Дата конвертації21.07.2017
Розмір97.9 Kb.
Типреферат

Визначення оптимальних строків служби машин і нормативів витрат на повне і часткове Продовж

ФГТУ ВПО Московський Державний Агроіженерний Університет ім. В.П. Горячкіна

Кафедра «Економіки і

організації виробництва

на підприємствах АПК »

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка технічного сервісу»

на тему:

«Визначення оптимальних строків служби машин і нормативів витрат на повне і часткове відновлення».

Варіант № 8

Виконав: студент 27 гр. ФЗН

Панфьорова С.В.

Перевірив: Пащенко І.В.

Москва 2008.

ВСТУП.

При розгляді проблем відтворення техніки розрізняють:

- оптимальні або економічно доцільні терміни використання машин, протягом якого витрати, пов'язані зі створенням, впровадженням та застосуванням технічного засобу, на одиницю виконаної роботи будуть мінімальними;

- амортизаційні - затверджувані на основі оптимальних термінів служби, необхідних для формування норм щорічних амортизаційних відрахувань і накопичення коштів для повного відтворення техніки;

- фактичні або дійсні терміни служби - період, протягом якого машини експлуатуються, знаходяться на балансі підприємства до їх списання або утилізації.

Мета написання даної роботи - визначити оптимальний термін служби машин, протягом якого складаються мінімальні приведені витрати в розрахунку на одиницю виконаної роботи.

Для сучасних машин характерні закономірності зростання витрат на підтримання їх в працездатному стані в зв'язку зі збільшенням тривалості використання. У той же час, чим більше термін використання, тим вище напрацювання в цей термін, тим менше частка первісної вартості машини доводиться на одиницю напрацювання. Виходячи з цих закономірностей, необхідно визначити такий термін служби і напрацювання, при яких сума витрат на придбання машини та її експлуатацію були б мінімально можливими в розрахунку на одиницю виконаної роботи. При цьому витрати, пов'язані із застосуванням машин, мінімально можливої ​​величиною увійдуть в собівартість виробленої продукції.

Методика виконання роботи: в наведені витрати на виробництво механізованих робіт для розрахунку терміну служби необхідно і досить включити витрати, що змінюються в залежності від тривалості використання машин. Для цього проводиться аналіз їх залежності від термінів служби. Наведені витрати визначаються за формулою:

П рз = Н а + Н то + Н тр + Н кр + Н тсм + Н від + Д з + Е н К уд, (1)

де П рз - наведені витрати в розрахунку на одиницю роботи; Н а - норма амортизації; Н то - витрати на технічне обслуговування; Н тр - витрати на поточний ремонт; Н кр - витрати на капітальний ремонт; Н тсм - витрати на паливно-мастильні матеріали; Н від - витрати на оплату праці механізаторів; Д з - інші невраховані витрати; Е н - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень; До уд - питомі капітальні вкладення в розрахунку на одиницю роботи.

За одиницю роботи приймається 1 ум. пов. га для тракторних агрегатів. Щоб визначити термін служби машини, необхідно простежити зміну величин, що входять в формулу. У роботі буде досліджена методика розрахунків за цим методом.

1. Визначення термінів служби машин по мінімуму приведених витрат.

1.1. Обчислення норми амортизації.

Оптимальний термін служби -іскомая величина, тому не можна використовувати норму амортизації у вигляді заздалегідь встановленої процентної ставки.

При невідомому терміні служби, норму амортизації обчислюється за формулою:

Н а i = , (2)

де Н а i - норма амортизації на реновацію за i-років використання трактора, р. на 1 ум. пов. га; З n - первоначальна вартість машини, р .; Σ W i - напрацювання за i-років використання машини, ум. пов. га.

Норму амортизації на погашення первісної вартості розраховують залежно від тривалості використання машини.

Наприклад, при вартості трактора 5.0 «Кіровець» - 3470 тис. Р. і річний напрацювання за перший рік використання 1912 ум. пов. га норма амортизації складе:

Н а i = = 1 815 р. / Усл.ет.га.

При терміні служби 2 роки і напрацювання за другий рік, що дорівнює 3317 усл.ет.га, норма амортизації в розрахунку на 1 усл.ет.га складе:

Н а i = = 664 р. / Усл.ет.га.

При терміні служби трактора 3 роки і напрацювання за 3 рік 3328 усл.ет га, норма амортизації складе:

Н а i = = 410 р. / Усл.ет га.

Аналогічно розраховують норму для наступних років. Результати розрахунків відобразимо вигляді таблиці № 1.

Таблиця 1.

Динаміка амортизаційних відрахувань залежно від терміну служби машин, р. / Усл.ет.га

Термін використання, років

Річна напрацювання, усл.ет га

Напрацювання наростаючим підсумком, усл.ет га

роки використання

зменшення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1912

1912

1815

0

2

3317

5229

664

664

1151

3

3328

8467

410

410

410

524

4

3038

11505

302

302

302

302

108

5

28017

14306

243

243

243

243

243

59

6

2687

16993

204

204

204

204

204

204

39

7

2500

19493

178

178

178

178

178

178

178

29

8

2390

21883

159

159

159

159

159

159

159

159

19

9

2396

24279

143

143

143

143

143

143

143

143

143

16

10

2310

26589

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

12

11

2136

28725

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

10

12

2042

30767

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

8

Роблячи висновки з даних таблиці, можна сказати, що в міру збільшення терміну служби машин норма амортизації зменшується, причому величина зменшення убуває.

На підставі виявленої закономірності зміни норми амортизації в зв'язку зі збільшенням терміну служби машини і напрацювання за цей період будується графік (рис. 1).

Мал. 1. Зміна норми амортизації зі збільшенням терміну служби і напрацювання трактора.

1.2. Динаміка витрат на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт.

Щорічні витрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт машини. Для кожної машини, що входить в групу, аналізують щорічні витрати на технічне обслуговування (ТО), поточний ремонт (ТР) і капітальний ремонт (КР).

Для групи машин, що складається з декількох тракторів, щорічні витрати на ТО, ТР, КР в розрахунку на один трактор у відповідному році використання визначаються за формулою:

Р (ТО, ТР, КР) i = Σ Р (ТО, ТР, КР) i / n (3)

де Р (ТО, ТР, КР) i - щорічні фактичні витрати (на ТО, ТР, КР) в i-му році в середньому на одну машину групи, р .; Σ Р (ТО, ТР, КР) i - сумарні витрати (на ТО, ТР, КР) для групи машин в i-му році використання, р .; n - число машин в групі.

Фактичні щорічні витрати наведені у вихідних даних (додаток 2). Згідно з вихідними даними щорічні витрати на ТО тракторів складуть:

Р ТО1 = (66,2 + 111,3 + 109,6 + 104,1 + 95,1 + 90,2 + 78,1 + 83,9 + 75,5 + + 72,3 + 78,4 + 66 , 5) / 10 = 65,29 тис.руб. на 1 трактор на рік.

Р ТО2 = (61 + 112,8 + 110,2 + 103,2 + 98,9 + 92,5 + 83,9 +

+ 81,3 + 72,9 + 80,1 + 72,6 + 63,3) / 10 = 106,56 тис.руб. на 1 трактор на рік.

Для наступних років розрахунок щорічних витрат на ТО аналогічний. За таким же принципом вважаються щорічні витрати на ТР і КР. Результати запишемо в таблицю 2.

Таблиця 2.

Щорічні витрати на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти, тис.р. на 1 трактор на рік.

Рік виробництва тракторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ТО

65,29

106,56

109,87

115,13

101,16

96,09

89,24

85,38

83,06

80,49

76,36

71,38

ТР

185,59

277,10

346,10

337,84

353,56

463,29

453,42

411,86

398,50

363,62

407,99

515,06

КР

0

203,92

210,23

226,73

310,10

316,41

272,31

417,26

268,11

202,48

286,65

187,96

підсумок

250,88

587,58

666,20

679,70

764,82

875,79

814,97

914,50

748,67

646,59

871,00

774,85

Середні витрати на ТО, ТР, КР за період використання машини.

Розрахунок середніх витрат на ТО, ТР, КР за періодами експлуатації в розрахунку на одну машину групи ведуть за формулою:

Р (то, тр, кр) ср i = Σ Р (то, тр, кр) i / i (4)

де Р (то, тр, кр) ср i - середні витрати (на ТО, ТР, КР) на одну машину групи за i - років використання, р .; Σ Р (то, тр, кр) i - сумарні витрати (на ТО, ТР, КР) для групи машин за i років використання, р .; i - період використання, років.

Середні витрати коштів на технічне обслуговування в розрахунку на 1 трактор за 1 рік використання дорівнюють витратам першого року.

Середні витрати на ТО в розрахунку на 1 трактор складуть:

- За два роки експлуатації:

Р тоср2 = (65,29 + 106,56) / 2 = 85,93тис. р. на 1 трактор.

- За три роки експлуатації:

Р тоср3 = (65,29 + 106,56 + 109,87) / 3 = 93,90 тис. Р. на 1 трактор.

Для наступних років, ТР і КР розрахунки ведуться аналогічно. Результати розрахунків запишемо в таблицю 3.

Таблиця 3.

Середні витрати на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти, тис.р. на 1 трактор за період використання.

Рік виробництва тракторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ТО

65,29

85,93

93,90

99,21

93,60

94,02

93,34

92,34

91,20

90,13

88,90

87,14

ТР

185,59

231,45

269,60

286,66

300,04

327,25

345,27

353,60

358,59

359,08

363,53

376,16

КР

0

101,96

138,17

160,22

190,20

211,23

219,95

244,62

247,23

424,99

421,50

402,04

підсумок

250,88

419,34

501,67

546,09

583,84

632,50

658,56

690,56

697,02

874,20

873,93

865,34

Щорічні питомі витрати на ТО, ТР, КР машини.

Питомі витрати являють собою величину, що припадає на одиницю напрацювання і виражаються в рублях на 1 усл.ет.га, 1 ч, 1 км та ін .:

Н (то, тр, кр) i = Р (то, тр, кр) i / W i (5)

де Р (то, тр, кр) i - щорічні витрати (на ТО, ТР, КР) на i - му році використання машини, р .; W i - напрацювання для i - го року використання машини, усл.ет. га.

Щорічні питомі витрати на ТО тракторів у розрахунку на одиницю напрацювання складуть:

- Для першого року використання:

Н то1 = 65,29 / 1912 = 34 р. / Усл.ет.га

- Для другого року використання:

Н ТО2 = 106,56 / 3317 = 32 р. / Усл.ет.га

Для наступних років, ТР і КР розрахунки проводяться аналогічно. Результати розрахунків запишемо в таблицю 4.

Таблиця 4.

Щорічні питомі витрати на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти, р. на 1 усл.ет.га.

Рік виробництва тракторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ТО

34

32

34

38

36

35

36

36

34

35

35

35

ТР

97

84

106

111

126

173

181

172

166

158

191

252

КР

0

62

65

75

111

118

109

175

112

88

181

92

підсумок

131

178

205

224

273

326

326

383

372

281

408

379

Середньорічні питомі витрати на ТО, ТР, КР.Для визначення термінів служби по мінімуму приведених витрат за весь період використання необхідно розрахувати питомі середньорічні витрати на ТО, ТР, КР за періодами використання.

Розрахунок ведеться про формулу:

Н (то, тр, кр) ср i = ΣР (то, тр, кр) i / Σ W i, (6)

де Р (то, тр, кр) i - сумарні щорічні витрати (на ТО, ТР, КР) за період від одного до i років, р .; Σ W i - сумарна напрацювання машини за i років використання, ум. пов. га.

Середньорічні питомі витрати коштів на технічне обслуговування за один рік роботи машини дорівнюють відповідним питомим щорічним витратам: Н то ср 1 = 34 р. / Ум. пов. га.

- За два роки мспользованія:

Н то ср 2 = 171,85 / 5229 = 33 р. / Ум. пов. га

- За три роки використання:

Н то ср 3 = 281,72 / 8467 = 33 р. / Усл.ет. га.

Для наступних років, ТР і КР розрахунки аналогічні. Результати розрахунків зведемо в таблиці 5.

Таблиця 5.

Середньорічні питомі витрати на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти, р. на 1 усл.ет.га за період використання.

Рік виробництва тракторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ТО

33

33

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

ТР

97

89

96

99

105

116

124

130

133

135

139

147

КР

0

39

49

56

65

75

79

89

92

92

98

98

підсумок

130

161

180

190

205

226

238

254

260

262

272

280

За даними таблиць 2 - 5 будуються графіки зміні витрат на ТО, ТР, КР і в цілому всіх витрат на підтримку машин в працездатному стані. Результати наведені в малюнках 2 - 4.

Мал. 2 Динаміка витрат на технічне обслуговування

Мал. 3. Динаміка витрат на поточні ремонти.

Мал. 4. Динаміка витрат на капітальні ремонти.

1.3. Визначення питомих витрат на паливо і мастильні матеріали.

Величину витрат на паливо і мастильні матеріали розраховують за формулою:

Н тсм = , (7)

де Ne - номінальна потужність двигуна, к.с. або кВТ; g e - питома витрата палива, г / к.с.-ч .; До д - коефіцієнт завантаження двигуна (в залежності від умов виконання робіт значення можуть бути прийняті в межах 0,6 ... 0,8, в даній роботі коефіцієнт взяли 0,7); Ц кг - ціна 1 кг комплексного палива (ціна 1 кг палива, з урахуванням витрат на мастильні матеріали), р .; W ч - годинна напрацювання на агрегат в ум. пов. га або одиницях вимірювання фізичних робіт відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6.

Напрацювання тракторів, ум. пов. га.

клас трактора

За 7-годинну зміну

За 1 год змінного часу

5.0

14,7

2,1

3.0

7,0

1,0

1.4

4,9

0,7

Для трактора класу 5.0 витрати коштів на паливо і мастильні матеріали на 1 ум. пов. га сочтавляют:

Н тсм = = 290 р. / Ум. пов. га.

Приймається, що витрати на паливо і мастильні матеріали постійні для кожного року.

1.4. Визначення питомих витрат на оплату праці механізаторів, операторів машин, обслуговуючого персоналу.

Величину витрат на оплату праці розраховують за формулою:

Н 'від = = , (8)

де Н 'від - оплата праці в розрахунку на одиницю виконаної роботи, р. / ум. пов. га; ВІД см - ставка оплати праці за встановлену змінну норму напрацювання, р .; t см - тривалість робочої зміни, ч .; Wч - виконувана трактором напрацювання за 1 год змінного часу, ум. пов. га / зміну.

ВІД см визначається виходячи з середньомісячного заробітку механізаторів і кількості робочих днів у місяці:

ВІД см = , Р. / См (9)

Якщо середньомісячний заробіток механізатора складе 9000 р., То заробіток за зміну складе:

ВІД см = / См.

Оплата праці в розрахунку на одиницю виконаної роботи:

Н 'від = = 28 р. / Ум. пов. га.

Для того, щоб зацікавити механізатора працювати на старому тракторі, необхідно скоригувати оплату праці в розрахунку на 1 ум. пов. га при роботі на тракторі, терміном служби понад 3 років.

Для виявлення дійсної значимості зміни витрат на оплату праці підраховують середні витрати на оплату праці за період експлуатації:

- За перший рік:

Н від ср 1 = = =, (10)

де ВІД 1 - річна оплата праці за перший рік, р .; W 1 - річна напрацювання на перший рік експлуатації амшіни, ум. пов. га.

Аналогічний розрахунок проводиться для наступних років:

Н от.ср 2 =, (11)

Результати розрахунків щорічних і середньорічних питомих витрат на оплату праці запишемо в таблицю 7.

Таблиця 7.

Розрахунок оплати праці механізаторів з урахуванням зміни річний напрацювання трактора.

роки використання

12

2042

28

57176

1,59

90909

45

34

11

2136

28

59808

1,52

90908

43

34

10

2310

28

64680

1,40

90552

39

33

9

2396

28

67088

1,35

90568

38

32

8

2390

28

66920

1,36

91011

38

31

7

2500

28

70000

1,30

91000

37

31

6

2687

28

78428

1,15

90192

34

30

5

2801

28

77950

1,16

90422

32

29

4

3038

28

85064

1,07

91018

30

29

3

3238

28

90664

1

90664

28

28

2

3317

28

92876

1

92876

28

28

1

1912

28

53536

1

53536

28

28

Умовні позначення

W рік

Н 'від

ВІД рік

до

ВІД 'рік

Н від

Нот.ср

показник

Річна напрацювання, усл.ет.га

Оплата праці в розрахунку на од. виконаної роботи, р. / усл.ет.га

Оплата праці механізатора,

За рік, р.

Коефіцієнт коригування оплати праці

Скоригований оплата праці, р.

Питомі витрати на оплату праці, р. / Усл.ет.га

Середньорічні питомі витрати на оплату праці, р. / Усл.ет.га

1.5. Розрахунок питомих капітальних вкладень.

Наведені витрати, будучи моделлю вартості, відрізняються від собівартості на величину Е н К уд, яка розраховується виходячи з витрат на придбання техніки, скоригованих на нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень. Для розрахунків приймаємо, що капітальні вкладення рівні початкової вартості машин.

Питомі капітальні вкладення в розрахунку на 1 ум. пов. га визначається за формулою:

До уд = = = (12)

де W ср - середньорічна напрацювання на 1 трактор, рівна напрацювання W заг за весь період, поділеній на термін використання Т років.

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень може бути прийнятий на рівні 0,2 ... 0,3. Для розрахунків приймаємо нормативний коефіцієнт ефективності, що дорівнює 0,3.

Для визначення Е н К уд для першого року враховують, що трактори, що надійшли в господарства, протягом календарного року не могли бути використані з повним навантаженням у зв'язку з введенням в експлуатацію після початку сезону робіт. Тому необхідно скорегувати їх середньорічну вартість як основних виробничих фондів, що не прослужили календарного року наступним чином:

З пкор = С n , (13)

де С пкор - скоригована первісна вартість трактора по співвідношенню навантажень першого і другого років, р.

З пкор = 3470 = 2000 тис. Р.

Тоді, питомі капітальні вкладення для першого року експлуатації машини будуть визначатися за формулою:

Е н К Уд1 = Е н , (14)

Е н К Уд1 = 0,3 = 314 р. / Усл.ет. га.

Е н К уд в другій і подальші роки визначається за формулою:

Е н К уд i = Е n, (15)

Для визначення оптимального терміну служби необхідно розрахувати середні величини за період:

Е н К уд.ср i = , (16)

де Е н К уд.ср. i - питомі капітальні вкладення в i-рік, р .; ΣW i - сума напрацювання з першого року по i-й рік експлуатації, ум. пов. га.

За 3 роки експлуатації середня величина складе:

Е н К уд = = 315 р. / Усл.ет.га.

Результати розрахунків запишемо в таблицю 8.

Таблиця 8.

Динаміка величини Е н К уд в залежності від терміну використання тракторів.

роки використання

12

2042

30767

510

392

11

2136

28725

487

383

10

2310

26589

451

375

9

2396

24279

435

368

8

2390

21883

436

360

7

2500

19493

417

351

6

2687

16993

388

341

5

2801

14306

372

332

4

3038

11505

343

323

3

3238

8467

322

315

2

3317

5229

309

309

1

1912

1912

314

314

показники

Річна напрацювання, усл.ет.га

Напрацювання наростаючим підсумком, усл.ет.га

Щорічні приведені капітальні вкладення Е н К уд, р. / Усл.ет.га

Середньорічні приведені капітальні вкладення,

1.6. Розрахунок приведених витрат на виконання механізованих робіт і визначення оптимального терміну служби машин.

На підставі проведених розрахунків визначаються питомі щорічні витрати на виробництво механізованих робіт підсумовуванням щорічних питомих витрат за формулою 1:

П рз1 = 1815 + 34 + 97 + 290 + 28 + 314 + 50 = 2628 р. / Ум. пов. га

П рз2 = 664 + 32 + 84 + 62 + 290 + 28 + 309 + 50 = 1519 р. / Ум. пов. га

Далі вважається аналогічно. Результати запишемо в таблицю 9.

Середньорічні питомі приведені витрати за періодами використання вважаються так:

П рз.ср.1 = 1815 + 33 + 97 + 290 + 28 + 314 + 50 = 2627 р. / Ум. пов. га

П рз.ср.2. = 664 + 33 + 89 + 39 + 290 + 28 + 309 + 50 = 1502 р. / Ум. пов. га.

Отримані результати середньорічних наведених витрат заносимо в таблицю 10, на основі якої будують графік зміни питомих приведених середньорічних витрат (рис. 3).

ВИСНОВКИ:

Економічно доцільний термін служби машини визначається за середньорічним питомою приведеними витратами. Мінімальне значення середньорічних наведених витрат за аналізований період використання вказує на оптимальну тривалість експлуатації машини. У даній роботі, на основі всіх виконаних розрахунків, можна сказати, що економічно доцільний термін використання машин 7 років. В цей рік середньорічні наведені витрати мінімальні. У період з першого по сьомий рік витрати на механізовані роботи в поступово знижуються з 2627 р. / Ум. пов. га до 1138 р. / ум. пов. га, а, починаючи з восьмого року починають рости. Отже, по мінімуму щорічних наведених витрат, сім років - це економічно оптимальний термін використання машин. Це підтверджується графіком (рис. 5), таблицями 9 і 10.

Таблиця 9.

Динаміка щорічних питомих приведених витрат на виконання механізованих робіт.

показники

роки використання

1

2

3

4

Річна напрацювання, усл.ет.га

1912

3317

3238

3038

Напрацювання наростаючим підсумком, усл.ет.га

1912

5229

8467

11505

Норма амортизації, р. / Усл.ет.га

1815

664

410

302

Щорічні питомі витрати, р./усл.ет.га:

· На ТО

34

32

34

38

· На ТР

97

84

106

111

· На КР

0

62

65

75

Щорічні питомі витрати на ПММ, р. / Усл.ет.га

290

290

290

290

Щорічні питомі витрати на оплату праці, р. / Усл.ет.га

28

28

28

30

Е н К уд, р. / Усл.ет.га

314

309

322

343

Інші невраховані витрати, р. / Усл.ет.га

50

50

50

50

Щорічні питомі приведені витрати, р. / Усл.ет.га

2628

1519

1305

1239

Продовження таблиці 9.

показники

роки використання

5

6

7

8

Річна напрацювання, усл.ет.га

2801

2687

2500

2390

Напрацювання наростаючим підсумком, усл.ет.га

14306

16993

19493

21883

Норма амортизації, р. / Усл.ет.га

243

204

178

159

Щорічні питомі витрати, р. / Усл.ет.га:

· На ТО

36

35

36

36

· На ТР

126

173

181

172

· На КР

111

118

109

175

Щорічні питомі витрати на ПММ, р. / Усл.ет.га

290

290

290

290

Щорічні питомі витрати на оплату праці, р. / Усл.ет.га

332

34

37

38

Е н К уд, р. / Усл.ет.га

372

388

417

436

Інші невраховані витрати, р. / Усл.ет.га

50

50

50

50

Щорічні питомі приведені витрати, р. / Усл.ет.га

1260

1292

+1298

1 356

Продовження таблиці 9.

показники

роки використання

9

10

11

12

Річна напрацювання, усл.ет.га

2396

2310

2136

2042

Напрацювання наростаючим підсумком, усл.ет.га

24279

26589

28725

30767

Норма амортизації, р. / Усл.ет.га

143

131

121

113

Щорічні питомі витрати, р. / Усл.ет.га:

· На ТО

34

35

36

35

· На ТР

166

158

191

252

· На КР

11

88

181

92

Щорічні питомі витрати на ПММ, р. / Усл.ет.га

290

290

290

290

Щорічні питомі витрати на оплату праці, р. / Усл.ет.га

38

39

43

45

Е н К уд, р. / Усл.ет.га

435

451

487

510

Інші невраховані витрати, р. / Усл.ет.га

50

50

50

50

Щорічні питомі приведені витрати, р. / Усл.ет.га

1268

+1242

одна тисяча триста дев'яносто дев'ять

1387

Таблиця 10.

Динаміка середньорічних питомих приведених витрат на виконання механізованих робіт.

показники

роки використання

1

2

3

4

Річна напрацювання, ум. пов. га

1912

3317

3238

3038

Напрацювання наростаючим підсумком, ум. ет.га

1912

5229

8467

11505

Норма амортизації, р. / Усл.ет.га

1815

664

410

302

Середньорічні питомі витрати, р. / Усл.ет.га:

· На ТО

33

33

35

35

· На ТР

97

89

96

99

· На КР

39

49

56

Середньорічні питомі витрати на ПММ, р./усл.ет.га

290

290

290

290

Середньорічні питомі витрати на оплату праці, р. / Ксл.ет.га

28

28

28

29

Середньорічна величина Е н К уд, р. / Усл.ет.га

314

309

315

323

Інші невраховані витрати, р. / Усл.ет.га

50

50

50

50

Середньорічні питомі приведені витрати, р. / Усл.ет.га

2627

1502

тисячі двісті сімдесят три

1 184

Продовження таблиці 10.

показники

роки використання

5

6

7

8

Річна напрацювання, ум. пов. га

2801

2687

2500

2390

Напрацювання наростаючим підсумком, ум. ет.га

14306

16993

19493

21883

Норма амортизації, р. / Усл.ет.га

243

204

178

159

Середньорічні питомі витрати, р. / Усл.ет.га:

· На ТО

35

35

35

35

· На ТР

105

116

124

130

· На КР

65

75

79

89

Середньорічні питомі витрати на ПММ, р. / Усл.ет.га

290

290

290

290

Середньорічні питомі витрати на оплату праці, р. / Ксл.ет.га

29

30

31

31

Середньорічна величина Е н К уд, р. / Усл.ет.га

332

341

351

360

Інші невраховані витрати, р. / Усл.ет.га

50

50

50

50

Середньорічні питомі приведені витрати, р. / Усл.ет.га

1 149

+1141

тисячі сто тридцять вісім

1144

Продовження таблиці 10.

показники

роки використання

9

10

11

12

Річна напрацювання, ум. пов. га

2396

2310

2136

2042

Напрацювання наростаючим підсумком, ум. ет.га

24279

26589

28725

30767

Норма амортизації, р. / Усл.ет.га

143

131

121

113

Середньорічні питомі витрати, р. / Усл.ет.га:

· На ТО

35

35

35

35

· На ТР

133

135

139

147

· На КР

92

92

98

98

Середньорічні питомі витрати на ПММ, р. / Усл.ет.га

290

290

290

290

Середньорічні питомі витрати на оплату праці, р. / Ксл.ет.га

32

33

34

34

Середньорічна величина Е н К уд, р. / Усл.ет.га

368

375

383

392

Інші невраховані витрати, р. / Усл.ет.га

50

50

50

50

Середньорічні питомі приведені витрати, р. / Усл.ет.га

тисяча сто сорок три

+1141

1150

+1159

1.7. Контроль правильності розрахунків.

Для перевірки правильності виконаних розрахунків будують таблицю 11. Щорічні наведені витрати по роках використання трактора заносяться з підсумкової табл. 9. При розрахунку щорічних витрат за період (П рз1.2, П рз1.3, П рз1.4 і т.д.) враховують зниження норми амортизації відповідно до табл. 1. На величину зменшення амортизації коректують щорічні наведені витрати при відповідному збільшенні терміну використання трактора.

Середньорічні питомі приведені витрати для табл. 11 розраховують за формулою:

П рз.ср. i =, (17)

де П рз.ср I - середньорічні питомі приведені витрати, р. / ум. пов. га; П р 1, П р 2, П р i - щорічні наведені витрати на відповідний період, р. / Ум. пов. га; W 1, W 2, W i - щорічна напрацювання за відповідний рік використання трактора; ΣW i - сумарна напрацювання за i років.

При перевірці правильності проведених розрахунків зіставляють результати останньої колонки табл. 11 з підсумковим рядком табл. 10 (дані повинні повністю збігатися в межах точності рахунку).

Таблиця 11.

Динаміка щорічних і середньорічних питомих приведених витрат.

Середньорічні питомі приведені витрати, р. / Усл.ет.га

2627

1502

тисячі двісті сімдесят три

1 184

1 149

+1141

тисячі сто тридцять вісім

1144

тисяча сто сорок три

+1141

1150

+1159

Щорічні наведені витрати по роках використання тракторів, р. / Усл.ет.га

12

1379

11

одна тисяча триста дев'яносто дев'ять

тисяча триста дев'яносто одна

10

+1242

+1232

один тисяча двісті двадцять чотири

9

1268

1256

1246

1238

8

1 356

1340

1328

1318

1310

7

+1298

1279

тисячу двісті шістьдесят три

1251

тисяча двісті сорок одна

+1233

6

1292

одна тисяча двісті шістьдесят шість

1247

тисяча двісті тридцять одна

1219

1209

тисяча двісті один

5

1260

одна тисяча двісті двадцять одна

1195

1176

1160

1148

тисячі сто тридцять вісім

1130

4

1239

1180

+1141

1115

+1096

1053

тисяча сорок одна

тисячі тридцять один

1023

3

1305

1197

тисячі сто тридцять вісім

1 099

1 073

тисяча п'ятьдесят-чотири

1 038

1026

1016

1008

2

1519

995

887

828

789

763

744

728

716

706

698

1

2600

1 149

924

817

758

719

693

674

658

646

636

628

Напрацювання наростаючим підсумком, ум.ет.га

1912

5229

8467

11505

14306

16993

19493

21883

24279

26589

28725

30767

Термін використання, років

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.8. Формування фонду амортизації та фонду ремонту.

Норма амортизаційних відрахувань:

Н а =, (18)

де Т оптим - оптимальний термін служби, років.

Норматив відрахування витрат на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти:

Н то (тр, кр) = , (19)

Для встановленого Т оптим, скориставшись даними розрахунком в табл. 10, отримуємо:

- Норматив витрат на амортизацію: Н а = 178 р. / Ум. пов. га;

- Норматив витрат на ТО: Н то = 35 р. / Ум. пов. га;

- Норматив витрат на ТР: Н тр = 124 р. / Ум. пов. га;

- Норматив витрат на КР: Н кр = 79 р. / Ум. пов. га.

Фонд амортизації складе:

Ф а = Н а = 178 19493 = 3469754 крб.

У разі підвищення продуктивності праці в промисловості і зниження цін на нову техніку частину коштів фонду амортизації може бути використана на розширене відтворення основних фондів.

Технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти виконуються за рахунок коштів, що відраховуються по машині протягом усього оптимального терміну служби. Нараховуються на ці потреби кошти утворюють єдиний фонд ремонту машин.

Ф то = Н то = 35 = 682 255 руб.

Ф тр = Н тр

Ф кр = Н кр = 79 19493 = 1539947 крб.

Загальний фонд ремонту складе: Ф р = Ф то + Ф тр + Ф кр = 4639334 руб. З цього фонду буде відбуватися фінансування витрат на підтримання техніки в працездатному стані, а за нормативами калькулюватися собівартість робіт.

Рис 5. Термін служби трактора по мінімуму приведених витрат.

2. Спрощений розрахунок оптимальних термінів служби машин.

Якщо прийняти, що зростання витрат на експлуатацію машини відбувається за законом прямої, то для визначення терміну служби можна використовувати формулу:

Т е = , (20)

де К то + К тр + К кр - відповідне значення темпів зростання витрат на ТО, ТР, Кр, розраховані з умов їх зростання за законом прямої.

Коефіцієнти, що характеризують темпи зростання відповідних доходів обчислюються за формулою:

До то (тр, кр) 10-5 = , (21)

де Н то (тр, кр) ср 12, Н то (тр, кр) ср6 - відповідно середні питомі витрати на ТО, ТР, КР за 10-й і 5-й роки використання; W 10, W 5 - напрацювання за 10-й і 5-й роки використання.

Для спрощення розрахунків користуємося формулою:

До заг = К то + К тр + К кр, (22)

тоді:

До заг =, (23)

Порядок розрахунку:

- Визначити щорічні, щорічні питомі і середньорічні питомі витрати на ТО, ТР і КР за формулами 3,5,6 і побудувати таблиці 12, 13, 14.

- Розрахувати Т е за формулою 20, визначаючи оптимальний розмір напрацювання.

- Порівняти напрацювання за періодами використання з Т е, знайти оптимальний термін служби машини.

Таблиця 12.

Щорічні витрати на ТО, ТР і КР, тис. Р. на 1 трактор на рік.

Рік виробництва тракторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТО

55,01

49,57

54,92

55,30

54,87

54,01

55,48

54,35

54,53

54,01

ТР

62,63

49,96

56,37

58,79

51,38

54,96

56,04

57,20

44,57

52,19

КР

71,77

76,47

76,04

51,60

71,46

73,36

71,42

73,36

75,60

74,57

підсумок

189,41

176

187,33

165,69

181,29

182,33

182,94

184,91

174,70

180,77

Таблиця 13.

Щорічні питомі витрати на ТО, ТР, КР, р. на 1 ум. пов. га.

Рік виробництва тракторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТО

41

39

47

50

54

55

59

61

63

63

ТР

47

39

48

53

50

56

60

64

51

61

КР

54

60

65

47

69

75

76

82

87

88

підсумок

142

138

160

150

173

186

195

207

201

212

Таблиця 14.

Середньорічні питомі витрати на ТО, ТР, КР, р. на 1 усл.ет га.

Рік виробництва тракторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТО

54

40

42

44

55

55

56

56

57

57

ТР

47

43

45

46

47

48

49

51

51

52

КР

54

57

59

56

59

61

63

65

67

68

підсумок

155

140

146

146

161

164

168

172

175

177

Для тракторів класу 3.0 оптимальний розмір напрацювання складе:

Т е = = 15 тис. Ум. пов. га

Таким чином, оптимальний термін служби тракторів знаходиться за межами даного періоду в 10 років і приблизно становить 15 років. Для більш точного результату необхідно перевірити розрахунки за витратами з 10 року по 15.

Контроль правильності розрахунків.

Що входять до складу критерію змінюються витрати поділяються на зростаючі і спадні в зв'язку зі зміною терміну служби і зносу машини. До зростаючим відносяться витрати на технічне обслуговування машин, поточні та капітальні ремонти та інші. До убутним, в зв'язку зі збільшенням терміну служби машин, відносяться амортизаційні відрахування.

Для визначення оптимального терміну служби і контролю правильності розрахунків за спрощеним критерієм досить порівняти темпи зростання зростаючих і темпи зниження відбувають витрат у відповідні періоди терміну служби і зіставити їх. Для цього побудуємо табл. 15 і виконаємо наступні кроки:

1. Обчислюють норму амортизації, яка визначається за формулою 2.

2. Розраховують щорічні витрати на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти в розрахунку на один трактор групи за формулою:

Р то (тр, кр) I = (24),

3. Визначити середньорічні питомі витрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт за i-років використання машини:

Н (то, тр, кр) ср I =, (25)

4. Розрахувати темпи зростання зростаючих і темпи зниження відбувають витрат і зіставити їх.

Період, протягом якого темпи зростання зростаючих і темпи падіння відбувають витрат стануть однаковими, визначить оптимальний термін служби машин. Цей період буде характеризуватися мінімальними витратами на одиницю виконаної машиною роботи.

Таблиця 15.

Контроль правильності розрахунків оптимального терміну служби тракторів.

показники

роки використання

1

2

3

4

Річна напрацювання, усл.ет.га

1348

1278

1176

1112

Напрацювання наростаючим підсумком, усл.ет.га

1 343

2621

3797

4909

Середньорічні питомі витрати на підтримку машини в працездатному стані, р. / Усл.ет.га

14

15

16

17

Приріст середньорічних питомих витрат до попереднього року, р. / Усл.ет.га

-

1

1

1

Норма амортизації для обумовленого терміну служби, р. / Усл.ет.га

931

477

343

255

Зниження норми амортизації до попереднього року, р. / Усл.ет.га

-

- 454

- 134

- 88

Сума зниження і збільшення, р. / Усл.ет.га

-

- 453

- 133

- 87

Продовження таблиці 15.

показники

роки використання

5

6

7

8

9

10

Річна напрацювання, усл.ет.га

1034

976

935

896

872

853

Напрацювання наростаючим підсумком, усл.ет.га

5943

6919

7854

8750

9622

10475

Середньорічні питомі витрати на підтримку машини в працездатному стані, р. / Усл.ет.га

18

19

20

21

22

23

Приріст середньорічних питомих витрат до попереднього року, р. / Усл.ет.га

1

1

1

1

1

1

Норма амортизації для обумовленого терміну служби, р. / Усл.ет.га

210

181

159

143

130

119

Зниження норми амортизації до попереднього року, р. / Усл.ет.га

- 45

- 29

- 22

- 16

- 13

- 11

Сума зниження і збільшення, р. / Усл.ет.га

- 44

- 28

- 21

- 15

- 12

- 10

ВИСНОВКИ.

З таблиці видно, що всі витрати (сума зниження і збільшення) прагнуть до позитивного значення, отже оптимальний термін служби знаходиться за межами даного терміну служби машин. Приблизний оптимальний термін служби тракторів марки 3.0, обчислюється представленим методом і становить приблизно 15 років.


Головна сторінка


    Головна сторінкаВизначення оптимальних строків служби машин і нормативів витрат на повне і часткове Продовж