають вигідно вкласти свій капітал; державні фінансові органи, що перевіряють правильність сплати податків; банки, що надають кредити; інші суб'єкти ринкової економіки.

Фінансова діяльність є основою всієї господарської діяльності підприємства. Фінансовий аналіз є інструментом, за допомогою якого можна оцінити результати всієї фінансово-господарської діяльності. Однак, такий найважливіший елемент аналітичної роботи, як фінансовий аналіз, в нашій країні ще не набув широкого поширення. На малих підприємствах фінансовий аналіз або зовсім не проводиться, або здійснюється головним бухгалтером в формі складання річної бухгалтерської звітності.

Основу фінансового аналізу становить аналіз фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність найважливіше джерело інформації для прийняття господарських рішень.

Мета даного дипломного проекту полягала в розробці заходів щодо вдосконалення фінансової діяльності на підставі проведеного аналізу техніко-економічних показників.

Для досягнення мети були вирішені наступні завдання:

- Розглянуто сутність і завдання фінансового стану підприємства.

- Дана характеристика підприємства.

УП «Проектбуд» ГО «біло» - спеціалізована організація, що виконує всі види проектних робіт, пов'язаних з розробкою проектної документації для будівництва будівель і споруд I і II рівнів відповідальності і розробкою розділів проектної документації, а також здійснює авторський нагляд за будівництвом.

- Розглянуто організаційну структуру управління підприємством.

Структура підприємства є лінійно-функціональною.

Перевагами цієї структури УП «Проектбуд» ГО «біло» є більш глибока підготовка проектів і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією працівників; звільнення керівника від глибокого аналізу проблем; створення сприятливих умов для професійного росту співробітників.

У той же час було виявлено і значні недоліки, серед яких відзначають: посилення тенденцій до виконання тільки своїх функцій; зобов'язаними строго слідувати правилам і процедурам; уповільнення виконання управлінських рішень.

- Проведено аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства.

За 2006 - 2008 рр. фінансовий стан відзначається як нестабільний. Простежується загальна тенденція погіршення фінансового становища. На це могли вплинути як висока собівартість робіт, так і значна податкове навантаження.

У 2008 р різко скоротилася кількість укладених договорів, що також свідчить про втрату частки ринку.

За 2007 р в порівнянні з 2006 р виручка від реалізації знизилася на 7,362 млн. Р. Однак, в 2008 р в порівнянні з 2007 р виручка виросла на 53,942 млн. Р. або на 22,851%.

Фонд заробітної плати за 2007 р в порівнянні з 2006 р і за 2008 р в порівнянні з 2007 р збільшився на 25,246 млн. Р. і 68,712 млн. р. відповідно. На матеріальне благополуччя працівників це відбилося позитивно, однак на фінансовий стан підприємства це зробило негативний вплив через збільшення витрат на реалізацію і відповідне зниження суми прибутку.

- Проведено аналіз фінансової діяльності.

Аналіз коефіцієнтів платоспроможності показав, що на початок кожного звітного періоду підприємство було платоспроможним і не мало прострочених фінансових зобов'язань. Однак, значення коефіцієнтів платоспроможності близько до нормативного значення, особливо на початок 2007 р, П.Е. підприємству необхідно проводити заходи з нарощування активів.

Про надійність роботи підприємства свідчить динаміка показників ділової активності. В цілому за 3 роки спостерігається прискорення оборотності по всіх коефіцієнтам в зв'язку зі скороченням тривалості одного обороту майна.

Пропозиціями щодо роботі підприємства є: відслідковувати терміни погашення дебіторської заборгованості, пошук дешевих кредитних ресурсів, грамотний розподіл прибутку, збільшення дохідної частини активів.
Необхідно дотримуватися «золоте правило підприємства», принцип «фінансового стану термінів»: отримання і використання коштів повинно відбуватися в точно встановлені терміни, капітальні вкладення з тривалим терміном окупності повинні фінансуватися за рахунок довгострокових коштів.

В цілому на основі проведеного аналізу, були зроблені висновки, що свідчать про проблеми, пов'язані, перш за все, з поточним управлінням фінансами на УП «Проектбуд» ГО «біло». В принципі, управління фінансами на підприємстві приділяється занадто мала роль.

У проектному розділі на підставі результатів аналізу та виявлених при цьому недоліків розроблені конкретні пропозиції, що дозволяють вирішити досліджувану проблему, зокрема:

1. Удосконалювати організаційну структуру управління. Для цього крім наявних фахівців, необхідно залучити:

- головного спеціаліста по вентиляції та опалення;

- головного спеціаліста по генеральному плану;

- головного спеціаліста з водопроводу й каналізації;

- інженера-електрика.

В результаті впровадження заходи щодо вдосконалення організаційної структури рентабельність окупності витрат у 2009 році склала вже 2,176%, що в 4,73 рази вище даного показника за 2008 р

2. Скоротити зовнішні витрати за рахунок:

- зниження орендної плати;

- скорочення витрат на роздруківку креслень через сторонні організації.

Підприємство з січня 2009 р орендує приміщення площею 40 кв. м по 10 євро за квадратний метр в селищі Колодищі Мінського району замість району «Уруччя» за ціною 15 євро за квадратний метр в 2008 р За 3 роки, тобто до кінця 2011 р це дасть економію витрат в розмірі 24,307 млн. р.

Другим резервом зниження витрат на реалізацію є придбання плоттера. Купівля плоттера ні в 2009 р, ні в ще 2010 році не принесе підприємству видимої економії коштів. Однак при терміні окупності плоттера 2,36 року, тобто до середини 2011 р даний захід принесе підприємству економію коштів в розмірі 1 852 368 р. Ефективність даного заходу підтверджується також і наступними перевагами: підвищення якості роботи проектної служби за рахунок економії робочого часу з передачі креслень; висока якість друку в результаті автоматичного підбору кольорової палітри; недорога високоякісний широкоформатний друк на носіях аж до формату А0 +.

3. Використовувати IT-технологію для вдосконалення фінансових розрахунків.

Підприємство за 3 роки отримає економію витрат в розмірі 8 649 496 р. при впровадженні фінансовою службою програмного комплексу «ІНЕК-Аналітик». Прийом на роботу економіста, навіть за сумісництвом, невигідно для підприємства, т. К. Витрати на заробітну плату по даному співробітнику постійні, а придбання програмного комплексу - це одноразові, хоч і значні витрати.

Купівля програмного комплексу дає не тільки економічний, але і психофізіологічний ефект в роботі головного бухгалтера: вивільнення робочого часу для виконання інших професійних обов'язків; придбання професійних навичок зі складання фінансової звітності в результаті використання IT-технології; мотивація праці в результаті накопичення досвіду по декількох напрямках фінансової діяльності.

4. Удосконалювати податковий облік на підприємстві.

Перехід на ССО в 2009 р дав підприємство економію по податках в розмірі 1,248 млн. Р. Даний захід також дозволило значно спростити роботу головного бухгалтера шляхом:

скорочення часу на розрахунок двох податків замість семи;

ведення спрощеного обліку;

скорочення первинної документації;

скорочення форм ведення статистичної звітності, т.к. надається тільки звіт про діяльність суб'єктів малого підприємництва (форма 1-МП);

скорочення форм ведення річної бухгалтерської звітності, т. к. надається тільки баланс і звіт про прибутки і збитки.

5. Використовувати проектор знаків.

Придбання проектора для дослідження зору замість огляду працівників в медичному закладі дозволяє підприємству в 2009 році заощадити кошти в розмірі 1 000 000 р.

6. Розробити заходи щодо забезпечення високої працездатності розробників проектної документації.

В результаті проведених заходів відбулося зростання основних показників роботи підприємства:

- фондовіддачі на 0,002 р .;

- рентабельності окупності витрат з 0,460% до 3,539%;

- коефіцієнта поточної ліквідності в 1,75 рази;

- вартості чистих активів на 9 млн. Р .;

- коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами в 2,475 рази.

У свою чергу, знизилися витрати на 1 р. товарної продукції з 0,829 до 0,798 р., незважаючи на зростання витрат на реалізацію на 75,325 млн. р.

Таким чином, при впровадженні зазначених заходів підприємство покращує свою фінансову діяльність не тільки за рахунок отримання додаткової виручки і зниження витрат, а й за рахунок:

- можливості отримання високорентабельних замовлень;

- спрощення податкового обліку;

автоматизації фінансових розрахунків на базі IT-технологій.

При впровадженні зазначених заходів підприємство не тільки збільшує виручку і основні показники своєї діяльності, а й показує себе в якості надійного партнера для інших підприємств, банків та інвесторів.

Таким чином, поставлені в дипломному проекті задачі вирішені, і мета, пов'язана з розробкою заходів щодо вдосконалення фінансової діяльності підприємства, досягнута.

список літератури

[1] Баканов М.І. Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимальних рішень, фінансове прогнозування / М.І. Баканов. - М .: Фінанси і статистика, 2000..

[2] Єрмолович Л.Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства / Л.Л. Єрмолович. - Мінськ: БГЕУ, 2001. - 400 с.

[3] Румянцева Е.Е. Нова економічна енциклопедія. 3-е изд. / О.Є. Румянцева. - М .: ИНФРА-му, 2008.

[4] Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. Короткий курс. 2-е изд. / В.В. Бочаров. - СПб., 2008.

[5] Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності / Г.В. Савицька. - Мінськ: ШСЗ, 2001. - 290 с.

[6] Дембінський Н.В. Питання теорії економічного аналізу / Н.В. Дембінський. - М .: Фінанси, 1999. - 310 с.

[7] Про затвердження Правил з аналізу фінансового стану і платоспроможності суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова Міністерства фінансів Респ. Білорусь, Міністерства економіки Респ. Білорусь, Міністерства з управління державним майном і приватизації Респ. Білорусь і Міністерства статистики та аналізу Респ. Білорусь від 27 квітня 2000 р №46 / 76/1850/20.

[8] Адаменко С.І. Аналіз господарської діяльності: Учеб. посібник / С.І. Адаменко, О.С. Евменчік. - МІНСЬК, 2008.

[9] Любушин Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова; під заг. ред. Н.П. Любушина. - М .: ЮНИТИ, 1999. - 210 с.

[10] Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом / І.Т. Балабанов. - М .: Фінанси і статистика, 1995. - 200 с.

[11] Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс / І.А. Бланк. - Київ: Ніка-Центр Ель-га, 1999. - 200 с.

[12] Давиденко Н.П. Фінансовий менеджмент: еволюція поглядів і уточнення предмета / Н.П. Давиденко, А.Г. Кудашев // Проблеми теорії і практики управління. - М .: 1997.

[13] Жаріков В.Д. Фінансовий менеджмент / В.Д. Жариков. - Тамбов: ТДТУ, 2006. - 106 с.

[14] Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник для технікумів / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 240 с.

[15] Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 210 с.

[16] Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / В.В. Ковальов, О.М. Волкова. - М .: Проспект, 2000. - 450 с.

[17] Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності / Л.А. Бернстайн. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 300 с.

[18] Торговий портал designjet.by [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.designjet.by/dj500_plus.shtml.

[19] Інформаційний портал inec.ru [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: www.inec.ru

[20] Денисенко Т.Ф. Охорона праці: Учеб. посібник для студ. ек. спец. / Т.Ф. Денисенко. - М., 1985.

[21] Алексєєв С.В. Гігієна праці / С.В. Алексєєв. - М., 1988.

[22] ГОСТ Р 50948-2001. Засоби відображення інформації індивідуального користування. Загальні ергономічні вимоги і вимоги безпеки.

[23] СанПіН 9-80 РБ 98. Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень.

[24] СН 9-86 РБ 98. Шум на робочих місцях. Гранично допустимі рівні.

[25] Михнюк Т.Ф. Охорона праці. / Т.Ф. Михнюк. - Мінськ: ІОЦ Мінфіну, 2007.

[26] СНБ 2.04-05-98. Природне і штучне освітлення.

[27] Семич В.П. Охорона праці при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах і іншої офісної техніки: Практ. посібник / В.П. Семич, А.В. Семич. - Мінськ: ЦОТЖ, 2001..

[28] Михнюк Т.Ф. Безпека життєдіяльності: Учеб. допомога. У 3 ч. Для студ. инж.-техн. спец. вузів / Т.Ф. Михнюк. - Мінськ: Дизайн ПРО, 1998..

[29] Рекомендації з проектування заземлення та занулення електроустановок і установок електрозв'язку. Блискавкозахист будівель. НМ-55-83. - М .: Управління Моспроект-1, 1983.

[30] Міжгалузева типова інструкція з охорони праці при роботі з персональними комп'ютерами. Затв. постановою Мінпраці та соцзахисту від 30.11.2004 №138.

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаУправління фінансовою діяльністю підприємства: аналіз та шляхи поліпшення (на прикладі УП "Проектбуд" ГО "біло")

Скачати 224.38 Kb.