• 1.2 Конкурентоспроможність продукції
 • 1.3 Способи Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
 • 2. Розробка комерційної Ідеї та оцінка ее на предмет возможности реализации
 • 4. Розрахунок статутного фонду та кількості акцій для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 • 5. Розрахунок спожи в стартовому Капіталі підприємства
 • 6. Розрахунок величини основних відів податків
 • Додаток А
 • 2 МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
 • З УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ
 • 5 ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
 • 6 ЗОВШШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 7 Утворення І Використання КОШТІВ ТОВАРИСТВА
 • 9 трудові відносини. Соціальне забезпечення ПРАЦІВНИКІВ
 • 10 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Учасників ТОВАРИСТВА
 • ДОДАТОК Б
 • ДОДАТОК В


 • Дата конвертації13.04.2018
  Розмір117.77 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 117.77 Kb.

  Вимірювання та забезпечення Підвищення уровня якості та конкурентоспроможності продукції

  Зміст

  Вступ

  1 Вимірювання та забезпечення Підвищення уровня якості та конкурентоспроможності продукції

  1.1 Показники та оцінка якості

  1.2 Підвищення якості1.3 Оцінка конкурентоспроможності1.4 Підвищення конкурентоспроможності2 Розробка комерційної Ідеї та оцінка ее на предмет возможности реалізації.3 Розробка установчих документів4 Економічне обґрунтування доцільності создания орендного підприємства

  5 Розрахунок спожи в стартовому Капіталі підприємства

  6 Розрахунок величини основних відів податків

  Висновки

  список ПОСИЛАННЯ

  Додаток А. Статут

  Додаток Б. Реєстраційна картка

  Додаток В. Свідоцтво


  Вступ

  Метою курсової роботи є Розгляд та аналіз вимірювання та забезпечення Підвищення уровня якості та конкурентоспроможності продукції, а такоже Виконання таких завдання:

  - розробка комерційної Ідеї и оцінка на предмет возможности ее реализации;

  - розробка установчих документів для создания суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичної особи;

  - розрахунок реальної Величини статутного фонду, визначення кількості звичайна та прівілейованіх акцій, інформаційне ПОВІДОМЛЕННЯ про создания АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА;

  - визначення споживи в стартовому Капіталі, необхідному для започаткування підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ; розрахунок Величини покриття спожи Капіталу, потрібного для реализации комерційної Ідеї; підрахунок Загальної величини чистого прибутку, якові может отріматі підприємець; визначення часу повернення позики банку.

  - розрахунок величини основних відів податків, Які винен доповідна суб'єкт бізнесу - юридична особа.

  Якість продукції або послуг є одним з найважлівішіх факторів успішної ДІЯЛЬНОСТІ будь-якої организации. Сьогодні в усьому мире помітно підвіщівся рівень вимог, Які пред'являються Споживачем до якості продукції. Підвищення вимог супроводжується обґрунтованою необхідністю постійного Підвищення якості, без чого Неможливо Досягнення й підтримка ефектівної економічної діяльності.

  Якість товару, его експлуатаційна безпека й Надійність, дизайн, рівень післяпродажного обслуговування є для сучасного покупця основними крітеріямі при здійсненні покупки й отже, визначаються успіх або неуспіх фірми на Сайти Вся.

  Сучасна ринкова економіка пред'являє принципова Нові вимоги до якості продукції, что віпускається. Це пов'язане з тим, что зараз виживання будь-якої фірми, ее стійке положення на Сайти Вся товарів и услуг визначаються рівнем конкурентоспроможності. У свою черга, Конкурентоспроможність пов'язана з дією декількох десятків факторів, среди якіх можна віділіті два основних - рівень ціни и якість продукції.

  Отже зрозуміло, что дослідження конкурентоспроможності та якості, їх відів, факторів впліву, методів ОЦІНКИ необходимо й актуально в цею годину.

  В Україні це зараз один з напрямків менеджменту - менеджмент якості, что активно розвівається. Про це свідчать и чісленні Публікації в журналах, и Величезна Кількість журналів, пов'язаних Із проблемою.Більше якості в Нашій стране, и Величезна Кількість информации в Internet.

  Для забезпечення необхідної якості в різніх областях життя України та патенти перейти до новой системи, что гармонічно пов'яже использование механізмів рінкової конкуренції, цільовіх інвестіцій, удосконалювання форм организации виробництва, стандартизації, сертифікації.

  Величезне роль у розвитку менеджменту якості зігралі А. Файоль, Г.Вебер, Г. Форд, Г.Емерсон, М.Маслоу, Ф. Тейлор, Е. Демінг, Дж.Журан, А. Фейгенбаум, К. Ісікава, В. Шухарт , Г. Тагути, Ф. Кросбі, Д. Харрінгтон [4-6].


  1. Вимірювання та забезпечення Підвищення уровня якості та конкурентоспроможності продукції

  1.1 Суть, показатели та методи оцінювання якості продукції

  КОЖЕН віріб є носієм різніх конкретних властівостей, что відображають его корисність и відповідають Певної Будуть потрібні людини. Корисність будь-якіх промов відбіває їхню споживну ВАРТІСТЬ. Споживна ВАРТІСТЬ того чи Іншого вироби має буті оціненою, тобто має буті визначеня его якість. Отже, споживна ВАРТІСТЬ и якість виробів безпосередно пов'язані между собою. Проти Це не тотожні Поняття, поскільки та сама споживна ВАРТІСТЬ может буті корисностей не в однаковій мірі. Якість продукції характерізує міру ее прідатності до споживання, тобто кількісній БІК суспільної спожівної вартості.

  Об'єктивна необходимость забезпечення належної якості в процесі проектування, виготовлення й использование Нових виробів ініціює! Застосування у виробничо-господарській діяльності підприємств певної системи показніків, что дает змогу візначаті й контролюваті рівень якості всіх видів продукції.

  Рівень якості - це кількісна характеристика Міри прідатності того чи того виду продукції для удовольствие конкретного Попит на неї як порівняті з відповіднімі базових Показники за фіксованіх умів споживання. Оцінка якості продукції предполагает визначення абсолютного, відносного, перспективного та оптимального ее рівнів.

  Абсолютний рівень якості того чи того вироби знаходять Обчислення вибраних для его вимірювання показніків, які не порівнюючі їх з відповіднімі Показники аналогічніх виробів. Визначення абсолютного уровня якості є недостатнім, оскількі Самі по Собі абсолютні значення вімірніків якості НЕ відображають Міри ее відповідності сучасним вимоги. Тому одночасно визначаються відносній рівень якості окремий відів продукції, что віробляється, порівнюючі ее показатели з абсолютними Показники якості найліпшіх вітчізняніх та зарубіжніх аналогів. Проти рівень якості продукції під Вплив науково-технічного прогресу и вимог спожівачів мусіть Постійно зростаті. У зв'язку з ЦІМ вінікає необходимость ОЦІНКИ якості виробів, віходячі з ее перспективного рівня, что враховує пріорітетні напрямки й Темпи розвитку науки и техніки. Для Нових відів продукції и передусім знарядь праці доцільно візначаті такоже Оптимальний рівень якості, тобто такий ее рівень, за которого загальна величина суспільніх витрат на виробництво й експлуатацію продукції за питань комерційної торгівлі умів споживання би була мінімальною.

  Залежних від призначення певні види продукції ма ють спеціфічні показатели якості. Поряд з ЦІМ Використовують показатели для ОЦІНКИ багатьох відів виробів, а такоже вімірнікі відносного уровня якості всієї продукції, что віробляється підпріємством. З урахуванням таких обставинних усі показатели якості виробів поділяють на две групи: перша - діференційовані показатели, з якіх відокремлюється найбільш РОЗГАЛУЖ низька одінічніх показників якості (табл. 1.1); друга - ЗАГАЛЬНІ показатели якості Всього ОБСЯГИ продукції, что ее віробляє підприємство.

  Найбільш доладна за кількістю система показніків застосовується для ОЦІНКИ якості знарядь праці. Вона охоплює більшість груп одінічніх показніків и почти всі комплексні вімірнікі якості. Кроме спеціфічніх, властівіх лишь одного виду вироби показніків, якість знарядь праці характерізується такоже низкою загально показніків. До них належати Надійність, довговічність, ремонтопрідатність, продуктивність, патентна чистота ТОЩО.

  Під надійністю розуміють властівість вироби Виконувати свои Функції зi збереженням експлуатаційних показніків у встановленому межах течение відповідного проміжку часу. Кількісно вона характерізується трівалістю безвідмовної роботи, тобто середнім часом роботи между двома несправностей.

  Довговічність - це властівість вироби трівалій годину зберігаті свою роботоздатність за тих чи за тих умов ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Ее оцінюють двома Головними Показники - Строк служби и технічним ресурсом.

  Ремонтопрідатність техніки характерізує можлівість Швидко віявляті й усуваті несправності в ній. Показник патентної чистоти вироби відображає использование за его розробки запатентований винаходів и можлівість безперешеодного продаж на світовому Сайти Вся.

  До комплексних показників якості знарядь праці належати, например: коефіцієнт готовності обладнання, Який характерізує одночасно его и безвідмовність, и ремонтопрідатність; пітомі витрати на один кілометр пробігу автомобіля ТОЩО.

  Таблиця 1.1

  Система одінічніх показників якості продукції за групами

  групові показатели

  ОКРЕМІ показатели

  груп

  вид

  Сутнісна характеристика

  1. Призначення

  Характеризують корисний роботу (віконувану функцію)

  -Продуктівність

  -Потужність

  -Міцність

  -Вміст корисних Речовини

  -Калорійність

  2. Надійності, довговічності та безпеки

  Визначаються міру забезпечення трівалості использование и належно розумів праці та життєдіяльності людини

  -Безвідмовність роботи

  -Можлівій срок использование

  -Технічній ресурс

  -Термін безаварійної роботи

  -Гранічній срок зберігання

  3. Екологічні

  Характеризують степень шкідлівого впліву на здоровя людини та довкілля

  -Токсічність виробів

  -Вміст шкідливих Речовини

  -Обсяг шкідливих вікідів у довкілля за Одиниця часу

  4. Економічні

  Відображають міру економічної вигоди виробництва продуцентом и придбання Споживачем

  -ціна за одиниць вироби

  -Прібуток з одиниці вироби

  -Рівень експлуатаційних витрат часу й коштів

  5. Ергономічні

  Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів вироби фізіологічнім та псіхологічнім Вимоги споживача

  -Зручність керування робочими органами

  -Можлівість одночасного охоплення контрольованіх експлуатаційних показніків

  -Величина шуму, вібрації ТОЩО

  6. Естетічні

  Визначаються естетічні Властивості вироби

  -Віразність и орігінальність форми

  -Кольорове оформлення

  -Естетічність упаковки

  7.Патентноправові

  Відображають міру использование Нових винаходів за проектування виробів

  -Коефіцієнт патентного захисту

  -Коефіцієнт патентної чистоти

  Якість предметів праці оцінюють здебільшого за помощью показніків технологічності їхньої ОБРОБКИ и переробки. Більшість з них відображають фізико-механічні Властивості та хімічний склад предметів праці. Показники для ОЦІНКИ якості СПОЖИВЧИХ товарів діференціюють залежних від їхнього конкретного призначення. Зокрема якість продуктів харчування характеризують показатели калорійності, консістенції, смаку, запаху, терміну зберігання ТОЩО, а одягу та взуття - показатели міцності, естетічності - колористика, силует ТОЩО.

  Важліво знати не лишь якість окремий виробів, а й Загальний рівень якості всієї сукупності продукції, что ее виготовляє підприємство. З цією метою застосовують Певна систему загально показніків, а самє:

  1) Частка принципова Нових (прогресивних) виробів у загально їхньому обсязі;

  2) Коефіцієнт оновлення асортименту;

  3) Частка продукції, на якові здобуто сертифікати якості;

  4) Частка продукції для експорту в загально ее обсязі на підприємстві;

  5) Частка виробничого браку (бракованих виробів);

  6) Відносній ОБСЯГИ сезонних товарів, реалізованіх за тзніженімі ценам.

  Для визначення уровня якості виробів, что виготовляють виробництвом, застосовують кілька методів: об'єктивний, органолептичними, Диференційований, комплексний.

  Об'єктивний метод Полягає в оцінюванні уровня якості продукції с помощью стендових випробувань та контрольних вимірювань, а такоже лабораторного АНАЛІЗУ. Цей метод дает найбільш вірогідні результати и застосовується для вимірювання абсолютного уровня якості ЗАСОБІВ виробництва та Деяк властівостей СПОЖИВЧИХ товарів. Зокрема ним корістуються для визначення більшості техніко-експлуатаційних показніків: ЗАСОБІВ праці - продуктивність, Потужність, точність ОБРОБКИ матеріалів; предметів праці - вміст металу в Руді, міцність фарбування тканини; СПОЖИВЧИХ товарів - еластичність та вологостійкість взуття, вміст цукрів або жиру в харчових продуктах ТОЩО.

  Органолептичними метод ґрунтується на спрійманні властівостей продукту з помощью ОРГАНІВ чуття людини без! Застосування технічних вимірювальних та реєстраційніх ЗАСОБІВ. Користуючися ЦІМ методом, застосовують балів систему ОЦІНКИ показників якості, віходячі зі стандартного Переліку ознака, Які найповніше охоплюють основні якісні характеристики вироби.

  Диференційований метод ОЦІНКИ уровня якості предполагает порівнювання одінічніх показніків виробів із відповіднімі Показники виробів-еталонів або базовими Показники стандартів. Оцінка уровня якості за ЦІМ методом Полягає в обчісленні значень відносніх показніків, Які порівнюються з Еталон, что їх беруть за одиниць.

  Комплексний метод Полягає у візначенні узагальнюючого сертифіката № якості оцінюваного вироби. Одним з таких может буті Інтегральний Показник, Який обчіслюється через порівнювання Корисна ЕФЕКТ від споживання Певного вироби и Загальної Величини витрат на его создания й использование. Іноді для КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ якості застосовують середньозваженим Арифметичний величину з використаних за ее обчислення коефіцієнтів вагомості всех розрахункових показніків [4].

  1.2 Конкурентоспроможність продукції

  Поняття конкурентоспроможності характерізує властівість об'єкта задовольняті Певна конкретно з'явиться необхідність як порівняті з аналогічнімі об'єктами даного Сайти Вся. Конкурентоспроможність можна розглядаті Стосовно найрізноманітнішіх об'єктів: проектно-конструкторської документації, технології виробництва продукції, окремий проекту, окремої фірми, Галузі, регіону, країни в цілому.

  Конкурентоспроможність підприємства означає его здатність до ефектівної господарської ДІЯЛЬНОСТІ та забезпечення прібутковості за умов конкурентного Сайти Вся. Інакше Кажучи, Конкурентоспроможність підприємства - це здатність Забезпечувати випуск и реалізацію конкурентоспроможної продукції.

  Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміті сукупність ее властівостей, что відбіває міру удовольствие конкретної спожи проти репрезентованої на Сайти Вся аналогічної продукції. Вона візначає здатність вітрімуваті конкуренцію на Сайти Вся, тобто мати якісь вагомі Преимущества над виробами других товаровіробніків.

  Конкурентоспроможність продукції закладається ще на стадії проектування. У процесі виробництва матеріалізуються найважлівіші елементи конкурентоспроможності виробів: якість и витрати. Моделювання та визначення уровня конкурентоспроможності продукції є необхідною Передумови для ее продаж на відповідному Сайти Вся.

  Визначаючи Конкурентоспроможність товару, виробник продукції має обовязково знаті вимоги потенційніх покупців та ОЦІНКИ спожівачів. Томі формирование конкурентоспроможності продукції почінається з визначення суттєвіх СПОЖИВЧИХ потреб покупців, за Якими оцінюється принципова можлівість реалізуваті продукцію на відповідному Сайти Вся, де ПОКУПЦІ Постійно порівнюватімуть ее характеристики з товарами конкурентів относительно Міри удовольствие конкретних потреб и цен реализации.

  Для визначення конкурентоспроможності продукції продуценту необходимо знаті:

  1) Конкретні вимоги потенційніх покупців до пропонованого на Сайти Вся товару;

  2) Можливі розміри та дінаміку Попит на продукцію;

  3) Розрахунковий рівень рінкової ціни товару;

  4) Очікуваній рівень конкуренції на Сайти Вся відповідніх товарів;

  5) Візначальні Параметри продукції основних конкурентів;

  6) Найбільш перспектівні ринкі для відповідного товару та етапи закріплення на них;

  7) Термін окупності Сукупний витрат, зв'язаних Із проектування, продукуванням и продвижения на ринок нового товару.

  Конкурентоспроможність конкретного об'єкта бажано вімірюваті кількісно, ​​что уможлівіть управління ее рівнем. Для цього необхідна інформація, что характерізує корисний ефект даного об'єкта та об'єктів-конкурентів за нормативний строк їхньої служби й сукупні витрати в течение життєвого циклу об'єктів.

  Корисний ефект - це віддача об'єкта, Інтегральний Показник, что розраховується на підставі окремий об'єктивних показників якості об'єкта, котрі задовольняють ту чи ту конкретну потребу. Его можна вімірюваті в натуральних одиниць, копійчаний виразі та або в умовних балах.

  Сукупні витрати в течение життєвого циклу - це ті витрати, Які обов'язково нужно сделать, щоб здобудуть від об'єкта відповідній корисний ефект.

  Конкурентоспроможність об'єктів, для якіх Неможливо розрахуваті корисний ефект чи сукупні витрати, можна візначіті з результатів експериментальної Перевірки за конкретних умов споживання, за результатами пробного продажу, експертних та других методів [4].

  1.3 Способи Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

  Соціально-економічне значення Підвищення якості й конкурентоспроможності продукції Полягає в ТІМ, что заходь такого спрямування спріяють Формування ефектівнішої системи господарювання за умови ринкового отношений. Соціально-економічна ефективність Підвищення уровня якості та конкурентоспроможності продукції, что віробляється підприємствами, Полягає в Наступний:

  1) Високоякісна и конкурентноспроможності продукція всегда повніше та ліпше задовольняє Суспільно-соціальні споживи в ній;

  2) Підвищення якості продукції є спеціфічною формою Виявлення закону економії РОбочий годині: загальна форма витрат суспільної праці на виготовлення й использование продукції більш вісокої якості, даже если Досягнення такой звязане з Додатковий витратами, істотно зменшується;

  3) конкурентоспроможна продукція Забезпечує постійну фінансову стійкість фірми, а такоже одержаний нею максимально можливий прибутку;

  4) багатоаспектівній Вплив Підвищення якості та, як наслідок, конкурентоспроможності продукції НЕ только на виробництво та ефективність господарювання, а й на імідж и Конкурентоспроможність підприємства в цілому.

  На рівень якості й конкурентоспроможності продукції впліває много різнопланових чінніків. Досягті необхідного уровня якості та конкурентоспроможності реалізованіх на відповідніх ринках товарів можна різнімі способами, скоординованості в часі й пространстве. За змістом и спрямуванням Способи Підвищення якості и конкурентоспроможності продукції можна обєднати в Чотири взаємозвязані групи: технічні, організаційні, економічні та соціальні.

  З-поміж технічних способів Підвищення якості продукції визначальності місце Належить постійному Вдосконалення проектування, техніко-технологічної бази підприємства. Це зумовлюється тим, что належні підваліні технічного уровня та якості виробів формуються в процесі їхнього проектування. Саме в цьом ціклі здійснюється комплекс лабораторно-дослідніх и конструкторських робіт, спрямованостей на забезпечення необхідніх техніко-економічних параметрів зразків продукції. Про вірішальне значення стадії проектування для Досягнення уровня якості свідчіть хоча б тієї фaкт, что 50% [4] відмовлень технічних прістроїв спричиняють дефекти, допущені за проектування виробів. Досягнення запроектованого уровня якості будь-якої продукції можливе лишь за умови вісокої технічної оснащеності виробництва,! Застосування найновішої технології, суворого Дотримання технологічної дисципліни.

  До важлівіх и ефективних способів цілеспрямованого Підвищення якості продукції, ее конкурентоспроможності на світовому й національному ринках Цілком підставно відносять Поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого уровня якості. Аджея самє стандарти й технічні умови відображають сучасні вимоги спожівачів до технічного уровня та других якісніх характеристик виробів, відбівають Тенденції розвитку науки и техніки.

  Рінкові умови господарювання передбачають активне й Широке использование організаційніх чінніків Підвищення якості продукції на всех підпріємствах. До пріорітетніх належати: запровадження СУЧАСНИХ форм и методів организации виробництва та управління ним, Які уможлівлюють Ефективне! Застосування вісокоточної техніки і прогресивної технології; удосконалення методів технічного контролю та розвиток масового самоконтролю на всех стадіях виготовлення продукції.

  Нагальне потребою є розробка й использование різноманітніх форм и методів дійового соціально-економічного впліву на всю низьку процесів формирование й забезпечення виробництва вісокоякісної та конкурентоспроможної продукції. Формами та методами економічного впліву на ЦІ процеси є УЗГОДЖЕНО система прогнозування й планування якості продукції, установлення Прийнятних для продуцентів и спожівачів цен на ОКРЕМІ види товарів, достаточно потужного мотивація праці всіх категорій ПРАЦІВНИКІВ підприємства, а формами впліву СОЦІАЛЬНОГО - всебічна актівізація людського Чинник, проведення актівної кадрової політики, создание належно розумів праці та життєдіяльності.

  До найважлівішіх методів забезпечення належної якості та конкурентоспроможності продукції належати державний нагляд за якістю и внутрішньовіробнічій технічний контроль.

  В Україні Створено державну систему стандартизації та сертифікації. Національнім органом, что проводити и коордінує робота із забезпечення ее Функціонування, є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [4]. У межах державної системи стандартизації та сертифікації в Україні функціонує державний нагляд за якістю, Який здійснюють відповідні органи. ВІН предполагает конкретно визначених відповідальність суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ за Порушення стандартів, норм и правил. Державний нагляд проводитися за планами его ОРГАНІВ у форме періодічної Перевірки додержання вимог нормативних документів чи проведення вібіркового контролю стабільності якості сертіфікованої продукції, правил випробування виробів. Обєктамі державного Нагляду є: 1) продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання та продукти харчування - относительно відповідності стандартам, нормам и правилам; 2) ЕКСПОРТНА продукція - относительно стандартів або окремий вимог, обумовлених договором; 3) імпортна продукція - относительно чінніх в Україні стандартів относительно безпеки для життя, здоровя, майна людей и навколишнього середовища; 4) атестовані виробництва - относительно відповідності встановленим Вимоги до сертифікації продукції.

  Суб'єкти господарювання за Порушення вимог стандартів несуть матеріальну відповідальність - штраф. Сплата штрафів у відповідніх розмірах НЕ звільняє підприємців від обов'язку відшкодування збитків споживачам продукції, котрі вініклі внаслідок Порушення стандартів або внаслідок невиконання умов договору на поставку продукції.

  З-поміж існуючіх и шіроковжіваніх методів забезпечення виробництва продукції вісокої якості чільне місце Належить внутрішньовіробнічому технічному контролю. Головне завдання технічного контролю - Постійно Забезпечувати необхідній рівень якості, зафіксованій у нормативних документах, через безпосередно перевірку шкірного вироби й цілеспрямований Вплив на умови й Чинник, что забезпечують таку якість. Успешно розв'язати це завдання можна за правильного Вибори об'єктів и методів контролю. Об'єктами контролю ма ють буті всі компоненти виробничої системи та взаємозв'язаніх з нею елементів.

  Якість продукції визначальності мірою формується в течение власне виробничого процесса.Це спричиняє необходимость ретельного контролювання перебігу технології ее виготовлення. Об'єктами контролю тут становится ретельне дотрімування виробничо-Трудової дисципліни, технологічних режімів ОБРОБКИ та складання виробів. Рівень витрат на контролювання якості істотно Залежить від добрі обґрунтованого Вибори тих або тих методів контролю. З них найбільш ефективного вважають: за впливи на перебіг технологічного процесса - активний; за засоби, что Використовують, - автоматизоване; за організаційнімі формами - статистичний.

  Активним є контроль якості безпосередно в ході технологічного процесса виготовлення вироби та режімів его ОБРОБКИ с помощью спеціальніх контрольних технічних прістроїв, вмонтованою у технологічне устаткування. ! Застосування активного контролю дает змогу запобігті появі та виходів з технологічного процесса напівфабрикатів и готових відів продукції незадовільної якості.

  За автоматизованого контролю перевірка якості здійснюється через! Застосування автоматичних прістроїв без участия людини як во время технологічного процесса, так и после Завершення ОБРОБКИ чи складання вироби. Такий контроль є одним з головних способів Зменшення витрат на контрольні операции та Підвищення їхньої ефектівності особливо в Безперервна та масових типах виробництва, де часто трудомісткість контролю якості перевіщує витрати на виготовлення продукції в автоматичності режімі.

  Статистичний - це Особливий вид вібіркового контролю, что ґрунтується на! Застосування Теорії ймовірностей та математичної статистики. ВІН уможлівлює НЕ только фіксацію фактичного уровня якості масової продукції, а й активний Вплив на перебіг технологічного процесса. Основна его ідея Полягає в ТІМ, что в будь-якому стало процесі, коли відсутні непередбачені збурення, фактічні показатели якості окремий відів продукції всегда матімуть лишь незначні відхилення від Середніх величин. Перевага статистичного контролю є можлівість Керувати рівнем якості продукції за принципом саморегулювання кібернетічної системи зі зворотнього зв'язку. Проти Йому властіві й Недоліки, якіх нельзя ігноруваті: По-перше, ВІН має відносно вузький сферу! Застосування; по-друге, потребує порівняно великих коштів на збирання та обробка информации. Здешевіті ЦІ процеси можна автоматізацією збирання, ОБРОБКИ й АНАЛІЗУ необхідної для контролю информации, Створення гнучкого автоматизованого виробництв.

  Отже питання конкурентоспроможності и якості є актуальними и взаємопов'язанімі. Якість розглядається НЕ только як необхідна Умова продаж товару в условиях конкуренції. Якість стала Показники національного багатства І, что особливо важліво, фактором Вихід Із соціальної та економічної кри. У свою черга Підвищення конкурентоспроможності є НЕ лишь умів Підвищення продаж, а й умів Підвищення загально уровня життя населення [4].


  2. Розробка комерційної Ідеї та оцінка ее на предмет возможности реализации

  Одним Із важлівіх завдання при започаткуванні підприємства є вибір виду ДІЯЛЬНОСТІ та розробка комерційної Ідеї, З якою Майбутній підприємець планирует війта на ринок. Комерційна ідея - це конкретнішими цілісне знання про доцільність, можлівість та ефективність розробки и Впровадження Певного технічного або Іншого решение. Це ті, что может буті реально Зроблено та поставлено на ринок.

  Жіттєздатні комерційні Ідеї потрібні НЕ лишь для того, щоб розпочаті Власна справа, но для успішного Функціонування бізнесу на всех его етапах.

  Нові комерційні Ідеї потрібні для:

  - розробки Нових відів продукції, послуг;

  - Захоплення Нових рінків та Залучення Нових КЛІЄНТІВ;

  - Зменшення уровня витрат виробництва;

  - Підвищення прібутковості бізнесу ТОЩО;

  При розробці комерційної Ідеї нужно пам'ятати про три обставинні:

  1. Нові Ідеї генеруваті Важко.

  2. Існують традіційні вісловлювання, Які могут "зніщіті" Розроблення ідею

  "На пні". До таких вісловлювань належати: "Це не буде працювати", "Це вже вікорістовувалі чи віпробувалі", "Хто за це буде платити", "Це дурніця" ТОЩО.

  3. є такі основні підході до розробки комерційної Ідеї:

  - запозічіті чужу ідею.

  - вікорістаті якійсь Унікальний фактор.

  - Запропонувати абсолютно нову ідею, якої до цього щє не Було.

  Наука і практика разработали Чима методів творчого поиска комерційної Ідеї [2].

  В даній курсовій работе комерційна ідея розробляється методом, Який базується на вікорістанні так званої карти Ідей. Даній метод Полягає в предполагает Виконання низки Дій, Які можна об'єднати в певні етапи розробки.

  Ключовими словами: дитяче взуття.

  1. Заповнюємо карту Ідей та вібіраємо пріорітетну позицию.

  Виробництво: Спортивне взуття; ортопедичне взуття; деталі для ремонту; літне, осіннє, зимове взуття; домашнє взуття.

  Послуги: Пошиття взуття на замовлення, ремонт, чистка взуття, пофарбування взуття, прікрашання взуття до свят.

  Торгівля: Спортивне взуття, взуття на всі сезони, деталі для ремонту.

  Звертаючись таку позицию як зимове взуття.

  2. Формуємо потенційну комерційну ідею з врахування того, Які самє проблеми могут буті вірішені у випадка реализации даної комерційної Ідеї.

  Проаналізувавші потенційну комерційну ідею заповнюємо таблицю 2.1

  Таблиця 2.1 - Проблеми, что вірішує потенційна комерційна ідея

  Потенційна комерційна ідея

  (Виробництво, товар, послуга)

  Які проблеми вірішуються?

  1. Виготовлення літнього взуття з тканини

  1. Здешевлює віріб

  2. Дозволяє купуваті не одну пару

  3.Можлівість підібраті колір, что створі Певний стиль одягу

  2.Розробка Нових моделей посезонно

  1. Задовольніті бажання та спожи покупців

  2. Підвіщує Попит на продукцію

  3. Стімулює покупців до придбання нового взуття

  4. Стімулює творчість

  3. Виготовлення якісного дитячого зимового взуття

  1. Діти могут довше носить взуття

  2. Комфортне взуття

  3.Задоволення потреб покупців

  4. Виготовлення черевіків з шкіряною РОбочий частина та верхом з Іншого матеріалу (замінніка кожи, тканини)

  1. зменшуються ВАРТІСТЬ НЕ набагато погіршуючі якість

  2.Створення Нових цікавіх моделей

  3. Економія сировини

  5.Створення моделей з ремінцямі та іншімі засоби, что дозволяють краще тримати взуття на нозі

  1. Можлівість купуваті дітям взуття за розміром, что дозволяє Їм ходити в ньом не один сезон

  2. Дітям Зручне бігаті

  3. Створення Нових моделей

  4.Задоволення естетичних та практичних потреб покупців

  Вибравши таку потенційну комерційну ідею: виготовлення якісного зимового взуття.

  3. Уточнення потенційної комерційної Ідеї з врахування можливости змін в потребах, смакують та уподобання спожівачів.

  Для уточнення комерційної Ідеї відповідно до змін в потребах, смакують, уподобання заповнюємо таблицю 2.2

  Таблиця 2.2 - уточнення комерційної Ідеї

  Зміни

  Конкретні Зміни

  Нові возможности, что відкріваються при врахуванні змін

  1. Стилю життя

  1. Підвищення роли особистості

  2. Підвищення добробуту людей

  3.підвіщення вимог до одягу

  4. Одягання дітей "зі смаком", вимогливий

  1. Безліч Нових моделей, хоч якась з них винна сподобатися

  2. Різне за кольори, стилем взуття

  2. Технологій

  1. з'явилися Нових ІНСТРУМЕНТІВ для пошиття взуття

  2. з'явиться взуттєвої фарби, крему, щіток для чищення

  1.Пріскорення и полегшення пошиття

  2. Виготовлення однаково моделей з лаку, замші та кожи

  3. пофарбування в Домашніх условиях

  4. Можлівість прікрасіті взуття Вишуканий пряжками и т.п.

  3.Моді

  1. Круглий носок

  2. Різноманітній дизайн халяв для черевіків

  3. Потреба мати взуття як

  Спортивного так и класичного стилю

  1. Створення НЕ только практичного, якісного взуття, но й такого, что відповідає сучасним вимоги моди

  2. Урізноманітніті асортимент

  3. Задовольніті смаки покупців


  Уточнена комерційна ідея: Виготовлення дитячих зимовищу черевіків, з "шкільнім" каблуком менше 4 см, прикрашені Хутро зверху халяв та декоративними елементами.

  4. Удосконалення потенційної комерційної Ідеї з метою Надання їй більш Привабливий рис.

  Ідея: пофарбування черевіків за Бажанов покупця в відповідній колір та тюбик крему в подарунок.

  5. Удосконалення комерційної Ідеї за рахунок внесення до Цю ідею спеціальніх знань та навичок самого розробника.

  Допрацьована ідея: Виготовлення черевіків, перефарбування за Бажанов покупця, тюбик крему в подарунок та хутро, что відщібається перетворюючі черевики в осінні.

  6. Оцінювання комерційної Ідеї на предмет возможности ее реализации.

  Для оцінювання Ідеї на предмет возможности ее реализации нужно відповісті на запитання, Заповнена таблиця 2.3

  Таблиця 2.3

  Оцінювання комерційної Ідеї на предмет возможности ее реализации

  питання

  так

  ні

  Чи є потреба в Додатковій информации?

  1. Чи буде працювати Ваша ідея?

  +

  2. Чи буде ця ідея спрацьовуваті течение Певного (визначеного) годині?

  +

  3. Чи будут люди за це платіті?

  +

  4.Чі Достатньо Кількість людей буде за це платіті?

  +

  5. Чи усвідомлюєте Ви, Які споживи людей при цьом задовольняються?

  +

  6.Чі добре там, де, Якими будут витрати на реалізацію вісунутої комерційної Ідеї?

  +

  7. Чи БЕЗПЕЧНА Ваша ідея?

  +

  8. Чи законна Ваша ідея?

  +

  9. Чи сподобається Ваша ідея іншім людям?

  +

  10. Чи можете ви найти необхідну Кількість грошей для реализации Ідеї?

  +

  11. Чи нужно Вам Спеціальне обладнання?

  +

  12. Чи володієте ви необхіднімі навички (знання) для реализации Ідеї?

  +

  13. Чи потрібен Вам персонал зі спеціальнімі знань (навички) для реализации запропонованої Ідеї?

  +

  Отже, ідея виготовлення Даних черевіків, а ще более Надання відповідніх услуг цікава, в деякій мірі нова, а отже Приваблива для спожівачів. Ідея стані ще більш Приваблива, если якість взуття буде достаточно скроню, а ціна якості - низька. Ідею доцільно реалізуваті [1].


  3.Розробка установчих документів

  Основними установчо документами для Утворення суб'єкту підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичної особи є засновніцькій договір та статут. Процес розробки установчих документів предполагает ряд попередніх ЗАХОДІВ в ході якіх визначаються: цілі, завдання, методи организации майбутнього суб'єкта підприємництва, переговори з засновниками, создание РОБОЧОЇ ГРУПИ для розробки статуту та засновніцького договору і таке інше.

  Засновніцькій договір - це угода между засновниками суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, в Якій регламентується питання создания юридичної особи, формирование статутного фонду, даються Відомості про засновніків, обумовлюються майнові, фінансові, організаційні умови взаємодії между засновниками, порядок розподілу прібутків та покриття збитків.

  Засновніцькій договір может мати Такі розділи:

  - преамбула;

  - предмет, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ договором;

  - юридичний статус підприємства, что створюється;

  - види діяльності підприємства;

  - Статутний фонд и внески засновніків (учасников);

  - права та обов'язки засновніків (учасников);

  - управління підприємством;

  - Розподіл прібутків та відшкодування збитків;

  - відповідальність засновніків (учасников) за Порушення засновніцького договором;

  - умови Розірвання договору;

  - умови та строки набуття договором ЧИННОСТІ;

  - інші розділи;

  При складанні засновніцького договором особливо Рамус слід звернути на визначення конкретних Розмірів, строків и порядку участия засновніків (учасников) формуванні статутного фонду; умів участия засновніків (учасников) у розподілі прібутків та покрітті збитків; прав та обов'язків засновніків (учасников) ТОЩО.

  Основним документом, что регламентує діяльність юридичної особи є статут. Завдання статуту - дати повне уявлення про правовий статус и види ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ як самостійного суб'єкта господарювання. У цьом розумінні статут - це нормативний документ, Який доповнює и конкретізує більшість Положень засновніцького договором.

  Статут пишеться в довільній форме та винен містіті Такі обов'язкові Відомості:

  - засновника суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ;

  - повне найменування та назва юридичної особи;

  - Місцезнаходження суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ

  (Повна адреса);

  - мета та предмет ДІЯЛЬНОСТІ;

  - порядок Утворення майна;

  - органи управління, порядок їх создания та компетенція;

  - повноваження трудового колективу та его виборчих ОРГАНІВ;

  - умови реорганізації та ліквідації;

  Чінне законодавство НЕ містіть спеціальніх вимог до змісту та розмежування окремий положення Статуту. Статут может складатісь з таких розділів:

  - Загальні положення;

  - Предмет, основні цілі та напрямки діяльності;

  - Фонді (або майно) підприємства; Виробничо-господарська діяльність;

  - Управління підпріємством та его трудовий колектив;

  - Організація та оплата праці;

  - Розподіл прібутків та відшкодування збитків;

  - Облік, звітність та контроль;

  - Зовнішньоекономічна діяльність;

  - припиненням діяльності підприємства (Реорганізація та ліквідація);

  Согласно з варіантом розроблено установчі документи закритого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Установчо документами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є засновніцькій договір та статут.

  В даній курсовій работе розроблено статут закритого АКЦІОНЕРНОГО

  підприємства, что займається торгівлею цінними паперами. Величина статутного фонду цього підприємства складає 20000 тис. грн., засновніків - юридичних осіб - 6 чоловік, засновніків - фізичних осіб - 5 чоловік.

  Акціонерні товариства - це Такі підприємства, в якіх весь капітал (Статутний фонд) розділеній на певне число рівніх частин - акцій, Які знаходяться у власності за окремий юридичних осіб. Статутний фонд АКЦІОНЕРНОГО підприємства складають внески засновніків та учасников.

  У Закритому акціонерному підприємстві весь пакет акцій розподіляється только среди засновніків. Акції акціонерних товариств могут буті звічайні та прівілейовані.

  Акціонерні товариства ма ють складаний, чотірірівневу схему управління: Загальні збори засновніків → Спостережною рада → генеральна дирекція (правления) → Ревізійна комісія.

  Вікорістовуючі ЦІ Відомості про акционерное та дані, что вказані в завданні розроблено статут підприємства, Який наведено в Додатках А.

  После написання установчих документів будь-який суб'єкт підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ винен пройти державну реєстрацію и только после цього ВІН отрімує статус юридичної особи та право законно займатісь підпріємніцькою діяльністю. Державна реєстрація - це Засвідчення факту создания юридичної особи.

  Для проведення державної реєстрації юридичної особи Засновник (засновника) подаються державному реєстратору Такі документи:

  - Реєстраційну картку встановлений бланках;

  - копію решение засновника (засновніків) про создания юридичної особи;

  - два прімірніка установчих документів;

  - документ про Сплату реєстраційного збору;

  - в окремий випадки подаються додаткові документи.

  Реєстраційна картка - документ Встановлення бланках, Який підтверджує волевіявлення особини (осіб) относительно создания та державної реєстрації суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичної особи. Реєстраційні картки бувають різніх форм в залежності від того, Яким чином створюється нова юридична особа. Реєстраційні картки складаються Із декількох сторінок (до 10-ти і более), шкірні з якіх підпісується засновником.

  У випадка, коли створюється нова юридична особа, вікорістовується РЕЄСТРАЦІЙНА картка за формою 1. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки Друкований літерами. Реєстраційна картка Заповнена для закритого АКЦІОНЕРНОГО підприємства відповідно до варіанту наведена в Додатках Б.

  За відсутності підстав для відмові в державній реєстрації реєстратор повинен Оформити та Видати заявнику (Не пізніше следующего робочі дні з дати державної реєстрації) свідоцтво про державну реєстрацію.

  Свідоцтво про державну реєстрацію - це документ Встановлення бланках, Який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи.

  Розроблення свідоцтво про державну реєстрацію закритого АКЦІОНЕРНОГО підприємства наведення в Додатках В.

  Отже, підготовчім етапом підприємництва є создания установчих документів та проведення державної реєстрації. Лише после зареєстрування підприємства в Єдиному державному Реєстрі можна законно почінаті діяльність. Свідченням того, что суб'єкт підприємництва зареєстрованій є свідоцтво. В установчих документах вказані основні положення про діяльність та майно підприємства, его засновніків та правовий статус [2].


  4. Розрахунок статутного фонду та кількості акцій для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

  Вихідні дані для розрахунку мінімального статутного фонду подано у табліці.

  Таблиця 4.1

  Вихідні дані для розрахунку мінімального статутного фонду.

  Способ размещения акцій

  Ціна виробів, грн.

  Змінні витрати , Грн.

  Кількість виробів, млн. Шт.

  ,

  млн. грн.

  %

  ,%

  %

  %

  %

  А

  Б

  В

  А

  Б

  В

  А

  Б

  В

  посередником

  11

  12

  13

  5

  6

  8

  1,0

  1,1

  1,2

  3,3

  12

  7

  16

  34

  56

  Візначімо розрахунково ставку дівідендів , Яка б гарантувала Залучення копійчаних коштів населення та інвесторів.

  ,% (4.1)

  де - РОЗРАХУНКОВА ставка дівідендів,%;

  - рівень інфляції в стране,%;

  - величина, что характерізує ризики вкладання грошей в Акції підприємства, = 5..30%.

  за умови , тоді

  % (4.2)

  Візначімо прибуток , Який может отріматі акционерное общество при віконанні поставлених завдання з виготовлення та збуту запланованої продукції.

  (4.3)

  де - ціна реализации вироби -го найменування, грн .;

  - Кількість виробів -го найменування, шт .;

  - величина змінніх витрат, Які перепадають на один віріб, грн .;

  - величина постійніх витрат, необхідніх для Виконання поставлених завдання, грн .;

  - число найменування виробів.

  млн. грн.

  Розрахуємо величину прибутку , Який залиши в акціонерному товаристві после Сплата податку на Доданий ВАРТІСТЬ та податку на прибуток:

  (4.4)

  де - коефіцієнт, Який враховує Зменшення прибутку после Сплата податку на Доданий ВАРТІСТЬ,%;

  - ставка податку на прибуток, в%

  - ОБСЯГИ реализации всех виробів, грн.

  млн. грн.

  Розрахуємо масу дівідендів , Яка может буті спрямована на виплату дівідендів после того, як будут зроблені внески в резервний та інші фонди АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

  млн. грн. (4.5)

  де - ставка відрахувань у Різні обов'язкові фонди (резервний, виробничий ТОЩО), в%.

  млн. грн.

  Візначімо мінімальну величину статутного фонду

  (4.6)

  де - РОЗРАХУНКОВА ставка дівідендів, в%.

  млн. грн.

  Мінімальна величина статутного фонду Забезпечує реалізацію поставленої задачі. Візначімо Кількість звичайна та прівілейованіх акцій, Які будут віпущені на первинний ринок. 100% акцій становляться весь Статутний фонд відкритого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

  Отже 100% -13600000 акцій номіналом по 10 грн .. Серед них:

  90% -12240000 звичайна акцій номіналом по 10 грн .;

  10% -1360000 прівілейованіх акцій номіналом по 10 грн ..

  Інформаційне ПОВІДОМЛЕННЯ про создания АТ

  Народна нафтова інвестіціїно-промислова компанія "Імперія" (далі просто Товариство) Створена 20 грудня 2007 року и зареєстрована в єдиному державному Реєстрі підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ №269 від 5 жовтня 2007 року.

  Засновниками товариства є:

  1. Колос Олег Анатолійович

  2. Кравчук Валерій Вікторович

  Статутний фонд товариства складає 13,6 млн.грн.

  Товариство Створено з метою Отримання прибутку для власніків та акціонерів. Предметом та напрямки діяльності Товариства є торгівля нафтою та нафтопродуктами. Товариство випустила акцій на суму 13,6млн.грн. Номінал звичайна акцій складає 10 грн., И прівілейованіх - 10 грн. Звічайні Акції могут прідбаті будь-які громадяни України, а прівілейовані Акції рівномірно розподілені между засновниками Товариства. Інформація про создания Народної нафтової інвестиційно-промислової компанії "Імперія" наведена в Додатках Г.


  5. Розрахунок спожи в стартовому Капіталі підприємства

  Для Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ нужно мати Певний капітал. Без его наявності НЕ может буті підприємництва. Чим потужнішім є капітал підприємця, тим масштабнішімі могут буті результати его ДІЯЛЬНОСТІ.

  Капітал - Грошові и матеріальні кошти, об'єкти права інтелектуальної власності и організаторські навички (Гудвіл), котрі Використовують в процесі виробництва и віступають Джерелом Отримання прибутку. До основних капіталоутворювальніх елементів відносяться: засоби виробництва, матеріальні оборотні елементи виробництва, оплата праці ПРАЦІВНИКІВ, оборотні кошти в грошовій форме.

  Стартовий капітал - це капітал, Який вкладається у будь-яку підпріємніцьку дело з самого качана практичної реализации комерційної Ідеї. Чим складніше продукція, чим триваліший виробничий цикл, тим більшою винна буті величина стартового Капіталу. У найбільш загально виде потребу в стартовому Капіталі К, Який необхідній для качана підприємництва, можна розрахуваті за формулою:

  (5.1)

  де - Грошові кошти на придбання (оренду) будівель, споруд, передавальний прістроїв, машин, обчіслювальної техніки, інструменту, транспортних ЗАСОБІВ;

  - Грошові кошти на оплату сировини, матеріалів, напівфабрикатів, паливо, ЕНЕРГІЇ;

  - Грошові кошти для оплати праці найманим ПРАЦІВНИКІВ;

  - Грошові кошти на оплату інформаційних послуг, рекламу, придбання об'єктів інтелектуальної власності та інші кошти.

  Стартовий капітал складається з основного та оборотного капіталу.

  Основний капітал функціонує в течение трівалого годині, в процесі ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕ змінює свою натуральну форму, а свою ВАРТІСТЬ переносити на виготовлення продукцію частинами, у міру зношення. Оборотній капітал функціонує в течение одного виробничого циклу, Повністю змінює свою натуральну форму, а свою ВАРТІСТЬ переносити на готову продукцію Одразу и Повністю.

  Такоже практично всегда стартовий капітал складається з власного Капіталу, Який вноситися засновниками справи, та Капіталу покриття, Який вкладається в дело на условиях, обумовлених іншімі особами: інвесторамі, комерційнімі банками, кредиторами ТОЩО [2].

  Величину стартового Капіталу та Капіталу покриття розраховують на основе економічних розрахунків. Розрахунок складається з 11 кроків.

  1-й крок. Візначаємо Загальну величину витрат на придбання або оренду будівель, споруд, машин, обладнання, інструменту и т.д. Вібіраємо найефектівнішій варіант вкладання грошей. Візначаємо Терміни течение якіх будут вікорістані ЦІ кошти. Согласно з завдання кошти и Терміни витрат Вже розподілені.

  2-й крок. Візначаємо щомісячні витрати на оплату праці ПРАЦІВНИКІВ з урахуванням всех обов'язкових виплат. За завдання цею крок Вже Зроблено.

  3-й крок. Візначаємо ЗАГАЛЬНІ витрати, согласно варіанту дані наведені в табліці 5.1 (дані за січень) та в табліці 5.2, де наведені КОЕФІЦІЄНТИ Зміни витрат по місяцям.

  Таблиця 5.1 - Основні витрати за січень

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  54

  265

  8

  24

  7


  Конкретні витрати, з врахування коефіцієнтів, та ЗАГАЛЬНІ витрати по місяцям наведені в табліці 5.3

  4-й крок. Будуємо графік Зміни щомісячніх Загальна витрат у часі, див. Мал. 5.1.

  5-й крок. Прогнозуємо з которого часу підприємець Почни отрімуваті виручки, а такоже ее можливий величину. Кількість віготовленої продукції (N), ВАРТІСТЬ реализации одиниці (P) та годину реализации табліці 5.4

  Візначаємо прибуток по місяцям, вікорістовуючі дані табліці 5.4, див. Таблиця 5.5

  Таблиця 5.2 - КОЕФІЦІЄНТИ Зміни витрат по місяцях

  Г

  січ.

  лют.

  бер.

  квіт.

  трав.

  черв.

  лип.

  серп.

  вер.

  жовт.

  лист.

  груд.

  1

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1,1

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1

  3

  1

  1,3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0,8

  0,8

  0,8

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1

  1

  0

  1,1

  1,1

  1,5

  1,2

  1,2

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Таблиця 5.3 - Витрати по місяцям

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис.грн.

  , Тис. грн.

  місяць

  Σ Г, тис. грн.

  54

  265

  8

  24

  7

  січень

  358

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 3 = 795

  8 ∙ 0,8 = 6,4

  24 ∙ 1 = 24

  7 ∙ 2 = 14

  Лютий

  904,2

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 1 = 265

  8 ∙ 0,8 = 6,4

  24 ∙ 0 = 0

  7 ∙ 2 = 14

  Березень

  350,2

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 1,3 = 344,5

  8 ∙ 0,8 = 6,4

  24 ∙ 1,1 = 26,4

  7 ∙ 1 = 7

  Квітень

  449,1

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 1,1 = 26,4

  7 ∙ 0 = 0

  Травень

  100

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 1,5 = 36

  7 ∙ 0 = 0

  Червень

  109,6

  54 ∙ 1,1 = 59,4

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 0,9 = 21,6

  7 ∙ 0 = 0

  липень

  89,8

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 1,2 = 28,8

  7 ∙ 0 = 0

  серпень

  102,4

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 1 = 24

  7 ∙ 0 = 0

  Вересень

  97,6

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 1 = 24

  7 ∙ 0 = 0

  Жовтень

  97,6

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 1 = 24

  7 ∙ 0 = 0

  листопад

  97,6

  54 ∙ 1,2 = 64,8

  265 ∙ 0 = 0

  8 ∙ 1,1 = 8,8

  24 ∙ 1 = 24

  7 ∙ 0 = 0

  грудень

  97,6

  Таблиця 5.4 - Дані по реализации продукции

  Р, грн.

  N, тис. шт. (по місяцям)

  ВК, тис.грн.

  4-й

  5-й

  6-й

  7-й

  8-й

  9-й

  10-й

  11-й

  12-й

  66

  0,2

  0,31

  0,51

  0,61

  0,81

  1

  3,7

  4

  4,1

  900

  Малюнок 5.1 - Графік Зміни Загальне щомісячніх витрат

  Таблиця 5.5 - Прибуток підприємства по місяцях

  місяць

  4-й

  5-й

  6-й

  7-й

  8-й

  9-й

  10-й

  11-й

  12-й

  прибуток, грн.

  13200

  20460

  33660

  40260

  53460

  66000

  244200

  264000

  270600

  6-й крок. Будуємо графік щомісячної спожи в Капіталі, див. Мал. 5.2. Для побудова графіка нужно візначіті величину реальних потреб в Капіталі.

  Вікорістовуючі табліці 5.3 та 5.5 Знайдемо реальну потребу в Капіталі. Результати розрахунку представлені в табліці 5.6.

  Як видно з графіка потреба в Капіталі буде відчуватісь течение дерло десяти місяців.

  7-й крок. Розраховуємо величину стартового Капіталу. Для даного варіанту величину стартового Капіталу дорівнює:

  358 + 904,2 + 350,2 + 435,9 + 79,54 + 75,94 + 49,54 + 48,94 + 31,6 = 2333,86 тис. грн.

  8-й крок. Розраховуємо величину Капіталу покриття. За рахунок власного Капіталу підприємства зменшаться щомісячні витрати Наступний чином:

  січень - 358-358 = 0 тис. грн .;

  власного Капіталу залишилось 900-358 = 542 тис. грн .;

  лютий - 904,2-542 = 362,2 тис. грн .;

  Таблиця 5.6 - Реальна щомісячна потреба в Капіталі

  місяць

  1-й

  2-й

  3-й

  4-й

  5-й

  6-й

  7-й

  8-й

  9-й

  10-й

  11-й

  12-й

  витрати, тис.грн

  358

  904,2

  350,2

  449,1-13,2 = 435,9

  100-20,46 =

  79,54

  109,6-33,66 = 75,94

  89,8-40,26 =

  49,54

  102,4-53,46 =

  48,94

  97,6-66 = 31,6

  97,6-244,2 =

  -146,6

  97,6-264 =

  -166,4

  97,6-270,6 =

  -173

  Малюнок 5.2 - Графік щомісячної спожи в Капіталі


  Таблиця 5.7 - Потреба Капіталу покриття по місяцям

  місяць

  січ.

  Лют.

  Бер.

  Квіт.

  Трав.

  Черв.

  Ліп.

  Серп.

  Вер.

  Жовт.

  Лист.

  Груд.

  Капітал, тис.грн.

  0

  362,2

  350,2

  435,9

  79,54

  75,94

  49,54

  48,94

  31,6

  -146,6

  -166,4

  -

  173

  Загальна величина Капіталу покриття дорівнює:

  0 + 362,2 + 350,2 + 435,9 + 79,54 + 75,94 + 49,54 + 48,94 + 31,6 = 1433,86 тис. грн.

  9-й крок. Будуємо графік щомісячної спожи Капіталу покриття, див.

  Мал. 5.3. Потреба Капіталу покриття по місяцям наведено в табліці 5.7.

  Малюнок 5.3 - Графік щомісячної спожи в Капіталі покриття (заштрихована ділянка)

  Чистий прибуток підприємства дорівнює: 146,6 + 166,4 + 173 = 486 тис. грн.

  Середньомісячній прибуток дорівнює: 486 тис. грн. / 3 = 162тіс. грн.

  10-й крок. Візначаємо реальні джерела покриття потреб.

  Согласно завдання - це позика.

  11-й крок. Візначаємо срок повернення взятої позики.

  Величина позики дорівнює: 1433,86 тис. грн. Починаючі з 10-ого місяця підприємство начинает отрімуваті середньомісячній прибуток в 162 тис. грн .. Пріпустімо, что 50% цієї суми, тобто 81 тис. грн. спрямовано на повернення позики. Тоді срок повернення позики буде дорівнюваті:

  1 433 тис. грн. / 81 (тис. грн. / міс.) = 17,7≈ 18міс.

  Загальний срок на Який нужно взяти позику дорівнює: 8 + 18 = 26 міс.

  За перший місяць затрати Повністю покріваються власним КАПІТАЛОМ.

  Отже, щоб розпочаті діяльність Підприємству необходимо мати 2333,86 тис. грн. Щоб отріматі ЦІ кошти підприємство бере позику в размере 1433,86 тис. грн. и зможу повернути ее лишь через 26 місяців.

  Проведені розрахунки є примерно, Аджея смороду НЕ враховують ні інфляції, ні процентних ставок и т. П. На момент Відкриття підприємства це є найважлівішій підрахунок, Аджея від его правільності Залежить прибуток підприємства на качана его ДІЯЛЬНОСТІ [1].


  6. Розрахунок величини основних відів податків

  В процесі своєї ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкт підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридична особа повинен доповідна около 20 основних та 15 місцевіх податків. Основними Із них є податок на прибуток та Податок на додану вартість. Розрахунок Величини ціх податків здійснюється на Основі чинного законодавства, Даних бухгалтерського обліку, звітів про результати діяльності підприємства за встановлення формами.

  Податок на прибуток - це один з основних прямих податків. Керуючий формулами оптової ціни та витрат підприємства в розрахунку на один віріб, можна Записати, что величина податку на прибуток П п в розрахунку на один віріб может буті розрахована за формулою:

  , (6.1)

  У тому випадка, если ставка податку на прибуток α задана в відносніх одиниць, величина податку на прибуток в розрахунку на один віріб П п візначається за формулою:

  , (6.2)

  де П до - прибуток на оподаткування в розрахунку на один віріб, грн .;

  Ц про - оптова ціна вироби, грн .;

  В р - витрати на виробництво та реалізацію одного вироби (з урахуванням операційних та других витрат), грн .;

  α - ставка податку на прибуток;

  Податок на прибуток, что его винне доповідна підприємство за результатами ДІЯЛЬНОСТІ в цілому, розраховується за данімі бухгалтерського обліку даного підприємства. Величина податку на прибуток П п (заг), что его винне Сплатити підприємство за результатами ДІЯЛЬНОСТІ в цілому в течение Певного ПЕРІОДУ годині, может буті розрахована за формулою:

  , (6.3)

  де ВД - валовий дохід (виручка) підприємства за визначенням период часу, зазвічай за квартал, грн .;

  ВВ - Валові витрати підприємства за тією ж период часу, включаючі Амортизаційні відрахування, грн.;

  α - ставка податку на прибуток,%. У 2006 году α = 0,25.

  Розраховуємо величину податку на прибуток. Для розрахунку вікорістаємо дані завдання та формулу 6.3. Даті Настанов валового доходу та валових витрат наведені в табліці 6.1.

  Таблиця 6.1 - Дата Настанов валового доходу та валових витрат

  квартал

  ВД

  ВВ

  І

  2.01

  12.02

  II

  22.04

  -

  III

  12.08

  13.08; 14.09

  IV

  12.11

  11.12

  1. І квартал П Пзаг = (240000 - 33900) ∙ 0,25 = 51525 грн.

  ІІ квартал П Пзаг = 340000 ∙ 0,25 = 85000 грн.

  ІІІ квартал П Пзаг = (140000 - 27800 - 24500) ∙ 0,25 = 21925 грн.

  IV квартал П Пзаг = (97500 - 12400) ∙ 0,25 = 21275 грн.

  2. Если продукція відвантажена з неї Вже сплачуватися податок на прибуток, а реальних грошей на підприємстві в цьом випадка немає. Отже может буті так, что у підприємства НЕ будет с чего Заплатити податок.

  3. Корігуваті величину податку на прибуток в Певної кварталі можна зменшуючі чи збільшуючі Валові надходження або Валові витрати, змінюючі дату фіксації валового доходу або валових витрат.

  Податок на додану вартість ПДВ - один Із найголовнішіх непрямих податків. Об'єктом оподаткування є операции з пролажу товарів, робіт, послуг, а такоже вивезення товарів в Україну.

  Величина податку на Доданий ВАРТІСТЬ ПДВ у розрахунку на один віріб розраховується по Формулі:

  , (6.4)

  де Ц о - вільна ринкова ціна вироби, грн;

  β - ставка податку на Доданий ВАРТІСТЬ; У 2006 году β = 0,20.

  Величина податку на Доданий ВАРТІСТЬ в цілому на підприємстві розраховується за формулою:

  , (6.5)

  де Ц ві - вільна ринкова ціна вироби і-го найменування, грн .;

  n - Кількість найменувань виробів.

  Величина ПДВ, що підлягає сплаті в цілому по Підприємству, розраховується за формулою:

  , (6.6)

  де Ц ві 2 - вільна ринкова ціна проданого товару і-ого виду, грн .;

  Ц в j 1 - вільна ринкова ціна купленого матеріалу j-ого виду, грн .;

  n - Кількість відів Проданом товарів;

  m - Кількість відів куплених матеріалів.

  Розраховуємо величину податку на Доданий ВАРТІСТЬ


  1. Візначаємо величину, дату та суму Рахунку податкового кредиту (ПК) для кожної операции, для Отримання матеріалів. Результати розрахунків занесені в таблицю 6.2

  Таблиця 6.2 - Розрахунок податкового кредиту

  Операція

  Дата ПК

  ПК, тис. грн.

  Сума Рахунку, тис.грн.

  а

  13.01 - січень

  350 ∙ 0,2 = 70

  350 + 70 = 420

  б

  12.02 - лютий

  400 ∙ 0,2 = 80

  400 + 80 = 480

  в

  12.03 - березень

  28 ∙ 0,2 = 5,6

  28 + 5,6 = 33,6

  2 Візначаємо Ціну вільну ринкову товару, дату та суму податкових забов'язань для кожної операции. Результати розрахунку наведені в табліці 6.3.

  Таблиця 6.3 - Розрахунок податкового забов'язання

  Операція

  Дата ПЗ

  Ц вр, тис. грн.

  ПЗ, тис. грн.

  Сума Рахунку, тис. грн.

  а

  7.01 - січень

  350 + 1100 = 1450

  1450 ∙ 0,2 = 290

  1450 + 290 = 1740

  б

  8.02 - лютий

  400 + 1230 = 1630

  1630 ∙ 0,2 = 326

  1630 + 326 = 1956

  в

  16.03 - березень

  28 + 160 = 188

  188 ∙ 0,2 = 37,6

  188 + 37,6 = 225,6

  1. Розраховуємо ПДВ за касовим методом

  Даті податкового забов'язання по касовим методом:

  Січень - 9.01; Лютий -; Березень - 18.03, 16.03;

  Візначається за Датою Отримання коштів.

  ПДВ = ПЗ - ПК

  ПДВ січень = 290 - 70 = 220 тис. грн.

  ПДВ лютий = 0 - 80 = 80 тис. грн. (Від'ємне значення означає, что держава або відшкодує кошти або зменшіть величину податку в Майбутнього)

  ПДВ березень = 326 + 37,6 - 5,6 = 358 тис. грн.

  Σ = 220 - 80 + 358 = 498 тис. грн.


  Розраховуємо ПДВ за методом Настанов ПЗ у момент відвантаження продукції:

  Даті ПЗ за методом Настанов ПЗ у момент відвантаження продукції:

  Січень - 17.01; Лютий - 8.02; Березень -; Квітень - 12.04;

  ПДВ = ПЗ - ПК

  ПДВ січень = 290 - 70 = 220 тис. грн.

  ПДВ лютий = 326 - 80 = 246 тис. грн.

  ПДВ березень = 0 - 5,6 = -5,6 тис. грн.

  ПДВ квітень = 37,6 - 0 = 37,6 тис. грн.

  Σ = 220 + 246 - 5,6 +37,6 = 498 тис. грн.

  Акцизний збір - це непрямий податок на вісокорентабельні и монопольні товари, Який включаються в Ціну реализации ціх товарів. Акциз - це податок у ціні. Акцизний збір сплачується Незалежності від результатів Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта підприємництва. Акцизний збір розраховується для кожного виду товарів окремо. Платниками акцизного збору є Виробники и імпортері підакцізніх товарів.

  Є декілька методів розрахунку Величини акцизного збору.

  1. За ставками, Які Встановлені в процентах до обороту з реалізації. Розраховується за формулою:

  , (6.7)

  де - оборот з реалізації товару за максимально роздрібнімі ценам (без врахування податку на Доданий ВАРТІСТЬ та акцизного збору в ціні вироби), грн .;

  - оптова ціна (з врахування прибутку торговельних ОРГАНІЗАЦІЙ) одиниці товару, грн .;

  - Кількість реалізованіх товарів даного виду, шт .;

  - ставка акцизного збору, встановлен в відсотках до обороту з реалізації товару,%;

  2. За ставками, Які Встановлені в твердих сумах з одиниці реалізованого товару. Розраховується за формулою:

  , (6.8)

  де - ставка акцизного збору, встановлен в твердих сумах з одиниці реалізованого товару, грн. / Шт.

  3. За ставками, Які Встановлені одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару. Розраховується за формулою:

  , (6.9)

  4. За ставками, Які Встановлені у відсотках до обороту з ціни реализации.

  Коли ставка акцизного збору задана у відносному виразі, То Акцизний збір з одиниці товару складі:

  (6.10)

  де - ставка акцизного збору, встановлен у відсотках до обороту з ціни реализации,%

  2. За комбінованімі ставками, тобто за ставками у відсотках обороту з ціни реализации та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару . У цьом випадка величина акцизного збору розраховується за шкірних з методів, тобто розраховуються Величини та . Більша Із ціх величин и є тією величиною акцизного збору, что его винен Сплатити суб'єкт підприємництва.

  3. За спеціальнімі схемами нарахування

  Розраховуємо Акцизний збір. Результати розрахунку наведені в табліці 6.4

  Таблиця 6.4 - Величина акцизного збору

  метод

  Акцизний збір, грн

  Σ, грн.

  Проценти від обороту з реалізації

  (А) (20 ∙ 11000 ∙ 22) / 100 = 48400

  (Б) (30 ∙ 11100 ∙ 24) / 100 = 79920

  (В) (40 ∙ 15000 ∙ 27) / 100 = 162000

  290320

  Тверді суми з одиниці реалізованого товару

  (А) 11000 ∙ 5 = 55000

  (Б) 11100 ∙ 8 = 88800

  (В) 15000 ∙ 12 = 180000

  323800

  Одночасно у відсотках до обороту з реалізації та тверді

  суми з одиниці реалізованого товару

  (А) 48400 + 55000 = 103400

  (Б) 79920 + 88800 = 168720

  (В) 162000 + 180000 = 342000

  614120

  Проценти від обороту з ціни реализации.

  (А) (20 ∙ 11000 ∙ 0,17) / (1-0,17) = 45060,2

  (Б) (30 ∙ 11100 ∙ 0,18) / (1-0,18) = 73097

  (В) (40 ∙ 15000 ∙ 0,21) / (1-0,21) = 159493,6

  277650,8

  Проценти обороту з ціни реализации та тверді суми

  з одиниці реалізованого товару .

  (А) 55000> 45060,2 A = 55000

  (Б) 88800> 73097 A = 88800

  (В) 180000> 159493,6 A = 180000

  323800

  У даного розділі розраховано податок на прибуток, Податок на додану вартість за двома методами, сума акцизного збору п'ятьма методами. Серед методів нарахування акцизного збору кращім методом вважається тією, сума акцизного збору за Яким найбільша. Отже порахувавші суму акцизного збору дійшлі висновка, что кращім методом є метод за ставками, Які Встановлені одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару [3].


  Висновки

  Во время Виконання курсової роботи Було розроблено підготовчій етап создания підприємства.Підготовчій етап создания підприємства Включає: розробка комерційної Ідеї та установчих документів, державну реєстрацію підприємства, а такоже розрахунок стартового Капіталу необхідного для качана бізнесу.

  В іншому розділі розроблено комерційну ідею. Було визначили всі Можливі Ідеї по трьом напрямку: виробництво, торгівля, послуги. З цього Переліку звертаючись найцікавішу, найпрібутковішу ідею. А далі ідея ретельно розглядалась, допрацьовувалась, удосконалювалась з метою Надання їй новизни, пріваблівості. Для реализации вісувається Вже допрацьована ідея. Від ретельного, творчого підходу до розробки комерційної Ідеї Залежить Майбутній успіх чи неуспіх підприємства на Сайти Вся.

  По-третє розділі Розглянуто питання державної реєстрації підприємств. Розроблено установчі документи, что подаються в орган державної реєстрації підприємств - статут та РЕЄСТРАЦІЙНА картка (додаток А та Б). После проведення державної реєстрації суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичні особи отримуються свідоцтво, зразок которого наведено в Додатках В.

  У четвертому розділі Розглянуто Поняття акціонерних товариств та розраховано реальну величину статутного фонду, визначили Кількість звичайна та прівілейованіх акцій, розроблено інформаційне ПОВІДОМЛЕННЯ про создания АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (додаток Г).

  У п'ятому розділі представлено етапи розрахунку стартового Капіталу та обраховано величину Капіталу покриття та срок Погашення позики.

  У шостому розділі обраховано величину податку на прибуток, на Доданий ВАРТІСТЬ та Акцизний збір. Аналітично доведено, что величину податків в Певної кварталі можна корігуваті, но загальна величина залішається незмінною.

  Та даже если розрахунки підтверджують, что предприятие буде прибутково, це щє не означає, что таким воно буде на практике. Аджея сегодня на Конкурентоспроможність впліває дуже много факторів и Основним среди них є якість товару чи послуг.


  список ПОСИЛАННЯ

  1. Козловський В.О. Підприємницька діяльність. Практикум. Вінниця: 2007. - 221 с.

  2. Козловський В.О.Основі підприємництва. Курс лекцій. Част.1.-Вінниця: ВНТУ, 2005. - 196 с.

  3. Козловський В.О. Підприємницька діяльність. Практикум. Частина 2.- Вінниця: ВНТУ, 2006. - 170 с.

  4. http://www.management.com.ua/qm/qm083.html

  5. http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&tutindex=18&index=3&layer=2

  6. http://www.tvel.ru/ru/about/about_corporation/quality_policy/


  Додаток А

  (обов 'язковий)

  СТАТУТ

  Закритого акціонерного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Премія"

  1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1 Закрите акціонерне підприємство "Премія", в подалі "Товариство", Створено за погодження между:

  - Громадянин Кочержук Андрієм Михайловичем, паспорт Серії КМ №353456, виданий Балтська РВ УМВС України у Одеській області 01.04.66 р., Что мешкає за адресою: м. Вінниця, вул..600-річчя, буд. 42, кв.31,

  - Громадянка Макарук Ольгою Вікторівною, паспорт Серії АВ№678850, виданий Ленінськім РВ УМВС України у Вінницькій області 04.05.80р., Что мешкає за адресою: м. Вінниця, вул..Космонавтів, буд. 74, кв.34,

  - громадянином Присяжнюком Василь Васильович, паспорт Серії АМ№455378, виданий Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області 15.07.69р., Что мешкає за адресою: м. Вінниця, вул .. 600-річчя буд.32, кв.100,

  - громадянкоюАнтоновською Інною Анатоліївною, паспорт Серії АВ №343567, виданий Піщанськім РВ УМВС України у Вінницькій області 04.03.87р., Что мешкає за адресою: м. Вінниця, пр-кт Юності буд.84, кв. 114,

  - Громадянин Шиловим Артемом Івановічем, паспорт Серії КМ №235467, виданий Ленінськім РВ УМВС України у Вінницькій області 29.08.98 р., Что мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд.17, кв. 51,

  - Приватна підприємством "Аляска", зареєстрованім виконавчим комітетом Вінницької міської ради (Розпорядження №23-а від 25 квітня 2000 року, свідоцтво про реєстрацію А45 №203040, ідентифікаційний код 25546579), в особі директора Оцабрик Юлії Дмітрівні,

  - Приватна підприємством "Надія", зареєстрованім виконавчим комітетом Вінницької міської ради (Розпорядження № 91-а від 23 листопада 1999 року, свідоцтво про державну реєстрацію К23 №121317, ідентифікаційний код 19295617), в особі директора Овчар Анжели Володімірівні,

  - Приватна підприємством "Корал", зареєстрованім виконавчим комітетом Вінницької міської ради (Розпорядження № 16-б від 28 липня 2005 року, свідоцтво про державну реєстрацію А14 № 456920, ідентифікаційний код 76895422), в особі директора Савчука Віталія Михайловича,

  - Приватна підприємством "Лілея", зареєстрованім виконавчим комітетом Вінницької міської ради (Розпорядження № 45-б від 27 жовтня 2003 року, свідоцтво про державну реєстрацію М34 №135674, ідентифікаційний код 99936735) в особі директора Мартинюк Олени Вікторівні,

  - Приватна підприємством "Альянс", зареєстрованім виконавчим комітетом Вінницької міської ради (Розпорядження № 23-б від 16 грудня 2003 року, свідоцтво про державну реєстрацію А54 №11457623) в особі директора Менкаль Олені Петрівні,

  - Приватна підприємством "Сантанна", зареєстрованім виконавчим комітетом Вінницької міської ради (Розпорядження № 18-а від 11 вересня 2004 року, свідоцтво про державну реєстрацію В26 № 227899, ідентифікаційний код 51127264), в особі директора МАРАХОВСЬКА Олександра Андрійовіча,

  в подалі "Учасники", на Основі їх Загальної власності за Шляхом об'єднання внесків та підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з метою найповнішого удовольствие потреб населення в товарах та послуги, Здійснення Іншої ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ суперечіть поважної законодавству України, а такоже реализации на основе отриманий прибутку СОЦІАЛЬНИХ та економічних інтересів Учасників та Членів трудового колективу Товариства.

  1.2 Статут Товариства розроблено відповідно до Господарський кодекс України, Закону України "Про господарські товариства" та других законодавчо АКТІВ, чінніх на территории України, а такоже на основе підпріємніцької ініціативи Учасників.

  1.3 Товариство Діє на основе засновніцького договором, статутом и у відповідності з чин ним на территории України законодавством.

  1.4 Статут підлягає коригування у випадка Виникнення протіріч з чіннім законодавством.

  1.5 Товариство є юридичною особою з моменту его державної реєстрації у встановленому порядку, володіє відособленім майном, має самостійній баланс, розрахункові та інші рахунки в українських та зарубіжніх банках, печатки та штампи зі Своїм найменуванням, знак для товарів и услуг, емблему та інші реквізити.

  1.6 Товариство має право від свого імені укладаті договори, набуваті майнові та немайнові права, Здійснювати виробничу, господарську, комерційну, науково-технічну, сервісну та іншу діяльність, может буті Позивача и відповідачем в господарському и третейський судах.

  1.7 Найменування Товариства:

  - повне українською мовою: Закрите акціонерне товариство "Премія";

  - СКОРОЧЕННЯ українською мовою: ЗАТ "Премія";

  1.8 Місцезнаходження Товариства: 24815, м. Вінниця, вул. Заболотного, 11, кімн. 204.

  2 МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1 Закрите акціонерне товариство "Премія" створюється з метою найповнішого удовольствие потреб населення при купівлі ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Здійснення Іншої ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ суперечіть поважної законодавству України, а такоже реализации на основе отриманий прибутку СОЦІАЛЬНИХ та економічних інтересів Учасників и Членів трудового колективу Товариства.

  2.2 Основні види ДІЯЛЬНОСТІ Товариства:

  - продажів и купівля ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  - надання кредитів;

  - обмін ЦІННИХ ПАПЕРІВ на матеріальні цінності (Такі як: гроші, золото, срібло, и інші Дорогоцінні метали);

  - послуги юриста Товариства относительно продаж-купівлі ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  - та інші види ДІЯЛЬНОСТІ НЕ Заборонені чіннім законодавством.

  З УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

  3.1 Учасниками Товариства є 6 юридичних та п'ять фізичних осіб, вказані в п. 1.1 даного Статуту.

  3.2 Учасники Товариства ма ють право:

  - буті співробітнікамі Товариства;

  - брати участь в управлінні справами Товариства;

  - отрімуваті Частка прибутку від ДІЯЛЬНОСТІ Товариства у размере, відповідному Внески до статутного фонду;

  - вносіті додаткові внески до статутного фонду в порядку, передбачення рішенням зборів Учасників;

  - отрімуваті повну інформацію про діяльність Товариства;

  - знайомитись з данімі бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією.

  - в разі бажання продати та купити Акції.

  3.3 Учасники Товариства зобов'язані:

  - дотримуватись Положень засновніцького договору та статуту;

  - Виконувати решение зборів Учасників;

  - вносіті пайові внески в порядку и розмірах, передбачення засновніцькім договором;

  -віконуваті прійняті на собі обов'язки Стосовно Товариства та Сприяти в здійсненні Товариством своєї ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Чи не розголошуваті інформацію про діяльність Товариства.

  4 Майні ТОВАРИСТВА

  4.1 Майно Товариства е власністю Учасників и складається Із звичайна та прівілейованіх акцій ЗАСОБІВ, а такоже других цінностей, ВАРТІСТЬ якіх Відображається в самостійному балансі Товариства. Майно знаходиться в его повну розпорядженні и вилучений НЕ підлягає.

  4.2 Джерелом формирование майна Товариства є:

  - Грошові та майнові внески Учасників;

  - прибутки, отрімані від реализации ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  - кредити банків;

  - Благодійні внески, пожертвування, даруй юридичних та фізичних осіб;

  - інші джерела, що не Заборонені чіннім законодавством.

  4.3 Товариство має Статутний фонд 20000 тис. грн. Учасники володіють Частка:

  - Пан Кочержук А. М. - 400 тис. грн., Що ставити 2% статутного фонду;

  - пані Макарук О. В.- 400 тис. грн., Що ставити 2% статутного фонду;

  - пан Присяжнюк В. В. - 200 тис. грн., Що ставити 1% статутного фонду;

  - пані Антоновська І. А.- 400 тис. грн., Що ставити 2% статутного фонду;

  - пан Шилов А. І. - 600 тис. грн., Що ставити 3% статутного фонду;

  - приватне підприємство "Аляска" - 3000 тис. грн .., что ставити 15% статутного фонду;

  - приватне підприємство "Надія" - 2000 тис. грн., Що ставити 10% статутного фонду;

  - приватне підприємство "Корал" - 4000 тис. грн., Що ставити 20% статутного фонду;

  - приватне підприємство "Лілея" - 6000 тис. грн., Що ставити 30% статутного фонду;

  - приватне підприємство "Альянс" - 1000 тис. грн., Що ставити 5% статутного фонду;

  - приватне підприємство "Сантанна" - 2000 тис. грн .., что ставити 10% статутного фонду;

  4.4 Збори Учасників на основе одноголосно Прийнято решение вправі передбачаті Внесення Учасниками Додатковий внесків до статутного фонду.

  4.5 Внески Учасника Товариства могут буті: Грошові кошти; Будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності; цінні папери; права на Користування землею, водою та іншімі природніми ресурсами; інші майнові и немайнові права, в тому чіслі и права на інтелектуальну власність.

  4.6 Учасник Товариства может без Дозволу других Учасників поступитися Своїм Внески одному або декільком Учасникам Товариства (або третім особам). Учасники Товариства корістуються Переважно правом придбання Внески (части Внески) Учасника, что поступається ним, пропорційно їх частко в статутному Фонді. Передача Учасником Внески (части Внески) третім особам можлива только после полного Внесення ним внески и з Дозволу зборів Учасників. Пай (Частка) Учасника после полного Внесення ним Пайовий Внески может буті Придбаний самим Товариством. У цьом випадка Товариство зобов'язане Передат придбання Частка іншім Учасникам або третім особам до кінця поточного календарного року. Течение цього ПЕРІОДУ Розподіл прибутку, а такоже Голосування й визначення кворуму на зборах Учасників проводитися без врахування придбання Товариством Внески, тобто, за фактичність кількістю Учасників, что залишились.

  4.7 У випадка виходе Учасника Із Товариства Йому Повністю сплачується внесень Пайовий внесок и получил на цею внесок Частка прибутку за период до моменту виходе Учасника, а такоже відповідна Частка майна Товариства на момент виходе Із Товариства. Виплата прово диться после затвердження Звіту за рік, в якому Учасник Вийшов Із Товариства, и в рядків до 6-ти місяців з дня виходів, з відшкодуванням збитків від інфляції за рядків виплати.

  При бажанні Учасника и з Дозволу зборів Учасників его внесок, Частка прибутку, отримай на цею внесок за период до моменту виходе Учасника, а такоже відповідна Частка травень на Товариства на момент виходе Учасника могут буті повернені частково чи Повністю в натуральній форме. Майно, переданої общество только в Користування, возвращается в натуральній форме.

  4.7.1 У випадка смерти одного з Учасників Товариства всі права и обов'язки переходять до спадкоємця, Який має Переважно право спадковості за законом або у відповідності з Заповітом померлого Учасника.

  4.7.2 При відмові правонаступник (спадкоємця) від вступления до Товариства Йому Видається в грошовій або натуральній форме: внесень, Пайовий внесок, что Належить вібулому учасник, отримай на Пайовий внесок Частка прибутку и відповідна Частка майна Товариства на годину вибуття померлого Учасника. Виплата проводитиметься после затвердження Звіту за рік, в якому ВІН ВИБУВ з Товариства, и в рядків до 6-ти місяців з дня вибуття з відшкодуванням збитків від інфляції за рядків виплати. У цьом випадка розмір статутного фонду Товариства підлягає відповідному Зменшення, но винен буті поновлений в течение одного року Шляхом Внесення Додатковий внесків іншімі Учасниками або новопрійнятімі Учасниками.

  4.8 Грошові кошти Товариства зберігаються на розрахункових и других рахунки в установах КОМЕРЦІЙНИХ банків в національній та іноземній валютах.

  4.9 Товариство має право продавати, передаваті, обмінюваті, даруваті, здаваті в оренду іншім юридичним и фізичним особам майно та інші цінності, что Йому належати.

  4.10 Товариство має право прійматі даруй и Здійснювати акти Дарування Стосовно юридичних и фізичних осіб.

  4.11 держави не відповідає за зобов'язаннями Товариства, товариство не в відповідає за зобов'язаннями держави.

  4.12 Товариство Несе майново відповідальність за своими зобов'язаннями в межах статутного фонду.

  4.13 товариство не в відповідає за зобов'язаннями своих засновніків-юридичних осіб, фізичних осіб. Юридичні особи-засновника, Фізичні особи-засновника НЕ ​​відповідають за зобов'язаннями Товариства.

  4.14 товариство не в відповідає за зобов'язаннями Учасників.

  4.15 Учасники Товариства несуть відповідальність за его зобов'язаннями только в межах своих внесків до статутного фонду.

  5 ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

  5.1 Товариство самостійно Здійснює свою діяльність на принципах самозабезпечення, самофінансування та самоокупності, Несе відповідальність согласно з чіннім законодавством за Наслідки своєї ДІЯЛЬНОСТІ и Виконання взятих на себе зобов'язань перед Державним бюджетом, банками, іншімі суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО.

  5.2 Товариство самостійно на основе замовлень та договорів планирует свою діяльність и візначає перспективи розвитку.

  5.3 Товариство для Здійснення основних статутних завдання:

  - організовує матеріально-технічне забезпечення своєї ДІЯЛЬНОСТІ, дочірніх підприємств, філій, представництв та других відокремленіх підрозділів Шляхом придбання ресурсов у віробніків, в оптовій торгівлі, на біржах, ярмарках, аукціонах, у роздрібній торгівлі, у фізичних та юридичних осіб за готівку або безготівкове в національній та іноземній валютах без обмежень вартості;

  - корістується банківськімі кредитами;

  - володіє и корістується землею та іншімі природніми ресурсами;

  - вступає в господарські товариства, асоціації та інші об'єднання;

  - бере участь в аукціонах, ярмарках, виставках;

  - створює дочірні підприємства з правом юридичної особи, а такоже філії, представництва та інші відокремлені підрозділі без прав юридичної особи, Затверджує положення про їх діяльність;

  - Укладає догоди, договори;

  - надає посередницькі, маркетингові, інжінірінгові послуги ТОЩО;

  - купує цінні папери;

  - бере на роботу фахівців, в тому чіслі за сумісництвом або контрактом, формує Тимчасові творчі колективи для Виконання конкретних замовлень;

  - має Власні основні й оборотні фонди, а такоже створює Різні фонди за рахунок відрахувань від прибутку;

  - вікорістовує Статутний фонд з Наступний его відновленням;

  - реалізує продукцію, товари, роботи, послуги, вироби, матеріали;

  - матеріально заохочує своих ПРАЦІВНИКІВ;

  - проводити науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи;

  -здійснює інші види ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ суперечать поважної законодавству.

  6 ЗОВШШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  6.1 Товариство самостійно Здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, перед баченому чіннім законодавством.

  6.2 Товариство має право самостійно:

  -укладаті договори з зарубіжнімі юридичними та фізічнімі особами;

  -проводіті експортно-імпортні операции;

  -засновуваті за кордоном у встановленому порядку Власні дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділі; затверджуваті їх статути та положення;

  -створюваті Спільні з зарубіжнімі юридичними та фізічнімі особами підприємства и брати участь в їх ДІЯЛЬНОСТІ;

  -здійснюваті експорт и імпорт продукції, товарів, капіталів, РОБОЧОЇ сили;

  -здійснюваті операции з придбання, продаж та обміну валют на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному Сайти Вся;

  -входіті до складу, а такоже брати участь в створенні и ДІЯЛЬНОСТІ асоціацій, АКЦІОНЕР них товариств та других об'єднань, что знаходяться за кордоном;


  6.3 Валютна виручка зараховується на Валютні рахунки Товариства и вікорістовується ним самостійно.

  7 Утворення І Використання КОШТІВ ТОВАРИСТВА

  7.1Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок виручки від продажу ЦІННИХ ПАПЕРІВ, кредитів, пожертвувань, дарів та других НЕ заборонених ФІНАНСОВИХ надходження.

  7.2 Майно Товариства утворюється за рахунок вкладень засновніків, проценти вкладів вказані в пункті 4.1.

  7.3 3 виручки від реализации продукції (робіт, послуг) та других надходження сплачуються податки, вносяться необхідних для планування Платежі, віплачуються проценти за кредитами, відшкодовуються матеріальні та інші витрати, здійснюється виплата заробітної плати.

  7.4 Чистий прибуток Надходить у повне Розпорядження Товариства, Пожалуйста самостійно візначає напрямки использование цього прибутку.

  7.5 За рахунок чистого прибутку Товариство формує резервний фонд та інші фонди, величина якіх візначається Зборами Учасників. Резервний фонд формується в размере 25% від статутного фонду. Щорічні Відрахування в резервний фонд складають НЕ менше 5% чистого прибутку. После создания резервного фонду вказані Відрахування могут спрямовуватіся на формирование других ФОНДІВ.

  7.6 Кошти резервного фонду Використовують для покриття нестачі оборотних коштів, на оплату праці у випадка відсутності на це коштів, а такоже на покриття непередбаченіх витрат и збитків Товариства.

  7.7 Частина чистого прибутку, что залішається общество, підлягає розподілу между Учасниками за підсумкамі роботи за рік пропорційно розмірам Пайовий внесків Учасників у статутному Фонді.

  7.8 Оплата праці ПРАЦІВНИКІВ Товариства проводитися за рахунок коштів Товариства. Порядок оплати праці візначається положеннями, Які Затверджує директор за Згідно зборів Учасників.

  7.9 Оплата праці кожного працівника візначається его особістом трудовим Внески в результати роботи Товариства и не обмежується максимальними розмірамі.

  7.10 Оплата праці ПРАЦІВНИКІВ НЕ может буті Менша за мінімальну заробітну плату, визначених чіннім законодавством.

  8 УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВО

  8.1 Органами управління Товариства е:

  -зборі Акціонерів;

  -спостережна рада, на чолі з президентом;

  -Генеральний дирекція, на чолі з генеральним директором;

  -ревізійна комісія.

  8.2 До складу зборів Учасників входять Учасники або їх представник. Учасник має право в будь-який момент замініті свого представника, повідомівші про це других Учасників.

  8.3 Учасники володіють кількістю голосів, пропорційно розміру їх Пайовий внесків у Статутний фонд. Одна акція - один голос. Власник прівілейованіх акцій НЕ ма ють права голосу, но отримуються підвіщені Дивіденди.

  8.4 При розгляді питання про віключення Учасників Із складу Товариства ЦІ Учасники або їх представник участия в голосуванні не беруть.

  8.5 До віключної компетенції зборів Учасників належить:

  -визначення основних напрямків ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, затвердження планів та Звіти про їх Виконання;

  -зміні та ДОПОВНЕННЯ до статуту;

  -встановлення розміру, форми и порядок внесення Учасниками Додатковий внесків до статутного фонду;

  -вірішення питання про придбання Товариством Внески (части Внески) Учасника;

  -прійом Нових Учасників;

  -віключення Учасників Із Товариства;

  -затвердження річніх результатів ДІЯЛЬНОСТІ Товариства;

  -склікання зборів учасников, вибори та відклікання Членів ревізійної КОМІСІЇ;

  -заснування та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв; затвердженні статуту та Положення про діяльність ціх структур;

  -вірішення вопросам про входження Товариства до других об'єднань та виходів з них;

  -визначення умов оплати праці учасников;

  -затвердження договорів на суму понад 100 тис. грн.

  З першого, другого, п'ятого та шостого вопросам решение пріймаються при наявності на зборах всех Учасників. Рішення вважаються чинний, если за них проголосувало учасники Які ма ють более як ​​50% голосів у статутному Фонді. З усіх других вопросам решение пріймають ся простою більшістю голосів.

  8.6 Збори вважаються правочини, если на них Присутні Учасники (представник Учасників), Які володіють у сукупності більш як 60% голосів, а по вопросам, что вімагають одностайності, всі Учасники.

  8.7 КОЖЕН з Учасників має право Вимагати РОЗГЛЯДУ питання на зборах Учасників за умови, что воно Було були поставлені не пізніше, чем за 25 днів до качана Засідання Зборів.

  8.8 Голова зборів Учасників обірається Зборами.

  8.9 Голова скликає Збори, візначає порядок денний, день, місце та час їх проведення, Забезпечує своєчасне запрошення на Засідання Учасників НЕ пізніше, чем за 30 днів до качана зборів. Голова зборів організовує ведення протоколів зборів.

  8.10 Збори склікаються НЕ менше 2-х разів на рік. Позачергові збори склікаються Головою зборів

  Учасників у випадка, коли цього вімагають Захоплення Товариства. Збори Учасників могут буті склікані на вимоги директора або ревізійної КОМІСІЇ.


  8. 11 Учасники, Які володіють у сукупності більш як 20% голосів, ма ють право Вимагати скликання Позачергове зборів Учасників у будь-який час и з будь-которого приводу, если це стосується ДІЯЛЬНОСТІ Товариства. Если в течение 25 днів Голова зборів НЕ виконан зазначеної вимоги, смороду вправі Самі склікаті збори Учасників.

  8.12 Генеральна дирекція вірішує всі питання ДІЯЛЬНОСТІ Товариства за вінятком тихий, что входять до віключної компетенції зборів Учасників. Збори Учасників могут вінесті решение про передачу части повноважень, что Їм належати, до компетенції Дирекції.

  8.13 Дирекція підзвітна Зборів Учасників и Організує Виконання їх РІШЕНЬ. Вона НЕ має права прійматі решение, что відносяться до компетенції зборів Учасників.

  8.14 Дирекція без доручення Діє від імені Товариства, представляет его Захоплення у відносінах з іншімі юридичними и фізічнімі особами, ДЕРЖАВНЕ органами, податкова інспекцією ТОЩО, Укладає договори, в тому чіслі и трудові, відає доручення, відкріває в банках рахунки, корістується правом розпоряджатісь Кошта Товариства , відає накази и Розпорядження, обов'язкові для всіх ПРАЦІВНИКІВ Товариства.

  8.15 Збори Учасників прізначають и звільняють з посад всех ПРАЦІВНИКІВ Товариства.

  8.16 Контроль за фінансово-господарську діяльністю Товариства и его підрозділів Здійснює Ревізійна комісія, яка складається з трьох Членів, включаючі голову, Які обіраються Зборами Учасників. Термін роботи ревізійної КОМІСІЇ візначається Зборами Учасників.

  8.17 Ревізійна комісія має право перевіряті все майно и всю діяльність Товариства.

  8.18 Ревізійна комісія відповідає за свою діяльність перед Зборами Учасників, надає Їм Звіти проведення ревізій и Висновки з річніх звітів.

  8.19 Кожний Учасник может Вимагати проведення позачергової ревізії ДІЯЛЬНОСТІ Товариства.

  8.20Члені ревізійної КОМІСІЇ здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства, відповідають перед Товариством за збитки, что вініклі в результате помілкової ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ.

  8.21 Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, что беруть участь своєю працею в его ДІЯЛЬНОСТІ на основе трудового договору або контракту. Повноваження трудового колективу та его віборніх ОРГАНІВ визначаються чіннім законодавством.

  9 трудові відносини. Соціальне забезпечення ПРАЦІВНИКІВ

  9.1 Трудові отношения ПРАЦІВНИКІВ Товариства регулюються трудовим договором або контрактом, Який смороду постелили з Товариством.

  9.2 Товариство Забезпечує всім Працюючим Безпечні умови праці и Несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю и працездатності ПРАЦІВНИКІВ.

  9.3 Прийняття, переведення и звільнення ПРАЦІВНИКІВ, їх робочий час і Час відпочинку, охорона праці, трудова дисципліна, оплата праці та інші питання трудових отношений працюючих регулюються чіннім законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  9.4 Трудовий колектив Товариства Укладає з адміністрацією колективний договір, в якому регулюються найсуттєвіші питання трудових отношений и СОЦІАЛЬНОГО розвитку трудового колективу. Порядок укладання договору та его реєстрації регулюється чіннім законодавством.

  9.5 Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню и соціальному забезпечення в порядку и на условиях, визначених чіннім законодавством, трудовим договором або контрактом, а такоже колективного договору.

  9.6 Товариство может за рахунок Власний коштів страхуваті своих ПРАЦІВНИКІВ без обмеження суми и рядок страхування.

  9.7 У товаристві ведеться у встановленому порядку облік військовозобов'язаніх та прізовніків.


  10 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Учасників ТОВАРИСТВА

  10.1 КОЖЕН Учасник Товариства Несе матеріальну відповідальність за збитки, спрічінені общество або іншім Учасникам, если ВІН навмісно або ненавмісно вказано в установчих документах Товариства неправільні Відомості або діяв всупереч Положень засновніцького договору та статуту.

  10.2 Учасники Товариства несуть солідарну відповідальність за Втрата майна, Пожалуйста Було передано Їм на зберігання.

  10.3 Учасники Товариства несуть майнового відповідальність за результати ДІЯЛЬНОСТІ Товариства величиною власної Частки в статутному Фонді.

  10.4. Працівники Товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні общество, в повний або обмеження размере согласно з чіннім законодавством та на условиях, обумовлених в трудовому договорі або контракті.

  11 Реорганізація ТА Ліквідація ТОВАРИСТВА

  11.1 Реорганізація Товариства проводиться за рішенням зборів Учасників.

  11.2 Умови і порядок ліквідації Товариства визначаються рішенням зборів Учасників и чіннім законодавством (ст.19-22 Закону України "Про господарські товариства").

  11.3 припиненням ДІЯЛЬНОСТІ Товариства проводитися за рішенням зборів Учасників або за рішенням господарського суду.

  11.4 При ліквідації Товариства створюється ліквідаційна комісія. Порядок создания ліквідаційної КОМІСІЇ візначається чіннім законодавством.

  11.5 Майно, что є у товаристві, его Грошові кошти, включаючі виручки від продажу майна при ліквідації, после розрахунків з бюджетом, кредиторами, оплати праці ПРАЦІВНИКІВ Товариства, виконання обов'язків перед власниками ЦІННИХ ПАПЕРІВ, віпущеніх Товариством, розподіляються между Учасниками пропорційно їх Пайовий Частка у статутному Фонді. Майно, переданої общество его Учасниками в Користування, возвращается в натуральній форме.

  11.6 Внесення змін та ДОПОВНЕННЯ до установчих документів Товариства здійснюється відповідно до ст. 29-32 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року.

  ДОДАТОК Б

  (обов 'язковий)

  Форма 1 Реєстраційна картка

  на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної Шляхом Заснування новой юридичної особи

  1. Відомості про юридичним особам

  Повне найменування юридичної особи

  Організаційно-правова форма юридичної особи Код КОПФ

  Закрите акціонерне товариство 232

  Назва юридичної особи

  "Премія"

  СКОРОЧЕННЯ найменування юридичної особи

  ЗАТ "Премія"

  Місцезнаходження юридичної особи

  Країна Поштовий індекс

  Україна 24815

  область

  Вінницька

  район

  Місто (село)

  Вінниця

  вулиця

  Заболотного

  Будинок Корпус Квартира (офіс)

  11 1 204

  Форма власності за юридичної особи Код КФВ

  Колективна 20

  Вищий орган управління юридичної особи

  збори акціонерів

  Розмір Внески до статутного фонду (грн.) 40000 тис.

  Розмір сплаченого Внески до статутного фонду (грн.) 40000 тис.

  Дата Закінчення формирование статутного фонду 20 грудня 2007р

  Керівник юридичної особи

  Прізвище

  Мартинюк

  Ім'я, по-батькові

  Олена Вікторівна

  Ідентифікаційний номер 99936735

  2. Орган віконавчої власти, до СФЕРИ управління которого Належить юридична особа державної форми власності за чи юридична особа, в статутному Фонді якої Частка державної власності за ставати не менше 25%

  Найменування органу

  Вінницька міська РЕЄСТРАЦІЙНА палата

  Ідентифікаційний код органу

  85146532

  Підпис державного Реєстратора ___________ _____________

  (Підпис) (дата)

  Свідоцтво про державну реєстрацію та один примірник орігіналів установчих документів получил:

  Менкаль О.П. ____________ ____________

  (Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


  ДОДАТОК В

  (обов 'язковий)

  Серія В01 №243587

  СВІДОЦТВО

  про державну реєстрацію

  юридичної особи

  Найменування Закрите акціонерне товариство "Премія"

  (Повне)

  Ідентифікаційний код юридичної особи 31414050

  Місцезнаходження юридичної особи

  м. Вінниця, вул. Заболотного, б. 11, к. 204

  Місце проведення державної реєстрації

  Виконавчий комітет Вінницької міської ради

  Дата проведення державної реєстрації

  08.11.2007р. № 3 177 321 0001 000157

  Державний реєстратор __________ Ковальчук А.М.

  (Підпис) (прізвище, ініціали)

  Додаток Г

  Інформація про создания Народної нафтової інвестиційно-промислової компанії "Імперія"

  А. Основні Відомості про посередника

  1. Народна нафтова інвестиційно-промислова компанія "Імперія" засновано 20 грудня 2007 року як акціонерне товариство закритого типу з статутним фондом 13600000 грн., Поділенім на 12240000 Звичайно та 1360000 прівілейованіх акцій номіналом по 10 грн.

  2. Юридична адреса засновніків: індекс 256412, м .. Вінниця, вул. Щорса, буд.34, тел. (044) 4-54-45

  3. Предмет ДІЯЛЬНОСТІ компании:

  - розвідування, Видобуток, переробка, транспортування, зберігання и торгівля нафтою та нафтопродуктами;

  - виробництво обладнання та матеріалів для нафтової промисловості;

  - робота з цінними паперами, біржова діяльнісь;

  - Інша, що не Заборонена законом діяльність.

  4. Склад засновніків, їх адреси, розмір внеска до статутного фонду та его пі томи вага:

  - фірма "Лукойл", адреси: м .. Вінниця, вул. Соборна, буд.15, внесок до статутного фонду 5,44 млн. Грн. або 40%;

  - фірма "ОККО", адреси: м .. Київ, вул. Рози Люксембург, буд.115, внесок до статутного фонду 4,08 млн. Грн. або 30%;

  - фірма "ТНК", адреси: Росія, м .. Тюмень, вул. Московська, буд.320, внесок до статутного фонду 2,72 млн. Грн. або 20%;

  - грн Макарук Андрій Вікторович, паспорт Серії КМ167768, внесок до статутного фонду 1,36 млн. Грн., Або 10%.

  5 .________________ Органи управління компанією:

  ЗАГАЛЬНІ збори акціонерів;

  рада діректорів;

  правления.

  До віключної компетенції зборів відносяться питання затвердження та змін ста туту, затвердження річніх звітів та балансів, вибори керівного складу ТОЩО. У проміжках между Загальна Зборами віщим органом управління є Рада діректорів, до якої Пропонується зверни:

  - Колоса О.А., рік народження - 1983р.,

  освіта повна вища,

  спеціальність - нафтопереробки,

  посади, Які Займаюсь - директор відділу нафтопереробки фірми «Лукойл»,

  міс це останньої роботи - фірма «Лукойл».

  - Кравчука В.В., рік народження - 1970р.,

  освіта повна вища,

  спеціальність - менеджмент,

  посади, Які Займаюсь - фінансовий радник директора фірми «ОККО»,

  міс це останньої роботи - фірма «ОККО».

  Б. Проекти, Які Пропонується реалізуваті

  1. Довгострокові проекти: реконструкція и розвиток машінобудівніх підпри ємств для нафтопереробної промисловості; розвиток мережі автозаправних станцій, тощо.

  2. Середньострокові проекти: оренда земель, нафтовідобуток, виробництво ЗАСОБІВ для ефективного відобутку нефти, виробництво моторних мастил, создание транспортно-перевалковіх баз для нафтопродуктів, тощо.

  3. Короткотермінові проекти: комерційні догоди з купівлі-продажу нефти та на фтопродуктів, переробка нефти, тощо.

  4. Проекти з неосновних відів діяльності: будівництво населених пунктів (на 500-1000 родин) на территории регіону, реалізація енергозберігаючіх проектів, Впровадження промислових холодильників и теплогенераторів, создание мережі масових комунікацій в регіонах.

  5. Для реализации поставлених завдання планується щорічно спрямовуваті інвестиції компании у таких пропорціях:

  - на реалізацію довгострокового проектів -10-15%;

  - на реалізацію середньостроковіх проектів - 15-20%;

  - на реалізацію короткостроковіх проектів - 65-74%.

  6. Структура довгострокового інвестіцій:

  - Видобуток нефти та газу - 50%;

  - переробка нефти та нафтопродуктів - 10%; транспортування нафтопродуктів та їх зберігання - 15%; роздрібна торгівля нафтопродуктами - 10%; машинобудування для відобутку и переробки нефти і газу - 15%.

  7. Структура середньо- та короткостроковіх інвестіцій:

  - лісозаготівля та лісопереробка - 25%; будівництво, в тому чіслі житлове - 35%; системи масових комунікацій в регіонах - 20%;

  інші види інвестіцій, включаючі інвестиції в цінні папери - 20%. Питома вага інвестіцій в додаткові напрямки діяльності НЕ перевіщує 50% від інвестіцій в основнову діяльність.

  В. Відомості про випуск акцій

  1. Первинна размещения акцій здійснюється як среди юридичних, так и фізичних осіб з оплатою за Акції готівкою або безготівково. На всю суму придбаних акцій Видається один сертифікат, Який засвідчує право володіння акціямі. Сертифікати акцій віпускаються двох серій ВВ та ВН з шестизначний номер. Обідві Серії дають Рівні права їх власникам. Акції купуються на основе догоди-заявки, в Якій обумовлюються ВАРТІСТЬ, умови придбання та оплати акцій.

  2.Розмір дівідендів візначається Радою діректорів и затверджується Загальне збори акціонерів. Дата оголошення дівідендів, облік акціонерів та дата ви плати дівідендів визначаються Радою діректорів та затверджуються Загальне збори акціонерів.

  Виплата дівідендів здійснюється НЕ пізніше, чем через три місяці после Загальне зборів акціонерів.

  Величина дівідендів прогнозується на 4 ... 6% віщою за Середні ставки депозит них вкладів в КОМЕРЦІЙНИХ банках.

  3. Розміщення акцій почінається 8 травня 2007 року. Закінчення размещения - 30 червня 2008 року.

  4. Розміщення акцій Здійснює інвестиційна компанія "Надра", яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Котовського, буд. 57, тел.8 (044) -557-43-24

  Г. Фактори (ризики), Які могут зашкодіті реализации проекту

  1. Політичні фактори: чи не Вироблення УРЯДОМ чіткої політики относительно ПРИВАТИЗАЦІЇ, оподаткування, порядку использование надр ТОЩО.

  2. Економічні фактори: ціни на Нафту на нафтопродукти; конкретна ситуация в Галузі; конкуренція в Галузі ТОЩО.

  3. Технологічні фактори: погіршення екологічних умов в місцях відобутку, екологічні Втрата від спалення газового конденсату ТОЩО.

  4. Соціальні фактори: соціально-політична стабільність в стране та РЕГІОНІ.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Вимірювання та забезпечення Підвищення уровня якості та конкурентоспроможності продукції

  Скачати 117.77 Kb.