• Таблиця 18 - Ремонт амортизаційних відрахувань і відрахувань до фонду ремонтів
 • Завдання по виробленню теплової енергії, Гкал 3,5


 • Дата конвертації08.07.2017
  Розмір55.96 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 55.96 Kb.

  Виробнича програма цеху

  15,9

  0,0042

  Повна собівартість товарного випуску

  2258,7

  0,5944


  Таблиця 27 - Схема цехових витрат виробництва столярних виробів

  Статті витрат

  Витрати в ... м, млн. Руб.


  1.Содержаніе апарату управління цеху, всього

  в тому числі:

  а) з / п основна і додаткова


  0,6678

  0,4839

  б) відрахування на соціальні потреби

  0,1877

  2. Амортизація будівель споруд та інвентарю

  0,096

  3. Утримання будинків споруд та інвентарю цеху

  0,0291

  4. Ремонт (всі види) будівель, споруд та інвентарю

  0,09

  5. Випробування, досліди дослідження, раціоналізація

  0,0252

  6. Охорона праці (витрати в цеху)

  0,864

  7 Знос малоцінного і швидко інвентарю

  0,0019

  8. Інші витрати

  0,0444

  9. Невиробничі витрати (втрати від простоїв і псування майна; недостача матеріальних цінностей)

  0,3024

  10. Всього

  2,1208


  Таблиця 28 - Калькуляція собівартості столярних виробів

  Калькуляційні статті витрат

  витрати

  на весь обсяг, млн. руб.

  на 1м 2, тис. руб.

  1. Сировина і матеріали

  2,5758

  0,0245

  2. Зворотні відходи

  ---

  ---

  3. Покупні вироби і напівфабрикати

  0,903

  0,0086

  4. Сушка деревних матеріалів

  2,971

  0,0283

  5. Паливо і енергія на технологічні потреби

  0,3032

  0,0029

  6. Оплата праці виробничих робітників

  5,7238

  0,0545

  7. Відрахування на соціальні потреби

  2,2323

  0,0213

  8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

  0,378

  0,0036

  9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (включаючи амортизацію з обладнанням і відрахування до фонду ремонту)

  0,124

  0,0012

  10. Цехові витрати

  2,1208

  0,0202

  11. Загальногосподарські витрати

  1,2864

  0,01022

  12. Втрати від шлюбу

  0,378

  0,0012

  13. Інші виробничі витрати

  0,5225

  0,005

  14. Виробнича собівартість

  19,6588

  0,1872

  15. Комерційна собівартість

  0,391

  0,0037

  16. Повна собівартість продукції цеху

  20,0498

  0,191


  Таблиця 29 - Розрахунок собівартості і рентабельності за планом на .... м

  Продукція

  Обсяг реалізованої продукції

  Повна з / с, млн. Руб.

  Реалізована продукція, млн. Руб.

  результат реалізації

  од. вим.

  кол-во

  прибуток (збиток), млн. руб.

  % Рентаб-льності

  Пиломатеріали

  тис. м 3

  23,24

  14,9352

  12,1855

  (2,7497)

  -18,4

  дверні блоки

  тис. м 2

  105

  20,0498

  25,2

  5,1502

  25,7

  тріска технологічна

  тис. м 3

  3,8

  2,2587

  0,418

  (1,8407)

  -81,5

  Теплова енергія на бік

  Разом

  ---

  ---

  37,2437

  37,8035

  0,5598

  1,5


  Таблиця 30 - Основні показники плану на .... м

  показники

  Одиниця виміру

  значення показників

  товарна продукція

  млн.руб.

  43,0607

  Реалізація продукції

  млн. руб.

  37,8035

  Обсяг виробництва пиломатеріалів (товарний випуск)

  тис. м 3

  31,64

  Обсяг виробництва столярних виробів

  тис. м 2

  105

  чисельність ППП

  людина

  206

  Вироблення на одного працюючого ППП

  млн. руб.

  0,209

  Фонд оплати праці

  млн. руб.

  13,1972

  Середньорічна з / п одного працюючого

  млн. руб.

  0,064

  вартість ОППФ

  млн. руб.

  60,80

  С / с товарної продукції

  млн. руб.

  37,2437

  Витрати на тисячу руб. товарної продукції

  руб.

  865

  балансовий прибуток

  млн. руб.

  0,5598


  рентабельність:

  а) по відношенню до с / з

  %

  1,5

  б) по відношенню до виробничих фондів

  %

  0,80


  ,

  де П Б - балансовий прибуток, млн. руб .;

  По завершенню планованого періоду, фінансове становище даного підприємства буде виглядати наступним чином: прибуток складе 560 тис. Руб. Дану суму можна використовувати в подальшому розвитку виробництва.

  Необхідно звернути увагу на низькорентабельні розділи, а саме на ділянку техщепи, де йде не повне використання техщепи. А також цех виробництва пиломатеріалів. Також необхідно мінімізувати витрати на виробництво, що призведе до зниження собівартості і збільшення прибутку. Необхідно закуповувати більш високоякісну сировину, як наслідок буде менше відходів і ступінь використання сировини зросте.
  left ">
  Таблиця 13 - Розрахунок кількості робочих по робочих місцях

  Устаткування, робоче місце і робота

  професія робочого

  число штатних місць в зміну

  змінність роботи

  явочне число робітників у зміну

  число днів роботи в році

  потреба людино днів

  Розрахунок тарифного фонду зарплати

  найменування

  кол-во

  розряд роботи

  тарифна ставка в день, тис. руб.

  фонд зарплати, тис.руб.

  Основні робочі лісопильного цеху

  обмір. колод

  1

  2

  0,43

  2

  305

  262,3

  3

  0,0984

  0,0516

  агрегат. установка

  1

  3

  0,43

  3

  305

  393,5

  4

  0,1107

  0,1307

  лісопильні рами

  3

  3

  0,43

  9

  305

  1180,4

  5

  0,1263

  1,3418

  обрізні верстати

  2

  3

  0,43

  6

  305

  786,9

  3

  0,4646

  механічну пилку

  2

  2

  0,43

  4

  305

  524,6

  2

  0,0902

  0,1893

  круглопильний верстат

  2

  2

  0,43

  4

  305

  524,6

  2

  0,1893

  сортувальна майданчик

  3

  0,43

  3

  305

  393,5

  4

  0,1307

  3

  0,43

  3

  305

  393,5

  4

  0,1307

  укладка пиломатеріалів

  1

  0,43

  1

  305

  131,2

  4

  0,0145

  інша робота

  2

  0,43

  2

  305

  262,3

  2

  0,0473

  Разом

  4852,8

  2,6905

  Допоміжні робітники лісопильного цеху

  3

  0,43

  3

  305

  393,5

  2

  0,265

  3

  0,43

  3

  305

  393,5

  5

  0,1491

  3

  0,43

  3

  305

  393,5

  4

  0,1307

  Разом

  9

  1180,5

  0,5448

  Робочі сушильного цеху

  3

  0,43

  3

  305

  393,5

  4

  0,1307

  2

  0,43

  2

  305

  262,3

  3

  0,0516

  Разом

  5

  655,8

  0,1823

  Робочі паросилового цеху

  3

  0,43

  3

  365

  365

  4

  0,1212

  3

  0,43

  3

  365

  365

  3

  0,1077

  Разом

  6

  730

  0,2289

  ділянка техщепи

  2

  0,43

  2

  305

  262,3

  4

  0,0581

  2

  0,43

  2

  305

  262,3

  2

  0,0473

  Разом

  4

  524,6

  0,1054

  Інші робітники

  1

  0,43

  1

  305

  131,2

  4

  0,0145

  1

  0,43

  1

  305

  131,2

  4

  0,0145

  1

  0,43

  1

  305

  131,2

  4

  0,0145

  Разом

  3

  393,6

  0,0435

  всього

  3,5954


  Таблиця 14 - Розрахунок необхідної кількості робітників у цеху столярних виробів за нормами часу

  Продукція та робота

  Кількість продукції або обсяг робіт

  Норма часу на од. ч.

  Потрібне кількість нормо-годин

  коеф виконання норм (індекс)

  Потрібне кількість людино-годин

  Списочное кількість робочих, чол.

  Розрахунок фонду зарплати

  од. вим

  кол-во

  середній розряд

  Середня ставка за годину, тис. Руб.

  Тарифний фонд з / п, млн. Руб.

  дверні блоки

  тис.м 2

  105

  2,2

  231

  1,09

  212

  120

  3

  0,01475

  3,407

  Разом


  Таблиця 15 - Розрахунок спискового кількості і фондів зарплати робітників

  Цехи, групи робітників і продукції

  Потрібне кількість людино-днів

  Списочное кількість робочих, чол.

  Тарифний фонд зарплати, млн. Руб.

  Доплати до тарифного фонду

  Фонд основної (часовий) зарплати, млн. Руб.

  Фонд додаткової зарплати

  Фонд річної зарплати, млн. Руб.

  %

  млн. руб.

  %

  млн. руб.

  Лісопильний цех основні

  4852,6

  37

  2,6925

  50

  1,3463

  4,0388

  12

  0,4847

  4,5295

  експлуатація обладнання

  393,5

  3

  0,1065

  0,0533

  0,1598

  0,0192

  0,179

  Ремонт обладнання

  393,5

  3

  0,1491

  0,0746

  0,2237

  0,0268

  0,2505

  Поширення друкованої продукції

  393,5

  3

  0,1307

  0,0654

  0,1961

  0,0235

  0,2196

  Разом по цеху

  6033,1

  46

  3,0788

  1,5394

  4,6182

  0,5542

  5,1724

  виробництво тріски

  524,6

  4

  0,1054

  0,0527

  0,1581

  0,019

  0,1771

  сушильний цех

  665,8

  5

  0,1823

  0,0912

  0,2735

  0,0328

  0,3063

  паросилова цех

  738

  6

  0,2289

  0,1145

  0,3434

  0,0412

  0,3846

  Цех столярних виробів

  264,9

  120

  3,407

  1,7035

  5,1105

  0,6133

  5,7278

  Разом

  8218,4

  203

  7,0024

  3,5013

  10,5037

  1,2605

  11,7642

  Інші цеху

  393,6

  3

  0,0435

  0,0218

  0,0653

  0,0078

  0,0296

  Всього з іншими

  8612,0

  206

  7,0459

  3,5221

  10,569

  1,2683

  11,7938

  Таблиця 16 - Штатний розклад управлінського персоналу

  Цехи і інші об'єкти

  Кількість

  Розрахунок кількості ІТП, службовців і МОП

  Середня зарплата в місяць, тис. Руб.

  Фонд з / п в рік, млн. Руб.

  Категорія працівника

  Норматив,%

  Кількість, чол.

  лісопильний

  Лінійні керівники службовці МОП

  4

  2,5

  1,5

  2

  2

  1

  5040

  3696

  2016

  0,121

  0,0887

  0,0242

  Разом по цеху

  5

  0,2329

  сушильний цех

  Лінійні керівники службовці МОП

  4,0

  2,5

  1,5

  1

  1

  1

  5040

  3696

  2016

  0,0605

  0,0444

  0,0242

  Разом по цеху

  3

  0,1291

  виробництво тріски

  Чи не планується

  9,0

  1

  3696

  0,0444

  Разом

  0,0444

  паросилова

  Майстер службовці

  1

  1

  5040

  3696

  0,0605

  0,0444

  Разом по цеху

  0,1049

  столярних виробів

  Керівники службовці МОП

  4,0

  2,5

  1,5

  5

  3

  2

  5040

  3696

  2016

  0,3025

  0,1331

  0,0484

  Разом

  0,4839

  заводоуправління

  Керівники фахівці службовці

  МОП

  0,6

  1,9

  1,8

  0,7

  2

  4

  4

  2

  29400

  9912

  3696

  2016

  0,7056

  0,4758

  0,1774

  0,0484

  Разом

  1,4072

  Всього по підприємству

  Керівники фахівці службовці МОП

  10

  5

  12

  6

  Разом

  33

  2,4034


  Таблиця 17 - План по праці і кадрам

  показники

  план на

  Товарна продукція на .... м млн. руб.

  37,8035

  Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

  239

  в тому числі: робочі

  206

  лінійні керівники

  10

  фахівці

  5

  службовці

  12

  МОП

  6

  Фонд зарплати промислово-виробничого персоналу, млн. Руб.

  13,1972

  У тому числі робітників

  10,7938

  лінійних керівників, фахівців і службовців

  2,2582

  МОП

  0,1452

  Продуктивність праці в рік, млн. Руб. по товарної продукції

  0,3018

  Середня зарплата в рік з промислового персоналу, млн. Руб.

  0,0552


  9. Планування собівартості продукції  Розрахунок амортизаційних відрахувань

  Таблиця 18 - Ремонт амортизаційних відрахувань і відрахувань до фонду ремонтів

  Основні фонди цеху та інших об'єктів

  Середня норма амортизації,%

  Відсоток відрахувань до фонду ремонтів

  Вартість фондів, млн. Руб.

  Амортизаційні відрахування, млн. Руб.

  Відрахування в фонд ремонтів, млн. Руб.

  лісопильний цех

  будинки

  1,2

  2,0

  11,42

  0,14

  0,23

  споруди

  5,8

  4,6

  15,62

  0,91

  0,72

  Інвентар

  7,6

  8,0

  1,21

  0,09

  0,1

  Разом на цехові витрати

  28,25

  1,14

  1,05

  силові машини

  6,6

  5,8

  8,41

  0,56

  0,49

  робочі машини

  10,0

  7,6

  12,62

  1,26

  1,0

  вимірювальні пристрої

  13,0

  10,0

  4,8

  0,62

  0,48

  транспорт

  12,5

  10,5

  4,2

  0,53

  0,44

  інструмент

  20,0

  6,0

  1,8

  0,36

  0,11

  Разом на утримання обладнання

  31,83

  3,33

  2,52

  Всього по цеху

  60,08

  4,47

  3,57

  виробництво тріски

  16,7

  12,4

  0,16

  0,03

  0,02

  сушильний цех

  8,0

  10,2

  2,0

  0,16

  0,2

  Цех столярних виробів

  8,2

  7,5

  1,94

  0,16

  0,15

  паросилова цех

  4,5

  9,4

  2,0

  0,09

  0,18

  Інші цеху

  загальнозаводські об'єкти

  4,2

  3,4

  1,15

  0,05

  0,04

  Всього по підприємству

  67,33

  4,96

  4,16

  Завдання по виробленню теплової енергії, Гкал 3,5

  Для інших цехів 2,543

  Разом 6,043 На самообслуговування і втрати 0,242 Всього, 6,285
  Таблиця 19 - Кошторис витрат паросилового цеху

  Статті витрат

  Витрати, млн. Руб.

  З / пл. робочих основна і додаткова

  0,3846

  З / пл. ІТП, службовців і МОП

  0,1049

  Відрахування на соціальні потреби

  0,1909

  матеріали

  0,0406

  паливо

  0,0414

  енергія

  0,0012

  Знос малоцінних предметів

  0,3

  Амортизація основних фондів

  0,09

  Ремонт основних фондів

  0,18

  послуги транспорту

  0,375

  Охорона праці

  0,0164

  Інші витрати

  0,0984

  Разом

  1,8234

  загальнозаводські витрати

  всього витрат

  1,8234

  Собівартість 1 Гкал, тис. Руб.

  0,352

  Розподіл теплової енергії та витрат

  Продукція та споживачі енергії

  Кількість енергії, Гкал

  Сума, млн. Руб.

  Транспортно-складські витрати

  1,14

  0,4013

  Сушіння пиломатеріалів для цеху столярних виробів:

  дверні блоки

  1,8

  0,6336

  Інші споживачі

  1,153

  0,4058

  Разом

  4,093

  1,4407

  Реалізація на сторону

  0

  0

  всього

  4,09

  1,4407


  Таблиця 20 - Кошторис витрат сушильного цеху

  Статті витрат

  Витрати, млн. Руб.

  З / пл. основна і додаткова

  0,4973

  робочих

  0,3063

  З / пл. ІТП, службовців і МОП

  0,1291

  Відрахування на соціальні потреби

  0,1939

  матеріали

  0,4544

  Паливо та енергія

  0,7229

  Ремонт основних фондів

  0,156

  послуги транспорту

  0,3862

  Охорона праці

  0,036

  Інші витрати

  0,0865

  Разом

  2,9726

  Собівартість сушіння 1м 3 пиломатеріалів

  0,0523


  Таблиця 21 - Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання лісопильного цеху

  Статті витрат

  Витрати, млн. Руб.

  з / п

  відрахування

  матеріали

  амортизація, енергія, послуги

  всього

  % Вартості ОФ

  млн. руб.

  Амортизація устаткування і транспортних засобів

  Х

  Х

  Х

  Х-

  3,33

  експлуатація обладнання

  0,179

  0,0686

  1,8

  0,5729

  3,33

  4,1505

  енергія

  Х

  Х

  Х-

  Х

  1,279

  Ремонт обладнання та транспортних засобів

  0,2505

  0,0977

  0,7003

  0,7003

  3,33

  4,3785

  внутрішньозаводські переміщення вантажів

  Х

  Х

  Х-

  Х-

  0,05

  знос МБП

  0,2196

  0,0856

  1,2

  0,382

  Х

  0,6872

  Інші витрати

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  всього витрат

  13,8752


  Таблиця 22 - Кошторис витрат на піловочное сировину

  Групи пиловочного сировини

  Кількість сировини

  вартість сировини

  Транспортно-складські роботи

  % Від виробленого

  тис. м 3

  ціна 1м 3, тис. руб.

  всього, млн. руб.

  на 1м 3, тис. руб.

  Всього, млн. Руб.

  1 сорт

  25

  14,2

  0,425

  6,035

  0,0994

  2 сорт

  35

  19,88

  0,315

  6,262

  0,1392

  3 сорт

  35

  19,88

  0,205

  4,075

  0,1392

  4 сорт

  5

  2,84

  0,195

  0,554

  0,0199

  всього

  100

  56,8

  ---

  16,926

  ---

  0,396


  Таблиця 23 - Кошторис цехових витрат лесоцеха

  Статті витрат

  Витрати в .... м, млн. руб.


  Утримання апарату управління цеху, всього

  в тому числі:

  а) з / п основна і додаткова

  б) відрахування на соц. потреби


  3,3407

  2,4034

  0,9373

  Амортизація будівлі і споруд та інвентарю цеху

  1,14

  Зміст будівлі споруд та інвентарю цеху

  0,424

  Ремонт (всі види) будівель, споруди та інвентарю

  1,05

  Випробування, досліди дослідження, раціоналізація і винахідництво

  0,0595

  Охорона праці (витрати в цеху)

  1,483

  Знос малоцінних і швидкозношуваних інвентарю

  0,0283

  Інші витрати

  0,01881

  Невиробничі витрати (втрати від простоїв і псування майна; недостача матеріальних цінностей)

  0,714

  всього

  8,4246


  Таблиця 24 - Кошторис загальногосподарських витрат

  Статті витрат

  Сума витрат на .... м, млн. руб.

  А. Витрати з управління

  7,1608

  1. Оплата праці апарату управління підприємства

  2,4034

  2. Відрахування на соціальні потреби

  0,9373

  3. Службові відрядження і переміщення

  0,1923

  4. Витрати на утримання лісовозного транспорту

  0,8929

  5. Витрати по вдосконаленню технології, організації виробництва

  6. Витрати на обслуговування виробничого процесу

  0,3538

  7. Інші витрати (реклама, представництво та ін.)

  2,3811

  Б. Загальногосподарські витрати

  5,3245

  8. Зміст іншого загальногосподарського персоналу

  9. Амортизація і утримання будівель, споруд та інвентарю загального призначення, включаючи ремонт

  2,019

  10. Охорона праці

  0,2123

  11. Підготовка та перепідготовка кадрів

  0,2359

  12. Невиробничі витрати

  0,7143

  13. Інші витрати (в тому числі: податки, збори, відрахування, плата за кредит і т. Д.)

  2,143


  Таблиця 25 - Калькуляція собівартості пиломатеріалів. Валовий випуск пиломатеріалів

  Калькуляційні статті витрат

  Сума витрат в .... м

  на весь обсяг, млн. руб.

  на 1м 3, тис. руб.

  Сировина за цінами придбання

  16,926

  0,449

  Транспортно-складські витрати

  0,396

  0,01

  Зворотні відходи (віднімаються)

  1,206

  0,032

  Основна з / п виробничих робітників

  4,6182

  0,123

  Додаткова з / п виробничих робітників

  0,5542

  0,015

  Відрахування на соціальні потреби

  2,0172

  0,054

  Витрати на підготовку і освоєння виробництва

  3,3384

  0,089

  Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

  4,1505

  0,11

  цехові витрати

  7,6691

  0,204

  Інші виробничі витрати

  0,1534

  0,004

  Загальногосподарські витрати

  3,5589

  0,095

  Виробнича собівартість валового випуску

  17,332

  0,46

  Собівартість внутризаводского обороту

  2,5778

  0,068

  Виробнича собівартість товарного випуску

  14,7462

  0,466

  Комерційні витрати

  0,189

  0,005

  Повна собівартість товарного випуску пиломатеріалів

  14,9352

  0,472


  Таблиця 26 - Калькуляція собівартості технологічної тріски (обсяг тис. М 3)

  Калькуляційні статті витрат

  Витрати в тис. Руб.

  всього

  на 1м 3

  Сировина (за вирахуванням вартості відходів)

  659

  0,173

  Оплата праці виробничих робітників

  177,1

  0,0466

  Відрахування на соціальні потреби

  69,1

  0,0182

  Витрати на підготовку і освоєння виробництва

  9,5

  0,0025

  Витрати на утримання і обслуговування устаткування

  25,2

  0,0066

  цехові витрати

  758,4

  0,1996

  Загальногосподарські витрати

  479,2

  0,1261

  Інші виробничі витрати

  65,3

  0,0172

  Виробнича собівартість товарного випуску

  2242,8

  0,5902

  Комерційні витрати

  ...........