• 3. Список використаної літератури ............................................. .. ... ... 15
 • ПЕРВИННА вартістю запасів, Які прібрані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичність витрат
 • ПЕРВИННА вартістю запасів, отриманий підпріємством безоплатно, візнається їх справедлива ВАРТІСТЬ.
 • 2. Методи визначення собівартості вибуття запасів.


 • Дата конвертації22.04.2017
  Розмір36 Kb.
  Типзадача

  Визначення собівартості вибуття запасів

  11

  Зміст.

  1. Теоретична питання "Методи визначення собівартості вибуття запасів" ... 3

  2. Практичне завдання ..................................................................... 8

  3. Список використаної літератури ............................................. .. ... ... 15

  "Методи визначення собівартості вибуття запасів"

  1. Облік виробничих запасів.

  Однією з обовязковим умів Здійснення процесса виробництва є забезпечення его предметами праці (виробничими запасами) - сировина, матеріалами, напівфабрікатамі, комплектуючими виробами ТОЩО, з якіх або с помощью якіх здійснюється виробництво продукції. Відмітною особлівістю їх є одноразове использование в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість віготовленої продукції (Виконання робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальніх ресурсов, раціональнім Використання їх у ВИРОБНИЦТВІ має велике значення. Методологічні основи формирование в бухгалтерському обліку информации про запаси и Розкриття ее у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
  Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх назва або однорідна група (вид). Тому в подальшій класіфікації групи запасів поділяються на підгрупі, а Всередині них - на види, сорти, марки, тіпорозмірі ТОЩО. Класифікація запасів оформляється розробка номенклатури-цінніка, тобто сістематізованім переліком матеріалів, что вікорістовується підпріємством, у якому кожному найменуванням, розміру и сорту прісвоюється номенклатурний номер (шифр), а такоже вказуються одиниця віміру и ціна. У подалі номенклатурний номер запасів вказується в усіх документах, Якими оформляється їх рух, что запобігає випадки пересортіці (тобто помилковості оприбуткування або списання вместо одних матеріалів іншімі), а такоже є обовязково умів при автоматізованій обробці информации по обліку наявності, надходження и витрачання запасів. У цьом разі номенклатурний номер вікорістовується як ознака (код), за Яким можна візначіті номер синтетичного рахунка, субрахунками, групу, найменування запасу, его сорт и розмір.
  Оцінка запасів. Важліве значення для правильного обліку має такоже порядок ОЦІНКИ запасів. Согласно з Положенням (стандартом) 9 Придбані або віроблені запаси зараховуються на баланс підприємства за ПЕРВИННА вартістю.

  ПЕРВИННА вартістю запасів, Які прібрані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичність витрат:

  суми, Які сплачуються согласно з договором постачальнику (продавцю),

  суми, Які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги у звязку з пошуку та придбанням запасів;

  суми ввізного мита;

  суми непрямих податків у звязку з придбанням запасів, Які НЕ відшкодовуються Підприємству; затрати по заготівлі, на навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх использование, включаючі витрати по страхуванню и ризики транспортування запасів;
  інші витрати, Які безпосередно повязані з придбанням запасів и доведенням їх до стану, у якому смороду прідатні для использование за призначення. До таких витрат, зокрема, належати Прямі витрати підприємства на доробки и Підвищення якісніх характеристик запасів.
  ПЕРВИННА вартістю запасів, виготовлення Власний силами підприємства, є собівартість їх виробництва, яка візначається согласно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». ПЕРВИННА вартістю запасів, Які внесені до Статутного капіталу, візнається засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива ВАРТІСТЬ.

  ПЕРВИННА вартістю запасів, отриманий підпріємством безоплатно, візнається їх справедлива ВАРТІСТЬ.

  Если балансова ВАРТІСТЬ передані запасів перевіщує їх справедливу ВАРТІСТЬ, то первинна вартістю одержаних запасів є їх справедлива ВАРТІСТЬ. Різніця между балансовою и справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного ПЕРІОДУ. Первинна ВАРТІСТЬ запасів, Які Придбані в обмін (або частковий обмін) на неподібні запаси, дорівнює справедлівій вартості переданого запасів, збільшеніх (Зменшення) на суму копійчаного коштів або їх еквівалентів, яка булу передана в процесі обміну. Чи не включаються до первинної вартості запасів, а належати до витрат того ПЕРІОДУ, у якому смороду були здійснені (Установлені):

  понаднормативні Втрата и недостачі запасів;

  відсотки за Користування позика;

  витрати на збут;

  загальногосподарські та інші подібні витрати, Які безпосередно НЕ повязані з придбанням и доставкою запасів и приведення їх до стану, прідатного до использование за призначення.

  2. Методи визначення собівартості вибуття запасів.

  У разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу або ІНШОМУ вібутті согласно з Положенням (стандартом) 9 оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

  ідентіфікованій собівартості одиниці запасів;

  середньозваженій собівартості;

  собівартості дерти за годиною надходження запасів (ФІФО);

  собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);

  нормативних витрат;

  ціни продажу.

  Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, Які ма ють однакове призначення и однакові умови использование, застосовується только один Із зазначеним методів.

  За ідентіфікованою собівартістю.

  Конкретна ідентифікація означає, что облік витрат и розрахунок собівартості здійснюється за шкірних відповідною одиницею запасів. Цей метод застосовується для визначення собівартості запасів, Які відпускаються, та послуг, что Надаються для спеціальніх замовлень и проектів (виробництво літаків, кораблів и т. Д.), А такоже запасів, Які НЕ замінюють Одне одного (торгівля автомобілями, ювелірнімі виробами ТОЩО) .

  Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться по Кожній одиниці запасів Шляхом ділення сумарної вартості таких запасів на початок звітного місяця и вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарного Кількість запасів на початок звітного місяця й одержаних у звітному місяці запасів.

  Оцінка запасів за методом ФІФО базується на пріпущенні, что запаси Використовують у тій послідовності, у Якій смороду надійшлі на підприємство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто запаси, Які дерло відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю дерти за годиною надходження запасів.

  Оцінка запасів за методом ЛІФО базується на пріпущенні, что запаси Використовують в послідовності, яка є протилежних їх надходження на підприємство (зарахування в бухгалтерському обліку), тобто запаси, Які дерло відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів.

  Оцінка за нормативними затратами Полягає у застосуванні норм витрат на одиниць продукції (робіт, послуг), Які Встановлені підпріємством з урахуванням нормальних рівнів использование запасів, праці, виробничих потужного и діючіх цен. Для забезпечення максимального Наближення нормативних витрат до фактичність норми витрат и ціни повінні регулярно в норматівній базі перевірятіся и переглядатіся.

  Оцінка за ценам продаж засновано на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі СЕРЕДНЯ відсотка торгової націнкі на товари. Цей метод застосовується підприємствами, Які ма ють значний и перемінну номенклатуру товарів з примерно однаково рівнем торгової націнкі. Собівартість реалізованіх товарів візначається як різніця между продажною (роздрібною) вартістю реалізованіх товарів и сумою торгової націнкі на ЦІ товари. Сума торгової націнкі на реалізовані товари візначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованіх товарів на середній відсоток торгової націнкі. Середній відсоток торгової націнкі візначається Шляхом ділення Залишки торгових націнок на початок звітного місяця и торгових націнок за звітний місяць на продажну ВАРТІСТЬ одержаних у звітному місяці товарів и Залишок товарів на початок звітного місяця.

  3. Аналіз впліву на чистий прибуток! Застосування різніх методів ОЦІНКИ руху запасів.

  Метод ідентіфікованої собівартості.

  Застосовуючі цею метод, підприємство может регулюваті свой прибуток Шляхом реализации більш дорогих або найбільш дешевих одиниць запасів.

  Метод собівартості дерти за годиною надходження запасів (ФІФО).

  У результате! Застосування методу ФІФО ВАРТІСТЬ кінцевіх запасів набліжена до їх поточної рінкової вартості, а собівартість реалізованої продукції зніжується, что виробляти до максимального значення чистого прибутку.

  Если ціни зростають у звітному періоді за методом ФІФО, вінікає найніжча собівартість реалізованої продукції внаслідок низьких цін на Ранее придбання продукцію и як результат - Найвищий чистий прибуток.

  Метод собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО).

  Результатом! Застосування методу ЛІФО є максимально набліжена до дійсності собівартість реалізованої продукції (оскількі ее складають останні придбання за потокової ринкова ценам), менший в порівнянні з іншімі методами ОЦІНКИ чистий прибуток (за умови зростання цен) и занижена оцінка запасів на кінець ПЕРІОДУ.

  Если ціни у звітному періоді зростають, відповідно при вікорістанні методу ЛІФО підприємство матіме найвищу собівартість реалізованої продукції (за високих цен) и найменша чистий прибуток.

  Метод середньозваженої собівартості.

  Чистий прибуток, розрахованій при вікорістанні цього методу, набуває середня значення (найбільш рівну величину прибутку) у порівнянні з результатами! Застосування методів ФІФО та ЛІФО.

  В условиях зростання цен собівартість запасів на кінець звітного ПЕРІОДУ Звичайно є нижчих за ринкову ВАРТІСТЬ.

  Таким чином, при віборі методу ОЦІНКИ руху запасів слід ураховуваті, что:

  1) інформація Стосовно руху и наявності запасів Відображається як в Балансі, так и в Звіті про фінансові результати;

  2) метод ЛІФО - найбільш прідатній для показніків, что відображаються у Звіті про фінансові результати, оскількі Найкраще зіставляє дохід від реализации запасів з їх собівартістю, но НЕ є найкращими методом ОЦІНКИ поточної балансової вартості матеріальніх цінностей, коли існує продовжено тенденція Підвищення або зниженя цен.

  3) метод ФІФО - найбільш прідатній для складання Балансу, тому что собівартість запасів на кінець звітного ПЕРІОДУ є найбільш близьким до потокової цен и, отже, най достовірніше відображає ВАРТІСТЬ актівів підприємства.

  4) метод середньозваженої собівартості Забезпечує найбільш рівну величину прибутку, зазнає менше впліву коливання купівельніх цен. Альо! Застосування цього методу потребує Здійснення більш складних розрахунків.

  Практичне завдання Варіант 1

  1. За данімі табліці 1 Скласти бухгалтерський баланс на початок звітного ПЕРІОДУ. (Сторінка 14).

  2. За данімі табліці 2 Скласти бухгалтерські проводки по господарських операціях за звітний период та Записати їх в реєстраційний журнал господарських операцій.

  Реєстраційний журнал господарських операцій за січень 2006р.

  № П / П

  Зміст господарських операцій

  рахунок

  Сума, грн

  Дебет

  кредит

  1

  Нараховано зарплату

  23

  66

  2500,00

  2

  Утрімується прибутковий податок Із зарплати ПРАЦІВНИКІВ

  66

  64

  900,00

  3

  Відрахування до Пенсионного фонду Із зарплати ПРАЦІВНИКІВ

  66

  65

  150,00

  4

  Одержані в касу гроші з поточного Рахунку

  30

  31

  3500,00

  5

  Видана з каси зарплата Працівникам

  66

  30

  2500,00

  6

  Видано з каси грошві кошти під звіт

  372

  30

  100,00

  7

  Зараховано на поточний рахунок короткострокова позика банку

  31

  60

  62000,00

  8

  Придбані у постачальника запаси

  20

  63

  1200,00

  9

  Оплачені рахунки постачальника

  63

  31

  1500,00

  10

  Сплачено з поточного Рахунку заборгованість банку

  60

  31

  60000,00

  11

  Реалізовані матеріали за готівку

  30

  20

  5000,00

  12

  Надійшлі на поточний рахунок кошти від дебіторів

  31

  36

  2100,00

  13

  Оплачені рахунки постачаль-никам за рахунок позики банку

  63

  60

  3200,00

  14

  Зроблені Утримання Із зарплати ПРАЦІВНИКІВ за товари в кредит

  377

  66

  600,00

  15

  Зроблені Утримання Із зарплати ПРАЦІВНИКІВ за виконавчими листами

  377

  66

  450,00

  3. На Основі балансу Відкрити рахунки и Записати в них господарські операции.

  4. Підрахуваті обороти за звітний місяць и вівесті кінцеві Залишки (сальдо).

  Синтетичний рахунок 20 Виробничі запаси

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  228500,00

  Збільшено

  1200,00

  зменшено

  5000,00

  Оборот за січень

  1200,00

  Оборот за січень

  5000,00

  Залишок на 01.02.2006

  224700,00

  Синтетичний рахунок 23 Незавершене виробництво

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  1600,00

  Збільшено

  2500,00

  зменшено

  0,00

  Оборот за січень

  2500,00

  Оборот за січень

  0,00

  Залишок на 01.02.2006

  4100,00

  Синтетичний рахунок 30 Каса

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  200,00

  Збільшено

  3500,00

  зменшено

  2500,00

  5000,00

  100,00

  Оборот за січень

  8500,00

  Оборот за січень

  2600,00

  Залишок на 01.02.2006

  6100,00

  Синтетичний рахунок 31 Розрахунковий рахунок

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  48000,00

  Збільшено

  62000,00

  зменшено

  3500,00

  2100,00

  1500,00

  60000,00

  Оборот за січень

  64100,00

  Оборот за січень

  65000,00

  Залишок на 01.02.2006

  47100,00

  Синтетичний рахунок 36 дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  2800,00

  Збільшено

  зменшено

  2100,00

  Оборот за січень

  Оборот за січень

  2100,00

  Залишок на 01.02.2006

  700,00

  Синтетичний рахунок 372 Інша Поточна дебіторська заборгованість (розрахунки з підзвітними особами)

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  100,00

  Збільшено

  100,00

  зменшено

  Оборот за січень

  100,00

  Оборот за січень

  0,00

  Залишок на 01.02.2006

  200,00

  Синтетичний рахунок 377 дебіторська заборгованість за розрахунком Із внутрішніх розрахунків

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  4300,00

  Збільшено

  600,00

  зменшено

  450,00

  Оборот за січень

  1050,00

  Оборот за січень

  0,00

  Залишок на 01.02.2006

  5350,00

  Синтетичний рахунок 60 Короткострокові кредити банків

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  152000,00

  Збільшено

  60000,00

  зменшено

  62000,00

  3200,00

  Оборот за січень

  60000,00

  Оборот за січень

  65200,00

  Залишок на 01.02.2006

  157200,00

  Синтетичний рахунок 63 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  82000,00

  Збільшено

  3200,00

  зменшено

  1200,00

  1500,00

  Оборот за січень

  4700,00

  Оборот за січень

  1200,00

  Залишок на 01.02.2006

  78500,00

  Синтетичний рахунок 64 Поточні зобовязання за розрахунком з бюджетом

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  10200,00

  Збільшено

  зменшено

  900,00

  Оборот за січень

  0,00

  Оборот за січень

  900,00

  Залишок на 01.02.2006

  11100,00

  Синтетичний рахунок 65 Поточні зобовязання за Розрахунки зі страхування

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  8300,00

  Збільшено

  зменшено

  150,00

  Оборот за січень

  0,00

  Оборот за січень

  150,00

  Залишок на 01.02.2006

  8450,00

  Синтетичний рахунок 66 Поточні зобовязання за розрахунком з оплати праці

  Дебет

  кредит

  Залишок на 01.01.2006

  5200,00

  Збільшено

  2500,00

  зменшено

  2500,00

  150,00

  600,00

  900,00

  450,00

  Оборот за січень

  3550,00

  Оборот за січень

  3550,00

  Залишок на 01.02.2006

  5200,00

  5. Скласти оборотну відомість на кінець звітного ПЕРІОДУ.

  Оборотно-сальдова відомість

  За січень 2006 г..

  рахунок

  Сальдо на початок ПЕРІОДУ

  Обороти за период

  Сальдо на кінець ПЕРІОДУ

  код

  Назва

  Дебет

  кредит

  Дебет

  кредит

  Дебет

  кредит

  10

  Основні засоби залішкова ВАРТІСТЬ

  1100800,00

  1100800,00

  14

  Довгострокові фінансові інвестиції

  100000,00

  100000,00

  20

  виробничі запаси

  228500,00

  1200,00

  5000,00

  224700,00

  23

  Незавершене виробництво

  1600,00

  2500,00

  4100,00

  26

  готова продукція

  2400,00

  2400,00

  30

  Каса

  200,00

  8500,00

  2600,00

  6100,00

  31

  Розрахунковий рахунок

  48000,00

  64100,00

  65000,00

  47100,00

  36

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  2800,00

  2100,00

  700,00

  372

  Інша Поточна дебіторська заборгованість (розрахунки Із підзвітними особами)

  100,00

  100,00

  200,00

  377

  Дебіторська заборгованість за розрахунком Із внутрішніх розрахунків

  4300,00

  1050,00

  5350,00

  40

  Статутний капітал

  997000,00

  997000,00

  42

  Інший додатковий капітал

  36000,00

  36000,00

  43

  резервний капітал

  21000,00

  21000,00

  44

  Нерозподілений прибуток

  142000,00

  142000,00

  60

  Короткострокові кредіді банків

  152000,00

  60000,00

  65200,00

  157200,00

  63

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  82000,00

  4700,00

  1200,00

  78500,00

  64

  Поточні зобовязання за розрахунком з бюджетом

  10200,00

  900,00

  11100,00

  65

  Поточні зобовязання за Розрахунки зі страхування

  8300,00

  150,00

  8450,00

  66

  Поточні зобовязання за розрахунком з оплати праці

  5200,00

  3550,00

  3550,00

  5200,00

  69

  Доходи майбутніх періодів

  35000,00

  35000,00

  разом

  1488700,00

  1488700,00

  145700,00

  145700,00

  1491450,00

  1491450,00

  6.Скласти бухгалтерський баланс на кінець звітного ПЕРІОДУ. (Сторінка 14).

  Список використаної літератури:

  1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підпріємствах України з різнімі формами власності за. Навч. посібник. ? 3-тє вид., Доп. и перероб. ? К.: А, С, К ,, 1 998.

  2. Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні. Нормативи. Коментарі. ? 6-те вид., Із змінамі та доповнено. ? К .: Фірма "1С Україна", 2001р.

  3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Київ, 16ліпня 1999року, № 996-ХІV.

  4. "Інструкція про застосування" Плану рахунків бухгалтерського обліку актівів, Капіталу, зобовязань и господарських операцій підприємств и організацій ", наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.