• "ВАТ"
 • 2. Організаційна структура підприємства
 • 3. Характеристика продукції, що випускається
 • 4. Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства
 • 4.2 Аналіз собівартості продукції
 • 4.3 Аналіз прибутку і рентабельності виробництва
 • 4.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • 4.5 Аналіз стану збутової діяльності на підприємстві
 • ВАТ "Завод імені А.М. Тарасова" ( "ЗИТ")
 • ЗАТ "Концерн"
 • Список літератури


 • Дата конвертації10.07.2017
  Розмір90.54 Kb.
  Типреферат

  Скачати 90.54 Kb.

  ВАТ "БАТЕ", його характеристика та аналіз виробничо-господарської діяльності

  47

  Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

  РЕФЕРАТ

  НА ТЕМУ:

  "ВАТ" БАТЕ, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "

  МІНСЬК 2009

  1. Коротка характеристика підприємства

  ВАТ "БАТЕ" - спеціалізоване підприємство з виробництва стартерів і генераторів для карбюраторних і дизельних двигунів автомобілів і тракторів. Рівень спеціалізації з випуску автотракторного електроустаткування становить 95%.

  Завод був створений в 1958 році і до квітня 1992 року державним підприємством. З квітня 1992 року по грудень 1993 році завод був орендним підприємством. Відкрите акціонерне товариство "Борисовський завод автотракторного електроустаткування" створено шляхом перетворення орендного підприємства "Борисовський завод автотракторного електроустаткування" у відкрите акціонерне товариство відповідно до наказу Державного комітету Республіки Білорусь з управління державним майном і приватизації від 30 жовтня 1993 року № 158-а, рішенням установчої конференції відкритого акціонерного товариства "БАТЕ" від 30 грудня 1993 року, законодавством про акціонерні товариства, про разгосудар ствленіі і приватизації державної власності в Республіці Білорусь.

  Статутний фонд становить 21 209 750 000 (Двадцять один мільярд двісті дев'ять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) рублів.

  Кількість працюючих - 3661 чоловік.

  Поштова адреса: 222120, Республіка Білорусь, м Борисов Мінської області, вул. Дауман, 95. Телефон 74-49-80.

  ВАТ "БАТЕ" входить до Міністерства промисловості Республіки Білорусь.

  Завод розташований в м Борисові Мінської області в південному промисловому вузлі на двох майданчиках, розташованих в 200 м від шосе Москва-Мінськ і на відстані 1,5-2,0 км від залізничної станції Борисов Білоруської залізниці.

  Площа ділянки: 26,5628 га

  У тому числі: майданчик "А" - 11,6872 га, майданчик "Б" - 14,8756 га.

  В даний час підприємство випускає більше 30 найменувань стартерів і генераторів.

  Виробами ВАТ "БАТЕ" комплектується ряд моторних і автомобільних заводів Росії і Республіки Білорусь: ВАТ "АВТОВАЗ", м Тольятті, ВАТ "Заволзький моторний завод", м Заволжя, ВАТ "КАМАЗ-Дизель", м Набережні Челни, РУП " ММЗ ", РУП" МАЗ ", м.Мінськ.

  Із загального обсягу виробництва понад 80% продукції поставляється в Росію.

  Моторні і автомобільні заводи з кожним роком підвищують технічні і експлуатаційні вимоги до продукції, що поставляється на конвеєри, що потребує вдосконалення існуючої номенклатури продукції і розробки нових видів виробів (стартерів і генераторів).

  В основі організаційної структури заводу лежить поділ виробничих підрозділів по процесам. Випускаються стартери є складними електротехнічними виробами, що мають в своїй конструкції понад 375 деталей 124 найменувань, більшість яких виготовляється на підприємстві.

  Технологічні процеси побудовані як процеси типово масового виробництва. Весь процес створення деталі розбивався на максимальну кількість простих операцій і переходів, під кожен з яких підбиралися, як правило, обладнання з числа випускався в СРСР. З урахуванням значних обсягів виробництва виробів, обмеженої номенклатури перевага віддавалася високопродуктивної обладнанню типу агрегатних верстатів і автоматичних ліній.

  В умовах, коли основою виробництва було лише кілька модифікацій одного - двох виробів, а збут продукції визначався державним планом, така структура була оптимальною і забезпечувала ефективність виробництва. Перехід до ринкової економіки породив жорстку конкуренцію. Основними конкурентами ВАТ "БАТЕ" на ринку РФ є російські виробники стартерів та генераторів ВАТ "ЗИТ" м Самара і концерн "ПРАМ" м.Москва.

  З огляду на жорстку конкуренцію, підвищення вимог заводів-споживачів до надійності і питомими характеристиками виробів (підвищення потужності при зниженні габаритів і маси), беручи до уваги рішення Уряду Російської Федерації про скасування мит на ввезення автокомпонентів, а також створенням на території РФ автоскладальних підприємств з іноземним капіталом, найважливішим завданням для ВАТ "БАТЕ" є впровадження у виробництво редукторного стартера з порушенням від постійних магнітів. Виконання цього завдання дозволить забезпечити комплектацію складальних конвеєрів автозаводів стартерами, здатними конкурувати із зарубіжними аналогами.

  У таблиці 1 представлені основні техніко-економічні показники розвитку підприємства.

  Матеріально-технічне забезпечення матеріалами і сировиною здійснюється як білоруськими підприємствами, так і постачальниками країн СНД. Господарські зв'язки склалися давно і є досить стійкими.

  Ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від рівня кваліфікації кадрів, стажу їх роботи за обраною спеціальністю, віку, професійної перепідготовки, а також від прийнятої системи матеріального стимулювання праці працівників. У 2008 році на заводі проводилася збалансована кадрова політика, що включає в себе всі елементи управління персоналом підприємства. Використовуючи шефські зв'язки з установою освіти "Борисовський державний коледж", комплектування проводиться робітниками, що мають професію, що сприяє скороченню витрат на індивідуальне навчання на заводі і збереженню середнього віку працівників заводу 40-42 роки.

  Таблиця 1 - Основні техніко-економічні показники розвитку ВАТ "БАТЕ"

  найменування показника

  Одиниця виміру

  2007р

  2008р

  Темп зростання,%

  1 Виручка від реалізації продукції

  Млн. руб.

  183 365

  216 016

  117,8

  2 Собівартість реалізованої продукції

  Млн. руб.

  161 833

  189 295

  117,0

  3 Прибуток від реалізації продукції

  Млн. руб.

  12 509

  16 120

  128,9

  4 Рівень рентабельності продажів

  %

  7,2

  7,8

  108,3

  5 Рівень рентабельності реалізованої продукції

  %

  7,7

  8,5

  110,4

  6 Чистий прибуток

  Млн. руб.

  5 Пробіг: 250

  8 373

  159,5

  7 Кредиторська заборгованість

  Млн. руб.

  19 086

  25 342

  132,8

  8 Дебіторська заборгованість

  Млн. руб.

  18 120

  27 255

  150,4

  9 Чисельність працівників в середньому за період

  Чол.

  3704

  3794

  102,4

  10 Розмір тарифної ставки 1-го розряду

  Тис. руб.

  169,8

  178,6

  105,2

  11 Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого в тис. Руб.

  Тис. руб.

  620,0

  713,0

  115,0

  12 Рівень зносу основних фондів (%)

  %

  89,9

  71,7

  79,8

  13 Завантаження виробничих фондів (%)

  %

  100

  100

  -

  У 2008 році 200 працівників заводу продовжили навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

  У 2008 році були підготовлені 220 робочих без відриву від виробництва, підвищили кваліфікацію без відриву від виробництва 590 робочим, підготували і підвищили кваліфікацію з відривом від виробництва 60 робітників і фахівців. Були спрямовані на курси підвищення кваліфікації ІТП, керівники, фахівці - 120 чол., В тому числі з відривом від виробництва - 48 чол.

  Стратегія розвитку підприємства спрямована на стабілізацію фінансового становища за рахунок освоєння прогресивних технологій і передбачає модернізацію діючого виробництва відповідно до сучасних технологічних досягнень, розширення масштабів господарської діяльності, що забезпечують підвищення якості і цінової конкурентоспроможності продукції, що випускається, розширення ринків її збуту і, відповідно, реальне зростання доходів і соціальної захищеності трудового колективу.

  2. Організаційна структура підприємства

  Структура управління ВАТ "БАТЕ" приведена в Додатку А і має комплексну структуру управління, тобто з'єднує кілька типів. В цілому на підприємстві між підрозділами діє лінійно-функціональна система. При такій структурі управління всю повноту влади бере на себе лінійний керівник, який очолює певний колектив. Йому при розробці конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат, що складається з функціональних підрозділів (управлінь, відділів, бюро і т.д.). В даному випадку функціональні структури підрозділу перебувають у підпорядкуванні головного лінійного керівника (генерального директора). Свої рішення вони проводять в життя або через головного керівника, або (у межах своїх повноважень) безпосередньо через відповідних службових виконавців.

  У підрозділах діє лінійна система, яка сформована на основі лінійних вертикальних зв'язків між органами управління у вигляді ієрархічної градації. Члени лінійної організації управління знаходяться в безпосередньому лінійному підпорядкуванні керівнику вищого рівня. Кожен працівник підпорядковується тільки одному керівнику і пов'язаний з більш високими рівнями управління тільки через безпосереднього начальника.

  На підприємстві функціонує усталений апарат управління, між підрозділами - незмінні взаємозв'язку; повноваження та відповідальність розподілені відповідно до виконуваних обов'язків.

  Здійснення функцій управління здійснюється відповідно до положень про самостійні структурні підрозділи підприємства, положеннями про посадових осіб, посадовими інструкціями, стандартами підприємства, методологічними документами системи менеджменту якості.

  Виробнича і управлінська структура підприємства ВАТ "БАТЕ" має цехову структуру управління, в його склад входять:

  а) десять цехів основного виробництва:

  цех № 1 - пресовий;

  цех № 4 - механоскладальний;

  цех № 5 - термогальваніческій;

  цех № 6 - складальний;

  цех № 7 - механоскладальний;

  цех № 12 - верстатобудування;

  цех № 15 - механоскладальний;

  цех № 16 - цех генераторів;

  цех № 17 - автоматний;

  цех № 18 - кришок;

  б) п'ять цехів допоміжного виробництва:

  цех № 8 - ремонтно-механічний;

  цех № 9 - інструментальний;

  цех № 10 - транспортний;

  цех № 11 - енергетичний;

  цех № 13 - ремонтно-будівельний.

  Основні цехи зайняті виготовленням продукції виробничо-технічного призначення, споживчих товарів.

  Допоміжні цехи здійснюють технічне обслуговування та ремонт технологічного обладнання, забезпечують працездатність і належний технічний стан всього технологічного оснащення, що знаходиться в експлуатації, забезпечують функціонування всіх мереж, що забезпечують підприємство електроенергією, теплоенергією, газом, стисненим повітрям, водою.

  Органами управління ВАТ "БАТЕ" є: збори акціонерів, Наглядова рада, дирекція.

  Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює дирекція і генеральний директор. Дирекція, генеральний директор підпорядковані з усіх питань своєї діяльності Наглядовій раді та зборам акціонерів.

  До складу дирекції входять: генеральний директор, головний інженер, заступники генерального директора, головний бухгалтер.

  Керівництво підприємства:

  а) Генеральний директор організовує роботу і ефективну взаємодію цехів та інших структурних підрозділів; забезпечує виконання підприємством завдань відповідно до встановлених кількісних і якісних показників, всіх зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства; забезпечує розробку, укладання та виконання Колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни; вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам.

  б) Головний інженер очолює відділи і цехи, які виконують технічні функції.

  Основними функціями головного інженера є: визначення технічної політики, перспектив розвитку підприємства та шляхів реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реконструкції, технічного переозброєння діючого виробництва, його спеціалізації та кооперування; забезпечення своєчасної та якісної технічної підготовки виробництва; поліпшення якості продукції; контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

  в) Заступник генерального директора з виробництва координує виробничу діяльність підприємства і несе відповідальність за забезпечення ритмічності виробництва, виконання планів виробництва продукції і її якості. Відповідальність же за організацію виробництва в цехах несуть начальники цехів.

  г) Заступник генерального директора з ідеологічної роботи забезпечує організацію якісного підбору та раціонального використання кадрів відповідно до їхньої професійної підготовки і діловими якостями для задоволення потреб підприємства у кваліфікованому персоналі, організовує систему професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів, а також висвітлення роботи заводу в місцевій пресі .

  д) Заступник генерального директора з комерційних питань керує матеріально-технічним постачанням і транспортним обслуговуванням підприємства. В його обов'язки входить: своєчасне і повне забезпечення підрозділів підприємства необхідними для випуску продукції основними і допоміжними матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими; створення належних умов для зберігання і збереження матеріальних ресурсів; вжиття заходів щодо своєчасного укладення договорів з постачальниками і найбільш вигідному для підприємства придбання матеріальних ресурсів; організація безпечної експлуатації заводських транспортних засобів.

  е) Заступник генерального директора з економіки організовує фінансово-економічну діяльність підприємства, спрямовану на підвищення продуктивності праці, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається, зниження її собівартості, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; контролює дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх ділянках господарської діяльності; організовує проведення систематичного комплексного економічного аналізу і оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів; контролює правильне формування відпускних цін на продукцію підприємства і послуги, що надаються непромислової сферою;

  ж) Заступник генерального директора з якості планує, координує роботи в області якості на підприємстві, контролює їх проведення; організовує роботи по визначенню та коригування Політики керівництва і Цілей підприємства в області якості; організовує ефективне функціонування і вдосконалення системи менеджменту якості підприємства з метою найбільш повного задоволення вимог споживачів; координує роботи зі стандартизації; здійснює контроль за розробкою планів метрологічного забезпечення підприємства та їх виконанням; планує, координує роботи в області якості продукції, що випускається, контролює їх проведення.

  з) Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ВАТ "БАТЕ" на підставі Закону Республіки Білорусь "Про бухгалтерський облік та звітності" від 25 червня 2001 року № 42-3.

  Головний бухгалтер організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, веде роботу і щодо забезпечення суворого дотримання фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат; забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів, подання її в установленому порядку до відповідних органів. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

  Структура управління ВАТ "БАТЕ" удосконалюється в міру зміни ринкових умов шляхом створення нових і реорганізацією існуючих підрозділів. Це викликано необхідністю створення умов для ефективного впливу на економічну, фінансову, виробничу, соціальну, науково-дослідницьку діяльність підприємства в залежності від кон'юнктури ринку.

  3. Характеристика продукції, що випускається

  Вся продукція, що випускається ВАТ "БАТЕ" продукція підрозділяється на три основні групи:

  група А: основна продукція;

  група Б: запасні частини;

  група В: товари народного споживання.

  Група А (основна продукція): стартера і генератори.

  ВАТ "БАТЕ" випускає стартера для автомобілів ВАЗ-2101 ... 2110 і їх модифікацій; ГАЗ - 3102 ... 3110 і їх модифікацій; Москвич-21412 ... і їх модифікацій; УАЗ-3151 і їх модифікацій; КАМАЗ, ЛіАЗ, ЛАЗ, ЗІЛ, МАЗ і їх модифікацій.

  Конструктивно стартер являє собою електричну машину постійного струму з обмотками, як постійного, так і змішаного збудження, на електричних та постійних магнітах.

  Наприклад: стартер 2111.3708 і 7402.3708 є новітньою розробкою з нової модифікації стартерів на постійних магнітах і призначені для запуску двигунів автомобілів ВАЗ-2110 і їх модифікацією, що працюють при температурі навколишнього повітря від мінус 40 ° С і вологості до 90 ± 5% при температурі 27 ° З, в тому числі і автомобілів, що поставляються на експорт, а також в запасні частини до них. Стартер з порушенням від постійних магнітів є електродвигун постійного струму з електромагнітним реле і муфтою вільного ходу. Випускається в єдиному виконанні і розрахований для експлуатації в умовах помірного і тропічного клімату. Режим роботи стартера короткочасний тривалістю до 10 секунд. При негативних температурах допускається тривалість роботи до 15 секунд. Стартер харчується від акумуляторної батареї ємністю 55 А. ч. Стартер відноситься до відновлюваних, обслуговуючим виробам.

  Генератор являє собою електричну машину змінного струму, призначену для вироблення електричної енергії і установку на автомобілях з високим енергоспоживанням.

  Наприклад: генератор 3202.3771000 з вбудованим випрямним обмежувальним блоком і регулятором напруги призначений для роботи в якості джерела електричної енергії паралельно з акумуляторною батареєю в системі електроустаткування автомобілів ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 з інжекторними двигунами.

  Генератори працюють при температурі навколишнього повітря від мінус 40 ° С до плюс 45 ° С, вологості до 90% при температурі плюс 27 ± 3 ° С і атмосферному тиску 630-800 мм рт. ст. Генератори випускаються загальнокліматичне єдиного виконання. Призначений для поставки на внутрішній ринок Республіки Білорусь і на експорт в країни з помірним і тропічним кліматом.

  Продукція цієї групи призначена для промислових підприємств автомобільної промисловості, автосервісу, підприємств сільськогосподарського машинобудування, комерційних фірм.

  В даний час підприємство випускає більше 30 найменувань стартерів і генераторів.

  Група Б (запасні частини): реле, привід, колектор, якір, котушка, кришка, деталі АТЕ та інші деталі.

  Продукція цієї групи призначена для комплектації основної продукції, для промислових підприємств автомобільної промисловості, автосервісу, підприємств сільськогосподарського машинобудування, комерційних фірм, торгівлі.

  Група В (товари народного споживання): трансформатори.

  Наприклад: трансформатор високовольтний 2102.3705.000 призначений для харчування електричною енергією високої напруги ланцюга запалювання виробів, що випускаються ММВЗ м.Мінськ, РМЗ р Рига, ЛМЗ Львів з системами електрообладнання 6В. При роботі в комплекті з генератором 43.3701 забезпечує на трьохелектродну игольчатом розряднику безперебійне іскроутворення в проміжку 7мм при частоті обертання ротора генератора 5 ... 125 с? № (300 ... 7500 об / хв). Габаритні розміри, мм - 46x88x67. Маса трансформатора, кг - 0,245.

  Продукція цієї групи призначена для промислових підприємств, підприємств роздрібної та оптової торгівлі.

  Сфери застосування продукції підприємства (по автотракторної обладнанню):

  промислові підприємства автомобільної промисловості;

  складальні виробництва по випуску іномарок на території країн СНД;

  підприємства автосервісу;

  організації сільськогосподарського агропромислового комплексу;

  комерційні фірми.

  Таблиця 2 - Обсяг випущеної продукції за 2008 рік по всій номенклатурі в штуках:

  Найменування виробів

  код

  Кількість, шт.

  Конвеєр, шт.

  Вторинний ринок, шт.

  1

  2

  3

  4

  5

  СТАРТЕР

  стартер 42.3708000

  11 011

  75 000

  75 000

  стартер 42.3708000-11

  11 209

  151 000

  61 000

  90 000

  стартер 421.3708000-01

  11 104

  10 000

  10 000

  стартер 422.3708000

  11 132

  100 000

  20 000

  80 000

  стартер 425.3708000

  11 106

  15 000

  15 000

  стартер 426.3708000

  11 107

  12 000

  12 000

  Стартер 230 А1-3708000

  11 001

  36 000

  18 000

  18 000

  стартер 230А1-3708000-10

  11 201

  36 000

  36 000

  Стартер СТ230Б4-3708000е.

  13 012

  36 000

  36 000

  Стартер 230 К4-3708000

  11 002

  46 000

  6 000

  40 000

  Стартер 2А-3708000

  11 014

  2 500

  2 500

  стартер 2107.3708010-01

  11 172

  145 000

  140 000

  5 000

  стартер 2109.3708010-01

  11 171

  160 000

  140 000

  20 000

  стартер 2111.3708010-01

  11 173

  180 500

  157 000

  23 500

  стартер 7402.3708000

  11 204

  80 000

  62 000

  18 000

  стартер СТ142-3708000-10

  11 010

  14 000

  6 000

  8 000

  Стартер СТ142Т-3708000

  11 147

  8 000

  8 000

  Стартер СТ142Т-3708000-10

  11 155

  23 000

  18 000

  5 000

  стартер СТ142Б2-3708000

  11 202

  38 100

  11 800

  26 300

  Стартер СТ 142М-3708000

  11 144

  71 000

  44 000

  27 000

  1

  2

  3

  4

  5

  Стартер СТ 142Н-3708000

  11 138

  6 200

  4 800

  1 400

  Стартер 3002.3708000

  11 097

  10 900

  6 500

  4 400

  стартер 3202.3708000

  11 027

  1 500

  1500

  стартер 3212.3708000

  11 028

  1 500

  1500

  всього стартерів

  1 259 200

  695 100

  564 100

  ГЕНЕРАТОР

  Генератор 3202.3771000

  11 179

  130 000

  120 000

  10 000

  Генератор 3212.3771000

  11 178

  90 000

  60 000

  30 000

  Генератор 3232.3771000

  11 191

  6 000

  6 000

  Генератор 3232.3771000-10

  11 210

  5 000

  3 500

  1 500

  Генератор 3252.3771000

  11 193

  19 000

  18000

  1000

  Генератор 3282.3771000

  11 192

  12 000

  10000

  2000

  всього генераторів

  262 000

  211 500

  50 500

  приводу

  514 000

  0

  514 000

  реле

  207 800

  0

  207 800

  якоря

  66 800

  0

  66 800

  котушки

  17 000

  0

  17 000

  Трансформатори

  36 000

  0

  36 000

  4. Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства

  4.1 Аналіз обсягів виробництва

  Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.

  Аналіз темпів виробництва продукції на ВАТ "БАТЕ" починається з вивчення динаміки випуску продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (див. Таблиці 3,4).

  Базисні темпи зростання визначаються відношенням кожного наступного рівня до першого року динамічного ряду (2006 г), а ланцюгові - до попереднього року.

  Таблиця 3 - Обсяги виробництва стартерів за 2006-2008 р.р.

  рік

  Обсяг виробництва продукції, шт.

  Темпи зростання,%

  базисні

  ланцюгові

  2006

  1 162 217

  100,0

  100,0

  2007

  1 205 442

  103,7

  103,7

  2008

  1 259 200

  108,3

  104,5

  Таблиця 4 - Обсяги виробництва генераторів за 2006-2008 р.р.

  рік

  Обсяг виробництва продукції, шт.

  Темпи зростання,%

  базисні

  ланцюгові

  2006

  188 851

  100,0

  100,0

  2007

  210 240

  111,3

  111,3

  2008

  262 000

  138,7

  124,6

  З таблиць 3 і 4 видно, що за три роки обсяг виробництва стартерів виріс на 8,3%, а обсяг виробництва генераторів - на 38,7%.

  Середньорічний темп зростання (приросту) випуску стартерів і генераторів можна розрахувати по среднегеометрической:

  ;

  ;

  ;

  .

  Таким чином, середньорічний темп приросту випуску стартерів на ВАТ "БАТЕ" склав 4,10%, а генераторів - 17,76%.

  Для більшої наочності динаміка виробництва стартерів і генераторів зображена на малюнках 5,6.

  Малюнок 5 - Динаміка виробництва стартерів за період з 2006р. по 2008р.

  Малюнок 6 - Динаміка виробництва генераторів за період з 2006 по 2008

  Зростання виробництва продукції ВАТ "БАТЕ" був досягнутий за рахунок збільшення обсягу випуску виробів, освоєних в 2007 році: стартерів 42.3708000-11 для ВАТ "ЗМЗ", стартерів 74 групи для УП "ММЗ" і ПО "МТЗ", за рахунок освоєння в 2008 році стартерів з редуктором для ВАТ "АВТОВАЗ" і ВАТ "ЗМЗ" і освоєння стартерів з редуктором для ВАТ "КАМАЗ", ППВП "МАЗ", а так само за рахунок освоєння нових сегментів ринку.

  4.2 Аналіз собівартості продукції

  Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має важливе значення. Він дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

  Об'єктами аналізу є наступні показники: повна собівартість товарної продукції в цілому і по її елементами витрат; окремі елементи і статті витрат.

  Склад і структура витрат на виробництво продукції за 2007-2008рр. наведені в таблиці 5 і на малюнку 7.

  Таблиця 5 - Структура витрат на виробництво продукції ВАТ "БАТЕ"

  елементи витрат

  2007р.

  2008р.

  відхилення

  В тек. цінах, млн. руб.

  Питома вага, %

  В тек. цінах, млн. руб.

  Питома вага, %

  В тек. цінах, млн. руб.

  Питома вага, %

  Матеріальні витрати

  113 098

  69,9

  135 666

  71,7

  22 568

  1,8

  Витрати на оплату праці

  25 076

  15,5

  27 844

  14,7

  2 768

  -0,8

  Відрахування на соц. потреби

  8 834

  5,5

  10 214

  5,4

  1 380

  -0,1

  Амортизаційні відрахування

  4 294

  2,6

  4 812

  2,5

  518

  -0,1

  Інші витрати

  10 531

  6,5

  10 759

  5,7

  228

  -0,8

  Разом

  витрати на виробництво, в тому числі:

  161 833

  100

  189 295

  100

  27 462

  -

  Змінні витрати

  124 877

  77,2

  149 615

  79,0

  24 738

  1,8

  Постійні витрати

  36 956

  22,8

  39 680

  21,0

  2 724

  -1,8

  Малюнок 7 - Зміна витрат за елементами у 2006-2007рр.

  Дані таблиці 5 свідчать про те, що значну частку витрат у 2007р. і в 2008р. складають матеріальні витрати. Вони займають більше 65% від загальної суми витрат, і їх частка збільшилася в порівнянні з 2007р. на 1,8%.

  Найважливішим фактором зниження собівартості підприємства є скорочення матеріальних витрат. Отже, найважливішим напрямком зниження витрат на виробництво буде пошук резервів по скороченню цих витрат. Як відомо, головним джерелом економії матеріалів є їх раціональне використання.

  За аналізований період питома вага заробітної плати знизився на 0,8%, відповідно і відрахування - на 0,1%. Це скорочення пов'язане зі зниженням трудомісткості на базі впровадження нової техніки, вдосконаленням технології.

  Також знизилася частка амортизаційних відрахувань - 0,1%, що говорить про підвищення фондовіддачі.

  Зниження інших витрат викликано зміною їх структури: зменшенням частки відсотків за кредити банку, орендної плати та ін.

  Таким чином, підвищення загальної суми витрат було викликане підвищенням в абсолютному вираженні суми кожного елемента витрат.

  Малюнок 8 - Структура витрат на виробництво продукції в 2007 році

  Малюнок 9 - Структура витрат на виробництво продукції в 2008 році

  Структуру витрат наочно ілюструє рисунок 8, 9 за даними таблиці 5. Питома вага витрат уречевленої праці (матеріали) в 2008р збільшилися в порівнянні з попереднім роком при зниженні витрат живої праці. Така зміна характеризує підвищення матеріальних витрат на виробництво і зниження витрат насамперед на оплату праці. Таким чином, аналіз даних показує, що на даному підприємстві відбулося поліпшення структури витрат на виробництво, що викликано зниженням питомої ваги витрат живого праці та збільшення матеріальних витрат.

  Основними причинами зростання загальної собівартості можуть бути зміни в обсязі виробленої продукції, рівні змінних витрат на одиницю продукції, а також в сумі постійних витрат. Формування собівартості (Сб заг) можна представити у вигляді такої факторної моделі:

  Сб заг =? (N • І пер) + І сел. (1)

  де N - обсяг виробленої (випущеної) продукції;

  І пер - змінні витрати на одиницю продукції;

  І сел - загальна величина постійних витрат.

  Для визначення впливу факторів використовуємо методику факторного аналізу (метод ланцюгових підстановок). Необхідно встановити результативний показник - собівартість продукції, - розрахований при різних умовах:

  загальна собівартість у 2007 році:

  ; (2)

  собівартість 2007 року, перерахована на фактичний обсяг виробництва в 2008 році при структурі 2007 року:

  ; (3)

  рівень собівартості в 2007 році на фактичний випуск у 2008 році:

  ; (4)

  собівартість фактична в 2008 році при рівні постійних витрат в 2007 році:

  ; (5)

  загальна собівартість фактично в 2008 році:

  . (6)

  Дані для визначення вищеназваних показників представлені в таблицях 6,7.

  Таблиця 6 - Дані за 2007 рік для факторного аналізу загальної собівартості

  Найменування продукції

  Випуск продукції в 2007р, шт.

  Змінні витрати на одиницю продукції в 2007р, млн. Руб.

  Всього змінні витрати в 2007р, млн. Руб.

  Всього постійні витрати в 2007р, млн. Руб.

  стартер

  1 205 442

  0,066 351

  79 982

  36 956

  Генератор

  210 240

  0,066 353

  13 950

  інша продукція

  466 390

  0,066 350

  30 945

  Разом

  124 877

  Таблиця 7 - Дані за 2008 рік для факторного аналізу загальної собівартості

  Найменування продукції

  Випуск продукції в 2008р, шт.

  Змінні витрати на одиницю продукції в 2008р, млн. Руб.

  Всього змінні витрати в 2008р, млн. Руб.

  Всього постійні витрати в 2008р, млн. Руб.

  стартер

  1 259 200

  0,063 322

  79 734

  39 680

  Генератор

  262 000

  0,063 320

  16 590

  інша продукція

  841 600

  0,063 321

  53 291

  Разом

  149 615

  На підставі даних таблиці 6, 7 визначимо показник загальної собівартості, розрахований за різних умов.

  Послідовно порівнюючи між собою показники таблиці 8, отримаємо величину впливу факторів на зміну загальної суми витрат.

  Загальна зміна собівартості составіло27 462 млн. Руб., В т. Ч .:

  за рахунок зміни в обсязі виробленої продукції собівартість зросла на 24 726 млн. руб. (186 559 - 161 833);

  за рахунок зміни структури виробленої продукції собівартість збільшилася на 7 170 млн. руб. (193 729 - 186 559);

  за рахунок зміни змінних витрат одиниці продукції собівартість зменшилася на 7 158 млн. руб. (186 571 - 193 729);

  за рахунок зміни загальної величини постійних витрат собівартість збільшилася на 2 724 млн. руб. (189 295 - 186 571).

  Таблиця 8 - Загальна собівартість, розрахована при різних умовах

  показники

  розрахунок

  Сума, млн. Руб.

  1. Загальна собівартість в 2007 році ...........  124 877 +36 956

  161 833

  2. Собівартість в 2007 році, перерахована на фактичний обсяг виробництва в 2008 році при структурі 2007 року

  124 877 • 1, 198 +

  +36 956

  186 559

  3. Рівень собівартості 2007 року за фактичний випуск у 2008 році

  83 549 + 17 384 + 55 840+

  +36 956

  193 729

  4. Собівартість фактична в 2008 році при рівні постійних витрат в 2007 році

  149 615 + 36 956

  186 571

  5. Загальна собівартість фактично в 2008 році

  149 615 + 39 680

  189 295

  4.3 Аналіз прибутку і рентабельності виробництва

  Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан.

  Як показують дані таблиці 9, прибуток ВАТ "БАТЕ" за 2008 рік у порівнянні з 2007 роком збільшилася на 4 326 млн. Руб. Збиток від операційних доходів і витрат знизився на 415 млн. Руб., А збиток від позареалізаційних доходів і витрат знизився в 2008 році на 300 млн. Руб. Чистий прибуток за 2008 рік збільшилася на 3 123 млн. Руб.

  Таблиця 9 - Аналіз складу і динаміки прибутку

  показник

  2007 рік

  2008 рік

  зміна

  сума, млн. руб.

  сума, млн. руб.

  суми, млн. руб.

  Прибуток від реалізації продукції, послуг

  12 509

  16 120

  3 611

  Прибуток від операційних доходів і витрат

  -1 265

  - 850

  415

  Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат

  - 2 642

  -2 342

  300

  Разом прибуток

  8 602

  12 928

  4 326

  Податок на прибуток і економічні санкції по платежах до бюджету

  3 352

  4 555

  1 203

  Чистий прибуток

  5 Пробіг: 250

  8 373

  3 123

  Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох чинників: обсягу реалізації продукції (VРП); її структури (У Д i); собівартості (С i) і рівня среднереалізованних цін (Ц i):

  . (7)

  Розрахунок впливу цих факторів:

  Спочатку знайдемо суму прибутку при фактичному обсязі продажів в 2008р і величині інших факторів в 2007р. Для цього розрахуємо індекс обсягу реалізації продукції (I V РП), а потім суму прибутку 2007р скорегуємо на його рівень. На ВАТ "БАТЕ" індекс обсягу продажів становить 1,1782 (205415/174342).

  Якби не змінилася величина інших факторів, сума прибутку повинна була б становити 14 738 млн. Руб. (12 509 • 1,1782).

  Таблиця 10 - Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції, млн. Руб.

  показник

  2007 рік

  Дані 2007 року, перелічені на обсяг продажу 2008 року

  2008 рік

  Виручка від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ і ін. Відрахувань з виручки (В)

  Повна собівартість реалізованої продукції (З)

  Прибуток від реалізації продукції (П)

  12 509

  15 703

  16 120

  Потім визначимо суму прибутку при фактичному обсязі і структурі реалізованої продукції в 2008р, але при рівні собівартості і рівні цін 2007р. Для цього необхідно від умовної виручки відняти умовну суму витрат:

  млн. руб.

  Підрахуємо також, скільки прибутку підприємство отримало б при фактичному обсязі реалізації, структурі та цінах в 2008р, але при рівні собівартості продукції 2007р. Для цього від фактичної суми виторгу 2008р віднімемо умовну суму витрат:

  млн. руб.

  Таблиця 11 - Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку від реалізації продукції

  показник

  умови розрахунку

  порядок розрахунку

  Сума прибутку, млн. Руб.

  об'єм реалізації

  структура товарної продукції

  ціна

  собівартість

  П 0

  t 0

  t 0

  t 0

  t 0

  У 0 - З 0

  12 509

  Пусл.1

  t 1

  t 0

  t 0

  t 0

  П 0 - I VРП

  14 738

  П ум .2

  t 1

  t 1

  t 0

  t 0

  В ум - З ум

  15 703

  П ум.3

  t 1

  t 1

  t 1

  t 0

  У 1 - З ум

  2 245

  П 1

  t 1

  t 1

  t 1

  t 1

  У 1 - З 1

  16 120

  Всього прибуток від реалізації продукції 2008р збільшилася в порівнянні з 2007р на 3 611 млн. Руб. (16 120 - 12 509). За даними таблиці 11 сума прибутку змінилася за рахунок кожного фактора.

  Зміна суми прибутку за рахунок:

  обсягу реалізації продукції:

  млн. руб.;

  структури товарної продукції:

  млн. руб.;

  середніх цін реалізації:

  млн. руб.;

  собівартості реалізованої продукції:

  млн. руб.

  Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Вона вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності, вигідність виробництва окремих видів продукції і послуг. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами.

  Рентабельність продукції (R П) обчислюється шляхом відношення прибутку від реалізації до виплати відсотків і податків (П ПР) до суми витрат по реалізованій продукції (З РП):

  Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

  Рентабельність продажів (обороту) розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг до виплати відсотків і податків на суму отриманої виручки (В):

  З таблиці 12 видно, що рентабельність продукції 2008р на 0,8% вище рентабельності продукції 2007р, а рентабельність продажів 2008р виросла в порівнянні з 2007р на 0,6%.

  Рівень рентабельності продукції (коефіцієнт окупності витрат), розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних чинників: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.

  Таблиця 12 - Аналіз показників рентабельності

  показники

  2007 рік

  2008 рік

  зміни

  1. Прибуток від реалізації продукції (П), млн. Руб.

  12 509

  16 120

  3 611

  2. Повна собівартість реалізованої продукції (З), млн. Руб.

  161 833

  189 295

  27 462

  3. Виручка від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ і ін. Відрахувань з виручки (В), млн. Руб.

  174 342

  205 415

  31 073

  4. Рентабельність продукції,% (стр.1 / стр.2)

  7,7

  8,5

  0,8

  5. Рентабельність продажів,% (стр.1 / стр.3)

  7,2

  7,8

  0,6

  Факторна модель цього показника має вигляд:

  Розрахунок впливу факторів на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству виконаємо, використовуючи дані таблиць 10, 11:

  Рівень рентабельності продукції в 2008р (коефіцієнт окупності витрат), розрахований в цілому по підприємству збільшився в порівнянні з 2007р на 0,8%, в тому числі за рахунок:

  за рахунок зміни обсягу реалізації продукції:

  за рахунок зміни структури продукції:

  за рахунок зміни відпускних цін:

  за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції:

  4.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

  Валюта балансу ВАТ "БАТЕ" на 01.01.2009 року склала 150 356млн. руб. проти 117 739 млн. руб. на початок року (зростання 127,7%) (див. Додаток Б). Зростання активу балансу викликаний збільшенням оборотних активів; в пасиві - зростанням довгострокових зобов'язань.

  В абсолютному обчисленні сума необоротних активів збільшилася на 14525 млн. Руб., Темп їх зростання (119,2%) був значно нижче зростання оборотних активів (143%). Відповідно питома вага необоротних активів у валюті балансу зменшився на 4,3% і склав 60% на кінець звітного періоду, оборотних активів збільшився на 4,3% і склав 40%.

  Сума оборотних активів станом на 01.01.2009р. виросла на 18 092 млн. руб., що обумовлено зростанням дебіторської заборгованості на 9 135 млн. руб., готової продукції на 4 152 млн. руб.

  При цьому відбулося зниження податків по придбаних цінностей, іншої дебіторської заборгованості.

  Основними факторами, що вплинули на зростання оборотних активів є: зростання обсягу виробництва, розширення номенклатури виробів, і, як наслідок, збільшення кількості технологічних заділів через неможливість швидких переналадок обладнання.

  Структура пасиву балансу характеризується зменшенням статті балансу "Капітал і резерви" і збільшенням статті "Зобов'язання" (див. Додаток В). Питома вага у валюті балансу за статтею "Капітал і резерви" знизився на 2,4%, в той же час за статтею балансу "Зобов'язання" відбулося збільшення питомої ваги у валюті балансу на 2,4%.

  Розглядаючи структуру статті балансу "Капітал і резерви" необхідно відзначити збільшення частки нерозподіленого прибутку на 3,0%, резервного фонду на 0,8%. Одночасно, знизилася частка додаткового фонду за аналізований період (на 2,2%) за рахунок переоцінки основних засобів, статутного фонду на 3,9%.

  У структурі статті балансу "Зобов'язання" збільшення частки у валюті балансу відбулося за рахунок зростання частки довгострокових кредитів на 15,0%, незначно - кредиторської заборгованості на 0,6%.

  Сума довгострокових зобов'язань за кредитами на 01.01.2009р становила 23 987 млн. Руб., При цьому сума короткострокових кредитів і позик за 2008 знизилася на 14 467 млн. Руб. в зв'язку зі зміною структури кредитів підприємства.

  Подальше збільшення частки позикових коштів у джерелах утворення активів підприємства призведе до зниження фінансової стійкості підприємства, підвищенню ступеня його фінансових ризиків.

  Для визначення типу фінансової стійкості по забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування на підставі бухгалтерської звітності розрахуємо трикомпонентний показник:

  надлишок або недолік за власними оборотних коштів;

  надлишок або недолік за власними оборотних коштів і довгостроковими кредитами і позиками;

  надлишок або недолік за власними оборотних коштів загального розміру формування запасів і витрат.

  Розрахунок необхідних показників представлений в таблиці 13.

  Таблиця 13 - Аналіз рівноваги між активами і джерелами їх формування за 2007-2008 роки

  показники

  на 01.01.2008

  на 01.01.2009

  відхилення

  (+, -),

  млн. руб.

  Темп зростання, %

  1. Капітал і резерви

  78 202

  96 283

  18 081

  123,12

  2. Необоротні активи

  75 698

  90 223

  14 525

  119, 19

  3. Наявність власних оборотних коштів (стр.1 - стр.2)

  2 504

  6 060

  3 556

  242,01

  4. Довгострокові позикові кошти

  1 222

  23 987

  22 765

  1962,93

  5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (стор.3 + стор.4)

  3 726

  30 047

  26 321

  806,41

  6.Короткострокові позикові кошти

  19 182

  4 715

  -14 467

  24,58

  7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (стор.5 + стор.6)

  22 908

  34 762

  11 854

  151,75

  8. Загальна величина запасів

  20 485

  28 206

  7 721

  137,69

  9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (стр.3 - стор.8)

  -17 981

  -22 146

  -4 165

  123,14

  10. Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (стор.5 - стор.8)

  -16 759

  1 841

  18 600

  -10,99

  11. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стор.7 - стор.8)

  2 423

  6 556

  4 133

  270,57

  З таблиці 13 видно, що на 01.01.2008р ВАТ "БАТЕ" знаходилося в нестійкому фінансовому стані, так як на 01.01.2008р є недолік власних оборотних коштів (-17 981 млн. Руб) і брак довгострокових джерел формування запасів і витрат (-16 759 млн. руб), але надлишок загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (-2 423 млн. руб). Але на 01.01.2009р забезпеченість ВАТ "БАТЕ" власними і довгостроковими позиковими джерелами формування запасів і витрат зросла на 18 600 млн. Руб. Таким чином, на 01.01.2009р підприємство знаходиться в нормальному стійкому фінансовому стані, так як на 01.0.1.2009г має місце недолік власних оборотних коштів (-22 146 млн. Руб) і надлишок довгострокових джерел формування запасів і витрат (1 841 млн. Руб ). Ця ситуація гарантує платоспроможність підприємства. Підприємство оптимально використовує власні кредитні ресурси. Оборотні активи перевищують кредиторську заборгованість.

  Для аналізу фінансової стійкості організації, тобто стабільності її діяльності з позиції довгострокової перспективи, також використовується ціла система показників, які можна розділити на 3 групи:

  коефіцієнти, що характеризують стан оборотних коштів;

  коефіцієнти, що характеризують стан основних засобів;

  коефіцієнти, що характеризують фінансову незалежність.

  Розрахунок коефіцієнтів, що характеризують стан оборотних коштів, наведено в таблиці 14.

  Таблиця 14 - Коефіцієнти, що характеризують стан оборотних коштів за 2007-2008 роки

  показники

  норматив

  на 01.01.2008

  на 01.01.2009

  Відхилення (+, -)

  Темп зростання,%

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів (ОА) власними оборотними засобами (ВОК) (СОС / ОА)

  > 0,1

  0,06

  0,1

  0,04

  166,6

  Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів (З) власними оборотними засобами (ВОК) (СОС / З)

  0,5-0,8

  0,1

  0,2

  0,1

  200,0

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу (СК)

  (СОС / СК)

  > 0,5

  0,03

  0,06

  0,03

  200,0

  Дані таблиці 14 свідчать про те, що до кінця 2008р спостерігається підвищення всіх коефіцієнтів, однак тільки 10% оборотних активів формується за рахунок власних джерел. У 2007р матеріальні запаси покривалися власними оборотними коштами на 10%, але коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами в 2008р виріс до 0,2 і тому матеріальні запаси покриваються в 2008р власними оборотними засобами на 20%.

  Коефіцієнт маневреності значно менше нормативу, до кінця 2008р. він показує, що тільки 6% власного капіталу є мобільним, тобто використовується для фінансування поточної діяльності. Це свідчить про неефективне використання власного капіталу, так як оборотний капітал має прискорену оборотність і зазвичай приносить найбільший ефект. Низький рівень коефіцієнта маневреності власних коштів обумовлений великою часткою необоротних активів в майні та додаткового капіталу в джерелах, що свідчить про погіршення фінансового стану, а також переконує в тому, що керуючі організацією не звертають належної уваги на достатню гнучкість у використанні власних коштів.

  Стан основних засобів досліджується за допомогою коефіцієнтів, представлених у вигляді таблиці 15.

  Таблиця 15 - Коефіцієнти, що характеризують стан основних засобів за 2007-2008 роки

  показники

  норматив

  на 01.01.2008

  на 01.01.2009

  Відхилення (+, -)

  Темп зростання, %

  Коефіцієнт постійного активу (необоротні активи / власний капітал)

  -

  0,97

  0,94

  -0,03

  96,9

  Коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення ((основні засоби + запаси і витрати) / загальна вартість майна)

  > 0,5

  0,78

  0,79

  0,01

  101,3

  Коефіцієнт постійного активу відображає на скільки необоротні активи сформовані за рахунок власних коштів. На 01.01.2009р на ВАТ "БАТЕ" коефіцієнт постійного активу склав 0,94, це говорить про те, що на 94% необоротні активи сформовані за рахунок власних коштів.

  Коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення показує, що в загальній вартості майна організації кошти виробничого призначення в 2007р становили 78%, а в 2008р - 79%.

  Для оцінки фінансової незалежності зробимо розрахунок спеціальних показників - фінансових коефіцієнтів і представимо його в таблиці 16.

  З даних таблиці 16 випливає, що значення практично всіх коефіцієнтів відповідають оптимального значення. Так, коефіцієнт фінансової незалежності на 01.01.2009р склав 0,640, тобто частка власного капіталу в загальній величині джерел коштів на кінець року склала 64,0% (на початок року - 66,4%).

  Коефіцієнт боргу є зворотним коефіцієнту фінансової незалежності і його збільшення на 7,14% говорить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, що аналізується. При цьому значення цього показника перевищує норматив, що є негативною тенденцією. На підставі зміни даних показників можна зробити висновок, що темпи приросту власного капіталу нижче темпів приросту позикового.

  Таблиця 16 - Аналіз фінансової незалежності за 2007-2008 роки

  показники

  Рекомендоване значення

  на 01.01.08

  на 01.01.09

  Відхилення (+, -)

  Темп зростання,%

  1. Коефіцієнт фінансової незалежності (СК / ВБ)

  > 0,5

  0,664

  0,640

  -0,024

  96,39

  2.коефіцієнт боргу

  (ДК + КК + КЗ + ЗУ / ВБ)

  <0,05

  0,336

  0,360

  0,024

  107,14

  3. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  (ДК + КК + КЗ + ЗУ / СК)

  <1,0

  0,506

  0,562

  0,056

  111,07

  4. Коефіцієнт фінансування

  (СК / ДК + КК + КЗ)

  > 1,0

  1,980

  1,782

  -0, 198

  90,00

  5. Коефіцієнт фінансової стійкості (СК + ДК / ВБ)

  > 0,5

  0,675

  0,800

  0,125

  118,52

  6. Коефіцієнт фінансового ризику (левериджу) (ЗК / СК)

  <1,0

  0,506

  0,562

  0,056

  111,07

  7. Коефіцієнт прогнозу банкрутства

  (ОА-КК-КЗ / ВБ)

  > 0,0

  0,682

  0,600

  -0,082

  87,98

  Примітка - СК - власний капітал; СБ - валюта балансу; ДК - довгострокові кредити і позики; КК - короткострокові кредити і позики; КЗ - кредиторська заборгованість; ЗУ - заборгованість перед засновниками; ОА - оборотні активи.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів означає, що на кожен рубль власних коштів, вкладених в активи організації, доводиться 0,50 руб. позикових коштів на початок 2008р. і 0,56 руб. на кінець 2008р. Зростання показника на 11,07% свідчить про посилення залежності від зовнішніх джерел, тобто про деяке зниження фінансової стійкості.

  Коефіцієнт фінансування визначає частку позикових коштів, що покриваються за рахунок власного капіталу. Значення даного коефіцієнта на початок і на кінець звітного періоду вище одиниці, що говорить про те, що на 1 руб. позикових коштів припадає відповідно 1,98 і 1,78 руб. власного капіталу.

  Коефіцієнт фінансової стійкості до 01.01.2009р виріс на 18,52%. Таким чином, частка власного капіталу і довгострокового позикового капіталу в загальній величині джерел коштів на кінець 2008р склала 80,0% (на початок року - 67,5%).

  Коефіцієнт фінансового ризику показує скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 руб. власних коштів, вкладених в активи. На 01.01.2009р коефіцієнт фінансового ризику становив 0,562, тобто на 1 руб. власних коштів припадає 0,56 руб. позикових коштів.

  Виходячи з коефіцієнта прогнозу банкрутства частка власних оборотних коштів у вартості всіх коштів становить 68,2% на початку 2008 р. При цьому її зниження на 12,02% свідчить про те, що організація зазнає фінансових труднощів.

  4.5 Аналіз стану збутової діяльності на підприємстві

  ВАТ "БАТЕ" має власну систему збуту - Відділ реалізації (ВР). ОР є структурним підрозділом ВАТ "БАТЕ і підпорядковується безпосередньо начальнику управління реалізації та ринкових досліджень (УРИР). ЗР очолює начальник відділу, який приймається на роботу і звільняється наказом генерального директора ВАТ" БАТЕ "за поданням начальника УРИР.

  НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

  Бюро Склад Склад Склад

  договірної роботи, готової продукції готової продукції многооборотной

  збуту і аналізу № 1 № 3 металевої

  продажів тари

  Малюнок 10 - Організаційна структура ЗР

  Основні завдання підрозділу:

  а) своєчасна підготовка і укладення договорів на поставку готової продукції;

  б) організація і здійснення відвантаження продукції в терміни і обсязі відповідно до заявок і укладених договорів;

  в) забезпечення обліку приймання та звітності по відвантаженню продукції, дотримання встановлених нормативів залишку готової продукції на складах;

  г) забезпечення виконання обсягу виручки від реалізації продукції;

  д) вивчення вимог споживачів до продукції, до умов доставки, сервісного і гарантійного обслуговування;

  е) досягнення цілей ЗР в області якості;

  ж) дотримання правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

  У функції підрозділу входить:

  підготовка та укладання договорів з покупцями на поставку продукції, що випускається, оформлення супровідної документації на продукцію, що відвантажується;

  складання спільно із зацікавленими підрозділами підприємства плану виробництва продукції на місяць, його зміна;

  прийом готової продукції на склади відповідно до плану виробництва продукції; ведення обліку готової продукції;

  дотримання нормативів залишків готової продукції на складах, організація правильного зберігання, внутрішнього транспортування, упаковки та підготовки продукції до відправлення споживачам; забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей;

  складання заявок на подачу залізничного складу, контейнерів, автотранспорту, що забезпечують доставку продукції споживачам;

  ведення переписки з контрагентами про прибуття вантажів;

  роботи з прийому зворотної тари та вжиття заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти повернення тари постачальнику, забезпечення ведення складського обліку тари;

  забезпечення заданого темпу зростання обсягу поставок продукції на експорт;

  визначення найбільш раціональних способів поставки продукції, що сприяють скороченню транспортних витрат, прискоренню пересування вантажів і ліквідації нераціональних перевезень;

  забезпечення своєчасного оформлення сертифікатів походження товару;

  складання план-графіка пред'явлення до приймально-здавальних випробувань продукції, що поставляється за договорами для Міністерства оборони і на комплектацію заводам з твердженням генеральним директором і узгодженням начальником представництва замовника;

  участь в розробці заходів по підвищенню конкурентоспроможності експортної продукції;

  облік виконання замовлень і договорів, відвантаження і залишків нереалізованої готової продукції;

  вивчення вимог споживачів до якості, упаковки та асортименту продукції;

  організація експлуатації та утримання складських приміщень, що знаходиться в них обладнання і механізмів, тари, робочих місць, проходів та проїздів відповідно до діючих правил і норм з охорони праці, техніки безпеки;

  забезпечення протипожежного стану приміщень складів відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку;

  своєчасне і якісне проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці підлеглих працівників при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт;

  здійснення контролю за дотриманням санітарних норм вмісту складських і службових приміщень, а також закріплених за відділом територій, прилеглих до складів;

  дотримання вимог трудового законодавства, норм і правил щодо безпечного виконання робіт і виробничої санітарії;

  дотримання правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку;

  здійснення заходів щодо дотримання трудової, виробничої і виконавської дисципліни в ОР;

  забезпечення розробки та виконання комплексного плану оргтехмероприятий і нової техніки.

  У Додатку Г представлена ​​матриця розподілу функцій управління збутом діяльність на ВАТ "БАТЕ".

  Витрати на реалізацію готової продукції (комерційні витрати) склали в 2007р 3 862 млн. Руб., А в 2008р - 4 608 млн. Руб. Питома вага комерційних витрат в загальному обсязі витрат на виробництво продукції склав в 2007р 2,38%, а в 2008р - 2,43%

  Діяльність ВАТ "БАТЕ" по реалізації продукції і роботі зі споживачами поширюється, головним чином, на такий регіон, як СНД. Російська Федерація, Україна, Казахстан займають пріоритетне місце у зовнішньоекономічній діяльності ВАТ "БАТЕ", що пояснюється наявністю великих підприємств з виробництва вантажних і легкових автомобілів, підприємств з виробництва автомобільних двигунів, широкою мережею сервісних центрів з гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів, що випускаються, широкою мережею магазинів , що спеціалізуються на реалізації автопрінадлежності і автозапчастин. У маркетинговій політиці підприємства України, Казахстан, Узбекистан виділяються як найкращі в поставках продукції на ринок автозапчастин, т.к основу парку автомобілів, тракторів, автобусів в цих країнах становить техніка російського і білоруського виробництва.

  Із загального обсягу виробництва 75% продукції поставляється в Росію На частку Республіки Білорусь припадає 15% реалізованої продукціі.10% обсягу виробництва припадає на Україну, Казахстан, Молдова, Узбекистан та інші країни ближнього і далекого зарубіжжя.

  Основними споживачами продукції підприємства є заводи двигунів і автомобілебудування Республіки Білорусь, Росії та України:

  ВАТ "АВТОВАЗ";

  ВАТ "Заволзький моторний завод" (ВАТ "ЗМЗ");

  ВАТ "КАМАЗ-Дизель";

  АМО "ЗІЛ";

  ВАТ "ГАЗ";

  ВАТ "УАЗ";

  ТОВ "КрАСЗ";

  ВАТ "ЛуАЗ";

  РУП "МАЗ";

  УП "ММЗ".

  Малюнок 11 - Реалізація продукції по країнам

  В даний час через ТОВ "Торговий Дім" БАТЕ "(м Красногорськ Московська обл.) Здійснюється реалізація електрообладнання на території Росії, що дозволяє ВАТ" БАТЕ "збільшувати обсяги поставок продукції, забезпечувати стабілізацію ринкових цін, активізувати взаємодію зі споживачами, скорочувати терміни поставок продукції.

  В інших країнах СНД продукція ВАТ "БАТЕ" представлена ​​офіційними дилерами ВАТ "БАТЕ":

  Україна:

  ТОВ "Євросклад-Сервіс".

  Республіка Азербайджан:

  ПП Гамзаев Ібрагім Думан огли;

  ТОВ "Інтершина".

  Республіка Казахстан:

  ТОО "КСК";

  ТОО ПФ "Автосельмаш".

  Поставки продукції підприємствам-виробникам двигунів і автотракторної техніки здійснюються переважно по прямих каналах збуту. ВАТ "БАТЕ" забезпечує поставки продукції на складальні конвеєра ВАТ "АВТОВАЗ", ВАТ "ЗМЗ", ВАТ "ЕЛТРА", ВАТ "Туламашзавод", АМО "ЗІЛ" (OOO "ВТФ" ЗІЛ-Експорт "АМО" ЗІЛ "), ВАТ "ЛуАЗ" (ТОВ "Авто-Технологія").

  Через ТОВ "Торговий Дім" БАТЕ "здійснюються поставки продукції на комплектацію на адресу ВАТ" КАМАЗ-Дизель ", ВАТ" Ульяновський моторний завод ", ВАТ" ІжАвто ".

  Уявімо структуру діючої товаропровідної мережі ВАТ "БАТЕ" на малюнку 12.

  У Додатку Д представлені дані за обсягом поставок в 2007 - 2008 рр.

  На малюнках 13, 14 представлені обсяги продажів стартерів в 2007-2008 р.р. в процентному вираженні.

  Малюнок 13 - Структура продажів стартерів по споживачах в 2007р.

  Малюнок 12 - Структура діючої товаропровідної мережі на ВАТ "БАТЕ".

  Малюнок 14 - Структура продажів стартерів по споживачах в 2008р.

  На малюнках 15, 16 представлені обсяги продажів генераторів в 2007-2008 р.р. в процентному вираженні.

  Малюнок 15 - Структура продажів генераторів по споживачах в 2007р.

  Малюнок 16 - Структура продажів генераторів по споживачах в 2008р.

  У 2007 р частка підприємства по стартерів на ринку виробників автотракторної техніки, на адресу яких відвантажується продукція, орієнтовно склала 47,3%. Із загального обсягу вироблених стартерів на комплектацію надійшло не менше 50%. Показники 2008 року: 55,0% - частка підприємства на ринку виробників автотракторної техніки (на адресу яких ВАТ "БАТЕ" забезпечує поставки продукції), 54,6% від загальної кількості вироблених стартерів надійшло на комплектацію.

  Частка підприємства в 2007 році за генераторів на ринку виробників автотракторної техніки, на адресу яких відвантажується продукція, орієнтовно склала 14,5%. Із загального обсягу вироблених генераторів на комплектацію надійшло не менше 79,7%. Показники 2008 року: 17,3% - частка підприємства на ринку виробників автотракторної техніки, 76,9% від загальної кількості вироблених генераторів надійшло на комплектацію.

  На традиційному ринку електрообладнання російської та білоруської конвеєрного складання, а також відповідного сегмента вторинного ринку основними конкурентами ВАТ "БАТЕ" є:

  ВАТ "ЗИТ", м Самара;

  Концерн "ПРАМ", м.Москва;

  СП ТОВ "Іскра", м Гродно;

  ТОВ "Електро", м Чебоксари;

  Iskra Avtoelektrika, (Словенія);

  MAGNETON (Чехія);

  BOSCH (Німеччина);

  ВАТ "Електромаш", м Херсон;

  ГРУП "Радіохвиля", м Гродно.

  ВАТ "Завод імені А.М. Тарасова" ( "ЗИТ") виробляє стартери і генератори в широкому асортименті. Входить до складу Групи компаній "Тадема". Торгова марка "КЗАТЕ". Площа території заводу - 35,6 га, чисельність персоналу - 5 208 осіб.

  Головний споживач електрообладнання заводу (50%) - ВАТ "АвтоВАЗ". Продукція експортується в багато країн світу.

  ЗАТ "Концерн" Виробників автомобільного та моторного обладнання "(ПРАМ) об'єднує ВАТ" Московський завод автотракторного електрообладнання №1 "(автомобільні генератори), ВАТ" Лихославльський радіаторний завод "(мідно-латунні і алюмінієві радіатори водяного охолодження, охолоджувачі наддувочного повітря, радіатори опалювача і опалювачі в зборі), ВАТ "Ставровский завод автотракторного обладнання" (скло - і фароочістітелей і електроомивателі), ВАТ "Елтра", м Ржев (стартери і генератори), ВАТ "Елтра-Термо", м Ржев (передпускові рідко тні і факельні підігрівачі, свічки розжарювання), ТОВ "термостат" (термостати).

  Концерн був створений в 2000 році з метою об'єднання зусиль з випуску спеціалізованої продукції для автомобільних і моторних підприємств. На ВАТ "Елтра" працюють майже 2,5 тисячі осіб.

  З 2003 року на заводах діє система якості на основі стандарту ГОСТ Р ISO 9001: 2000, що підтверджено сертифікатами міжнародного аудиту TUV (Німеччина).

  Продукція концерну поставляється на конвеєри більшості заводів країн СНД.

  Конкурентна перевага ВАТ "БАТЕ" при поставе продукції споживачам на комплектацію досягається за рахунок надання відстрочки платежу:

  ВАТ "АвтоВАЗ" - 35 днів з моменту відвантаження;

  ВАТ "ЗМЗ" - до 30 днів з моменту відвантаження;

  ВАТ "КамАЗ" - 45 днів з моменту відвантаження;

  ВАТ "ЗІЛ" - 15 днів з моменту відвантаження;

  РУП "МАЗ" - 7 днів з моменту відвантаження.

  Власним суб'єкту ТПС ВАТ "БАТЕ" ТОВ "Торговий Дім" БАТЕ "(м Красногорськ, Російська Федерація) надається відстрочка 20 днів з моменту відвантаження.

  Ціни на продукцію ВАТ "БАТЕ" за 2008 рік при постачанні на вторинний ринок АТЕ на генератори і стартери знизилися в порівнянні з рівнем цін минулого року, лише за окремими позиціями зросли на 2% (стартери 3232.377100, 2107.370801-01, 2109.3708010-01, 2111.3708010 -01, генератор 3232.3771000). Ціни на аналогічну продукцію конкурентів також зазнали змін.

  Стартери і генератори ВАТ "ЗИТ" по деяких позиціях подорожчали на 9-20%. Ціни на продукцію ВАТ "БАТЕ" за багатьма позиціями досягли рівня цін ВАТ "ЗИТ", яке сприймається на ринку АТЕ (країн СНД) лідером виробництва автотракторного електроустаткування.

  Ціни на продукцію, пропоновану Концерном "ПРАМ" виросли в залежності від модифікації вироби на 3 - 7%, при цьому рівень встановлених цін вище в порівнянні з рівнем цін ВАТ "БАТЕ".

  З Додатка Ж видно, що ціни на продукцію ВАТ "БАТЕ" за період 2006-2008 рр. збільшилися на 10 - 25% і знаходяться нижче рівня цін основних конкурентів.

  Список літератури

  [1] Синиця, Л.М. Організація виробництва: Учеб. посібник для студентів вузів. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: УП "ІОЦ Мінфіну", 2004. - 521с.

  [2] Організація виробництва на підприємстві (фірмі): Учеб. посібник / За ред.О.І. Волкова, О.В. Дев'яткіна. - М .: ИНФРА - М, 2004. - 448с.

  [3] Мурахтанова, Н.М. Маркетинг: Учеб. Посібник / Н.М. Мурахтанова, Є.І. Ермінь. - М .: Видавничий центр "Академія"; Майстерність, 2002. - 208с.

  [4] Прикладний маркетинг: навч. посібник / В.А. Міхарева [и др.]; під. заг. ред.В.А. Міхаревой. - Мінськ: Виш. шк., 2007. - 431с.

  [5] Книшова, Е.Н. Маркетинг. - М .: ФОРУМ-ИНФРА - М, 2004. - 282с.

  [6] Бохан, В.Ф. Настільна книга працівника по кадрам. - Мн .: Дикта, 2003. - 384с.

  [7] Савицька, Г.В. Економічний аналіз: Учеб. / Г.В. Савицька. - 10-е изд. испр. - М .: Нове знання, 2004. - 640с.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  ВАТ "БАТЕ", його характеристика та аналіз виробничо-господарської діяльності

  Скачати 90.54 Kb.