• Список використаних джерел


 • Дата конвертації20.06.2017
  Розмір73.58 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 73.58 Kb.

  Управління фінансовою діяльністю підприємства

  lign = "left"> -

  -

  -

  1.3 Резервний фонд

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.4 Додатковий фонд

  128067

  36,5

  122375

  40,3

  257894

  72,1

  -5692

  3,8

  95,6

  135519

  31,8

  210,7

  1.5 Прибуток (збиток) звітного року

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.6 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  376

  0,1

  12202

  4,0

  14315

  4,0

  11826

  3,9

  3245

  2113

  0,0

  117,3

  1.7 Цільове фінансу-вання

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.8 Доходи майбутніх періодів

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2. Зобов'язання

  220710

  62,8

  166797

  55,0

  83464

  23,3

  -53913

  -7,8

  75,6

  -83333

  -31,7

  50,0

  2.1 Довгострокові кредити і позики

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.2 Короткострокові кредити і позики

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.3 Кредиторська заборгованість

  220710

  62,8

  166797

  55,0

  83464

  23,3

  -53913

  -7,8

  75,6

  -83333

  -31,7

  50,0

  2.3.1 перед поставщі-ками та підрядниками

  722

  0,2

  2511

  0,8

  -

  -

  1789

  0,6

  347,8

  -2511

  -0,8

  0

  2.3.2 перед покупате-лями і замовниками

  29460

  8,4

  84053

  27,7

  -

  -

  54593

  19,3

  285,3

  -84053

  -27,7

  0

  2.3.3 по оплаті праці

  2762

  0,8

  12844

  4,2

  2435

  0,7

  10082

  3,4

  465,0

  -10409

  -3,5

  19,0

  2.3.4 по іншим расчё-там з персоналом

  52452

  14,9

  10636

  3,6

  80312

  22,4

  -41816

  -11,3

  20,3

  69676

  18,8

  755,1

  2.3.5 по податках і збі-рам

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.3.6 по соціальному страхуванню і забез-ню

  +1096

  0,3

  1528

  0,5

  717

  0,2

  432

  0,2

  139,4

  -811

  -0,3

  46,9

  2.3.7 перед іншими кредиторами

  134218

  38,2

  55225

  18,2

  -

  -

  -78993

  -20,0

  41,1

  -55225

  -18,2

  0

  2.4 Заборгованість перед засновниками

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.5 Резерви стоячи перед-ють витрат

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.6 Інші види зобов'язань

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  БАЛАНС

  351250

  100

  303471

  100

  357770

  100

  -47779

  -

  86,4

  54299

  -

  117,9

  Оцінка структури джерел формування капіталу проводиться як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації. Зовнішні джерела оцінюють зміну частки власних коштів у загальній сумі джерел з точки зору фінансового ризику при укладанні угод. Внутрішній аналіз пов'язаний з оцінкою альтернатив варіантів фінансування діяльності підприємства.

  Для вивчення процесу формування та зміни пасивів підприємства необхідний порівняльний аналіз джерел і засобів підприємства за різними напрямками. Порівняння активів і пасивів підприємства дозволяє зробити висновок про ефективність фінансової політики за досліджуваний період.

  При аналізі джерел формування необоротних активів виходять з того, що це, як правило, довгострокові кредити і позики, і власні джерела. Причому повинен дотримуватися принцип цільового призначення, тобто покриття певних активів здійснюється певними джерелами.

  Проаналізуємо джерела формування необоротних активів (таблиця 4.3). Джерело інформації - форма №1 «Бухгалтерський баланс».

  З даних таблиці 4.3 слід, що в 2006 і 2007 роках формування необоротних активів тільки на половину здійснювалося за рахунок власних коштів підприємства: 130540 тис. Руб. в 2006 році і 136 674 тис. руб. в 2007 році. Інша частина необоротних активів формувалася за рахунок залучених коштів. Негативним фактором в даній структурі є використання короткострокових зобов'язань на покриття необоротних активів: 40884 тис. Руб. в 2006 році і 60181 тис. руб. в 2007 році. Причому спостерігається збільшення цього показника в динаміці.

  У 2008 році необоротні активи підприємства повністю формувалися за рахунок власних коштів підприємства, що є позитивною динамікою в розвитку підприємства і робить його більш фінансово незалежним.

  Таблиця 4.3 - Аналіз джерел формування необоротних активів, тис. Руб.

  Необоротні активи

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Зраді-ня 2007 ДО 2006

  Зраді-ня 2008 До 2007

  Джерела покриття необоротних активів

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Зраді-ня 2007 ДО 2006

  Зраді-ня 2008 До 2007

  1. Необоротні активи

  310366

  252080

  262274

  -58286

  10194

  1. довгостроковий-ні зобо-тва

  134218

  55225

  0

  -78993

  -55225

  1.1 Основні засоби

  310366

  252080

  262274

  -58286

  10194

  2. Капітал і резерви (плюс резерви представлення-тоящіх витрат)

  130540

  136674

  274306

  6134

  137632

  1.2 нематеріальний-ні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  2.1 Істользуе-мі на покриття-тя внеоборот-них активів

  130540

  136674

  262274

  6134

  125600

  1.3 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  -

  -

  -

  -

  -

  2.2 Используе-мі на покриття-тя оборотних активів (стр.2-
  - стр.2.1)

  0

  0

  12032

  0

  12032

  1.4 Вкладення у необоротні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  3. Краткосроч-ні зобо-тва

  86492

  111572

  83464

  25080

  -28108

  1.5 Інші необоротні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  3.1 Коротко-термінові зо-зательства, використовувані на покриття необоротних активів

  45608

  60181

  0

  14573

  -60181

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3.2 Коротко-термінові зо-зательства, використовувані на формирова-ня оборотних активів

  40884

  51391

  83464

  10507

  32072

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4. Разом: стр.1 +
  + Стр.2.1 +
  + стр.3.1

  310366

  252080

  262274

  -58286

  10194

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5. Влас-ний капітал, що використовується на покриття оборотних активів (стор.2 -
  - стр.2.1)

  0

  0

  12032

  0

  12032

  Капітал і резерви (плюс резерви майбутніх витрат) (стор. 2 табл. 4.3) визначається як сума капіталу і резервів (стор. 1 табл. 4.2) і резервів майбутніх витрат (стор. 2.5 табл. 4.2).

  Капітал і резерви (плюс резерви майбутніх витрат), що використовуються на покриття необоротних активів (стор. 2.1 табл. 4.3) визначається як різниця необоротних активів (стор. 1 табл. 4.3) і довгострокових зобов'язань (стор. 1 табл. 4.3); але не більше суми капіталу і резервів (плюс резервів майбутніх витрат).

  Короткострокові зобов'язання, що використовуються на покриття необоротних активів (стор. 3.1 табл. 4.3) визначається як різниця необоротних активів (стор. 1 табл. 4.3) і довгострокових зобов'язань (стор. 1 табл. 4.3) за мінусом капіталу і резервів, які використовуються на покриття необоротних активів (стор. 2.1 табл. 4.3).

  Аналогічно основного капіталу досліджуються джерела формування оборотного капіталу. Проаналізуємо джерела формування оборотних активів (таблиця 4.4). Джерело інформації - форма №1 «Бухгалтерський баланс».

  Оборотні кошти в 2006 і 2007 роках повністю формуються за рахунок позикових коштів підприємства. У 2008 році оборотні активи вже формуються за рахунок позикових і за рахунок власних коштів підприємства: 83464 тис. Руб. і 12032 тис. руб. відповідно. Велика частина оборотного капіталу сформована за рахунок позикових коштів.

  Бажано, щоб поточні активи наполовину були сформовані за рахунок власного, на половину - за рахунок позикового капіталу. Тоді забезпечується гарантія погашення зовнішнього боргу.

  Залежно від джерел формування загальну суму поточних активів (оборотного капіталу) прийнято ділити на дві частини: а) змінну (створена за рахунок короткострокових зобов'язань підприємства); б) постійну (утворюється за рахунок перманентного капіталу - власний і довгостроковий позиковий). Недолік власного оборотного капіталу призводить до збільшення змінної і зменшення постійної частини поточних активів, що також свідчить про посилення фінансової залежності підприємства і нестійкості його положення.

  Проаналізуємо фінансову стійкість і платоспроможність організації.

  Розрахуємо показники ліквідності (таблиця 4.5). Джерело інформації - форма №1 «Бухгалтерський баланс».

  Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість організації власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань організації, тобто чи достатньо обігових коштів у організації, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань.

  Таблиця 4.4 - Аналіз джерел формування оборотних активів, тис. Руб.

  Оборотні активи

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Зраді-ня 2007 ДО 2006

  Зраді-ня 2008 До 2007

  Джерела покриття оборотних активів

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Зраді-ня 2007 ДО 2006

  Зраді-ня 2008 До 2007

  1. Оборотні активи

  40884

  51391

  95496

  10507

  44105

  1. Капітал і резерви (плюс резерви перед- стоять витрат)

  130540

  136674

  274306

  6134

  137632

  в тому числі:

  1.1 Запаси і витрати

  16178

  21511

  36695

  5333

  15184

  1.1 Используе-мі на покриття-тя внеоборот-них активів (табл.4.3)

  130540

  136674

  262274

  6134

  125600

  1.1.1 Сировина, мате-ріали та інші активи

  3431

  8413

  23785

  4982

  15372

  1.2 Используе-мі на покриття-тя оборотних активів (табл.4.3)

  0

  0

  12032

  0

  12032

  1.1.2 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

  -

  -

  -

  -

  -

  2. Краткосроч-ні обязатель-ства

  86492

  111572

  83464

  25080

  -28108

  1.1.3 незавершеного-ве виробництво і напівфабрикати

  -

  -

  -

  -

  -

  2.1 Коротко-термінові зо-зательства, використовувані на покриття необоротних активів

  45608

  60181

  0

  14573

  -60181

  1.1.4 Витрати на реалізацію

  -

  -

  -

  -

  -

  2.2 Коротко-термінові зо-зательства, використовувані на формирова-ніес оборот-них активів

  40884

  51391

  83464

  10507

  32073

  1.1.5 Готова про-дукція і товари для реалізації

  -

  -

  -

  -

  -

  3. Разом (стр.1.2 + ряд.2.2)

  40884

  51391

  95496

  10507

  44105

  1.1.6 Товари відвантажені

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.1.7 Виконані етапи по незавершені капітальні-шённим робіт

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.1.8 Витрати бу-дущіх періодів

  12747

  13098

  12910

  351

  -188

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.1.9 Інші запаси і витрати

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.2 Податки по придбаним цінностям

  20820

  9469

  -

  -11351

  -9469

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.3 Дебіторська заборгованість

  1544

  3234

  43056

  1690

  39822

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.4 Розрахунки з засновниками

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.5 Грошові кошти

  2342

  17177

  15745

  14835

  -1432

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.6 Фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.7 Інші обо-ротні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Він розраховується як відношення оборотних активів підприємства до зобов'язань організації (за вирахуванням резервів майбутніх витрат). Згідно з Інструкцією, для транспортних підприємств До 1? 1,15.

  (4.1)

  Таблиця 4.5 - Аналіз показників ліквідності ЧУПТП «Універсал», тис. Руб.

  показники

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Зраді-ня 2007 ДО 2006

  Зраді-ня 2008 До 2007

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1 Оборотні активи

  40884

  51391

  95496

  10507

  44105

  2 Грошові кошти

  2342

  17177

  15745

  14835

  -1432

  3 Фінансові вкладений-ня

  -

  -

  -

  -

  -

  4 Дебіторська заборго-ваність

  1544

  3234

  43056

  1690

  39822

  5 Зобов'язання (без резервів майбутніх витрат)

  220710

  166797

  83464

  -53913

  -83333

  6 Довгострокові кре-Діти і позики

  -

  -

  -

  -

  -

  7 Короткострокові зо-зательства

  220710

  166797

  83464

  -53913

  -83333

  8 Показники ліквідності

  8.1 Коефіцієнт теку-щей ліквідності

  0,19

  0,31

  1,14

  0,12

  0,83

  8.2 Коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності

  0,02

  0,12

  0,70

  0,1

  0,58

  8.3 Коефіцієнт абсо-лютні ліквідності

  0,01

  0,10

  0,19

  0,09

  0,09

  8.4 Частка грошових коштів і фінансових вкладень в оборотних активах

  0,06

  0,33

  0,16

  0,27

  -0,17

  К1 2006 = 40884/220710 = 0,19

  К1 2007 = 51391/166797 = 0,31

  К1 2008 = 95496/83464 = 1,14

  У 2006 і 2007 роках коефіцієнт поточної ліквідності значно нижче нормативного, що говорить про те, що у підприємства недостатньо оборотних активів для погашення своєї заборгованості. Це свідчить про фінансову нестійкості і неплатоспроможності підприємства. У 2008 році цей коефіцієнт збільшився на 0,83 і майже дорівнює нормативному по галузі, що говорить про поліпшення платоспроможності підприємства.

  Коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності показує прогнозовані платіжні можливості організації за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Визначається як відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів (грошові кошти, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення) до зобов'язань організації (за вирахуванням резервів майбутніх витрат).

  (4.2)

  До кл 2006 = (2342 + 0 + 1544) / 220710 = 0,02

  До кл 2007 = (17177 + 0 + 3234) / 166797 = 0,12

  До кл 2008 = (15745 + 0 + 43056) / 83464 = 0,70

  Розрахунок показав, в 2006 і 2007 роках коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності був значно нижче оптимального значення цього показника (оптимальне значення коефіцієнта 0,7 - 0,8). Це свідчить про неплатоспроможність, тобто нездатності підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями. В динаміці коефіцієнт збільшується.

  У 2008 році коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності дорівнює 0,7, тобто підприємство є платоспроможним. Простежується позитивна динаміка в розвитку підприємства.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом. Характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу. Розраховується як відношення абсолютно ліквідної частини оборотних коштів (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення) до зобов'язань організації (за вирахуванням резервів майбутніх витрат).

  (4.3)

  До ал 2006 = (2342 + 0) / 220710 = 0,01

  До ал 2007 = (17177 + 0) / 166797 = 0,10

  До ал 2008 = (15745 + 0) / 83464 = 0,19

  Достатнім вважається значення цього показника 0,20. У 2008 році коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,19, що максимально наближене до достатнього значенням. У 2006 і 2007 роках, як і по попередніх показників, спостерігається стійка неплатоспроможність підприємства. В динаміці показник збільшується.

  Частка грошових коштів і фінансових вкладень розраховується як відношення абсолютно ліквідної частини оборотних коштів (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення) до загальної суми оборотних активів підприємства:

  (4.4)

  Так 2006 = (2342 + 0) / 40884 = 0,06

  Так 2007 = (17177 + 0) / 51391 = 0,33

  Так 2008 = (15745 + 0) / 95496 = 0,16

  У 2007 році в порівнянні з 2006 роком частка абсолютно ліквідної частини оборотних коштів збільшилася на 0,27. Однак в 2008 році вона знизилася на 0,17, що негативно позначилося на структурі балансу підприємства.

  Дамо оцінку платоспроможності і стійкості фінансового стану організації (таблиця 4.6).

  Нормативи коефіцієнтів в залежності від галузевої (подотраслевом) приналежності організації представлені в Інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності від 14.05.2004 р № 81/128/65 (зі змінами та доповненнями від 08.05.2008 р № 79/99/50).

  Таблиця 4.6 - Оцінка критеріїв незадовільне структури бухгалтерського балансу організації

  найменування показника

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Норматив коефіцієнта для транспортної галузі

  1

  2

  3

  4

  5

  1 Коефіцієнт поточної ліквідності

  К1

  0,19

  0,31

  1,14

  До 1? 1,15

  2 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  К2

  -4,40

  -2,25

  0,13

  До 2? 0,15

  3 Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами

  К3

  0,63

  0,55

  0,23

  До 3? 0,85

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення суми «Капіталу і резервів підприємства» і «Резервів майбутніх витрат» за вирахуванням «Необоротні активи підприємства» до суми «Оборотних активів підприємства»:

  (4.5)

  К2 2006 = (130540 + 0 - 310366) / 40884 = - 4,40

  К2 2007 = (136674 + 0 - 252080) / 51391 = - 2,25

  К2 2008 = (274306 + 0 - 262274) / 95496 = 0,13

  Позитивне значення цього коефіцієнта спостерігається тільки в 2008 році, але воно є нижче нормативу по транспортній галузі. Це говорить про недостатність власних оборотних коштів підприємства на протязі всього аналізованого періоду.

  Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами характеризує здатність організації розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями після реалізації активів. Він розраховується як відношення всіх зобов'язань організації, за винятком резервів майбутніх витрат, до загальної вартості активів:

  (4.6)

  К3 2006 = (220710 - 0) / 351250 = 0,63

  К3 2007 = (166797 - 0) / 303471 = 0,55

  К3 2008 = (83464 - 0) / 357770 = 0,23

  Протягом всього аналізованого періоду значення даного коефіцієнта нижче нормативного, що говорить про задовільності структури балансу. В динаміці коефіцієнт знижується, що позитивно позначається на платоспроможності підприємства.

  На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що в 2006 і 2007 роках підприємство було неплатоспроможним, структура балансу була незадовільною. У 2008 році розраховані показники близькі до нормативних, що свідчить про вдосконалення структури балансу підприємства і підвищенні його платоспроможності.

  Визначимо показники ділової активності. Дамо оцінку ефективності використання майна організації (таблиця 4.7). Джерело інформації - форма №1 «Бухгалтерський баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати».

  Фінансові показники (коефіцієнти) представляють собою відносні показники фінансового стану організації. Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності.

  Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового становища організації, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність організації. Крім того, збільшення швидкості обороту відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу організації.

  Капітал підприємства знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при незмінній сумі капіталу, а, отже, більше буде і сума прибутку. Якщо ж виробництво і реалізація продукції є збитковими, то прискорення оборотності веде до ще більшого погіршення фінансового стану підприємства.

  Тому підприємство повинно прагнути не тільки до прискорення оборотності, а й одночасно до його максимальної віддачі, яка відбивається в збільшенні суми прибутку, що припадає на 1 карбованець вкладеного капіталу. Отже, для оцінки ефективності використання капіталу застосовується показник його рентабельності або віддачі, як відношення суми прибутку до середньорічної суми сукупного капіталу (основного або оборотного).

  Таблиця 4.7 - Аналіз показників ділової активності

  показники

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Зраді-ня 2007 ДО 2006

  Зраді-ня 2008 До 2007

  1 Виручка від реалізації продукції (за мінусом податків), тис. Руб.

  234586

  367811

  596579

  133225

  228768

  2 Собівартість реалізованої продукції, тис. Руб.

  226900

  346853

  566644

  119953

  219791

  3 Середньорічна вартість внеоб-ротних активів, тис. Руб.

  219158

  двісті вісімдесят одна тисяча двісті двадцять-три

  257177

  62065

  -24046

  4 Середньорічна вартість оборот-них активів, тис. Руб.

  56735,5

  46137,5

  73443,5

  -10598

  27306

  5 Середньорічна величина дебіторс-кою заборгованості, тис. Руб.

  27865

  2389

  23145

  -25486

  20756

  6 Середньорічна вартість активів, тис. Руб.

  275893,5

  327360,5

  330620,5

  51467

  3260

  7 Тривалість одного оборо-та необоротних активів, днів

  (Стр.3 х 360 / стр.1)

  336,3

  275,3

  155,19

  -61

  -120,11

  8 Тривалість одного оборо-та оборотних активів, днів

  (Стор.4 х 360 / стр.1)

  87,1

  45,2

  44,3

  -41,9

  -0,9

  9 Період розрахунку з дебіторами, днів

  (Стор.5 х 360 / стр.1)

  42,8

  2,3

  14,0

  -40,5

  11,7

  10 Рентабельність реалізованої продукції,%

  (Пр реал (Ф №2) / стор.2 х 100)

  3,4

  6,0

  5,3

  2,6

  -0,7

  11 Рентабельність оборотних акти-вов,%

  (Пр реал (Ф №2) / стр.4 х 100)

  13,5

  45,4

  40,8

  31,9

  -4,6

  12 Рентабельність сукупних активів,%

  чистий (Ф №2) / стр.6 х 100)

  0,7

  3,6

  0,6

  2,9

  -3

  Для визначення середньорічної вартості активів (необоротних активів, оборотних активів, дебіторської заборгованості) можна прийняти середнє арифметичне їх вартості на початок і на кінець звітного року.

  ВА ср г 2006 = (127950 + 310366) / 2 = 219158 тис. Руб.

  ВА ср г 2007 = (310366 + 252080) / 2 = 281223 тис. Руб.

  ВА ср г 2008 = (252080 + 262274) / 2 = 257177 тис. Руб.

  ОА ср г 2006 = (72587 + 40884) / 2 = 56735,5 тис. Руб.

  ОА ср г 2007 = (40884 + 51391) / 2 = 46137,5 тис. Руб.

  ОА ср г 2008 = (51391 + 95496) / 2 = 73443,5 тис. Руб.

  ДЗ ср г 2006 = (54186 + 1544) / 2 = 27865 тис. Руб.

  ДЗ ср г 2007 = (1544 + 3234) / 2 = 2389 тис. Руб.

  ДЗ ср р 2008 = (3234 + 43056) / 2 = 23145 тис. Руб.

  А ср г 2006 = (200537 + 351250) / 2 = 275893,5 тис. Руб.

  А ср г 2007 = (351250 + 303471) / 2 = 327360,5 тис. Руб.

  А ср г 2008 = (303471 + 357770) / 2 = 330620,5 тис. Руб.

  Протягом усього досліджуваного періоду спостерігається зниження одного обороту необоротних і оборотних активів, що говорить про те, оборот оборотних і необоротних активів відбувається швидше, тобто ці активи підприємства стали швидше перетворюються в гроші, ніж в попередньому році. Також значно зменшився період розрахунків з дебіторами у порівнянні з 2006 роком, що також позитивно впливає на розвиток підприємства.

  Негативним фактором є дуже низька рентабельність вантажоперевезень і активів ЧУПТП «Універсал».Рентабельність послуг, що надаються за перевезення вантажів значно збільшилася в порівнянні з базовим 2006 роком.

  ЧУПТП «Універсал» слід прагнути до зниження собівартості послуг, що надаються шляхом зниження витрат на паливо (підтримка хорошого технічного стану транспорту, використання якісного палива), зниження витрат на придбані запчастини (зменшення транспортних витрат при укладанні контракту з місцевими постачальниками), вибір більш раціональних маршрутів, вимагають менших витрат часу і праці, тобто використовувати мають резерви підвищення рентабельності.

  Чим повільніше обертаються кошти, тим менше продукції виробляє і продає організація при тій же сумі капіталу. Таким чином, основним ефектом прискорення оборотності є збільшення продажів без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, тому що після завершення обороту капітал повертається з приростом у вигляді прибутку, прискорення оборотності приводить до збільшення прибутку. З іншого боку, чим нижче швидкість обороту активів, перш за все поточних (оборотних), тим більша потреба у фінансуванні. Зовнішнє фінансування є дорогим і має певні обмежувальні умови. Власні джерела збільшення капіталу обмежені, в першу чергу, можливістю отримання необхідно прибутку. Таким чином, керуючи оборотністю активів, організація отримує можливість у меншій мірі залежати від зовнішніх джерел коштів і підвищити свою ліквідність.

  Тривалість перебування коштів в обороті визначається сукупним впливом низки різноспрямованих зовнішніх і внутрішніх факторів. До числа перших слід віднести сферу діяльності підприємства, галузеву приналежність, масштаби підприємства і ряд інших. Не менше вплив на оборотність активів надає економічна ситуація в країні, що склалася система безготівкових розрахунків та пов'язані з нею умови господарювання підприємств. Так, інфляційні процеси, відсутність налагоджених господарських зв'язків з постачальниками і покупцями призводять до вимушеного накопичення запасів, значно уповільнює процес обороту коштів. Однак слід підкреслити, що період перебування коштів в обороті в значній мірі визначається внутрішніми умовами діяльності організації, і в першу чергу ефективністю стратегії управління його активами (або її відсутністю).

  Розрахуємо показники фінансової стійкості організації (таблиця 4.8). Джерело інформації - форма №1 «Бухгалтерський баланс».

  Одна з найважливіших характеристик фінансового стану організації - стабільність діяльності в довгостроковій перспективі. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою організації, ступенем її залежності від кредиторів і інвесторів.

  Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризується співвідношенням власних і позикових коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників, комплексний розгляд яких дає об'єктивну оцінку ступеня фінансової стійкості організації.

  Таблиця 4.8 - Аналіз фінансової стійкості

  показники

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Зраді-ня 2007 ДО 2006

  Зраді-ня 2008 До 2007

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Необоротні активи

  310366

  252080

  262274

  -58286

  10194

  Капітал та резерви

  130540

  136674

  274306

  6134

  137632

  Резерви майбутніх витрат

  0

  0

  0

  0

  0

  зобов'язання

  220710

  166797

  83464

  -53913

  -83333

  Довгострокові кредити і позики

  0

  0

  0

  0

  0

  Короткострокові кредити і позики

  0

  0

  0

  0

  0

  Кредиторська заборгованість

  220710

  166797

  83464

  -53913

  -83333

  Дебіторська заборгованість

  1544

  3234

  43056

  1690

  39822

  Валюта балансу

  351250

  303471

  357770

  -47779

  54299

  1. Коефіцієнт автономії (власності)

  0,37

  0,45

  0,77

  0,08

  0,32

  2. Коефіцієнт позикових коштів (залежності)

  0,63

  0,55

  0,23

  -0,08

  -0,32

  3. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  1,69

  1,22

  0,30

  -0,47

  -0,92

  4. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

  0

  0

  0

  0

  0

  5. Коефіцієнт маневреності власних коштів

  -1,38

  -0,84

  0,04

  0,54

  0,88

  6. Частка дебіторської заборгованості в валюті балансу

  0,004

  0,011

  0,120

  0,007

  0,109

  Коефіцієнт автономії характеризує частку власного капіталу організації в загальній сумі коштів організації, і відображає ступінь незалежності організації від позикових коштів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійка, стабільна і незалежна від зовнішніх кредиторів організація. Збільшення цього коефіцієнта повинно здійснюватися переважно за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні організації. Розраховується як відношення суми «Капіталу і резервів» і «Резервів майбутніх витрат» до «Валюті балансу». До а? 0,5.

  (4.7)

  Ка 2006 = (130540 + 0) / 351250 = 0,37

  Ка 2007 = (136674 + 0) / 303471 = 0,45

  Ка 2008 = (274306 + 0) / 357770 = 0,77

  У 2006 і 2007 роках коефіцієнт автономії нижче 0,5, що говорить про фінансову залежність підприємства.В динаміці цей коефіцієнт збільшується, що говорить про зменшення фінансового ризику.

  У 2008 році коефіцієнт автономії склав 0,77, що говорить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів.

  Коефіцієнт позикових коштів (залежності) характеризує частку зобов'язань у загальній сумі коштів, розраховується як відношення різниці «Зобов'язань» і «Резервів майбутніх витрат» до «Валюті балансу»:

  (4.8)

  Кз 2006 = (220710 - 0) / 351250 = 0,63

  Кз 2007 = (166797 - 0) / 303471 = 0,55

  Кз 2008 = (83464 - 0) / 357770 = 0,23

  Чим нижче значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від зовнішніх кредиторів підприємство.

  Протягом аналізованого періоду простежується стійка тенденція до зниження коефіцієнта залежності, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів показує, скільки позикових коштів залучає організація на один рубль вкладених в активи власних коштів. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів визначає залежність підприємства від зовнішніх запозичень. Чим більше значення цього показника, тим вище ступінь ризику кредиторів. Визначається як відношення різниці «Зобов'язань» і «Резервів майбутніх витрат» до суми «Капіталу і резервів» і «Резервів майбутніх витрат»:

  (4.9)

  До з / с 2006 = (220710 - 0) / (130540 + 0) = 1,69

  До з / з 2007 = (166797 - 0) / (136674 + 0) = 1,22

  До з / з 2008 = (83464 - 0) / (274306 + 0) = 0,30

  Розрахований показник говорить про те, що в 2006 і 2007 роках на 1 рубль власних коштів залучалося 1,69 і 1,22 рубля позикових коштів відповідно, тобто позикових коштів в активах підприємства було більше, ніж власних. Підприємство мало сильну залежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У 2008 році на 1 рубль власних коштів залучалося тільки 30 копійок позикових. Тобто підприємство мало більше власних коштів, ніж позикових, що говорить про фінансову стійкість і незалежність підприємства. Зменшення показника в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про збільшення фінансової стійкості.

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів показує частку залучення довгострокових кредитів і позик для фінансування активів поряд із власними засобами. Зростання даного показника негативно впливає, як на рівень окремих показників, так і в цілому на ефективність господарської діяльності організації. Розраховується як відношення «Довгострокових кредитів і позик» до різниці «Валюти балансу» і «Довгострокових кредитів і позик»:

  (4.10)

  Цей показник по ЧУПТП «Універсал» дорівнює 0 як протягом досліджуваного періоду, тому що у підприємства немає довгострокових кредитів і позик, що позитивно впливає на ефективність господарської діяльності підприємства в цілому.

  Коефіцієнт маневреності власних коштів показує здатність організації підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел. Розраховується як відношення різниці «Капіталу і резервів» і «Необоротні активи» до суми «Капіталу і резервів» і «Резервів майбутніх витрат»:

  (4.11)

  Км 2006 = (130540 - 310366) / (130540 + 0) = -1,38

  Км 2007 = (136674 - 252080) / (136674 + 0) = -0,84

  Км 2008 = (274306 - 262274) / (274306 + 0) = 0,04

  В динаміці коефіцієнт маневреності власних коштів збільшується, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства, тобто можливість фінансового маневру в підприємства підвищується.

  Частка дебіторської заборгованості в валюті балансу показує питому вагу дебіторської заборгованості у валюті балансу.

  (4.12)

  До деб 2006 = 1544/351250 = 0,004

  До деб 2007 = 3234/303471 = 0,011

  До деб 2008 = 43056/357770 = 0,120

  Частка дебіторської заборгованості в валюті балансу незначна. Однак збільшення цього показника чинить негативний вплив на ефективність господарської діяльності організації.

  З розрахованих вище коефіцієнтів видно, що в 2006 і 2007 роках підприємство було неплатоспроможним з низьким рівнем фінансової стійкості. До формування необоротних активів були залучені позикові кошти, оборотні активи формувалися тільки за рахунок позикових коштів (коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має негативне значення). Високий ступінь залежності від зовнішніх кредиторів (коефіцієнт маневреності має від'ємне значення). Дуже низький рівень ліквідності активів підприємства, а також рентабельності сукупних активів і послуг, що надаються. Також негативним фактором діяльності організації є велика тривалість одного обороту необоротних і оборотних активів.

  У 2008 році ситуація докорінно змінилася, підприємство визнається платоспроможним і фінансово стійким. Формування необоротних активів відбувається тільки за рахунок власних коштів підприємства, частина оборотних активів також формується за рахунок власних коштів. Знижується кількість залучених (позикових) коштів, зменшується залежність підприємства від зовнішніх кредиторів і інвесторів, підвищується рівень маневреності підприємства. Знижується тривалість одного обороту активів як оборотних, так і необоротних. Негативним фактором є збільшення частки дебіторської заборгованості. Підприємство повинно своєчасно проводити розрахунки з дебіторами, з метою зниження тривалості обороту активів і збільшення прибутку підприємства.

  Перевіримо дотримання «золотого правила бізнесу» на ЧУПТП «Універсал» (таблиця 4.9). «Золоте правило економіки підприємства»:
  Тчп> Тв> Та> 100 - це означає:

  1. Прибуток збільшується більш високими темпами, ніж виручка від надання послуг, що свідчить про відносне зниження витрат;

  2. Обсяг наданих послуг зростає більш високими темпами, ніж активи підприємства, тобто ресурси використовуються більш ефективно;

  3. Економічний потенціал підприємства зростає в порівнянні з попереднім періодом.

  Таблиця 4.9 - Виконання «золотого правила бізнесу»

  показники

  роки

  Темпи динаміки,%

  2006

  2007

  2008

  2007 ДО 2006

  2008 До 2007

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Активи, тис. Руб.

  275893,5

  327360,5

  330620,5

  118,7

  101,0

  Виручка від надання послуг, тис. Руб.

  234586

  367811

  596579

  156,8

  162,2

  Чистий прибуток, тис. Руб.

  2029

  11826

  2113

  582,8

  17,9

  Виконання золотого правила

  Х

  Х

  Х

  +

  -

  У даній організації за аналізований період «золоте правило економіки підприємства» виконувалося тільки в 2007 році. У 2008 році це правило не виконувалося, тому що Тчп <Тв (економічний потенціал підприємства падає).

  висновок

  В процесі проходження переддипломної практики було проведено вивчення історії розвитку, техніко-економічних показників діяльності ЧУПТП «Універсал», його інноваційної та інвестиційної активності, детальне вивчення фінансової діяльності підприємства.

  Було виявлено, що інноваційна та інвестиційна діяльність на ЧУПТП «Універсал" не ведеться в силу специфіки діяльності підприємства і її розмірів.

  Всі функції фінансового аналізу, фінансового планування та прогнозування, а також управління фінансами покладені на керівника.

  При аналізі прибутку організації було виявлено, що більшу частину прибутку становить прибуток від надання послуг (від основної діяльності), що безсумнівно є позитивним фактором. Однак в 2008 році велике негативний вплив на прибуток організації надав збиток від операційних доходів і витрат в розмірі 25 млн. Руб.

  Позитивними тенденціями в розвитку підприємства є збільшення прибутку з 1 перевезення, зниження відсотка порожнього пробігу, збільшення коефіцієнта використання вантажопідйомності і коефіцієнта використання пробігу.

  У загальній сумі капіталу підприємства найбільша питома вага припадає на необоротні активи, що обумовлюється специфікою діяльності організації. При аналізі пасиву була виявлена ​​стійка тенденція до збільшення власних коштів ЧУПТП «Універсал» та скорочення позикових. Так якщо в 2006 році питома вага власних коштів становив лише 37,2%, то в 2008 році питома вага власних коштів склав уже 76,7%. Це говорить про підвищення фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

  Фінансовий стан підприємства виступає як результат багатьох дії самого підприємства, а також не залежать безпосередньо від нього факторів.Тому оцінка даного багатогранного явища проводиться за допомогою цілісної системи різноманітних показників і коефіцієнтів.

  Ліквідність підприємства - здатність перетворювати свої активи в гроші для здійснення всіх необхідних платежів у міру настання їх строку. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. Для аналізу ліквідності ЧУПТП «Універсал» були розраховані наступні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт критичної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, частка грошових коштів і фінансових вкладень в оборотних активах, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами. Розрахунок даних коефіцієнтів показав, що в 2008 році ці показники відповідають або наближені до нормативних, тобто воно в стані найближчим часом погасити свої короткострокові зобов'язання; тоді як в 2006 і 2007 роках ці показники значно нижчі за нормативні, що говорить про нездатність організації своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

  На підставі проведених розрахунків коефіцієнтів поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними засобами, забезпеченості фінансових зобов'язань активами можна зробити висновок про те, що в 2006 і 2007 роках підприємство було неплатоспроможним, структура балансу була незадовільною. У 2008 році розраховані показники близькі до нормативних, що свідчить про вдосконалення структури балансу підприємства і підвищенні його платоспроможності.

  Аналіз ділової активності дозволяє виявити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства. Проведений аналіз показав, що підприємству ЧУПТП «Універсал» необхідно вживати заходів щодо скорочення періоду розрахунків з дебіторами, необхідно зменшувати фінансовий цикл, щоб збільшити прибуток і зменшити потребу в залученні зовнішніх джерел фінансування. Тривалість одного обороту як оборотних, так і необоротних активів підприємства знижується в динаміці, що є позитивним фактором у розвитку організації.

  Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз рентабельності активів ЧУПТП «Універсал» показав, що активи підприємства не генерують дохід. Необхідне підвищення ефективності використання майна, або доцільно ліквідувати його частина. Рентабельність послуг підприємства дуже низька, тому необхідно вживати заходів щодо збільшення цього показника, в основному, за рахунок зниження собівартості: скорочення витрат на паливо шляхом визначення оптимальних місць заправки з урахуванням різної вартості палива в країнах, а також дозволеного ввезення і вивезення палива в країну або з країни; скорочення витрат на «добові» і «квартирні» шляхом нормування часу виконання рейсу і виплати «добових» і «квартирних» відповідно до цим часом; скорочення витрат на дорожні збори за рахунок вибору альтернативного маршруту щоб уникнути пробігу по даній території.

  Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами. Вона забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства і сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Для аналізу фінансової стійкості ЧУПТП «Універсал» були розраховані наступні показники: коефіцієнт автономії, коефіцієнт позикових коштів, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт маневреності власних коштів, частка дебіторської заборгованості в валюті балансу. У 2006 і 2007 роках спостерігається сильна залежність підприємства від зовнішніх кредиторів і інвесторів, підприємство було фінансово нестійким. До формування необоротних активів залучалися позикові кошти, а оборотні активи повністю були сформовані за рахунок позикових коштів. Однак за всіма розрахованими показниками простежується позитивна динаміка.

  У 2008 році підприємство є фінансово стійким. Це говорить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів і інвесторів, зниження фінансового ризику, збільшенні можливості фінансового маневру підприємства.

  Аналіз стійкості фінансового стану на ту або іншу дату дозволяє відповісти на питання: наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передує цій даті. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідало вимогам ринку і відповідало потребам розвитку підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а надлишкова - перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.

  Підприємству необхідно зайнятися пошуком внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості надаваних послуг і досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання потенціалу транспортних засобів (пробіг і вантажопідйомність), скорочення тривалості перевезень, зниження їх собівартості, раціонального використання трудових і фінансових ресурсів, скорочення простоїв, в т. ч. під навантаження і розвантаження. Необхідно своєчасно проводити розрахунки з дебіторами. Все це дозволить збільшити прибуток, отримати власний оборотний капітал і досягти більш оптимальної фінансової структури балансу та фінансової стійкості.

  Список використаних джерел

  1. Басовский Л.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник - М .: ИНФРА-М, 2009. - 240 с.

  2. Гугеля А.В. Інноваційний менеджмент: Підручник. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К о», 2008. - 336 с.

  3. Єрмолович, Л.Л., Сівчик, Л.Г., Толкач, Г.В., Щітніково, І.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / За заг. ред. Л.Л. Єрмолович. - Мн .: Інтерпресссервіс; Екоперспектіва, 2005. - 576 с.

  4. Золотогоров В.Г. Інвестиційне проектування: Підручник / В.Г. Золотогоров. - Мн .: Книжковий Будинок, 2005. - 368 с.

  5. Ковальов, Л.Т. Фінансове становище підприємства: експрес-дослідження // Нова економічна газета. -2005. - №21. - С. 21-24.

  6. Кожарский, В.В. Аналіз бухгалтерського балансу // Планово-економічний отдел.- 2005.- №3-5. - С. 23-26.

  7. Кожарский, В.В. Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості // Планово-економічний відділ. - 2005.- №2. - С. 46-48.

  8. Постанова Міністерства Фінансів Республіки Білорусь, Міністерства Економіки Республіки Білорусь, Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь «Про затвердження інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності» від 14.05.2004 р № 81/128/65 (з змінами і доповненнями від 08.05.2008 N 79/99/50).

  9. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / Г.В. Савицька. - 6-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: Нове знання, 2001. - 704 с.

  10. Стражев, В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Н.А. Русак, В. І. Стражев, О.Ф. Моргун та ін .; За заг. ред. В.І. Стражева. - 4-е изд., Испр. і доп. - Мн .: Виш. шк., 1999. - 398 с.

  ...........