• 3.2.1 Розробка виробничої програми по рослинництву
 • 3.2.2 Розробка виробничої програми з тваринництва
 • 3.2.3 Формування документів загального розділу
 • 3.12 - Податки і прибуток
 • 3.3 Оцінка ефективності вдосконалення бізнес-планування на підприємстві
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації02.02.2019
  Розмір54.12 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 54.12 Kb.

  Вдосконалення бізнес-планування на підприємстві

  - безпосередньо розробка самого бізнес-плану.

  При формуванні нормативно-довідкової інформації необхідно відкоригувати і заповнити довідники (прості), довідники (дані) і прейскуранти цін. Довідники (прості) в даному програмному продукті вже сформовані, але при складанні бізнес-плану їх необхідно час від часу переглядати і коригувати.

  Довідники (дані) розглянемо більш докладно.

  Малюнок 3.2 - Довідники (дані)

  Даний довідник складається з таких розділів, як

  - Урожайність і норма висіву насіння. В даному довіднику відбитий перелік культур вирощуваних на даному сільськогосподарському підприємстві. Відповідно до кожної культурі на певну дату заносяться показники середньої норми висіву та середній врожайності.

  - Норма внесення добрив. В цьому довіднику також відповідно до кожної культурі на певну дату відображаються норми внесення органічних, азотних, фосфорних і калійних добрив.

  - Довідник сполученої та побічної продукції. Тут відображаються як для продукції рослинництва, так і продукції тваринництва існуюча сполучена і побічна продукція. Як правило, для рослинництва сполученої та побічної продукцією є солома і зерновідходи, а для тваринництва приплід і гній. У довіднику сполученої та побічної продукції рослинництва відображені відсотки розподілу витрат між основними і побічними продукціям. У довіднику сполученої та побічної продукції тваринництва вказується обсяг виходу сполученої та побічної продукції від 1 голови худоби.

  - Витрата кормових одиниць на виробництво 1 одиниці продукції. Даний довідник містить всі групи тварин, які існують в господарстві і до кожної групи тварин в залежності від продуктивності та ваги вказується витрата кормових одиниць, витрата перетравного протеїну на виробництво одиниці продукції і встановлений раціон годування.

  - Умовне паливо. В даному довіднику відображені коефіцієнти переведення видів палива в умовні.

  - Умовні тварини. В даному довіднику відображені коефіцієнти переведення різних груп тварин в умовні голови.

  - Довідник базових величин містить на певну дату показник базової величини і тарифні ставки першого розряду, що існують в даній сільськогосподарської організації.

  - Тарифна сітка містить тарифні коефіцієнти по всіх розрядах встановлені в Республіці Білорусь.

  - Довідник сільськогосподарських робіт відображає види робіт на виробництво сільськогосподарської продукції.

  - Довідник регламентації сільськогосподарських робіт. В даному довіднику відповідно до виробництвом конкретного виду продукції формується перелік робіт вироблених в ході всього процесу вирощування та збирання врожаю.

  - Довідник підвищують тарифних коефіцієнтів. В даному довіднику до кожного виду робіт на певну дату вказано підвищувальний коефіцієнт.

  У довідниках прейскуранти вказані всі необхідні ціни:

  - Ціни для розрахунку валової продукції рослинництва і тваринництва, тобто зіставні ціни.

  - Ціни для реалізації продукції, необхідних для розрахунку виручки.

  - Ціни на добриво для розрахунку витрат на добрива.

  - Ціни на корми для розрахунку витрат на корми.

  - Ціни на зооветпрепарати для розрахунку витрат на зооветпрепарати.

  - Ціни на засоби захисту рослин

  - Прейскурант на паливо.

  - Після складання довідників переходять до здійснення розробки виробничих програм по тваринництву і рослинництву.

  Малюнок 3.3 - Прейскуранти цін

  3.2.1 Розробка виробничої програми по рослинництву

  У даній програмі вказується період для розробки виробничої програми по рослинництву, прейскуранти цін на продукцію в порівнянних цінах, прейскурант цін на реалізацію сільськогосподарської продукції для розрахунку виручки від реалізації продукції рослинництва. Складається сама програма з основної та допоміжних таблиць.

  Перед початком розробки програми виробничій програмі по рослинництву з довідника прості виділяємо всі види культур вирощуються на сільськогосподарському підприємстві. Далі переходимо до розробки витрат на виробництво і вирощування всіх вид культур даного підприємства.

  Допоміжні таблиці можна відкрити за допомогою вкладок на робочому столі виробничої програми.

  Малюнок 3.4 - Виробнича програма з рослинництва

  Витрати по рослинництву в типовому комплексі програмі Нива СГП Бізнес план збираються в 2 етапи:

  - Витрати минулого року.

  - Витрати поточного року;

  1 етап.

  Збираються витрати минулого року, тому в стовпці минулий рік необхідно це зазначити, вказуємо площа посіву і рухаємося по вкладках допоміжних таблиць для того, щоб зібрати витрати минулого року.

  Детальніше розглянемо вкладки з допоміжними таблицями і правила їх оформлення.

  У вкладці насіння вказуємо прейскурант цін на насіння і при розрахунку витрат минулого року відбивається врожайність кожної культури, норми висіву, потреба в насінні і вартість насіння. Ці витрати в подальшому відображаються в основній таблиці.

  У вкладці засоби захисту рослин з переліку засобів захисту рослин вибираємо ті кошти, які вносили під посів кожної культури, вказавши при цьому норми внесення. Дана таблиця розраховує потребу в засобах захисту рослин та їх вартість. Витрати на засоби захисту рослин в подальшому відображаються в основній таблиці.

  У вкладці добрива при розрахунку дози внесення добрив з довідника внесення добрив відображаються норми для кожної культури вирощування. При натисканні на «вставити позиції з прейскуранта» відображаються всі використовувані добрива, їх ціна і вміст діючої речовини. Оскільки восени ми знаємо кількість внесених добрив, проставляємо його кількість, внаслідок чого відображається вартість внесених добрив. Витрати по внесеним добривам відображаються в основній таблиці.

  Вкладка технологічна карта. Формування технологічної карти допомагає розрахувати витрати на гарюче-мастильні матеріали і заробітну плату. В даній вкладці показуємо прейскурант цін на паливо і при формуванні списків робіт з регламенту сільськогосподарських робіт по кожному виду культури, формується список робіт на обробіток даної культури, в яких відображаємо обсяг робіт. Автоматично проводиться розрахунок заробітної плати і витрачаються гарюче-мастильних матеріалів. Витрати на гарюче-мастильні матеріали, заробітну плату і розрахунок соціальних потреб відображаються в основній таблиці.

  2 Етап.

  Збираються витрати поточного року. У вкладці культури вибираємо культури в поточному році, де новими рядками в основний таблиці додаються культури, що вирощуються в минулому році. Оскільки вкладку насіння ми розрахували в минулому році, то переходимо до вкладки Господарський розрахунок, в якому вказується відсоток втрат при доопрацюванні і відсоток втрат при зберіганні, де в основній таблиці відбивається вагу після доопрацювання і його вартість.

  Аналогічно з заповненням минулого року, заповнюються вкладки засоби захисту рослин, внесення добрив, технологічна карта.

  Далі додаємо пов'язану і побічну продукцію, якими є солома і зерновідходи.

  У вкладці баланс відображаються канали надходження та вибуття для кожного виду культур. Залишок на початок видів культур заносяться вручну, якщо розробка бізнес-плану в даній комплексній програмі відбувається вперше, якщо ж є розробки бізнес-плану минулих років, то дані на початок переносяться з них автоматично.

  Витрата відбувається за такими каналам вибуття, як реалізація, на корм худобі, видача в рахунок заробітної плати, на насіння, на доопрацювання, на інші господарські потреби.

  Всі перераховані вище витрати є прямими витратами. Тепер необхідно розподілити непрямі витрати. У закладці розподіл загальних витрат необхідно вказати суму розподіляються витрат по рослинництву, вибрати тип і принцип розподілу витрат.

  У вкладці витрати відображені всі види витрат по рослинництву, які при розподілі їх між основною і сполученої продукцією, в стовпці «витрати після розподілу» відображаються суми розподілених витрат.

  Завершальним етапом для розробки виробничої програми по рослинництву є розрахунок незавершеного виробництва, в якому аналогічно проводяться розрахунки витрат перерахованих вище.

  Результати виробничої програми можна побачити при формуванні друкованих документів:

  1. заготівля і внесення добрив; (Додаток Е)

  2. виробництво і собівартість продукції; (Додаток Ж)

  3. потреба в насінні; (Додаток З)

  4. потреба в добривах; (Додаток І)

  5. баланс продукції рослинництва. (Додаток К)

  3.2.2 Розробка виробничої програми з тваринництва

  У даній програмі вказується період для розробки виробничої програми з тваринництва, прейскуранти цін на валову продукцію в порівнянних цінах, прейскурант цін на реалізацію продукції для розрахунку виручки від реалізації продукції тваринництва.

  Виробнича програма по тваринництву, як і виробнича програма по рослинництву, складається з основної і допоміжних таблиць (рисунок 3.4)

  Малюнок 3.5 - Виробнича програма по тваринництву.

  У вкладці тварини з довідника прості вибираємо групи тварин вирощуваних на даному сільськогосподарському підприємстві.

  За вкладці сполучена продукція додається сполучена продукція для основного стада - приплід.

  Далі формується документ руху худоби і птиці. В першу чергу заповнюються дані на початок року, голови і вага виходячи з чого, автоматично розраховується вага однієї голови. Також в цьому документі відображаємо переміщення тварин з однієї групи в іншу, надходження тварин і їх вибуття. Також в даному документі відбивається середньодобовий приріст виходячи з чого, розраховується валовий приріст, також розраховується середньорічне поголів'я і вага однієї голови.

  Після формування документа руху худоби і птиці автоматично розраховується потреба в кормах. Документ потреба в кормах складається з 3-х таблиць. У першій таблиці відображені групи тварин, продуктивність, середньорічне поголів'я, вихід продукції, середня вага, необхідну кількість кормових одиниць на одиницю продукції і все необхідне кількість кормових одиниць. У другій таблиці розміщуються раціони годівлі, які були сформовані в довіднику Витрата кормових одиниць на одиницю продукції для кожної групи тварин. У третій таблиці збираються всі види кормів, для яких відображається вартість, відбивається потреба кормів як в кормових одиницях, так і в натуральному вираженні. Також в таблиці можна відобразити заплановану закупівлі певного виду корму, після чого розраховуються загальні витрати за потребою кормів, які автоматично переносяться в основну таблицю.

  У вкладці зооветпрепарати розраховуються витрати на зооветпрепарати необхідні при вирощуванні продукції тваринництва.З переліку зооветпрепаратов вибираються ті, які будуть використовуватися при лікуванні конкретної групи тварин, встановивши при цьому норми використання даного препарати. Після чого автоматично розраховується необхідну кількість і її вартість, тобто витрати на зооветпрепарати. Витрати на зооветпрепарати автоматично відбиваються в основній таблиці виробничої програми з тваринництва.

  Крім прямих витрат потрібно розподілити непрямі витрати. Непрямі витрати розподіляються аналогічно розподілу непрямих витрат у виробничій програмі по рослинництву.

  Далі при додаванні побічної продукції додаємо в основну таблицю побічну продукція, в тваринництві - це гній.

  Для того, щоб розрахувати собівартість живої маси, у вкладці собівартість живої маси заповнюємо такі дані як вартість живої маси на початок року, вартість живої маси дорослої худоби на відгодівлі та вартість купленої худоби. Після чого автоматично розраховується собівартість 1 тонни живої маси тварини.

  Для розподілу витрат між основною, пов'язаною і побічною продукцією існує вкладка розподіл витрат, після натискання якої всі зібрані витрати розподіляться між основною, пов'язаною і побічною продукцією.

  За вкладці реалізація продукції можна побачити фінансовий результат, тобто обсяги реалізації, виручка від реалізації продукції, податки, собівартість.

  Результати сформованої програми по тваринництву можна побачити при формуванні друкованих документів:

  1) продуктивність тварин і птиці; (Додаток Л)

  2) виробництво продукції тваринництва; (Додаток Л)

  3) собівартість продукції тваринництва; (Додаток М)

  4) собівартість живої маси тваринництва; (Додаток Н)

  5) виробництво та розподіл продукції тваринництва; (Додаток О)

  6) розрахунок потреби худоби і птиці в кормах; (Додаток П)

  7) забезпеченість худоби і птиці в кормах; (Додаток П)

  8) рух тварин і птиці. (Додаток Р)

  3.2.3 Формування документів загального розділу

  Формування документа «Землекористування». В даному документі відбивається найменування земель і заходів, для яких необхідно проставити площі. Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «Землекористування».

  Малюнок 3.6 - Документ «Землекористування»

  Формування документа «Склад і амортизація основних засобів».

  Даний документ складається з 2-х частин. У першій частині вказується група основних засобів, вартість основних засобів на початок року, вартість планованого вибуття основних засобів, вартість планованого надходження основних засобів, виходячи з чого розраховується середньорічна вартість, вказуємо норму амортизації і отримуємо суму амортизаційних відрахувань, також тут вказуємо планові витрати на ремонт . У другій частині відображаються заходи, які плануємо проводити, необхідну кількість інвестицій, і розподіл інвестицій за джерелами, тобто за рахунок яких коштів ми будемо проводити дані заходи.

  Результати сформованої програми можна побачити при формуванні друкованих форм:

  - склад і амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

  - інвестиції в основний капітал і джерела фінансування.

  Малюнок 3.7 - Документ «Склад і амортизація основних засобів»

  Формування документа «План з праці».

  Даний документ складається з 2-х таблиць. У першій таблиці вибираються найменування спеціальностей, відбивається їх середньооблікова чисельність за рік, а також по квартально, фонд заробітної плати за рік, а так само поквартально з наростаючим періодом, також відбивається якщо планується навчання і підвищення кваліфікації. У другій таблиці розписуються групи спеціальностей за професіями або спеціальностями.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «План з праці». (Додаток Т)

  Малюнок 3.8 - Документ «План з праці»

  Формування документа «Споживання енергетичних ресурсів».

  В даному документі вказуємо період, прейскурант цін на паливо і номера виробничих програм по тваринництву і рослинництву. Складається з 3-х таблиць. У першій таблиці відображаються виробничої програми з тваринництва та рослинництва, тобто відображаються всі витрати паливно-енергетичних ресурсів. У другій таблиці відображаються паливно-енергетичні ресурси більш широко в вартісному вираженні, з автоматичним перекладом їх в натуральне вираження. У третій таблиці відображені всі види паливно-енергетичних ресурсів за всіма виробничими програмами.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «Обсяг і структура споживання окремих видів паливно-енергетичних ресурсів». (Додаток У)

  Малюнок 3.9 - Документ «Споживання енергетичних ресурсів»

  Документ погашення кредитів.

  В даному документі відображаємо період і види кредитів. Далі заповнюємо заборгованість на початок періоду, скільки отримано кредитів, погашення заборгованості, погашення відсотків по кредиту. Автоматично розраховується заборгованість на кінець періоду.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «Зведений розрахунок погашення боргових зобов'язань».

  Малюнок 3.10 - Документ погашення кредитів

  Формування документа зведений кошторис витрат, який формується автоматично.

  В даному документі необхідно відобразити період плану, виробничі програми з рослинництва, тваринництва та номери раніше сформованих документів із загального розділу. Далі оновлюємо дані і з сформованих документів перенесуться необхідні відомості за статтями витрат.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «Зведений кошторис витрат».

  Малюнок 3.11 - Документ «Зведений кошторис витрат».

  Формування документа «Податки та прибуток».

  В даному документі вибираємо період і виробничі програми з рослинництва і тваринництва. Натиснути виручка і собівартість по програмам після чого в даному документі відбитися повна виручка з кожної виробничої програми і з собівартість. Зі списку податків вибираємо податки сплачуються в даному підприємстві, після чого автоматично проводиться розрахунок податків. В даному документі також відображаються інші доходи і витрати підприємства, які також розраховуються автоматично.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованих форм:

  1) розрахунок прибутку;

  2) податки, збори та обов'язкові платежі. (Додаток Ф)

  малюнок 3.12 - Податки і прибуток

  Формування документа «Розрахунок потоку грошових коштів».

  Даний документ формується автоматично при заповненні в шапці документа періоду і складу амортизаційних відрахувань основних засобів.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «Розрахунок потоку грошових коштів». (Додаток Х)

  Малюнок 3.13 - Документ «Потік грошових коштів»

  Формування документа «Проектно-балансова відомість».

  В даному документі вказує період, виробничі програми по тваринництву, рослинництву і такі документи, як склад і амортизація основних засобів, податки і прибуток, погашення кредитів, потік грошових коштів. При оновленні даних необхідні дані з перерахованих вище програм і документів, перенесуться в даний документ.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «Проектно-балансова відомість організації». (Додаток Ц)

  Малюнок 3.14 - Документ «Проектно-балансова відомість організації».

  Формування документа «Основні техніко-економічні показники».

  В даному документі відображаємо все сформовані вище виробничі програми і документи. Після поновлення даних всі необхідні дані автоматично перенесуться в даний документ.

  Результати сформованого документа можна побачити при формуванні друкованої форми «Основні показники розвитку комерційної організації». (Додаток Ч)

  Малюнок 3.15 - Основні техніко-економічні показники.

  Вихідні дані для складання бізнес-плану унітарного підприємства «Андріївка» взяті з переліку документів:

  1) Статистичні звітності по рослинництву і тваринництву;

  2) Бухгалтерський баланс підприємства.

  3) Резерви підвищення виробничої діяльності підприємства.

  Основним завданням планованого року є забезпечення тваринництва зерном власного виробництва, збільшення виробництва молока і м'яса. Ведення рентабельного виробництва отримання прибутку майже по всім виробництвам.

  На підприємстві не вистачає виробничих потужностей для вирощування молодняка ВРХ. У поточному році і в подальшому планується будівництво приміщення для утримання молодняку ​​ВРХ. Для поліпшення утримання свиноматок з поросятами планується провести ремонт виробничих приміщень.

  Збільшення виробництво зерна буде досягнуто за рахунок внесення мінеральних добрив, застосування засобів захисту рослин, дотримання технологічних процесів, використання елітного насіння.

  Збільшення виробництво продукції тваринництва буде досягнуто за рахунок дотримання технології вирощування, придбання племінного молодняку.

  Таким чином, поточний бізнес-план, виконаний за допомогою програми «Нива СГП»: Бізнес-план »і вищевикладені заходи дозволяють спланувати діяльність організації з урахуванням різних факторів. Розроблений бізнес-план в даній дипломній роботі складений виходячи з умов функціонування підприємства, і є оптимальною для даної організації.

  Таким чином, поточний бізнес-план, виконаний за допомогою програми «Нива СГП»: Бізнес-план »і вищевикладені заходи дозволяють спланувати діяльність організації з урахуванням різних факторів. Розроблений бізнес-план в даній дипломній роботі складений виходячи з умов функціонування підприємства, і є оптимальною для даної організації.

  3.3 Оцінка ефективності вдосконалення бізнес-планування на підприємстві

  Освоєння і використання менеджерами, фахівцями організацій АПК програмного комплексу автоматизації розробки бізнес плану сільськогосподарської організації «Нива-СХП: БП» дозволяє їм самостійно без додаткових витрат розробляти оптимальну стратегію розвитку, виконувати корекцію всіх без винятку вхідних і вихідних параметрів процесів виробництва, реалізації продукції та оперативно , перманентно використовувати його в процесі обґрунтування та прийняття управлінських рішень. [7, с.17]

  Розрахунок зниження трудомісткості з впровадженням Програмного комплексу «НИВА: Бізнес-план» представлена ​​в таблиці:

  Таблиця 3.1 - Розрахунок днів для складання бізнес-плану за допомогою різних програм.

  Розділи Бізнес плану

  Кількість днів для розробки в MSExcel

  Кількість днів для розробки в «Нива СГП-БП»

  1

  2

  3

  заповнення довідників

  -

  5

  Розробка технологічної карти

  -

  7

  Розробка виробничої програми по рослинництву

  -

  14

  Розробка виробничої програми з тваринництва

  -

  14

  резюме

  2

  2

  Прогнозування виробничого розвитку

  3

  3

  стратегія маркетингу

  3

  3

  Прогнозування виробництва продукції (робіт, послуг)

  7

  2

  Управління якістю продукції

  7

  2

  Виробничі потужності

  5

  2

  Прогнозування матеріально-технічного забезпечення

  7

  3

  Прогнозування витрат на виробництво, зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції (робіт, послуг)

  10

  2

  трудовий потенціал

  10

  1

  Прогнозування фінансово-господарської діяльності

  14

  -

  інвестиційний план

  12

  -

  Розрахунок ефективності бізнес-плану

  14

  -

  Визначення заходів макро- та мікроуровневих характеру, що забезпечують досягнення цілей і завдань

  5

  -

  Реструктуризація кредиторської заборгованості

  -

  -

  Разом

  90

  54

  З даних таблиці видно, що з використанням MS Excel на розробку бізнес-плану необхідно 92 днів, з використанням ТП «Нива - СХП: Бізнес-план» необхідно 63 дня.Звідси випливає висновок, що трудомісткість при складанні бізнес-плану знижується в 1,5 рази.

  При розробці бізнес-плану на унітарне підприємство «Андріївка» участь приймає планово-економічна служба, що складається з 3-х працівників і програміста. При впровадженні програмного комплексу, в зв'язку зі зниженням трудомісткості, для її розробки буде досить лише 2-х працівників, тобто економіста і програміста.

  Розрахунок витрат на впровадження програмного продукту MS Excel.

  Постійних витрат при використанні MS Excel, так як програма є стандартною при використанні комп'ютера.

  Змінні витрати:

  витрати на придбання матеріалів;

  витрати на споживану електроенергію;

  витрати на оплату праці працівників;

  відрахування з податків.

  До статті «Придбання матеріалів» відносяться вартість матеріалів, покупних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних цінностей, що витрачаються безпосередньо в процесі застосування програмного продукту.

  Розрахунок статті «Матеріали» наводиться в таблиці 3.2.

  Таблиця 3.2 - Розрахунок статті «Матеріали»

  Найменування

  кількість

  Ціна за одиницю

  вартість

  Папір для принтера, пачка, руб

  2

  63 200

  126 400

  Заправка тонера для картриджа, руб

  2

  170 000

  340 000

  Разом:

  446 400

  До статті «Витрати на споживану електроенергію» відноситься вартість споживаної електроенергії комп'ютером за час роботи за програмою

  Вартість електроенергії, споживаної за рік, визначається за формулою:

  (3.1)

  де сумарна потужність ЕОМ, кВт; час роботи комп'ютера, годин; вартість 1 кВт / год. електроенергії, руб.

  Згідно з технічним паспортом ЕОМ, кВт.

  Вартість 1 кВт / год електроенергії р.

  Робочий день дорівнює восьми годинам, отже, вартість електроенергії за період роботи комп'ютера під час створення програми буде дорівнює:

  р.

  До статті «Витрати на оплату праці» відносяться:

  основна заробітна плата працівників в програмі;

  додаткова заробітна плата працівників, що входить до фонду заробітної плати.

  Розрахунок основної заробітної плати виконується від частки виконання роботи і величини місячного посадового окладу виконавця. Середня кількість робочих днів у місяці дорівнює 21.

  Твір терміну виконання на суму денної заробітної плати визначає витрати по основної зарплати для кожного працівника на весь час розробки.

  Витрати на фонд заробітної плати за час роботи з програмним продуктом приведені в таблиці 3.3.

  Таблиця 3.3 - Розрахунок заробітної плати співробітників за період складання бізнес плану

  Посада

  оклад

  Вартість 1 робочого дня

  дні

  сума

  Головний економіст, руб.

  3 600 000

  171 428

  92

  15 771 376

  Економіст, руб.

  2 900 000

  138 095

  92

  12 704 740

  Економіст, руб.

  2 900 000

  138 095

  92

  12 704 740

  Програміст, руб.

  2 100 000

  100 000

  92

  9 200 000

  Разом:

  50 380 856

  Відрахування з податків включають відрахування по єдиному соціальному податку (ЄСП), який становить 30%. Витрати за цією статтею визначаються встановленим нормативом від витрат на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих створенням бізнес-плану, наведені в табл. і обчислюються за формулою:

  (3.2)

  де витрати по ЄСП, р .;

  фонд заробітної плати, р .;

  податкові відрахування,%.

  Таблиця 3.4 - Відрахування по ЕСН.

  виконавець

  Фонд заробітної платні

  Загальна сума ЄСП

  Головний економіст, руб

  15 771 376

  4 731 413

  Економіст, руб.

  12 704 740

  3 811 422

  Економіст, руб.

  12 704 740

  3 811 422

  Програміст, руб

  9 200 000

  2 760 000

  Разом:

  50 380 856

  15 114 257

  Список змінних витрат і їх зміст наведено в таблиці 3.5.

  Таблиця 3.5 - Змінні витрати

  Вид змінних витрат

  величина

  Питома вага, %

  Витрати на придбання матеріалів, руб

  446 400

  2

  Витрати на споживану електроенергію, руб

  786240

  3

  Витрати на оплату праці розробників, руб

  50 380 856

  75

  Відрахування по податках, руб

  15 114 257

  20

  Разом:

  66 727 753

  100

  Розрахуємо загальні витрати. На статтю «Загальні витрати» відносяться всі витрати, які були зроблені при створенні програмного продукту.

  Повна собівартість розробки визначається підсумовуванням постійних і змінних витрат і обчислюється за формулою:

  (3.3)

  де собівартість програмного проекту; постійні витрати; змінні витрати.

  Структура повних витрат наведена в таблиці, з якої видно, що при створенні програмного продукту найбільшу питому вагу займають змінні витрати.

  Таблиця 3.6 - Структура повних витрат

  вид витрат

  величина

  Питома вага, %

  Постійні, руб

  0

  0

  Змінні, руб

  66 727 753

  100

  Разом

  66 727 753

  100

  Таким чином, собівартість створюваного програмного продукту дорівнює р.

  Проведемо розрахунки по впровадженню програми «Нива СГП: Бізнес-план»

  постійні витрати

  Загальна вартість програмного забезпечення, яке буде використовуватися для розробки програмного продукту, становить 9,5 млн. Руб. Витрати по впровадженню програмного продукту становить 8 млн. Руб. Витрати на поточний і профілактичне обслуговування програми становить 3,2 млн руб. Разовий виїзд фахівця (передбачається 4 виїзди на рік) складе 2,8 млн. Руб. Проведення навчальних семінарів в консультаційно-практичному центрі УП "ГІОЦ Мінсільгосппроду" (припускаємо навчання в 1 тиждень) - 900 000 руб.

  Таким чином витрати з придбання програмного продукту складуть 24,4 млн. Руб.

  Змінні витрати:

  витрати на придбання матеріалів;

  витрати на споживану електроенергію;

  витрати на оплату праці працівників;

  відрахування з податків.

  До статті «Придбання матеріалів» відносяться вартість матеріалів, покупних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних цінностей, що витрачаються безпосередньо в процесі застосування програмного продукту.

  Розрахунок статті «Матеріали» наводиться в таблиці 3.7

  Таблиця 3.7 - Розрахунок статті «Матеріали»

  Найменування

  кількість

  Ціна за одиницю

  вартість

  1

  2

  3

  4

  Папір для принтера, пачка, руб

  2

  63 200

  126 400

  Заправка тонера для картриджа, руб

  2

  170 000

  340 000

  Разом:

  446 400

  До статті «Витрати на споживану електроенергію» відноситься вартість споживаної електроенергії комп'ютером за час роботи за програмою

  Вартість електроенергії, споживаної за рік, визначається за формулою:

  (3.4)

  де сумарна потужність ЕОМ, кВт; час роботи комп'ютера, годин; вартість 1 кВт / год. електроенергії, руб.

  Згідно з технічним паспортом ЕОМ, кВт.

  Вартість 1 кВт / год електроенергії р.

  Робочий день дорівнює восьми годинам, отже, вартість електроенергії за період роботи комп'ютера під час створення програми буде дорівнює:

  р.

  До статті «Витрати на оплату праці» відносяться:

  основна заробітна плата працівників в програмі;

  додаткова заробітна плата працівників, що входить до фонду заробітної плати.

  Розрахунок основної заробітної плати виконується від частки виконання роботи і величини місячного посадового окладу виконавця. Середня кількість робочих днів у місяці дорівнює 21.

  Твір терміну виконання на суму денної заробітної плати визначає витрати по основної зарплати для кожного працівника на весь час розробки.

  Витрати на фонд заробітної плати за час роботи з програмним продуктом приведені в таблиці 3.8.

  Таблиця 3.8 - Розрахунок заробітної плати співробітників за період складання бізнес плану

  Посада

  оклад

  Вартість 1 робочого дня

  дні

  сума

  Головний економіст, руб.

  3 600 000

  171 428

  63

  10 799 964

  Програміст, руб.

  2 100 000

  100 000

  63

  6 300 000

  Разом:

  17 099 964

  Відрахування з податків включають відрахування по єдиному соціальному податку (ЄСП), який становить 30%. Витрати за цією статтею визначаються встановленим нормативом від витрат на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих створенням бізнес-плану, наведені в табл. і обчислюються за формулою:

  (3.5)

  де витрати по ЄСП, р .; фонд заробітної плати, р .; податкові відрахування,%.

  Таблиця 3.9 - Відрахування по ЕСН.

  виконавець

  Фонд заробітної платні

  Загальна сума ЄСП

  Керівник, руб

  10 799 964

  3 239 989

  Програміст, руб

  6 300 000

  1 890 000

  Разом:

  17 099 964

  5 129 989

  Список змінних витрат і їх зміст наведено в таблиці 3.10.

  Таблиця 3.10 - Змінні витрати

  Вид змінних витрат

  величина

  Питома вага, %

  Витрати на придбання матеріалів, руб.

  446 400

  2

  Витрати на споживану електроенергію, руб.

  786240

  3

  Витрати на оплату праці розробників, руб.

  17 099 964

  73

  Відрахування по податках, руб.

  5 129 989

  22

  Разом:

  23 462 593

  100

  Розрахуємо загальні витрати. На статтю «Загальні витрати» відносяться всі витрати, які були зроблені при створенні програмного продукту.

  Повна собівартість розробки визначається підсумовуванням постійних і змінних витрат і обчислюється за формулою:

  (3.6)

  де собівартість програмного проекту; постійні витрати; змінні витрати.

  Структура повних витрат наведена в таблиці, з якої видно, що при створенні програмного продукту найбільшу питому вагу займають змінні витрати.

  Таблиця 3.11 - Структура повних витрат

  вид витрат

  величина

  Питома вага, %

  Постійні, руб.

  22 400 000

  49

  Змінні, руб.

  23 462 593

  51

  Разом

  45 862 593

  100

  Таким чином, собівартість створюваного програмного продукту дорівнює

  Тепер розрахуємо економічну ефективність при використанні програмного продукту «Нива СГП: Бізнес-план» по формулі:

  , (3.7)

  де Еф - економічна ефективність, руб / рік; 3б - витрати за базовим варіантом (руб. / Рік); 3Е - витрати при використанні програмного забезпечення (руб. / Рік).

  Термін окупності програмного продукту розраховується за формулою:

  , (3.8)

  Де - термін окупності, років; 3Е - витрати при використанні програмного забезпечення (руб. / Рік); Еф - економічна ефективність, руб / рік.

  Таким чином термін окупності програмного продукту «Нива СГП: Бізнес-план» складе:

  Таким чином, автоматизація бізнес-планування в сільськогосподарських організаціях є дуже важливим моментом, що дозволяє не тільки спланувати всі витрати і доходи майбутнього періоду, але і відобразити загальну картину ефективності роботи підприємства. Що дає хорошу основу для його розвитку в подальшому.

  Програмний комплекс «НИВА: Бізнес-план» на сьогоднішній день є єдиним в Республіці Білорусь тиражованим галузевим рішенням по автоматизації розробки Бізнес-плану сільськогосподарських організацій.

  При проведенні аналізу розрахунку трудомісткості при впровадження програми випливає висновок, що для унітарного підприємства «Андріївка» буде оптимальним рішенням його придбання.

  ВИСНОВОК

  В результаті проведеної роботи:

  1. проведено аналіз літератури з теми дослідження;

  2. розглянуті сутність, цілі, функції, завдання планування;

  3. розглянуті принципи бізнес-планування на підприємствах Республіки Білорусь на підставі постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 8 серпня 2005 р N 873 "Про прогнозах, бізнес-плани розвитку і бізнес-плани інвестиційних проектів комерційних організацій, що перебувають у віданні або входять до складу республіканських органів державного управління, інших державних організацій, підпорядкованих Уряду Республіки Білорусь, облвиконкомів і Мінського міськвиконкому ";

  4. розглянута структура і опис кожного розділу бізнес-плану;

  5. розглянуто сутність автоматизації процесу планування на підприємстві, перераховані програмні продукти, що існують на ринку програм для складання бізнес-планів;

  6. проаналізована система планування виробничого процесу унітарного підприємства «Андріївка»;

  7. внесені пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві;

  8. проведена оцінка ефективності планування на даному підприємстві.

  Аналіз основних техніко-економічних показників ЧСУП «Андріївка» показав, що виробничо-господарська діяльність підприємства була більш ефективною в 2014 році по відношенню до 2013 року, ніж в 2015 по відношенню до 2014 року. Про це свідчать наступні результати аналізу. У 2014 році відзначається:

  1. збільшення обсягу виробництва продукції;

  2. зростання продуктивності праці;

  3. зниження витрат на карбованець виробленої продукції;

  4. зростання фондовіддачі основних засобів;

  5. зростання матеріаловіддачі;

  6. зростання прибутку від реалізації за рахунок більш швидкого зростання виручки від реалізації над собівартістю реалізованої продукції.

  У 2015 році спостерігається:

  1. збільшення обсягу виробництва продукції;

  2. зростання продуктивності праці;

  3. зростання фондовіддачі основних засобів.

  Інші показники по відношенню до 2014 року знизилися.

  Аналіз фінансового стану показав, що підприємство є неплатоспроможним, фінансово нестійким, у підприємства відсутні кошти для покриття найбільш термінових зобов'язань.

  Аналіз ефективності використання оборотних коштів показав, що в 2014 році по відношенню до 2013 року оборотні кошти використовувалися підприємством більш ефективно, ніж у 2015 році по відношенню до 2014 року. Скорочення тривалості обороту оборотних коштів в 2014 році дозволило вивільнити 17268,5 млн. Руб., В 2015 році через зростання тривалості обороту було вовлечено7735,4 млн. Руб.

  Позитивним моментом в діяльності підприємства є підвищення ефективності використання основних засобів, про що свідчить стійке зростання фондовіддачі.

  Аналіз взаємозв'язку продуктивності праці середньої заробітної плати показав, що в 2014 роках внаслідок відстає зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої заробітної плати отримано відносний перевитрата ФЗП в розмірі 2591,2 млн. Руб. У 2015 році за рахунок ефективного використання коштів на оплату праці сума економії фонду заробітної плата склала 1623,2 млн. Руб.

  Аналіз теоретичних і практичних аспектів питання планування діяльності організації на прикладі унітарне підприємство «Андріївка» дозволив зробити наступні теоретичні висновки за результатами роботи:

  1. Сутність планування полягає в обгрунтуванні цілей і способів їх досягнення на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також визначення ефективних методів і способів, ресурсів всіх видів, необхідних для виконання цих завдань та встановлення їх взаємодії.

  2. Процес планування полягає в розробці послідовності дій, в організації дій по виконанню планів і контролі за кінцевими результатами. Чим краще відпрацьовані і тісніше взаємопов'язані ці найважливіші функції, що визначають в сукупності істота предмета управління, тим результативніше управління.

  3. Сам процес планування в організації складається послідовних етапів, на кожному з яких виконуються певні цілі і завдання. Найважливішою складовою планування розвитку будь-якої компанії є формулювання місії. Компанія, як правило, починає свою діяльність з визначення чіткої місії, яка встановлюється вищим керівництвом. Місія визначає основну мету фірми.

  4.Унітарне підприємство «Андріївка» складання бізнес-плану проводить в програмі MS Excel, що в даний час досягнення інновацій є несучасним і неефективним. Запропоновано впровадити програмний продукт для складання бізнес плану.

  Завдяки проведеним дослідженням були зроблені певні висновки, які допомогли сформулювати рекомендації щодо вдосконалення планування підприємства на основі вибору і розробки стратегії діяльності підприємства.

  Для того щоб Унітарна підприємство «Андріївка» домоглася найкращих результатів, необхідно впровадити програмний продукт «Нива СГП: Бізнес-план».

  З використанням MS Excel на розробку бізнес-плану необхідно 92 днів, з використанням ТП «Нива - СХП: Бізнес-план» необхідно 63 дня. Звідси випливає висновок, що трудомісткість при складанні бізнес-плану знижується в 1,5 рази.

  При розробці бізнес-плану на унітарне підприємство «Андріївка» участь приймає планово-економічна служба, що складається з 3-х працівників і програміста. При впровадженні програмного комплексу, в зв'язку зі зниженням трудомісткості, для її розробки буде досить лише 2-х працівників, тобто економіста і програміста.

  Таким чином, мета роботи, яка полягає в проведенні всебічного аналізу процесу планування діяльності організації та розробці рекомендацій щодо вдосконалення системи планування на прикладі унітарного підприємства «Андріївка» завдання виконані.

  Список використаних джерел

  1.Астраханцев, С. Е. Менеджмент: метод. вказівки до курсової роботи з одноїм. дисципліни для студентовспеціалізаціі 1-25 01 07 15 «Економіка і управління на підприємстві агропромислового комплексу» ден. і заоч. форм навчання / С. Є. Астраханцев, І. Н. Рідецкая. - Гомель: ГГТУ ім. П. О. Сухого, 2011. - 40 с.

  2. Бізнес-планування // Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - 2014. - Режим доступу: http://mshp.minsk.by/documents/bplanning/. Дата доступу: 25.07.2014.

  3. Борисевич, В.І. Прогнозування і планування економіки: Учеб. посібник / Г.А. Кандаурова, В.І. Борисевич, - Мн.: ІП "Екоперспектіва", 2000. - 432с.

  4. Горемикін, В.А. Бізнес-план: методика розробки 25 реальних зразків бізнес-плану. / А.Ю. Богомолов, В.А. Горемикін. - М .: "Ось - 89", 2005. - 576 с.

  5. Дербеньова, Г.Ф. Планування на підприємстві АПК: Практикум з бізнес планування: навч. сел. / Г.Ф. Дербеньова. - М: ІЮФ «ЕКМОС», 2002. - 96 с.

  6. Єрмакова, Н.Ю. Бізнес-план в сільськогосподарських оганізація: Методичні вказівки. / Н.В. Баннікова, Н.Ю. Єрмакова, Т.Н.Костюченко. - Ставрополь: Видавництво СтГАУ «АГРУС», 2008.- 82 с.

  7. Жудро, М.К. Бізнес-план розвитку організації: методичні рекомендації з освоєння автоматизованого складання бізнес-планів річного розвитку сільськогосподарської організації із застосуванням типового програмного комплексу «НИВА-СХП: Бізнес-план» / М.К. Жудро і [ін.] .: Мінсільгосппрод Респ. Білорусь. - Мінськ: ГІОЦ Мінсільгосппроду, 2013. - 176 с

  8. Жудро, М.К. Економіка організацій АПК: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. М.К. Жудро. - Мн .: ІОЦ Мінфіну, 2010. - 616 с.

  9. Личко, К.П. Прогнозування і планування АПК: Підручник. / К.П. Личко. - М .: Гардарики, 1999 р. - 264 с.

  10. Назаренко, А.Б. Програмний комплекс автоматизації розробки бізнес-плану сільськогосподарської організації «НИВА: Бізнес-план» /А.Б. Назаренко // УП «Державний інформаційно обчислювальний центр Мінсільгосппроду» [Електронний ресурс]. - 2011. - Режим доступу: http://givc.by/niva_bp_all. Дата доступу: 08.09.2014.

  11. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 08.08.2005 N 873 "Про прогнозах, бізнес-плани розвитку і бізнес-плани інвестиційних проектів комерційних організацій" // Новини Білорусі [Електронний ресурс] .- 2010. - Режим доступу: http: // www.newsby.org/documents/sovetm/pos03/sovmin03282.htm. Дата доступу: 12.08.2014.

  12.Программний комплекс автоматизації розробки бізнес плану розвитку сільськогосподарської організації «Нива-БП» .Учебний відеокурс по Ниві-БП .// Документація. ГІОЦ Мінсільгосппроду [Електронний ресурс]. - 2014. - Режим доступу: http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php. Дата доступу: 22.09.2014.

  13. Сабетова, Л.А. Економіка сільського господарства І.А.. Мінаков, Л.А. Сабетова, Н.І. Куликов та ін .; Під ред. І.А. Мінакова. - М .: Колос, 2000. - 328с.

  14. Сергєєв, А.А. Економічні основи бізнес-планування: Учеб. Посібник для вузів. / А.А. Сергєєв. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 462 с.

  15. Тернових, К.С. Бізнес-планування на підприємстві АПК. Практикум. / А.В. Шалаєв, К.С. Тернових, Н.А. Звягін. - М: Колос, 2008. - 205 с.

  16. Яшева, Г.А.Бізнес-планування: Скорочений конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / Г.А.

  Яшева. - Вітебськ: Міністерство освіти Республіки Білорусь, УО «ВДТУ», 2012. - 84 с.