• 1.2 Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної плати виробничих віробніків
 • 1.3 Розрахунок других витрат и складання калькуляції
 • 2 ОЦІНКА виробничої ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ вироби
 • 2.1 Визначення основних показніків технологічності
 • 2.2 Визначення Додатковий показніків технологічності
 • 2.2.2 Технічні показатели уніфікації конструкції
 • 3 техніко - ЕКОНОМІЧНІ розрахунку ПО визначення РЕСУРСІВ
 • 3.2 Розрахунок показніків по праці и заробітній платі
 • 3.3 Визначення продуктивності праці
 • 3.4 Визначення фондовіддачі
 • 4 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТ
 • 4.1 Розрахунок річного економічного ЕФЕКТ


 • Дата конвертації29.04.2018
  Розмір55.52 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 55.52 Kb.

  Визначення собівартості и ціни вироби

  1 ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ І ЦІНИ вироби

  1.1 Визначення витрат на матеріали и комплектуючі вироби

  Стоимость матеріалів

  грн (1.1)

  де ЦІ - Оптово ціна і-го виду матеріалу, грн;

  Нрі - норма витрати на одиниця вироби і-го матеріалу в натуральних Одиниця виміру;

  Рmр - Відсоток транспортно заготівельніх витрат на матеріали (2%);

  m - число відів матеріалів;

  Свідх - ВАРТІСТЬ поворотних відходів (реалізованіх), грн. (2%).

  Стоимость напівфабрикатів свого виробництва для базового вироби ставити 315грн.

  Стоимость покупних напівфабрикатів и комплектуючих виробів для базового вироби ставити 412.3грн.

  Стоимость напівфабрикатів свого виробництва для нового вироби ставити 364грн.

  Стоимость покупних напівфабрикатів и комплектуючих виробів для нового вироби ставити 444грн.

  Розрахунок витрат на матеріали, напівфабрикатів и комплектуючих виробів зведена в табліці 1.1.

  Таблиця 1.1 - Розрахунок вартості матеріалів, напівфабрикатів и комплектуючих виробів

  Найменування

  Поз-начення

  Ціна Цi,

  грн

  Базове

  Нове

  Норма витрати Hpi, кг

  Вартість,

  грн

  норма

  витрати Hpi, кг

  Вартість, грн

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  матеріали

  1.Чорній метал

  1,5

  1260

  1890

  1382,5

  2073,75

  2.Кольоровій метал

  15

  540

  8100

  592,5

  8887,5

  3.Сталь електротехнічна

  1,9

  1080

  2052

  тисячі сто вісімдесят п'ять

  2251,5

  4.Напівпровіднікові матеріали

  5,6

  540

  3024

  592,5

  3318

  5.Інші матеріали

  0,5

  180

  90

  197,5

  98,75

  разом

  15156

  16629,5

  Транспортно - заготовчі витрати на матеріали

  РТР

  303,12

  332,59

  разом

  15459,12

  16962,09

  поворотні відходи

  Свідх

  309,18

  339,24

  Усього витрат на матеріали за вінятком відходів

  див

  15149,94

  16622,85

  Напівфабрикати свого виробництва

  СПФ

  315

  364

  Комплектуючі вироби и покупні напівфабрикати

  СПФП

  412,3

  444

  Транспортно - заготовчі витрати на покупні напівфабрикати и вироби

  РТР

  20,62

  22,2

  Усього витрат на комплектуючі вироби

  747,92

  830,2

  1.2 Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної плати виробничих віробніків

  Структура фонду заробітної Платні

  Согласно закону України "Про оплату праці", "Інструкції за статистикою заробітної Платні" фонд оплати праці складається з:

  1) фонду ОСНОВНОЇ заробітної Платні Зосн;

  2) фонду додаткової заробітної Платні Здод (складає 50% від фонду ОСНОВНОЇ заробітної Платні);

  3) других Заохочувальний и компенсаційніх виплат Зін (складає 10% від фонду ОСНОВНОЇ заробітної Платні).

  Фонд ОСНОВНОЇ заробітної Платні Включає нарахування за виконання роботу відповідно до встановлення норм праці (норми часу, Вироблення, обслуговування) по тарифних ставках, відрядніх розцінках або посадових окладах (для керівніків, фахівців, технічних СЛУЖБОВЦІВ), включаючі в повну об'ємі внутрішню сумісніцю.

  Фонд додаткової заробітної Платні Включає доплати, надбавки до тарифних ставок (окладів) за працю понад встановлений норму в розмірах, передбачення чіннім законодавством, премії и винагороди, зокрема за вислугу років, что ма ють систематичний характер, оплата роботи в наднормовій годину, в святкові и вихідні дні (у розмірах, встановленому чіннім законодавством) и ін.

  Інші заохочувальні и компенсаційні виплати включаються винагороди и премії, что ма ють одноразовий характер, інші Грошові и матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або Які проводяться зверху Встановлення актами норм (Такі доплати передбачаються, як правило, колективного договору в розділі "Оплата праці" ). До таких виплат відносяться: винагороди за підсумкамі роботи за рік, одноразові заохочення до ювілейніх дат, премії за сприяння ізобрітательству и раціоналізації, а такоже Створення, освоєнню и Впровадження новой техніки і технології и ін.

  Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної плати на один віріб:

  (1.3)

  де СРІ - середня годинна тарифна ставка і-го виду робіт, грн. \ рік;

  tі - трудомісткість і-го виду робіт на один віріб, н-год;

  m - число відів робіт, оплачуваніх по різніх тарифних ставках.

  Годін тарифна ставка і-го вироби для Iрозряду можна візначіті, віходячі з мінімальної заробітньої плати за рік, встановленої на період з 1.01.2006 по 30.06.2006 року, поділеної на Кількість відпрацьованіх годин в течение року.

  Оскількі середній розряд роботи НЕ ціле число, то Годін тарифна ставка для такого розряду доцільно візначіті методом інтерполяції. Так, при СЕРЕДНЯ розряді роботи, вираженість числом, что находится между n и n + 1, Годін тарифна ставка можна візначіті по Формулі:

  , (1.4)

  де Сn и Сn + 1 - годинна тарифна ставка відповідно розряд n и n + 1, грн .;

  γ - Дробова частина даного СЕРЕДНЯ розряду роботи.

  Тарифна годинна ставка приведена у табліці 1.2


  Таблиця 1.2 - тарифна сітка

  Найменування роботи

  розряд

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Тарифна ставка Ср, грн / рік:

  1,98

  2,16

  2,38

  2,67

  3,07

  3,5

  4,1

  4,51

  Например, для верстатніх робіт вироби годинна тарифна ставка розраховується Наступний чином:

  -для базового вироби

  -для нового вироби

  Например, для холодних робіт вироби годинна тарифна ставка розраховується Наступний чином:

  -для базового и нового виробів


  Табліця1.3 - Розрахунок ОСНОВНОЇ заробітної плати на один вироб

  види робіт

  Базове

  Нове

  Трудоміст-кість ti,

  Нормо-год

  Середній розряд роботи

  Годинна тарифна ставка, грн / рік

  сума заробіт-

  ної плати, грн.

  Трудоміст-кість ti,

  Норм-Огодая

  Середній розряд роботи

  годинна

  тарифна ставка, грн / рік

  Сума заробіт-ної плати, грн.

  Верстатні

  935

  4,1

  2,71

  2533,85

  1045

  3,9

  2,64

  2758,8

  холодні

  2431

  3,8

  2,61

  6344,91

  2717

  3,8

  2,61

  7091,37

  Інші

  374

  1

  1,98

  740,52

  418

  1

  1,98

  827,64

  Основна

  заробіта плата Зосн, грн

  9619,28

  10677,81

  Фонд додаткової заробітної Платні розраховується для базового вироби та для нового Наступний чином:

  Інші заохочувальні и компенсаційні виплати розраховуються для базового вироби та для нового Наступний чином:

  1.3 Розрахунок других витрат и складання калькуляції

  Повна собівартість вироби візначається Сумарний витратами на его виготовлення.

  Калькуляція повної собівартості вироби складається з Наступний статтей витрат:

  (1.5)

  де См - ВАРТІСТЬ матеріалів, грн;

  СПФ - ВАРТІСТЬ напівфабрикатів свого виробництва, грн;

  СПФП - ВАРТІСТЬ покупних напівфабрикатів и комплектуючих виробів, грн;

  Свідх - ВАРТІСТЬ поворотних відходів (реалізованіх), грн;

  Сзп - фонд заробітньої плати, грн;

  Ссоц - Відрахування на соціальні Міри, грн;

  Суст - витрати по Утримання й ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування, грн;

  Сцех - Цехові витрати, грн;

  Сз - загальногосподарські витрати, грн;

  Сін - інші виробничі витрати, грн;

  Схоз - позавіробнічі витрати, грн.

  Відрахування на соціальні Міри розраховуються по встановленій нормі (38,76%) суми ОСНОВНОЇ и додаткової заробітної плати виробничих віробніків.

  Витрати по Утримання й ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування, Цехові и загальногосподарські витрати розподіляються на собівартість пропорційно основній заробітній платі виробничих віробніків. У даній курсовій работе їх нужно Прийняти у размере 70,60 и 80% відповідно.

  Інші виробничі витрати можна Включити в собівартість пропорційно віробнічій собівартості у размере 4%.

  Позавіробнічі витрати визначаються в размере 3% від виробничої собівартості.

  Прибуток Установлюється по плановому Рівні рентабельності від повної собівартості за вінятком прямих матеріальніх витрат (без статей 1-3) у размере 40%.

  Оптова ціна вироби дорівнює сумі повної собівартості и прибутку.

  Розрахунки Зведені у табліці 1.4.

  Таблиця 1.4 - Калькуляція собівартості вироби

  Стаття витрат

  Позна-чення

  Вартість, грн

  Базова,%

  Нова,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Стоимость матеріалів

  див

  15149,94

  24,49

  16622,85

  24,49

  2. Напівфабрикати свого виробництва

  СПФП

  315

  0,51

  364

  0,51

  3. комплектуючих вироби и покупні напівфабрикати

  СПФП

  412,3

  0,67

  444

  0,67

  4. поворотні відходи

  Свідх

  309,18

  0,5

  339,24

  0,5

  5. Фонд заробітньої плати

  Сзп

  15390,85

  24,88

  17084,5

  24,88

  6. Відрахуваня на соціальні Міри

  Ссоц

  5965,49

  9,65

  6621,95

  9,65

  7. Витрати по змісту й ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування

  суст

  6733,5

  10,89

  7474,47

  10,89

  8. Цехові (Загальновиробничі) витрати

  Сцех

  5771,57

  9,33

  6406,69

  9,33

  9. Загальногосподарські витрати

  Сз

  7695,42

  12,44

  8542,25

  12,44

  10. Інші виробничі витрати

  Сін

  2309,73

  3,73

  2556

  3,73

  Разом виробнича собівартість

  60052,98

  97,09

  66455,9

  97,09

  11. Позавіробнічі витрати

  Схоз

  1801,59

  2,91

  1993,68

  2,91

  Разом повна собівартість

  Сп

  61854,57

  100

  68449,58

  100

  прибуток

  П

  18390,93

  20407,49

  Оптова ціна

  Цо

  80245,5

  88857,07


  2 ОЦІНКА виробничої ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ вироби

  Виробнича технологічності вироби візначається Стосовно до Освоєння его виробництва и виготовлення. Вона характерізується системою показніків, что по значімості поділяються на основні и додаткові, а по області АНАЛІЗУ - на технічні и техніко - економічні.

  Склад показніків технологічності Залежить від призначення и конструктивних особливо вироби й умів виробництва.

  2.1 Визначення основних показніків технологічності

  Рівень технологічності конструкції по трудомісткості виготовлення доцільно візначіті відношенням досягнутої трудомісткості вироби до базового сертифіката № трудомісткості виготовлення:

  (2.1)

  Технологічна собівартість вироби розраховується як сума витрат на одиниць вироби при здійсненні технологічного процесса его виготовлення:

  (2.2)

  де Зm - матеріальні витрати на виготовлення вироби, грн .;

  Cзп - заробітна плата виробничих віробніків (основна и додаткова) з урахуванням на соціальні нестаткі, грн .;

  Суст - витрати по змісту й ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування, грн.

  Для базового вироби технологічна собівартість розраховується Наступний чином:

  Рівень технологічності конструкції по технологічній собівартості вироби до базового сертифіката № технологічної собівартості:

  (2.3)

  Таким чином, маємо:

  2.2 Визначення Додатковий показніків технологічності

  2.2.1 Техніко - економічні показатели технологічності

  Пітому трудомісткість виготовлення нового і базового вироби можна візначіті по Формулі:

  (2.4)

  Пітому трудомісткість виготовлення базового вироби можна візначіті по Формулі:


  Пітому трудомісткість виготовлення нового вироби можна візначіті по Формулі:

  Питома технологічна собівартість нового і базового вироби візначається Наступний чином:

  , (2.5)

  де Сm - технологічна собівартість вироби, грн.

  Питома технологічна собівартість базового вироби візначається Наступний чином:

  Питома технологічна собівартість нового вироби візначається Наступний чином:


  2.2.2 Технічні показатели уніфікації конструкції

  Показники уніфікації характеризують наступність проектованої конструкції.

  При їхньому візначенні враховуються всі СКЛАДОВІ частині, кроме кріпільніх деталей. Склад вироби Зручне віразіті формулою:

  шт. (2.6)

  де Z - загальне число складових частин у віробі;

  Е - число збірних одиниць у віробі;

  Д - число деталей, что є складового частинами и не ввійшлі в Складальні одиниці.

  Склад вироби базового вироби візначається по Формулі:

  Склад вироби нового вироби візначається по Формулі:

  Інші технічні показатели можна візначіті Наступний чином:

  Коефіцієнт уніфікації вироби:

  (2.7)

  де Еу - число уніфікованіх складально одиниць;

  Ду - число уніфікованіх деталей.


  Коефіцієнт уніфікації базового вироби:

  Коефіцієнт уніфікації нового вироби:

  Коефіцієнт уніфікації складально одиниць:

  (2.8)

  Коефіцієнт уніфікації складально одиниць для базового вироби:

  Коефіцієнт уніфікації складально одиниць для нового вироби:

  Коефіцієнт уніфікації деталей:

  (2.9)

  Коефіцієнт уніфікації деталей базового вироби:

  Коефіцієнт уніфікації деталей нового вироби:

  Коефіцієнт стандартизації вироби:

  (2.10)

  де Їсть - число стандартних складально одиниць;

  ДСТ - число стандартних деталей.

  Коефіцієнт стандартизації базового вироби:

  Коефіцієнт стандартизації нового вироби:

  Коефіцієнт стандартизації складально одиниць:


  (2.11)

  Коефіцієнт стандартизації складально одиниць базового вироби:

  Коефіцієнт стандартизації складально одиниць нового вироби:

  Коефіцієнт стандартизації деталей:

  (2.12)

  Коефіцієнт стандартизації деталей базового вироби:

  Коефіцієнт стандартизації деталей нового вироби:


  2.2.3 Технічні показатели витрати матеріалу, ОБРОБКИ и складу конструкції

  Питома матеріалоємність вироби:

  (2.13)

  де М - суха маса вироби, кг.

  Питома матеріалоємність базового вироби:

  Питома матеріалоємність нового вироби:

  Коефіцієнт зборності:

  (2.14)

  Коефіцієнт зборності базового вироби:

  Коефіцієнт зборності нового вироби:


  Розраховані показатели технологічності Зведені в табліці 2.1

  Таблиця 2.1 - Показники технологічності конструкції

  Найменування

  № сертифіката №

  Позначення

  значення

  базове

  нове

  Питома трудо-

  місткість

  6,91

  4,1

  Питома техно-

  гічна собівартість

  С т у

  83,6

  51,21

  склад вироби

  Z

  806

  876

  Коефіцієнт уніфі-

  кації вироби

  K у

  0,91

  0,85

  Коефіцієнт уніфі-

  кації складально

  одиниць

  До уе

  0,84

  0,84

  Коефіцієнт уніфі-

  кації деталей

  До уд

  0,91

  0,79

  Коефіцієнт стан-

  тізації вироби

  До ст

  0,52

  0,46

  Коефіцієнт стан-

  тізації складально

  одиниць

  До сте

  0,34

  0,38

  Коефіцієнт стан-

  тізації складально

  одиниць

  До стд

  0,68

  0,53

  Коефіцієнт стан-

  тізації складально

  одиниць

  До розум

  5,27

  2,7

  Коефіцієнт зборності

  До зб

  0,48

  0,48


  3 техніко - ЕКОНОМІЧНІ розрахунку ПО визначення РЕСУРСІВ

  3.1 Розрахунок вартості виробничих ФОНДІВ

  Розрахунок річного фонду часу устаткування віконується по Формулі:

  (3.1)

  де Fд, Fреж- Дійсний и режимний фонд часу одиниці устаткування, рік.

  Ррем - Відсоток втрат часу на техобслуговування и ремонти від режимного фонду (5%).

  Режимний фонд часу одиниці устаткування візначається множення кількості робочих днів у году на число годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності. Кількість змін на добу Прийняти рівнім 3, Кількість робочих днів візначається за календарем (365 днів).

  Розрахунок кількості верстатного устаткування, необхідного для Виконання плану виробництва порівнюваніх виробів, в условиях серійного й індівідуального виробництва можна Виконати по групах (токарські, свердлільні й ін.) У такий способ.

  Розрахунково Кількість устаткування візначається Наступний чином:

  (3.2)

  де N - річний випуск вироби, шт .;

  tі - трудомісткість одного машинокомплекта деталей, оброблюваніх на даній групі устаткування, нормо - год .;

  Квік - плановий Відсоток Виконання норм часу (для Спрощення розрахунків пріймається однаково для всіх груп устаткування в размере 110%).

  Потім Установлюється прийнятя (Фактично необхідна) Кількість устаткування Qпрі з таким розрахунком, щоб Фактично коефіцієнт завантаження устаткування НЕ перевіщував планованої величини, рівної 0,85.

  З даної формули віпліває, что прийнятя Кількість устаткування розраховується по Формулі:

  (3.3)

  Приклад розрахунку для Свердлова верстатніх базового вироби.

  Трудомісткість вироби дорівнює 138,75 нормо - рік.

  Трудомісткість програми візначається множення кількості річного вироби на трудомісткість вироби, таким чином для Токарський верстат вона дорівнює:

  Трудомісткість програми візначається в станко - годинах:

  Розрахунково Кількість устаткування візначається Наступний чином:


  Прийнято Кількість устаткування дорівнює 1 од.

  Перевірка: Фактично коефіцієнт завантаження устаткування не винних перевіщуваті планованої величини, рівної 0,85, отже:

  Отож, Кількість устаткування прийнятя правильно.

  Розрахунок кількості верстатного устаткування по групах Виконати в табліці 3.1.

  Таблиця 3.1 - Розрахунок кількості верстатного устаткування

  Позначення показ-

  ників

  група устаткування

  Токарські верстати

  Свердлові верстати

  фрезерні верстати

  автомати

  Інші верс-

  таті

  Базовий віріб

  Трудомісткість вироби, нормо-год

  t и

  304

  114

  152

  114

  76

  Трудомісткість програми, нормо-

  рік

  N ∙ t и

  22800

  8550

  11400

  8550

  5700

  Трудомісткість програми, верстато-

  рік

  207,27

  77,72

  103,64

  77,72

  5182

  Кількість верстатів РОЗРАХУНКОВА

  Q розр

  2,49

  0,93

  1,25

  0,93

  0,62

  Кількість верстатів прийнятя

  Q пр

  3

  2

  2

  2

  1

  Фактично коефіцієнт завантаження

  K з ф

  0,83

  0,47

  0,63

  0,47

  0,62

  Трудомісткість програми, нормо-

  рік

  N ∙ t и

  27060

  10147,5

  13530

  10147,5

  6900

  Трудомісткість програми, станко

  рік

  246

  9225

  123

  9225

  62,72

  Кількість верстатів РОЗРАХУНКОВА

  Q розр

  2,95

  1,11

  1,47

  1,11

  0,75

  Кількість верстатів прийнятя

  Q пр

  4

  2

  2

  2

  1

  Фактично коефіцієнт завантаження

  K з ф

  0,74

  0,56

  0,74

  0,56

  0,75

  Розрахунок вартості основних виробничих ФОНДІВ віконується на основе визначення кількості верстатного устаткування по табліці 3.1. Стоимость устаткування візначається як сума добутків усередненої оптової ціни одиниці устаткування шкірного виду на число одиниць устаткування цього виду. Витрати по доставці, монтажу и налагодження устаткування, что такоже входять у капітальні витрати, пріймаються в размере 10% від оптової ціни устаткування.

  Стоимость будинку розраховується множення пітомої вартості 1 м 2 виробничої площади на виробничу площу, необхідну для проектованої ділянки. СЕРЕДНЯ величину виробничої площади для Токарський, свердлильно и фрезерних верстатів можна Прийняти 20 м 2, для автоматів 25 м 2 і для других верстатів 16 м 2.

  Стоимость основних виробничих ФОНДІВ:

  (3.5)


  де С ус.буд. - ВАРТІСТЬ устаткування і виробничого будинку, грн .;

  Р ус.буд. - Відсоток вартості устаткування і виробничого будинку у вартості основних виробничих ФОНДІВ (пріймається рівнім 40%).

  Например, ВАРТІСТЬ устаткування з урахуванням доставки й монтажу для базового и нового вироби дорівнює сумі 10% від оптової ціни вироби та оптовоі ціни вироби:

  Стоимость виробничого будинку візначається множення пітомої вартості 1 (30 грн.) Виробничої площади на виробничу площу:

  Стоимость устаткування і виробничого будинку візначається як сума вартості виробничого будинку и вартості устаткування з урахуванням доставки й монтажу:

  Стоимость основних виробничих ФОНДІВ візначаєтся Наступний чином:

  Результати розрахунку вартості виробничих ФОНДІВ зводу в таблиці 3.2

  Таблиця 3.2 - Розрахунок вартості основних виробничих ФОНДІВ

  Показники

  умовна

  Позначку

  Стоимость

  одиниці

  устаткував-ня,

  тис.грн.

  Базове

  Нове

  Кількість

  сума,

  тис.грн.

  Кількість

  сума,

  тис.грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Стоимость

  обладнання:

  токарні верстати

  30

  3

  90

  4

  120

  Свердлові вертаті

  20

  2

  40

  2

  40

  фрезерні

  верстати

  40

  2

  80

  2

  80

  Автоматні верстати

  85

  2

  170

  2

  170

  Інші

  28

  1

  28

  1

  28

  разом

  10

  408

  11

  438

  Стоимость устаткування

  з урахуванням дос-

  тавки, монтажу и налагодження

  Сус.

  448,8

  481,8

  Стоимость виробничого будинку

  Збуду.

  6,18

  6,78

  Стоимость устатку-

  вання и виробничого

  будинку

  Сус.буд.

  454,98

  488,58

  Стоимость основних

  ФОНДІВ

  Ф

  606,64

  651,44


  3.2 Розрахунок показніків по праці и заробітній платі

  Річний фонд часу одного робітника Прийняти рівнім річному фонду устаткування:

  Розрахунок чісельності основних робітніків, необхідніх для Виконання плану виробництва порівнювальніх виробів, віробляється по професіях. Віходячі з того, что всі основні Виробники знаходяться на нормованіх роботах, їхню чісельність по Кожній професії можна візначіті по Формулі:

  (3.6)

  де N - річний випуск вироби, шт .;

  t і - трудомісткість вітраченої на один віріб роботи, віконуваної робітнікамі даної професії, нормо - рік;

  К вик - планованій Відсоток Виконання норм годині пріймається для всіх робіт рівнім 110%;

  Прийнято чісельність основних робітніків виходом при округленні розрахункової чісельності до цілого числа.

  Результати розрахунку за базовим и новому вироби Зведені у таблиці 3.3.


  Таблиця 3.3 - Розрахунок чісельності основних робітніків

  Показники

  Позначення

  Фах робітника

  Усього

  верстатники

  монтажники

  намотувальнк, ізолювальнік

  настроювачі

  слюсарі-збирачі

  штампуваль-

  ники

  інші

  Базовий вироб

  Трудомісткість вироби, нормогод

  760

  380

  570

  570

  760

  380

  380

  3800

  Трудомісткість річного випуску, нормогод

  57000

  28500

  42750

  42750

  57000

  28500

  28500

  285000

  Трудомісткість річного випуску,

  людіногод

  518,18

  259,1

  388,64

  388,64

  518,18

  259,1

  259,1

  2590,94

  Чісельність робітніків РОЗРАХУНКОВА

  6,23

  3,11

  4,67

  4,67

  6,23

  3,11

  3,11

  31,13

  Чісельність робітніків прийнятя

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  32

  Новий вироб

  Трудомісткість вироби, нормогод

  902

  451

  676,5

  676,5

  902

  451

  451

  4510

  Трудомісткість річного випуску, нормогод

  67650

  33825

  50737,5

  50737,5

  67650

  33825

  33825

  338250

  Трудомісткість річного випуску,

  людіногод

  615

  307,5

  461,25

  461,25

  615

  307,5

  307,5

  3075

  Чісельність робітніків РОЗРАХУНКОВА

  7,39

  3,7

  5,54

  5,54

  7,39

  3,7

  3,7

  36,96

  Чісельність робітніків прийнятя

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  37

  Розрахунок річного фонду заробітної плати виробничих віробніків, грн.

  (3.7)

  де С зп - фонд заробітньої плати основних виробничих віробніків на один віріб, грн .;

  N - річний випуск вироби, шт .;

  Річний фонд заробітної плати виробничих віробніків за базовим вироби:

  Річний фонд заробітної плати виробничих віробніків за новим вироби:

  Середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн.

  (3.8)

  де Ч пр.об. - Прийнято чісельність робітніків загальна (по всех професіях).

  Середньомісячна заробітна плата одного робітника для базового вироби:

  Середньомісячна заробітна плата одного робітника для нового вироби:

  Розрахунки річного фонду и середньомісячної заробітної плати виробничих робітніків Зведені у таблиці 3.4

  Таблиця 3.4 - Розрахунок фонду заробітної плати виробничих робітніків, грн.

  Показники

  Позначен-ня

  Віріб

  базовий

  новий

  Фонд заробітньої плати на один

  віріб

  Сзп

  15747,2

  20175,93

  річний фонд

  заробітної плати виробничих

  З ГФ

  1181040

  Чісельність виробничих робітніків

  Ч пр.об.

  32

  37

  Середньомісячна

  заробітна плата одного робітника з урахуванням коефіцієнта

  З міс

  3075,62

  3408,1


  3.3 Визначення продуктивності праці

  Річна продуктивність праці (Вироблення) на одного працівника по новому и базовому вироби візначається по Формулі:

  (3.9)

  де Ч пр.об. - Прийнято чісельність працюючих на підприємстві.

  Річна продуктивність праці на одного працівника за базовим вироби дорівнює:

  Річна продуктивність праці на одного працівника по новому вироби дорівнює:

  3.4 Визначення фондовіддачі

  Показник фондовіддачі, что характерізує випуск продукції на 1 грн. основних виробничих віробніків:

  , (3.10)

  де Ф - ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ, грн.

  Показник фондовіддачі, что характерізує випуск продукції на 1 грн. основних виробничих віробніків за базовим вироби:

  ,

  Показник фондовіддачі, что характерізує випуск продукції на 1 грн. основних виробничих віробніків за новим вироби:

  .


  4 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТ

  Рішення про доцільність создания и Впровадження нового вироби пріймається на основе економічного ефектів обумовлених на річний випуск нового вироби в розрахунковому году (річного економічного ефектів). Визначення річного економічного ефектів ґрунтується на зіставлені приведення витрат за базовим и новому вироби.

  Пріведені витрати являються собою суму собівартості и нормативного прибутку, грн.

  (4.1)

  де З пр - пріведені витрати на одиниця продукції, грн .;

  Сп - повна собівартість одиниці продукції, грн .;

  К - пітомі капітальні вкладення в виробничі фонди, грн .;

  Е н - нормативний коефіцієнт ефектівності капітальніх вкладень (Прийняти 0,15).

  При візначенні річного економічного ЕФЕКТ винна буті забезпечен порівнянність порівнювальніх виробів по ОБСЯГИ віробленої ними продукції (роботи) и якісним параметрам.

  4.1 Розрахунок річного економічного ЕФЕКТ

  Розрахунок річного економічного ефектів можна сделать по Формулі:

  ∙ N, (4.2)


  де З пр 1 і З ПР2 - пріведені витрати виготовлювачем на одиниць продукції відповідно до базового и нового вироби, грн.

  а 1 - коефіцієнт зростання продуктивності праці:

  , (4.3)

  де B 1 і B 2 - Потужність вироби продукції відповідно базового и нового вироби;

  а 2 - коефіцієнт урахування Зміни терміну служби вироби, a2 = 1.

  Таким чином, маємо:

  де І `1 і І` 2 - річні експлуатаційні витрати споживача при вікорістанні базового и нового вироби без обліку амортизаційних відрахувань на реновацію вироби, грн., (узяті 10% від оптової ціни вироби);

  N - річний ОБСЯГИ випуску нового вироби в натуральних одиниць;

  К пр - загальна сума капітальніх вкладень на розробка нового вироби, приведення до розрахункового року, грн .;

  Пріведені витрати виготовлювачем для базового и нового виробів доцільно візначіті по Формулі 4.1:


  Пітомі капітальні вкладення розрахуваті розподілом вартості основних виробничих ФОНДІВ на річний випуск вироби:

  (4.4)

  Супутні капітальні вкладення До `(капітальні вкладення без обліку вартості Розглянуто виробів) включаються витрати на транспортування, монтаж и налагодження вироби, а такоже ВАРТІСТЬ комплектуючих виробів, додаткова прістроїв та інші витрати, зв`язані з упровадження вироби, їхню величину можна Прийняти в размере 15 % від оптової ціни вироби.

  Річні експлуатаційні витрати споживача при вікорістанні базового и нового виробів:

  грн. (4.5)

  де З е - затрати на споживання вироби електроенергію, грн .;

  З е вент - витрати на електроенергію, споживання вентіляційною установкою, грн .;

  А з - Амортизаційні відрахування від супутніх капітальніх витрат, грн.

  Витрати на споживання вироби електроенергію можна візначіті по Формулі:


  грн. (4.6)

  де Р - Потужність вироби, кВт;

  η - коефіцієнт Корисної Дії вироби;

  F г - річний фонд часу вироби, рік;

  Кз - коефіцієнт, завантаження вироби за годиною (0.8);

  Ц є - ціна 1 кВт / год електроенергії, грн.

  Амортизаційні відрахування від супутніх капітальніх витрат можна візначіті по Формулі:

  , Грн. (4.7)

  де З `пр - пріведені витрати на одиниця вироби в споживача (10% від витрат виготовлювачем), грн .;

  Н р - норма амортізації на реновацію,%.

  Таким чином, Амортизаційні відрахування від супутніх капітальніх витрат для базового вироби можна візначіті по Формулі:

  Таким чином, Амортизаційні відрахування від супутніх капітальніх витрат для нового вироби можна візначіті по Формулі:

  Витрати на електроенергію, что вітрачається вентіляційною установкою, грн .:

  , (4.8)

  де Р ів - витрати електроенергії у вентіляційній установці, кВт.

  (4.9)

  де Q - витрати Повітря на одну установку, м 3;

  n - Кількість вентиляційних установок;

  η вент - ККД вентіляційної установки.

  Витрати електроенергії у вентіляційній установці для базового вироби візначається по Формулі:

  Витрати електроенергії у вентіляційній установці для базового вироби візначається по Формулі:


  Таким чином, витрати на електроенергію, что вітрачається вентіляційною установкою, для базового вироби візначається по Формулі, грн .:

  Таким чином, витрати на електроенергію, что вітрачається вентіляційною установкою, для нового вироби візначається по Формулі, грн .:

  Річні експлуатаційні витрати споживача при вікорістанні базового вироби дорівнюють:

  Річні експлуатаційні витрати споживача при вікорістанні нового вироби дорівнюють:

  Загальна сума наведених до розрахункового року капітальніх вкладень на розробка нового вироби:


  (4.10)

  де З осв - витрати на Освоєння вироби з урахуванням фактора часу.

  , (4.11)

  де К t - капітальні вкладення, здійснювані в t - ому году, грн .;

  Е нп - норматив приведення різночасніх витрат, чисельного дорівнює нормативу ефектівності капітальніх вкладень;

  T - Кількість років на розробка.

  Витрати на Освоєння вироби з урахуванням фактора часу візначається по Формулі:

  Таким чином, загальна сума приведених до розрахункового року капітальніх вкладень на розробка нового вироби дорівнює:

  Результати розрахунку річного економічного ЕФЕКТ Зведені у таблиці 4.1


  Таблиця 4.1 - Розрахунок економічного ЕФЕКТ

  Показники

  Сума, грн.

  економія виготовлювачем

  - 11500

  економія споживача

  195200

  Економічний ефект на одиниць вироби

  183700

  Річний економічний ефект