• «Відмінність економічного вчення М.Фридмена і Дж.М.Кейнса»
 • ЗМІСТ: Введение .................................................................................... ..3
 • Глава II.
 • Глава III.
 • Глава I.
 • 1.2. Монетаризм.
 • Глава II . Экономическое учение Дж.М.Кейнса.
 • 2.2. Кейнсианство.
 • Глава III . Отличие экономического учения М.Фридмена и Дж.М.Кейнса.
 • Сравнительный анализ монетаризма и кейнсианства.
 • Список используемой литературы


 • Дата конвертації24.06.2018
  Розмір36.18 Kb.
  Типдоповідь

  Скачати 36.18 Kb.

  Відмінність економічного вчення М.Фридмена і Дж.М.Кейнса

  Федеральне агентство з освіти

  Новгородський філія ГОУ ВПО «Санкт-Петербурзький державний УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ»

  реферат по «історії економічної думки»

  на тему:

  «Відмінність економічного вчення М.Фридмена і Дж.М.Кейнса»

  виконала:

  студентка гр. Д 08 Ф.3

  Безменко Н. А.

  перевірив:

  доцент

  Васильєв Я.А.

  Великий Новгород

  2010

  ЗМІСТ:

  Введение .................................................................................... ..3

  Глава I. Економічне вчення М.Фридмена .................................... .4

  1.1. Біографія М.Фридмена ......................................................... ... 4

  1.2. Монетаризм ........................................................................ ... 6

  а) Теорія інфляції ............................................................ ..... 13

  б) Теорія грошей .................................................................. .... 13

  в) державна політика ................................................... .14

  Глава II. Економічне вчення Дж.М.Кейнса ................................. .15

  2.1. Біографія Дж.М.Кейнса ...................................................... ... 15

  2.2. Кейнсіанство ..................................................................... ..16

  а) Методологічні позиції ................................................ ..16

  б) Принцип ефективного попиту .......................................... .... 18

  в) Основний психологічний закон ....................................... .... 20

  г) Теорія мультиплікатора ................................................... ... 20

  д) Державне регулювання .......................................... ..21

  е) Світова економіка ......................................................... ... 21

  Глава III. Відмінність економічного вчення М.Фридмена і Дж.М.Кейнса .............................................................................. .22

  Висновок .............................................................................. ... 24

  Список використаної літератури ............. .................................... ..25

  Вступ

  Існує дві практично протилежні наукові позиції методів регулювання народного господарства: монетаризм і кейнсіанство. Аж до тридцятих років XX століття серед економістів панувала думка, що за допомогою механізму вільного ціноутворення економіка автоматично прямує до рівноваги, коли сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції. Згідно з цим думку, ніяких затяжних криз з високим рівнем безробіття не може бути. Вважалося, що безробіття є, по суті, відображенням занадто високої заробітної плати. У цих умовах вільний ринок, на думку представників класичної школи, повинен змусити ціну робочої сили знижуватися до тих пір, поки на ринку праці не відновиться рівновага. Точно такий же механізм, вважали вони, діє і на всіх інших мікроринках, що гарантує загальне рівновагу економічної системи в поєднанні з повною зайнятістю. Припущення про те, що заробітна плата може швидко змінитися, щоб забезпечити повну зайнятість на ринку праці, - це відмінна риса класичної моделі регулювання національного виробництва. Подальший розвиток цих ідей знайшло своє відображення в так званій теорії монетаризму, основним ідеологом якої в повоєнні роки був американець Мілтон Фрідмен - лідер так званої чиказької економічної школи.

  Метою даної роботи є виявлення відмінностей економічних вчень М.Фридмена і Дж.М.Кейнса.

  Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел.

  Глава I. Економічне вчення М.Фридмена. 1.1. Біографія Мілтона Фрідмена. Мілтон Фрідмен (рід. В 1912 р) - американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1976 р присудженої "за дослідження в області споживання, історії і теорії грошей". Уродженець Нью-Йорка, закінчив Рутгерський (1932) і Чиказький (1934) університети. До 1935 року є асистентом-дослідником Чиказького університету, потім стає співробітником Національного комітету по земельних ресурсах, а з 1937 р - співробітником Національного бюро економічних досліджень. У 1940 р викладає в університеті Вісконсіна, в 1941-1943 рр. - співробітник Міністерства фінансів у складі групи дослідників в області податків. З 1943 до 1946 р обіймає посаду заступника директора групи статистичних досліджень військової сфери в Колумбійському університеті, де і отримав (1946) ступінь доктора. У 1946 р повертається до Чиказького університету як професор економіки, залишаючись на цій посаді й досі. А світову популярність йому принесли, перш за все, праці з монетаристської тематиці. У їх числі виданий під його редакцією збірник статей "Дослідження в галузі кількісної теорії грошей" (1956) і книга, видана в співавторстві з Анною Шварц "Історія грошової системи США, 1867-1960" (1963). Фрідменовская монетарна концепція, кажучи словами американського економіста Г. Елліса, привела до "повторного відкриття грошей" через майже повсюдно зростаючої, особливо в останній період, інфляції. Ім'я М. Фрідмена - Нобелівського лауреата в сучасній економічній теорії асоціюється, як правило, з лідером "чиказької монетарної школи" і головним опонентом кейнсіанської концепції державного регулювання економіки. Це особливо стало помітним в ті роки (1966-1984), коли йому довелося вести щотижневу колонку в журналі "Ньюсуїк", що стала як би пропагандистським рупором його монетаристської теорії. Тим часом М.Фридмен в своїй творчості багатогранний і, що дуже важливо, його наукові інтереси охоплюють і область методології економічної науки. Адже вже багато років в своїх дискусіях з даної проблеми економісти не обходяться без аналізу Фрідменовская есе "Методологія позитивної економічної науки" (1953), так само як і без есе на подібну тему, написані Л. Роббінс (1932), Р.Хайлбронером (1991 ) і М. Алле (1990), або знаменитій лекції, прочитаної П. Самуельсоном на церемонії вручення йому Нобелівської премії з економіки (1970), та ін. Однак саме з позитивістського методологічного есе М. Фрідмена можна почерпнути неординарні судження про те, що економічна теорія як сукупність соді ржательних гіпотез приймається тоді, коли може "пояснити" фактичні дані, тільки з яких випливає, чи є вона "правильної" або "помилковою" і чи буде вона "прийнята" або "відкинута"; що в свою чергу факти ніколи не можуть "довести гіпотезу", так як вони здатні встановити лише її помилковість. У той же час очевидна його солідарність з тими вченими, хто вважає неприпустимим представляти економічну теорію описує, а не пророкує, перетворюючи її в просто замасковану математику. На думку М. Фрідмена, стверджувати про різноманітність і складності економічних явищ, - означає заперечувати тимчасовий характер знання, що містить в собі сенс наукової діяльності, і тому "будь-яка теорія з необхідністю має тимчасовий характер і схильна до зміни з прогресом знання". При цьому процес виявлення чогось нового в знайомому матеріалі, укладає Нобелівський лауреат, треба обговорювати в психологічних, а не логічних категоріях і, вивчаючи автобіографії і біографії, стимулювати його за допомогою афоризмів і прикладів.

  1.2. Монетаризм.

  Монетарний - значить грошовий (money - гроші, monetary - грошовий). За визначенням Бернара Іва і Коллі Жан - Клода, монетаризм - течія економічної думки, що відводить грошам визначальну роль в коливальному русі економіки. Монетаризм - наука не тільки про гроші. У центрі уваги представників цієї школи знаходяться грошові категорії, грошово - кредитні інструменти; проте їх цікавлять не просто грошовий механізм, банківська система, грошово-кредитна політика, валютні отношенія.Монетарісти розглядають ці процеси, щоб виявити зв'язок між грошовою масою і обсягом виробництва. На їхню думку, банки - провідний інструмент регулювання, за допомогою або при безпосередній участі якого зміни на грошовому ринку трансформуються в зміни на ринку товарів і послуг. Можна сказати, що монетаризм - це наука про гроші і їх ролі в процесі відтворення. Це цілісна, "загальна" теорія, що представляє специфічний підхід до регулювання економіки за допомогою кредитно-грошових інструментів. Увага до монетаристської теорії зросла з другої половини 70-х - початку 80-х рр. У той період виявилося, що кейнсіанські методи дають збої; почався пошук нових підходів до відновлення економічної рівноваги. Якщо у Кейнса найбільш гострою проблемою, поставленої в центр аналізу, було безробіття, забезпечення зайнятості та економічного зростання, то приблизно з середини 70-х рр. ситуація змінилась. Тепер на перший план вийшла завдання регулювання інфляції. У 60-70-ті роки концепція неолібералів про створення і функціонування моделі "соціального ринкового господарства" багато в чому була співзвучна з виниклою в той період моделлю інституціоналістів про "суспільство загального благоденства", оскільки і в тій, і в іншій відкидається, думка про експлуатацію людини людиною і класовий антагонізм. Обидві моделі, крім того, грунтуються на ідеї активної соціальної функції держави щодо забезпечення всім громадянам рівних прав і рівних можливостей в отриманні соціальних послуг та підвищення їх добробуту. При цьому під зовнішнім проявом "загального благоденства" були, звичайно, на увазі не тільки зростання числа акціонерів у різних верствах суспільства, а й збільшена стабільність всіх суспільних інститутів, впевненість значної частини трудящих в завтрашньому дні і т.д. У США альтернативою кейнсіанства стала так звана "чиказька школа" неолібералізму, монетарні ідеї якої зародилися в стінах університету Чикаго ще в 20-і роки. Однак самостійне, а тим більше значення, що лідирує в неоліберальному русі американський монетаризм отримав наприкінці 50-х - початку 60-х років з появою ряду публікацій М. Фрідмена. Останній і його сподвижники кейнсианским негрошових факторів (наприклад, інвестицій) віддали перевагу саме грошові фактори. Сталося це протягом 60-х років, коли перші досить серйозні сумніви в необхідності, як виразився М. Блауг, "спрощених економічних рекомендацій політикам, типових для часів кейнсіанської революції" з'явилися у вчених-економістів після ознайомлення з виведеною в 1958 Г.А. У.Філліпсом емпіричної кривої, що характеризує зв'язок між щорічною процентною зміною заробітної плати в грошовому вираженні і рівнем (часткою) безробіття в Англії за період з 1861 по 1913 р Причому дискусії з приводу даної залежності придбали ще біль ий розмах після того, як в 1964 р П. Самуельсон включив пов'язану з цією кривою фактично нову концепцію в шосте видання свого підручника "Економікс" і назвав сам графік ім'ям його автора - "крива Філліпса". Про останню М. Блауг пише, що вона виявилася тим відкриттям, яке «убило наповал колишній кейнсіанський ідеал повної зайнятості без інфляції як мета економічної політики. Стабільність цін і безробіття виявилися несумісними, конфліктуючими цілями: зменшення безробіття досяжне тільки ціною прискореної інфляції, а зменшення інфляції зазвичай передбачає збільшення безробітних. Таким чином, колишня надія на одночасне досягнення стійких цін і повної зайнятості поступилася місцем поняттю вибору між стабільністю цін і повною зайнятістю ». Так М.Фридмен і його колеги на основі досліджень навколо "конструкції" кривої Філіпса прийшли до висновку, що ця крива далеко не стабільна, особливо з урахуванням ситуації в економіці багатьох країн світу наприкінці 60-х років, коли зростання інфляції, всупереч "логіці "цієї кривої, супроводжувався незниженням, а зростанням безробіття, і потім - на початку 70-х років - спостерігався навіть одночасний ріст і інфляції, і безробіття. М.Фридмен зробив спробу відродити значення грошей, грошової маси і грошового обігу в економічних процесах. У зв'язку з цим співвітчизник і опонент М. Фрідмена економіст Дж. Тобін, не погоджуючись з ідеєю монетаристів про те, що "гроші мають значення", не без докору заперечив на це: "Тільки гроші мають значення". Чи не залишивши дане зауваження без уваги, М. Фрідмен у роботі "Теоретичні основи фінансового аналізу" (1970) написав: «Я розглядаю вираз, що характеризує нашу позицію, -" гроші - єдине, що має значення для зміни номінального доходу і для короткострокових змін реального доходу ", - як деяке перебільшення, яке, однак, вірно характеризує спрямованість наших висновків. А твердження: "Гроші - це єдине, що має значення", я вважаю спотворенням наших висновків ». Тим часом монетарна концепція, неоліберальна за своєю суттю, була апробована республіканським урядом США при президенті Р. Ніксона в 1969-1970 рр. (Тоді М. Фрідмен був радником президента цієї країни) .Але найбільший успіх монетарні економічні погляди мали при наступному республіканському уряді США за часів так званої '' рейганоміки ", що дозволила послабити інфляцію при реальному зміцненні долара. Новизна концепції державного втручання в економіку, по Фрідмену , полягає в тому, що вона на відміну від кейнсіанської концепції обмежується жорсткою грошовою політикою. Остання тісно пов'язана з фрідменовської "природною нормою безробіття", що досягається осредством постійного і стабільного темпу зростання кількості грошей в розмірі 3-4% в рік незалежно від стану кон'юнктури (враховуючи середні темпи зростання валового національного продукту США за ряд років, за якими встановлюється максимально можливий рівень національної економіки). Концепція М. Фрідмена про "природної нормі безробіття "(ЕНБ) грунтується як на інституціональних, так і на законодавчих детерминантах (маючи на увазі під першими, наприклад, Профспілки, а під другими - можливість, наприклад, прийняття закону про мінімальний ровне заробітної плати). Вона дозволяє обгрунтовувати мінімальний рівень безробіття, при якому протягом певного періоду часу інфляція буде невозможна.По думку М. Блауга, "ЕНБ, до якої постійно повертається економіка, - це сучасна монетарна версія старої класичної доктрини строго пропорційного відносини між кількістю грошей і цінами в довгостроковій перспективі; "якір", який утримує процентну ставку в стійкому положенні ... ". Щоб представити концепцію Фрідмена, спробуємо виділити її вихідні положення, в тій чи іншій мірі розділяються його прихильниками. Перша теза - визнання стійкості ринкового господарства. Ринкова економіка, на думку монетаристів, сама в силу внутрішніх тенденцій і умов прагне до стабільності, саморегулювання. Система ринкової конкуренції забезпечує високу стабільність. Ціни виконують роль головного інструменту, що забезпечує коригування у разі порушення равновесія.Вознікновеніе відхилень, диспропорцій зазвичай є результатом зовнішнього втручання, помилок державного регулювання, а не внутрішніх причин. Ринок має можливості амортизувати, заспокоїти шокові імпульси. Постулат про стійкість ринкового господарства спрямований проти затвердження Кейнса про необхідність державного втручання, яке, мовляв, порушує природний процес. Друга теза - пріоритетність грошових факторів. Серед різних інструментів, що впливають на економіку, перевагу слід віддавати фінансовим інструментам. Саме вони (а не адміністративні, не на ціні методи, не податкова система) здатні найкращим чином забезпечити економічну стабільність як головну мету регулювання. Якщо Кейнс оцінював бюджетну політику як інструмент досить точний, швидкий і передбачуваний за результатами, то на відміну від нього Фрідмен характеризує подібним чином грошово-кредитну політику. Гроші - це особливий товар; їх основна властивість полягає в ліквідності. Маючи гроші, їх можна завжди реалізувати, придбати на них будь-який товар. Гроші реалізують особливу функцію, вони здатні виконувати регулюючу, стабілізуючу роль. Вони впливають на економіку через інституційну структуру, банківську систему, яка створює гроші і формує фінансову політику. Гроші впливають на ціни, споживчий попит, рівень витрат, обсяг і структуру виробництва. Фрідмен виходить з того, що між рухом грошей (темпами зростання грошової маси) і динамікою валового національного продукту існує досить тісний кореляційний зв'язок. Прискорення або уповільнення темпів зростання грошової маси позначається на розвитку ділової активності, циклічних коливаннях виробництва. Третя теза - регулювання має орієнтуватися не на поточні, а на довгострокові завдання. Справа в тому, що наслідки коливань грошової маси позначаються на основних економічних параметрах не відразу, а з деяким розривом у часі. Зазвичай лаг (часовий розрив) становить кілька місяців. Він неоднаковий по країнах, залежить від стану кон'юнктури, інших факторів. Аналіз лагів призводить Фрідмена до висновку про вимоги до проведеної грошової політики. Поточні корективи з метою впливу на кон'юнктуру зазвичай запізнюються. Результати виявляються протилежними ожідаемим.Прогнози на скільки-небудь тривалий період ненадійні. Обстановка і основні економічні параметри швидко змінюються. Тому грошова політика покликана орієнтуватися не на поточні ефекти і короткострокові зміни, а носити довгостроковий характер. Четвертый тезис — необходимость изучения мотивов поведения людей.«Рынок есть взаимозаинтересованность. Суть рынка в том, что люди собираются и достигают соглашения». Важны личная инициатива, условия для ее активизации. Необходимы учет и анализ действий участников экономического процесса. На основе такого анализа можно строить прогнозы, что и является задачей экономиста. Справедливость прогнозов служит проверкой правильности теоретических выводов и постулатов. Сошлемся в качестве примера на рассмотрение и оценку поведения людей при выборе альтернативных вариантов с различной степенью риска. Обращает на себя внимание то, что выбор среди различных степеней риска имеет место не только в страховании или азартных играх, где он весьма нагляден, но и «явно присутствует и является важным в гораздо более широкой сфере экономических альтернатив». Он присутствует при выборе профессии. В одних профессиях предполагаемый доход будет находиться в весьма узких пределах (работа бухгалтера), в других — доход может существенно варьироваться (профессия артиста), в третьих — перспективы крупного успеха ожидаются из-за незнания реальной ситуации. «Главные экономические решения человека, в которых важную роль играет риск, касаются использования имеющихся у него возможностей: какой профессией заняться, в какой предпринимательской деятельности участвовать, как инвестировать капитал...» Фридмен — экономист- математик, предпочитающий точность оценок и формулировок; теоретические обобщения и «математическое изящество» стремится сочетать с изучением реальных побуждений людей, с объяснением «наблюдаемого поведения». Он считает, что люди упрямы, их мотивы зависят от многих факторов, в том числе от степени информированности, ожиданий, предвидения действий правительства. Рецепты монетаристов не являются сегодня ведущими. Это связано, в частности, с тем, что главной проблемой для Запада стала в последнее время не инфляция, а занятость, темпы роста, доходы. Политиков и экономистов интересуют подходы и рецепты стратегического плана, а монетаризм не дает соответствующих рекомендаций. Монетаристские рецепты используются обычно не в «чистом» виде, а в комплексе, в сочетании с выводами и рецептами теоретиков других школ. Практика убедительно показала, что монетаризм не способен решать долговременные, стратегические задачи. «Шоковая терапия» — не радикальное лекарство. Она порождает инфляцию, падение производства, неэффективную структуру, свертывание инвестиций. Финансовая сфера отрывается от производственной. Рецепты монетарной теории не должны рассматриваться как универсальная схема. Их следует использовать с учетом реальных условий в сочетании с другими мерами экономической политики.

  а) Теория инфляции.

  М. Фридмен - лидер монетаристского направления - считает, что на динамику ВНП (валового национального продукта) нужно влиять через деньги. Дополнительное ежегодное предложение денег равно сумме среднегодового темпа ожидания инфляции и среднегодового темпа прироста ВНП или национального дохода. Автор приходит к выводу о том, что первое слагаемое должно быть равно 1%, а второе слагаемое - 3%. В итоге ежегодная инфляция равна 4% и является чисто денежным приростом.

  б) Теория денег.

  В короткие и средние периоды времени (5-7 лет) деньги не нейтральны и могут стать причиной реальных изменений в экономике. В силу краткосрочного воздействия на выпуск деньги важны для определения реального уровня занятости и дохода.

  в) Государственная политика.

  М. Фридмен считал, что бюджетная политика не имеет особого значения (достаточно рассматривать только доходную часть бюджета). Решающее значение имеют кредитно-денежная и денежная политики. Но не стоит их детально прорабатывать, так как это может вызвать дестабилизацию.

  Глава II . Экономическое учение Дж.М.Кейнса.

  2.1. Биография Дж.М.Кейнса.

  Джон Мейнард Кейнс (1883 - 1946) - английский экономист, государственный деятель. Родился в семье профессора экономики. Закончил Королевский колледж Кембриджского университета и поступил на государственную службу по делам в Индии.

  В 1909 году выходит его книга «Индексный метод». С 1913 года Дж. Кейнс - секретарь Королевского Экономического общества, а затем член Королевской комиссии по финансам и денежному обращению Индии. В 1919 году Дж. Кейнс участвует в Парижской мирной конференции, после чего выходит в свет его работа «Экономические последствия Версальского мирного договора», принесшая автору мировую известность. С 1940 года Дж. Кейнс становится советником британского казначейства, а 1942 году - членом Палаты лордов и получает титул баронета.
  В истории экономической науки имя Джона Мейнарда Кейнса стоит в ряду ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие современного им общества. Кейнс стал знаменит, и почитаем еще при жизни, а ожесточенные споры по поводу его взглядов не утихают и сегодня. Дело в том, что экономическая теория Кейнса родилась как прямой ответ на наиболее мучительные вопросы рыночной экономики ХХ века. “Потомственный” ученый-экономист – его отец был профессором экономики – он, тем не менее, никогда не ограничивал своих интересов “чистой” наукой. Его всегда тянуло к практической деятельности, которой он занимался всю свою жизнь с немалым успехом. Управляя финансами Королевского колледжа в Кембридже, он сумел так ими распорядиться, что обеспечил колледжу весьма значительный доход. Кейнс успешно вел и свои личные финансовые дела. Операции с иностранной валютой сделали его достаточно богатым человеком. Это состояние позволило ему, в частности, заниматься поддержкой классического балета. Немалую роль в этом сыграла его жена – известная русская балерина Лопухова. Довелось Кейнсу возглавлять и частные фирмы: страховую, а потом и инвестиционную компанию. Признанием его деловой и научной репутации стало назначение одним из директоров Английского банка – национального банка страны, а затем присвоение ему королевой титула лорда – пэра Англии. Эта награда была и признанием его огромных заслуг перед Великобританией, которой он, верно, служил до самой смерти, вызванной чудовищной перегрузкой из-за многочисленных правительственных, международных и научных обязанностей, которые он исполнял на пределе своих сил. И все-таки в историю Кейнс вошел не как банкир, валютный делец, правительственный чиновник или меценат балета. Его слава, прежде всего, связана с новым взглядом на роль государства в экономике.

  2.2. Кейнсианство.

  Основные моменты теории Дж.М.Кейнса: а.) Методологические позиции. Великие классики прошлого не различали микро- и макроэкономические аспекты экономики. Однако, поскольку условия процветания отдельной фирмы не тождественны эффективности экономики в целом, то макроэкономический подход не может не отличаться от микроэкономического. Поэтому дальнейшее развитие экономической науки потребовало построения двух разных уровней экономического анализа. Микроэкономический анализ был создан неоклассической экономикой, создание основ краткосрочного макроэкономического анализа выпало на долю Кейнса. Новаторство экономического учения Дж.М.Кейнса в части предмета изучения и в методологическом плане проявилось, во-первых, в предпочтении макроэкономического анализа микроэкономическому подходу, сделавшего его основоположником макроэкономики как самостоятельного раздела экономической теории, и , во-вторых, в обосновании (исходя из "психологического закона") концепции о так называемом "эффективном спросе". Под эффективным спросом Кейнс понимал потенциально возможный и стимулируемый государственный спрос. В сфере анализа таких категорий, как стоимость, капитал, прибыль, рента и др., Кейнс в основном разделял взгляды кембриджской школы, полагая, что глава школы А.Маршалл о стоимости сказал все и после него ничего нельзя прибавить к данному вопросу. Однако Кейнс считал, что в сложившихся условиях возможности микроанализа ограничены. В период резкого обострения общехозяйственного кризиса усиления потребности в государственном регулировании Кейнс стремился к теоретическому объяснению капиталистической экономики в целом. Кейнса не случайно считают одним из основоположников западного макроанализа. Особенностью его метода является акцент на макроэкономических (совокупных, агрегированных) показателях - потоках инвестиций, доходов, на накоплении и сбережении, на потреблении и производстве в масштабах всего общества. Причиной возможной нестабильности экономики он считал колебания в уровне дохода, вызванные неожиданными изменениями объема инвестиций.Последние, если они достигают опасной границы, не могут быть скорректированы только силами рыночной саморегуляции и требуют дополнительного вмешательства государства. Тем самым, Кейнс предложил новую парадигму экономического анализа, усовершенствовав не только методы, но и язык экономической теории. Возможно, что именно создание нового языка экономической теории и стало самой большой заслугой Кейнса. В кейнсианской концепции отвергалось то положение классической теории, согласно которому предложение создает собственный спрос. Дж. Кейнс утверждал, что существует обратная причинно-следственная связь: совокупный спрос создает предложение. Если совокупный спрос не достаточен, то и объем производства не будет равен потенциальному при полной занятости. При негибкости цен экономика долгое время может пребывать в состоянии депрессии с высоким уровнем безработицы. Кейнс реализует в своем учении в первую очередь практическую, можно даже сказать прагматическую функцию экономической теории. Его теория на самом деле весьма прагматична, тесно связана с истолкованием задач государственной политики и в этом смысле знаменует собой методологический поворот от социально нейтральной экономики к традициям политической экономии. Однако в отличие от своего учителя А.Маршалла Кейнс ставит главный акцент на изучение не микро - , а макроэкономических связей. В исследовании некоторых общих закономерностей капиталистической экономики как единого целого отражена также познавательная функция учения Дж.М.Кейнса. б). Принцип эффективного спроса. Введенный Кейнсом принцип эффективного спроса заключается в том, что в закрытой экономике (т.е. такой экономике, где чистый экспорт равен нулю) с наличием резервных мощностей уровень выпуска (и, следовательно, занятости) равен планируемым расходам Е, состоящим из потребительских расходов C и инвестиционных расходов I, осуществляемых соответственно домохозяйствами и фирмами. Формула для планируемых расходов в интерпретации Кейнса выглядит так: Е = AD = C + I Итак, равновесный уровень выпуска определяется равенством сбережений и планируемых инвестиций. Однако в экономике решения об осуществлении инвестиций и сбережений принимаются разными субъектами, и поэтому данное равенство может не соблюдаться. Для этого случая Кейнс вывел "психологический фактор", отражающий желание людей покупать потребительские товары при данном уровне дохода. Предельная склонность к потреблению МРС показывает, насколько изменилось потребление при определенном изменении дохода:МРС = (С/Y) Иными словами, величина МРС насколько увеличится потребление при росте дохода на одну единицу. Сбережения MPS, как и потребление, являются функцией от национального дохода, а их относительная доля определяется целым рядом факторов, например: стремление иметь запас наличных средств, склонность сберегать, укоренившиеся привычки. Основная идея «теории эффективного спроса» состояла в том, что рыночная экономика утратила способность к "автоматическому" восстановлению равновесия с высоким уровнем занятости. Из-за процессов концентрации и монополизации экономики в ХХ в. цены перестали быть свободными и не могут выступить гарантом восстановления нарушенного в ходе кризиса равновесия. Кейнс убежден, что эту проблему может решить только государство. Оно обязано предложить и осуществить меры по активизации и стимулированию совокупного спроса (т.е. общей покупательной способности). Это должно положительно воздействовать на расширение производства и предложение товаров, а, следовательно, способствовать уменьшению безработицы. в) Основной психологический закон. Большое внимание Кейнс уделяет также психологическому аспекту, сформулировав "основной психологический закон". Его суть в следующем: "Психология общества такова, что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой же мере, в какой растет доход". Значит, по Кейнсу, психологическая склонность человека сберегать определенную часть дохода сдерживает увеличение дохода из-за сокращения объема капиталовложений. Что касается предельной склонности человека к потреблению, то она, по мнению автора "Общей теории", постоянна, а значит, может обуславливать устойчивое соотношение между увеличением инвестиций и уровнем дохода. По этой теоретико-методологической позиции для выявления причин неполной занятости и неполной реализации, неравновесности экономики, а также для обоснования методов ее внешнего (государственного) регулирования "психология общества" имеет не меньшее значение, чем "законы экономики".


  г) Теория мультипликатора.

  Дж. Кейнс выдвинул новую категорию - «мультипликатор инвестиций». Механизм «мультипликатора инвестиций» следующий. Инвестиции в любой отрасли вызывают расширение производства и занятости в этой отрасли. В результате появляется дополнительное расширение спроса на предметы потребления, что вызывает расширение их производства в соответствующих отраслях. Последние предъявят дополнительный спрос на средства производства и т. д. Таким образом, благодаря инвестированию происходит увеличение совокупного спроса, занятости и дохода.

  д) Государственное регулирование.


  Государство должно воздействовать на экономику, если объем совокупного спроса недостаточен. В качестве инструментов государственного регулирования Дж. Кейнс выделил кредитно-денежную и бюджетную политики. Кредитно-денежная политика воздействует на увеличение спроса через понижение процентной ставки, облегчая при этом процесс инвестирования. Воздействие бюджетной политики очевидно.

  е) Мировая экономика.

  1. создание между государствами клирингового союза, который, по словам Кейнса, «должен обеспечить, чтобы деньги, полученные от продажи товаров одной страны, могли быть направлены на закупку товаров в любой другой стране».

  2. создание международной квазивалюты - открытие счетов всем центральным банкам стран-союзниц для покрытия своего внешнего дефицита; величина квазивалюты зависит от размера квоты страны во внешней торговле.

  Глава III . Отличие экономического учения М.Фридмена и Дж.М.Кейнса.

  Внимание к монетаристской теории возросло со второй половины 70-х — начала 80-х гг. В тот период обнаружилось, что кейнсианские методы дают сбои; начался поиск новых подходов к восстановлению экономического равновесия. Если у Кейнса наиболее острой проблемой, поставленной в центр анализа, была безработица, обеспечение занятости и экономического роста, то примерно с середины 70-х гг. ситуация изменилась. Теперь на первый план выдвинулась задача регулирования инфляции. Основное расхождение во взглядах М.Фридмена и Дж.М.Кейнса состоит в государственном регулировании экономики. Именно поэтому у двух ученых различные оценки кризиса 1929-1933 гг. и соответственно путей выхода из депрессии. Основной мыслью работ Кейнса является полное государственное регулирование экономики и соответственно для выхода из депрессии необходимо увеличение государственных расходов в различных формах: рост государственного сектора в экономике, организация общественных работ, предоставление льгот и субсидий частным предприятиям, государственные закупки у частного сектора. В отличие от своего предшественника М. Фридмен считает экономику саморегулируемой системой и требует ограничить вмешательства государства только денежной областью. Деньги, по мнению Фридмена, могут быть стихийным регулятором экономических процессов. Сравнительный анализ монетаризма и кейнсианства.
  Кейнсианство Монетаризм
  1. Отношение к безработице Главное зло для экономики, так как чревата социальными потрясениями. Не одно правительство не может быть умнее рынка, не нужно увлекаться социальными программами.
  2. Отношение к инфляции. Меньшее зло, чем безработица, так как ее можно контролировать и удерживать в разумных пределах. Главное бедствие для экономики любой страны.
  3. Роль бюджетного дефицита. Возникает при сильном росте государственных расходов. Для урегулирования бюджетного дефицита не нужно постоянное вмешательство в экономику, рынок – саморегулируемая система.
  4. Темпы роста денежной массы. Необходим рост денежной массы для покрытия бюджетного дефицита лишь при его возникновении. Темпы роста постоянны и стабильны, независимо от состояния конъюнктуры и составляют 3-4 % в год.

  Висновок.

  Влияние кейнсианских идей на экономическую мысль и кономическую практику трудно переоценить. В теоретическом аспекте идеи Дж.М.Кейнса способствовали появлению нового раздела экономической теории - макроэкономики. Введенный им инструментарий лег в основу макроэкономического анализа и, постоянно совершенствуясь, успешно служит целям этого анализа. За прошедший период в сфере макроанализа выдвинуто немало новых теорий, в том числе и критикующих воззрения Кейнса. Немало, впрочем, и тех, которые лежат в русле кейнсианских идей.Если Кейнс оценивал бюджетную политику как инструмент достаточно точный, быстрый и предсказуемый по результатам, то в отличие от него Фридмен характеризует подобным образом денежно-кредитную политику.

  М. Фридмен считал, что бюджетная политика не имеет особого значения (достаточно рассматривать только доходную часть бюджета). Решающее значение имеют кредитно-денежная и денежная политики. Но не стоит их детально прорабатывать, так как это может вызвать дестабилизацию.

  Однако важно подчеркнуть, что вне зависимости от изменениятеоретических представлений или политических ситуаций на протяжении всего послевоенного периода шел поиск путей, при которых макроэкономическая роль государства обеспечивала бы условия нормального функционирования рынка как основы рационального хозяйствования. Очевидно, что России предстоит найти свои формы наиболее оптимального сочетания государственного взаимодействия на экономику с интересами бизнеса и трудящихся в рамках свободной рыночной экономики.

  Список используемой литературы:

  1. Избранные произведения., Дж. М. Кейнс. / пер. с англ./ М., 1993 г.

  2. История экономических учений, том 2 , изд. МГУ.

  3. Костюк В.Н. «История экономических учений». М.: Центр. 2001 р

  4. Курс экономической теории./ под ред. М.Н.Чепурина . 2000г.

  5. Ядгаров Я.С. История экономичеких учений.-М.: Экономика,2004.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Відмінність економічного вчення М.Фридмена і Дж.М.Кейнса

  Скачати 36.18 Kb.