• 2.3 Планування рентабельності ЗАТ "Тканини" як складових процесса управління прибутком підприємства
 • Рвк = Рч * Оа * Кфз = Р / ВК = Р / V * V / A * A = П / ВК;
 • Рівень фінансового важеля
 • РФВ =;
 • Дані про использование чистого прибутку ЗАТ "Тканини" у 2004р.
 • Розділ 3. Рекомендації относительно создания КОМПЛЕКСНОЇ методики управління прибутком на підприємстві
 • Список використаної літератури
 • Додатки Баланс ЗАТ "Тканини" ст Аном на 01.01. 200 5 р.
 • Усього за Розділом 1
 • Усього за Розділом 2
 • БАЛАНС
 • пасив
 • Усього за Розділом 3
 • Усього за Розділом 4
 • 2.Елементі операційних витрат


 • Дата конвертації08.07.2017
  Розмір43.17 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 43.17 Kb.

  Управління прибутком підприємства

  "Center"> 125

  163

  -20

  Примітка. Постійні витрати S пост = 38 тис. грн ..

  За данімі рівнямі виручки та змінніх витрат можна обчісліті рівень постійніх витрат, Який відповідатіме максимальному прибутку. Аналогічно, віходячі Із завдань рівнів других взаємоповязаніх чінніків, можна послідовно розрахуваті оптімальні уровня цен на продукцію та змінніх витрат.

  Підприємству слід унікат "ножиць", тобто коли Попит на его продукцію еластичний, а Попит підприємства на спожівані ресурси, например на енергоносії, нееластичності.

  2.3 Планування рентабельності ЗАТ "Тканини" як складових процесса управління прибутком підприємства

  Планування рентабельності підприємства є складового Частина процесса управління прибутком підприємства. Розглянемо докладніше Особливості планування даного економічного сертифіката № на фактологічному матеріалі ЗАТ "Тканини".

  У плануванні Використовують Різні показатели рентабельності. Усі смороду відносні й показують, скільки одиниць прибутку (балансового, чистого, операційного, оподаткованого ТОЩО).

  Інакше Кажучи, при візначенні показніків рентабельності в чісельніку всегда буде прибуток. Сукупність показніків рентабельності всебічно відбіває ефективність виробничої (операційної), інвестіційної та Фінансової діяльності підприємства и відповідає інтересам учасников економічного процесса.

  У розвинення странах рентабельність власного Капіталу вважають найважлівішім підсумковім Показники, де фокусуються результати всех напрямків діяльності підприємства. Ще понад 100 років тому фінансові менеджери фірми "Дюпон" предложили рентабельність власного Капіталу Рвк візначаті як добуток рентабельності реализации за чистимо прибутком Рч, оборотності актівів Оа та коефіцієнта Фінансової залежності (відношення Сукупний Капіталу до власного) Кфз, тобто

  Рвк = Рч * Оа * Кфз = Р / ВК = Р / V * V / A * A = П / ВК;

  де Р - чистий прибуток; V - чиста виручка від реализации продукції; А - активи; П - пасив.

  Чистий прибуток ЗАТ "Тканини" у 2004р. Стає 840 тис. грн., середньорічній розмір Власний коштів - 5240 тис. грн .. (р.380, 430 та 630 форми №1), чиста виручка від реализации - 10000 тис. грн .., середньорічна валюта балансу - 8365 тис. грн ..

  Розрахуємо рентабельність власного Капіталу за 2004 рік (за віхіднімі данімі додатка 1 та 2):

  Рвк =

  З Наведеної моделі рентабельності власного Капіталу віпліває, что на ее значення істотно впліває Збільшення Частки позіковіх коштів, тобто так звань фінансовий ліверідж (важіль), Який супроводжується підвіщенням ризики Втрата підпріємством Фінансової незалежності.

  З Огляду на цею ризики фінансовий аналітик візначає и регулює рівень фінансового важеля, зясовує, на скільки відсотків змініться рентабельність власного Капіталу при зміні валового прибутку (ВП) на 1% за умов різніх часток позікового Капіталу в пасив підприємства.

  Проілюструємо дію фінансового важеля на прікладі, наведення на рис. 2.3 та в табліці 2.3.

  Таблиця 2.3

  Рівень фінансового важеля

  № п / п

  Показники

  Частка позікового Капіталу П / К,%

  30

  50

  80

  1

  Капітал, тис. грн .., разом

  8000

  8000

  8000

  2

  У тому числі:

  - власний капітал, тис. грн.

  5600

  4000

  1600

  3

  - позіковій капітал, тис.грн.

  2400

  4000

  6400

  4

  Прибуток до сплати відсотків и податку, валовий прибуток (варіанти), тис.грн.

  1300

  1500

  2000

  1300

  1500

  2000

  1300

  1500

  2000

  5

  Відсотки за позики (20% * р.3)

  480

  480

  480

  800

  800

  800

  1280

  1280

  1280

  6

  Прибуток, тис. грн. (Р.4 - .5)

  820

  1020

  1520

  500

  700

  1200

  20

  220

  720

  7

  Податок на прибуток, тис. грн .. (30% * р.6)

  246

  306

  456

  150

  210

  360

  6

  66

  216

  8

  Чистий прибуток, тис. грн .. (р.6 - р.7)

  574

  714

  1064

  650

  490

  840

  14

  154

  504

  9

  Рентабельність власного Капіталу,% (р.8: р.2)

  0,10

  0,13

  0,19

  0,09

  0,12

  0,21

  0,1

  0,1

  0,31

  Аналогічно до Дії механічного важеля, что предполагает внаслідок докладу невеликих зусіль Отримання помітного результату, дія фінансового важеля Полягає в тому, что незначні Зміни валового прибутку могут спричинитися істотні Зміни рентабельності власного Капіталу.

  Рівень фінансового важеля: РФВ =;

  РФВ п / к = 30% =;

  РФВ п / к = 5 0% =;

  РФВ п / к = 8 0% =;

  Если Частка позікового Капіталу ставити 30%, то зміна валового прибутку на 1% спричинює Збільшення Рвк на 1,6%, при П / К = 50% - на 2,62%, при П / К = 80% - на 63,14 %. Точка перетин на рис.5 відповідає валовому прибутку 1600 тис. грн., тобто значення сертифіката № Рвк НЕ змінюється при різніх значення П / К (фінансовий важіль нейтральний). Если прибуток менший, Підприємству доцільно нарощуваті капітал за крітерієм Рвк, вікорістовуючі Власні джерела (відємній фінансовий важіль), если прибуток більшій, доцільно залучаті позікові кошти (додатний важіль).

  Слід, при плануванні, зважаті такоже на зворотнього напрямок Дії фінансового важеля. При незначна зменшені валового прибутку рентабельність власного Капіталу істотно знизу на підприємстві з високим фінансовим важель и несуттєво - з низьких.

  2.4 Аналіз розподілу прибутку на підприємстві

  Нерозподілений прибуток ЗАТ "Тканини" вікорістовується відповідно до Статуту підприємства. За рахунок его віплачуються Дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди нагромадження, споживання, резервний фонд, частина прибутку Направляється на поповнення власного оборотного капіталу и на інші цілі.

  У процесі АНАЛІЗУ необходимо вівчіті Виконання плану по використаних нерозподіленого прибутку, для чого фактічні дані про использование прибутку в усіх Напрямки порівнюють з данімі плану и зясовують причини відхилення від плану по кожнім напрямку использование прибутку (таблиця 2.4).

  Пріведені дані свідчать про ті, что на аналізованому підприємстві на виплату дівідендів Використано 20% прибутку, у фонд нагромадження - 42, у фонд споживання - 28 и в резервний фонд - 10%.

  Аналіз формирование ФОНДІВ повинною Показати, Наскільки и за рахунок якіх факторів змінілася їхня величина. Основними факторами, что визначаються розмір відрахувань у фонди нагромадження и споживання, могут буті Зміни суми нерозподіленого чистого прибутку (НП) и коефіцієнта відрахувань прибутку у відповідні фонди (КВЧП). Сума відрахувань прибутку у фонди підприємства дорівнює їхньому добутку:

  Ф = НП х К В ПП.

  Розрахунки, Стосовно аналізованого підприємства, представлені в наступній табліці.

  Таблиця 2.4

  Дані про использование чистого прибутку ЗАТ "Тканини" у 2004р.

  тис. грн.

  Показник

  план

  факт

  відхилення

  1. Нерозподілений прибуток

  1450

  1600

  150

  2. Використання прибутку:

  - на виплату дівідендів

  290

  320

  30

  - до фонду нагромадження

  580

  672

  92

  - до фонду споживання

  435

  448

  13

  - в резервний фонд

  145

  160

  15

  3. Частка в розподіленні прибутку:

  - виплачених дівідендів

  20

  20

  - фонду нагромадження

  40

  42

  2

  - фонду споживання

  30

  28

  -2

  - резервного фонду

  10

  10

  У процесі АНАЛІЗУ необходимо вівчіті дінаміку Частки прибутку, что идет на виплату дівідендів власникам акцій підприємства, самофінансування підприємства (реінвестованій прибуток), фонд соціальної сфери, матеріальне стимулювання ПРАЦІВНИКІВ, и таких показніків, як сума самофінансування и сума капітальніх вкладень на один працівника, сума зарплати и виплат на один працівника. Причем вівчаті дані показатели треба в тісному звязку з рівнем рентабельності, сумою прибутку на одного працівника, на одну гривню основних виробничих ФОНДІВ. Если ЦІ показатели вищє, чем на других підпріємствах, чи вищє нормативних для даної Галузі виробництва, то існують перспективи для розвитку підприємства.

  Важлівою задачею АНАЛІЗУ є Вивчення вопросам использование ЗАСОБІВ ФОНДІВ нагромадження и споживання. Засоби ціх ФОНДІВ ма ють цільове призначення и вітрачаються відповідно до затверджених кошторисів. Фонд нагромадження вікорістовується в основному для фінансування витрат на Розширення виробництва, его технічне переозброєння, упровадження Нових технологій и т.д.

  Фонд споживання может використовуват на Колективні спожи (витрати на Утримання обєктів культури й охорони здоровя, проведення оздоровчих и культурно-масових ЗАХОДІВ) и Індивідуальні (винагорода за підсумкамі роботи за рік, матеріальна допомога, ВАРТІСТЬ путівок у санаторії и будинку відпочинку, стипендії студентам, часткова оплата харчування и проїзду, допомога при віході на пенсію и т.д.).

  У процесі АНАЛІЗУ Установлюється відповідність фактичність витрат витрати, передбачення кошторис, зясовуються причини відхілень від кошторису по Кожній статті, вівчається ефективність ЗАХОДІВ, проведених за рахунок ЗАСОБІВ ціх ФОНДІВ. При аналізі использование ЗАСОБІВ фонду нагромадження Варто вівчіті повнотіла фінансування всех запланованіх ЗАХОДІВ, своєчасність їхнього Виконання й отриманий ефект.


  Розділ 3. Рекомендації относительно создания КОМПЛЕКСНОЇ методики управління прибутком на підприємстві

  Кожне підприємство, в условиях як рінкової економіки, так и в перехідній економіці, винне мати комплексну методику относительно управління власним прибутком. Проти, нажаль, на сегодня дуже Рідко можна найти предприятие керівництво Опис которого считает за необхідне Розробити методологічні підході до планування та розподілу чистого прибутку.

  Даній розділ курсової роботи присвячено дослідженню Деяк вопросам, Які, на нашу мнение, повінні буті вісвітлені в такій методіці. Так, для Підвищення ефектівності виробництва дуже важліво, щоб при розподілі прибутку булу досягнуть оптімальність у задоволенні інтересів держави, підприємства и ПРАЦІВНИКІВ. Держава зацікавлена ​​здобудуть якнайбільше прибутку в бюджет. Керівництво підприємства прагнем направіті велику суму прибутку на Розширене відтворення. Працівники зацікавлені в підвіщенні оплати праці.

  Однако если держава обкладає підприємства дуже скроню податку, то це НЕ стімулює розвиток виробництва, у звязку з чим скорочується ОБСЯГИ виробництва продукції и як результат надходження коштів у бюджет. Ті ж может відбутіся, если всю суму прибутку використовуват на матеріальне стимулювання ПРАЦІВНИКІВ підприємства. У цьом випадка в перспектіві зменшіть виробництво продукції, тому что НЕ БУДУТЬ обновлятіся основні виробничі фонди, скороти власний оборотний капітал, что в залишковим підсумку приведе до зниженя життєвого уровня ПРАЦІВНИКІВ, скороченню робочих Місць. Если ж зменшується Частка прибутку на матеріальне стимулювання праці, то це у свою Черга приведе до зниженя матеріальної зацікавленості ПРАЦІВНИКІВ и як наслідок до зниженя ефектівності виробництва. Особливо гостре дана проблема постає в условиях інфляції, коли купівельна здатність заробітної плати падає. Остання візначається індексом реальної оплати за Формулі

  Індекс = (середня зарплата + додаткові виплати на одн ого працівника) / Індекс споживчих цін

  Очевидно, если реальна оплата зменшується чи залішається на одному Рівні чи збільшується, но не так Швидко, як на других підпріємствах, то робітники будут Вимагати Збільшення оплати їхньої праці. Тому на кожнім підприємстві повинною буті знайденій Оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьом повинною зіграті Аналіз господарської діяльності.

  У процесі АНАЛІЗУ необходимо вівчіті фактори Зміни Величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дівідендів, відсотків, податків Із прибутку, розміру чистого прибутку, відрахувань у фонди підприємства, методика которого найбільше повно розроблено.

  Для ПІДТРИМКИ ефектівності роботи підприємства значний роль відіграє процес планування прибутку. Запланованій прибуток может стать Джерелом орендної плати, відшкодування збитків и т.п. Плануючі прибуток, підприємства планируют и створюють Власні фонди нагромадження и споживання, резервний фонд, іншімі словами планируют розвиток виробництва, формирование виробничих ФОНДІВ, что могут перевіщуваті Встановлені ліміті оборотних ФОНДІВ.

  Визначення планової Величини прибутку может здійснюватіся двома шляхами (на Рівні підрозділу):

  · Методом прямого обчислення прибутку (як різніця между ОБСЯГИ реалізованої продукції и ее повну собівартістю);

  · Пофакторние методом (прогнозованій прибуток обчіслюється коректуванням его базісної Величини з урахуванням впліву Зміни ОБСЯГИ продукції, ее собівартості и цен).

  План про прибуток и збитки підприємства складається после прогнозування балансу. У цьом плане повінні окремо віділятіся суми податків, и балансового прибутку разом з чистим прибутком. Робиться це для того, щоб Показати возможности підприємства по Формування резервного фонду й окупності капітальніх вкладень. Кроме цього з такого плану відні спожи підприємства в додатковий фінансуванні.

  Висновок

  В условиях рінкової економіки чистий прибуток є основою економічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку підприємства. Постійне Збільшення чистого прибутку - це стале джерело фінансування розвитку виробництва (реінвестування прибутку), виплати дівідендів, создание резервних ФОНДІВ, удовольствие СОЦІАЛЬНИХ и матеріальніх потреб ПРАЦІВНИКІВ підприємства, благодійної ДІЯЛЬНОСТІ. Чистий прибуток - найважлівішій Показник для оцінювання виробничої та Фінансової діяльності підприємств, оскількі відбіває степень его актівності та фінансового благополуччя, а такоже ефективність менеджменту.

  Аналіз беззбітковості и цільове планування таких показніків як прибуток и рентабельність є невідємною частина стратегії підприємства относительно управління прибутком. Виконання стратегії управління прибутком здійснюється безпосередно в процесі фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ, забезпечуючі постійну Платоспроможність підприємств, Шляхом оперативного фінансового планування.

  У даній работе ілюструється только частина обємного процесса управління прибутком на підприємстві, проти застосовувані методи, Які опісані в даній работе могут буті вікорістані для управління НЕ только прибутком и рентабельністю підприємства, а ряду других економічних показніків.

  Список використаної літератури

  1. Бланк І.А. Управління прибутком. - К .: "Ніка-Центр", 1998. - 544 с. - (Серія "Бібліотека фінансового менеджера"; Вип. 2).

  2. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч .: Пер. з англ .. - К.: Молодь, 1997. - 1000с .;

  3. Грузинів В.П. Економіка підприємства і підприємництва. - М .: СОФІТ, 1999..

  4. Зайцев П.Л. Економіка промислового підприємства. - М .: ИНФРА - М, 1998.

  5. Ковальов В.В. Фінансовій аналіз. - М .: Фінансі і статистика, 1998. - 512с .;

  6. Конрад Карлберг. Бізнес-аналіз за допомогою Excel.-К .: Діалектіка, 1997;

  7. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К .: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.

  8. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємств. - М .: ДІС, 1998. - 224с .;

  9. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. - К .: Видавничий центр "Академія", 2001. - 656 с.

  10. Планування на підприємстві. Підручник / Горемикін В.А., Бугулов Е.Р., Богоолов А.Ю. - М .: Інформаційно-видавничий дім "Філін", 1999. - 328 с.

  11. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. Посібник - Мн .: Нове видання, 2001. - 704 с.

  12. Фінансова діяльність підприємств / О.М.Бандурка та ін.- К .: Либідь, 1998. - 312с.

  13. Економіка підприємства: Пер. З нього. - М .: ИНФРА-М, 1999. - 928 с.

  14. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - М .: ИНФРА, 1999. - 520с.

  15. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Л.Я. Аврашко, В.В. Адамчук, О.В. Антонова та ін .; під ред. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е изд., Перераб. І доп. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 742с.

  16. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 718 с.

  17. Економічна стратегія фірми (під ред. Градова А.П.). З-Пт .: Спеціальна література.

  Додатки

  Баланс ЗАТ "Тканини" ст Аном на 01.01. 200 5 р.

  АКТИВ

  код

  На початок року

  На кінець року

  1.Необоротні активи

  Нематеріальні активи:

  залішкова ВАРТІСТЬ

  010

  100

  150

  Первісна ВАРТІСТЬ

  011

  100

  150

  знос

  012

  Незавершене будівництво

  020

  1000

  700

  Основні засоби:

  залішкова ВАРТІСТЬ

  030

  2400

  2900

  Первісна ВАРТІСТЬ

  031

  2600

  3300

  знос

  032

  200

  400

  Довгострокові фінансові інвестиції:

  - які обліковуються за методом участия в Капіталі других підприємств

  040

  - інші фінансові інвестиції

  045

  500

  600

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  050

  Відстрочені податкові активи

  060

  40

  Інші необоротні активи

  070

  Усього за Розділом 1

  080

  4000

  4390

  2.Оборотні активи

  запаси:

  - виробничі запаси

  100

  900

  710

  - тварини на вірощуванні та відгодівлі

  110

  - незавершене виробництво

  120

  1000

  1220

  - готова продукція

  130

  1200

  370

  - товари

  140

  Векселі одержані

  150

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

  чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

  160

  200

  850

  Первісна ВАРТІСТЬ

  161

  200

  80

  резерв сумнівніх боргів

  162

  Дебіторська заборгованість за розрахунком:

  - з бюджетом

  170

  - за видання авансами

  180

  - з нарахованих доходів

  190

  - Із внутрішніх розрахунків

  200

  Інша Поточна дебіторська заборгованість

  210

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  250

  1050

  Грошові кошти та їх еквіваленті:

  - в національній Валюті

  230

  400

  90

  - в іноземній Валюті

  240

  Інші оборотні активи

  250

  Усього за Розділом 2

  260

  3950

  4290

  3.Витрати майбутніх періодів

  270

  50

  50

  БАЛАНС

  280

  8000

  8730


  продовження  Баланс ЗАТ "Тканини" ст Аном на 01.01. 200 5 р.


  пасив

  код

  На початок року

  На кінець року

  1.Власній капітал

  Статутний капітал

  300

  3500

  4000

  Пайовий капітал

  310

  Додатковий капітал

  320

  Інший додатковий капітал

  330

  резервний капітал

  340

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

  1000

  1600

  Неоплачений капітал

  360

  вилучений капітал

  370

  Усього за Розділом 1

  380

  4500

  5600

  2.Забезпечення Наступний витрат и платежів

  Забезпечення виплат персоналу

  400

  50

  30

  Інші забезпечення

  410

  Страхові резерви

  415

  Частка пере страховиків у страхових резервах

  416

  Цільове фінансування

  420

  100

  120

  Усього за Розділом 2

  430

  150

  150

  3.Довгострокові зобовязання

  Довгострокові кредити банків

  440

  950

  550

  Інші Довгострокові зобовязання

  470

  400

  400

  Усього за Розділом 3

  480

  +1350

  950

  4.Поточні зобовязання

  Короткострокові кредити банків

  500

  700

  900

  Поточна заборгованість за довгострокову зобовязань

  510

  Векселі Видані

  520

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

  950

  800

  Поточні зобовязання за розрахунком:

  - з одержаних авансів

  540

  - з бюджетом

  550

  130

  130

  - з позабюджетніх платежів

  560

  - зі страхування

  570

  - з оплати праці

  580

  180

  160

  - з учасниками

  590

  - Із внутрішніх розрахунків

  600

  Інші Поточні зобовязання

  610

  Усього за Розділом 4

  620

  1960

  1990

  4.Доході майбутніх періодів

  630

  40

  40

  БАЛАНС

  640

  8000

  8730


  продовження  Звіт про фінансові результати ЗАТ "Тканини" станом на 01.01.2005р.

  Стаття

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  12000

  11000

  Податок на додану вартість

  015

  2000

  1833

  Акцизний збір

  020

  025

  Інші Вирахування з доходу

  030

  Чистий (дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  035

  10000

  9167

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  040

  8500

  8000

  валовий:

  - прибуток

  050

  1500

  +1167

  - збиток

  055

  Інші операційні доходи

  060

  150

  120

  Адміністративні витрати

  070

  350

  270

  Витрати на збут

  080

  150

  120

  Інші операційні витрати

  090

  Фінансові результати від операційної діяльності:

  - прибуток

  100

  1150

  897

  - збиток

  105

  Дохід від участия в Капіталі

  110

  30

  40

  Інші фінансові доходи

  120

  20

  30

  Інші доходи

  130

  фінансові витрати

  140

  Втрата від участия в Капіталі

  150

  Інші витрати

  160

  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

  - прибуток

  170

  1200

  967

  - збиток

  175

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  180

  360

  290

  Фінансові результати від звічайної діяльності:

  - прибуток

  190

  840

  677

  - збиток

  195

  Надзвичайні:

  - доходи

  200

  - витрати

  205

  Податок з надзвичайного прибутку

  210

  Чистий:

  - прибуток

  220

  840

  677

  - збиток

  225


  2.Елементі операційних витрат

  Стаття

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  матеріальні затрати

  230

  18921

  12032

  Витрати на оплату праці

  240

  2945

  1994

  Відрахування на соціальні заходи

  250

  +1049

  703

  Амортизація

  260

  1 869

  1448

  Інші операційні витрати

  270

  1 145

  861

  разом

  280

  25929

  17038

  ...........