• Е н = 0,15;
 • До 2 - питомі капітальні вкладення у виробничі фонди після впровадження К2 = 1,52;
 • Визначаємо собівартість до впровадження за формулою
 • До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря 5 розряду = 21,111;
 • З пр. - коефіцієнт, що враховує накладні витрати, Спр. = 0,5 від розміру оплати праці персоналу.
 • Визначаємо собівартість після впровадження техніки
 • До пр = 1,5;


 • Дата конвертації26.07.2017
  Розмір174.78 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 174.78 Kb.

  Управління капіталом, вкладеним в майно підприємства

  коштів (надходження і вибуття), на кінець 2004 року первісна вартість основних засобів склала 200837 тисяч рублів. Надходження в цілому склало 10336 тис.руб., Вибуття - відповідно 3343 тис.руб. Найбільше рух майна спостерігалося по категорії машин і устаткування, яких надійшло на суму 9947 тис.руб і вибуло - 2750 тис.руб. (Таблиця 2.7).

  Таблиця 2.8 - Рух основних засобів депо за 2006 рік тисяч рублів

  найменування показника

  Залишок на початок року

  надійшло

  вибуло

  Залишок на кінець року

  будинки

  42193

  0

  679

  41514

  споруди

  69700

  43

  3627

  66116

  Машини та обладнання

  113434

  7401

  1124

  119711

  Транспортні засоби

  21651

  215

  11557

  10309

  Виробничий інвентар

  1566

  115

  78

  1603

  Всього основних засобів, в тому числі

  248544

  7774

  17065

  239253

  виробничі

  245131

  7774

  17065

  235840

  невиробничі

  3413

  0

  0

  3413

  У 2006 році вартість основних засобів на початок року становила 248544 тисяч рублів, в результаті надходження і вибуття, на кінець 2005 року первісна вартість основних фондів склала 239253 тисяч рублів. Найбільше вибуття спостерігалося по категорії транспортних засобів - 11557 тис.руб. (Таблиця 2.8). У 2007 році наявність на початок року основних засобів Кавказького локомотивного депо склало 284355 тисяч рублів, в результаті руху основних засобів, на кінець 2006 року первісна вартість основних засобів склала 282157 тисяч рублів. Машин і обладнання надійшло за досліджуваний рік на суму 9169 тис.руб. і вибуло - 8349 тис.руб. На кінець року основні засоби виробничого призначення склали 282157 тис.руб., Основних засобів невиробничого призначення в депо немає (таблиця 2.9).

  Таблиця 2.9 - Рух основних засобів депо за 2007 рік тисяч рублів

  найменування показника

  Залишок на початок року

  надійшло

  вибуло

  Залишок на кінець року

  будинки

  48753

  -

  2815

  45938

  споруди

  82039

  -

  121

  81918

  Машини та обладнання

  138053

  9169

  8349

  138873

  Транспортні засоби

  14112

  260

  249

  14123

  Виробничий інвентар

  1398

  195

  288

  1305

  Всього основних засобів, в тому числі

  284355

  9624

  11822

  282157

  виробничі

  280943

  9624

  8410

  282157

  невиробничі

  3412

  -

  3412

  -

  Малюнок 2.10 - Зміна вартості основних засобів депо, тисяч рублів

  Збільшення первісної вартості основних фондів в 2007 році в порівнянні з 2004 роком на 40,5% і в порівнянні з 2006 роком на 17,9% пов'язано з переоценками основних фондів.

  Таблиця 2.10 - Структура основних засобів депо за 2005 рік тисяч рублів

  найменування показника

  залишок

  на кінець року

  Питома вага, відсотки

  Відсоток зносу,

  відсоток

  Нараховано амортизації за весь період

  Нараховано амортизації за рік

  Всього основних засобів, в тому числі

  200837

  100

  67

  134674

  6598

  виробничі кошти:

  196600

  97,9

  68

  133572

  6520

  будівлі

  33307

  16,6

  75

  24984

  599

  споруди, з них:

  58495

  29,1

  46

  27130

  1276

  передавальні пристрої

  1660

  0,8

  73

  1216

  26

  Машини та обладнання,

  з них:

  91231

  45,4

  82

  73539

  3695

  силові машини і обладнання

  тисяча п'ятсот сімдесят вісім

  0,8

  29

  457

  80

  робочі машини та обладнання

  70802

  35,2

  82

  56987

  3274

  вимірювальні і регулюючі прилади

  18380

  9,1

  86

  15938

  307

  обчислювальна техніка

  471

  0,2

  33

  157

  34

  транспортні засоби

  12919

  6,4

  50

  7440

  897

  інвентар виробничий

  648

  0,3

  74

  479

  53

  невиробництво-ні засоби

  4237

  2,1

  26

  1102

  78

  Аналіз залишкової вартості основних фондів, нарахованої за весь період служби амортизації, а також амортизації, нарахованої за відповідний рік аналізованого періоду, наведено в таблицях 2.10-2.12.

  Таблиця 2.11 - Структура основних засобів депо за 2006 рік тисяч рублів

  найменування показника

  Залишок на кінець року

  Питома вага, відсотки

  Відсоток зносу, відсоток

  Нараховано амортизації за весь період

  Нараховано амортизація ції за рік

  Всього основних засобів, в тому числі

  239253

  100,0

  68,7

  164461

  8409

  виробничі кошти:

  235840

  98,6

  69,2

  163169

  8323

  будівлі

  38699

  16,2

  74,5

  28818

  668

  споруди, з них

  65995

  27,6

  48,5

  32024

  2101

  передавальні пристрої

  1970

  0,8

  74,9

  1475

  54

  машини та обладнання, з них:

  119470

  49,9

  79,2

  94592

  4109

  силові машини і обладнання

  тисячу сімсот шістьдесят дві

  0,7

  38,8

  684

  108

  робочі машини та обладнання

  93575

  39,1

  79,2

  74114

  3672

  вимірювальні і регулюючі прилади

  23782

  9,9

  82,7

  19658

  260

  обчислювальна техніка

  351

  0,1

  38,7

  136

  69

  транспортні засоби

  10309

  4,3

  69,3

  7143

  1353

  інвентар виробничий

  +1367

  0,6

  43,3

  592

  92

  невиробництво-ні основні засоби

  3413

  1,4

  37,9

  1292

  86

  Таблиця 2.12- Структура основних засобів депо за 2007 рік тис.руб.

  найменування показника

  Залишок на кінець року

  Питома вага, відсотки

  Відсоток зносу, відсоток

  Нараховано амортизації за весь період

  Нараховано амортизації за рік

  Всього основних засобів, в тому числі

  282157

  100,0

  70,1

  197660

  5919

  виробничі кошти:

  278745

  98,7

  70,1

  197660

  5898

  будівлі

  45938

  16,3

  76,3

  35033

  567

  споруди, з них

  81918

  29,0

  50,1

  41067

  1 363

  передавальні пристрої

  1970

  0,7

  23,9

  470

  18

  машини та обладнання, з них:

  138873

  49,2

  79,9

  110939

  3555

  силові машини і обладнання

  2432

  0,9

  45,5

  1107

  188

  робочі машини та обладнання

  103877

  36,8

  81,1

  84202

  3117

  вимірювальні і регулюючі прилади

  32103

  11,4

  79,4

  25475

  203

  обчислювальна техніка

  461

  0,2

  33,6

  155

  47

  транспортні засоби

  14112

  5,0

  70,4

  9946

  327

  інвентар виробничий

  1305

  0,5

  51,7

  675

  86

  невиробничі основні засоби

  3412

  1,3

  -

  -

  21

  Малюнок 2.11 - Зміна рівня зносу основних засобів, відсотки

  За досліджуваний період спостерігається збільшення відсотка зносу основних засобів депо до 70,1%. Найбільший знос в 2007 році спостерігається по категорії робітників машин і устаткування і складає 81,1%; транспортні засоби зношені на 70,4%; найменш зношеними є передавальні пристрої - 23,9% і обчислювальна техніка - 33,6%.

  Середньорічна вартість основних фондів Кавказького локомотивного депо в 2005 році склала 194077 тисяч рублів, в 2006 році - 243913 тисяч рублів, а за 2007 рік - 280 793 тисяч рублів. Таким чином, середньорічна вартість основних фондів в 2007 році збільшилася в порівнянні з 2005 роком на 44,7%, а в порівнянні з 2006 роком - на 15,1% (таблиця 2.13).

  Малюнок 2.12 - Нарахована амортизація за основними засобами депо, тисяч рублів

  Таблиця 2.13 - Зміна середньорічної вартості основних засобів локомотивного депо тисяч рублів

  найменування показника

  2005

  2006

  2007

  Зміна 2006 до 2005 р, відсотки

  Зміна 2007 до 2005 року, відсотки

  Середньорічна вартість основних засобів, з них:

  194077

  243913

  283256

  126,7

  145,9

  виробничих

  189840

  240500

  281550

  126,6

  148,3

  невиробничих

  4237

  3413

  1706

  80,6

  40,3

  Залишкова вартість основних фондів на кінець 2005 року становила 63028 тисяч рублів, на кінець 2006 року - 76671 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на кінець 2007 року - 84497 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (таблиці 2.14-2.16).

  Таким чином, залишкова вартість основних фондів в 2007 році збільшилася в порівнянні з 2005 роком на 27,7%, а в порівнянні з 2006 роком - 13,0%.

  Малюнок 2.13 - Зміна середньорічної вартості основних засобів, тисяч рублів

  Таблиця 2.14 - Зміна вартості основних засобів депо за 2005 рік тисяч рублів

  найменування показника

  Первісна вартість на початок року

  Первісна вартість на кінець року

  Залишкова вартість

  Питома вага залишкової вартості, відсотки

  Всього основних засобів, з них

  189607

  196600

  63028

  100,0

  будинки

  33376

  33307

  8323

  13,2

  споруди

  58603

  58495

  31365

  49,8

  Машини та обладнання

  84034

  91231

  17692

  28,0

  Транспортні засоби

  12919

  12919

  5479

  8,7

  Інвентар

  675

  648

  169

  0,3

  Таблиця 2.15 - Зміна вартості основних засобів депо за 2006 рік тисяч рублів

  найменування показника

  Первісна вартість на початок року

  Первісна вартість на кінець року

  Залишкова вартість

  Питома вага залишкової вартості, відсотки

  Всього основних засобів, з них

  245131

  235840

  72671

  100,0

  будинки

  39378

  38699

  9881

  13,6

  споруди

  69579

  65995

  33971

  46,7

  Машини та обладнання

  113193

  119470

  24878

  34,2

  Транспортні засоби

  21651

  10309

  3166

  4,4

  Інвентар

  1330

  +1367

  775

  1,1

  Оцінка питомої ваги основних засобів Кавказького локомотивного депо за залишковою вартістю показує, що найбільшу питому вагу займають споруди, т.е.49,8%, на частку машин і устаткування припадає 28,0%, транспортні засоби становлять 8,7% від загальної величини .

  Таблиця 2.16 - Зміна вартості основних засобів за 2007 рік тисяч рублів

  найменування показника

  Первісна вартість на початок року

  Первісна вартість на кінець року

  Залишкова вартість

  Питома вага залишкової вартості, відсотки

  Всього основних засобів, з них

  280943

  282157

  84497

  100,0

  будинки

  45938

  45938

  10905

  12,9

  споруди

  81918

  81918

  40851

  48,3

  Машини та обладнання

  137813

  138873

  27934

  33,1

  Транспортні засоби

  14112

  14123

  4177

  4,9

  Інвентар

  тисяча сто шістьдесят два

  1305

  630

  0,8

  Малюнок 2.14 - Зміна залишкової вартості основних засобів, тисяч рублів

  За 2005 рік в цілому має у своєму розпорядженні депо основних засобів на суму 10336 тисяч рублів, вибуло - на суму 343 тисяч рублів. У 2006 році надійшло - на загальну суму 7774 тисяч рублів, вибуло - на суму 17065 тисяч рублів. За 2007 рік надходження основних засобів склало 9624 тисяч рублів, а вибуття - 11822 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Найбільше рух основних засобів припадає на 2006 рік. Збільшення вибуття основних засобів пояснюється, перш за все, зростанням рівня їх зносу, який в 2007 році становить в цілому по всіх об'єктах 70,1%, при цьому максимально зношеними є машини і обладнання - до 2006 року їх знос складає 79,2% (таблиця 2.17-2.19).

  Таблиця 2.17 - Характеристика руху основних засобів локомотивного депо за 2005 рік тисяч рублів

  найменування показника

  надійшло

  вибуло

  Всього, з них:

  придбано

  отримано від підприємств РЖД

  Всього, з них:

  ліквідовано

  передано підприємствам РЖД

  будинки

  93

  -

  93

  162

  162

  -

  споруди

  -

  -

  -

  108

  108

  -

  Машини та обладнання

  9947

  59

  9888

  2750

  2750

  -

  Транспортні засоби, з них

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  автомобільний транспорт

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Інвентар

  37

  33

  4

  64

  64

  -

  Інші

  259

  259

  -

  259

  259

  -

  Всього основних засобів

  10336

  351

  9985

  3343

  3343

  -

  Таблиця 2.18 - Характеристика руху основних засобів локомотивного депо за 2006 рік тисяч рублів

  найменування показника

  надійшло

  вибуло

  Всього, з них:

  придбано

  отримано від підприємств РЖД

  Всього, з них:

  ліквідовано

  передано підприємствам РЖД

  будинки

  -

  -

  -

  679

  122

  557

  споруди,

  43

  -

  43

  3627

  46

  3581

  Машини та обладнання

  7401

  -

  7401

  1124

  168

  956

  Транспортні засоби, з них

  215

  215

  -

  11557

  587

  10970

  автомобільний транспорт

  215

  215

  -

  897

  587

  310

  інші

  -

  -

  -

  10660

  -

  10660

  Інвентар

  115

  115

  -

  78

  75

  3

  Всього основних засобів

  7774

  330

  7366

  17065

  998

  16067

  У 2005 році із загальної величини надійшли в депо основних засобів було придбано на суму 351 тис.руб, отримано від підприємств системи ВАТ «РЖД» на суму 9985 тис.руб. і ліквідовано основних засобів через фізичного зносу на суму 3343 тис.руб (рисунок 2.15).

  За 2007 рік із загальної величини поступили основних засобів було придбано на суму 52 тис.руб, отримано від підприємств системи ВАТ «РЖД» на суму 9572 тис.руб. Вибуло основних засобів на суму 11882 тис.руб., З них ліквідовано через фізичного зносу на суму 6952 тис.руб. і передано підприємствам системи ВАТ «РЖД» на суму 4870 тис.руб.

  Таблиця 2.19 - Характеристика руху основних засобів депо за 2007 рік тисяч рублів

  найменування показника

  надійшло

  вибуло

  Всього, з них:

  придбано

  отримано від підприємств РЖД

  Всього, з них:

  ліквідовано

  передано підприємствам РЖД

  будинки

  -

  -

  -

  2815

  -

  2815

  споруди

  -

  -

  -

  120

  -

  120

  Машини та обладнання

  9168

  -

  9168

  8350

  6651

  1699

  Транспортні засоби, з них

  260

  -

  260

  249

  249

  -

  автомобільний транспорт

  260

  -

  260

  249

  249

  -

  інші

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Інвентар

  196

  52

  144

  288

  52

  236

  Інші

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Всього основних засобів

  9624

  52

  9572

  11822

  6952

  4870

  Малюнок 2.15 - Рух основних засобів локомотивного депо, тисяч рублів

  Проведемо оцінку ефективності управління і використання майна Кавказького локомотивного депо за період 2005-2007 роки (таблиця 2.20).

  Проведені розрахунки свідчать про те, що в 2005 році було оновлено близько 5% вартості основних засобів депо, вибуття склало 2% від загальної вартості, тобто зростання вартості майна до кінця року склав 104%, при цьому величина вибулих основних засобів становить 32% від величини надійшли за досліджуваний період.

  У 2006 році спостерігається тенденція збільшення частки вибулих основних засобів. Вона становить 7% від загальної вартості, при цьому надходження склало тільки 3%. Вартість основних засобів на кінець року становить 96% від вартості початку року, тобто загальне зниження склало 4%. Крім того, можна сказати, що величина вибулих основних засобів в 2,19 рази перевищує в досліджуваному році величину коштів, що надійшли, про що свідчить коефіцієнт інтенсивності.

  Таблиця 2.20 - Показники ефективності управління основними засобами депо

  найменування показника

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  коефіцієнт оновлення

  0,05

  0,03

  0,03

  коефіцієнт вибуття

  0,02

  0,07

  0,04

  коефіцієнт зростання

  1,04

  0,96

  0,99

  коефіцієнт приросту

  0,04

  -0,04

  -0,01

  коефіцієнт масштабності

  0,05

  0,03

  0,03

  коефіцієнт інтенсивності

  0,32

  2,19

  1,23

  Оновлення основних засобів в 2007 році склало також 3% від загальної їх величини, вибуття, відповідно, - 4%. Величина основних засобів на кінець року знизилася в порівнянні з початком року на 1%. Вартість вибулих коштів в 1,23 рази перевищує вартість надійшли за той же період.

  Результати розрахунку показників ефективності управління основними засобами Кавказького локомотивного депо представлені на малюнку 2.16 і 2.17.

  Малюнок 2.16 - Показники ефективності управління основними засобами депо

  Малюнок 2.17 - Динаміка фондоворуженності депо, тис.руб. / Чол.

  Розрахувати показники ефективності управління, тобто фондоотдачу, фондомісткість, рентабельність, фондорентабельность, в даному дипломному проекті не представляється можливим, тому що Кавказьке локомотивне депо у своїй фінансовій звітності не відображає значень виручки, доходів і прибутку по основній діяльності.

  Оборотні кошти поряд з основними засобами і робочою силою є найважливішим елементом капіталу будь-якого підприємства. Недостатня забезпеченість підприємства обіговими коштами паралізує його діяльність і призводить до погіршення фінансового становища.

  Грошові кошти підприємства, які використовуються для фінансування поточної (експлуатаційної) діяльності, тобто вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, і забезпечують безперервність процесу виробництва і реалізації, утворюють оборотний капітал підприємства.

  Наявність, зміна і структура оборотного капіталу Кавказького локомотивного депо за досліджуваний період наведені в таблицях 2.21-2.22.

  Загальна вартість оборотного капіталу депо за досліджуваний період має тенденцію до значного скорочення, тобто за період 2005-2006 роки оборотний капітал зменшився до 33,2%, а за період 2006-2007 роки - зменшився до 61,9%. При цьому найбільшому зниженню піддалися дебіторська заборгованість та інші оборотні активи, тобто заборгованість підрозділів ВАТ «РЖД» перед локомотивних депо. Величина запасів залишається стабільною і становить в 2007 році 26928 тис.руб., З них найбільшу частину займають сировина і матеріали - 25965 тис.руб., З них в свою чергу - запасні частини для ремонту локомотивів - 12209 тис.руб.

  У структурі оборотного капіталу 2007 року найбільшу питому вагу займають запаси - 97,1%. Вони в свою чергу поділяються на сировину і матеріали, що займають 93,6%, паливо - 23%, мастило - 4% і запасні частини для ремонту локомотивів - 44%.

  Таблиця 2.21 - Зміна вартості оборотних коштів депо тисяч рублів

  найменування показника

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  Зміна 2007 До 2005, відсотки

  Зміна 2007 ДО 2006, відсотки

  Запаси, в тому числі:

  28280

  29727

  26928

  95,2

  90,6

  сировину, матеріали та інше, з них:

  27742

  28776

  25965

  103,7

  90,2

  паливо

  2172

  5727

  5507

  263,7

  96,2

  мастило

  1120

  979

  1113

  87,4

  113,7

  запасні частини для ремонту локомотивів

  12209

  6308

  12209

  51,7

  193,5

  ПДВ

  5102

  тисячу шістсот сімдесят дві

  544

  32,8

  32,5

  Дебіторська заборгованість

  3876

  74

  129

  1,9

  174,3

  Грошові кошти

  3

  8

  24

  2,7

  300,0

  Інші оборотні активи

  97276

  13282

  103

  13,7

  0,8

  Разом

  134543

  44763

  27728

  33,2

  61,9

  Малюнок 2.18 - Зміна величини оборотних коштів депо, тисяч рублів

  Таблиця 2.22 - Структура оборотних коштів локомотивного депо тисяч рублів

  найменування показника

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  Питома вага на 2006 рік, відсотки

  Питома вага на 2007 рік, відсотки

  Запаси, в тому числі:

  28280

  29727

  26928

  66,4

  7,1

  сировину, матеріали та інше, з них:

  27742

  28776

  25965

  64,3

  93,6

  паливо

  2172

  5727

  5507

  12,8

  23,0

  мастило

  1120

  979

  1113

  2,2

  4,0

  запасні частини для ремонту локомотивів

  12209

  6308

  12209

  14,1

  44,0

  ПДВ

  5102

  тисячу шістсот сімдесят дві

  544

  3,7

  2,0

  Дебіторська заборгованість

  3876

  74

  129

  0,1

  0,5

  Грошові кошти

  3

  8

  24

  0,1

  0,1

  Інші оборотні активи

  97276

  13282

  103

  29,7

  0,3

  Разом

  134543

  44763

  27728

  100,0

  100,0

  На закінчення необхідно сказати, що в діяльності Кавказького локомотивного депо за досліджуваний період виявлено дві основні тенденції: з одного боку, значне збільшення обсягів виробництва, наслідком чого явлставіт 1457 млн.руб. в розрахунку на рік за рахунок зниження відмов вузлів тягового рухомого складу (ТПС), підвищення коефіцієнта готовності і паливної економічності / 28 /.

  Сформована схема пунктів технічного обслуговування локомотивів (ПТОЛ) налічує 350 одиниць на мережі залізниць. Аналіз потужностей ПТОЛ, оптимізація ділянок роботи локомотивів і локомотивних бригад, підвищення ваги поїзда і збільшення швидкостей в вантажному і пасажирському русі на основних напрямках, дозволив визначити ряд базових ПТОЛ, на кінцях тягових плечей і оптимізувати їх кількість на мережі до 64 од.

  Перехід на обслуговування локомотивів базовими ПТОЛ дозволить поліпшити якість передрейсової підготовки локомотивів, забезпечити надійність їх роботи під час перевезення за рахунок використання засобів діагностики, скоротити кількість відмов тягового рухомого складу та заходів на непланові види ремонту. Нині укомплектованість технологічним обладнанням складає 57%, при цьому знос устаткування - 65%. Програма дооснащення мережевих ПТОЛ розрахована на період 2005-2008 роки.

  Також за 2007-2008 рік планується придбання вантажного рухомого складу з використанням інструменту лізингу (таблиця 1.2).

  Таблиця 1.2 - Програма лізингу вантажного рухомого складу на 2008 рік

  номенклатура

  Кількість штук

  Сума, млн руб.

  нові напіввагони

  5728

  5138,0

  модернізовані напіввагони

  5095

  2139,9

  модернізовані цистерни

  520

  296,4

  Вантажні локомотиви (електровози)

  107

  2162,3

  Разом

  -

  9736,6

  В рамках Підпрограми придбання і модернізації вантажних локомотивів передбачені кошти на закупівлю і капітальний ремонт з продовженням терміну служби вантажного рухомого складу в розмірі 3819,4 млн руб, що становить 3,2% обсягу капітальних вкладень залізничного транспорту на 2007-2008 роки. Додатково в 2008 році планується придбання 107 модернізованих вантажних електровозів з використанням механізму зворотного лізингу на суму - 2162,3 млн руб.

  Локомотивне господарство характеризується відносно високою капіталоємністю, на нього припадає 12,5% вартості основних фондів залізниць. При цьому основною складовою (до 85%) є вартість тягового рухомого складу. Знос основних засобів локомотивного господарства становить близько 74,4% і є найвищим в галузі. Експлуатований рухомий склад залізниць застарів не лише фізично, а й морально. Всі типи локомотивів вимагають відносно високих витрат на обслуговування і ремонт та споживають більше енергії, ніж техніка нового покоління. Необхідно відзначити, що після розпаду СРСР, основні виробничі потужності з випуску локомотивів залишилися за межами Росії, що призвело до відсутності можливості ефективного поповнення парку і прискореного його старіння.

  У таблицях 1.3-1.4 представлена ​​вікова структура і потреба парку вантажних локомотивів / 35 /.

  Наведений реквізит парк вантажних локомотивів істотно перевищує існуючий парк локомотивів з невиробленим нормативним терміном служби. Для освоєння прогнозованих обсягів перевезень, потрібно значне поповнення парку за рахунок поставок нових локомотивів, а також проведення в період до 2006-2010 року модернізації існуючого тягового складу з продовженням терміну його корисного використання на 15-20 років.

  Проведення модернізації дозволить поліпшити технічні характеристики локомотивів, підвищити їх міжремонтні пробіги і, тим самим, знизити експлуатаційні витрати. Термін окупності модернізації локомотивів в середньому становить 7,5 років. Економічний ефект за даною програмою досягається за рахунок зниження експлуатаційних витрат на 730 млн. Руб.

  Таблиця 1.3 - Вікова структура парку вантажних локомотивів, відсотки

  локомотиви

  Закінчення строку служби (відсоток від інвентарного парку)

  прострочені

  до 2005 р

  до 2010 р

  до 2015 р

  до 2020 р

  до 2025.

  Електровози постійного струму

  11,9

  44,0

  70,7

  87,9

  98,0

  100,0

  Електровози змінного струму

  18,0

  26,6

  38,4

  69,2

  92,4

  99,9

  магістральні тепловози

  30,6

  58,3

  92,8

  99,9

  100,0

  -

  маневрові тепловози

  29,2

  51,7

  71,1

  93,8

  99,9

  100,0

  Таблиця 1.4 - Прогноз потрібного парку вантажних і маневрових локомотивів, одиниць

  Найменування

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Електровози постійного струму

  2 098

  2 088

  2 074

  2 064

  2 045

  2 020

  1 989

  Електровози змінного струму

  2 383

  2 391

  2 389

  2 387

  2 375

  2 375

  2 331

  Електровози подвійного живлення

  14

  18

  27

  36

  45

  53

  61

  тепловози магістральні

  2 314

  2 320

  2 323

  2 313

  2 303

  2 283

  2 267

  тепловози маневрові

  4 815

  5 022

  5 199

  5 372

  5 524

  5 651

  5 754

  Відмова від прийняття термінових заходів з оновлення локомотивного парку призведе до того, що до 2010 року вироблять свій термін служби 70,7% електровозів постійного струму, 38,4% електровозів змінного струму, 92,8% магістральних тепловозів і 71,1% маневрових тепловозів .

  У перспективі виникає загроза скорочення обсягів перевезень, через фізичну відсутність тягового рухомого складу. Середньостроковими ризиками відмови від фінансування будуть прогресивне наростання витрат по ремонту рухомого складу і падіння вантажообігу на залізничному транспорті через дефіцит тягового рухомого складу.

  Для освоєння в Росії виробництва сучасних локомотивів і технологій по виготовленню їх комплектуючого обладнання, а також скорочення термінів освоєння виробництва модернізації локомотивів з використанням передових прогресивних технічних рішень, галузь орієнтована на координацію дії вітчизняної галузевої і академічної науки щодо створення нових вузлів і систем локомотивів і підключення до реалізації поставлених завдань заводів військово-промислового комплексу з розвиненим наукомістких виробництвом.

  Одним із пріоритетів інвестиційної програми ВАТ «РЖД» на 2006-2008 роки є розвиток і оновлення інфраструктури транспортних напрямків / 35 /.

  Зокрема, розроблені три нових інвестиційних проекти: Кузбас --Дальневосточний транспортний вузол, Кузбас --Азово-Чорноморський транспортний вузол, Кузбас --Северо-Захід. Ці три напрямки охоплюють понад 50% основного вантажопотоку, який буде сформований до 2008 року, від загального обсягу перевезень по мережі російських залізниць.

  Вивіз вантажів з Кузбасу в східні регіони країни і на експорт через східні порти і прикордонні переходи в 2007 році склав 21,3 млн. Тонн, в тому числі на частку вугілля і чорних металів припадало 68% від загального обсягу перевезень в цьому напрямку. У порівнянні з 2006 роком вивезення вантажів збільшився на 8%.

  У перспективі зростання вантажних перевезень в напрямку Кузбас - Далекосхідний транспортний вузол в значній мірі буде пов'язаний з реалізацією низки інвестиційних проектів (будівництво трубопроводу Тайшет-Находка, освоєння Ельгінского родовища корисних копалин). Тому ВАТ «РЖД» необхідно провести ряд реконструктивних заходів на цьому напрямі. Приріст обсягів перевезень - близько 20% до рівня 2007 року.

  Другий напрямок - «Кузбас - Азово-Чорноморський транспортний вузол» - це значні вантажопотоки нафтових вантажів, які слідують з нафтопереробних заводів і пунктів наливу з нафтопроводів Поволжя, Самарської області і Башкирії в основному на експорт через порти Азово-Чорноморського басейну. Розміри вантажопотоків на підходах до південного регіону в 2009 році збільшаться більш ніж в 2-4 рази по відношенню до 2006 року. Це пов'язано як зі збільшенням потужностей портів, так і з відкриттям нових (Залізний Ріг), а також з відновленням поромного сполучення через порт Кавказ, а також у зв'язку з будівництвом Олімпійської «села» в Сочі.

  Третій напрям - Кузбас - порти Північно-Заходу (порти Усть-Луга, Санкт-Петербург, Висоцьк). Передбачається, що до 2009 року вантажопотоки на виходах Кузбасу на західному напрямку збільшаться на 6% по відношенню до 2007 року. На реалізацію проекту Кузбас - Північно-Захід в період з 2007 по 2008 рік вже направлено близько 47 млрд. Рублів, зокрема, в 2007 році - 20,4 млрд. Рублів / 28 /.

  За розрахунками розробників, терміни окупності складуть від 8 до 11 років, норма прибутковості по інвестиційній програмі складе 9% річних.

  Ще одним пріоритетним напрямком програми є придбання та модернізація рухомого складу. У 2008 році ВАТ «РЖД» планує оновити 7% приміського рухомого складу, 13% парку піввагонів, 10% парку пасажирських складів.

  У відповідно до інвестиційного проекту на 2006-2009 роки, загальний обсяг капіталовкладень, включаючи розвиток і оновлення інфраструктури, придбання і модернізацію рухомого складу, оновлення об'єктів охорони здоров'я, будівництво технологічного житла, оновлення основних фондів функціональних філій, в 2008 році складуть 158 млрд. Рублів, в 2009 році - 175 млрд. рублів, в 2010 році - 198 млрд. рублів.

  2. Оцінка управління капіталом, вкладеним в майно локомотивного депо Кавказька за період 2005-2007 роки

  2.1 Характеристика локомотивного депо Кавказька

  Локомотивне депо Кавказька входить до складу Краснодарського відділення Північно-Кавказької залізниці - філії відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці», яке є його вищим органом управління і в своїй діяльності керується законодавчими та іншими нормативними актами Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, внутрішніми документами відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці» (ВАТ «РЖД») і Північно-Кавказької залізниці.

  Локомотивне депо не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені ВАТ «РЖД».

  Основними цілями діяльності локомотивного депо є:

  - забезпечення дороги справними локомотивами для виконання плану перевезень;

  - організація на основі передової технології обслуговування і ремонту локомотивів і мотор-вагонного рухомого складу;

  - створення умов для дотримання встановленого порядку праці та відпочинку локомотивних бригад.

  Для досягнення вищевказаних цілей локомотивне депо в порядку встановленому федеральними законами та іншими нормативними актами, а також відповідно до прийнятої на дорозі планово-попереджувального системою ремонту та обслуговування тягового рухомого складу виконує всі види поточного ремонту (ТР), технічного обслуговування (ТО), екіпіровку локомотивів.

  Важливим для локомотивного депо є проведення, з урахуванням розвитку ринкових відносин, ефективної економічної політики, застосування прогресивних методів господарювання, спрямованих на зниження експлуатаційних, витрат і поліпшення соціального становища працівників.

  Також в локомотивному депо здійснюють діяльність з надання платних послуг населенню і організаціям. Керівництво підприємства постійно приділяє увагу раціонального використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів.

  Фінансово-господарська діяльність локомотивного депо планується і здійснюється відповідно до внутрішніх документів ВАТ «РЖД», ПКЗ, Краснодарського відділення по фінансово-економічним відносинам.

  Організаційно-виробнича структура управління Кавказьким локомотивних депо представлена ​​на малюнку 2.1, на якому схематично зображено ієрархія управління даним підприємством і його основні структурні відділи, цехи і ділянки.

  2.2 Оцінка показників виробничої діяльності підприємства

  До основних кількісних показників роботи локомотивного депо Кавказька відносяться:

  - кількість перевезених тонн вантажу на певну відстань (тонно-кілометрів брутто), в тому числі за видами тяги (електротяга і теплотяга);

  - експлуатований парк локомотивів;

  - кількість великовагових поїздів;

  - простий локомотивних бригад, вимірюваний в годинах;

  - понаднормові години локомотивних бригад.

  Таблиця 2.1 - Основні виробничі показники обсягу роботи депо

  показник

  роки

  2005

  2006

  2007

  величина

  величина

  2006 р до 2005 р, відсотки

  величина

  2007 до 2006р., Відсотки

  Ткм брутто, млн., В тому числі:

  5772,3

  6847,2

  118,6

  8280,7

  143,5

  Електротяга, млн.

  5357,4

  6471,8

  120,8

  7405,6

  138,2

  в т.ч. пасажирський рух, млн.

  622,3

  695,4

  111,7

  616,2

  99,0

  вантажний рух,

  млн.

  4526,4

  5579,2

  123,3

  6604,6

  145,9

  господарське рух, млн.

  26,2

  27,2

  103,8

  24,1

  92,0

  електросекції, млн.

  182,5

  170

  93,2

  160,7

  88,1

  Теплотяга, млн.

  414,9

  375,4

  90,5

  875,1

  210,9

  в т.ч. вантажний рух, млн.

  17,8

  23,4

  131,5

  507,8

  2852,8

  господарське рух, млн.

  397,1

  352

  88,6

  367,3

  92,5

  Дослідження об'ємних показників роботи депо виявило тенденцію зростання їх величини за період. В цілому тонно-кілометрів брутто збільшилися на 43,5%, досягнувши до 2007 року рівня 8289,7 млн.ткм.бр. З них електротяга становить 7405,6 млн.ткм.бр., при цьому збільшення склало 138,2%. На частку теплотягі доводиться 875,1 млн.ткм.бр. і збільшення за період становить 210,9%. У свою чергу ткм брутто в електротязі підрозділяються на пасажирське, вантажне і господарське рух. Електротяга в в пасажирському русі дещо знизилася і склала 99,0% до рівня 2006 року при цьому на її частку припадає 616,2 млн.ткм.бр. Електротяга в вантажному русі збільшилася до 145,9% до 2006 року і склала відповідно 6604,6 млн.ткм.бр. Теплотяга в вантажному русі збільшилася до 507,8 млн.ткм.бр., а в господарському русі - до 367,3 млн.ткм.бр. за досліджуваний період.

  На малюнку 2.2. представлена ​​динаміка кількісного показника роботи локомотивного депо, вимірюваного в тонно-кілометрах брутто.

  Малюнок 2.2 - Об'ємні показники роботи депо, ткм брутто

  До якісних показників роботи локомотивного депо відносяться: середньодобова продуктивність локомотива, технічна швидкість руху, середньодобовий пробіг локомотива, відсоток несправних локомотивів, середня маса поїзда.

  Всі перераховані вище показники і їх динаміка протягом 2005-2007 років представлена ​​в таблиці 2.2

  Таблиця 2.2 - Основні виробничі показники якості роботи депо

  показник

  роки

  2005

  2006

  2007

  величина

  величина

  2006 р до 2005 р, відсотки

  величина

  2007 до 2005 року, відсотки

  Середньодобова продуктивність локомотива, тис.ткм бр

  +1096

  1100

  100,4

  1134

  103,5

  Середньодобовий пробіг локомотива, км / сут.

  346

  353

  102,0

  360

  104,0

  Середня вага поїзда, т.

  3347

  3323

  99,3

  3345

  99,9

  Технічна швидкість, км / год.

  37,6

  38,6

  102,7

  39,4

  104,8

  Витрата електроенергії на тягу, тис.кв-годину.

  66862

  вісімдесят одна тисяча сімдесят одна

  121,3

  89220

  133,4

  Витрата палива на тягу, т.

  8764

  8196

  93,5

  8692

  99,2

  Інвентарний парк тепловозів, од.

  43

  43

  100,0

  43,71

  100,1

  Основним якісним показником роботи локомотивного депо є середньодобова продуктивність локомотива. За досліджуваний період спостерігається тенденція її збільшення, тобто з 1096 тис.ткм бр до 1134 тис.ткм бр. або на 3,5%. Середньодобовий пробіг локомотива також постійно збільшується і в 2007 році склав 360 км / сут або 104,0% до рівня 2005 року. Технічна швидкість стабільно збільшується і досягає в 2007 році 104,8%. Витрата електроенергії на тягу поїздів значно збільшився за досліджуваний період і склав 133,4% у зв'язку зі зростанням обсягу робіт депо по електротязі. Інвентарний парк тепловозів складає 43 одиниці.

  На малюнку 2.3 представлена ​​динаміка середньодобової продуктивності локомотива.

  Малюнок 2.3 - Середньодобова продуктивність локомотива, відсотки

  На малюнку 2.4 представлена ​​динаміка середньодобового пробігу локомотива.

  Малюнок 2.4 - Середньодобовий пробіг локомотива, км / сут.

  Наступними виробничими показниками роботи локомотивного депо є різні види ремонтів локомотивів. В цілому по депо ремонт локомотивів враховують в умовних локомотивах.

  Таблиця 2.3 - Програма ремонтів локомотивів в депо

  показник

  роки

  2005

  2006

  2007

  величина

  величина

  2006 р до 2005 р, відсотки

  величина

  2007 до 2005 року, відсотки

  Ремонт в наведених одиницях, прів.ед.,

  в тому числі:

  922

  1066

  115,6

  +1121

  121,6

  повне осв. колісних пар

  567

  548

  96,6

  564

  99,5

  середній ремонт

  22

  30

  136,4

  8

  36,4

  ТР-3 тепловозів

  52

  54

  103,8

  73

  140,4

  ТР-2 тепловозів

  10

  16

  160,0

  29

  290,0

  ТР-1 тепловозів

  49

  68

  138,8

  49

  100,0

  ТО-3 тепловозів

  269

  285

  106,0

  322

  119,7

  Відсоток несправних тепловозів, відсоток.

  4,4

  3,7

  84,1

  3,5

  79,5

  Позаплановий ремонт:

  кількість випадків, од.

  3

  2

  66,7

  1

  33,4

  годинник настою, годину.

  295

  173

  58,6

  63

  21,4

  Програма ремонту локомотивів по депо виконана в 2007 році на рівні тисячу сто двадцять один привед од., Що становить 121,6% до 2005 року. З них повне обстеження колісних пар становить 564 одиниці або 99,5% до 2005 року, середній ремонт - 8 одиниць або 36,4%, поточний ремонт тепловозів ТР-3 - 73 одиниці або 140,4%, ТР-2 - відповідно 29 одиниць або 290%, ТР-1 - 49 одиниць або 100%. Поточне обслуговування тепловозів склало до 2007 року 322 наведені одиниці або 119,7%. При цьому, відсоток несправних тепловозів дорівнює 3,5% і має тенденцію до зниження за досліджуваний період, тобто 79,5% до 2007 року. Позаплановий ремонт тепловозів на увазі кількість відбулися випадків і годинник настою в ремонті. До 2007 року ці показники значно знижені: до 33,4% і 21,4% відповідно.

  Малюнок 2.5 - Динаміка ремонту локомотивів, відсотки

  Контингент Тіхорецкого локомотивного депо до 2007 року склав тисячі сто вісімдесят три людини або 112,0% відносно рівня 2005 року. З них на перевезення припадає 1030 осіб, чисельність локомотивних бригад становить 508 осіб, чисельність по поточному ремонту - 313 чоловік, а ПВД - 153 людини. При цьому, найбільше збільшення контингенту спостерігається з поточного ремонту та становить 126,2% до рівня 2005 року, з перевезень і локомотивних бригад темп зростання становить 111,2% і 112,6% за досліджуваний період.

  Крім того, виявлено значний приріст продуктивності праці в цілому по депо, який становить 128,9% до 2005 року або 8040 тис.ткм брутто. Простий локомотивних бригад знижений до 84,6%. Середньомісячна заробітна плата в цілому по депо стабільно збільшується і становить у 2007 році 10192 рубля або 146,4% до 2005 року.

  Таблиця 2.4 - Трудові показники локомотивного депо

  показник

  роки

  2005

  2006

  2007

  величина

  величина

  2005 до 2005 р, відсотки

  величина

  2007 до 2005 року, відсотки

  Контингент, всього, чол.,

  в тому числі:

  1 057

  1140

  107,9

  тисячі сто вісімдесят три

  112,0

  перевезення

  926

  1060

  114,5

  1030

  111,2

  локомотивних бригад

  451

  482

  106,9

  508

  112,6

  поточний ремонт

  248

  320

  129,0

  313

  126,2

  підсобно-допоміжна діяльність

  131

  80

  61,1

  153

  116,8

  Продуктивність праці, тис.ткм брутто

  6234

  6460

  103,6

  8040

  128,9

  Простий локомотивних бригад, годину.

  4378

  3187

  72,8

  3706

  84,6

  Середньомісячна заробітна плата, руб.

  6962

  8806

  126,5

  10192

  146,4

  в тому числі перевезення

  7444

  9088

  122,1

  10867

  146,0

  Динаміка чисельності персоналу депо відображена на малюнку 2.6. Важливою умовою економічної стабільності підприємства є виконання наступних умов: темп зростання продуктивності праці повинен бути вище темпу зростання середньомісячної заробітної плати. Дане співвідношення представлено на малюнку 2.7.

  Малюнок 2.6 - Динаміка чисельності персоналу депо, відсотки

  Малюнок 2.7 - Співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньомісячної заробітної, відсотки

  Дослідження показало, що темп зростання середньомісячної заробітної плати значно випереджає темп зростання продуктивності праці по Кавказького депо, тобто 146,4% і 128,9% відповідно, що є негативним явищем. Разом з тим, розрив у величині співвідношення в порівнянні з 2005 роком скоротився, тобто 22,9% в 2006 році і 17,5% в 2007 році.

  Таблиця 2.5 - Експлуатаційні витрати депо за елементами витрат тисяч рублів

  Найменування витрат

  роки

  2005

  2006

  2007

  величина

  величина

  2006р. до 2005р., відсоток

  величина

  2007р. до 2005р., відсоток

  Матеріальні витрати

  паливо

  електроенергія

  Витрати на оплату праці

  відрахування на

  соціальні потреби

  Пр.мат.затрати

  амортизація

  Інші витрати

  Всього за елементами витрат

  51929

  46289

  66262

  85402

  30204

  20828

  25047

  1280

  327241

  85203

  48986

  92061

  116626

  37352

  40908

  24098

  1953

  447187

  164,1

  105,8

  138,9

  136,6

  123,7

  196,4

  96,2

  152,6

  136,7

  66393

  70439

  111657

  138796

  34273

  38614

  34350

  2823

  497345

  127,9

  152,2

  168,5

  162,5

  113,5

  185,4

  137,1

  220,5

  152,0

  Динаміка експлуатаційних витрат відображена на малюнку 2.8.

  Малюнок 2.8 - Динаміка експлуатаційних витрат депо, відсотки

  Дослідження, проведене за період 2005-2007 роки виявило наступні тенденції зміни експлуатаційних витрат.

  Загальна сума видатків збільшилась за три роки на 52,0%, склавши до 2007 року 497 345 тис.руб. В основному дане збільшення пов'язане з наступними причинами: індексація заробітної плати, разом з нестачею персоналу на перевезеннях у зв'язку зі збільшенням обсягу роботи привели до значного зростання такого елемента як фонд оплати праці, який збільшився за три роки на 62,5%. У зв'язку з тим, що відрахування на соціальні потреби безпосередньо залежать від суми фонду оплати праці, отже збільшення даного елемента витрат на 13,5% можна пояснити.

  Наступний елемент витрат - матеріали. Його ріст викликаний як значним зносом основних фондів підприємства, що постійно вимагає заміни тих чи інших запасних частин, так і збільшенням вартості самих матеріалів, необхідних для виробничих потреб. Збільшився даний елемент витрат на 27,9% до рівня 2005 року. У зв'язку з тим, що основною роботою локомотивного депо є перевезення вантажів і пасажирів саме за допомогою електричної тяги, отже зростання цін на електроенергію безпосередньо впливає на зростання такого елемента витрат як електроенергія. Даний показник на тягу поїздів збільшився на 68,5%.

  Основний витрата палива відбувається на маневрових роботах на станціях, що входять в зону дії депо, так як на маневрових роботах використовуються тепловози, що працюють на дизельному паливі, темп зростання витрат по паливу склав 152,2%.

  Досить різке збільшення витрат на ремонт рухомого складу, що включаються в категорію інші матеріальні витрати, пов'язаний зі збільшенням програми ремонту локомотивів на базі Тіхорецкого локомотивного депо, темп приросту склав 85,4%. Відрахування на амортизацію займають значну частку у витратах депо. У 2007 році ця величина склала 34350 тис.руб., Тобто темп приросту - 37,1% до рівня 2004 року.

  У таблиці 2.6 представлена ​​структура експлуатаційних витрат за елементами витрат.

  Таблиця 2.6 - Структура експлуатаційних витрат за елементами витрат

  Найменування витрат

  роки

  2005

  2006

  2007

  тис. руб.

  відсоток

  тис. руб.

  відсоток

  тис. руб.

  відсоток

  Матеріальні витрати

  паливо

  електроенергія

  Витрати на оплату праці

  Відрахування на соціальні

  потреби

  Пр.мат.затрати

  амортизація

  Інші

  витрати

  всього по

  елементами витрат

  51929

  46289

  66262

  85402

  30204

  20828

  25047

  1280

  327241

  15,9

  14,1

  20,2

  26,1

  9,2

  6,4

  7,7

  0,4

  100

  85203

  48986

  92061

  116626

  37352

  40908

  24098

  1953

  447187

  19,1

  10,9

  20,6

  26,1

  8,4

  9,1

  5,4

  0,4

  100

  66393

  70439

  111657

  138796

  34273

  38614

  34350

  2823

  497345

  13,3

  14,2

  22,4

  27,9

  6,9

  7,8

  6,9

  0,6

  100

  Малюнок 2.9 - Структура експлуатаційних витрат депо за елементами, відсотки

  Максимальна питома вага в структурі експлуатаційних витрат припадає, як і у більшості підприємств залізничного транспорту, на фонд оплати праці - 27,9%, відрахування на соціальні потреби склали як наслідок 6,9% в 2007 році. Витрати по електроенергії і палива на тягу поїздів складають 22,4% і 14,2% відповідно. Амортизація складає в загальних витратах підприємства 6,9%, а інші матеріальні витрати - 7,8%.

  2.3 Оцінка ефективності управління майном Кавказького локомотивного депо

  В умовах триваючого реформування залізничного транспорту велике значення набувають питання ефективного вкладення капіталу і, перш за все, в майно підприємства. Отримання прибутку від ефективного вкладення капіталу - це результат правильних рішень про пропорції вкладення капіталу в основні і оборотні фонди. При цьому ефективне управління капіталом, вкладеним в майно підприємства, передбачає наявність уявлення про показники, які дають кількісну оцінку використання основних і оборотних фондів.

  Метою оцінки ефективності використання основних засобів, оцінки фізичного стану основних засобів залізничного транспорту є вироблення стратегії в області оновлення і розвитку матеріально-технічної бази в цілому ВАТ «РЖД», його філій і окремо структурних підрозділів.

  Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій. Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт.

  Основні засоби приймаються до обліку за первісною вартістю. Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення. Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

  - суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику;

  - суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;

  - суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів;

  - інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів, в тому числі витрати на доставку об'єктів і приведення їх у стан, придатний для використання / 34 /.

  Відповідно до Федерального закону від 27.02.2004г. № 29-ФЗ «Про особливості управління і розпорядження майном залізничного транспорту», ​​Положенням з бухгалтерського обліку ПБО 6/01, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2001 року, первісною вартістю основних засобів, внесених до статутного капіталу ВАТ «РЖД», визнається їх залишкова вартість за даними бухгалтерського обліку, за якими вони значилися на балансах організацій федерального залізничного транспорту на момент підписання зведеного передавального акта на майно і зобов'язання організацій федерального елезнодорожного транспорту, переданого в якості внеску до статутного капіталу ВАТ «РЖД».

  Вартість об'єктів основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації. Нарахування амортизації в Тихорєцькому локомотивному депо проводиться лінійним способом. При цьому способі річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості або поточної вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів обчислюються щомісяця в розмірі 1/12 річної суми.

  Строки корисного використання внесених до статутного капіталу ВАТ «РЖД» і прийнятих до бухгалтерського обліку в ВАТ «РЖД» основних засобів визначаються відповідно до постанови Уряду РФ від 1.01.2002г. №1 «Про класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи», зазначенням МПС Росії від 2.04.2002 № І-283у з урахуванням їх фізичного зносу.

  Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах основних засобів проводиться незалежно від результатів діяльності підприємства в звітному періоді і відображається у бухгалтерському обліку звітного періоду. Суми нарахованої амортизації по об'єктах основних засобів відображаються в обліку шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку. Вартість об'єкта основних засобів, який вибуває або постійно не використовується для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, підлягає списанню. Аналіз наявності та руху основних фондів на будь-якому підприємстві залізничного транспорту проводиться згідно з додатком до бухгалтерського балансу - форми № 5.

  Таблиця 2.7 - Рух основних засобів депо за 2005 рік тисяч рублів

  найменування показника

  Залишок на початок року

  надійшло

  вибуло

  Залишок на кінець року

  будинки

  37069

  93

  162

  37000

  споруди

  58697

  0

  108

  58589

  Машини та обладнання

  84270

  9947

  2750

  91467

  Транспортні засоби

  12919

  0

  0

  12919

  Виробничий інвентар

  889

  296

  323

  862

  Всього основних засобів, в тому числі

  193844

  10336

  3343

  200837

  виробничі

  189607

  10336

  3343

  196600

  невиробничі

  4237

  0

  0

  4237

  У 2005 році наявність на початок року основних засобів становило 193 844 тисяч рублів, в результаті руху основнихяется зростання чисельності контингенту та експлуатаційних витрат, з іншого боку, недостатність забезпечення обсягів робіт основним і оборотним капіталом, що має, крім того, значну частку зносу і низькі показники ефективності використання.

  3. Підвищення ефективності управління капіталом, вкладеним в майно Кавказького локомотивного депо

  Резерви зростаннякапіталоотдачі пов'язані з мобілізацією як екстенсивних чинників - збільшення часу корисного використання машин, так і інтенсивних факторів - підвищення продуктивності устаткування за одиницю часу.

  Головним фактором підвищення ефективності використання капіталу, вкладеного в майно (основні і оборотні фонди) є їх оновлення і технічне вдосконалення. Впровадження досягнення НТП підвищує рівень механізації і автоматизації виробництва, підвищує продуктивність праці робітників, сприяє економії матеріальних витрат, підвищує культуру і безпеку виробництва.

  Значні резерви знаходяться в збільшенні часу роботи машин і механізмів. Основними причинами цілозмінних і целосуточних простоїв обладнання є ремонт, несправність і налагодження, а також організаційні неполадки: відсутність матеріалів, заготовок, інструменту, енергії та ін. Система резервів поліпшення використання капіталу, вкладеного в майно (основні фонди) підприємства може бути представлена ​​наступним чином.

  1 Технічне вдосконалення засобів праці:

  * Технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації і гнучких виробничих систем;

  * Заміна застарілої техніки, модернізація обладнання;

  * Ліквідація вузьких місць і диспропорції в виробничих потужностях підприємства;

  * Механізація допоміжних і обслуговуючих виробництв;

  * Впровадження прогресивної технології спецоснастки;

  * Розвиток винахідництва і раціоналізації.

  2 Збільшення часу роботи машин і устаткування;

  * Ліквідація недіючого обладнання (здача в оренду, лізинг, реалізація та ін.);

  * Скорочення термінів ремонту устаткування;

  * Зниження простоїв: цілозмінних і внутрізмінних.

  3 Поліпшення організації і управління виробництвом:

  * Прискорення досягнення проектної продуктивності нововведених виробничих систем;

  * Впровадження наукової організації праці і виробництва;

  * Поліпшення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;

  * Вдосконалення управління виробництвом на базі ЕОМ;

  * Розвиток матеріальних стимулів у працівників, що сприяють підвищенню ефективності виробництва.

  На малюнку 3.1 представлені напрямки та шляхи поліпшення використання майна локомотивного депо Кавказька.

  Основними напрямками поліпшення використання майна локомотивного депо в даному дипломному проекті є:

  - зміна плечей обслуговування локомотивних бригад у вантажному і пасажирському русі;

  - часткове технічне переозброєння цехів по ремонту локомотивів.

  Для підвищення продуктивності праці пропонується здійснити подовження плечей обслуговування локомотивних бригад. Наприклад, пропонується водити поїзди в вантажному русі на ділянках Кавказька-Тихорецкая-Котельников, 345 км (до 6 пар на добу), Кавказька-Тихорецкая-Кримська, 222 км (до 6 пар на добу), Кавказька-Тихорецкая-Гарячий Ключ, 201 км (до 3 пар на добу), Кавказька-Тихорецкая-Білоріченська, 232 км (до 3 поїздів на добу). Впровадження нових плечей обслуговування дозволити більш ефективно використовувати локомотиви, тому що відбудеться збільшення середньодобової продуктивності локомотива.

  Малюнок 3.1 - Напрямки та шляхи поліпшення використання майна локомотивного депо

  Таким чином, при впровадженні нових плечей обслуговування прогнозується збільшення такого показника, як обсяг перевізної роботи. При збереженні чисельності персоналу локомотивних бригад на рівні 2007 року середньодобова продуктивність локомотива складе 1213,4 тисяч тонно-км брутто, що на 7% вище за рівень середньодобової продуктивності локомотива в 2007 році.

  Для поліпшення технології ремонту та експлуатації локомотивів на базі впровадження передових, ресурсозберігаючих та інформаційних технологій в Кавказькому локомотивному депо розроблений проект доведення технічної оснащеності депо до рівня базового ремонтного підприємства.

  Впровадження в депо необхідного обладнання та заміни існуючого і застарілого дозволить:

  - скоротити ручну працю в трудомістких операціях;

  - підвищити якість деповського ремонту локомотивів;

  - задіяти ефективніше виробничі площі;

  - проводити ремонт локомотивів з більш кращими якісними характеристиками.

  Проект пропонується розробити з урахуванням досягнутого рівня технічної оснащеності локомотивного депо, впровадження передового досвіду і передових ресурсозберігаючих технологій ремонту і відновлення локомотива і його вузлів.

  За кожного обладнання, пропонованого до впровадження, дається коротка характеристика і ефект, який може бути досягнутий, тобто обгрунтування впровадження саме даного обладнання.

  Мийна машина візків замість застарілої поліпшить якість, дозволить збільшити продуктивність на операціях з очищення та миття візків. Її економічний ефект складе 197 тис руб і термін окупності 6,1 року.

  Верстат токарно-гвинторізний М6056 замість застарілого поліпшить якість, дозволить збільшити продуктивність праці і виключити простої верстата для проведення ремонту. Економічний ефект складе 124,8 тис.руб, термін окупності складе 3,9 року.

  Кран мостовий вантажопідйомністю 10 т поліпшить якість ремонту, дозволить збільшити продуктивність праці і виключити простої існуючого крана для проведення ремонту. Економічний ефект складе 140 тис.руб, термін окупності складе 10 років.

  Верстат деревообробний 4-х сторонній поліпшить якість ремонту, дозволить збільшити продуктивність праці і виключити простої для проведення ремонту. Економічний ефект складе 390тис.руб, термін окупності складе 1,8 року.

  Конвеєр для ремонту та обслуговування підшипників «Робокон» впровадження лінії дозволить поліпшити якість ремонту, збільшити продуктивність праці. Економічний ефект складе 440 тис.руб, термін окупності складе 4,5 року.

  Впровадження мийної машини для обмивки гальмівної арматури в ремонтному цеху дозволить скоротити витрати праці і матеріалів для очищення, підвищити якість очищення, збільшити продуктивність праці. Економічний ефект складе 67,6 тис.руб, термін окупності впровадження - 4,4 року.

  Установка для сухого очищення колісних пар. Дозволить вивільнити ручна праця. Збільшить продуктивність. Ефект від впровадження 409 тис руб термін окупності складе 1,3 року.

  Кран-балка вантажопідйомністю 3т дозволить збільшити продуктивність праці і виключити простої для проведення ремонту. Економічний ефект складе 65,8 тис.руб, термін окупності складе 6,4 року.

  Воздухосборник необхідний для роботи технологічного обладнання депо, заміна дозволить уникнути витрат на спеціальне обстеження, виключити несправності комп'ютерних стендів. Економічний ефект складе 18 тис.руб, термін окупності складе 5,8 року.

  Установка киснева дозволить знизити витрати на придбання газоподібного кисню для газозварювальних і газорезних робіт. Економічний ефект складе 574 тис.руб, термін окупності складе 1 рік.

  Мийна машина для підшипників дозволить збільшити продуктивність праці і виключити простої для проведення ремонту.Економічний ефект складе 169 тис.руб, термін окупності складе 3,8 року.

  Верстат горизонтально-фрезерний дозволить збільшити продуктивність праці. Економічний ефект складе 69,5 тис.руб, термін окупності складе 9,3 року.

  Пристосування для обробки внутрішніх і зовнішніх кілець, роликів підшипників дозволить збільшити продуктивність праці. Економічний ефект складе 670 тис.руб, термін окупності складе 0,6 року.

  Всі підсумкові значення за розрахунками економічного обґрунтування впровадження технологічного обладнання в локомотивному депо наведені в таблиці 3.1.

  Впровадження і оновлення обладнання дозволить поліпшити якість і кількість ремонтованих локомотивів до 1177 наведених одиниць, що призведе до збільшення обсягу ремонту в 2008 році на 5% в порівнянні з 2007 роком.


  Проведемо розрахунок економічного ефекту від впровадження мийної машини для промивання гальмівної арматури локомотива.

  В даний час гальмівна арматура очищається вручну металевими щітками, таке очищення не забезпечує необхідну якість, крім того, ручна очистка займає більше часу, ніж на новій установці.

  Економічний ефект визначаємо за формулою:

  Е = ((С 1 + Е н К 1) - (С 2 + Е н К 2)) А г - З амор, (3.1)

  де С 1 - собівартість до впровадження;

  З 2 - собівартість після впровадження;

  Е н - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

  Е н = 0,15;

  До 1 - питомі капітальні вкладення у виробничі фонди до впровадження До 1 = 0;

  З амор - амортизаційні відрахування за рік, З амор = 30000 рублів;

  До 2 - питомі капітальні вкладення у виробничі фонди після впровадження К2 = 1,52;

  А г - максимальна річна програма мийки для мийної машини даного типу, А г = 19760 деталей.

  Визначаємо собівартість до впровадження за формулою:

  З 1 = (Т 1 К пр До тар.ст. Ксн. До заст.) + Спр, (3.2)

  де Т 1 (годину) - час очищення 1 деталі = 0,12;

  До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря 5 розряду = 21,111;

  Ксн - коефіцієнт відрахувань на соц.нужди Ксн = 1,267;

  К пр - коефіцієнт, що враховує вислугу і премію слюсаря 5 розряду До пр = 1,5;

  З пр. - коефіцієнт, що враховує накладні витрати, Спр. = 0,5 від розміру оплати праці персоналу.

  З 1 = (0,12 1,5 21,111 1,267) + (5,18 0,5) = 7,77 рубля

  Визначаємо собівартість після впровадження техніки:

  З 2 = (Т 2 К пр До тар.ст. До зн До заст.) + Спр, (3.3)

  де Т 2 (годину) - час мийки однієї деталі = 0,04;

  До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря 5 розряду = 21,111;

  Ксн - коефіцієнт відрахувань на соц.нужди Ксн = 1,267;

  К пр - коефіцієнт, що враховує вислугу і премію слюсаря 5 розряду

  До пр = 1,5;

  З пр. - коефіцієнт, що враховує накладні витрати, Спр. = 0,5 від розміру оплати праці персоналу.

  З 2 = (0,04 1,5 21,111 1,267) + (1,73 0,5) = 2,60 рубля

  Річний економічний ефект від впровадження мийної машини:

  Е = (7,77 - (2,60 + 0,15 1,52)) 19760 - 30000 = 67614,4 рубля.

  Термін окупності розраховується за формулою:

  (3.4)

  де Ток - термін окупності проекту, років

  Ц - ціна впроваджуваної мийної машини, Ц = 300000 рублів;

  Е - річний економічний ефект, рублі

  Таким чином, пропонована до впровадження мийна машина окупиться через 4,4 року і має річний економічний ефект в розмірі 67,6 тисячі рублів.


  Проведемо розрахунок економічного ефекту від заміни токарно-гвинторізного верстата в ремонтному цеху.

  Заміна токарно-гвинторізного верстата моделі ІТ-1М на верстат моделі М-6056 в ремонтному цеху дозволить значно скоротити витрати праці і матеріалів, збільшити продуктивність праці і виключити випадки простою цеху.

  В даний час використовується верстат ІТ-1М випуску 1982года виробив встановлений ресурс і потребує укрупненому капітальному ремонті, що, з огляду на вартість запасних частин і продуктивність верстата нерентабельно.

  На даному верстаті виготовляється і ремонтується широка номенклатура деталей для ремонту локомотивів.

  Економічний ефект буде визначатися за формулою 3.1. При цьому питомі капітальні вкладення у виробничі фонди після впровадження складуть До 2 = 25,1.

  Визначаємо собівартість до впровадження за формулою:

  З 1 = (Т 1 К пр До тар.ст. Ксн. До заст.) N + Спр, (3.5)

  де Т 1 - час проведення ремонтних робіт, Т 1 = 820час;

  До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря 5 розряду = 21,111;

  Ксн - коефіцієнт відрахувань на соц.нужди Ксн = 1,267;

  К пр - коефіцієнт, що враховує вислугу і премію слюсаря 5 розряду

  До пр = 1,5;

  З пр. - коефіцієнт, що враховує накладні витрати, Спр. = 0,5 від розміру оплати праці персоналу.

  N - кількість робочих, N = 4 чол.

  З 1 = (820 1,5 21,111 1,267) 4 + (141570 0,5) = 212355 рубля

  Визначаємо собівартість після впровадження техніки за формулою:

  З 2 = (Т 2 К пр До тар.ст. До зн До заст.) N + Спр + Самор, (3.6)

  де Т 2 - час проведення ремонтних робіт, Т 2 = 290 годин;

  До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря 5 розряду = 21,111;

  Ксн - коефіцієнт відрахувань на соц.нужди, Ксн = 1,267;

  К пр - коефіцієнт, що враховує вислугу і премію слюсаря 5 розряду

  До пр = 1,5;

  З пр. - коефіцієнт, що враховує накладні витрати, Спр. = 0,5 від розміру оплати праці персоналу.

  N - кількість робочих, N = 2 чол.

  З амор - річні амортизаційні відрахування, Самор = 50000 рублів

  З 2 = (290 1,5 21,111 1,267) 2 + (25034 0,5) + 50000 = 87551 рубля

  Річний економічний ефект від заміни токарно-гвинторізного верстата:

  Е = (212355 - (87551 + 0,15 25,1)) = 212355 - 87554,8 = 124800,2 рубля.

  Термін окупності розраховується за формулою:

  (3.7)

  де Ток - термін окупності проекту, років

  Е - річний економічний ефект, рублі

  Ц - зміна ціни, яка розраховується за формулою

  Ц = ЦСТ - Цмет, (3.8)

  де ЦСТ - ціна верстата, ЦСТ = 500000 руб.

  Цмет - вартість металобрухту, Цмет = 3,5 тн 2600 руб / тн = 9100 руб

  Ц = 500000 - 9100 = 490900 рублів

  Таким чином, пропонована заміна токарно-гвинторізного окупиться за 3,9 року при річному економічному ефекті в розмірі 124,8 тисячі рублів.


  Проведемо розрахунок очікуваного економічного ефекту від заміни мийної машини для візків у відділенні складального цеху.

  Заміна мийної машини для візків у відділенні складального цеху дозволить значно скоротити витрати праці і матеріалів для очищення візків, виключити непродуктивні простої, виключити застосування ручної праці при очищенні візків перед ремонтом, збільшити продуктивність праці.

  В даний час з огляду на недостатню ефективність існуючої мийної машини, необхідне додаткове очищення вручну, якою займаються 2 людини (слюсар 4 розряду і дефектоскопист 5 розряду). При впровадженні нової мийної машини відпаде необхідність у використанні праці дефектоскописта для додаткового очищення візків і скоротиться обсяг роботи слюсаря 4 розряду.

  Вартість мийної машини -1200000 руб.

  Питомі капітальні вкладення в виробничі фонди після впровадження К2 = 1200000 / А г = 167,8.

  А г - максимальна річна програма ремонту візків = 7150 візків.

  Визначаємо собівартість до впровадження:

  З 1 = (Т 1 К пр До 1тар.ст До соц.страх. До заст.) + С 1пр + (Т 2 К пр До 2тар.ст До соц.страх ХБК зам.) + С 2пр (3.9)

  де Т 1 (годину) - час очищення візки дефектоскопистом 5 розряду = 0,3;

  Т 2 (годину) - час очищення візки слюсарем РПС 4 розряду = 0,3

  До 1 тар.ст. -Часовий тарифна ставка дефектоскописта 5 розряду = 21,111;

  До 2 тар.ст. -Часовий тарифна ставка слюсаря РПС 4 розряду = 19,943;

  До соц.страх. - коеф. відрахування в соц. страх (26,7%) = 1,267;

  До заст. - коеф. заміщення = 1.15;

  К пр -% премії робітників (45%) = 1.45;

  З пр. - інші витрати, що відносяться на собівартість (накладні витрати, які обчислюються в% від розміру оплати праці персоналу) = 180%, відповідно дефектоскописта і слюсаря РПС.

  З 1 = (0,31,4521,1111,2671.15) + (14,31,8) + (0,31,4519,9431,2671.15) + (13,591,8) = 78,27руб.

  Визначаємо собівартість після впровадження:

  З 2 = (Т 3 К пр До тар.ст. До соц.страх. До заст.) + Спр (3.10)

  Т 3 (годину) - час очищення візки = 0,09;

  До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря РПС 4 розряду = 19,943;

  До соц.страх. - коеф. відрахування в соц. страх (26,7%) = 1,267;

  До заст. - коеф. заміщення = 1.15;

  К пр -% премії слюсаря 5 розряду (45%) = 1.45;

  З пр. - інші витрати, що відносяться на собівартість (накладні витрати, які обчислюються в% від розміру оплати праці персоналу) = 180%;

  З 2 = (0,091,4519,9431,2671.15) + (4,11,8) = 11,48руб.

  Очікуваний річний економічний ефект від заміни мийної машини для візків вантажних вагонів на нову:

  Е = (78,27- (11,48 + 0.15167,8)) 7150 -100000 = 197583руб.

  Термін окупності установки: 1200000/197583 = 6,1года.

  Таким чином, річний економічний ефект від впровадження даного обладнання складе 197,6 тисяч рублів, термін окупності проекту 6,1 року.

  Проведемо розрахунок очікуваного економічного ефекту від заміни пристосування для обробки роликів, внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників.

  Заміна пристосування для обробки роликів, внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників в роликовому цеху дозволить скоротити витрати праці і матеріалів для ремонту буксових підшипників, підвищити якість ремонту буксового вузла, збільшити продуктивність праці.

  В даний час для ремонту та обслуговування підшипників використовується пристосування власного виготовлення, яка не забезпечує необхідну якість обробки. Крім того, обробка займає більше часу, ніж на новому пристосуванні.

  Вартість обладнання - 400000 руб.

  Амортизаційні відрахування за рік З амор = 400000 / 8лет = 50000;

  Питомі капітальні вкладення в виробничі фонди після впровадження К2 = 400000 / А г = 8,2;

  Річна програма ремонту та обслуговування підшипників для пристосування даного типу А г = 2200к.п.х4 = 48800шт.

  Визначаємо собівартість до впровадження:

  З 1 = (Т 1 К пр До тар.ст. До соц.страх. До заст.) + Спр (3.11)

  де Т 1 (годину) - час проведення ремонту 1 підшипника - 0,35;

  До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря 6 розряду = 22,519;

  До соц.страх. - коеф. відрахування в соц. страх (26,7%) = 1,267;

  До заст. - коеф. заміщення = 1.15;

  К пр -% премії слюсаря 6 розряду (45%) = 1.45;

  З пр. - інші витрати, що відносяться на собівартість (накладні витрати, які обчислюються в% від розміру оплати праці персоналу) = 180%;

  З 1 = (0,351,4522,5191,2671.15) + (181,8) = 50,4руб.

  Визначаємо собівартість після впровадження:

  З 2 = (Т 2 К пр До тар.ст. До соц.страх. До заст.) + Спр (3.12)

  Десь 2 (годину) - час виробництва комплектування 1 підшипника = 0,24;

  До тар.ст. - годинна тарифна ставка слюсаря 6 розряду = 22,519;

  До соц.страх. - коеф. відрахування в соц. страх (26,7%) = 1,267;

  До заст. - коеф. заміщення = 1.15;

  К пр - відсоток премії слюсаря 6 розряду (45%) = 1.45;

  З пр. - інші витрати, що відносяться на собівартість (накладні витрати, які обчислюються в% від розміру оплати праці персоналу) = 180%;

  З 2 = (0,241,4522,5191,2671.15) + (12,31,8) = 34,4руб.

  Очікуваний річний економічний ефект від заміни пристосування для обробки роликів, внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників:

  Е = (50,4 - (34,4 + 0.158,2)) 48800-50000 = 670776 руб.

  Термін окупності складе:

  Т ок = 400000/670776 = 0,6 років (8 місяців).

  Таким чином, річний економічний ефект від впровадження обладнання для обробки роликів, внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників складе 670,8 тисяч рублів. Термін окупності заходу - 0,8 року, що становить 8 місяців.

  Таблиця 3.1 - Узагальнюючі дані з технічного дооснащення Кавказького локомотивного депо

  Найменування

  Кол. шт

  Орієнтовна вартість 1 од. тис. руб.

  Загальна вартість тис. Руб.

  Економічна ефективність, руб

  Термін Оккупаемості рік

  Примітка

  Мийна машина для візків

  1

  1200

  1200

  197583

  6,1

  замість застарілої

  Верстат токарно-гвинторізний

  1

  500

  500

  124800

  3,9

  замість застарілого

  Мийна машина для промивки гальмівної арматури локомотива

  1

  300

  300

  67600

  4,4

  Знову приобрета емое

  Кран мостовий вантажопідйомністю 10 т

  1

  1600

  1600

  140043

  10

  замість застарілого

  Верстат деревообробний 4-х сторонній

  1

  700

  700

  390740

  1,8

  Знову приобрета емое

  Конвеєр для ремонту та обслуговування підшипників «Робокон»

  1

  2000

  2000

  440851

  4,5

  Знову приобрета емое

  Установка для сухого очищення колісних пар

  1

  550

  550

  409264

  1,34

  Знову приобрета емое

  Кран-балка 3т вантажопідйомністю.

  2

  220

  440

  65809,6

  6,4

  замість застарілого

  установка киснева

  1

  600

  600

  574439

  1

  замість застарілого

  Мийна машина для підшипників

  1

  650

  650

  169972

  3,8

  замість застарілого

  Верстат горизонтально-фрезерний

  1

  650

  650

  69568

  9,3

  знову купується

  Пристосування для обробки внутрішніх і зовнішніх кілець, роликів підшипників

  1

  400

  400

  670776

  0,6

  замість застарілого


  Пропоновані в дипломному проекті заходи дозволять більш ефективно управляти майном Кавказького локомотивного депо. Для підтвердження вищесказаного проведемо розрахунок зміни показників ефективності управління основним капіталом, тобто коефіцієнтів оновлення, вибуття, зростання, масштабності, інтенсивності та фондоозброєності, під впливом пропонованих заходів.

  Таблиця 3,2 - Зміна показників ефективності управління основними засобами депо

  найменування показника

  2007 рік

  Прогноз на 2008 рік

  Зміна 2008 до 2007 року

  коефіцієнт оновлення

  0,03

  0,07

  +0,04

  коефіцієнт вибуття

  0,04

  0,04

  0,00

  коефіцієнт зростання

  0,99

  1,03

  +0,04

  коефіцієнт приросту

  -0,01

  0,03

  +0,04

  коефіцієнт масштабності

  0,03

  0,06

  +0,04

  коефіцієнт інтенсивності

  1,23

  0,62

  -0,61

  Малюнок 3.2 - Зміна показників ефективності управління основними засобами депо

  Малюнок 3.3 - Зміна величини фондоворуженності депо, тис.руб. / Чол.

  Таким чином, спостерігається значне підвищення коефіцієнта оновлення від величини 0,03 до 0,07 у вигляді прогнозного значення, тобто в результаті впровадження запропонованих заходів буде оновлено близько 7% вартості основних засобів депо. Коефіцієнт зростання свідчить про збільшення загальної вартості основного капіталу на 3% в порівнянні з 2007 роком. Коефіцієнт інтенсивності буде знижений у 2008 році до величини 0,62, яка характеризує частку вибулих основних засобів щодо величини надійшли, тобто 62%. Прогнозне значення коефіцієнта масштабності значно збільшено, і становить 0,06, тобто масштаб оновлення основного капіталу щодо його вартості на початок року складе 6%. Прогнозується також підвищення величини фондоозброєності депо з 239,4 тис.руб. / Чол до 247,4 тис.руб / чол. за рахунок збільшення середньорічної вартості основного капіталу в результаті надходження обладнання.

  У висновку необхідно відзначити, що пропоновані до використання заходи дозволять більш ефективно використовувати майно підприємства, знизити його знос, збільшити продуктивність праці і скоротити експлуатаційні витрати, що є найбільш важливим для діяльності Кавказького локомотивного депо в сучасних умовах.

  4. Безпека і екологічність рішень проекту

  4.1Охрана праці

  Загальна характеристика локомотивного депо Кавказька. Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей

  Локомотивне депо Кавказька, виконує роботи по технічному огляду та ремонту локомотивів, воно розташоване в центрі м Кропоткіна в зоні міської забудови. З півночі підприємство межує з житловими районами, з півдня - залізничними коліями, із заходу - територією локомотивного депо, зі сходу - підприємством ВОХР.

  Аналіз виробничого травматизму в локомотивному господарстві показує, що більше половини всіх нещасних випадків відбувається з працівниками пунктів технічного обслуговування. При ремонті і технічному обслуговуванні локомотивів відповідно до ГОСТ 12.0.003--87 на працівників можуть впливати такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

  - рухомий рухомий склад і транспортні засоби;

  - рухомі машини, механізми, елементи підіймально-транспортного та іншого обладнання;

  - переміщувані вироби, заготовки та матеріали;

  - падаючі з висоти предмети і інструмент;

  - небезпечне значення високої напруги електричного кола, замикання якого може відбутися через тіло людини;

  - небезпечна запиленість і загазованість повітря робочої зони;

  - небезпечне значення рівнів шуму і вібрацій на робочому місці;

  - недостатня освітленість робочої зони;

  - небезпечне значення гарячих або холодних місцях поверхонь обладнання;

  - фізичні перевантаження при переміщенні тягарів вручну;

  - слизька поверхня підлог;

  - нервово - психічні перевантаження під час виконання робіт на висоті, в замкнутих обсягах, роботах на шляхах і не тільки.

  Розробка організаційних і технічних заходів щодо усунення впливу небезпек і шкідливих виробничих факторів в економічному відділі

  Всі використовувані дані для аналізу було взято на Локомотивному депо станції Кавказька в економічному відділі, фінансовому відділі, бухгалтерії станції та інших, робота яких безпосередньо пов'язана з роботою на персональних електронно-обчислювальних машинах.

  Робота, пов'язана з комп'ютером, відноситься до категорії робіт, пов'язаних з небезпечними і шкідливими умовами праці. У процесі праці на службовців, які працюють на комп'ютері, надають дію такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

  1 Психофізіологічні:

  - напруга зору;

  - напруга уваги;

  - інтелектуальні навантаження;

  - емоційні навантаження;

  - тривалі статичні навантаження;

  - монотонність праці;

  - великий обсяг інформації оброблюваної в одиницю часу;

  - нераціональна організація робочого місця.

  2 Хімічні:

  - підвищений вміст в повітрі робочої зони двоокису вуглецю, озону, аміаку, фенолу, формальдегіду і поліхлорованих біфенілів.

  3 Фізичні:

  - підвищені рівні електромагнітного випромінювання;

  - підвищені рівні ультрафіолетового випромінювання;

  - підвищений рівень інфрачервоного випромінювання;

  - підвищений рівень статичної електрики;

  - підвищені рівні запиленості повітря робочої зони;

  - знижена або підвищена вологість робочої зони;

  - знижена або підвищена рухливість повітря робочої зони;

  - підвищений рівень шуму;

  - підвищений або знижений рівень освітленості;

  - підвищений рівень прямої блескости;

  - підвищений рівень відображеної блескости;

  - підвищений рівень засліплений;

  - нерівномірність розподілу яскравості в полі зору;

  - підвищена яскравість світлового зображення;

  - підвищений рівень пульсації світлового потоку;

  - підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини.

  Одним з найбільш небезпечних факторів є ураження електричним струмом у разі непрямого дотику. Відповідно до ГОСТ 12.1.038--82 (2001) захист від небезпеки непрямого дотику може бути забезпечена за рахунок зниження напруги дотику (захисне заземлення, вирівнювання потенціалів), або за рахунок обмеження часу дії струму (захисне занулення, захисне автоматичне вимикання живлення) .

  В економічному відділі локомотивного депо застосовується захисне защемлення системи IT. Система IT - система, в якій нейтраль джерела живлення ізольована від землі або заземлена через прилади або пристрої, що мають великий опір (наприклад, пробивний запобіжник), а відкриті провідні частини електроустановки заземлені. Це трифазні трьохпровідний мережі з ізольованою нейтраллю джерела живлення змінного струму

  При захисному заземленні перехід напруги на відкриті провідні частини супроводжується протіканням струму через заземлюючих пристроїв та послідовно включені опору ізоляції непошкоджених фазних проводів відносно землі.

  В результаті протікання струму напруга мережі перерозподіляється між опорами захисного заземлення і опорами ізоляції непошкоджених фаз. Опір захисного заземлення виконується досить малим в порівнянні з опорами ізоляції фазних проводів відносно землі. Величина опору захисного заземлення вибирається таким, щоб падіння напруги на заземлювальному пристрої не перевищувало допустимих значень. Таким чином, захисне заземлення знижує напругу відкритих провідних частин щодо землі, напруга, прикладена до тіла людини (напруга дотику), отже, і струм через нього до допустимих значень. Зниження напруги досягається за рахунок послідовного включення малого за величиною опору заземлювального пристрою з високими опорами ізоляції фазних проводів відносно землі.

  В електроустановках напругою понад 1 кВ змінного і постійного струмів захисне заземлення виконується при будь-якому режимі нейтралі або середньої точки джерела струму. У таких мережах для зниження напруги кроку та дотику виконується додаткова міра захисту - вирівнювання потенціалів за допомогою захисних провідників, прокладених в землі, в підлозі або на їх поверхні і приєднаних до заземлювального пристрою.

  Розрахунок захисного заземлення

  Для наочного зображення схема заземлюючого пристрою зображена на малюнку 6.

  Малюнок 6 - Схема заземлюючого пристрою

  де d - діаметр заземлювача;

  L - довжина заземлювача;

  a - відстань між заземлювачами;

  h - глибина закладання;

  t - відстань від поверхні землі до середини заземлювача.

  Визначимо нормоване значення опору заземлювального пристрою.

  Відповідно до вимог ПУЕ при напрузі до 1 кВ і потужності джерела живлення не більше 100 кВА опір захисного заземлення приймаємо 10 Ом.

  Визначимо опір розтікання по формулі:

  ; (4.1)

  де-опір розтікання струму вертикального заземлювача, Ом;

  l - довжина заземлювача, (l = 2,5 м) м;

  d - діаметр заземлювача, (d = 0,06м) м;

  t - відстань від поверхні землі до середини заземлювача.

  - розрахункове удільне опір грунту, Ом;

  (4.2)

  де - виміряне питомий опір ґрунту, Ом * м (суглинок - 100 Ом * м);

  - коефіцієнт сезонності для вертикальних заземлювачів, що враховує збільшення питомої опору грунту при його промерзанні або висиханні (Краснодарський край - 1,3)

  Відстань від поверхні землі до середини заземлювача, при h = 0,6 м .:

  Визначимо число заземлювачів за формулою:

  (4.3)

  Приймаємо = 1:

  Беручи a / l = 2 для заземлювачів, розташованих по контуру, при n = 1 приймаємо:

  = 0,76

  Уточнимо розрахункове значення числа заземлювачів

  Кількість заземлювачів дорівнює 6.

  Визначимо опір розтікання сполучної горизонтальної смуги за формулою:

  (4.4)

  де L - довжина смуги, м;

  b - ширина смуги (b = 0,04м), м;

  h - глибина закладення заземлення, м.

  Відстань між заземлювачами при a / l = 2:

  a = 2l; (4.5)

  Так як заземлювачі розміщені по контуру, то:

  (4.6)

  Розрахункова питомий опір грунту визначимо за формулою:

  (4.7)

  де - коефіцієнт сезонності для заземлювачів розташованих в 4-й зоні (= 1,75).

  Визначимо опір розтікання складного заземлювального пристрою.

  (4.8)

  Коефіцієнт використання сполучної смуги () приймаємо рівним 0,48.

  Опір розтіканню складного заземлювального пристрою не перевищує нормованого значення.

  Відповідно складне заземлюючих пристроїв відповідає вимогам ГОСТ 12.1.038--82 (2001).

  4.2 Охорона навколишнього середовища

  Кавказьке локомотивне депо як джерело забруднення атмосфери

  Локомотивне депо станції Кавказька, будучи одним з підрозділів Краснодарського відділення Північно-Кавказької залізниці і виконуючи свою виробничу діяльність, вносить свою лепту в забруднення навколишнього середовища (екологічний паспорт).

  Локомотивне депо станції Кавказька розташоване в північно-західній частині міста Кропоткіна. З одного боку від підприємства знаходяться житлові зони, на північному заході локомотивне депо межує зі складами, на заході депо розташовані під'їзні залізничні колії, на сході-вагонне депо станції Кавказька. Територія досить упорядкована, озеленена, асфальтована.

  На території депо знаходяться: цех ремонту електровозів, група допоміжних цехів, котельня, гараж, хімічна лабораторія, хімчистка флотаційна, комора, адміністративно-побутовий корпус, пескосушка, пескозаправочние конструкції, мастила-роздавальна, установки знепилювання електровозів, склад вугілля і склад піску. Дані про те, які речовини викидає в атмосферу кожен об'єкт і в якій кількості зведені в таблицю 4.1.

  При деревообробці виділяється пил деревна, яка надходить в атмосферу як після очищення в Пилеосадітельние камері, так і без очищення.

  При обробці металів на металлоорабативающіх верстатах в атмосферу викидається пил металева і абразивна. Частина заточувальних верстатів обладнані механічною вентиляцією, представленої витяжним зонтом і воздухоотводов.

  Від постів електосваркі, газорезкі, газового зварювання в атмосферу викидається заліза оксид, марганцю діоксид та діоксид азоту без очищення.

  Пост зарядки акумуляторних батарей обладнаний механічною ВЕНТСИСТЕМИ, представленої витяжним зонтом і воздухоотводов. При роботі даної ділянки в атмосферу викидається гідроокис натрію.

  Таблиця 4.1 - Викиди забруднюючих речовин

  обумовлений речовина

  Викид, г / с

  Час, год / рік

  Валовий викид, т / рік

  1

  2

  3

  4

  1 Котельня

  азоту діоксид

  азоту оксид

  вуглецю оксид

  сірчистий ангідрид

  0,143220

  0,023273

  0,219898

  0,73637

  8760,0

  4,339038

  0,705090

  6,383297

  22,414843

  2 Деревообробний цех

  пил деревна до очищення

  пил деревна після очищення

  0,265408

  0,021012

  480,0

  0,458625

  0,036690

  3 Вивантаження тирси

  пил деревна

  0,058690

  Ф, 0

  0,000208

  4 Вивантаження цементу

  пил цементна

  0,001887

  6,0

  0,000041

  5 Бітумний котел.

  будівельна дільниця

  бензол

  толуол

  вуглеводні

  0,000460

  0,000983

  0,010415

  20,0

  0,000033

  0,000071

  0,000750

  6 Шерстемоечное відділення.

  Ванни мийки та просочення

  вуглеводні

  0,003611

  360,0

  0,004680

  7 Зачистная камера

  пил кісточкових

  0,079209

  20,0

  0,00571

  8 Апаратний цех. Ванни мийки та просочення

  вуглеводні

  0,002261

  6,0

  0,000049

  9 Акумуляторна дільниця

  натрію гідроокис

  0,000179

  100,0

  0,000064

  10 Цех точних приладів

  вуглеводні

  0,007316

  180,0

  0,004741

  11 Компресорна

  масло мінеральне

  0,0002

  1750,0

  0,00126  align = "left"> 12 Автоматний цех. ванна мийки

  вуглеводні

  0,00704

  360,0

  0,009124

  13 Ковальське відділення

  азоту діоксид

  вуглецю оксид

  0,005324

  0,061226

  1200,0

  0,023

  0,2645

  14 Медніцкий ділянку. Піч роздачі підшипників азоту діоксид вуглецю оксид

  0,011546

  0,045831

  150,0

  0,006235

  0,024749

  15 Медніцкий ділянку. Горн азоту діоксид

  вуглецю оксид

  0,012067

  0,031813

  300,0

  0,013032

  0,034358

  16Медніцкій ділянку. піч виплавки

  свинець

  0,000496

  100,0

  0,000179

  17 Медніцкий ділянку. Місце лудіння

  свинець

  аміак

  0,000201

  0,006694

  100,0

  0,000072

  0,00241

  18 Медніцкий ділянку. тигель плавки

  свинець

  0,000297

  100,0

  0,000107

  19 Медніцкий ділянку. Центрифуга

  свинець

  0,000513

  100,0

  0,00018

  20 Відділення ремонту полозів.Заточной станок: пил

  0,174417

  200,0

  0,125580

  21 Відділення ремонту полозів. шліфування

  пил графітова

  0,082329

  80,0

  0,023712

  22 Відділення ремонту полозів. Протирання ацетоном ацетон

  0,006138

  50,0

  0,001105

  23 Пальцевое відділення

  пил пропіленова

  0,005786

  90,0

  0,001875

  24 тепловозних цех. ванна мийки

  вуглеводні

  0,00322

  100,0

  0,001159

  25 Електромашинний цех

  пил графітова

  вуглеводні

  0,061807

  0,028620

  24,0

  220,0

  0,00534

  0,022667

  26 обдувочной камера

  пил неорганічна

  0,126017

  50,0

  0,0226683

  27 Піскоструминна камера

  пил неорганічна

  0,109434

  50,0

  0,019698

  28 Хім лабораторія. Витяжна шафа

  вуглеводень

  0,002024

  360,0

  0,002623

  29 Пескосушільное відділення. топка печі

  азотадіоксід

  углеродаоксід

  сірчистий ангідрид

  зола вугілля

  пил піску

  0,006232

  0,034666

  0,013633

  0,022357

  0,022357

  0,236224

  1000,0

  1000,0

  0,022435

  0,124798

  0,049079

  0,080485

  0,080485

  0,850406

  30 Пескосушільное відділення. роздатковий бункер

  пил піску

  0,185271

  250,0

  0,166744

  Плата за викиди по роках приведена в таблиці 4.2.

  Таблиця 4.2 Платежі за викиди

  Вартість оплати в рік

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  За викиди в повітря

  2,900

  0,60

  0,91

  За розміщення відходів

  1,746

  5,99

  3,07

  Плата за все:

  4,646

  6,59

  3,98

  Локомотивне депо створює також і тверді відходи, захаращують великі території. Склад твердих відходів підприємства визначається видом використовуваних сировинних матеріалів і палива. Це відходи металів, дерева, пластмас, обтирального матеріалу, гуми та інші матеріали.

  При митті рухомого складу в воду проникають масло, незгоріле паливо, сірчисті з'єднання, феноли, зважені частинки лакофарбових покриттів.

  Аналіз забруднення навколишнього середовища пересувними джерелами локомотивних депо і плати за нього

  За результатами звіту по інвентаризації джерел викидів на Локомотивному депо станції Кавказька є 9 пересувних джерел, з яких 3 легкових автомобіля, 4 вантажних автомобіля та 2 автобуси з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння.

  Якісний і кількісний склад викидів від джерел 0001-0049 визначається інструментальними методами відповідно до нормативно-методичною літературою.

  Інвентаризація стаціонарних джерел викидів виконано Дорожньої вентиляційної, екологічної лабораторії ПКЗ в період з вересня по жовтень 2006 року.

  Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферу від підприємства склав 20,5627 т / г. Гараж (джерело 603) в цій сумі становить 0,237 т -1,15 відсотка від загального викиду.

  Плата за забруднення навколишнього середовища залежить від того, в якому співвідношенні знаходяться фактичні і гранично допустимі значення викидів або скидів. Якщо фактичні викиди або скиди не більш гранично допустимих, то плата визначається як:

  П = М · Ц · Ке · Кі (4.9)

  де М - фактичні викиди або скиди речовини, т / рік;

  Ц - норматив плати за забруднення навколишнього середовища даними

  речовиною пересувними джерелами, руб / т;

  Ке - коефіцієнт, що враховує екологічну ситуацію в

  даному регіоні (при розрахунку викидів);

  Кі - коефіцієнт індексації, значення якого встановлюється відповідними екологічними органами в залежності від екологічної ситуації в країні.

  Так, в 2004 році Ки = 1,1; в 2005 році Ки = 1,2; в 2007 році Ки = 1,3. Вихідні дані для розрахунку плати за забруднення навколишнього середовища пересувними джерелами, належать локомотивному депо Кавказька представлені нижче.

  Розрахунок плати за забруднення атмосфери пересувними джерелами проводиться по витраченого кількості палива

  П = М · Ц · Кі · Ке (4.10)

  де М - маса палива, т / рік;

  Ц - ціна палива, руб / т;

  Ке - коефіцієнт, що враховує екологічну ситуацію в

  даному регіоні (при розрахунку викидів), для Північно - Кавказького

  регіону Ке = 1,6 в містах він додатково множиться на 1,2,

  тоді для Кропоткіна

  Ке = 1,6 · 1,2 = 1,92

  Кі - коефіцієнт індексації, значення якого встановлюється відповідними екологічними органами в залежності від екологічної ситуації в країні.

  Вихідні дані для розрахунку плати за забруднення навколишнього середовища пересувними джерелами

  - 50 т.

  - 49 т.

  - 1,3 руб / т.

  = 50 · 1,3 · 1,2 · 1,92 = 149,8 руб / рік.

  = 49 · 1,3 · 1,3 · 1,92 = 158,9 руб / рік.

  У локомотивному депо Кавказька викиди від пересувних джерел не перевищують лімітуються показник, відповідно плату за сверхлімние викиди депо не виробляє.

  Таким чином, розрахунок показав, що сумарна річна плата збільшується пропорційно коефіцієнту індексації, який змінюється в залежності від темпів інфляції. Оскільки, на протязі останніх 2-х років з 2005 року по 2006 рік фактична кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу не змінилося, розмір плати за 2005 рік склав - 149,8 руб .; 2006 рік - 158,9 руб.

  Заходи щодо зменшення забруднень і виплат

  У викидах двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) виявлено понад 100 шкідливих сполук, які умовно можна розбити на шість груп: I - діоксид вуглецю, водяна пара, водень, кисень; П - оксид вуглецю; III -окісли азоту; IV - вуглеводні; V - альдегіди; VI - сажа. При використанні в ДВС етилованого бензину з вихлопними газами в атмосферу надходять сполуки свинцю.

  При згорянні 1 т бензину в атмосферу викидається, кг: оксиду вуглецю - 395; вуглеводнів - 34; оксидів азоту - 20; діоксиду сірки - 1,55;

  альдегідів - 0,93. При згорянні 1 т дизельного палива в атмосферу викидається, кг: оксиду вуглецю - 21; вуглеводнів - 20; окислів азоту -34; альдегідів - 6,8; сажі до 2.

  Великий вплив на масовий склад викидів надають режими експлуатації і справність систем ДВС і своєчасність проведення регулювань.

  Найбільший вплив на збільшення витрати палива і шкідливих речовин у вихлопних газах карбюраторних двигунів надають знос жиклерів карбюратора, порушення регулювання системи холостого ходу і регулювання рівня палива в карбюраторі, знос деталей прискорювального насоса, підвищення гідравлічного опору повітряного фільтра, неправильна установка запалювання, неправильна величина зазору в контактах переривника і їх забруднення, знижена температура охолоджувальної рідини, знос деталей шатунно-кривошипного механізму і ін.

  Перераховані несправності збільшують витрату палива на 10 відсотків, а кількість шкідливих речовин у викидах на 15-50 відсотків.

  Підвищення екологічних показників автомобіля можливо за рахунок проведення комплексних заходів щодо вдосконалення його конструкцій і режиму експлуатації. До поліпшення екологічних показників автомобіля призводять: підвищення його економічності; заміна бензинових ДВС на дизельні; застосування нейтролізаторов в відробітки газів ДВС: вдосконалення режиму роботи ДВС і технічне обслуговування автомобіля.

  Підвищення паливної економічності автомобіля досягається за рахунок вдосконалення процесу згоряння в ДВС. Екологічними перевагами в порівнянні з бензиновими ДВС мають двигуни, що працюють на альтернативних паливах (стиснутий або скраплений газ, етанол, метанол, водень і ін.).

  Значне зниження токсичності ДВЗ досягається при використанні нейтролізаторов відпрацьованих газів (ОГ). Нетралізатор - це додатковий пристрій, яке вводиться в випускну систему двигуна для зниження токсичності ОГ. Недоліками рідинних нейтралізаторів є: велика маса і габарити; необхідність частої зміни робочого розчину; неефективність по відношенню до СО; інтенсивне випаровування рідини. Однак використання рідинних нейтралізаторів в комбінованих системах очищення може бути раціональним, особливо для установок, обробити гази яких повинні мати низьку температуру при надходженні в атмосферу.

  Дотримання регламенту технічного обслуговування і контроль складу ОГ ДВС дозволяє значно скоротити токсичні викиди в атмосферу. Відомо, що при 160 тис. Км пробігу і при відсутності контролю викиди СО зростають в 3,3 рази, а СпНм в 2,5 рази.

  Викиди токсичних речовин (СпНм і СО) з картера і паливної системи двигуна приблизно на порядок нижче викидів вихлопних газів і в даний час розробляються методи спалювання газів картерів ДВС.

  висновок

  Основні напрямки підвищення ефективності управління капіталом, вкладеним в майно структурного підрозділу локомотивного господарства, випливають з вимог, що пред'являються в цілому економікою країни до роботи залізниць. В даний час в локомотивному господарстві впроваджуються нові потужні локомотиви, прогресивна технологія, нове високопродуктивне обладнання, скорочується частка ручної праці в результаті механізації і автоматизації виробничих процесів, поліпшуються умови праці працівників, що безпосередньо призводить до стабілізації і розвитку локомотивних депо, підвищенню ефективності управління майном .

  З метою ліквідації ручної праці важливим фактором найбільш ефективного використання ремонтної бази є спеціалізація і концентрація виробництва. Це дозволяє на тих же виробничих площах освоювати велику програму ремонту, забезпечувати зростання енергоозброєності і продуктивності праці, знижувати собівартість.

  Зростання ефективності виробництва передбачає більш раціональне використання основного та оборотного капіталу. В експлуатації це досягається шляхом поліпшення використання тягових засобів, а на ремонті і технічному обслуговуванні - шляхом зменшення невстановленого обладнання, підвищення коефіцієнта змінності, ліквідації диспропорції між ділянками депо, застосування застарілих методів ремонту, модернізації діючих машин і устаткування.

  Всі заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління виробництвом і майном локомотивного депо можна умовно розділити на дві групи.

  Заходи першої групи вирішують завдання освоєння зростаючих перевезень і обсягів ремонтних робіт шляхом будівництва і реконструкції будівель, споруд, депо, впровадження нових типів локомотивів, заміни обладнання і т.п. Ці заходи вимагають значних капітальних витрат і на першому етапі навіть можливо приведуть до зростання витрат, але на перспективу з урахуванням зростання обсягів роботи досить швидко окупаються і в подальшому призводять до значної економії витрат.

  Друга група заходів - це впровадження наукової організації праці, застосування нових методів ремонту, нових технологічних процесів в експлуатації та ремонті, більш досконалих технічних засобів, поліпшення умов праці, виявлення внутрішніх резервів виробництва і т.п. Заходи цієї групи дають не тільки значний ефект і вимагають незначних капітальних вкладень, а й також помітно знижують рівень поточних експлуатаційних витрат. Капітальні вкладення - це витрати на реконструкцію, модернізацію діючих і створення нових виробничих фондів, що направляються на розвиток локомотивного господарства і тягнуть за собою економію експлуатаційних витрат, а також більш ефективне використання капіталу, вкладеного в майно підприємства.

  Дослідження в дипломному проекті здійснювалися на основі даних фінансової звітності Кавказького локомотивного депо, основними цілями діяльності якого є:

  - забезпечення дороги справними локомотивами для виконання плану перевезень;

  - організація на основі передової технології обслуговування і ремонту локомотивів і мотор-вагонного рухомого складу;

  - створення умов для дотримання встановленого порядку праці та відпочинку локомотивних бригад.

  Оцінка основних виробничих показників роботи депо виявила тенденцію збільшення обсягу виконання робіт в натуральному обчисленні (тонно-км брутто) в зв'язку з тим, що в локомотивному депо освоїли і ефективно застосовують технологію ведення великовагових поїздів Загальна кількість великовагових поїздів збільшилася за три аналізованих року на 33, 1%, що природно вплинуло на збільшення основного показника роботи локомотивного депо - ткм брутто. До 2007 року збільшення склало 43,5% відносно рівня 2005 року. У слідстві збільшення обсягу робіт спостерігається значне підвищення величини експлуатаційних витрат, які до рівня 2005 року збільшилися на 52% і, відповідно, збільшення чисельності працюючих на 11,9%. При цьому, слід зазначити, що темп зростання продуктивності праці значно відстає від темпу зростання середньомісячної заробітної плати працівників, тобто 146,4% і 128,9% відповідно.

  При оцінці ефективності управління майном депо виявлено збільшення вартості основного і оборотного капіталу в цілому. Збільшення первісної вартості основних фондів в 2007 році в порівнянні з 2005 роком склало на 40,5% і в порівнянні з 2006 роком на 17,9% більше.

  За досліджуваний період спостерігається збільшення відсотка зносу основних засобів депо до 70,1%. Найбільший знос до 2007 року спостерігається по категорії робітників машин і устаткування і складає 81,1%; транспортні засоби зношені на 70,4%; найменш зношеними є передавальні пристрої - 23,9% і обчислювальна техніка - 33,6%.

  Середньорічна вартість основних фондів в 2007 році збільшилася в порівнянні з 2005 роком на 44,7%, а в порівнянні з 2006 роком - на 15,1%

  Оновлення основних засобів в 2007 році склало також 3% від загальної їх величини, вибуття, відповідно, - 4%. Величина основних засобів на кінець року знизилася в порівнянні з початком року на 1%. Вартість вибулих коштів в 1,23 рази перевищує вартість надійшли за той же період.

  З метою ефективного управління капіталом, вкладеним в майно підприємства, в дипломному проекті розроблено напрями та шляхи поліпшення використання майна локомотивного депо.

  Основними напрямками поліпшення використання майна локомотивного депо в даному дипломному проекті є:

  - зміна плечей обслуговування локомотивних бригад у вантажному і пасажирському русі;

  - часткове технічне переозброєння цехів по ремонту локомотивів.

  При впровадженні нових плечей обслуговування прогнозується збільшення такого показника, як обсяг перевізної роботи. При збереженні чисельності персоналу локомотивних бригад на рівні 2007 року середньодобова продуктивність локомотива складе 1213,4 тисяч тонно-км брутто, що на 7% вище за рівень середньодобової продуктивності локомотива в 2007 році.

  Для поліпшення технології ремонту та експлуатації локомотивів на базі впровадження передових, ресурсозберігаючих та інформаційних технологій в Кавказькому локомотивному депо розроблений проект доведення технічної оснащеності депо до рівня базового ремонтного підприємства.

  Впровадження в депо необхідного обладнання та заміни існуючого і застарілого дозволить:

  - скоротити ручну працю в трудомістких операціях;

  - підвищити якість деповського ремонту локомотивів;

  - задіяти ефективніше виробничі площі;

  - проводити ремонт локомотивів з більш кращими якісними характеристиками.

  Впровадження і оновлення обладнання дозволить поліпшити якість і кількість ремонтованих локомотивів до 1177 наведених одиниць, що призведе до збільшення обсягу ремонту в 2008 році на 5% в порівнянні з 2007 роком.

  Пропоновані в дипломному проекті заходи дозволять більш ефективно управляти майном Кавказького локомотивного депо, про що свідчить зміна показників ефективності управління майном. Так спостерігається значне підвищення коефіцієнта оновлення від величини 0,03 до 0,07 у вигляді прогнозного значення, тобто в результаті впровадження запропонованих заходів буде оновлено близько 7% вартості основних засобів депо. Коефіцієнт зростання свідчить про збільшення загальної вартості основного капіталу на 3% в порівнянні з 2007 роком. Коефіцієнт інтенсивності буде знижений у 2008 році до величини 0,62, яка характеризує частку вибулих основних засобів щодо величини надійшли, тобто 62%. Прогнозне значення коефіцієнта масштабності значно збільшено, і становить 0,06, тобто масштаб оновлення основного капіталу щодо його вартості на початок року складе 6%. Прогнозується також підвищення величини фондоозброєності депо з 239,4 тис.руб. / Чол до 247,4 тис.руб / чол. за рахунок збільшення середньорічної вартості основного капіталу в результаті надходження обладнання.

  Список використаних джерел

  1 Федеральний закон Російської Федерації «Про охорону навколишнього середовища в Російській Федерації» від 10 січня 2002 року

  2 Федеральний закон Російської Федерації «Про основи охорони праці в Російській Федерації» від 17 липня 1999 року № 181-ФЗ - М., 1999. - 49 с.

  3 Айзінбуд, С.Я., Кельперіс, П.І. Експлуатація локомотивів. Підручник. - М .: Транспорт, 1990..

  4 Айзінбуд, С.Я., Гутковський, В.А., Кельперіс, П.І. Локомотивне господарство. (Друге видання) Підручник. - М .: Транспорт, 2004. - 263 с.

  5 Афанасьєв, І.А. Капітальний ремонт - на новий якісний рівень // Економіка залізниць. - 2002. - № 9. - с. 105 - 108.

  6 Барков, А.В., Баркова, Н.А., азовців, А.Ю. Моніторинг та діагностика роторних машин по вібрації. СПб .: СПбМТУ, 2004 - 169 с.

  7 Бєлов, І.В., Терешина, Н.П., Галабурда В.Г. Економіка залізничного транспорту. Підручник для вузів - М .: УМК адміністрації залізничного транспорту України, 2004. - 600 с.

  8 Бикадоров С.А. Собівартість експлуатаційної та ремонтної роботи при розподілі функцій локомотивних депо // Економіка залізниць. -2003. - № 11. - с. 65 - 77.

  9 Вовк, А.А., Вовк, Ю.А. Собівартість одиниці продукції як показник ефективності виробництва // Економіка залізниць. - 2004 року № 4. - с. 30 - 37.

  10 Гарін, В.М., Саприкін, В.І., Шатіхіна, Т.А. Розрахунки впливу об'єктів транспорту на навколишнє середовище: Навчальний посібник. - Ростов-н / Д: РГУПС, 1997. - 74 с.

  11 Гарін, В.М., Шатіхіна, Т.А. Розрахунок плати за забруднення навколишнього середовища: Навчальний посібник. - Ростов-н / Д: РГУПС, 1998. - 56 с.

  12 Дмитрієв, В.А. Економіка залізничного транспорту: Підручник для вузів залізничного транспорту. - М .: Транспорт, 2004. - 328 с.

  13 Жданов, С.А. Основи теорії економічного управління предпріятіем.-М.: Финпресс, 2003. 240с.

  14 зубрів, Н.І., Шарпова, Н.А. Охорона навколишнього середовища та екологічна безпека на залізничному транспорті: Навчальний посібник. - М .: УМК адміністрації залізничного транспорту України, 2004. - 592 с.

  15 Ільїн, А.І. Управління предпріятіем.-М .: Полюс, 2003.-117с.

  16 Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз. Управлінням капіталом. Вибір інвестіцій.-М.: Фінанси і статистика, 2003.-368.

  17 Кучумів, В.А., Ребрик, Б.Н. Рекуперація електроенергії: досягнення і резерви // Залізничний транспорт. - 2005. - № 11. - с. 50 - 55.

  18 Лісіцин, А.Л. Ресурсозберігаючі технології - основи зниження витрат на залізничному транспорті // Економіка залізниць. -2004. - № 1. - с. 32 - 42.

  19 Лісіцин, А.Л. Можливості економії ресурсів на тягу поїздів // Залізничний транспорт - 2002. - № 2. - с. 18 - 21.

  20 Маслакова, С.С., Бойко, І.Г., Бичков, А.Н., Ісіков, Е.Н. Економіка, організація і планування локомотивного господарства. Підручник - М .: Транспорт, 2004. - 271 с.

  21 Мачерет, Д.А. Удосконалення методів планування і регулювання експлуатаційних витрат // Економіка залізниць. - 2003. - № 8. - с. 15 - 28.

  22 Мішарін, А.С. Пріоритетні інвестиційні програми галузі // Залізничний транспорт. - 2001. - № 2. - с. 2-9.

  23 Панков, Ю.Н., Соловйова, М.С. Шляхи зниження експлуатаційних витрат залізниць // Економіка залізниць. - 2003. - № 8. - с. 38 - 47.

  24 Панков Ю.М., Лукашев В.І., Малашкова Л.А. Визначення ефективності ресурсозберігаючих заходів і технологій // Економіка залізниць. - 2003. - № 9. - с. 57 - 66.

  25 Русак, А.Д. Про використання та економії енергоресурсів в локомотивному господарстві // Залізничний транспорт. - 2005. - № 2. - с. 26 - 28.

  26 Руднєва, Л.В. По-хазяйськи витрачати енергоресурси // Залізничний транспорт. - 2003. - № 5. - с. 7 - 14.

  27 Сайфранов, С.М. Локомотивне господарство // Залізничний транспорт. - 2003. - № 9. - с. 89 - 91.

  28 Сергєєв, І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 304 с.

  29 Сергєєв, Н.А. Поїздами керує автомашиніст // Залізничний транспорт. - 2003. - № 5. - с. 15 - 17.

  30 Терешина, Н.П. Сучасні проблеми економіки та управління на залізничному транспорті Росії // Економіка залізниць. - 2004. - № 6. - с. 21 - 27.

  31 Терешина, Н.П., Шкурина, Л.В. Конкурентоспроможність залізничного транспорту: оцінка майнового і фінансового потенціалу. Навчальний посібник. - М .: УМК адміністрації залізничного транспорту України, 2005. - 128 с.

  32 Феоктистов, В.П., Журавльов, Н.М., Карюкін, А.В., Соболєв Р.Ю. Оптимізація наведених витрат по перспективному рухомого складу // Залізничний транспорт. - Серія. Локомотиви і локомотивне господарство. Ремонт локомотивів. ЕІ / ЦНІЇТЕІ. - 2003. - Випуск 4. с. 38 - 44.

  33 Хасін, Л.Ф., Матвєєв, А.Н. Економіка, організація і управління локомотивного господарства. - М .: Желдоріздат, 2004. - 452 с.

  34 Чипига, Н.П., Кривун, Е.В. Роль ресурсозберігаючих технологій в реалізації інвестиційної програми залізниць // Економіка залізниць. - 2003. - № 7. - с. 53 - 57.

  35 Чупейкіна, Л.Г. Методичні підходи до планування витрат локомотивного господарства на дорожньо-мережевому рівні // Залізничний транспорт. - Серія. Локомотиви і локомотивне господарство. Ремонт локомотивів. ЕІ / ЦНІЇТЕІ. - 2003. - Випуск 2. с. 32 - 44.

  36 Шабалін, Н.Г. Енергозбереження в стаціонарному господарстві // Залізничний транспорт. - 2002. - № 2. - с. 22 - 25.

  доповідь

  Шановні члени Державної атестаційної комісії, до Вашої уваги представлений дипломний проект на тему: «Управління капіталом, вкладеним в майно підприємства залізничного транспорту». Дипломний проект розроблений за даними Тіхорецкого локомотивного депо.

  плакат 1

  Результати виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства формуються за допомогою процесу управління активами, особливо такими як основний і оборотний капітал. Такі результати можуть бути як позитивними, так і негативними. Або майно підприємства в процесі діяльності дозволяє отримувати прибуток, що призводить до платоспроможності підприємства, яке майно стає тягарем, відтягує значні кошти підприємства на себе, що може призвести до збитків. Саме майно забезпечує матеріально-технічну можливість функціонування підприємства, його економічну самостійність і надійність. Для того, щоб розробити шляхи поліпшення ефективності використання майна підприємства з метою отримання максимального прибутку необхідно чітко уявляти технологічний процес роботи підприємства, знати які основні фонди застосовуються в процесі виробництва, які характеристики їм властиві.

  Представлена ​​модель управління майном підприємства має особливість, яка визначається в основному специфікою використання корпоративної власності. Система управління корпоративною власність залізничного транспорту в частині об'єктів майна базується на:

  · Знаннях про склад об'єктів корпоративної власності ВАТ «РЖД»;

  · Визначенні ринкової вартості об'єктів майна та прав користування ними;

  · Створення єдиного банку даних корпорації про всі майнових об'єктах;

  · Застосуванні всього дозволеного законодавством інструментарію при використанні об'єктів майна;

  · Повноцінному захисту майнових прав корпорації;

  · Досягненні максимальної прибутковості майнових об'єктів.

  У поняття фінансового контролю входять такі елементи як фінансовий облік, інвентаризація, заходи внесення в реєстр, структуризації і визначення основних характеристик враховується майна. Це відправні точки процесу управління, що формують передумови для визначення варіантів подальшого використання капіталу, вкладеного в майно підприємства. Подальші етапи управління багато в чому залежать від особливостей структури та класифікації капіталу підприємства.

  Капітал в матеріально-речовому втіленні підрозділяється на основний і оборотний капітал. До основного капіталу належать матеріальні чинники тривалого користування, такі, як будівлі, споруди, машини, обладнання і т.п. Оборотний капітал витрачається на купівлю засобів для кожного виробничого циклу (сировини, основних і допоміжних матеріалів тощо), а також на оплату праці. Основний капітал служить протягом ряду років, оборотний - повністю споживається протягом одного циклу виробництва.

  В управлінні капіталом підприємства можна виділити: ефективність управління основним капіталом і ефективність управління оборотним капіталом.

  1) показники руху основного капіталу (коефіцієнт оновлення, вибуття, зростання, інтенсивності і масштабності);

  2) показники ефективності використання основного капіталу (фондовіддача, рентабельність, фондомісткість і фондоозброєність).

  3) показники ефективності використання оборотного капіталу (коефіцієнт оборотності і тривалість одного обороту, рухом грошового потоку з прогнозуванням обсягів реалізації, придбання запасів, розрахунку грошового потоку).

  плакат 2

  Локомотивне депо Тихорецкая входить до складу Краснодарського відділення Північно-Кавказької залізниці - філії відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці». Локомотивне депо не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені ВАТ «РЖД».

  Основними цілями діяльності локомотивного депо є:

  - забезпечення дороги справними локомотивами для виконання плану перевезень;

  - організація на основі передової технології обслуговування і ремонту локомотивів і мотор-вагонного рухомого складу;

  - створення умов для дотримання встановленого порядку праці та відпочинку локомотивних бригад.

  Для досягнення вищевказаних цілей локомотивне депо здійснює такі види діяльності:

  - всі види поточного ремонту (ТР), технічного обслуговування (ТО), екіпіровку локомотивів.

  - виконання планів інвестиційної політики.

  - зміцнення трудової дисципліни, підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення перепідготовки кадрів.

  Дослідження об'ємних показників роботи депо виявило тенденцію зростання їх величини за період. В цілому тонно-кілометрів брутто збільшилися на 43,5%, досягнувши до 2006 року рівня 8289,7 млн.ткм.бр. З них електротяга становить 7405,6 млн.ткм.бр., при цьому збільшення склало 138,2%. На частку теплотягі доводиться 875,1 млн.ткм.бр. і збільшення за період становить 210,9%. У свою чергу ткм брутто в електротязі підрозділяються на пасажирське, вантажне і господарське рух. Електротяга в в пасажирському русі дещо знизилася і склала 99,0% до рівня 2004 року при цьому на її частку припадає 616,2 млн.ткм.бр. Електротяга в вантажному русі збільшилася до 145,9% до 2006 року і склала відповідно 6604,6 млн.ткм.бр. Теплотяга в вантажному русі збільшилася до 507,8 млн.ткм.бр., а в господарському русі - до 367,3 млн.ткм.

  Програма ремонту локомотивів по депо виконана в 2006 році на рівні тисячу сто двадцять один привед од., Що становить 121,6% до 2004 року. З них повне обстеження колісних пар становить 564 одиниці або 99,5% до 2004 року, середній ремонт - 8 одиниць або 36,4%, поточний ремонт тепловозів ТР-3 - 73 одиниці або 140,4%, ТР-2 - відповідно 29 одиниць або 290%, ТР-1 - 49 одиниць або 100%. Поточне обслуговування тепловозів склало до 2006 року 322 наведені одиниці або 119,7%. В результаті, загальна сума видатків збільшилась за три досліджуваних року на 52,0%, склавши до 2006 року 497 345 тис.руб.

  В оцінці майна дистанції за аналізований період спостерігається тенденція збільшення первісної вартості основних засобів до величини 283 256 тис.руб. або 17,9% в порівнянні з 2005 роком. Разом з тим, необхідно відзначити постійне збільшення рівня зносу основних засобів дистанції, який до 2006 року склав в цілому по майну 70,1%.

  Проведені розрахунки свідчать про те, що в 2004 році було оновлено близько 5% вартості основних засобів депо, вибуття склало 2% від загальної вартості, тобто зростання вартості майна до кінця року склав 104%, при цьому величина вибулих основних засобів становить 32% від величини надійшли за досліджуваний період.

  У 2005 році спостерігається тенденція збільшення частки вибулих основних засобів.Вона становить 7% від загальної вартості, при цьому надходження склало тільки 3%. Вартість основних засобів на кінець року становить 96% від вартості початку року, тобто загальне зниження склало 4%. Крім того, можна сказати, що величина вибулих основних засобів в 2,19 рази перевищує в досліджуваному році величину коштів, що надійшли, про що свідчить коефіцієнт інтенсивності.

  Оновлення основних засобів в 2006 році склало також 3% від загальної їх величини, вибуття, відповідно, - 4%. Величина основних засобів на кінець року знизилася в порівнянні з початком року на 1%. Вартість вибулих коштів в 1,23 рази перевищує вартість надійшли за той же період. Як наслідок, величина фондоозброєності за досліджуваний період збільшилася з 183,6 до 239,4 тис.руб. / Чол.

  плакат 3

  На основі проведеного дослідження запропоновано такі напрями розвитку Тіхорецкого локомотивного депо, що ведуть до підвищення ефективності управління капіталом, вкладеним в майно депо. Для наочності вони представлені в схематичному вигляді. Необхідність розробки цих напрямків стала наслідком збільшення обсягів робіт депо, загального морального і фізичного зносу технічних засобів депо, а також необхідність підвищення безпеки та безаварійності руху. Наприклад:.

  Розрахунок економічної ефективності за даними заходам наведено у зведеній таблиці. Наприклад, пропонується до впровадження.

  Усі пропоновані заходи є актуальними для виробничої діяльності Тіхорецкого локомотивного депо і приведуть не тільки до стабілізації поточної діяльності і до подальшого її розвитку, а й дозволять поліпшити ефективність управління вкладеним в майно депо капіталом, про що свідчить перерахунок показників ефективності управління капіталом.

  Наприклад, спостерігається значне підвищення коефіцієнта оновлення від величини 0,03 до 0,07 у вигляді прогнозного значення, тобто в результаті впровадження запропонованих заходів буде оновлено близько 7% вартості основних засобів депо. Коефіцієнт зростання свідчить про збільшення загальної вартості основного капіталу на 3% в порівнянні з 2006 роком. Коефіцієнт інтенсивності буде знижений в 2007 році до величини 0,62, яка характеризує частку вибулих основних засобів щодо величини надійшли, тобто 62%. Прогнозне значення коефіцієнта масштабності значно збільшено, і становить 0,06, тобто масштаб оновлення основного капіталу щодо його вартості на початок року складе 6%. Прогнозується також підвищення величини фондоозброєності депо з 239,4 тис.руб. / Чол до 247,4 тис.руб / чол. за рахунок збільшення середньорічної вартості основного капіталу в результаті надходження обладнання.

  У висновку необхідно відзначити, що пропоновані до використання заходи дозволять більш ефективно використовувати майно підприємства, знизити його знос, збільшити продуктивність праці і скоротити експлуатаційні витрати, що є найбільш важливим для діяльності Тіхорецкого локомотивного депо в сучасних умовах.

  Крім того, в дипломному проекті розроблений розділ «Безпека та екологічність проекту».

  Дякую за вашу увагу. Доповідь закінчено.

  ...........