• Курсова робота
 • Завдання на курсову роботу


 • Дата конвертації06.05.2017
  Розмір150.4 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 150.4 Kb.

  Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва

  ГОУВПО "Мордовський державний університет імені М.П. Огарьова "

  факультет економічний

  Кафедра економіки і логістики

  Курсова робота

  Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва

  Автор курсової роботи

  К. В. Кирюшкина

  Позначення курсової роботи

  КР-02069964-080105-65- 9- 08

  спеціальність

  080105-65 Фінанси і кредит

  керівник роботи

  Н. В. Жиліна

  Саранськ 2008

  ГОУВПО "Мордовський державний університет імені М. П. Огарьова "

  факультет економічний

  Кафедра економіки і логістики

  Завдання на курсову роботу

  Студентки 211 групи Ксенії Володимирівни Кирюшкина

  1. Тема: Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва

  2. Термін подання роботи до захисту: "___" _______ 2008р.

  3. Вихідні дані для курсової роботи: науково-методична література, навчальні посібники, періодичні видання, статистичні дані.

  4. Зміст курсової роботи

  4.1 Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва в Росії і за кордоном

  4.2 Оцінка розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія

  4.3 Розвиток малого бізнесу в Республіці Мордовії

  5. Розрахунково-графічна частина: таблиці, малюнки.

  Керівник роботи _____________________________________

  Завдання прийняв до виконання ____________________________

  реферат

  Курсова робота містить 52 сторінки, 3 таблиці, 30 використаних джерел, 1 додаток.

  МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ФАКТОРИНГ, ЛІЗИНГ, Субсидії, гарантування позик, кредитні бюро, пільгове кредитування тощо.

  Об'єктом дослідження є мале підприємництво.

  Мета роботи - на основі теоретичних джерел, а також практичного матеріалу розглянути вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва, проаналізувати стан малого підприємництва в Республіці Мордовія і запропонувати напрямки його розвитку.

  У процесі роботи використовувалися аналітичний, статистичний, економіко-математичний методи і метод порівняльного аналізу.

  В результаті дослідження вивчено вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу, проведено аналіз малого бізнесу в Республіці Мордовія і запропоновано напрями його розвитку.

  Ступінь впровадження - часткова.

  Ефективність - підвищення рівня якості знань про особливості малого бізнесу в Росії і за кордоном.

  зміст

  Вступ

  1. Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва в Росії і за кордоном

  1.1 Історія розвитку російського малого підприємництва

  1.2 Сучасний стан малого підприємництва в Росії і за кордоном

  1.3 Державна підтримка і регулювання малого бізнесу у вітчизняній і зарубіжній практиці

  2. Оцінка розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія

  2.1 Аналіз стану і характеристика діяльності підприємств малого бізнесу

  2.2 Дослідження проблем малого бізнесу в Республіці Мордовія

  3. Розвиток малого бізнесу в Республіці Мордовії

  3.1 Стратегія розвитку малого підприємництва в республіці

  3.2 Використання зарубіжного досвіду з метою розвитку малого бізнесу в Росії

  висновок

  Список використаних джерел

  Додаток (Довідковий) "Комплексна програма розвитку і державної підтримки малого підприємництва в республіці Мордовія на 2008-2010 роки "

  Вступ

  Підприємництво - це стиль господарювання, якому, притаманні принципи новаторства, постійної ініціативи, орієнтації на нововведення в процеси виробництва, маркетингу, розподілу і споживання товарів і послуг. Це здійснення або організація з року в рік одного і того ж виробництва, збуту, розподілу або іншої діяльності в рамках апробованих технологій, норм і правил для задоволення сформованих потреб. Таким чином, підприємництво - це нововведенческая (інноваційна) діяльність, а сам підприємець є носієм новаторської функції.

  Тема роботи: "Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва" Дана тема актуальна для Росії на сьогоднішній день, так як перехід до ринкових відносин у вітчизняній економіці визначає необхідність організаційно-економічних новацій у всіх областях господарської діяльності. Одним з найважливіших напрямків економічних реформ, що сприяють розвитку конкурентного ринкового середовища, наповнення споживчого ринку товарами і послугами, створенню нових робочих місць, формування широкого кола власників є розвиток малих форм виробництва.

  Досвід провідних країн сучасного світу з усією очевидністю доводить необхідність наявності в будь-якій національній економіці високорозвиненої і ефективного малого підприємницького сектора. Тому відродження Росії неможливо здійснити без відповідного цьому розвитку даного сектора економіки, так як саме він є тим локомотивом, який буквально тягне за собою економічний і соціальний розвиток.

  Малий бізнес в Росії грає велику роль у формуванні стабільної ринкової структури, розвитку економічного сектора. Крім цього малий бізнес виконує великий ряд найважливіших соціально-економічних завдань, таких як створення робочих місць, підвищення конкуренції, що, в кінцевому рахунку, призводить до зменшення безробіття, зниження цін. Відзначимо, що малий бізнес розвиває кредитування малого підприємництва, сприяє зниженню процентних ставок по кредитах для бізнесу та поліпшенню якості банківського обслуговування, сервісу.

  У даній роботі ми ставимо завдання - глибше охарактеризувати російський малий бізнес, кредитування малого бізнесу, виділити основні проблеми, зрозуміти причини, що перешкоджають розвитку малого бізнесу.

  Об'єкт дослідження-мале підприємництво

  Мета роботи - на основі теоретичних джерел, а також практичного матеріалу розглянути вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва, проаналізувати стан малого підприємництва в Республіці Мордовія і запропонувати напрямки його розвитку.

  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  - розглянути історію розвитку російського малого підприємництва;

  - охарактеризувати сучасний стан малого підприємництва в Росії і за кордоном;

  - вивчити систему державної підтримки та регулювання малого бізнесу у вітчизняній і зарубіжній практиці;

  - проаналізувати стан і дати характеристику діяльності підприємств малого бізнесу в Мордовії;

  - дослідити проблеми малого бізнесу в Республіці Мордовія;

  - розглянути розвиток малого бізнесу в Республіці Мордовії.

  1. Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва в Росії і за кордоном

  1.1 Історія розвитку російського малого підприємництва

  Вивчаючи сутність малого бізнесу, необхідно знати його витоки і процес розвитку. Малий бізнес відігравав основну роль в розповсюдженні цивілізації, але його історія ніколи не займала суспільну свідомість. Але тепер малий бізнес все більше визнається як творча сила економіки.

  Протягом 1980-х років престиж малого бізнесу у світі почав підвищуватися в чималому ступені завдяки його здатності винаходити нові товари та створювати нові робочі місця. Внаслідок цього в останні роки все частіше стали звертати увагу на його досягнення і можливості, перспективи і проблеми.

  У російській історії малого бізнесу можна виділити ряд етапів.

  Для першого етапу (1985 - 1987 рр.) Характерно зародження і діяльність центрів науково-технічної творчості, тимчасових творчих колективів при громадських організаціях, поширення бригадних підрядів, нечисленність учасників підприємництва та його експериментальний характер, формування емоційно-психологічних основ підприємницької діяльності на базі приватної власності . Цей етап можна назвати експериментальним.

  Під час другого етапу (1987 - 1988 рр.) Сфера діяльності малого бізнесу розширюється, кількість людей, які беруть у ньому участь, збільшується; підприємництво набуває характеру активного численного руху. Метою розвитку малого бізнесу є насичення внутрішнього ринку споживчими товарами. Цей етап назвали етапом "кооперативного руху". Він послужив акселератором у накопиченні і перерозподілі капіталів, дозволив знайти початкові знання, навички роботи малого підприємства.

  Третій етап (1989 - 1990 рр.) Пов'язаний з прийняттям законодавчих актів, спрямованих на активізацію малих підприємств. Почалася підготовка до проведення так званої малої приватизації. Вона створювала необхідну базу для реального переходу до ринкових відносин, підвищення економічної ефективності російської економіки. Саме в цей час було узаконено приватне підприємництво. Особливу значущість в цей період мав розвиток орендних відносин, які можна розглядати як російську особливість малого підприємництва.

  Для четвертого етапу (1991 - 1992 рр.) Характерні комерціалізація і поява середнього та великого бізнесу. Відбулися докорінні зміни в ставленні держави до розвитку підприємництва. Були прийняті багато законів, що відкрили широкі можливості для масштабного розвитку підприємництва.

  П'ятий етап (1993 - 1994 рр.) Став смугою широкомасштабної приватизації та розвитку всіх видів підприємництва, появи безлічі власників і інтенсивного участі малого бізнесу в сфері послуг, торгівлі, громадського харчування, легкої промисловості, що виробляє товари масового споживання і тривалого користування. Однак на цьому етапі ще не забезпечено стимулювання виробництва товарів і послуг.

  Тим на менш закладені основи ринкових відносин, що сформувалися капітали, їх здатність до інвестиційної діяльності дають можливість припустити, що черговий - шостий етап (з 1995 р) розвитку підприємництва зможе змінити співвідношення діяльних сил на користь інноваційних процесів. Тоді підприємництво зможе виявлятися у всьому різноманітті і виявляти сили, здатні рухати ринок, забезпечувати нормальне функціонування ринкової економіки, співіснування різних суб'єктів, кожному з яких відведено свої сфери прикладання діяльності і свої завдання. Державі ж належить докласти зусиль для всесвітнього розвитку і підтримки в довготривалій перспективі конкурентного середовища і її стабільності як середовище господарювання [2, с.122].

  Отже, розвитку підприємництва в нашій країні надається велике значення, так як воно сприяє:

  - зміни галузевої структури економіки;

  - переорієнтації економічних відносин і формування ринку;

  - роздержавлення і приватизації майна підприємств;

  - створення нових місць;

  - розширення споживчого ринку;

  - підвищення експортного потенціалу країни;

  - кращому використанню місцевих сировинних ресурсів;

  - підвищенню культурно-технічного рівня, умов активності та відповідальності працівників;

  - формування нових цінностей та ідеалів;

  - розвитку благодійної діяльності в Росії.

  1.2 Сучасний стан малого підприємництва в Росії і за кордоном

  Визначити, що таке малий бізнес - не просте завдання, але дуже важлива. Адже поточні законопроекти передбачають програми підтримки і розвитку малого бізнесу, правила регулювання їх діяльності, особливі податкові режими. Таким чином, зарахування підприємства до категорії малого бізнесу може дати йому деякі переваги або ж, навпаки, додати зайві обмеження. Тут і далі, ми буде часто вживати терміни "малий бізнес", "кредитування малого бізнесу" і т.д. Визначення "малий бізнес" часто кожен інтерпретує на свій лад. Однак ми будемо визначати поняття "малий бізнес" з юридичної точки зору, з боку держави.

  Прийнято вважати так, що малий бізнес - це сукупність мікропідприємств і малих підприємств, які займаються підприємницькою діяльністю. Відповідно до прийнятого в 2007 році Державною Думою РФ закону "Про розвиток малого і середнього підприємництва" мікропідприємства визнаються компанії, з кількістю працівників не більше 15 чубків. Малі підприємства - організації з кількістю співробітників від 16 до 100 чоловік. Компанії з кількістю працюючих громадян від 101 до 250 вже вважаються представниками середнього бізнесу. Таким чином, матеріали нашого сайту мають на увазі, що малий бізнес включає в себе всі компанії, що займаються підприємництвом зі штатом працівників до 100 чоловік. Це можуть бути і юридичні особи та індивідуальні підприємці.

  Відзначимо також, що в даний момент уряд планує встановити додатковий критерій визначення підприємств малого бізнесу за обсягом виручки від реалізованих товарів (послуг) та балансової вартості. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що існують деякі компанії з оборотом у кілька мільйонів рублів в день, але в штаті можуть перебувати лише 2 по суті складаються з 2-3 чоловік. Це біржові торговельні компанії з торгівлі акціями, цінними паперами і т.д.

  Які переваги можуть у підприємств малого бізнесу. Перш за все, існують законопроекти, спрямовані на підтримку розвитку малих і середніх підприємств в області інноваційних технологій. Кредитування малого бізнесу передбачається рамками державних програм, Фред сприяння малому підприємництву.

  Російський малий бізнес почав свій розвиток порівняно недавно, але вже пройшов складний шлях. Відзначимо ряд особливостей малого бізнесу Росії в порівнянні з іншими країнами, а також в порівнянні із середнім або великим бізнесом [10, с.134].

  1. Низький відсоток венчурної спеціалізації. В економічно розвинених країнах малий бізнес відіграє важливу роль у формуванні інноваційної економіки (близько 25%), в Росії ж основним видом діяльності малого бізнесу є торгівля і комерція, а не інноваційне виробництво (всього близько 6%). На сьогоднішній день це найважливіше завдання держави в області підтримки малого бізнесу - розвиток підприємств, орієнтованих на наукомісткі і високотехнологічні галузі.

  2. Низька легітимність малого бізнесу. Ще однією характерною особливістю розвитку малого бізнесу в Росії є низька легітимність бізнесу, оскільки великий відсоток підприємств функціонує у сфері тіньової економіки. Використовуючи "сірі схеми" роботи, занижуючи прибуток, компанії зменшують свої податкові виплати, а, отже, і доходи в бюджет країни. Коріння цієї проблеми зародилися на початку 90-х років, коли підприємцям встановили великі податки. Частина підприємств перестала існувати через низьку рентабельність бізнесу, інша частина стала нарощувати тіньовий оборот. І хоча з тих пір, податкове час істотно знизилося, багато підприємств малого бізнесу не можуть вийти з тіні, оскільки боятися конкурентів. В даний час це ціла проблема на рівні держави.

  3. Постійна нестача фінансування. Малий бізнес в Україні характеризується гострою нестачею фінансування через малу величину індивідуального капіталу. Весь насилу зібраний стартовий капітал йде в оборот, а виробничий цикл підприємств не завжди збігається часом обігу капіталу. Таким чином, у малого бізнесу і з'являється потреба - взяти кредит для бізнесу. Але незручність в тому, що в порівнянні із середнім або великим бізнесом, процентні ставки на послуги кредитуванні малого бізнесу вище. В результаті деякі підприємства стають банкрутом.

  4. Нестійкість малого бизнеса.З попередньої особливості випливає наступна: нестабільність малого бізнесу в результаті браку фінансування, жорсткої конкурентної боротьби і частини зовнішніх чинників (інфляції, енергетичної кризи і т.д.). Майже кожен четвертий представник малого бізнесу в Росії стає в результаті банкрутом, або, по крайней мере, згортає свою діяльність.

  З'ясуємо основні характеристики малого бізнесу в Росії [21, с.35]:

  1. Гнучкість малого бізнесу. Малі підприємства в силу своєї мобільності швидше реагують на всілякі зміни на ринку, що дає їм певні переваги перед великим бізнесом. Малий бізнес швидше адаптується, перебудовується, що наочно й довела історія розвитку малого бізнесу. У період реформ 92-93 рр. саме малий бізнес підтримав російську економіку на важкому етапі економічного розвалу і політичної нестабільності.

  2. Економічність малого бізнесу. Почати малий бізнес порівняно простіше, ніж заснувати велику фірму. Приміщення, офіс, автотранспорт можна орендувати, не потрібно капітальне будівництво, великі території, приміщення. Оборотність коштів малого бізнес вище, середній рівень заробітної плати працівникам малого бізнесу нижче. Тобто менше витрат на організацію бізнесу.

  3. Вузька спеціалізація малого бізнесу. Саме вузька спеціалізація малого бізнесу сприяє повною мірою найкращого задоволення споживчого попиту. Малий бізнес має найбільш детальне уявлення про кон'юнктуру ринку і забезпечує більш індивідуальний підхід до клієнта в порівнянні з більш великим бізнесом, який спрямований на задоволення попиту широких верств населення.

  4. Розвиток регіонального ринку. Малий бізнес відіграє важливу роль у розвитку саме регіонального ринку, формуючи місцеву інфраструктуру. Таким чином, знижуються і транспортні витрати на міжрегіональні перевезення і збільшується частка валового продукту регіону. Не секрет, що спостерігається великий відтік робочої сили з регіонів до центру країни. В результаті порушується дисбаланс і відбувається диференціація виробництва. Створення великих виробничих центрів супроводжується з руйнуванням регіональних центрів споживання. Розвиток малого бізнесу формує саме економіку регіону, зменшуючи відтік робочої сили.

  Розвиток малого бізнесу на Заході йде більш швидкими темпами, оскільки національні органи влади надають великого значення підприємствам малого бізнесу і надають їм підтримку на федеральному рівні. Малий бізнес в розвинених країнах в даний час являє собою середній клас, який служить базою для стабільного розвитку економіки. Навіть колишні країни, що розвиваються саме з розвитком малого, середнього бізнесу здійснили великий економічний ривок (Тайвань, Сінгапур, Індонезія і т.д.). Якщо простежити темпи розвитку малих підприємств в цих країнах, то видно залежність розвитку всієї економіки в цілому.

  З цієї точки зору більший інтерес для нас буде представляти досвід зарубіжних країн. Ми будемо рассмотриваются в цій розділі основні характеристики малого бізнесу США, Іспанії, Південна Кореї, Японії і т.д.

  Малий бізнес в США почав свій розвиток ще в епоху Великої Депресії, тому його рівень залишається стабільно високим. Федеральні програми, які тільки ще починають розроблятися в деяких країнах, в США датуються аж тисячі дев'ятсот тридцять дві роком. В цей час після часів Великої Депресії почали держава стала субсидувати малі підприємства, які постраждали в результаті війни. У той час саме малий бізнес забезпечував створення робочих місць, підкреслюючи свою важливу соціальну значимість

  У 1953 році в США створюється Федеральне агентство - Адміністрація у справах малого бізнесу США, яка до цього дня відстоює і захищає інтереси малого бізнесу на урядовому рівні. Причому філії цієї організації знаходиться у всіх найбільших містах, таким чином, політика підтримки малого бізнесу поширюється на всі штати, а не тільки на основні економічні центри США. Основні завдання Адміністрації у справах малого бізнесу і його філій:

  • допомога в отриманні кредиту для бізнесу;

  • технічна та інформаційна підтримка малих підприємств;

  • надання гарантій по кредитах для бізнесу;

  • безпосереднє субсидування і кредитування малого бізнесу за рахунок коштів власного бюджету [9, с.25].

  У США дуже чітко розвинена система критеріїв, за якою визначається малий бізнес. Ці критерії залежать від виду діяльності малого підприємства і галузі, в якій воно працює. В одних сферах визначальним є кількість працюючих на підприємстві осіб, в інших - оборот і прибуток.

  Крім Федерального агентства для дотримання правового законодавства щодо підприємств малого бізнесу створено спеціальний Адвокатський відділ, який відстоює інтереси бізнесу в суді і Конгресі. Влада США в своїй концепції розвитку економіки відводять малому бізнесу одну з головних ролей. У доповідях міністрів уряду США постійно прослизає одна й та сама думка, що малий бізнес - важливий важіль оздоровлення всієї економіки в цілому.

  Вже тут наочно простежується відмінності в розвитку малого бізнесу в США. У нашій країні держава тільки зараз стало звертати увагу на малий бізнес, а підприємства малого бізнесу були змушені свого часу самостійно розвиватися, виживати, уникаючи сплати податків і т.д. У той час як в США вже давно малий бізнес спочатку є пріоритетним напрямком економіки на державному рівні. Досвід США в створенні різних програм малого бізнесу дуже цінний, причому всі програми реально працюють, передбачені конкретні механізми їх реалізації.

  Малий бізнес Іспанії почав формуватися і активно розвиватися в 70-і роки. Високі економічні показники були досягнуті завдяки високому ступеню розвитку малого бізнесу. Малі підприємства допомогли позбавити країну від безробіття, сприяли загальному піднесенню.

  Частка підприємств малого бізнесу Іспанії в деяких галузях доходить до 80% (сільське господарство), в інших галузях - в середньому 25-30% (будівництво, промисловість, суднобудування). Основні галузі підприємств малого бізнесу - це, в першу чергу, агропромисловий комплекс (сільське господарство, зерно), чорна та кольорова металургія, харчова промисловість (виробництво продуктів, кондитерських виробів, виноробство), будівництво, туризм і т.д.

  З'ясуємо за рахунок чого, Іспанія домоглася таких успіхів і які для цього умови створені в країні.

  В Іспанії розроблена велика кількість програм підтримки та розвитку малого бізнесу. Основна увага іспанського уряду звернено на ті підприємства малого бізнесу, які мають високу соціальну значущість для Іспанії, створюють робочі місця для соціально вразливих груп населення (студентів, жінок, іммігрантів і т.д.), сприяють піднесенню слаборозвинених регіонів та районів.

  Також іспанська влада роблять акцент на розвиток наукомістких галузей, інноваційних технологій, розуміючи їх велику важливість, як для внутрішнього розвитку ринку, так і міжнародного економічного співробітництва. Значну частку програм розвитку малого бізнесу займають європейські програми, які поширюються на багато країн Європи: Німеччини, Франції, Великої Британії та т.д.

  В Іспанії держава стимулює безліч організацій і фондів для підтримки малого бізнесу. Всі ці організації можна розділити на дві найбільш популярних і ефективних групи товариств в області сприяння малому бізнесу, які діють не тільки на території Іспанії, але і в інших країнах Євросоюзу.

  Першу групу складають товариства взаємного гарантування. Ці організації забезпечують гарантійні зобов'язання перед кредиторами при видачі кредитів, зокрема надає власність в якості заставного забезпечення, або ж виступають в якості поручителів.

  До другої групи належать товариства взаємного фінансування. Ці суспільства безпосередньо займаються фінансуванням, інвестуванням, субсидуванням малих підприємств. Одним з таких товариств є Державний інститут офіційного кредитування Іспанії.

  Крім цього в Іспанії функціонує ряд організацій намагаються відстояти інтереси малого бізнесу, такі як Асоціація малого бізнесу та торгово-промислова палата, мережа філій яких є в кожному місті.

  Як важливий позитивний фактор розвитку малого бізнесу в Іспанії варто відзначити мінімальний рівень бюрократії. Оформити реєстрацію підприємства, отримати ліцензію - все можна зробити за 24 години без зайвої тяганини з боку чиновників. Причому це може зробити навіть нерезидент країни. Настільки сприятливі умови існує навіть не в кожній країні Євросоюзу. Таким чином, навіть іноземні громадяни розвивають сектор малого бізнесу. Безсумнівно, все це створює сприятливий клімат для малого підприємництва і процвітання малого бізнесу.

  Малий бізнес Німеччини один з найбільш активно розвиваються секторів економіки. Фінансова та технологічна підтримка підприємств малого бізнесу виявляється на всіх рівнях гілок влади.

  Програми сприяння розвитку малого бізнесу в Німеччині, як і в ряді розвинених країн, передбачають пріоритетну підтримку, перш за все, наукомістких галузей виробництва. Пільгове кредитування малого бізнесу з боку державних органів фінансування включає в себе наступні напрямки:

  • кредитування малих і середніх підприємств, орієнтованих на інноваційну діяльність;

  • кредитування проектів, спрямованих на збереження і поліпшення сприятливої ​​екологічної обстановки, пов'язаних з охороною навколишнього середовища;

  • кредитування малих підприємств, що беруть участь в розвитку відсталих економічних регіонів Німеччини;

  • кредитування підприємств, що займаються будівництвом і вирішенням житлових проблем;

  • проектне фінансування підприємств, зайнятих в певних галузях, що найбільше потребують докорінної модернізації виробництва [15, с.76].

  Основними програмами розвитку малого і середнього бізнесу є наступні:

  • програма "Концепція розвитку науково-технічної політики по відношенню до підприємств малого і середнього бізнесу";

  • програма "Стимулювання заощаджень для відкриття своєї справи".

  На даний момент торгово-промислові палати Німеччини беруть участь у формуванні бюджетів усіх рівнів, розвитку будівництва і промисловості, підготовці законопроектів, що стосуються регулювання діяльності малих підприємств. Торгово-промислові палати мають великий вплив на всі сторони життя суспільства, беручи участь в засіданні місцевих органів самоврядування, приймаючи важливі соціально-економічні рішення в області розвитку країни. Це ціла інфраструктура, в якій беруть участь і представники засобів масової інформації, і консультаційні служби. Основна пріоритетне завдання палат - надання всілякої підтримки і допомоги підприємцям.

  Потужний техніко-економічний прорив в післявоєнні роки вивів Японію в трійку найбільш розвинених країн світу. Це було досягнуто завдяки розвитку малого бізнесу при потужній державній підтримці. Незважаючи на те, що багато всесвітньо відомі компанії і концерни по наукомісткого виробництва автомобілів, техніки, інноваційної продукції знаходяться саме тут, малий бізнес становить значну частку в загальних обсягах промисловості Японії (близько 40%). Однак потрібно зазначити, що малий бізнес в більшій мірі представлений в наступних галузях: будівництво, легка промисловість, сфера послуг. Наукомісткі виробництва ведуться в основному лише великими компаніями. Це і є основна задача економічного розвитку Японії - стимулювання інноваційного високотехнологічного виробництва в малому бізнесі.

  Прийняті правові акти щодо підприємств малого бізнесу визначають статус малих підприємств та пільги для них. Пільги передбачають спеціальне оподаткування в залежності від виду діяльності підприємства. Значна частина законопроектів спрямована на регулювання антимонопольного законодавства Японії.

  Японське законодавство досить жорстко регулює і обмежує рівень підвищення / пониження ринкової вартості на продукцію. За необгрунтовані знижки, або навпаки спекулятивні ціни, підприємства і підприємці можуть втратити право здійснення своєї діяльності. Причому ці умови дійсні для всіх без винятку компаній. Завдяки розвиненим ринковим механізмам японській владі досить вдало вдається стримувати необгрунтовані зміни цін і інфляцію. Таким чином, з огляду на рівності початкових умов і можливостей, в країні створені хороші передумови для розвитку малого бізнесу.

  Державним органам з регулювання здійснення діяльності підприємств малого бізнесу є Управління малих підприємств, що підкоряється Міністерству зовнішньої торгівлі і промисловості. Дане управління контролює дотримання антимонопольного законодавства, забезпечує державний захист інтересів малого бізнесу, обмежує контроль власників, визначає відповідальність замовників, виконавців і субпідрядників за неринкові договірні відносини.

  Для забезпечення механізмів кредитування малого бізнесу і надання позик держава передбачила створення Корпорації страхування малого та середнього бізнесу, а також асоціацій гарантування кредиту (аналогічно створенню Державних фондів для розвитку і підтримки малого бізнесу в Китаї, США та ін. Країнах).

  Стимулювання підприємств малого бізнесу ведеться на всіх рівнях, починаючи від влади центрального уряду і закінчуючи самостійними спілками і об'єднаннями малих підприємств. Центральна влада і місцеві органи самоврядування субсидують на всіх етапах життєвого циклу підприємства малого бізнесу, які беруть безпосередню у створенні наукоємного та високотехнологічного виробництва. Для таких підприємств держава виділяє позики, забезпечує кредитування малого бізнесу через надання поруки та інших видів кредитних гарантій. Також при централізованій підтримці держави в спеціальних центрах, некомерційних організаціях проводиться навчання кадрів, здійснюється консультаційно-інформаційна підтримка.

  Субсидії, позики, кредити для бізнесу на пільгових умовах передбачені на такі цілі:

  • вдосконалення, модернізація, переоснащення виробничо-матеріальної бази наукомістких підприємств;

  • розробка спільно з інститутами та університетами інноваційних проектів, новинок, винаходів;

  • розвиток легкої і харчової промисловості;

  • розробка нових технологій (винаходів) і нових видів продукції;

  • створення і розвиток нових підприємств малого бізнесу в промислово відсталих регіонах країни.

  1.3 Державна підтримка і регулювання малого бізнесу у вітчизняній і зарубіжній практиці

  Постанова Уряду РФ "Про першочергові заходи щодо розвитку та державної підтримки малого підприємництва в РФ" передбачало цілий комплекс першочергових заходів щодо стимулювання та державну підтримку малих підприємств:

  - звільнення від оподаткування прибутку, накопиченої за певний період і використовуваної для розвитку власного виробництва;

  - встановлення пільгових ставок податку на прибуток малих підприємств в третій і четвертий роки роботи з моменту їх реєстрації;

  - відшкодування податку на додану вартість, що сплачується малими підприємствами постачальникам устаткування та інших основних засобів;

  - звільнення від податку на прибуток коштів недержавних юридичних осіб, від прибуткового податку- фізичних осіб, які направляються до Фонду підтримки підприємництва та розвитку конкуренції та аналогічні державні фонди, що створюються органами влади і управління суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування;

  - надання пільг з оподаткування доходів комерційних банків,

  - виділяють кредити малим підприємствам виробничого профілю;

  - поширення на малі підприємства, утворені в результаті виділення (поділу) підприємств-монополістів, за умови їх приватизації, пільг з оподаткування, встановлених для новостворених малих підприємств;

  - збереження податкових пільг для малих підприємств при їх приватизації;

  - уточнення порядку та терміну справляння податку на прибуток і податку на додану вартість для малих підприємств [3, с.25].

  Треба визнати, що підтримка підприємництва вимагає великих витрат, а можливості державного бюджету дуже обмежені, тому великі надії покладаються на вітчизняних та іноземних інвесторів, Федеральна програма передбачає залучення російських і зарубіжних банків, а також інших кредитно-фінансових організацій до фінансування під гарантії Уряду РФ.

  Новий курс державної підтримки малого підприємництва в частині підвищення інвестиційної активності базується на наступних принципах:

  - залучення приватних, в тому числі іноземних, кредитів під державні гарантії, а також трансформація заощаджень громадян в інвестиції за умови коригування податкового законодавства (зменшення ставки податку на доходи фізичних осіб на суму коштів, що спрямовуються в інвестиції);

  - скасування всіх існуючих податкових пільг, які потурають нецільового використання коштів і знижують відповідальність за результати господарської діяльності, і збільшення за рахунок цього бюджетних фондів інвестиційної підтримки малих підприємств;

  - перехід до економічним (комерційним) механізмам розподілу коштів федерального бюджету шляхом створення гарантійних фондів кредитування і фінансового лізингу.

  В даний час в 76 регіонах РФ проекти програм підтримки малого бізнесу знаходяться в різних стадіях опрацювання, а більш ніж в 40 регіонах вони затверджені і проводяться в життя. Аналіз цих документів і в першу чергу федеральної програми дозволяє розкрити ряд істотних недоліків, таких як:

  - неузгодженість, "нестиковка" елементів програм, зокрема аналітичних розділів і блоку практичних заходів;

  - декларативність, розпливчастість поставлених завдань;

  - надмірна широта спектра планованих заходів, що веде до розпорошення коштів;

  Правова база регулювання і підтримки малого бізнесу не вичерпується вищеназваними законодавчими і нормативними актами - були перераховані лише основні. Особливе місце займає в ній податкове, арбітражне, трудове, кримінальне законодавство.

  До недавнього часу підтримка малого підприємництва в Росії покладалася на кілька міністерств і відомств: Мінекономіки, Мінфін, Міннауки, МЗЕЗ, Мінпраці, ГКАП, ФСЗ, Госкомпром РФ і ін., Багато з яких і сьогодні залишаються основними виконавцями федеральних програм, для чого в цих органах держуправління було створено відповідні підрозділи (департаменти, відділи).

  Система державної підтримки малого бізнесу на федеральному рівні формувалася в значній мірі стихійно.Найчастіше завдання, поставлені перед відомством, не відповідали його основних функцій, сфері діяльності і рівню відповідальності і навіть суперечили відомчим інтересам. Через погану координацію дій деякі функції дублювалися, а інші залишалися безгоспними, а в підсумку мало місце розпорошення і без того мізерних ресурсів. Залишала бажати кращого достовірність циркулюючої в системі інформації.

  Про необхідність освіти спеціального державного органу, який займався б виключно підтримкою і регулюванням малого підприємництва, заговорили вже в перші роки "перебудови", однак, незважаючи на окремі спроби, нічого путнього з цього не виходило.

  У червні 1995 р Президент видав указ про створення Держкомітету РФ з підтримки і розвитку малого підприємництва (ДКРП).

  Федеральний закон закріпив за підприємствами, установами, організаціями незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також громадськими об'єднаннями право самостійно розробляти і реалізовувати програми підтримки малого підприємництва, а також вносити пропозиції до органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про включення окремих проектів і заходів в державні та муніципальні програми підтримки малого підприємництва.

  За останні роки були створені різні недержавні структури підтримки малого бізнесу, які надають все більш значний вплив на розвиток малого підприємництва. До їх числа належать, наприклад, Російське агентство підтримки малого і середнього бізнесу, Російська асоціація маркетингу, Міжнародний фонд підтримки інноваційних підприємств "Інносоюз", Інститут малого підприємництва Вищої школи економіки, громадські об'єднання підприємців та т. Д.

  Не слід применшувати також роль лізингових фірм, технопарків, бізнес-інкубаторів, виробничо-технологічних і навчальних центрів, страхових компаній, кредитних організацій, які надають різні послуги підприємцям.

  Російське агентство підтримки малого і середнього бізнесу було створено в 1992 р в рамках угоди між урядами РФ і Великобританії прінепосредственном участю британського державного фонду "Ноу-Хау" та Держкомітету з антимонопольної політики РФ.

  Швидкими темпами розвивається програма бізнес-консалтингу, яка передбачає створення незалежних аудиторських і консалтингових фірм на місцях.

  Підводячи підсумок сказаному, слід зазначити, що формування системи недержавних структур підтримки малого бізнесу найбільш активно йде а Воронезької, Новгородської; Пензенської, Самарської, Свердловської областях і в Москві. Тут активно задіюються внутрішні фінансові ресурси., Всього ж в Росії створено 220 шкіл бізнесу, близько 40 бізнес-інкубаторів, SO навчально-ділових центрів, близько 20 лізингових компаній, понад 20 регіональних агентств підтримки малого і середнього бізнесу, понад 40 інформаційно- аналітичних центрів малого підприємництва.

  При відомих позитивних зрушеннях виявляються, однак, і серйозні деформації. У багатьох регіонах перераховані вище структури відсутні або існують лише на папері.

  У світовій практиці вважається нормою державне заохочення малого бізнесу в інтересах нації. При цьому завдання держави не зводиться до того, щоб на пільгових умовах надавати дрібним і середнім фірмам фінансові, технічні та інші ресурси і підтримувати приватну ініціативу будь-яку ціну. Держава покликана в першу чергу створити такий правовий та економічний клімат, який дозволить малому бізнесу не тільки втриматися на плаву, а й рости, набирати силу.

  Всюди: в Європі, Японії, США, країнах Південно-Східної Азії і Латинської Америки - дрібне і середнє підприємництво знаходить все ширшу підтримку. Навіть східноєвропейські держави з перехідною економікою приділяють особливу увагу державну підтримку малого бізнесу.

  Підтримка малого бізнесу в США.

  Сприяння розвитку малого бізнесу в США входить в компетенцію спеціальної державної організації - Адміністрації у справах малого бізнесу (АМБ), створеної Конгресом США в 1953 р На неї покладено обов'язок надавати дрібним, підприємцям фінансову і консультаційну допомогу, сприяти в отриманні урядових замовлень і укладення контрактів з великими підприємствами.

  Відповідно до федеральними програмами підтримки малого бізнесу надаються прямі і гарантовані позики. Прямі позики дрібні фірми отримують на певний термін, але під більш низькі процентні ставки, чому при отриманні кредиту на приватному ринку капіталу. При видачі гарантованих позик АМБ надає кредиторам (приватним банкам, торговим компаніям, страховим фірмам, пенсійним фондам) державні гарантії на частину ссужаемого капіталу (до 90%), що знижує ризик кредитування.

  Іншою мірою заохочення приватної ініціативи є податкові та амортизаційні пільги. При загальному зниженні в 1987 р ставок податку на прибуток максимальна ставка для великих компаній впала з 46 до 34% для неінкорпорірованних бізнесу, включаючи одноосібних власників; замість застосовувалися раніше 15 ставок, максимальна з яких становила 50%, були введені тільки дві - 15% і 28% [9, с.26].

  Підтримка малого бізнесу в Японії

  Мале та середнє підприємництво в Японії знаходить допомогу не тільки з боку уряду і кількох створених ним спеціалізованих організацій, а й сo боку адміністрації префектур, місцевих управлінь зовнішньої торгівлі і промисловості, торгово-промислових палат.

  Державна політика сприяння малим і середнім підприємствам включає наступні напрямки:

  - забезпечення конкурентоспроможності шляхом виділення субсидій і позик - прямих кредитів (Японський банк розвитку виділяє їх малим підприємствам, що функціонує в найбільш перспективних галузях) і гарантованих позик (завдяки введенню податкових пільг комерційні банки охоче кредитують малий бізнес, в 1994 р 60% всіх кредитів довелося на частку малих підприємств);

  - заохочення структурної перебудови, модернізації господарської діяльності, поліпшення умов праці, сприяння торгівлі;

  - збір і аналіз інформації про економічні показники і технічної оснащеності малих і середніх підприємств для оцінки ефективності державної підтримки.

  Існуюча в Японії система фінансування малого бізнесу гарантує надання субсидій і кредитів органами місцевої державної влади, при необхідності - із залученням приватних кредитних установ.

  Фінансова підтримка технічного переозброєння виробництва здійснюється за рахунок виділення позики з місцевого бюджету і реалізації обладнання в розстрочку або надання його в оренду орендодавцями префектур.

  Широке поширення набуло виділення субсидій, що покривають до 50% витрат, на створення центрів підвищення технічного рівня малих і середніх фірм, консультування, підвищення кваліфікації технічних працівників і т.п. Держава бере на себе витрати з діагностування стану малих підприємств.

  Невід'ємний елемент японської системи фінансування малого бізнесу - це компенсація витрат, пов'язаних з підготовкою кадрів, і 2/3 витрат на підвищення кваліфікації працівників.

  Фінансується також установка комп'ютерів, збір і аналіз інформації для розробки енергозберігаючих та природоохоронних заходів, консультування підприємців з приводу ефективних методів ведення роздрібної торгівлі та програмного забезпечення

  2. Оцінка розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія

  2.1 Аналіз стану і характеристика діяльності підприємств малого бізнесу

  В даний час підприємницький сектор економіки республіки характеризується наступними показниками.

  У малому бізнесі діє 2513 малих підприємств різних організаційно-правових форм, в яких зайнято близько 17 тис. Чоловік, а також понад 21 тис. Приватних підприємців без утворення юридичної особи, тобто більше 38,5 тис. осіб, або 9,5% загальної чисельності зайнятих в економіці республіки. На 1000 жителів Республіки Мордовія доводиться 2,7 малих підприємства. Частка обсягу виробленої продукції та наданих послуг малими підприємствами становить на сьогодні 5,8% загального республіканського обсягу. Основний обсяг виробленої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) зосереджений в торгівлі і громадському харчуванні - 41,5%, будівництві - 17,1% і промисловості - 11,3% [30, с.2].

  Найбільший приріст обсягу виробництва в 2007 році був досягнутий в галузях: ЖКГ і невиробничих видах побутового обслуговування - в 2,4 рази, промисловості - в 1,6 рази, будівництві - на 53%, зв'язку - на 47%, торгівлі та громадському харчуванні - на 31%. Помітно збільшився внесок малого бізнесу в транспортне обслуговування населення, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, різні служби сервісу.

  В середньому по галузі одним зайнятим в малому підприємстві щомісяця виробляється продукції і виявляється послуг на суму 7,6 тис. Рублів, на великих підприємствах - на суму 7,5 тис. Рублів.

  Домінуючим сектором малого підприємництва є торгівля. За 10 місяців 2007 року роздрібний товарообіг малих підприємств і приватних підприємців склав 2 млрд. 267 млн. Рублів, тобто більше третини республіканського роздрібного товарообігу. Крім того, понад 26% роздрібного товарообігу республіки припадає на ринки. Таким чином, 61% роздрібного товарообігу Мордовії доводиться на малий бізнес. Крім того, на малі підприємства припадає 36% республіканського оптового товарообігу.

  Малий бізнес є надійним джерелом надходження коштів до бюджетів усіх рівнів та державних позабюджетних фондів.В останні роки істотно збільшилася частка і обсяг податкових відрахувань суб'єктів малого підприємництва в загальному обсязі власних податкових доходів бюджетів муніципальних утворень Ковилкино і Розівка, багатьох районів республіки і м Саранська.

  Але незважаючи на позитивні тенденції розвитку малого підприємництва республіки в останні роки, малий бізнес продовжує відчувати серйозні труднощі, серед яких виділяються: недостатність власних фінансових коштів, ускладненість порядку отримання кредитів, механізму справляння податків і платежів, нестача кваліфікованих кадрів, відсутність належної соціальної захищеності працівників малих підприємств. Багато малі підприємства змушені ставати багатопрофільними в силу нестійкості ринку і нестабільності нормативної правової бази. Основна частина малого підприємництва зосереджена в столиці республіки і ряді великих муніципальних утворень. У більшості районів Мордовії і раніше спостерігається недостатній рівень розвитку малого бізнесу.

  При зіставленні показників діяльності малих підприємств республіки з регіонами, що входять в Приволзький федеральний округ, Мордовія в 2007 році за кількістю суб'єктів малого підприємництва, що припадають на 1000 жителів, за обсягом виробленої продукції і обсягу інвестицій на 1 мале підприємство, займає 13 місце; за часткою зайнятих на малих підприємствах у загальній кількості зайнятих - 14 місце. У той же час, за продуктивністю праці на малих підприємствах республіка перемістилася за рік з 13 на 10 місце.

  В кінці 2007 року з метою посилення державної підтримки малого підприємництва, підвищення ролі суб'єктів малого бізнесу в соціально-економічному розвитку республіки Глава Республіки підписав Указ Про додаткові заходи щодо розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія В рамках даного указу передбачається, зокрема, при розробці проекту республіканського бюджету Мордовії на черговий фінансовий рік виділити фінансові кошти в розмірі не менше 0,5% дохідної частини бюджету на розвиток і підтримку малого ін дпрінімательства в сфері матеріального виробництва та створення об'єктів інфраструктури.

  Крім того, відповідно до Указу прийнято вважати 18 березня Днем підприємця Республіки Мордовія. Таким чином, вперше серед всіх регіонів Росії в Мордовії на державному рівні визначено дату вшанування представників малого та середнього бізнесу республікі.Кроме того, в 2008 році буде видано збірник "Мале підприємництво Республіки Мордовія.

  У своєму щорічному Посланні до Державного Зборам Мордовії Глава Республіки Микола Меркушкин особливо акцентував увагу на вирішенні проблем малого і середнього бізнесу, на створенні оптимальних умов для його розвитку. За словами Миколи Меркушкина, об'єктивною передумовою для розвитку підприємництва є забезпечення державної підтримки. "До 100 млн. Рублів щорічно планується направляти на пільгове кредитування підприємців, що реалізують ефективні інвестиційні проекти. Крім того, підприємницькому сектору буде надана можливість покриття частини банківських відсотків за кредитами", - зазначив Глава Республіки.

  За даними Територіального органу Федеральної служби державної статистики по м Саранську і Республіці Мордовія на 01.01.2007 на території Республіки Мордовія здійснюють свою діяльність 6,9 тис. Малих підприємств і 3,9 тис. Індивідуальних підприємців.

  Структура підприємств малого підприємництва за трьома ключовими факторами (кількості малих підприємств, середньої чисельності малих підприємств, обороту організацій) виглядає наступним чином:

  Таблиця 2.1 Структура підприємств малого підприємництва за трьома ключовими факторами, (%) [26,27,28]

  N п / п

  Види діяльності

  Кількість малих підприємств

  Середня чисельність працівників

  оборот організацій

  2007р.

  2007 р

  2006 р

  2007р.

  1

  обробні виробництва

  10,0

  9,6

  20,9

  19,2

  2

  Будівництво

  9,1

  9,1

  16,3

  16,6

  3

  Гуртова торгівля

  40,6

  39,5

  21,3

  21,1

  4

  Роздрібна торгівля

  11,2

  11,1

  8,8

  10,1

  5

  Готелі та ресторани

  2,5

  2,6

  1,5

  2,5

  6

  Транспорт і зв'язок

  4,9

  5,6

  7,3

  7,7

  7

  Операції з нерухомим майном

  4,9

  4,9

  5,1

  3,7

  8

  Надання інших кому- нальних, соціальних і персональних послуг

  2,3

  2,4

  2,1

  2,0

  9

  Охорона здоров'я та предоставле- ня соціальних послуг

  1,0

  0,9

  0,7

  1,1

  10

  Надання інших послуг

  8,5

  8,7

  10,3

  9,9

  11

  Наукові дослідження і деяте- льность, пов'язана з вико ристанням обчислювальної техніки

  3,4

  3,0

  4,1

  3,5

  12

  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

  0,2

  0,2

  0,5

  1,2

  13

  Інші види діяльності

  1,6

  2,5

  1,0

  1,6

  всього

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  Представлені дані свідчать про нерівномірність розвитку малого підприємництва в Мордовії. У структурі всіх ключових показників спостерігається деяке зниження частки галузей, які можуть бути віднесені до категорії промислово-інноваційних. У той же час спостерігається невелике зростання частки галузей малого підприємництва з надання послуг (за винятком обороту оптової та роздрібної торгівлі).

  У таблиці 2.2 представлена ​​структура видів діяльності за чотирма основними категоріями: виробничій сфері, торгівлі, інноваційній сфері, соціальній сфері та сфері послуг.

  Таблиця 2.2 - Структура видів діяльності за чотирма основними категоріями, (%) [26,27,28]

  N п / п

  Види діяльності

  Кількість малих підприємств

  Середня чисельність працівників

  2006 р

  2007 р

  1

  Виробнича сфера (в тому числі обробні производ- ства, будівництво, производ- ство і розподіл електро- енергії, газу та води)

  19,6

  20,0

  2

  Сфера торгівлі (в тому числі оптова та роздрібна торгівля)

  51,8

  50,6

  3

  Інноваційна сфера (наукові дослідження та діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки)

  3,4

  3,0

  4

  Соціальна сфера і сфера послуг (операції з нерухомим иму- суспільством, освіту, финансо- вая діяльність, готелі та ресторани, транспорт і зв'язок, охорону здоров'я і предоставле- ня соціальних послуг, нада- дання інших видів послуг)

  25,2

  26,4

  всього

  100,0

  100,0

  Оцінюючи ситуацію, структуру малого підприємництва за видами діяльності, необхідно звернути увагу на те, що лідируючими напрямками є виробнича сфера і торгівля, але при цьому частка інноваційної сфери скорочується за всіма ключовими показниками.

  Чисельність зайнятих в малому підприємництві, включаючи сумісників і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, і індивідуальних підприємців, становить близько 80тис. чол, тобто близько третини економічно активного населення Республіки.

  За останні чотири роки оборот малого підприємництва значно зріс (майже в шість разів).

  Протягом останніх трьох років зберігається активна позитивна динаміка зростання прибутку малого підприємництва. Однак рентабельність продукції суб'єктів малого підприємництва як і раніше відстає від аналогічного показника великого і середнього бізнесу більш ніж в чотири рази.

  Частка суб'єктів малого підприємництва в податкових надходженнях становить 23-27 відсотків. Темпи зростання податкових надходжень від малих підприємств, що застосовують загальну систему оподаткування, помітно нижче, ніж від суб'єктів малого підприємництва, які застосовують спеціальні режими оподаткування, за якими спостерігається активна динаміка.

  Статистична інформаційна база, яка характеризує стан малого підприємництва в Мордовії, потребує суттєвого уточнення в зв'язку з прийняттям Федерального закону "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації", що змінює критерії віднесення суб'єктів господарювання до малого підприємництва.

  2.2 Дослідження проблем малого бізнесу в Республіці Мордовія

  Багато характерні особливості становлення малого підприємництва в Мордовії безпосередньо пов'язані з основними проблемами, що заважають розвитку нормальних ринкових відносин і приватного підприємництва в цілому. Для оцінки рівня значущості цих проблем можна використовувати дані соціологічних опитувань (таблиця 2.3).

  Таблиця 2.3 - Основні проблеми приватного підприємництва в Росії

  Порядок значущості в міру згадки

  Основні проблеми

  1

  податки

  2

  Законодавство

  3

  інфляція

  4

  Економічна ситуація в цілому

  5

  Поставки, дефіцит

  6

  Труднощі отримання і висока ставка за кредит

  7

  Неплатоспроможність партнерів, клієнтів

  8

  Недосконалість банківської системи

  9

  Політична ситуація

  10

  бюрократія

  11

  Дії уряду, влади, ЦБ; корупція, хабарі

  12

  Труднощі з орендою, недолік площ, офісів

  13

  Недолік інформації, культури, досвіду

  14

  Кадрові проблеми

  15

  рекет

  16

  Негативне ставлення до підприємців

  Можна виділити наступні проблеми:

  • Повільно йде процес створення інфраструктури малого бізнесу;

  • Низькими темпами відбувається збільшення числа малих підприємств, особливо у виробничій сфері;

  • Не у багатьох регіонах розроблені і прийняті органами влади нормативні акти, регіональні програми розвитку малого підприємництва, а там де вони прийняті, реалізація їх відбувається далеко не в повній мірі;

  • Недостатньо налагоджена взаємодія регіонів, як в плані обміну інформацією та досвідом щодо розвитку малого підприємництва, так і в організації практичного господарського взаємодії підприємців різних регіонів між собою [30, с.5].

  Якщо торкнутися проблеми фінансування, то 1995 року проблемою фінансування малого бізнесу ніхто офіційно не займався. Багато банків, не проявляючи особливого бажання вкладати інвестиції в малі підприємства, пояснюють це тим, що кількість затраченого часу і зусиль на оформлення кредиту розміром 100 тис.дол. і 10 млн.дол. однаково, а одержуваний дохід різниться у багато разів. До речі, тут наші проблеми не відрізняються від західних, і там фінансові структури неохоче займаються цим родом діяльності.

  Більшість кредитних організацій, які мають зв'язки з малим бізнесом, знаходяться в регіонах і не мають достатнього оборотного капіталу. В першу чергу кредити отримують ті виробництва, продукція яких користується найбільшим попитом: переробка продуктів харчування, деревообробка, розлив напоїв, складські та транспортні послуги, легка промисловість. І далеко не всі займаються фінансуванням інноваційного бізнесу - нових наукоємних технологій, які визначають майбутнє технологічного прогресу.

  Перейдемо від загальних проблем до більш приватним, які безпосередньо зачіпають підприємців і є причиною розвалу підприємства.

  Можливо, головною причиною є легкість створення підприємства. Але ж свобода вибору означає не тільки свободу успіху, але і свободу невдач.

  Самі ж керівники малих підприємств виділяють наступні причини:

  - 44% опитаних головною причиною називають некомпетентність;

  - 17% - відсутність управлінського досвіду;

  - 16% - незбалансований досвід: брак досвіду в маркетингу, фінансах, постачанні і виробництві;

  - 15% - відсутність досвіду роботи в галузі;

  - 1% - недбалість у веденні справ;

  - 1% - шахрайство або лихо;

  - 6% - інші причини, з якими стикаються керівники малих фірм.

  Варто також відзначити, що лише 20% керівників підприємств мають відповідну освіту.

  Звичайно, основною проблемою з усіх вище названих є проблема, головним чином представляє відносини малого бізнесу і держави.

  Отже, в даний час перед підприємництвом в Мордовії стоїть цілий ряд проблем: недостатня ресурсна база, недосконалість законодавчої бази, відсутність системи глибокого аналізу діяльності підприємств, але, знаючи причини виникнення, все їх можна вирішити.

  Недостатня ресурсна база - матеріально-технічна і фінансова: причина - створення сектора підприємництва на порожньому місці; шляхи вирішення - пільгове кредитування і оподаткування пріоритетних сфер економіки.

  Недосконалість законодавчої бази: причина - немає єдиної законодавчої основи, відсутність законослухняності; шляхи вирішення - досконалість законодавства та посилення контролю за його виконанням.

  Відсутність системи глибокого аналізу діяльності підприємств: причина - немає обліку результатів їх роботи, недосконалість звітності; шляхи вирішення - розробка методик з діагностування діяльності підприємств.

  Слабке матеріально-технічне забезпечення: причина - обмежений доступ до високих технологій, відсутні машини та обладнання; шляхи вирішення - поширення передового досвіду.

  Кадри: причина - низький культурно-технічний рівень учасників підприємництва; шляхи вирішення - їх навчання і соціальна диференціація.

  Відсутність можливості виробляти продукцію з тривалим виробничим циклом, включаючи наукомістку: причина - відсутність фінансових можливостей на ці цілі; шляхи вирішення - розвиток форм співпраці в діловому світі, створення "технополісів".

  Слабка державна підтримка: причина - бюджетні обмеження, бюрократична тяганина; шляхи вирішення - розробка муніципальних програм з розвитку підприємництва.

  3. Розвиток малого бізнесу в Республіці Мордовії

  3.1 Стратегія розвитку малого підприємництва в республіці

  Стратегія розвитку малого підприємництва (далі - Стратегія) є системою базових принципів, основоположних методичних рішень, основних стратегічних підходів, сукупність яких дозволить органам державної влади території і громадським організаціям підприємців ефективно брати участь в розвитку малого підприємництва як одного з найважливіших секторів економіки даної території.

  Отже, стратегія розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія (Додаток А) складається з двох взаємопов'язаних складових, які умовно можуть бути визначені як стратегія перехідного періоду і стратегія сценарного розвитку.

  Стратегія перехідного періоду передбачає, що протягом 2008 року головним завданням розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія буде оптимізація використання ресурсів для вирішення ключових проблем суб'єктів малого підприємництва і забезпечення його ефективного переходу до стратегії сценарного розвитку.

  Перехід до стратегії сценарного розвитку ґрунтується на правових актах концептуального і програмного характеру, що визначають соціально-економічний розвиток Мордовії в цілому на середньострокову і довгострокову перспективу.

  Стратегічний підхід до розвитку малого підприємництва в перехідний період спрямований на вирішення ключових проблем і передбачає:

  - ефективне забезпечення суб'єктів малого підприємництва трудовими ресурсами, в першу чергу кадрами високої кваліфікації, здатними працювати з сучасними передовими технологіями і забезпечити значне зростання обороту малого підприємництва на базі істотного збільшення продуктивності праці;

  - ефективне стимулювання міжгалузевої ротації трудових ресурсів малого підприємництва шляхом розширення доступності для підприємців і працівників, зайнятих в малому підприємництві, програм навчання, підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки; подолання обмежень збуту продукції (робіт, послуг), властивих внутрішньорегіональних ринку, в тому числі шляхом стимулювання і підтримки виходу суб'єктів малого підприємництва на нові ринки, в рамках міжрегіонального обміну і експорту;

  - підвищення конкурентоспроможності суб'єктів малого підприємництва в Мордовії насамперед за рахунок забезпечення широкого доступу до фінансових ресурсів, державного майна, а також за рахунок полегшення доступу до новітніх технологій;

  - структурування та формування в Республіці Мордовія незалежних саморегульованих некомерційних організацій суб'єктів малого підприємництва, здатних ефективно представляти їх інтереси.

  Рішення даних проблем забезпечить певний рівень розвитку малого підприємництва, який буде відповідати вимогам переходу до сценарного розвитку малого підприємництва в республіці Мордовія.

  Держкомітетом республіки з підтримки і розвитку малого підприємництва розроблена комплексна Стратегія розвитку та державної підтримки малого підприємництва в Республіці Мордовія на 2008-2010 роки.

  Мета комплексної Стратегії розвитку та державної підтримки малого підприємництва в Республіці Мордовія на 2008-2010 роки - збільшення внеску малого підприємництва в сферу виробництва товарів і соціально-значущих послуг, підвищення якості та конкурентоспроможності товарної продукції, зростання податкових надходжень, забезпечення умов для вирівнювання потенціалу розвитку малого підприємництва в районах, муніципальних утвореннях і містах республіки.

  В якості пріоритетних напрямків виділені:

  У 2008 році:

  вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює підприємницьку діяльність і її державну підтримку;

  стимулювання виробничої орієнтації малого підприємництва і його розвиток в пріоритетних напрямках економіки і соціальної сфери;

  розвиток перспективних фінансових технологій і інвестиційно-кредитна підтримка малого підприємництва;

  розвиток системи підтримки малого підприємництва на місцевому рівні (муніципальні освіти, райони)

  розвиток науково-технічного потенціалу та підтримка інноваційного малого підприємництва;

  збільшення внеску малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів.

  В 2009 році:

  подальше вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює підприємницьку діяльність і її державну підтримку;

  подальший розвиток системи підтримки малого підприємництва на місцевому рівні (муніципальні освіти, райони, міста);

  збільшення обсягу виробленої малими підприємствами промислової продукції, в тому числі через організацію випуску комплектуючих виробів для великих виробництв, а також виробництва та глибокої переробки сільськогосподарської продукції;

  просування продукції малих підприємств на регіональний і міжрегіональний ринок; подальше збільшення внеску малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів.

  В 2010 році:

  подальше вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює підприємницьку діяльність і її державну підтримку;

  адміністративно-організаційна підтримка розвитку інфраструктури малого підприємництва;

  збільшення обсягу виробленої малими підприємствами промислової і сільськогосподарської продукції;

  розвиток коопераційних зв'язків малого і великого бізнесу і участь суб'єктів малого підприємництва в процесі реструктуризації і фінансовому оздоровленні великих і середніх підприємств;

  В цілому для реалізації Стратегії на 2008-2010 роки передбачається залучення фінансових ресурсів в сумі 30,0 млн. Рублів (в цінах 2007 року), в тому числі:

  -Федеральний бюджет Російської Федерації - 2323 тис. рублів,

  - республіканський бюджет Республіки Мордовія - 15510 тис. Рублів,

  - Федеральний фонд підтримки малого підприємництва - на паритетних засадах відповідно до суми коштів, що виділяється з республіканського бюджету Республіки Мордовія;

  - Фонд підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія - 10500 тис. Рублів,

  - ГУП Республіки Мордовія "Розвиток села" - 1700 тис. Рублів,

  - різні позабюджетні джерела і кредити комерційних банків, що направляються на реалізацію підприємницьких інвестиційних проектів, і власні кошти суб'єктів малого підприємництва, що направляються на реалізацію бізнес-проектів в обсягах не менше 50% їх вартості, кошти місцевих бюджетів Республіки Мордовія.

  За оцінкою Держкомітету, в результаті реалізації Стратегії розвитку та державної підтримки малого підприємництва в Республіці Мордовія на 2008-2010 роки передбачається:

  збільшити до 2010 року загальна кількість малих підприємств республіки з 2,5 до 2,8 тисяч одиниць,

  показник кількості малих підприємств на 1000 жителів по республіці збільшиться з 2,7 до 3,1 одиниці;

  чисельність постійно зайнятих на малих підприємствах збільшиться до кінця прогнозованого періоду на 9,5%;

  кількість приватних підприємців збільшиться на 12,5%;

  частка зайнятих у малому бізнесі в загальній кількості зайнятих в економіці республіки досягне 12-13%;

  обсяг виробленої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) щорічно буде збільшуватися не менш ніж на 3-6% і в 2010 році складе понад 2,2 млрд. рублів у цінах 2010 року;

  частка малого бізнесу в роздрібному товарообігу республіки за рахунок розвитку мережі фірмових магазинів, міні - і супермаркетів досягне до кінця прогнозованого періоду 65-67%;

  обсяг оптового товарообороту малих підприємств збільшиться за аналізований період в 1,3 рази і складе близько 4,3 млрд. рублів;

  буде створено близько 750 додаткових робочих місць.

  Крім досягнення кількісних показників, реалізація комплексної Стратегії сприятиме залученню фінансових ресурсів і додаткових коштів на розвиток і підтримку малого бізнесу республіки; забезпечення умов для збереження діючих і створення нових малих підприємств в республіці; насиченню ринку конкурентоспроможними товарами і соціально значущими послугами, виробленими підприємцями республіки; розширення та вдосконалення матеріально-технічної бази малого підприємництва і досягненню інших цілей.

  Метою економічної політики в сфері малого бізнесу є збільшення вкладу даного сектора економіки в сферу виробництва товарів і соціально значущих послуг, підвищення якості і конкурентоспроможності виробленої суб'єктами малого підприємництва продукції, зростання податкових надходжень від малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів, забезпечення умов для вирівнювання потенціалу та подальшого розвитку малого підприємництва в районах та муніципальних утвореннях республіки.

  За період з 2008 по 2010 рік загальна кількість малих підприємств зросте з 2,8 до 3,6 тисячі одиниць.Чисельність постійно зайнятих на малих підприємствах складе до кінця прогнозованого періоду близько 32 тис. Чоловік, кількість індивідуальних підприємців збільшиться на 15 відсотків і складе 27 тис. Чоловік. Загальна чисельність зайнятих в малому бізнесі досягне 59 тис. Чоловік. Темпи зростання обсягів виробленої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) повинні щорічно складати не менше 110-115 відсотків.

  Для досягнення цих цільових орієнтирів необхідно створити передумови переведення економіки Республіки Мордовія на підприємницький тип розвитку. Пріоритетними напрямками розвитку малого бізнесу в республіці в перспективі будуть:

  - виробнича діяльність суб'єктів малого бізнесу, в тому числі глибока переробка деревини; випуск меблів і комплектуючих виробів; виробництво і установка конструкцій і виробів з алюмінієвого профілю; виробництво, кінцева переробка і збут сільськогосподарської продукції; виробництво будівельних матеріалів;

  - будівництво господарських та житлових об'єктів;

  - розвиток науково-інноваційного малого бізнесу;

  - громадське харчування, сфера сервісу та житлово-комунальне господарство.

  Державна політика щодо малого бізнесу буде спрямована:

  - на створення в республіці сприятливого підприємницького клімату;

  - застосування прогресивних фінансових технологій підтримки малого бізнесу;

  - сприяння пошуку позабюджетних інвестиційних ресурсів для суб'єктів малого бізнесу в Республіці Мордовія і за її межами.

  Цьому буде сприяти рішення наступних завдань:

  - спрощення доступу суб'єктів малого бізнесу до фінансових ресурсів, виробничих площ і ринку трудових ресурсів необхідної кваліфікації;

  - освіту холдингів, розширення коопераційних зв'язків малих підприємств з великими;

  - реалізація інноваційних та інвестиційних проектів суб'єктів малого бізнесу;

  - сприяння розвитку ринку інтелектуальних послуг;

  - підтримка селянських (фермерських) господарств;

  - розвиток різних форм майнової та інформаційної підтримки малого бізнесу;

  - формування добре оснащеної, стійко працюючої інфраструктури підтримки підприємництва;

  - сприяння створенню нових робочих місць у малому бізнесі;

  - вирівнювання потенціалу розвитку малого бізнесу в районах, муніципальних утвореннях Ковилкино, Розівка ​​та м Саранську.

  Необхідно реалізувати комплекс заходів, спрямованих на розвиток страхових, кредитних та інших інститутів, що забезпечують доступ суб'єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів.

  Одним з основних напрямків, що спрощують доступ суб'єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів, має стати мікрофінансування. Найближчим часом слід розробити практичний механізм виділення малих кредитів, створити умови для активізації розвитку мікрофінансових інститутів на рівні районів республіки: кредитних кооперативів, товариств взаємного кредитування, інших небанківських кредитних інститутів, що надають на поворотній основі кошти для розвитку суб'єктів малого підприємництва.

  Малий бізнес має стати одним із чинників оздоровлення великих неефективно працюючих підприємств шляхом налагодження добросусідських відносин з ними. Основними формами взаємодії малих підприємств при налагодженні коопераційних зв'язків з великими можуть стати: підрядне кооперування (субконтрактинг) і спільне виробництво (договірна спеціалізація). Об'єктами підрядного кооперування можуть бути як отримання напівфабрикатів, так і остаточне складання.

  Суб'єкти малого бізнесу повинні брати активну участь в процесах реструктуризації великих підприємств. Механізмами залучення малого підприємництва до процесів реструктуризації підприємств є: викуп, оренда, використання різних форм лізингу та франчайзингу.

  Одним з перспективних напрямків якісного переходу суб'єктів малого бізнесу республіки на новий структурний рівень є створення мережі холдингових фірм і підприємств, які дозволять об'єднати матеріально-технічні, трудові, технологічні, фінансові, інтелектуальні ресурси та здійснити виробництво сучасних, якісних товарів і продукції за європейськими стандартами, а також надавати спектр сервісних послуг як підприємствам і організаціям, так і безпосередньо міському і сільському населенню Респу лики. У зв'язку з цим надзвичайно важливим напрямом розвитку малого підприємництва є створення на рівні великих муніципальних утворень технологічних центрів з надання практичного сприяння створенню широкої мережі нових малих підприємств в реальному секторі економіки, сфері матеріального виробництва, соціальних послуг.

  Необхідно вдосконалювати інфраструктуру інформаційної підтримки малого бізнесу. Повинна отримати розвиток система дистанційного консалтингу для суб'єктів малого підприємництва з використанням Інтернет-технологій.

  Найважливішим фактором ефективного функціонування підприємств малого бізнесу є забезпечення його висококваліфікованими кадрами. Метою системи підготовки підприємницьких кадрів має стати формування професійно підготовлених фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку. Необхідно систематизувати інформацію про потреби малих підприємств у кваліфікованих кадрах і реалізовувати програми підготовки фахівців, що володіють навичками роботи в галузі фінансів, маркетингу, менеджменту.

  Система підтримки підприємництва повинна отримати подальший розвиток на рівні органів місцевого самоврядування, для чого необхідно розробити програми розвитку і підтримки малого підприємництва.

  Гідне місце в системі малого бізнесу Республіки Мордовія має зайняти інноваційне підприємництво, підприємництво у сфері виробництва, надання соціальних послуг та туризму.

  Перспективним напрямком є ​​державна підтримка розвитку індивідуального підприємництва на селі, формування системи кооперації індивідуальних підприємців як між собою, так і з сільськогосподарськими підприємствами та підприємствами переробної промисловості. Підтримка індивідуального підприємництва в АПК на муніципальному рівні сприятиме доступу особистих підсобних господарств (ЛПХ) до ринків матеріально-технічних ресурсів, послуг, продовольства і сільськогосподарської сировини шляхом їх залучення до виконання муніципального замовлення з продовольчого забезпечення соціальних установ району, розвитку інтеграційних зв'язків ЛПГ з сільськогосподарськими організаціями, селянсько-фермерськими господарствами, агросервісних торговими підприємствами, організаціями потребительско й кооперації та підприємцями з питань ресурсного постачання і збуту продукції.

  Ефективні інвестиційні проекти малого бізнесу, що дозволяють створити структурно організовану систему розподілу продовольства з добре налагодженими стійкими зв'язками в продовольчої ланцюжку між виробником, оптовиком і роздрібним продавцем, отримають державну підтримку.

  Перспективним стане створення центру сприяння по залученню венчурних інвестицій в сферу малого бізнесу Республіки Мордовія.

  Отже, малий бізнес Мордовії впевнено входить в число результативних секторів економіки Мордовії: його економічний ефект значно перевершує ресурси, за наявними документами, і в перспективі, при відповідній державній політиці щодо його підтримки і розвитку, реалізація його потенціалу значно зросте.

  3.2 Використання зарубіжного досвіду з метою розвитку малого бізнесу в Росії

  Чималий інтерес, представляє досвід США, де діє державне Управління з питань малого бізнесу США. До кола повноважень цієї структури входить широкий спектр питань, починаючи від розміщення державних контрактів серед представників малого і середнього бізнесу і закінчуючи прямою фінансовою підтримкою і видачею гарантій по кредитах [9, с.58].

  Тільки за останні десять років за безпосередньої підтримки агентства малі підприємства отримали кредитів на суму понад 100 мільярдів доларів.

  Також досить цікавим є і досвід Німеччини, де діє спеціалізована банківська організація з державною участю, яка займається рефінансуванням комерційних банків. Завдяки своєму високому кредитному рейтингу вона має доступ до дешевих фінансових ресурсів, а ризики неповернення кредитів діляться на паритетних засадах між даною структурою і комерційними банками.

  Реальну підтримку у вирішенні таких важливих завдань в Росії може надати Банк розвитку, виділивши на ці цілі частину коштів ", - вважає президент асоціації" Росія "Анатолій Аксаков. Михайло Мамута, президент російського Мікрофінансового центру, звертає увагу на регіональні гарантійні фонди, які можуть виступити поручителями по кредитах малому бізнесу і взяти на себе до 50% ризиків.

  На сьогоднішній день в Росії тільки починає формуватися схема субсидування кредитів, гарантій та поручительств за малий бізнес.Такий спосіб підтримки непогано себе зарекомендувала в ряді країн Східної Європи. Разом з тим він повністю проблему не вирішує. Істотною підмогою на шляху розвитку кредитування малого бізнесу може стати прийняття закону про споживче кредитування, не менш важливе значення матиме і вдосконалення заставного законодавства, а також розробка закону про кредитну кооперацію.

  Незважаючи на недосконалість законодавчої системи, закордонні банки бачать великі перспективи у розвитку сектора кредитування малого бізнесу на російському ринку. "Для нас Росія - це ринок з величезним потенціалом. Росія в усіх відношеннях є країною, де будь-який надійний і орієнтований на розвиток банк не повинен упустити можливості зайняти міцну позицію, - підкреслив Михайло Ергатудіс на церемонії відкриття дочірнього Банку Кіпру в Росії. - Якщо говорити про подальший розвиток банківського ринку в Росії, то поряд з деякими іншими тенденціями ми прогнозуємо збільшення частки малого бізнесу в кредитних портфелях банків ".

  Досвід США, свідчить, що гарантування позик - одна з найбільш ефективних форм державної підтримки підприємництва, що дозволяє залучити банківські кредити і в сферу малого бізнесу.

  У США Адміністрація у справах малого бізнесу (АМБ) має програму гарантування позик для підтримки малих фірм. Кредити надаються приватними банками та іншими фінансовими установами, які отримують від уряду США через АМБ гарантію їх повернення з відповідною часткою, яка визначається для надання гарантії. В рамках гарантії відшкодовується можливий збиток, пов'язаний з позикою. При настанні гарантійного випадку АМБ погашає втрати кредитора перерахуванням на його рахунок сум понесених ним збитків в межах суми виданого зобов'язання. На цій основі, значно зменшує ризик, банк визначає умови позики, більш сприятливі для малого підприємства [9, с.61].

  Як плату за гарантію і зниження ризику банк платить АМБ відрахування, які одночасно є джерелом коштів гарантійного фонду. Кредитор може включити цю плату в загальну суму зобов'язань позичальника. Розмір плати за надання гарантії залежить від терміну кредиту і обсягу фінансового забезпечення, наданого позичальником. По кредитах до одного року плата за надання гарантії - 0,25% від суми кредиту. По кредитах строком більше одного року плата за надання гарантії становить 2% від суми гарантійного забезпечення, якщо вона становить 80 тис. Дол. І менше, а при сумі понад 80 000 доларів вона визначається за прогресивною шкалою, починаючи з 3%. Коли підприємець звертається до фінансової установи з проханням про надання кредиту, кредитор вивчає заявку і приймає рішення: чи відповідає вона його власним вимогам або потребує додаткової підтримки у вигляді гарантії. Забезпечення кредиту гарантією може бути затребувано кредитором.

  В результаті мале підприємство отримує можливість залучити фінансові ресурси, недоступні в звичайних умовах, а кредитор - видавати позики і в випадках, що не відповідають загальноприйнятим критеріям доцільності.

  До спеціалізованих цільовими програмами гарантування кредитів на розвиток малого бізнесу в США відносяться позики на розвиток зовнішньої торгівлі, на реконструкцію підприємств, на фінансування підприємств з охорони навколишнього середовища, на фінансування місцевого розвитку, на підтримку жіночого підприємництва і т.д.

  Американський досвід свідчить, що цілеспрямована державна політика, яка стимулює вкладення банками коштів в малий бізнес, сприяє його інтенсивному росту, створенню нових малих фірм (в США їх налічується 25 млн.).

  Використання цього досвіду в Росії в даний час утруднено головним чином через недосконалість правової бази та організації фінансово-кредитної сфери. Однак основні принципи, на яких будується механізм гарантування позик, можуть бути використані.

  висновок

  Отже, в результаті проведеної роботи можна зробити наступні висновки.

  Малий бізнес - це сукупність мікропідприємств і малих підприємств, які займаються підприємницькою діяльністю.

  Особливості малого бізнесу Росії в порівнянні з іншими країнами:

  - Низький відсоток венчурної спеціалізації.

  - Низька легітимність малого бізнесу.

  - Постійна нестача фінансування.

  - Нестійкість малого бізнесу.

  Основні характеристики малого бізнесу в Росії:

  - Гнучкість малого бізнесу.

  - Економічність малого бізнесу.

  - Вузька спеціалізація малого бізнесу.

  - Розвиток регіонального ринку.

  Розвиток малого бізнесу на Заході йде більш швидкими темпами, оскільки національні органи влади надають великого значення підприємствам малого бізнесу і надають їм підтримку на федеральному рівні. Малий бізнес в розвинених країнах в даний час являє собою середній клас, який служить базою для стабільного розвитку економіки. Навіть колишні країни, що розвиваються саме з розвитком малого, середнього бізнесу здійснили великий економічний ривок (Тайвань, Сінгапур, Індонезія і т.д.). Якщо простежити темпи розвитку малих підприємств в цих країнах, то видно залежність розвитку всієї економіки в цілому.

  Проведений аналіз розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія показав, що:

  У малому бізнесі діє 2513 малих підприємств різних організаційно-правових форм, в яких зайнято близько 17 тис. Чоловік, а також понад 21 тис. Приватних підприємців без утворення юридичної особи, тобто більше 38,5 тис. осіб, або 9,5% загальної чисельності зайнятих в економіці республіки. На 1000 жителів Республіки Мордовія доводиться 2,7 малих підприємства. Частка обсягу виробленої продукції та наданих послуг малими підприємствами становить на сьогодні 5,8% загального республіканського обсягу. Основний обсяг виробленої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) зосереджений в торгівлі і громадському харчуванні - 41,5%, будівництві - 17,1% і промисловості - 11,3%.

  Можна виділити наступні проблеми малого бізнесу в Мордовії ::

  • Повільно йде процес створення інфраструктури малого бізнесу;

  • Низькими темпами відбувається збільшення числа малих підприємств, особливо у виробничій сфері;

  • Не у багатьох регіонах розроблені і прийняті органами влади нормативні акти, регіональні програми розвитку малого підприємництва, а там де вони прийняті, реалізація їх відбувається далеко не в повній мірі;

  • Недостатньо налагоджена взаємодія регіонів, як в плані обміну інформацією та досвідом щодо розвитку малого підприємництва, так і в організації практичного господарського взаємодії підприємців різних регіонів між собою.

  Мета комплексної Стратегії розвитку та державної підтримки малого підприємництва в Республіці Мордовія на 2008-2010 роки - збільшення внеску малого підприємництва в сферу виробництва товарів і соціально-значущих послуг, підвищення якості та конкурентоспроможності товарної продукції, зростання податкових надходжень, забезпечення умов для вирівнювання потенціалу розвитку малого підприємництва в районах, муніципальних утвореннях і містах республіки.

  Список використаних джерел

  1. Баженов Ю.К. Мале підприємництво: практичний посібник з організації та ведення малого бізнесу / А.Ю. Баженов. - М .: ІОЦ "Маркетинг", 1999. - 104 с.

  2. Басовский Л.Є. Економічний аналіз (Комплексний економічний аналіз господарської діяльності) / А.М. Луньова, А.Л. Басовский. - Навчальний посібник / За ред. Л.Є. Бісівського. - М .: ИНФРА - М, 2005. - 222 с.

  3. Васильєва Є.М. Овчіян М.Р., Ломовцева В.В. Методологія мікрофінансування // Механізми розвитку малого підприємництва в Росії. - М., 2007. - С.186-198

  4. Волгін В.В. Індивідуальний підприємець: практичний посібник. - 6-е изд., Перераб. і доп. - М .: Дашков і К, 2006. - 497 с.

  5. Головань С.І. Бізнес-планування: Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2006. - 320 с.

  6. Грибов В.Д. Основи бізнесу: Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 160 с.

  7. Єгорова Н.Є. Малі підприємства: підприємницькі стратегії і кооперація / М.А. Марену. - М .: Кооперація Супутник +, 2005. - 199 с.

  8. Зайцев О. Досвід підтримки малого підприємництва: особливості сучасної галузі мікрокредитування в країнах Латинської Америки // Банк. практика за кордоном. - Київ, 2006. - N2. - С.58-66.

  9. Зайцев О. Програми мікрокредитування в США // Банк. практика за кордоном. - київ, 2006. - N2. - С.72-75.

  10. Історія підприємництва в Росії: Курс лекцій. - М .: Палео-тип: Логос, 2006. - 194 с.

  11. Курортно-туристичний комплекс, як об'єкт управління / Под ред.д-ра екон. наук, проф. Г.А. Коропової. - СПб .: СПб ГУЕФ, 2006. - 214 с.

  12. Лапуста М.Г. Мале підприємництво: Підручник / Ю.Л. Старостін. - М .: ИНФРА - М, 2005. - 453 с.

  13. Лапуста М.Г. Підприємництво: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА - М, 2005. - 241 с.

  14. Лапуста М.Г. Індивідуальний підприємець: Навчальний посібник М .: ИНФРА - М, 2005. - 264 с.

  15. Ложкін О.Б. Формула ефективності бізнесу. - М .: МГУП, 2006. - 150 с.

  16. Менеджмент малого бізнесу: Підручник / За ред. проф. М.М. Максімцова і проф. В.Я. Герфінкеля. - М .: Вузівський підручник, 2005. - 269 с.

  17. Полонський Ю.Д. Підприємець без утворення юридичної особи. - М .: Ось-89, 2006. - 164 с.

  18. Сорокіна Л.А. Менеджмент в малому бізнесі: навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2005. - 142 с.

  19. Статистичний збірник "Малі підприємства краснодарського краю 1998 - 2005" / Федеральна служба державної статистики. Краснодарський крайовий комітет державної статистики. - Краснодар: КККГС, 2005. - 143 с.

  20. Управління бізнесом: Експрес-курс для ділових людей / Авт.-упоряд. Г.В. Щокін. - 4-е изд. Стереотип. - Краснодар: МАУП, 2005. - 232 с.

  21. фінанси; Грошовий обіг; Кредит: Уебнік для вузів / Під ред. Г.Б. Поляка. - 2-е вид. - М .: ЮНИТИ, 2006. - 512 с.

  22. Фінанси підприємства: підручник / Под ред. Н.В. Колчин, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ, 2006. - 447 с.

  23. Чудковскій А.Д. Управління індустрією туризму: навчальний посібник. - 2-е вид. / М.А. Жукова, В.С. Сенін, А.Д. Чудковскій. - М .: КНОРУС, 2005. - 448 с.

  24. Попов В.М., Ляпунов С.І. Практика малого бізнеса.- М. 2006.

  25. Носова С.С. Економ. теорія: Підручник для вузів. - М., Видавництво - торгова корпорація "Дашков і Ко", 2005 - 864с

  26. Соціально-економічне становище Республіки Мордовія. - Стат. Зб. - 2005 р

  27. Соціально-економічне становище Республіки Мордовія. - Стат. Зб. - 2006р.

  28. Соціально-економічне становище Республіки Мордовія. - Стат. Зб. - 2007 р

  29. Сайт міністерства торгівлі Республіки Мордовія. / WWW. mintorg @ moris. ru

  30. Мале підприємництво в Мордовії (аналіз за 2005-2007р.) // www. analitika. spb. ru.

  додаток (Довідковий)

  комплексна програма розвитку і державної підтримки малого підприємництва в республіці Мордовія на 2008-2010 роки

  Мета, завдання та етапи реалізації Програми

  Мета Програми - збільшення внеску малого підприємництва в сферу виробництва товарів і соціально значущих послуг, підвищення якості та конкурентоспроможності товарної продукції, зростання податкових надходжень малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів в умовах розвитку міжбюджетних відносин в Республіці Мордовія, забезпечення умов для вирівнювання потенціалу розвитку малого підприємництва в муніципальних утвореннях Ковилкино, Розівка, районах та м Саранську республіки.

  Програма спрямована на досягнення кінцевої мети і забезпечує вирішення наступних пріоритетних завдань:

  у 2008 році:

  вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює підприємницьку діяльність і її державну підтримку;

  стимулювання виробничої орієнтації малого підприємництва і його розвиток в пріоритетних напрямках економіки і соціальної сфери;

  розвиток перспективних фінансових технологій і інвестиційно-кредитна підтримка малого підприємництва;

  адміністративно-організаційна підтримка розвитку об'єктів інфраструктури малого підприємництва;

  забезпечення участі перспективних бізнес-проектів суб'єктів малого підприємництва в програмі лізингу виробничо-технологічного обладнання;

  в 2003 році:

  розвиток системи підтримки малого підприємництва на рівні місцевого самоврядування (муніципальні освіти, райони);

  збільшення обсягу виробленої малими підприємствами промислової продукції, в тому числі шляхом організації випуску комплектуючих виробів для великих виробництв, а також виробництва та глибокої переробки сільськогосподарської продукції;

  створення нових робочих місць у малому бізнесі, зниження республіканського рівня безробіття;

  просування продукції малих підприємств на регіональний і міжрегіональний ринки;

  збільшення внеску малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів в умовах розвитку міжбюджетних відносин в Республіці Мордовія;

  в 2010 році:

  розвиток на рівні місцевого самоврядування нормативно-правової середовища функціонування суб'єктів малого бізнесу, створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого підприємництва;

  збільшення обсягу виробленої малими підприємствами промислової і сільськогосподарської продукції;

  розвиток коопераційних зв'язків малого і великого бізнесу і участь суб'єктів малого підприємництва в процесі реструктуризації і фінансовому оздоровленні великих і середніх підприємств;

  розвиток науково-технічного потенціалу та фінансова підтримка перспективних інноваційних проектів суб'єктів малого підприємництва;

  створення сприятливого суспільного клімату і підвищення престижу підприємницької діяльності.

  Основні напрямки реалізації Програми та система програмних заходів

  Для досягнення основної мети та комплексного вирішення завдань в Програмі виділено основні напрями розвитку підприємництва, в рамках яких сформовані заходи Програми:

  I. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність суб'єктів малого підприємництва;

  II. Підтримка малого підприємництва на рівні органів місцевого самоврядування;

  III. Інвестиційно-кредитна та інноваційна підтримка малого підприємництва;

  IV. Удосконалення інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва;

  V. Розвиток міжрегіональних і міжнародних зв'язків малого підприємництва;

  VI. Науково-методичне забезпечення та підготовка кадрів малого підприємництва;

  VII. Формування соціальних умов розвитку підприємництва, забезпечення безпеки і охорони праці в малому бізнесі.

  I. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність суб'єктів малого підприємництва

  Метою даного розділу є подальше вдосконалення діючих і розробка нових законодавчих і нормативних правових актів, які зачіпають інтереси малого підприємництва і забезпечують створення сприятливого середовища для розвитку малого бізнесу на республіканському і муніципальному рівнях, а також встановлення зворотного зв'язку між підприємцями та органами державного управління.

  Розділ передбачає:

  підготовку проектів законів та інших нормативних правових актів Республіки Мордовія, які зачіпають інтереси суб'єктів малого підприємництва, а також пропозицій про внесення змін і доповнень в законодавчу та нормативну базу республіки в даній сфері;

  забезпечення проведення конкурсу з розробки Концепції розвитку малого підприємництва в Республіці Мордовія на період до 2010 року, внесення проекту на розгляд до Уряду Республіки Мордовія;

  організацію і проведення зустрічей, практичних семінарів, конференцій, круглих столів для підприємців і підприємницького активу з представниками законодавчої та виконавчої влади Республіки Мордовія, органів місцевого самоврядування, контролюючих та наглядових органів республіки;

  забезпечення громадської експертизи при розробці і прийнятті нормативних актів, які зачіпають інтереси малого підприємництва.

  II. Підтримка малого підприємництва на рівні органів місцевого самоврядування

  Метою даного розділу є створення умов для подальшого розвитку малого бізнесу в муніципальних утвореннях Ковилкино, Розівка, районах та м Саранську, збільшення внеску малого підприємництва в економіку, виконання прогнозних показників його розвитку, зростання податкових надходжень малого бізнесу в дохідну частину районних і міських бюджетів на основі розвитку міжбюджетних відносин в Республіці Мордовія.

  Розділ включає заходи щодо:

  розробці та реалізації в муніципальних утвореннях Ковилкино, Розівка, районах республіки та м Саранську пілотних програм розвитку і підтримки малого підприємництва;

  фінансуванню на конкурсній основі проектів малого підприємництва в області розвитку муніципальної інфраструктури, в тому числі в сфері благоустрою, комунального та побутового обслуговування населення, сфері послуг, ремонтно-будівельних робіт, екології, ресурсозбереження та утилізації відходів;

  ефективному використанню муніципального майна, розширенню матеріально-технічної бази малого бізнесу;

  створення і ведення інформаційної бази даних по малих підприємствах у районному розрізі;

  підготовки та проведення Всеросійської економічного перепису індивідуальних підприємців;

  створення та забезпечення органами місцевого самоврядування, в рамках своїх повноважень, режиму сприяння для розвитку малого бізнесу.

  III. Інвестиційно-кредитна та інноваційна підтримка малого підприємництва

  Метою даного розділу є залучення додаткових фінансових ресурсів для кредитування малого підприємництва з різних джерел, створення необхідних умов для участі суб'єктів малого підприємництва в розробці і впровадженні у виробництво науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в республіці, забезпечення фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності на конкурсній основі, стимулювання виробничої орієнтації малого бізнесу, підвищення обсягів і якості соціально-значущий их послуг населенню, що надаються підприємцями, розвиток підприємництва в пріоритетних напрямах економіки і соціальної сфери, збільшення податкових надходжень від малого бізнесу до доходної частини бюджетів різного рівня на основі міжбюджетних відносин в Республіці Мордовія.

  Даний блок заходів включає:

  здійснення конкурсного відбору та фінансування найбільш ефективних підприємницьких бізнес-проектів в пріоритетних напрямках виробничої та соціально значущої сферах, а також напрямок їх в різні бюджетні та позабюджетні кредитно-фінансові установи і організації для вирішення питання про фінансування;

  надання субсидій на оплату частини відсотків за користування кредитами російських кредитних організацій малим підприємствам, що направляють отримані кредити на фінансування проектів, в тому числі включених в Республіканську цільову програму розвитку Республіки Мордовія на 2001-2005 роки;

  забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва республіки в Програмі лізингу виробничо-технологічного обладнання та автомобілів;

  організацію участі суб'єктів малого підприємництва в республіканському конкурсі науково-впроваджувальних і інноваційних проектів у сфері малого підприємництва;

  розробку механізму пільгового кредитування та субсидування частини процентної ставки по кредитах, що видаються суб'єктам малого підприємництва комерційними банками;

  пільгове кредитування селянських (фермерських) господарств та їх технічного переозброєння на конкурсній основі, реалізацію виробничих проектів в цій сфері;

  надання фінансової підтримки безробітним громадянам, що створює власну справу, орієнтоване на місцевий ринок, у вигляді безоплатних субсидій.

  IV. Удосконалення інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва

  Метою даного розділу є задоволення потреб суб'єктів малого підприємництва в інформаційних, консультаційних, маркетингових, освітніх та інших послуг, пошук і залучення позабюджетних інвестиційних ресурсів в сферу малого бізнесу республіки, впровадження сучасного виробничо-технологічного обладнання та новітніх прогресивних технологій в малому бізнесі, збільшення обсягу виробленої продукції малими підприємствами на основі інтеграції з великими і середніми підприємствами.

  Даний розділ передбачає:

  розширення видів діяльності та послуг, що надаються об'єктами інфраструктури підтримки малого бізнесу республіки. Формування нових об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва на конкурсних засадах;

  розробку і впровадження спрощеної та прискореної процедури оформлення документів при здачі в оренду майна, що знаходиться у федеральній і республіканської власності, суб'єктам малого підприємництва, які займаються виробничою діяльністю і наданням соціально значущих послуг населенню;

  створення республіканського Будинку малого бізнесу, Бізнес-інкубатора і філій ММЦ "Мордовія-Москва" в МО Ковилкино, п. Атяшево;

  здійснення сертифікації діяльності суб'єктів малого підприємництва, які працюють в сферах торгівлі, громадського харчування та надання соціально значущих послуг населенню;

  залучення суб'єктів малого підприємництва до роботи в сфері народних промислів і ремесел;

  формування каталогу інвестиційних проектів суб'єктів малого підприємництва на Інтернет-сервері республіки "Ділова Мордовія".

  V. Розвиток міжрегіональних і міжнародних зв'язків малого підприємництва

  Метою даного розділу є розширення напрямків підтримки малого підприємництва, забезпечення доступу суб'єктів малого бізнесу до міжнародних кредитних ліній і програмами, просування якісних і конкурентоспроможних товарів, продукції і послуг суб'єктів малого бізнесу на міжрегіональні ринки збуту, розвиток виробничих, торгових, наукових і культурних зв'язків між суб'єктами малого бізнесу в Російській Федерації.

  Даний блок заходів передбачає:

  взаємодія з різними міжнародними організаціями та програмами, зарубіжними урядовими агентствами, створеними для підтримки і розвитку малого підприємництва;

  сприяння залученню інвестицій з різних міжнародних джерел, в тому числі Фонду Сороса, Фонду "Євразія";

  організацію участі суб'єктів малого підприємництва у виставково-ярмаркової діяльності, в тому числі в щорічній Міжнародній виставці-ярмарку "Ділова Мордовія", Всеросійській виставці "Малий бізнес Росії" та інших.

  VI. Науково-методичне забезпечення та підготовка кадрів малого підприємництва

  Метою даного розділу є навчання і підготовка управлінських кадрів для малого підприємництва республіки, підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття, підвищення рівня знань, необхідних для організації і здійснення підприємницької діяльності, підвищення інформованості та правової грамотності підприємців, підвищення ефективності управління сферою малого підприємництва, підвищення престижу підприємницької діяльності.

  Даний блок заходів включає:

  консультування та професійну орієнтацію, навчання та перенавчання незайнятих громадян основам підприємницької діяльності, сприяння їх працевлаштуванню;

  навчання за курсом "Основи сучасного підприємництва" з урахуванням специфіки економіки республіки в установах початкової та середньої професійної освіти, факультативно в закладах загальної середньої освіти;

  організацію курсового навчання та підвищення кваліфікації підприємців за спеціальностями, необхідним для ведення фінансово-господарської діяльності на конкурсних засадах;

  організацію підготовки та перепідготовки керівників і персоналу республіканських структур, що займаються підтримкою підприємництва;

  введення на економічному факультету МГУ ім. Н.П. Огарьова спеціалізації "Менеджмент підприємницької діяльності" за спеціальністю "Менеджмент організації";

  підготовку та видання інформаційно-довідкових матеріалів (збірників, брошур і т.д.) по нормативно-правовому забезпеченню діяльності суб'єктів малого підприємництва в Республіці Мордовія на конкурсній основі;

  організацію і підведення підсумків республіканського конкурсу "Підприємець року".

  VII. Формування соціальних умов розвитку підприємництва, забезпечення безпеки і охорони праці в малому бізнесі

  Метою даного розділу є створення умов для поліпшення соціально-економічного становища працівників малих підприємств, зниження травматизму і нещасних випадків на малих підприємствах, підвищення знань керівників і фахівців малих підприємств в сфері соціально-трудових відносин та охорони праці, підвищення знань суб'єктів малого бізнесу в області прав і обов'язків роботодавців і найманих працівників у сфері охорони праці, припинення протиправних дій кримінальних структур по відношенню до підприємців і малих пре ємств, забезпечення органів державного управління інформацією для вироблення стратегії і тактики поліпшення соціально-економічного становища працівників малих підприємств та приватних підприємців.

  Даний розділ передбачає:

  проведення моніторингу соціально-економічних процесів і соціально-психологічного клімату в малому підприємництві Республіки Мордовія;

  розробку і реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення дієвого захисту суб'єктів малого підприємництва від зазіхань кримінальних структур;

  забезпечення дотримання правил техніки безпеки і охорони праці в малому бізнесі;

  розробку і реалізацію методичних рекомендацій і програм навчання керівників малих підприємств з питань соціально-трудових відносин і техніки безпеки з урахуванням виробничої специфіки.

  Обсяги коштів і джерела фінансування Програми

  Для реалізації Програми передбачається залучення таких фінансових ресурсів:

  кошти федерального бюджету Російської Федерації;

  кошти республіканського бюджету Республіки Мордовія;

  кошти місцевих бюджетів Республіки Мордовія;

  кошти Республіканської цільової Програми розвитку Республіки Мордовія на 2001-2005 роки;

  кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва;

  кошти Фонду підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія;

  кошти, що надаються комерційними банками та іншими фінансовими установами;

  засоби і ресурси різних підприємств і організацій, що направляються на підтримку і розвиток малого підприємництва;

  позикові і грантові кошти різних міжнародних фондів та організацій;

  іноземні інвестиції при створенні спільних підприємств;

  приватні інвестиції і власні кошти підприємницьких структур і організацій, що беруть участь в реалізації Програми.

  Асигнування з федерального бюджету Російської Федерації включають в себе кошти, що виділяються на заходи зі сприяння зайнятості населення.

  Асигнування з республіканського бюджету Республіки Мордовія включають кошти республіканського бюджету Республіки Мордовія за статтею "Розвиток ринкової інфраструктури. Малий бізнес і підприємництво" відповідно на 2008-2010 роки, а також кошти, що виділяються з республіканського бюджету Республіки Мордовія на заходи зі сприяння зайнятості населення.

  Кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва включають в себе асигнування, що виділяються на паритетних засадах відповідно до суми коштів, що виділяється з республіканського бюджету Республіки Мордовія і залучаються для фінансування пріоритетних заходів Програми та соціально значущих підприємницьких проектів;

  Фінансові кошти Фонду підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія включають кошти, видані у формі інвестиційних кредитів в попередні періоди і повернуті підприємницькими структурами Фонду підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія, а також відсотки за цими кредитами.

  До складу джерел фінансування Програми включені кредити комерційних банків та інших кредитних організацій, а також кошти республіканського бюджету Республіки Мордовія, що виділяються за статтею "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу" на конкурсній основі.

  До складу інших позабюджетних джерел фінансування включені кошти ГУП Республіки Мордовія "Розвиток села", ЗАТ "Міжрегіональний маркетинговий центр" Мордовія-Москва ", ВАТ" Центр інформатизації Республіки Мордовія ", кошти лізингових компаній.

  Загальний обсяг фінансування Програми у 2008 році - 109,3 млн. Рублів, з них: 5,2 млн. Рублів - з коштів республіканського бюджету Республіки Мордовія, 3,0 млн. Рублів - з коштів Фонду підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія, а також до 100 млн. рублів пільгових кредитів комерційних банків, що спрямовуються на реалізацію підприємницьких інвестиційних проектів, в обсязі не більше 50 відсотків вартості проектів.

  На фінансування Програми у 2003 році передбачається 10,0 млн. Рублів, з них: 5,2 млн. Рублів - з коштів республіканського бюджету Республіки Мордовія, 3,5 млн. Рублів - з коштів Фонду підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія.

  На фінансування Програми у 2010 році передбачається 10,7 млн. Рублів, з них: 5,2 млн. Рублів - з коштів республіканського бюджету Республіки Мордовія, 4,0 млн. Рублів - з коштів Фонду підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія.

  Обсяги фінансових коштів будуть коригуватися в залежності від рівня реалізації Програми в попередньому році і прийняття республіканського бюджету Республіки Мордовія в кожному відповідному році з урахуванням коефіцієнта інфляції (дефлятора).

  Фінансування заходів на реалізацію Програми з бюджетів муніципальних утворень Ковилкино, Розівка, районів і міст, засобів Федерального фонду підтримки малого підприємництва провадиться за погодженням з виконавцями і на конкурсній основі.

  Розподіл коштів, передбачених для фінансування Програми

  Джерела фінансування

  на 2008-2010 роки, всього

  в тому числі

  2008 рік

  2003 рік

  2010 рік

  Федеральний бюджет Російської Федерації

  2323

  660

  801

  862

  Республіканський бюджет Республіки Мордовія

  15510

  5150

  5160

  5200

  Федеральний фонд підтримки малого підприємництва

  сума на паритетних засадах відповідно до суми коштів, що виділяється з республіканського бюджету Республіки Мордовія

  сума на паритетних засадах відповідно до суми коштів, що виділяється з республіканського бюджету Республіки Мордовія

  сума на паритетних засадах відповідно до суми коштів, що виділяється з республіканського бюджету Республіки Мордовія

  сума на паритетних засадах відповідно до суми коштів, що виділяється з республіканського бюджету Республіки Мордовія

  Фонд підтримки підприємництва та розвитку конкуренції Республіки Мордовія

  10500

  3000

  3500

  4000

  Інші позабюджетні джерела

  1700

  500

  600

  600

  Кредити комерційних банків і інших комерційних організацій, в т.ч. пільгові кредити

  не більше 50% вартості проекту, в т.ч. до 100000 пільгових кредитів

  не більше 50% вартості проекту, в т.ч. до 100000 пільгових кредитів

  не більше 50% вартості проекту

  не більше 50% вартості проекту

  Власні кошти суб'єктів малого підприємництва, в тому числі направляються на реалізацію інвестиційних проектів

  до 50% вартості проекту

  до 50% вартості проекту

  до 50% вартості проекту

  до 50% вартості проекту

  РАЗОМ:

  130033

  109310

  10061

  10662  Головна сторінка


      Головна сторінка  Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва

  Скачати 150.4 Kb.