Дата конвертації06.07.2017
Розмір6.21 Kb.
Типреферат

Валютні операції (8)

  1. Валютні операції.

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ - врегульовані національним законодавством або міжнародними угодами угоди, предметом яких є валютні цінності. У міжнародних угодах (торгових, кредитних, платіжних та ін.) Встановлюються правові основи організації та здійснення платіжних, кредитних та інших відносин сторін і склад їх учасників. У багатьох випадках ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ - спосіб реалізації зобов'язань сторін за міжнародними угодами: при виробництві розрахунків з експорту та імпорту товарів, наданні технічних послуг, надання межгосударст ських і банківських кредитів і т. П. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ відрізняються великою різноманітністю в залежності від предмета угоди (національна валюта, колективна валюта і т. д.) або її учасників (держави, банки, зовнішньоторговельні та інші організації, окремі громадяни). У взаємовідносинах між державами використовуються, наприклад, такі форми ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, як розрахунки в порядку клірингу, надання товарних і валютних кредитів; у взаєминах між зовнішньоторговельними організаціями (фірмами) - платежі в формі акредитива, інкасо і переказного доручення (реалізується через банки відповідних країн), кредитні операції, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням торгово-економічних відносин, в тому числі інвестиційного співробітництва та оплати технічних послуг, у формі т. н. фірмових кредитів (надання відстрочки платежу експортерами покупцям товарів за зовнішньоторговельними контрактами). У взаємовідносинах між банками окремих країн використовуються конверсійні операції (продаж однієї валюти і купівля іншої), депозитні операції (угоди щодо залучення та розміщення тимчасово вільних валютних коштів), надання цільових кредитів, пов'язаних з фінансуванням конкретних закупівель в рамках економічного співробітництва, в тому числі при поставках на компенсаційній основі; також надаються різні види банківських нецільових фінансових (грошових) кредитів; у взаєминах окремих громадян з банками ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ відбуваються по засобом перекладних доручень, купівлі-продажу готівкової валюти, чеків і т.п. Порядок і способи здійснення валютних ОПЕРАЦІЙ організаціями і громадянами визначаються нормами валютного законодавства відповідаю щей країни. (Сил. 1)

сил. 1 - http: //dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/12138 \

Основну частку валютних операцій складають депозитні і конверсійні.

Депозитні валютні операції являють собою короткострокові (від 1 дня до 1 року) операції з розміщення або залучення коштів в іноземній валюті на рахунках в банках. Ці операції позначають зазвичай терміном «операції грошового ринку» (Money Market Operations). На світовому (міжнародному) валютному ринку переважають міжбанківські депозити: залучені (deposit taken) і розміщення (deposit given або deposit lend).

Конверсійними називаються операції (угоди) з купівлі-продажу (обміну, конверсії) обумовлених сум валюти однієї країни на валюту іншої за узгодженим курсом на певну дату. Конверсійні операції прийнято називати терміном «форекс» (forex або FX - скорочення від Foreign Exchange Operations). На світовому валютному ринку переважають міжбанківські конверсійні операції. Конверсійні операції комерційного банку поділяються на клієнтські і арбітражні. Клієнтські конверсійні операції здійснюються банком за дорученням і за рахунок клієнтів. Арбітражні конверсійні операції (валютний арбітраж) проводяться банком за свій рахунок з метою отримання прибутку через різницю валютних курсів. Валютний арбітраж можна визначити як купівлю (продаж) валюти з наступним здійсненням контрсделки (зворотну операцію) для отримання курсової прибутку. Розрізняють просторовий валютний арбітраж і тимчасовою. Просторовий арбітраж використовується для отримання прибутку за рахунок різниці курсів на різних валютних ринках.

Арбітражіст купує (продає) валюту, наприклад в Сінгапурі, і практично одночасно через свого кореспондента продає (купує) цю валюту, т. Е. Здійснює контрсделкі (зворотну угоду) в Лондоні. Просторовий арбітраж не пов'язаний з валютним ріском1, так як покупка і продаж валюти здійснюються одночасно. В умовах розвитку сучасних засобів зв'язку і телекомунікацій просторовий арбітраж на світових ринках втратив колишнє значення, оскільки одночасна діяльність десятків доларів з безлічі банків в різних країнах призводить до вирівнювання міжбанківського і утворення світового валютного курсу

При тимчасовому арбітражі курсовий прибуток утворюється за рахунок зміни курсу протягом певного часу, тому такий арбітраж пов'язаний з валютним ризиком. Різновидом валютного арбітражу є процентний арбітраж, при якому прибуток виникає завдяки різниці процентних ставок і валютних курсів. Якщо, наприклад, процентна ставка по депозитах в марках підвищилася в порівнянні зі ставкою по фунту стерлінгів, англійська спекулянт обміняє фунти на марки, інвестує марки в депозит під більш високий відсоток і після закінчення терміну депозиту обміняє марки на фунти. Такий арбітраж називається «непокритим», він пов'язаний з валютним ризиком зниження курсу марки до фунта. Для страхування ризику проводять арбітраж «з покриттям» - одночасно з вкладенням марок в депозит інвестор продає марки на термін депозиту (в сумі, що дорівнює вкладу в марках плюс відсотки за вкладом) за фіксованим курсом за фунти.

~ 2 ~