Дата конвертації10.06.2018
Розмір68.06 Kb.
Типреферат

Скачати 68.06 Kb.

Визначення резервів зниження собівартості продукції станції

ВСТУП

Витрати дирекції залізничних перевезень - грошовий вираз всіх витрат, пов'язаних з виробничою діяльністю відділення. Залежно від зв'язку з перевізним процесом витрати ділять на витрати по експлуатаційної діяльності (перевезення) і витрати по підсобно-допоміжної діяльності.

За економічною ознакою всі витрати з перевезень поділяються на основні і загальногосподарські.

Основні витрати безпосередньо називаються процесом перевезень. Їх ділять на дві групи: основні витрати з перевезень по окремих галузях господарства та основні витрати, загальні для всіх галузей господарства залізниць. Першу групу витрат можна безпосередньо віднести на той, чи інший вид або елемент роботи. До них на станції відносять витрати з приймання, відправлення, формування і розформування поїздів, витрати по прийому і видачі вантажів. В основні витрати, загальні для всіх галузей господарства, включають такі, які в зв'язку з особливостями їх обліку не можуть бути безпосередньо віднесені на який-небудь вид роботи (витрати з охорони праці, знижка з вартості форменого одягу, відрахування на соціальне страхування, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів та ін.).

Загальногосподарські витрати пов'язані з організацією, управлінням і обслуговування перевезень.

Розподіл експлуатаційних витрат по господарствах і елементами витрат залежить від обсягу вантажних перевезень, роду тяги, технічного оснащення, досягнутої продуктивності праці та ін.

Собівартість перевезень - найважливіший економічний показник на відділенні. Собівартість 10 т · км вантажних перевезень коливається на різних відділеннях. Найменшу собівартість мають відділення з великим об'ємом транзитної роботи і потужним технічним оснащенням. Найбільш висока собівартість на малодіяльних відділеннях.

1. Техніко-експлуатаційна характеристика роботи станції.

1.1 Призначення і характер роботи станції

Сортувальні станції призначаються для виконання операцій по сортуванню вагонів і формування поїздів відповідно до плану формування, передач на під'їзні колії підприємств промислового транспорту і прийому вагонів з під'їзних шляхів; вибірки (угруповання) вагонів (передач) на вантажні станції вузла і поїздів на портові і поромні станції, а також збірних та інших многогруппних і групових поїздів місцевих призначень на прилеглі ділянки, огляду і підготовки складів поїздів (вагонів) у технічному і комерційному відношеннях, виконання операцій з пропуску поїздів без переробки, а також з їх частковою переробкою і заміною груп. Крім того, на сортувальних станціях виконується ремонт вагонів, зміна локомотивів і локомотивних бригад, сортування вантажів і формування збірних вагонів з контейнерами, контрейлерами і дрібними відправками, обслуговування рефрижераторного рухомого складу, місцева вантажна робота і, в необхідних випадках, ремонт, технічне обслуговування та екіпірування локомотивів, пропуск пасажирських поїздів.

1.2 Технічна оснащеність станції

Дана станція за характером виконання робіт є сортувальної, за обсягом - позакласна, по колійному розвитку - одностороння. На станції є парки: прийому, відправлення, сортувальний парк з шляхами, гірка з АРС. Для виконання маневрової роботи на станції є 1 локомотив. Вантажна робота проводиться на під'їзних коліях.

В середньому за добу станція приймає 2800 вагонів транзитних з переробкою, 800 - без переробки, 24 - місцевих, погрузка - 18, вивантаження - 22, сортування вантажів дрібними відправками - 3 вагони.

Площа території станції - 60,2 тис. М 2, площа приміщень - 4100 м 2.

На станції є адміністративно-службове приміщення, СТЦ, товарна контора, пристрої автоматики, телемеханіки та зв'язку, водопостачання, каналізації та ін.

1.3 Визначення класності станції

Для визначення класності станції необхідно середньодобовий обсяг роботи її висловити в одиницях-балах. Відповідно до Наказу № 144 Н від 29. 03.07г. «Про віднесення до класів» встановлені норми балів для віднесення залізниці станцій, включаючи пасажирські, до класів.

Бали на сортувальній станції нараховуються за:

· Відправлення та пропуск поїздів в середньому за добу зі зміною локомотива і бригад:

· Вантажна робота з дрібними відправками:

· Переробка вагонів на сортувальній гірці:

· Переробка вагонів на витяжних та інших коліях:

Дана станція є позакласної.

2. Розрахунок чисельності працівників станції

Контингент визначаю в явочному і обліковому складі. Обліковий склад більше явочного, так як він включає чисельність працівників на заміщення відсутніх через хворобу, які перебувають у відпустці, виконують державні та громадські обов'язки. коефіцієнт заміщення

, Середньомісячна норма робочого часу , А норма витрати робочої сили на об'єкт при цілодобовому обслуговуванні розраховую за формулою 1:

Для розрахунку чисельності працівників застосовую три способи:

Ι СПОСІБ: Виходячи з кількості об'єктів і норма витрачання робочої сили на один об'єкт. Цим способом визначаю чисельність працівників, зайнятих маневрами (ДСПП, ДСПГ, ДСП, укладачів, операторів і т.д.).

Облікова чисельність цих працівників за відповідною професією визначаю за формулою 2:

(2)

де - кількість обслуговуваних об'єктів (парків, гірок, локомотивів, диспетчерських кіл і т.д.)

Ι Ι СПОСІБ: Виходячи з обсягу роботи, трудомісткості одиниці роботи і фонду робочого часу або виходячи з обсягу роботи і норми виробітку. Цим способом визначаю чисельність приймальників вантажів, товарних касирів, комерційних агентів, робочих з підготовки вагонів і контейнерів до перевезень.

Так, чисельність робітників по підготовці вагонів і контейнерів до перевезень можна розраховувати за формулою:

гдеn- кількість підготовлених вагонів за рік:

t- трудомісткість підготовки одного вагона,

Ф рв - річний фонд робочого часу:

;

До д - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати робочого часу на підготовчо-заключні операції, обслуговування робочого місця, перерви на відпочинок і особисті потреби,

Ι Ι Ι СПОСІБ: За типовим штатним розкладом.

Цим способом визначаю чисельність працівників апарату управління цехами і станцією.

Контингент, що міститься за рахунок основних витрат, визначаю по галузевим господарствам станції (таблиця 1):

Таблиця 1.

Чисельність працівників станції

№ статті витрат Професія, посада розряд Чисельність працівників, чол
обліковий склад явочний склад
1 2 3 4 5
ВИРОБНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ
ГОСПОДАРСТВО ВАНТАЖНИЙ І КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ
040 Старший товарний касир 7 розряд 1 1
Касир товарний 6 розряд 5 4
старший прийомоздавальник До т = 1,90 5 4
прийомоздавач До т = 1,73 4 4
Старший оператор ППВ 7 розряд 5 4
оператор ППВ 6 розряд 5 4
товарний касир 7 розряд 5 4
045 Робочі з підготовки вагонів До т = 1,1 3 2
047 Старший комерційний агент 7 розряд 5 4
048 Прийомоздавач сортувальної платформи До т = 1,73 2 2
Старший прийомоздавальник сортувальної платформи До т = 1,98 1 1
Вантажник збірно-роздаткового вагона 2 розряд 2 2
Прийомоздавач збірно-роздаткового вагона 6 розряд 1 1
ГОСПОДАРСТВО ПЕРЕВЕЗЕНЬ
070 Черговий по парку 10 розряд 15 12
Черговий по гірці 13 розряд 5 4
оператор гірки 6 розряд 5 4
укладач 5 розряд 5 4

Продовження таблиці 1.

1 2 3 4 5
070 Регулювальник швидкості руху вагонів 3 розряд 5 4
сигналіст 4 розряд 5 4
оператор ЕЦ 4 розряд 5 4
071 ДСП 13 розряд 5 4
Оператор при ДСП 5 розряд 5 4
сигналіст 3 розряд 5 4
Старший оператор СТЦ 7 розряд 5 4
Оператор ЕОМ До т = 1,9 5 4
Оператор з обробки перевізних документів До т = 1,82 5 4
електромеханік 7 розряд 1 1
080 Прибиральник службових приміщень До т = 1,0 1 1
прибиральник території До т = 1,1 1 1
Столяр-слюсар 4 розряд 1 1
Прибиральник виробничих приміщень До т = 1,16 2 2
електромонтер 5 розряд 1 1
ПЕРСОНАЛ, НЕ зайняті управлінням
цехового персоналу
485 маневровий диспетчер 14 розряд 1 1
Завідувач сортувальної платформою 10 розряд 1 1
Комірник До т = 1,41 1 1
начальник ППВ 13 розряд 1 1
487 Слюсар 4 розряд 1 1
Столяр 3 розряд 1 1
Прибиральник приміщень загальногосподарського призначення До т = 1,0 1,5 1,5
Маляр 5 розряд 1 1

Продовження таблиці 1

1 2 3 4 5

530

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО
КЕРІВНИЦТВО СТАНЦІЇ
Начальник станції 17 розряд 1 1
Заступник начальника станції з оперативної роботи 1 1
ФАХІВЦІ
економіст провідний 14 розряд 1 1
Економіст 1 категорії 13 розряд 1 1
Інженер з організації праці і заробітної плати 12 розряд 1 1
Бухгалтер 1 категорії 13 розряд 1 1
Касир-рахівник 6 розряд 1 1
Секретар-друкарка 5 розряд 1 1
Інспектор з кадрів 12 розряд 1 1
Інспектор з кадрів 11 розряд 1 1
Заступник начальника станції за інформацією, соціальних питань та кадрам 11 розряд 1 1
ТЕХНІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО
Начальник виробничо-технічного відділу 15 розряд 1 1
Інженер 8 розряд 1 1
технік 6 розряд 1 1
Друкарка 2 категорії 1 1

3. Складання штатного розкладу

Штатний розклад є таблицею, в якій відображені три показника:

- чисельність працівників за професіями, посадами, статтями Номенклатури витрат по основній діяльності Білоруської залізниці, господарствам і в цілому по станції;

- заробіток працівників по основних елементів;

- річний ФОП.

Розрахований контингент працівників за професіями і посадами заношу до штатного розпису, заповнюючи графи 1, 2, 3.

Середньомісячний заробіток працівників

У заробіток працівника включаю тарифну ставку або посадовий оклад, відрядний приробіток (для відрядників), доплати і премії.

Місячна тарифна ставка відповідного розряду встановлюється виходячи з місячної ставки 1 розряду і тарифного коефіцієнта відповідного розряду працівника. Посадовий оклад також встановлюється для відповідного розряду працівника.

Відрядний приробіток визначаю тільки для відрядників виходячи з тарифної ставки і передбаченого планом відсотка перевиконання норми виробітку. Доплата за шкідливі умови праці планую по 15% від місячної тарифної ставки 1 розряду за кожну годину роботи в несприятливих умовах праці. Ця доплата поширюється на всі види інших доплат. Доплата за роботу в нічний час планую в розмірі 20% від місячної тарифної ставки (посадового окладу).

Доплата за роботу в святкові дні планую в розмірі 2,46% від місячної тарифної ставки (посадового окладу):

- для відрядників - за 2,46% доплати від відрядного заробітку.

Доплата за класність встановлена ​​в розмірі 15% від тарифної ставки (окладу).

Доплата за вислугу років встановлена ​​в% від місячної тарифної ставки з урахуванням безперервного стажу роботи на одному підприємстві.

Премію передбачаю в розмірі 15-30% від основного заробітку з урахуванням за шкідливі умови праці та роботу в нічний час.

Місячна тарифна ставка 1 розряду

Річний фонд оплати праці (ФОП)

Фонд оплати праці планую по кожній професії груп працівників на основі середньомісячної заробітної плати, явочного контингенту працівників, тривалості планованого періоду (12 місяців) відображаю його за статтями 040-080.

За статтею 457 враховується оплата праці виробничого персоналу за опрацьованим час. Відповідно до Номенклатури витрат Білоруської залізниці розрахунок оплати праці за статтею 457 по 13% від фонду основної оплати праці, включеного в статті основних витрат.

За статтями 485,487, 530 враховую загальний ФОП, який визначається множенням середньомісячного заробітку працівників на кількість штатних одиниць по кожній посаді і на тривалість планованого періоду (12 місяців).


4. Розрахунок експлуатаційних витрат станції

Експлуатаційні витрати станції визначаю по групах (основні витрати з перевезень по окремим галузевим господарствам, основні витрати, загальні для всіх галузей господарства залізниці, загальногосподарські); господарствам станції (господарству перевезень, вантажний і комерційної роботи); економічними елементами (ФОП, відрахування на соціальні потреби, паливо, електроенергія, амортизаційні відрахування, інші витрати) і статтями Номенклатури по основній діяльності Білоруської залізниці.

1.3

2.3

3.3

4.1 Основні витрати, специфічні для кожного галузевого господарства станції Е про

Господарство вантажної і комерційної роботи

Стаття 040. Прийом до відправлення і видачі вантажів, переадресування вагонів.

За цією статтею враховую і планую:

1) ФОП комерційних агентів, зайнятих прийомом і видачею вантажів, по платежах і зборів операторів товарної контори,

2) Витрати на матеріали:

· Витрати на маркування визначаю виходячи з половини кількості завантажених вагонів і вартості маркування вантажів в одному вагоні 150 руб. :

· Витрати на кріплення визначаю сходячи з половини кількості завантажених вагонів, що підлягають пломбування кріпленню вантажів і середньої норми витрат матеріалів на один вагон 135 руб. :

· Вартість придбання книг і бланків для комерційних операцій і звітності, оформлення перевізних документів, канцелярського приладдя визначаю виходячи з кількості завантажених вагонів і вартості матеріалів на один вагон 100 руб. :

Разом витрати на матеріали склали:

3) Витрати з оплати рахунків за переробку дрібними відправками, визначаю виходячи з кількості сортується вантажу і собівартості сортування однієї тонни вантажу 200 руб. за 1 т .:

4) Інші витрати (витрати по повідомленню вантажоодержувачів про прибуття вантажу на станцію) приймаю

Витрати по ст. 040 склали:

,

Стаття 045.Підготовка вантажних вагонів до перевезень.

За цією статтею враховую і планую:

1) ФОП працівників, зайнятих підготовкою вагонів до перевезень, очищенням вагонів, .

2) Витрати на матеріали:

· Для очищення і промивання вагонів розраховую з половини кількості очищаються і промиваються вагонів і вартості промивання одного вагона 350 руб. :

· Оплата рахунків за дезінфекцію вагонів визначаю виходячи з половини кількості дезінфіціруемих вагонів і вартості обробки одного вагона 1,5 тис. Руб.:

Разом витрати на матеріали склали:

Витрати по ст. 045 склали:

Стаття 047. Перевірка правильності навантаження та кріплення вантажів у проходять поїздах.

За цією статтею планую і враховую:

1) ФОП комерційних агентів ПКО,

2) Витрати на матеріали, які використовуються при усуненні комерційних несправностей, приймаю

Витрати по ст. 047 склали:

Стаття 048. Спеціальні операції по дрібним отправкам.

На цю статтю відношу:

1) ФОП приймальників, зайнятих сортуванням дрібних відправок та працівників збірно-роздавальних вагонів,

2) Витрати на матеріали, включаючи фарби, пломби, кисті; визначаю з кількості вагонів, що підлягають сортуванню і суми матеріальних витрат на один вагон 150 руб.:

Витрати по ст. 048 склали:

Разом витрати по господарству вантажної та комерційної роботи склали

господарство перевезень

Стаття 070. Маневровая робота на вантажних і сортувальних станціях.

На цю статтю відношу витрати:

1) ФОП маневрового штату станції,

2) Витрати на матеріали, включаючи вартість бланків, журналів, канцелярських приналежностей, приймаю 50 тис. Руб.

Витрати по ст. 070 склали:

Стаття 071. Прийом і відправлення поїздів на вантажних і сортувальних станціях.

На статтю 071 відношу,

1) ФОП технічного штату станції,

2) Витрати на матеріали (вартість бланків, журналів поїзної документації, канцелярського приладдя) приймаю

3) Витрати на електроенергію для освітлення території станції, можна визначити за формулою 4:

де - площа території станції,

- питома потужність ламп,;

t-тривалість горіння ламп в рік:

де 10,5 - середньодобова тривалість горіння ламп, годину.

d - кількість календарних днів в році, 365 днів

;

- вартість 1 квт. години електроенергії,

4) Інші витрати (оплата рахунків за друкування графіків і розкладів руху поїздів, складання і уточнення масштабних і схематичних планів станції, інструкції з руху поїздів) приймаю Е пр = 50 тис. Руб.

Витрати по ст. 071 склали:

Стаття 080. Обслуговування будівель і споруд, і утримання обладнання та інвентарю господарства перевезень.

На цю статтю відношу:

1) ФОП працівників, зайнятих прибиранням приміщень і пристанційних площ опаленням, освітленням приміщень, очищенням території станції від снігу, льоду,

2) Витрати на матеріали для прибирання приміщень і території станції розраховую виходячи з площі приміщень або території станції і середньої норми витрат матеріалів на 100м 2 (для приміщень - 4,0 тис. Руб. На 100м 2, для території - 0,8 тис. руб. на 100м 2):

3) Витрати на паливо для приміщень визначаю за формулою 5:

(5)

де В - витрата палива в тоннах, визначаю за формулою 6;

Ц т - ціна однієї тонни натурального палива 980 тис. Руб.

(6)

де V - об'єм служити-технічних приміщень, м 3:

(7)

У т - середня норма витрат умовного палива для нагріву 1м 3 на 1 ° Ц, У т = 0,0013;

Т з - тривалість опалювального періоду, Т з = 180 діб;

t в - середня температура всередині приміщення, t в = 18 ° С;

t з - температура зовнішнього повітря в середньому за опалювальний період, t з = -12 ° С;

n від - кількість опалювальних приміщень регулювальників, укладачів, сигналістів, ДСПП і інших об'єктів, прирівняних до них, n від = 5;

- норма витрати умовного палива на добу, ;

1000 - коефіцієнт переведення кілограм в тонни;

До е - паливний коефіцієнт для перекладу умовного палива в натуральне, .

Витрати на паливо склали:

4) Витрати на електроенергію для освітлення приміщень визначаю за формулою 8:

(8)

(тис. руб.)

5) Інші витрати:

· Оплата рахунків за газ визначаю виходячи з кількості об'єктів, де встановлені газові плити, змінюваності балонів і вартості заправки газом одного балона. Частоту змінюваності балонів приймаю 4 рази на рік.

· Витрати на дезінфекцію і дератизацію приміщень планую виходячи з кількості обробок на рік і вартістю однієї обробки 10м 2 площі приміщень (дезінфекція волога - 160 руб., Дератизація - 140 руб.).

Витрати по ст. 080 склали:

Разом витрати по господарству перевезень склали:

Разом основні витрати, специфічні для кожного галузевого господарства склали:

4.2 Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства залізниці Е заг

Стаття 456. Транспортні витрати.

За цією статтею враховую транспортні витрати в розмірі 0,2% від вартості матеріалів, витрачених на виробничі потреби:

СТАТЬЯ457. Витрати з оплати праці виробничого персоналу за опрацьованим час.

За цією статтею враховую оплату туди виробничому персоналу за опрацьованим час,

Стаття 458. Знижка з вартості форменого одягу, виданої виробничому персоналу.

У розрахунках витрати за цією статтею приймаю 0,9% від ФОП виробничого персоналу:

де ФОП про - ФОП ст. 040-080, 1335864,5 тис. Руб.

ФОП д - ФОП за опрацьованим час,

Стаття 459.Відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу.

За цією статтею враховую відрахування до фонду соціального захисту населення 36% від витрат з оплати праці виробничого персоналу:

СТАТЬЯ461. Техніка безпеки, виробнича санітарія і охорона праці.

За цією статтею враховую:

1) Витрати на спецодяг виробничого персоналу, матеріали в розрахунках приймаю в розмірі 1,5% від ФОП виробничих робітників:

2) Витрати на мило для виробничого персоналу визначаю на підставі норм видачі мила, кількості робочих (67,5 осіб) і службовців (44 людини) і вартості мила за один кілограм,

Норми видачі мила на рік складають:

на 1 робітника - 2,4 кг

на 1 службовця - 0,6 кг.

3) Інші витрати за цією статтею приймаю в розмірі 0,2% від загального ФОП виробничого персоналу:

Витрати за статтею 461 склали:

Стаття 462. Відрядження працівників, що не відносяться до керівників і спеціалістів.

Витрати за цією статтею визначаю виходячи з людини-діб відряджень і розміру добових витрат. Кількість люд.-діб визначаю твором чисельності працівників, врахованих за статтями 040-080 (127 осіб) на тривалість відрядження одного працівника (3 доби). Розмір добових - 8 тис. Руб.

Стаття 465. Амортизація виробничих основних засобів.

Розрахунок амортизаційних відрахувань виробляю за формулою 9:

де Н а - середня норма амортизаційних відрахувань, приймаю в розрахунках 2%;

З оф - середньорічна вартість виробничих засобів,

Стаття 466. Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів виробничого призначення.

Витрати за цією статтею приймаю в розрахунках в розмірі 0,5% від ФОП виробничого персоналу:

Стаття 470. Витрати на капремонт основних засобів виробничого призначення.

За цією статтею враховую відрахування в резерв на капремонт основних засобів безпосередньо беруть участь в процесі виробництва, визначаю в розмірі 3% від вартості виробничих основних фондів:

Стаття 476. Відхилення в вартості матеріалів.

На цю статтю відношу витрати в зв'язку з відхиленням від відпускаються цін на матеріали, витрачені на виробничі і загальногосподарські потреби. У розрахунках ці витрати визначаю в розмірі 0,1% від вартості матеріалів, врахованих за статтями 040-466.

Разом основні витрати, загальні для всіх галузей господарства залізниці склали:

4.3 Загальногосподарські витрати Е обх

Стаття 485. Зміст персоналу крім керівників і фахівців.

За цією статтею враховую ФОП на утримання персоналу крім керівників і фахівців,

Стаття 487. Обслуговування та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення.

На цю статтю відносять:

1) ФОП працівників по обслуговуванню і ремонту будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення,

2) Матеріальні витрати в розрахунках приймаю в розмірі 5 тис. Руб. 1м 2 приміщень в рік:

Витрати за статтею 487 склали:

Стаття 488. Амортизація основних засобів загальногосподарського призначення.

Розрахунок амортизаційних відрахувань виробляю за формулою:

Стаття 489. Витрати на капремонт основних засобів загальногосподарського призначення.

За цією статтею враховую відрахування в резерв на капремонт основних засобів безпосередньо беруть участь в процесі виробництва, визначаю в розмірі 3% від вартості виробничих основних фондів:

Стаття 491. Платежі з обов'язкового страхування.

У розрахунках приймаю 0,1% від вартості виробничих фондів:

Стаття 492. Платежі по добровільному страхуванню.

Страхові внески по добровільному страхуванню майна приймаю 200 тис. Руб.

Стаття 494. Платежі по кредитах банків.

Станція кредитом не користується.

Стаття 495. Винахідництво і раціоналізація.

Передбачаю суму грошових коштів за цією статтею в розмірі 0,2% від ФОП всіх працівників:

Стаття 497. Підготовка кадрів.

Витрати на оплату праці за період перекваліфікації та підвищення кваліфікації визначаю виходячи з кількості навчених (в розрахунках приймаю 1/5 загальної чисельності працівників станції), тривалості навчання (10 днів) і розміру середньомісячного заробітку:

Стаття 498. Обслуговування трудящих.

Визначаю в розмірі 0,5% від ФОП всіх працівників станції:

Стаття 501. Відрахування на соціальні потреби.

Відрахування до фонду соціального захисту визначаю в розмірі 36% від фонду оплати праці, віднесеного на статті 485, 487,530:

Стаття 504. Плата за користування природними ресурсами.

Плата за розміщення відходів виробництва в межах ліміту (300т на рік) і розміру плати за 1т відходів:

(Тис. Руб.)

Стаття 505. Податок на землю.

Визначаю сходячи з території станції в га і податкової ставки за 1га (5 тис. Руб.):

Стаття 506. Податки і збори.

Витрати за статтею включають:

1) Податок на нерухомість в розмірі 1% від вартості всіх основних фондів

2) Екологічний податок в розмірі податкової ставки за 1т палива

3) Відрахування в фонд ЧАЕС в розмірі 4% від загального ФОП всіх працівників

Стаття 507. Інші витрати.

Витрати по листуванню вагонів, послуги банк з видачі зарплати, придбання навчального майна, друкування колдоговору і т. П. Приймаю

Стаття 530. Витрати з оплати праці керівників і фахівців.

За цією статтею враховую витрати праці керівників і фахівців,

Стаття 531. Відрядження керівників і фахівців.

Витрати на відрядження визначаю виходячи з чисельності керівників і фахівців (23,5 особи) та тривалістю відрядження (5 діб на місяць) і розміру добових (8 тис. Руб.):

Стаття 532. Інші витрати по утриманню керівників і фахівців.

За цією статтею враховую:

1) Матеріали (канцелярське приладдя, бланки звітності, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів, друкарські, палітурні роботи тощо) приймаю

2) Інші витрати (витрати по оплаті проїзду на міському транспорті при службових роз'їздах, забезпечення схоронності грошей в касі станції, доставка грошей з банку і здавання в банк і т. Д.) Приймаю

Витрати за статтею 532 склали:

Разом основні витрати, загальні для всіх галузей господарства залізниці склали:

Загальна сума витрат станції складе:

(10)

5. Визначення планової структури витрат за економічними елементами в залежності від обсягу роботи

Планова структура витрат станції визначається за двома ознаками:

· За економічними елементами витрат;

· По зв'язку з обсягом роботи.

Структура витрат являє собою питому вагу в% окремих витрат в загальній сумі витрат станції.

Для визначення структури витрат використовую розрахунки 4 розділу курсового проекту - величину витрат по кожному економічному елементи витрат (ФОП, відрахування на соціальні потреби, матеріали, паливо, електроенергія, амортизаційні відрахування, інші витрати).

Розподіл витрат станції за економічними елементами представлено в таблиці 3:

Розподіл витрат за економічними елементами

Таблиця 3.

№ статті

Всього расхо-дів,

тис.руб.

ФОП, тис.руб. Відрахований-ня на соціаль-ні потреби, тис. Руб.

Матері-али,

тис. руб.

Паливо, тис. Руб. Електро-енергія, тис. Руб. Аморті-зація, тис. Руб.

Ремонтний фонд,

тис. руб.

Інші,

тис. руб.

040 182151,0 1593,225 25
045 70168,1 6077,25
047 284464,4 200
048 338256,2 164,25
Разом по господарству вантажному і коммерчес-кому
070 269328,9 50
071 164164,6 150 88595,136 50
080 27331,0 30 16905 3878928 265,68
Разом по господарству перевезень
Разом по господарствах
456 10668,72
457 161952,0
458 295538,5
459 58302,72
461 2474,8 591,08
462 3048
465 37600
466 667,93
470 56400
476 59041,4
Продовження таблиці 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Разом АГАЛЬНІ загальні
485 34952,9
487 22846,3 3690
488 47000
489 70500
491 2350
492 200
494 0
495 3386,16
497 13998,17
498 8465,4
501 70299,78
504 3000
505 30,1
506 6796601,2
507 150
530 137478,0
531 11280
532 200 150
Разом з загально-господарських-ним
всього 13183458 1693093,3 70299,78 369877,4 16905 3967523,14 84600 126900 6854259,5
% 100 12,8 0,53 2,81 0,13 30,1 0,64 0,96 51,99

Витрати по зв'язку з обсягом роботи діляться на залежні і незалежні. До залежних витрат відносяться:

- У господарстві вантажний і комерційної роботи - витрати за статтями 040-048;

- У господарстві перевезень - витрати за статтею 070;

- По групі «Основні витрати, загальні для всіх господарств залізниці» - витрати тієї частини контингенту, чисельність якого залежить від обсягу роботи (статті 457-462).

До незалежних відносяться:

- У господарстві перевезень - витрати за статтями 071-080;

- По групі «Основні витрати, загальні для всіх господарств залізниці» - витрати за статтями 456, 465-476;

- По групі «Загальногосподарські витрати» - витрати за статтями 485-532.

Розподіл видатків станції

Малюнок. 1 Структура витрат станції за економічними елементами

Малюнок. 2 Структура витрат станції по зв'язку з обсягом роботи

6. Розрахунок собівартості продукції станції

На сортувальній станції визначають собівартість відправлення одного вагона кожній категорії, а отже, розрахунок її виробляють на наступні вимірювачі експлуатаційної роботи:

- Один відправлений транзитний з переробкою вагон;

- Один відправлений транзитний без переробки вагон;

- Один відправлений місцевий вагон.

Для розрахунку собівартості продукції сортувальної станції необхідно розподілити витрати її на зазначені вимірювачі і звести в таблицю 4.

Розподіл витрат і собівартості

1) Основні витрати господарства вантажної та комерційної роботи, в тому числі ФОП цього господарства повністю відношу на вимірювач - «1 відправлений місцевий вагон».

2) Основні витрати господарства перевезень, в тому числі ФОП працівників цього господарства розподіляю на все вимірювачі роботи пропорційно вагоно-годинах, витрачених на обробку відповідної категорії:

· Розподіляю вагонно-годинник витрачені на кожен вимірювач, якщо витрачено на обробку всіх вагонів - 3625 ваг.-год .:

- Транзитні з переробкою вагони - 2800 тис. Ваг.-год .;

- Транзитні без переробки вагони - 800 тис. Ваг.-год .;

- Місцеві вагони - 25 тис. Ваг.-годину.

· Визначаю частку вагоно-годин для кожного вимірника:

- Транзитні з переробкою:

- Транзитні без переробки:

- Місцевих:

- Всього:

· Розподіляю витрати, в тому числі і ФОП, господарства перевезень по измерителям:

- 1 відправлений транзитний вагон з переробкою:

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений транзитний вагон без переробки:

,

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений місцевий вагон:

,

У тому числі ФОП:

- Разом по станції (за двома господарствам):

У тому числі ФОП:

3) Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства залізниці розподіляю на все вимірювачі роботи станції пропорційно раніше розподіленого основним фондом оплати праці виробничого штату працівників:

- 1 відправлення транзитний вагон з переробкою:

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений транзитний вагон без переробки:

,

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений місцевий вагон:

,

У тому числі ФОП:

- Всього по станції:

У тому числі ФОП:

4) Загальногосподарські витрати розподіляю аналогічно розподілу основних витрат, загальних для всіх галузей господарства залізниці:

- 1 відправлення транзитний вагон з переробкою:

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений транзитний вагон без переробки:

,

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений місцевий вагон:

,

У тому числі ФОП:

- Всього по станції:

У тому числі ФОП:

5) Підраховую суму витрат, що припадає на кожен вимірювач:

- 1 відправлення транзитний вагон з переробкою:

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений транзитний вагон без переробки:

,

У тому числі ФОП:

- 1 відправлений місцевий вагон:

,

У тому числі ФОП:

- Всього по станції:

У тому числі ФОП:

6) Собівартість одиниці зазначених вимірників продукції станції визначаю діленням витрат, що припадають після розподілу на кожен вимірювач, на величину цього вимірювача:

- 1 відправлений транзитний вагон з переробкою:

- 1 відправлений транзитний вагон без переробки:

- 1 відправлений місцевий вагон:

Всього по станції:

Калькуляція собівартості продукції сортувальної станції

Таблиця 4.

Вимірювачі експлуатаційними ної роботи Вели-чини вимірю-теля тис. Ваг. Ваг-годинник, тис. Експлуатаційні витрати, тис. Руб Собівартість-имость продукції, руб.
Основні по галузях господарств Основні загальні для всіх господарств Общехозяй недержавні всього витрат
всього в т. ч. ФОП
1 відправлений транзитний з переробкою вагон 2800 5825,4 +4236845,795 43165,75 653017,58 6846607,39 11736470,77 4191,6
154340,26 86099,08 779605,09
1 відправлений транзитний без переробки вагон 800 146 106699,16 11059,79 16358,65 172422,44 295566,95 369,5
3886,85 4686,65 19633,29
1 відправлений місцевий вагон 25 144,175 888560,425 875039,7 46872,5
102253,361 10598,96 15760,13 165238,16 1171812,08
3724,89 4491,37 893840,92
Разом по станції 3625 6115,575 +53343358,741 1335850,2

685223,06

161952

7184267,99

195277,1

13203849,8

1693079,3

51433,6

Собівартість одного наведеного вагона:


7. Визначення резервів зниження собівартості продукції станції

У курсовому проекті, розрахувавши планову собівартість продукції станції, розглядаю ряд джерел резервів її зниження.

Зниження собівартості продукції вважаю за формулою 11:

(11)

Відносне зміна (зниження) собівартості продукції вважаючи за формулою 12:

Резерв 1. Збільшення обсягу роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності станції.

Можливий рівень собівартості продукції вважаю за формулою 13:

де - планові залежні і незалежні витрати, ;

α -% збільшення обсягу роботи, ;

ОВ - можливий обсяг роботи, почитати за формулою 14:

де - річний плановий обсяг роботи, тис. ваг.

Резерв 2. Зростання продуктивності праці за рахунок суміщення професій, розширення зон обслуговування.

Скорочення витрат за рахунок зростання продуктивності праці визначаю за формулою 15:

Де R сп - спискова чисельність працівників станції за планом,;

М з - середньомісячний заробіток працівника:

Резерв 3. Скорочення витрат на утримання основних засобів за рахунок реалізації і списання непотрібних, зайвих, невикористовуваних будинків, устаткування.

Економія витрат станції буде забезпечена за рахунок цього резерву в частині скорочення суми амортизаційних відрахувань:

де - вартість реалізованих основних фондів,

Резерв 4. Скорочення витрат станції за рахунок економного використання матеріальних ресурсів.

Перераховую планові витрати станції, враховуючи економію цих витрат.

Загальна сума планових витрат станції становить 13203849,8 тис. Руб., В тому числі на паливо - 16905 тис. Руб., На електроенергію - 3967523,14 тис. Руб.

1) Є резерв економії витрат на паливо - 4%. Визначаю можливі витрати станції:

· Визначаю можливу суму витрат на паливо:

· Загальна сума витрат станції зменшитися на:

· Загальна сума витрат станції складе:

· Можливий рівень собівартості складе:

· Зниження собівартості продукції склало:

· Відносне зміна собівартості продукції склало:

2) Є резерв економії витрат на електроенергію - 6%. Визначаю можливі витрати станції:

· Визначаю можливу суму витрат на електроенергію:

· Загальна сума витрат станції зменшитися на:

· Загальна сума витрат станції складе:

· Можливий рівень собівартості складе:

· Зниження собівартості продукції склало:

· Відносне зміна собівартості продукції склало:

Резерв 5. Економія загальногосподарських витрат за рахунок скорочення апарату управління або розумного використання коштів на відрядження.

Загальна сума планових витрат станції становить 13203849,8 тис. Руб., В тому числі на апарат управління - 137478 тис. Руб., На відрядження - 11280 тис. Руб.

1) Є резерв економії витрат на скорочення апарату управління - 5%. Визначаю можливі витрати станції:

· Визначаю можливу суму витрат:

· Загальна сума витрат станції зменшитися на:

· Загальна сума витрат станції складе:

· Можливий рівень собівартості складе:

· Зниження собівартості продукції склало:

· Відносне зміна собівартості продукції склало:

2) Є резерв економії витрат на відрядження - 5%. Визначаю можливі витрати станції:

· Визначаю можливу суму витрат:

· Загальна сума витрат станції зменшитися на:

· Загальна сума витрат станції складе:

· Можливий рівень собівартості складе:

· Зниження собівартості продукції склало:

· Відносне зміна собівартості продукції склало:

ВИСНОВКИ

Дана станція є односторонньою прикордонної з чисельністю працівників: за списком - 150,5 осіб, фактична - 126,5 осіб. Експлуатаційні витрати по станції складають 13203285,8 тис. Руб., В тому числі ФОП дорівнює 1693079,3 тис. Руб. і відрахування на соціальні потреби населення складають 70299,78 тис. руб.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1) М. Н. Бєлєнький, Н.І. Силаєв, «Економіка і планування експлуатаційних витрат на залізничному транспорті», М. 1 986

2) К.Ю. Скалов, П.П. Цуканов «Пристрій шляху і станцій»,
М. «Транспорт» 1996р.

3) Є.В. Архангельський «Залізничні станції», М. «ІНТЕКС» 1996р.

4) «Економіка. Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту », Орша. 2004

Курсовий проект виконала:

учнівська групи 51-У Федорова Тетяна Юріївна

Дата _____________ Розпис _____________


Головна сторінка


    Головна сторінкаВизначення резервів зниження собівартості продукції станції

Скачати 68.06 Kb.