• Список використаних джерел 1.


 • Дата конвертації28.04.2017
  Розмір14.17 Kb.
  Типзадача

  Скачати 14.17 Kb.

  Визначення основних показників діяльності підприємства

  3

  зміст


  завдання 1

  показники

  підприємство

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Обсяг продукції, млн. Руб.

  700

  853

  876

  1100

  576

  1080

  624

  Середньорічна вартість основних фондів

  9,4

  12,5

  13,6

  17,6

  8,8

  14,0

  10,2

  чисельність

  60

  100

  100

  110

  61

  128

  67


  1. Виконати угруповання підприємств за обсягом продукції, утворивши при цьому п'ять груп з рівними інтервалами.

  2. По кожній групі в цілому по всіх підприємствах визначити: число підприємств, обсяг продукції, середньооблікова чисельність працівників, середньорічну вартість основних фондів, а також розмір середньорічних основних фондів у розрахунку на одного працівника і середню вироблення продукції на одного працівника.

  Рішення:

  Визначимо величину інтервалу.

  N = 5; x min = 576; x max = 1100.

  Величина інтервалу дорівнюватиме = (1100-576) / 5 = 104,8

  Групи

  число підприємств

  обсяг продукції

  Середньооблікова чисельність працівників

  Середньорічна вартість основних фондів

  фондовіддача

  фондоозброєність

  Середній виробіток на одного працівника

  576 -680,8

  2

  1200

  19

  128

  9,375

  6,737

  63,158

  680,8-785,6

  1

  700

  9,4

  60

  11,667

  6,383

  74,468

  785,6-890,4

  2

  1729

  26,1

  200

  8,645

  7,663

  66,245

  890,4-995,2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  995,2- 1100

  2

  2180

  31,6

  238

  9,160

  7,532

  68,987

  Разом

  7

  5809

  86,1

  626

  9,280

  7,271

  67,468


  завдання 2

  За планом звітного року рівень продуктивності праці працівників має зрости проти минулого року на 5%, план за рівнем продуктивності праці перевиконано на 3%. Визначити фактичний рівень продуктивності праці, якщо відомо, що в минулому році продуктивність праці склала 900 млн. Руб.

  Рішення:

  Планове значення рівня продуктивності праці склало:

  900 * 1,05 = 945 млн. Руб.

  Так як підприємство перевиконало план по продуктивності праці на 3%, то фактичне значення склало:

  945 * 1,03 = 973,35 млн. Руб.

  завдання 3

  По трьох магазинах міста є дані про реалізацію однорідної продукції:

  підприємства

  січень

  Лютий

  середня ціна за 1 кг

  продано тонн

  середня ціна за 1 кг

  вартість проданого товару

  1

  5

  30

  14

  230

  2

  10

  10

  15

  85

  3

  12

  20

  13

  105


  Визначити в цілому по магазинах:

  1. Середню ціну 1 кг. товару за кожний місяць

  2. Зміна середньої ціни 1 кг товару в лютому в порівнянні з січнем

  3. Абсолютний приріст (зменшення) вартості проданого товару і кількість проданого товару в лютому в порівнянні з січнем

  Рішення:

  Середня ціна в січні склала:

  (5 * 30 + 10 * 10 + 12 * 20) / (30 + 10 + 20) = 8,17

  Середня ціна в лютому:

  (230 + 85 + 105) / (230/14 + 85/15 + 105/13) = 13,92

  Зміна середньої ціни 1 кг товару в лютому в порівнянні з січнем:

  - в абсолютному вираженні

  13,92-8,17 = 5,75

  - в процентному вираженні

  13,92 / 8,17 = 170,38%

  Абсолютний приріст (зменшення) вартості проданого товару і кількість проданого товару в лютому в порівнянні з січнем:

  - вартості проданого товару

  (230 + 85 + 105) - (5 * 30 + 10 * 10 + 12 * 20) = -70

  - кількість проданого товару

  (230/14 + 85/15 + 105/13) - (30 + 10 + 20) = -29,8

  завдання 4

  Є такі дані про кількість пасажирів, перевезених міським транспортом:

  роки

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  2002

  Перевезено пасажирів, млн. Чол.

  4170

  4130

  4150

  4300

  4700


  визначити:

  - абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту

  - середній рівень, середній темп зростання і приросту

  - зробити висновки.

  Рішення:

  Це завдання складена на розрахунок і засвоєння аналітичних показників динамічних рядів. В умові задачі дано інтервальний динамічний ряд, тому середній рівень ряду може бути обчислений лише за формулою середньої арифметичної простої:

  тобто середній рівень ряду дорівнює сумі рівнів ряду, поділеній на їх число.

  Залежно від завдання дослідження абсолютні прирости (зниження,), темпи зростання (зниження, Т) і темпи приросту (зниження,) можуть бути розраховані зі змінною базою порівняння (ланцюгові) і постійна база порівняння (базисні).

  Абсолютні прирости:

  ланцюгові ........................................

  базисні ......................................

  Середній абсолютний приріст обчислюється двома способами:

  або

  де - ланцюгові абсолютні прирости; m - число ланцюгових абсолютних приростів.

  Темпи зростання:

  ланцюгові ...........................................

  базисні ..........................................

  Темпи приросту:

  ланцюгові ...................................

  базисні ..................................

  або

  На підставі наступних формул зробимо розрахунки і занесемо результати в таблицю.

  рік

  Чисельність, чол.


  Пр б,

  тис. шт.


  Пр ц,

  тис. шт.


  Тр б,

  %


  Тр ц,

  %


  Пр б,

  %


  Пр ц,

  %

  1 998

  4170

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  +1999

  4130

  -40

  -40

  99,04%

  99,04%

  -0,96%

  -0,96%

  2000

  4150

  -20

  20

  99,52%

  100,48%

  -0,48%

  0,48%

  2001

  4300

  130

  150

  103,12%

  103,61%

  3,12%

  3,61%

  2002

  4700

  530

  400

  112,71%

  109,30%

  12,71%

  9,30%


  Середній рівень:

  (4170 + 4130 + 4150 + 4300 + 4700) / 5 = 4290 млн.чол.

  Середній темп зростання:

  4 v (99,04 * 100,48 * 103,61 * 109,3 ) = 103,04 %

  Середній темп приросту:

  103,04-100 = 3,04%

  завдання 5

  Визначити індивідуальні індекси продуктивності праці по продукції А, Б, В, загальні індекси продуктивності праці і загальну економію часу в людино-днях.

  Вид товару

  Вироблено в звітному році, шт.

  Прямі витрати праці на виробництво 1 од. продукції

  базисний

  звітний

  А

  30500

  0,82

  0,75

  Б

  25600

  1,94

  1,58

  В

  28200

  1,75

  1,60


  Рішення:

  Індивідуальні індекси продуктивності праці по продукції:

  - А

  0,75 / 0,82 = 0,9146

  - Б

  1,58 / 1,94 = 0,8144

  - В

  1,6 / 1,75 = 0,9143

  Загальний індекс продуктивності праці:

  (0,75 * 30500 + 1,58 * 25600 + 1,6 * 28200) / (0,82 * 30500 + 1,94 * 25600 + 1,75 * 28200) = 0,8744

  Економія часу складе:

  (0,75 * 30500 + 1,58 * 25600 + 1,6 * 28200) - (0,82 * 30500 + 1,94 * 25600 + 1,75 * 28200) = -15581

  Список використаних джерел

  1. Єфімова, М.Р Загальна теорія статистики: підручник М.Р. Єфімова, Петрова Є.В., Румянцев Є.В. Видання друге. - Москва: «ИНФРА-М», 2002..

  2. Економічна статистика, 2-е видання: підручник / за ред. Ю.Н. Іванова. - Москва: «ИНФРА - М», 2004.

  3. Соціально-економічна статистика: підручник / за ред. С.Р. Нестерович. - Мінськ: БГЕУ, 2003.

  4. Єлісєєва, І.І. Загальна теорія статистики: підручник І.І. Єлісєєва, М.М. Юзбашев - Москва: «ИНФРА-М», 2004.

  5. Економічна статистика: підручник / за ред. Ю.Н. Іванова-Москва: «ИНФРА-М», 2007.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Визначення основних показників діяльності підприємства

  Скачати 14.17 Kb.