• Вступ
 • 1. Визначення продуктивних сил, їх размещения. Обєкт та предмет курсу "Розміщення продуктивних сил"
 • 2. Поняття міжгалузевого комплексу, види міжгалузевіх комплексів
 • 3. Загальна характеристика машінобудівного комплексу
 • 4. Характеристика Важкий машинобудування як Галузі машінобудівного комплексу України
 • 5. Проблеми розвитку Важко машинобудування та шляхи їх вирішенню
 • 6. Регіональна політика правительства относительно Важко машинобудування в кожному економічному РЕГІОНІ
 • Висновки
 • Додатки


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір47.01 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 47.01 Kb.

  Важко машинобудування в Україні

  Міністерство освіти та науки України

  Житомирський державний технологічний університет

  Кафедра менеджменту








  Курсова робота

  з курсу "Розміщення продуктивних сил"

  Тема №6 "Важко машинобудування"




  Виконала: студентка III курсу

  групи змо 07-1С

  Карпінська Н.В.

  20107126

  Перевірів: Карпець С.Л.








  Житомир 2007


  Зміст


  Вступ

  1. Визначення продуктивних сил, їх размещения. Об'єкт та предмет курсу "Розміщення продуктивних сил"

  2. Поняття міжгалузевого комплексу, види міжгалузевіх комплексів

  3. Загальна характеристика машінобудівного комплексу

  4. Характеристика Важкий машинобудування як Галузі машінобудівного комплексу України

  5. Проблеми розвитку Важко машинобудування та шляхи їх вирішенню

  6. Регіональна політика правительства относительно Важко машинобудування в кожному економічному РЕГІОНІ

  Висновки

  література

  Додатки


  Вступ


  Машинобудування є флагманом зростання економіки України. Номенклатура продукції машинобудування Забезпечує першочергові спожи внутрішнього Сайти Вся в засобах виробництва та споживання. Економічні принципи Функціонування и развития, зміна форм власності за предприятий и їх Реструктуризація значний розшірілі возможности розвитку машинобудівного комплексу.

  Метою написання курсової роботи є Вивчення Важко машинобудування як Галузі машінобудівного комплексу України.

  У Першому розділі розкрівається об'єкт та предмет курсу "Розміщення продуктивних сил", їх визначення.

  Другий розділ розкріває Поняття міжгалузевого комплексу та види міжгалузевіх комплексів України.

  Третій розділ дает Загальна характеристика машінобудівному комплексу. У ньом Розглянуто класіфікацію машинобудування за кількома принципами: за цільовім призначення віпущеної продукції та за особливо їх размещения І ступеня розчленування технологічного процесса. Значний увага пріділена вісвітленню Загальне машинобудування, середня машинобудування та виробництва точних машин, механізмів, приладів и ІНСТРУМЕНТІВ.

  Четвертий розділ характерізує Важко машинобудування в розрізі підгалузей та економічних районів его развития.

  П'ятий розділ візначає Головні проблеми, что заважають розвитку Важко машинобудування та наводити шляхи їх Подолання.

  Шостий розділ візначає Поняття регіональної політики. У ньом охарактеризовано проблеми розвитку Важко машинобудування в економічних районах та описано державну політіку в кожному з них.


  1. Визначення продуктивних сил, їх размещения. Об'єкт та предмет курсу "Розміщення продуктивних сил"

  Продуктивні сили - система суб'єктивних (людина) и речових (засоби виробництва) елементів, что віражають активне Ставлення людини до природи. Продуктивні сили складаються Із особіст та мовленнєвого факторів.

  До особіст фактора відносіться робоча сила, что віражає здатність и здібність людини працювати, и втілюється у трудових ресурсах Суспільства, до складу якіх Належить населення ВІКОМ від 16 до 55 років (жінки) або 60 років (чоловіки), а такоже працюючі підлітки та пенсіонери.

  До мовленнєвого фактору відносяться засоби виробництва, что складаються в свою Черга Із ЗАСОБІВ праці та предметів праці. Засоби праці умовно поділяються на Такі групи: машини, устаткування, інструмент; технологічні процеси та енергопостачання; Автоматизовані системи управління (АСУ) та електронно-обчислювальні машини (ЕОМ). Предмети праці поділяються на дані природою (например Залізна руда) та ті, что в процесі праці переробляються и обробляються (гранулят для виробництва хімічніх волокон).

  Окрім цього віділяють науку та накопічені знання, что ніні з своєрідною продуктивною силою Суспільства як поєднання особіст та мовленнєвого факторів [3, с.11].

  Розміщення продуктивних сил

  Динамічний стан, что характерізує їх Розподіл за теріторією відповідно до природних, СОЦІАЛЬНИХ та економічних умов и факторів, Який візначається особливо теріторіального поділу праці певної соціально-економічної формації;

  Динамічний процес обґрунтування, Прийняття та впровадження у життя РІШЕНЬ про просторово Розподіл окремий їх елементів.

  Об'єктом Вивчення є такі елементи просторової (теріторіальної) организации продуктивних сил, як природно-ресурсного, людський и трудоресурсного Потенціал, галузеві и міжгалузеві комплекси, соціальна інфраструктура, теріторіальні системи господарювання.

  Предметом науки є просторова організація продуктивних сил, Вивчення якої здійснюється на різніх рівнях: населений пункт, низовий адміністративний район; область чи автономна республіка; економічний район; країна в цілому.


  2. Поняття міжгалузевого комплексу, види міжгалузевіх комплексів

  Міжгалузевий комплекс - система економічно взаємопов'язаніх галузь виробничої або невіробнічої сфер. ВІН формується внаслідок КООПЕРАЦІЇ та інтеграції предприятий, ОРГАНІЗАЦІЙ, установ та галузь. У цьом разі міжгалузеве кооперування є формою планово організованіх зв'язків между підприємствами (установами), Які входять до складу галузь господарства виробничої та невіробнічої сфер [3, с.137].


  Міжгалузеві комплекси

  родові системи відові системи Галузі

  Схема1 Класифікація міжгалузевіх комплексів

  Види міжгалузевіх комплексів України:

  ПЕК (паливно-енергетичний комплекс);

  Металургійний комплекс;

  Машинобудівний комплекс;

  Комплекс хімічної промисловості;

  Комплекс виробництва будівельних матеріалів;

  Транспортний комплекс;

  АПК (АГРОПРОМИСЛОВИЙ комплекс);

  Комплекс по Виробництво товарів народного споживання.


  3. Загальна характеристика машінобудівного комплексу


  Машинобудівний комплекс України охоплює прежде 20 спеціалізованіх галузь, тобто практично всі Галузі машинобудування (кроме годіннікової). ВІН є основою важкої индустрии й відіграє вірішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства. В СУЧАСНИХ условиях машинобудування Належить вінятково важліва роль у пріскоренні науково-технічного прогресу. Випускаючий знаряддя праці для різніх галузь господарства, машинобудування Забезпечує комплексну механізацію та автоматізацію виробництва.

  На машинобудівний комплекс пріпадає около 40% Усього промислово-виробничого потенціалу індустріального виробництва України. До комплексу входять 11448 предприятий частко продукції комплексу в загально обсязі продукції промісловості в 2005 р. становила 12,7% [7, с.105]. Це трудомістка галузь, яка водночас є и металомісткою.

  Частки імпортних компонентів у продукції машинобудування ставити 41%, таким чином, одне з головних завдання комплексу - Зменшення залежності від других стран через розвиток власного виробництва багатьох необхідніх компонентів для всіх видів продукції (додаток 1).

  Галузева структура й асортимент продукції машинобудування залежався від особливо размещения его виробництва (рис.1).

  Особливо великий Вплив на размещения окремий галузь и підгалузей машинобудування ма ють технологічні процеси, форми организации виробництва. Проти машинобудування Належить самперед до галузі "вільного размещения", оскількі на него менше, чем на інші Галузі, вплівають природні умови й ресурси. Розміщення предприятий машинобудування візначається передусім економічнімі Чинник, найголовнішімі среди якіх є трудові ресурси та споживач, оскількі низька галузь машинобудування є вісокотрудомісткімі , что потребує високого уровня кваліфікації зайнятості. До таких галузь належати електротехнічна, електронна й підшіпнікова, виробництво енергетичного устаткування ТОЩО.


  Рис.1 Машинобудування України [2, с.240].


  Обмеження создания Нових промислових предприятий (кроме об'єктів, пов'язаних з обслуговування населення) у великих містах свідчіть, что в ньом дедалі більшу роль почінають відіграваті соціальні Чинник [2, с.242].

  Залежних від цільового призначення віпущеної продукції всі Галузі машинобудування поділяють на Такі основні групи: енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, будівельно-дорожнє, виробництво технологічного устаткування для різніх галузь промісловості та ін. Кожна група об'єднує декілька галузь, подібніх за Використання сировини и технологією виробництва.

  ОКРЕМІ Галузі машинобудування металомісткі. У машинобудуванні витрати сировини на 1 т готової продукції становляться у Середньому 1,3-1,5 т; а затрати на транспортування будь-якої машини набагато Вищі, чем затрати на транспортування металу, что вікорістовується для ее виробництва. Через це металомістке машинобудування, як правило, тяжіє до джерел сировини. Оскількі більшість машин и технологічного обладнання має Великі габарити, їх виробництво розмішують у районах споживання, что спріяє Зменшення витрат на транспортування. Найефектівнішім є размещения машінобудівніх предприятий около джерел сировини та споживача. Стоимость машин и обладнання при цьом істотно зменшується за рахунок СКОРОЧЕННЯ транспортних витрат на перевезення сировини й готових виробів. Серед економічних чінніків очень важлівімі є спеціалізація й кооперація [1, с.110].

  Спеціалізація візначається профілем машінобудівніх предприятий и характером продукції (масова, дрібно - и велікосерійна, Індивідуальна). Найпошіренішою в Галузі є

  предметна спеціалізація (випуск кінцевіх продуктов);

  технологічна (спеціалізація на випуску напівфабрикатів - литва, заготовок);

  подетальна (випуск деталей, вузлів, агрегатів для комплектування машин та устаткування).

  Поглиблення спеціалізації дает змогу знізіті собівартість продукції, что, в свою черга, Робить економічно вігіднім нарощування масового й велікосерійного виробництва. Собівартість віготовленої продукції на глібокоспеціалізованіх підпріємствах и радіус ее перевезення до районів споживання перебувають в Оберн пропорційній залежності. Тому заводи подетальної спеціалізації територіально значний віддалені від заводів з предметної спеціалізацією. Останні обслуговують спожи не одного, а здебільшого кількох економічних районів або всієї України [1, с.111].

  Спеціалізація зумовлює Розширення КООПЕРАЦІЇ виробництва. Машінобудівні підприємства кооперуються з іншімі Галузо промісловості - хімічною, текстильною, Лісовою, Які постачають напівфабрикати й вироби, потрібні у ВИРОБНИЦТВІ машин та устаткування. Кооперація виробництва спріяє Розширення теріторіальної спеціалізації районів країни на випуску кінцевіх відів продукції. При цьом райони спеціалізуються на виробництві НЕ только масової, а й дрібносерійної, даже індівідуальної продукції [2, с.241].

  Характерною особлівістю теріторіальної организации машинобудування є формирование локальних машінобудівніх комплексів на основе кооперування виробництва. На территории України сформувалася машінобудівні Вузли и райони. Серед найбільшіх вузлів віділяються Такі: Харківський, Київський, Дніпропетровський, Запорізький, Одеський, Львівський, Луганський, Краматорський та ряд других. Машінобудівні райони охоплюють значні за площею территории. Їх віділяють в межах декількох адміністратівніх областей, что ма ють теріторіальну спільність и характеризуються комплексністю розвитку машинобудування. Віділяються Такі машінобудівні райони: Північно-Східний (Харківський), до которого входять Харківська, Полтавська, Сумська області; Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька області); Центральний (Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська області); Західний (Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Закарпатська області), Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області); Південний (Одеська.Миколаївська, Херсонська області та Автономна республіка Крим) [1, с.116].

  Розглядаючі машинобудівний комплекс як складне міжгалузеве Утворення, та патенти Дотримуватись класіфікації всех галузь за особливо їх размещения І ступеня розчленування технологічного процесса. Віділяють Такі групи об'єднаних галузь:

  Важко машинобудування;

  загальне машинобудування;

  Середнє машинобудування;

  виробництво точних машин, механізмів, приладів и ІНСТРУМЕНТІВ;

  виробництво металічніх виробів и заготовок;

  ремонт машин и устаткування.

  Важко машинобудування розглядатіметься в Наступний розділі.

  Загальне машинобудування представлене підприємствами, что займаються складання металевих конструкцій та виготовлення великих за розмірамі заготовок. До него відносяться Такі Важливі Галузі: транспортне машинобудування (без автомобілебудування), виробництво технологічного устаткування для промісловості (кроме легкої и харчової) и будівництва, сільськогосподарське машинобудування (без тракторобудування).

  Одна з провідніх галузь - локомотівобудування (Луганський тепловозобудівній завод, Харківський завод транспортного машинобудування). У тісному зв'язку з локомотівобудуванням розвівається вагонобудування Маріуполі (металеві вагони-цистерни), Кременчуці (Крюківський завод веліковантажніх піввагонів), Дніпродзержінську (вагони для перевезення руди и вугілля), Стаханові (промислові вагони). Найбільшімі центрами Морського суднобудування в Україні є Миколаїв, Херсон, Керч - Важливі порти Прічорноморського району. Центром річкового суднобудування є Київ. Судноремонтний промисловість розвинено в Одесі, Іллічівську, Севастополі, Маріуполі, а такоже в Ізмаїлі, Кілії, Вилкове (на Дунаї) [1, с.111].

  Середнє машинобудування охоплює Галузі з високим рівнем розвитку спеціалізації и кооперування виробництва. На размещения предприятий цієї групи вірішальній Вплив має фактор наявності кваліфікованіх трудових ресурсов. До найважлівішіх галузь середня машинобудування відносяться: автомобілебудування, тракторобудування, верстатобудування.

  Автомобільна промисловість - автозаводи у м. Кременчук (випуск веліковантажніх автомобілів), Запоріжжі (завод малолітражніх легкових автомобілів), Львові (автобусний завод та "Автонавантажувач"), Луцьку (легкові автомобілі з підвіщеною прохідністю), Луганську, Одесі, Симферополе (автоскладання), Чернігові, Херсоні, Краснодоні (автозапчастини). У Києві зосереджено виробництво мотоціклів, у Львові - мопедів, Харькове - велосипедів. Тракторобудування (Харківський тракторний завод), кроме Харкова, ряд великих предприятий по виробництво деталей и запасних частин для тракторів Розміщено у Чугуєві, Кременчуці, Києві, Білій Церкві, Луганську, Вінниці, Одесі. Верстатобудування розміщується в основном в центрах розвинення машинобудування з науково-досліднімі и дослідно-конструкторських центрами (Краматорський Важко машинобудування, Харківський агрегатних верстатів, Київський верстатів-автоматів, Львівський фрезерних верстатів, Одеський ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ) [1, с.113].

  Виробництво точних машин, механізмів, приладів и ІНСТРУМЕНТІВ зосереджене в районах вісокої технічної культури, кваліфікованої РОБОЧОЇ сили и достатньої забезпеченості трудовими ресурсами. У Цій групі машинобудування розвинення складально виробництво на основе кооперування різніх предприятий.

  До найважлівішіх виробництв належати: випуск телевізорів (Львів, Київ, Харків, Сімферополь); приладів та ІНСТРУМЕНТІВ (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів). Електротехнічна промисловість - найпотужніші підприємства зосереджені в Харькове (заплави "Електроважмаш", електротехнічний, "ЕЛЕКТРОМАШИНА"), Запоріжжі (трансформаторний завод), а такоже заплави у Києві, Полтаві, Львові [1, с.116].


  4. Характеристика Важкий машинобудування як Галузі машінобудівного комплексу України


  Зараз детальніше розглянемо таку галузь машінобудівного комплексу як важкий машинобудування. Важко машинобудування охоплює виробництво металургійного, гірничого и підйомно-транспортного устаткування, енергетичних блоків (парових котлів, атомних реакторів, турбін и генераторів), а такоже других металомісткіх и великогабаритним виробів. Підприємства Важко машинобудування ма ють повний виробничий цикл, Який охоплює заготовку, механічну обробка и складання готових виробів. Потреба Великої кількості металу, складність транспортування готової продукції зумовлюють размещения ціх предприятий поруч з металургійнімі центрами, хоча Інколи смороду розташовуються и в регіонах споживання.

  Більшість підгалузей Важко машинобудування розвінені в трьох економічних районах: Донецьк, Прідніпровському та Північно-Східному. Необходимо відмітіті, что 85% усієї продукції Важко машинобудування України віпускається у Донецьк, Прідніпровському та Північно-Східному регіонах. Причем прежде 60% ее виробництва пріпадає на Донбас.

  Гірничо-шахтне машинобудування. На виробництві вугледобувної й гірнічошахтної техніки спеціалізуються акціонерні Такі товариства (АТ) Донецького економічного району: Дружківський, Горлівсь-кий, Ясинуватський машінобудівні заплави; "Донецькгірмаш" (м. Донецьк); завод гірничого машинобудування (м. Луганськ); завод гідрообладнання (м. Стаханов); предприятие "Вібухоза-хісні матеріали" (м. Докучаївськ); енергомеханічній завод (м. Харцизьк); Рутченківській завод "Гармаш" (м. Донецьк); Донецький завод гірнічорятувальної апаратури; ВО "Луганськвуглеремонт" (м. Антрацит); машінобудівні заплави міст: Свердлов-вська, Красного Луча й Артемівська. Машини для підземної виробки віпускає ЗАТ "Машзавод ім. Пархоменка" (м. Луганськ), Бурові машини - завод бурового обладнання (м. Брянка) [2, с.391].

  Машинобудівний комплекс за вартістю валової продукції, за частко промислово-виробничих ФОНДІВ и за чісельністю робітніків посідає важліве місце в структурі економіки Прідніпровського району

  Найголовніші підприємства гірничо-шахтного машинобудування у районі представлені Кріворізькім и Дніпропетровськім заводами гірничо-шахтного обладнання. За останні роки завод "КріворіжНДІрудмаш" впровадів у серійне виробництво 12 Нових виробів. За оцінкамі спеціалістів, реалізація програми перебудови Галузі дасть 81,2% виробництва потрібного обладнання. Частки імпортозамінної продукції у загально обсязі виробництва становітіме 46%. Експортна значення Галузі зменшується.

  Найбільші підприємства підйомно-транспортного машинобудування розташовані в Одесі, Львові, Харькове (завод підйомно-транспортного машинобудування, что віробляє мостові електрокрані, будівельні баштові крани), Нікополі, Прилуках и Днепропетровске, Середні - в Словенську, Золотоноші Черкаської області та Ківерцях Волинської. Найбільш спеціалізованім підпріємством підйомно-транспортного машинобудування України, Пожалуйста віпускає Різні типи автонавантажувачів, є львівський завод "Автонавантажувач"

  Серед предприятий Важко машинобудування Найбільший в Україні ЗАТ "Новокраматорській машинобудівний завод", Який віпускає ковальсько-пресове, металургійне устаткування, слябінгі, прокатні Листові стани неперервної Дії, СПЕЦІАЛЬНІ Великі важкі металорізальні верстати для металургійної промісловості. Реконструйованій Старо-Краматорський завод віробляє в основном устаткування для металургійної промісловості.

  Великими виробника металургійного устаткування є Дебальцевській машинобудівний завод, Який виготовляє устаткування для доменних и сталеплавильних печей, запасні частини для коксохімічного устаткування, завод прокатних валків у м. Лутугіне Луганської області та Стахановський ливарно-механічний завод, что віробляє доменне й сталеплавильне устаткування, в тому чіслі для механізації й автоматизації металургійних цехів.

  Устаткування для металургійної промісловості віпускає такоже Маріупольський завод Важко машинобудування. Виробник металургійного устаткування, металоконструкцій, установок для неперервно розливу Сталі, прокатних станів для прокату труб, апаратів та устаткування для доменних печей, електромагнітніх лістоукладачів, чавуна - и шлаковозів, потужного роторного вагоноперекідачів стали міста Придніпров'я - Дніпропетровськ, Кривий Ріг и Марганець.

  Частки продукції металургійного машинобудування ставити чверти загально ОБСЯГИ машінобудівної продукції Донецького економічного району.

  Найбільшімі як у районі, так и в Україні є такі машінобудівні підприємства:

  1. ВАТ "Азов" у Маріуполі (Колишній концерн "Азовмаш"). Займається Проектування та виробництвом продукції для металургії та коксохімії, нафтохімічної и гірничо-будівної промісловості, енергетики, будівництва, транспорту; віробляє доменів та сталеплавильного обладнання; гірничо-транспортні комплекси для відкритих Родовище; підйомно-транспортну техніку; усі види ЗАЛІЗНИЧНИХ цистерн, контейнери-цистерни; продукцію ЗАГОТІВЕЛЬНО-металургійного виробництва, товари народного споживання. Експортує продукцію більш як у 15 країн Європи, азії, Африки, Америки.

  2. ЗАТ "Новокраматорській машинобудівний завод" (НКМЗ). Віробляє прокатне, металургійне, ковальсько-пресове, гірничо-рудної, гідротехнічне, підйомно-транспортне и спеціалізоване обладнання для різніх галузь важкої индустрии. НКМЗ експортує продукцію в 49 стран світу, в т. Ч. В Німеччіну, Японію, Францію, Італію, Канаду, США, Бразілію та ін [5, с.25].

  Енергетичне машинобудування в Україні Було и в некогда розвинення на належно Рівні и мало експортно значення. Ніні потреба в продукції цієї Галузі растет у зв'язку з реконструкцією енергетичного комплексу країни. Деякі електростанції в Україні експлуатуються від 25 до 40 років. Реконструкції потребують 8 великих, 25 Середніх ГЕС и одна ГАЕС та много ТЕС [2, с.245]. Перспективним є зростання малої гідроенергетікі, для якої такоже потрібне нове обладнання. Все це требует значного розвитку енергетичного машинобудування.

  Вже Діє програма зі создания парогазових установок, у тому чіслі з газіфікацією твердим паливом. Відповідно до програми віпущено 20% обладнання для Першої в Україні парогазової установки ПГУ-345, прізначеної для слов'янської ДРЕС.

  Замість вібуліх после закриття ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС потужного Україна завершує будівництво двох енергоблоків на Рівненській та Хмельницькій АЕС.

  В одному з розділів Национальной енергетічної програми (НЕП) передбачення подалі розвиток енергетичного машинобудування в Україні. Головного розробника призначення Харківський "Турбоатом". Створений ще в 1934 р. за планом ГОЕЛРО и Належить до відоміх фірм світу. Експортує свою продукцію в 40 стран и віпускає всі види енергетичного обладнання для ТЕС, АЕС и ГЕС. За годину Існування тут Було виготовлено 164 турбіни різної потужності для 24 АЕС, у тому чіслі 40 для 7 АЕС за межами колишня СРСР, 18 турбін для 4 АЕС України. Для ТЕС віпущено прежде 400 турбін. Ніні завод освоює виробництво Нових турбін та обладнання для АЕС [2, с.246].

  На існуючіх потужного в Україні можна віпускаті парові, газові, гідравлічні турбіни, підігрівачі низьких тиску, котельно-допоміжне обладнання, електрогенератор, трансформатори, електрофільтрі, технічні засоби автоматизованого систем управління технологічними лініямі та ін.

  На "Турбоатомі" освоєно виробництво турбін для цукрової промісловості, підігрівачів води в мережі, тягодувніх машин, мікро - и міні-ГЕС, підігрівачів низьких тиску, парогазових установок ПГУ-345. Миколаївське ВО "Зоря", Пожалуйста спеціалізується на випуску суднового двигунів, віпускає парогазові установки потужністю 25 тис. кВт, ТЕК (м. Монастирище Черкаської області) - парові котли потужністю 2,5-4 т парі за годину.

  Машинобудування й металообробка відіграють провідну роль у структурі промислового комплексу Північно-східного економічного району; на Цю галузь пріпадає почти 35% валової продукції. Тут Склаві найпотужніший спеціалізований Галузевий район машинобудування України.

  Галузі машинобудування в економічному районі представлені такими підгалузямі: енергетичне та електротехнічне машинобудування, Пожалуйста зосереджене в Харькове, де віпускають парові турбіни для теплових и атомних електростанцій та гідротурбіні Великої потужності, потужні Турбогенератори, електродвигуни й електроустаткування для тепловозів, прокатних станів, шахтних підйомних машин, Кроковое екскаваторів, устаткування для автоматичного управління виробничими процесами в металургійній, вугільній та других галузь господарства [2, с.456].

  У Програмі задіяні такоже Харківський "Електроважмаш" (виробництво генераторів), Харківський "Моноліт" (АСУ ТП), Сумський завод "Насосенергомаш", "Запоріжтрансформатор", Краматорський "Енергомашспецсталь", Полтавський завод турбінніх лопаток, Багліївській завод енергетичного обладнання (котельне обладнання) .

  Трансформатори в Україні віпускають Запорізький та Миколаївський заводи, трансформаторні підстанції - Хмельницький, високовольтна апаратуру - Рівненський та Коломийський заплави.

  Енергетичне устаткування в Донецьк економічному районі віпускають: гідравлічні турбіни й машини, парові та газові турбіни й двигуни - ЗАТ "Машинобудівний завод" (м. Краматорськ); електричної кабелі - АТВТ "Донбаскабель" (м. Донецьк); устаткування для енергетики - Зуївській електромеханічний завод, "Енергомашспецсталь" (м. Краматорськ), "Армліт" (м. Харцизьк), Слов'янський завод високовольтне ізоляторів [2, с.391].

  5. Проблеми розвитку Важко машинобудування та шляхи їх вирішенню


  У цілому розвиток и размещения Важко машинобудування України супроводжується сукупністю загально проблем его теріторіальної организации.

  Україна щороку відобувала около 100 млн т залізної руди, 160-170 млн т вугілля, 6-8 млн т марганцевої руди. Ніні ОБСЯГИ відобутку значний зменшіть, но проблема забезпечення відобутку сировини новим обладнанням залішається. Тепер від 30 до 90% виробничих ФОНДІВ предприятий застаріло, запасними частинами підприємства забезпечуються лишь на 30%; з усієї номенклатури необхідної гірничо-шахтної продукції лишь 37,4% віробляється в Україні.

  Для Поліпшення ситуации в стране розроблено програму создания гірничо-шахтного обладнання для вугільної промісловості. Необходимо такоже налагодіті випуск Деяк відів обладнання, виробництво якіх залишилось у России. Частину продукції треба Імпортувати: веліковантажні автомобілі, бульдозери, машини для відкритих гірнічіх робіт, навантажувальні машини безперервної Дії, компресори та ін [4, с.11].

  В Україні немає власного виробництва великих котлів (воно залишилось в России); нужно створюваті Нові потужності з виробництва енергетичних котлів, арматури, лопаток парових турбін, трубопроводів, підігрівачів високого тиску та ін. Для вітчізняніх ТЕС потрібні НЕ газомазутні (віпускає Росія), а піловугільні котли, оскількі є потреба в переозброєнні 100 подібніх блоків - 80% потужного ТЕС.

  Базою для создания в Україні власного котлобудування стані Харківське центральне конструкторське бюро, Пожалуйста впродовж 40 років займається розробка таких котлів. Бюро підтрімує зв'язки з відповіднімі фірмамі світу - німецькою "Лургі", англійською "Брітішкол", Із США; вівчає досвід американской фірми "Бабкок енд Вілкокс" та ін. Тут розроблено технічний проект нового котла з ціркулюючім кіплячім Кисневий кулею. При его вікорістанні Викиди оксидів сірки зменшаться в 10, оксидів азоту - в 5 разів. Використання ціх котлів вірішіть НЕ лишь проблему технологічного переозброєння, а й проблему екологічного забруднення территории. Новим обладнанням передбачається переоснастити Луганську ДРЕС, Харківську ДРЕС-2, Прідніпровську ДРЕС, Старобешівську, Слов'янську, Міронівську станції (36 котлів на 18 блоках) [2, с.247].

  Надалі Україна має спріятліві передумови для розвитку цієї Галузі виробництва. Це обумовлено наявністю металургійної бази, значний промислово-виробничими фондами, великою кількістю трудових ресурсов, потужного науково-дослідніцькою базою.


  6. Регіональна політика правительства относительно Важко машинобудування в кожному економічному РЕГІОНІ


  Регіональна економічна політика - це сукупність організаційніх, правових та економічних ЗАХОДІВ, здійснюваніх державою у сфері регіонального розвитку відповідно до ее потокової и стратегічніх цілей. ЦІ заходи спрямовуються на: стимулювання ефективного розвитку и размещения продуктивних сил окремий регіонів; раціональне использование природного, виробничого и трудового потенціалу; создания нормальних (здорових) умів життєдіяльності населення; забезпечення економічної безпеки та вдосконалення теріторіальної организации Суспільства.

  Регіональна економічна політика є складового государственной регіональної політики, яка охоплює економічний, соціальний, демографічній, екологічний, поселенській и науково-технічний аспекти [2, с.637].

  Проблемами Важко машинобудування Донбасу, Які потребують першочергового розв'язання, є такі:

  технічна реконструкція перспективних предприятий машинобудування;

  Ефективне использование відходів виробництва та вторинна ресурсов;

  Широке Впровадження у виробництво безвідходніх та маловідходних технологій, переведення предприятий на оборотне водоспожівання;

  істотне Поліпшення екологічної ситуации в РЕГІОНІ Шляхом пе-репрофілювання предприятий, Впровадження екологічно безпечного технологій;

  інноваційна діяльність Із запровадження наукомісткіх технологій та науково-технічних розробок з високим експортний потенціалом [2, с 411].

  Найважлівішімі екологічнімі проблемами регіону є: запіленість та загазованість гірничо-промислової зони, проблема відведення та нейтралізації бактеріально забруднення шахтних вод.

  Для вирішенню ціх проблем у ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ розроблено "Концепцію охорони навколишнього середовища и заходь для ее виконання". Одним Із основних Шляхів вирішенню екологічних проблем є структурна перебудова машинобудування Із Впровадження екологічно безпечного ресурсозберігаючих технологій [6, с.102].

  Відповідно до догоди между Україною, Всесвітнім банком и Агентством МІЖНАРОДНОГО розвитку США реалізуються програми Здійснення екологічного моніторингу та управління промисловими відходамі. Вже запроваджен НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, Які дали змогу знізіті забруднення стічних вод нафтопродуктами (ЗАТ "Новокраматорській машинобудівний завод") та важка металами (Сніжнянській машинобудівний завод). Реалізовано розробки з утілізації промислових відходів у ВАТ "Єнакіївській металургійний завод". Запровадження ціх технологічних процесів на Харцизький трубний и Торезький електротехнічному заводах дало змогу розшіріті использование відходів без їх Складування. Створено Екологічний фонд, запроваджується екологічне страхування [2, С.413].

  Основними напрямами Подальшого розвитку економіки регіону загаль визначили:

  спеціалізацію на відобутку вугілля, віплавлюванні металів, нафтопереробці, ВИРОБНИЦТВІ хімічної продукції та складної машінобудівної техніки як для внутрішнього споживання, так и на експорт;

  использование найновіших технологій;

  создания безпечного навколишнього середовища, вирішенню комплексу екологічних проблем регіону [6, с.103].

  Отже, основним безпосередньо ДІЯЛЬНОСТІ обласних держадміністрацій Донбасу є создания регіональної економіки з скроню ефектівністю, конкурентоспроможністю продукції, скроню доходами, низька рівнем Безробіття та скроню якістю життя, характерною для стран з вісокорозвіненою ринковий економікою. Реалізація визначених завдання спріятіме становленню господарського механізму регіону.

  Далі розвиток продуктивних сил Придніпров'я значний мірою Залежить від вирішенню проблем великих промислових вузлів - Дніпропетровсько-Дніпродзержінського, Запорізького, Кріворізького, тобто проблем, Які визначаються характер размещения виробництва Всього району. ЦІ промислові Вузли потребують докорінної реконструкції, технічного переобладнання предприятий чорної металургії (Видобуток залізної и марганцевої руд, віплавка металу на заводах з полного цикла) З метою підвищення ефектівності виробництва та охорони навколишнього середовища. Щодо цього особливо значний становится проблема охорони водних ресурсов Дніпра від забруднення відходамі промислових предприятий та комунального господарства. Розв'язання ее можна досягті Впровадження безвідходніх технологій у чорній металургії, хімічній та гірничо-добувній промісловості.

  Найважлівішою проблемою.Більше району є трансформація гірничо-металургійного комплексу з урахуванням світовіх тенденцій, кон'юнктури СВІТОВОГО Сайти Вся та нарощування експортного потенціалу. Цей комплекс є одним з небагатьох у стране, что дает значний частко валютних надходженнях до бюджету. Для его структурної перебудови потрібні: державна підтримка, докорінна модернізація, проведення робіт з маркетингу, розширення та Збереження рінків збуту, Здійснення скоордінованої експортно-торгової політики та економічної ОЦІНКИ ціх рінків. Проблема розвитку гірничо-металургійного комплексу має кілька складових, Яким властіві певні Особливості.

  У гірничо-рудній промісловості нужно:

  розконсервуваті закриті гірничо-добувні підприємства;

  реконструюваті и технічно переоснастити діючі шахти и кар'єри; а розв'язати проблему шахтних вод (Стосовно Підтоплення шахт та очищення ціх вод);

  оптимізувати структуру добувніх предприятий на основе КОМПЛЕКСНОЇ розробки родовище з поєднанням відкритих и підземних способів відобутку [6, с.104].

  Електроенергетика району поступово розвівається даже у кризових условиях. Альо Теплоенергетик треба перевести на безвідходні технології, использование нізькоякісного паливо, Зменшення в паливно балансі електростанцій природного газу, забезпечення использование зворотніх вод ТОЩО.

  Поглібіться спеціалізація району на виробництві експортно орієнтованої продукції комплексу металургії і обробка металів, машинобудування и обладнання.

  Для Придніпров'я предусмотрена Такі основні напрямки розвитку економіки:

  формирование новой інноваційної стратегії;

  Посилення государственной политики ресурсозбереження, комплексне использование ресурсов;

  использование найновіших технологій;

  орієнтація на Експортні Галузі;

  Поліпшення екологічної ситуации.

  Розвиток и размещения продуктивних сил Північно-східного району требует розв'язання таких проблем:

  забезпечення комплексного и збалансований соціально-економічного розвитку району через раціональне использование природних, географічних, демографічніх особливо областей, їх економічного та науково-технічного потенціалу;

  структурна перебудова й перепрофілювання господарського комплексу економічного району як традіційно промислового, перенасіченого галузь важкої индустрии, підприємствами ВПК;

  сприяння розвитку конкурентоспроможності галузь та виробництв, Впровадження ефективних енерго - та ресурсозберігаючих технологій;

  нормалізація процесса фондовідтворення, поновлених машінобудівного комплексу.

  Для Північно-східного регіону характерні Такі напрямки розвитку економіки:

  перебудова господарського комплексу економічного району;

  підтримка розвитку експортного галузь;

  технічне переоснащення, заміна застарілого обладнання;

  комплексне использование ресурсов, Екологізація виробництва [2, с.474].


  Висновки


  Машинобудівний комплекс України містіть Значний науково-виробничий Потенціал, тут зосереджена третина промислово-виробничих ФОНДІВ и почти половина промислово-виробничого потенціалу країни.

  Існуюча структура машинобудування України характерізується переважанням, в основному, металоємніх галузь та недостатнім розвитку наукоємних. Це негативно відбівається на розвитку машинобудівного комплексу, дере за все, на економічних Показники. Поступове Підвищення ефектівності и якості робота предприятий машінобудівного комплексу буде відбуватіся Шляхом структурної перебудови и вдосконалення теріторіальної организации, формирование замкненому технологічних ланцюгів на территории держави и економічних районів.

  Важко машинобудування Належить до машінобудівного комплексу. Воно розвинення в трьох економічних районах: Донецьк, Прідніпровському та Північно-Східному. Важко машинобудування поділяється на кілька підгалузей: гірничо-шахтне машинобудування, підйомно-транспортне машинобудування, ковальсько-пресове, металургійне устаткування і енергетичне машинобудування.

  Гармонійному еволюційному розвитку Важко машинобудування заважає ряд проблем основної з якіх є проблема застарілості обладнання та екологічна проблема.Регіональна політика держави относительно Важко машинобудування спрямована на Подолання ціх проблем та Вироблення стратегії Подальшого розвитку Галузі. Регіональна політика є комплексом ЗАХОДІВ, что містіть економічний, соціальний, демографічній, екологічний, поселенській и науково-технічний аспекти.

  У машінобудівному комплексі, Який візначає розвиток и технічний прогрес других галузь економіки України, винна буті здійснена структурна перебудова, в Першу Черга, за рахунок пріорітетніх напрямків промислової и науково-технічної політики в галузь, что характеризуються високим експортний потенціалом.


  література


  1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика). видання 4-те, доп. - К .: Європ. ун-т. - 2002. - С.109-117.

  2. Розміщення продуктивних сил и регіональна економіка. Навч. посібник / Є.П. Качан, Т. Є. Царик, Д.В. Ткач та ін .; За ред. Є.П. Качана. - К .: Вид. Дім "Юридична книга". - 2005. - 704 с.

  3. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил и регіоналістіка. Навч. посібник - К .: Вікар. - 2001. - 377с.

  4. В.А. Козирєв. Важке машинобудування. Реалії та перспективи // Світ техніки і технологій. - 2005. - №9. - С.9-11.

  5. Валерій Третьяков. Машинобудування - стрижень економіки // Інвестиції: практика та досвід. - 2005. - №16. - С.22-25.

  6. О.М. Шкільнюк. Основні напрями та Пріоритети інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ в машинобудуванні України // Формування ринкового отношений в Україні. - 2007. - №5. - С.100-105.

  7. Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник за 2005 рік. - 2005. - с.104-111, с.122-123.


  Додатки


  Додаток 1


  Динаміка виробництва продукції машинобудування *

  Найменування продукції

  2003

  2004

  2005

  Автобуси, шт.

  2558

  2598

  4655

  Автокрани, шт.

  126

  235

  382

  Автомобілі вантажні, тис. шт.

  4,7

  10,9

  14,0

  Автомобілі легкові, тис. шт.

  98,3

  174

  192

  Бетонозмішувачі чи розчінозмішувачі, шт.

  1567

  2530

  2861

  Борони дискові, шт.

  2090

  4101

  4520

  Борони зубові, тис. шт.

  10,0

  17,3

  20,3

  Велосипеди, тис. шт.

  281

  250

  312

  Вентилятори побутові, тис. шт.

  666

  952

  1467

  Верстати для оброблення дерева, шт.

  3743

  4165

  3482

  Верстати токарні, розточувальні, свердлувальні, фрезерувальні, шт.

  378

  496

  409

  Екскаватори, шт.

  378

  599

  584

  Електродвигуни та генератори змінного Струму, електродвигуни Універсальні, тис. шт.

  873

  +1155

  913

  Електродвигуни та генератори постійного струм, тис. шт.

  140

  119

  148

  Електропліткі, котли варочні та полиці камінні для підігрівання їжі побутові, тис. шт.

  299

  404

  493

  Електропраскі побутові, тис. шт.

  138

  95,1

  49,8

  Комбайни бурякозбіральні та машини для обрізання бурячіння, шт.

  398

  109

  88

  Комбайни зернозбиральні, шт.

  101

  305

  308

  Косарки, тис. шт.

  1,5

  3,1

  3,8

  Крани інші (козлові и мостові Пересувні, портальні, Дерік-крани Суднові), шт.

  285

  272

  319

  Крани мостові на нерухомости опорах, шт.

  95

  141

  102

  Лампі електричної, млн. Шт.

  219

  263

  254

  Локомотиви залізничні и тендери для локомотівів, шт.

  61

  124

  107

  Машини пральні, тис. шт.

  251

  345

  322

  Машини та Механізми для Приготування кормів, тис. шт.

  47,2

  66,3

  107

  Машини та устаткування для виготовлення кондитерських виробів, какао чи шоколаду, шт.

  291

  245

  374

  Машини та устаткування для виробництва хлібобулочних виробів, шт.

  9302

  7426

  6689

  Машини та устаткування для перероблений м'яса тварин чи свійської птиці, шт.

  ПОЗ

  509

  489

  Машини та устаткування для цукрового виробництва, шт.

  1 447

  тисяча шістсот сорок чотири

  1863

  машинобудування




  Навантажувачі одне ковшові фронтальні, самохідні СПЕЦІАЛЬНІ для підземних робіт, шт.

  28

  9

  23

  Печі хлібопекарські и кондитерські електричні, шт.

  224

  390

  325

  Пилососи побутові, тис. шт.

  66,4

  53,3

  37,5

  Плуги відвальні, шт.

  4285

  5192

  3058

  Преси та машини кувальні, шт.

  298

  165

  99

  Пристрої для подрібнення харчових продуктів, міксері та Соковижималка, тис. шт.

  67,6

  78,3

  90,6

  Провід ізольованій обмотувальній, тис. т

  7,9


  109

  Проведи та кабелі електричні на напругу більше 1000 В, тис. км


  12,7

  21,2

  Проведи та кабелі електричні нізьковольтні на напругу до 1000 В, тис. км

  382

  421

  473

  Радіопріймачі переносні та стаціонарні, тис. шт.

  20,6

  106

  17,6

  Розпушувачі та культиватори, тис. шт.

  7,7

  8,9

  7,9

  Сівалки, тис. шт.

  8,0

  9,9

  11,3

  Телевізори, тис. шт.

  415

  443

  651

  Трактори для сільського та лісового господарства, шт.

  4556

  5806

  5543

  Тролейбуси, шт.

  35


  58

  Устаткування холодильне и морозильних промислове та насоси теплові, тис. шт.

  107

  141

  144

  Холодильники побутові, тис. шт.

  284

  269

  242

  Холодильники-морозильники побутові комбіновані з окремим зовнішнімі дверцята, тис. шт.

  504

  581

  711


  * Склад за інформацією [6, с.122-123].