• 1.1Економіческій зростання: сутність, значення, чинники.
 • 1.2 Моделі економічного зростання
 • 2.1 Поняття «безробіття» та її види.
 • 2.2 Взаємозвязок безробіття та економічного зростання
 • 2.3. Шляхи вирішення проблеми безробіття
 • 3.1 Вплив безробіття на економічне зростання
 • 3.2 Шляхи вирішення проблем безробіття в РФ


 • Дата конвертації26.07.2018
  Розмір50.1 Kb.
  Типкурсова робота

  Вплив безробіття на економічне зростання

  Академія бюджету та казначейства

  Міністерства фінансів Російської Федерації

  Кафедра Фінанси

  Вплив безробіття на економічне зростання

  Курсова робота

  Архипової Анастасії Григорівни., Студента 1 курсу, групи 1ФЕБ1

  Науковий керівник:

  доц. Богомолов Євген Вікторович

  Москва

  2010


  Зміст

  Вступ. 3

  Глава 1. Теоретичні основи поняття «економічне зростання». 3

  1.1Економіческій зростання: сутність, значення, фактори.3

  1.2 Моделі економічного зростання. 3

  Глава 2. Безробіття як фактор який впливає на економічний рост.3

  2.1 Поняття «безробіття» та її віди.3

  2.2 Взаємозв'язок безробіття та економічного зростання. 3

  Економічно активне населення в працездатному віці. 3

  2.3. Шляхи вирішення проблеми безробіття .. 3

  Глава 3. Взаємозв'язок безробіття та економічного зростання на прикладі РФ .. 3

  3.1Вліяніе безробіття на економічне зростання. 3

  3.2 Шляхи вирішення проблем безробіття в РФ .. 3

  Висновок. 3

  Список використаної літератури.3


  Вступ

  Однією з найважливіших довгострокових цілей економічної політики уряду будь-якої країни є стимулювання економічного зростання, підтримка його темпів на стабільному та оптимальному рівні. Тому так важливо мати чітке уявлення про те, що таке економічне зростання, які фактори його стимулюють, а які, навпаки, стримують. В економічній теорії розробляються динамічні моделі економічного зростання, які допомагають дослідити умови досягнення рівноважного темпу економічного зростання для кожної конкретної країни і виробляти ефективну довгострокову економічну політику.

  Головним завданням цієї курсової роботи є, зрозуміти яким чином взаємодіють безробіття і економічне зростання.

  У цій роботі мені хотілося б розглянути декілька тем. У першій главі ми розглянули поняття види фактори і сутність економічного зростання.

  Економічне зростання являє собою вихід економіки за межі раніше існували виробничих можливостей, перехід її до нового, більш високого рівня. Економічне зростання є складова циклічного економічного розвитку.

  Сучасний економічне зростання (найбільш відоме визначення, якого дав американський економіст, лауреат Нобелівської премії С. Кузнець) являє собою розвиток, при якому довгострокові темпи зростання виробництва стійко перевищують темпи зростання населення.

  У другому розділі поняття і види безробіття. Безробіття - соціальне явище, що припускають відсутність роботи у людей, що складають економічно активне населення.

  І нарешті, в третьому розділі ми поведемо підсумки і спробуємо виявити, яким же чином безробіття робить свій вплив на економічне зростання  Глава 1. Теоретичні основи поняття «економічне зростання»

  1.1Економіческій зростання: сутність, значення, чинники.

  Економічне зростання є одним з показників рівня життя в країні. Однією з найважливіших довгострокових цілей економічної політики уряду будь-якої країни є стимулювання економічного зростання, підтримка його темпів на стабільному та оптимальному рівні. Тому так важливо мати чітке уявлення про те, що таке економічне зростання, які фактори його стимулюють, а які, навпаки, сдержівают.Современний економічне зростання (найбільш відоме визначення, якого дав американський економіст, лауреат Нобелівської премії С. Кузнець) являє собою розвиток, при якому довгострокові темпи зростання виробництва стійко перевищують темпи зростання населення. Іншими словами економічне зростання - це довгострокове збільшення обсягу потенційного валового внутрішнього продукту (ВВП) як в абсолютних показниках, так і в розрахунку в середньому на кожного жителя країни. [1, стр.620-640]

  Економічне зростання є ключовим фактором для підвищення рівня життя в довгостроковому періоді.

  З одного боку економічне зростання характеризується динамікою розширеного відтворення, тобто якщо економіка країни в змозі відтворити більше сукупного продукту, ніж його було вироблено в попередній період часу.

  Економічне зростання є динамічним показником і характеризує стан економіки країни в цілому в тимчасовому аспекті. Так само показник економічного зростання можна розраховувати, не тільки в цілому для країни, але і для конкретного підприємства і галузі виробництва.

  Основним показник економічного зростання є рівень внутрішнього валового продукту в країні (ВВП) або рівень внутрішнього національного продукту (ВНП)

  Так що ж таке ВВП? ВВП - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці (всередині країни) протягом одного року. [7, стор. 292]

  ВНП - сукупна вартість обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни і за її межами з використанням факторів виробництва, що належать цій країні [7, стор.292]

  Темпи економічного зростання розраховуються в темпах приросту реального ВВП і ВНП в процентному вираженні. Під темпами приросту розуміється відношення різниці між реальним ВВП в розглянутому і в попередньому періодах до реального ВВП в попередньому періоді:

  де - обсяг реального ВВП в аналізованому періоді, - обсяг реального ВВП в попередньому періоді.

  Як же можна розрахувати ВВП? ВВП розраховується за трьома типами:

  ВВП (за витратами) = C + I + G + Xn, де

  C- Споживчі витрати

  I - інвестиційні витрати

  G - Держзакупівлі товарів і послуг

  Xn - чистий експорт

  ВВП (за доходами) розглядається як сума доходів власників економічних ресурсів (домогосподарств), тобто як сума доходів від національних та іноземних факторів

  ВВП (за доданою вартістю) визначається підсумовуванням доданих вартостей по всіх галузях і видам виробництв в економіці

  ВНП визначається як рівень ВВН за вирахуванням різниці між доходами заробленими громадянами даної країни в іншій країні і доходами громадян іншої країни в даній стані.

  Середньорічний темп приросту ВНП, ВВП або будь-якого іншого показника, на основі якого обчислюється швидкість економічного зростання, являє собою середню геометричну темпів приросту за дане число років. [7, стр.6-26]

  ВВП Росії ми зможемо побачити в наступній таблиці:

  2010р. 2009р
  Млрд. рублів У% від виробленого Млрд. рублів У% від виробленого
  Валовий внутрішній продукт 44491,4 100 38797,2 100

  [11]

  Значення економічного зростання

  Значення економічного зростання полягає в першу чергу в тому, що він розширює можливості підвищення загального добробуту населення. На його основі будуються один з найголовніших програм в державі, таких як, соціальна програма, екологічна, ліквідація бідності.

  Економічне зростання розширює список використовуваних ресурсів. Наприклад, розвиток економіки забезпечує все більш широке використання супутникового зв'язку або ядерної енергетики.

  Однак ми не можемо говорити про те, що економічне зростання сам по собі вирішує соціально-економічні проблеми держави. Наприклад, якщо в якій-небудь країні національний дохід (НД) виріс на кілька відсотків, то це не означає збільшення економічного зростання. Адже приріст НД може бути поглинений наприклад військовими витратами, внаслідок цього більшість населення не отримає ніяких вигод і зацікавленість в економічному зростанні буде подавлена. Ми можемо зробити висновок, що реалізація можливостей економічного зростання багато в чому визначена економічною системою і політикою держави.

  Фактори економічного зростання

  Існують різні класифікації факторів економічного зростання. Найбільш поширена і широка з них включає дві групи чинників.

  Фактори, що визначають джерела економічного зростання, тобто фактори, які роблять економічне зростання фізично можливим. До них відносять:

  1. наявність природних ресурсів в кількісному і якісному аспектах;

  2. кількість трудових ресурсів та їх якісний стан (освітній і кваліфікаційний аспекти);

  3. обсяг основних виробничих фондів (капіталу) і їх технічний стан (зношеність, продуктивність, надійність);

  4. технологія (її новизна, внедряемость, швидкість її зміни, результативність, окупність). [9]

  Праця як один з факторів виробництва визначається кількістю працівників і їх кваліфікацією. Наприклад, підвищення рівня освіченості, комп'ютерна грамотність можуть істотно підвищити продуктивність праці.

  Наступний фактор це природні ресурси, основу яких складають: орні землі, нафта, газ, ліси і вода. Як було прийнято раніше, природні ресурси вже не є основою економічної успішності держави або міста. Як приклад можна розглянути Нью-Йорк, який процвітає за рахунок високорозвиненої індустрії послуг. Також Японія забезпечила своє багатство за рахунок розвитку секторів економіки, які в більшій мірі залежать від праці і капіталу.

  Як капіталу будемо розглядати обладнання, фабрики, заводи і дороги.

  Накопичення капіталу вимагає деякого обмеження споживання протягом ряду років. Країни з високими темпами зростання вкладають значні кошти в капітальні блага, 10-20% національного доходу.

  На думку В.Д. Нордхауса і П.Е. Самуельсона в цілому економічне зростання можна уявити як результат впливу двох узагальнених чинників разом і кожного окремо. Це, по-перше, залучення більшої кількості ресурсів і, по-друге, більш ефективне їх використання. І тоді економічне зростання постає як результат множення витрат праці на його продуктивність.

  Не варто розглядати економічне зростання лише як збільшення кількості виробленої продукції. Перш за все, це інновації та технологічні нововведення, що підтримується технологічним прогресом. Технологічний прогрес означає зміни у виробничому процесі або розробку нових продуктів і послуг.

  Фундаментальними технологічними зміни, які привели до появи величезної кількості нової продукції стали винаходи комп'ютера і телефону також, наприклад, в США видається понад сто тисяч нових патентів на винаходи щорічно, які складають технологічний прогрес.

  Типи економічного зростання

  Згідно провідним економістам ми можемо виділити екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання

  Розширити виробництво можна тільки двома шляхами: або збільшенням витрат факторів виробництва, або поліпшенням технології. З цими двома шляхами економічного зростання тісно пов'язані стратегічні напрямки економічного розвитку: екстенсифікації і інтенсифікація виробництва.

  Екстенсивний економічне зростання являє собою збільшення масштабів виробництва за рахунок простого кількісного розширення самих факторів виробництва:

  1.збільшення числа зайнятих працівників без підвищення їх кваліфікації;

  2. розширення споживання матеріальних чинників виробництва: сировини, матеріалів, палива, земельних угідь без збільшення ефективності їх використання;

  3. зростання капітальних вкладень без відповідного поліпшення технології.

  Інтенсивний економічне зростання являє собою зростання виробництва за рахунок більш ефективного (інтенсивного) використання готівки факторів виробництва:

  1. розширення виробництва матеріальних благ і послуг за рахунок впровадження нових, більш ефективних технологій, за допомогою оновлення основних фондів (засобів виробництва), тобто за рахунок впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу;

  2. поліпшення організації виробництва (нова структура господарських зв'язків, управління, маркетингу, кооперації) і, як результат, підвищення його ефективності;

  3. вдосконалення використання основних і оборотних фондів, прискорення їх оборотності, прискореної амортизації і т.д .;

  4. постійного зростання кваліфікації робочої сили і вдосконалення наукової організації праці. [2, стр.265-299]

  1.2 Моделі економічного зростання

  В даний час можна виділити три основні напрями моделювання економічного зростання. По-перше, це кейнсіанські моделі економічного зростання, по-друге, неокласичні моделі і, по-третє, так звані історико-соціологічні моделі.

  кейнсіанські моделі

  Вони, як і вчення в цілому, засновані на чільну роль попиту в забезпеченні макроекономічної рівноваги. Вирішальний елемент попиту - інвестиції, які за допомогою мультиплікатора збільшують прибуток. Одночасно вони самі викликані до життя зростанням прибутку, так як капітальні вкладення являють собою функцію збільшення прибутку. Відзначимо, що кейнсіанці не поділяють неокласичну позицію ефективності виробничих факторів і їх взаємозамінності.

  модель Домара

  Розглядаючи модель Домара, зазначимо, що в ній, на відміну від первинних кейнсіанських моделей, інвестиції - фактор створення не тільки доходу, але і нових потужностей. Динамічна збалансованість попиту і пропозиції, по Домар, визначається динамікою капітальних вкладень, які утворюють нові потужності і нові доходи. Отже, завдання зводиться до визначення обсягу і динаміки інвестицій. Домар запропонував для вирішення систему з трьох рівнянь: рівняння пропозиції, рівняння попиту, рівняння попиту і пропозиції спільно.

  Рівняння пропозиції: dX = Iσ, де X- приріст виробництва, I - обсяг капітальних вкладень, σ - середня продуктивність капітальних вкладень. 1: Х - становить приріст продукції за рахунок одиниці капітальних вкладень. У цьому рівнянні враховуються НТП, зайнятість, природні ресурси.

  Рівняння попиту: М = d x I / α, де α - середня схильність до заощаджень, зворотна величина якої визначає величину мультиплікатора. В даному рівнянні враховується лише приріст інвестицій.

  Основне рівняння макроекономічної рівноваги - рівність між приростом доходів і приростом виробництва:

  d x I / α = I σ. Виходячи з нього, отримуємо норму зростання капітальних вкладень. Модель Домара однофакторний і Однопродуктовая: в ній враховані лише інвестиції і один продукт.

  модель Харрода

  Розвитком моделі Домара виступає модель Харрода. Як і в попередній моделі, норма врівноваженого зростання є функцією співвідношення поста походів і капітальних вкладень, що дає привід називати ці моделі моделями Харрода- Домара. Однак якщо модель Домара базується на використанні мультиплікатора, то в основі моделі Харрода лежить теорія акселератора, і, отже, вона визначає норму збалансованого зростання доходів, з якою пов'язані капіталу вкладення. Модель Харрода дозволяє на базі теорії акселератора дослідити інвестиційні рішення підприємців, де а - прискорення. Харрод виходить з двох посилок. По-перше, накопичення становить постійну частку національного доходу, воно росте темпами, рівними темпами зростання доходів, гранична і середня схильність до накопичення рівні між собою. По-друге, обсяг здійснюваних капіталовкладень є функція приросту доходу або попиту між двома періодами. Відповідно до основного рівняння Кейнса, для рівноваги сума заощаджень має дорівнювати сумі інвестицій. Звідси випливає, що норма зростання, помножена на капітальний коефіцієнт, дорівнює питомій вазі накопичень в національному доході.

  Для різних норм зростання Харрод висуває таке положення: система вільного підприємництва (до якої йде наша країна) буде ефективно функціонувати, якщо доходи будуть рости прискореними темпами. Інвестиції повинні передбачати динаміку споживчого попиту. Рівновага за цією моделлю дуже нестійкий. Звідси випливає, що необхідне втручання держави через фінансову політику. Модель Харрода послужила поштовхом для розробки моделей Д.Хікса, Р.Гудвіна і ін.

  неокласичні моделі

  Неокласичні моделі в умовах врівноваженого попиту внесли зміни капітального коефіцієнта. Співвідношення капітал / виробництво стає гнучким внаслідок того, що неокласичні моделі враховують не один, а два виробничих фактора, і припускають їх взаємозамінність. Зростання ВНП стає можливим за рахунок різних комбінацій виробничих факторів. Природно, що неокласичні моделі ефективні при досконалої конкуренції, хоча вони в той же час розглядають і відхилення від неї.

  виробнича функція

  Серед аналітичних інструментів неокласичних моделей головне місце належить виробничій функції. В кінці 20-х років економіст П.Дуглас і математик Х.Кобб (обидва - США) обробили три тимчасових ряду характеристик американської

  обробної промисловості за 1899-1922 рр., розглянувши зростання основного капіталу, кількість відпрацьованих годин і обсяг виробництва. За виділений період основний капітал зріс в 4 рази, капиталовооруженность - в 2,7, число відпрацьованих годин - в 1,61, а фізичний обсяг виробництва - в 2,4 рази. Виходячи з того, що виробнича функція повинна бути лінійною і гомогенної, вони запропонували наступну емпіричну формулу: у = 1,01 xL α xK β, де у - обсяг виробництва; L - витрати праці; α і β - статечні коефіцієнти. Подальші розрахунки дали значення α = 3/4, β = 1/4. Приблизно такі ж значення наводяться в підручнику "Економікс" П. Самуельсона і В. Нордхауса. Розрахунки по обробній промисловості СРСР за 1961-1970 рр. дали такі значення: α = 0,72 і β = 0,28. Статечні показники означають, наскільки збільшиться обсяг виробництва, якщо відповідний виробничий фактор збільшиться на 1%.

  Найважливіші риси функції Кобба-Дугласа при інтерпретації її в некласичної дусі можна сформулювати наступним чином; 1) передбачається сталість прибутку і питомих витрат, відсутність накопичення, сума еластичності виробництва (праця і капітал) дорівнює одиниці. Ступінь взаємозамінності факторів коливається від 0 до 1 і зазвичай менш одиниці. Межі взаємозамінності визначає даний рівень технічного розвитку; 2) теоретично можлива безмежна заміна праці капіталом; 3) функція не враховує зміни якості виробничих факторів, тобто технічний прогрес елімінувати. Звідси можна зробити висновок, що функція прийнятна лише для екстенсивного економічного зростання. [10]

  \


  Глава 2. Безробіття як фактор який впливає на економічне зростання.

  2.1 Поняття «безробіття» та її види.

  Перш за все почнемо з того що ж таке безробіття. За визначенням Міжнародної організації праці - безробітним визнається будь-який, хто на даний момент не має роботи, шукає роботу і готовий приступити до неї. За російським законодавством, безробітними визнаються працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості у цілях пошуку підходящої роботи, шукають роботу і готові приступити до неї.

  Виділяють різні типи безробіття:

  1. Фрикційне

  2. Структурна

  3. Циклічна

  Спочатку поговоримо про фрикційної безробіттю. Вона пов'язана з періодом очікування, коли працівники шукають роботу або чекають отримання роботи. Фрикційне безробіття неминуча і навіть бажана для будь-якого ринку праці. Багато працівників переходять з низькооплачуваної роботи на роботу з більшим заробітком, що означає більш високі доходи для самих працівників. Також це призводить до більш раціонального розподілу трудових ресурсів, отже, і збільшення обсягу реального виробництва для економіки в цілому.

  Структурна безробіття пов'язане з науково технічним прогресом, коли кваліфікація працівників відстає від використовуваних у виробництві технологій, або ручна праця замінюється машинним. Даний вид безробіття зберігається до тих пір, поки працівники не адаптуються до нових умов праці або не опанують навичками, які необхідні роботодавцям. Також до факторів викликають структурне безробіття можна віднести і міграцію робітників, наприклад переміщення робочих місць з підприємства знаходиться в межах великого міста, в приміські зони. Цей тип безробіття має досить тривалий характер.

  Циклічна безробіття виникає при зниженні попиту на товари і послуги, найчастіше вона починається в фарі рецесії бізнес-циклу і в періоди економічних криз, оскільки попит на товари і послуги падає, зайнятість знижується і зростає число безробітних. [20]

  Перейдемо до визначення повної зайнятості. Повна зайнятість - це наявність достатньої кількості робочих місць для задоволення запитів усього працездатного населення держави. [21] Економісти кажуть, що рівень безробіття при повній зайнятість дорівнює сумі фрикційного і структурного безробіття, тоді як циклічна дорівнює нулю. Його також називають природний рівень безробіття. Природний рівень безробіття встановлюється в тому випадку, якщо число тих, хто шукає роботу, дорівнює кількості вільних робочих місць. Крім того природний рівень безробіття з часом може змінюватися. Наприклад, в США в 1980-х роках він становив 6%, а в 2010 від 4 до 5%. До зниження безробіття могли привести такі фактори;

  Збільшилося число агентств для пошуку роботи. Так само знаходженню роботи сприяє і інтернет, який зробив пошук вакансій швидким і зручним

  Нові соціальні закони перевели багатьох людей з числа безробітних в розряд зайнятих.

  Рівень безробіття населення по суб'єктах Російської Федерації з 2005 р. (У відсотках)

  2004 2005 2006 2007 2008
  російська Федерація 7,8 7,2 7,2 6,1 6,3
  Центральний федеральний округ 4,6 4,3 4,1 3,1 3,6
  м Москва 1,6 0,8 1,6 0,8 0,9
  Північно-Західний федеральний округ 6,0 5,5 5.0 4,2 5,2
  м. Санкт-Петербург 2,7 2,2 2,4 2,1 2,0
  Південний федеральний округ 12,8 11,6 13,7 11,7 10,2
  Приволзький федеральний округ 7,8 7,3 6,5 6,1 6,3
  уральский Федеральний округ 7,5 6,7 6,8 4,9 5,5
  Сибірський федеральний округ 10,0 9,4 9,0 7,9 8,3
  Далекосхідний федеральний округ 8,8 7,9 7,5 6,7 7,9

  [11]

  2.2 Взаємозв'язок безробіття та економічного зростання

  Безробіття є економічною категорією, що відображає складність процесу узгодження пропозицій робочих сил з попитом на них. Цей процес, що розглядається в масштабі держави, пропорційно залежить від просторості території, відмінностей в ній природно-кліматичних умов, структури економіки і займаного місця в цій структурі промисловості, галузей і типів предпріятій.Безработіца стала, за висловом П. Самуельсона, «самої зловісної рисою нашого часу ».

  Безробіття є об'єктивно існуючим супутником найманої праці, вона невід'ємна частина будь-якої держави незалежно від того, чи проводиться офіційна оцінка чисельності безробітних і їх реєстрація. Безробіття тому і відносять до макроекономічних проблем, що вона породжується процесами, що відбуваються в масштабах всієї економіки країни, і сама впливає, що відчувається в масштабах усього господарства держави.

  Якщо рівень безробіття вище природного рівня, то це може викликати, серйозні економічні витрати.

  Головною характеристикою безробіття є - неопублікованих продукція, яка виникає коли економіка не в змозі створити достатню кількість місць для всіх охочих. Економісти визначають цю величину як втрати або розрив ВВП. Втрати ВВП розраховуються за формулою: Втрати ВВП = Фактичний ВВП-Потенційний ВВП. Дана залежність виражається за допомогою законно Оукена, який показує, що якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, ВВП знижується приблизно на 2%. Відповідно до даного закону рівень безробіття і втрат ВВП можна обчислити абсолютні втрати продукції при будь-якому рівні безробіття вище природного. Негативний розрив ВВП - це обсяг продукції, який економіка втрачає через нездатність повною мірою використовувати свій виробничий потенціал. Позитивний ВВП - це реальний ВВП більше потенційного ВВП. У деяких випадках фактичний ВВП може перевищувати потенційний, але позитивний розрив ВВП породжує інфляційний тиск і не може зберігатися нескінченно. [9]

  Розглянемо соціальні та економічні наслідки безробіття:

  В якості позитивних аспектів проблеми можна назвати наступні:

  По-перше, безробіття виступає як умова зростання виробництва, появи нових підприємств. Якби не було цього фактора, було б утруднено розширене відтворення, яке вимагає додаткових ресурсів: праці, землі, капіталу.

  По-друге, безробіття піднімає дисципліну та ефективність праці тих, хто поки зайнятий у виробництві.

  У той же час безробіття породжує негативні соціально-економічні наслідки:

  Незайнята робоча сила означає недовикористання економічного потенціалу суспільства, прямі економічні потреби. Природний рівень безробіття - це така ситуація на ринку праці, при якій попит на працю і пропозицію праці збігаються.

  Природний рівень безробіття дозволяє визначити потенційний ВНП, т. Е. Такий обсяг валового національного продукту, який можна зробити в умовах природного рівня зайнятості. Фактичний рівень ВНП, як правило, нижче його потенційного рівня, а фактичний рівень безробіття вище природного рівня безробіття. У цих умовах виникає необхідність визначити, яку частину ВНП суспільство недоотримує внаслідок перевищення природного рівня безробіття.

  Безробіття сковує вимоги профспілок про підвищення заробітної плати, як би спрацьовує на користь вимог спілок підприємців.

  При тривалій безробіттю працівник втрачає кваліфікацію, а отримання нової кваліфікації та адаптація до нових умов часто протікають для нього болісно.

  Безробіття веде до прямого падіння раніше досягнутого рівня життя.

  Допомоги по безробіттю завжди менше заробітної плати, мають тимчасовий характер. Зростання безробіття знижує купівельний та інвестиційний попити, скорочує обсяги заощаджень у населення.

  Сам факт безробіття завдає людині важку психологічну травму, порівнянну з найнеприємнішими обставинами (смерть близьких, тюремне ув'язнення і т. П.). Та й зростання злочинності пов'язаний зі зростанням безробіття.

  Є ще один аспект, що зв'язує безробіття і зростання економіки. Коли мова йде про безробіття, до уваги береться населення від 15 до 72 років. Ця група ділиться не тільки на зайнятих і безробітних, але і на просто економічно неактивне населення, яке знаходиться поза ринком праці, не працюючи і не маючи наміру працювати. Багато з них не хочуть працювати через вік і здоров'я. Однак деякі люди не виходять на ринок праці лише тому, що заробітна плата, яку вони хотіли б отримувати, буде вищою реально доступною для них на ринку. Зростання економіки, який має на увазі і зростання заробітних плат, в певний момент починає втягувати цих людей назад на ринок праці. І ті, хто ще вчора не думав працювати, сьогодні саме в силу економічного зростання заявляють таке бажання і, відповідно, збільшують безробіття. Тому зростання безробіття може цілком відбуватися і на тлі зростання економіки. [19]

  Економічно активне населення в працездатному віці

  всього,
  тис. осіб
  з нього рівень
  економічної активності, відсотків
  рівень
  зайнятості, відсотків
  рівень
  безробіття,
  відсотків
  зайняті в економіці безробітні
  економічно активне
  населення-всього
  2007 69748 65646 4103 77,3 72,8 5,9
  2008 70494 65462 5031 78,6 73,0 7,1
  2009 69881 64006 5875 78,7 72,1 8,4

  [11]

  Ці дані за попередні роки допомагають оцінити безробіття на даний момент.

  Рівень безробіття в Росії, обчислений як відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення, в лютому 2010 р склав 8,6%. Рівень зайнятості населення - відношення чисельності зайнятого населення до загальної чисельності населення відповідного віку - склав 61,1%.

  Про це повідомляється в зведенні Федеральної служби державної статистики Росстат за підсумками вибіркового обстеження населення з проблем зайнятості станом на другий тиждень лютого. Починаючи з вересня 2009 р, опитування населення проводилися щомісяця. Загальна чисельність безробітних в РФ, які класифікуються згідно з критеріями МОП, в 2,8 рази перевищує чисельність безробітних, зареєстрованих в державних установах служби зайнятості населення. В кінці лютого 2010 р чисельність безробітних, зареєстрованих в державних установах служби зайнятості населення, становила 2295 тис. Осіб.

  Одна з причин таких відхилень - це методологічні відмінності в частині охоплення категорій населення. Так, у складі загальної чисельності безробітних, які класифікуються згідно з критеріями МОП, в лютому 2010 р близько 0,6 млн. Чоловік, або 10 відс. становили громадяни, які не можуть бути визнані безробітними в органах служби зайнятості населення. Серед них 42% становили особи старше або молодше працездатного віку, 39% - студенти і учні в працездатному віці очних освітніх установ і 19% - особи працездатного віку, які отримують пенсії за вислугу років або на пільгових умовах. Всі ці категорії в обстежуваний період не мали роботи, займалися пошуком роботи і були готові приступити до неї, тобто відповідали критеріям для віднесення їх до безробітних за методологією МОП.

  2.3. Шляхи вирішення проблеми безробіття

  Існують різноманітні методи боротьби з безробіттям, якими керується уряд конкретної країни. Наприклад, деякі пропонують підтримувати стабільність на ринку праці за допомогою державної політики обмеження народжуваності.

  Прихильники класичної теорії ринку праці - заходи по зниженню заробітної плати.

  Кейнсіанські програми в короткочасному періоді пропонують суспільні роботи за рахунок бюджету держави; в довгостроковому періоді - державні замовлення приватному сектору, заходи щодо стимулювання інвестиційного попиту, при цьому особливе значення надається зниженню облікової ставки відсотка.

  Кейнсіанські програми успішно застосовувалися після другої світової війни в багатьох країнах. Однак настав період, коли виникли природні об'єктивні труднощі для їх втілення в життя. Джерелами фінансування цих програм завжди був державний бюджет, а точніше державний борг. Останній безмежно розростатися не може, тому що збільшення боргу держави веде до додаткової емісії грошей, що без відповідного зростання товарної маси сприяє інфляції. В умовах інфляції інвестиційний попит знижується.

  Крім того, процес відтворення поставив нові проблеми, які держава не могла вирішити заповненням нестачі попиту. Різко подорожчали ресурси, що призвело до економічного спаду. Треба було робити інші шляхи, що ведуть до зростання пропозиції.

  Такі шляхи були знайдені економічною школою, що отримала назву монетарної (від слова "монета"). Монетаристи пропонують зменшення державного бюджетного дефіциту, ухилення від планування соціальних програм, приборкання інфляції і створення здорової ринкової середовища, в якому обов'язково буде присутнє розорення неефективних підприємств і висування на передній план сильних, адаптованих товаровиробників. Зокрема монетаристи пропонують не знижувати, а підвищувати облікову ставку відсотка. Вони вважають, що ефективно діючий ринок викличе зростання виробництва, і, як наслідок - зростання попиту на робочу силу. Платою суспільства за монетарний шлях розвитку ринку є жебрацтво, злодійство і соціальна напруга в суспільстві.

  Приборкання інфляції оздоровлює грошову одиницю і формує здорову грошову середу.

  Наступний крок монетарної програми пов'язаний з реалізацією ідеї ефективного ринку, який сам очищає себе від відсталого виробництва, розоряє виробників, продукція яких не відповідає новітнім вимогам ринку. Зазвичай ці функції ринок виконує поступово, але в умовах циклічного спаду виробництва банкрутства набувають масового характеру. Після цієї суворої операції ринок висуває на авангардні позиції сильних і адаптованих виробників, які наповнюють ринок новими товарами, розширюють виробництво і збільшують попит на робочу силу.

  Слід мати на увазі, що перші кроки монетарних програм призводять до різкого погіршення життєвого рівня населення, що погіршує соціальну обстановку і провокує населення на стихійні форми протесту. Небезпека вибуху некерованого населення менше, коли країна швидко справляється з труднощами економічної кризи.


  Глава 3. Взаємозв'язок безробіття та економічного зростання на прикладі РФ

  3.1 Вплив безробіття на економічне зростання

  Звичайно ж, в підході розуміння безробіття важливо економічний розвиток, точніше його стадія. Росія, наприклад, переходить тепер до принципово нової системи і має змішаний характер.

  Якщо ж розглядати особливості російської безробіття, то головною причиною є те, що характерна риса російської економіки - надмірна чисельність виробничого, допоміжного і управлінського персоналу підприємства. Вже давно відомий той факт, що на російських підприємствах, в порівнянні з аналогічними за профілем і обсягами виробництв в західних країнах, зайнято в 2-3 рази більше працівників. Звідси і всі наслідки. Існування такого персоналу гальмує впровадження нової техніки і трудосберегающей технології, яке перешкоджає збільшенню продуктивності праці. Інша сторона говорить про необхідність оплати зайвих працівників, що невиправдано, наслідком є ​​витрати виробництва, а значить, і ослаблення конкурентоспроможності вироблених товарів і послуг. Надмірна кількість робочих місць призводить до штучного дефіциту робочої сили, що є підривом дисципліни праці, широким поширенням чорновий оплати працівникам, що веде до придушення у них стимулу до поліпшення роботи.

  Дуже часто оцінюється лише економічний ефект безробіття у вигляді кількості вивільнених працівників і сум виплаченої допомоги, а соціальні наслідки, які важко виділяються і носять кумулятивний (накопичувальний) характер, практично не оцінюються.Однак ступінь негативного впливу безробіття на становище в країні залежить від конкретних параметрів соціальної ситуації. Так, в силу низької матеріальної забезпеченості росіян і безробітних в особливості, а також внаслідок незрівнянно вищої соціальної напруженості в суспільстві рівень безробіття, який повинен викликати соціальні потрясіння, значно нижче, ніж на Заході.

  Оскільки певна своєрідність ситуації в економічній і соціальній сферах в Росії свідчить про неможливість механічного перенесення і копіювання, застосовуваних за кордоном методів, потрібен певний логічне переосмислення пропонованих методів дослідження, а також використання адаптованих методів дослідження соціально-економічних наслідків безробіття в Росії перехідного періоду. Можна запропонувати розгорнуту класифікацію найбільш значущих економічних наслідків безробіття, що розглядаються з точки зору негативного і позитивного впливу на систему:

  · Негативні:

  - знецінення наслідків навчання;

  - скорочення виробництва;

  - витрати на допомогу безробітним;

  - втрата кваліфікації;

  - зниження життєвого рівня;

  - недовиробництво національного доходу;

  - зниження податкових надходжень.

  · Позитивні:

  - створення резерву робочої сили для структурної перебудови економіки;

  - конкуренція між працівниками як стимул до розвитку здібностей до праці;

  - перерву в зайнятості для перенавчання і підвищення рівня освіти;

  - стимулювання зростання інтенсивності і продуктивності праці.

  3.2 Шляхи вирішення проблем безробіття в РФ

  Існує безліч методів по боротьбі з безробіттям і найбільш популярним є концепція монетаристів. Але в умовах Росії послідовне використання монетарної програми неможливо. Потрібні нові шляхи виходу зі спаду і безробіття, специфічні для країн, що переходить від адміністративно-командної системи до ринкової.

  Важливим для ліквідації безробіття, специфічним для стану Росії є зняття адміністративних, правових і економічних обмежень, що перешкоджає вільному продажу робочої сили, а саме: скасування інституту прописки, розвиток ринку житла, подолання монополізму державної власності, розвиток механізму державного регулювання зайнятості населення.

  Для скорочення безробіття можуть використовуватися методи, спрямовані на стимулювання попиту на товари. Тим самим створюються умови для зростання зайнятості на підприємствах, що виробляють добре купуються товари. Крім того, можуть використовуватися програми прямої допомоги безробітним - всім або певним групам (перш за все, людям похилого, молоді, жінкам і інвалідам). Зазвичай ці програми передбачають допомогу в оволодінні професіями, які користуються попитом, створенні дрібних сімейних фірм, організації підприємств, що дають роботу переважно молоді або інвалідам, і так далі.

  Заходи щодо скорочення безробіття можуть бути такі:

  1. Рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок:

  - Покращення інформаційного забезпечення ринку праці. У всіх країнах цю функцію виконують організації з працевлаштування (біржі праці).

  - Усунення факторів, що знижують мобільність робочої сили. Для цього необхідні, перш за все: а) створення розвиненого ринку житла; б) збільшення масштабів житлового будівництва і в) скасування адміністративних перешкод для переїзду з одного населеного пункту в інший. [3, стор. 419].

  2. Працевлаштування безпосередньо на підприємстві шляхом створення нових робочих місць (розширення або створення підрозділів, перекваліфікація на ін. Спеціальності і т.д.);

  3. Організація громадських робіт (благоустрій територій, лісових масивів і міських вулиць, робота на овочевих базах, з прибирання сільськогосподарської продукції);

  4.Поощреніе приватного підприємництва, розвиток малого бізнесу (товариства, кооперативи, фермерські господарства);

  5.Переподготовка і професійна підготовка за дефіцитними спеціальностями і професіями;

  6. Використання гнучких форм зайнятості (надомна праця, неповний робочий день, тиждень);

  7. Широка інформація населення про можливість працевлаштування, проведення ярмарків вакансій, днів відкритих дверей і т.д.

  8. Передбачається здійснити державне замовлення великим фірмам, що мають велику мережу господарських зв'язків. Таке замовлення постачальникам і суміжників значно розширить поле інвестиційної діяльності. Наводиться в дію не одна фірма, що отримала державне замовлення, а ціла їх мережу, що, безумовно, збільшує попит на робочу силу і відповідно розсмоктує безробіття.

  Так само одним із способів боротьби з безробіттям є вдосконалення ринку праці. Неважко помітити, що за останні кілька років були зроблені суттєві досягнення і перетворення. Була створена служба зайнятості населення, з'явилися кадрові агентства, центри з перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації. Безсумнівно, все це полегшує пошук роботи і робить його більш ефективним. Однак проблеми безробіття в нашій країні ще не скоро зійдуть з порядку денного, і треба буде докласти чимало зусиль для ліквідації циклічної і зменшення структурного безробіття.

  Зараз, в умовах світової економічної кризи, уряд нашої країни розробляє новий пакет заходів по боротьбі з безробіттям. За словами В.Путіна, що розробляються заходи будуть пов'язані і з громадськими роботами, і з переорієнтацією діяльності великих компаній у сфері інфраструктури на проблемні з цієї точки зору регіони. Будемо робити необхідні кроки в цьому напрямку. В тому числі, звичайно, будемо звертати увагу на розвиток малого бізнесу, перенавчання вивільнених фахівців і так далі [13].

  Також серед заходів будуть:

  1. комплекс заходів, пов'язаних із врятуванням робочих місць там, де це можна зробити;

  2. перекваліфікація працівників підприємств;

  3. підвищення можливості внутрішньої міграції, тобто напрямок

  трудових ресурсів з виплатою підйомних в ті регіони, де сьогодні такі трудові ресурси затребувані.

  Уряд також звертає увагу на фінансування служб зайнятості і вважає дуже важливим створити необхідні грошові ресурси у відповідних служб, які займаються зайнятістю, з тим, щоб оперативно реагувати на найбільш гострі проблеми [14].

  Крім цього, законопроектом передбачено збільшення максимального допомоги по безробіттю, яке складе з 1 січня 2009 року 4 тис. 900 рублів і буде виплачуватися протягом року, в тому числі громадянам, які звільнилися за власним бажанням. На ці цілі у федеральному бюджеті передбачено близько 3 млрд. Рублів [11].

  Зниження показників безробіття в 2007 році в Роструд пов'язують з розвитком економіки, що призвело до появи нових робочих місць. Крім того, глава Роструда вказав на встановлення допомоги непрацюючим жінкам по догляду за дитиною, який перевищив розмір допомоги по безробіттю. З цієї причини приблизно 100 тисяч жінок знялися з обліку. Загальне безробіття в Росії знизилася з початку року з 5,3 мільйона до 4,5 мільйона чоловік. [22].

  За даними Росстату від лютого 2008 року в країні в 2007 билозарегістріровано 4,6 млн. Чоловік (6,1% економічно активного населення). "Це найнижчий показник за 10 років", - констатує Андрій Коровкін, завідувач лабораторією прогнозування трудових ресурсів Інституту народногосподарського прогнозування РАН [6].

  "Головна причина, що впливає на рівень безробіття, - темпи зростання російської економіки, - впевнений Володимир Тихомиров, головний економіст" Уралсиб ". - А ці темпи, в свою чергу, сильно залежать від тенденцій в розвитку світової економіки, оскільки можливість Росії стійко підтримувати нинішню модель економічного зростання фактично повністю прив'язана до притоку експортних доходів і можливості залучати фінансування на капвкладення. Можливе погіршення світової кон'юнктури вже в 2008 р може привести до скорочення експортних доходів. в е ом випадку можна очікувати зниження інвестиційної активності в економіці і споживчого попиту - як раз тих двох факторів, які в 2005-2007 рр. забезпечили левову частку зростання економіки ». На його думку, зростання економіки Росії (після можливого зниження темпів зростання ВВП з 8, 1% у 2007 році до 6,3-6,5% в 2008 р) на найближчі 3-5 років заснований на помірно-стабільний розвиток з темпами зростання 5,5-6%. При такому сценарії істотного зростання безробіття очікувати не варто. [4].

  Таким чином, в сучасних умовах вихідним постулатом стратегії зайнятості в російському суспільстві став принцип досягнення та підтримки ефективної зайнятості. Стабілізація ж і зростання виробництва повинні стати відправним пунктом для досягнення і підтримки ефективної зайнятості при соціально допустимому рівні безробіття.


  висновок

  На закінчення своєї роботи ми хотіли б підвести деякі підсумки. Проблема безробіття є однією з фундаментальних у розвитку і функціонуванні людського суспільства. Перехід до ринку неминуче викликає значне зростання рівня безробіття.

  Існує велика кількість типів безробіття і причин її виникнення, а, отже, неможливо знайти якесь одне, єдино вірний засіб боротьби з цим явищем. Поява безробітних залежить від абсолютно різних факторів, часом прямо протилежних один одному. Наприклад, в разі, коли в якій-небудь сфері виробництва оплата праці є низькою, людей це не влаштовує, і вони звільняються з підприємств, поповнюючи армію безробітних. Найчастіше роботодавці не прагнуть боротися з цим явищем, а заповнюють свої втрати кадрів шляхом запрошення на ці робочі місця низькооплачуваних і низькокваліфікованих емігрантів з країн, що розвиваються. І навпаки, якщо в якій-небудь сфері виробництва зайнято велика кількість високооплачуваних кадрів, роботодавці прагнуть скоротити їх кількість, з метою зменшити свої витрати. У більшості розвинених країн існують цілі комплекси заходів боротьби з безробіттям, проте і вони ніколи не допоможуть викорінити її повністю. Таким чином, завдання будь-якої держави зводиться до того, щоб звести кількість безробітних до мінімуму.

  Безробіття має великий вплив на суспільство не тільки як економічне, а й як соціальне явище, адже безробітні, по суті, не мають ніякого джерела доходу, крім допомоги по безробіттю і, будучи обмеженими у фінансових можливостях, відчувають себе неповноцінними членами суспільства. У разі якщо кількість безробітних в країні зростає і стає критичним, це може привести до таких негативних явищ, як акції протесту і збільшення відсотка людей, що живуть за межею бідності.

  Незважаючи на негативні економічні аспекти безробіття, ліквідувати її повністю неможливо і недоцільно. Певний рівень безробіття навіть корисний для країни. Він забезпечує можливість більш швидких змін в структурі виробництва при зміні ситуації на товарних ринках. Такий прийнятний рівень зайнятості прийнято називати природним рівнем безробіття. Він зазвичай відповідає багаторічному рівню фрикційного і структурного безробіття в період економічного зростання країни.

  В якості матеріальної передумови безробіття виступають спад виробництва і структурні перетворення в економіці. Масштаби безробіття оцінюються по ряду критеріїв: реєстрація безробітних в службі зайнятості, незайнятість і активний пошук роботи незалежно від факту реєстрації, відсутність роботи, незалежно від наявності офіційного статусу зайнятості (в разі відпусток і неповного робочого дня з ініціативи роботодавця).

  У Росії безробіття вимірюється не за допомогою обстеження, а кількістю безробітних, зареєстрованих державною службою зайнятості. Однак таке пряме вимірювання призводить до недооцінки дійсного рівня безробіття, оскільки через низькі посібників з безробіття, люди не поспішають реєструватися. Якщо західні країни стурбовані щедрістю соціальних допомог по безробіттю, що може знижувати стимули до пошуку нового робочого місця, і збільшує тривалість безробіття, то в Росії жебрацькі посібники сприяють збереженню невисокого офіційного рівня. Таким чином, низький рівень безробіття в більшій мірі пов'язаний з діючою системою реєстрації безробіття, надзвичайно низьким допомогою з безробіття, обмеженими можливостями перепідготовки безробітних і низькою ймовірністю подальшого працевлаштування; пропозицією, як правило, низькооплачуваних робочих місць, яке стримує надходження кваліфікованої робочої сили на ринок праці.

  Якщо коротко, то, на наш погляд, вплив безробіття на економічне зростання країни такий: це не безробіття впливає на нього, а навпаки: економіка впливає на безробіття.Чим вище і стабільніше економічний рівень, тим нижче кількість безробітних. Не беручи до уваги тих громадян, які зараховують себе до розряду безробітних, але при цьому входять в групу економічно активного населення і мають небажання працювати взагалі, то можна сказати, що немає безробіття там, де стабільність, надійність, і високий потенційний рівень економіки. З цього висновку і даних статистики по рівню безробіття в Росії, зазначу, що нашій країні ще тільки рости і рости (як в політичному, так і в економічному плані).

  А оскільки економічна ситуація в найближчі роки, істотно не покращиться, то немає підстав розраховувати на скільки-небудь істотне збільшення зайнятості і скорочення безробіття, для цього, потрібні зміни в соціальній політиці держави і її пріоритети.


  Список використаної літератури.
   К. Р. Макконел, С. Л. Брю, Ш. М. Флінн Економікс: принципи проблеми і політика - М.: ИНФРА-М, 2011

  2. П.Е. Самуельсон, В.Д. Нордхаус Макроекономіка, 18-е видання М .: «І.Д.Вільямс» -2009

  3. Липсиц І.В. Економіка: «Економіка» .- М .: Омега-Л, 2007р .;

   Проблеми запобігання масового безробіття в Росії »,« Питання економіки », А. Кашепов, № 5 - 1995 р .;

  5. Семенов А. Основи економічного зростання // Економіст. - 2008. - № 8. - С. 21-25.

  1. Автор: Чепурін М. Н. Кисельова Є. А. Курс економічної теорії - М .: Видавництво: МГУ - тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять
  2. За редакцією професора С.І.Іванова Основи економічної теорії - М.: Віта прес-2009
  3. Закон РФ «Про безробіття»;
  4. www.economics.ru
  5. www.wikipedia.org Вільна енциклопедія
  6. www.gks.ru Федеральна служба державної статистики
  7. www.rbc.ruРосБізнесКонсалтінг
  8. http://www.rg.ru/2008/12/11/deputaty-anons.html; Російська газета, Економіка
  9. http://www.premier.gov.ru/events/1338.html;
  10. http://economportal.ru/
  11. http://www.ecsocman.edu.ru/ Федеральний освітній портал
  12. http://www.ilo.org International Labor Organization
  13. http://www.worldbank.org/eca/russian/ Всесвітній банк
  14. http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=9080 Центр новин ООН
  15. http://www.liberal.ru/articles/1493 Фонд ліберальна місія
  16. http://www.glossary.ru Служба тематичних тлумачних словників
  17. Газета «Коммерсант» № 225 (3801) від 06.12.2007р .;