• ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА


 • Дата конвертації29.07.2017
  Розмір19.17 Kb.
  Типреферат

  Скачати 19.17 Kb.

  Визначення пріоритетних видів продукції промислового підприємства в умовах ринку

  3

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ

  ВИСНОВКИ

  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

  ВСТУП

  Пріоритетним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової діяльності українських підприємств є підвищення рівня конкурентоспроможності виробленої продукції з метою отримання прибутку при максимально повному задоволенні запитів споживачів. Сьогодні ця проблема, найбільш актуальна для національних товаровиробників, вимагає виявлення нових зв'язків між рівнем конкурентоспроможності продукції та ефективністю діяльності підприємства.

  У сучасній економічній літературі розглянута тільки одна сторона взаємозв'язків між цими двома поняттями, а саме - що підвищення конкурентоспроможності продукції можливо лише за рахунок збільшення ефективності використання всіх ресурсів, які є у підприємства. При цьому практично не висвітлюється зворотний зв'язок: підвищення конкурентоспроможності окремого виду продукції може позитивно вплинути на ефективність діяльності підприємства в цілому.

  В роботі розглянуті актуальні питання управління конкурентоспроможністю продукції з метою підвищення ефективності стратегічної діяльності багатопрофільних підприємств, обгрунтований концептуальний підхід до визначення пріоритетних видів продукції підприємства в умовах ринку, запропонована методика для їх оцінки на прикладі одного з провідних підприємств металургійної галузі України.

  При визначенні видів продукції, для яких доцільно проводити заходи щодо підвищення конкурентоспроможності, враховують такі показники:

  - рівень попиту на продукцію;

  - рентабельність продукції;

  - питома вага продукції в загальному обсязі виробництва;

  - рівень конкурентоспроможності продукції.

  Рівень попиту на кожен з видів продукції визначається за допомогою досліджень основних ринків збуту з урахуванням тенденцій їх розвитку. Щоб мати можливість зіставляти попит на всі види продукції підприємства, вводиться кількісний показник попиту (див. Табл. 1).

  Таблиця 1 Показники попиту на продукцію

  характеристика попиту

  кількісне

  значення

  Попит на продукцію відсутній

  0,0

  Низький рівень попиту з подальшою тенденцією до зниження

  0,1-0,2

  0,2-0,3

  Низький рівень попиту з тенденцією до подальшого підвищення

  0,3-0,4

  Середній рівень попиту з тенденцією до подальшого зниження

  0,4-0,5

  0,5-0,6

  Середній рівень попиту з тенденцією до подальшого підвищення

  0,6-0,7

  Високий рівень попиту з тенденцією до подальшого зниження

  0,7-0,8

  Стабільно високий рівень попиту

  0,8-0,9

  Високий рівень попиту з тенденцією до подальшого підвищення

  0,9-1,0

  Показники рентабельності продукції і її питомої ваги в загальному обсязі виробництва визначаються на основі методів економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Показник рівня конкурентоспроможності продукції обчислюється за однією з методик, найбільш відповідає виду і стану ринку, на якому функціонує підприємство, і характеристикам самої продукції.

  Пропонуємо наступну схему для визначення пріоритетної продукції підприємства в умовах ринку.

  На першому етапі розраховуються зазначені показники за всіма видами продукції підприємства.

  На другому етапі формуються групи пріоритету. Їх складають види продукції за ознакою впливу заходів з управління їх конкурентоспроможністю на ефективність діяльності підприємства. Групи пріоритету формуються за допомогою методу ранжирування і показують рівень значимості кожного виду продукції для підприємства за окремими показниками. Кількість первинних груп пріоритету дорівнює кількості показників, які беруть участь в аналізі. Для визначення цих груп продукція ранжируется за показником попиту на неї і ув'язується зі стандартною шкалою оцінок (див. Табл. 1). З урахуванням особливостей цього показника максимальну кількість груп пріоритету, яке ми можемо сформувати, так само максимально можливій кількості показників попиту - тобто 10, а мінімальне - 1. Далі відбувається формування первинних груп пріоритету за іншими показниками, які беруть участь в аналізі. Кількість первинних груп продукції, сформованих за допомогою ранжирування економічних показників, має збігатися з кількістю первинних груп, сформованих за показниками попиту.

  Формування груп пріоритету проводиться наступним чином: в групу пріоритету 1-го рівня необхідно відносити тільки ті види продукції, які при поетапному ранжируванні по і-показниками потрапляли в першу групу п або п-1 раз. У групі пріоритету 2-го рівня знаходяться ті види продукції, які при ранжируванні потрапили в цю групу п або і-1 раз, а також ті, які потрапили в групу пріоритету 1-го рівня п-2 рази, і т. Д. По кожної з існуючих груп (див. табл. 2).

  Таблиця 2

  Формування груп пріоритету

  Групи пріоритету, рівень

  Первинні групи пріоритету, рівень

  1-й

  2-й

  3-й

  10-й

  1-Й

  п, п -1

  -

  -

  -

  2-Й

  п-2

  п, п -1

  -

  -

  3-Й

  п -3

  п-2

  п, п -1

  -

  10-Й

  -

  п-9

  п -8

  п, п -1

  На третьому етапі визначення пріоритетної продукції розраховується коефіцієнт пріоритету До в.

  де q t - аналізуємого показник;

  а t - вага показника;

  п - кількість показників;

  До кс - коефіцієнт конкурентоспроможності продукції.

  Вага кожного показника визначається за допомогою експертних оцінок і залежить від стратегічних цілей підприємства.

  Розглянемо використання запропонованої методики для оцінки пріоритетної продукції одного з провідних підприємств металургійної галузі України ВАТ «Інтерпайп - НТЗ». Основні види продукції підприємства і розрахункові показники наведені в табл. 3.

  В процесі аналізу було сформовано чотири групи пріоритету для продукції ВАТ «Інтерпайп - НТЗ», які наведені в табл. 4

  Таблиця 3

  Розрахункові значення показників ВАТ «Інтерпайп - НТЗ»

  Продукція

  попит

  Питома вага в загальному обсязі виробництва (%)

  Рентабельність продукції (%)

  Показник конкурентоспроможності продукції

  Колеса суцільнокатані .......................

  0,83

  24,81

  31,25

  1,70

  Бандажі залізничні ..............

  0,81

  2,70

  30,75

  1,05

  Труби нафтопровідні .....................

  0,95

  23,61

  33,33

  1,18

  0,88

  6,32

  31,41

  1,39

  Труби електрозварювальні ..................

  0,56

  2,54

  24,84

  1,14

  Труби водогазопровідні ................

  0,48

  4,39

  27,88

  1,61

  Труби качані вуглецеві ...............

  0,58

  1,62

  24,83

  1,72

  Труби качані шарікоподшіпні-

  0,57

  1,95

  26, 21

  1,68

  Труби тягнені шарікоподшіпні-

  ковие ................................................. ...

  0,59

  1,80

  22,98

  2,07

  Труби тягнені вуглецеві ...............

  0,53

  2,27

  24,07

  1,62

  Труби обсадні з муфтами...............

  0,86

  12,85

  31,06

  1,48

  Труби насосно-компресорні ........

  0,59

  3,48

  26,42

  1,43

  0,87

  12,35

  28,37

  1,47

  Таблиця 4

  Входження продукції ВАТ «Інтерпайп - НТЗ» в первинні групи пріоритету продукції

  Первинна група пріоритету

  Продукція

  1-го

  2-го

  3-го

  4-го

  рівня

  рівня

  рівня

  рівня

  1

  2

  _

  Бандажі залізничні ..................................

  2

  1

  _

  Труби нафтопровідні .........................................

  2

  1

  -

  Труби бурильні ................................................ ...

  -

  3

  -

  -

  Труби електрозварювальні ......................................

  -

  -

  3

  -

  Труби водогазопровідні ....................................

  -

  1

  1

  1

  Труби качані вуглецеві ..................................

  -

  -

  2

  1

  Труби качані шарікоподшипниковиє .............

  -

  -

  3

  -

  Труби тягнені шарікоподшипниковиє .............

  -

  -

  2

  1

  Труби тягнені вуглецеві ..................................

  -

  -

  3

  -

  Труби обсадні з муфтами ..................................

  -

  3

  -

  -

  Труби насосно-компресорні ............................

  -

  -

  3

  -

  Труби обсадні ................................................ ....

  -

  3

  -

  -

  Дані таблиці 4 показують, яка кількість разів і до якої з первинних груп пріоритету, сформованих за вказаними принципами, відноситься кожен вид продукції ВАТ "Інтерпайп - НТЗ". Наприклад, суцільнокатані колеса один раз увійшли в первинну пріоритетну групу 1-го рівня і двічі - 2-го рівня.

  Зробивши необхідні розрахунки, визначаємо коефіцієнт і групи пріоритету, в які входить продукція ВАТ "Інтерпайп - НТЗ" (див. Табл. 5)

  Таблиця 5

  Визначення пріоритетної продукції ВАТ «Інтерпайп - НТЗ»

  Група

  Продукція

  коефіцієнт

  пріоритету

  пріоритету

  1

  труби нафтопровідні

  1,48

  колеса суцільнокатані

  1,01

  Труби обсадні з муфтами

  0,91

  2

  труби обсадні

  0.85

  труби бурильні

  0,84

  бандажі залізничні

  0,77

  труби електрозварювальні

  0,74

  Труби насосно-компресорні

  0,64

  Труби качані шарікоподшипниковиє

  0,52

  3

  Труби тягнені вуглецеві

  0,50

  Труби качані вуглецеві

  0,47

  Труби тягнені шарікоподшипниковиє

  0,37

  4

  труби водогазопровідні

  0,63

  ВИСНОВКИ

  Проведений аналіз показує, що пріоритетною продукцією в сучасних ринкових умовах для ВАТ «Інтерпайп - НТЗ» є нафтопровідні труби. Тобто заходи по управлінню конкурентоспроможністю цього виду продукції будуть мати найбільший позитивний вплив на ефективність діяльності підприємства.

  Розроблена методика може використовуватися при оцінці пріоритетної продукції і для підприємств інших галузей промисловості України.

  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

  1. Кузьмін О.Є., Долішній М.І., Булеєв I.П., Шинкаренко В.Г. та ін. Конкурентоспроможність: проблеми науки и практики. Монографія. Науково-дослідний центр індустріальніх проблем розвитку HAH України, Харківський національний економічний університет. - X., Видавничий дім «ІНЖЕК», 2006, 248 с

  2. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства. Монографія. - К., КНЕУ, 2002 192 с

  3. Промислове виробництво: Підсумки 2005 року та прогнозні ОЦІНКИ качана 2006 року. «Економіст» N22 (220), 2006, с 13

  4. Харахулах В.С. Лісовий В.В. Виробництво і перспективи технічного переозброєння металургійної підгалузі. «Металургійна і гірничорудна промисловість» N ° 6 (234), 2005, с 1

  5. Фінансова звітність ВАТ «Інтерпайп - НТЗ» за 2005 p  Головна сторінка


      Головна сторінка  Визначення пріоритетних видів продукції промислового підприємства в умовах ринку

  Скачати 19.17 Kb.