• Кафедра фінансового менеджменту
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА


 • Дата конвертації11.06.2018
  Розмір11.91 Kb.
  Типквитки

  Скачати 11.91 Kb.

  Види витрат для цілей ціноутворення 2

  Федеральне агентство з освіти

  ГОУ ВПО

  ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Кафедра фінансового менеджменту

  Факультет Менеджменту та Маркетингу Спеціальність Маркетинг

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з дисципліни Ціноутворення

  Тема: Види витрат для цілей ціноутворення

  Студент: Аббясова Аліна Мавлетовна

  Курс 3-ий № групи 311

  Особиста справа № 08 МАД 47001

  Викладачі: ь Зенгер Ольга Пилипівна

  Москва - 2009

  тести:

  1. Ціна товару в ринковій економіці визначається:

  1) сумою грошових коштів, витрачених на його покупку

  2) вартістю товару

  3) корисністю товару

  4) попитом і пропозицією товару на ринку +

  2. При випуску на ринок нових товарів підприємство може використовувати цінову стратегію:

  1) «проникнення на ринок» (ціна проникнення) +

  2) «зняття вершків» +

  3) «слідування за лідером»

  3. Ціна попиту - це ...

  1) мінімальна ціна, яку покупці згодні заплатити за даний товар

  2) максимальна ціна, яку покупці готові заплатити за даний товар +

  3) ціна, за якою здійснюється операція

  4) правильної відповіді немає

  4. Під монополістичноїконкуренцією розуміють таку структуру ринку, при якій:

  1) група взаємодоповнюючих товарів виробляється великим числом незалежних один від одного виробників

  2) усі товари виробляються в умовах конкуренції

  3) група взаємозамінних товарів виробляється великим числом незалежних один від одного виробників +

  5. Суть методу визначення ціни на основі скорочених витрат полягає в:

  1) калькулювання тільки за прямими витратами, непрямі витрати списуються на фінансові результати +

  2) калькулювання на основі взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва і прибутку

  3) визначенні нормативних витрат за всіма елементами витрат

  6. Максимально низька ціна характерна для етапу життєвого циклу товару:

  1) виведення на ринок

  2) зростання

  3) зрілості

  4) занепаду +

  7. Адміністративне втручання держави у встановлення певних правил ціноутворення є:

  1) непрямим регулюванням

  2) прямим регулюванням цін +

  3) ринковим саморегулюванням

  4) правильної відповіді немає

  8. Ціна товару на стан платоспроможного попиту і обсяги заощаджень населення ...
  1) впливає +

  2) не впливає

  9. З інфляційним процесом не пов'язані такі риси зростання цін:

  1) ціни підвищуються практично на всі товари +

  2) ціни ростуть тривалий час

  3) ціни ростуть в зв'язку з підвищенням якості товарів +

  4) збільшення цін відбувається постійно

  10. У ринковій економіці рішення трьох фундаментальних завдань суспільства: що? як? для кого? - визначає:

  1) сукупність витрат виробництва

  2) система цін

  3) попит і пропозиція товарів на ринку +

  З Адачі:

  завдання 1

  Виходячи з наведених даних розрахуйте і внесіть в таблицю наступне:

  1. Критичний обсяг виробництва (реалізації) графічним і аналітичним способами (в натуральному і вартісному вираженні).

  2. Загальні змінні витрати.

  3. Постійні витрати на одиницю продукції.

  4. Зміни за друге півріччя.

  період

  випуск

  (реалізація продукції)

  Ціна

  за одиницю продукції, руб. / шт.

  змінні витрати

  постійні витрати

  штук

  тис. руб.

  питомі, руб. / шт.

  загальні, тис. руб.

  реальні, руб.

  загальні, тис. руб.

  I квартал

  21 000

  12600

  600

  560

  11760

  40

  840

  II квартал

  22 470

  13482

  600

  560

  12832

  39.96

  840

  (+ 7%) = 898.8

  Зміни за півріччя

  1470

  882

  -

  -

  тисяча сімдесят-два

  0.04

  58.8

  Слід розрахувати величину в дужках, що показує темп приросту (зниження) в II кварталі.

  Рішення:

  Для розрахунку критичного обсягу виробництва (реалізації) аналітичним способами в натуральному і вартісному вираженні нам потрібно скористатися формулою формулою:

  Q кр * P - Q кр * VC - FC = 0, де:

  Q кр - критичного обсягу виробництва (реалізації);

  P - ціна одиниці продукції;

  VC - питомі змінні витрати на одиницю продукції;

  FC - постійні витрати.

  За це формулою отримуємо наступне рещеніе:

  Нехай Q кр буде Х, тоді

  X * 600 X * 560 -840 000 = 0

  X * 600 X * 560 = 840 000

  40 X = 840 000

  X = 21 000, тобто при при продажу 210 000 одиниць виробів, підприємство досягне точки, в якій прибуток і витрати дорівнюють, тобто точки беззбитковості.

  Розрахуємо критичну точку в вартісному вираженні:

  21 000 * 600 = 12 600 000 ( руб.)

  Тепер розрахуємо обсяг виробництва графічним способом:

  2. Для того щоб розрахувати Загальні змінні витрати потрібно

  Загальні змінні витрати = Q кр (в натуральному вираз) * VC

  560 * 21 000 = 11 760 000 руб.

  3. Щоб розрахувати постійні витрати на одиницю виробництва потрібно Загальні витрати розділити на критичного обсягу виробництва (реалізації):

  FC на од. продукції = FC загальні / Q кр = 840 000/21 000 = 40 тис. рублів

  4. Для розрахунку змін у другому кварталі, треба знати критичний обсяг при Загальних постійних витратах, що збільшилися в другому кварталі на 7%.

  FC загальні = 840 000+ 7% = 898 800 руб.

  Далі знаходимо критичний обсяг в точці виробництва постійних витратах рівним 898 800 руб. за формулою:

  Q кр * P - Q кр * VC - FC = 0

  Нехай Q кр буде Х, тоді

  X * 600 X * 560- 898 800 = 0

  X * 600 X * 560 = 898 800

  40 X = 898 800

  X = 22 470, тобто при постійних витратах 898 800 руб., к-ть прозведнной продукції буде дорівнює 22 470 од. виробів.

  У вартісному вираженні це:

  Q кр = Q кршт * P = 13 482 000 руб

  Загальні змінні витрати = Q кр (в натуральному вираз) * VC:

  560 * 22 470 = 12 583 200 руб

  Щоб розрахувати постійні витрати на одиницю виробництва потрібно Загальні витрати розділити на критичного обсягу виробництва (реалізації):

  FC на од. продукції = FC загальні / Q кр = 898 800/22 470 = 39.96 (руб)

  Коли ми маємо всі результати проставляем їх в таблицю.

  При виробництві одиниці товару витрати на сировину і матеріали рівні 40 тис. Руб .; витрати на електроенергію для технологічних цілей - 20 тис. руб .; оплата праці виробничих робітників - 28 400 руб .; нарахування на оплату праці - 26%; сума загальновиробничих і загальногосподарських витрат становить 25% до витрат з оплати праці; комерційні витрати дорівнюють 20% виробничої собівартості; прийнятна рентабельність - 20%; ПДВ - 18%.

  Оптова надбавка - 10%, торгова надбавка - 15%.

  За якою ціною буде реалізовуватися даний вид продукції?

  Складіть структуру роздрібної ціни.

  За вказаними даними розраховуємо нарахування на оплату праці

  Оплату праці виробничих робітників множимо на 26% =

  Нарахування на оплату праці = 28.4 * 0.26 = 7.4 (тис. Руб.)

  Сума загальновиробничих і загальногосподарських витрат становить 25% =

  28.4 * 0.25 = 7.1 (тис. Руб.)

  Знаходимо виробничу собівартість, склавши:

  -Витрати на сировину і матеріали рівні 40 тис. руб .;

  - витрати на електроенергію для технологічних цілей - 20 тис. Руб .;

  -Заплатити праці виробничих робітників - 28,4 тис. руб .;

  - нарахування на оплату праці 7.4 тис. Руб .;

  -суму загальновиробничих і загальногосподарських расходов7.1 тис. руб.

  Вироб. с / с = 40+ 20+ 28.4+ 7.4+ 7.1 = 102.9

  Далі знаходимо комерційні витрати. Як написано в умові завдання

  комерційні витрати дорівнюють 20% виробничої собівартості.

  Комерц. Витрати = Произв. с / з * 20% = 102.9 * 0.2 = 20.58 (тис. руб.)

  Знаходимо повну собівартість, це сума виробничої і собівартості і комерційних витрат.

  Повна з / с = Произв.с / з * Коммерч. Витрати = 102.9 + 20.58 = 123.48 (тис. Руб.)

  Оскільки нам відома прийнятна рентабельність - 20%, розрахуємо прибуток помноживши на повну собівартість.

  Прибуток = Прийнятна рентабельність * Повна з / с =

  123.48 * 0.2 = 24.7 (тис. Руб.)

  Далі шукаємо ціну товару (від виробника):

  P ціна = Повна з / с + Прибуток = 123.48 + 24.7 = 148.2 (тис. Руб.)

  Розрахуємо ПДВ (18%) = Ціна * 0.18 = 148.2 * 0.18 = 26.7 (тис. Руб.)

  В результаті оптова ціна:

  Ціна + ПДВ = 148,2 + 26.7 = 174.9

  Оскільки Оптова надбавка - 10%, то оптова ціна оптовика =

  174.9 + 174.9 * 0.1 = 192,4 (тис. Руб.)

  Роздрібна ціна = 192,4 + 192,4 * 0.15 = 221.3 (тис. Руб.)