• Вступ
 • 1 Сутність валютного курсу, його види
 • 1. Спосіб фіксації (плаваючий, фіксований, змішаний).
 • ОНЛАЙН


 • Дата конвертації20.05.2017
  Розмір27.69 Kb.
  Типтести

  Скачати 27.69 Kb.

  Валютний курс і фактори, що його визначають (2)

  Міністерство освіти і науки РФ

  Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО

  Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

  Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  по світовій економіці на тему:

  «Валютний курс і фактори, що його визначають»

  варіант 21

  викладач

  студент

  факультет

  група

  № особової справи

  План роботи

  Стор.

  Вступ…………………………………………………………………. 3

  1. Сутність валютного курсу, його види .................................... .. 4

  2.Фактори визначають валютний курс .................................. 8

  Висновок ..................................................................... ..12

  Тести .............................................................................. ..13

  Список використаної літератури ....................................... ... 14

  Вступ

  Валютний курс визначають як вартість грошової одиниці однієї країни, виражену в грошових одиницях іншої країни. Валютний курс необхідний для обміну валют при торгівлі товарами і послугами, русі капіталів і кредитів; для порівняння цін на світових товарних ринках, а також вартісних показників різних країн; для періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм, банків, урядів і фізичних осіб.

  Валютний курс впливає на напрям міжнародних потоків капіталу. Рішення про вкладення національного капіталу в активи тієї або іншої країни приймається виходячи з очікуваної реального прибутку на інвестований капітал, яка залежить від процентної ставки і очікуваних змін валютного курсу.

  Валютний курс поряд з процентною ставкою сам по собі виступає ціною активу. При наявності розвинених фінансових ринків сьогоднішня вартість активу, отримання якого очікується в майбутньому, визначається дисконтуванням його майбутньої вартості відповідно до процентною ставкою і очікуваним рівнем валютного курсу.

  Валютний курс відіграє важливу роль у розвитку міжнародної торгівлі та рух капіталів.

  1 Сутність валютного курсу, його види

  У сучасних умовах валютний курс формується під впливом попиту та пропозиції. Розмір попиту на іноземну валюту визначається потребами країни в імпорті товарів і послуг, витратами туристів даної країни, що виїжджають в іноземні держави, попитом на іноземні фінансові активи і попитом на іноземну валюту в зв'язку з намірами резидентів здійснювати інвестиційні проекти за кордоном. Чим вище курс іноземної валюти, тим менше попит на неї; чим нижче курс іноземної валюти, тим більше попит на неї. Розмір пропозиції іноземної валюти визначається попитом резидентів іноземної держави на валюту даної держави, попитом іноземних туристів на послуги в даній державі, попитом іноземних інвесторів на активи, виражені в національній валюті даної держави, і попитом на національну валюту у зв'язку з намірами нерезидентів здійснювати інвестиційні проекти в даній державі.

  Валютний курс передбачає взаємну котирування валют. Валютна котирування є процес визначення валютного курсу тим чи іншим методом. Існують два основні методи валютної котирування: прямий і непрямий. При прямий котируванні валютний курс однієї національної грошової одиниці виражається через певну кількість іноземної валюти. При непрямої котируванні певну кількість одиниць національної валюти виражається через валютний курс однієї одиниці іноземної валюти.

  Існує різна класифікація валютних курсів.

  Валюти поділяються на:

  а) повністю оборотні, тобто вільно конвертована валюта, яка безперешкодно обмінюється на іншу валюту;

  б) частково оборотні чи частково конвертовані валюти - національна валюта країн, в яких застосовуються валютні обмеження на окремі види обмінних операцій і платіжного обороту;

  в) необоротні (замкнуті, неконвертовані) - валюта, яка використовується в межах однієї країни.

  Класифікація видів валютного курсу.

  1. Спосіб фіксації (плаваючий, фіксований, змішаний).

  2. Спосіб розрахунку (паритетний, фактичний).

  3. Вид угод.

  4. Спосіб встановлення (офіційний, неофіційний).

  5.Отношеніе до паритету купівельної спроможності валют (завищений, занижений, паритетний).

  6. Ставлення до учасників угоди (курс покупки, курс продажу, середній курс).

  7. По обліку інфляції (реальний, номінальний).

  8. За способом продажу (курс готівкового продажу, курс безготівкової продажу, оптовий курс обміну валют, банкнотний).

  Фіксовані валютні курси використовуються при наявності в країні кризових явищ, при нестабільній економіці, коли використання подібного режиму валютного курсу забезпечує нижчі темпи інфляції. Багато країн, які виходили з криз, на певних етапах економічного розвитку дотримувалися саме такого режиму своєї валюти.

  Плаваючий валютний курс встановлюється в результаті взаємодії попиту і пропозиції на ринку.

  Такий курс може, в свою чергу, використовувати такі режими:

  - незалежне плавання (курс валюти формується на девизного

  ринках при помірних інтервенціях центральних банків).

  Таку різновид використовують деякі розвинуті країни і країни, що розвиваються. Серед них США, Японія, Великобританія, Італія, Канада, Індія, Філіппіни, Азербайджан (всього 59 країн). Успішне використання цього режиму можливе за умов економічної і політичної стабільності, повної відсутності інфляції або незначного її рівня, усталеної макроекономічної політики;

  - Керована (регульоване) плавання.

  Яке подібно незалежного плавання, однак, при більшому втручанні центральних банків (валюти Ізраїлю, Туреччини, Росії, України, КНР, Югославії, Польщі, Словенії та ін. (Всього 36 країн)).

  Режим керованого плавання, яке має назву змішаного, полягає в тому, що держава вибирає валютний режим з урахуванням конкретної економічної ситуації, намагаючись подолати абсолютизацію жорсткої фіксації або вільного плавання;

  - Змішане плавання по відношенню до однієї валюти.

  Даний курс національної валюти використовують Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати (всього 4 країни);

  - Загальна плавання, яке використовує валютну угруповання ЄС, причому з двома валютними режимами - один для валютних операцій серед членів Союзу, інший - для відносин країн-членів ЄС з іншими партнерами, які знаходяться в за союзної зоні. Сьогодні посилюється тенденція до відміни обмежень в сфері міжнародного руху капіталів. Йдеться про повну свободу конвертованості валют.

  Номінальний валютний курс - фактична ціна однієї валюти в одиницях іншої валюти.

  Реальний валютний курс являє собою зміну рівня цін в одній країні, в порівнянні з рівнем цін в інший, виміряний через номінальний валютний курс (співвідношення, в якому товари однієї країни можуть обмінюватися на товари іншої країни).Поняття реального валютного курсу акцентує увагу на фундаментальні причини відмінностей в цінності національних валют. Крім них можуть діяти і випадкові чинники, змінюючи пропорції валютного обміну. У зв'язку з цим номінальний валютний курс, який складається на валютному ринку, може відрізнятися від реального курсу. Реальний курс називають якорем, який не дає занадто віддалятися номінальному курсу від реального під впливом випадкових кон'юнктурних факторів. На основі реального курсу валют формується їх абсолютний паритет купівельної спроможності (ПКС).

  Паритет купівельної спроможності валют - купівельна сила валют - кількість однієї валюти в одиницях іншої, необхідної для придбання на ринках обох країн товарів однакової якості.

  ППС розраховують не на основі цін на аналогічний товар, вироблений в різних країнах, а за співвідношенням національних цін набору товарів, що входять до споживчого кошика.

  До вільно конвертованій валюті, яку можна вільно перевозити з однієї країни в іншу без істотних обмежень, а також вільно продавати і купувати, відносяться долар США, англійський фунт стерлінгів, японська ієна, французький франк, італійська ліра і валюти ряду інших розвинених і декількох країн, що розвиваються .

  У всіх західних країнах майже всі іноземні валюти котируються на валютної біржі, їх курси фіксуються і оголошуються щодня. Всі угоди у зовнішній торгівлі пов'язані з платежами, тобто переказом грошей з однієї країни в іншу. Цим вони відрізняються від системи клірингових розрахунків, коли платежі між клієнтами і державними або зовнішньоторговельними банками виробляються в одній країні, а остаточний розрахунок відбувається між державними центральними банками цих країн.

  Для підтримки курсу національної валюти на міжнародному валютному ринку центральний банк країни проводить валютну інтервенцію, яка була один із способів впливу центрального емісійного банку країни, валюта якої є конвертованою, на процеси формування курсу своєї валюти на міжнародному валютному ринку. Джерелом для проведення валютної інтервенції можуть бути як зовнішні позики, кредити, так і внутрішній перерозподіл знаходиться в країні валюти.

  2. Фактори що визначають валютний курс

  На валютний курс впливає цілий ряд факторів. Перш за все, зміна валютного курсу відбувається під впливом попиту та пропозиції на валютному ринку. У свою чергу, на попит і пропозицію впливають численні обставини економічного, політичного, суб'єктивно-психологічного характеру.

  Фактори, що впливають на величину валютного курсу, поділяються на структурні (діючі в довгостроковому періоді) і кон'юнктурні (викликають короткострокове коливання валютного курсу). До структурних факторів відносяться: конкурентоспроможність товарів країни на світовому ринку і її зміна; стан платіжного балансу країни; купівельна спроможність грошових одиниць і темпи інфляції; різниця процентних ставок у різних країнах; державне регулювання валютного курсу; ступінь відкритості економіки. Кон'юнктурні чинники пов'язані з коливаннями ділової активності в країні, політичною обстановкою, чутками і прогнозами. До них відносяться: діяльність валютних ринків; спекулятивні валютні операції; кризи, війни, стихійні лиха; прогнози; циклічність ділової активності в країні.

  Найбільш важливі фактори, що впливають на валютний курс:

  1. Зміна в смаках покупців.

  2. Протекціоністська політика держави в зовнішній торгівлі.

  3. Зміна величини національного доходу країни, а отже, і доходів покупців.

  4. Інфляція (відносна зміна цін).

  5. Величина реальних процентних ставок.

  Зміна процентних ставок двояко впливає на валютний курс. З одного боку, їх збільшення всередині країни викликає зменшення попиту на національну валюту, так як кредит стає дорогим. Взявши ж його, підприємці збільшують собівартість своєї продукції, що призводить до зростання цін всередині країни і знецінює національну валюту по відношенню до іноземної. З іншого боку, збільшення реальних процентних ставок робить прибутковим розміщення коштів в цій країні для іноземців. Зростає приплив їх капіталів, зростає попит на валюту цієї країни, і вона дорожчає. Таким чином, зміна процентних ставок може як прямо, так і обернено пропорційно вплинути на величину валютного курсу.

  6. Стан торгового балансу. При негативному сальдо торгового балансу зросте попит на іноземну валюту, що буде сприяти зниженню курсу національної валюти, і навпаки.

  7. Всякого роду очікування різних суб'єктів ринку щодо зміни обмінних курсів. У господарюючих суб'єктів формуються різні уявлення про майбутніх темпах зростання економіки, темпи інфляції, значення реальних процентних ставок, направлених макроекономічної політики. В результаті узагальнення цих показників складаються думки про очікувані обмінних курсах

  8. Валютні спекуляції, довіру до валюти, її популярність також впливають на валютний курс. У будь-якій державі валютні резерви не безмежні.

  Механізм впливу деяких факторів на величину валютного курсу:

  Темпи інфляції та валютний курс. Чим вище темп інфляції в країні, тим нижче курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори. Інфляційне знецінення грошей в країні викликає зниження купівельної спроможності і тенденцію до падіння їх курсу до валют країн, де темп інфляції нижче.

  Стан платіжного балансу. Активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу національної валюти, так як збільшується попит на неї з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до зниження курсу національної валюти, тому що боржники продають її на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов'язань. Розміри впливу платіжного балансу на валютний курс визначаються ступенем відкритості економіки країни.

  Національний продукт і валютний курс. Національний дохід не є незалежною складовою, яка може змінюватися сама по собі. Однак в цілому ті фактори, які змушують змінюватися національний дохід, мають великий вплив на валютний курс. Так, збільшення пропозиції продуктів підвищує курс валюти, а збільшення внутрішнього попиту знижує її курс

  Різниця процентних ставок в різних країнах. Вплив цього фактора на валютний курс пояснюється двома основними обставинами. По-перше, зміна процентних ставок в країні впливає за інших рівних умов на міжнародний рух капіталів, насамперед короткострокових. Підвищення відсоткової ставки стимулює приплив іноземних капіталів, а її зниження заохочує відплив капіталів, у тому числі національних, за кордон. По-друге, процентні ставки впливають на операції валютних ринків та ринків позичкових капіталів. При проведенні операцій банки приймають до уваги різницю процентних ставок на національному та світовому ринках капіталів з метою отримання прибутків. Вони вважають за краще отримувати дешевші кредити на іноземному ринку позикових капіталів, де ставки нижче, і розміщувати іноземну валюту на національному кредитному ринку, якщо на ньому процентні ставки нижче.

  Діяльність валютних ринків і спекулятивні валютні операції. Якщо курс якої-небудь валюти має тенденцію до зниження, то фірми та банки завчасно продають її на більш стійкі валюти, що погіршує позиції ослабленої валюти. Валютні ринки швидко реагують на зміни в економіці і політиці, на коливання курсових співвідношень. Тим самим вони розширюють можливості валютної спекуляції та стихійного руху «гарячих» грошей.

  Ступінь довіри до валюти на національному та світовому ринках. Вона визначається станом економіки та політичною обстановкою в країні, а також розглянутими вище чинниками, які надають вплив на валютний курс.

  Національні гроші як квитанції на ВНП. Збільшення пропозиції продуктів підвищує курс валюти, а збільшення внутрішнього попиту знижує її курс. У довгостроковому періоді більш високий національний дохід означає і вищу вартість валюти країни.

  Паритет купівельної спроможності. Співвідношення між двома (кількома) валютами за їх купівельної спроможності до певного набору товарів і послуг, тобто він показує, чому дорівнює купівельна сила грошової одиниці однієї країни, вираженої в грошових одиницях інших держав.

  Метод визначення і коректування курсу відповідно до паритету купівельної спроможності валют властивий системі фіксованих валютних курсів (золотий стандарт, Бреттон-Вудська система); раніше він також використовувався країнами Європейської валютної системи (курси європейських валют були прив'язані один до одного і коректувалися на основі купівельної спроможності).

  Сучасні методи розрахунку дозволяють визначати паритет купівельної спроможності на двосторонній і багатосторонній основах (в останньому випадку розраховується паритет однієї валюти по відношенню до групи валют). Паритет купівельної спроможності практично не збігається з офіційними валютними курсами.

  висновок

  Валютний курс відіграє важливу роль в ринковій економіці і має великий вплив на багато макроекономічні процеси, що відбуваються в суспільстві. Від рівня валютного курсу залежить конкурентоспроможність національних товарів на світових ринках, обсяги експорту та імпорту, отже, стан балансу поточних операцій.

  Динаміка валютного курсу, ступінь і частота його коливань є показниками економічної і політичної стабільності суспільства.

  На валютний курс впливає цілий ряд факторів. Перш за все, зміна валютного курсу відбувається під впливом попиту та пропозиції на валютному ринку. У свою чергу, на попит і пропозицію впливають численні фактори. У числі важливих факторів можна виділити наступні: зміна в смаках покупців; зміна величини національного доходу країни, а отже, і доходів покупців; інфляція; величина реальних процентних ставок; стан торгового балансу; очікування учасників валютного ринку; валютні спекуляції, довіру до валюти.

  Всі ці фактори, які впливають на валютний курс, викликають його різкі коливання, що має великий вплив на зовнішньоекономічну діяльність фірм і підприємств.

  Таким чином, валютний курс висловлює співвідношення між грошовими організаціями різних країн. В цілому система валютних курсів - це набір правил, за допомогою яких описується роль Центрального банку на валютному ринку. Окремими випадками систем є жорстко фіксовані валютні курси і абсолютно гнучкі валютні курси, які встановлюються на валютних ринках без втручання Центрального банку. Політика валютного курсу є невід'ємною складовою частиною грошово-кредитної політики і повинна відповідати її головної мети - зниження інфляції.

  ОНЛАЙН

  1. Валютний курс - це:

  а) ціна грошової одиниці країни, виражена в золоті;

  б) ціна грошової одиниці країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни;

  в) ціна грошової одиниці країни, виражена в доларах США;

  г) відносна ціна валют;

  д) відносна ціна товарів, вироблених в двох країнах.

  Правильна відповідь: б).

  2. Валютний курс визначається наступними факторами:

  а) рівнем процентних ставок;

  б) станом торгового балансу країни;

  в) паритетом купівельної спроможності валют;

  г) очікуваннями учасників валютного ринку;

  д) всі відповіді вірні.

  Правильна відповідь: д).

  3. Реальний валютний курс - це:

  а) курс, за яким обмінюють валюту учасники зовнішньої торгівлі;

  б) прогнозований валютний курс;

  в) курс, встановлений Центральним банком;

  г) номінальний валютний курс, перерахований з урахуванням динаміки цін в своїй країні і в країні іноземної валюти.

  Правильна відповідь: г).

  Список використаної літератури

  1. Світова економіка: Навчальний посібник для вузів / Під ред. І. П. Ніколаєвої. - М .: ЮНИТИ, 2000..

  2. Світова економіка: навч. / Л. С. Падалкіна, В. В. Клочков, С. В. Тарасова [та ін.]; під ред. І. П. Ніколаєвої. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007.

  3. Фігурнова Н.П. Міжнародна економіка: Учеб. посібник для вузів. - М .: Омега-Л, 2007.