• 2.2 Оцінка динаміки економічних показників діяльності ТОВ
 • 2.3 Аналіз ефективності системи управління запасами в ТОВ
 • 3.2 Удосконалення рекламної діяльності
 • 3.3 Удосконалення системи управління товарними запасами


 • Дата конвертації04.08.2017
  Розмір179.85 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 179.85 Kb.

  Управління товарними запасами

  4. Система "мінімум - максимум"

  Ця система, як і система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, містить в собі елементи основних систем управління запасами. Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, тут використовується постійний інтервал між ними.

  Система "мінімум-максимум" орієнтована на ситуацію, коли витрати на облік запасів і витрати на оформлення замовлення настільки значні, що стають порівнянні з втратами від дефіциту запасів. Тому в даній системі замовлення проводяться не через кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей момент виявилися рівними або менше встановленого мінімального рівня. У разі видачі замовлення його розмір розраховується так, щоб постачання поповнила запаси до максимального бажаного рівня. Таким чином, дана система працює лише з двома рівнями запасів - мінімальним і максимальним, чому вона і зобов'язана своєю назвою [34].

  Порядок розрахунку параметрів системи "мінімум-максимум" представлений в таблиці 5.

  Вихідні дані для розрахунку параметрів системи такі:

  - потреба в продукті, що замовляється, шт .;

  - інтервал часу між замовленнями, дні;

  - час поставки, дні;

  - можлива затримка поставки, дні.

  Таблиця 5 - Розрахунок параметрів системи управління запасами "мінімум-максимум"

  показник

  порядок розрахунку

  1. Потреба, шт.

  -

  2. Інтервал часу між замовленнями, дні

  Див. Формулу (14)

  3. Час поставки, дні

  -

  4. Можлива затримка поставки, дні

  -

  5. Очікуване денне споживання, шт. / День

  [1] ч [Кількість робочих днів]

  6. Очікуване споживання за час поставки, шт.

  [3] Ч [5]

  7. Максимальне споживання за час поставки, шт.

  ([3] + [4]) Ч [5]

  8. Гарантійний запас, шт.

  [7] - [6]

  9. Граничний рівень запасу, шт.

  [8] + [6]

  10. Максимальний бажаний запас, шт.

  ([9] + [2]) Ч [5]

  11. Розмір замовлення, шт.

  Див. Формулу (16)

  Для визначення інтервалу часу між замовленнями слід скористатися рекомендаціями для розрахунку інтервалу часу між замовленнями.

  Гарантійний (страховий) запас дозволяє забезпечувати споживача у разі передбачуваної затримки поставки. Як і система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, гарантійний запас використовується для розрахунку порогового рівня запасу.

  Граничний рівень запасу в системі "мінімум-максимум" грає роль "мінімального" рівня. Якщо в установлений момент часу цей рівень пройдений, тобто готівковий запас дорівнює порогового рівня, або не досягає його, то замовлення оформлюється. В іншому випадку замовлення не видається, і відстеження порогового рівня, а також видача замовлення будуть зроблені тільки через заданий інтервал часу [29, с. 272].

  Максимальний бажаний запас в системі "мінімум-максимум" грає роль "максимального" рівня. Його розмір враховується при визначенні розміру замовлення. Він побічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональної завантаженням площ складу при обліку можливих збоїв в поставках і необхідності безперебійного постачання споживання.

  Постійно розраховується параметром системи "мінімум-максимум" є розмір замовлення. Як і в попередніх системах управління запасами, його обчислення грунтується на прогнозованому рівні споживання до моменту надходження замовлення на склад організації. Розрахунок розміру замовлення здійснюється за формулою (16).

  Проте, слід враховувати, що підвищення ефективності використання систем управління запасами в логістичній системі організації призводить до необхідності розробки оригінальних варіантів розглянутих вище систем контролю рівня запасів.


  2. Оцінка ефективності системи управління товарними запасами в ТОВ " Колос "


  2.1 Загальна характеристика ТОВ " Колос "

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Колос" засновано на підставі Цивільного Кодексу РФ, ФЗ РФ від 08.02.1998 р №14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" і відповідно до Протоколу Загальних зборів засновників Товариства № 1 від 27.12.2006 р

  Місце знаходження Товариства: Російська Федерація, 214012 г. Смоленск, ул.25 вересня, д 9.

  Термін діяльності товариства не обмежений.

  Діяльність Товариства припиняється за рішенням учасників Товариства, або на підставах, передбачених чинним законодавством РФ.

  Основною метою створення товариства є отримання прибутку в інтересах його учасників. Для досягнення своїх цілей товариство має право займатися будь-якими видами господарської діяльності, не забороненими Федеральним Законом зокрема: торгово-закупівельної та посередницької, зовнішньоекономічної, здачею в оренду майна, надання різних платних послуг юридичним особам.

  Предметом діяльності ТОВ "Колос" є:

  - здійснення оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування, алкогольними та ін. Напоями, включаючи пиво, і т.д .;

  - складські послуги, зберігання;

  - здійснення операцій, пов'язаних з оптовою торгівлею: збірка, сортування великих партій товарів, їх розподіл на більш дрібні партії, переупаковиваніе, фасування, зберігання, охолодження, доставка, упаковка;

  - проведення сервісного обслуговування торгового та іншого обладнання;

  - участь в роботі ярмарків, виставок, семінарів та ін. Види діяльності, не заборонені законодавством РФ і передбачені Статутом Товариства. Цільові орієнтири, позначені керівництвом ТОВ "Колос", полягають в наступному:

  - задоволення запитів і підвищення якості обслуговування постійних споживачів продукції компанії;

  - забезпечення зростання рівня прибутку, забезпечення фінансової стійкості компанії;

  - гарантія якості продукції, що поставляється на ринку продукції;

  - розширення меж займаного ринкового сегмента, вихід на міжрегіональний ринок.

  У таблиці 6 представлена ​​система цілей, поставлених керівництвом ТОВ "Колос" на 2013 - 2014 рр.

  Таблиця 6 - Система цілей ТОВ "Колос" на 2013 - 2014 рр.

  Сфера діяльності

  цілі діяльності

  маркетинг

  - збереження положення на ринку Смоленська і області;

  - розширення ринку збуту в Смоленську і області;

  забезпечення зростання обсягу реалізації протягом періоду на 15%

  Сфера діяльності

  цілі діяльності

  Реалізація продукції

  - зниження витрат обігу;

  - підвищення якості торговельного обслуговування;

  - підвищення культури управління;

  - підвищення ефективності роботи структурних підрозділів

  персонал

  - прийом на роботу кваліфікованих працівників;

  - забезпечення зростання перспективних працівників з метою формування єдиної корпоративної команди;

  - вдосконалення системи мотивації;

  - вдосконалення комунікаційних процесів в організації

  фінанси

  - забезпечення прибутковості роботи компанії;

  - підвищення платоспроможності компанії;

  - підвищення фінансової стійкості компанії;

  - підвищення оборотності оборотного капіталу

  Структура управління ТОВ "Колос" представлена ​​на малюнку 4.

  Малюнок 4 - Організаційна структура управління ТОВ "Колос"

  Як видно, компанія має лінійно-функціональну структуру, обумовлену особливостями функціонування, масштабами діяльності, темпами і динамікою розвитку. В організаційній структурі виділені основні відділи, що відповідають за виконання спеціалізованих функцій. Кожен відділ очолює начальник відділу (менеджер нижчої ланки управління), який знаходиться в підпорядкуванні якого комерційного, або адміністративного директора.

  Оскільки компанія за своїм профілем є торгово-закупівельної, що здійснює перепродаж на регіональному ринку безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, акцент в спеціалізації структурних підрозділів зроблений на організацію логістичних потоків руху товарів від продавця до кінцевого споживача (дрібногуртовим і роздрібним продавцям) з урахуванням сучасних принципів розподільчої, складської і транспортної логістики, в якій формування товарних запасів відіграє важливу роль. У 2013 році ТОВ "СПК" була повністю забезпечена трудовими ресурсами, що дозволило успішно впоратися з плановим завданням по товарообігу на даний період (таблиця 7).

  Таблиця 7 - Виконання плану по праці ТОВ "Колос" в 2011 - 2013 роки.

  показники

  2011 р

  2012 р

  2013 р

  Відхилення (+, -)

  план

  факт

  %

  від плану

  від 2011 р

  від 2012 р

  Товарообіг, тис. Руб.

  8945,48

  10555,67

  11611,23

  13873,42

  119,5

  2262,19

  4927,94

  3317,75

  Питома вага торговельно-оперативних працівників до загальної чисельності працівників,%

  60

  66,7

  53,8

  66,7

  124,0

  12,9

  6,7

  0

  Середньорічне виробництво на одного працівника, тис.руб.

  813,23

  879,6

  893,2

  1156,1

  129,4

  262,9

  342,87

  276,5

  Середньорічне виробництво на одного оперативно-торгового працівника, тис. Руб.

  1277,93

  1319,5

  1658,7

  1734,2

  104,5

  75,4

  456,27

  414,7

  Таким чином, в 2013 р продуктивність праці персоналу ТОВ "Колос" зросла:

  - в порівнянні з 2011 р на 342,87 тис. Руб. або на 42,2%;

  - в порівнянні з 2012 р - на 31,4%.

  Продуктивність праці оперативно-торгових працівників зросла в порівнянні з 2011 р на 35,7%, по відношенню до 2012 р - на 31,4%, що свідчить про позитивну динаміку в розвитку компанії.

  Динаміка товарообігу ТОВ "Колос" та ефективності праці персоналу представлена ​​на малюнку 5.

  Малюнок 5 - Динаміка товарообігу та продуктивності праці в ТОВ "Колос"

  Видно, що протягом аналізованого періоду спостерігається зростання товарообігу в компанії, що свідчить про стійкі тенденції її розвитку, також слід зазначити, що спостерігається підвищення ефективності праці персоналу ТОВ "Колос".

  2.2 Оцінка динаміки економічних показників діяльності ТОВ " Колос " в 20 11 - 201 3 рр.

  У таблиці 8 представлені дані про величину товарообігу, покупної вартості товарів та витратах звернення ТОВ "Смоленська пивна компанія" за 2011 - 2013 роки., Підготовлені на основі даних Звіту про прибутки і збитки.

  Таблиця 8 - Економічні показники діяльності ТОВ "Колос" в 2011 - 2013 роки.

  показники

  2011 р

  2012 р

  2013 р

  відхилення

  план

  факт

  від плану

  від 2011 р

  від 2012 р

  Товарообіг в ринкових цінах (виручка від продажів), тис. Руб.

  8945,48

  10555,67

  11611,23

  13873,42

  +2262,19

  +4927,94

  +3317,75

  Купівельна вартість товарів (товарообіг в цінах закупівлі), тис. Руб.

  6828,61

  7433,41

  7589,04

  8307,44

  +718,40

  +1478,83

  +874,02

  Валовий дохід від продажу товарів, тис. Руб.

  2116,87

  3122,26

  4022,19

  5565,98

  +1543,79

  +3449,11

  +2443,73

  Рентабельність продажів, %

  23,66

  29,58

  34,64

  40,12

  +5,48

  +16,46

  +10,54

  Витрати обігу, тис. Руб.

  1313,19

  1662,81

  1811,35

  2150,38

  +339,03

  +837,19

  +487,57

  Прибуток (збиток) від продажу, тис. Руб.

  803,67

  1459,45

  2210,84

  3415,60

  +1204,76

  +2611,93

  +1956,15

  Загальна рентабельність,%

  8,98

  13,83

  19,04

  24,62

  5,58

  +15,64

  +10,79

  На малюнку 6 відображена динаміка показників ефективності діяльності (рентабельності) ТОВ "Колос" за аналізований період.

  Малюнок 6 - Динаміка показників рентабельності ТОВ "Колос" в 2011 - 2013 роки.

  Видно, що діяльність ТОВ "Колос" в 2011 - 2013 рр. була досить ефективною. Валовий дохід від продажу товарів в 2013 р виріс в порівнянні з 2012 р на 2443,73 тис. Руб. (78,25%), прибуток від продажу товарів зросла на 1956,15 тис. Руб. (134,03%).

  Рентабельність продажів підприємства є досить високою. За 2013 р значення даного показника склало 40,12%, що на 35,63% більше, ніж за 2012 р і на 69,5% вище, ніж за 2011 р

  У таблиці 9 представлені дані по аналізу виконання плану по загальному обсягу оптового товарообороту ТОВ "Колос", складеного на основі оборотних відомостей по субрахунках рахунку 90-1 "Виручка від реалізації".

  Таблиця 9 - Виконання плану по загальному обсягу товарообігу ТОВ "Колос" за 2011 - 2013 роки.

  На 2013 р обсяг оптового товарообороту планувався з розрахунку: фактичний товарообіг за 2012 р +10%, тобто 10555,67 Ч 1,1 = 11611,2 тис. Руб.

  Таким чином, план за загальним обсягом оптового товарообороту перевиконано на 19,5%, або на 2262,19 тис. Руб. (13873,42 - 11611,23).

  З таблиці 9 також видно, що перевиконання плану товарообігу за 2013 р відбулося за всіма асортиментним групам товарів, крім квасу (план не виконано на 7,3%), що обумовлено зростанням рівня конкуренції на продаж газованої води та квасу на ринку міста і області .

  Аналіз виконання плану товарообігу проводиться не тільки за рік, але і по кварталах і місяцях (таблиця 11). Це допомагає встановити, ритмічно чи виконується план товарообігу, чи рівномірно задовольняється попит покупців на товари. Якщо план за кожен місяць виконується і перевиконується, то це свідчить про рівномірний, ритмічному його виконанні, і навпаки.

  Таблиця 11 - Аналіз товарообігу ТОВ "Колос" по місяцях і кварталах в 2011 - 2013 р, руб.

  Місяці і квартали

  2011 р

  2012 р

  2013 р

  відхилення

  план

  факт

  %

  від плану

  від 2011 р

  від 2012 р

  Січень

  745457

  879639,2

  967603,1

  988869,4

  102,2

  21266,3

  109230,2

  243412

  Лютий

  750546

  885644,5

  974209

  1114101

  114,4

  139891,7

  228456,1

  363554

  Березень

  808099

  953556,7

  1048912

  1203227

  114,7

  154314,6

  249670,3

  395128

  Разом за

  I кв.

  2304102

  2718840

  2990724

  3306195

  110,5

  315470,6

  587354,6

  1002093

  Квітень

  674068

  795400

  874940

  817969

  93,5

  -56971,0

  22569,0

  143901

  Травень

  686886

  810525

  891577,5

  908986,3

  102,0

  17408,7

  98461,3

  222101

  червень

  725805

  856450

  942095

  983054,4

  104,3

  40959,4

  126604,4

  257249

  Разом за

  II кв.

  2086758

  2462375

  2708613

  2710010

  100,1

  1397,1

  247634,7

  623251

  Липень

  699502

  825412

  907953,2

  853540,5

  94,0

  -54412,7

  28128,5

  154039

  Серпень

  754509

  890321

  979353,1

  992056

  101,3

  12702,9

  101735,0

  237547

  вересень

  747608

  882177,6

  970395,4

  1130572

  116,5

  160176,6

  248394,4

  382964

  Разом за

  III кв.

  2201619

  2597911

  2857702

  2976169

  104,1

  118466,9

  378257,9

  774549

  Жовтень

  771601

  910489

  1001538

  1083276

  108,2

  81738,1

  172787,0

  311675

  Листопад

  780763

  921300

  1013430

  1207466

  119,1

  194036,0

  286166,0

  426703

  грудень

  800640

  944755

  1039231

  2590305

  249,3

  1551074

  1645550,3

  1789665

  Разом за

  IV кв.

  2353003

  2776544

  3054198

  4881050

  159,8

  1826851

  2104506,3

  2528047

  ВСЬОГО

  8945483

  10555670

  11611237

  13873423

  119,5

  2262186

  3317753,5

  4927940

  З таблиці 11 видно, що план товарообігу не виконано тільки в квітні, і липні. Втрати в товарообігу в зв'язку з недовиконанням плану в ці місяці склали:

  (56971 + 54412,7) = 111383,7 руб.

  або до річного планового обсягу:

  111383,7 ч 11611237 Ч 100 = 0,96%.

  Основною причиною недовиконання плану товарообігу в вищевказаних місцях є недоліки в постачанні товарами. Також, не дивлячись на сезонність продукції, збільшення конкуренції в дані періоди на ринку безалкогольних та слабоалкогольних напоїв призводить до зниження обсягу реалізації в ТОВ "Колос" за такими позиціями, як квас.

  Слід зазначити, що товарообіг в 2013 р в порівнянні з відповідними місяцями і кварталі 2011 - 2013 р істотно збільшується (рисунок 7).

  Малюнок 7 - Динаміка товарообігу продукції ТОВ "Колос" по місяцях в 2011 - 2013 роки.

  На малюнку 8 відображена динаміка товарообігу ТОВ "Колос" по кварталах протягом 2011 - 2013 роки.

  Малюнок 8 - Динаміка товарообігу продукції ТОВ "Колос" по кварталах у 2011 - 2013 роки.

  В цілому можна зробити висновок про підвищення ефективності торгової діяльності ТОВ "Колос", про що свідчить зростання показників обсягу товарообігу, прибутку і рентабельності.

  2.3 Аналіз ефективності системи управління запасами в ТОВ " Колос "

  Аналіз ефективності системи управління запасами в ТОВ "Колос" доцільно почати з оцінки динаміки товарного балансу організації (таблиця 12).

  Таблиця 12 - Товарний баланс ТОВ "Колос" в 2012 - 2013 роки., Тис. Руб.

  показники

  2012 р

  2013 р

  2013 р до 2012 р, тис. Руб.

  Вплив на динаміку товарообігу

  1. Залишок товарів на початок року

  3956

  4855

  +899

  +899

  2. Надійшло товарів

  11853

  15122,4

  +3269,4

  +3269,4

  3. Загальний обсяг товарообігу

  10556

  13873,4

  +3317,4

  +3317,4

  4. Інше вибуття товарів

  398

  434

  +36

  +36

  5. Залишок товарів на кінець року (5 = 1 - 2 - 3 - 4)

  4855

  5670

  +815

  +815

  Видно, що по всіх позиціях в 2013 р спостерігається збільшення значень показників:

  - істотно збільшується загальний обсяг товарообігу (+3317,4 тис. Руб. Або 31,43%);

  - спостерігається збільшення обсягу вступників на склад товарів, що обумовлено станом споживчого попиту на продукцію, що реалізується ТОВ "Колос" (+ 3269,4 тис. Руб. Або 27,58%).

  Проте, несприятливими факторами є:

  - збільшення залишків продукції на складі на початок 2013 року (+ 899 тис. Руб. Або 22,72%), що свідчить про недоліки в системі управління запасами в організації, призводить до додаткових витрат на складське зберігання і транспортування продукції;

  - слід зазначити, що специфіка продукції вимагають особливих умов зберігання і мають обмежений термін придатності, отже, зайві товарні запаси, сформовані на складі, обумовлюють наявність додаткових витрат, пов'язаних з псуванням і іншим вибуттям товаром, що підтверджується збільшенням даного показника в 2013 р на 36 тис. руб. або 9,05%.

  Для визначення ефективності використання товарних запасів слід дати оцінку питомою товарних запасах, які розраховуються відношенням товарних запасів до обсягу товарообігу, і складають:

  2012 р .: (3956 + 11853 - 4855) ч 10556 = 1,038 на руб. товарообігу;

  2013 р .: (4855 + 15122,42 - 5670) ч 13873,42 = 1,031 на руб. товарообігу.

  Обсяг товарообігу на кожен рубль товарних ресурсів склав:

  2012 р .: 10556 ч (3956 + 11853 - 4855) = 0,963 руб .;

  2013 р .: 13873,42 ч (4855 + 15122,42 - 5670) = 0,969 руб.

  Видно, що ефективність використання товарних запасів незначно підвищилася, що не знижує, тим не менш, виявлених в рамках первинного аналізу недоліків системи управління.

  Оцінка відповідності товарних запасів ТОВ "Колос" встановленим нормативам представлена ​​в таблиці 13.

  Таблиця 13 - Дотримання нормативів товарних запасів ТОВ "Колос" в 2013 р

  квартали

  Од. вим.

  норматив

  Фактичні товарні запаси

  Відхилення від нормативу товарних запасів

  Норматив на наступний квартал

  на початок кв.

  на 1 число 2-го місяця

  на 1 число 3-го місяця

  на кінець кв.

  на початок кв.

  на 1 число 2-го місяця

  на 1 число 3-го місяця

  на кінець кв.

  I

  тис. руб.

  5000

  4855

  5320

  5156

  5333

  -145

  320

  156

  333

  x

  дні

  140,0

  132,2

  144,8

  140,4

  145,2

  -7,8

  4,8

  0,4

  5,2

  139,0

  II

  тис. руб.

  5150

  5333

  5211

  5161

  5025

  183

  61

  11

  -125

  x

  дні

  139,0

  140,8

  137,5

  136,2

  132,6

  1,8

  -1,5

  -2,8

  -6,4

  135,0

  III

  тис. руб.

  5364

  5025

  5279

  5366

  5370

  -339

  -85

  2

  6

  x

  дні

  135,0

  126,5

  132,9

  135,1

  135,2

  -8,5

  -2,1

  0,1

  0,2

  120,0

  IV

  тис. руб.

  5738

  5370

  5749

  5764

  5670

  -368

  11

  26

  -68

  x

  дні

  120,0

  99,0

  106,0

  106,3

  104,5

  -21,0

  -14,0

  -13,7

  -15,5

  120,0

  Можна зробити наступні висновки.Товарні запаси в днях на всі перші числа місяця 2013 р були нижче їх нормативу (крім 01.02 та 01.04), що звужувало асортимент товарів і негативно позначалося на обслуговуванні покупців.

  Поряд з аналізом товарних запасів на окремі дати, необхідно обчислити і вивчити середні їх розміри.

  Середньорічні товарні залишки зазвичай визначаються за формулою середньої хронологічної: при визначенні планових середньорічних залишків товарів беруться їх нормативи на четвертий квартал минулого року і на чотири квартали звітного року (на початок і кінець періоду в половинному розмірі).

  Якщо в розрахунок включаються їх нормативи тільки на чотири квартали звітного року, то застосовується формула середньої арифметичної, тобто нормативи підсумовуються і отриманий результат ділиться на чотири.

  Середньорічні товарні залишки по ТОВ "Колос" за 2013 р склали:

  (4855 год 2 + 5320 + 5156 + 5333 + 5211 + 5161 + 5025 + 5279 + 5366 + 5370 + 5749 + 5764 + 5670 год 2) ч (13 - 1) = 5333 тис. Руб.

  Важливим якісним показником торгово-фінансової діяльності є товарооборотність.

  Прискорення товарооборачиваемости має велике значення, так як це веде до вивільнення оборотних коштів, вкладених у товарні запаси, найшвидшому доведенню товарів до покупців, збереженню їх якості, відносного зниження витрат обігу тощо

  Товарооборачиваемости ТОВ "Колос" в днях складе:

  2013 р .: 5333 год 13873,42 Ч 360 = 138,4 дня;

  2012 р .: 4405 ч 10556 Ч 360 = 150,2 дня.

  Таким чином, прискорення товарооборачиваемости склало:

  138,4 - 150,2 = 11,8 днів.

  Сума оборотних коштів, вивільнених у результаті прискорення товарооборачиваемости в ТОВ "Колос" в 2013 р по відношенню до 2012 р склало:

  13873,42 ч 360 Ч (-11,8) = - 454,73 тис. Руб.

  Таким чином, видно, що в результаті підвищення ефективності реалізаційної діяльності компанії, обумовленої в т.ч. і збільшенням швидкості товарообігу, вивільнення коштів, вкладених у товарні запаси, склало 454,73 тис. руб., які в майбутньому періоді (2014 г.) можуть бути спрямовані на подальший розвиток.

  Швидкість обігу товарів в кількості оборотів може бути визначена за одним з наступних формул [14, с. 226]:

  (17)

  Так, швидкість обігу товарів в ТОВ "Колос" склала:

  2012 р .: 360 ч 150,2 = 2,39 рази (обороту);

  2013 р .: 360 ч 138,4 = 2,6 рази (обороту).

  Видно, що товарні запаси протягом 2013 р оновлювалися частіше, що обумовлено збільшенням обсягів споживчого попиту на продукцію, що реалізується компанією, а також ефективністю торгово-збутової діяльності.

  У ТОВ "Колос" в даний час застосовується система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями стосовно до всіх груп товарів, що реалізуються організацією.

  При даній системі управлінні запасами розрахунок нормативу товарних запасів здійснюється, як правило, на кінець планового періоду, оскільки вхідні запаси, тобто запаси на початок планового періоду, дорівнюють величині товарних запасів на кінець предпланового періоду.

  Не дивлячись на певні переваги, що дозволяють вибудувати чіткий графік доставки продукції, підготувати складські площі до приймання нових товарів, побудувати графік оплати кредиторської заборгованості, проте, дана система має ряд недоліків:

  - високий рівень максимального на складі бажаного запасу;

  - підвищення витрат на утримання запасів на складі за рахунок збільшення площ під запаси.

  Дана система управління товарними запасами не страхує компанію на випадок виникнення так званих форс-мажорних обставин у вигляді зриву поставки продукції, відсутність на складах постачальників необхідної продукції та ін., Що негативно позначається на формуванні фінансового результату, як в короткостроковому, так і довгостроковому періодах ( див. малюнок 1).

  Крім того, застосування єдиної системи управління запасами до всіх товарних позиціях, без урахування індивідуальних особливостей споживчого попиту, характеру сезонних коливань тощо. Споживчих властивостей, призводить до утворення на складі неліквідних товарів, які формують додаткові витрати на складське зберігання і обслуговування, піддаються псуванню, бою та ін., що також є суттєвим недоліком в функціонуючій системі управління товарними запасами в ТОВ "Колос".

  Керівництву сучасного торгового підприємства, яке функціонує в умовах динамічності ринків, різких змін макросередовища бізнесу і жорсткої конкуренції, для забезпечення довгострокового сталого розвитку дуже важливо знати, як скласти оптимальний асортимент товарів, який максимізувати б прибуток підприємства, в тому числі при виникненні факторів, що лімітують в самій організації і за її межами. Іншими словами, існує необхідність контролю стану товарних запасів організації з метою визначення тих товарних позицій, які користуються найбільшим попитом з боку споживачів, які, навпаки, залежуються на складі, формуючи тим самим додаткові витрати організації.

  Однією з найбільш ефективних у даний час систем контролю товарних запасів є метод, який в зарубіжній практиці отримав назву "АВС-аналіз", або "крива 80 - 20" [40, с. 73].

  Суть методу полягає в тому, що всі товари, запаси яких необхідно контролювати, класифікуються за трьома категоріями: А, В і С. При цьому, до категорії А відносяться найбільш важливі для даного підприємства матеріали, запаси, що витрачаються в значних кількостях. Контроль стану цих запасів здійснюється, як правило, щодня. До групи С відносять різні допоміжні матеріали, продукцію, що доповнює товарний асортимент, що витрачаються рідко і в невеликих кількостях, їх відсутність не робить істотного впливу на обсяг продажів. Категорія В займає середнє положення між А і С, з періодичністю контролю 3 - 4 рази на місяць. АВС-метод дозволяє зосередитися на контролі тільки найбільш важливих видів запасів (категорії А, В) і заощадити час і ресурси [40, с. 75].

  В рамках оцінки ефективності формування товарних запасів в ТОВ "Колос" скористаємося методикою АВС-аналізу. У таблиці 14 представлені дані по структурі товарообігу компанії за товарними позиціями за 2011 - 2013 роки.

  Таблиця 14 - Структура товарообігу ТОВ "Колос" в 2011 - 2013 роки.

  товарні групи

  2011 р

  2012 р

  2013 р

  сума

  уд. вага,%

  сума

  уд. вага,%

  сума

  уд. вага,%

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  140567

  1,57

  165280

  1,57

  328978

  2,37

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  138945

  1,55

  143410

  1,36

  318125

  2,29

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  221 387

  2,47

  310014

  2,94

  441553

  3,18

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  130280

  1,46

  218149

  2,07

  414548

  2,99

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  324507

  3,63

  327650

  3,10

  446210

  3,22

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  341205

  3,81

  420675

  3,99

  429630

  3,10

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  226548

  2,53

  230480

  2,18

  341 369

  2,46

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  376989

  4,21

  384220

  3,64

  491 477

  3,54

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  218302

  2,44

  215340

  2,04

  302062

  2,18

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  350410

  3,92

  514753

  4,88

  625740

  4,51

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  376020

  4,20

  376280

  3,56

  480254

  3,46

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  380451

  4,25

  385624

  3,65

  519401

  3,74

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  225640

  2,52

  227280

  2,15

  303080

  2,18

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  341250

  3,81

  344256

  3,26

  435621

  3,14

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  383600

  4,29

  481700

  4,56

  552125

  3,98

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  349906

  3,91

  350240

  3,32

  499587

  3,60

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  379508

  4,24

  382181

  3,62

  450514

  3,25

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  470200

  5,26

  680123

  6,44

  714285

  5,15

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  341585

  3,82

  345020

  3,27

  513290

  3,70

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  368582

  4,12

  369447

  3,50

  586191

  4,23

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  324360

  3,63

  328351

  3,11

  517996

  3,73

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  143278

  1,60

  230151

  2,18

  351410

  2,53

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  145698

  1,63

  268449

  2,54

  379352

  2,73

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  156235

  1,75

  268925

  2,55

  387505

  2,79

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  120856

  1,35

  250639

  2,37

  299854

  2,16

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  199784

  2,23

  208456

  1,97

  287311

  2,07

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  156441

  1,75

  160410

  1,52

  175306

  1,26

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  132718

  1,48

  138564

  1,31

  +141852

  1,02

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  149568

  1,67

  188447

  1,79

  202106

  1,46

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  145698

  1,63

  181 302

  1,72

  199780

  1,44

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  146251

  1,63

  158625

  1,50

  163425

  1,18

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  138745

  1,55

  152410

  1,44

  258150

  1,86

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  221 687

  2,48

  308441

  2,92

  340210

  2,45

  Газ.вода "Живий струмок" (0,5 л)

  105216

  1,15

  151130

  1,43

  163258

  1,18

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  102365

  1,14

  149206

  1,41

  156987

  1,13

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  98745

  1,10

  103124

  0,88

  124365

  0,90

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  99267

  1,11

  106874

  0,91

  118274

  0,85

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  68570

  0,65

  79524

  0,75

  99126

  0,71

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  73558

  0,80

  78146

  0,74

  105423

  0,76

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  76984

  0,82

  81250

  1,00

  99265

  0,72

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  70888

  0,70

  75624

  0,72

  93685

  0,69

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  12740

  0,14

  15200

  0,14

  14750

  0,11

  РАЗОМ

  8945483

  100,00

  10555670

  100,00

  13873423

  100,00

  Видно, що за питомими вагами в загальній структурі товарообігу товарні позиції розподіляються досить рівномірно, існують коливання питомої ваги протягом аналізованого періоду, але, тим не менш, вони незначні. Відповідно, на основі угруповання товарних позицій в групи "А", "В", "С" можна виділити ті товари, внесок яких у формування виручки від реалізації значний і стабільний, а також ті товари, які є свого роду "баластом" і формують зайві витрати на їх зберігання і утримання, тобто зменшують можливий фінансовий результату.

  Дані по угрупованню товарних запасів по групах "А", "В", "С" представлені в таблиці 15.

  Таблиця 15 - Дані по АВС-аналізу товарних запасів ТОВ "Колос"

  товарна позиція

  2011

  2012

  2013

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  В

  В

  А

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  В

  В

  А

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  В

  А

  А

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  В

  А

  А

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  А

  А

  А

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  А

  А

  А

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  В

  А

  В

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  А

  А

  В

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  А

  В

  В

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  В

  В

  В

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  А

  В

  В

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  А

  В

  В

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  В

  В

  В

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  В

  В

  В

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  А

  А

  А

  Газ. вода "Живий струмок" (0,5 л)

  В

  В

  В

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  В

  В

  В

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  З

  З

  З

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  З

  З

  З

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  З

  З

  З

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  З

  З

  З

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  З

  З

  З

  Газ.вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  З

  З

  З

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  З

  З

  З

  На основі аналізу даних за три роки можна відзначити, що більшість товарних запасів свою групу не поміняли. Проте, обсяг продажів на ряд товарних позицій збільшився, відповідно, з групи "В" вони перейшли в групу "А". Ряд товарних позицій, навпаки, зменшив свій внесок у формування виручки від реалізації, тобто з групи "А" вони перейшли в групу "В". Таким чином, на основі угруповання даних за три роки на кінець 2013 р можна сформувати наступний розподіл товарних запасів по групах (таблиця 16).

  Таблиця 16 - Розподіл товарних запасів по групах

  Група "А"

  Група "В"

  Група "С"

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  Газ. вода "Живий струмок" (0,5 л)

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  Таким чином, можна відзначити, що, не дивлячись на відносно невелику різницю в диференціації за питомими вагами, тим не менш, спостерігається поділ товарних позицій на групи, внесок кожної з яких у формування виручки від реалізації індивідуальний.

  Після АВС-аналізу доцільно провести ХУZ-аналіз.

  При порівнянні даних методом XYZ використовується формула розрахунку коефіцієнта варіації. Основна ідея XYZ-аналізу - групування об'єктів за ступенем однорідності досліджуваного показника (за коефіцієнтом варіації). Формула для розрахунку коефіцієнта варіації:

  (18)

  де:

  х i - значення параметра по оцінюваному об'єкту за i-тий період,

  х - середнє значення параметра по оцінюваному об'єкту,

  n - число періодів.

  Вихідні дані для складання матриці XYZ представлені в таблиці Г.1 (Додаток Г).

  Критерії розподілу товарних запасів по групах X, Y, Z визначені значенням коефіцієнта варіації попиту на товар (V), алгоритм віднесення до груп наступний:

  X:

  0,0%? V? 10,0%;

  Y:

  10,0%? V? 25,0%;

  Z:

  25,0%? V? ?.

  Розподіл товарних груп продукції, яка реалізується в ТОВ "Колос" на основі розрахованих коефіцієнтів варіації попиту (V) представлені в таблиці 17.

  Таблиця 17 - Розподіл товарних запасів ТОВ "Колос" по групах X, Y, Z

  товарна позиція

  2011

  2012

  2013

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  Y

  Y

  Y

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  Y

  Y

  Y

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  X

  Y

  X

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  Y

  X

  X

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  X

  Y

  Y

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  X

  X

  Y

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  Y

  X

  X

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  Y

  Y

  X

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  Y

  Y

  Y

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  Y

  Y

  X

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  Z

  Y

  Y

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  Z

  Z

  Y

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  Y

  Y

  Y

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  Y

  X

  X

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  Z

  Y

  Z

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  Y

  Y

  Y

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  X

  Y

  Y

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  Y

  Y

  Y

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  Z

  Y

  Y

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  Z

  Z

  Z

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Газ.вода "Живий струмок" (0,5 л)

  X

  X

  X

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  X

  X

  X

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  Z

  Z

  Y

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  Z

  Z

  Y

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  Z

  Z

  Y

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  Z

  Z

  Z

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  Z

  Z

  Z

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  Y

  Y

  Y

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  Z

  Z

  Z

  На підставі даних АВС і XYZ аналізу складемо інтегровану матрицю (таблиця 18).

  Таблиця 18 - Інтегрована матриця АВС-XYZ для товарних запасів ТОВ "Колос"

  AX

  BX

  CX

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  Газ. вода "Живий струмок" (0,5 л)

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  AY

  BY

  CY

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  AZ

  BZ

  CZ

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  Таким чином, видно, що в своїй структурі товарні запаси ТОВ "Колос" досить неоднорідні.

  Кожна з товарних груп вимагає свого підходу в управлінні формуванням запасів, що не дотримується в існуючій системі в ТОВ "Колос".

  Таким чином, оцінка ефективності системи управління запасами в ТОВ "Колос", не дивлячись на забезпечення стабільності і збільшення обсягів реалізації, дозволила виявити ряд недоліків:

  - існуюча система формування замовлень призводить до зростання витрат на придбання і зберігання продукції, що негативно позначається на кінцевому фінансовому результаті організації;

  - високий рівень максимального на складі бажаного запасу;

  - підвищення витрат на утримання запасів на складі за рахунок збільшення площ під запаси.


  3. Удосконалення системи управління товарними запасами в ТОВ " Колос "


  3.1 Обгрунтування переходу на диференційовану систему управління товарними запасами в ТОВ " Колос "

  Як було зазначено раніше, одним з істотних недоліків, характерних для сущес твующей системи управління товарними запасами в ТОВ "Колос" є її універсальність для кожної товарної групи, що призводить до формування надлишків товарних запасів на складі організації, зростанню відповідних витрат на зберігання і обслуговування продукції , збільшення питомої ваги псування товарів, бою та ін. Даний недолік призводить до зниження можливих обсягів одержуваного прибутку, що негативно відбивається на кінцевих фінансових показниках д еятельность.

  Проведений аналіз структури товарних запасів ТОВ "Колос" показав їх неоднорідність. Були виділені наступні групи:

  AX - найбільш численна група, яка є для організації основним джерелом формування виручки від реалізації, відрізняється стабільністю попиту на продукцію;

  AY - група товарних запасів, які за характером своєї реалізації також беруть участь в процесі формування виручки, але попит піддається незначним коливанням;

  AZ - група, що формує відповідний фінансовий результат, але попит на продукцію в великій мірі схильний до сезонних коливань, моді на товар та ін .;

  BX - для даної групи характерні середні показники для обсягів продажів продукції, але попит на неї стабільний;

  BY - для даної групи характерні середні показники, як за обсягами реалізації, так і за характером коливання попиту;

  BZ - група товарних запасів вносить незначний внесок у формування виручки від реалізації, попит на продукцію має яскраво виражені коливання;

  CY, CZ - дані групи товарних запасів практично не приносять організації прибутку, попит на них нестабільний, як правило, формують надлишки і залежуються на складі.

  Як видно, кожна з виділених груп має свої особливості за характером попиту на продукцію, її складову, різні параметри коливання попиту.

  Відповідно, застосування єдиної системи формування товарних запасів для кожної з цих груп для організації буде означати суттєві фінансові втрати, оскільки при такому підході не враховується індивідуальна специфіка реалізації товарів.

  Наприклад, для груп товарних запасів "АХ", "AY", "AZ" більш ефективною стане система з встановленою періодичністю поповнення запасу до постійного рівня, оскільки попит на дану групу товарів, як правило, відрізняється стабільністю. Дана система забезпечить належний контроль за реалізацією товарів групи "А", скоротить витрати на зберігання і обслуговування товарних запасів на складі.

  Для груп "ВХ", "BY", "BZ" найбільш ефективною представляється система формування товарних запасів з фіксованим розміром замовлення, оскільки попит на дану групу товарів також відрізняється певною стабільністю, проте, специфіка реалізація товарів, що належать до цієї групи, що не вимагає жорстких систем контролю, як в разі групи "А".

  Для груп "СХ", "CY", "CZ" найбільш прийнятною видається система управління товарними запасами "мінімум - максимум", оскільки дана група товарів реалізується незначними темпами, що не вимагає до неї пильної уваги і формування товарних запасів в більш часті періоди або фіксованими замовленнями призведе до зайвих витрат.

  При цьому найбільш доцільним рішенням щодо оптимізації товарних запасів, особливо в умовах кризи, коли фірма не може дозволити собі нести додаткові витрати по утриманню надлишків товарів на складі, буде рішення про ліквідацію товарних запасів категорій "CY", "CZ", а також подальшому виключення даних груп товарів з асортименту компанії.

  Обґрунтуємо ефективність пропонованого рішення про перехід на диференційовану систему управління товарними запасами для ТОВ "Смоленська пивна компанія".

  Як було зазначено раніше, в ТОВ "Колос" застосовується системи формування товарних запасів з фіксованим інтервалом часу між поставками без поділу товарів на категорії.

  Проілюструємо можливість застосування інших систем управління товарними запасами для кожної з товарних груп, вибравши по одному з товарів - представників групи.

  З групи АХ виберемо товар, який максимальний споживчий попит з усього товарного асортименту, який відрізняється певною стабільністю - пиво "Карлсберг" (0,5 л).

  Параметри існуючої системи управління запасами представлені в таблиці 19.

  Визначимо параметри даної системи, виходячи з таких даних:

  - плановий період - рік (приймемо число днів в році рівним 360);

  - потреба в продукті, що замовляється визначимо, виходячи з даних звіту про продажі на підприємстві: 250 000 бут. / Рік;

  - оптимальний розмір замовлення визначимо за формулою (13), при цьому:

  витрати на поставку одиниці продукції складають 3 руб .;

  витрати на зберігання одиниці продукції складають 15 руб.

  P опт = v2 Ч 3 Ч 250 000/15 = v100 000 = 316 бут.

  Інтервал часу між замовленнями визначимо відповідно до формули (14):

  I = S ч (N n / P опт) = 360 ч (250 000/316) = 360 ч 97 = 0,5 дня.

  Таблиця 19 - Параметри вихідної системи управління запасами в ТОВ "Колос"

  показник

  порядок розрахунку

  Потреба, бут.

  250 000

  Інтервал часу між замовленнями, дні

  0,5

  Час поставки, дні

  1

  Можлива затримка поставки, дні

  0,5

  Очікуване денне споживання, бут. / День

  250 000/360 = 694

  Очікуване споживання за час поставки, бут.

  1 Ч 694 = 694

  Максимальне споживання за час поставки, бут.

  (1 + 0,5) Ч 694 = +1042

  Гарантійний запас, бут.

  1042 - 694 = 348

  Максимальний бажаний запас, бут.

  348 + 694 Ч 0,5 = 695

  Розмір замовлення, бут. (За формулою 15)

  +1233

  Для розрахунку розміру замовлення скористаємося формулою (15),

  де розмір поточного запасу (ТЗ) становить 156 шт .:

  РЗ = МЖЗ - ТЗ + ОП = 695 - 156 + 694 = 1233 шт.

  У таблиці 20 представлені параметри для пропонованої для груп, що входять в категорію "А" системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення замовлення до постійного рівня.

  Вихідні дані для розрахунку параметрів системи такі:

  - потреба в продукті, що замовляється, шт. - 250 000;

  - інтервал часу між замовленнями, дні (розраховується за формулою 14) - 0,5 дня;

  - час поставки, дні - 1;

  - можлива затримка поставки, дні - 0,5.

  Таблиця 20 - Розрахунок параметрів системи управління запасами з встановленою періодичністю поповнення замовлення до постійного рівня

  показник

  порядок розрахунку

  Потреба, бут.

  250 000

  Інтервал часу між замовленнями, дні

  0,5

  Час поставки, дні

  1

  Можлива затримка поставки, дні

  0,5

  показник

  порядок розрахунку

  Очікуване денне споживання, бут. / День

  250 000/360 = 694

  Очікуване споживання за час поставки, бут.

  1 Ч 694 = 694

  Максимальне споживання за час поставки, бут.

  (1 + 0,5) Ч 694 = +1042

  Гарантійний запас, бут.

  1042 - 694 = 348

  Граничний рівень запасу, бут.

  1042 + 694 = 1736

  Максимальний бажаний запас, бут.

  1 736 + 694 Ч 0,5 = 2083

  Розмір замовлення, бут. (Формула 16)

  тисяча сорок одна

  РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП = 2083 - 1736 + 694 = 1041 бут.

  Таким чином, видно, що розмір замовлення при запропонованій системі істотно нижче, ніж при існуючій системі формування товарних запасів, при цьому параметри поставки продукції (час, терміни поставки, гарантійний запас і ін.) Істотно не змінюються.

  Розрахунок економії, яку отримає ТОВ "Колос" тільки по одній товарній позиції при застосуванні даної системи замовлення представлений в таблиці 21.

  Таблиця 21 - Розрахунок можливої ​​економії при впровадженні нової системи формування товарних запасів

  оцінюваний параметр

  існуюча система

  Пропонована система

  Розмір замовлення, шт.

  +1233

  тисяча сорок одна

  Витрати на поставку одиниці продукції, руб.

  3

  3

  Витрати на зберігання одиниці продукції, руб.

  15

  15

  Витрати на поставку продукції, що замовляється партії, руб.

  3 Ч тисяча двісті тридцять три = 3699

  3 Ч 1 041 = 3123

  Витрати на зберігання продукції, що замовляється партії, руб.

  15 Ч одна тисяча двісті тридцять три = 18495

  15 Ч 1041 = 15615

  Сукупні витрати на формування товарного запасу, руб.

  3699 + 18495 = 22194

  3123 + 15615 = 18738

  Розмір одержаної економії, руб.

  -

  3456

  Таким чином, видно, що тільки по одній товарній позиції компанія отримує економію в розмірі 3456 руб.

  Для товарних запасів, віднесених до категорії "В" (групи "ВХ", "BY", "BZ") нами запропонована система управління товарними запасами з фіксованим розміром замовлення.

  Розрахуємо ефективність даної пропозиції на основі оцінки параметрів системи для товарної позиції групи ВХ - газована вода "Живий струмок" (0,5 л) (таблиця 22 - 23).

  Вихідні дані для розрахунку параметрів існуючої системи формування товарних запасів по даній позиції:

  - плановий період - рік (приймемо число днів в році рівним 360);

  - потреба в продукті, що замовляється визначимо, виходячи з даних звіту про продажі на підприємстві: 18 000 бут. / Рік;

  - оптимальний розмір замовлення визначимо за формулою (13), при цьому:

  витрати на поставку одиниці продукції становлять 1,5 руб .;

  витрати на зберігання одиниці продукції становлять 8 руб.

  P опт = v2 Ч 1,5 Ч 18 000/8 = v6750 = 82 бут.

  Інтервал часу між замовленнями визначимо відповідно до формули (14):

  I = S ч (N n / P опт) = 360 ч (18 000/82) = 360 ч 97 = 1,64 дня.

  Таблиця 22 - Параметри вихідної системи управління запасами в ТОВ "Колос"

  показник

  порядок розрахунку

  Потреба, бут.

  18 000

  Інтервал часу між замовленнями, дні

  1,64

  Час поставки, дні

  1

  Можлива затримка поставки, дні

  0,5

  Очікуване денне споживання, бут. / День

  18 000/360 = 50

  Очікуване споживання за час поставки, бут.

  1 Ч 50 = 50

  Максимальне споживання за час поставки, бут.

  (1 + 0,5) Ч 50 = 75

  Гарантійний запас, бут.

  75 - 50 = 25

  Максимальний бажаний запас, бут.

  25 + 50 Ч 1,64 = 107

  Розмір замовлення, бут. (За формулою 15)

  119

  Для розрахунку розміру замовлення скористаємося формулою (15),

  де розмір поточного запасу (ТЗ) становить 38 шт .:

  РЗ = МЖЗ - ТЗ + ОП = 107 - 38 + 50 = 119 бут.

  Вихідні дані для розрахунку параметрів пропонованої системи формування товарних запасів по даній позиції:

  - плановий період - рік (приймемо число днів в році рівним 360);

  - потреба в продукті, що замовляється визначимо, виходячи з даних звіту про продажі на підприємстві: 18 000 бут. / Рік;

  - оптимальний розмір замовлення визначимо за формулою (13), при цьому:

  витрати на поставку одиниці продукції становлять 1,5 руб .;

  витрати на зберігання одиниці продукції становлять 8 руб.

  P опт = v2 Ч 1,5 Ч 18 000/8 = v6750 = 82 бут.

  Таблиця 23 - Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення

  показник

  порядок розрахунку

  1. Потреба, бут.

  18 000

  2. Оптимальний розмір замовлення, бут.

  82

  3. Час поставки, дні

  1

  4. Можлива затримка поставки, дні

  0,5

  5. Очікуване денне споживання, бут. / День

  18 000/360 = 50

  6. Термін витрачання замовлення, дні

  82 ч 50 = 1,64

  7. Очікуване споживання за час поставки, бут.

  1 Ч 50 = 50

  8. Максимальне споживання за час поставки, бут.

  (1 + 0,5) Ч 50 = 75

  9. Гарантійний запас, бут.

  75 - 50 = 25

  10.Граничний рівень запасу, бут.

  25 + 50 = 75

  11. Максимальний бажаний запас, бут.

  25 + 82 = 107

  12. Розмір замовлення, бут.

  82

  РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП = 107 - 75 + 50 = 82 бут.

  Таким чином, видно, що при впровадженні системи формування товарних запасів з фіксованим розміром замовлення, розмір замовлення скорочується на 37 пляшок, що також дозволить отримати істотну економію при збереженні інших параметрів поставки продукції (терміни, періодичність та ін.).

  Розрахунок економії, яку отримає ТОВ "Колос" тільки по одній товарній позиції при застосуванні даної системи замовлення представлений в таблиці 24.

  Таблиця 24 - Розрахунок можливої ​​економії при впровадженні нової системи формування товарних запасів

  оцінюваний параметр

  існуюча система

  Пропонована система

  Розмір замовлення, шт.

  119

  82

  Витрати на поставку одиниці продукції, руб.

  1,5

  1,5

  Витрати на зберігання одиниці продукції, руб.

  8

  8

  Витрати на поставку продукції, що замовляється партії, руб.

  1,5 Ч 119 = 178,5

  1,5 Ч 82 = 123

  Витрати на зберігання продукції, що замовляється партії, руб.

  8 Ч 119 = 952

  8 Ч 82 = 656

  Сукупні витрати на формування товарного запасу, руб.

  178,5 + 952 = 1130,5

  123 + 656 = 779

  Розмір одержаної економії, руб.

  -

  351,5

  В даному випадку, ми також бачимо, що в результаті застосування нової системи управління формуванням запасів відбувається економія з замовленої партії товару в розмірі 351,5 руб.

  Для груп категорії "С" найбільш доцільним є відмова від подальшого продажу даної продукції, оскільки її зміст в товарний асортимент не є для організації рентабельним.

  Таким чином, можна відзначити, що застосування диференційованих систем управління формуванням товарними запасами дозволяє оптимізувати закупівельну логістику в організації і домогтися істотної економії.

  3.2 Удосконалення рекламної діяльності ТОВ " Колос " з метою збільшення обсягу товар про обороту

  Раніше було відзначено, що однією з основних цілей ТОВ "Колос" на 2014 г. є збільшення обсягу товарообігу. Одним з основних засобів досягнення цієї мети є реклама.

  В даний час досліджувана фірма знаходиться на стадії зростання. Тому реклама повинна носити увідомлюючий характер. Отже, можна виділити основні завдання рекламної кампанії ТОВ "Колос":

  - формування переваги до товарів, пропонованих ТОВ "Колос";

  - заохочення до придбання товари ТОВ "Колос";

  - зміна сприйняття споживачем властивостей товарів.

  ТОВ "Колос" використовує широкий спектр рекламних засобів: реклама по телебаченню, в періодичних виданнях, щитова реклама, реклама в громадському транспорті. Оскільки попит на товари схильний до сезонних коливань, то реклама по телебаченню використовується в кінці весни і влітку. Реклама в періодичних виданнях (газети "Все для Вас", "З рук в руки" і ін.) Дається цілий рік. У ТОВ "Колос" щорічно складається кошторис витрат на рекламно-інформаційну діяльність. У таблиці 25 представлена ​​відповідний кошторис витрат на 2014 р

  Таблиця 25 - Кошторис витрат на рекламно-інформаційну діяльність ТОВ "Колос" на 2014 р руб.

  засоби реклами

  Сума, руб.

  Реклама в пресі

  Оголошення в 3-х місцевих газетах два рази на місяць по 600 руб. за оголошення.

  Всього за рік 600 Ч 3 Ч 2 Ч 12 міс.

  Таким чином, основними статтями витрат ТОВ "Колос" на рекламну діяльність є витрати на телерекламу, зовнішню рекламу та рекламу в пресі (їх загальна питома вага становить 80,55% рекламного бюджету).

  У таблиці 26 проведено порівняльний аналіз витрат на рекламу за 2013 року і планованих в 2014 р

  Таблиця 26 - Витрати на рекламу ТОВ "Колос" за 2013 - 2014 рр.

  43200

  Теле- і радіореклама

  Ролик 8 раз в місяць по місцевому телебаченню по 1 хв.

  Всього за рік 8 Ч 1000 год 12 міс.

  96000

  Інформація по радіо "Європа плюс Смоленськ" 1 раз в тиждень. 221 руб. за одне повідомлення.

  Всього за рік 221 Ч 52

  11490

  Рекламна поліграфічна продукція

  Видання календарів 2000 екземплярів. Ч 4 руб.

  8000

  Блокноти з фірмовою символікою 2000 екземплярів. Ч 10 руб.

  20000

  4. Зовнішня реклама

  Рекламні щити 4 щита Ч 15000 руб.

  60000

  Сувенірна продукція

  Ручки з логотипом фірми 2000 шт. Ч 4 руб.

  8000

  Папки пластикові з фірмовою символікою 100 шт. Ч 6 руб.

  600

  всього

  247290

  види реклами

  2013 р

  2014 р

  зміна

  Сума, руб.

  Уд. вага,%

  Сума, руб.

  Уд. вага,%

  +, -,

  руб.

  %

  Реклама в пресі

  37600

  15,20

  43200

  17,47

  5600

  14,89

  телереклама

  88200

  35,67

  96000

  38,82

  7800

  8,84

  радіореклама

  9320

  3,77

  11490

  4,65

  2170

  23,28

  Рекламна поліграфічна продукція

  22000

  8,90

  28000

  11,32

  6000

  27,27

  Зовнішня реклама

  45000

  18,20

  60000

  24,26

  15000

  33,33

  Сувенірна продукція

  6200

  2,51

  8600

  3,48

  2400

  38,71

  всього

  208320

  84,24

  247290

  100,00

  38970

  18,71

  З таблиці 26 видно, що на 2014 р заплановано збільшення рекламного бюджету в цілому на 18,71%. При цьому збільшення витрат планується за всіма видами використовуваної фірмою реклами.

  Проведемо оцінку економічної ефективності рекламної діяльності ТОВ "Колос".

  Визначення ефективності є необхідною умовою правильної організації і планування рекламної діяльності фірми, раціонального використання праці та коштів, витрачених на рекламу.

  Дослідження ефективності реклами має бути направлено на отримання спеціальних відомостей про сутність і взаємозв'язку чинників, службовців досягненню цілей реклами з найменшими витратами коштів і максимальною віддачею, що дозволить усунути бездіяльну рекламу і визначити умови для оптимального її впливу.

  Поняття ефективності реклами, як зазначалося вище, має два значення: економічна ефективність і психологічний вплив реклами на покупця (психологічна ефективність). Відповідно до цього визначимо економічну і психологічну ефективність проведеної ТОВ "Колос" рекламної кампанії.

  Основним матеріалом для аналізу економічної ефективності результатів рекламних заходів фірми служать статистичні і бухгалтерські дані про зростання товарообігу. На основі цих даних можна досліджувати економічну ефективність одного рекламного засобу, рекламної кампанії і всієї рекламної діяльності фірми в цілому.

  Вимірювання економічної ефективності реклами представляє великі труднощі, оскільки реклама, як правило, не дає повного ефекту відразу. Крім того, зростання товарообігу нерідко викликається іншими (не рекламний) факторами - наприклад, зміною купівельної спроможності населення через зростання цін і т.п. Тому отримати абсолютно точні дані про економічну ефективність реклами практично неможливо.

  Існують кілька методів визначення економічної ефективності реклами, які застосовні до оцінки економічної ефективності рекламної діяльності ТОВ "Колос".

  Найпростішим методом визначення економічної ефективності реклами служить метод порівняння товарообігу до і після проведення рекламного заходу. За цим методом економічна ефективність реклами визначається або шляхом зіставлення товарообігу за певний відрізок цього року, коли товар піддавався впливу реклами, з даними за аналогічний період минулого року, коли товар не рекламувався, або шляхом зіставлення щоденного товарообігу до і після проведення рекламного заходи у поточному періоді часу.

  Останній спосіб більш прийнятний для ТОВ "Колос" так як більша частина реклами фірми виходить в ЗМІ регулярно і щомісячно.

  Проаналізуємо обсяги продажів ТОВ "Колос" за червень 2013 (таблиця 27).

  Таблиця 27 - Динаміка обсягів продажів ТОВ "Колос" за червень 2013 р

  Дата

  Обсяг продажів, руб.

  Реклама

  Рублі

  вид реклами

  1

  47500

  1000

  ролик

  2

  50500

  1000

  ролик

  3

  52000

  221

  радіо

  4

  51500

  5

  48500

  6-е місце

  46500

  7-е

  45500

  8-е місце

  47000

  1000

  ролик

  9-е місце

  49500

  1800

  газета

  10

  52500

  1000

  ролик

  11-е місце

  53500

  221

  радіо

  12

  52000

  13th

  51500

  14-е

  49500

  15-е

  45500

  16-е

  43500

  17-й

  44000

  1000

  ролик

  18 ст

  45500

  221

  радіо

  19

  49500

  1800

  газета

  20

  52500

  1000

  ролик

  21

  55500

  22

  54000

  23

  50500

  24

  47000

  25

  46500

  26-е

  45500

  1000

  ролик

  27-й

  49500

  221

  радіо

  28

  54000

  1000

  ролик

  29

  54500

  30

  52500

  Всього:

  1487500

  12484

  З таблиці 27 видно, що загальна величина виручки склала 1487,5 тис. Руб. Таким чином, середньоденна виручка склала 49,58 тис. Руб. При цьому протягом місяця вона змінювалася від 43,5 тис. Руб. до 55,5 тис. руб.

  Максимальні значення обсяг продажів досягає в дні виходу реклами в ЗМІ та протягом 2-3 днів після неї. Потім виручка падає в середньому до 90 тис. Руб. день.

  Таким чином, якби ТОВ "Колос" не здійснювало рекламу в ЗМІ в червні, то обсяг продажів склав би:

  45 тис. Руб. Ч 30 днів = 1300 тис. Руб.

  Фактичний же обсяг продажів склав 1487,5 тис. Руб.

  Таким чином, за рахунок реклами обсяг продажів збільшився на 137,5 тис. Руб. або на:

  137,5 Ч 100/1300 = 10,19%.

  Витрати на рекламу за квітень місяць склали 12,48 тис. Руб.

  Отже економічний ефект рекламної кампанії ТОВ "Колос" в червні склав:

  137,5 - 12,48 = 125,02 тис. Руб.

  Таким чином, застосування реклами в діяльності торгового підприємства дозволить оптимізувати динаміку обсягу продажів і її подальше використання є доцільним.

  3.3 Удосконалення системи управління товарними запасами з використанням методів прогнозування

  Наступним напрямком підвищення ефективності використання товарних ресурсів ТОВ "Колос" є вдосконалення системи управління товарними запасами з використанням методів прогнозування попиту. В даний час для більшості російських підприємств маркетингове управління стає однією з умов виживання і успішного функціонування. При цьому забезпечення ефективності такого управління вимагає вміння передбачати ймовірне майбутнє стан підприємства і середовища, в якій воно існує, вчасно попередити можливі збої і зриви в роботі. Це досягається за допомогою прогнозування як планової, так і практичної роботи підприємства в усіх напрямках його діяльності, і зокрема, в галузі прогнозування збуту товарів. Різноманіття проблем, що виникають при забезпеченні життєдіяльності підприємства і є предметом прогнозування, призводить до появи великої кількості різноманітних прогнозів, що розробляються на основі певних методів прогнозування. Оскільки сучасна економічна наука має велику кількість різноманітних методів прогнозування, кожен менеджер і фахівець з планування повинен набути навички прикладного прогнозування, а керівник, відповідальний за прийняття стратегічних рішень, повинен до того ж вміти зробити правильний вибір методу прогнозування. Виходячи зі сказаного, пропонуємо ввести в ТОВ "СПК" систему прогнозування попиту та на підставі зробленого прогнозу приймати відповідні управлінські рішення в сфері управління товарними запасами. Здійснимо побудову прогнозу обсягу продажів товарів ТОВ "Колос" на прикладі основної асортиментної групи - пива пляшкового. При цьому враховується, що на попит цієї групи товарів впливає сезонність. Модель прогнозування можна представити у вигляді формули:

  F = Т + S + Е, (19)

  де F - прогнозоване значення; Т - тренд; S - сезонна компонента; Е - помилка прогнозу.

  Побудуємо прогноз обсягу продажів пива пляшкового в ТОВ "Колос".

  У таблиці 28 наведені дані про обсяги продажів ТОВ "Колос" пляшкового пива за 2012 - 2013 роки.

  Таблиця 28 - Фактичні обсяги реалізації пляшкового пива ТОВ "Колос" за 2012 - 2013 роки., Тис. Руб.

  місяць

  Об'єм продажу

  місяць

  Об'єм продажу

  січень

  258

  січень

  378

  Лютий

  210

  Лютий

  311

  Березень

  201

  Березень

  300

  Квітень

  167

  Квітень

  251

  Травень

  185

  Травень

  275

  червень

  178

  червень

  266

  Липень

  166

  Липень

  249

  Серпень

  153

  Серпень

  231

  вересень

  168

  вересень

  251

  Жовтень

  178

  Жовтень

  266

  Листопад

  197

  Листопад

  292

  грудень

  260

  грудень

  378

  Всього

  2321

  Всього

  3448

  На малюнку 9 показано динаміка обсягів продажів пляшкового пива за липень 2012 - червень 2013 роки., А також за допомогою функції «Лінія тренда" програми MS Excel побудовані для порівняння поліномінальної тренд і лінійний тренд.

  Малюнок 9 - Порівняльний аналіз полиномиального і лінійного трендів

  На малюнку 9 видно, що поліноміальний тренд аппроксимирует фактичні дані набагато краще, ніж пропонований зазвичай в літературі лінійний. Коефіцієнт детермінації полиномиального тренда (0,7447) набагато вище, ніж лінійного (0,0011).

  Віднімаючи з фактичних значень обсягів продажів значення тренда, визначимо величини сезонної компоненти, використовуючи при цьому пакет прикладних програм MS Excel. Потім розраховуємо значення сезонної компоненти. Результати розрахунків зведені в таблицю 29.

  Таблиця 29 - Розрахунок значень сезонної компоненти для пляшкового пива за 2012 - 2013 роки., Тис. Руб.

  місяць

  Об'єм продажу

  значення тренда

  сезонна компонента

  Січень 2012

  258

  242,2188

  15,7812

  Лютий 2012

  210

  233,2416

  -23,2416

  Березень 2012

  201

  208,3944

  -7,3944

  Квітень 2012

  167

  181,1712

  -14,1712

  Май 2012

  185

  160,11

  24,89

  Червень 2012

  178

  149,7888

  28,2112

  Липень 2012

  166

  151,7496

  14,2504

  Август 2012

  153

  165,3504

  -12,3504

  Вересень 2012

  168

  188,5452

  -20,5452

  Жовтень 2012

  178

  218,592

  -40,592

  Листопад 2012

  197

  252,6888

  -55,6888

  Грудень 2012

  260

  288,5376

  -28,5376

  Січень 2013

  378

  242,2188

  135,7812

  Лютий 2013

  311

  233,2416

  77,7584

  Березень 2013

  300

  208,3944

  91,6056

  Квітень 2013

  251

  181,1712

  69,8288

  Травень 2013

  275

  160,11

  114,89

  Червень 2013

  266

  149,7888

  116,2112

  Липень 2013

  249

  151,7496

  97,2504

  Серпень 2013

  231

  165,3504

  65,6496

  Вересень 2013

  251

  188,5452

  62,4548

  Жовтень 2013

  266

  218,592

  47,408

  Листопад 2013

  292

  252,6888

  39,3112

  Грудень 2013

  378

  288,5376

  89,4624

  Скорегуємо значення сезонної компоненти таким чином, щоб їх сума дорівнювала нулю (таблиця 30).

  Таблиця 30 - Розрахунок середніх значень сезонної компоненти для пляшкового пива, тис. Руб.

  місяці

  2012 р

  2013 р

  Разом

  середнє

  сезонна компонента

  Січень

  15,7812

  135,7812

  151,5624

  75,7812

  17,1696

  Лютий

  -23,2416

  77,7584

  54,5168

  27,2584

  -23,2416

  Березень

  -7,3944

  91,6056

  84,2112

  42,1056

  -7,3944

  Квітень

  -14,1712

  69,8288

  55,6576

  27,8288

  -14,1712

  Травень

  24,89

  114,89

  139,78

  69,89

  24,89

  червень

  28,2112

  116,2112

  144,4224

  72,2112

  28,2112

  Липень

  14,2504

  97,2504

  111,5008

  55,7504

  14,2504

  Серпень

  -12,3504

  65,6496

  53,2992

  26,6496

  -12,3504

  вересень

  -20,5452

  62,4548

  41,9096

  20,9548

  -20,5452

  Жовтень

  -40,592

  47,408

  6,816

  3,408

  -40,592

  Листопад

  -55,6888

  39,3112

  -16,3776

  -8,1888

  -55,6888

  грудень

  -28,5376

  89,4624

  60,9248

  30,4624

  89,4624

  сума

  444,1116

  0

  Розраховуємо помилки моделі як різниці між фактичними значеннями і значеннями моделі (таблиця 31).

  Таблиця 31 - Розрахунок помилок моделі, тис. Руб.

  місяць

  Фактичний обсяг продажів

  значення моделі

  відхилення

  Січень 2012

  258

  259,3884

  -1,3884

  Лютий 2012

  210

  210

  0

  Березень 2012

  201

  201

  0

  Квітень 2012

  167

  167

  0

  Май 2012

  185

  185

  0

  Червень 2012

  178

  178

  0

  Липень 2012

  166

  166

  0

  Август 2012

  153

  153

  0

  Вересень 2012

  168

  168

  0

  Жовтень 2013

  178

  178

  0

  Листопад 2013

  197

  197,0

  0,0

  Грудень 2013

  260

  378

  -118

  Січень 2013

  378

  259,3884

  118,6116

  Лютий 2013

  311

  210

  101

  Березень 2013

  300

  201

  99

  Квітень 2013

  251

  167

  84

  Травень 2013

  275

  185

  90

  Червень 2013

  266

  178

  88

  Липень 2013

  249

  166

  83

  Серпень 2013

  231

  153

  78

  Вересень 2013

  251

  168

  83

  Жовтень 2013

  266

  178

  88

  Листопад 2013

  292

  197,0

  95,0

  Грудень 2013

  378

  378

  0

  Разом

  5769

  4880,8

  888,2

  Знаходимо среднеквадратическую помилку моделі (Е) за формулою:

  Е = О 2 / (T + S) 2, (20)

  де Т - трендові значення обсягу продажів;

  S - сезонна компонента;

  Про - відхилення моделі від фактичних значень.

  отримаємо,

  Е = 788940,453 / 23821982,17 = 0,0033118, або 0,331%.

  Величина отриманої помилки дозволяє говорити, що побудована модель добре апроксимує фактичні дані, тобто вона цілком відображає економічні тенденції, що визначають обсяг продажів, і є передумовою для побудови прогнозів високої якості.

  Побудуємо модель прогнозування:

  F = T + S ± Е.

  Побудована модель представлена ​​графічно на малюнку 10.

  Малюнок 10 - Модель прогнозу обсягу продажів пляшкового пива

  На основі моделі будуємо остаточний прогноз обсягу продажів. Для пом'якшення впливу минулих тенденцій на достовірність прогнозної моделі пропонується поєднувати трендовий аналіз з експоненціальним згладжуванням. Це дозволить нівелювати недолік адаптивних моделей, тобто врахувати намітилися нові економічні тенденції:

  F пр = бF ф t-1 + (1-б) F м t, (21)

  де F пр - прогнозне значення обсягу продажів;

  F ф t -1 - фактичне значення обсягу продажів у попередньому році;

  F м t - значення моделі;

  б - константа згладжування.

  Константа згладжування визначається як ймовірність збереження існуючої ринкової кон'юнктури: якщо основні характеристики змінюються / коливаються з тією ж швидкістю / амплітудою, що й колись, значить, передумов до зміни ринкової кон'юнктури немає і, отже б 1; якщо навпаки, то б 0.

  У нашому випадку константу згладжування приймемо, рівну 0,8, вважаючи, що в даний час ринкова кон'юнктура змінюється незначно (обсяг споживчого попиту, інфляція).

  Слід зазначити, що для обліку нових економічних тенденцій керівництву ТОВ "Колос" слід регулярно уточнювати модель на основі моніторингу фактично отриманих обсягів продажів, додаючи їх або замінюючи ними дані статистичної бази, на основі якої будується модель.

  Прогнозні значення обсягів попиту на пляшкове пиво ТОВ "Колос" повинні використовуватися для прийняття управлінських рішень при плануванні товарних запасів, тому що створення зайвих товарних запасів призводить до додаткових витрат на зберігання товарів і додаткового відволікання коштів з обороту.

  Перевіримо точність прогнозних значень поділи.

  Так, в лютому 2013 року обсяг продажів пляшкового пива склав 311 тис.руб. Величина товарного запасу склала 323 тис.руб. Таким чином, загальна кількість зайвої товарної продукції склало 12 тис.руб.

  Якщо ж скористатися запропонованою моделлю прогнозування попиту, то можна було б отримати наступне прогнозне значення на лютий 2013 р

  F пр лютого = 0,8 Ч 311 + (1 - 0,8) Ч 210 = 291 (тис.руб.).

  Іншими словами, пропонована модель дозволяє досить точно передбачити обсяги попиту на товари і здійснювати більш ефективне управління запасами ТОВ "Колос".


  висновок  Функціонування торгівлі як галузі народного господарства не представляється можливим без освіти товарних запасів. Необхідність їх існування викликана, перш за все, безперервністю процесів обігу; сезонністю виробництва і споживання; непередбаченими коливаннями попиту; необхідністю утворення страхових резервів, а також ін угімі причинами.

  Товарні запаси виконують певні функції:

  - забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в процесі яких відбуваються їх систематичне освіту і витрачання;

  - задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції;

  - характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції.

  Як надмірне наявність запасів, так і їх недостатність приносять економічний збиток організації. Величина товарних запасів і оборотність залежать від багатьох факторів. Одні з цих чинників прискорюють товарооборотність і тим самим об'єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкість товарного обігу і тим самим збільшують розмір запасів. В кінцевому рахунку, в обох випадках погіршується фінансовий стан організації, тому питання про розмір товарних запасів є актуальним.

  В рамках даної роботи були розглянуті та проаналізовані основні системи формування товарних запасів на підприємстві, охарактеризовано методики обгрунтування необхідних розмірів товарних запасів.

  Як об'єкт дослідження виступила оптово-рознічеая торгова організація ТОВ "Колос".

  Діяльність ТОВ "Колос" в 2011 - 2013 рр. була досить ефективною. Валовий дохід від продажу товарів в 2013 р виріс в порівнянні з 2012 р на 2443,73 тис. Руб. або на 78,25%, прибуток від продажу товарів зросла на 1956,15 тис. руб. або на 134,03%. Рентабельність продажів підприємства за 2013 р склала 40,12%, що на 35,63% більше, ніж за 2012 р і на 69,5% більше, ніж за 2011 р

  Перевиконання плану товарообігу за 2013 р відбулося за всіма асортиментним групам товарів, крім квасу, де план не виконаний на 7,3%.

  У 2013 р найшвидшими темпами товарообіг виріс за такими групами товарів, як пиво пляшкове (148,5%) і газована вода (158,4%).

  Показник товарооборачиваемости запасів склав за 2013 рік - 138,4 дня, а за 2012 рік - 150,2 днів.

  Відповідно прискорення товарооборачиваемости склало 11,8 днів, а сума оборотних коштів, вивільнених у результаті прискорення часу обігу товарів, склала 454,73 тис.руб.

  Таким чином, підприємство досить ефективно використовує товарні запаси.

  У той же час серйозним недоліком є ​​відсутність у керівництва ТОВ "Колос" довгострокової стратегії управління запасами.

  Також, аналіз функціонуючої системи управління товарними запасами дозволив виявити наступні її недоліки:

  - існуюча система формування замовлень призводить до зростання витрат на придбання і зберігання продукції, що негативно позначається на кінцевому фінансовому результаті організації;

  - високий рівень максимального на складі бажаного запасу;

  - підвищення витрат на утримання запасів на складі за рахунок збільшення площ під запаси.

  У проектної частини дипломного дослідження були запропоновані заходи за такими напрямками:

  - застосування диференційованих систем управління формуванням товарних запасів для кожної з товарних груп;

  - розширення рекламної діяльності;

  - вдосконалення системи управління товарними запасами з використанням методів прогнозування попиту.

  Розраховані в середовищі Microsoft Ecxel за допомогою функції «Лінія тренда" прогнозні значення обсягів попиту на пляшкове пиво ТОВ "Колос" повинні використовуватися для прийняття управлінських рішень при плануванні товарних запасів. Створення зайвих товарних запасів призводить до додаткових витрат на зберігання товарів і додаткового відволікання коштів з обороту.

  Таким чином, мета досягнута, поставлені завдання виконані в повному обсязі.

  перелік літератури

  1. Агафонова, М.Н. Бухгалтерський облік в оптовій і роздрібній торгівлі / М.Н. Агафонова. - М .: БераторПресс, 2011. - 504 с.

  2. Акуліч, В.В. Оцінка роздрібного товарообігу / В.В. Акуліч // Планово-економічний відділ. - 2011. - № 2. - С. 61 - 66

  3. Алексєєва, М.М. Планування діяльності фірми / М.М. Алексєєва. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 332 с.

  4. Алтухова, Н.В. Рекламне справа: навчально-методичний посібник / Н.В. Алтухова. - Саратов: СГТУ, 2013. - 60 с.

  5. Альбеков, А.У. Економіка комерційного підприємства: підручник / А.У. Альбеков. - М .: Фенікс, 2012. - 448 с.

  6. Андрєєва, О.Д. Технологія бізнесу / О.Д. Андрєєва. - М .: Маркетинг, 2011. - 220 с.

  7. Баканов, М.І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 452 с.

  8. Балабанов, І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта / І.Т. Балабанов. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 496 с.

  9. Барнгольц, С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств і об'єднань / С.Б. Барнгольц. - М .: Фінанси і статистика, 2013. - 416 с.

  10. Бланк, І.А. Управління торговим підприємством / І.А. Бланк. - М .: Тандем, 2011. - 416 с.

  11. Бороненкова, С.А. Управлінський аналіз: навчальний посібник / С.А. Бороненкова. - М .: Фінанси і статистика, 2010. - 382 с.

  12. Бухгалтерський облік в торгівлі: навчальний посібник / За ред. М.І. Баканова. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 576 с.

  13. Валевич, Р.П. Економіка торгового підприємства: навчальний посібник / Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. - Мінськ: Вишейшая школа, 2010. - 661 с.

  14. Ворст, Й. Економіка фірми / Й. Ворст, П. Ревентлоу. - переклад з дат. - М .: Вища школа, 2011. - 272 с.

  15. Гаджинский, А.М. Логістика: підручник / А.М. Гаджинский. - М .: ІОЦ "Маркетинг", 2011. - 228 с.

  16. Гіляровський, Л.Т. Економічний аналіз: навчальний посібник / Л.Т. Гіляровський. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 427 с.

  17. Голованов, Т.І. Економічне регулювання товарообігу торгового підприємства / Т.І. Голованов. - М .: Справа, 2013. - 276 с.

  18. Грузинів, В.П. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.П. Грузинів, В.Д. Грибов. - М .: Фінанси і статистика, 2013. - 208 с.

  19. Гудков, А.В. Інформація про товар: основи логістики / А.В. Гудков. - М .: Гаряча лінія "Телеком", 2013. - 336 с.

  20. Єфімова, О.В. Оборотні активи підприємства та їх аналіз / О.В. Єфімова // Бухгалтерський облік. - 2011. - № 9. - С. 72 - 78

  21. роззяв, А.М. Логістика виробничих і товарних запасів / А.М. Роззяв, В.В. Петров. - СПб .: Изд-во Михайлова В.А. - 2011. - 378 с. .

  22. Зергман, П.Н. Практика управління товарними запасами / П.М. Зергман. - М .: Справа, 2011. - 554 с.

  23. Ковальова, Н.В. Прогнозування реалізації товарів на торговельних підприємствах / Н.В. Ковальова // Бухгалтерський облік і аналіз. - 2011. - № 1. - С. 26 - 29

  24. Козловська, Е.А. Логістичний менеджмент: навчально-методичний посібник / Е.А. Козловська, В.А. Козловський, Н.Т. Саврук. - М .: Лань, 2011. - 332 с.

  25. Кравченко, Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі / Л.І. Кравченко. - 8-е изд., Доп. і перераб. - М .: Нове знання, 2011. - 543 с.

  26. Кретов, І.І. Логістика у зовнішньоторговельній діяльності: монографія / І.І. Кретов, К.В. Садченко. - М .: Річ навіть і сервіс, 2012. - 421 с.

  27. Логістика: підручник / Под ред. Б.А. Анікіна. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 327 с.

  28. Методика обліку і аналізу товарних ресурсів на підприємствах торгівлі: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: монографія / За ред. Мартинова Н.В., Ковальової Н.В. - Мінськ: БТЕУ, 2011. - 198 с.

  29. Миротин, Л.Б. Логістика для підприємця: основні поняття, положення, процедури / Л.Б. Миротин, Ф.Е. Ташбаев. - М .: ИНФРА-М, 2011. - 372 с.

  30. Миротин, Л.Б. Логістика інтегрованих ланцюжків поставок: монографія / Л.Б. Миротин, А.Г. Некрасов. - М .: Іспит, 2012. - 282 с.

  31. Неруш, Ю.М. Комерційна логістика: навчальний посібник / Ю.М. Неруш. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2013. - 271 с.

  32.Ничипор, Д. Н. Раціональні товарні запаси в роздрібній та оптовій торгівлі / Д.М. Ничипор // Планово-економічний відділ. - 2011. - № 10. - С. 14 - 17

  33. Ничипор, Д.Н. Аналіз роздрібного товарообігу / Д.М. Ничипор // Планово-економічний відділ. - 2011. - № 12. - С. 14 - 17

  34. Оптимальне управління складськими запасами // Режим доступу: bsp.com.ua

  35. Петров, П.В. Економіка товарного обігу / П.В. Петров. - М .: ИНФРА-М, 2011. - 220 с.

  36. Практикум з логістики: навчально-методичний посібник / За ред. Б.А. Анікіна. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 270 с.

  37. Савицька, Г.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: навчально-методичний посібник / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 798 с.

  38. Соломатін, А.Н. Економіка і організація діяльності торгового підприємства: навчальний посібник / О.М. Соломатін. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 692 с.

  39. Скриба, Н.І. Управління роздрібним товарообігом / Н.І. Скриба // Фінанси, облік, аудит. - 2012. - № 2. - С. 26 - 29

  40. Стоянова, Е.С. Управління оборотним капіталом: навчально-методичний посібник / Е.С. Стоянова. - М .: Изд-во "Перспектива", 2011. - 128 с.

  41. Стуков, С.І. Логістика і організація виробництва / С.І. Стукотів // Фінансова газета. - 2012. - № 7 // Режим доступу: СПС "Гарант"

  42. Торговельна справа: економіка і організація / Под ред. Л.А. Брагіна. - М .: Економіка, 2013. - 354 с.

  43. Ушакова, Н.М. Інвестування. Фінансування. Кредитування / Н.М. Ушакова, Т. Е. Унковська, М.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк. - М .: МГТУ, 2011. - 198 с.

  44. Ушакова, Н.Н. Удосконалення аналізу і планування товарообігу: навчальний посібник / Н.М. Ушакова. - Київ, 2012. - 162 с.

  45. Ушакова, Н.Н. Удосконалення аналізу і планування товарообігу: монографія. - Київ, 2012. - 337 с.

  46. ​​Чернов, В.А. Економічний аналіз: торгівля, громадське харчування, туристичний бізнес / В.А. Чернов. - М .: ЮНИТИ, 2011. - 686 с.

  47. Шевченко, Н.С. Управління витратами, обіговими коштами і виробничими запасами / Н.С. Шевченко, А.Ю. Черних, С.А. Тиньков, Е.К. Кузьбожев. - Курськ: КДТУ, 2011. - 154 с.

  48. Шевченко, Н.С. Роль запасів у логістичній системі / Н.С. Шевченко // Логістика & система. - 2012. - № 12. - С. 37 - 44

  49. Економіка і організація діяльності торгового підприємства / За ред. А.Н. Соломатіна. - М .: ИНФРА-М, 2013. - 292 с.

  50. Економічний аналіз у торгівлі: навчальний посібник / За ред. М.І. Баканова. - М .: Фінанси і статистика. - 2012. - 400 с.

  додаток А

  Таблиця А.1 - АВС - аналіз за 2011 р

  Товарна група

  уд.вес.,%


  уд. вага з

  наростаючим підсумком, %

  Група

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  5,26

  5,26

  А

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  4,29

  9,55

  А

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  4,25

  13,8

  А

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  4,24

  18,04

  А

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  4,21

  22,25

  А

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  4,20

  26,45

  А

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  4,12

  30,57

  А

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  3,92

  34,49

  А

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  3,91

  38,4

  А

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  3,82

  42,22

  А

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  3,81

  46,03

  А

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  3,81

  49,84

  А

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  3,63

  53,47

  А

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  3,63

  57,1

  А

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  2,53

  59,63

  А

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  2,52

  62,15

  А

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  2,48

  64,63

  А

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  2,47

  67,1

  А

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  2,44

  69,54

  А

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  2,23

  71,77

  А

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  1,75

  73,52

  А

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  1,75

  75,27

  А

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  1,67

  76,94

  А

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  1,63

  78,57

  А

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  1,63

  80,2

  А

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  1,63

  81,83

  В

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  1,60

  83,43

  В

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  1,57

  85,0

  В

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  1,55

  86,55

  В

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  1,55

  88,1

  В

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  1,48

  89,58

  В

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  1,46

  91,04

  В

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  1,35

  92,39

  В

  Газ. вода "Живий струмок" (0,5 л)

  1,15

  93,54

  В

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  1,14

  94,68

  В

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  1,11

  95,79

  З

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  1,10

  96,89

  З

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  0,82

  97,71

  З

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  0,80

  98,51

  З

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  0,70

  99,21

  З

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  0,65

  99,86

  З

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  0,14

  100,00

  З

  РАЗОМ

  100,00


  додаток Б

  Таблиця Б.1 - АВС - аналіз за 2012 р

  Товарна група

  Уд. вага,%

  Уд.вага з наростаючим підсумком,%

  Група

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  6,44

  6,44

  A

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  4,88

  11,32

  A

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  4,56

  15,88

  A

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  3,99

  19,87

  A

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  3,65

  23,52

  A

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  3,64

  27,16

  A

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  3,62

  30.78

  A

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  3,56

  34,34

  A

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  3.50

  37,84

  A

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  3,32

  41,16

  A

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  3.27

  44,43

  A

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  3.26

  47,69

  A

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  3,11

  50,8

  A

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  3,10

  53,9

  A

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  2.94

  56,84

  A

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  2,92

  59,76

  A

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  2,55

  62,31

  A

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  2.54

  64,85

  A

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  2.37

  67,22

  A

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  2.18

  69,4

  A

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  2.18

  71,58

  A

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  2,15

  73,73

  A

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  2,07

  75,8

  A

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  2,04

  77,84

  A

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  1,97

  79,81

  A

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  1,79

  81,6

  В

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  1,72

  83,32

  В

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  1,57

  84,89

  В

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  1,52

  86,41

  В

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  1,50

  87,91

  В

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  1,44

  89,35

  В

  Газ. вода "Живий струмок" (0,5 л)

  1,43

  90,78

  В

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  1.41

  92,19

  В

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  1.36

  93,55

  В

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  1,31

  94,86

  В

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  1.00

  95,94

  С

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  0,91

  96,85

  С

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  0,88

  97,73

  С

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  0,75

  98,48

  С

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  0,74

  99,22

  С

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  0,72

  99,94

  С

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  0,14

  100,00

  С

  ВСЬОГО

  100,00


  додаток В

  Таблиця В.1 - АВС - аналіз за 2013 р

  Товарна група

  уд. вага,%

  уд. вага з наростаючим підсумком,%

  Група

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  5,15

  5,15

  A

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  4,51

  9,66

  A

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  4.23

  13,89

  A

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  3,98

  17,87

  A

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  3.74

  21,61

  A

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  3,73

  25,34

  A

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  3.70

  29,04

  A

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  3,60

  32,64

  A

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  3,54

  36,18

  A

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  3,46

  39,64

  A

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  3,25

  42,89

  A

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  3,22

  46,11

  A

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  3,18

  49,29

  A

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  3,14

  52,43

  A

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  3,10

  55,53

  A

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  2,99

  58,22

  A

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  2,79

  61,31

  A

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  2.73

  64,04

  A

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  2,53

  66,57

  A

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  2,46

  69.03

  A

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  2,45

  71,48

  A

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  2.37

  73,85

  A

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  2,29

  76,14

  A

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  2.18

  78,32

  A

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  2.18

  80,5

  A

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  2.16

  82,66

  В

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  2,07

  84,73

  В

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  1,86

  86,59

  В

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  1,46

  88,05

  В

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  1,44

  89,49

  В

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  1,26

  90,75

  В

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  1,18

  91,93

  В

  Газ.вода "Живий струмок" (0,5 л)

  1,18

  93,11

  В

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  1.13

  94,24

  В

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  1.02

  95,26

  В

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  0,90

  96,16

  С

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  0,85

  97,01

  С

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  0,76

  97,77

  С

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  0,72

  98,49

  С

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  0,71

  99,02

  С

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  0,69

  99,88

  С

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  0.11

  100,00

  С

  ВСЬОГО

  100,00


  додаток Г

  Таблиця Г.1 - Коефіцієнти варіації (V) для XYZ-аналізу,%

  товарна позиція

  2011 р

  2012 р

  2013 рік

  Пиво "Арсенальное класичне" № 3 (1,5 л)

  14.00

  12.00

  12.00

  Пиво "Арсенальное міцне" (1,5 л)

  15.00

  14,25

  12,10

  Пиво "Арсенальное традиційне" (1,5 л)

  9.8

  7,96

  6,54

  Пиво "Велика гуртка Янтарне" (1,5 л)

  11,10

  9,98

  8,65

  Пиво "Балтика Cooler" (0,5 л)

  9,56

  8,70

  6,54

  Пиво "Балтика 0" (0,5 л)

  9,15

  8,32

  7.21

  Пиво "Балтика 2" (0,5 л)

  9,25

  9,23

  9,45

  Пиво "Балтика 3" (0,5 л)

  8.14

  8,23

  7,16

  Пиво "Балтика 4" (0,5 л)

  9,23

  9,64

  9,65

  Пиво "Балтика 5 золоте" (0,5 л)

  8,21

  7,16

  6,54

  Пиво "Балтика 6" (0,5 л)

  9.14

  8,25

  7.00

  Пиво "Балтика 7" (0,5 л)

  9,23

  9,54

  9.48

  Пиво "Балтика 8" (0,5 л)

  9,98

  10,11

  12,16

  Пиво "Балтика 9" (0,5 л)

  9,99

  9,98

  10,16

  Пиво "Балтика Кулер Лайм" (0,5 л)

  12,25

  9.21

  8,36

  Пиво "Балтика Лайт" (0,5 л)

  13,41

  17,48

  9,64

  Пиво "Балтика Розливне" (0,5 л)

  18,20

  17,41

  16,23

  Пиво "Карлсберг" (0,5 л)

  5,23

  5,68

  7.21

  Пиво "Кроненбург" (0,5 л)

  4,12

  3,65

  4,41

  Пиво "Zatecky Gus" (0,5 л)

  12,10

  13.14

  7,68

  Пиво "Zatecky Gus Cerny" (0,5 л)

  26,10

  18,65

  19,70

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом маракуї" (0,33 л)

  25,01

  25,14

  24,85

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом грейпфрута" (0,33 л)

  20,20

  21,17

  22,80

  Пиво "EVE зі смаком і ароматом персика" (0,33 л)

  15,41

  9,95

  8,16

  Пиво "Корона Екстра" (0,33 л)

  25,70

  21,13

  26,87

  Пиво "Невське класичне" (0,5 л)

  24,20

  24,23

  25,65

  Пиво "Невське світле" (0,5 л)

  9,78

  10,15

  12,78

  Пиво "Невське Лайт" (0,5 л)

  11,44

  15,45

  16,74

  Пиво "Туборг Грін" (0,5 л)

  26,70

  21.26

  22,48

  Пиво "Невське Айс" (0,5 л)

  28,21

  29,30

  26,74

  Пиво "Труборг Блек" (0,5 л)

  5,41

  6,12

  7,48

  Пиво "Туборг Лемон" (0,5 л)

  3.20

  3,45

  4,65

  Пиво "Ярпиво бурштинове" (0,5 л)

  8,56

  7,14

  5.21

  Газ. вода "Живий струмок" (0,5 л)

  9,20

  8,65

  7,12

  Газ. вода "Живий струмок" (1,5 л)

  8,56

  7,14

  6,25

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (0,5 л)

  26,78

  25,20

  21,47

  Питна вода "Живий струмок" негаз. (1,5 л)

  26,87

  27,65

  24,20

  Газ. вода "Крейзі-Апельсин" (1,5 л)

  32,41

  25,10

  24,98

  Газ. вода "Крейзі-Кола" (1,5 л)

  44,11

  45,20

  46,87

  Газ. вода "Крейзі-Лимон" (1,5 л)

  42,18

  40,25

  41,78

  Газ. вода "Фреш Енергія" (1,5 л)

  22,36

  21,47

  22,54

  Квас "Хлібний край традиційний" (1,5 л)

  54,68

  55,21

  57,44
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Управління товарними запасами

  Скачати 179.85 Kb.