Дата конвертації28.05.2018
Розмір37.25 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 37.25 Kb.

Узагальнення многоперіодіческой транспортної задачі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічній університет ім. М.Є. Жуковського

"Харківський авіаційний інститут"

Кафедра вищої математики

УЗАГАЛЬНЕННЯ БАГАТОПЕРІОДІЧНОЇ транспортної задачі

Пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни "Основи системного аналізу"

ХАІ.405.440м.10О.6.040303.0704551 ПЗ

Виконала студентка гр. 440-м

Є.В.Захаркіна

Керівник, нормо контролер канд. техн. наук., доцент

Г. К. Бахмет

консультант С.С.Куреннов

2010


РЕФЕРАТ

Дана робота містить 24 стор., 2 таблиці, 5 мул ..

Об'єкт дослідження - многоперіодіческая транспортна задача.

Метою даної роботи є дослідження многоперіодіческой транспортної задачі (ТЗ), пошук шляхів мінімізації витрат на зберігання, закупівлю, транспортування різних груп товарів за фіксоване число періодів.

Многоперіодіческая ТЗ включає в себе не тільки витрати на перевезення вантажів від відправника до споживача, а й витрати на зберігання необхідної кількості вантажу певний період часу.

В роботі проведений аналіз транспортної задачі, як завдання логістики. Транспортна задача розглянута з точки зору структурного, функціонального і інформаційного аналізу.

Представлені властивості, яким підкоряється дана система, а саме: цілісність і членимость; зв'язку; організація; інтегративні якості.

Розглянуто також фактори, що впливають на обсяги перевезень, зберігання, закупівель і споживання. Серед них: обмеження на обсяг транспортування, обмеження на обсяг зберігання, штрафи за дефіцит товару, непостійний попит і ін. Фактори зовнішнього середовища.


ЗМІСТ

реферат

Вступ

1. Транспортна логістика

1.1 Предмет, об'єкт і суб'єкт дослідження

1.2 Поняття многоперіодіческой транспортної задачі

1.3 Негативні фактори, що впливають на систему

1.4 Визначення дерева проблем

1.5 Побудова дерева цілей

2. Структурний подання многоперіодіческой транспортної задачі

2.1 Морфологічний опис логістичної системи

2.2 Функціональне опис логістичної системи

2.3 Інформаційне опис логістичної системи

3. Постановка завдання. Математична модель

висновок

глосарій

Список скорочень

Список літератури


ВСТУП

В даний час логістика розглядається як напрямок господарської діяльності, що полягає в управлінні материалопотоками в сферах виробництва і обігу, а також як міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо пов'язане з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

Актуальність МПТЗ полягає в наступному:

- можливість зменшення витрат, за рахунок розрахунку оптимального обсягу та плану перевезень;

- підвищення ефективності функціонування матеріалопроводящіх систем;

- рішення МПТЗ допомагає істотно скоротити часовий інтервал між закупівлею і збутом продукції;

- підвищує конкурентноздатність підприємства на товарних ринках;

Вивчення многоперіодіческой транспортної задачі, з усіма її обмеженнями, дозволяє своєчасно задовольняти бажання споживачів з мінімальними витратами на логістику.

У першому розділі даної роботи розглядається поняття многоперіодіческой транспортної задачі, негативні фактори, що впливають на її функціонування.

У другому розділі розглядається структура, морфологічний, функціональний і інформаційний аналіз многоперіодіческой транспортної задачі.

У третьому розділі представлена ​​постановка задачі і її математична модель.

1. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА

Многоперіодіческая транспортна задача відноситься до розділу транспортної та складської логістики.

Розглянемо поняття транспортної логістики:

Транспортна логістика - це система по організації доставки, а саме по переміщенню будь-яких матеріальних предметів, речовин тощо. З однієї точки в іншу за оптимальним маршрутом. Одне з основоположних напрямків науки про управління інформаційними і матеріальними потоками в процесі руху товарів. [1 стор.10]

Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживання здійснюється із застосуванням різних транспортних засобів, складських приміщень та ін.. Витрати на виконання цих операцій складають до 70% від суми загальних витрат на логістику.

Транспортна логістика вирішує наступні завдання:

- створення транспортних систем;

- спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту (у випадку змішаних перевезень);

- спільне планування транспортних процесів зі складськими і виробничими операціями;

- забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;

- вибір способу транспортування і транспортного засобу;

- визначення раціональних маршрутів доставки.

Всі ці завдання вирішуються взаємопов'язане, в комплексі.

1.1 Предмет, об'єкт і суб'єкт дослідження логістичної системи

Логістична система - це сукупність логістичної мережі і системи адміністрування, яка формується компанією для реалізації своєї логістичної стратегії (тактики).

Суб'єктом в даній системі виступають різноманітні учасники логістичного процесу, які організовують і направляють матеріал потік.

Об'єктом дослідження даної роботи є многоперіодіческая транспортна задача.

Предмет - план перевезень матеріальних потоків.

План перевезень безпосередньо залежить від витрат, тобто витрат на:

- складське господарство,

- запаси,

- транспорт,

- виробництво,

- обробку замовлень

І інших підсистем логістики, які залежать один від одного.

Спроби мінімізувати витрати будь-якого окремого виду діяльності можуть привести до підвищення загальної вартості логістики. Основними витратами в логістичній системі є витрати на фізичне забезпечення і розподіл. [1 стор. 32]

При розробці логістичної системи, враховують багато чинників, які надають на неї вплив.

У таблиці 1.1 подано класифікацію матеріальних потоків (МП) за своїми ознаками.


Таблиця 1.1

ознака класифікації вид МП опис
Ставлення до ЛЗ і її ланкам зовнішній Складається з вантажів, що мають відношення до конкретного підприємства, але рухаються у зовнішній для підприємства середовищі
внутрішній Утворюється в результаті виконання ЛО з вантажем усередині ЛС
вхідний Надходить в ЛС із зовнішнього середовища
вихідний Надходить з ЛЗ в зовнішнє середовище
асортимент Одноассортіментние, многоассортиментной
кількість вантажу масовий Виникає при транспортуванні вантажів не поодиноким транспортним засобом, а їх групою, наприклад, залізничним складом, колоною автомашин, караваном суден і т.д.
великий Виникає при транспортуванні вантажів декількома вагонами, автомашинами, судами і т.п.
середній Проміжний між великим і дрібним МП (перевозиться одиночними вагонами, автомобілями)
Дрібний Виникає при транспортуванні такої кількості вантажів, яке не дозволяє повністю використовувати вантажопідйомність транспортного засобу і вимагає при перевезенні суміщення з іншими вантажами
Питома вага вантажу великоваговий У процесі його транспортування забезпечується повне використання вантажопідйомності транспортних засобів при меншому займаному обсязі, наприклад, метали
легкий Утворюється вантажами, що не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспорту при повному використанні його обсягу, наприклад, тютюнові вироби
ступінь сумісності несумісні Такі МП не можна спільно транспортувати, наприклад, товари побутової хімії і продукти харчування
сумісні Можуть спільно перевозитися на одному транспортному засобі
консистенція вантажу насипний Перевозиться без тари в спеціалізованих транспортних засобах: відкритих вагонах, на платформах, в контейнерах, в автомашинах. Їх головна властивість - сипкість (наприклад, зерно)
навалювальний Перевозиться без тари, деякі можуть змерзатися, злежуватися, спекаться (наприклад, вугілля, пісок, сіль), мають сипучістю
Тарно-штучний Вантажі в мішках, контейнерах, ящиках, без тари, які можна перерахувати
наливна Перевозиться в цистернах і наливних судах і вимагає для перевантаження, зберігання та інших ЛО спеціальних технічних засобів
номенклатура Однопродуктовие, багатопродуктової
визначеність детермінований Всі параметри повністю відомі
стохастичний Хоча б один параметр невідомий або є випадковою величиною
безперервність безперервний Потоки сировини і матеріалів в безперервних виробничих (технологічних) процесах замкнутого циклу, потоки нафтопродуктів, газу, переміщувані за допомогою трубопровідного транспорту та ін.
дискретний МП, які не є безперервними

Дана таблиця допомагає нам визначити тип матеріального потоку, для того щоб в подальшому визначити можливі терміни його зберігання, методи транспортування і періоди поставок.

1.2 Поняття многоперіодіческой транспортної задачі

На відміну від класичної транспортної задачі, де вантаж від виробника йде прямо до споживача, в будь-який момент часу, зручний для споживача, в многоперіодіческой завдання головну роль відіграє процес зберігання. Процес зберігання характеризується періодичністю надходження вантажу на склад, і обсягом складу.

Ефективність даної логістичної системи безпосередньо залежить від складського господарства.

Складська логістика надає наступну вплив на МПТЗ:

- збереження якості продукції, матеріалів, сировини;

- підвищення ритмічності і організованості виробництва і роботи транспорту;

- поліпшення використання територій підприємств і фірм;

- зниження простою транспортних засобів і транспортних витрат;

- вивільнення робочих від непродуктивних вантажно-розвантажувальних і складських робіт для використання їх в основному виробництві.

Матеріальний запас (МЗ) - це що знаходяться на різних стадіях виробництва і обігу продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і інші товари, які очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання. До причин створення МОЗ, відносяться:

- можливість порушення встановленого графіка постачань (негативний наслідок - зупинка виробничого процесу);

- можливість коливання попиту (негативний наслідок - незадоволений попит, втрата прибутку, іміджу);

- сезонні коливання виробництва деяких видів товарів при відносно рівномірному їх споживанні, наприклад, прибирання і споживання картоплі (наслідок - необхідність накопичення товару для подальшого рівномірного розподілу протягом року);

- можливість рівномірного виконання операцій виробництва і розподілу (наявність запасів готової продукції згладжує коливання інтенсивності виробництва, результат - рівномірність розподілу продукції; наявність виробничих запасів згладжує коливання в постачаннях сировини і напівфабрикатів, результат - рівномірність процесу виробництва)

- знижки за покупку великої партії товарів; можливість отримання прибутку за рахунок спекуляції при передбаченні різкого підвищення цін на товари;

- витрати оформлення замовлення: пошук постачальника, проведення переговорів, відрядження, міжміські переговори і т.п. (наслідок - необхідність збільшити замовляти партію, а значить, і запас);

- необхідність негайного обслуговування покупців (видати товар із запасу швидше, ніж зробити або закупити, що підвищує конкурентоспроможність підприємства);

- мінімізація простоїв виробництва через відсутність запасних частин (особливо для підприємств з безперервним процесом виробництва);

- спрощення процесу управління виробництвом (наявність виробничих запасів дозволяє знизити вимоги до ступеня узгодженості виробничих процесів, що знижує витрати на організацію управління цими процесами).

Мета складської системи полягає не тільки в тому, щоб приймати з транспорту (наприклад, магістрального) вантажопотік з одними параметрами, переробляти і відправляти його на інший (наприклад, внутризаводской) з іншими параметрами, але і для того, щоб виконувати це перетворення з мінімальними витратами . Витрати бувають наступних видів:

- заморожені фінансові кошти, витрачені на покупку матеріальних ресурсів;

- витрати на утримання спеціально обладнаних приміщень;

- оплата праці спеціального персоналу;

- втрати внаслідок псування і розкрадань запасів.

Головною метою вирішення многоперіодіческой транспортної задачі є задоволення потреб споживачів з мінімальними транспортними витратами, і витратами на зберігання.

1.3 Негативні фактори, що впливають на систему

Для подальшої побудови дерева цілей, дерева проблем і пошуку оптимального плану необхідно визначити ряд чинників, які роблять відчутний вплив на зростання витрат, і систему в цілому.

Перерахуємо деякі, найбільш суттєві, з них:

- динамічна потреба в матеріальних ресурсах і засобах забезпечення;

- неточність і недосконалість методів і методик прогнозування, планування і розрахунків у виробництві та споживанні ресурсів;

- динамічні коливання попиту і пропозиції, які важко точно врахувати виробникам і споживачам ресурсів;

- недосконалість самих систем постачання та збуту;

- недосконалість транспортних засобів і транспортної інфраструктури (структури спеціалізованих вантажно-розвантажувальних, транспортних засобів, організації управління перевезеннями); [2 стор.80]

Як відомо, логістична (оптимізує) діяльність пов'язана з розробкою і реалізацією різного роду рішень з позиції всієї сукупності дій, як єдиного цілого. Якість оптимізують рішень визначає ефективність всієї МПТЗ.

Для вироблення оптимальних рішень необхідно всебічний розгляд завдань виробничо-комерційної (або загальноекономічної) діяльності. А прийняття рішень повинні бути орієнтовані на правильно сформульовані цілі. [2 стор. 90]

1.4 Визначення дерева проблем

На підставі поданих в п.1.3 негативних чинників, що визначають проблеми МПТЗ - визначимо дерево проблем многоноперіодіческой логістичної системи (рис1.1):

Рис.1.1.

1.5 П остроеніі дерева цілей

Визначивши проблеми даної логістичної системи, важливо поставити перед собою реальні цілі щодо досягнення вирішення цих проблем.

Таким чином, на Рис.1.2 представлені можливі шляхи рішень - дерево цілей.

рис.1.2


У логістичній системі виникає значна кількість логістичних проблем, що вимагають своєчасного вирішення. Необхідність їх вирішення диктується тією обставиною, що проблема - це перш за все порушення оптимальності, яка служить запорукою ефективності.

Дане дерево цілей дає нам повне уявлення про існуючу МПТЗ і про методи вирішення проблем, що виникають в системі, в процесі її функціонування.


2. Структурний подання многоперіодіческой транспортної задачі

Многоперіодіческую транспортну задачу можна розглядати як систему з управління матеріалььнимі потоками на підприємстві. Структура даної логістичної системи представлена ​​на Рис. 2.1:

Рис 2.1.

Далі на основі постороенние структури МПТЗ проведемо її докладний аналіз використовуючи методи системного аналізу.

2.1 Морфологічний опис логістичної системи

Склад системи: Змішаний елементний склад.

Модель складу: Управлінський склад, розподільний склад, контролююча система.

Число рівнів: Структура системи управління матеріальними потоками налічує 2 рівня і підрівень.

Емерджентність: Властивості всієї системи управління не уявляють собою властивості її окремих елементів: постачання, виробництва, збуту. Властивості окремого елемента не застосовні до системи управління матеріальними потоками в цілому.

Цілісність: Якщо прибрати прогнозування попиту, то витрати на логістику такої системи будуть збільшені в кілька разів, що суперечить функціональному призначенню даної системи.

Адитивність: Сумарні властивості елементів (постачання, виробництво, збут) підсилюють властивості системи в цілому.

Тип структури: Ієрархічна.

2.2 Функціональне опис логістичної системи

Система управління матеріальними потоками на підприємстві дозволяє планувати, контролювати і управляти транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями

Функції підсистем другого рівня:

1.1 Постачання забезпечує виробництво матеріалами з максимальною економічною ефективністю, якістю та найкоротшими строками.

Вхідні величини - номенклатура, асортимент, кількість продукції, габаритні, вагові, фізико-хімічні характеристики вантажу, характеристики тари, упаковки, умови купівлі-продажу, транспортування і страхування, фінансові характеристики і ін.

Вихідні величини - початок виробничого процесу

1.2 Виробництво забезпечує випуск продукції, що задовольняє потреби людини або системи.

Вхідні величини - склад, транспорт, процес виробництва.

Вихідні величини - готова продукція для збуту.

1.3 Збут - забезпечення доставки потрібних товарів в потрібне місце, в потрібний час з оптимальними витратами.

Вхідні величини - готова продукція

Вихідні величини - задоволення потреб споживача і мінімізація витрат.

Функції підсистем третього рівня:

1.1.1 Контроль стану запасів забезпечує автоматизацію та оптимізацію всіх процесів складської роботи підприємства.

Вхідні величини - товарні номенклатури.

Вихідні величини - контрольований стан складів підприємства.

1.1.2 Транспортування сировини забезпечення переміщення матеріальних потоків.

Вхідні величини - номенклатура, асортимент, кількість продукції, габаритні, вагові, фізико-хімічні характеристики вантажу.

Вихідні величини - переміщення матеріальних потоків.

1.1.3 Вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи забезпечення функціонування процесу постачання

Вхідні величини - товарні номенклатури.

Вихідні величини - безперервний процес постачання.

1.1.4 Розміщення складів постачання визначає мінімізацію витрат на транспортування.

Вхідні величини - географічне положення.

Вихідні величини - мінімальні витрати на перевезення вантажів.

1.1.5 Підготовка бюджету закупівель розподіл фінансових потоків на підприємстві

Вхідні величини - фінансові характеристики.

Вихідні величини-умови купівлі-продажу, функціонування процесу збуту.

1.2.1 Управління операціями на складах забезпечує правильну роботу процесу виробництва і збуту.

Вхідні величини - складські операції.

Вихідні величини - рух матеріальних потоків всередині підприємства.

1.2.2 Управління операціями на транспорті забезпечує правильну роботу процесу виробництва і збуту.

Вхідні величини - операції на транспорті.

Вихідні величини - рух матеріальних потоків поза підприємства.

1.2.3 Управління операціями обслуговування виробничого процесу розподіл фінансових та інформаційних потоків на підприємстві.

Вхідні величини - операції виробничого процесу.

Вихідні величини - правильне функціонування процесу виробництва.

1.3.1 Прогнозування попиту відстеження стану запасів товарно-матеріальних цінностей і параметри поповнення запасів для кожного продукту в місцях його складування.

Вхідні величини - статистичні дані за минулі періоди, обмеження по складських, транспортних і фінансових ресурсів.

Вихідні величини - правильне планування бюджету підприємства.

1.3.2 Управління та контроль запасів сировини, напівфабрикатів і готової продукції забезпечує правильне функціонування процесу збуту і облік збережених запасів підприємства.

Вхід - фінансові потоки, звіти про діяльність підприємства за останній період.

Вихід - коректна робота всієї системи управління матеріальними потоками.

Система управління матеріальними потоками на підприємстві є багатофункціональною тому вона відповідає не тільки за один відділ (відділ логістики) на підприємстві, а й несе в собі відповідальність за функціонування інших його відділів, наприклад фінансового.

Ранг системи:

Обслуговування системи більш високого рівня, функція якої не тільки підтримувати власне функціонування, але і працювати на систему більш високого рівня.

Відсутність системи управління тягне за собою великі витрати підприємства на транспортну і складську логістику

Системоутворюючі чинники:

Наявність кваліфікованих фахівців, і надійної системи постачання.

Системоруйнівний фактори:

Неузгодженість ланок даної системи тягне за собою повну зупинку роботи системи. Наприклад, відсутність або неправильне прогнозування попиту призведе до втрат прибутку. Несвоєчасне постачання виробництва необхідними ресурсами і товарами призведе до його зупинки на невизначений час, що в свою чергу зменшить кількість клієнтів. Наслідком цього також буде зменшення прибутку.

Надійність: дану систему не можна вважати достатньо надійною, тому що точно спроектувати і спрогнозувати її поведінку невозможно.Для забезпечення надійності даної системи необхідно:

- уважно спостерігати за процесами в середовищі для того, щоб впливу на неї не були несподіваними і не привели до небажаних наслідків;

- проводити оцінку її якісного функціонування, надійності елементів, достовірності і оперативності отримання інформації про стан логістичної системи;

- розробити сценарії виникнення збійних ситуацій і реагування на них.

2.3 Інформаційне опис логістичної системи

Многоперіодіческая транспортна задача

Перелік елементів системи:

1 - система управління матеріальними потоками (МПТЗ)

2 - постачання

3 - виробництво

4 - збут

5 - контроль стану запасів

6 - транспортування сировини

7 - вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи

8 - розміщення складів постачання

9 - підготовка бюджету закупівель

10 - управління операціями на складах

11 - управління операціями на транспорті

12 - управління операціями обслуговування виробничого процесу

13 - прогнозування попиту

14-управління і контроль запасів сировини, напівфабрикатами і готової продукції

Всього деталей n = 14

Таблиця 2.1 Властивості деталей елементів

Найменування позначення Кількість властивостей Примітка
1 Система управління матеріальними потоками A 1 1 1 (1) - забезпечує рух матеріального потоку
2 постачання A 2 2

1 (2) - забезпечує виробництво необхідною сировиною;

2 (2) - відповідає за наявність всіх ресурсів, необхідних для функціонування системи

3 виробництво A 3 2

1 (3) - здійснюють процес виробництва продукції;

2 (3) - відповідає за інформаційні та фінансові потоки

4 збут A 4 1 1 (4) - забезпечує реалізацію готової продукції;
5 Контроль стану запасів A 5 2

1 (5) - розраховує оптимальний обсяг запасів;

2 (5) - займається мінімізацією витрат на зберігання;

6 транспортування сировини A 6 3

1 (6) - розраховує оптимальну кількість перевезень;

2 (6) - розраховує оптимальну регулярність перевезень;

3 (6) - займається мінімізацією витрат на транспортування

7 Вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи A 7 1 1 (7) - виконує пересування матеріальних потоків всередині складу і підприємства, а так само за його межами
8 Розміщення складів постачання A 8 1 1 (8) - розрахунок оптимальних маршрутів вантажоперевезень
9 Підготовка бюджету закупівель A 9 1 1 (9) - забезпечує прогнозування і розрахунок витрат
10 Управління операціями на складі A 10 1 1 (10) - стежить за рівнем і обсягом запасів, в даний момент
11 Управління операціями на транспорті A 11 2

1 (11) - стежить за кількістю перевезеного вантажу;

2 (11) - стежить виконанням плану перевезень

12 Управління операціями обслуговування виробничого процесу A 12 1 1 (12) - забезпечує своєчасний контроль за фінансовими та матеріальними потоками на підприємстві
13 прогнозування попиту A 13 1 1 (13) - забезпечує більш продуктивне виробництво і менш істотні витрати
14 Управління та контроль запасів сировини, напівфабрикатами і готової продукції A 14 1 1 (14) - забезпечує інформацією про залишки асортименту на кінець періоду

Середньогеометричні число властивостей на один елемент:

≈ 1,31

Структура об'єкта:

рис 2.2

Зв'язки системи між елементами:

1 - Система управління матеріальними потоками - постачання,

2 - Система управління матеріальними потоками - збут,

3 - Система управління матеріальними потоками - виробництво,

4 - Постачання - побудова бюджетного плану,

5 - Постачання - розміщення складів постачання,

6 - Постачання - вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи,

7 - Постачання - транспортування сировини,

8 - Постачання - контроль стану запасів,

9 - Постачання - виробництво,

10 - Контроль стану запасів - управління складськими операціями,

11 - Транспортування сировини - керування транспортними операціями,

12 - Вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи - управління операціями обслуговування виробничого процесу,

13 - Виробництво - управління операціями обслуговування виробничого процесу,

14 - Виробництво - управління складськими операціями,

15 - Виробництво - управління операціями на транспорті,

16 - Управління операціями обслуговування виробничого процесу - управління і контроль запасів сировини, напівфабрикатами і готової продукції,

17 - Виробництво - збут,

18 - Збут - прогнозування попиту,

19 - Збут - управління і контроль запасів сировини, напівфабрикатами і готової продукції,

20 - Прогнозування попиту - планування бюджету закупівель,

21 - Розміщення складів постачання - управління і контроль запасів сировини, напівфабрикатів, готової продукції.

Кількість зв'язків на елемент, представлені таблицею:

таб 2.2

Найменування елемента кількість зв'язків
1 Система управління матеріальними потоками 3
2 постачання 6
3 виробництво 6
4 збут 4
5 Контроль стану запасів 2
6 транспортування сировини 2
7 Вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи 2
8 Розміщення складів постачання 2
9 Підготовка бюджету закупівель 2
10 Управління операціями на складі 2
11 Управління операціями на транспорті 2
12 Управління операціями обслуговування виробничого процесу 3
13 прогнозування попиту 2
14 Управління та контроль запасів сировини, напівфабрикатами і готової продукції 3

Середньогеометричні число зв'язків на елемент:


3. Постановка завдання. Математична модель

Класична транспортна задача формулюється наступним чином.

є:

m пунктів виробництва (постачальників)

n пунктів споживання (споживачів) однорідного продукту.

Задані величини:

- обсяг виробництва (запас) i-го постачальника, i = 1, m;

- обсяг споживання (попит) j-го споживача, i = 1, n;

- вартість перевезення (транспортні витрати) одиниці продукту від i-го постачальника до j-му споживачеві.

Потрібно скласти такий план перевезень, при якому попит всіх споживачів був би виконаний і при цьому загальна вартість всіх перевезень була б мінімальна.

Математична модель транспортної задачі має вигляд

У моделі многоперіодіческой транспортної задачі слід внести деякі доповнення, з урахуванням обмежень, що накладаються на обсяг складу і періоди перевезень.

З огляду на ці умови, ми отримаємо математичну модель многоперіодіческой транспортної задачі, для фіксованих (рівних) проміжків часу:


рис.3.1

T 1 = T 2 = T 3

τ 1 = τ 2 = τ 3 - час виконання замовлення

q 1 ≠ q 2 ≠ q 3

Дана модель може бути використана в наступних випадках:

- коли існують витрати на зберігання;

- коли витрати значні, якщо скінчився запас;

- коли знижки істотно визначають партію товару, що замовляється;

Q зак = q max - q ф + pτ + q рез

q ф - фактична кількість;

pτ - споживання під час виконання замовлення;

q рез - резерв;

Розглянемо переваги і недоліки даного методу управління матеріальними потоками:

Переваги методу:

- не потребує систематичному перерахунку оптимального періоду поставок;

- регулювання запасу здійснюється 1 раз між періодами заказов;

недоліки:

- необхідність робити замовлення навіть на незначну кількість;

- небезпека виникнення дефіциту, що тягне за собою штрафи;

- необхідність періодичного отримання статистичних даних про ринок попиту.


висновок

Практика функціонування логістичних систем багатьох підприємств ставить постійно нові завдання, які не завжди вдається вирішити, спираючись тільки на практичний досвід логістичної роботи. Такі можливості надає науковий підхід до вирішення логістичних проблем. Одним з таких підходів є розуміння логістичної діяльності підприємства як системи. Системний підхід дозволяє виробляти ефективні рецепти вдосконалення логістичної діяльності підприємства. . [3 стор.152]

У даній роботі ми використовували методи системного аналізу, для детального вивчення многоперіодіческой транспортної задачі, як логістичної системи. Розглянули структуру, зв'язку, проблеми МПТЗ. Побудували її математичну модель. Зробили постановку задачі, для подальшого її вирішення в дипломному проекті.

глосарій

Матеріальний потік - це потік матеріалів, незавершена продукція, готової продукції, що розглядаються в процесі додатки до них різних логістичних операцій (транспортування, складування і ін.) І віднесені до певного часового інтервалу.

Інформаційний потік - це потік повідомлень в мовної, документної (паперовій та електронній) і іншій формі, що генерується вихідним МП в розглянутій ЛЗ, між ЛЗ і зовнішнім середовищем і призначений для реалізації керуючих функцій.

Фінансовий потік в логістиці розуміється як спрямований рух фінансових коштів, що циркулюють всередині логістичної системи, між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху певного матеріального потоку.

Транспортні операції - самостійна частина логістичного процесу, виконувана на одному робочому місці і / або за допомогою одного технічного пристрою; відособлена сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального і / або інформаційного потоків.

Максимальний бажаний запас визначає рівень запасу, економічно доцільний в даній системі.

Граничний рівень запасу використовується для визначення моменту часу видачі чергового замовлення.

Ланка логістичної системи - це функціонально виділений об'єкт системи, що не підлягає подальшій декомпозиції (розчленування на підсистеми) в ході побудови логістичної системи, добивається своєї певної локальної мети, описуваної певними логістичними функціями та операціями.

Планування - це процес розробки і подальшого контролю за ходом реалізації розробленого і прийнятого до виконання плану і його коригування відповідно до умов, що змінюються.

Модель - спеціально сформований для зручності досліджень об'єкт, що володіє необхідним ступенем подібності вихідному об'єкту, адекватний поставленим цілям дослідження, які сформульовані суб'єктом або особою, яка прийняла рішення щодо дослідження системи.

Математична модель - система виразів, що описують характеристики об'єкта моделювання та зв'язку між ними. Процес моделювання полягає в побудові моделей, які допомагають вивчити властивості логістичних процесів і об'єктів.


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ТЗ - транспортна задача;

МПТЗ - многоперіодіческая транспортна задача;

МП - матеріальний потік;

МОЗ - матеріальний запас;

ІП - інформаційний потік;

ФП - фінансовий потік.


список літератури

1. Неруш Ю.М. "Логістика: навч. - 4-е изд, перераб. І доп." - М ТК Велбі, изд-во Проспект, 2006. - 520с.

2. Семененко А.І., Сергєєв В.І. "Логістіка.Основи теорії: Підручник для вузів". - СПб, вид-во "Союз", 2003. - 544с.

3. Дрожжин А.І. "Логістіка.Учебний курс (навчально-методичний комплекс)". - М, 2008. - 203с.

4. Алексєєв А.О. "Транспортна задача за критерієм часу при обмеженій кількості транспортних засобів // Математичні методи оптимізації та управління в складних системах". - Калінін., КГУ, 1984. - с. 60-65

5. "Системний аналіз в логістиці. Підручник". - М .: "Видавництво Іспит", 2002., - 240 с.

6. Радіонов А.Р., Радіонов Р.А. "Логістіка.Нормірованіе збутових запасові оборотних коштів підприємства: Учеб. Посібник". - М, Справа, 2002. - 416 с.